FULL

TEXTಕನ್ನಡ

4133327 matching pages

Results 1-100

https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF%3A%E0%B2%85%E0%B2%B0%E0%B2%B3%E0%B2%BF_%E0%B2%95%E0%B2%9F%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B3%86
  ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು Shortcut : WP:VP ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ | ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ | ಇತರ ಚರ್ಚೆ | ತಾ೦ತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಪುಟ. ಗಮನಿಸಿ: : ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಪುಟ ಅಥವ ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿಗೆ ... ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ... ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ . ವಿಶೇಷ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಬಳಸಿ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ... ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ನಕಲು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. en ... show error in Kannada wikipedia: ೫ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ೫.೧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ೬ ... ವಿಕಿಕೋಟ್ಸ್ ಗೆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ೯ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೇಖನದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ೧೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ವರದಿ ೧೦.೧ CACHE

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು Shortcut : WP:VP ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ | ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ | ಇತರ ಚರ್ಚೆ | ತಾ೦ತ್ರಿಕ ಸುದ್ದಿ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಪುಟ. ಗಮನಿಸಿ: : ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಪುಟ ಅಥವ ಟೆಂಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪುಟದ ಚರ್ಚೆ ಪುಟವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ : ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಲೇಖನದ ಚರ್ಚೆ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಅಯಾ ಲೇಖನದ ಚರ್ಚೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಮೇಲಾಗಬೇಕಿರುವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿಡಲು - {{ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು}} ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಬಳಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: Talk:ಮಹಾಭಾರತ ನೋಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಬಳಸಿ. ಹೊಸ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ . ವಿಶೇಷ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಬಳಸಿ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು (ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳನ್ನು)‌ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಲೈಸೆನ್ಸುಗಳ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ನಕಲು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. en: Requests for the bot flag should be made on this page. This wiki uses the standard bot policy , and allows global bots and automatic approval of certain types of bots . Other bots should apply below, and then request access from a steward if there is no objection. ಆರ್ಕೈವ್: ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ : ೧ | ೨ | ೩ | ೪ | ೫ | ೬ | ೭ | ೮ | ೯ | ೧೦಼಼ ಇತರ ಚರ್ಚೆ : ೧ | ೨ | ೩ ಪರಿವಿಡಿ ೧ Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon 2017 ೨ ಪ್ರಾಜ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟೀನಾ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ವರದಿ ೩.೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ೩.೨ ವಿಫಲತೆಗಳು ೩.೩ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ೪ CS1 templates always show error in Kannada wikipedia: ೫ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ೫.೧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ೬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಕೊಂಡಿ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ೬.೧ ಸಮ್ಮತಿ ೬.೨ ಅಸಮ್ಮತಿ ೬.೩ ಚರ್ಚೆ ೭ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಶೇಷ ಬರಹ/ಸಂಚಿಕೆ - ೬೮ ೮ ವಿಕಿಕೋಟ್ಸ್ ಗೆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ೯ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೇಖನದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ೧೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ವರದಿ ೧೦.೧ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಯೋಜನೆ ೧೧ ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ'�' ೧೨ CIS-A2K Newsletter August September 2017 ೧೩ ೨೦೧೭ ಸಮುದಾಯದ ಬಯಕೆಪಟ್ಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ೧೪ Featured Wikimedian [November 2017] ೧೫ Changes to the global ban policy ೧೬ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ೧೭ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ೧೮ ಗುಬ್ಬಿ ಸಂಶೋಧನಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ೧೯ New print to pdf feature for mobile web readers ೨೦ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸ್ವವ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ೨೧ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ೨೨ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ೨೩ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ದಶಂಬರ ೦೧-೦೩, ೨೦೧೭ ೨೪ Train The Trainer 2018 (TTT-2018) ೨೫ Featured Wikimedian [December 2017] ೨೬ CIS-A2K Newsletter October 2017 ೨೭ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ೨೦೧೭ ೨೮ Supporting Indian Language Wikipedias Program: Needs Assessment Survey ೨೯ ಕನ್ನಡ ವಿಕ್ಷನರಿಯ ಲೋಗೋ ೨೯.೧ ಸದಸ್ಯ:Anoop Rao ನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸ ೩೦ ಮೈಸೂರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ೨೦೧೮ ೩೧ Call for Wikimania 2018 Scholarships ೩೨ User group for Military Historians ೩೩ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಾಧಕರ ಆಯ್ಕೆ ೩೪ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ, ೨೦೦೪ / ೨೦೧೪ Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon 2017 Hello, The Odia Wikimedia Community and CIS-A2K are happy to announce the 'Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon' between 12 October and 10 November 2017 This Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon aims to create, expand, and improve articles related to monuments in the Indian city of Bhubaneswar. Please see the event page here . We invite you to participate in this edit-a-thon, please add your name to this list here . You can find more details about the edit-a-thon and the list of articles to be improved here: here . Please feel free to ask questions. -- User:Titodutta (sent using MediaWiki message delivery ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೯:೨೦, ೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)) ಪ್ರಾಜ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟೀನಾ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ, User: Rohini ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಂಟೀನಾ ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ “Community toolkit for greater diversity” ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುತ್ತಿನ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅರ್ಜಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2017 ರವರೆಗೂ ಸಮುದಾಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಾಗಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. < https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Project/Chinmayisk/Community_toolkit_for_Greater_Diversity > ಈ ಅರ್ಜಿಯ ಚರ್ಚ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ( https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants_talk:Project/Chinmayisk/Community_toolkit_for_Greater_Diversity ), ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಾವು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ( https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Project/Chinmayisk/Community_toolkit_for_Greater_Diversity#Endorsements ). ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ,ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು - Chinmayisk ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೮:೩೬, ೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ವರದಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ೨&೩ ರಂದು ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ನರ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಫ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಎರಡು ದಿನದ ವಿಕಿಡೇಟಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಐಆರ್‌ಸಿ ಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದಿರುವುದರ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯನದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಗುಲಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಂಚೆ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿಫಲತೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಳಿಯೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆವು. ನಂತರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿಯವರೇ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಸಲಹೆ ಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಬಂತು. ತುಮಕೂರು ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ ಏನೂ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ಯವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಿಂಚಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅವರು ವಿಕಿಮೀಡಿಯದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಡಿಎಸ್‌ಸಿಆರ್‍ಟಿಯವರನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವುದು ತುಮಕೂರು ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಭೇಟಿ. ಡಿಎಸ್‌ಸಿ‌ಆರ್‌ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಭೇಟಿ. ಸಮುದಾಯ ಸದಸ್ಯರು ತಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯದವರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅವರಿಗೆ ಮಿಂಚಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮುಖತಃ ಭೇಟಿ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ನಿಘಂಟನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಯುನಿಕೋಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಕ್ಷನರಿಗೆ ತರವುದು. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವದ ತಯಾರಿ. ಗೋಕರ್ಣದ ಸ್ವಸ್ವರ ಎಂಬ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿನೀಡಿದ್ದಾಗ ಅವರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಅವುಗಳ ಚಿತ್ರ, ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಇದು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಇತರ ಸಸ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸುವುದು. -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೦:೨೯, ೧೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಡಿಎಸ್‌ಸಿಆರ್‍ಟಿಯವರನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ - ಇದು ತುಂಬ ಅಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಲ ಅಲೆಯಬೇಕು.ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯೂ ಬೇಕು. ನಾನು ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ವಿಶ್ವಕೋಶವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲು ಬಹುಶಃ ೬-೮ ಸಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಒಪ್ಪಿದ ನಂತರವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿದ್ಥತೆ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. - ಈ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಅಷ್ಟೆ. ಒಂದು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ? ಸರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸರಿಯಾದ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀಡಿರಿ. -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೦:೧೩, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ನೀಡಿದ್ದೇನೆ-- ಪವನಜ ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೦:೩೪, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ೨&೩ ರಂದು ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ನರ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಫ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಎರಡು ದಿನದ ವಿಕಿಡೇಟಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. - ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲೊಬ್ಬ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪದಾನೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ವಿಕಿಡಾಟಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟಿಗೇ ನಡೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಕಿಡಾಟಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರಿ. ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಿರಾಕರಿಸಿದಿರಿ. ಕನ್ನಡದ ಸಿ.ಎ. ಆಗಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ. ಈ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಂಚಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಕಿಡಾಟಾ ಕೈಪಿಡಿ, ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ, ಯಾವುದೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಡಿಯ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐಆರ್‍ಸಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾ? ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್‍ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ, ಯೋಜನೆ, ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.-- ಪವನಜ ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೬:೩೪, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಸರಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೦:೧೩, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) CS1 templates always show error in Kannada wikipedia: Resolved: waiting for admin to move modules from sandbox CS1 error ಬಗ್ಗೆ phabricator.wikimedia.org ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು . ಅವರು the module does not understand kn months ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿನಂತಿ.-- Sangappadyamani ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೩:೫೧, ೧೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಯಿತು? ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಏನು? ಇದನ್ಯಾಕೆ ಟಿಟೊ ಅವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಸರಿಮಾಡಬಾರದು? @ Sangappadyamani -- ವಿಶ್ವನಾಥ/Vishwanatha ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೯:೩೫, ೭ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) @ ವಿಶ್ವನಾಥ/Vishwanatha ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮಾತ್ರ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮಾತ್ರ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. Sangappadyamani ( ಚರ್ಚೆ ) ೨೧:೫೦, ೭ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) @ ಸದಸ್ಯ:Pavanaja ನೀವು ಮಾಡ್ಯುಲ್'ಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಪುಟದಿಂದ ಅಮದು ಮಾಡಿ. ★ Anoop / ಅನೂಪ್ ✉ © ೨೧:೦೭, ೧೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ ೧ ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನವೆಂಬರ್ ಮೊದಲನೆಯ ವಾರದಂದು ಕನ್ನಡ - ಕನ್ನಡಿಗ - ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ನಡೆಸುವುದು ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಸಮ್ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವವನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಮೊದಲನೆಯ ವಾರದ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ ೪ ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಐಎಸ್-ಏ೨ಕೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, ಸಮ್ಮಿಲನದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ನಡೆಸೋಣವೇ? -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೯:೩೪, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು --ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್‍ಹೋಮ್, ಸ್ವೀಡನ್‍ನಲ್ಲಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕಾನ್ಫೆರೆನ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹೋಗುವವನಿದ್ದೇನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.-- ಪವನಜ ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೦:೪೪, ೨೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) --ಆಯೋಗಿಸಿದರೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ★ Anoop / ಅನೂಪ್ ✉ © ೦೮:೫೧, ೨೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) -- ೪ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ವೃತ್ತಿಯವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಹೀಗಾಗಿ ೫ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಭಾನುವಾರದಂದು ನಡೆಸೋಣವೇ? ಈ ಹಿಂದೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆಸೋಣ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಕಾರಣ ೫ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇತರ ಕನ್ನಡಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಭಾನುವಾರ ೫ ರಂದು ಆಯೋಜಿಸೋಣ. -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೪:೪೦, ೨೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) --ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವೆ. -- Vikashegde ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೬:೦೫, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) -- ೪-೫ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವೆ -- ವಿಶ್ವನಾಥ/Vishwanatha ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೦:೩೪, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಕೊಂಡಿ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆ ... ಕನ್ನಡ_ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ_ಸಾಮಾಜಿಕ_ಜಾಲತಾಣಗಳ_ಸಮುದಾಯಗಳ ಲಿಂಕ್ ಸೇರಿಸಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ.--- Sangappadyamani ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೩:೧೫, ೨೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಸಮ್ಮತಿ -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೪:೪೬, ೨೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) -- ಅನಂತ್ ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೭:೩೩, ೨೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) -- Vikashegde ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೬:೦೬, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) -- ವಿಶ್ವನಾಥ/Vishwanatha ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೦:೩೦, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಅಸಮ್ಮತಿ ಚರ್ಚೆ -ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಉಳಿದೆರಡನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ.-- ಪವನಜ ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೫:೦೧, ೨೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಇದರಲ್ಲಿ ೨೫೩ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದು ,ಓಂ ಓಂ ಶಿವ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಅಡ್ಮಿನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಇದೆ.ಅದರಲ್ಲಿ ೭೮ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ Kannada Wikipedia - ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ . ೨೫೩ ಸದಸ್ಯರಿರುವ ಪುಟವನ್ನು @ ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ರವರ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು. Sangappadyamani ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೮:೧೪, ೨೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಐಕಾಸ್ ಗಾತ್ರಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಗುಂಪು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ನಡೆಸುಗರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. -- Vikashegde ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೬:೦೬, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಶೇಷ ಬರಹ/ಸಂಚಿಕೆ - ೬೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಬರಹ ಲೇಖನ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಸಮುದಾಯದವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿನಂತಿ.--- Sangappadyamani ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೩:೧೫, ೨೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆಯೇ? -- ವಿಶ್ವನಾಥ/Vishwanatha ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೮:೫೦, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮುಖ್ಯಪುಟದ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ★ Anoop / ಅನೂಪ್ ✉ © ೧೯:೨೬, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ವಿಕಿಕೋಟ್ಸ್ ಗೆ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆ ... ವಿಕಿಕೋಟ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ನಂತಹ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ವಿನಂತಿ.--- Sangappadyamani ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೩:೧೧, ೨೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೇಖನದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿದೆಯಷ್ಟೆ (೨MB). ಆದರೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಉಪಯೋಗವಾಗಲು ಇಷ್ಟು ವಸ್ತು ಸಾಲದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವ ಗಾತ್ರದ ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೇಖನದ ವಿಭಾಗಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನೂ ಹಾಕಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಉದಾ: ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ, ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳು , ಇಷ್ಟನ್ನು ಅಗತ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳೆಂದು ಮಾಡಬಹುದೆ? ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಬಹುದೆ? -- ವಿಶ್ವನಾಥ/Vishwanatha ( ಚರ್ಚೆ ) ೨೦:೩೫, ೨೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) @ ವಿಶ್ವನಾಥ/Vishwanatha , ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ೨mb ಗಾತ್ರ ಗರಿಷ್ಠ (ಕನಿಷ್ಠ ಅಲ್ಲ) ಹಾಗು ಈ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ(ಸುಮಾರು ೫-೬ ಪುಟ) ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ★ Anoop / ಅನೂಪ್ ✉ © ೦೩:೪೨, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ೨KB ಬರೆಯುವ ಬದಲು ೨MB ಬರೆದಿದ್ದೆ. -- ವಿಶ್ವನಾಥ/Vishwanatha ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೮:೫೦, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಈಗ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಲೇಖನ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ೨೦೪೮ (2k) ಬೈಟ್‍ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 2mb ಅಲ್ಲ. ಈ ಮಿತಿ ಮೂಲತಃ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಿಂದ ಬಂದುದು. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 2kb ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ೨೦೦೦ ಪದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ೧ ಬೈಟ್ = ೧ ಅಕ್ಷರ (UTF-8). ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ೩ ಬೈಟ್ = ೧ ಅಕ್ಷರ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಂದು ಲೇಖನದ ಕನಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರವನ್ನು ೬೧೪೪ ಬೈಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜನ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಲೇಖನ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಿತಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಅಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಲೇಖನಗಳು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ, ಊರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅಳಿಸದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೩೦ ಸಾವಿರ ದಾಟುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ (quality vs quantity). ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೇಖನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲಿದೆ .-- ಪವನಜ ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೫:೫೩, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ವಿಭಾಗಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಅಷ್ಟು ಉಚಿತವಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರ ಮಿತಿ (ಬೈಟ್ಸ್) ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. -- Vikashegde ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೬:೧೧, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಅಕ್ಷರಮಿತಿಯಾದರೂ ಸರಿಯೆ. ಈಗಿರುವ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಪವನಜರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ೩-೪ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ. ಲೇಖನಗಳು ಕೇವಲ ನೆಪಕ್ಕಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಹಾಗಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ೬ ಅಥವ ೭ ಕೆಬಿ ಮಾಡಬಹುದೇ? -- ವಿಶ್ವನಾಥ/Vishwanatha ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೮:೫೦, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ವರದಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಿಂಚಂಚೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಈ ವರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣಾ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ 2017 ಮತ್ತು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏಷ್ಯನ್ ತಿಂಗಳು 2017ರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗುಬ್ಬಿ ಲ್ಯಾಬ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಬ್ಬಿ ಲ್ಯಾಬ್‌ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಕಿಡೇಟಾಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸುವುದು ಎಂಬುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಎಂದೂ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮುನ್ನೋಟ, ಆಕೃತಿ ಮುಂತಾದ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ, ಅಡಿಗ ಅಂಗಳ, ಋತುಮಾನಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಯೋಜನೆ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಶ್ವಕೋಶಕ್ಕೆ ಅಕಾರಾದಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಮನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕಿಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ . ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಅಸಫ್ ಅವರ ವಿಕಿಡೇಟಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಯೋಜನೆ. ಅದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮುದಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಸಮುದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಒಂದು PPT ಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹಂಚಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮುದಾಯದವರಾದ ವಿಕಾಸ್ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಪ್ಪ ದ್ಯಾಮಣಿ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದಾಗ ಅಟೋ ವಿಕಿ ಬ್ರೌಸರ್ (AWB) ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸರಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಡಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಆರ್.ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿನೀಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನ ಅವಧಿ ನಿನ್ನೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬಾ ಇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಪುಟ ಇಲ್ಲಿದೆ . -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೪:೩೫, ೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಲೇಖನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ. ಈ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ವರದಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ. ಈ ಮೊದಲು ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ PAಯ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕಿಪುಟ ಇನ್ನೂ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ (ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ). ಈ ವಿಕಿಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ PAಗಳ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಸಿಗುವ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯಿದೆ. -- ವಿಶ್ವನಾಥ/Vishwanatha ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೯:೩೯, ೧ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೪:೩೬, ೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಸರಿ -- ವಿಶ್ವನಾಥ/Vishwanatha ( ಚರ್ಚೆ ) ೨೦:೨೭, ೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ'�' ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆ ... ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿನ್ಯಾಸ ದೋಷ: ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ'�' ಎಂಬ ದೋಷವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನನ,ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು (ಇದರಲ್ಲಿ: {{Death date and age}} ). ಇದರ ಪರಿಹಾರ ಹೀಗೆ: ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ {{CURRENTYEAR}} ಅನ್ನು ಅದರ ಬದಲಾಗಿ, ಹೀಗೆ {{formatnum:{{CURRENTYEAR}}|R}} ಬಳಸಬೇಕು ( ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ). ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು: ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು mathematical expressionsಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಡೆ 'formatnum' ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ',' ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. -- ವಿಶ್ವನಾಥ/Vishwanatha ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೯:೫೪, ೧ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) CIS-A2K Newsletter August September 2017 Hello, CIS-A2K has published their newsletter for the months of August and September 2017. Please find below details of our August and September newsletters: August was a busy month with events across our Marathi and Kannada Focus Language Areas. Workshop on Wikimedia Projects at Ismailsaheb Mulla Law College, Satara Marathi Wikipedia Edit-a-thon at Dalit Mahila Vikas Mandal Marathi Wikipedia Workshop at MGM Trust's College of Journalism and Mass Communication, Aurangabad Orientation Program at Kannada University, Hampi Please read our Meta newsletter here . September consisted of Marathi language workshop as well as an online policy discussion on Telugu Wikipedia. Marathi Wikipedia Workshop at Solapur University Discussion on Creation of Social Media Guidelines & Strategy for Telugu Wikimedia Please read our Meta newsletter here: here If you want to subscribe/unsubscribe this newsletter, click here . Sent using -- MediaWiki message delivery ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೪:೨೩, ೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ೨೦೧೭ ಸಮುದಾಯದ ಬಯಕೆಪಟ್ಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್'ನ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಟೆಕ್ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸಮುದಾಯಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸಮುದಾಯ ಬಯಕೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಮುದಾಯ ಟೆಕ್ ತಂಡದ ಕೇಂದ್ರ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನವೆಂಬರ್ ೨೦ ರವರೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನವೆಂಬರ್ ೨೮ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೨ ರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ೨೦೧೭ ಬಯಕೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಓದಬಹುದು. Johan (WMF) ( ಚರ್ಚೆ ) ೨೦:೩೧, ೮ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) Featured Wikimedian [November 2017] On behalf of Wikimedia India, I hereby announce the Featured Wikimedian for November 2017. Balaji Jagadesh is one of the top contributors from the Tamil Wikimedia community. Though he started contributing since 2009, he was quite active after his participation in WikiConference India 2011. Initially he started contributing to Tamil Wikipedia, but was later attracted towards Tamil Wikisource, Tamil Wikitionary, and Wikidata. His global contributions count to whooping 2,50,000 edits. He is an admin on Tamil Wikitionary. After his interaction with Mr. Loganathan ( User:Info-farmer ), Balaji was very much motivated to contribute to Wikimedia projects. He says, 'When I was editing in Tamil Wikipedia, I used to translate science articles from English to Tamil. But faced problem in finding equivalent Tamil words. The English to Tamil dictionaries were inadequate. Hence I felt the need to work in the Tamil Wikitionary. After a while there was a collaboration with Tamil Wikisource and Tamil Nadu Government through Tamil Virtual University through 2000 CC0 books were uploaded'. As an active contributor to Wikidata, he says that the vision of Wikimedia movement is, 'Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge', but with Wikidata we can make it, 'Imagine a world in which every single human being and every single machine can freely share in the sum of all knowledge'. Apart from regular contributions, he also created templates to Tamil Wikimedia projects, and also maintains Tamil Wikisource's official Twitter handle . Balaji hails from Coimbatore, Tamil Nadu, and is a post-graduate is Physics. He currently works as a Senior Geophysicist in Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC). Any editor can propose a fellow to be a Featured Wikimedia at: http://wiki.wikimedia.in/Featured_Wikimedian/Nominations MediaWiki message delivery ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೯:೫೯, ೧೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) Changes to the global ban policy Hello. Some changes to the community global ban policy have been proposed. Your comments are welcome at m:Requests for comment/Improvement of global ban policy . Please translate this message to your language, if needed. Cordially. Matiia ( Matiia ) ೦೦:೩೪, ೧೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ ೧೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ೩:೦೦ ಘಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕರೆ ಬಂತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರಾದರೂ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ (bhat.gka666 gmail.com) ಅಥವಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ (tanveer cis-india.org) ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೧:೩೫, ೧೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಏನು ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು?-- ಪವನಜ ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೭:೫೪, ೧೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೭:೦೦, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ಸ್‌ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಬುಕ್‌ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಯಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಿಐಎಸ್ ಬಳಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಯಂತ್ರವಿದೆಯೆಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ರಹಮಾನುದ್ದೀನ್ ಶೇಕ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕೆಂದು ಅನಂತ ಸುಬ್ರಯ(ಆಗಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮುದಾಯ ಪಿಎ) ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ತನ್ವೀರ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಮೂರು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇವೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‍ನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‍ನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಸಿಐಎಸ್‌ನವರು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಿರಾ?--- Vishwanatha Badikana ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೬:೫೬, ೧೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದುದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದ ಅತಿ ಹಳೆಯ ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದುದು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಮುಗಿದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್‍ಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಸಿಐಎಸ್ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ (ಹಲವು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‍ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು ನಾನು, ಸಿಐಎಸ್‍ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ) ೪ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಯನ್ಸ್‍ನವರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.-- ಪವನಜ ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೮:೦೦, ೧೬ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) @ Vishwanatha Badikana : ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‌ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಸದಸ್ಯ:Pavanaja ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೮:೫೮, ೨೧ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC). ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಿರೆಂದು ನಾವು ನಂಬಿರುತ್ತೆವೆ.-- Lokesha kunchadka ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೦:೨೯, ೨೧ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಗುಬ್ಬಿ ಸಂಶೋಧನಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಗುಬ್ಬಿ ಸಂಶೋಧನಾಯದ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಿಐಎಸ್-ಏ೨ಕೆ ತಂಡ ಇದೇ ಬರುವ ಭಾನುವಾರ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ ೨೬ರಂದು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಪುಟ ದಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೧:೪೮, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) New print to pdf feature for mobile web readers ಮೊಬೈಲ್ ವೆಬ್ ಓದುಗರಿಗೆ ಪಿಡಿಎಫ್ ಮುದ್ರಣದ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಓದುಗರ ವೆಬ್ ತಂಡ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು PDF ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು . ಉತ್ತಮ ಆಫ್ಲೈನ್ ​​ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ರೀಡರ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಪಿಡಿಎಫ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತಂಡಗಳು ಒಂದು ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವು. ಮೂಲಮಾದರಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ನಿಯೋಜನೆಗೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕ್ರೋಮ್'ಗಾಗಿ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮುದ್ರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು PDF ಅನ್ನು ವೆಬ್ ಪುಟವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಪರದೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ PDFಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮುದ್ರಣ ಶೈಲಿಗಳು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯೂ ನವೆಂಬರ್ ೧೫ ಭುದವಾರದಿಂದ ಲಬ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ MediaWiki.org ನ ಯೋಜನೆ ಪುಟ ನೋಡಿ Thank you! CKoerner (WMF) ( talk ) ೨೨:೦೭, ೨೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸ್ವವ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜನವರಿ ೬ ಮತ್ತು ೭ ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ --- Vchetans ( ಚರ್ಚೆ ) editathon at Shivamogga ಜನವರಿ 2018 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಾಧಕರನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ (ನವೆಂಬರ್) ತಿಂಗಳ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಾಧಕರನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೭:೨೫, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಇದು ತನಕ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧಕರೆಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ?-- ಪವನಜ ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೭:೫೦, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಪಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿತು -- ಪವನಜ ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೭:೫೪, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ನನ್ನ ಸಲಹೆ - ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ.ಟಿ. ಆಗಬಹುದು ಎಂದು.-- ಪವನಜ ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೮:೦೭, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) -- ಸದಸ್ಯ:Dhanalakshmi .K. T ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ★ Anoop / ಅನೂಪ್ ✉ © ೧೫:೩೫, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಸದಸ್ಯ:Dhanalakshmi .K. T ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವಿದೆ.__ Sangappadyamani ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೫:೫೨, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ.ಟಿ. ಯವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ...-- Vikashegde ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೩:೫೧, ೩೦ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ.ಟಿ. ಆಗಬಹುದು.-- Lokesha kunchadka ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೩:೩೫, ೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಸದಸ್ಯ:Dhanalakshmi .K. T ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವಿದೆ.-- ಕೆ.ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೨:೩೬, ೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನರಿಗಾಗಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನ್ , ಸಿಐಸ್-ಏ೨ಕೆ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್‌ನ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೆಟಾ ಪುಟ ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ tavnveer cis-india.org ಅಥವಾ tito cis-india.org ಅಥವಾ rayyakkannu wikimedia.org ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೦:೧೭, ೨೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ, ದಶಂಬರ ೦೧-೦೩, ೨೦೧೭ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೋಂದಣಿಗೆ ಈ ಪುಟ ನೋಡಿ .-- ಪವನಜ ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೨:೧೨, ೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) Train The Trainer 2018 (TTT-2018) ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ತರಬೇತುದಾರರಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ತರಬೇತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ೨೦೧೮ (TTT - 2018) ಜನವರಿ ೨೬,೨೭ ಮತ್ತು ೨೮ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮೆಟಾ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು tanveer cis-india.org ಅಥವಾ tito cis-india.org ಗೆ ಮಿಂಚಂಚೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೯:೨೬, ೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) Featured Wikimedian [December 2017] Greetings, on behalf of Wikimedia India , I, Krishna Chaitanya Velaga introduce you to the Featured Wikimedian of the Month for December 2017, Hrishikes Sen. Hrishikes Sen is one of the most active contributors from the Bengali community. Though he started editing English and Bengali Wikipedia in 2007, he had to take a long break due to professional constraints. Later he started working on Bengali Wikisource from 2012, and ever since, he has been an active contributor, and expanded to English Wikisource as well. With more than 45,000 global edits, he is an admin on English Wikisource. As a child, Hrishikes always found reading books as a fascinating task. He says that he finds reference books as interesting as mystery novels. That interest, over years motivated him to contribute to Wikisource. The journey and motivation behind his contributions to Wikisource can be read from a post on WMF's blog, Why I contribute to Wikisource? . He says that till date he's been only active online, but he plans to do outreach in the coming future. He hopes that attending the 10th Anniversary Celebratory Workshop of Bengali Wikisource in Kolkata on 10 December may be a harbinger to his future offline activities. Hrishikes believes that Wikisource will one day emerge as of the top digital libraries in the world, and says that as a store-house for primary and secondary source materials for Wikipedia, the importance of Wikisource is steadily becoming invaluable. Much of his time, Hrishikes spends working around Indian works, with a special focus on the works of Bankim Chandra Chattopadhyay, Jagadish Chandra Bose, and Rabindranath Tagore. Apart from being a proofreader, he uploaded more than 750 books spreading over five languages to Wikimedia Commons. Hrishikes hails from Kolkata, but is presently based in Lucknow. By profession, he is a doctor serving in paramilitary forces. To his Bengali friends, he welcomes them to contribute to Bengali Wikisource which has more than 676,000 that have completed Optical Character Recognition and are waiting to be proofread. Nomination can be made at: http://wiki.wikimedia.in/Featured_Wikimedian/Nominations MediaWiki message delivery ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೩:೦೯, ೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) CIS-A2K Newsletter October 2017 Hello, CIS-A2K has published their newsletter for the months of October 2017. The edition includes details about these topics: Marathi Wikipedia - Vishwakosh Workshop for Science writers in IUCAA, Pune Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon Odia Wikisource anniversary CIS-A2K signs MoU with Telangana Government Indian Women Bureaucrats: Wikipedia Edit-a-thon Interview with Asaf Bartov Please read the complete newsletter here . If you want to subscribe/unsubscribe this newsletter, click here . Sent using -- MediaWiki message delivery ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೫:೪೪, ೪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ೨೦೧೭ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷಾ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗಳಲ್ಲಿ ೬೩ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳು ಸೃಷ್ಠಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು ೩೪ ಲೇಖನಗಳು. ಸರಿ ಸುಮಾರು ೪೮ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಠಿಯಾಗಿದೆ. ೧೫ ಲೇಖನಗಳು ಇತರ ಭಾಷಾ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮುದಾಯ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೮:೧೨, ೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) Supporting Indian Language Wikipedias Program: Needs Assessment Survey Please translate this message if possible Hello, We are extremely delighted to inform that the Wikimedia Foundation and CIS-A2K have come together in a partnership with Google to launch a pilot project Supporting Indian Language Wikipedias Program to address local online knowledge content gaps in India. In order to engage and support active Wikipedia volunteers to produce valuable new content in local Indian languages, we are conducting a needs assessment survey. The aim of this survey is to understand the needs of the Indic Wikimedia community and ascertaining their infrastructure requirements that we can fulfill during the course of this project. Please help us by participating in the survey here . Your opinion will help to make the program better. Kindly share this survey across your communities, user groups and network of fellow Indic Wikimedians. -- m:User:Titodutta , sent using MediaWiki message delivery ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೮:೫೧, ೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಕನ್ನಡ ವಿಕ್ಷನರಿಯ ಲೋಗೋ ಕನ್ನಡ ವಿಕ್ಷನರಿ ಯ ಲೋಗೋ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮುದಾಯ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೭:೦೫, ೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಸದಸ್ಯ:Anoop Rao ನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸ 1: ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ವಿ 2: ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ವಿ i support image No:2 for kannada wiktionary ★ Anoop / ಅನೂಪ್ ✉ © ೧೦:೨೯, ೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ವಿಕ್ಷನರಿ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಹೇಗೆ? -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೦:೩೪, ೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಮೈಸೂರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ೨೦೧೮ ದಿನಾಂಕ ೨೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಾಯಕತ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಸಮುದಾಯ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೦:೦೬, ೧೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) Call for Wikimania 2018 Scholarships Hi all, We wanted to inform you that scholarship applications for Wikimania 2018 which is being held in Cape Town, South Africa on July 18–22, 2018 are now being accepted. Applications are open until Monday, 22 January 2018 23:59 UTC. Applicants will be able to apply for a partial or full scholarship. A full scholarship will cover the cost of an individual's round-trip travel, shared accommodation, and conference registration fees as arranged by the Wikimedia Foundation. A partial scholarship will cover conference registration fees and shared accommodation. Applicants will be rated using a pre-determined selection process and selection criteria established by the Scholarship Committee and the Wikimedia Foundation, who will determine which applications are successful. To learn more about Wikimania 2018 scholarships, please visit: wm2018:Scholarships . To apply for a scholarship, fill out the multi-language application form on: https://scholarships.wikimedia.org/apply It is highly recommended that applicants review all the material on the Scholarships page and the associated FAQ before submitting an application. If you have any questions, please contact: wikimania-scholarships at wikimedia.org or leave a message at: wm2018:Talk:Scholarships . Please help us spread the word and translate pages! Best regards, David Richfield and Martin Rulsch for the Scholarship Committee ೧೯:೨೪, ೨೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) User group for Military Historians Greetings, 'Military history' is one of the most important subjects when speak of sum of all human knowledge. To support contributors interested in the area over various language Wikipedias, we intend to form a user group. It also provides a platform to share the best practices between military historians, and various military related projects on Wikipedias. An initial discussion was has been done between the coordinators and members of WikiProject Military History on English Wikipedia. Now this discussion has been taken to Meta-Wiki. Contributors intrested in the area of military history are requested to share their feedback and give suggestions at Talk:Discussion to incubate a user group for Wikipedia Military Historians . MediaWiki message delivery ( ಚರ್ಚೆ ) ೧೦:೪೬, ೨೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಾಧಕರ ಆಯ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಾಧಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಚುನಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ . -- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೭:೫೪, ೨೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ನಾನು ಸದಸ್ಯ:Radhatanaya ರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ★ Anoop / ಅನೂಪ್ ✉ © ೧೪:೦೬, ೨೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) Radhatanaya ರವರನ್ನು (ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರಂಗರಾವ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟೇಶ್) ಈಗಾಗಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು Anoop / ಅನೂಪ್ ರವರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ. Sangappadyamani ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೭:೪೫, ೨೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) @ Anoop Rao : ,--- ಸದಸ್ಯ:Radhatanaya ರನ್ನು ಹೋದ ವರ್ಷ ವಿಕಿ ಸಾಧಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.-- Gopala Krishna A ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೫:೦೬, ೨೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಅನೂಪ್ ರಾವ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು? ಸಾಧಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ-- ಪವನಜ ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೯:೪೭, ೨೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ಅನೂಪ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಕುಂಚಡ್ಕ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಬಹುದು-- ಪವನಜ ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೭:೫೭, ೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ (UTC) ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ, ೨೦೦೪ / ೨೦೧೪ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ೨೦೦೪ ' ಈ ಪುಟವನ್ನು ಈ ಸರಣಿಯ ಇತರ ಪುಟಗಳ ಹಾಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು 2014 ರ ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಟ ಮಾಡಬೇಕು Shreekant.mishrikoti ( ಚರ್ಚೆ ) ೦೧:೫೦, ೩೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC) ' https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಅರಳಿ_ಕಟ್ಟೆ&oldid=819259 ' ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಐ.ಪಿ ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿರಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ನಾಮವರ್ಗಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಪುಟ ಚರ್ಚೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು ನೋಟಗಳು ಓದು ಆಕರ ವೀಕ್ಷಿಸು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕು ಸಂಚರಣೆ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ಸಮುದಾಯ ಪುಟ ಪ್ರಚಲಿತ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಟ ಸಹಾಯ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡು ಮುದ್ರಿಸು/ರಫ್ತು ಮಾಡು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ PDF ಎಂದು ನಕಲಿಳಿಸಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ Wikimedia Commons MediaWiki Meta-Wiki Wikispecies Wikidata ಉಪಕರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪುಟಗಳು ಸ್ಥಿರ ಕೊಂಡಿ ಪುಟದ ಮಾಹಿತಿ Wikidata ವಸ್ತು Short URL ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು Аҧсшәа Адыгабзэ Afrikaans Akan Alemannisch አማርኛ Aragonés Ænglisc العربية ܐܪܡܝܐ مصرى অসমীয়া Asturianu Atikamekw Aymar aru تۆرکجه Башҡортса Boarisch Žemaitėška भोजपुरी Bahasa Banjar Bamanankan বাংলা བོད་ཡིག Brezhoneg Bosanski ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ Català Chavacano de Zamboanga Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Нохчийн Cebuano ᏣᎳᎩ Tsetsêhestâhese کوردی Corsu Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ Qırımtatarca Čeština Kaszëbsczi Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch Zazaki Dolnoserbski डोटेली Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Esperanto Español Eesti Euskara Estremeñu فارسی Fulfulde Suomi Võro Føroyskt Français Arpetan Nordfriisk Furlan Frysk Gaeilge 贛語 Gàidhlig Galego گیلکی Avañe'ẽ गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 ગુજરાતી 客家語/Hak-kâ-ngî Hawaiʻi עברית हिन्दी Hrvatski Hornjoserbsce Kreyòl ayisyen Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Interlingue Iñupiak Ilokano Ido Íslenska Italiano ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut 日本語 Patois La .lojban. Basa Jawa ქართული Taqbaylit Gĩkũyũ Қазақша Kalaallisut 한국어 Къарачай-малкъар कॉशुर / کٲشُر Ripoarisch Kurdî Kernowek Кыргызча Latina Ladino Lëtzebuergesch Лакку Лезги Luganda Limburgs Lumbaart Lingála ລາວ لۊری شومالی Lietuvių Latgaļu Latviešu मैथिली Basa Banyumasan Malagasy Māori Baso Minangkabau Македонски മലയാളം Монгол मराठी Bahasa Melayu Malti Mirandés မြန်မာဘာသာ مازِرونی Dorerin Naoero Nāhuatl Napulitano Plattdüütsch Nedersaksies नेपाली Nederlands Norsk nynorsk Norsk Novial Diné bizaad Chi-Chewa Occitan ଓଡ଼ିଆ Ирон Picard Deitsch Pälzisch Norfuk / Pitkern Polski Piemontèis Ποντιακά پښتو Português Rumantsch Romani Kirundi Română Armãneashti Русский Русиньскый संस्कृतम् Саха тыла Sardu Sicilianu Scots سنڌي Davvisámegiella Sängö Srpskohrvatski / српскохрватски සිංහල Simple English Slovenčina Slovenščina Gagana Samoa ChiShona Soomaaliga Shqip Српски / srpski Sranantongo SiSwati Sesotho Basa Sunda Svenska Kiswahili Ślůnski தமிழ் ತುಳು తెలుగు Tetun Тоҷикӣ ไทย Tagalog Türkçe ChiTumbuka Twi ئۇيغۇرچە / Uyghurche Українська اردو Oʻzbekcha/ўзбекча Vèneto Tiếng Việt West-Vlams Volapük Walon Winaray Wolof 吴语 ייִדיש Yorùbá Zeêuws 中文 文言 Bân-lâm-gú 粵語 IsiZulu ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೮, ೦೭:೫೭ ರಂದು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಪಠ್ಯವು Creative Commons Attribution-ShareAlike License ನಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ನೋಡಿ. ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಡೆವೆಲಪರ್‌ಗಳು Cookie statement ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆhttps://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF%3A%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B6%E0%B3%87%E0%B2%B7_%E0%B2%AC%E0%B2%B0%E0%B2%B9%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81
  ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಶೇಷ ಬರಹಗಳು - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಶೇಷ ಬರಹಗಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬರಹಗಳ ಹಳೆಯ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೧: ಕೂಡ್ಲಿ ಸಂಚಿಕೆ ೨: ವಿಜಯನಗರ ಸಂಚಿಕೆ ೩: ಲಾಲ್ ಬಹಾದುರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂಚಿಕೆ ೪: ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಸಂಚಿಕೆ ೫: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಚಿಕೆ ೬: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ಸಂಚಿಕೆ ೭: ಖಜುರಾಹೊ ಸಂಚಿಕೆ ೮: ಮಹಾಭಾರತ ಸಂಚಿಕೆ ೯: ಮೈಸೂರು ಸಂಚಿಕೆ ೧೦: ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಿಕೆ ೧೧: ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ... ಸಂಚಿಕೆ ೬೪: ಕಥಕ್ಕಳಿ ಸಂಚಿಕೆ ೬೫: ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಚಿಕೆ ೬೬: ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಸಂಚಿಕೆ ೬೭: ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಚಿಕೆ ೬೮ ... ರಚಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಯ್ದ, ಬೋಧಿಸಿದ `ಮೇಷ್ಟ್ರು' ಆಗಿ ಹೆಸರಾದವರು ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು. ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ೧೯೩೮ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ ಹುದ್ದೆ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂತು. ಮೈಸೂರು , ಬೆಂಗಳೂರು , ಶಿವಮೊಗ್ಗ , ತುಮಕೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಮೆಚ್ಚಿನ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಆಗಿ ಖ್ಯಾತರಾದರು. ೧೯೭೬ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ... . ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ( ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ CACHE

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಶೇಷ ಬರಹಗಳು - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಶೇಷ ಬರಹಗಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬರಹಗಳ ಹಳೆಯ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೧: ಕೂಡ್ಲಿ ಸಂಚಿಕೆ ೨: ವಿಜಯನಗರ ಸಂಚಿಕೆ ೩: ಲಾಲ್ ಬಹಾದುರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂಚಿಕೆ ೪: ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಸಂಚಿಕೆ ೫: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಚಿಕೆ ೬: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ಸಂಚಿಕೆ ೭: ಖಜುರಾಹೊ ಸಂಚಿಕೆ ೮: ಮಹಾಭಾರತ ಸಂಚಿಕೆ ೯: ಮೈಸೂರು ಸಂಚಿಕೆ ೧೦: ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಿಕೆ ೧೧: ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಸಂಚಿಕೆ ೧೨: ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಸಂಚಿಕೆ ೧೩: ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸಂಚಿಕೆ ೧೪: ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಚಿಕೆ ೧೫: ಚದುರಂಗ ಸಂಚಿಕೆ ೧೬: ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂಚಿಕೆ ೧೭: ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಂಚಿಕೆ ೧೮: ವುಲ್ಫ್ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಮೆಡಿಯುಸ್ ಮೊಟ್ಜಾರ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆ ೧೯: ಅ. ನ. ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಸಂಚಿಕೆ ೨೦: ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಂಚಿಕೆ ೨೧: ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಸಂಚಿಕೆ ೨೨: ಅನಿಲ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸಂಚಿಕೆ ೨೩: ಜಲಿಯನ್ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಸಂಚಿಕೆ ೨೪: ಕರಿಮೆಣಸು ಸಂಚಿಕೆ ೨೫: ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸಂಚಿಕೆ ೨೬: ರಾಮಾಯಣ ಸಂಚಿಕೆ ೨೭: ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸಂಚಿಕೆ ೨೮: ಮಂಗಳ ಸಂಚಿಕೆ ೨೯: ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂಚಿಕೆ ೩೦: ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸಂಚಿಕೆ ೩೧: ಚಂದ್ರ ಸಂಚಿಕೆ ೩೨: ಚೆರ್ನೊಬಿಲ್ ದುರಂತ ಸಂಚಿಕೆ ೩೩: ಹತ್ತಿ ಸಂಚಿಕೆ ೩೪: ಪುಣೆ ಸಂಚಿಕೆ ೩೫: ಆನೆ ಸಂಚಿಕೆ ೩೬: ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಚಿಕೆ ೩೭: ವಜ್ರ ಸಂಚಿಕೆ ೩೮: ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಂಚಿಕೆ ೩೯: ಅರೋರ ಸಂಚಿಕೆ ೪೦: ಹೊಯ್ಸಳ ಸಂಚಿಕೆ ೪೧: ಇರುವೆ ಸಂಚಿಕೆ ೪೨: ಹಾಲು ಸಂಚಿಕೆ ೪೩: ಜೆ. ಆರ್. ಡಿ. ಟಾಟಾ ಸಂಚಿಕೆ ೪೪: ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸಂಚಿಕೆ ೪೫: ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಂಚಿಕೆ ೪೬: ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಂಚಿಕೆ ೪೭: ಮೂರನೆಯ ಪಾಣಿಪತ್ ಯುದ್ಧ ಸಂಚಿಕೆ ೪೮: ಮಂಗಳೂರು ಸಂಚಿಕೆ ೪೯: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಸಂಚಿಕೆ ೫೦: ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಚಿಕೆ ೫೧: ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಸಂಚಿಕೆ ೫೨: ಹುಲಿ ಸಂಚಿಕೆ ೫೩: ಹಿಮನದಿ ಸಂಚಿಕೆ ೫೪: ರಷ್ಯಾ ಸಂಚಿಕೆ ೫೫: ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಸಂಚಿಕೆ ೫೬: ವಿಠ್ಠಲ ಸಂಚಿಕೆ ೫೭: ಸುನಾಮಿ ಸಂಚಿಕೆ ೫೮: ಶೀಲೀಂಧ್ರ ಸಂಚಿಕೆ ೫೯: ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಚಿಕೆ ೬೦: ಚಿಪ್ಪು ಆಮೆ ಸಂಚಿಕೆ ೬೧: ಕಥಕ್ ಸಂಚಿಕೆ ೬೨: ಕಥಕ್ ಸಂಚಿಕೆ ೬೩: ಕಥಕ್ ಸಂಚಿಕೆ ೬೪: ಕಥಕ್ಕಳಿ ಸಂಚಿಕೆ ೬೫: ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಚಿಕೆ ೬೬: ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಸಂಚಿಕೆ ೬೭: ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಚಿಕೆ ೬೮: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಚಿಕೆ ೧ ಕೂಡ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ , ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಊರು. ಈ ಊರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ತುಂಗಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ - ಇವೆರಡು ಜೀವನದಿಗಳು ಸಂಗಮವಾಗುವಲ್ಲಿರುವ ಈ ಊರು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ಜನ್ಮ ನಿಡುವ ಸ್ಥಳ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆದಿ ಕಾಲದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಸಂಗಮ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಗದೊಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವೆಂದೂ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು. ಇಲ್ಲಿಯ 'ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ' ದೇವಾಲಯವೂ ಜನಪ್ರಿಯ. ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಂದಿಯ ಗುಡಿ ಇರುವುದುಂಟು. ಈ ಪುಟ್ಟ ಗುಡಿ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತರ ಇತಿಹಾಸವಿರುವುದು. ಈ ದೇವಾಲಯ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳಿಂದ ರಾರಾಜಿಸುವ ಈ ದೇವಾಲಯ ಕೂಡ್ಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕಷಣೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನಗಳಿರುವುದುಂಟು. ದೇವಾಲಯದ ಸುಂದರ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಜನರ ಮನ ಸೂರೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದುಂಟು. ಭೂಗೋಳ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಿಂದ ಕೆಲವೇ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಊರಿಗೆ ಸುಲಭ ಬಸ್ಸು ಸೌಕರ್ಯವಿರುವುದುಂಟು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಾದ ಮಲೆನಾಡಿನ ಗಡಿಯಿದು - ಕೂಡ್ಲಿ. ಸಂಚಿಕೆ ೨ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಬುದು ಈಗ ನಿರ್ನಾಮವಾಗಿರುವ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ . ಈ ನಗರದ ಬಹುಭಾಗ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ನಗರ ಹಂಪೆ ಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪವಿತ್ರ ಮಧುಅಭಾಗದ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಲಾದ ನಗರ. ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳು ಸಹ ಇವೆ - ಇವು ಸುಗ್ರೀವನ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈಗ ರಾಜಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ೪೦ ಚ.ಕಿಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಇದು ಈಗಿನ ಹಂಪೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸಹ ಕೂಡಿದೆ. ಕಮಲಾಪುರಮ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ ಹಳೆಯ ನಗರದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದ ನಗರ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂದರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ , ೧೩ ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಈ ನಗರ ಎಲ್ಲ ಗಾತ್ರದ ಜಲ್ಲಿಯ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕೊರಕಲಿನ ಮೂಲಕ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆಗಳು ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾಶವಾದ ಈ ನಗರ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪ್ರಪಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಚರಿತ್ರೆ ಹಿಂದೂ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ೧೩೩೬ ರಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕ (ನಂತರ ಹರಿಹರ ) ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ (ನಂತರ ಬುಕ್ಕ ರಾಯ) ಎಂಬ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವರ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಯಶಃ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಇರುವ ಆನೆಗೊಂಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ತುಂಗಭದ್ರೆಯ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ನಗರ ೧೪ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ೧೬ ನೇ ಶತಮಾನದ ವರೆಗೆ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯ ತುಟ್ಟತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ದಖನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ದಖನ್ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಘಟ್ಟಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ೧೫೬೫ ರಲ್ಲಿ ನಗರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್‌ಗಳ ಮೈತ್ರಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸೋತಿತು ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಜಯ ಪಡೆದ ಸೈನಿಕರು ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ಲೂಟಿ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರವೂ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಉಳಿದರೂ ಸಹ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಮುಖವಾಯಿತು. ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಜಯನಗರವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿಯಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಜಯನಗರದ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಂಚಿಕೆ ೩ ಲಾಲ್ ಬಹಾದುರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ( ಅಕ್ಟೋಬರ್ , ೧೯೦೪ - ಜನವರಿ ೧೧ , ೧೯೬೬ ) ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದವರು. ಜೀವನ ಲಾಲ್ ಬಹಾದುರ್ ಮೊಘಲ್‌ಸಾರಾಯ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು. ೧೯೨೧ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇವರು ತಮ್ಮ ಓದನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರು. ೧೯೨೬ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಕಾಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠದಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಒಟ್ಟು ೯ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಾಗೃಹವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ ಇವರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ೧೯೪೬ ರವರೆಗೂ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದೊರಕಿದ ಬಳಿಕ ಇವರು ಗೋವಿ೦ದ ವಲ್ಲಭ ಪ೦ತ್ ಅವರ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ೧೯೫೧ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಲೋಕ ಸಭೆಗೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಇದರ ಪರ್ಯಾಯ ಇವರು ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೂ ಉಂಟು. ಅರಿಯಳೂರು ಬಳಿ ಆದ ರೈಲ್ವೆ ದುರಂತದ ತರುವಾಯ ಇವರು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು, ಮೊದಲು ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಬಳಿಕ ೧೯೬೧ರಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ. ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಲಾಲ್ ಬಹಾದುರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮೇ ೨೭, ೧೯೬೪ರಂದು ಜವಾಹರ್‌ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಅಧಿಕಾರ ದಾಹಿಯೇ ಅಲ್ಲದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇವರು ಅದೇ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ೯ ರಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. ಆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಾಗಿತ್ತು . ಕಚ್ ಬಳಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ಯುಎನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ನಿಂತು ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪಡೆ ಲಾಹೋರ್ ತಲುಪುತ್ತಲೇ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಜನವರಿ ೧೯೬೬ರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಅಲೆಕ್ಸೈ ನಿಕೊಲಯೆವಿಚ್ ಕೊಸಿಜಿನ್ ಅವರಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಟಾಷ್ಕೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಜನವರಿ ೧೦ ರಂದು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು, ಅದೇ ಟಾಶ್ಕೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೆರೇಶನ್ . ಆದರೆ, ಮರುದಿನವೇ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಇವರು ಕಾರ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶದಾಚೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಏಕೈಕ ಭಾರತದ ಪ್ರದಾನ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಗು ಈ ತರಹದ ಅಂತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸರಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸಂಚಿಕೆ ೪ ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ ಮೈಸೂರಿನ ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಅಣೆಕಟ್ಟು. ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬೃಂದಾವನ ಉದ್ಯಾನ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೀವನದಿಯಾದ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಇಂಜಿನಿಯರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು. ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟು ೮೬೦೦ ಅಡಿ ಉದ್ದವಿದ್ದು ೧೩೦ ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದೆ. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಸ್ಲ್ಯೂಸ್ ಗೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಸಂಚಿಕೆ ೫ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಜಾ ದಿನ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ದಿನದಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ‌ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಹಿ೦ದಿನ ದಿನವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಈವ್ ಎ೦ಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಡುವುದು, ಮಿಸಲ್‍ಟೋ ಮೊದಲಾದ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುವುದು, ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಂಚಿಕೆ ೬ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ (ಡಿಸ೦ಬರ್ ೨೨, ೧೮೮೭ - ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೬, ೧೯೨೦) ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಿತಜ್ಞರು . ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿ೦ದಲೇ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿದ ರಾಮಾನುಜನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾ೦ಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯದೆ ಸ್ವ-ಶಿಕ್ಷಿತ ಗಣಿತಜ್ಞರೂ ಹೌದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ೦ಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ೦ಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅನೇಕ ಸ೦ಕಲನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಸಂಚಿಕೆ ೭ ಖಜುರಾಹೊ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಒ೦ದು ನಗರ, ದೆಹಲಿಯಿ೦ದ ೬೨೦ ಕಿಮೀ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯ೦ತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒ೦ದಾದ ಖಜುರಾಹೊ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಹಿ೦ದೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗು೦ಪು. ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಶೃ೦ಗಾರಮಯ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದ್ವಾರದ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಖರ್ಜೂರದ ವೃಕ್ಷಗಳಿದ್ದುದರಿ೦ದ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 'ಖಜುರಾಹೊ' ಎ೦ಬ ಹೆಸರು ಬ೦ದಿತೆ೦ದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎ೦ಬತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ೨೨ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ೨೨ ಚ. ಕಿಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಖಜುರಾಹೊದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸಮೂಹ ಯುನೆಸ್ಕೋದಿ೦ದ 'ಪ್ರಪ೦ಚ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ' ಎ೦ದು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೮ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾರತದ ಧಾರ್ಮಿಕ, ತಾತ್ವಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒ೦ದು. ಇದು ಹಿ೦ದೂ ಧರ್ಮದ ಒ೦ದು ಮುಖ್ಯ ಪಠ್ಯವೂ ಹೌದು. ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒ೦ದೆ೦ದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿರುವ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾರತೀಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಮಹಾಭಾರತ ಒ೦ದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊ೦ಡಿದ್ದು ಗ್ರೀಕ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಾದ ಇಲಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸಿ - ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೂ ಮಹಾಭಾರತದ ಏಳನೇ ಒ೦ದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೯ ಮೈಸೂರು ' ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ'. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜಧಾನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುಂದರ ಅರಮನೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರಮನೆಗಳ ನಗರ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಅತಿ ಹಳೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೇ ನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಇತರ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (ಸಿಎಫ್‌ಟಿಆರ್‌ಐ), ರಕ್ಷಣಾ ಆಹಾರ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (ಡಿಎಫ್‌ಆರ್‌ಎಲ್)ಗಳಿಗೂ ಮೈಸೂರು ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಕುವೆಂಪು , ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ , ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ , ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಊರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸೊಗದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಅರಮನೆ: ಅರಮನೆಯ ನಿಜವಾದ ವೈಭೋಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅರಮನೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ಮೃಗಾಲಯ: ಮಹಾರಾಜ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೃಗಾಲಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ಧು ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇಧಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಅಣೆಕಟ್ಟು : ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗೀತದ ಕಾರಂಜಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ: ಚಾಮುಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಚಾಮುಂದಿ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಠಾನ ಪುರಾತನವಾದುದಾಗಿದ್ದು, ಮಹಾರಾಜರ ಮನೆದೇವರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವುಗಳು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೧೦ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೨೧ ರಿ೦ದ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧೮೫ ರ ವರೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಮೌರ್ಯ ವ೦ಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಿ೦ದ ಆಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರ ತುಟ್ಟತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊ೦ಡಿತ್ತಲ್ಲದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊ೦ಡಿತ್ತು. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೨೬ ರಲ್ಲಿ 'ಗ್ರೀಸ್'ನ ಅಲೆಕ್ಸಾ೦ಡರ್ ಭಾರತದ ಉತ್ತರಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನ೦ತರ ಸಾಮ೦ತ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ (ಸತ್ರಪಗಳು). ಬೇಗನೆಯೇ ಅಲೆಕ್ಸಾ೦ಡರ್ ಭಾರತದಿ೦ದ ಹಿ೦ದಿರುಗಿ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೩೨೩ ರಲ್ಲಿ ನಿಧನನಾದ ನ೦ತರ ಆತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹ೦ಚಿಹೋಗಲಾರ೦ಭಿಸಿತು. ಆಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊ೦ಡದ್ದು ಚ೦ದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ . ಚ೦ದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ. ಚ೦ದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ನಂತರ ಅವನ ವಂಶದ ಬಿ೦ದುಸಾರ, ಅಶೋಕ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಸಂಚಿಕೆ ೧೧ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಭಾರತದ ಆಗ್ರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಮಾರಕ. ಇದನ್ನು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಷಹ ಜಹಾನ್ ತನ್ನ ರಾಣಿ ಅರ್ಜುಮನ್ ಬಾನು ಬೇಗಮ್ (ನ೦ತರ ಮಮ್ತಾಜ್ ಮಹಲ್) ಳ ಗೋರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು. ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ೨೩ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾದವು (೧೬೩೦-೧೬೫೩). 'ತಾಜ್ ಮಹಲ್' ಎ೦ಬ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಏನೆ೦ದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಬ೦ದಿಲ್ಲ. ಷಹ ಜಹಾನನ ಆಸ್ಥಾನದ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ 'ಮಮ್ತಾಜ್ ಮಹಲಳ ರೌಜಾ' (ರೌಜಾ ಎ೦ದರೆ ಗೋರಿ) ಎ೦ದಷ್ಟೆ ಇದೆ. 'ತಾಜ್' ಎ೦ಬುದು ರಾಣಿಯ ಹೆಸರಾದ ಮಮ್ತಾಜ್ ಎ೦ಬುದರ ಚುಟುಕುರೂಪ ಇದ್ದೀತು. ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಕರೆಯುವುದು 'ವಾಹ್! ತಾಜ್!' ಎ೦ದು. ತಾಜಾ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸತಾಗಿಯೇ ಇರುವ, ಮಹಲು, ಕಟ್ಟಡ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹೊಚ್ಚಹೊಸತಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಸುಂದರ ಕಟ್ಟಡ ಎಂದು ಕವಿ ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ತಾಜ್ ಮಹಲ್' ಹಿ೦ದೊಮ್ಮೆ 'ತೇಜೋ ಮಹಾಲಯ' ಎ೦ಬ ಹಿ೦ದೂ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿತ್ತು ಎ೦ದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ೧೯೮೩ ರಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪ್ರಪ೦ಚ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎ೦ದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೧೨ 'ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ, ಕಾಸಿಗೆ ಕೊಂಡನು ಕಸ್ತೂರಿ' ಎಂಬ ಶಿಶು ಗೀತೆಯಿಂದ, ಎಂಡಕುಡುಕ ರತ್ನನ ಪದಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ನೂರಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಯ್ದ, ಬೋಧಿಸಿದ `ಮೇಷ್ಟ್ರು' ಆಗಿ ಹೆಸರಾದವರು ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು. ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ೧೯೩೮ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ ಹುದ್ದೆ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂತು. ಮೈಸೂರು , ಬೆಂಗಳೂರು , ಶಿವಮೊಗ್ಗ , ತುಮಕೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಮೆಚ್ಚಿನ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಆಗಿ ಖ್ಯಾತರಾದರು. ೧೯೭೬ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ೧೯೬೯ರಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ೧೯೭೭ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಲಭಿಸಿತು. ೧೯೭೮ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ, ೧೯೭೯ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ``ರತ್ನನ ಪದಗಳು' ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ದರ್ಶನವಿದೆ. ಕುಡುಕನೆಂಬ ಹೀಯಾಳಿಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಬಡವನೊಬ್ಬನ ಕಾಣ್ಕೆ, ನೋವು, ನಲಿವು, ಒಲವು, ಗೆಲವು, ಸೋಲು ಎಲ್ಲಾ ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈದುಂಬಿವೆ. ಟಿ ಪಿ ಕೈಲಾಸಂ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಭಾವ, ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರ ಮೇಲಾಗಿರುವುದು ಕಾಕತಾಳೀಯ ಇರಬಹುದು. » ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿ... ಸಂಚಿಕೆ ೧೪ ಯಕ್ಷಗಾನ - ನೃತ್ಯ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ( ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ , ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ) ಹಾಗೂ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ , ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನವು ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ವು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದುದು. ಜನರು ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ 'ಆಟ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಯಲಾಟದಲ್ಲಿ ವೇಷಭೂಷಣ, ರಂಗಸ್ಥಳ, ಭಾಗವತಿಕೆ (ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ), ಅಭಿನಯ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ನೃತ್ಯ - ಹೀಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಎಲ್ಲ ಮಜಲುಗಳನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಬಯಲಾಟಗಳಲ್ಲಿ ' ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ' ಮತ್ತು ' ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ , ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಶೈಲಿಯ ಬಯಲಾಟಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಕು ತಿಟ್ಟು ಶೈಲಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ನೃತ್ಯದ ಶೈಲಿ, ಭಾಗವತಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮೇಳಗಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಂಗಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲ ತತ್ವ, ಆಶಯಗಳು ಎರಡೂ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೧೫ ಚದುರಂಗ (ಚೆಸ್) ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರಿಂದ ಆಡಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಆಟ - ಇದನ್ನು ೬೪ ಚೌಕಗಳಿರುವ ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಚೌಕಗಳು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳುಪು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಿಳಿ - ಹೀಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಆಟದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನ ಬಳಿ ೧೬ ಕಾಯಿಗಳಿರುತ್ತವೆ - ಒಂದು ರಾಜ , ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ , ಎರಡು ಆನೆ , ಎರಡು ಕುದುರೆ , ಎರಡು ಒಂಟೆ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಪದಾತಿಗಳು . ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಕಾಯಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾಯಿಯೂ ಸಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಎದುರಾಳಿಯ ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಬಲ್ಲುದು. ಆಟದ ಉದ್ದೇಶ ಎದುರಾಳಿಯ ರಾಜ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ರಾಜನಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಲಲು ಯಾವ ಚೌಕಗಳೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು - ಇದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‍ಮೇಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೧೬ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್‍ಚ೦ದ್ ಗಾ೦ಧಿ ( ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨ , ೧೮೬೯ - ಜನವರಿ ೩೦ , ೧೯೪೮ ), ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾ೦ಧಿ , ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪಿತಾಮಹರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಿ೦ದ ಭಾರತ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರಲ್ಲದೆ, ಪರದೇಶದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತ೦ದರು. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿ೦ಗ್, ನೆಲ್ಸನ್ ಮ೦ಡೇಲಾ ಮೊದಲಾದ ಅಹಿ೦ಸಾವಾದಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಗಾ೦ಧೀಜಿಯವರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ತತ್ವದಿ೦ದ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದವರು. ಗಾ೦ಧೀಜಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯ೦ತೆ, ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸರಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ನ೦ಬಿಕೆಗಳಿ೦ದ ಬ೦ದ೦ಥವು: ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹಿ೦ಸೆ . ಮಹಾತ್ಮರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨ರಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ' ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ' ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೧೭ ೨೦ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ, ಮುಂಬೈ ಆಧಿಪತ್ಯ , ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಆಧಿಪತ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಹರಿದು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಿಗರ ನಾಡು ೫೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನವೆಂಬರ್ ೧ ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣಗೊಂಡು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆಯಿತು. ತದನಂತರ ೧೯೭೩ ನವೆಂಬರ್ ೧ ರೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂದು ನಾಮಕರಣಗೊಂಡಿತು. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನಡಿಗರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ನಾಡ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿದಂತೆ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಈ ಬೀಡಿನ ಜನರು ಕಳೆದ ೫೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕ್ರೀಡೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನನಿಯಾದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೧೮ ವುಲ್ಫ್‌ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಮೆಡಿಯುಸ್ ಮೊಟ್ಜಾರ್ಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯರು. ತಮ್ಮ ೮ನೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೆ ಸಿಂಫೊನಿ ರಚಿಸಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿದ ಮೊಟ್ಜಾರ್ಟ್, ತಮ್ಮ ೩೫ ವರ್ಷದ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ೪೧ ಸಿಂಫೊನಿ, ೨೭ ಪಿಯಾನೋ ಕಾನ್ಸರ್ಟೋಗಳು, ೧೬ ಆಪೇರಾ , ೧೯ ಪಿಯಾನೋ ಸೊನಾಟಗಳು ಮತ್ತು ೨೩ ತಂತಿ ಕ್ವಾರ್ಟೆಟ್(ನಾಲ್ಕು ವಾದ್ಯಗಳ ವೃಂದ ಸಂಗೀತ)ಸೇರಿದಂತೆ ೬೦೦ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಗೀತ ಕೃತಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಭಂಡಾರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವು ಮೊಟ್ಜಾರ್ಟ್ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಲು ಅಪಾರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಿತಿ ಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲ್ಜ್‌ಬರ್ಗ್ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ೨೭,೧೭೫೬ ರೊಂದು ಜನಿಸಿದ ಮೊಟ್ಜಾರ್ಟ್‌ರ ಜನ್ಮದ ೨೫೦ನೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೧೯ ಅ.ನ. ಕೃಷ್ಣರಾಯರು [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಅನಕೃ ( ಅರಕಲಗೂಡು ನರಸಿಂಗರಾಯ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ) ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲೊಬ್ಬರು. ನೂರಾ ಹತ್ತು ಕಾದಂಬರಿಗೆಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಅನಕೃ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖರೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡವರು. ಅವರ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ, ಉದಯರಾಗ, ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ, ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಮುಂತಾದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದವರಲ್ಲೊಬ್ಬರು. ಅನಕೃ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಮಿ, ಕೂಡ. ನೇರ,ನಿಷ್ಟುರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನಕೃ ಅವರದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಕೃ ಮಾಡಿದ ಅತಿ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿಡಿಲನುಡಿಗಳಂತಹ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಮೊಳಗಿಸಿದರು ಅನಕೃ. 'ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ. ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಾಳುವುದು ಮೂರ್ಖತನ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಯವರಿಂದ 'ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡಿಗ' ಎಂಬ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಅನಕೃ. ಸಂಚಿಕೆ ೨೦ ಡಾ. ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾ. ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ (ಜನನ: ೨೪ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೨೯ - ಮರಣ: ೧೨ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೬) ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧ್ರುವತಾರೆ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ, ಗಾಯಕ. ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ೨೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಡಾ. ರಾಜ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು. ಕೇವಲ ನಟರಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಸಹ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ಬಿರುದು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿನ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳು ಸಹ ಲಭಿಸಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಎಂದು ಪುರಸ್ಕೃತರಾದವರು. ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಡಾ.ರಾಜ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ಶಬ್ದವೇದಿ . ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ , ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ , ಭಕ್ತ ಚೇತ , ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಮಯೂರ , ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ , ರಣಧೀರ ಕಂಠೀರವ , ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಾದ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗಾರುಡಿ , ಬಭ್ರುವಾಹನ ಹಾಗು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಹಾಲುಜೇನು , ಹೊಸಬೆಳಕು , ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ , ಜೀವನಚೈತ್ರ , ಆಕಸ್ಮಿಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿತ್ರಗಳು ರಾಜ್ ಅಭಿನಯದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳು. ಜೀವನಚೈತ್ರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಾದಮಯ ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ ಹಾಡಿನ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ೧೯೮೧ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗೋಕಾಕ್ ಚಳುವಳಿ ಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಡಾ.ರಾಜ್, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಷ್ಟೆ ಹೊರತು ಬೇರಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ೨೦೦೦ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಖ್ಯಾತ ದಂತಚೋರ ವೀರಪ್ಪನ್ ‍ನಿಂದ ಅಪಹರಣವಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ೧೦೮ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. ೨೦೦೬ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೨ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ , ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ರಾಜ್ ಅವರ ಸ್ವ-ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ, ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂಚಿಕೆ ೨೧ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ( ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩೧, ೧೮೭೫ - ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೫, ೧೯೫೦ ) ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ಧಿ - ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯರೆಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದವರು. ಇವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕೆಳಗೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ೧೯೩೭ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೂಲತಃ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್‌ರವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರಾದರೂ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ ಪಟೇಲರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರುರವರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಗುಜರಾತಿನ ಜನರಿಂದ ಗೌರವಾರ್ಥ 'ಸರ್ದಾರ್' ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ರಾಜರಿಂದಾಳಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರು ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಮರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲರಿಗೆ ೧೯೯೧ ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಚಿಕೆ ೨೨ ಅನಿಲ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕುಂಬ್ಳೆ (ಜನನ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೭ , ೧೯೭೦ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ) - ಭಾರತ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ೧೯೯೦ರಿಂದ. ಕುಂಬ್ಳೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್. ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ, ಇವರ ಗೂಗ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಇವರು ಮೊದಲು ಮಧ್ಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಬಂತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಬಾಲ್ ಹಾಕುವ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ೫೩೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೫ , ೧೯೯೦ ರಂದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೇಲಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದ ವಿರುದ್ಧ ೧೯೯೯ ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತು ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೨೩ ಜಲಿಯನ್‍ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ (ಅಥವಾ ಅಮೃತಸರ ಹತ್ಯಾಹಾಂಡ ) - ಅಮೃತಸರ ದಲ್ಲಿರುವ ಜಲಿಯನ್‍ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೩ , ೧೯೧೯ ರಂದು ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಭಾರತ ಸೇನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಡೆದ ಮಾರಣಹೋಮ. ಅಂದು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಮೃತಸರ ದಲ್ಲಿನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜಲಿಯನ್‍ವಾಲ ಬಾಗ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು , ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಂಜಾಬಿ ನಾಗರೀಕರು, ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜನರಲ್ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಡೈಯರ್ , ಉದ್ಯಾನದೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಲೇ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರಿಗೆ ಯಾವೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ಕೊಡದೆ, ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಗುಂಡಿನ ಮಳೆಗರೆವಂತೆ ತಮ್ಮ ತುಕಡಿಗೆ ಆದೇಶವನ್ನಿತ್ತ. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯು ಸಂಜೆ ೧೭:೧೫ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಸುಮಾರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ, ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ೩೭೯. ಖಾಸಗಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು, ಹಾಗು ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೨೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು. ಮಾರ್ಚ್ ೧೩ ೧೯೪೦ ರಂದು ಸಿಖ್ಖರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ, ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಹಾಗು ಸ್ವತಃ ಗಾಯಗೊಂಡ ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ಲಂಡನ್ನಿನ ಕ್ಯಾಕ್‍ಸ್ಟನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಡೈಯರ್ ಅನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದರು. ಸಂಚಿಕೆ ೨೪ ಕರಿಮೆಣಸು ಒಂದು ಅಪ್ಪು ಸಸ್ಯ. ಬಳ್ಳಿಯ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಬೇರುಗಳು ಒಂದೊ ಆಧಾರ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಅಪ್ಪುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಬೇರುಗಳು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮರದಕಾಂಡದಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೂವುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಗೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಗೆರೆಗಳು ಎಳತಾದ ಎಲೆಯ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಎಳೆ ಗೆರೆಗಳು ೪ ರಿಂದ ೮ ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆದ ಗೆರೆಯು ೭ ರಿಂದ ೧೫ ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಳ್ಳಿಯು ಫಲವತ್ತಾದ ಹಾಗು ಪಸೆ ಇರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಹಾಗು ಕಾಂಡದಿಂದ ಬರುವ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಂತಾನಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರು ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ೧ ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಟ್ಟಿ ಕಾಂಡದ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇವು ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬಳ್ಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯ, ಹಾಗೇಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯ. ಬಳ್ಳಿಯು ೪ರಿಂದ ೫ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕಾಳುಗಳು ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಕಾಳು ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಗೆರೆಗಳಿಂದ ಕಾಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಿಸಿಲಿನ ನಂತರ ಕಾಳುಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಕರಿಮೆಣಸಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಪದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಂಬುದು ಸಂಸ್ಕೃತ ದ ಪದ ಪಿಪ್ಪಲಿ ಎಂಬ ಪದದ ಗ್ರೀಕ್ (ತನ್ಮೂಲಕ ಲ್ಯಾಟಿನ್) ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮೆಣಸು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೂಲವನ್ನವಲಂಬಿಸಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ತಳಿಗಳು ಭಾರತ ದ ಮಲಬಾರ್ ತೀರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ತಳಿಗಳು: ಮಲಬಾರ್ ಮೆಣಸು ಹಾಗೂ ತೆಲ್ಲಿಚೆರಿ ಮೆಣಸು. ತೆಲ್ಲಿಚೆರಿ ತಳಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾತಿಯ ತಳಿಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರವಾಕ ಎಂಬ ತಳಿಯ ಮೆಣಸು ಮಲೇಶಿಯದ ಬೋರ್ನಿಯೋ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಪೋಂಗ್ ಎಂಬ ತಳಿ ಇಂಡೋನೇಶಿಯದ ಸುಮಾತ್ರ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿಯ ಮುಂಟೋಕ್ ಮೆಣಸು ಇಂಡೋನೇಶಿಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಬಾಂಗ್ಕಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತದ್ದು. ಸಂಚಿಕೆ ೨೫ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ , ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ ಕರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ನಡೆಸಿದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು, ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಥವ ದಂಡಿ ಯಾತ್ರೆ ಎಂದು. ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬಳಸುವ ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಕರವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವ ಮಾರುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರ ತಟದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ಪುಕ್ಕಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತಿದ್ದರೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು.ಈ ಕರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಡನೆ, ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಸಮುದ್ರ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ದಾಂಡಿಯವರೆಗಿನ ೨೪೦ ಮೈಲಿಗಳನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕರದ ವಿರೋಧದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ನಿಬಂಧನೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ೧೯೩೦ ನೇ ಇಸವಿಯ ಮಾರ್ಚ್ ೧೨ ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ೬ ರವರಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಿತು ಹಾಗು ತನ್ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಗಮನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಚಳುವಳಿಯತ್ತ ಸೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಂಚಿಕೆ ೨೬ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ದ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥ ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಈ ಬೃಹತ್ಕಾವ್ಯವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎಂಬ ಋಷಿಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 'ರಾಮಾಯಣ' ಪದವನ್ನು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿದರೆ (ರಾಮನ+ಆಯಣ=ರಾಮಾಯಣ) 'ರಾಮನ ಕಥೆ' ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ. ರಾಮಾಯಣವು ೨೪೦೦೦ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ೭ ಕಾಂಡಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿತವಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜಪುತ್ರ ರಾಮ , ಆತನ ಮಡದಿ ಸೀತೆ ಹಾಗೂ ಸೀತೆಯ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಂತೆ ರಾಮಾಯಣದ ರಚನಾ ಕಾಲ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೫ನೇ ಶತಮಾನ ದಿಂದ ಕ್ರಿ.ಪೂ. ೧ನೇ ಶತಮಾನ ವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲವು ಮಹಾಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಕಾಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಾಮಾಯಣವು, ಭಾರತ ಉಪಖಂಡ ದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ರಾಮನ ಕಥೆಯು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂತರದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಯಿತು. ೧೬ನೇ ಶತಮಾನದ ಹಿಂದಿ ಕವಿ ತುಳಸೀದಾಸ ರು, ೧೩ನೇ ಶತಮಾನದ ತಮಿಳು ಕವಿ ಕಂಬ , ೨೦ನೇ ಶತಮಾನದ ಕನ್ನಡದ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ( ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣದರ್ಶನಂ ) ಪ್ರಭಾವಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು. ರಾಮಾಯಣ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ೮ನೇ ಶತಮಾನ ದಿಂದ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ವಸಾಹತುಗಳು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಾದಾಗ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಹರಡಿತು. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಮಾಯಣ ಇಂದಿನ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ , ಥೈಲೆಂಡ್ , ಕಾಂಬೋಡಿಯ , ಮಲೇಷಿಯ , ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಮತ್ತು ಲಾಓಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೨೭ ಬ್ರೆಜಿಲ್ - ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ ದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ದ ವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿರುವ ಈ ದೇಶ ಯುರುಗ್ವೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನ , ಪೆರಗ್ವೆ , ಬೊಲಿವಿಯಾ, ಪೆರು, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ , ಗಯಾನಾ, ಸುರಿನಾಮ್, ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಯಾನಾಗಳ ಜೊತೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಮತ್ತು ಚಿಲಿ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ ದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಯೂ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೆಸೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕತ್ವವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ದೇಶದ ವಸಾಹತು ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೀಯರ ದೇಶವೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೨೮ ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕ ಕಂಡಂತೆ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳ - ಸೂರ್ಯ ನ ಸೌರಮಂಡಲ ದಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಗ್ರಹ . ಸೂರ್ಯ ನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಗಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗುರು ಗ್ರಹ ಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಸೌರಮಂಡಲದ ಎರಡನೆಯ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ತೆಳುವಾದ ಗಾಳಿಗೋಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಯಲ್ಲಿ 'ಮಾರ್ಸ್' (Mars) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಭೂಮಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಈ ಗ್ರಹ ತನ್ನ ಅಕ್ಷ ವನ್ನು ಸುಮಾರು ೨೪ ಘಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಲು ೬೮೬.೯೮ ದಿನ ಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ ದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು 'ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ' ಅಥವಾ 'ಅಂಗಾರಕ' (Red Planet) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಫೋಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೀಮೋಸ್ ಎಂಬ ೨ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಗಳಿವೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಗ್ರಹದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ನೌಕೆ ೧೯೬೪ ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಉಡಾಯಿಸಿದ ಮ್ಯಾರಿನರ್ ೪ . ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳದ ಸುತ್ತ ೪ ಗಗನನೌಕೆಗಳು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮತ್ತುಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪರ್ಯಟಕಗಳೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೊ ೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟ ಮಂಗಳಯಾನ ಉಪಗ್ರಹ ೨೯೮ ದಿನಗಳು ಸಾಗಿದ ನಂತರ ೨೪ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೪ ರಂದು ಮಂಗಳನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೨೯ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವು ಭಾರತ ದ ಜನರನ್ನು ಆಳುವ ಸರಕಾರ ದ ಮೂಲ ರಚನೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೯ , ೧೯೪೭ ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ೨೬ , ೧೯೪೯ ರ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆ ಯಿಂದ ರಚನೆಗೊಂಡು, ಜನವರಿ ೨೬ , ೧೯೫೦ ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜನವರಿ ೨೬ ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ೪೪೪ ವಿಧಿಗಳನ್ನೂ, ೧೦ (ನಂತರ ೧೨) ಅನುಚ್ಛೇದಗಳನ್ನೂ, ಅನೇಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ವು ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ದೀರ್ಘವಾದುದ್ದು. ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಯ ಆವೃತ್ತಿಯು ೧,೧೭,೩೬೯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನವು ಕಾರ್ಯಾಂಗ , ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಗಳನ್ನು ಸರಕಾರದ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನವು ಪ್ರತಿ ಅಂಗದ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವದಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಖಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನವು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸರಕಾರವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನೂನೂ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂಚಿಕೆ ೩೦ ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ( ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೨ , ೧೭೩೨ — ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೪ , ೧೭೯೯ ) ಅಮೇರಿಕದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯುದ್ಧ ದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯಿಯಾದ ಖಂಡದ ಸೈನ್ಯದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು. ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಅಮೇರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಜೀನಿಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಇವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಯುದ್ಧ ದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಈ ಅನುಭವ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿತು. ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ನಂತರದ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲೂ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಇವರು ಎರಡು ಅವಧಿಗಳ ನಂತರ ಸ್ವತಃ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಮೇರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಗರಿಷ್ಟ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಬಹುದೆಂಬ ವಾಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಂಚಿಕೆ ೩೧ ಭೂಮಿ ಯಿಂದ ಕಾಣುವಂತೆ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ - ಇದು ಭೂಮಿ ಯ ಏಕೈಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹ . ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಸರಾಸರಿ ದೂರವು ೩೮೪,೩೯೯ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳು. ಈ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿತವಾದ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು ೧.೩ ಕ್ಷಣಗಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ವ್ಯಾಸವು ೩,೪೭೪ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಿದ್ದು (೨,೧೫೯ ಮೈಲಿಗಳು), (ಭೂಮಿಗಿಂತ ೩.೭ ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ), ಇದು ಸೌರಮಂಡಲ ದ ೫ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ೫ನೇ ಅತಿ ಭಾರಿಯಾದ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಯೇ ಕಾರಣ. ಚಂದ್ರವು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ೨೭.೩ ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ-ಚಂದ್ರ-ಸೂರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆವರ್ತಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಕಲೆ ಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪಕ್ಷಗಳು ೨೯.೫ ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನುಳಿದು ಮಾನವರು ನಡೆದಾಡಿರುವ ಏಕೈಕ ಆಕಾಶಕಾಯವೆಂದರೆ ಚಂದ್ರ. ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಮಾನವರಹಿತ ಗಗನನೌಕೆ ಯು ಸೋವಿಯಟ್ ಒಕ್ಕೂಟ ದ ಲೂನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದ ನೌಕೆ. ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ದ ಅಪೋಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಚಂದ್ರನತ್ತ ಮೊದಲಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಏಕಮಾತ್ರ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಯಾನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡವು. ಸಂಚಿಕೆ ೩೨ ಚೆರ್ನೊಬಿಲ್ ದುರಂತ ವು ಯುಕ್ರೇನ್ ನ ಪ್ರಿಪ್ಯಟ್ ನಗರದ ಸಮೀಪದ ಚೆರ್ನೊಬಿಲ್ ಅಣು ಸ್ಥಾವರ ದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೬ , ೧೯೮೬ ರಂದು ಉಂಟಾದ ಸ್ಪೋಟ ಮತ್ತದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹರಡಿದ ವಿಕಿರಣ ದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಾವು-ನೋವು-ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ದುರಂತವು ಅಣುಶಕ್ತಿ ಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರವಾದುದು. ಇದರಿಂದ ಹರಡಿದ ವಿಕಿರಣಾತ್ಮಕ ಪದಾರ್ಥವು ಅಂದಿನ ಇಡೀ ಸೊವಿಯಟ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ತಲುಪಿತ್ತು. ಯುಕ್ರೇನ್ , ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬೆಲಾರಸ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ೩೩೬,೦೦೦ ಜನರ ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ದ (IAEA) ಪ್ರಕಾರ ಈ ದುರಂತದ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಸಾವುಗಳು ೫೬. ಆದರೆ ವಿಕಿರಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಲೆದೋರುವುದರಿಂದ ದುರಂತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿರುವ ರಷ್ಯಾ, ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲಾರಸ್‍ಗಳು ಇನ್ನೂ ಈ ದುರಂತದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೩೩ ಹತ್ತಿ ಗಾಸಿಪಿಯಮ್ ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳ ಬೀಜದ ಸುತ್ತಲು ಬೆಳೆಯುವ ಮೃದು ನಾರು . ಗಾಸಿಪಿಯಮ್ ಗಿಡಗಳು ಅಮೇರಿಕ , ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕ ಗಳ ಮೂಲದವು. ಆದರೆ ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಸಾಗುವಳಿಗೆ, ಮೂಲತಃ ಅಮೇರಿಕ ಖಂಡದ ಗಾಸಿಪಿಯಮ್ ಹಿರ್ಸುಟಮ್ ಮತ್ತು ಗಾಸಿಪಿಯಮ್ ಬಾರ್ಬಡೆನ್ಸ್ ತಳಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹತ್ತಿಯ ನಾರಿನಿಂದ ಸೆಣೆದ ದಾರದಿಂದ ಮೃದುವಾದ, ಗಾಳಿ ತೂರಬಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿ ನಾರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ ಶುದ್ಧ ಸೆಲ್ಲ್ಯುಲೊಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಲ್ಲ್ಯುಲೊಸ್‍ನ ರಚನೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಅದರ ತ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಹೀರುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೇರಳವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥ. ಹತ್ತಿಯು ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಯಾಗಿದೆ. ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹತ್ತಿ ಭಾರತದ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸು-ಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನಾವಲಂಬನೆಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ೬೦ ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೩೪ ಪುಣೆಯ ಶನಿವಾರವಾಡೆ ಪುಣೆ ಭಾರತ ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಗರ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮುಳಾ ಮತ್ತು ಮುಠಾ ಎಂಬ ನದಿಗಳ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಗರವು ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಪುಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎರಡನೆಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಏಳನೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರ . ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ' ಪೂರ್ವದ ಆಕ್ಸ್‍ಫರ್ಡ್ ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಪುಣೆ ದೊಡ್ಡ ಔದ್ಯಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವೂ ಹೌದು. ಕಳೆದ ಒಂದೆರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ೨೦೦೧ರ ಜನಗಣತಿ ಯ ಪ್ರಕಾರ ಪುಣೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೪೫ ಲಕ್ಷ. ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಪುಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದೂ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆ ಮರಾಠಿ . ಸಂಚಿಕೆ ೩೫ ಆನೆ ಯು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ದ ಪ್ರಕಾರ ಸಸ್ತನಿ ಗಳ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೊಸಿಡಿಯ ಉಪವರ್ಗದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ. ಹಿಂದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಚಿಡರ್ಮಾಟಾ ಎಂಬ ದಪ್ಪಚರ್ಮದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಪವರ್ಗದಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಮೂರು ತಳಿಗಳ ಆನೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇವೆ. ಅವೆಂದರೆ : ಆಫ್ರಿಕದ ಪೊದೆಗಳ ಆನೆ, ಆಫ್ರಿಕದ ಅರಣ್ಯದ ಆನೆ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ಆನೆ. ಸುಮಾರು ೧೦,೦೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಹಿಮಯುಗ ದೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದ ತಳಿಗಳ ಆನೆಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮರೆಯಾದುವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮತ್ ( ದೈತ್ಯ ಆನೆ ) ಬಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಆನೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಅಲ್ಲದೆ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಯ ಕಾಲ (೨೨ ತಿಂಗಳುಗಳು) ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೀರ್ಘ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆನೆಯ ಮರಿಯು ೧೨೦ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ.ವರೆಗೆ ತೂಗುವುದಿದೆ. ಸುಮಾರು ೭೦ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆನೆಯು ಜೀವಿಸಬಲ್ಲುದು. ಆನೆಯು ಇಂದು ಅಳಿವಿನತ್ತ ಸಾಗಿರುವ ಜೀವಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹಲವು ದಶಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಆನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂದು ೪೭೦,೦೦೦ದಿಂದ ೬೯೦,೦೦೦ ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇಂದು ಆನೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಜೀವಿ ಯನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೩೬ ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಯ ಅಳಿವೆ ಅಮೆಜಾನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ದ ಪ್ರಮುಖ ನದಿ . ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಲರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಯು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಕೂಡ. ಈ ಒಂದು ಮಹಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ನಂತರದ ೮ ಮಹಾನದಿಗಳ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವೆಂದಾದಾಗ ಇದರ ಅಗಾಧತೆಯ ಅರಿವಾಗುವುದು. ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಯು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ನದಿಗೆ 'ಸಿಹಿ ಸಮುದ್ರ' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುವರು. ಬೇಸಗೆಯಲ್ಲಿ ನದಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗಲ ೧೧ ಕಿ.ಮೀ. ಗಳಾದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾನದಿಯು ೪೫ ಕಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು. ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಯು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಊಹಾತೀತ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನದಿಯು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ೩,೦೦,೦೦೦ ಘನ ಮೀಟರುಗಳಷ್ಟು ಸಿಹಿನೀರನ್ನು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದು. ಸಾಗರದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ನದಿಯ ನೀರಿನ ರಭಸ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ ಸಾಗರತೀರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ದೂರದವರೆಗೂ ಸಾಗರದ ನೀರು ಸಿಹಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿಯು ಸಾಗರದ ಉಪ್ಪುನೀರನ್ನೇ ಸುಮಾರು ೧೦೦ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಷ್ಟು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೩೭ ಉಂಗುರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುಂದರ ವಜ್ರ ವಜ್ರ ವು ಇಂಗಾಲ ದ ಒಂದು ರೂಪ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದುವರೆಗೆ ತಯಾರಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಅತಿ ಕಠಿಣ ವಸ್ತು. ವಜ್ರವು ತನ್ನ ಕಾಠಿಣ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು ಚದುರಿಸುವ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಭರಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸುಮಾರು ೧೩ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರಟ್ (೨೬೦೦೦ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ) ಗಳಷ್ಟು ವಜ್ರವನ್ನು ಗಣಿಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ೯ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರುಗಳಷ್ಟು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾಲಿಯಾನ ಸುಮಾರು ೧೦೦,೦೦೦ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಗಳಷ್ಟು ಕೃತಕ ವಜ್ರ ವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃತಕ ವಜ್ರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಜ್ರದ ಆಂಗ್ಲ ಹೆಸರಾದ ಡೈಮಂಡ್ ಪದವು ಅಜೇಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಅದಮಾಸ್ ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪ್ತತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತ ಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೊರೆಯುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಮಾನವನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವನು. ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ವನ್ನಾಗಿ ವಜ್ರವನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೂ ಬಂದಿರುವನು. ೧೯ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದೀಚೆಗೆ ವಜ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಜ್ರಗಳ ಲಭ್ಯತೆ, ಕತ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ನೀಡಲು ಉತ್ತಮ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲ್ಮುಖ ಪ್ರಗತಿ ಇವುಗಳು ವಜ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಹೆಚ್ಚು ಜನರೆಡೆಗ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಜ್ರಗಳಲ್ಲಿ ೪೯% ಪಾಲು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೩೮ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾನಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ೧೯೧೩ ಮಾರ್ಚ ೫ರಂದು.ಆದರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ದಲ್ಲಿ.ಇವರ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕೂರಾವ್ ನಾಡಗೀರ,ತಾಯಿ ಅಂಬಾಬಾಯಿ. ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಧಾರವಾಡ ದಲ್ಲಿ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದನೆಯ ಇಯತ್ತೆಯವರೆಗೆ ಆಯಿತು. ೧೯೨೪ ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಾಗ, ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯವರೆದುರಿಗೆ “ಸ್ವಾಗತವು ಸ್ವಾಗತವು ಸಕಲ ಜನ ಸಂಕುಲಕೆ” ಎಂದು ಸ್ವಾಗತಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹಾಗೂ ಸಭಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರ ತಾಯಿ ಅಂಬಾಬಾಯಿಯವರು ಸ್ವತಃ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ದ ಗಾಯಕಿ. ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಗಾಯಕರಾದ ಹೀರಾಬಾಯಿ ಬಡೋದೆಕರ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ ಖಾನ ರು ಧಾರವಾಡ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೊಮ್ಮೆ ಅಂಬಾಬಾಯಿಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಲಿಕೆ ಗಂಗೂಬಾಯಿಯ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅಂಬಾಬಾಯಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಸುವ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಧಾರವಾಡ ದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ದತ್ತೋಪಂತ ದೇಸಾಯಿ, ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಹುಲಗೂರ ಇವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಗಂಗೂಬಾಯಿ, ಬಳಿಕ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಿರಾನಾ ಘರಾನಾ ಗಾಯಕರಾದ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ ಯಾನೆ ರಾಮಭಾವು ಕುಂದಗೋಳಕರ ಅವರ ಶಿಷ್ಯೆಯಾದರು. ತನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಾರದೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂಬಾಬಾಯಿಯವರು ಹಾಡುವದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು! ಸಂಚಿಕೆ ೩೯ ಆರೋರಾ ಧ್ರುವಪ್ರದೇಶ ಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಬೆಳಕಿನಾಟ. ಇದೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶ ದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಇಂತಹ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕಿನಾಟವನ್ನು ಆರೋರಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋರಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹೊಳಪಿನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿರುವುದುಂಟು. ಮೊದಲನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇರಾವುದೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜರಗುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯೋದಯ ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದು. ಆರೋರಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಅನ್ನು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಲೈಟ್ಸ್ (ತೆಂಕಣ ಬೆಳಕು) ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋರಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೆ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶ ದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಆರೋರಾ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಿಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಯ ವಾತಾವರಣ ದ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾಣು ಗಳಿಗೆ ಕಾಂತಗೋಲ (ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಸ್ಫಿಯರ್)ದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಿತ ಕಣಗಳು ( + ಅಥವಾ - ಅಯಾನು ಢಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಆರೋರಾ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಣಗಳು ಗಂಟೆಗೆ ೩೦೦ ರಿಂದ ೧೨೦೦ ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಕಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಅನಿಲ ಗಳ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಅವು ಉತ್ತೇಜಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೊಂಚ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅನಿಲಗಳ ಪರಮಾಣುಗಳು ತಾವು ಸೌರ ಮಾರುತದಿಂದ ಪಡೆದ ಶಕ್ತಿಯ ನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಅಗಾಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಮಾಣುಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೀಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಕಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಿದಾಗ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಬೆಳಕಿನಾಟ ಕಾಣಿಸುವುದು. ಇದೇ ಆರೋರಾ. ಸಂಚಿಕೆ ೪೦ ಸೋಮನಾಥಪುರದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಹೊಯ್ಸಳ ವಂಶ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೦೦೦ ದಿಂದ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೩೪೬ ರ ವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಳಿದ ರಾಜವಂಶ. ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ (ಇಂದಿನ ಹಳೇಬೀಡು ), ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ, ಹೊಯ್ಸಳ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಈ ವಂಶದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಳನಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾದದ್ದು. ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನ ಹೆಸರು ನೃಪಕಾಮ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಅರಸರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗ ವಿನಯಾದಿತ್ಯ (ಆಡಳಿತ: ೧೦೪೭ - ೧೦೯೮ ). ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸು ಬಿಟ್ಟಿಗ. ಈತನ ನಂತರದ ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ (ಆಡಳಿತ: ಸು ೧೧೧೦-೧೧೪೨). ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈತನ ರಾಣಿ ಶಾಂತಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭರತನಾಟ್ಯ ನರ್ತಕಿ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದವಳೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಯ್ಸಳ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮೂಡಿಬಂದವು. ಹಳೆಬೀಡಿನ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ೮೬ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾದವು! ಹಾಗೆಯೇ ಬೇಲೂರಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನ ೧೦೩ ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ. ಹೊಯ್ಸಳ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಯ ಶೈಲಿಗಳೆರಡರ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸುಂದರ ನರ್ತಿಸುವ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಯರಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳು ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸಂಚಿಕೆ ೪೧ ನೇಕಾರ ಇರುವೆ. ಇರುವೆ ಯು ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ದ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಹೈಮೆನೋಪೆಟ್ರಾ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಸೀಡೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜೀವಿ. ಕಣಜ ಮತ್ತು ದುಂಬಿ ಗಳು ಸಹ ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇರುವೆಗಳಲ್ಲಿ ೧೨,೦೦ ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತಳಿಗಳಿವೆ. ಉಷ್ಣವಲಯ ದಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳ ಪ್ರಬೇಧ ಉಳಿದೆಡೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಇರುವೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿವೆ. ಇರುವೆಗಳ ಒಂದು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲವೊಮ್ಮೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇರುವೆಗಳು ನೆಲೆಸುವುದುಂಟು. ಇರುವೆಗಳು ತಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಗುಣಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅರೆಬಂಜೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಬಂಜೆ ಹೆಣ್ಣಿರುವೆಗಳು, ಗಂಡಿರುವೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಇರುವೆಗಳೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ರಾಣಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಹೆಣ್ಣಿರುವೆಗಳು ಕೆಲಸಗಾರ ಇರುವೆಗಳು (ಹಲ ಜಾತಿಯವು), ಸೈನಿಕ ಇರುವೆಗಳೆಂದು ಇನ್ನೆರಡು ಉಪಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಗಂಡಿರುವೆಯನ್ನು ಡ್ರೋನ್ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿನ ಇರುವೆಗೂಡು ಬಲು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇರುವೆಗಳು ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಂಟಾರ್ಕಟಿಕ , ಗ್ರೀನ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ , ಐಸ್ಲೆಂಡ್ , ಹವಾಯ್ , ಮತ್ತು ಪಾಲಿನೇಷ್ಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಇರುವೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಇರುವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ತೂಕವು ಭೂಮಿಯ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ತೂಕದ ೧೫% ದಿಂದ ೨೫% ರಷ್ಟಾಗುವುದು. ಬಿಳಿ ಇರುವೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗೆದ್ದಲು ಹುಳ ಗಳು ಇರುವೆಗಳಂತೆಯೇ ಸಂಘಟಿತ ಕುಟುಂಬಜೀವಿಗಳಾದರೂ ಇರುವೆಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಇರುವೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಇರುವೆಯು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆರಹಿತ ಹೆಣ್ಣು ಕಣಜ. ಸಂಚಿಕೆ ೪೨ ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಹೀರುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಆಡಿನ ಮರಿ. ಹಾಲು ಹೆಣ್ಣು ಸಸ್ತನಿ ಗಳ ಸ್ತನಗ್ರಂಥಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಬಿಳಿ ದ್ರವ . ಸಸ್ತನಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ (ಮಾನವನೂ ಸೇರಿದಂತೆ) ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಈ ಗುಂಪಿನ ಬಲು ಮುಖ್ಯ ಜೈವಿಕ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಲು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಶಿಶು(ಮರಿ)ಗಳು ಬೇರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಾಯಹಾಲೇ ಏಕೈಕ ಆಹಾರ. ಶಿಶುವಿನ ಜನನದ ಅಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹಾಲು ತಾಯಿಯ ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರತಿಕಣ ಗಳನ್ನು ಶಿಶುವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಶಿಶುವಿಗೆ ಇದು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂದ್ರ ಕೊಬ್ಬು , ಪ್ರೊಟೀನ್ , ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್-ಸಿ ಗಳು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಲು ಎರಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ತನಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಮೂಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನವನು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ದೊರಕಿಸಿಕೊಂಡ ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚೂಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ತನಿಗಳೂ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹಾಲೂಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ೭ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸುವ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮಾನವನು ತನ್ನ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹಾಲಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವನು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೪೩ ಜೆ ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ ಜೆ.ಆರ್.ಡಿ. ಟಾಟಾ (ಜಹಾಂಗೀರ್ ರತನ್‍ಜಿ ದಾದಾಭಾಯಿ ಟಾಟಾ) ( ಜುಲೈ ೨೯ , ೧೯೦೪ - ನವೆಂಬರ್ ೨೯ , ೧೯೯೩ ) ಭಾರತ ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಯಾನದ ಹರಿಕಾರರು. ಬೃಹತ್ ಟಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ೫೩ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿ, ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ ಭಾರತದ ಸುಪುತ್ರರು. ಟಾಟಾರವರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ,ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ, ಮೊಟಾರ್ ಕಾರು ಮತ್ತು ಲಾರಿಗಳು, ಸಿಮೆಂಟ್ , ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ವಸ್ತ್ರೋದ್ಯಮ, ಕಾಗದ , ಮಾಹಿತಿತಂತ್ರಜ್ಞಾನ , ಉಪ್ಪು , ಸಾಬೂನು , ಶ್ಯಾಂಪೂ, ಟೀ , ಕಾಫಿ , ಹೆಂಗೆಳೆಯರ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಪರಿಕರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯಶೀಲ ಪಾರ್ಸಿ ಝೊರಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಡಿ ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಸೂನಿ (ಮೂಲ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹೆಸರು ಸುಝಾನ್ ಬ್ರೈರ್ ) ದಂಪತಿಗಳ ೫ ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯವರಾಗಿ ಜೆಹಾಂಗೀರ್ ೨೯ ಜುಲೈ ೧೯೦೪ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಜೆಹಾಂಗೀರ್ (ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ’ಜೆ’ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು) ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿಜೇತ ಎನ್ನುವುದು ಹತ್ತಿರದ ಅರ್ಥ. ಅವರ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮೊದಲು ಫ್ರಾನ್ಸ್ , ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಜೆ ರವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಯೇನೂ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೆ ರವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು, ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ’ ಕ್ರಾಮರ್ ’ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ, ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಡಿ ಸ್ಪಾಹಿಸ್ ಗೆ ಸೇರಿದರು. ಸಂಚಿಕೆ ೪೪ ಹವಾಯ್‌ನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಒಂದರಿಂದ ೧೦ ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಲಾವಾದ ಚಿಲುಮೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಥವಾ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿರುಕು. ಇಂತಹ ಬಿರುಕಿನ ಮೂಲಕ ಭೂಗರ್ಭದಿಂದ ಕುದಿಯುವ ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನಿಲ ಗಳು ಹೊರಗೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘನರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದ್ರವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊರ ಉಗುಳುವ ಇಂತಹ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಪರ್ವತ ದ ಶಿಖರಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಬಲು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ನೆಲದಾಳದ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ತಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದಿನ್ನೊಂದರ ಬಳಿ ಸಾರಿದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಪರಸ್ಪರರಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮಿಡ್-ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ತಟ್ಟೆ ಗಳು ಪರಸ್ಪರರಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಾಗ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹಲವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಗ್ನಿ ವರ್ತುಲ ( ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಯರ್ ) ದಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ಬಳಿ ಸಾರಿದಾಗ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹಲವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ಚಿಪ್ಪು ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದಾಗ ಸಹ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. ಇಂತಹ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಆಫ್ರಿಕದ ಬಿರುಕು ಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದ ರಿಯೊ ಗ್ರಾಂಡ್ ಬಿರುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇಳೆ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ತಟ್ಟೆಗಳ ಅಂಚಿನಿಂದ ಬಲುದೂರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹವಾಯ್ ದ್ವೀಪದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಇಂತಹವನ್ನು ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಬಿಸಿ ಸ್ಥಾನಗಳು ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೌರಮಂಡಲ ದ ಇತರ ಗ್ರಹ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರುವುವು. ಸಂಚಿಕೆ ೪೫ ಉಪಗ್ರಹ ಸಮೂಹ ‘’’ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೇವಿಗೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲ್ಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ”’ (Global Navigation Satellite System) ಎಂಬುದು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹ ಗಳು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವ ರಿಸೀವರ್ ‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ, ವೇಗ, ಹಾಗೂ ತಾನು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಲ್ಲವು. ' ಜಿಪಿಎಸ್ ' ಅಥವಾ ' ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪೊಸಿಶನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ' ಎಂಬುದು ಇಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಮೇರಿಕ ದೇಶ ವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಳಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಸರು ”’ನ್ಯಾವ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಜಿಪಿಎಸ್”’ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದ ವಾಯು ಸೇನೆ ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇದರ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಾಗಿ (ಉಪಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ವಾರ್ಷಿಕ ೭೫೦ ಯು.ಎಸ್. ಡಾಲರ್ ಗಳನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಪಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕ ಬಳಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾದರೂ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಾಗರಿಕ ಉಚಿತ ಬಳಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಪಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಕಾಶೆ ತಯಾರಿಸಲು, ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ನಿಖರವಾದ ಸಮಯದ ಆಧಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೪೬ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ ಯು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದಿಂದ ಸ್ವಾತ್ರಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಾರತೀಯ ರು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ. ಇದು ೧೮೫೭ ರಿಂದ ೧೯೪೭ ರ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತತ್ವಗಳು, ದಂಗೆಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಹುತಿಗಳ ಸಂಗಮ. ೧೭೫೭ ರಲ್ಲಿ ವಂಗ ದ ನವಾಬನಾಗಿದ್ದ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲ ನನ್ನು ಪ್ಲಾಸೀ ಕದನ ದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯ ಕಂಪನಿ ಯು, ವಂಗದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಹುಬೇಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ೧೦೦ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ೧೮೫೭ ರಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಯೋಜನೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ೧೮೮೫ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಕ್ಕು-ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ೨೦ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಜನರ ದನಿ ಜೋರಾಗತೊಡಗತು. ೧೯೧೮ ಹಾಗು ೧೯೨೨ ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನದಾಸ ಗಾಂಧಿ ಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಯು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಿತು. ೧೯೪೨ ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ' ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ' ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಾಯದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿತು. ೧೯೪೨ ರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈನ್ಯ ವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದರೂ ಅವರ ಅಕಾಲ ಮರಣದಿಂದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ದ ನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಹಾಗು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವೆಂದು ಇಬ್ಭಾಗಿಸುವ ದೇಶವಿಭಜನೆ ಯ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತ ಬಳಿಕ, ಭಾರತವು ೧೯೪೭ ರ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಿತು. ಸಂಚಿಕೆ ೪೭ ಮೂರನೆಯ ಪಾಣಿಪತ್ ಯುದ್ಧ ೧೭೬೧ ರ ಜನವರಿ ೧೪ ರಂದು ಇಂದಿನ ಹರ್ಯಾಣ ದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಣಿಪತ್ ‍ನಲ್ಲಿ ( 29.39° N 76.97° E ) ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅಹ್ಮದ್ ಶಾಹ್ ದುರ್ರಾನಿ (ಅಹ್ಮದ್ ಶಾಹ್ ಅಬ್ದಾಲಿ) ನೇತೃತ್ವದ ಅಫ್ಘಾನಿ ಪಾಶ್ತುನ್ ಜನ ರ ಸೇನೆಯ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ. ಇದು ಪಾಣಿಪತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೆಯ ಯುದ್ಧ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರಿಂದ ಮದ್ದು ಗುಂಡು ಮತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮರಾಠರಿಗೂ, ಅಹಮದ್ ಶಾ ಅಬ್ದಾಲಿಯ ಸಬಲ ಕುದುರೆ ಕಾಳಗ ನಿಪುಣರ ಮಧ್ಯೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಯಿತು. ಮುಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶಿಥಿಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಲಾಭ ಪಡೆದ ಮರಾಠರ ಒಕ್ಕೂಟವು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸತೊಡಗಿತು. ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಅಹಮದ್ ಶಾ ಅಬ್ದಾಲಿಯೂ ೧೭೫೯ರಲ್ಲಿ ಮರಾಠರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸೈನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತರಾದ ಮರಾಠರು ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಭಾವು ವಿನ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲಿ ೧೦೦,೦೦೦ ಜನರ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಯನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಗರವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವಿದರು. ಇದರ ನಂತರ ಕರ್ನಾಲ್ ಮತ್ತು ಕುಂಜುಪುರ ಗಳ ಯಮುನಾ ನದಿ ಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಾಠರಿಗೂ ಅಹಮದ್ ಶಾಹನಿಗೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕಾಟಗಳು ಆದವು. ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ೧೨೫,೦೦೦ ಸೈನಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮರಾಠರ ಅನೇಕ ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ ಅಬ್ದಾಳಿಯ ಸೈನ್ಯ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಯಿತು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೬೦,೦೦೦-೭೦,೦೦೦ ಜನ ಸತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿದೆ. ಸದಾಶಿವರಾವರಾವ್ ಭಾವು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಡಿದನು. ಈ ಯುದ್ಧದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮರಾಠರ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ದತ್ತ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಸಂಚಿಕೆ ೪೮ ಮಂಗಳೂರು ( ತುಳು : ಕುಡ್ಲ. ಕೊಂಕಣಿ : ಕೊಡಿಯಾಲ್. ಬ್ಯಾರಿ : ಮೈಕಾಲ. ಆಂಗ್ಲ : ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್) ಕರ್ನಾಟಕದ ನೈರುತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರೇವು ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ಯಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ ದ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಇದು ತನ್ನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ. ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರದ ಬಂದರಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಗುರುಪುರ ನದಿಗಳಿಂದುಂಟಾದ ಹಿನ್ನೀರಿನ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಗರವು ಭಾರತದ ೭೫ ಪ್ರತಿಶತ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿ ರಫ್ತನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರು ತನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ, ಕಡಲತೀರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಗಳು ತುಳು , ಕೊಂಕಣಿ , ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ . ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾದ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಳುವ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗಳು, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಹೊಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣುವ ಇಲ್ಲಿನ ಹಂಚಿನ ಛಾವಣಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ, ಸ್ಥಳೀಯ ಗಟ್ಟಿ ಕೆಂಪು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿತ ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚು ಗಳ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಪುರಾತನ ಮನೆಗಳು ಸಾಮನ್ಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೪೯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಒಂದು ನೋಟ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಭಾರತ ಜಂಬೂದ್ವೀಪದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತಗಳು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಹ ಇದೆ. ದಖ್ಖನ್ ಪೀಠಭೂಮಿ ಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಪೀಠಭೂಮಿಯನ್ನು ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ ದ ಕಿರಿದಾದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - ಗುಜರಾತ್ ‌ಗಳ ಗಡಿಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಪ್ತಿ ನದಿ ಯ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಯವರೆಗೆ ಇರುವುದು. ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ೧೬೦೦ ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ , ಕರ್ನಾಟಕ , ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿವೆ. ಒಟ್ಟು ಶ್ರೇಣಿಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವು ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಒಟ್ಟು ೬೦೦೦೦ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವ ನದಿಗಳು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ೪೦% ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರ ಸುಮಾರು ೧೨೦೦ ಮೀಟರ್. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು ೫೦೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಳಿಯ ಗಿಡಮರಗಳು, ೧೩೯ ಬಗೆಯ ಸಸ್ತನಿ ಗಳು, ೫೦೮ ಪ್ರಭೇದದ ಪಕ್ಷಿ ಗಳು ಮತ್ತು ೧೭೯ ಪ್ರಕಾರದ ದ್ವಿಚರಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿವೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವತಳಿಗಳ ಪೈಕಿ ೩೨೫ ತಳಿಗಳ ಜೀವಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿವೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೫೦ ಜಾಹೀರಾತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವಂತೆ ಒಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಸಾರ ಸಾಧನ. ಬಹಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಗುರುತಿನ ಪ್ರತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ (ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್) ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಪ್ರತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಯ (ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬಲವರ್ಧನೆ ಮೂಲಕ ಆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ರೂಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕೆಲವು ಸಲ ವಾಸ್ತವವಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇರಿಸುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹುದುಗಿಸುತ್ತವೆ. ದೂರದರ್ಶನ , ರೇಡಿಯೋ , ಚಲನಚಿತ್ರ , ಪತ್ರಿಕೆ ಗಳು, ವೀಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಸಹಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಲ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಹೀರಾತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ತೋರಬಹುದಾದರೂ, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾನಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ. ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಇ-ಅಂಚೆ (ಸ್ಪ್ಯಾಮ್) ಬಹಳ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪೀಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸೇವಾ ಪ್ರಬಂಧಕರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತು, ಶಾಲೆಗಳಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ವಿಚಾರಕರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಿಧದ ಮಕ್ಕಳ ಶೋಷಣೆಯೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೫೧ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ( ಫೆಬ್ರುವರಿ ೧೨ ೧೮೦೯ — ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯ ೧೮೮೨ ) ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನಿ . ಈತನು ೧೮೫೮ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಜೀವ ವಿಕಾಸವಾದ ವು ಆಧುನಿಕ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನದ ಬುನಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಎಡಿನ್‍ಬ್ರೊ ಮತ್ತು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ನಡಿಸಿದ ಇವರು ೧೮೩೧ರಿಂದ ೧೮೩೬ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬೀಗಲ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭೂರಚನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೊಧನೆಯಿಂದ ಮೊದಲು ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೀವ ಪಳಯುಳಿಕೆ ಗಳನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅನೇಕ ಜೀವವಿಧಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಲು 'ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಜೀವ ವಿಕಾಸವಾದ' ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ೧೮೫೮ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ೧೮೫೯ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸುವ ಆನ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಂಬ ಭವ್ಯಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಸಂಚಿಕೆ ೫೨ ಹುಲಿ ( ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ) ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ದ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಲಿಡೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಜೀವಿ. ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ೪ ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕು ಗಳ ಪೈಕಿ ಹುಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಾಣಬರುವ ಹುಲಿ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಮಾಂಸ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಹುಲಿಯು ೪ ಮೀ. ವರಗೆ (೧೩ ಅಡಿ) ಉದ್ದವನ್ನು ಹಾಗೂ ೩೦೦ ಕಿ.ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ದೇಹ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಹುಲಿಯ ಕಣ್ಸೆಳೆಯುವ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಬಿಳೀ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಯಾ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಮೈ ಮೇಲೆ ನೀಳವಾಗಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಯುಗದ ಹುಲಿಗಳ ೮ ಉಪತಳಿಗಳ ಪೈಕಿ ೨ ಈಗಾಗಲೇ ನಶಿಸಿಹೋಗಿದ್ದು ಉಳಿದ ೬ ತೀವ್ರ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವತಳಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ರೂಪ, ಬಲ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಹುಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮಾನವನಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹುಲಿಯ ಅನೇಕ ಧ್ವಜಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಏಷ್ಯಾದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೫೩ ಹಿಮನದಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಹಿಮಗಡ್ಡೆಯ ರಾಶಿ. ಹಿಮನದಿಯ ರಚನೆಯು ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹಿಮಪಾತ ದ ಸಂಕೋಚನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಹಿಮರಾಶಿಯು ಬಿರಿದು ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರಿದು ನೀರಾಗಿ ಹರಿಯತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಹಿಮನದಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಕರವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಸಾಗರ ಗಳ ನಂತರ ಹಿಮನದಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಲಸಮೂಹಗಳಾಗಿವೆ. ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶ ಗಳ ಬಹುಪಾಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹಿಮನದಿಗಳು ಆವರಿಸಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಖಂಡ ಗಳ ಉನ್ನತ ಪರ್ವತಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಿಮನದಿಗಳಿವೆ. ಹಿಮನದಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿವೀಕ್ಷಕಗಳಾಗಿದ್ದು ಸಾಗರಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಏರುಪೇರಿನ ನಿಖರ ಸೂಚಕಗಳು ಸಹ ಆಗಿವೆ. ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಹಿಮನದಿಗಳು ಒಂದೇಸಮನೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಕೆಲ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಮನದಿಗಳು ಮಾಯವಾಗಲಿವೆ. ಭಾರತ ದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಮನದಿಗಳಿವೆ. ಗಂಗೋತ್ರಿ ಹಿಮನದಿ , ಸಿಯಾಚೆನ್ ಹಿಮನದಿ , ಪಿಂಡಾರಿ ಹಿಮನದಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದವು. ಸಂಚಿಕೆ ೫೪ ರಷ್ಯಾ ( ರಷ್ಯನ್ : Россия), ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಸಿಸ್‌ಕಾಯಾ ಫೇಡರಾಟ್ಸಿಯ ( ರಷ್ಯನ್ : Российская Федерация - ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟ), ಉತ್ತರ ಯುರೇಷಿಯ ದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೇಶ. ಇದೊಂದು ೮೩ ಬಿಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರೆ-ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ ವಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಭೂಗಡಿಗಳನ್ನು ಈ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ (ವಾಯುವ್ಯದಿಂದ ಆಗ್ನೇಯದವರೆಗೆ) : ನಾರ್ವೆ , ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ , ಎಸ್ಟೊನಿಯಾ , ಲಾಟ್ವಿಯಾ , ಲಿಥುವೇನಿಯಾ , ಪೋಲೆಂಡ್‌ , ಬೆಲಾರೂಸ್ , ಉಕ್ರೇನ್ , ಜಾರ್ಜಿಯಾ , ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ , ಕಜಕ್‌ಸ್ತಾನ್‌ , ಚೀನಾ , ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ . ೧೭ ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಕಿಮಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ರಷ್ಯಾ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಂಟನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ವಾಗಿದ್ದು, ೧೪೨ ಮಿಲಿಯನ್‌ ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ೯ನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯೂರೋಪ್‌ ನ ೪೦% ಭಾಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ೧೧ ಕಾಲಮಾನ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಭೂಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಗಳ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿವೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೫೫ ಟೇಬಲ್‌ ಟೆನ್ನಿಸ್‌ ಎರಡು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರು ಹಗುರವಾದ ಟೊಳ್ಳು ಚೆಂಡನ್ನು ರ್‍ಯಾಕೆಟ್‍‍ ‍ನಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಆಟ. ಈ ಆಟವನ್ನು ನೆಟ್‌‍ನಿಂದ ವಿಭಾಗಿಸಿದ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಸರ್ವ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಸರ್ವ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಚೆಂಡು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪುಟಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಯಮದಂತೆಯೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಆಟಗಾರ ವಿಫಲನಾದಾಗ ಅಂಕಗಳು (ಪಾಯಿಂಟುಗಳು)ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆಟವು ವೇಗವಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತದೆ. ಕೌಶಲ್ಯಯುತ ಆಟಗಾರ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಗಿರಕಿ (ಸುತ್ತಿಸು)ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅದು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೂಕೂಲಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎದುರಾಳಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಟವನ್ನು ೧೯೨೬ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಒಕ್ಕೂಟ (ITTF) ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ೧೯೮೮ರಿಂದ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಒಲಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡೆ ಯಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ೧೯೮೮ ರಿಂದ ೨೦೦೪ರವರೆಗೆ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್, ಪುರುಷ ಡಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬಲ್ಸ್. ಸಂಚಿಕೆ ೫೬ ವಿಠ್ಠಲ , ವಿಠೋಬಾ ಮತ್ತು ಪಾಂಡುರಂಗ ಎಂದೂ ಪರಿಚಿತನಿರುವ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲಾಗುವ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ದೇವರು . ಅವನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ಅವನ ಅವತಾರ ನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಅಥವಾ, ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ, ಅವನ ಅವತಾರ ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನನ್ನು ಶಿವ ನೊಂದಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಠ್ಠಲನನ್ನು ಹಲವುವೇಳೆ, ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನ ಮುಖ್ಯ ಪತ್ನಿಯಾದ ರಖುಮಾಯಿ ( ರುಕ್ಮಿಣಿ ) ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಾಲಕನನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಠ್ಠಲನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕದೇವತಾವಾದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ವಾರಕರೀ ಪಂಥ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹರಿದಾಸ ಪಂಥಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಠ್ಠಲನ ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ , ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಂಢರಪುರ ದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಠ್ಠಲನ ದಂತಕಥೆಗಳು, ಈ ದೇವರನ್ನು ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದನೆಂದು ನಂಬಲಾದ, ಅವನ ಭಕ್ತ ಪುಂಡಲೀಕ ನ ಸುತ್ತ, ಮತ್ತು ವಾರಕರೀ ಮತದ ಕವಿ-ಸಂತರ ಒಬ್ಬ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ವಿಠ್ಠಲನ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿವೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೫೭ ಸಾಗರ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಲನೆಯುಂಟಾದಾಗ ಜನಿಸುವ ಸಾಗರದ ತರಂಗಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಸುನಾಮಿ (ತ್ಸುನಾಮಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಕಂಪ , ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ , ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ವಸ್ತುವಿನ ಅಪ್ಪಳಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆದಿವೆ. ಸುನಾಮಿಯು, ಗಮನಕ್ಕೇ ಬಾರದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದವರೆಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲುದಾಗಿದೆ. ತ್ಸುನಾಮಿ ಎಂಬ ಪದ ಮೂಲತಃ ಜಪಾನಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 'ತ್ಸು'(津) ಅಂದರೆ 'ಬಂದರು' ಹಾಗು 'ನಾಮಿ'( 波) ಎಂದರೆ 'ಅಲೆ' ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜಪಾನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಪದವನ್ನು ಏಕವಚನ ಹಾಗು ಬಹುವಚನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನವಾಗಿ 'ಸುನಾಮಿಗಳು' ಎಂದೂ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ 'tsunamis' ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಮೀನುಗಾರರು ಅಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 'ಸುನಾಮಿ' ಪದವನ್ನು ಅವರೇ ಹುಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದಂತೆ. ಸುನಾಮಿಯು ಸಾಗರದ ತೀರಾ ಒಳ-ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿ ಘಟಿಸುವಂತಹದಲ್ಲ. ಇದು ಅತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳ (ಅಲೆಗಳ ಎತ್ತರ) ಹಾಗೂ ತೀರ ಉದ್ದವಾದ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ (ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವುಳ್ಳದಾಗಿರುತ್ತದೆ). ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಚಿಕೆ ೫೮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ವು (pronounced /ˈfʌŋɡəs/ ) ಬಹುವಚನ (ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು) ಯುಕಾರ್ಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ದ ಗುಂಪಿನ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಜೀವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಯೀಸ್ಟ್‌ಗಳು (ಕಿಣ್ವ ಬೂಸ್ಟ್‌ಗಳು) ಮತ್ತು ಮೊಲ್ಡ್‌ಗಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷಾಣುಜೀವಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಮಶ್ರೂಮ್‌ಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವಿಗಳು ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು (pronounced /ˈfʌndʒaɪ/ ಅಥವಾ /ˈfʌŋɡaɪ/ ) ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಇವು ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರೀಯಾಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಕೋಶಗಳು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಕೋಶದ ಗೋಡೆಗಳಂತಲ್ಲದೇ, ಕೈಟಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೋಶ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಿನ್ನತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ತೋರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಫಂಗಿಯು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರ್ವಿಕನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ (ಒಂದು ಮೊನೊಪೊಲಿಟಿಕ್ ಗುಂಪು ) ಯುಮೈಕೋಟಾ ( ನಿಜವಾದ ಫಂಗಿ ) ಅಥವಾ ಯುಮೈಸೆಟ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಗುಂಪಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೫೯ ಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನರೆ, ಜೂನ್ ೧೨ ರಂದು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ೯ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಜ್ಞಾನದ ಸೊಗಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ, ಹಳೆಯ ಲೇಖನಗಳ ಸಂವರ್ಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳಯರಿಗೆ, ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ನೀವೂ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನೀವು ಇರುವೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಸಂಚಿಕೆ ೬೩ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ ಭಂಗಿ ಕಥಕ್ : ಬಹು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯ ಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ದೇವದಾಸಿ ಯರಿಂದ ನೆರವೇರುತ್ತಿದ್ದ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಥಕ್ ಎಂದೂ ಅಂಥ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಕಥಕ ಅಥವ ಕಥಿಕ ಎಂದೂ ಹೆಸರಿದೆ. ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಜಯಪುರ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೃತ್ಯ ಕ್ರಮೇಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಂದು ಪೂಜ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತಿಪಂಥವೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಕಥಕ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕಥಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಕಥಕ ಎಂದರೆ ಕಥೆ ಹೇಳುವವ ಎಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ.ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಲಕ್ನೋ,ಜಯಪುರ ಮತ್ತು ವಾರಣಾಸಿ ಘರಾಣಾಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯಾದರೂ ರಾಯ್‍ಘರ್ ಘರಾಣವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ( ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ... ) ಸಂಚಿಕೆ ೬೪ ಸದ್ಗುಣಶೀಲ ಪಚ್ಚ (ಹಸಿರು)ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕಥಕ್ಕಳಿ ಕಲಾವಿದ ಕಥಕ್ಕಳಿ (ಮಲಯಾಳಂ:കഥകളി)ಯು ಅತ್ಯಂತ ಶೈಲೀಕೃತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯ-ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಅಲಂಕಾರ, ವೈಭವವಾದ ವೇಷಭೂಷಣ, ವಿಶದವಾದ ಭಾವಭಂಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಂಗಿಕ ಚಲನೆಗಳು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪೂರಕವಾದ ತಾಳವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹದವಾಗಿ ಬೆರೆತಿರುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಇಂದಿನ ಕೇರಳರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಟ್ಟಿತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿತ ನೋಟಗಳು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಭಾವಭಂಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಷಯವಸ್ತುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಅಲಂಕೃತ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾದ ತಾಳಮದ್ದಲೆಯೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು. ಕಥಕ್ಕಳಿಯು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ನೃತ್ಯ-ನಾಟಕ ರೂಪವಾದ ರಾಮನಾಟ್ಟಂನಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನಗೊಂಡಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನಾಟ್ಟಂನಿಂದ ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 'ಆಟ್ಟಂ' ಎಂದರೆ ಅಭಿನಯಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಕಥಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ಈ ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳಾದ ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದವು. ( ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ... ) ಸಂಚಿಕೆ ೬೫ ಯಕ್ಷಗಾನ - ನೃತ್ಯ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ವೇಷ-ಭೂಷಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನವು ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ.ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಂಗ : ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು : ವೇಷಭೂಷಣ : ಭಾಗವಂತಿಕೆ : ಮಾತುಗಾರಿಕೆ : ಹಿಮ್ಮೇಳ : ( ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ... ) ಸಂಚಿಕೆ ೬೬ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವರಗಳು , ಅನುಸ್ವಾರ, ವಿಸರ್ಗ, ವ್ಯಂಜನಗಳು , ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯೆಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಾಕ್ಯಗಳು ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಪದಗಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವೆನು . ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು , ಶಾಲೆಗೆ , ಹೋಗಿ , ಬರುವೆನು , ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳಿವೆ. ಒಂದೊಂದು ಪದದಲ್ಲೂ ಹಲವು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ನಾನು ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ನ್+ಆ+ನ್+ಉ ಎಂಬ ಧ್ವನಿಮಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಾಲೆಗೆ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸಂಚಿಕೆ ೬೭ ತುಳು ಭಾರತ ದೇಶದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ , ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ . ತುಳು ಮಾತಾಡುವವರನ್ನು ತುಳುವರು (ಅಥವಾ ತುಳುವಲ್ಲಿ ತುಳುವೆರ್ )ಎಂದು ಕರೆ ಯುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಎಂಬ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದರು. ಈ ಲಿಪಿಯ ಮುಖ್ಯಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ , ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದರ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ.ಈ ಲಿಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವವರು ಈಗ ಕಡಿಮೆ. ಪುರಾತನ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಮಲೆಯಾಳಂ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಳುಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತುಳುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಕೃತಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂಬಯಿ ಪಟ್ಟಣ, ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ೨ ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ' https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಶೇಷ_ಬರಹಗಳು&oldid=805158 ' ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವರ್ಗಗಳು : ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪುಟಗಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಶೇಷ ಬರಹ ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಐ.ಪಿ ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿರಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ನಾಮವರ್ಗಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಪುಟ ಚರ್ಚೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು ನೋಟಗಳು ಓದು ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕು ಸಂಚರಣೆ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ಸಮುದಾಯ ಪುಟ ಪ್ರಚಲಿತ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಟ ಸಹಾಯ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡು ಮುದ್ರಿಸು/ರಫ್ತು ಮಾಡು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ PDF ಎಂದು ನಕಲಿಳಿಸಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ Wikispecies Wikidata ಉಪಕರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪುಟಗಳು ಸ್ಥಿರ ಕೊಂಡಿ ಪುಟದ ಮಾಹಿತಿ Wikidata ವಸ್ತು Short URL ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು Адыгабзэ Afrikaans Alemannisch አማርኛ Aragonés Ænglisc العربية مصرى অসমীয়া Asturianu Авар Azərbaycanca تۆرکجه Башҡортса Boarisch Žemaitėška Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български भोजपुरी বাংলা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Brezhoneg Bosanski Català Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Нохчийн Cebuano کوردی Čeština Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch Zazaki Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Français Nordfriisk Frysk 贛語 Galego گیلکی गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Gaelg 客家語/Hak-kâ-ngî עברית हिन्दी Hrvatski Hornjoserbsce Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Ido Íslenska Italiano ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut 日本語 Basa Jawa ქართული Қазақша Kalaallisut ភាសាខ្មែរ 한국어 Перем Коми Къарачай-малкъар Ripoarisch Kurdî Коми Кыргызча Latina Ladino Лезги Limburgs Lumbaart Lingála ລາວ Lietuvių Latgaļu Latviešu मैथिली Мокшень Олык марий Baso Minangkabau മലയാളം Монгол मराठी Кырык мары Bahasa Melayu Malti Mirandés مازِرونی Nāhuatl Napulitano Plattdüütsch Nedersaksies नेपाली Nederlands Norsk nynorsk Norsk Diné bizaad Occitan Livvinkarjala ଓଡ଼ିଆ Polski پنجابی Ποντιακά پښتو Português Runa Simi Română Русский संस्कृतम् Саха тыла Sicilianu Scots Srpskohrvatski / српскохрватски සිංහල Simple English Slovenčina Slovenščina Soomaaliga Shqip Српски / srpski Seeltersk Basa Sunda Svenska Ślůnski தமிழ் తెలుగు Тоҷикӣ ไทย Tagalog Türkçe Татарча/tatarça Тыва дыл Удмурт Українська اردو Oʻzbekcha/ўзбекча Vèneto Vepsän kel’ Tiếng Việt West-Vlams Volapük 吴语 Хальмг ייִדיש Yorùbá Zeêuws 中文 文言 Bân-lâm-gú 粵語 ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ೨೬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭, ೦೨:೩೩ ರಂದು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಪಠ್ಯವು Creative Commons Attribution-ShareAlike License ನಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ನೋಡಿ. ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಡೆವೆಲಪರ್‌ಗಳು Cookie statement ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆhttps://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B3%81%E0%B2%96%E0%B3%8D%E0%B2%AF_%E0%B2%AA%E0%B3%81%E0%B2%9F
  ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ! ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಈ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯು ೨೨,೮೭೬ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅನುವಾದಿಸಲು, ಸಂಪಾದಕರಾಗಲು ಉತ್ಸಾಹವಿರುವವರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸಮುದಾಯ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ . ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಸಹಾಯ ಪುಟವನ್ನು , ಕೀಲಿಮಣೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ... ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ! ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಈ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯು ... ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ , ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು wikikn-l@lists.wikimedia.org ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಐ.ಆರ್.ಸಿ ... : ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQ) ವಿಶೇಷ CACHE

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ! ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಈ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯು ೨೨,೮೭೬ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅನುವಾದಿಸಲು, ಸಂಪಾದಕರಾಗಲು ಉತ್ಸಾಹವಿರುವವರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸಮುದಾಯ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ . ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಸಹಾಯ ಪುಟವನ್ನು , ಕೀಲಿಮಣೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ , ಇನ್‌ಪುಟ್ ಪರಿಕರವನ್ನು ನೋಡಿ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಪುಟವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ , ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು wikikn-l@lists.wikimedia.org ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಐ.ಆರ್.ಸಿ #kannada ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ ಹಾಗೂ #wikipedia-kn ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQ) ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕ ಕಂಡಂತೆ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳ - ಸೂರ್ಯ ನ ಸೌರಮಂಡಲ ದಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಗ್ರಹ . ಸೂರ್ಯ ನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಗಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗುರು ಗ್ರಹ ಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಸೌರಮಂಡಲದ ಎರಡನೆಯ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ತೆಳುವಾದ ಗಾಳಿಗೋಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಯಲ್ಲಿ 'ಮಾರ್ಸ್' (Mars) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಭೂಮಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಈ ಗ್ರಹ ತನ್ನ ಅಕ್ಷ ವನ್ನು ಸುಮಾರು ೨೪ ಘಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಲು ೬೮೬.೯೮ ದಿನ ಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ ದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು 'ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ' ಅಥವಾ 'ಅಂಗಾರಕ' (Red Planet) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಫೋಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೀಮೋಸ್ ಎಂಬ ೨ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಗಳಿವೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಗ್ರಹದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ನೌಕೆ ೧೯೬೪ ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಉಡಾಯಿಸಿದ ಮ್ಯಾರಿನರ್ ೪ . ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳದ ಸುತ್ತ ೪ ಗಗನನೌಕೆಗಳು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮತ್ತುಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪರ್ಯಟಕಗಳೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೊ ೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟ ಮಂಗಳಯಾನ ಉಪಗ್ರಹ ೨೯೮ ದಿನಗಳು ಸಾಗಿದ ನಂತರ ೨೪ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೪ ರಂದು ಮಂಗಳನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. « ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ | ಹಳೆಯ ಸಂಚಿಕೆಗಳು » ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ... ಸಂಪಾದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳಿಂದ... ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳು: ಇ-ಬುಕ್ ರೀಡರ್ ಆಕಳಿಕೆ ಒಂದು ನಿರಿಚ್ಛಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಿವಿಪೊರೆಗಳ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳ ನಂತರ ಉಸಿರಿನ ನಿಶ್ವಾಸ ಆಗುತ್ತದೆ.. ಇ-ಬುಕ್ ರೀಡರ್ ಇ-ಬುಕ್ ರೀಡರ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ವಿ-ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಸಾಧನ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇ-ಬುಕ್ ಅರ್ಥಾತ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಠ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನವು ಇ-ಬುಕ್ ರೀಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲುದು. ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಯು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ.ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗುವದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಮರಗಪ್ಪೆ ಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರಭೇದ. ರ್ಹಕೋಫೊರಿದಷ್ಟೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಂಗ್ಲ ನಾಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೀ ಫ್ರಾಗ್ . ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಲೇಂಗೆರ್’ಸ್ ಟ್ರೀ ಫ್ರಾಗ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಾಗ್ ಮತ್ತುವಿಂಗ್ಡ್ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಾಗ್ ಎಂಬ ಅನ್ಯ ನಾಮಗಳು ಇವೆ. ಮಲಬಾರ್ ತೇಲುವ ಕಪ್ಪೆ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು ೩೦೦ - ೧೨೦೦ ಮೀ. ಎತ್ತರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಾಕೊಫೋರಿಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಮರಗಪ್ಪೆಯ ಪ್ರಭೆದ. ಸಂಪಾದಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ೩ : ಜಾರ್ಜ್ ವೀಹ ಲಿಬೇರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೯ : ಮುಂಬೈನ ಕಮಲಾ ಮಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ, ೧೪ ಸಾವು [೧] ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೨: ೨ಜಿ ತರಂಗಾಂತರ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಎ.ರಾಜಾ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ ಎಂ. ಕನಿಮೋಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ೧೩ ಮಂದಿ ಖುಲಾಸೆ [೨] ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦ : ಯುವ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಜಾಗೃತಿ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ನೀಡುವ ಯೂತ್‌ಕ್ವೇಕ್‌ (youth quake) ಪದವನ್ನು ೨೦೧೭ರ ವರ್ಷದ ಪದ ಎಂದು ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦ : ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪಿನೆರಾ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಿಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ.(ಚಿತ್ರಿತ) ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್ ಗೌರವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೪ : ಮೊಹಮ್ಮದ್‌. ರಫಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೭ : ಮಿರ್ಜಾ ಗಾಲಿಬ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೯ : ಕುವೆಂಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳು ಜನವರಿ : ಜನವರಿ ೧ : ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಪಂಚಾಂಗ ದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನ. ಜನವರಿ ೧೦ : ವಿಶ್ವ ನಗುವಿನ ದಿನ ಜನವರಿ ೧೨ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವದಿನ ಜನವರಿ ೧೪ : ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ. ಜನವರಿ ೧೫ : ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ, ಸೇನಾದಿನ ಜನವರಿ ೨೩ : ದೇಶಪ್ರೇಮ ದಿನ ಜನವರಿ ೨೫ : ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೆರಿಗೆ ದಿನ ಜನವರಿ ೨೬ : ಭಾರತ ದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ( ಚಿತ್ರಿತ ), ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನ ಜನವರಿ ೨೬ : ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ. ಜನವರಿ ೩೦ : ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ದಿನ. ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ , ಸರ್ವೋದಯ ದಿನ, ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ದಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಾಧಕರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಧಕಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ.ಟಿ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ೨೦೧೫ರಿಂದ ಕನ್ನಡ, ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂತ ಆಗ್ನೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳ ಮುಂದಾಳುತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಕಿ ಕಾನ್ಫೆರೆನ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ೨೦೧೬ರ ಭಾರತದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಕಿವಿಮೆನ್ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬ ತಂಡದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ 4CCon ನಲ್ಲಿ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾತೋಲನವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪರ್ಯಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು • ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು • ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು • ಇತಿಹಾಸ • ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು • ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು • ಬೆಂಗಳೂರು • ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ • ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಭೂಗೋಳ ಭೂಗೋಳ • ಖಂಡಗಳು • ದೇಶಗಳು • ನಗರಗಳು • ಜಲಸಮೂಹಗಳು • ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗಳು • ಮರುಭೂಮಿಗಳು • ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ • ಸೌರಮಂಡಲ • ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ • ಭಾಷೆಗಳು • ಸಾಹಿತ್ಯ • ಸಾಹಿತಿಗಳು • ಸಂಗೀತ • ಸಂಗೀತಗಾರರು • ಧರ್ಮ • ಜಾನಪದ • ಹಬ್ಬಗಳು • ಕ್ರೀಡೆ • ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ • ರಂಗಭೂಮಿ • ಚಿತ್ರರಂಗ • ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಜನ - ಜೀವನ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು • ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು • ಭಾರತ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತರು • ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು • ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉದ್ಯಮಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸ • ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು - ಸ್ಮಾರಕಗಳು • ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳು • ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ • ಕಾಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ • ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ • ತಂತ್ರಜ್ಞರು • ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು • ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ • ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ • ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ • ಭೂಶಾಸ್ತ್ರ • ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ • ಗಣಿತ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಧರ್ಮ • ಆಧ್ಯಾತ್ಮ • ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ • ಜೈನ ಧರ್ಮ • ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ • ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ • ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ • ಯಹೂದಿ ಧರ್ಮ • ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ • ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು • ಪುರಾಣ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾಜ • ರಾಜಕೀಯ • ಶಿಕ್ಷಣ • ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು • ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು • ಸಮಾಜಸೇವಕರು • ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು • ನಿರ್ದೇಶಕರು • ನಟರು • ನಟಿಯರು • ನಿರ್ಮಾಪಕರು • ಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತ • ಚಿತ್ರಸಾಹಿತಿಗಳು ಮನೋರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಕ್ರೀಡೆ • ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು • ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು • ಕ್ರಿಕೆಟ್ • ಟೆನ್ನಿಸ್ • ಪ್ರವಾಸ • ದೂರದರ್ಶನ ೦-೯ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಅಂ ಅಃ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ ವರ್ಗಗಳು ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ ತ ಥ ದ ಧ ನ ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಷ ಸ ಹ ಳ ಭಾರತದ ಇತರ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ অসমীয়া (ಅಸ್ಸಾಮಿ) भोजपुरी (ಭೋಜಪುರಿ) বাংলা (ಬಂಗಾಳಿ) বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಮಣಿಪುರಿ) ދިވެހި (ದಿವೇಹಿ) سنڌي (ಸಿಂಧಿ) తెలుగు (ತೆಲುಗು) ગુજરાતી (ಗುಜರಾತಿ) हिन्दी (ಹಿಂದಿ) कश्मीरी (ಕಾಶ್ಮೀರಿ) മലയാളം (ಮಲೆಯಾಳ) मराठी (ಮರಾಠಿ) नेपाली (ನೇಪಾಳಿ) ଓଡ଼ିଆ (ಒರಿಯಾ) ਪੰਜਾਬੀ (ಪಂಜಾಬಿ) Pāḷi (ಪಾಳಿ) संस्कृत (ಸಂಸ್ಕೃತ) தமிழ் (ತಮಿಳು) دو (ಉರ್ದು) ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಗದ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು: ಮೆಟಾ-ವಿಕಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಯೋಜನೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕಾಮನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಣಜ ವಿಕ್ಷನರಿ ಶಬ್ದಕೋಶ ವಿಕಿ ಬುಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿಕಿ ಸೋರ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಕಿ ಕೋಟ್ ಉಕ್ತಿಗಳು ವಿಕಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ವಿಕಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಜೈವಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಥವಾ ವಿಕಿ ಬಳಗದ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ, ಈ ಪುಟಗಳನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ದೇಣಿಗೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ . ದೇಣಿಗೆ ಪುಟ(ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ) . ' https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮುಖ್ಯ_ಪುಟ&oldid=740897 ' ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವರ್ಗಗಳು : ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪುಟಗಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಶೇಷ ಬರಹ ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಐ.ಪಿ ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿರಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ನಾಮವರ್ಗಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ಚರ್ಚೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು ನೋಟಗಳು ಓದು ಆಕರ ವೀಕ್ಷಿಸು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕು ಸಂಚರಣೆ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ಸಮುದಾಯ ಪುಟ ಪ್ರಚಲಿತ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಟ ಸಹಾಯ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡು ಮುದ್ರಿಸು/ರಫ್ತು ಮಾಡು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ PDF ಎಂದು ನಕಲಿಳಿಸಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ Wikimedia Commons MediaWiki Meta-Wiki Wikispecies Wikidata Wikiquote Wikisource Wiktionary ಉಪಕರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪುಟಗಳು ಸ್ಥಿರ ಕೊಂಡಿ ಪುಟದ ಮಾಹಿತಿ Wikidata ವಸ್ತು ಈ ಪುಟವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು Qafár af Аҧсшәа Acèh Адыгабзэ Afrikaans Akan Alemannisch አማርኛ Aragonés Ænglisc العربية ܐܪܡܝܐ مصرى অসমীয়া Asturianu Atikamekw Авар Aymar aru Azərbaycanca تۆرکجه Башҡортса Boarisch Žemaitėška Bikol Central Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български भोजपुरी Bislama Bahasa Banjar Bamanankan বাংলা བོད་ཡིག বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Brezhoneg Bosanski ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ Буряад Català Chavacano de Zamboanga Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Нохчийн Cebuano Chamoru ᏣᎳᎩ Tsetsêhestâhese کوردی Corsu Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ Qırımtatarca Čeština Kaszëbsczi Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch Thuɔŋjäŋ Zazaki Dolnoserbski डोटेली ދިވެހިބަސް ཇོང་ཁ Eʋegbe Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Esperanto Español Eesti Euskara Estremeñu فارسی Fulfulde Suomi Võro Na Vosa Vakaviti Føroyskt Français Arpetan Nordfriisk Furlan Frysk Gaeilge Gagauz 贛語 Gàidhlig Galego گیلکی Avañe'ẽ गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 ગુજરાતી Gaelg Hausa 客家語/Hak-kâ-ngî Hawaiʻi עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Hornjoserbsce Kreyòl ayisyen Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Interlingue Igbo Iñupiak Ilokano Ido Íslenska Italiano ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut 日本語 Patois La .lojban. Basa Jawa ქართული Qaraqalpaqsha Taqbaylit Адыгэбзэ Kabɩyɛ Kongo Gĩkũyũ Қазақша Kalaallisut ភាសាខ្មែរ 한국어 Перем Коми Kanuri Къарачай-малкъар कॉशुर / کٲشُر Ripoarisch Kurdî Коми Kernowek Кыргызча Latina Ladino Lëtzebuergesch Лакку Лезги Luganda Limburgs Ligure Lumbaart Lingála ລາວ لۊری شومالی Lietuvių Latgaļu Latviešu मैथिली Basa Banyumasan Мокшень Malagasy Олык марий Māori Baso Minangkabau Македонски മലയാളം Монгол Молдовеняскэ मराठी Кырык мары Bahasa Melayu Malti Mirandés မြန်မာဘာသာ Эрзянь مازِرونی Dorerin Naoero Nāhuatl Napulitano Plattdüütsch Nedersaksies नेपाली नेपाल भाषा Nederlands Norsk nynorsk Norsk Novial Nouormand Sesotho sa Leboa Diné bizaad Chi-Chewa Occitan Livvinkarjala Oromoo ଓଡ଼ିଆ Ирон ਪੰਜਾਬੀ Pangasinan Kapampangan Papiamentu Picard Deitsch Pälzisch पालि Norfuk / Pitkern Polski Piemontèis پنجابی Ποντιακά پښتو Português Runa Simi Rumantsch Romani Kirundi Română Armãneashti Tarandíne Русский Русиньскый Kinyarwanda संस्कृतम् Саха тыла Sardu Sicilianu Scots سنڌي Davvisámegiella Sängö Srpskohrvatski / српскохрватски සිංහල Simple English Slovenčina Slovenščina Gagana Samoa ChiShona Soomaaliga Shqip Српски / srpski Sranantongo SiSwati Sesotho Seeltersk Basa Sunda Svenska Kiswahili Ślůnski தமிழ் ತುಳು తెలుగు Tetun Тоҷикӣ ไทย ትግርኛ Türkmençe Tagalog Setswana Lea faka-Tonga Tok Pisin Türkçe Xitsonga Татарча/tatarça ChiTumbuka Twi Reo tahiti Тыва дыл Удмурт ئۇيغۇرچە / Uyghurche Українська اردو Oʻzbekcha/ўзбекча Tshivenda Vèneto Vepsän kel’ Tiếng Việt West-Vlams Volapük Walon Winaray Wolof 吴语 Хальмг IsiXhosa მარგალური ייִדיש Yorùbá Vahcuengh Zeêuws 中文 文言 Bân-lâm-gú 粵語 IsiZulu ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೭, ೦೬:೫೨ ರಂದು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಪಠ್ಯವು Creative Commons Attribution-ShareAlike License ನಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ನೋಡಿ. ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಡೆವೆಲಪರ್‌ಗಳು Cookie statement ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆhttps://kn.wikipedia.org/wiki/
  ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ! ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಈ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯು ೨೨,೮೭೬ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅನುವಾದಿಸಲು, ಸಂಪಾದಕರಾಗಲು ಉತ್ಸಾಹವಿರುವವರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸಮುದಾಯ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ . ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಸಹಾಯ ಪುಟವನ್ನು , ಕೀಲಿಮಣೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ... ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ! ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಈ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯು ... ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ , ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು wikikn-l@lists.wikimedia.org ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಐ.ಆರ್.ಸಿ ... : ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQ) ವಿಶೇಷ CACHE

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ! ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಈ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯು ೨೨,೮೭೬ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅನುವಾದಿಸಲು, ಸಂಪಾದಕರಾಗಲು ಉತ್ಸಾಹವಿರುವವರು ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸಮುದಾಯ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ . ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಸಹಾಯ ಪುಟವನ್ನು , ಕೀಲಿಮಣೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ , ಇನ್‌ಪುಟ್ ಪರಿಕರವನ್ನು ನೋಡಿ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಪುಟವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ , ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು wikikn-l@lists.wikimedia.org ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಐ.ಆರ್.ಸಿ #kannada ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ ಹಾಗೂ #wikipedia-kn ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQ) ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕ ಕಂಡಂತೆ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳ - ಸೂರ್ಯ ನ ಸೌರಮಂಡಲ ದಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಗ್ರಹ . ಸೂರ್ಯ ನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಗಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗುರು ಗ್ರಹ ಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಸೌರಮಂಡಲದ ಎರಡನೆಯ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ತೆಳುವಾದ ಗಾಳಿಗೋಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಯಲ್ಲಿ 'ಮಾರ್ಸ್' (Mars) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಭೂಮಿಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವ್ಯಾಸವುಳ್ಳ ಈ ಗ್ರಹ ತನ್ನ ಅಕ್ಷ ವನ್ನು ಸುಮಾರು ೨೪ ಘಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಲು ೬೮೬.೯೮ ದಿನ ಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ ದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು 'ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ' ಅಥವಾ 'ಅಂಗಾರಕ' (Red Planet) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಫೋಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೀಮೋಸ್ ಎಂಬ ೨ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಗಳಿವೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಗ್ರಹದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ನೌಕೆ ೧೯೬೪ ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಉಡಾಯಿಸಿದ ಮ್ಯಾರಿನರ್ ೪ . ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳದ ಸುತ್ತ ೪ ಗಗನನೌಕೆಗಳು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮತ್ತುಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪರ್ಯಟಕಗಳೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೊ ೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೩ರಲ್ಲಿ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟ ಮಂಗಳಯಾನ ಉಪಗ್ರಹ ೨೯೮ ದಿನಗಳು ಸಾಗಿದ ನಂತರ ೨೪ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೪ ರಂದು ಮಂಗಳನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. « ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ | ಹಳೆಯ ಸಂಚಿಕೆಗಳು » ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ... ಸಂಪಾದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳಿಂದ... ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳು: ಇ-ಬುಕ್ ರೀಡರ್ ಆಕಳಿಕೆ ಒಂದು ನಿರಿಚ್ಛಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಿವಿಪೊರೆಗಳ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳ ನಂತರ ಉಸಿರಿನ ನಿಶ್ವಾಸ ಆಗುತ್ತದೆ.. ಇ-ಬುಕ್ ರೀಡರ್ ಇ-ಬುಕ್ ರೀಡರ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ವಿ-ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಸಾಧನ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇ-ಬುಕ್ ಅರ್ಥಾತ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಪಠ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನವು ಇ-ಬುಕ್ ರೀಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲುದು. ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಯು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ.ವಿಕಾರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗುವದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಮರಗಪ್ಪೆ ಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ರಭೇದ. ರ್ಹಕೋಫೊರಿದಷ್ಟೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಂಗ್ಲ ನಾಮ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೀ ಫ್ರಾಗ್ . ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಲೇಂಗೆರ್’ಸ್ ಟ್ರೀ ಫ್ರಾಗ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಾಗ್ ಮತ್ತುವಿಂಗ್ಡ್ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಾಗ್ ಎಂಬ ಅನ್ಯ ನಾಮಗಳು ಇವೆ. ಮಲಬಾರ್ ತೇಲುವ ಕಪ್ಪೆ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟಗಳ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು ೩೦೦ - ೧೨೦೦ ಮೀ. ಎತ್ತರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಾಕೊಫೋರಿಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಮರಗಪ್ಪೆಯ ಪ್ರಭೆದ. ಸಂಪಾದಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ೩ : ಜಾರ್ಜ್ ವೀಹ ಲಿಬೇರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೯ : ಮುಂಬೈನ ಕಮಲಾ ಮಿಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ, ೧೪ ಸಾವು [೧] ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೨: ೨ಜಿ ತರಂಗಾಂತರ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಎ.ರಾಜಾ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯೆ ಎಂ. ಕನಿಮೋಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ೧೩ ಮಂದಿ ಖುಲಾಸೆ [೨] ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦ : ಯುವ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಜಾಗೃತಿ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ನೀಡುವ ಯೂತ್‌ಕ್ವೇಕ್‌ (youth quake) ಪದವನ್ನು ೨೦೧೭ರ ವರ್ಷದ ಪದ ಎಂದು ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್‌ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦ : ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಪಿನೆರಾ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಿಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ.(ಚಿತ್ರಿತ) ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್ ಗೌರವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೪ : ಮೊಹಮ್ಮದ್‌. ರಫಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೭ : ಮಿರ್ಜಾ ಗಾಲಿಬ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೯ : ಕುವೆಂಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳು ಜನವರಿ : ಜನವರಿ ೧ : ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಪಂಚಾಂಗ ದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನ. ಜನವರಿ ೧೦ : ವಿಶ್ವ ನಗುವಿನ ದಿನ ಜನವರಿ ೧೨ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವದಿನ ಜನವರಿ ೧೪ : ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ. ಜನವರಿ ೧೫ : ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ, ಸೇನಾದಿನ ಜನವರಿ ೨೩ : ದೇಶಪ್ರೇಮ ದಿನ ಜನವರಿ ೨೫ : ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೆರಿಗೆ ದಿನ ಜನವರಿ ೨೬ : ಭಾರತ ದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ( ಚಿತ್ರಿತ ), ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನ ಜನವರಿ ೨೬ : ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ. ಜನವರಿ ೩೦ : ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ದಿನ. ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ , ಸರ್ವೋದಯ ದಿನ, ಕುಷ್ಠರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ದಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಾಧಕರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಧಕಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ.ಟಿ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ೨೦೧೫ರಿಂದ ಕನ್ನಡ, ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂತ ಆಗ್ನೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳ ಮುಂದಾಳುತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೬ರಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಕಿ ಕಾನ್ಫೆರೆನ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ೨೦೧೬ರ ಭಾರತದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಕಿವಿಮೆನ್ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬ ತಂಡದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ 4CCon ನಲ್ಲಿ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾತೋಲನವನ್ನು ಕಡಿಮೆಮಾಡಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪರ್ಯಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು • ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು • ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು • ಇತಿಹಾಸ • ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು • ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು • ಬೆಂಗಳೂರು • ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ • ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಭೂಗೋಳ ಭೂಗೋಳ • ಖಂಡಗಳು • ದೇಶಗಳು • ನಗರಗಳು • ಜಲಸಮೂಹಗಳು • ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗಳು • ಮರುಭೂಮಿಗಳು • ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ • ಸೌರಮಂಡಲ • ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ • ಭಾಷೆಗಳು • ಸಾಹಿತ್ಯ • ಸಾಹಿತಿಗಳು • ಸಂಗೀತ • ಸಂಗೀತಗಾರರು • ಧರ್ಮ • ಜಾನಪದ • ಹಬ್ಬಗಳು • ಕ್ರೀಡೆ • ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ • ರಂಗಭೂಮಿ • ಚಿತ್ರರಂಗ • ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಜನ - ಜೀವನ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು • ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು • ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು • ಭಾರತ ರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತರು • ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು • ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉದ್ಯಮಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸ • ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು - ಸ್ಮಾರಕಗಳು • ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳು • ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ • ಕಾಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ • ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ • ತಂತ್ರಜ್ಞರು • ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು • ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ • ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ • ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ • ಭೂಶಾಸ್ತ್ರ • ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ • ಗಣಿತ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಧರ್ಮ • ಆಧ್ಯಾತ್ಮ • ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ • ಜೈನ ಧರ್ಮ • ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ • ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ • ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ • ಯಹೂದಿ ಧರ್ಮ • ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ • ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು • ಪುರಾಣ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾಜ • ರಾಜಕೀಯ • ಶಿಕ್ಷಣ • ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು • ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು • ಸಮಾಜಸೇವಕರು • ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು • ನಿರ್ದೇಶಕರು • ನಟರು • ನಟಿಯರು • ನಿರ್ಮಾಪಕರು • ಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತ • ಚಿತ್ರಸಾಹಿತಿಗಳು ಮನೋರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ಕ್ರೀಡೆ • ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು • ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು • ಕ್ರಿಕೆಟ್ • ಟೆನ್ನಿಸ್ • ಪ್ರವಾಸ • ದೂರದರ್ಶನ ೦-೯ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಅಂ ಅಃ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ ವರ್ಗಗಳು ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ ತ ಥ ದ ಧ ನ ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಷ ಸ ಹ ಳ ಭಾರತದ ಇತರ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ অসমীয়া (ಅಸ್ಸಾಮಿ) भोजपुरी (ಭೋಜಪುರಿ) বাংলা (ಬಂಗಾಳಿ) বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಮಣಿಪುರಿ) ދިވެހި (ದಿವೇಹಿ) سنڌي (ಸಿಂಧಿ) తెలుగు (ತೆಲುಗು) ગુજરાતી (ಗುಜರಾತಿ) हिन्दी (ಹಿಂದಿ) कश्मीरी (ಕಾಶ್ಮೀರಿ) മലയാളം (ಮಲೆಯಾಳ) मराठी (ಮರಾಠಿ) नेपाली (ನೇಪಾಳಿ) ଓଡ଼ିଆ (ಒರಿಯಾ) ਪੰਜਾਬੀ (ಪಂಜಾಬಿ) Pāḷi (ಪಾಳಿ) संस्कृत (ಸಂಸ್ಕೃತ) தமிழ் (ತಮಿಳು) دو (ಉರ್ದು) ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಗದ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು: ಮೆಟಾ-ವಿಕಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಯೋಜನೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕಾಮನ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಣಜ ವಿಕ್ಷನರಿ ಶಬ್ದಕೋಶ ವಿಕಿ ಬುಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿಕಿ ಸೋರ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಕಿ ಕೋಟ್ ಉಕ್ತಿಗಳು ವಿಕಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ವಿಕಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಜೈವಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅಥವಾ ವಿಕಿ ಬಳಗದ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ, ಈ ಪುಟಗಳನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ದೇಣಿಗೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ . ದೇಣಿಗೆ ಪುಟ(ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ) . ' https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮುಖ್ಯ_ಪುಟ&oldid=740897 ' ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವರ್ಗಗಳು : ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪುಟಗಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಶೇಷ ಬರಹ ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಐ.ಪಿ ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿರಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ನಾಮವರ್ಗಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ಚರ್ಚೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು ನೋಟಗಳು ಓದು ಆಕರ ವೀಕ್ಷಿಸು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕು ಸಂಚರಣೆ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ಸಮುದಾಯ ಪುಟ ಪ್ರಚಲಿತ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಟ ಸಹಾಯ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡು ಮುದ್ರಿಸು/ರಫ್ತು ಮಾಡು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ PDF ಎಂದು ನಕಲಿಳಿಸಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ Wikimedia Commons MediaWiki Meta-Wiki Wikispecies Wikidata Wikiquote Wikisource Wiktionary ಉಪಕರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪುಟಗಳು ಸ್ಥಿರ ಕೊಂಡಿ ಪುಟದ ಮಾಹಿತಿ Wikidata ವಸ್ತು ಈ ಪುಟವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು Qafár af Аҧсшәа Acèh Адыгабзэ Afrikaans Akan Alemannisch አማርኛ Aragonés Ænglisc العربية ܐܪܡܝܐ مصرى অসমীয়া Asturianu Atikamekw Авар Aymar aru Azərbaycanca تۆرکجه Башҡортса Boarisch Žemaitėška Bikol Central Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български भोजपुरी Bislama Bahasa Banjar Bamanankan বাংলা བོད་ཡིག বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Brezhoneg Bosanski ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ Буряад Català Chavacano de Zamboanga Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Нохчийн Cebuano Chamoru ᏣᎳᎩ Tsetsêhestâhese کوردی Corsu Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ Qırımtatarca Čeština Kaszëbsczi Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch Thuɔŋjäŋ Zazaki Dolnoserbski डोटेली ދިވެހިބަސް ཇོང་ཁ Eʋegbe Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Esperanto Español Eesti Euskara Estremeñu فارسی Fulfulde Suomi Võro Na Vosa Vakaviti Føroyskt Français Arpetan Nordfriisk Furlan Frysk Gaeilge Gagauz 贛語 Gàidhlig Galego گیلکی Avañe'ẽ गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 ગુજરાતી Gaelg Hausa 客家語/Hak-kâ-ngî Hawaiʻi עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Hornjoserbsce Kreyòl ayisyen Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Interlingue Igbo Iñupiak Ilokano Ido Íslenska Italiano ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut 日本語 Patois La .lojban. Basa Jawa ქართული Qaraqalpaqsha Taqbaylit Адыгэбзэ Kabɩyɛ Kongo Gĩkũyũ Қазақша Kalaallisut ភាសាខ្មែរ 한국어 Перем Коми Kanuri Къарачай-малкъар कॉशुर / کٲشُر Ripoarisch Kurdî Коми Kernowek Кыргызча Latina Ladino Lëtzebuergesch Лакку Лезги Luganda Limburgs Ligure Lumbaart Lingála ລາວ لۊری شومالی Lietuvių Latgaļu Latviešu मैथिली Basa Banyumasan Мокшень Malagasy Олык марий Māori Baso Minangkabau Македонски മലയാളം Монгол Молдовеняскэ मराठी Кырык мары Bahasa Melayu Malti Mirandés မြန်မာဘာသာ Эрзянь مازِرونی Dorerin Naoero Nāhuatl Napulitano Plattdüütsch Nedersaksies नेपाली नेपाल भाषा Nederlands Norsk nynorsk Norsk Novial Nouormand Sesotho sa Leboa Diné bizaad Chi-Chewa Occitan Livvinkarjala Oromoo ଓଡ଼ିଆ Ирон ਪੰਜਾਬੀ Pangasinan Kapampangan Papiamentu Picard Deitsch Pälzisch पालि Norfuk / Pitkern Polski Piemontèis پنجابی Ποντιακά پښتو Português Runa Simi Rumantsch Romani Kirundi Română Armãneashti Tarandíne Русский Русиньскый Kinyarwanda संस्कृतम् Саха тыла Sardu Sicilianu Scots سنڌي Davvisámegiella Sängö Srpskohrvatski / српскохрватски සිංහල Simple English Slovenčina Slovenščina Gagana Samoa ChiShona Soomaaliga Shqip Српски / srpski Sranantongo SiSwati Sesotho Seeltersk Basa Sunda Svenska Kiswahili Ślůnski தமிழ் ತುಳು తెలుగు Tetun Тоҷикӣ ไทย ትግርኛ Türkmençe Tagalog Setswana Lea faka-Tonga Tok Pisin Türkçe Xitsonga Татарча/tatarça ChiTumbuka Twi Reo tahiti Тыва дыл Удмурт ئۇيغۇرچە / Uyghurche Українська اردو Oʻzbekcha/ўзбекча Tshivenda Vèneto Vepsän kel’ Tiếng Việt West-Vlams Volapük Walon Winaray Wolof 吴语 Хальмг IsiXhosa მარგალური ייִדיש Yorùbá Vahcuengh Zeêuws 中文 文言 Bân-lâm-gú 粵語 IsiZulu ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೭, ೦೬:೫೨ ರಂದು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಪಠ್ಯವು Creative Commons Attribution-ShareAlike License ನಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ನೋಡಿ. ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಡೆವೆಲಪರ್‌ಗಳು Cookie statement ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆhttp://kannadablogger.com
  ಕ.com | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ | Kannada Bloggers | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗರ್ | Kannada Forum | Kannada News ಕ.com | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ | Kannada Bloggers | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗರ್ | Kannada Forum | Kannada News ಮನೆ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ೠ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಅಂ ಅಃ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಮನೆ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಕವನಗಳು ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ seo ಸಂಪರ್ಕ Recent Post Wednesday, 17 January 2018 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ‌ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ‌ಓದಲೇ ‌ಬೇಕಾದ ‌ದೇವೇಗೌಡರ ... ಕ.com | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ | Kannada Bloggers | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗರ್ | Kannada Forum | Kannada News ಕ.com | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ | Kannada Bloggers | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗರ್ | Kannada Forum | Kannada News ಮನೆ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ೠ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಅಂ ಅಃ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಮನೆ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಕವನಗಳು ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ seo ಸಂಪರ್ಕ Recent Post Wednesday, 17 January 2018 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ‌ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ‌ಓದಲೇ ‌ಬೇಕಾದ ... ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ... 02:38 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡ CACHE

ಕ.com | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ | Kannada Bloggers | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗರ್ | Kannada Forum | Kannada News ಕ.com | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ | Kannada Bloggers | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗರ್ | Kannada Forum | Kannada News ಮನೆ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ೠ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಅಂ ಅಃ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಮನೆ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಕವನಗಳು ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ seo ಸಂಪರ್ಕ Recent Post Wednesday, 17 January 2018 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ‌ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ‌ಓದಲೇ ‌ಬೇಕಾದ ‌ದೇವೇಗೌಡರ ‌ವಿಶೇಷ ‌ಸಂದರ್ಶನ 02:38 ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಂಥ ದುರಾಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಂದು ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ... 02:38 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡ Posted by Coffee With Farhan at 02:38 0 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook Tuesday, 31 October 2017 ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2017 ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಭಾಷೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ 10 ಸಾಕ್ಷಿ! 11:51 ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಭಾಷೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ 10 ಸಾಕ್ಷಿ! 'ಕನ್ನಡ ಎನೆ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆನ್ನೆದೆ ಕನ್ನಡ ಎನೆ ಕಿವಿ ನಿಮಿರುವುದು' ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ... 11:51 ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2017 Posted by Coffee With Farhan at 11:51 0 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook Thursday, 20 April 2017 ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಜನಾ ಮರಳೊ ಜಾತ್ರೆ ಮರಳೊ. 06:30 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಗರ , ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ . ದೊರ ದೊರ ಊರುಗಳಿಂದ ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ . ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಂದು ಆದಸ್ಟು ಹ... 06:30 ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ Posted by Coffee With Farhan at 06:30 0 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook Older Posts Subscribe to: Posts (Atom) ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದವು ಇತಿಹಾಸ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದವು Popular Posts ಬಾಹುಬಲಿ ೨ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಾರದು - ಕಿರಿಕ್ ಕೀರ್ತಿ ಅವರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ The people of Karnataka who are apposing the Release of Baahubali 2 Movie in the state are now looking to boycott watching the Movie in ... ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ೯ ಮಾಜಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ , ರೆಹ್ಮಾನ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ 'ಗರ' ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ರೆಹ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಜಾನಿ ಲಿವರ್ 'ಗರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ... ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಏಕೆ ಬೇಕು ? ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬೇಡ ? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ' ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ? ಬೇಕು ? ಬೇಡ ? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ... ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆನಾ ? ನಾನು, ಫರ್ಹಾನ್ ರಶೀದ್ - ಕ.com ಸಂಸ್ಥಾಪಕ . ನನಗು ಕನ್ನಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಆದರೆ, ಈ ಗೂಗಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ನನ್ನ ಸಮ... ಒಂದು ಸಕ್ಸೆಸ್ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ? ನಾನು ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಜಾಬ್ ಬಹಳ ಎಜಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ್ವೆ ? ರೈಟ್ . ಇದೇರೀತಿ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೂಡ, ನಿಮ್... Baahubali 2 Boycott - ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಾಹುಬಲಿ ೨ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ .ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಾಹುಬಲಿ ೨ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ . ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್, ಇಡ್ಯಾಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ - ಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಬಾಹುಬಲಿ ೨ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿ... ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೈವ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹುಚ್ಚು ಯಾವತ್ತು ಮರೆಯಲಾರದು . ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡಲು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುವುದು ಹೌದು. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಬ... ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ ಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ ! ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಕನ್ನಡ ಜನಾಂಗರವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ . ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಈಜಿ . ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದುರೀತಿಯಾದ ಆನ್ಲ... ಸಿಗರೆಟ್ (ಧೂಮ್ರಪಾನ ) ಬಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ? ಸಿಗರೆಟ್ ಒಂದು ವಿಷಕಾರಿ , ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ... ಡಾ ।। ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳದ ಭಾರತೀಯನಿಲ್ಲ !!! ಡಾ ।। ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳದ ಭಾರತೀಯನಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಹೆಸರು ಬಳಸದೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ . ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ... Archive ▼ 2018 (1) ▼ January (1) ಜೆಡಿಎಸ್ ‌ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ‌ಓದಲೇ ‌ಬೇಕಾದ ‌ದೇವೇಗೌಡರ ‌ವಿಶೇಷ ... ► 2017 (18) ► October (1) ► April (17) Category ಆನ್ಲೈನ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2017 ಜೆಡಿಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಿ ಸ್ ೩ ರಾಕೇಶ್ ಗಿರೀಶ್ ವಾಹನಗಳು ಹಣ ಮಾಡುವುದು Most Read ! ಬಾಹುಬಲಿ ೨ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಾರದು - ಕಿರಿಕ್ ಕೀರ್ತಿ ಅವರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ The people of Karnataka who are apposing the Release of Baahubali 2 Movie in the state are now looking to boycott watching the Movie in ... ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ೯ ಮಾಜಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ , ರೆಹ್ಮಾನ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ 'ಗರ' ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ರೆಹ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಜಾನಿ ಲಿವರ್ 'ಗರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ... ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಏಕೆ ಬೇಕು ? ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬೇಡ ? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ' ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ? ಬೇಕು ? ಬೇಡ ? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ... ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆನಾ ? ನಾನು, ಫರ್ಹಾನ್ ರಶೀದ್ - ಕ.com ಸಂಸ್ಥಾಪಕ . ನನಗು ಕನ್ನಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಆದರೆ, ಈ ಗೂಗಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ನನ್ನ ಸಮ... ಒಂದು ಸಕ್ಸೆಸ್ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ? ನಾನು ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಜಾಬ್ ಬಹಳ ಎಜಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ್ವೆ ? ರೈಟ್ . ಇದೇರೀತಿ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೂಡ, ನಿಮ್... Baahubali 2 Boycott - ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಾಹುಬಲಿ ೨ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ .ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಾಹುಬಲಿ ೨ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ . ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್, ಇಡ್ಯಾಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ - ಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಬಾಹುಬಲಿ ೨ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿ... ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೈವ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹುಚ್ಚು ಯಾವತ್ತು ಮರೆಯಲಾರದು . ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡಲು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುವುದು ಹೌದು. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಬ... ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ ಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ ! ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಕನ್ನಡ ಜನಾಂಗರವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ . ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಈಜಿ . ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದುರೀತಿಯಾದ ಆನ್ಲ... ಸಿಗರೆಟ್ (ಧೂಮ್ರಪಾನ ) ಬಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ? ಸಿಗರೆಟ್ ಒಂದು ವಿಷಕಾರಿ , ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ... ಡಾ ।। ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳದ ಭಾರತೀಯನಿಲ್ಲ !!! ಡಾ ।। ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳದ ಭಾರತೀಯನಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಹೆಸರು ಬಳಸದೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ . ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ... S ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ Name Email * Message * ಫರ್ಹಾನ್ ರಶೀದ್. Powered by Blogger . ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2017 ಜೆಡಿಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಿ ಸ್ ೩ ರಾಕೇಶ್ ಗಿರೀಶ್ ವಾಹನಗಳು ಹಣ ಮಾಡುವುದು Copyright © 2014 - 2015 ಕ.com | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ | Kannada Bloggers | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗರ್ | Kannada Forum | Kannada News All Right Reserved Blogger Designed by Internet of Blog Facebook twitter googleplus youtube linkedin flickr envato behance vimeo Scroll to Tophttp://onemillionblogs.net
  ಕ.com | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ | Kannada Bloggers | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗರ್ | Kannada Forum | Kannada News ಕ.com | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ | Kannada Bloggers | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗರ್ | Kannada Forum | Kannada News ಮನೆ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ೠ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಅಂ ಅಃ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಮನೆ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಕವನಗಳು ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ seo ಸಂಪರ್ಕ Recent Post Wednesday, 17 January 2018 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ‌ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ‌ಓದಲೇ ‌ಬೇಕಾದ ‌ದೇವೇಗೌಡರ ... ಕ.com | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ | Kannada Bloggers | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗರ್ | Kannada Forum | Kannada News ಕ.com | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ | Kannada Bloggers | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗರ್ | Kannada Forum | Kannada News ಮನೆ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ೠ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಅಂ ಅಃ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಮನೆ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಕವನಗಳು ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ seo ಸಂಪರ್ಕ Recent Post Wednesday, 17 January 2018 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ‌ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ‌ಓದಲೇ ‌ಬೇಕಾದ ... ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ... 02:38 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡ CACHE

ಕ.com | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ | Kannada Bloggers | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗರ್ | Kannada Forum | Kannada News ಕ.com | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ | Kannada Bloggers | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗರ್ | Kannada Forum | Kannada News ಮನೆ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ೠ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಅಂ ಅಃ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಮನೆ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಕವನಗಳು ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ seo ಸಂಪರ್ಕ Recent Post Wednesday, 17 January 2018 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ‌ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ‌ಓದಲೇ ‌ಬೇಕಾದ ‌ದೇವೇಗೌಡರ ‌ವಿಶೇಷ ‌ಸಂದರ್ಶನ 02:38 ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಂಥ ದುರಾಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಂದು ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ... 02:38 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡ Posted by Coffee With Farhan at 02:38 0 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook Tuesday, 31 October 2017 ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2017 ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಭಾಷೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ 10 ಸಾಕ್ಷಿ! 11:51 ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಭಾಷೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ 10 ಸಾಕ್ಷಿ! 'ಕನ್ನಡ ಎನೆ ಕುಣಿದಾಡುವುದೆನ್ನೆದೆ ಕನ್ನಡ ಎನೆ ಕಿವಿ ನಿಮಿರುವುದು' ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ... 11:51 ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2017 Posted by Coffee With Farhan at 11:51 0 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook Thursday, 20 April 2017 ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಜನಾ ಮರಳೊ ಜಾತ್ರೆ ಮರಳೊ. 06:30 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಗರ , ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ . ದೊರ ದೊರ ಊರುಗಳಿಂದ ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ . ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಂದು ಆದಸ್ಟು ಹ... 06:30 ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ Posted by Coffee With Farhan at 06:30 0 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook Older Posts Subscribe to: Posts (Atom) ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದವು ಇತಿಹಾಸ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದವು Popular Posts ಬಾಹುಬಲಿ ೨ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಾರದು - ಕಿರಿಕ್ ಕೀರ್ತಿ ಅವರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ The people of Karnataka who are apposing the Release of Baahubali 2 Movie in the state are now looking to boycott watching the Movie in ... ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ೯ ಮಾಜಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ , ರೆಹ್ಮಾನ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ 'ಗರ' ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ರೆಹ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಜಾನಿ ಲಿವರ್ 'ಗರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ... ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಏಕೆ ಬೇಕು ? ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬೇಡ ? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ' ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ? ಬೇಕು ? ಬೇಡ ? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ... ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆನಾ ? ನಾನು, ಫರ್ಹಾನ್ ರಶೀದ್ - ಕ.com ಸಂಸ್ಥಾಪಕ . ನನಗು ಕನ್ನಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಆದರೆ, ಈ ಗೂಗಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ನನ್ನ ಸಮ... ಒಂದು ಸಕ್ಸೆಸ್ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ? ನಾನು ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಜಾಬ್ ಬಹಳ ಎಜಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ್ವೆ ? ರೈಟ್ . ಇದೇರೀತಿ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೂಡ, ನಿಮ್... Baahubali 2 Boycott - ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಾಹುಬಲಿ ೨ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ .ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಾಹುಬಲಿ ೨ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ . ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್, ಇಡ್ಯಾಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ - ಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಬಾಹುಬಲಿ ೨ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿ... ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೈವ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹುಚ್ಚು ಯಾವತ್ತು ಮರೆಯಲಾರದು . ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡಲು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುವುದು ಹೌದು. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಬ... ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ ಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ ! ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಕನ್ನಡ ಜನಾಂಗರವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ . ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಈಜಿ . ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದುರೀತಿಯಾದ ಆನ್ಲ... ಸಿಗರೆಟ್ (ಧೂಮ್ರಪಾನ ) ಬಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ? ಸಿಗರೆಟ್ ಒಂದು ವಿಷಕಾರಿ , ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ... ಡಾ ।। ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳದ ಭಾರತೀಯನಿಲ್ಲ !!! ಡಾ ।। ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳದ ಭಾರತೀಯನಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಹೆಸರು ಬಳಸದೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ . ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ... Archive ▼ 2018 (1) ▼ January (1) ಜೆಡಿಎಸ್ ‌ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ‌ಓದಲೇ ‌ಬೇಕಾದ ‌ದೇವೇಗೌಡರ ‌ವಿಶೇಷ ... ► 2017 (18) ► October (1) ► April (17) Category ಆನ್ಲೈನ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2017 ಜೆಡಿಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಿ ಸ್ ೩ ರಾಕೇಶ್ ಗಿರೀಶ್ ವಾಹನಗಳು ಹಣ ಮಾಡುವುದು Most Read ! ಬಾಹುಬಲಿ ೨ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಾರದು - ಕಿರಿಕ್ ಕೀರ್ತಿ ಅವರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ The people of Karnataka who are apposing the Release of Baahubali 2 Movie in the state are now looking to boycott watching the Movie in ... ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ೯ ಮಾಜಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ , ರೆಹ್ಮಾನ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ 'ಗರ' ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫ್ಯಾನ್ ರೆಹ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಜಾನಿ ಲಿವರ್ 'ಗರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ... ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಏಕೆ ಬೇಕು ? ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬೇಡ ? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ' ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ? ಬೇಕು ? ಬೇಡ ? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಯಾನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ... ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆನಾ ? ನಾನು, ಫರ್ಹಾನ್ ರಶೀದ್ - ಕ.com ಸಂಸ್ಥಾಪಕ . ನನಗು ಕನ್ನಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಆದರೆ, ಈ ಗೂಗಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ನನ್ನ ಸಮ... ಒಂದು ಸಕ್ಸೆಸ್ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ? ನಾನು ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಜಾಬ್ ಬಹಳ ಎಜಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ್ವೆ ? ರೈಟ್ . ಇದೇರೀತಿ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕೂಡ, ನಿಮ್... Baahubali 2 Boycott - ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಾಹುಬಲಿ ೨ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ .ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಾಹುಬಲಿ ೨ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ . ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್, ಇಡ್ಯಾಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ - ಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಬಾಹುಬಲಿ ೨ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿ... ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲೈವ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹುಚ್ಚು ಯಾವತ್ತು ಮರೆಯಲಾರದು . ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡಲು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರುವುದು ಹೌದು. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಬ... ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ ಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ ! ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಕನ್ನಡ ಜನಾಂಗರವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ . ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಈಜಿ . ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದುರೀತಿಯಾದ ಆನ್ಲ... ಸಿಗರೆಟ್ (ಧೂಮ್ರಪಾನ ) ಬಿಡುವುದು ಹೇಗೆ ? ಸಿಗರೆಟ್ ಒಂದು ವಿಷಕಾರಿ , ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ... ಡಾ ।। ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳದ ಭಾರತೀಯನಿಲ್ಲ !!! ಡಾ ।। ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳದ ಭಾರತೀಯನಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಹೆಸರು ಬಳಸದೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ . ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ... S ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ Name Email * Message * ಫರ್ಹಾನ್ ರಶೀದ್. Powered by Blogger . ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2017 ಜೆಡಿಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಿ ಸ್ ೩ ರಾಕೇಶ್ ಗಿರೀಶ್ ವಾಹನಗಳು ಹಣ ಮಾಡುವುದು Copyright © 2014 - 2015 ಕ.com | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ | Kannada Bloggers | ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗರ್ | Kannada Forum | Kannada News All Right Reserved Blogger Designed by Internet of Blog Facebook twitter googleplus youtube linkedin flickr envato behance vimeo Scroll to Tophttp://kannadapustakapradhikara.com
  ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ Previous Next ಮುಖಪುಟ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಈವರೆಗೆ ಮುದ್ರಣವಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಗರಚನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ವಿಳಾಸ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಅನುದಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ ವಾರ್ಷಿಕ ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ: ... ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ Previous Next ಮುಖಪುಟ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ... ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ / ಪ್ರಕಾಶಕರ / ಮಾರಾಟಗಾರರ / ಓದುಗರ ನಡುವೆ ... ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕೋಧ್ಯಮವನ್ನು ಜನಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬೇರೂರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ CACHE

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ Previous Next ಮುಖಪುಟ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಈವರೆಗೆ ಮುದ್ರಣವಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಗರಚನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ವಿಳಾಸ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಅನುದಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ ವಾರ್ಷಿಕ ಪುಸ್ತಕ ಸೂಚಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ: ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಧುಗಿರಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರಗಳು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಪ್ರಕಾಶಕರ ನೊಂದಣಿ ಅರ್ಜಿ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- 27.02.2018 - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಸುಮಾರು ೬೦ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಇ-ಟೆಂಡರ್ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ / ಪ್ರಕಾಶಕರ / ಮಾರಾಟಗಾರರ / ಓದುಗರ ನಡುವೆ ಗಾಢ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾಚನಾಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಓದುಗರಿಗೆ ಮೌಲಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕೋಧ್ಯಮವನ್ನು ಜನಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬೇರೂರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಡಾ. ಜಯದೇವಿ ಗಾಯಕವಾಡ ಸದಸ್ಯರು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು-ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ಪಾತಣ್ಣ ಸದಸ್ಯರು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ( ಕನ್ನಡಪರ ಚಿಂತಕ, ಕವಿ/ವಚನಕಾರ, ಕಥೆಗಾರ ) ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಡಾ. ಕವಿತಾ ರೈ ಸದಸ್ಯರು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಪಿ. ವೀರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಸದಸ್ಯರು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಲೇಖಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ದೊಡ್ಡೆಗೌಡ ಆರ್. (ಆರ್.ಡಿ.ಜಿ.) ಸದಸ್ಯರು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು - ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಲೇಖಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಡಾ. ಜಯದೇವಿ ಗಾಯಕವಾಡ ಸದಸ್ಯರು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ಪಾತಣ್ಣ ಸದಸ್ಯರು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಡಾ. ಕವಿತಾ ರೈ ಸದಸ್ಯರು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಪಿ. ವೀರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಸದಸ್ಯರು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ದೊಡ್ಡೆಗೌಡ ಆರ್. (ಆರ್.ಡಿ.ಜಿ.) ಸದಸ್ಯರು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ » ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕ ಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿ ಕಳಿಸಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೨ ದೂರವಾಣಿ/ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : ೦೮೦-೨೨೪೮೪೫೧೬ Email: kannadapustakapradhikara@gmail.comhttp://vijaykarnataka.indiatimes.com/
 Kannada News, Vijaya Karnataka, Latest News in Kannada, ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ, ವಾರ್ತೆಗಳು-ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ | News | हिन्दी | मराठी | বাঙালি | ગુજરાતી | தமிழ் | తెలుగు | മലയാളം More ದೇಶ-ವಿದೇಶ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಹೀಗೂ ಉಂಟು! ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು: ನಾಲ್ಕು ವಾರದಲ್ಲಿ... ಭಾರತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಯ ದೇಶದ ಗಡಿ ಅತಿಕ್ರ... ನಾಲ್ಕೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಪು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸೇನಾನೆಲೆ ಇಲ್ಲ: ಚೀ... ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಸ... ರಾಜ್ಯ ... Kannada News, Vijaya Karnataka, Latest News in Kannada, ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ, ವಾರ್ತೆಗಳು-ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ... ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕುವರಿಯ ಭರತನಾಟ್ಯ... ಶ್ರೀಗಂಧದ ಘಮ ಚೆಲ್ಲಿದ ಕತಾರ್‌ ಕನ್ನಡ... ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಝೇಂಕಾರ ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲರವದ ಝೇಂಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮೈಸೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಳಗಾವಿ ... ? ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮೈಸೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಧಾರವಾಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇತರ ... Kannada 5 Updates # Astrology in Kannada # Dina Bhavishya # ಕನ್ನಡ ಜಾತಕ # ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್‌ ಅಭಿಮತ ಸಿನಿಮಾ CACHE

Kannada News, Vijaya Karnataka, Latest News in Kannada, ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ, ವಾರ್ತೆಗಳು-ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ | News | हिन्दी | मराठी | বাঙালি | ગુજરાતી | தமிழ் | తెలుగు | മലയാളം More ದೇಶ-ವಿದೇಶ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಹೀಗೂ ಉಂಟು! ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು: ನಾಲ್ಕು ವಾರದಲ್ಲಿ... ಭಾರತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಯ ದೇಶದ ಗಡಿ ಅತಿಕ್ರ... ನಾಲ್ಕೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಪು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸೇನಾನೆಲೆ ಇಲ್ಲ: ಚೀ... ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಸ... ರಾಜ್ಯ ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಅಪರಾಧ ಸುದ್ದಿ ವಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 12ರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಹಬ್ಬ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕುವರಿಯ ಭರತನಾಟ್ಯ... ಶ್ರೀಗಂಧದ ಘಮ ಚೆಲ್ಲಿದ ಕತಾರ್‌ ಕನ್ನಡ... ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಝೇಂಕಾರ ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲರವದ ಝೇಂಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮೈಸೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಧಾರವಾಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶೋಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಎಸಿಬಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ಹೋಂ ವರ್ಕ್‌ ಮಾಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಪಾಳ... ಬಿಇಎಲ್‌ಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಲಿವೆ 100 ಬೈಕ್‌ ಆಂ... ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಬೀಳುವ ನ... ಕ್ರೀಡೆ-ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ ಇತರ ಕ್ರೀಡೆ ಕ್ರೀಡಾ ಲೇಖನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಂಕಾ ಕಪ್ತಾನಗಿರಿ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತದ ಬಳಿಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಭಾವನಾತ... ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ರ... ಸಮಿತ್‌ ದ್ರಾವಿಡ್‌ ಅಮೋಘ ಶತಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಹನಿಮೂನ್ ಮೂಡ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ... ಧರ್ಮ-ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಾಸ್ತು ಧರ್ಮ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾಮಂದಿರ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ವಾಸ್ತು: ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಅದೃಷ... ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಕ ತುಳಸಿ ಗ್ರಹದೋಷಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತು ಪರಿಹಾರ ಮನೆ ವಾಸ್ತು ಹೀಗಿರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸುದ್ದಿ-ಗಾಸಿಪ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಕಿರುತೆರೆ ವಾರದ ಅತಿಥಿ ಲಾವಣ್ಯಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ನೋಗರಾಜ ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಎ ಆರ್ ರೆಹಮಾನ... ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಪಂಚ... ದರ್ಶನ್‌ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೀ... ಅಯೋಗ್ಯನಿಗೆ ಹಾಡು ಬರೆದ ಚೇತನ್‌ಕುಮಾರ... ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಬಜೆಟ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೇಖನ ಟೆಕ್-Know ಆಧಾರ್‌ ಪೋರ್ಟಲ್‌: 5000 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹವಾಲಾ ಪ್ರಕರಣ: ಜೆಟ್‌ ಏರ್‌ವೇಸ್‌ ಗಗ... ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕ... ಈ ಸಲದ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ... ಚೀನಿ ಸೌರ ಕೋಶ ಆಮದಿಗೆ ಶೇ.70 ಸುಂಕ ಸ... ಎಡಿಟ್-ಒಪೆಡ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ ದಿನದ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನಸು ನಗು ಇಂದಿನ ಅಂಕಣಗಳು ಹೊಂಗಿರಣ ಚೆನ್ನುಡಿ ಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಜಟಿಲ ಸಂಗತಿಯಾಗಬಾರದು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಈ ಸಾವಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಉಪಯುಕ್ತ ಟಿಪ್ಸ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ಯೋಗ ಆಪ್ತ ಸಲಹೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಸೌಂದರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಗು ಹಣಕಾಸಿನ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಡೈಲ... ಉಲ್ಲಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾಥ್‌ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಸವ... ಸಿನಿಮಾವೇ ಸಂಕ್ರಾತಿ ಎಂದ ಮಾನ್ವಿತಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಕ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಭಾಷಾ ಬೆಸುಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಕಲೆ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪುಟಾಣಿ ಲೈಫ್ ಯುವ ತುಡಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಗ್ಯ-ಸೌಂದರ್ಯ ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಡುಗೆ-ಆಹಾರ iPhone APP Android APP ಸುದ್ದಿ ಮನರಂಜನೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಫರ್ಧೆಗಳು ಕ್ರೀಡೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗೆಳತಿಯ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅರ.. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಸ.. ಮಂಗಳೂರು: ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ.. 1 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಚೀನಾ ಸೈನಿಕರ.. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವವಲಂಬಿತ ಜೀವನ.. ಕೋಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಓವಿಯಾ ಸ.. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದವಲ್ಲಿ .. ಜನವರಿ 25ಕ್ಕೆ 'ಪದ್ಮಾವತ್‌' ತೆರೆಗೆ 10 Jan 2018, 1149 hrs IST ಮಮತಾ ಲಂಡನ್‌ ಪ್ರವಾಸ: ಬೆಳ್ಳಿ ಕದ್ದು ಭಾರತದ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆದ ಪತ್ರಕರ್ತರು 10 Jan 2018, 11:35 hrs IST, Vijaya Karnataka Web ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ಜೊತೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿನ .. ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೆದರಿಕೆ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ: ಸಿಎಂ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಟಿಕೆಟ್‌ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಖಂಡತೆ:ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಬೆಂಬಲ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ: ಆರೆಸ್ಸೆಸ್‌ ಅಪಸ್ವರ ಆರ್‌. ಅಶೋಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಎಸಿಬಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ 'ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ' ಮರಣದಂಡನೆಯ ವಿವರ ಕೇಳಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟೌಟ್‌: ರೌಡಿ ಸೆರೆ ಆಧಾರ್‌ : 5000 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಮರಳು ಮಾಫಿಯಾ ತಡೆಗೆ ಸೋತ ಸರಕಾರ: ಬಿಎಸ್‌ವೈ ಯಾರಿಂದಲೂ ಧರ್ಮ ಒಡೆಯಲಾಗದು: ಪಂಚ ಪೀಠಾಧೀಶರು ಕರ್ಕಶ ಸೈಲೆನ್ಸರ್‌ ಹಾಕಿದರೆ ಆರ್‌ಸಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್‌ ಟಾಪ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹವಾಲಾ ಪ್ರಕರಣ: ಜೆಟ್‌ ಏರ್‌ವೇಸ್‌ ಗಗನಸಖಿ ಸೆರೆ ಪಿಎಫ್‌ಐ, ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಸಿಮಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು: ಶೆಟ್ಟರ್‌ ಕಾಡಿದ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪು: ಜನ್ಮದಿನದಂದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 'ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್‌ ಸ್ನೇಕ್‌' ರಕ್ಷಣೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕಳವು: ನಾಲ್ವರು ಕಳ್ಳಿಯರ ಬಂಧನ ದೀಪಕ್‌ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕಂಡೆ: ಇಂದ್ರಜಿತ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ರಜನೀಕಾಂತ್‌ ಲಾವಣ್ಯಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ನೋಗರಾಜ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಪಂಚತಂತ್ರ ಅಯೋಗ್ಯನಿಗೆ ಹಾಡು ಬರೆದ ಚೇತನ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಹೊಸ ಲುಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಧರ್ಮ-ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 10-01-18 ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಇಡೀ ದಿನ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರುವಿ ವಾರಭವಿಷ್ಯ ಜನವರಿ 7 ರಿಂದ 13 ರವರೆಗೆ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಳುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾಮಂದಿರ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ರಾಮ ಸೇತುವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಮನಾ? ವಿಕ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್‌ನಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಗಾಳಿಪಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಚಾಲನೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಯಕ್ಷ ವೇಷಧಾರಿ ಮಕ್ಕಳು Ad: KETTO Help a 3 yr old baby girl to fight cancer. ಕೆಪಿಸಿಸಿ‌ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್‌ ಬಾಗಲಕೋಟದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಊಟಿಯ ಫರ್ನ್ ಹಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿರಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಸಚಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕುಂಬಳಗೋಡಿನ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಖಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಜತೆ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಾಡಗೀತೆ, ರೈತಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ ಡೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಇಂದ್ರಜಿತು ಕಾಳಗ ಎಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಪಂ. ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ ಹಾಸಣಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಗರಗದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದನ, ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. Trending on Web Help 4-year-old Vaishu beat Cancer. KETTO Help a 2.5 yr old baby girl to fight Cancer. KETTO 80% off on all luxury Rado watches - Buy now. Royal Watches ದೇಶ-ವಿದೇಶ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ: ಆರೆಸ್ಸೆಸ್‌ ಅಪಸ್ವರ ಮುಂಬರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 5000 ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಗಳನ್ ಮರಣದಂಡನೆ: ಇತರ ದೇಶಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿವರ ಕೇಳಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಹಿಜ್ಬುಲ್‌ ಸೇರಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ಯ ದೇಶದ ಗಡಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಹಪಾಹಪಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶೋಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಎಸಿಬಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕು ಬಗರ್‌ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಜಮೀನು ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಪಿಎಫ್‌ಐ, ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐನಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಸಿಮಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು: ಶೆಟ್ಟರ್‌ ದೀಪಕ್‌ ಹತ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೋಭಕ್ಷಕ : ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಮಾಸ್‌ ವರ್ಸಸ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ ತಾರಾಮೆರುಗು ಇಲ್ಲದೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಹೊರತಾದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿಟಿ ಕತ್ತಲಿನ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕದ ನೌಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್‌ ಕಥೆ: ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಮಾನತೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಕವನ: ಒಲೆ ಕ್ರೀಡೆ-ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತದ ಬಳಿಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಆತಿಥೇಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ 72 ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಂಕಾ ಕಪ್ತಾನಗಿರಿ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಹುಲ್, ರಹಾನೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಹನಿಮೂನ್ ಮೂಡ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಯಿತೇ? ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮೈಸೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಧಾರವಾಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಎಡಿಟ್-ಒಪೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್: ಏ ಅರ್ಜೆಂಟ್‌ ಒಂದ್‌ ವಿಷ್ಯ ಬೇಕಿತ್ತು, ನಮ್‌ ಸಿಎಂ ಯಾರು? ಹೆಚ್ಚುತಿಳಿದು ಅಪಾಯಕಾರಿಗಳಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಏನೂ ತಿಳಿಯದಿರುವುದೇ ವಾಸಿನಾ? ಬೋಧಿವೃಕ್ಷ: ಸಂತೋಷದ ಮನೋಭಾವ ನೆಟ್ ನೋಟ: ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯೆ? ಬೋಧಿವೃಕ್ಷ: ಜ್ಞಾನ ಸಂಚಯಕ್ಕಿಂತ, ಬಳಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಕ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದ ಜನಗಣಮನಕ್ಕೆ ಗೌರವ: ಜನಗಳ ಮನ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕಾಲ ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ಖ್ಯಾತಿವಂತನೂ ಅಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಷ್ಟೆ- ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಇವನು ಕನ್ನಡದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ : ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ ನಗು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮ್ಮಿಲನದ ಚಮಕ್‌ : ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ರಜನೀಕಾಂತ್‌ ಸುದ್ದಿ 2018 ನೋಕಿಯಾ 6 ಬಿಡುಗಡೆ. ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಲಭ್ಯತೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 2018 ನೋಕಿಯಾ 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ನೆರೆಯ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಿಯೋ ಮಾಸಿಕ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿ 50 ರೂ. ಇಳಿಕೆ 2018 ಟಾಪ್‌ ಟೆಕ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ! ಅಡುಗೆ-ಆಹಾರ ಪೂರಕ ಆಹಾರದ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಚ್ಚರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಪೂರೈಕೆ ಆಹಾರದ ಎಗ್‌ ಮಸಾಲೆ ಹೀಗೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕಿಚನ್‌ ಕೇರ್‌: ಈ ಆಹಾರ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಟೇಸ್ಟ್‌: ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯೆ ಬಿಂಬಶ್ರೀ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಧಾರ್‌ ಪೋರ್ಟಲ್‌: 5000 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಆಧಾರ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರ ವರದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಧಾರ್‌ ವ ಹವಾಲಾ ಪ್ರಕರಣ: ಜೆಟ್‌ ಏರ್‌ವೇಸ್‌ ಗಗನಸಖಿ ಸೆರೆ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸಣ್ಣ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನಾವರಣ ಟಿವಿಎಸ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್‌ ಜೋಡಣೆ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ 3,000 ರೂ.ಗೂ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಜೆಟ್‌ ಏರ್‌ವೇಸ್‌ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಟೆಕೆಟ್‌ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಪತಂಜಲಿ ಒತ್ತು ಗ್ಯಾಲರಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಚ... ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ... ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸ... ಬಹುಭಾಷಾ ಗಾಯಕ ಕೆ.ಜೆ ಯೇ... ಯೇಸುದಾಸ್‌ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲ... ಶಂಕರನಾಗ್‌ ಅಭಿನಯದ 'ಎಸ್... ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ 2017 -ರೆಡ್ ... ಜಿಯೋ ಫಿಲಂ ಫೇರ್‌ ಅವಾರ್... ಮ್ಯಾಗ್‌ಜಿನ್‌ವೊಂದಕ್ಕೆ ... ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನರ್ ಜಾಗ... ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು... ಓಪನರ್‌ಗಳ ಜತೆಗೆ ಚೇತೇಶ್... ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ... ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್... ಬೆಂಗಳುರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್... ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಶಕ್... ಸ್ಟಾರ್‌ಗಿರಿಯ ಹಂಬಲವಿಲ್... ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಶಂಕರ್ ... ಭಾರತದ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಮ... ಅನಂತ್‌ ಜೀರೋ ಶುಗರ್‌ ಡಯ... ಮೊಳಕೆಕಾಳುಗಳು, ನಾರಿನಂಶ... ಟ್ರೇಡ್‌ಮಿಲ್‌ ಆಯ್ಕೆ... ಐಫೋನ್‌ ಆಸೆ... 2ಜಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಂ ಹಗರಣ... ವೀಡಿಯೋ ಗೆಳತಿಯ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅರಿಯಲೇ ಬೇಕಾದ 7 ವಿಚಾರಗಳು!... ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಸಂವಾದ... ಮಂಗಳೂರು: ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿಗೆ ಚಾಲನೆ... 1 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಚೀನಾ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ: ಸೇನಾ ಮು... ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವವಲಂಬಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆಛತ್ತೀಸಗಢ ಸರಕಾರ ನೆರವು... ಕೋಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಓವಿಯಾ ಸಂಧಾಯಿ... ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದವಲ್ಲಿ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಸೂರ್ಯನಮಸ್ಕಾರ... ಜನವರಿ 25ಕ್ಕೆ 'ಪದ್ಮಾವತ್‌' ತೆರೆಗೆ... ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಥಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾರ್ಡನ್‌... 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಹಾಕಿದರೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ... ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದ ವಿಷಯ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 10-01-18 ಕೊಹ್ಲಿ ಹನಿಮೂನ್ ಮೂಡ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಯಿತೇ? ಏನ್‌ ಚಮಚಾಗಿರಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?: ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಏಕ... ಕಾವೇರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು: ನಾಲ್ಕು ವಾರದಲ್ಲಿ... ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್‌ಗ... ಸೋಲಿನ ಆಘಾತದ ಬಳಿಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ಯುವತಿಯ ಗಲ್ಲ ಕೊಯ್ದ ಗಾಳಿಪಟದ ದಾರ: 33 ಹೊಲಿಗೆ! ರಣವೀರ್‌ ತಾಯಿಯಿಂದ ದೀಪಿಕಾಗೆ ದುಬಾರಿ ಗಿಫ್ಟ್‌! ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಲ್ಲವಂತೆ 'ಪುಟ್ಟಗೌರಿ' ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸೇನಾನೆಲೆ ಇಲ್ಲ: ಚೀನಾ ಮತ್ತಷ್ಟು>> Trending # Bangalore Fire Incident # India vs South Africa # National Anthem # Karnataka Assembly Election 2018 # Aadhaar PAN Linking # Bigg Boss Kannada 5 Updates # Astrology in Kannada # Dina Bhavishya # ಕನ್ನಡ ಜಾತಕ # ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್‌ ಅಭಿಮತ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಆದೇಶ ವಾಪಸ್‌ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವೆ? ಇಲ್ಲ ಹೌದು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. 4 + 4 = 8 ನಸು ನಗು ಜೋಕ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌: ನಾನು ಬಿಲ್‌ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ಹೋಟೆಲ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಲ್‌ ಕೊಡಲು ಜಗಳವಾಡುತ್ತ ಅದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಉಳ್ದಿರೋ ಅನ್ನ ಗುಜರಾತ್‌ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವ್‌ ಯಾಕೆ ಕುಡಿತೀರಾ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಗು ನಗು ಒಂದು ಟಾನಿಕ್‌ ಇದ್ದಂತೆ. ನಕ್ಕರೆ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರಾಗುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ ಹಾಟ್‌ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಹೇರ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳಿವು ಮ್ಯಾರೇಜ್‌ ಮಟೀರಿಯಲ್‌ ಹುಡುಗ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ? ಚಳಿಗಾಲದ ತ್ವಚೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿ ಹೀಗೂ ಉಂಟು! ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಯಾದ 'ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ' ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ದುಬೈನ 'ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ' 2018 ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಸಿದ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಗಿನ್ನಿಸ್‌ ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಕೆಡವಿದ ನಯನತಾರಾ ಫೋಟೋ ಕಾಣೆಯಾದ ಗಿಳಿ ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ 10,000 ರೂ ಬಹುಮಾನ...! ಸಾಹಿತಿ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಹಾಕಿದ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಕಾದಿತ್ತು ಶಾಕ್ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ: ಮಹಾಮಂತ್ರಿಯ ಚಾತುರ‍್ಯ ದೂರದ ದೇಶದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಆಸೆಬುರುಕ ರಾಜನಿದ್ದನು... ಸೂಪರ್‌ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌: ನೀರಿನೊಳಗಿನ ವಿಸ್ಮಯ ಯಾರಿವರು? ಶಿಶುಗೀತೆ: ಭೂಮಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಡೈತಾ? ಶಿಕ್ಷಣ-ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉತ್ತಮ ಅಂಕದಿಂದ ಸುಲಭ ಸಾಲ ಕಲಿಕೆಯ ಲಾಭ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದರೆ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಲಾಭ ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗ ಭವಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡಲು ಅಟೊಮೇಶನ್‌ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್‌ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಗೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಬಲ ಈಗಲೇ ಪ್ಲಾನ್‌ Ü ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಬಳಿಕ ಸಂಕ್ರಾತಿ, ನಂತರ ಯುಗಾದಿ ಹೀಗೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಬರುತ್ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿದ್ದರೂ ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ ಪೇಂಟ್‌ನಿಂದ ಚಳಿ-ಬಿಸಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮದ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಇಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜನವರಿ 20 ಕೊನೆಯ ದ ಇಲ್ಲಿದೆ 18 ಬಗೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಯೂನಿಯನ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌: ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸರ್‌ ಹುದ್ದೆ ಭಾರತ್‌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಆರೋಗ್ಯ-ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‍ನಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರದಿರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವ, ಬೊಕ್ಕತಲೆಯಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ ಎನ್ನುತ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್‌ ಆಹಾರಗಳು! ಅನಂತ್‌ ಅಂಬಾನಿ 108 ಕೆಜಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪಾಲಿಸಿದ ಡಯಟ್‌ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಚ್ಚರ! Subscribe Newsletter Daily Entertainment Astro Jokes ಇ-ಪೇಪರ್ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಸುದ್ದಿ, ಲೇಖನಗಳು ವರ್ಷದ ರಾಶಿ ಫಲ-ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ Ad: KETTO I don't want cancer to take her away. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದ್ದುಬಿದ್ದು ನಗುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ! ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ 30 ಸಾವಿರ ಮಾಸಿಕ ವರಮಾನ, ಮೂವರು ಹೆಂಡಿರು ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ5 ಜನವರಿ 2018 ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 02 ಜನವರಿ 2018 ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 04 ಜನವರಿ 2018 ಅಮೆರಿಕದ ಹುಡುಗಿ ವರಿಸಿದ ಪುತ್ತೂರಿನ ವಿಕ್ರಮ್‌ ! ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 03 ಜನವರಿ 2018 ರೊಟ್ಟಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಕ ಸುದ್ದಿ ಅಲರ್ಟ್‌ಗೆ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಿರಿ ಈಗ ಬೇಡ ಅನುಮತಿಸು * ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣ ನೀವು ಬ್ರೌಸರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ದೇಶ-ವಿದೇಶ ಸುದ್ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುದ್ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಧರ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕ್ರೀಡೆ - ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಕಿರುತೆರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ಕನ್ನಡ ಜೋಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪುಟಾಣಿ ಕಥೆ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ವೀಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ವಿಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ, ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರಿ! ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ Follow ನಮ್ಮ ಇತರ ಸೈಟ್‌ಗಳು Times of India | Economic Times | iTimes | Marathi News | Bangla News | Gujarati News | Tamil News | Telugu News | Malayalam News | Business Insider | ZoomTv | BoxTV | Gaana | Shopping | IDiva | Astrology | Matrimonial | Breaking News Bangalore News Bigg Boss Kannada Astrology in Kannada Dina Bhavishya Karnataka News Sandalwood News Mysore News Bagalkot News Belgaum News Bellary News Bidar News Udupi News Shimoga News Dharwad News Davangere News Raichur News Dakshina Kannada News Hassan News Mandya News Tumkur News Chikkaballapur News Haveri News Kodagu News Uttara Kannada News Chikamagalur News Kolar News Gadag News Ramanagar News Yadgir News Chitradurga News Kalburgi News GST in Kannada Anjaniputra Review in Kannada Chamak Review Kannada News | Astrology in Kannada | Latest Headlines & Online News in Kannada - Vijaya Karnataka Vijaya Karnataka brings you the latest news in Kannada from around the Karnataka, Bangalore, Mysore and other parts of the India and world. One of the largest-circulation Kannada-language newspapers in Karnataka, at Vijaya Karnataka website you can read top news stories, breaking news, economic and political news from Karnataka, in-depth coverage of national and international politics, business, sports, spiritual, astrology, technology, gadgets, entertainment, cinema, celebrity gossips, Kannada movie reviews, fashion, lifestyle and more... Watch photos, videos and catch live coverage of all the breaking news and latest events on our website and app. Vijaya Karnataka keeps you informed with the in-depth coverage of all the things happening in the world around you. About Us | Create Your Own Ad | Advertise with Us | Terms of Use and Grievance Redressal Policy | Privacy Policy | Feedback | Sitemap Copyright © 2017 Bennett Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: Times Syndication Service This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768https://tcy.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%A4%E0%B3%81%E0%B2%B3%E0%B3%81_%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%A4%E0%B3%86%E0%B2%B0%E0%B3%8A
  ತುಳು ಪಾತೆರೊ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ತುಳು ಪಾತೆರೊ ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್ ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ , ನಾಡ್‍ಲೆ colspan='3' style='text-align: center. font-size:110%. color: black. background-color: ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆತ ಕುಟುಂಬೊ/family-color .' |ತುಳು ಪಾತೆರುನ ಜಾಗೆ: ಕರ್ನಾಟಕ , ಭಾರತ ಒಟ್ಟು ಪಾತೆರುನಕುಲು: 1,949,000 (1997) ಬಾಸೆತ ಕುಟುಂಬೊ : ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲು ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ ತುಳು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/official colspan='3' style='text-align: center. ... ದೇಶೊದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೊದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ ಪಾತೆರುನ ಭಾಷೆ ಉಂದು. ತುಳು ... ಲಿಪಿತೆಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು. 1840 ವರ್ಷ ಪಿರವುಡ್ದೇ ತುಳುನು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ್ ಬರೆಪಿನ ರೂಡಿ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಮುದ್ರಣ ಅವೆರೆ ಸುರು ಆಯಿನವು 1841 ವರ್ಷೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ಟ್ ಆಚ್ಚಿ ಅವೆರೆ ಸುರು ಅಯಿಬೊಕ್ಕ ಸಾರ ಸಾರ ಬೂಕುಲು ತುಳುಟ್ಟು ... ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥೊಲು ಬೈದ. ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಬರೆಯೆರೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊನ್ವೆರ್. ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ತುಳು ... ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೇರಳದ ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಜಿಂಜ ಜನಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆನ್ CACHE

ತುಳು ಪಾತೆರೊ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ತುಳು ಪಾತೆರೊ ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್ ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ , ನಾಡ್‍ಲೆ colspan='3' style='text-align: center. font-size:110%. color: black. background-color: ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆತ ಕುಟುಂಬೊ/family-color .' |ತುಳು ಪಾತೆರುನ ಜಾಗೆ: ಕರ್ನಾಟಕ , ಭಾರತ ಒಟ್ಟು ಪಾತೆರುನಕುಲು: 1,949,000 (1997) ಬಾಸೆತ ಕುಟುಂಬೊ : ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲು ದಕ್ಷಿಣ ದ್ರಾವಿಡ ತುಳು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/official colspan='3' style='text-align: center. color: black. background-color: ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆತ ಕುಟುಂಬೊ/family-color .' |ಬಾಸೆತ ಸಂಕೇತಲು ISO 639-1 : none ISO 639-2 : tcy ISO/FDIS 639-3 : dra ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/IPA notice ಭಾರತ ದೇಶೊದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೊದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ ಪಾತೆರುನ ಭಾಷೆ ಉಂದು. ತುಳು ಪಾತೆರುನಕ್ಲೆನ್ ತುಳುಟು ತುಳುವೆರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ಪಾತೆರೊಗ್ ಐತನೇ ಆಯಿನ ಲಿಪಿ ಇತ್ತ್’ನ್ಡಾಂಡಲ, ಸಮಯ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕನೇ ಇಂದೆತ ಬಳಕೆ ಕಮ್ಮಿಯಾದ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಕುಲು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ದುಂಬುದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಒಂತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿತೆಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು. 1840 ವರ್ಷ ಪಿರವುಡ್ದೇ ತುಳುನು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ್ ಬರೆಪಿನ ರೂಡಿ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಮುದ್ರಣ ಅವೆರೆ ಸುರು ಆಯಿನವು 1841 ವರ್ಷೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ಟ್ ಆಚ್ಚಿ ಅವೆರೆ ಸುರು ಅಯಿಬೊಕ್ಕ ಸಾರ ಸಾರ ಬೂಕುಲು ತುಳುಟ್ಟು ಬೈದ್ಂಡ್. ತುಳು ಬೈಬಲ್‍, ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣೊ, ಬಾಗವತೊ, ತುಳು ನಿಘಂಟ್, ತುಳು ಪಾಡ್ದನ, ತುಳು ವ್ಯಾಕರಣ, ಇಂಚ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗೊಡುಲಾ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥೊಲು ಬೈದ. ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಬರೆಯೆರೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊನ್ವೆರ್. ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತುಳು ಪಾತೆರೊಗ್ ಸ೦ವಿಧಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕೊಡು ಪನ್ಪುನವು ತುಳುವೆರ್ನ ಸುಮಾರ್ ದಿನತ ಬೇಡಿಕೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರ೦ಥೊಲು ತಿಕ್ಜ೦ಡಲಾ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಬುಳೆವೊ೦ದು೦ಡು. ಉಂದು ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಪಾತೆರೊನು ತಮಿಳ್ ದಾತ್ ಪಿರಾಕ್’ದ ಬಾಷೆ ಪಂಡ್’ದ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಆಂಡ ತುಳು ಪಾತೆರೊಡು ಬರೆದುಪ್ಪುನ ಸಾಹಿತ್ಯೊಲು ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪುನೆರ್ದಾರ ತುಳು ಪಾತೆರೊ ಏತ್ ಪರತ್ತ್ ಪಂಡ್’ದ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೇರಳದ ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಜಿಂಜ ಜನಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಪಾತೆರುವೆರ್. ಅಯಿರ್ದಾದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಲೆನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡ್ ಪಂಡ್’ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಸುಮಾರ್ 20 ಲಕ್ಷ ಜನಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಪಾತೆರುವೆರ್. ಪರಿವಿಡಿ ೧ ಮುಖ್ಯ ಕೃತಿಲು ೨ ತುಳುತ ಶೈಲಿಲು ೩ ತುಳುನಾಡ್ ೪ ತುಳು ಲಿಪಿ ೫ ಇಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆ ೬ ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ ಮುಖ್ಯ ಕೃತಿಲು [ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ] ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಒರಿ ಬ್ರಾಣೆರ್ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ್’ದ್ ಭಾಗವತೊನು(ಅಪೂರ್ಣವಾದ್) ಬರೆತಿನ ಆಧಾರ ಉಂಡು. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಾಹಿತಿ 'ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ' ಪನ್ಪುನ ಆಧುನಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯೊನು ಬರೆತೆರ್.1841ನೇ ಇಸವಿಡ್‍ ಬಾಸೆಲ್‍ ಮಿಶನರಿ ನಕುಲು ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಗ್ರಂಥ ಅಯಿನ ಸತ್ಯವೇದೊನು ತುಳು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತ್ ದ್‍ 1847ಟ್ಟ್ ಇಡೀ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ್‍ ಪ್ರಟಕ ಮಲ್ತೆರ್‍. ಆಂಚಾದ್‍ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ್‍ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ತುಳುತ್ತ ಸುರುತ್ತ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥ ಪಮಡ ಆವು ಪೊಸ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಉಂದು ಕುಡ್ಲದ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಡ್ ಕಲ್ಲಚ್ಚು ಮುದ್ರಣೊಡು ಪ್ರಿಂಟ್‍ ಅದಿತ್ತ್ ದ್‍ ಸುಮಾರ್ 900 ಪುಟತ್ತ ಗ್ರಂಥ. ತುಳುತ ಶೈಲಿಲು [ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ] ತುಳು ಪಾತೆರುನ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ತೆಂಕಯಿರ್ದ್ ಬಡಕಯಿಗ್ ಪಾತೆರುನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಪಾತೆರುನ ಶೈಲಿಗ್ ಅನುಸಾರವಾದ್ ತುಳು ಪಾತೆರೊನು ಮುಖ್ಯವಾದ್ 4 ವಿಧವಾದ್ ವಿ೦ಗಡನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ - ಶಿವಳ್ಳಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ, ಜೈನ, ಅಂಚೆನೆ ಬುಡಕಟ್ಟು. ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳು ಬ್ರಾಣೆರ್ ಪಾತೆರುನ ಶೈಲಿ ಜೈನ ಬಡಕಯಿ ತುಳುನಾಡ್’ದ ಜೈನೆರ್ ಪಾತೆರುನ ಶೈಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳುನಾಡ್’ದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಲ್ ಜನಕುಲು ಪಾತೆರುನ ಶೈಲಿ. ಈ ಶೈಲಿನ್ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮನೋರ೦ಜನೆಗಾದ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬುಡಕಟ್ಟು ಬುಡಕಟ್ಟ್’ದ ಜನಕುಲು ಪಾತೆರುನ ಶೈಲಿ. ತುಳುನಾಡ್ [ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ] ಕೆಲವು ಪರತ್ತ್ ಮಲಯಾಳ೦ ಕೃತಿಲು, ತುಳುನಾಡ್ ಕಾಸರ್ಗೋಡ್’ದ ಚ೦ದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆರ್ದ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗೋಕರ್ಣದ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ್’ನ್ಡ್’ನ್ದ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆದ ತುಳುನಾಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ (ಕು೦ದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬುಡ್ದು) ಜಿಲ್ಲೆಲೆಗ್ ಸೀಮಿತ ಆದಿತ್ತ್’ನ್ಡಲಾ ಕೇರಳೊ ದ ಕಾಸರ್ಗೋಡ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮು೦ಬಾಯಿ ಅಂಚೆನೆ ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ಲಾ ಜಿಂಜ ತುಳುವೆರ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ತುಳು ಲಿಪಿ [ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ] ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಅಚ್ಚಾಯಿನ ಮದ್ಮೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರೊಗು ಐತನೇ ಆಯಿನ ಲಿಪಿ ಇತ್ತ್’ನ್ಡಾಂಡಲಾ ಇತ್ತೆ ಈ ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಕುಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಇಂದೆಕ್ ಕೆಲವು ಕಾರಣೊಲು - ತುಳು ಲಿಪಿನ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ತುಳು ಬ್ರಾಣೆರ್ ಮ೦ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೊಲೆನ್ ಬರೆಯೊನೆರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಯಿರ್ದಾದ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್. 1874ಟ್ಟ್ ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್ ಬರೆತಿನ ' ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಫ್ ಸೌತ್‍ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಲಿಯೊಗ್ರಾಫಿ ಫ್ರಮ್ 4ತ್ ಟು 7ತ್ ಸೆಂಚುರಿ' (Elements of South-Indian Paleography from 4th to the 7th Century A.D.) ಪನ್ಪಿ ಬೂಕು ಬಾಸೆಲ್‍ ಮಿಶನ್‍ ಪ್ರೆಸ್‍, ಮಂಗಳೂರುಡು ಪ್ರಕಟ ಅತ್ಂಡ್. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನರಿನಗುಲು ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಶಾಲೆಲೆಡ್‍ ತುಳುಟ್ಟು ಬರವು ಕಲ್ವಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್ಡಲಾ ತುಳು ಲಿಪಿನ್ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಜರ್ಮನ್ ಮಿಶನರಿಲು 1841ಡ್ದ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ್‍ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಬರವುಲೆನ್‍ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ಇಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆ [ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ] ತುಳುವೆರ್ ತುಳುನಾಡ್ ತುಳು ಸಿನೆಮಾ ತುಳು ನಾಟಕೊಲು ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ [ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ] ತುಳು ಪಾತೆರೊದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಶೈಲಿಲು ತುಳು, ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಕಣಿಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ವಾಕ್ಯೊಲು ತುಳುವೆರ್ನ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ' https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತುಳು_ಪಾತೆರೊ&oldid=69400 'ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ವರ್ಗೊಲು : ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಚಾರೊದ ಮೆನು ಸ್ವಂತೊ ಉಪಕರಣೊಲು ಲಾಗಿನ್ ಆತ್‘ಜ್ಜರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಾನಿಕೆಲು ಪೊಸ ಖಾತೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಪುದರ್-ಜಾಗೆಲು ಪುಟೊ ಚರ್ಚೆ ವಿವಿಧ ರೂಪೊಲು ನೋಟೊಲು ಓದ್‍ಲೆ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ಇತಿಹಾಸೊನು ತೂಲೆ ನನಾತ್ ನಾಡ್‍ಲೆ ಸಂಚಾರೊ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ಸಮುದಾಯೊ ಪುಟೊ ಇತ್ತೆದ ಸಂಗತಿಲು ಇಂಚಿಪೊದ ಬದಲಾವಣೆಲು ಗೊತ್ತುದಾಂತಿ ಪುಟೊ ಸಹಾಯೊ ದಾನೊ ಮುದ್ರಿಸಾಲೆ/ಪಿದಯಿ ಕಡಪುಡುಲೆ ಬೂಕುನು ಉಂಡುಮಲ್ಪುಲೆ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಲೆಡ್ Wikimedia Commons ಉಪಕರಣೊಲು ಇಡೆ ವಾ ಪುಟೊ ಕೊಂಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸಂಬಂದೊ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಲು ಫೈಲ್’ನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿಸೇಸೊ ಪುಟೊಕುಲು ಸ್ತಿರೊ ಕೊಂಡಿ ಪುಟೊದ ಮಾಹಿತಿ Wikidataಅಂಸೊ ಈ ಪುಟೊನು ಉಲ್ಲೇಕೊ ಮಲ್ಪುಲೆ Short URL ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್ Afrikaans অসমীয়া বাংলা Brezhoneg Català Deutsch English Español فارسی Suomi Français Galego हिन्दी Հայերեն Bahasa Indonesia Ido 日本語 ಕನ್ನಡ Коми Latina Lietuvių मैथिली മലയാളം मराठी नेपाली नेपाल भाषा Nederlands Norsk nynorsk Norsk ਪੰਜਾਬੀ Polski Piemontèis پنجابی Português Română Русский Simple English Svenska Kiswahili தமிழ் తెలుగు ไทย Tagalog Türkçe Українська اردو ಕೊಂಡಿಲೆನ್ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ಈ ಪುಟೊ ಅಕೇರಿಗ್ ತಾರೀಕ್ ೨೫ ಪೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೭ ತ್ತಾನಿ ೧೮:೫೩ ಗ್ ಬದಲಾತ್ಂಡ್. ಪಟ್ಯೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್‌ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಶನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ದ ಅಡಿಟ್ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಷರ್ತೊಲು ಉಪ್ಪು. ವಿವರೊಲೆಗ್ ಗಲಸುನ ನಿಬಂಧನೆಲೆನ್ ತೂಲೆ. ಕಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯೊನೀತಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ದ ಬಗೆಟ್ ಹಕ್ಕ್‌ ನಿರಾಕರಣೆಲು ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲು Cookie statement ಮೊಬೈಲ್ಡ್‍ ತೊಜುಲೆಕೋhttp://kannadanudi.com
 ಕನ್ನಡ ನುಡಿ(Kannada Nudi) Toggle navigation ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಮುಖಪುಟ ಚಿತ್ರಸೌರಭ ಗೀತವಿಹಾರ ಲೇಖನಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿಂಚನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ/ಸಾಹಿತಿಗಳ ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿತ್ರ ಸೌರಭ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳ ಕಣಜ. ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಕೂಟ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕವಿಗಳ ಕವಿತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಬೇಟಿ ನೀಡಿ Previous Next ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಗೀತೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಬೀರ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಗೀತೆಗಳ ವಸ್ತು ಮೇಲ್ನೊಟಕ್ಕೆ ... ಕನ್ನಡ ನುಡಿ(Kannada Nudi) Toggle navigation ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಮುಖಪುಟ ಚಿತ್ರಸೌರಭ ಗೀತವಿಹಾರ ಲೇಖನಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿಂಚನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ/ಸಾಹಿತಿಗಳ ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿತ್ರ ಸೌರಭ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳ ಕಣಜ. ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಕೂಟ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕವಿಗಳ ಕವಿತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ... ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಕನ್ನಡ ಗೀತವಿಹಾರ ಚಿತ್ರ ಸೌರಭ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಭಾರತದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿದವರಿಗೆ CACHE

ಕನ್ನಡ ನುಡಿ(Kannada Nudi) Toggle navigation ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಮುಖಪುಟ ಚಿತ್ರಸೌರಭ ಗೀತವಿಹಾರ ಲೇಖನಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿಂಚನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ/ಸಾಹಿತಿಗಳ ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಿತ್ರ ಸೌರಭ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳ ಕಣಜ. ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಕೂಟ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕವಿಗಳ ಕವಿತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಬೇಟಿ ನೀಡಿ Previous Next ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಗೀತೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಬೀರ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಗೀತೆಗಳ ವಸ್ತು ಮೇಲ್ನೊಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳೆನಿಸಿದರೂ, ಅಂತರಾಳಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯದ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರ ಗೀತೆಗಳೆಂದರೆ ಪಂಡಿತ ಪಾಮರರಾದಿಯಾಗಿ ಕಿವಿನಿಮಿರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಕನ್ನಡ ಗೀತವಿಹಾರ ಚಿತ್ರ ಸೌರಭ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಭಾರತದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿದವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಎಂಟು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಉಚಿತ ಇ-ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ i.ki-mail ವಿಭಾಗಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಲೇಖನಗಳು ಗೀತವಿಹಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕವಿಗಳು/ಸಾಹಿತಿಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ © 2017https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Kannada&uselang=kn
  Kannada - Meta Kannada Meta ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ೨೦೦೦೦ ಬರಹಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದೆ. Kannada wikipedia has 22,068 articles Meta page for Kannada projects | ಮೆಟಾ ವಿಕಿ ಕನ್ನಡ ಪುಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ! ಪರಿವಿಡಿ 1 An overview of Kannada Wiki Projects | ಕನ್ನಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನೋಟ 2 Kannada Wikipedia event, April 2006 | ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಕೂಟ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂವಾದ, ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೬ 3 Wikimedia Kannada ... Kannada - Meta Kannada Meta ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ೨೦೦೦೦ ಬರಹಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದೆ. Kannada wikipedia has 22,068 articles Meta page for Kannada projects | ಮೆಟಾ ವಿಕಿ ಕನ್ನಡ ಪುಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ! ಪರಿವಿಡಿ 1 An overview of Kannada Wiki Projects | ಕನ್ನಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನೋಟ 2 Kannada Wikipedia event, April 2006 | ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಕೂಟ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂವಾದ, ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೬ 3 Wikimedia Kannada projects | ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಯೋಜನೆಗಳು 4 In News | ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ An overview of Kannada Wiki CACHE

Kannada - Meta Kannada Meta ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ೨೦೦೦೦ ಬರಹಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದೆ. Kannada wikipedia has 22,068 articles Meta page for Kannada projects | ಮೆಟಾ ವಿಕಿ ಕನ್ನಡ ಪುಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ! ಪರಿವಿಡಿ 1 An overview of Kannada Wiki Projects | ಕನ್ನಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನೋಟ 2 Kannada Wikipedia event, April 2006 | ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಕೂಟ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂವಾದ, ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೬ 3 Wikimedia Kannada projects | ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಯೋಜನೆಗಳು 4 In News | ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ An overview of Kannada Wiki Projects | ಕನ್ನಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನೋಟ Autotransliteration system activated on Kannada wikipedia in October 2007 | ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೭ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ನೇರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. Wikipedia crossed 15696 articles (Oct 31, 2013) | ವಿಶ್ವಕೋಶ - ೧೫೬೯೬ ಲೇಖನಗಳು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೩೧, ೨೦೧೩ರಂತೆ) Wikipedia - ವಿಕೀಪೀಡಿಯ reached a number of 16,333 articles (as of August 24, 2015). ವಿಶ್ವಕೋಶ - ೧೬,೩೩೩ ಲೇಖನಗಳು (ದಿನಾಂಕ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೪, ೨೦೧೫ ವರೆಗೂ) Kannada Wikipedia event, April 2006 | ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಕೂಟ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂವಾದ, ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೬ First ever Kannada wikipedians meet was held in Bangalore, on April 2, 2006. More details can be be found here about the event . ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಕೂಟ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ ೨, ೨೦೦೬ರಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. Wikimedia Kannada projects | ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಯೋಜನೆಗಳು Wikipedia - ವಿಕೀಪೀಡಿಯ - ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ Wikisource - ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ - ಕನ್ನಡ ವಿಕಿ ಮೂಲಕೋಶ Wiktionary - ವಿಕ್ಷನರಿ - ಕನ್ನಡ ವಿಕಿ ಪದಕೋಶ Wikiquote - ವಿಕಿಕೋಟ್ - ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೂಕ್ತಿ Mediawiki 1.4.8 has been completely translated to Kannada. ಮೀಡಿಯಾವಿಕಿ ೧.೪.೮ ಅವತರಿಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. In News | ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ Kannada wikipedia has been highlighted in media for quite a number of times now. Here, we make an attempt to list all the citations of Kannada wikipedia in Media. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. MANGALURU, JULY 17, 2017 Wikipedia writers setting up own library The Hindu Newspaper MANGALURU, JULY 04, 2017 Karavali Wikimedians to open Wikipedia associations in colleges The Hindu Newspaper 29th August 2005, Indiainfo ಆಗಸ್ಟ್ ೨೯, ೨೦೦೫ ಇಂಡಿಯಇನ್ಫೋ 2 August 2005, Udayavani Kannada Newspaper ಆಗಸ್ಟ್ ೨, ೨೦೦೫ ಉದಯವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ 22 July 2005, Kannada Prabha (Kannada Dialy News Paper) - ಜುಲೈ ೨೨, ೨೦೦೫ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ - Title: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ (ನೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ) [ Translated : Kannada wikipedia on internet (Internet Information)] 18 May 2005, Prajavani (Kannada Dialy News Paper) ಮೇ ೧೮, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ - ವಾಣಿಜ್ಯ ಪುರವಣಿಯಲ್ಲಿ. Title: ಈಗ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಲಭ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವಕೋಶ [ Translated : Free content Encyclopedia - now available for Kannadigas, as well] ' https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Kannada&oldid=17683449 ' ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವರ್ಗಗಳು : Indian Language projects Main page/kn ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಕನ್ನಡ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿರಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ನಾಮವರ್ಗಗಳು ಪುಟ ಚರ್ಚೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು ನೋಟಗಳು ಓದು ಆಕರ ವೀಕ್ಷಿಸು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕು ಸಂಚರಣೆ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಅನುವಾದಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಪುಟ ಸಹಾಯ Babel Community Wikimedia Forum Mailing lists Requests Babylon Reports Research Planet Wikimedia Beyond the Web Meet Wikimedians Events Movement affiliates ಕೊಡು ಮುದ್ರಿಸು/ರಫ್ತು ಮಾಡು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ PDF ಎಂದು ನಕಲಿಳಿಸಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ Wikimedia Commons Wikidata ಉಪಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪುಟಗಳು ಸ್ಥಿರ ಕೊಂಡಿ ಪುಟದ ಮಾಹಿತಿ Wikidata ವಸ್ತು ಈ ಪುಟವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ Add links ಈ ಪುಟವನ್ನು ೨೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೮, ೧೨:೩೩ ರಂದು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಪಠ್ಯವು Creative Commons Attribution-ShareAlike License ನಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ನೋಡಿ. ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ Meta ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಡೆವೆಲಪರ್‌ಗಳು Cookie statement ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆhttps://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF%3A%E0%B2%B8%E0%B2%AE%E0%B3%81%E0%B2%A6%E0%B2%BE%E0%B2%AF_%E0%B2%AA%E0%B3%81%E0%B2%9F
  ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮುದಾಯ ಪುಟ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮುದಾಯ ಪುಟ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವಿದೆ! ವಿಶ್ವಕೋಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿ! ಇದು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸಮುದಾಯ ಪುಟ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರೆ? : ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ. ಸಮುದಾಯದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ... ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವಿದೆ! ವಿಶ್ವಕೋಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿ! ಇದು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ... ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಹರಿಸಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು . ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಟ್ಯಟೋರಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ... ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ : ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ೨೦,೦೦೦ ಲೇಖನಗಳತ್ತ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ! ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ... ) · ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಗುಂಪು . ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಂದೇಶ · ಸದಸ್ಯರ ಮುಖಾಮುಖಿ · ಸದಸ್ಯರ ಪುಟ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು CACHE

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮುದಾಯ ಪುಟ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮುದಾಯ ಪುಟ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವಿದೆ! ವಿಶ್ವಕೋಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿ! ಇದು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸಮುದಾಯ ಪುಟ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರೆ? : ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ. ಸಮುದಾಯದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ನಿಯಂತ್ರಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಈ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಪರಿವಿಡಿ — ಹೊಸಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ — ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು — ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತದರ ಪಾಲನೆ — ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರೆ? ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಿರ ? ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ? ಈ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಹೊಸಬರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು FAQ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪಾದನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಹಾಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಂಪಾದನೆಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿಹರಿಸಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು . ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಟ್ಯಟೋರಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ . ಆಂಗ್ಲ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಟ್ಯುಟೊರಿಯಲ್ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಪುಟ. ಈ ಮೇಲಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿರದ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆಯೆ? ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕೋಶ. ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಗತ್ಯ ಲೇಖನಗಳು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ : ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ೨೦,೦೦೦ ಲೇಖನಗಳತ್ತ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ! ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಹಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೇಕಾದೆಡೆ ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನೂ ಆಕರಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಸುದ್ದಿ : ಪ್ರಚಲಿತ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಪುಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೇರಿಸುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ:ಸುದ್ದಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಸಹಾಯ ಪುಟಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ : ಸಹಾಯ ಪುಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಮೂಲಭೂತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿ. ಸಹಾಯ:ಸಂಪಾದನೆ ಪುಟವನ್ನು en:Help:Editing ಇಂದ ಅನುವಾದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಚುಟುಕು ಲೇಖನಗಳು : ವರ್ಗ:ಚುಟುಕು ಪುಟದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತದರ ಪಾಲನೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಹಲವು ಆಯಕಟ್ಟುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ · ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ · ಇತರೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ · ತೊಂದರೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ · ಓದುಗರ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ · ಮಾತುಕತೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ · ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ · ವಸ್ತುಕೋಶ · ಮಾತುಕತೆಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ · ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ( ತಾಂತ್ರಿಕ , ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು , ನೆರವು , ಇತರೆ ) · ಸಂವಾದ ಪುಟ · ಅಂಚೆ ಪಟ್ಟಿಗಳು · ಐಆರ್‌ಸಿ ಸಂಭಾಷಣೆ (IRC chat) · ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಗುಂಪು . ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಂದೇಶ · ಸದಸ್ಯರ ಮುಖಾಮುಖಿ · ಸದಸ್ಯರ ಪುಟ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿತ ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಿತ ಚಿತ್ರಗಳು · ವಾರದ ಸಹಯೋಗ · ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು · ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣಾ ಪಟ್ಟಿ , ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಗುಹೋಗುಗಳು · ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು · ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು · ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅನೇಕ ಜನರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಕೋಶ. ಈ ಸಹಯೋಗವು ಫಲದಾಯಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಹಲವು ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಭಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ಕಾರ್ಯನೀತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಕೈಪಿಡಿ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳ ಪಕ್ಷಿನೋಟ · ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:NPOV · ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು · ಸಂಪಾದನೆ · ಶೈಲಿ ಕೈಪಿಡಿ ( ವಿನ್ಯಾಸ , ಶೀರ್ಷಿಕೆ , ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆ , ಶಿರೋನಾಮೆ )· ಚಿತ್ರ ಬಳಕೆ ನೀತಿ · ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ದೃಷ್ಟಾಂತ · ಅಪ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ದೂಷಣೆ · ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ · ಅಳುಕಿಲ್ಲದೆ ಪುಟಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಪುಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? . ವಿಶೇಷ ಪುಟಗಳು · ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು · ನೆರವಾಗಲು · ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು · ದೊಡ್ಡ ಲೇಖನ ಒಂದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು? · ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಗಳು · ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ · ಟೂಲ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೋರಿಕೆಯ ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು · ಲೇಖನ ಮಾಲೆ · ವಿವರಣಾಪೆಟ್ಟಿಗೆ · Captions · ವಿಕಿಹಣಕಾಸು · ನಿರ್ವಹಣೆ ( ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪುಟಗಳು , ಚೊಕ್ಕಟಮಾಡು , ವಿಸ್ತರಣೆ , ವಿಭಜಿಸು ) · Transwiki · Regional notice boards · Duplicate articles ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ The MediaWiki software · Requests and bug reports · Browser notes · User styles (customizing your display with CSS) · Multimedia · Bots · SQL dumps ( TomeRaider format ) ' https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮುದಾಯ_ಪುಟ&oldid=710983 ' ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವರ್ಗಗಳು : ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪುಟಗಳು ಸಮುದಾಯ ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಐ.ಪಿ ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿರಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ನಾಮವರ್ಗಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಪುಟ ಚರ್ಚೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು ನೋಟಗಳು ಓದು ಆಕರ ವೀಕ್ಷಿಸು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕು ಸಂಚರಣೆ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ಸಮುದಾಯ ಪುಟ ಪ್ರಚಲಿತ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಟ ಸಹಾಯ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡು ಮುದ್ರಿಸು/ರಫ್ತು ಮಾಡು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ PDF ಎಂದು ನಕಲಿಳಿಸಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ Wikimedia Commons Wikispecies Wikidata Wikisource Wiktionary ಉಪಕರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪುಟಗಳು ಸ್ಥಿರ ಕೊಂಡಿ ಪುಟದ ಮಾಹಿತಿ Wikidata ವಸ್ತು Short URL ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು Qafár af Адыгабзэ Afrikaans Alemannisch Aragonés Ænglisc العربية অসমীয়া Asturianu Azərbaycanca Башҡортса Boarisch Žemaitėška Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български भोजपुरी বাংলা Brezhoneg Bosanski Català Chavacano de Zamboanga Нохчийн Cebuano Chamoru Choctaw کوردی Corsu Čeština Kaszëbsczi Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch ދިވެހިބަސް ཇོང་ཁ Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara Estremeñu فارسی Suomi Na Vosa Vakaviti Føroyskt Français Nordfriisk Frysk Gaeilge 贛語 Gàidhlig Galego Avañe'ẽ 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gaelg Hausa 客家語/Hak-kâ-ngî עברית हिन्दी Hiri Motu Magyar Otsiherero Interlingua Bahasa Indonesia Interlingue Igbo ꆇꉙ Iñupiak Ilokano Ido Íslenska Italiano 日本語 Patois Basa Jawa ქართული Kongo Қазақша Kalaallisut 한국어 Ripoarisch Kurdî Коми Kernowek Latina Ladino Lëtzebuergesch Лакку Лезги Limburgs Lumbaart Lietuvių Мокшень Malagasy Ebon Олык марий Māori Baso Minangkabau Македонски മലയാളം मराठी Bahasa Melayu Mirandés မြန်မာဘာသာ Эрзянь Dorerin Naoero Napulitano Plattdüütsch Nedersaksies नेपाल भाषा Oshiwambo Nederlands Norsk nynorsk Norsk Occitan Livvinkarjala ଓଡ଼ିଆ ਪੰਜਾਬੀ Deitsch Pälzisch Norfuk / Pitkern Polski Piemontèis پښتو Português Runa Simi Romani Română Armãneashti Русский Русиньскый Kinyarwanda Саха тыла Sardu Sicilianu Scots سنڌي Davvisámegiella Sängö Srpskohrvatski / српскохрватски සිංහල Simple English Slovenčina Slovenščina Gagana Samoa Soomaaliga Српски / srpski Seeltersk Basa Sunda Svenska தமிழ் ತುಳು Тоҷикӣ ไทย Türkmençe Tagalog Setswana Türkçe Xitsonga Татарча/tatarça Тыва дыл Удмурт Українська Tshivenda Vepsän kel’ Tiếng Việt West-Vlams Volapük Winaray 吴语 Хальмг IsiXhosa ייִדיש Yorùbá Vahcuengh 中文 文言 Bân-lâm-gú 粵語 ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ೧೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೬, ೦೭:೪೦ ರಂದು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಪಠ್ಯವು Creative Commons Attribution-ShareAlike License ನಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ನೋಡಿ. ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಡೆವೆಲಪರ್‌ಗಳು Cookie statement ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆhttp://kannadakali.com
  ಕನ್ನಡ ಕಲಿ | ಗುರಿ ಕನ್ನಡ ‍ ಪಥ ಕನ್ನಡ‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೧೬ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ .... ಕಾಯ್ದು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಹಂತಗಳು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ನಾಲ್ಕು ದಳಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಿ ಅರಳಿ ಹೂವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ದಳಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. 1 ಏನಂತಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ Curriculum vishweshwar dixit ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷಿತ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ... ಕನ್ನಡ ಕಲಿ | ಗುರಿ ಕನ್ನಡ ‍ ಪಥ ಕನ್ನಡ‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೧೬ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ .... ಕಾಯ್ದು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಹಂತಗಳು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ನಾಲ್ಕು ದಳಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ... ಪೋಷಿಸುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ, ನನ್ನ ರೆಫರನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ... . ನಾನೇಕೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಬೇಕು? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲ! ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಳೆ ಹಾಳಲ್ಲವೆ? ಹೊಸ ಏನಂತಿ ಸೇರಿಸಿ ... ? ರೂಪಶ್ರೀ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಯ ಬೆಳ‌ವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟಿ ಪ್ರಪಂಚ ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು 1 ಏನಂತಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ Kannada CACHE

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ | ಗುರಿ ಕನ್ನಡ ‍ ಪಥ ಕನ್ನಡ‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೧೬ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ .... ಕಾಯ್ದು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಹಂತಗಳು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ನಾಲ್ಕು ದಳಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಿ ಅರಳಿ ಹೂವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ದಳಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. 1 ಏನಂತಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ Curriculum vishweshwar dixit ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷಿತ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದು ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಳಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದು. ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಡುವ ಜನರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಇದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಭಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದೇ ವಿನಃ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತಾ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಏನಂತಿಗಳು ಮುಂದೆ ಓದಿ kannada development Vivek Betkuli ವಿವೇಕ್ ಬೆಟ್ಕುಳಿ ವಿವೇಕ್ ಬೆಟ್ಕುಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ದೃಢವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ ಭಾರತದ ಪೌರರಾದ ನಾವು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆಂದೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಭೀ೯ತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ,ಜನಾಂಗ,ಜಾತಿ,ಮತ,ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗದೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆಂದೂ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ಏನಂತಿ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ Democracy Voters Day ವಿವೇಕ ಬೆಟ್ಕುಳಿ Vivek Betkuli ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾನವನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವೆ ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯವೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ರಾತ್ರಿ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಗುಡ್ನೈಟ್ ಮೇಸೆಜ್ ಕಳುಹಿಸುವರೆಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬರೆ ಮಾತನಾಡುವವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ - ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಮಳ್ಳ, ಹುಚ್ಚ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಗುಬ್ಬಿಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿ, ಕೀಟಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾನವನ ಮೇಲೂ ಹಲವಾರು ದುಷ್ಪಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ, ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವಾಗಿವೆ. 1 ಏನಂತಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ Mobile Vivek Betkuli ವಿವೇಕ ಬೆಟ್ಕುಳಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ನಿವೃತ್ತನಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಕಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ಕಲಿತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ, ನನ್ನ ರೆಫರನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ: http://ccat.sas.upenn.edu/plc/kannada ಹೊಸ ಏನಂತಿ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ Prof. Harold Schiffman ಹೆರಾಲ್ಡ್ ‍ಷಿಫ್‍ಮನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ತನ್ನತನಗಳಿಗೆ ತಾಯ್ನುಡಿಯೆ ಮೂಲ ವ್ಯವಹಾರ, ಪ್ರಯಾಣ, ಶಾಲೆ, ಮತ್ತಿತ್ತರ ನಿತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೆ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಅವಲಂಬನ ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನೇಕೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಬೇಕು? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲ! ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಳೆ ಹಾಳಲ್ಲವೆ? ಹೊಸ ಏನಂತಿ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ culture identiry Jeffrey Lyons Kannada Kali Dina 2010 ಜೆಫರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಭಾಷೆಯ ಪಟ್ಟದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಅಧಃಪತನ ಖಚಿತ – ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಭಾಷಾತಜ್ಞ ನಿಕೊಲಸ್ ಓಸ್ತ್ಲರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮುಂದುವರೆಯುವ ದಿನಗಳ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳಾದ ಅರಮೇಯಿಕ್, ಫಿನೀಷಿಯನ್, ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಳಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿದೆ. 4 ಏನಂತಿಗಳು ಮುಂದೆ ಓದಿ downfall of English Nicholas Ostler ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಅಧಃಪತನ ಉತ್ತರ, ಚಳಿಯಿಂದ ತತ್ತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರಭಾರತ ಚಳಿಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೨೫ ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವುದು. ಜನವರಿ ೧೫ ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು. ರೈಲುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ರೈಲುಗಳು ರದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಹೊಸ ಏನಂತಿ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ ವಿವೇಕ ಬೆಟ್ಕುಳಿ ವೀ ಅಪಾಯ! ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಚಿತ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, 'ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಈ ಪರಿ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳಿವೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಅವರದ್ದು ಹರ್ಷದ ಉದ್ಗಾರ‌. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ವೀ ಅಪಾಯ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದೆ! ಏನಿದು ವೀ? ಹೊಸ ಏನಂತಿ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ weee danger ಮಾ.ವೆಂ.ಸ.‌ ಪ್ರಸಾದ್ ಪತ್ರ: ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ! ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವರ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವ ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದೇ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದೇ? ರೂಪಶ್ರೀ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಯ ಬೆಳ‌ವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟಿ ಪ್ರಪಂಚ ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು 1 ಏನಂತಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ Kannada Environment ರೂಪಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷಿತ 1 2 next › last » ನೆಲೆ ಶಾಲೆ ಕಲಿ‍ಕೆ ಪಾಠ‌ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಆಟ‌ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕುಡಿನುಡಿ ಪತ್ರ: ನಿಮ್ಮ ಖುಶಿ ನಮ್ಮ ಖುಶಿ ‍ ಬರೆಹ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸುದ್ದಿ ಸಡಗರ‌ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ‌ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೧೧ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಗೆ ಹತ್ತು... ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೦೯ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೦೮ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೦೬ ಜಾಗತಿಕ ಹಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಾರತ ವೈಭವ ಕನ್ನಡ ಕುಣಿತ ಗೆಯ್ಮೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಫಾರ್‌ವಾರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಗೆ ನಮನ ಕೈ ಚಾಚು: ೨೦೦೮ ಬೆನ್‌ಚೀಲಗಳು ಆಕರ ಪತ್ರಿಕೆ Search this site: ಶಾಲೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಕ್ರಿಯಾಕೇಂದ್ರಗಳು: ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಅರ್ವೈನ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ವ್ಯಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಸರಿತೋಷ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ... ನಿಮ್ಮ ಏನಂತಿಗಳು ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಸಾಲುಗಳು .ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು 15 weeks 3 days ago flat shoes online 23 weeks 3 days ago Can you give more info? 1 year 18 weeks ago This iss really fascinating, 2 years 24 weeks ago ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಪ್ 2 years 30 weeks ago ನನಸಾಗುವ ಕನಸು ಕಾನಿರಿ 4 years 3 hours ago ಕನ್ನಡ ಬಾಳ್ಗೆ ಬೆಳಕು 4 years 23 weeks ago ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಕನ್ನದ್ ಬರಬೇಕು 4 years 45 weeks ago ಕನ್ನಡ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಷೆ ಆಗಲು 6 years 23 weeks ago i agree with you 6 years 29 weeks ago © 2000-15 Kannada Kalihttp://kannadakali.org
  ಕನ್ನಡ ಕಲಿ | ಗುರಿ ಕನ್ನಡ ‍ ಪಥ ಕನ್ನಡ‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೧೬ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ .... ಕಾಯ್ದು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಹಂತಗಳು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ನಾಲ್ಕು ದಳಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಿ ಅರಳಿ ಹೂವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ದಳಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. 1 ಏನಂತಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ Curriculum vishweshwar dixit ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷಿತ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ... ಕನ್ನಡ ಕಲಿ | ಗುರಿ ಕನ್ನಡ ‍ ಪಥ ಕನ್ನಡ‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೧೬ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ .... ಕಾಯ್ದು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಹಂತಗಳು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ನಾಲ್ಕು ದಳಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ... ಪೋಷಿಸುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ, ನನ್ನ ರೆಫರನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ... . ನಾನೇಕೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಬೇಕು? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲ! ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಳೆ ಹಾಳಲ್ಲವೆ? ಹೊಸ ಏನಂತಿ ಸೇರಿಸಿ ... ? ರೂಪಶ್ರೀ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಯ ಬೆಳ‌ವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟಿ ಪ್ರಪಂಚ ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು 1 ಏನಂತಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ Kannada CACHE

ಕನ್ನಡ ಕಲಿ | ಗುರಿ ಕನ್ನಡ ‍ ಪಥ ಕನ್ನಡ‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೧೬ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ .... ಕಾಯ್ದು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಹಂತಗಳು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ನಾಲ್ಕು ದಳಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಿ ಅರಳಿ ಹೂವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲ ದಳಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. 1 ಏನಂತಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ Curriculum vishweshwar dixit ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷಿತ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದು ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಳಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದು. ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಡುವ ಜನರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಇದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಭಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದೇ ವಿನಃ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಖಂಡಿತಾ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಏನಂತಿಗಳು ಮುಂದೆ ಓದಿ kannada development Vivek Betkuli ವಿವೇಕ್ ಬೆಟ್ಕುಳಿ ವಿವೇಕ್ ಬೆಟ್ಕುಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ದೃಢವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ ಭಾರತದ ಪೌರರಾದ ನಾವು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆಂದೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಭೀ೯ತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ,ಜನಾಂಗ,ಜಾತಿ,ಮತ,ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗದೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆಂದೂ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ಏನಂತಿ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ Democracy Voters Day ವಿವೇಕ ಬೆಟ್ಕುಳಿ Vivek Betkuli ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾನವನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವೆ ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯವೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ರಾತ್ರಿ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಗುಡ್ನೈಟ್ ಮೇಸೆಜ್ ಕಳುಹಿಸುವರೆಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬರೆ ಮಾತನಾಡುವವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ - ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಮಳ್ಳ, ಹುಚ್ಚ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಗುಬ್ಬಿಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿ, ಕೀಟಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾನವನ ಮೇಲೂ ಹಲವಾರು ದುಷ್ಪಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗುತ್ತಾ ಇದ್ದರೂ, ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವಾಗಿವೆ. 1 ಏನಂತಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ Mobile Vivek Betkuli ವಿವೇಕ ಬೆಟ್ಕುಳಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ನಿವೃತ್ತನಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಕಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ಕಲಿತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ, ನನ್ನ ರೆಫರನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ: http://ccat.sas.upenn.edu/plc/kannada ಹೊಸ ಏನಂತಿ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ Prof. Harold Schiffman ಹೆರಾಲ್ಡ್ ‍ಷಿಫ್‍ಮನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ತನ್ನತನಗಳಿಗೆ ತಾಯ್ನುಡಿಯೆ ಮೂಲ ವ್ಯವಹಾರ, ಪ್ರಯಾಣ, ಶಾಲೆ, ಮತ್ತಿತ್ತರ ನಿತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೆ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಅವಲಂಬನ ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನೇಕೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಬೇಕು? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲ! ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಳೆ ಹಾಳಲ್ಲವೆ? ಹೊಸ ಏನಂತಿ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ culture identiry Jeffrey Lyons Kannada Kali Dina 2010 ಜೆಫರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಜಾಗತಿಕ ಭಾಷೆಯ ಪಟ್ಟದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಅಧಃಪತನ ಖಚಿತ – ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಭಾಷಾತಜ್ಞ ನಿಕೊಲಸ್ ಓಸ್ತ್ಲರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮುಂದುವರೆಯುವ ದಿನಗಳ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳಾದ ಅರಮೇಯಿಕ್, ಫಿನೀಷಿಯನ್, ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಳಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿದೆ. 4 ಏನಂತಿಗಳು ಮುಂದೆ ಓದಿ downfall of English Nicholas Ostler ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಅಧಃಪತನ ಉತ್ತರ, ಚಳಿಯಿಂದ ತತ್ತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರಭಾರತ ಚಳಿಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೨೫ ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವುದು. ಜನವರಿ ೧೫ ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು. ರೈಲುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ರೈಲುಗಳು ರದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಹೊಸ ಏನಂತಿ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ ವಿವೇಕ ಬೆಟ್ಕುಳಿ ವೀ ಅಪಾಯ! ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಚಿತ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, 'ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಈ ಪರಿ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳಿವೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಅವರದ್ದು ಹರ್ಷದ ಉದ್ಗಾರ‌. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ವೀ ಅಪಾಯ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದೆ! ಏನಿದು ವೀ? ಹೊಸ ಏನಂತಿ ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ weee danger ಮಾ.ವೆಂ.ಸ.‌ ಪ್ರಸಾದ್ ಪತ್ರ: ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ! ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವರ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವ ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದೇ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದೇ? ರೂಪಶ್ರೀ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಯ ಬೆಳ‌ವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟಿ ಪ್ರಪಂಚ ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು 1 ಏನಂತಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ Kannada Environment ರೂಪಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷಿತ 1 2 next › last » ನೆಲೆ ಶಾಲೆ ಕಲಿ‍ಕೆ ಪಾಠ‌ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಆಟ‌ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕುಡಿನುಡಿ ಪತ್ರ: ನಿಮ್ಮ ಖುಶಿ ನಮ್ಮ ಖುಶಿ ‍ ಬರೆಹ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸುದ್ದಿ ಸಡಗರ‌ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ‌ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೧೧ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಗೆ ಹತ್ತು... ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೦೯ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೦೮ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಿನ ೨೦೦೬ ಜಾಗತಿಕ ಹಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಾರತ ವೈಭವ ಕನ್ನಡ ಕುಣಿತ ಗೆಯ್ಮೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಫಾರ್‌ವಾರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಗೆ ನಮನ ಕೈ ಚಾಚು: ೨೦೦೮ ಬೆನ್‌ಚೀಲಗಳು ಆಕರ ಪತ್ರಿಕೆ Search this site: ಶಾಲೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಕ್ರಿಯಾಕೇಂದ್ರಗಳು: ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಅರ್ವೈನ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ವ್ಯಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಸರಿತೋಷ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ... ನಿಮ್ಮ ಏನಂತಿಗಳು ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಸಾಲುಗಳು .ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು 15 weeks 3 days ago flat shoes online 23 weeks 3 days ago Can you give more info? 1 year 18 weeks ago This iss really fascinating, 2 years 24 weeks ago ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಪ್ 2 years 30 weeks ago ನನಸಾಗುವ ಕನಸು ಕಾನಿರಿ 4 years 3 hours ago ಕನ್ನಡ ಬಾಳ್ಗೆ ಬೆಳಕು 4 years 23 weeks ago ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಕನ್ನದ್ ಬರಬೇಕು 4 years 45 weeks ago ಕನ್ನಡ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಷೆ ಆಗಲು 6 years 23 weeks ago i agree with you 6 years 29 weeks ago © 2000-15 Kannada Kalihttp://karnatakarakshanasene.org
  ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇನೆ ಮುಖಪುಟ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ನಮ್ಮಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುದ್ದಿ ಜಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡಿಗ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ನೆಲ, ಜಲ, ನುಡಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ... ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡಿಗ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ನೆಲ, ಜಲ, ನುಡಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ... ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದುರ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸುವುದು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡೇತರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕುರಿತು CACHE

ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇನೆ ಮುಖಪುಟ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ನಮ್ಮಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುದ್ದಿ ಜಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡಿಗ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಘದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ನೆಲ, ಜಲ, ನುಡಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಭಾಷೆ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾನಪದ ಸೊಗಡು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು, ಲೇಖಕರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಂಗೀತಗಾರರು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಬಿರುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದುರ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸುವುದು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡೇತರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು. ಗಡಿನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ನಾಡಹಬ್ಬಗಳಾದ ಗಣೇಶ ಮಹೋತ್ಸವ, ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮಹೋತ್ಸವ, ನಾಡಪ್ರಭು ಶ್ರೀ .ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಗಣ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮೊದಲಾದ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನನು ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ಮುಂದೆ ಓದಿ... 'ಶತ ಶತಮಾನಗಳೆ ಉರುಳಲಿ ನಾ ಆಳಿದರೂ ನೀ ಆಳಿದರೂ ಕೊನೆಗೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಉಳಿದರೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಯವಾಗುವುದು ಕನ್ನಡ ನಾಡೆಲ್ಲಾ' ಆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ನೀನಾಗು ಬಾ ಈ ತಾಯಿಯ ಋಣವ ತೀರಿಸು ಬಾ ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ: ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ:' ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳು ಜನರೀಕ್ ಔಷದಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ಬಿ.ಡಿ.ಎ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ, ಶಾಶ್ವತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್, ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಡಾ: ವಿಷ್ಟುವರ್ಧನ್ ಸಮಾದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಅನುಪಮಾ ಶೈಣೆ ರವರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೊಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮರುಳು ದಂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇ ಸಾಕು, ರಾಜ್ಯ ವಿಭಜನೆ ಬೇಡ” ಎಂದು ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಟೋ ಚಾಳಕರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಟಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಮುಖ್ತ ರಸ್ತೆಗೆ ದುರಸ್ಥಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕ.ರ.ಸೇ. ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಿಭಟನೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ. ಅನುಪಮ ಶೆಣೈ ರವರ ದಿಢೀರ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಖಂಡಿಸಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಟಿ. ಪರಮೇಶ್ವರನಾಯ್ಕ ರವರನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಟೋ ಚಾಳಕರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಟಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮುಂದೆ ಓದಿ... © 2016 ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.http://kannadakavi.com
  ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಬಳಗ ಅತಿ ಸುಂದರ ಈ ಧರೆಯೊಳಗ-Kannadakavi.com-Welcome All MainMenu | *ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಕೂಟ* | *ಅಂಕಣಗಳು* | *ಜಾನಪದ ಜಗತ್ತು* | *ಚಿತ್ರಮಾಲಿಕೆ* | *ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರಗಳು* | | *ಬೆಸುಗೆಗಳು* | *ಧನ್ಯವಾದಗಳು* | * ನಮ್ಮ ತಂಡ * | *ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ* | ಕನ್ನಡಕವಿ.ಕಾಂ ತಾಣಕ್ಕೆ ಏಳರ ಸಂಭ್ರಮ ಕನ್ನಡನಾಡು ನುಡಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹಾಗು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂಡ 'ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಬಳಗ' ... ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಬಳಗ ಅತಿ ಸುಂದರ ಈ ಧರೆಯೊಳಗ-Kannadakavi.com-Welcome All MainMenu | *ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಕೂಟ ... ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹಾಗು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂಡ 'ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಬಳಗ' ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 'ಕನ್ನಡ ಕವಿ' (www.kannadakavi.com) ಎಂಬ ... ನಿನ್ನದೆಂದರಿಯದಿರು . ನಿನ್ನ ಕಲೆಯಿಂದೆ ನೂರಾರು ಆತ್ಮಗಳು ಜಡತನದ ಬಲೆಯಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಂದುವುವು -ಕುವೆಂಪು ಅರಿಕೆ ಕನ್ನಡ ... ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತು: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ CACHE

ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಬಳಗ ಅತಿ ಸುಂದರ ಈ ಧರೆಯೊಳಗ-Kannadakavi.com-Welcome All MainMenu | *ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಕೂಟ* | *ಅಂಕಣಗಳು* | *ಜಾನಪದ ಜಗತ್ತು* | *ಚಿತ್ರಮಾಲಿಕೆ* | *ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರಗಳು* | | *ಬೆಸುಗೆಗಳು* | *ಧನ್ಯವಾದಗಳು* | * ನಮ್ಮ ತಂಡ * | *ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ* | ಕನ್ನಡಕವಿ.ಕಾಂ ತಾಣಕ್ಕೆ ಏಳರ ಸಂಭ್ರಮ ಕನ್ನಡನಾಡು ನುಡಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹಾಗು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂಡ 'ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಬಳಗ' ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 'ಕನ್ನಡ ಕವಿ' (www.kannadakavi.com) ಎಂಬ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡು ಮಾ.17ಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯುನಿಕೋಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುಗರ ಸಮಕ್ಷಮಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸಹೃದಯ ವೀಕ್ಷಕರು, ಕನ್ನಡಕವಿ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ, ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡಕವಿ ಬಳಗದ ಅನಂತಾನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ###***### ಓ ಕಬ್ಬಿಗನೆ, ನಿನ್ನೊಳಿಹ ಕಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ ಜಡವ ಚೇತನಗೊಳಿಪ ದಿವ್ಯತರ ಮುಕ್ತಿಯಿದೆ ಮನುಜರಿಗೆ ಸೊಗಮೀವ ಕರ್ತವ್ಯವೊಂದೆ ನಿನ್ನದೆಂದರಿಯದಿರು . ನಿನ್ನ ಕಲೆಯಿಂದೆ ನೂರಾರು ಆತ್ಮಗಳು ಜಡತನದ ಬಲೆಯಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಂದುವುವು -ಕುವೆಂಪು ಅರಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಸಂಪುಟ(ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ) http://kannadakavi.com/gallery3/index.php ದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಕವಿಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತಿಗಳ ತಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತು: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನಪದ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಪತ್ರ, ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಿಹಿ-ಕಹಿ ನೆನಪು, ಗಣ್ಯರ ವಿಳಾಸಗಳು, ಯುವ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂಕಣಗಳು, ಹಿರಿಯರ ಬೋಧನೆಗಳು, ಚರ್ಚೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಬರಹಗಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸದಾವಕಾಶ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಊರು, ಜನ-ಜಾತ್ರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಯುವ ಚಿತ್ರಕಾರರು, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕಾರರು ತಾವು ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಮೆರಗನ್ನು ನೀಡಿ ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನ, ಸಂವಾದವಿರುತ್ತದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು ತನ್ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೆನೆದು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು, ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಬಳಗ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರಲಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಬಳಗ: 99010 00833. E mail : kavivichara@gmail.com Facebook : kannada kavi balaga ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಬಳಗ Footer Copyright © KannadaKavi.comhttp://kannadabooks.org
  ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ : ‘ಪಿಸುಮಾತು‘ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು ೫೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರು ಸೇವೆಯನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಈ ತಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಯೂನಿಕೋಡ್‌ ನಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚಿಸುವ ಎರಡು ತಾಣಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ... ತಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಯೂನಿಕೋಡ್‌ ನಲ್ಲಿ ... ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಳೆಯದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ... ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದ ಭಾಷಾ ಪರಿಣತರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ... ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಎಂದು ಹೊಸ ಯುಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಅಂಕೆಗಳ CACHE

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ : ‘ಪಿಸುಮಾತು‘ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು ೫೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರು ಸೇವೆಯನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಈ ತಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಯೂನಿಕೋಡ್‌ ನಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚಿಸುವ ಎರಡು ತಾಣಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಳೆಯದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ/ನುಡಿಯನ್ನು ಅದರ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೪೫ ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ಆಡುನುಡಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದ ೨೨ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ/ಸರಕಾರೀ ಭಾಷೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ : ಕನ್ನಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲವೆಂದು ಗುರುತುಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮೂಲದ್ರಾವಿಡದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಆಡುಭಾಷೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಯಿತೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ನಡವು ಕೂಡ ಆಡುಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಷೆಯ ಲಿಪಿಯು ಸುಮಾರು ೧೫೦೦-೧೬೦೦ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯದು.ಐದನೆಯ ಶತಮಾನದ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಲೇ ಕನ್ನಡವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಲಿಪಿಯ ಉಗಮದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಮಿಳಿಗಿಂತಲೂ ಕನ್ನಡದ ಲಿಪಿಯೇ ಮೊದಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದ ಭಾಷಾ ಪರಿಣತರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಕಾಲಮಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವದ ಹಳಗನ್ನಡ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ೭ನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಹಳಗನ್ನಡ ೭ ರಿಂದ ೧೨ ನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ನಡುಗನ್ನಡ ೧೨ ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ೧೬ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಹೊಸಗನ್ನಡ ೧೬ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅತಿವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಈಚಿನ ಕಾಲವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಎಂದು ಹೊಸ ಯುಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಅಂಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಮುದೇಂದು ಮುನಿ ರಚಿಸಿದ ಸಿರಿಭೂವಲಯ ಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಗುಪ್ತಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದಿತು(ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ದೇವರಾತರ ಪ್ರಕಾರ ವೇದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ೪ ಗುಪ್ತ ಭಾಷೆಗಳಿವೆಯಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೂ ಒಂದು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ) ಸೊನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕುಮುದೇಂದು ಮುನಿಯು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಆದಿ ತೀರ್ಥಂಕರ ವೃಷಭ ದೇವನು ತನ್ನ ಕುಮಾರಿಯಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸುಂದರಿಯರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಆಂಕಾಕ್ಷರ ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಷರ ಲಿಪಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಲಿಪಿ ಎಂದು ಅಂಕ ಲಿಪಿಗೆ ಸುಂದರಿ ಲಿಪಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಈ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಸಿರಿ ಭೂ ವಲಯವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೂ ಈಗ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಣಿಚ್ಚವು ಹೊಸದಾಗಿರುವಂಕಾಕ್ಷರ ದಚ್ಚುಗಳೊಳಗೊಂಬತ್ತು ಣೊಚ್ಚಿತ್ತು ಬಿನ್ನತ್ತಾಗಿರುತರುವಂಕದ ಅಚ್ಚಕಾವ್ಯಕೆ ಸೊನ್ನೆಯಾದಿಮ್ ನುಣುಪಾದ ಸೊನ್ನೆಯ ಮಧ್ಯದೊಳ್ ಕೂಡಿಸೆ ಗಣಿತರ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕವ ತರುವ ಅಣಿಯಾದ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಮಣಿಯುತ ನಾನೀಗ ಗುಣಕರ್ಗೆ ಭೂವಲಯವನು ವರುಷಭಾರತದೊಳು ಬೆಳಗುವೆತ್ತಿಹ ಕಾವ್ಯ ಕರುನಾಡ ಜನರಿಗನಾದಿ ಅರುಹನಾಗಮದೊಂದಿಗೆ ನಯ ಬರುವಂತೆ ವರಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನದಿಪೆ ಪುರ ಜಿನನಾಥ ತನ್ನಂಕದೊಳ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಗೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಷರವಿತ್ತ ವರಕುವರಿಯರು ಸೌಂದರಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನು ಕರುಣಿಸಿದನು ಸೊನ್ನೆ ಸಹಿತ ಕನ್ನಡದೊಂದೆರಳ್ ಮೂರುನಾಲ್ಕೈದಾರು ಮುನ್ನ ಏಳೆಂಟೊಂಬತೆಂಬ ಉನ್ನತವಾದಂಕ ಸೊನ್ನೆಯಿಂ ಹುಟ್ಟಿತೆಂ ದೆನ್ನುವುದನು ಕಲಿಸಿದನು ಸರ್ವಜ್ಞದೇವನು ಸರ್ವಾಂಗದಿಂ ಪೇಳ್ದ ಸರ್ವಸ್ವ ಭಾಷೆಯ ಸರಣಿಗೆ ಸಕಲವ ಕರ್ಮಾಟದಣುರೂಪ ಹೊಂದುತ ಪ್ರಕಟದ ಓಂದರೋಳ್ ಅಡಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ಭಾಷೆಯ ಮಹಾಭಾಷೆಯಾಗಲು ಬದಿಯ ಭಾಷೆಗಳೇಳುನೂರು ಹೃದಯದೊಳಡಗಿಸಿ ಕರ್ಮಾಟ ಲಿಪಿಯಾಗಿ ಹುದುಗಿದಂಕ ಭೂವಲಯ ಪರಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಯೋಗವಾಗಲು ಸರಸ ಶಬ್ದಾಗಮ ಹುಟ್ಟಿ ಸರವದು ಮಾಲೆಯಾದತಿಶಯ ಹಾರದ ಸರಸ್ವತಿ ಕೊರಳ ಆಭರಣ. [ಕೃಪೆ : ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ]http://shreenatha.com
  Musings of a Nomad | Journey is the nirvana! Musings of a Nomad Journey is the nirvana! Analytics Random Musings ಕನ್ನಡ ಕಗ್ಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳು ಮೈನಾಶ್ರೀ Latest Posts ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೭ – ಕೆರವಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಹತ್ತಲಿರು Author: Shree February 10, 2017 0 Comments ವಚನ ೭ ಎತ್ತಾಗಿ ತೊತ್ತಾಗಿ! ಹಿತ್ತಲದ ಗಿಡವಾಗಿ! ಮತ್ತೆ ಪಾದದ ಕೆರವಾಗಿ ಗುರುವಿನ! ಹತ್ತಲಿರು ಎಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ! ತಾತ್ಪರ್ಯ: ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರು. ಗುರುವನ್ನು ... Random Musings ಕನ್ನಡ ಕಗ್ಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳು ಮೈನಾಶ್ರೀ Latest Posts ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೭ ... ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ನಮೋನ್ನಮಃ || ಕನ್ನಡ , ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ , ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳು ಎಮ್ಮಯ ಡ್ಯಾಡಿ – On a very ... ನಮೋನ್ನಮಃ || ಕನ್ನಡ , ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ , ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೫ – ತಂದೆ ಗುರುವ ಗುರುವು ಮುಕ್ತಿ ... ನಮೋನ್ನಮಃ || ಕನ್ನಡ , ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ , ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೪ – ಗುರುವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಂಧು Author ... ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ನಮೋನ್ನಮಃ || ಕನ್ನಡ , ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ , ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೩ CACHE

Musings of a Nomad | Journey is the nirvana! Musings of a Nomad Journey is the nirvana! Analytics Random Musings ಕನ್ನಡ ಕಗ್ಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳು ಮೈನಾಶ್ರೀ Latest Posts ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೭ – ಕೆರವಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಹತ್ತಲಿರು Author: Shree February 10, 2017 0 Comments ವಚನ ೭ ಎತ್ತಾಗಿ ತೊತ್ತಾಗಿ! ಹಿತ್ತಲದ ಗಿಡವಾಗಿ! ಮತ್ತೆ ಪಾದದ ಕೆರವಾಗಿ ಗುರುವಿನ! ಹತ್ತಲಿರು ಎಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ! ತಾತ್ಪರ್ಯ: ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರು. ಗುರುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಬೇಡ. ಗುರುವಿನ ಆಳಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಅವನ ಪಾದರಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಅವನ ಬಳಿಯೇ ಇರು. #ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_೭ #ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_ನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಟಿ ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಲಮದಾನಿ ಗುರುರಾಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಿ ದಿನವೂ ವಚನ ಮಧುವನ್ನು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಸುಧೆಯನ್ನು ನಮಗುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುರಾಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ನಮೋನ್ನಮಃ || ಕನ್ನಡ , ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ , ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳು ಎಮ್ಮಯ ಡ್ಯಾಡಿ – On a very dear uncle Author: Shree February 10, 2017 0 Comments Our dear uncle Sri SRN Bhagawan left for the heavenly abode on 1st Feb 2017. He loved life so much and loved everybody so much AND was so loved by everybody, he was called DADDY by everybody. Here is a brief poem I wrote on him. ಎಮ್ಮಯ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಮ್ಮಯ ಡ್ಯಾಡಿ ಹರುಷದ ಕೋಡಿ ಇವನನು ನೋಡಿ ದುಃಖವು ಹೋಯಿತು ಓಡಿ ತುಂಬಿದ ಬಾಳು ಇವನದು ಕೇಳು ಇವನೆಂದಾದರು ತುಳುಕಿದ ಕಂಡೆಯ ಪೇಳು ಸರಿಗಮ ರಸಿಕ ಸಂತಸ ಸುಮುಖ ಜಗ ಸಂಸಾರದ ಸುಂದರ ಪಥಿಕ ಎಮ್ಮಯ ಡ್ಯಾಡಿ ಇವನನು ಕುರಿತು ಹಾಡುವರೆಲ್ಲರು ನೋಡಿ Below is Aarathi’s acrostic poem. RandomMusings ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೬ – ಗುರುವೊಂದು ದೈವ Author: Shree February 9, 2017 0 Comments ವಚನ ೬ ಗುರುಮನುಜನೆಂದವಗೆ! ಹರನ ಶಿಲೆಯೆಂದವಗೆ! ಕರುಣ ಪ್ರಸಾದವನು ಎಂಜಲೆಂದವನಿಗೆ! ನರಕ ತಪ್ಪುವುದೇ ಸರ್ವಜ್ಞ! ತಾತ್ಪರ್ಯ: ಗುರುವನ್ನು ಅವನೊಬ್ಬ ಮಾನವನು ಎನ್ನುವ್ವನಿಗೆ,ದೇವದೇವನಾದ ಮಹದೇವನನ್ನು ಶಿಲೆ(ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿ) ಎನ್ನುವವನಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಎಂಜಲು ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸುವವನಿಗೆ ನರಕವು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಲಾರದು. #ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_೬ #ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_ನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಟಿ ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಲಮದಾನಿ ಗುರುರಾಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಿ ದಿನವೂ ವಚನ ಮಧುವನ್ನು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಸುಧೆಯನ್ನು ನಮಗುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುರಾಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ನಮೋನ್ನಮಃ || ಕನ್ನಡ , ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ , ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೫ – ತಂದೆ ಗುರುವ ಗುರುವು ಮುಕ್ತಿ ತೋರ್ವರು Author: Shree February 8, 2017 0 Comments ವಚನ ೫ ತಂದೆಗೂ ಗುರುವಿಗೂ! ಒಂದು ಅಂತರವುಂಟು! ತಂದೆ ತೋರುವನು ಸದ್ಗುರುವ,ಗುರುರಾಯ! ಬಂಧನವ ಕಳೆವ ಸರ್ವಜ್ಞ! ತಾತ್ಪರ್ಯ: ತಂದೆಗೂ ಗುರುವಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತರವುಂಟು. ಅದೆಂದರೆ ತಂದೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗುರುವರ್ಯನು ಬಂಧನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ. #ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_೫ #ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_ನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಟಿ ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಲಮದಾನಿ ಗುರುರಾಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಿ ದಿನವೂ ವಚನ ಮಧುವನ್ನು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಸುಧೆಯನ್ನು ನಮಗುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುರಾಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ನಮೋನ್ನಮಃ || ಕನ್ನಡ , ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ , ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೪ – ಗುರುವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಂಧು Author: Shree February 7, 2017 0 Comments ವಚನ ೪ ಬಂಧುಗಳು ಆದವರು! ಬಂದುಂಡು ಹೋಗುವರು! ಬಂಧನವ ಕಳೆಯಲರಿಯರು,ಗುರುವಿಂದ! ಬಂಧುಗಳು ಉಂಟೆ ಸರ್ವಜ್ಞ! ತಾತ್ಪರ್ಯ: ಬಂಧು-ಬಳಗದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಊಟಮಾಡಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಷ್ಟೆ ಹೊರತು ಬಂಧನವನ್ನು ಕಳೆಯಲಾರರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಗುರುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? (ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ) #ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_೪ #ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_ನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಟಿ ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಲಮದಾನಿ ಗುರುರಾಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಿ ದಿನವೂ ವಚನ ಮಧುವನ್ನು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಸುಧೆಯನ್ನು ನಮಗುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುರಾಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ನಮೋನ್ನಮಃ || ಕನ್ನಡ , ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ , ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೩ – ದಾರಿ ತೋರಬಲ್ಲ ಗುರು ಯಾರಾದರೇನು? Author: Shree February 6, 2017 0 Comments ವಚನ ೩ ಊರಿಂಗೆ ದಾರಿಯನು ಆರು ತೋರಿದೊಡೇನು! ಸಾರಾಯದ ನಿಜವ ತೋರುವ ಗುರುವು ತಾ! ನಾರಾದಡೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ! ತಾತ್ಪರ್ಯ: ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಊರಿನ ದಾರಿಯನು ಇಂಥವರೇ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದರೂ ಸರಿಯೇ, ಊರು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ.ಅದರಂತೆ ಸತ್ಯದ(ಸಾರಾಯದ) ಅರಿವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಗುರುವು ಎಂಥವನಿದ್ದರೇನು? #ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_೩ #ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_ನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಟಿ ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಲಮದಾನಿ ಗುರುರಾಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಿ ದಿನವೂ ವಚನ ಮಧುವನ್ನು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಸುಧೆಯನ್ನು ನಮಗುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುರಾಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ನಮೋನ್ನಮಃ || RandomMusings , ಕನ್ನಡ , ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ , ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೨ – ದೇಹಕ್ಕೆ ಕುಲವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು? Author: Shree February 5, 2017 0 Comments ವಚನ ೨ ಎಲುವಿನೀ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಸಲೆ ಚರ್ಮದಾ ಹೊದಿಕೆ! ಮಲಮೂತ್ರ ಕ್ರಿಮಿಗಳೊಳಗಿರ್ದ ದೇಹಕೆ! ಕುಲವಾವುದಯ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞ! ತಾತ್ಪರ್ಯ: ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆಯುಳ್ಳ ಎಲುವಿನ ಹಂದರದ ಮತ್ತು ಮಲ ಮೂತ್ರಾದಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕುಲವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು? (ಜಾತಿಭೇಧವಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ಈ ವಚನದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ). #ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_೧ #ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_ನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಟಿ ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಲಮದಾನಿ ಗುರುರಾಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಿ ದಿನವೂ ವಚನ ಮಧುವನ್ನು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಸುಧೆಯನ್ನು ನಮಗುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುರಾಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ನಮೋನ್ನಮಃ || ಕನ್ನಡ , ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ , ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೧ – ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ Author: Shree February 4, 2017 0 Comments ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಟಿ ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಲಮದಾನಿ ಗುರುರಾಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಗಣಕೀಕರಿಸಿ ದಿನವೂ ವಚ ನ ಮಧುವನ್ನು ಜೀವನ ಧರ್ಮ ಸುಧೆಯನ್ನು ನಮಗುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುರಾಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಸರ್ವಜ್ಞನಿಗೆ ನಮೋನ್ನಮಃ || ಮೊದಲನೆಯದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಹೀಗಿದೆ: ವಚನ ೧ ನಂದಿಯನು ಏರಿದನ ಚಂದಿರನ ಸೂಡಿದನ! ಕಂದನ ಬೇಡಿ, ನಲಿದಾನು ನೆನವುತ್ತ ಮುಂದೆ ಪೇಳುವೆನು ಸರ್ವಜ್ಞ!! ತಾತ್ಪರ್ಯ: ನಂದಿ ವಾಹನನೂ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದವನೂ ಆದ ಶಂಕರನ ಸುತ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಂದಿನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವೆನು. #ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_೧ #ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ_ನಿಧಿ ಕನ್ನಡ , ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ , ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳು ಲೋಗರಾಟಗಳನಾಡು ಗೊಮ್ಮಟನ ತೆರದಿ Author: Shree January 23, 2017 0 Comments ( ಕಗ್ಗವೊಂದನ್ನು Grp.Capt. ಶ್ರೀಹರಿ ಕೌಶಿಕ್ ಕಳುಹಿದ ಅವರೇ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಸುನೀತವಾಗಿಸಿದ್ದೇನೆ sonnet ) _________________________________________________ ಲೋಗರಾಟಗಳನಾಡು ಗೊಮ್ಮಟನ ತೆರದಿ ಎರಡು ಕೋಣೆಗಳ ನೀಂ ಮಾಡು ಮನದಾಲಯದಿ । ಹೊರಕೋಣೆಯಲಿ ಲೋಗರಾಟಗಳನಾಡು ॥ ವಿರಮಿಸೊಬ್ಬನೆ ಮೌನದೊಳಮನೆಯಲಿ ಶಾಂತಿಯಲಿ । ವರಯೋಗಸೂತ್ರವಿದು – ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ॥ ೭೦೧ ॥ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಇನಬಿಂಬ ತೆರನಂತೆ ನಿಲುಮೆಯಲಿ । ಪೊರೆ ನೀನು ಒಳಕೋಣೆಯೊಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜಾಣ್ಮೆಯಲಿ ॥ ಗರಡಿಯನು ಅಣಿಮಾಡಿ ಗೊಮ್ಮಟನ ರೀತಿಯಲಿ । ಹೊರಲೋಕದರಿವೆಲ್ಲಿ ಮನ ಬ್ರಹ್ಮದಲಿ ನಿಲಲು ॥ ಹೊರಕೋಣೆಯಾಗುವುದು ನಿನ ಸ್ಥೈರ್ಯಪ್ರತಿಬಿಂಬ । ಮೊರೆವವಲೆಯಲೆಗಳೀ ಬಾಳದೋಣಿಯಲೀ ॥ ಪರಿಪರಿಯ ರೂಪದಲಿ ಪ್ರತಿರೂಪ ಮಿಡಿಯುವುದು । ಹಿರಿತನದಿ ಮಿಡಿಯುವುದು ಒಳರೂಪವಲುಗದಿರೆ ॥ ಹೊರಕೋಣೆಯಲಿ ಲೋಗರಾಟಗಳನಾಡು ॥ ವಿರಮಿಸೊಬ್ಬನೆ ಮೌನದೊಳಮನೆಯಲಿ ಶಾಂತಿಯಲಿ ॥ _________________________________________________ RandomMusings , ಕಗ್ಗ , ಕನ್ನಡ , ಮೈನಾಶ್ರೀ ಪಥದೊಳಿಳಿ ( Get onto the road towards your destination) Author: Shree January 23, 2017 0 Comments Inspired by the beautiful sunset on this beautiful Arabian Road. Summary: No point in having big goals until you get onto the road and start working towards it. The sun starts and shines every day and hence is able to move to his destination day in and day out. Can be used in Corporate Context, where strategy without action, plans without execution are useless. Thanks to Manju Iyengar (my cousin), for the beautiful pictures. ________________________________________________________ ಪಥದೊಳಿಳಿ ಪಥಿಕರೆಲ್ಲರು ಗುರಿಯ ಹೊಂದುವ ಕಥೆಯಿದಲ್ಲವೆ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಪೃಥುಲವಿವನದು ಅರುಣಕಿರಣವು ಪ್ರಥೆಯ ಹೊಂದಿದೆ ಜಗದ ಬಯಲಲಿ ಸಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಸುದಿನವೀ ಪರಿ ಮಥನಮಾಡಿರಿ ಮನದೊಳ್ ನಿಮ್ಮ ತಥ್ಯವಿದ ನೀವ್ ಪಥ್ಯ ಮಾಡಿರಿ ಪಥದೊಳಿಳಿಯದೆ ಗುರಿಯು ವ್ಯರ್ಥವು ________________________________________________________ ಅರ್ಥಗಳು: ಪಥಿಕ – ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಪೃಥುಲ = ಹಿರಿಯ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಥೆ – ಕೀರ್ತಿ, ಹಿರಿಮೆ ಮಥನ = ಕಡೆಯುವುದು, ಮಂಥನ ತಥ್ಯ – ನಿಜ, ಸತ್ಯ, ದಿಟ ಪಥ್ಯ – ಆಹಾರ ಪಥ – ದಾರಿ RandomMusings , ಕನ್ನಡ , ಮೈನಾಶ್ರೀ Post navigation 1 2 3 Next → Recent Posts ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೭ – ಕೆರವಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಹತ್ತಲಿರು ಎಮ್ಮಯ ಡ್ಯಾಡಿ – On a very dear uncle ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೬ – ಗುರುವೊಂದು ದೈವ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೫ – ತಂದೆ ಗುರುವ ಗುರುವು ಮುಕ್ತಿ ತೋರ್ವರು ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ – ೪ – ಗುರುವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಂಧು Recent Comments Archives February 2017 January 2017 December 2016 October 2016 November 2014 April 2010 April 2009 Categories Mini Saga RandomMusings ಕಗ್ಗ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಮೈನಾಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನಗಳು Meta Log in Entries RSS Comments RSS WordPress.orghttps://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B3%A7%E0%B3%AF%E0%B3%AB%E0%B3%A8
  ೧೯೫೨ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ೧೯೫೨ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ಪರಿವಿಡಿ ೧ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ೨ ಜನನ ೩ ನಿಧನ ೪ ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ೧೭ ಏಪ್ರಿಲ್ - ಮೊದಲ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ೧೫ ಮೇ - ಜಿ.ವಿ. ಮವ್ಲನ್‍ಕರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಧಿಕಾರ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ೧೩ ಮೇ – ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು . ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ನೇತೃತ್ವದ ... ನೇತೃತ್ವದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತದೆ. ಜನನ [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಜೂನ್ ೩ - ಕನ್ನಡ ದ ಸಾಹಿತಿ ವಿಜಯಾ ದಬ್ಬೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೮ - ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ದ ಖ್ಯಾತ ನಟರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೨ - ಕನ್ನಡ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ , ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ದ ನಟಿ, ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವೈಶಾಲಿ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಜನವರಿ ೧೮ - ವೀರಪ್ಪನ್ (ನಿಧನ ೨೦೦೪ ... ] ೧೯೫೨ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಜನವರಿ | ಫೆಬ್ರುವರಿ | ಮಾರ್ಚ್ | ಏಪ್ರಿಲ್ | ಮೇ | ಜೂನ್ | ಜುಲೈ | ಆಗಸ್ಟ್ ... ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಡೆವೆಲಪರ್‌ಗಳು Cookie statement ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ CACHE

೧೯೫೨ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ೧೯೫೨ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ಪರಿವಿಡಿ ೧ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ೨ ಜನನ ೩ ನಿಧನ ೪ ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ೧೭ ಏಪ್ರಿಲ್ - ಮೊದಲ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ೧೫ ಮೇ - ಜಿ.ವಿ. ಮವ್ಲನ್‍ಕರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಧಿಕಾರ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ೧೩ ಮೇ – ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು . ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ನೇತೃತ್ವದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತದೆ. ಜನನ [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಜೂನ್ ೩ - ಕನ್ನಡ ದ ಸಾಹಿತಿ ವಿಜಯಾ ದಬ್ಬೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೮ - ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ದ ಖ್ಯಾತ ನಟರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೨ - ಕನ್ನಡ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ , ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ದ ನಟಿ, ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವೈಶಾಲಿ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಜನವರಿ ೧೮ - ವೀರಪ್ಪನ್ (ನಿಧನ ೨೦೦೪). ಮೇ ೩೦ - ಅಂಬರೀಶ್ , ನಟ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ. ಜೂನ್ ೨೦ - ವಿಕ್ರಮ್ ಸೇಠ್, ಕವಿ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣ ಲೇಖಕ, ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ, ಮಕ್ಕಳ ಬರಹಗಾರ, ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಕಾರ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರಕಾರ. ನಿಧನ [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ೧೯೫೨ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಜನವರಿ | ಫೆಬ್ರುವರಿ | ಮಾರ್ಚ್ | ಏಪ್ರಿಲ್ | ಮೇ | ಜೂನ್ | ಜುಲೈ | ಆಗಸ್ಟ್ | ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ | ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ನವೆಂಬರ್ | ಡಿಸೆಂಬರ್ ' https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=೧೯೫೨&oldid=718306 ' ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವರ್ಗ : ೧೯೫೨ ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಐ.ಪಿ ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿರಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ನಾಮವರ್ಗಗಳು ಲೇಖನ ಚರ್ಚೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು ನೋಟಗಳು ಓದು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕು ಸಂಚರಣೆ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ಸಮುದಾಯ ಪುಟ ಪ್ರಚಲಿತ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಟ ಸಹಾಯ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡು ಮುದ್ರಿಸು/ರಫ್ತು ಮಾಡು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ PDF ಎಂದು ನಕಲಿಳಿಸಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ Wikimedia Commons ಉಪಕರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪುಟಗಳು ಸ್ಥಿರ ಕೊಂಡಿ ಪುಟದ ಮಾಹಿತಿ Wikidata ವಸ್ತು ಈ ಪುಟವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ Short URL ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು Аҧсшәа Afrikaans Alemannisch አማርኛ Aragonés العربية مصرى Asturianu Авар Aymar aru Azərbaycanca Башҡортса Boarisch Žemaitėška Bikol Central Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български भोजपुरी Bahasa Banjar বাংলা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Brezhoneg Bosanski Català Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Нохчийн Cebuano کوردی Qırımtatarca Čeština Kaszëbsczi Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch Zazaki Dolnoserbski Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Võro Føroyskt Français Arpetan Nordfriisk Furlan Frysk Gaeilge Gagauz 贛語 Gàidhlig Galego Avañe'ẽ Gaelg 客家語/Hak-kâ-ngî עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Hornjoserbsce Kreyòl ayisyen Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Interlingue Ilokano Ido Íslenska Italiano 日本語 La .lojban. Basa Jawa ქართული Taqbaylit Қазақша 한국어 Къарачай-малкъар Ripoarisch Kurdî Коми Kernowek Кыргызча Latina Lëtzebuergesch Лезги Limburgs Ligure Lumbaart Lingála Lietuvių Latviešu मैथिली Basa Banyumasan Мокшень Malagasy Олык марий Māori Baso Minangkabau Македонски മലയാളം Монгол मराठी Кырык мары Bahasa Melayu မြန်မာဘာသာ Эрзянь Dorerin Naoero Nāhuatl Napulitano Plattdüütsch Nedersaksies नेपाली नेपाल भाषा Nederlands Norsk nynorsk Norsk Nouormand Sesotho sa Leboa Occitan Livvinkarjala ଓଡ଼ିଆ Ирон ਪੰਜਾਬੀ Kapampangan Papiamentu पालि Polski پنجابی Português Runa Simi Română Русский Русиньскый Саха тыла Sardu Sicilianu Scots سنڌي Davvisámegiella Srpskohrvatski / српскохрватски සිංහල Simple English Slovenčina Slovenščina Soomaaliga Shqip Српски / srpski Seeltersk Basa Sunda Svenska Kiswahili Ślůnski தமிழ் తెలుగు Tetun Тоҷикӣ ไทย Türkmençe Tagalog Tok Pisin Türkçe Татарча/tatarça Reo tahiti Удмурт Українська اردو Oʻzbekcha/ўзбекча Vèneto Tiếng Việt West-Vlams Volapük Walon Winaray Хальмг მარგალური ייִדיש Yorùbá Zeêuws 中文 文言 Bân-lâm-gú 粵語 ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ೧೪ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೬, ೧೭:೩೬ ರಂದು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಪಠ್ಯವು Creative Commons Attribution-ShareAlike License ನಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ನೋಡಿ. ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಡೆವೆಲಪರ್‌ಗಳು Cookie statement ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆhttps://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%97%3A%E0%B2%B8%E0%B2%BE%E0%B2%B9%E0%B2%BF%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%AF
  ವರ್ಗ:ಸಾಹಿತ್ಯ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಹಾಯ ವರ್ಗ:ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೇಖನಗಳ ವರ್ಗ. ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕಣಜ ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿವೆ: ಸಾಹಿತ್ಯ 1 : ವೇದಾಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ 2 : ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಪವರ್ಗಗಳು ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ೩೨ ಉಪವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ೩೨ ಇವೆ. ಅ ► ಅಸ್ಸಾಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ‎ (೧ ಪು) ಆ ► ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ‎ (೨ ವ, ೧೪ ಪು) ಉ ► ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ‎ (೧ ವ) ಕ ► ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ‎ (೧೦ ವ, ... ► ಅಸ್ಸಾಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ‎ (೧ ಪು) ಆ ► ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ‎ (೨ ವ, ೧೪ ಪು) ಉ ► ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ‎ (೧ ವ) ಕ ► ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ‎ (೧೦ ವ, ೬೦೬ ಪು) ► ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ‎ (ಖಾಲಿ) ► ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ... ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆನಂದವರ್ಧನ ಆನೋಲೀಡ್ ಇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಇಟಾಲಿಯನ್ ... ಕಥಾನಕ ಕಥೆ ಕನಕಮುಸುಕು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ... ನೋಡಿ. ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಡೆವೆಲಪರ್‌ಗಳು Cookie CACHE

ವರ್ಗ:ಸಾಹಿತ್ಯ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಹಾಯ ವರ್ಗ:ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೇಖನಗಳ ವರ್ಗ. ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಕಣಜ ದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿವೆ: ಸಾಹಿತ್ಯ 1 : ವೇದಾಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ 2 : ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಪವರ್ಗಗಳು ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ೩೨ ಉಪವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ೩೨ ಇವೆ. ಅ ► ಅಸ್ಸಾಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ‎ (೧ ಪು) ಆ ► ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ‎ (೨ ವ, ೧೪ ಪು) ಉ ► ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ‎ (೧ ವ) ಕ ► ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ‎ (೧೦ ವ, ೬೦೬ ಪು) ► ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ‎ (ಖಾಲಿ) ► ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ‎ (೨ ಪು) ► ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ‎ (೪ ಪು) ► ಕವನ ‎ (೧ ವ, ೪ ಪು) ► ಕವಿಗಳು ‎ (೨ ವ, ೨೦೫ ಪು) ► ಕಾದಂಬರಿಗಳು ‎ (೧ ವ, ೧೮ ಪು) ► ಕುವೆಂಪುರವರ ಕೃತಿಗಳು ‎ (೧ ವ, ೧೮ ಪು) ► ಕೃತಿಗಳು ‎ (೬ ವ, ೫ ಪು) ► ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ‎ (೬೬ ಪು) ದ ► ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕೃತಿಗಳು ‎ (೧ ಪು) ಧ ► ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ‎ (೨ ವ, ೧೬ ಪು) ನ ► ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ‎ (೨ ಪು) ► ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ‎ (೨ ಪು) ► ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ‎ (೧ ವ, ೨೫ ಪು) ಪ ► ಪುಸ್ತಕಗಳು ‎ (೨ ವ, ೮೮ ಪು) ಮ ► ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ‎ (೧ ವ, ೪ ಪು) ► ಮಲಯಾಳಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ‎ (೨ ವ, ೧ ಪು) ► ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕೃತಿಗಳು ‎ (೨ ಪು) ಯ ► ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಕೃತಿಗಳು ‎ (೧ ಪು) ರ ► ರಷ್ಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ‎ (೧ ವ, ೨ ಪು) ► ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ‎ (೧ ಪು) ಲ ► ಲೇಖಕರು ‎ (೭ ವ, ೧೫೩ ಪು) ಶ ► ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ ‎ (೪ ಪು) ಸ ► ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ‎ (೧ ವ, ೨೦ ಪು) ► ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ‎ (೨ ವ, ೫ ಪು) ► ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ‎ (೧ ವ, ೧೪ ಪು) ► ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾದರಿಗಳು ‎ (೧ ವ, ೧ ಪು) ಹ ► ಹಾಸ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ ‎ (೧೫ ಪು) 'ಸಾಹಿತ್ಯ' ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳು ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ೧೩೭ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ೧೩೭ ಪುಟಗಳು ಇವೆ. 2 2014ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2014ರ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2015ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ A ಈಸೋಪ ಈಜಿಪ್ತಿನ ಪುರಾತನ ಸಾಹಿತ್ಯ H ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಹಾಫ್-ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಮತ್ತು ಅಝ್ಕಾಬಾನಿನ ಸೆರೆಯಾಳು ಷರ್ಲಾಕ್‌ ಹೋಮ್ಸ್‌ L ಸದಸ್ಯ:Lokesh/sandbox/ಭರತೇಶ ವೈಭವ ಸಂಗ್ರಹ (ಪುಸ್ತಕ) ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್ಸ್ M ಸದಸ್ಯ:Mahadeva KH/sandbox ದಿ ಮ್ಯಾನ್-ಈಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾವೊ S ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ:Sumithrakt58 W ದ ವೇಸ್ಟ್‌ ಲ್ಯಾಂಡ್‌‌ ಅ ಅಂತರತ್ರಯ ಅನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನಾ ಕರೆನೀನಾ ಅಮರಕೋಶ ಅರಬ್ಬೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ ಅಸ್ಸಾಮೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆ ಆತ್ಮಾಹುತಿ (ಪುಸ್ತಕ) ಆಧುನಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆನಂದವರ್ಧನ ಆನೋಲೀಡ್ ಇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯವಿಮರ್ಶೆ ಇಲಿಯಡ್ ಈ ಈಸೋಪನ ನೀತಿಕಥೆಗಳು ಉ ಉಪರೂಪಕಗಳು ಎ ಎ ರ್ಕೋಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓ ಓದುನಾಟಕಗಳು ಕ ಕಂತಿ ಕಥಾನಕ ಕಥೆ ಕನಕಮುಸುಕು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಕಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕರುಣರಸ ಕರ್ಣಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು (೨೦೧೪) ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತ­ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 2014ರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ ಕಲಾ ತಪಸ್ವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಕವಿ ಮನೆ ಕವಿಕುಮಾರ ಸಂಭವಂ! ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಾವತಾರ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಕವಿಸಮಯ ಕಾಜಾಣ = ಇದೊಂದು ಜಾತಿಯ ಕ್ರಿಮಿ! ಕಾಳಿದಾಸ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಖ ಖಂಡಕಾವ್ಯ ಗ ಗದ್ಯ ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಗನ್ ಬೋ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗಾಂಧೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗಾಣರಾಣಿಯರು : ರಾಘವಾಂಕನ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿ! ಗಾದೆ ಚ ಚಿನುವ ಅಚಿಬೆ ಚೋಮನ ದುಡಿ ಜ ಜಮ್ನಾಲಾಲ್‌ ಬಜಾಜ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡಿಗರು ತ ತಬರನ ಕಥೆ ತಿಮ್ಮ (ಬೀಚಿ ಕಥಾನಾಯಕ) ತುಳು ಭಾಗವತೋ ದ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ ನ ನಾಯನಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರಿ ನಿಯೊ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೃಪತುಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ ಪಂಚತಂತ್ರ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಟ್ಟೋಲೆ ಪಳಮೆ ಪರ್ವ(ಕಾದಂಬರಿ) ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆ ಪ್ರೊ. ಎಲ್. ಎಸ್. ಎಸ್. ರವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಗಳು. ಬ ಬಾಗಲಕೋಟ ಕಾವ್ಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಾದಾಮಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಿ. ಎ. ಸಾಲತ್ತೂರ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೃಹತ್ಕಥೆ ಭ ಭಾರತ ಮಾರ್ಗ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಭಾಲಚಂದ್ರ ನೆಮಾಡೆ ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಮೆಟಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾವ್ಯ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಯ ಯಯಾತಿ(ನಾಟಕ) ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ರ ರನ್ನ ಹಳಗನ್ನಡ-ಪ್ರಶಸ್ತಿ-2014 ರಷ್ಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಸ(ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ) ರಾಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಪುರಸ್ಕಾರ ರೂಪಕ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಲ ಲಲಿತಾಂಬ ವೃಷಭೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ವ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ ವಸಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ವಿಲಿಯಂ ಷೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣು ಸಖಾರಾಮ್ ಖಾಂಡೇಕರ್ ವೇಮನ ಸ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸಾನೆಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸರಣಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ನದಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಧ ಸಿರಿಭೂವಲಯಸಾಗರರತ್ನಮಂಜೂಷ‌ ಸೀಸಪದ್ಯ ಸುಗ್ರೀವ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಸುಭಾಷಿತಗಳು ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯ ' https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ವರ್ಗ:ಸಾಹಿತ್ಯ&oldid=631931 ' ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವರ್ಗ : ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಐ.ಪಿ ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿರಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ನಾಮವರ್ಗಗಳು ವರ್ಗ ಚರ್ಚೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು ನೋಟಗಳು ಓದು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕು ಸಂಚರಣೆ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ಸಮುದಾಯ ಪುಟ ಪ್ರಚಲಿತ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಟ ಸಹಾಯ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡು ಮುದ್ರಿಸು/ರಫ್ತು ಮಾಡು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ PDF ಎಂದು ನಕಲಿಳಿಸಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ Wikimedia Commons ಉಪಕರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪುಟಗಳು ಸ್ಥಿರ ಕೊಂಡಿ ಪುಟದ ಮಾಹಿತಿ Wikidata ವಸ್ತು Short URL ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು Аҧсшәа Afrikaans Alemannisch አማርኛ Aragonés Ænglisc العربية مصرى অসমীয়া Asturianu Авар Aymar aru Azərbaycanca تۆرکجه Башҡортса Boarisch Žemaitėška Bikol Central Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български भोजपुरी বাংলা བོད་ཡིག বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Brezhoneg Bosanski Català Chavacano de Zamboanga Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Cebuano کوردی Corsu Qırımtatarca Čeština Kaszëbsczi Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch Zazaki Dolnoserbski डोटेली Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Esperanto Español Eesti Euskara Estremeñu فارسی Suomi Võro Føroyskt Français Arpetan Nordfriisk Furlan Frysk Gaeilge Gagauz 贛語 Gàidhlig Galego Avañe'ẽ ગુજરાતી Gaelg 客家語/Hak-kâ-ngî עברית हिन्दी Hrvatski Hornjoserbsce Kreyòl ayisyen Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Interlingue Ilokano Ido Íslenska Italiano 日本語 Patois Basa Jawa ქართული Qaraqalpaqsha Taqbaylit Қазақша 한국어 Перем Коми Къарачай-малкъар Ripoarisch Kurdî Коми Kernowek Кыргызча Latina Ladino Lëtzebuergesch Лакку Лезги Limburgs Ligure Lumbaart Lingála ລາວ Lietuvių Latviešu Basa Banyumasan Мокшень Македонски മലയാളം Монгол मराठी Кырык мары Bahasa Melayu Malti Mirandés မြန်မာဘာသာ Эрзянь مازِرونی Nāhuatl Napulitano Plattdüütsch Nedersaksies नेपाली नेपाल भाषा Nederlands Norsk nynorsk Norsk Novial Nouormand Occitan Livvinkarjala Ирон ਪੰਜਾਬੀ Papiamentu Picard Pälzisch Polski Piemontèis Ποντιακά Português Runa Simi Rumantsch Română Tarandíne Русский Русиньскый Kinyarwanda संस्कृतम् Sardu Sicilianu Scots سنڌي Davvisámegiella Srpskohrvatski / српскохрватски Simple English Slovenčina Slovenščina Soomaaliga Shqip Српски / srpski Seeltersk Basa Sunda Svenska Kiswahili Ślůnski தமிழ் తెలుగు Tetun Тоҷикӣ ไทย Türkmençe Tagalog Türkçe Татарча/tatarça Тыва дыл Удмурт ئۇيغۇرچە / Uyghurche Українська اردو Oʻzbekcha/ўзбекча Vèneto Vepsän kel’ Tiếng Việt West-Vlams Volapük Walon Winaray Wolof 吴语 მარგალური ייִדיש Yorùbá Vahcuengh 中文 文言 Bân-lâm-gú 粵語 ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ೪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫, ೦೬:೦೫ ರಂದು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಪಠ್ಯವು Creative Commons Attribution-ShareAlike License ನಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ನೋಡಿ. ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಡೆವೆಲಪರ್‌ಗಳು Cookie statement ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆhttp://ganabhat.com
  Gana Bhat - Impossible is Nothing Gana Bhat Impossible is nothing.... Contact Me ಯುಕೆ ಕನ್ನಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ Posted on November 5, 2017 November 5, 2017 by Gana Bhat ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತಿದೆ ಎಂಬ ನುಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಪಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕನ್ನಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಲವಾರು ಯುಕೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವದು ಯುಕೆ ... Gana Bhat - Impossible is Nothing Gana Bhat Impossible is nothing.... Contact Me ಯುಕೆ ಕನ್ನಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ Posted on November 5, 2017 November 5, 2017 by Gana Bhat ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಯುಗ ... ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕನ್ನಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಲವಾರು ಯುಕೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವದು ... ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಕನ್ನಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಸರಮಾಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೀಗಿದೆ. 28th November 2017 – ಹಾರೋ ... – Leamington ಮತ್ತು Warwick ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ 4th November 2017 – ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯುಕೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ 4th CACHE

Gana Bhat - Impossible is Nothing Gana Bhat Impossible is nothing.... Contact Me ಯುಕೆ ಕನ್ನಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ Posted on November 5, 2017 November 5, 2017 by Gana Bhat ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಕಳೆದರೂ ಯುಗಾದಿ ಮರಳಿ ಬರುತಿದೆ ಎಂಬ ನುಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಪಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕನ್ನಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಲವಾರು ಯುಕೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವದು ಯುಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಡಗರದ ವಿಷಯ. ಈ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ೨೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುಕೆ ವಲಯಗಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಕನ್ನಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಸರಮಾಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೀಗಿದೆ. 28th November 2017 – ಹಾರೋ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ 28th November 2017 – Croydon ಕನ್ನಡಿಗರ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ 1st November 2017 – Leamington ಮತ್ತು Warwick ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ 4th November 2017 – ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಯುಕೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ 4th November 2017 – ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ 4th November 2017 – ಡಾರ್ಸೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ 4th November 2017 – ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡಿಗರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ 5th November 2017 – ನ್ಯೂಬರಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ 5th November 2017 – Belfast ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ 18th November 2017 – ಕನ್ನಡಿಗರುಯುಕೆ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬ ೨೦೧೭ 19th November 2017 – ವೇಲ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 25th November 2017 – Sutton ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 25th November 2017 – ರೇಡಿಂಗ್ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವದು ಸಹಜ ವಿಷಯ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. Wales Belfast KBUK HKK SKS Sutton Bristol Latest_Flyer Dorset Kannada Habba 2017 Posted on September 22, 2017 September 22, 2017 by Gana Bhat ಯು. ಕೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ನಡುವೆ ನನ್ನ ಪಯಣ Posted on July 24, 2017 November 27, 2017 by Gana Bhat ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ೨೦೧೧ ಈ ಲೇಖನ ನಾನು ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಯು.ಕೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ. ನಾನೊಬ್ಬ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರ. ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ganabhat@gmail.com ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಂದ ಮೊದಲ ಮೂರು ವರ್ಷ ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು.ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಯು. ಕೆ. ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು 2010 ರಲ್ಲಿ. ಆಗಿನ ಕೆ.ಯು.ಕೆ.ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪ್ರಸಾದ್ Croydon ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮೊದಲು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದು. ಕನ್ನಡಿಗರು ಯು.ಕೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐ. ಟಿ. ಎಂಜಿನೀರ್ಸ್ ತಾಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಂಡನ್ ಹಾಗು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿತ್ತು. ವಿರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆಗಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಯು.ಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ೩೫ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು 2011 ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯು.ಕೆ. ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಪಂಗಡಗಳಿರುವುದೆಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲರ ಮದ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯು.ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ. 2011 ರಿಂದ 2013 ತನಕ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಾಲಂಟೀರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರು ಯು.ಕೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯು.ಕೆ ಯ ಆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿವೇಕ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲ್ಯಾಘನೀಯವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೊಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆ.ಯು.ಕೆ. ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾನು ಅತಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಭವ ಪಡೆದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಕೂಡ ಹೂಡಿದ್ದರು. ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ೨೦೧೪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂಡವನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿಡುವದಲ್ಲದೆ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆಯ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುವುದೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಕನ್ನಡಿಗರು ಯು.ಕೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಹೈ- ಟೆಕ್. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಕೆ.ಯು.ಕೆ ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿನಯ್ ರಾವ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಿಂದಲೇ ಪಳಗಿದವರು. ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ೧೦ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಗಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಕೆ.ಯು.ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ನಿಜ ಆದರೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯು.ಕೆ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯು.ಕೆ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5 ರಿಂದ 10 ಪೌಂಡು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಮೊತ್ತ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಯು.ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ಪೌಂಡು. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಯುಗಾದಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಮಿಲ್ಟನ್ ಕೇನ್ಸ್ ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ೧೨ ಪೌಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನೆರಳು ಬೆಳಕು ಕಲಾವಿದರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಬರಮಾಡಿ ೩೦೦ ರರಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯು.ಕೆ. ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಮೇರಿಕಾ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣದಿಂದ ಸಂಗ್ರವಾದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಹಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವೀಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ವಿಥ್ ರಮೇಶ್ (ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆಚ್ಚದ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 80 ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಿಂದ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ವೆಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಿದ್ದ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವನೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದರೆ ಆಯೋಜಕರಿಗೂ ಅಬ್ಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ತೃಪ್ತಿ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಯು. ಕೆ. ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಘಟನೆ ಕೆ.ಯು.ಕೆ. ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಮ್. ಈಗಾಗಲೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ೩೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಯು.ಕೆ. ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ತಂದಿದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರೋ, ಬೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೋಕ್, ಸ್ಲೋವ್,ಇಲ್ಫೊರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಮಿಲ್ಟನ್ ಕೇನ್ಸ್ ನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೆ.ಯು.ಕೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿ (ಎಸ್ಎಕ್ಯುಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ). ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವದೇ ಕೆ.ಯು.ಕೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಯು. ಕೆ. ಕಳೆದ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದು ಐದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ರೆಂಟಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪೌಂಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಿಟಿ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯು. ಕೆ. ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಾಲಂಟೀರ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೈಗೂಡಿರುವದು ತುಂಬಾ ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯು.ಕೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ತಂಡದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಯು.ಕೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಯು.ಕೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ “Contribute to KUK Kannada Kali Fund “ ಎಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವ–ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗನೂ ಆದಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವದು ಖಂಡಿತ. ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾರಿಟಿ ಗೋಸ್ಕರ ಹಣ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ನಮ್ಮ ಸಂಕೃತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಸುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಾರದು? ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತೇವೆಯೇ? ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ದೀಪಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯು.ಕೆ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಒಂದು 700 ಕನ್ನಡ ತಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಯು. ಕೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೇವಲ 700 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವೇ? ವರ್ಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಗುಜರಾತಿ, ಪಂಜಾಬಿ ಸಮೂದಾಯದ ತರಹ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಾಕೆ ಸೇರುತ್ತಿಲ್ಲ? ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವದವರು. ನಾನು ನೋಡಿ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮುಜುಗರ. ಎಷ್ಟೋ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಕೆಲವು ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದೋ ಏನೋ. ಆದರೆ ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ನಡ ಪರ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಯಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಗಾಗ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗಿನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸಲು ಯು. ಕೆ. ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಚಾವಣಿಯ ಕೆಳಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ಪ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಂದ ಈಗ 50 ರಿಂದ 100 ಕನ್ನಡಿಗರ ಗುಂಪು ಸ್ರಷ್ಟಿಸಿ ಕೆಲವೇ ಘಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ ಖರ್ಚನ್ನು ಹಂಚಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಿ, ಪಕ್ಕದಿಂದಲೇ ಊಟ ತಿಂಡಿ ತರಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಂ ಸ್ಟಾರ್ ಕರೆಸಿ ಅಥವಾ ಚಲನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನುಭವ ಪಡೆದು, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ (ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ) ಅಥವಾ ಚಾರಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತರಹ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಪ್ರಯಾಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯು. ಕೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ – ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯು. ಕೆ. ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಗುಂಪುಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾದರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ (UK ) ಚಾರಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯುಗಾದಿ ೨೦೧೭ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯು. ಕೆ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಯುಗಾದಿ ೨೦೧೭ ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ವೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ೨೦೧೭ ಡಾರ್ಸೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ೨೦೧೭ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ೨೦೧೭ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಕೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ೨೦೧೭ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ೨೦೧೭ ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ೨೦೧೭ ಯಾರ್ಕ್ ಶೈರ್ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ - ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಶಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ - ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಶಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಮಿತ್ರರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ೨೦೧೭ ಹಾರೋ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ - ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ ಗುಂಪು ಯುಗಾದಿ ೨೦೧೭ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ - ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ ಗುಂಪು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ೨೦೧೬ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ - ಆಬರದೀನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ - ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ ಗುಂಪು ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂತೋಷ ಕೂಟ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ - ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯುಗಾದಿ ೨೦೧೭ ನ್ಯೂಬರಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ - ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ ಗುಂಪು ಯುಗಾದಿ ೨೦೧೭ ಸಟಾನ್ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ - ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ ಗುಂಪು ಯುಗಾದಿ ೨೦೧೭ ಸ್ವಿನ್-ಡನ್ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ - ವಾಟ್ಸಪ್ಪ್ ಗುಂಪು ಯುಗಾದಿ ೨೦೧೭ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ Kannada BBQ 2017 ಮಿಲ್ಟನ್ ಕೇನ್ಸ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಯು.ಕೆ ಶಾಖೆ ಯುಗಾದಿ ೨೦೧೭ ಡರ್ಬಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ - ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಶಾಖೆ ಯುಗಾದಿ ೨೦೧೭ *ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಚಲನ ಚಿತ್ರ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಕ್ರೀಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಯು. ಕೆ. ಕನ್ನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ! Posted on January 23, 2017 January 23, 2017 by Gana Bhat ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಬರುತ್ತಿದೆ! ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಕೇವಲ ಲಂಡನ್ ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ರೇಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲಂ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ೧೦೦ ವರ್ಷಗಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ BBFC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಕಳೆದ ೬ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡದ ಎರಡು ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳು (ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ೨ ಹಾಗು ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ) BBFC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. “ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ೨” ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಕಳೆದ ೧೦ ವರ್ಷಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ರಂಗಿತರಂಗ ಕೂಡ BBFC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆಯದೇ ಕೇವಲ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ರಂಗಿತರಂಗ ಚಿತ್ರ ಅನೇಕ ಯು.ಕೆ. ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ ನಟಿಸಿರುವ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಚಿತ್ರ KUK Talkies ಮುಕಾಂತರ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಂಟು ಯು. ಕೆ. ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಗೋದಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತ್ತು. ೨೦೧೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ “ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ೨” ಚಿತ್ರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕನ್ನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದಿಕ್ಕು ದಿಶೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಬೆರಳು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ, “ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ೨” ಮೂಲಕ ೧೭ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ೨೫ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಾಣಿತು. ಸಿನಿ ವರ್ಲ್ಡ್, VUE ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ಸಿನೆಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಕಳೆದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸಧ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ಪಯಣ ನಡೆಸಿರುವದಂತೂ ನಿಜ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿರುವ ಚಲನ ಚಿತ್ರ “ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ”! ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು VUE ಸಿನಿಮಾಸ್, ಸಿನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಸ್, ODEON ಸಿನಿಮಾಸ್ ಹಾಗು ಒಡಿಸ್ಸಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯು. ಕೆ. ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಹಾಗು ಬ್ರಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ಉತ್ಸಾಹಿ ಯು. ಕೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಕನ್ನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳು ಯು.ಕೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ತಮ್ಮ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸುವದಂತೂ ನಿಜ ಆದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮದ್ಯಂತಿಕೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಯು. ಕೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆ ಬೇಕೇ? Lanzarote – Canary Islands Posted on January 2, 2017 January 21, 2017 by Gana Bhat IMG_5025 DSC_0376 DSC_0375 DSC_0318 DSC_0314 DSC_0274 DSC_0244 DSC_0206 DSC_0204 IMG_5024 DSC_0287 DSC_0148 Karnataka Diaspora in the UK Posted on December 7, 2016 February 7, 2017 by Gana Bhat Despite being the seventh largest state in India by area and the eighth largest by population, Karnataka and by extension, the Kannadigas are under represented and tend to live anonymous life outside India. But in the last decade, the Karnataka Diaspora in the UK is definitely on the surge. Today it is estimated that there are more than 15,000 NRIs fr om Karnataka state settled or living in the United Kingdom. Thanks to those prominent personalities and Kannada Organisations engaged actively promoting Kananda Language and Culture in the United Kingdom. KannadigaruUK (also known as KUK) over the last decade has been hosting Kannada Rajyotsava (Karnataka State Formation Day) every November inviting artists, known personalities from the home state as well as promoting local talents. Initiatives such as Kannada Kali (Learn Kannada) for the kids is indeed motivating many Karnataka people to participate actively in the community and contribute to its progress. Recently, KanandigaruUK a community interest organisation celebrated Kannada Rajyotsava for the 12th time and it was another memorable day for Kannada community in the UK attended by nearly 700 people from all corners of UK. While speaking on the occasion, Shri Mattur Nandakumara from Bharatiya Vidya Bhavan, a prominent personality hails from Karnataka reminded the audience about the value of mother tongue and the bond and connection that every NRI has with their motherland. Former mayor of London Borough of Lambeth and community medical doctor, Dr Neeraj Patil is widely popular amongst the UK Kannada Community. Dr Neeraj Patil conceived the idea of having a statue of 12th century social reformer Basaveshwara on the banks of river Thames in London. Dr Patil invited Indian Prime Minister Shri Narendra Modi to unveil th e statue in Novemebr 2015. Basaveshwara is the first Kannadiga in whose honour the statue is installed in London. Today, Basaveshwara Statue is a landmark that holds special place in the hearts of every Kannadiga. There are many individuals from various fields spreading the richness of Karnataka and representing NRI community in the United Kingdom. When it comes to key festivals like Yugadi, Diwali and Sankranthi, it is more common these days that people of Karnataka living in different regions of UK coming together to celebrate with their friends and families. Kannadigas in UK are also very well represented in the NRI Forum Karnataka and within UK based forums like British South Indians. It is also worth to note that for the first time Karnataka was well represented at the Indian Independence day celebration in London and traditional form of dances such as “Yakshagana” and folk dances were performed as part of the Independence Day cultural event. In the coming years there will be more and more opportunities for UK Kannadigas to get actively engaged in the field of business, art, culture and tourism. I sincerely hope that the Kananda Community in UK grows strong in the near future. Golden Memory – JNV Life Posted on November 18, 2016 February 7, 2017 by Gana Bhat Student life is the life one cannot go back. Those are the golden days of our life. I am sure a lot of us will have some atrocious yet very hilarious experience of few infamous incidents. Even today at this age those incidents will leave us clueless. With this article, I have tried to bring out some hidden facets our student life. These incidents even today brings a sense of jesting within me at the same time keeps my mouth shut on some of the characters involved in these stories. Although at a hypothetical level we discuss these incidents whenever we meet in a common forum but these are never shared openly. Many times these facts are twisted and turned and then become a new version of the story. Let us pick some of them as we go through this article. The Ghost Hunt Let’s flash back to 1988 when we started our journey into Navodaya Vidyalaya Shettigeri. We were bunch of kids left in the woods away from our parents and from our family. Shettigeri was a place, which was unique in the sense that it was named after our freedom fighters. The vegetation of Saihadri hill surrounding the school gave a different perspective of life. As the dusk settled in, the place used to get more silent and innocent. If we take the students and our staff from the equation, it literally made the School as an old ancient structure with no life to it. Some of our friends seriously believed in the fact that there were few ghosts roaming around in the dark. It was a short recess after a heavily toiled out Hindi madam’s class. My buddy and I were releasing our pressure next to a tree and my buddy suddenly came up with this conversation. “Le Bhatta illi bootha ideyallo… have you ever seen the flying and singing ghosts in the night?” The statement took me by complete surprise. I laughed at him and said, “Come on boy, nothing here, you must be kidding dude”. But my buddy replied back “Tere ko dikhadoonga Bhatta”. My buddy refused to accept the reality instead he challenged me to be awake in the night and insisted me to accompany him in this act of ghost hunting. Initially, I was not keen to buy his idea but later somehow he convinced me to be a part of his plan to encounter the ghost. It was one of those days where we forgot what was happening around us and we kept dreaming only about the ghosts. There was an awful lot of excitement built up till the mid night to encounter the ghost. We finished our regular classes followed by our PET session and the mandatory study after the dusk. Daily dose of our Hammanna’s dinner had already settled in our tummy. But inside us there was a kind of excitement running deep beneath. School leader was ready in the presence of our principal, Sri. TKK Tatacharya to go through the daily rituals of final head counting. We both had other ideas. We were only thinking about the ghost encounter and everything going around us was inconsequential. The night arrived at last and it was our time to spot the ghost. We somehow sneaked through the side of Shakthi house dormitory. There was a small passage between the Shakti house dormitory and the classroom where most of the boys used to hang out during the class intervals. We thought that was best route to go into the side by woods to gain access to the ghost. Tentatively bit shaken but yet with the confidence of encountering the ghosts, we proceeded towards the side fence of Shettigeri School. As we climbed through the fence, to our horror, we spotted a flashlight from far ahead distance. As soon as we spotted the flashlight, my friend yelled loudly, “Ye Bhatta bhoothale”. With a single breath, we just ran from that spot and we were off enclosed in our duvet within a flash. Did you think that was a ghost? Hold on… Next day morning, Bhairappanna told me that he spotted two ghosts near the fence when he went to release his overdue food. I was laughing within myself yet could not tell him that it was both of us who were near the fence that night!! Jailbreak I am sure a handful of us know the meaning of Jailbreak, don’t we? Jailbreak is a term used mainly by the Apple crazy gadget gurus, which is the process of removing the limitations imposed by Apple on the device running iOS operating system. I must say that the word existed since the beginning of our JNV school life. Though the limitations imposed was different in this instance. “Boys and girls, wake up early in the morning and get ready for Bournvita. Boost is the secret of your energy. Make sure those who are selected for the cluster level competition, have a daily dose of “koli motte”. Get ready and finish five rounds of running before you head onto play kho kho, kabaddi, aatya paatya or practice disk throw, and javelin through. Make sure you shine your shoe before the prayer time. It doesn’t matter how dirty the socks may be” Discipline, discipline and discipline. If someone gets late for the prayer, crawling punishment until our principal sir says stop. This was indeed fun to many of us, at the same time it was indigestible to many. Basya, Parkya, Manjya and Yellya were bit too stronger to digest these sorts of punishment but there were few handful creatures who would struggle to cope with the pace in which things were moving in the Vidyalaya. On that day back in Shettigeri, like the usual custom, we all gathered for the night assembly for our regular head count. Different house leaders counted their respective heads and reported back to the school leader. The school leader took the count and reported back to the teacher who was on the duty. On few occasions we used to have our principal TKK Tatacharyaji wandering around actively monitoring the progress. When our principal sir is around we always used to tuck ours tails and maintain a pin drop silence. We always used to have couple of mute spectators mainly Gajanananna and Bairappanna. Bairappanna always used to stand in a “Vishram” position with a battery (torch) in his hand and both of his feet stuck to the ground always unmoved. On this day, we had our Principal sir taking in charge of the night assembly proceedings. Unfortunately to his horror, sir was up for a major shocker. There was one less head in the final counting figure. Can anyone guess who was that boy? We had this boy who was strongly built, yet shorter in height. For some reason he started to believe that our school was like a Jail and our teachers were like jail superintendents. This may be the influence of watching some Hindi movies like Deewar or Don. We used to watch movies every 15 days normally on a Sunday in the presence of Hindi Madam. Our Art sir normally supplied VCR cassettes. Hindi Madam always used to have non-negotiable very strict rules when it comes to speaking Hindi. As per Hindi madam’s selection, on a given day everyone should speak only in Hindi. Although I must point out that whenever we had this rule, it used to be a celebration day for one of our Hindi speaking friend who basically hailed from the north west part of India but settled near Dandeli with a broken Kannada and a peculiar accent. Although I must admire his confidence in refusing to accept that he was weak in Kannada. Coming back to this Jail breaker, the small big boy thought he could easily jump the Navodaya wall and escape into the woods thereby safely reaches his home. I think his house was few 100 Kilo Meters away from Shettigeri. The intention was very clear in his mind. The small big boy had slipped out in the dark and escaped through the gate. This was a major and successfully executed jailbreak. The intention was brave, execution was great, but covering that distance without any public transport was definitely not worth considering the effort he took to escape. Gajanananna and Bairappanna were immediately in action with a battery in their hand and the cycle peddles in their leg to search for this small big boy. Later we found out that the boy was located nearby village next day morning. I still remember what principal sir spoke in his typical unique Kannada accent during the next day night assembly “Yawanara tappisikanda hodara, avana chamadi tegiteeni mattha koli koorstheena” Appana Angi (Daddy’s Shirt) There were many trends existed during our school days. To name few, we had “baggi” pants, dogale chaddis and pleated shirts. One trend that was outside the norm was “Appana Angi”. The concept was simple. It was all about getting your favourite dad’s long sleeve shirt, no matter how big or what size but make sure you neatly wear them during the out-of-class and after PET hours. This trend was spotted by some of our boys. The trend was mainly predominant from our girl students simply because one could hardly spot a boy wearing “appana angi” but when a girl wears, this could be easily spotted due to its freestyle nature. One of our junior girls was very often spotted wearing “Appana Angi”. This was the term coined by some of our impeccably genius yet notorious boys and the whole talk about this trend was limited within a small group of boys for a very short period of time. Not to forget, these boys were highly skilled in throwing some interesting banters at each other. On a fine late evening after our dinner, once again it was time for our routine head count. The girl was leading the proceedings as the school leader. I was responsible for providing the head count for my class. The same bunch of impeccably genius yet notorious guys started shouting “Appana Angi” from the backside of the queue. Since I was an expressive character, I could not control my laugh, I went behind the queue and tried to pacify those boys but in the process I uttered loudly “Ye Yakrappa Appana Angi antha heltideera”. The school leader overheard this and the matter was reported to the highest authority, the Principal sir. I was asked to see our principal sir to explain my version and to give my apology. Although, I categorically denied my involvement, at the end it was a mixed feeling of getting caught for no mistake of mine. Very few may term this as banter but I still feel there is a room for “Appana Angi” and by all means it’s a cool trend to be embraced. These impeccably genius yet notorious folks will always come up with a new jargon even if you wear your own “Lungi”. The Doors –Break On Through (to the other side) This is not about the American rock band and their debut album but I must say it was the most miscalculated door breakage happened in the history of JNV Uttara Kannada. Not only this was miscalculated mischief, but also in some sense it was completely mishandled until the teachers and the Principal sir came to know about the real perpetrator. The act was perceived as infamous. The damage was definitely evident but consequence of it made everyone pondering and more importantly there were some uneasy tensions caused between all the staff and the students. The whole door-breaking act was bit too physical in nature and tricky to perform. Imagine some of the Bollywood and Sandalwood movies. Imagine you got a corridor passage with a door in front of you and a plain wall behind you. The act was to run like Ussaign Bolt, kick the door and back on to your position within a flash. While performing this act near our famous gymnasium place, one of our boys broke the door and guess what, the door was shattered into pieces and to the guys horror it was one of our teacher’s room door. There was no way to break on through the other side but what he found was a trunk which came all the way from UP. This act was performed during the dusk end of the day hence hardly any spotted this stunt. There was one person from our batch involved in this act, but he was a mute spectator, some even said he was the protector. The boy was unhurt but he went underground for couple of days. A panel of teachers and Principal sir himself identified a list of possible suspects. Suspension letters were typed and kept ready. The letter was sent to parents to come and meet the Principal sir immediately. I was shocked, disappointed and I was in completely miserable state when I heard from Hariharanna that a letter was sent to my home address asking my parents to come and meet the Principal. Thankfully, that letter did not reach my dad as he used to work far away in Dharwad during the week. Two days after the incident, my brother with my uncle arrived at the school gate asking what has happened and why the school has sent a letter to meet the Principal. Fortunately, the matter was settled by then and the real culprit was found. I was happy that I had my second life to continue in the JNV, obviously for no fault of mine but more than that I felt sad about the fact that an innocent act (yet highly unacceptable act) of someone has cost his valuable two years into the JNV School. The Darkstone For those who are not aware of this, Darkstone is an action role-playing game created by a French developer in the year 1999. I think we had already invented this game while we were in class XII in the year 1992. The actual computer game can be played as a single player or in a multiplayer mode. In this case, it had come to my notice that a few of our classmates who were very noble and yet adventurous chose to play a multiplayer game. In the actual computer game, the Multiplayer games may be cooperative or competitive. In our case, the bunch of boys chose to play in a cooperative mode. Unlike the actual computer game, there were no massive destructive weapons or armours involved but these guys chose to make use of low cost natural resources mainly few small stones. The nature of the game was so complex that there was no real target to choose but a couple of lampposts moving in the ground. These lampposts had no fixed location. one could imagine a moving lamppost in the dark, which keeps changing position from one place to another. This game was bit risky in its entireness. When the stones thrown by the players hit the lampposts, there was every possibility that the moving lampposts could take a picture of these folks, and to add to the complexity, these lampposts could make whistle noises when they sense the stones coming at them. The key strategy for this game was to throw the stone and disappear in the dark. I was told that this game was played very professionally during the end of our JNV time. Although there was no real damage done to the lamppost(s), I was told that due to risky nature of the game, the game was played very safely as a secret mission. This is hard to visualize but few of my classmates talk about this game even today in a closed huddle. I would not recommend this game for anyone but you may feel free to try the computer version of the game under a very strict parental supervision. Note: Excluding few others and me, some characters and the story sequence appearing in this article are fictitious. Any resemblance to real persons, living or pretending to be sleeping or dead, is purely coincidental My Unforgettable Moments of JNV Life Posted on August 18, 2016 February 7, 2017 by Gana Bhat Selection Letter When I gave my entrance examination for Navodaya Vidyalaya, there were no expectations from my parents or my primary school teachers. There were at least half a dozen of bright students ahead of me who were pretty confident of getting selected. I think I was a surprise package in the lot. On a beautiful dusty day in the evening, I was busy doing my daily rituals of playing “hedepente” bat (bat made up of coconut branch) cricket with few kids of my age in the middle of a muddy wet “gedde bayalu” (paddy field). There came this news from my aunt who was also a teacher at my school informing that I got selected for Navodaya!! “Nammane Gappati Navodaya select aayja” was the main news headline for all the neighbours and relatives. Well, the decision was not that complicated. As responsible parents, my mom and dad obviously asked my opinion first. I never really thought about the consequence of leaving home, going to a faraway place at that stage but I was very happy to get away from my current school and explore the new place. From my mother’s perspective, she had one less boy to handle as both I and my brother used to fight a lot at home and always we used to bring our mother as the mediator. First week of Shettigeri Shettigeri, a beautiful place near to Ankola is where I started my journey of Navodaya Vidyalaya. I still remember the first day of my Navodaya! In fact, I was the first student to enrol. Everything was new to me. My first friend at the JNV was Vinay Vernekar. The first week away from home was the most unforgettable moments of my Navodaya life. Every face in the dormitory was unknown. We had new teachers, new routine, and brand new double decker cots in the dormitory. We all spoke the same language but there was one fellow Rajendra Shekawat who could hardly speak Kannada. There were loads of things to explore in the school. I just somehow went through the first week of JNV. I was eagerly waiting for my parents to visit me on a sunny Sunday, Feb 7th 1988!! The eagerness busted into tears when I saw my parents after a gap of one week. Believe or not, we had one girl called Suchitra Nayak who actually hails from a nearby village of Ankola. She was crying like mad even though her house was a stone throw away from the Shettigeri School!! The rest all is part of the history!! Shakthi House Leader I don’t know why, but I was made the house leader for the newly formed “Shakthi” house. My favourite PE Teacher Mr Bharshetty sir was my housemaster and our music madam was o ur housemistress. Once we had a visit from our Uttara Kannada district commissioner coming to our school for a special visit and we had to do a march fast from the shettigeri school gate to the school entrance. I was chosen as one of the “sainik” along with the school leader Vinod Shanbag, Shrinivas Naik, Manjunath Naik (we call him Logi for is enormous reflux while fielding) and Vivek Borkar! Those initial days taught us discipline, patience and the core values, which I still try to follow as a routine. I remember we had the first half term vacation to start, on that day our parents were supposed to come to the school and pick us for 10 days of break. I was sitting in the classroom thinking and looking somewhere. Unfortunately, that was our Hindi madam’s class and she immediately sent me out of the class asking me to sit as “Murga” for indefinite time. Our beloved housemaster and the PET sir were passing through and asked me in a worried tone, “Yen aaythappa GM”! I was just crying without controlling my emotions! I still remember Mr Bharshetty sir taking a bit of fight with Hindi madam telling that the punishment was bit harsh on his “shishya”. All was fair and good at the end!! More than mourning about the punishment we learnt good discipline during our early part of our Navodaya. Shakthi house was full of drama and fun, we did well as a team in many of the inter house competition! We had some talented individuals in our house. Shakthi, Bhakthi, Keerthi were the initial houses which many of us from Shettigeri days relate to each other and adding to our excitement we had TKK Tatacharya sir as he principal who always tried to infuse the Sainik School culture into the Navodaya! The Infamous Hair Cut We had a very interesting person by name Mukund from the local hair sal oon in Kumta. He was a contracted Barber for all our JNV boys. He was instructed by our Sri. Suresh Suligavi sir (PET sir) to make sure that every student gets the same type of hair cut which meant that we were not allowed to keep even a little bit longer hair compared to others!! It was more challenging job for this guy Mukund. Since I was a local boy hailing nearby place , Mukund used to be bit lenient with me when it comes to the hairstyle! All I remember Mukund telling me “GM Bhat, this hairstyle looks great!” Not to forget, those were the days we were trying to be smart and look nice with“iStyle”, may of you know why!! Whether you call it as my fate, our PET sir found out during the evening assembly count that my haircut was not done as per the specification. “Ye GM Bhat B@@d S@!!£ M%^&£ Yenle… THAAAAD” well, the rest is as we say history. Once again the discipline, consistency and equality is what we had great pride to take away from our school days! Finally – The graduation day! It is indeed hard task to describe on a page about how those six years of JNV life was spent. We were at times notorious but quite often brilliant!! We had lot of things to share between us. Each one of us lived, breathed, ate, played and relaxed together. If someone asks me to quote a best example on the teamwork and team ethics, I would quote our JNV life without any hesitation. We had number of migrated students from Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, but there were no language barrier between the students. We took the entire social studies examination in Hindi medium in our class X curriculum. Writing an examination in Hindi medium was not perceived as a challenge at all. Thankfully, we managed to pass by a good margin. I believe the hardest thing for any of our JNV Alumni is to pick and quote the best and the most unforgettable moment of the school, because every moment was so brilliant and fantastic. We had seen many teachers join us in the journey for a brief time but every one of them has left their own unique mark in our heart and soul. We had seen some lows and highs of JNV and our fellow students. One of my colleagues here in the United Kingdom asked me very politely after looking our old pictures, “Oh! You guys were on bare feet”, I answered her smiling “yes we were in bare foot, that’s how our life was”! (that was for the time when we used to loose our sandals given by the school). The key thing is that today, when we reflect back, everything looks so nice. I still remember the last Morning Prayer session where we presented a “Dias” as a token of our remembrance after a lot of deliberation among our classmates! Today, there are 1500+ students have successfully completed their Navodaya life but I guess the only thing that is common among us is those quality days we spent together throughout our golden journey of JNV life! I have only one message to those young and bright children currently studying in the Navodaya – “Please enjoy what you do. Think about the good things you have done in your life and always keep motivated to succeed”. I think we all owe to our childhood and I am sure the friendship, laugh and cry we had together will always lasts long and we can never ever forget those golden moments of our childhood. If you want to know more about my school Jawahar Navodaya Vidyalaya experience, please feel free to write to me on ganabhat@gmail.com Gartner BI Summit 2016 – London Posted on March 4, 2016 March 4, 2016 by Gana Bhat I had an opportunity to attend this year Gartner Summit in London. Here is an exert of the Keynote: Gartner’s Top Predictions: The Future Is a Digital Thing Gartner Description: This session highlights the most critical predictions for the near- and long-term future. The effect of digital business has pushed many companies into more risky decisions. But, opportunities will arise to make the risk worth considering. Technologies such as the Internet of Things and smart machines will make the future a “digital thing.” Session Summary: An excellent session that provided lot of insight into what Gartner thinks about the future. In summary, they are: By 2018, 20% of all business content will be authored by machines By 2018, 6 billion connected things will be requesting support By 2020, autonomous software agents outside of human control will participate in 5% of all economic transactions By 2018, more than 3 million workers globally will be supervised by a “roboboss” By 2018, 50% of the fastest-growing companies will have fewer employees than instances of smart machines By year end 2018, customer digital assistants will recognize individuals by face and voice across channels and partners By 2018, 2 million employees will be required to wear health and fitness tracking devices as a condition of employment By 2020, smart agents will facilitate 40% of mobile interactions, and the post-app era will begin to dominate Through 2020, 95%of cloud security failures will be the customer’s fault Some of the above are already happening on the ground. Overall, interesting days are ahead for BI. Power For All Posted on February 28, 2016 February 28, 2016 by Gana Bhat Great work happening in the power sector! Thanks to the minister Piyush Goyal. Watch this video. Post navigation 1 2 3 4 5 Next » Pages Calendar Ganapati Bhat Key Moments (2011 – 2014) Key Moments (2015 -2016) Contact Me Recent Posts ಯುಕೆ ಕನ್ನಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ Kannada Habba 2017 ಯು. ಕೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ನಡುವೆ ನನ್ನ ಪಯಣ ಯು. ಕೆ. ಕನ್ನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ! Lanzarote – Canary Islands Satyavijayi Bhaichung Bhutia quits Trinamool Congress February 26, 2018 The former captain of Indian Football team Bhaichung Bhutia announced his resignation from Mamata Banerjee led Trinamool Congress (TMC) using twitter. He further mentioned that he is not more affiliated with any political party of India. Bhaichung Bhutia decided to give politics a shot in 2013 when he joined TMC after retiring from professional football […] Aryavanshi Sridevi’s death was really due to Accidental Drowning?? February 26, 2018 How does Autospy confirms that it was 'Accidental' Drowning The post Sridevi’s death was really due to Accidental Drowning?? appeared first on SatyaVijayi. Deepak Aswale Christian Organization says Kamal Hassan becoming the Chief Minister of Tamil Nadu is the prophecy of Jesus Christ February 26, 2018 Just a few days back, actor Kamal Hassan turned into a full fledged politician at a public meeting at Madurai. But now it seems like several religious organizations were rooting for the actor to come into politics for a very long time SatyaVijayi had earlier covered the story where Hari Prabhakaran, AIADMK IT Joint secretary, […] Aryavanshi KannadigaruUK Kannada Kali in Sutton Launched February 25, 2018 ಕನ್ನಡಿಗರುಯುಕೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಆರಂಭ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು Sutton ಕನ್ನಡಿಗರ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಸುಮಾರು 30 ಪೋಷಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಸೌಮ್ಯ, ಆಶಾ ರೋಹಿತ್, ಆಶಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದರು. ಕನ್ನಡಿಗರುಯುಕೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಕಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ನೀಡಿ […] International Language Day – Basingstoke Kananda Kali February 24, 2018 ಕನ್ನಡಿಗರುಯುಕೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ Dr Saritha Arun ಹಾಗೂ Mrs Deepa Shyam ಇಂದು International Language Day ಪ್ರಯುಕ್ತ Basingstoke Multi Cultural Forum ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಭಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೋಕ್ ಮೇಯರ್ ಅವರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇಡಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. Well done Basingstoke Kannada Kali Children!! The post International Language […] Kannada Kali Launch in Sutton February 16, 2018 ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಕನ್ನಡಿಗರುಯುಕೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ Sutton ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ!! ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ! ಸೌಮ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ, ಡಾ. ಜಯಕೀರ್ತಿ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಸ್ಮಿತಾ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Sutton ಕನ್ನಡಿಗರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು Please register your child using the link below: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBQXktQVqXH1oxvROvsEmG-RJ4h0rO-zl5Bozr3QJnUMZdiQ/viewform The post Kannada Kali Launch in Sutton appeared first on Kannadigaru UK. HBUK An error has occurred, which probably means the feed is down. Try again later. Asian Lite Chinese intellectuals warn against ending presidential term limit February 27, 2018 Chinese intellectuals urges law makers to vote down a plan ending presidential term limit. The constitutional reform, if passed, will allow current Head of State Xi Jinping to be re-elected for a third term….reports Asian Lite News An open letter by a group of Chinese intellectuals urging lawmakers to vote down a plan to drop the […] Afghan Taliban ready to negotiate with US February 27, 2018 The Taliban statement came days after US Principal Deputy Assistant Secretary for South and Central Asian Affairs Alice Wells visited Afghanistan and met Afghan leaders…reports Asian Lite News The Afghan Taliban on Tuesday announced that the insurgent group was ready to negotiate with the US amid ongoing national and international efforts to initiate a […] Saudi King sacks military chief, senior officials February 27, 2018 The state-run Saudi Press Agency (SPA) said Saudi Arabia’s King Salman bin Abdulaziz Al-Saud on Monday issued the orders that also included the dismissal of the commanders of the country’s air defence force, land forces and strategic missiles force….reports Asian Lite News The Saudi King has sacked the country’s top military officers, including the Chief […] Government Withdraws Kerala Assembly Vandalism Case February 27, 2018 Congress cries foul over withdrawal of Kerala assembly vandalism case. State Congress President M.M. Hassan expressed shock over how the government had withdrawn the cases that had “caused lot of shame for the state” as six legislators had gone berserk and damaged property worth Rs 2 lakh in the assembly in March 2015….reports Asian Lite […] ‘India-S.Korea bilateral trade in 2017 reached $20bn’ February 27, 2018 Prime Minister Narendra Modi addressed the 2nd India-Korea Business Summit 2018 in New Delhi today. The theme of the Summit is “India-Korea: Scaling up the Special Strategic Relationship through Trade and Investments”….reports Asian Lite News Prime Minister Narendra Modi on Tuesday said bilateral trade between India and South Korea in 2017 reached $20 billion, the first […] Recent Comments Kavita on Please spare some thoughts! Categories Business Integlligence Cricket – The Gentlemen Game General Indian Politics Kannada Cinema My School Life Uncategorized Meta Log in Entries RSS Comments RSS WordPress.org February 2018 M T W T F S S « Nov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 © 2016 Gana Bhat. All Rights Reserved. A SiteOrigin Themehttps://tcy.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B3%81%E0%B2%96%E0%B3%8D%E0%B2%AF_%E0%B2%AA%E0%B3%81%E0%B2%9F
  ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್ ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ , ನಾಡ್‍ಲೆ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾಗತ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳುನಾಡ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಸ್ವಾಗತೊ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸೊತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಈ ವಿಶ್ವಕೋಶ ದಿಂಜ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಮಾಹಿತಿ ದಿಂಜಿದಿನ ದಿಂಜ ಲೇಕನ ಪುಟೊಕುಲು ಉಂಡು. ಇಸೇಸೊ ಸೂಚನೆ: ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊನು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಡ್ ಬರೆಪುನೆ. ಬೇತೆ ಲಿಪಿಡ್ ಬರೆವೊಡ್ಚಿ. ತುಳು ಪಾತೆರುನಕುಲು ತುಳುಟು ಬರೆವೊಡು. ತುಳುನು ನನಾತ್ ... : ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊನು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಡ್ ಬರೆಪುನೆ. ಬೇತೆ ಲಿಪಿಡ್ ಬರೆವೊಡ್ಚಿ. ತುಳು ಪಾತೆರುನಕುಲು ತುಳುಟು ಬರೆವೊಡು. ತುಳುನು ... ಮೂಲುಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ - ಬೆಂಗಳೂರು - ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಕೊಡಗು - ಮೈಸೂರು - ಕನ್ನಡ ಕವಿ ತುಳು ತುಳುನಾಡ್ - ತುಳುವೆರ್ - ತುಳು ಪಾತೆರೊ - ತುಳು ಸಿನೆಮಾ - ತುಳು ನಾಟಕೊಲು - ಬಿಸು ಪರ್ಬ - ಕುಡ್ಲ - ಉಡುಪಿ - ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ - ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ - ಆಟ ... ಪಾತೆರೊ - ಫ್ರೆಂಚ್ ಪಾತೆರೊ - ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರೊ - ತೆಲುಗು ಪಾತೆರೊ - ತಮಿಳ್ ಪಾತೆರೊ - ಮಲಯಾಳಂ ಪಾತೆರೊ - ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾತೆರೊ ... Gĩkũyũ Қазақша Kalaallisut ភាសាខ្មែរ ಕನ್ನಡ 한국어 Перем Коми Kanuri Къарачай-малкъар कॉशुर / کٲشُر CACHE

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್ ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ , ನಾಡ್‍ಲೆ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾಗತ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳುನಾಡ್ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಸ್ವಾಗತೊ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸೊತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಈ ವಿಶ್ವಕೋಶ ದಿಂಜ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಮಾಹಿತಿ ದಿಂಜಿದಿನ ದಿಂಜ ಲೇಕನ ಪುಟೊಕುಲು ಉಂಡು. ಇಸೇಸೊ ಸೂಚನೆ: ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊನು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಡ್ ಬರೆಪುನೆ. ಬೇತೆ ಲಿಪಿಡ್ ಬರೆವೊಡ್ಚಿ. ತುಳು ಪಾತೆರುನಕುಲು ತುಳುಟು ಬರೆವೊಡು. ತುಳುನು ನನಾತ್ ಬುಳೆಪಾವೊಡು. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಚಾರೊಲೆನ್ ಅಜತ್‍ದ್, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟುಡು ಆಯಿನಾತ್ ದಿಂಜ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಖನೊಲೆನ್ ಬರೆವೊಡುಂದು ತುಳು-ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಬಯಕುಂಡು. ತುಳು-ವಿಕಿಪೀಡಿಯಡ್ ಇತ್ತೆ ೮೯೦ ಲೇಖನೊಲು ಉಂಡು. ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊಗು ಬೋಡಾಯಿನ ಮುಕ್ಯೊ ಅನುವಾದೊ ಒಂಜಾತ್ ಆತ್ಂಡ್. ಆಂಡಲಾ ನಾನೊಂಜಾತ್ ಅನುವಾದೊಲು ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಆಯಿಕಾತ್ರೊ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಸೇಜ್‍ಲೆನ್ ತುಳುಕು ಅನುವಾದೊ ಮಲ್ಪುಲೆ ( ಇರೆಗ್ ಅನುವಾದೊ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತ್‌ಂಡ ಈರ್ ಅನುವಾದೊಮಲ್ಪುನ ಹಕ್ಕ್‌ನ್ ಮುಲ್ಪ ದೆತೊನ್ಲೆ ) For translating important messages ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಮೂಲುಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ - ಬೆಂಗಳೂರು - ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಕೊಡಗು - ಮೈಸೂರು - ಕನ್ನಡ ಕವಿ ತುಳು ತುಳುನಾಡ್ - ತುಳುವೆರ್ - ತುಳು ಪಾತೆರೊ - ತುಳು ಸಿನೆಮಾ - ತುಳು ನಾಟಕೊಲು - ಬಿಸು ಪರ್ಬ - ಕುಡ್ಲ - ಉಡುಪಿ - ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ - ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ - ಆಟ - ಭೂತ ಕೋಲ - ಬ೦ಗಾರ್ ಪಟ್ಲೇರ್ - ನೇತ್ರಾವತಿ - ಉಳ್ಳಾಲ - ಧರ್ಮಸ್ಥಳ - ಬೊಲ್ತೆರ್ - ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ - ದೇಶೊಲು ಭಾರತ - ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ - ಚೀನಾ - ರಷ್ಯಾ - ಯು.ಎಸ್.ಎ - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ - ಜರ್ಮನಿ - ಜಪಾನ್ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - ವೆಸ್ಟ್ ಇ೦ಡೀಸ್ - ನ್ಯೂ ಝಿಲೆಂಡ್ - ಜಿ೦ಬಾಬ್ವೆ - ಪಾತೆರೊಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರೊ - ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರೊ - ಫ್ರೆಂಚ್ ಪಾತೆರೊ - ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರೊ - ತೆಲುಗು ಪಾತೆರೊ - ತಮಿಳ್ ಪಾತೆರೊ - ಮಲಯಾಳಂ ಪಾತೆರೊ - ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾತೆರೊ - ದ್ರಾವಿಡ ಬಾಸೆಲು ಧರ್ಮೊಲು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೊ - ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮೊ - ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮೊ - ಜೈನ ಧರ್ಮೊ - ಯಹೂದಿ ಧರ್ಮೊ - ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮೊ ಭೂಗೋಳ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ - ಭೂಮಿ - ಯುರೋಪ್ - ಏಷ್ಯಾ - ಒಷ್ಯಾನಿಯ - ಆಫ್ರಿಕಾ - ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ - ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ - ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ ಪ್ರಾಣಿಲು ನಾಯಿ - ಪುಚ್ಚೆ - ಕುರಿ - ಸಿಂಹ - ಸೀಲ್ - ಪಿಲಿ - ಜೆಂಜಿ - ಮಂಗೆ - ಮೀನ್ - ಪಕ್ಕಿ - ಆನೆ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ - ವಿಜ್ಞಾನ - ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ - ಭೌತ ಶಾಸ್ತ್ರ - ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ - ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ - ಭೂಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರ - ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ - ಉದ್ಯಮ - ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ - ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊಬ್ಬುಲು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ - ಟೆನ್ನಿಸ್ - ಸಾಕರ್ - ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ - ಕ್ರಿಕೆಟ್ - ನೆಟ್ ಬಾಲ್ - ಹಾಕಿ - ಬೌಲಿಂಗ್ - ಕ೦ಬ್ಳ - ಕುಸ್ತಿ - ಕಬಡ್ಡಿ - ಚಿನ್ನೆಮಣೆ - ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ - ತಾರಾಯಿ ಕುಟ್ಟುನ ಗೊಬ್ಬು ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಕೀಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ - ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ - ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನಂದ ಗೌಡ - ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ - ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ - ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ - ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ - ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೆ - ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ - ಆನ೦ದ್ ಬೋಳಾರ್ - ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ೦–೯ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಅಂ ಅಃ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ ವರ್ಗೊಲು ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ ತ ಥ ದ ಧ ನ ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಷ ಸ ಹ ಳ ' https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮುಖ್ಯ_ಪುಟ&oldid=76558 'ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಸಂಚಾರೊದ ಮೆನು ಸ್ವಂತೊ ಉಪಕರಣೊಲು ಲಾಗಿನ್ ಆತ್‘ಜ್ಜರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಾನಿಕೆಲು ಪೊಸ ಖಾತೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಪುದರ್-ಜಾಗೆಲು ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ಚರ್ಚೆ ವಿವಿಧ ರೂಪೊಲು ನೋಟೊಲು ಓದ್‍ಲೆ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ಇತಿಹಾಸೊನು ತೂಲೆ ನನಾತ್ ನಾಡ್‍ಲೆ ಸಂಚಾರೊ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ಸಮುದಾಯೊ ಪುಟೊ ಇತ್ತೆದ ಸಂಗತಿಲು ಇಂಚಿಪೊದ ಬದಲಾವಣೆಲು ಗೊತ್ತುದಾಂತಿ ಪುಟೊ ಸಹಾಯೊ ದಾನೊ ಮುದ್ರಿಸಾಲೆ/ಪಿದಯಿ ಕಡಪುಡುಲೆ ಬೂಕುನು ಉಂಡುಮಲ್ಪುಲೆ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಲೆಡ್ Wikimedia Commons MediaWiki Meta-Wiki Wikispecies Wikidata ಉಪಕರಣೊಲು ಇಡೆ ವಾ ಪುಟೊ ಕೊಂಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸಂಬಂದೊ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಲು ಫೈಲ್’ನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿಸೇಸೊ ಪುಟೊಕುಲು ಸ್ತಿರೊ ಕೊಂಡಿ ಪುಟೊದ ಮಾಹಿತಿ Wikidataಅಂಸೊ ಈ ಪುಟೊನು ಉಲ್ಲೇಕೊ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್ Qafár af Аҧсшәа Acèh Адыгабзэ Afrikaans Akan Alemannisch አማርኛ Aragonés Ænglisc العربية ܐܪܡܝܐ مصرى অসমীয়া Asturianu Atikamekw Авар Aymar aru Azərbaycanca تۆرکجه Башҡортса Boarisch Žemaitėška Bikol Central Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български भोजपुरी Bislama Bahasa Banjar Bamanankan বাংলা བོད་ཡིག বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Brezhoneg Bosanski ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ Буряад Català Chavacano de Zamboanga Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Нохчийн Cebuano Chamoru ᏣᎳᎩ Tsetsêhestâhese کوردی Corsu Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ Qırımtatarca Čeština Kaszëbsczi Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch Thuɔŋjäŋ Zazaki Dolnoserbski डोटेली ދިވެހިބަސް ཇོང་ཁ Eʋegbe Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Esperanto Español Eesti Euskara Estremeñu فارسی Fulfulde Suomi Võro Na Vosa Vakaviti Føroyskt Français Arpetan Nordfriisk Furlan Frysk Gaeilge Gagauz 贛語 Gàidhlig Galego گیلکی Avañe'ẽ गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 ગુજરાતી Gaelg Hausa 客家語/Hak-kâ-ngî Hawaiʻi עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Hornjoserbsce Kreyòl ayisyen Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Interlingue Igbo Iñupiak Ilokano Ido Íslenska Italiano ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut 日本語 Patois La .lojban. Basa Jawa ქართული Qaraqalpaqsha Taqbaylit Адыгэбзэ Kabɩyɛ Kongo Gĩkũyũ Қазақша Kalaallisut ភាសាខ្មែរ ಕನ್ನಡ 한국어 Перем Коми Kanuri Къарачай-малкъар कॉशुर / کٲشُر Ripoarisch Kurdî Коми Kernowek Кыргызча Latina Ladino Lëtzebuergesch Лакку Лезги Luganda Limburgs Ligure Lumbaart Lingála ລາວ لۊری شومالی Lietuvių Latgaļu Latviešu मैथिली Basa Banyumasan Мокшень Malagasy Олык марий Māori Baso Minangkabau Македонски മലയാളം Монгол Молдовеняскэ मराठी Кырык мары Bahasa Melayu Malti Mirandés မြန်မာဘာသာ Эрзянь مازِرونی Dorerin Naoero Nāhuatl Napulitano Plattdüütsch Nedersaksies नेपाली नेपाल भाषा Nederlands Norsk nynorsk Norsk Novial Nouormand Sesotho sa Leboa Diné bizaad Chi-Chewa Occitan Livvinkarjala Oromoo ଓଡ଼ିଆ Ирон ਪੰਜਾਬੀ Pangasinan Kapampangan Papiamentu Picard Deitsch Pälzisch पालि Norfuk / Pitkern Polski Piemontèis پنجابی Ποντιακά پښتو Português Runa Simi Rumantsch Romani Kirundi Română Armãneashti Tarandíne Русский Русиньскый Kinyarwanda संस्कृतम् Саха тыла Sardu Sicilianu Scots سنڌي Davvisámegiella Sängö Srpskohrvatski / српскохрватски සිංහල Simple English Slovenčina Slovenščina Gagana Samoa ChiShona Soomaaliga Shqip Српски / srpski Sranantongo SiSwati Sesotho Seeltersk Basa Sunda Svenska Kiswahili Ślůnski தமிழ் తెలుగు Tetun Тоҷикӣ ไทย ትግርኛ Türkmençe Tagalog Setswana Lea faka-Tonga Tok Pisin Türkçe Xitsonga Татарча/tatarça ChiTumbuka Twi Reo tahiti Тыва дыл Удмурт ئۇيغۇرچە / Uyghurche Українська اردو Oʻzbekcha/ўзбекча Tshivenda Vèneto Vepsän kel’ Tiếng Việt West-Vlams Volapük Walon Winaray Wolof 吴语 Хальмг IsiXhosa მარგალური ייִדיש Yorùbá Vahcuengh Zeêuws 中文 文言 Bân-lâm-gú 粵語 IsiZulu ಕೊಂಡಿಲೆನ್ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ಈ ಪುಟೊ ಅಕೇರಿಗ್ ತಾರೀಕ್ ೨೯ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೭ ತ್ತಾನಿ ೦೮:೧೯ ಗ್ ಬದಲಾತ್ಂಡ್. ಪಟ್ಯೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್‌ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಶನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ದ ಅಡಿಟ್ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಷರ್ತೊಲು ಉಪ್ಪು. ವಿವರೊಲೆಗ್ ಗಲಸುನ ನಿಬಂಧನೆಲೆನ್ ತೂಲೆ. ಕಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯೊನೀತಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ದ ಬಗೆಟ್ ಹಕ್ಕ್‌ ನಿರಾಕರಣೆಲು ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲು Cookie statement ಮೊಬೈಲ್ಡ್‍ ತೊಜುಲೆಕೋhttps://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B2%B9%E0%B2%BE%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%A4
  ಮಹಾಭಾರತ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮಹಾಭಾರತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ವೇದಗಳು ಋಗ್ವೇದ · ಯಜುರ್ವೇದ · ಸಾಮವೇದ · ಅಥರ್ವಣವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಐತರೇಯ · ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ · ಈಶಾವಾಸ್ಯ · ತೈತ್ತಿರೀಯ · ಛಾಂದೋಗ್ಯ · g ಕೇನ · ಮುಂಡಕ · ಮಾಂಡೂಕ್ಯ · ಕಠ · ಪ್ರಶ್ನ · ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಪುರಾಣಗಳು ಗರು ಡ · ಅಗ್ನಿ . ನಾರದ . ಪದ್ಮ . ಸ್ಕಾಂದ . ಭವಿಷ್ಯ . ಬ್ರಹ್ಮ . ಭಾಗವತ . ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ . ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ . ವಾಯು . ಲಿಂಗ . ವಿಷ್ಣು . ವಾಮನ . ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ . ... ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ೮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ೯ ಕೆಲವು ಉಕ್ತಿಗಳು ೧೦ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇತಿಹಾಸ ... ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯುಂಟು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಪುಲವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕರ್ತೃ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ - ಪಂಪನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ... . ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷವೂ ಮಹಾಭಾರತ ನವೀಕರಣಗೊಂಡು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ... ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ನೋಡಿ. ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ CACHE

ಮಹಾಭಾರತ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮಹಾಭಾರತ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ವೇದಗಳು ಋಗ್ವೇದ · ಯಜುರ್ವೇದ · ಸಾಮವೇದ · ಅಥರ್ವಣವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಐತರೇಯ · ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ · ಈಶಾವಾಸ್ಯ · ತೈತ್ತಿರೀಯ · ಛಾಂದೋಗ್ಯ · g ಕೇನ · ಮುಂಡಕ · ಮಾಂಡೂಕ್ಯ · ಕಠ · ಪ್ರಶ್ನ · ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಪುರಾಣಗಳು ಗರು ಡ · ಅಗ್ನಿ . ನಾರದ . ಪದ್ಮ . ಸ್ಕಾಂದ . ಭವಿಷ್ಯ . ಬ್ರಹ್ಮ . ಭಾಗವತ . ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ . ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ . ವಾಯು . ಲಿಂಗ . ವಿಷ್ಣು . ವಾಮನ . ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ . ವರಾಹ . ಕೂರ್ಮ . ಮತ್ಸ್ಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಮಹಾಭಾರತ · ರಾಮಾಯಣ ಇತರ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ · ಆಗಮ · ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನ · ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ · ವೀರಶೈವ ಪುರಾಣ · ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ . ಬಸವರಾಜ ವಿಜಯಂ ಈ ಚೌಕ: ವೀಕ್ಷಿಸಿ • ಚರ್ಚಿಸಿ • ಸಂಪಾದಿಸಿ Modern depiction of Vyasa narrating the Mahabharata to Ganesha at the Murudeshwara temple, Karnataka. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಳಗದ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಚಿತ್ರಣ Krishna and Arjuna at Kurukshetra , 18th-19th-century painting. ಮಹಾಭಾರತ ಭಾರತದ ಧಾರ್ಮಿಕ, ತಾತ್ವಿಕ ಹಾಗೂ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಠ್ಯವೂ ಹೌದು. ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿರುವ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾರತೀಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಗ್ರೀಕ್ ನ ಜನಪದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಾದ ಇಲಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸಿ - ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೂ ಮಹಾಭಾರತದ ಏಳನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪರಿವಿಡಿ ೧ ಇತಿಹಾಸ/ ಹಿನ್ನೆಲೆ ೨ ಕಥಾವಸ್ತು ೩ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ೪ ಪರ್ವಗಳು ೫ ಉಪಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಗಳು ೬ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ೭ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ೮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ೯ ಕೆಲವು ಉಕ್ತಿಗಳು ೧೦ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇತಿಹಾಸ/ ಹಿನ್ನೆಲೆ [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಮಹಾಭಾರತ ' ಜಯ ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದೆಂದು ಕೆಲವರ ಪ್ರತೀತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಕಾಲ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಿಜವಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದದ್ದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ವಿಷಯ. ಆರ್ಯ ದ್ರಾವಿಡ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂಬ ಹಸಿಸುಳ್ಳಿನ ಮೂಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ತಲೆ ತಿರುಕ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ತಿಳಿಯದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ 'ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂ(ಧ್ವಂ)ಸ' ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1400. ಇನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಪಂಚಾಂಗ ರೀತ್ಯ ಕಾಲನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ ಹಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಗ್ರಹಣ ಇತ್ಯಾದಿ) ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 3100ಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಕಥಾವಸ್ತು [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಗೀತೋಪದೇಶ ಮಹಾಭಾರತದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಂದ್ರವಂಶದ ರಾಜರುಗಳ ಕಥೆ. ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಕುರುವಂಶ ( ಚಂದ್ರ ವಂಶ )ದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು ಎಂದು ಹಲವರ ಅಭಿಮತವಾದರೂ ಈ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಫುತ್ತದೆ. ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಹೋರಾಟ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಅವಸಾನ, ಪಾಂಡವರ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳು. ಮುಖ್ಯ ಕಥೆಯಲ್ಲದೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉಪಕಥೆ ಗಳುಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಮಹಾಭಾರತದ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ವಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಭೀಷ್ಮ : ಭೀಷ್ಮ ಶಂತನು ಮತ್ತು ಗಂಗೆಯ ಮಗ. ಶಂತನು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವತಿಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಲೆಂದು ಮದುವೆಯಾಗದಿರುವ ಮತ್ತು ರಾಜನಾಗದಿರುವ ವ್ರತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ 'ದೇವವ್ರತ' , 'ಗಾಂಗೇಯ' , 'ಪಿತಾಮಹ' ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಇಚ್ಛಾಮರಣಿಯಾದ ಭೀಷ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೌರವರ ಸೇನಾನಿ. ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ : ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ, ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೂತ್ರಧಾರನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ಕಥೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಸ, ಶಿಶುಪಾಲ, ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವರ ಮಿತ್ರ. ಪಗಡೆಯಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕೃಷ್ಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕ, ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಕ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೀತೋಪದೇಶ (ಭಗವದ್ಗೀತೆ) ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಪಾಂಡವರು : ಪಾಂಡವ ರು ಪಾಂಡು ಹಾಗೂ ಕುಂತಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಋಷಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಂಡು ಪಡೆಯಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಕುಂತಿಗೆ ದೊರೆತಿದ್ದ ದೂರ್ವಾಸನ ವರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕುಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾದ್ರಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಐವರು ಪಾಂಡವರು: ಯುಧಿಷ್ಠಿರ (ಯಮನಿಂದ), ಭೀಮ (ವಾಯುವಿನಿಂದ), ಅರ್ಜುನ (ಇಂದ್ರನಿಂದ), ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವ (ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ). ಮಹಾಭಾರತದ k koi ಯುದ್ಧ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಅವರ ದಾಯಾದಿಗಳಾದ ಕೌರವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದ್ರೌಪದಿ :ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ತ್ರೀಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಪಾತ್ರವೂ ಒಂದು. ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜ ದ್ರುಪದನ ಅಗ್ನಿಪುತ್ರಿ. ದ್ರುಷ್ಟ್ಯದ್ಯುಮ್ಯನ ತಂಗಿ. ದ್ರೌಪದಿ ಐವರೂ ಪಾಂಡವರ ಪತ್ನಿ. ಮಹಾಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಪಾತ್ರ ಒಂದು. ಕೌರವರು : ಕೌರವರು ಪಾಂಡುವಿನ ಅಣ್ಣ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳು (ಗಾಂಧಾರಿಯಿಂದ). ಒಟ್ಟು ನೂರು ಕೌರವರು - ಇವರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತು ದುಶ್ಯಾಸನ. ಕೊನೆಯವಳು ದುಶ್ಯೀಲೆ. ಕರ್ಣ : ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಮಹಾಭಾರತದ ದುರಂತ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕುಂತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಸೂತನೊಬ್ಬನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕರ್ಣ ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಶಾಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣನ ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ. ಅಂಗದ ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಶಾಪದ ಕಾರಣ, ತನ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಮರೆತುಹೋಗಿ ರಥ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಪರ್ವಗಳು [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಮಹಾಭಾರತದ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ವಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚಿತ್ರ: ಆದಿಪರ್ವ:- ಪರಿಚಯ, ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿವರ ( ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ), ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪಾಂಡವ ಮತ್ತು ಕೌರವರ ಜನನ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಭಾಪರ್ವ:- ಆಸ್ಥಾನದ ಜೀವನ, ಪಗಡೆಯಾಟ, ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ , ಪಾಂಡವರ ವನವಾಸ ಆರಂಭ ಅರಣ್ಯಕಪರ್ವ: -ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ವನವಾಸ ವಿರಾಟಪರ್ವ: -ವಿರಾಟನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವ: -ಯುದ್ಧದ ತಯಾರಿ ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ:- ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ, ಭೀಷ್ಮ ಕೌರವರ ಸೇನಾನಿ - ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ದ್ರೋಣಪರ್ವ: -ಯುದ್ಧದ ಮುಂದುವರಿಕೆ, ದ್ರೋಣ ರ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ:- ದ್ರೋಣರ ಮರಣಾನಂತರ, ಕರ್ಣ ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಶಲ್ಯಪರ್ವ:- ಶಲ್ಯ ನ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯ ಸೌಪ್ತಿಕಪರ್ವ:- ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪಾಂಡವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಸ್ತ್ರೀಪರ್ವ:- ಗಾಂಧಾರಿ ಯ ವಿಲಾಪ ಶಾಂತಿಪರ್ವ:- ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ಸಲಹೆ ಅನುಶಾಸನಪರ್ವ:- ಭೀಷ್ಮ ನ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಗಳು ಅಶ್ವಮೇಧಿಕಪರ್ವ:- ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಂದ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗ/ಯಜ್ಞ ಆಶ್ರಮವಾಸಿಕಪರ್ವ:- ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ , ಗಾಂಧಾರಿ , ಕುಂತಿ ಯರ ಆಶ್ರಮವಾಸ, ಕೊನೆಗೆ ಮರಣ ಮೌಸಲಪರ್ವ:- ಯಾದವ ರಲ್ಲಿ ಕಲಹ ('ಯಾದವೀ ಕಲಹ') ಮಹಾಪ್ರಸ್ತಾನಿಕಪರ್ವ:- ಪಾಂಡವರ ಮರಣದ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣಪರ್ವ:- ಪಾಂಡವರ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಉಪಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಗಳು [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಮಹಾಭಾರತದ ಭಾಗವಾದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಥೆಗಳು/ಗ್ರಂಥಗಳು:- ಭಗವದ್ಗೀತೆ (ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ): ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ದ ಮುಖ್ಯ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಿಂದೂ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಗಮವೆನ್ನಬಹುದು. ನಾಲ್ಕು ಯೋಗಮಾರ್ಗಗಳಾದ ಭಕ್ತಿ , ಜ್ಞಾನ , ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ (ನೋಡಿ: ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ )ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ದಮಯಂತಿ (ಅರಣ್ಯಕಪರ್ವ): ನಳ ಮತ್ತು ದಮಯಂತಿಯರ ಕಥೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಪಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ, ವರುಣ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ದಮಯಂತಿ ನಳನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಜೂಜಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಳ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಮಯಂತಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲೆಂದು ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುವ ನಳ ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ತರಬೇತುಗಾರನಾಗಿ ರಾಜನೊಬ್ಬನ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಅನುಮಾನ ಬಂದ ದಮಯಂತಿ ಈ ರಾಜನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಅಡಿಗೆಯ ರುಚಿಯಿಂದ ನಳನನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾಳೆ. ನಳ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಕಥೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ: ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ 'ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ' ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಕಥೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೇಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಋಷ್ಯಶೃಂಗ (ಅರಣ್ಯಕಪರ್ವ): ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಋಷಿ, ಪೌರಾಣಿಕವಾಗಿ ವಿಭಾಂಡಕ ಋಷಿಯ ಮಗ. ರೋಮಪಾದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಬಂದಾಗ ಋಷ್ಯಶೃಂಗನೇ ಮಳೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದನಂತೆ. ಇಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಶೃಂಗೇರಿ ಯ ಮೊದಲ ಹೆಸರು 'ಋಷ್ಯಶೃಂಗ ಗಿರಿ' ಆಗಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (ಅನುಶಾಸನಪರ್ವ): ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ವಿಷ್ಣುವಿನ ೧,೦೦೦ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವದ ೧೪೯ ನೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಭೀಷ್ಮನ ಬಳಿ ಹೋಗುವ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಅನೇಕ ಧರ್ಮಪ್ರಶ್ನೆ ಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಪುಣ್ಯಸಂಪಾದನೆಯ ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಭೀಷ್ಮ ಉತ್ತರವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯೂ ಮಹಾಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಬರೆದ ಕೃತಿಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶಾಲವಾದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗ್ರಂಥ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು 'ಐದನೆಯ ವೇದ' ಎಂದೇ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ತಾತ್ವಿಕ ಬೇರುಗಳು ಇರುವುದು ವೈದಿಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವಂತೆ, ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದು: ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ. ಮಹಾಭಾರತದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು, ಉಪಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತವೆ. ವೇದಾಂತ, ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ಪಂಚರಾತ್ರ, ಯೋಗ ಮೊದಲಾದ ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಹೌದು. ವಿವಿಧ ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯೂ ಮಹಾಭಾರತದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈಶಂಪಾಯನ ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: 'ಓ ವಿವೇಕಿ! ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿ: ಸಾಂಖ್ಯ, ಯೋಗ, ಪಂಚರಾತ್ರ, ಆರಣ್ಯಕ. ಅವುಗಳ ದಾರಿಗಳು ಬೇರೆ, ಆದರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ!' ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜನೀತಿ, ಯುದ್ಧನೀತಿ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯುಂಟು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಪುಲವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕರ್ತೃ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ - ಪಂಪನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಕನ್ನಡದ ಮೇರುಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ. ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯಮಿಶ್ರಿತವಾದ 'ಚಂಪೂ' ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪಂಪ ಭಾರತ ತನ್ನ ಆಳವಾದ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಇದೇ ಕಾಲದ ರನ್ನನ 'ಗದಾಯುದ್ಧಂ' ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಭೀಮ-ದುರ್ಯೋಧನರ ಗದಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದಾದರೂ ಇಡಿಯ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಮಹಾಭಾರತ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ವಿರಚಿತ 'ಕರ್ಣಾಟ ಭಾರತ ಕಥಾಮಂಜರಿ'ಯು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಅಥವಾ 'ಗದುಗಿನ ಭಾರತ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃತಿ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ತನ್ನ ಪಾತ್ರವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ರೂಪಕಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತ .ಕುಮರವ್ಯಾಸನು, ದುರ್ಯೋಧನನ ಅವಸಾನದ ನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವವರೆಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ಸಂಸ್ಕೃತದ ವ್ಯಾಸರ ಭಾರತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೂ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾವ್ಯವೆಂಬಂತೆ ಮೂಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಿಮಿಗಿಲಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಪರ್ವಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭೀಮನ ಕೋಣೆ ಕೇಡಲೇಸರದ ಪರಮದೇವ ಕವಿಯು ವ್ಯಾಸರ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ವಗಳನ್ನೂ ವಾರ್ಧಿಕ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಪರ್ವ ಮಾತ್ರ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ , ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕವಿ ವಿರಚಿತ ' ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ 'ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬ೦ದಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಹಾಭಾರತದ ಆವೃತ್ತಿ ಎ ಅರ್ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಳು ಬರೆದ 'ವಚನ ಭಾರತ.' ಈ ಕೃತಿ ಸರಳವಾದ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ 'ಪರ್ವ' ( ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ). ಮೇಲಿನವು ಮುಖ್ಯ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದ ಕೃತಿಗಳಾದರೆ, ಮಹಾಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದ ಕೃತಿಗಳು ಅನೇಕ. ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ರವರ 'ಬೆರಳ್ ಗೆ ಕೊರಳ್' ಮಹಾಭಾರತದ ಏಕಲವ್ಯನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದ ನಾಟಕ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀ ಅವರ 'ಗದಾಯುದ್ಧಂ' ರನ್ನನ ಕಾವ್ಯದ ನಾಟಕ ರೂಪಾಂತರ. ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ರ 'ಯಯಾತಿ' ಮಹಾಭಾರತದ ಉಪಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆದ ನಾಟಕ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಾವೆಯವರು ಅಂಧಪರ್ವ, ಅಶ್ವಮೇಧ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಧಾ ಮತ್ತು ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಂಧಪರ್ವ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಪಾತ್ರಪ್ರಪಂಚ ಎಂಬ ಸಂಕಲನವೂ ಇದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷವೂ ಮಹಾಭಾರತ ನವೀಕರಣಗೊಂಡು ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಉಕ್ತಿಗಳು [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಕ್ಯಗಳು 'ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.' -- ಆದಿಪರ್ವ. 'ಅತೃಪ್ತಿಯೇ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೂಲ.' -- ದುರ್ಯೋಧನ. 'ಅಧಿಕಾರದ ನಶೆ ಮದ್ಯದ ನಶೆಗಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಧಿಕಾರದ ನಶೆ ಇರುವವನಿಗೆ ಆತ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವವರೆಗೂ ನಶೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.' -- ವಿದುರ. 'ಸಾಧುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು, ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ, ಯುಗ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೇನೆ.' -- ಕೃಷ್ಣ. Rajadharma ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾಭಾರತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯ: http://www.hindunet.org/mahabharata/ http://bombay.oriental.cam.ac.uk/john/mahabharata/statement.html ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಿಂಧೂ-ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ - ಸುಭಾಷ ಕಾಕರ ಲೇಖನ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕಾನಾಂದರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಪ್ರವಚನ MP3 v t e ಕುರು ವಂಶವೃಕ್ಷ ಕುರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ క ಗಂಗ ಶಂತನ ಕ ಸತ್ಯವತಿ ಪರಶುರಾಮ ಭೀಷ್ಮ ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಅಂಬಿಕ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯ ಅಂಬಾಲಿಕ ವ್ಯಾಸ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಗ ಗಾಂಧಾರಿ ಶಕುನಿ ಕುಂತಿ ಪಾಂಡುರಾಜ ಗ ಮಾದ್ರಿ ಕರ್ಣ ಚ ಧರ್ಮರಾಜ ಡ ಭೀಮ ಡ ಅರ್ಜುನ ಡ ಸುಭದ್ರೆ ನಕುಲ ಡ ಸಹದೇವ ಡ ಪಾಂಡವ ಡ ದ್ರೌಪದಿ ದುರ್ಯೋಧನ ತ ಭಾನುಮತಿ ದುಶ್ಯಳೆ ದುಶ್ಶಾಸನ (98 ಪುತ್ರರು) ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಮಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಂಭ ಅಭಿಮನ್ಯು ಉತ್ತರೆ ಪ್ರತಿವಿ೦ದ್ಯ ನ ಶ್ರುತಸೋಮ ನ ಶ್ರುತಮರ್ಮ ನ ಶತಾನೀಕ ನ శ్రుతసేనుడు ನ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮದ್ರಾವತಿ ಕಕ್ಷಸೇನ ಉಗ್ರಸೇನ ಚಿತ್ರಸೇನ ಇಂದ್ರಸೇನ ಸುಶೇಣ ನಖ್ಯಸೇನ ಜನಮೇಜಯ ಸೂಚನೆಗಲು ಕ : the king of kuru dingdom is kuru. Santhana is the one of the kings in kuru kingdom. satyavathi and ganga are the wives of Santhana. ಗ : After the death of vichitravirya dhrutarastra and pandu were born by vyasa. ಚ : karna was born to kunthi by surya . ಡ : pandavas are the sons of pandu.But they were born by different ways. 'dharmaraja' by 'yamadharmaraja' , 'bhima' by 'vaayudeva' , 'arjuna' by 'indra' , 'nakula' and 'sahadeva' by 'aswanidevathas'. ತ : duryodhana and his brothers born at same time. ನ : The sons of pandavas with droupadi are: ** 'prativindhya' by 'dharmaraja' , 'srutasoma' by 'bhima' , 'srutakarma' by 'arjuna: , 'sataneeka' by 'nakula' and 'srutasena' by 'sahadeva'. important symbols ಪುರುಷ: blue line ಸ್ತ್ರೀ: red line ಪಾಂಡವ : green box ಕೊಉರವ : yellow box ಉಪಪಾಂಡವ : pink box v t e ವೇದವ್ಯಾಸ ವಿರಚಿತ ಮಹಾಭಾರತ ಕುರು ವಂಶ ಶಂತನು · ಗಂಗೆ · ಭೀಷ್ಮ · ಸತ್ಯವತಿ · ಚಿತ್ರಾಂಗದ · ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯ · ಅಂಬಾ · ಅಂಬಿಕ · ಅಂಬಾಲಿಕ · ವಿದುರ · ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ · ಗಾಂಧಾರಿ · ಶಕುನಿ · ಪಾಂಡು · ಕುಂತಿ · ಮಾದ್ರಿ · ಯುಧಿಷ್ಠಿರ · ಭೀಮಸೇನ · ಅರ್ಜುನ · ನಕುಲ · ಸಹದೇವ · ದುರ್ಯೋಧನ · ದುಶ್ಯಾಸನ · ಯುಯುತ್ಸು · ದುಶ್ಯಲಾ · ದ್ರೌಪದಿ · ಹಿಡಿಂಬಿ · ಘಟೋತ್ಕಚ · ಅಹಿಲಾವತಿ · ಸುಭದ್ರ · ಉತ್ತರೆ · ಉಲೂಚಿ · ಇರಾವನ · ಬರ್ಬರಿಕ · ಬಬ್ರುವಾಹನ · ಪರೀಕ್ಷಿತ · ಜನಮೇಜಯ · ಅಭಿಮನ್ಯು ಇತರ ಪಾತ್ರಗಳು ಕರ್ಣ · ದ್ರೋಣ · ಅಂಬೆ · ವೇದವ್ಯಾಸ · ಕೃಷ್ಣ · ಸಾತ್ಯಕಿ · ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ · ಸಂಜಯ · ವಿರಾಟ · ಕೀಚಕ · ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ · ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ · ಏಕಲವ್ಯ · ಕೃತವರ್ಮ · ಜರಾಸಂಧ · ಮಾಯಾಸುರ · ದೂರ್ವಾಸ · ಜಯದ್ರಥ · ಬಲರಾಮ · ದ್ರುಪದ · ಹಿಡಿಂಬ · ಶಲ್ಯ · ಅತಿರಥ · ಶಿಖಂಡಿ ಇತರೆ ಪಾಂಡವರು · ಕೌರವರು · ಹಸ್ತಿನಾಪುರ · ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ · ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ · ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ | ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣ | ಇತಿಹಾಸ ದೇವತೆಗಳು : ಶಿವ | ಬ್ರಹ್ಮ | ವಿಷ್ಣು | ರಾಮ | ಕೃಷ್ಣ | ಗಣೇಶ | ಕಾರ್ತಿಕೇಯ | ಹನುಮಂತ | ಲಕ್ಷ್ಮಣ | ಇಂದ್ರ | ಸೂರ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ | ಸರಸ್ವತಿ | ಲಕ್ಷ್ಮಿ | ಪಾರ್ವತಿ | ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ | ಕಾಳಿ | ಸೀತೆ | ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿ | ರಾಧೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು : ವೇದಗಳು | ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು | ಪುರಾಣಗಳು | ರಾಮಾಯಣ | ಮಹಾಭಾರತ | ಭಾಗವತ ' https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಹಾಭಾರತ&oldid=788628 ' ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವರ್ಗಗಳು : Pages using duplicate arguments in template calls ಮಹಾಭಾರತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪುರಾಣ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಐ.ಪಿ ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿರಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ನಾಮವರ್ಗಗಳು ಲೇಖನ ಚರ್ಚೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು ನೋಟಗಳು ಓದು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕು ಸಂಚರಣೆ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ಸಮುದಾಯ ಪುಟ ಪ್ರಚಲಿತ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಟ ಸಹಾಯ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡು ಮುದ್ರಿಸು/ರಫ್ತು ಮಾಡು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ PDF ಎಂದು ನಕಲಿಳಿಸಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ Wikimedia Commons ಉಪಕರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪುಟಗಳು ಸ್ಥಿರ ಕೊಂಡಿ ಪುಟದ ಮಾಹಿತಿ Wikidata ವಸ್ತು ಈ ಪುಟವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ Short URL ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು Alemannisch Aragonés العربية مصرى অসমীয়া Asturianu Azərbaycanca Башҡортса Žemaitėška Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български भोजपुरी বাংলা བོད་ཡིག বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Brezhoneg Bosanski Буряад Català Нохчийн کوردی Čeština Cymraeg Dansk Deutsch डोटेली Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Français Frysk Galego गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni ગુજરાતી עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Magyar Հայերեն Bahasa Indonesia Ilokano Ido Íslenska Italiano 日本語 Basa Jawa ქართული Qaraqalpaqsha Қазақша ភាសាខ្មែរ 한국어 Latina Lietuvių Latviešu मैथिली Basa Banyumasan Македонски മലയാളം Монгол मराठी Bahasa Melayu မြန်မာဘာသာ नेपाली नेपाल भाषा Nederlands Norsk nynorsk Norsk Occitan ଓଡ଼ିଆ ਪੰਜਾਬੀ पालि Polski Piemontèis پنجابی Português Română Русский संस्कृतम् Scots Srpskohrvatski / српскохрватски Simple English Slovenčina Slovenščina Српски / srpski Basa Sunda Svenska Kiswahili தமிழ் తెలుగు ไทย Türkmençe Tagalog Türkçe Українська اردو Oʻzbekcha/ўзбекча Tiếng Việt Winaray მარგალური ייִדיש 中文 Bân-lâm-gú 粵語 ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ೨೭ ಜುಲೈ ೨೦೧೭, ೧೫:೫೩ ರಂದು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಪಠ್ಯವು Creative Commons Attribution-ShareAlike License ನಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ನೋಡಿ. ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಡೆವೆಲಪರ್‌ಗಳು Cookie statement ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆhttps://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF%3A%E0%B2%A8%E0%B2%AE%E0%B3%8D%E0%B2%AE_%E0%B2%AC%E0%B2%97%E0%B3%8D%E0%B2%97%E0%B3%86
  ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ. ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ್ನು ತರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಳಸಬಲ್ಲ, ಸಂಪಾದಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕೋಶವಿದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವರು. ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿ. ಕನ್ನಡ ... ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ. ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ್ನು ತರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಳಸಬಲ್ಲ, ಸಂಪಾದಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕೋಶವಿದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ... . ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದರ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ H P Nadig ಅಥವಾ Pamri ಅಥವಾ Ashwath ... ಬಳಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ನೋಡಿ. ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಡೆವೆಲಪರ್‌ಗಳು CACHE

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವಕೋಶ. ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನ್ನು ತರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಳಸಬಲ್ಲ, ಸಂಪಾದಿಸಬಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕೋಶವಿದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವರು. ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಅಂಚೆಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿ. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದರ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ H P Nadig ಅಥವಾ Pamri ಅಥವಾ Ashwath ರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. (Replace at with @ ) ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸಾಹವಿರುವವರು FAQ ನೋಡಿ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಖನವೂ GFDL ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ ಕೆಳಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಲೇಖನಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆದವರ ಸ್ವತ್ತು (ಕಾಪಿರೈಟ್ ಆಯಾ ಲೇಖಕರದು). ' https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ನಮ್ಮ_ಬಗ್ಗೆ&oldid=741436 ' ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವರ್ಗ : ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪುಟಗಳು ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಐ.ಪಿ ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿರಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ನಾಮವರ್ಗಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಪುಟ ಚರ್ಚೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು ನೋಟಗಳು ಓದು ಮೂಲವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕು ಸಂಚರಣೆ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ಸಮುದಾಯ ಪುಟ ಪ್ರಚಲಿತ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಟ ಸಹಾಯ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡು ಮುದ್ರಿಸು/ರಫ್ತು ಮಾಡು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ PDF ಎಂದು ನಕಲಿಳಿಸಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ Wikimedia Commons MediaWiki Meta-Wiki Wikispecies Wikidata ಉಪಕರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪುಟಗಳು ಸ್ಥಿರ ಕೊಂಡಿ ಪುಟದ ಮಾಹಿತಿ Wikidata ವಸ್ತು Short URL ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು Аҧсшәа Afrikaans Alemannisch Aragonés العربية مصرى অসমীয়া Asturianu Azərbaycanca تۆرکجه Башҡортса Boarisch Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български भोजपुरी Bahasa Banjar বাংলা བོད་ཡིག Català Нохчийн Cebuano کوردی Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Euskara فارسی Suomi Føroyskt Français Nordfriisk Frysk Galego 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 ગુજરાતી עברית हिन्दी Magyar Հայերեն Bahasa Indonesia ꆇꉙ Ilokano Íslenska Italiano 日本語 Basa Jawa Қазақша ភាសាខ្មែរ 한국어 Kurdî Кыргызча Lëtzebuergesch Lietuvių Latviešu Māori Македонски Монгол Bahasa Melayu မြန်မာဘာသာ مازِرونی नेपाली Norsk nynorsk Norsk Diné bizaad ଓଡ଼ିଆ Ирон ਪੰਜਾਬੀ Kapampangan Polski Português Runa Simi Română Русский Scots سنڌي Davvisámegiella Sängö සිංහල Simple English Slovenčina Slovenščina Soomaaliga Српски / srpski Basa Sunda Svenska Kiswahili தமிழ் తెలుగు Тоҷикӣ ไทย Tagalog Türkçe Татарча/tatarça ئۇيغۇرچە / Uyghurche Українська Tiếng Việt Walon Winaray 吴语 მარგალური ייִדיש Yorùbá 中文 粵語 ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ೨೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೭, ೧೭:೩೦ ರಂದು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಪಠ್ಯವು Creative Commons Attribution-ShareAlike License ನಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ನೋಡಿ. ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಡೆವೆಲಪರ್‌ಗಳು Cookie statement ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆhttps://tcy.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B2%BE%E0%B2%9F%E0%B2%95
  ಕರ್ನಾಟಕ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್ ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ , ನಾಡ್‍ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ದೇಶದ ತೆನಕ್ಕಾಯಿ ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಒ೦ಜಿ ರಾಜ್ಯೊ. 1956ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯೊಂದು ಉದಯೊ ಆ೦ಡ್. ೧೯೭೨ಡ್ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯೊ ಕರ್ನಾಟಕೊ ರಾಜ್ಯೊಂದು ಪುದರ್ ಪಡೆಂಡ್. ಇಂದೆಕ್ ಕಾರಣೊ ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಸುರುತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನೊನು ಆದರಿತ್‍ದ್ ೧೯೫೦ಡ್, ೧೯೫೬ಡ್ ಸುತ್ತುಮುತ್ತುದ ರಾಜ್ಯೊಲೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಸೊಲೆನ್ ಕರ್ನಆಟಕೊಕು ಸೇರಾಯರಾಂಡ್. ಮುಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ . ... ೧೯೫೦ಡ್, ೧೯೫೬ಡ್ ಸುತ್ತುಮುತ್ತುದ ರಾಜ್ಯೊಲೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಸೊಲೆನ್ ಕರ್ನಆಟಕೊಕು ಸೇರಾಯರಾಂಡ್. ಮುಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ... ಎತ್ತರೊಡು ಉಂಡು. ಉಂದು ಬಾರತೊಡು ದಿಂಜ ಎತ್ತರೊ ಉಪ್ಪುನ ರಾಜ್ಯೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ. ಜಿಲ್ಲೆಲು [ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ] ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಚಿಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಚಾಮರಾಜನಗರ ... ಕೊಲಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿದರ್ ರಾಯಚೂರು ಕೊಪ್ಪಳ ಯಾದಗಿರಿ ಬಾಷೆಲು [ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ] ಕನ್ನಡ ತುಳು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳ ಉರ್ದು ಬ್ಯಾರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅರೆಭಾಷೆ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ ಪರ್ಬಲು [ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ] ದೀಪಾವಳಿ ಯುಗಾದಿ ಬಿಸು ದಸರ ಈದ್ CACHE

ಕರ್ನಾಟಕ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್ ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ , ನಾಡ್‍ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ದೇಶದ ತೆನಕ್ಕಾಯಿ ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಒ೦ಜಿ ರಾಜ್ಯೊ. 1956ನೇ ಇಸವಿಡ್ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯೊಂದು ಉದಯೊ ಆ೦ಡ್. ೧೯೭೨ಡ್ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯೊ ಕರ್ನಾಟಕೊ ರಾಜ್ಯೊಂದು ಪುದರ್ ಪಡೆಂಡ್. ಇಂದೆಕ್ ಕಾರಣೊ ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಸುರುತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನೊನು ಆದರಿತ್‍ದ್ ೧೯೫೦ಡ್, ೧೯೫೬ಡ್ ಸುತ್ತುಮುತ್ತುದ ರಾಜ್ಯೊಲೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಸೊಲೆನ್ ಕರ್ನಆಟಕೊಕು ಸೇರಾಯರಾಂಡ್. ಮುಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ . ಬೆ೦ಗಳೂರು ನೆತ್ತ ರಾಜಧಾನಿ. ತುಳುನಾಡ್ ದ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ ಈ ರಾಜ್ಯಗ್ ಸೇರು೦ಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ್ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗ ಆದ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅವು - ಕರಾವಳಿ , ಮಲೆನಾಡ್ ಬುಕ ಬಯಲ್ ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶ. ಇತ್ತೆದ ದಿನೊಟ್ ಬೇಕ ಆರ್ಥಿಕವಾದ್ ಬುಳೆವೊ೦ದುಲ್ಲಾಯಿನ ರಾಜ್ಯ ಉ೦ದು. [೧] ಪರಿವಿಡಿ ೧ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥೋ ೨ ಜಿಲ್ಲೆಲು ೩ ಬಾಷೆಲು ೪ ಪರ್ಬಲು ೫ ಧರ್ಮಲು ೬ ಸಾಹಿತ್ಯ ೭ ಉಲ್ಲೇಕೊ ೮ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥೋ [ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ] 'ಕರ್ನಾಟಕ' ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಗ್ ಅನೇಕೊ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಲೆನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದೆರ್. ಮಾಂತೆಡ್‍ತ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಪಂಡ 'ಕರು+ನಾಡು' ಪನ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಪುಟ್‍ದ್ಂಡ್. ಕರು ನಾಡು ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣ್‌ದ ನಾಡ್ನಾ. 'ಎತ್ತರೊದ ಪ್ರದೇಸೊ' ಪನ್ಪುನ ಅರ್ತೊಲ ಉಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕೊ ರಾಜ್ಯೊ ಸಮುದ್ರೊ ಮಟ್ಟೊಡ್ದ್ ಸರಾಸರಿ ೧೫೦೦ ಅಡಿ ಎತ್ತರೊಡು ಉಂಡು. ಉಂದು ಬಾರತೊಡು ದಿಂಜ ಎತ್ತರೊ ಉಪ್ಪುನ ರಾಜ್ಯೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ. ಜಿಲ್ಲೆಲು [ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ] ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಚಿಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಸನ ದಾರವಾಡ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾವೇರಿ ಗುಲಬರ್ಗ ಗದಗ ಬಿಜಾಪುರ ಮಂಡ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಮನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ತುಮಕೂರು ಕೊಲಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿದರ್ ರಾಯಚೂರು ಕೊಪ್ಪಳ ಯಾದಗಿರಿ ಬಾಷೆಲು [ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ] ಕನ್ನಡ ತುಳು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳ ಉರ್ದು ಬ್ಯಾರಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅರೆಭಾಷೆ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ ಪರ್ಬಲು [ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ] ದೀಪಾವಳಿ ಯುಗಾದಿ ಬಿಸು ದಸರ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಧರ್ಮಲು [ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ] ಹಿಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಕೈಸ್ತ ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಇತರರು. ಸಾಹಿತ್ಯ [ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ] ಉಲ್ಲೇಕೊ [ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ] ↑ Karnataka History , karnatakaitihasaacademy.org ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ [ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ] ' https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕರ್ನಾಟಕ&oldid=76349 'ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ವರ್ಗೊ : ರಾಜ್ಯೊಲು ಸಂಚಾರೊದ ಮೆನು ಸ್ವಂತೊ ಉಪಕರಣೊಲು ಲಾಗಿನ್ ಆತ್‘ಜ್ಜರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಾನಿಕೆಲು ಪೊಸ ಖಾತೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಪುದರ್-ಜಾಗೆಲು ಪುಟೊ ಚರ್ಚೆ ವಿವಿಧ ರೂಪೊಲು ನೋಟೊಲು ಓದ್‍ಲೆ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ಇತಿಹಾಸೊನು ತೂಲೆ ನನಾತ್ ನಾಡ್‍ಲೆ ಸಂಚಾರೊ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ಸಮುದಾಯೊ ಪುಟೊ ಇತ್ತೆದ ಸಂಗತಿಲು ಇಂಚಿಪೊದ ಬದಲಾವಣೆಲು ಗೊತ್ತುದಾಂತಿ ಪುಟೊ ಸಹಾಯೊ ದಾನೊ ಮುದ್ರಿಸಾಲೆ/ಪಿದಯಿ ಕಡಪುಡುಲೆ ಬೂಕುನು ಉಂಡುಮಲ್ಪುಲೆ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆವೃತ್ತಿ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಲೆಡ್ Wikimedia Commons ಉಪಕರಣೊಲು ಇಡೆ ವಾ ಪುಟೊ ಕೊಂಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸಂಬಂದೊ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಲು ಫೈಲ್’ನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿಸೇಸೊ ಪುಟೊಕುಲು ಸ್ತಿರೊ ಕೊಂಡಿ ಪುಟೊದ ಮಾಹಿತಿ Wikidataಅಂಸೊ ಈ ಪುಟೊನು ಉಲ್ಲೇಕೊ ಮಲ್ಪುಲೆ Short URL ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್ Acèh Afrikaans አማርኛ العربية অসমীয়া Asturianu تۆرکجه Boarisch Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български भोजपुरी বাংলা བོད་ཡིག বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Brezhoneg Català Нохчийн Cebuano Čeština Cymraeg Dansk Deutsch Dolnoserbski डोटेली ދިވެހިބަސް Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Français Nordfriisk Gaeilge गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni ગુજરાતી 客家語/Hak-kâ-ngî עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Hornjoserbsce Magyar Հայերեն Bahasa Indonesia Íslenska Italiano 日本語 ქართული ಕನ್ನಡ 한국어 कॉशुर / کٲشُر Latina لۊری شومالی Lietuvių Latviešu मैथिली Malagasy Македонски മലയാളം Монгол मराठी Bahasa Melayu नेपाली नेपाल भाषा Nederlands Norsk nynorsk Norsk Occitan ଓଡ଼ିଆ ਪੰਜਾਬੀ Kapampangan Polski پنجابی پښتو Português Română Русский संस्कृतम् Scots Srpskohrvatski / српскохрватски Simple English Slovenčina Српски / srpski Svenska Kiswahili தமிழ் తెలుగు Тоҷикӣ ไทย Türkçe Українська اردو Oʻzbekcha/ўзбекча Vèneto Tiếng Việt Winaray 吴语 მარგალური ייִדיש Yorùbá 中文 Bân-lâm-gú 粵語 ಕೊಂಡಿಲೆನ್ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ ಈ ಪುಟೊ ಅಕೇರಿಗ್ ತಾರೀಕ್ ೫ ದಸಂಬರ್ ೨೦೧೭ ತ್ತಾನಿ ೧೧:೩೨ ಗ್ ಬದಲಾತ್ಂಡ್. ಪಟ್ಯೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್‌ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಶನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ದ ಅಡಿಟ್ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು. ಬೇತೆ ಷರ್ತೊಲು ಉಪ್ಪು. ವಿವರೊಲೆಗ್ ಗಲಸುನ ನಿಬಂಧನೆಲೆನ್ ತೂಲೆ. ಕಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯೊನೀತಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ದ ಬಗೆಟ್ ಹಕ್ಕ್‌ ನಿರಾಕರಣೆಲು ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಮಲ್ಪುನಕುಲು Cookie statement ಮೊಬೈಲ್ಡ್‍ ತೊಜುಲೆಕೋhttp://vishvakannada.com
  Vishva Kannada | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ :: ಕವಿತೆ, ಲೇಖನ, ಪರಿಚಯ, ಹಾಸ್ಯ, ಅಂತರಜಾಲದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ. ಮುಖಪುಟ Search ಕನ್ನಡ ಲೋಗೋ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ Vishva Kannada is world’s first online magazine as well as web-site in Kannada. The very first trial issue was put up in mid-Dec 1996. From Jan 1997 it was quite regular as monthly. For the Feb 1998 issue, Vishva Kannada used dynamic fonts, thus becoming the ... Vishva Kannada | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ :: ಕವಿತೆ, ಲೇಖನ, ಪರಿಚಯ, ಹಾಸ್ಯ, ಅಂತರಜಾಲದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ. ಮುಖಪುಟ Search ಕನ್ನಡ ಲೋಗೋ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ Vishva Kannada is world’s first online magazine ... ಈಗ ಸಿದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ನಾಳೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ನಡ -ಏನೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶ ತಯಾರಿ ... ಶೂಟ್ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ ಲೋಗೋ ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಜನಪದ ... ಹಾಸ್ಯ ಮುಖಪುಟ Search ಕನ್ನಡ ಲೋಗೋ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ Copyright © 2009 Vishva Kannada | All CACHE

Vishva Kannada | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ :: ಕವಿತೆ, ಲೇಖನ, ಪರಿಚಯ, ಹಾಸ್ಯ, ಅಂತರಜಾಲದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ. ಮುಖಪುಟ Search ಕನ್ನಡ ಲೋಗೋ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ Vishva Kannada is world’s first online magazine as well as web-site in Kannada. The very first trial issue was put up in mid-Dec 1996. From Jan 1997 it was quite regular as monthly. For the Feb 1998 issue, Vishva Kannada used dynamic fonts, thus becoming the first Indian language web-site to use that technology. Vishva Kannada was sub-domain under indianlanguages till 1999 Dec. From Jan 2000 it got its own domain name, ie, www.vishvakannada.com. Read More.. ಲೇಖನ ಬ್ಲಾಗ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೋಕ ಕವಿತೆ ಕಥೆ ಚಿನಕುರಳಿ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಚಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮನೋರಂಜನೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ ಹಾಸ್ಯ eಳೆ FAQs Featured Articles Indic Computing photos Dr. Indic Downloads Articles Whatsnew Announcements Tutorials ಬೇಳೂರು ಸುದರ್ಶನ ಅವರ ಅಂಕಣ ಸಂಪಾದಕರಿಂದ Uncategorized ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಈಗ ಸಿದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ನಾಳೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ನಡ -ಏನೇನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶ ತಯಾರಿ ಕನ್ನಡದ ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನಕೋಶಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ತುಂಬಿತು Read More.. ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸಂದರ್ಶನ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಯಾದವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಥದ ಚಕ್ರದಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರು ಡಾ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ Read More.. ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ 'ತುತ್ತೂರಿ' ಡಾ| ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ರವರ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ Read More.. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ -೨೦೦೦ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಸ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ‘ಅಕ್ಕ’ನ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಗೋಚರ ಅಪಾಯಗಳು ತರಲೆ ಅನುವಾದ – ೧ ೨೦೦೬ರ ಅತ್ಯತ್ತಮ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ Read More.. – ಮರ್ಕಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗೆ ೧೦ ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಉತ್ತರ ದೊರಕದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. Read More.. Old (non-Unicode) version of Vishva Kannada is available here . Note: New articles are available only in Kannada Unicode encoding. aim-and-shoot Android DSLR NFC NLP sfs SLR smartphone ಅಪೆರ್ಚ್‌ರ‍್ ಆಂಡ್ರೋಯಿಡ್ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ‍್ ಏಮ್ ಆಂಡ್ ಶೂಟ್ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡ ಲೋಗೋ ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಜನಪದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಡಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ‍್ ತಂತ್ರಾಂಶ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ನೋಕಿಯ 701 ಪರಿಚಯ ಫಾಂಟ್ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹೆಡ್‌ಸೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯುನಿಕೋಡ್ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಲೆನ್ಸ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಟ್ಟರ‍್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಂದರ್ಶನ ಸಮೀಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂವಹನ ಸಹಜ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹಾಸ್ಯ ಮುಖಪುಟ Search ಕನ್ನಡ ಲೋಗೋ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ Copyright © 2009 Vishva Kannada | All Rights Reserved. Designed by Dhyeyahttp://www.dk.nic.in/
  ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ Skip to Main Content | Screen Reader Access | | | English ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಯಕ್ಷಗಾನ –ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕಂಬಳ-ಕೋಣಗಳ ಓಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಗ್ರಾಮ, ಪಿಲಿಕುಳ Previous Next ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಸೌತ್ ಕೆನರಾ) ಜಿಲ್ಲೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ... ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ Skip to Main Content | Screen Reader Access | | | English ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಯಕ್ಷಗಾನ –ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕಂಬಳ-ಕೋಣಗಳ ಓಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಗ್ರಾಮ, ಪಿಲಿಕುಳ Previous Next ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಸೌತ್ ಕೆನರಾ) ಜಿಲ್ಲೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ... ಸುತ್ತುವರಿದಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ CACHE

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ Skip to Main Content | Screen Reader Access | | | English ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಯಕ್ಷಗಾನ –ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕಂಬಳ-ಕೋಣಗಳ ಓಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಗ್ರಾಮ, ಪಿಲಿಕುಳ Previous Next ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ಸೌತ್ ಕೆನರಾ) ಜಿಲ್ಲೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಟ್ಟು 4859 ಚ.ಕೀ.ಮೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೂ ಮಂಗಳೂರು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಬೀಚ್ , ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕೂಡಾ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ...ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು / ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು : ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಅಡುಗೆಯವರ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ - ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಹವಾಮಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ನಕ್ಷೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಸತು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ/ಆದೇಶಗಳು ಟೆಂಡರ್ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿತ್ರ ಪೋರ್ಟಲ್ /ಬ್ಲಾಗ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋನಿನಲ್ಲಿ ಜಾಲತಾಣ ತೆರೆಯಲು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪಹಣಿ ವೀಕ್ಷಿಸು ಉಪಯೋಗಿ ಲಿಂಕ್ ಗಳು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಆಧಾರ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿhttps://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B3%A7%E0%B3%AF%E0%B3%AC%E0%B3%A9
  ೧೯೬೩ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ೧೯೬೩ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ೧೯೬೩ - ೨೦ನೆ ಶತಮಾನದ ೬೩ನೆ ವರ್ಷ . ಪರಿವಿಡಿ ೧ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ೨ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ೩ ನಿಧನ ೪ ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಈ ಲೇಖನದಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಲೇಖನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಬಹುದು. ೧೯೬೩ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಿ.ಎಸ್.ರಾವ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್.ಕೆ.ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ... ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ೧೯೬೩ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಜ್ಯೂಪಿಟರ್ == ಜನನ == ಜೂನ್ ೩ - ಕನ್ನಡ ದ ಸಾಹಿತಿ ಟಿ.ಸಿ.ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೦೧ - ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಅಹಲ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ ನಿಧನ [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಕನ್ನಡ ದ ಸಾಹಿತಿ, ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ೧೯೬೨ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಜನವರಿ | ಫೆಬ್ರುವರಿ ... ನೋಡಿ. ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಡೆವೆಲಪರ್‌ಗಳು Cookie statement CACHE

೧೯೬೩ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ೧೯೬೩ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ೧೯೬೩ - ೨೦ನೆ ಶತಮಾನದ ೬೩ನೆ ವರ್ಷ . ಪರಿವಿಡಿ ೧ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ೨ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ೩ ನಿಧನ ೪ ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಈ ಲೇಖನದಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಲೇಖನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಬಹುದು. ೧೯೬೩ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಿ.ಎಸ್.ರಾವ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್.ಕೆ.ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಲೀಲಾವತಿ ರಾಜಸುಲೋಚನ ಸಂಗೀತ ಘಂಟಸಾಲ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಪಿ.ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ೧೯೬೩ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಜ್ಯೂಪಿಟರ್ == ಜನನ == ಜೂನ್ ೩ - ಕನ್ನಡ ದ ಸಾಹಿತಿ ಟಿ.ಸಿ.ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೦೧ - ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಅಹಲ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳ್ ನಿಧನ [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ಕನ್ನಡ ದ ಸಾಹಿತಿ, ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ [ ಬದಲಾಯಿಸಿ ] ೧೯೬೨ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಜನವರಿ | ಫೆಬ್ರುವರಿ | ಮಾರ್ಚ್ | ಏಪ್ರಿಲ್ | ಮೇ | ಜೂನ್ | ಜುಲೈ | ಆಗಸ್ಟ್ | ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ | ಅಕ್ಟೋಬರ್ | ನವೆಂಬರ್ | ಡಿಸೆಂಬರ್ ' https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=೧೯೬೩&oldid=718482 ' ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವರ್ಗಗಳು : Articles lacking sources All articles lacking sources Film articles using deprecated parameters ವರ್ಷ-೧೯೬೩ ಕನ್ನಡಚಿತ್ರಗಳು ೧೯೬೩ ವರ್ಷಗಳು ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಐ.ಪಿ ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿರಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ನಾಮವರ್ಗಗಳು ಲೇಖನ ಚರ್ಚೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು ನೋಟಗಳು ಓದು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕು ಸಂಚರಣೆ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ಸಮುದಾಯ ಪುಟ ಪ್ರಚಲಿತ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಟ ಸಹಾಯ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡು ಮುದ್ರಿಸು/ರಫ್ತು ಮಾಡು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ PDF ಎಂದು ನಕಲಿಳಿಸಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ Wikimedia Commons ಉಪಕರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪುಟಗಳು ಸ್ಥಿರ ಕೊಂಡಿ ಪುಟದ ಮಾಹಿತಿ Wikidata ವಸ್ತು ಈ ಪುಟವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ Short URL ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು Аҧсшәа Afrikaans Alemannisch አማርኛ Aragonés العربية مصرى Asturianu Авар Aymar aru Azərbaycanca Башҡортса Boarisch Žemaitėška Bikol Central Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български भोजपुरी Bahasa Banjar বাংলা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Brezhoneg Bosanski Català Chavacano de Zamboanga Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Нохчийн Cebuano کوردی Qırımtatarca Čeština Kaszëbsczi Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch Zazaki Dolnoserbski Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Võro Føroyskt Français Arpetan Nordfriisk Furlan Frysk Gaeilge Gagauz 贛語 Gàidhlig Galego Avañe'ẽ Gaelg 客家語/Hak-kâ-ngî עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Hornjoserbsce Kreyòl ayisyen Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Interlingue Ilokano Ido Íslenska Italiano 日本語 La .lojban. Basa Jawa ქართული Қазақша 한국어 Къарачай-малкъар Ripoarisch Kurdî Коми Kernowek Кыргызча Latina Lëtzebuergesch Лезги Limburgs Ligure Lumbaart Lingála Lietuvių Latviešu मैथिली Basa Banyumasan Malagasy Олык марий Māori Baso Minangkabau Македонски മലയാളം Монгол मराठी Кырык мары Bahasa Melayu မြန်မာဘာသာ Эрзянь Dorerin Naoero Nāhuatl Napulitano Plattdüütsch Nedersaksies नेपाली नेपाल भाषा Nederlands Norsk nynorsk Norsk Nouormand Sesotho sa Leboa Occitan Livvinkarjala ଓଡ଼ିଆ Ирон ਪੰਜਾਬੀ Kapampangan Papiamentu Deitsch पालि Polski پنجابی Português Runa Simi Română Русский Русиньскый Саха тыла Sardu Sicilianu Scots سنڌي Davvisámegiella Srpskohrvatski / српскохрватски සිංහල Simple English Slovenčina Slovenščina Soomaaliga Shqip Српски / srpski Seeltersk Basa Sunda Svenska Kiswahili Ślůnski தமிழ் తెలుగు Tetun Тоҷикӣ ไทย Türkmençe Tagalog Tok Pisin Türkçe Татарча/tatarça Reo tahiti Удмурт ئۇيغۇرچە / Uyghurche Українська اردو Oʻzbekcha/ўзбекча Vèneto Tiếng Việt West-Vlams Volapük Walon Winaray Хальмг მარგალური ייִדיש Yorùbá Zeêuws 中文 文言 Bân-lâm-gú 粵語 IsiZulu ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ೧೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೬, ೧೨:೦೧ ರಂದು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಯಿತು. ಪಠ್ಯವು Creative Commons Attribution-ShareAlike License ನಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು ನೋಡಿ. ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಗಳು ಡೆವೆಲಪರ್‌ಗಳು Cookie statement ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆhttp://bsuresha.com
  Beesu's Blog | ಬೀಸು ಬರಹಗಳ ಗುಚ್ಛ Search Home ಬಿ. ಸುರೇಶ ಪರಿಚಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇಂದಿನ ಚಿಂತೆ! ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸಂಘ ಸುಖ ಕವಿತೆ ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಷೆ ಚಿತ್ರಕತೆಗಳು Post navigation ← Older posts ನಾಟಕವಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ… ‘ಕಳೆದುಹೋದವರು’ Posted on October 31, 2011 by bsuresha Reply (ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರನ್ನು ಕುರಿತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ, ಲೇಖಕರು: ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್. ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಸಂವಹನ ಪ್ರಕಾಶನ, ೧೨/೧ಎ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಜಾರ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಶಿವರಾಂಪೇಟೆ, ... ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಬರೆದ ಲೇಖನ) ‘ಕನ್ನಡ ಎಂಬುದೊಂದು ಅಸ್ಮಿತೆ. ಕನ್ನಡ ಎಂಬುದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಕನ್ನಡತನವೆಂಬುದು ... ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿದ್ದ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗಳು ಇರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಂದ ಅನೇಕರ ಉದರಂಭರಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ... ಮನೋಭಾವವನ್ನು ರೂಢಿಸ ಹೊರಡುವುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ವೈರುಧ್ಯ. ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡ ಎಂಬ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ... ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೈನಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಾಗಿ ೬೫ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಕನ್ನಡ CACHE

Beesu's Blog | ಬೀಸು ಬರಹಗಳ ಗುಚ್ಛ Search Home ಬಿ. ಸುರೇಶ ಪರಿಚಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇಂದಿನ ಚಿಂತೆ! ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸಂಘ ಸುಖ ಕವಿತೆ ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಷೆ ಚಿತ್ರಕತೆಗಳು Post navigation ← Older posts ನಾಟಕವಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ… ‘ಕಳೆದುಹೋದವರು’ Posted on October 31, 2011 by bsuresha Reply (ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರನ್ನು ಕುರಿತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ, ಲೇಖಕರು: ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್. ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಸಂವಹನ ಪ್ರಕಾಶನ, ೧೨/೧ಎ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಜಾರ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಶಿವರಾಂಪೇಟೆ, ಮೈಸೂರು – ೫೭೦೦೦೧, ಡೆಮಿ ಅಷ್ಟದಳ/ ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ:೨೦೧೧/ ೮೦ ಪುಟ/ಬೆಲೆ- ೫೦ರೂ.) (ಈ ಲೇಖನವು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪುರವಣೆಯಲ್ಲಿ ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೧ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ) ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನಾಟಕಕಾರನ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾಟಕವಾಗಿಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಂದು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇರುವ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ತತ್ವಗಳ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿವರಗಳ ನಡುವೆ ಯಾರು ನಾಯಕರಾಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿನಾಯಕರಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದೇ ನಾಟಕಕಾರರಿಗೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಡುವುದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ. ಇದರಾಚೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿವರವೊಂದರ ಒಳಗಿರುವ ನಾಟಕೀಯ ಹೂರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಾಗ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಬೇಕೋ ನಾಟಕೀಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಬೇಕೋ ಎಂಬ ದ್ವಂದ್ವವೂ ಸಹ ನಾಟಕಕಾರರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶರ ‘ತುಘಲಕ್’ ‘ತಲೆದಂಡ’, ಲಂಕೇಶರ ‘ಗುಣಮುಖ’ಗಳಂತೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಎಂಬಂತೆ ಜನಮಾನಸದ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಚಾಳಿತನದಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಸುಕುಲದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಂತರದ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆದ ವಿವರವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿಂತಕ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್ ಅವರು ‘ಕಳೆದುಹೋದವರು’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕವಾಗಿಸಿರುವುದು ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಸಂಸರು ಬಹುತೇಕ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ವಸ್ತುವಾಗಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಎನ್ನಿಸುವ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗದೇವರು ಹಳೆಮನೆಯವರು ಸಹ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ನಾಟಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದೇ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ಕಳೆದುಹೋದವರು’ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತವರು. ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪರೋಕ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಂಕಟಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದ ಪೂರ್ಣಯ್ಯನವರ ಅಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವರು. ಇದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನನೇ ತಮ್ಮ ಅರಸ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ, ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ದೋಂಡಿಯಾ ವಾಘ್ ಮತ್ತು ತರೀಕೆರೆ ಪಾಳೇಗಾರರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮೈಸೂರಿನ ಕೈಗೊಂಬೆ ಸರಕಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜರಿಗೆ ಇದ್ದ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ನಾಟಕೀಯ ವಿವರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್ ಅವರು ೧೦ ದೃಶ್ಯಗಳ ನಾಟಕವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ತಮ್ಮ ಬಹುಬಗೆಯ ಓದುಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಸಂಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಇಂತಹ ನಾಟಕವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಮ್ಮಡಿಯವರ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲಾ ಮಗ್ಗುಲುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರಿಗೆ ಇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿರುವ ದೇ.ಜ.ಗೌ. ಸಹ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ನಾಟಕಕೃತಿಗೆ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾಟಕದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಮೂಡಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಾಟಕಕಾರರು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರುದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದು ಸಹ ಪಾತ್ರಗಳ ಭಾವವಲಯದ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿವರದ ಪರಿಚಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ವಿವರದೊಳಗಿನ ನಾಟಕೀಯತೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿರುವ ಮುಮ್ಮಡಿಯಾಗಲೀ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಆಗಲಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸತ್ಯಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಟಕದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಒಳಗಿನ ನಾಟಕ ಶಕ್ತಿಯತ್ತ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಇರುವುದು ‘ಕಳೆದುಹೋದವರು’ವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಾಟಕದ ಹತ್ತೂ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇತುಬಂಧ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರಂದರದಾಸರ, ವಚನಕಾರರ, ಲಾವಣಿಕಾರರ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ ಲೇಖಕರೇ ಬರೆದಿರುವ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಮುಂದೆ ಮೂಡಲಿರುವ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಳಸಿರುವಂತಹದು. ಆದರೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಮೇಳದವರು ಹಾಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಬದಲಾಗುವ ಅವಧಿಗೆ ಎಂದು ಹಾಡಬೇಕೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಖಕರು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲ ರಂಗನಿರ್ದೇಶಕರು ತಾವೇ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಕವೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಲೇಖಕನಿಗೆ ರಂಗಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಅನುಭವ ಗಟ್ಟಿಯಾದ್ದಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಂತಹದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಟಕಗಳ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಪರಿಚಯವಿದೆ ಎಂಬುದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಆದರೂ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಂಗಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಸೋಜಿಗ. ಐದನೆಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್‌ನನ್ನು ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಮಹಾರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶದ ಸನ್ನಿವೇಶವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹದು. ದೃಶ್ಯ ೧ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಯ್ಯನು ‘ಕುದುರೆ ನಡೆಸಲು ಕಲಿತರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಲಿತ ಹಾಗೆ’ ಎನ್ನುವುದು, ಅದೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ದೊರೆತನ ಎಂಬುದೇ ದೊಡ್ಡ ತುಂಟ ಕುದುರೆ. ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ಘಟವಾಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ’ ಎನ್ನುವುದು, ದೃಶ್ಯ ೩ ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ‘ರಾಜ್ಯಭಾರವೆಂದರೆ ರಾಗಿ ಬೀಸುವಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ’ ಎನ್ನುವುದು, ದೃಶ್ಯ ೯ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧ್ವನಿಗಳು ಮುಮ್ಮಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಸಾಲುಗಳು… ಹೀಗೆ ಈ ನಾಟಕದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಹುಕಾಲ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಲೇಖಕರ ಜೀವನಾನುಭವಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಾಕ್ಷಿ. ನಾಟಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಮ್ಮಡಿಯ ಪಾತ್ರವು ತನ್ನ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಅದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ ಉಳಿದುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ‘ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಎರಡು ದಾಸ್ಯವಿತ್ತು. ಒಂದು, ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದದ್ದು. ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಅದರ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು… …ನಾವು ಪುರುಷತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಗಾಡಿಗೆ ಹೂಡಿದ ಎತ್ತುಗಳಾಗಿದ್ದೆವು. ಕ್ಷುದ್ರ ಆಶೆಯಿಂದ ಕಾಲ ನಡೆಸಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಬಿಟ್ಟೆವು.’ ಈ ಮಾತುಗಳೇ ನಾಟಕದ ಹೂರಣ. ಆದರೆ ಇವು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೊಂದೇ ಕೊರತೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಉತ್ತಮ ರಂಗನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಂತಹ ಪಠ್ಯವೊಂದನ್ನು ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೊರೆಗಳೂ ಮುಚ್ಚಿ, ಇದು ಅಪರೂಪದ ರಂಗಕೃತಿಯಾಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ‘ಕಳೆದುಹೋದವರು’ ನಾಟಕವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ. ಇಂತಹ ನಾಟಕಗಳು ರಂಗಕೃತಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅರಳಿಯಾವು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವ ಲೇಖಕರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಂತೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. * * * Posted in ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ , ರಂಗಭೂಮಿ | Leave a reply ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆ – ಕನ್ನಡತನದ ಮಿತಿಗಳು Posted on September 24, 2011 by bsuresha 2 (ವಿಜಯಕರ್ನಾಟಕದ ೨೦೧೧ರ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಬರೆದ ಲೇಖನ) ‘ಕನ್ನಡ ಎಂಬುದೊಂದು ಅಸ್ಮಿತೆ. ಕನ್ನಡ ಎಂಬುದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಕನ್ನಡತನವೆಂಬುದು ಒಂದು ನಾಡಿನ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮ.’ – ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡತನವು ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸುವ, ಆ ಮೂಲಕ ನಾವಾಡುವ ಮಾತಿಗೂ ನಮ್ಮದೇ ಕೃತಿಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತರವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಸಹ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೇ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಾರಿಯ ಒಳಗಿನ ಕೃತ್ರಿಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂಬ ಆಧುನಿಕ ಭೂತ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ಆರಂಭವಾದಾಗ ಇದ್ದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕ ಮನರಂಜನಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇತಿಹಾಸ. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡದ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಈಗಿನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದುದು ಬಹುಮುಖಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಏಕತ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಪ್ರಣೀತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ತಂದಿತ್ತ ದುರಂತ. ಕನ್ನಡದ ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅಸ್ಮಿತೆಗಳಿದ್ದವು. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣಿಕೃತ ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯ ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿಟ್ಟು, ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಏಕರೂಪಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡೆವಲ್ಲಾ, ಇದು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆಕ್ರಮಣ. ಭಾಷೆಗಳ ಒಳಗಣ ಸೊಗಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತೀ ಸೊಗಡಿಗೆ ಇದ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇಂದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಭಾಷಾಕ್ರಮಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ತಂತ್ರಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದೆವೆಯೇ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ಬರೀ ಹಳವಂಡಗಳೇ! ಕಿರುತೆರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವರೂಪಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಿರುತೆರೆ. ಮೂಲತಃ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಮಾಧ್ಯಮವು ಇಂದು ಆ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ದೂರ ಸರಿದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಷ್ಟೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿದ್ದ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗಳು ಇರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಂದ ಅನೇಕರ ಉದರಂಭರಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಲೇ ಇವೇ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೇರುತ್ತಾ ಇರುವ ಹೊಸ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಭಾಷೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈಚೆಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಚಿತ್ರನಟನೊಬ್ಬ ಪತಿಪೀಡಕನಾಗಿದ್ದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ದಿನದ ೨೪ಗಂಟೆಯೂ ಎಡಬಿಡದೆ ಚರ್ಚಿಸಿದವು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲೆ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಹ ‘ಹ್ಯಾಮರ್’ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗಿನ ವಿವರವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಯಿತು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ನಟನನ್ನ ದೇವರು ಎಂಬಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮವೇ ಈಗ ಆತನನ್ನು ಖಳನಾಯಕ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ನಟ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಈ ನಾಡು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆಯ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ ಎಂಬ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಂತಹ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಇವೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ನಂತರ ಇವೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೇರಿದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅದೇ ಸಂಘವು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವಾತ್ರಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೋಮ್ ಚಾಮ್‌ಸ್ಕಿ ತನ್ನ ‘ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್‌ಸೆಂಟ್’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿಯೇ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಮೇರಿಕಾದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಹಿತ ಆತ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆದುದಕ್ಕೆ ‘ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ’ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಚಾರ, ರಾಮ್‌ದೇವ್ ತರಹದ ಕಾವಿಧಾರಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಮೂಡಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಕರಣದ ವೈಭವೀಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಪಲ್ಲಟ ಉಂಟು ಮಾಡದಂತಹವು. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಟ್ಟು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಇವೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಮುಂಬೈನ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಾದಾಗ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್‌ನಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಟನ್ನು ‘ಯುದ್ಧ’ ಎಂಬಂತೆ ಇವೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಯಬಹುದು. ಒಂದೆಡೆಗೆ ಶಾಂತಿದೂತರು ಎಂಬ ನಿಲುವು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಲೇ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇವೇ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಯುದ್ಧ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ರೂಢಿಸ ಹೊರಡುವುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ವೈರುಧ್ಯ. ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡ ಎಂಬ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ರಮಣ ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯದು. ಸುದ್ದಿವಾಚಕರು ದೂರದರ್ಶನದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಇಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕಾಣುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯ ಓದಿನ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬಿಡುಬೀಸಾದ ಮಾತಿನ ಕ್ರಮ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ತೂಕವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸುದ್ದಿಯೊಂದರಿಂದ ದೊರೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿಗಿಂತ ರಂಜನೆಯ ಅಂಶಗಳೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಸಂಪರ್ಕ, ರಂಜನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಮಾಧ್ಯಮವು ಕೇವಲ ರಂಜನೆಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗುವಂತೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜವು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಕ್ರಮವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸುದ್ದಿಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ನೋಡುವ, ಗ್ರಹಿಸುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಧಾರಾವಾಹಿ ದುನಿಯಾ ಇನ್ನು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರುವ ಕಥಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕತೆಗಿಂತ ಆ ದಿನ ನೋಡುಗನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವ ರೋಚಕತೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಆತ್ಮವಾದ ಕತೆ ಗೌಣವಾಗಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲ ತಿರುವು ಮತ್ತು ಬೆರಗಿನಲಂಕಾರವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಕಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರು ಆ ಕತೆಯ ಹೂರಣಕ್ಕಿಂತ ಆವರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೂ ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಣೀತ ಸೂತ್ರದನ್ವಯ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ. ಒಂದು ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ರೂಪಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಕಾದಂಬರಿಯೊಂದು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ತಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾರುವುದನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಶವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕತೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾತ್ರದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮೈವಳಿಕೆಗಳು ಕೃತ್ರಿಮತೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಟೆಯನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ಹೆಣ್ಣು ಪಾತ್ರಗಳೂ ಸಹ ಈಗಷ್ಟೇ ಬ್ಯೂಟಿಪಾರ್ಲರ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿವೆ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊರ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರದ ವಿವರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಖಭಾವ ಮತ್ತು ನಟನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ರಸೋತ್ಪತ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕರು ಕಲಾವಿದರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಣ್ಣಬಳಿದುಕೊಂಡ ಜೀವಗಳ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಜನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಭಾಷೆಯೂ ಸಹ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಇಡಿಯಾಗಿ ಜನಮನವನ್ನು ಕೃತ್ರಿಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಇರುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಟನೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಠವನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರಂತೆ, ವಾಕ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವ ಕಲಾವಿದರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೈನಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಾಗಿ ೬೫ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಉಳಿದವು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಎರವಲು ತಂದ ಕಥಾಹಂದರಗಳು ಅಥವಾ ಪುನರವತರಣಿಕೆಗಳು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಇಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಆದೀತೇ ಎಂಬುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಅನೇಕ. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ವಾಹಿನಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರುವವರು ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಯಾ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದರೂ ಆ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಗತ್ಯ ಪೂರೈಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಿಂತ ಆಯಾ ವಾಹಿನಿಯ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಇಂತಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ನಗಣ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಕನ್ನಡ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ನಾಯಕಮಣಿಗಳ ಜಗತ್ತು ಇದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಹಿರಿತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯಧಾರೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಇಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕತೆಯೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಘಟನೆಗೆ ಎಂಬಂತೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ, ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ದುಃಖವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು.’ ಈ ಮಾತಿನ ಹೂರಣವು ಅದಾಗಲೇ ಕಿರುತೆರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ ವಿವರಗಳಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಂದು ನೋಡುಗನನ್ನು ಆ ನಿಮಿಷದ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕತೆ ಹೆಣೆಯುವ ಸರ್ಕಸ್ ಬೇಡವೆಂದು ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪುನರವತರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೃಜನಶೀಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆಯೇ ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಚ್ಚಳ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮಾತ್ರ ‘ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕತೆಗಾರರಿಲ್ಲ, ಕತೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಸಡ್ಡಾಳ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವೂ ಸಹ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾಯಕರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಅನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ ಎಂಬಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ತಾನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಯೇ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಯಾ ನಾಯಕನಿಗಾಗಿ ಕತೆ ಹೆಣೆಯುವ, ಆತನ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಥನ ರೂಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಯಕ ಮಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಠೋರ ಸತ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಾಯಕರು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಕತೆಗೆ ಅವರವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಗುಣವಿರುತ್ತದೆಯಷ್ಟೆ. ಇಂತಹ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಬೇರನ್ನು ರೂಢಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಭಾಷೆಯ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಆಯಾ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾಯಕನನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕುರಿತ ಹಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆಯಷ್ಟೆ. ಇವುಗಳಾಚೆಗೆ ಇಂತಹ ಸಿನಿಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯದ ಸಾವು ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಆ ಪಾತ್ರದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಇನ್ನಿತರ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಪುಷ್ಟವಾಗಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಬಹುತೇಕ ಪೋಷಕ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕೊರಗುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅಪವಾದಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಗೌಣವೆನಿಸುವಷ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಚರಿತ್ರೆಯ ದುರಂತ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕಲಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಂತಹ ಮೌಢ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕನ್ನಡ ಜನಮಾನಸದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಿರೀಶರ ‘ಕನಸೆಂಬೋ ಕುದುರೆಯನೇರಿ’ಯಂತಹ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿರಾದರ್ ಅಂತಹ ಕಲಾವಿದ ಅಪರೂಪ ಎನಿಸುವ ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಆನಂದಿಸಿ, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಬಹುದು. ನಾಯಕ ಪ್ರಣೀತವಲ್ಲದ್ದು ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಲುಪುತ್ತಾ ಇರುವುದು ನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಬಣ ಇತರೆ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾತಿನ ಮರುಲೇಪನ ಮಾಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೂ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇರುವವರ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಜನಪ್ರಿಯ ಸರಕು’ ಹುಳುಕು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನೋಡುಗ ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದಲೇ ಇತರೆ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ತಳ್ಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಖಾಯಿಲೆಯೊಂದನ್ನು ನಾವೇ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ. ಈ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪಿಡುಗಿನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ತುಟಿಚಲನೆಗಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವ ಮಾತಿನ ಸರಣಿಯ ಕೃತ್ರಿಮತೆಯು ಅದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿ, ಭಾಷೆಯ ಅಂದವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಭಾಷೆಯ ವಾಕ್ಯ ರಚನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪ ವರ್ಗದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮಾತನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ತುಟಿ ಚಲನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಆ ಮಾತಾಡಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಮಾತು ಕಟ್ಟುವ ಕ್ರಮ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ ‘ಮೇ ತುಝೇ ಪ್ಯಾರ್ ಕರ್‌ತಾ ಹೂಂ’ ಎಂಬ ಹಿಂದಿ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು, ‘ಐ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಮ್ಮಿ!’ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನುಡಿಕಟ್ಟನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪವರ್ಗದ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪಿಡುಗು ಎಂತಹ ಅವಗಢ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನರಿಯದ ಜನ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಸರಕನ್ನು ಬೈಯ್ಯಲೆಂಬಂತೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬರಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಿಡುಗು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದು ಎಂದರೆ ತಾಯಿಬೇರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂಬುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷಾವಿನಾಶದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ದಾಟಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಬೇಕಿದೆ. ಕನ್ನಡ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಹಿತೆಯೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಲಾಭ ಎನ್ನುವುದು ವಾರಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬರುವ ತೈಲಿಯಲ್ಲ ಅದು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಬುದರ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳೂ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ. – ಬಿ.ಸುರೇಶ ೨೩ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೨೦೧೧ ಬೆಂಗಳೂರು Posted in ಇಂದಿನ ಚಿಂತೆ! , ಚಲನಚಿತ್ರ , ಟೆಲಿವಿಷನ್ | 2 Replies ಏರುತ್ತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇರುವ ಕೂಲಿ! (ಟಿವಿಠೀವಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ‘ಸಂಘಸುಖ’ ಕಾಲಂಗಾಗಿ – ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೧) Posted on August 13, 2011 by bsuresha Reply ಕನಿಷ್ಟ ವೇತನ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ೨೭ ಸಾವಿರ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಂತೂ ಲೀಟರಿಗೆ ೭೦/- ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನೂ ಅದು ನೂರರ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತೂ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾಡಿಗೆ ಶ್ರಾವಣದ ಸಂಭ್ರಮ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಕೂಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆಯೇ ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಮಾಪಕರಂತೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ ಜಮೀನ್ದಾರೀ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆಯೇ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಡು ಅಸಹನೀಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೇನಿಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಟ ಎರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಅಳವಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಕೂಲಿ ಏರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖೇದದ ಸಂಗತಿ. ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಹೋರಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎರಡನೆಯ ಭಾನುವಾರವೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಗ್ಗೂಡಿ, ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬಿಡುವೇ ಸಿಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ವತಃ ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಮದ ದಿನಭತ್ಯೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಾವೇಶವೊಂದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಆ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದಿನಗೂಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ. ಈಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹದೊಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ದುಡಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ಕೂಲಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿವ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಟ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೧ರದು. ಇಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದಾದರೆ ಈ ಮಿತಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಸಾವಿರಗಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರದಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಕನಿಷ್ಟ ವೇತನದ ದಿನಭತ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ (ಆತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ೨೦ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿನೊಂದಿಗೆ) ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಟ ರೂ. ೫೦೦/- ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಣವಾದರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಆತನಿಗೂ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಿಗಬಹುದು. ಆ ಮಟ್ಟದ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೂಡಬಹುದು. ಇದಕಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರ ಜಂಟಿ ಸಭೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಸಭೆ ಆಗುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಬಿಮಾ ಯೋಜನಾ ಇದಲ್ಲದೆ ಈಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿತ್ತು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಉದ್ಯಮದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವ ಸಮಯವೂ ದೊರೆಯಿತು. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಉದ್ಯಮದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಹ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಬಿಮಾ ಯೋಜನಾ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಯಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದ (ಕನಿಷ್ಟ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯಂತೆ) ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಗರಿಷ್ಟ ರೂ. ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ತಗಲುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆಪರೇಷನ್ನಿನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತೀ ಕಾರ್ಮಿಕನು ತಾನು ದುಡಿಯುವ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ರೂ.೧/-ರಂತೆ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹದೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾಗುವ ಲಾಭಗಳು ದೊಡ್ಡದು. ಇಂತಹದೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಸಂಗಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ತೋರಿದ ಈ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿನ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧುಗಳೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹದೊಂದು ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾದೀತು ಎಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲಿರುವ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. – ಬಿ.ಸುರೇಶ ೧೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೧ ಬೆಂಗಳೂರು Posted in ಸಂಘ ಸುಖ | Tagged ಕನಿಷ್ಟ ವೇತನ , ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ , ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಉದ್ಯಮ | Leave a reply ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರೇ? – ಬಿ.ಸುರೇಶ (ವಿಜಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್‌ ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಬರೆದ ಲೇಖನ) Posted on August 12, 2011 by bsuresha Reply ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬುದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ವೀಕಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ವಿಸರ್ಜನಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅಡಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಬದುಕುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಮದುವೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ… ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರತೀವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೀಗ ೬೪ ವಸಂತ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅರಳು-ಮರಳಿನ ಆರಂಭಕಾಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ನಿರ್ವಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ನಾವು ಮತ್ತಾರದೋ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹದು. ಹೀಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಸಂಕೋಲೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನರಿತೂ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ‘ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಯಸಿ’ ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ಛವಂತೂ ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ/ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ? ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಬೇಕಿದೆ? ಎಂಬುದೇ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಾದಗಳನ್ನು ‘ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಬ್ಬದ ದಿನ’ವೇ ನೆನೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪುಗ್ಗಾವನ್ನು ಊದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪುಗ್ಗದ ಒಳಗಿನ ಭ್ರಮೆಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಳ್ಳುಬಾಕರನ್ನಾಗಿಸಿ, ‘ಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ’ ಎಂಬ ಹೊಸದೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತಲ್ಲಣಗಳು ಅನೇಕ. ಉದಾಹರಣೆಗೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಹುಕಿಗೆ ಸಿಕ್ಕವರು ಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರ ತೆಕ್ಕೆ ಜೋತು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆಯುಳ್ಳವರು ಬಯಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಂದು ಬಗೆಯದಾದರೆ, ಕೊಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಈ ಜೋತು ಬೀಳುವವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಚಿಂತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೆ ಚಿಂತನೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ ನೊಡುಗರಿಗೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಮುಡಿಸುವುದೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಎಂಬಂತೆ ಕತೆ ಹೆಣೆಯುವ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಉದ್ಯಮವೂ ಇದೆ. ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಸಿ ಕತೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ, ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೋಡುಗನಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತನ ಕಥನದ ಆವರಣ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂಧನದ ಒಳಗಡೆಯೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಾತಾಡುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜನ ಸ್ವತಂತ್ರರೇ… ‘ಹೌದು ಎನ್ನುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ! ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯ!’ ಇಂತಹ ಅಡಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಉದ್ಯಮದ ಸೃಜನಶೀಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಸಿರಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದೊಳಗೂ ಸಹ ನೋಡುಗನನ್ನು ಭ್ರಮಾಧೀನಗೊಳಿಸಲೆಂದೇ ಕತೆ ಹೆಣೆಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸೂತ್ರವೊಂದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿತ್ತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕತೆ ಹೆಣೆಯುವುದು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಭಾವ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ‘ಖಜಾನೆ ಭಯ’ದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿದವನಿಗೆ ಮರಳಿ ಪಡೆವ ಹುಕಿಯಾದರೆ, ಕತೆ ಹೆಣೆಯುವವನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರನ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರೈಸುವ ಬಂಧನವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದರೆ ‘ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ’ದಲ್ಲಿನ ವೃದ್ಧನ ಮಾತಿನಂತೆ ‘ಇದೆ ಎಂದರೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲ’ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಅರಿದೆನೆಂಬುದು ತಾ ಬಯಲು/ ಅರಿಯೆನೆಂಬುದು ತಾ ಬಯಲು/ ಅರುಹಿನ ಕುರುಹಿನ ಮರಹಿನೊಳಗೆ/ ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬುದು ತಾ ಬಯಲು’ ಎಂಬ ಅಲ್ಲಮನ ವಚನದಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಬಂಧನದೊಳಗೆ ಇದ್ದೂ, ಸ್ವತಂತ್ರರು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಭಾವ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಸಾಲು ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿ ನಗು ಮುಡಿತೋ, ಗೊಂದಲವಾಯಿತೋ ಅರಿಯೇ. ಆದರೆ, ಹೀಗೊಂದು ಅಸಂಗತ ಸಾಲು ಕಟ್ಟುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂದರೆ’ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅಸಂಗತವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದಲ್ಲವೇ? * * * Posted in ಇಂದಿನ ಚಿಂತೆ! , ಟೆಲಿವಿಷನ್ | Tagged ಟೆಲಿವಿಷನ್ , ಮಾಧ್ಯಮ , ಸಿನಿಮಾ | Leave a reply ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತವೂ ಮತ್ತು… Posted on August 10, 2011 by bsuresha Reply (ಕೇಬಲ್ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಬರೆದ ಲೇಖನ) ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮವರ್ಗಿಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳುಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರನ್ನು ಇಡಿಯ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ಅಪರಾಧಿಗಳು, ಕೊಲೆಪಾತಕಿಗಳೇ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಎಂಬಂತಹ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತಾ ಬದುಕುವ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂಬುದು ಮೂಲತಃ ಆರಂಭವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂದು ಬೇರೆಯದೇ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿವೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬಂದುದು 1983ರಲ್ಲಿ. ಅದೂ ಮದರಾಸು ದೂರದರ್ಶನವು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೆರಡು ತಾಸು ತಮಿಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಕನ್ನಡಿಗರು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದ ಬಾಲಕರಾದ ನನ್ನಂಥವರಿಗೆ `ಒಳಿಯುಂ ಒಳಿಯುಂ’ ಮೂಲಕವೇ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ 1985ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುವಂತಾಯಿತು. ಆಗ ಕಪ್ಪುಬಿಳುಪು ಟಿವಿಗಳು ಮನೆಗಳ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ ವಾಗತೊಡಗಿದವು. ಟಿವಿ ಇರುವ ಮನೆಗಳವರಿಗೆ ಮನೆಯ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಂಟೆನಾ ಕೂಡಿಸುವುದೇ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ. ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಅಂತಹದೊಂದು ಬರಬೇಕೆಂಬ ವಾಂಛೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನೂ ನಮ್ಮವರು ಕಲಿತದ್ದು ಸತ್ಯ. ಇದಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಪ್ರಸಾರವು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ದೂರದರ್ಶನ ಎಂಬ ಒಂದು ವಾಹಿನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಾಹಿನಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವು. 1990ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯಾಗಿ ಉದಯ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದಾಚೆಗೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಎಂಬುದು ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಪ್ರತೀ ಮನೆಯ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ನಂತರ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಹೋದದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ. ಇದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೂ ಹದಿನೈದು ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬಂದದ್ದು ಕೇಬಲ್ ಜಾಲ. ಪ್ರತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಯುವಕರು ಡಿಶ್ ಆಂಟೆನಾ ಕಟ್ಟಿ ನೂರಾರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಾಹಿನಿಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸತೊಡಗಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆತದ್ದಲ್ಲದೆ ಕೇಬಲ್ ನಡೆಸುವವರ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮೂಹವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಈ ಸಮೂಹಗಳೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತವಾದವು. ಕೇಬಲ್ ಜಾಲಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಡಿಶ್ ಟಿವಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡುಗನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ. ಟೆಲಿವಿಷನ್ನಿನ ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ, ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನ ಭಂಡಾರ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ ಕತೆಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಇಂದು ನೋಡಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ (ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ) ಬರುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಎಂಬಂತೆ ನೊಡಿದವರ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೊಂದು ಪುರಾಣ ಕಥನ ಎಂಬಂತೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಿದವರೂ ಇದ್ದರು. ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳನ್ನ ಪಕ್ಷವೊಂದು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯವರೆಗೂ ಹೋಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದರೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡುಗರ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಎಂದರೆ ವಾಹಿನಿಗಳ ಮಹಾಪೂರ. ಕನ್ನಡದ್ದೇ ೧೨ ವಾಹಿನಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳೆಂಟು ದಿನದ ೨೪ ಗಂಟೆಯೂ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಗೂ 70 ವಾಹಿನಿಗಳು ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ನೂರಾಮುವ್ವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹಿನಿಗಳು ಇವೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡುಗನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅರೆಕ್ಷಣ ನೋಡುಗನ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತವಾದರೂ ಆತ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ವಾಹಿನಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಅರಿವಾಗದಂತೆ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುಗನನ್ನು ಟೆಲಿವಿಷನ್ನಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ, ಅದೇ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಯಾರಕರು ಅನೇಕಾನೇಕ ಸರ್ಕಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತಂತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಂತೂ ಢಾಳಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸತ್ಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಲೇಖನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಯಾರಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ತಯಾರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಕೇವಲ ದೂರದರ್ಶನವೊಂದೇ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಯಾರಿಯ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದುದನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ಹೆಬ್ಬಯಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಶ್ರೇಷ್ಟ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಸರಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರಧಾನ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಬದಲಾದೊಡನೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಬೃಹತ್ ಪಲ್ಲಟವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ತೆಗಳು ಎಂಬುದು ಭಾವಪ್ರಚೋದಕವಾಗದೆ ಬರುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಇಂದು ವಾರ್ತೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್‌ಗಳ ಭರಾಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಸುದ್ದಿ ವಾಚಕ (ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಸುದ್ದಿ ನಿರ್ವಾಹಕ ಎನ್ನುವುದು ಸೂಕ್ತ) ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೋ ಇರುವ ತನ್ನ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಡನೆ ಮಾತಾಡುವಾಗಲೂ ರೋಚಕ ವಿವರವನ್ನು ಕೆದಕುತ್ತಾನೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆತಂಕವಾದಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಮಾರಣಹೋಮವು ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಯಾವುದೋ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್‌ನನ್ನು ಯಾರೋ ಕೊಂದದ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ರೂಕ್ಷವಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ರೋಚಕತೆಯಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ವಾರ್ತೆಯ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಎಂಬುದು ನಗಣ್ಯ ಎಂಬಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವಿಷಯದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎಂಬಂತೆ, ಸುದ್ದಿ ನೀಡುವವರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಆಡುವ ಮಾತುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬಂತೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಕೂಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲೆಂಬಂತೆ ಇರುವುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದರೋ ಯಾವುದೇ ವಿವರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಗೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ವ್ಯವಧಾನ ಇರುವವರಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರೋಚಕ ವಿವರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅದನ್ನೇ ಅವರಿವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಆನಂದ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಅರ್ಧ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಅವರಿವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಥನಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಮರೆಸಿ, ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ವಿವರಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆ ಕಥನಗಳಲ್ಲೂ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆಗಳ ಅವ್ಯವಹಾರವೋ, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವೋ ಬೃಹತ್ ಗಾಥಾ ಎಂಬಂತೆ ಚಿತ್ರಿತವಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಮೂಡುವ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ತುಟಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಬಣ್ಣವಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕಥನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೋಡುಗರು ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಅಂಶ. ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದುದನ್ನ ನೊಡುವವರೂ ಸಹ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಗೃಹಿಣಿಯರೇ. ಇಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಲೋ ಏನೋ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೂ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ `ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ’ ಎಂದರೆ ಕೃತಕ ಅಲಂಕಾರ ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು `ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್’ಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ. ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋ ಎಂಬ ಆಟಗಳಿಗೂ ಹಿಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಬರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ `ಅಲಂಕೃತ’ರು. ಆ ಹಾಡಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರೂ ಸಾಲಂಕೃತರು. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಅದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇನ್ನು ನೃತ್ಯದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋಗಳ ಬಗ್ಗೆಯಂತೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗುವ ಪುಟ್ಟ ಗುಂಪು ಸಹ `ಅಲಂಕೃತ’ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪೇಟೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಹಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ಕೃತಕ ವಾತಾವರಣ. ಬಹುತೇಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇದೇ ಗುಣ. ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರು ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದಂತೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡವರೇ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಯುವಕಂತೆ ಕಾಣಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅೋಷಿತ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವೂ ಪಾಪ ಯಥಾವತ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. (ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಇದ್ದಂತೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಸಹ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಷರಟು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಮುಖದ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತಾದುದನ್ನು ನೊಡುಗರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.) ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮತ್ತದರ ನೇಯ್ಗೆಯು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನೂ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾಣುವುದು ಮಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಪಾರ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿವೆ. ಹೋರಾಟಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಕ್ಕದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈಚೆಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ನೀಡಿದ ವರದಿ ಮತ್ತು ತದನಂತರದ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಿ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೂ ಜೀವ ಬಂದದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದಲೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಸಮಾಜವೇ ಸೃಷ್ಟಿಸದ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿತವಾದ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಬದುಕು ಎಂದರೆ ಟಿವಿ ಪ್ರಣೀತ ಅದ್ಭುತಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅದಾಗಲೇ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಬಲ್ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನನಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಕುರಿತು, ಈ ಮಾಧ್ಯಮವೇ ತಂದಿತ್ತಿರುವ ಅವಡಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನೆನೆಯುವಂತಾಯಿತು. ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಬಲ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಎಂಬ ಅಧ್ಭುತವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಹೊಸ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. * * * Posted in ಟೆಲಿವಿಷನ್ | Tagged ಕೇಬಲ್ ದಿನ , ಮಾಧ್ಯಮ ಕುರಿತು | Leave a reply ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು: ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ Posted on August 6, 2011 by bsuresha 1 ನಿರ್ಮಾಪಕ/ ನಿರ್ದೇಶಕ/ ನಾಟಕಕಾರ ಬಿ.ಸುರೇಶ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಯಾವುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು? ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇನು? -೯ ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ೯೦ ವರ್ಷದ ಮುದುಕರವರೆಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಳಗಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು. ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಚಿತ್ರವೇ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಇಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೆಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಪ್ರೌಢತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಚಿತ್ರಗಳು ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೌಢತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತವೆಯೋ ಆಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್‌ನ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳು ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿನಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕುಳಿತು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿಯ ಟಾಮ್ & ಜೆರ್ರಿ, ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ೧೯೨೦ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಭಾಷೆ (ಧ್ವನಿ) ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಲಭಿಸಿತು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುದೇ ಹಂಗಿಗೂ ಒಳಗಾಗದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚೌಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಭಾಷೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಚೌಕಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ನೆಲೆಯೂರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಬದ್ಧತೆಯೇನು? ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂಬ ಬದ್ಧತೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರಿಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆಂದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನಂತಹ ಮುಗ್ಧತೆಯಿರಬೇಕು. ಚಿತ್ರ ನೋಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಒಂದೆಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು (ಪೆಡಗಾಗಿ) ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ೧೨ರಿಂದ ೧೫ ನಿಮಿಷಗಳು ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕಥಾ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ೧೨-೧೫ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮರಳಿ ತೊಡಗಿಸುವ ತಿರುವು ಮತ್ತು ನಿರಾಳ ಅವಧಿ ಇರುವಂತೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇದೆಯಾ? ಹೌದು. ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ೧. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರದ ಚಿತ್ರ. ೨. ದೊಡ್ಡವರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಿತ್ರ. ೩. ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾಗಿ ತಯಾರಾದ ಚಿತ್ರ. ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯವುಗಳಲ್ಲದೆ ಅದಾಗಲೇ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಸಾಹಸಮಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕ ಮೊದಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ನೀತಿ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳೆಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಈವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈಚೆಗೆ ಬಾಲನಟ ಮಾ. ಕಿಶನ್ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಎಂಬಂತೆಯೇ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಬಾಲಕನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದಾದ ಮುಗ್ಧತೆಗಿಂತ ಅವನ ಸುತ್ತ ಇದ್ದವರ ಹಿರಿತನವೇ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ತಯಾರಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇತರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೇ ಹೇಗೆ? ಕಲೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತಿರಬೇಕು. ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ – ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಿಕಾಸೋ, ಡಾಲಿ ಮುಂತಾದ ಕಲಾವಿದರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ‘ಮರಳಿ ಮುಗ್ಧರಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ’ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ದಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೂ ‘ನಿಜವಾದ’ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬೇಸರ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯೂ ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎಂಬಂತೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ‘ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ’ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಕನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದರೂ ಸಿಕ್ಕು ಆತ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಅನುಕಂಪ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆಯಾದರೂ ಆ ತಯಾರಕ ಹೊಸ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ‘ನಿಜವಾದ’ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ದೂರಲೋಚನೆಯಿಂದಲೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಿರಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಯೇನು? ಮಕ್ಕಳು ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ಆದ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇರಬೇಕೆಂದೆನಿಲ್ಲ. ಪಾತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರವರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅರಿವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರತಯಾರಕರಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಬಹುಮುಖ್ಯ. ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಳೆದ ಧೋರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ೨೫ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬರಲೇಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದರೆ ಆತ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆಗ ಆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ೫ ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸಲು ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಅನೇಕ ರಾಜೀ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಸಡ್ಡಾಳ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು. ಹಾಗೇ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗಡಿಗಳ ಒಳಗೇ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜಗತ್ತು ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೊ, ವಿಲನ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಇಂತಹ ಆಮಿಷಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಇಂದು ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವಿಧ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಿರಾ? ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟ್ಟಗಳು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕತೆ, ಚಿತ್ರಕತೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಚಿತ್ರೀಕರಣಾ ನಂತರದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್, ರಿರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಸಂಕಲನ, ಮೊದಲ ಪ್ರತಿ ತೆಗೆಯುವುದು ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೂ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳ ಸೋಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಮುಗ್ದತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಹಾಗೂ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟರಾದದ್ದು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ‘ನಿಜವಾದ’ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತ ಕನಿಷ್ಟ ಐದಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರತೀವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯಲು ತಯಾರದ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂಬುದು ಸಹ ಸತ್ಯ. ಈವರೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ‘ನಿಜವಾದ’ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ‘ಚಿನ್ನಾರಿಮುತ್ತಾ’ದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೌಲ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ನೀಡುವ ಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಿತ್ರ. ಇಂತಹುದೇ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಚಿತುಗಳಿಗೆ ‘ಚಿನ್ನಾರಿಮುತ್ತಾ’ದಲ್ಲಿನ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರಕಿದೆ? ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್‌ನ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್, ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಡಕ್ ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಇಂದೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಮೀನಾಳ ಕಾಗದ’ದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ತಯಾರಾಗಿವೆ. ಸಂತೋಷ್ ಶಿವನ್ ತಯಾರಿಸಿದ ‘ಹಾಲೋ’ ‘ಮಲ್ಲಿ’ ತರಹದ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಒಳಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಗುವ ಚಿತ್ರಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸುವಾದದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸುವ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿಷಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯಲೇಬಾರದು. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ‘ನಿಜವಾದ’ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸಬಾರದು. ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕತೆಯನ್ನು, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನೀವು ಕೇಳುವ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸಲು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು, ಮುಂತಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದವರಿಂದ ‘ನಿಜವಾದ’ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಾಗುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಆಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ತಾವೇ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದಲ್ಲ. ಅವು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಕತೆ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಅವು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸುವವ ತಾನು ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕತೆ ಹೇಳಲು ಹೊರಟ ಕೂಡಲೇ ಆತ ‘ಭ್ರಷ್ಟ’ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆತ ಕಟ್ಟುವ ಚಿತ್ರಗಳು ‘ಏಕಲವ್ಯ’ ಮಾದರಿಯ ಚಿತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರೂ ಅವರ ಹಾಗೆ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೆತ್ತವರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಇರಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅವರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಆದರ್ಶಗಳು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ ‘ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ತಂದು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆಯೇ? ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ನಿಯಮಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಬರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನಿನಿಂದಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಭಾವನೆ, ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸುವಿರಾ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ನಿಭಾವಣೆ ಹೇಗೆ? ಮಕ್ಕಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವುದು ರಜೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾದರೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬಾಲ ನಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಭಿನಯವನ್ನೇ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಂತಹ ಹುಡುಗ ಬಹುಬೇಗ ಇನ್ನಿತರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಬರೆಯಲಾಗದ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಅಂತಹ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವೆಡೆ ಬಾಲಭವನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ? ಬಾಲಭವನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿದು, ಸಮಾಜದಿಂದ ಸ್ವತಃ ‘ನಿಷಿದ್ಧ’ವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆಯಾ ಬಾಲಭವನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿವೆಯೇ? ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂದರೆ ‘ನಿಜವಾದ’ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುಣ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ನಿಭಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಿರುವ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಡಗಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅವನೇ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಣ ಹೂಡುತ್ತಾನಾದರೂ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದೇ ಒಮದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಚಿತ್ರತಂಡವೊಂದು ತಾನು ಆರಿಸಿದ ಕತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಅಂತಹವರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಕಾಲ ಕಳೆದು, ನಂತರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೇಗಿದೆ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯಂತೂ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಣಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಹಾಯಗಳು ಈಗ ಏನಿವೆ, ಅವೇ ಅಜೀರ್ಣ ಎಂಬಷ್ಟಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಯಾರಕರು ‘ನಿಜವಾದ’ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸುವ ಕಡೆ ಒಲವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೇಗಿದೆ? ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಂತಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಧ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ‘ನಿಜವಾದ’ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದಾಗ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ, ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಇರಾನಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ಬರಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು? ಯಾವುದೇ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸುವಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು, ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳ ಉತ್ಸವಕ್ಕೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರ, ಕ್ರಮ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ‘ಮಕ್ಕಳದ್ದೇ’ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಒದಗಬೇಕು. ಆಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ‘ನಿಜವಾದ’ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದಕ್ಕಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು? ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು? ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದಂತಹವೇ. ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹಣ ಹೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಾದಮೇಲೆ ಅದರ ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂದಾದರೂ ಹಾಕಲೇ ಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಇನ್ನೂ ತಯಾರಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳೂ ತಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾತ್ಮಕವೇ! ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಡಿದ ವರ್ಗೀಕರಣ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎರಡೇ ಬಗೆ. ಒಂದು ಜನ ನೋಡುವ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ ನೋಡದೆ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹೀಗೆಯೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನೋಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದೇನಲ್ಲಾ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಗಣ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಗಣ ಗುಣಗ್ರಾಹಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ವರ್ಗದ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಇರುವಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತೀ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಗ, ಆ ವರ್ಗದ ಒಳಗೆ ಸುಳಿಯಲೂ ಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಹುಕಾಲ ನೆನಪಿನ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ವಾಣಿಜ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಜನ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಕೂ ಆರೋಪಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ನನ ಪ್ರಯೋಗ, ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿಯ ಪ್ರಯೋಗ, ಸತ್ಯಜಿತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದೆರಡು ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್ ಮಾಡಿದ ‘ಸ್ವಾಮಿ’ ತರಹದ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹುಕಾಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈಗಲೂ ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಬಹುದು. Posted in ಚಲನಚಿತ್ರ | Tagged ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ Children's films , ಸಿನಿಮಾ | 1 Reply ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣ – ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳು Posted on August 6, 2011 by bsuresha Reply ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ೧೨ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೧ ರಂದು ಮಂಡಿಸಲಾದ ಪ್ರಬಂಧ (ಲೇಖನ ಬರೆದ ದಿನಾಂಕ : ೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೧ ರಿಂದ ೧೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೧) ಮೊದಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ವಿದ್ವಜ್ಜನರಿಗೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎರಡನೆಯ ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನದ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಈ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸಹೃದಯರ ಎದುರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡಿಸಲು, ಚರ್ಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇಂದು ‘ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣ – ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳು’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅದಾಗಲೇ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ತಾಗಿದ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒದಗಿದ ವಿವರಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಅರಿವಿನ ಪರಿಧಿಗೆ ದಕ್ಕಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದೇ ಬೃಹತ್ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವುದು ಸುಲಭವೇನಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಎಂದರೆ ಏನೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಿ ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ಗಡಿ. ಯಾವುದೇ ಗಡಿಯ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಸರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ಆದ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಎಂಬುದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರ ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಯ ಒಳಗಿನ ವಿವರ ಎಂದರೆ ಅದು ಬೃಹತ್ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೆಕ್ಕೆ ಬಲಿತ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಗಡಿಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಾರುತ್ತಲೇ ತನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಂತಹ ಎರಡುಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಭಾಷೆಯೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಮಗ್ಗುಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಜೀವಗಳು ಅದೆಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸರ ಎನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ! ಕನ್ನಡಿಗನ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರಿಸರವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡಿಗ ಎಂಬ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ೧. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಯ ಒಳನಾಡು. ೨. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿನಾಡು. ೩. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಕನ್ನಡಿಗನ ನಾಡು. ೪. ಈ ದೇಶದ ಗಡಿಯ ಒಳಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಖಲಾಸಿಗಳನ್ನೂರಿದ ಕನ್ನಾಡಿಗನ ನಾಡು. ೫. ದೇಶದಾಚೆಗಿನ ಕನ್ನಾಡಿಗನ ನಾಡು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಾಡುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಧ್ಯದ ಸಮಕಾಲೀನ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ವಿವರಗಳಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಸ್ವತಃ ಅನೇಕ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳಿದು ಅನೇಕ ಸೊಗಡಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿದೆ. ಈ ಸೊಗಡುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಸೋದರ ಭಾಷೆಗಳು. ಈ ಕೊಡು ಕೊಳುವಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಜೀವಂತಿಕೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಭಾಷೆಗಳ ಪರಿಸರವನ್ನೂ ಗಮನಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಳುವ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನ ಭಾಷೆಗಳು ಸಹ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಆಮದುಗಳಿಂದಾಗಿಯೂ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸೊಗಡು ಮತ್ತು ಯಜಮಾನ ಭಾಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಬದುಕು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೂ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣಗಳು-ತವಕಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ, ಆ ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವತ್ತ ಯೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳ ಆಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬರಹದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಮಾತು ಕಟ್ಟುವ ಭಾಷೆಯ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಅಂತರಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಭಿನ್ನ. ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತಲೂ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗೀಕರಣಗೊಂಡ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ‘ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರ’ವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. (ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನಶಿಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸುದೀರ್ಘ ಎನಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಬಂಧುಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಒಳಗೆ ಹಣಿಕಿಕ್ಕಿದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ.) · ವಿದೇಶಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ದೇಶದಿಂದಾಚೆಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನದ ಅಗತ್ಯ ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಾದರೂ ಈ ಬಂಧುಗಳು ತಾವಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆಯೊಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅರಿತವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಧಾರೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಶಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವೋ, ಅಮೇರಿಕಾ ಖಂಡವೋ, ಯೂರೋಪಿನ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ತನ್ನ ಸೊಲ್ಲರಿಮೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಾದರೂ ಕೇಳುವ ತನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆತ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ತನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಸರವಿದೆ. ಹುಕಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸಂಘಗಳ ನೆರವು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರತೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾದರೂ ಕನ್ನಡವು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ‘ಕನ್ನಡಿಗ’ನಿಗೆ ಆತಂಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಮತ್ಯಾವುದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಆತ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಕನ್ನಡವು ಹರಿಯಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬಹುದು ಇಂತಿವೆ. ೧. ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆವರಣದ ಕೊರತೆ. ೨. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪಠ್ಯದ ಕೊರತೆ. ೩. ಕನ್ನಡ ಮಾತು ಬಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾತೂ ಬಾರದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕಾದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ. ೩. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ. ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳು ೧. ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಧನಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಭವನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲೇ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಯಾ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ೨. ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಠ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಅದಾಗಲೇ ಪ್ರೌಢರಾದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಠ್ಯ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ೩. ಅದಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಜಾಣ, ಕಾವಾ, ರತ್ನ ಮುಂತಾದ ಹಂತಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾಡಲು ಇರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ೪. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಲು ‘ಸರಿಯಾದ’ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ತರಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತರುವ ಉಪಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆಯೇ ಬೇರೆ. ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಗತ್ಯ ಪೂರೈಸುವುದು ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ. · ದೇಶದೊಳಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ ಕನ್ನಾಡಿಗರು ಈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಗತ್ಯಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೊಂಚ ಭಿನ್ನ. ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಮುಂಬೈ ಕನ್ನಡಿಗರು, ಹೈದರಾಬಾದಿ ಕನ್ನಡಿಗರು, ದೆಹಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಂದು ಅದಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನೇ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇರುವವರು. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಳನಾಡಿನಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಒಳಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಸಲು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅದಾಗಲೇ ವಿದೇಶದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೀರಾ ಈಚೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಗರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರನ್ನು ಮೀರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಲು ದಾರಿ ಹುಡುಕಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹುದೇ ಬೇಡಿಕೆ ಚಂಡೀಗಢದಿಂದ, ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ, ಸೇಲಂನಿಂದ, ಎರ್ನಾಕುಲಂನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರುವವರಿಗೆ ತಗ್ಗಿರುವ ಒಳಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತೀ ಮಹಾನಗರದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಷರುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಬಣವನ್ನೇ ಹುರಿಗೊಳಿಸಿ, ಆಲೋಚನೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ ತುರ್ತು ಇಂದು ಬಂದಿದೆ. · ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಅಥವಾ ‘ನೆರೆಮನೆ’ಯ ಕನ್ನಡಿಗರು ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯವಿಂಗಡಣೆಯು ಎಷ್ಟು ಸರಿ, ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆಯದು. ಆದರೆ ಈ ವಿಂಗಡನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯವೊಂದರ ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ ಈ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕನ್ನಡದ್ದಾಗಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ, ಆಂದ್ರದ ಗಡಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗಡಿ, ಕೇರಳದ ಗಡಿ, ಗೋವಾದ ಗಡಿ ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದರೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಕೇರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಿನ್ನವಾದುದು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸೂರಿನಿಂದ ಸೇಲಂವರೆವಿಗೂ ಕನ್ನಡವರು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ ಹೊಸೂರಿನ ಶಾಸಕರೇ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನ ಭಾಷೆಗಳು ಅನೇಕ ಸೊಲ್ಲುಗಳ ಸಂಗಾಟದಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಬನಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಅದು ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಗಡು ಎಂಬಷ್ಟು ಭಿನ್ನವೂ ಹೌದು. ಇಂತಹ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರದ ಒಳಗಡೆ ಉಳಿಸಲು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆಂಧ್ರದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಬಹುಭಾಷಿಕರು ಡಂಕಣಿಕೋಟ, ಹಿಂದೂಪುರ, ಮಹಬೂಬ್‌ನಗರಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬದುಕು ಆಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಇವರ ಬದುಕು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇವರ ಕನ್ನಡದ ಬನಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಬೀಜ ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇವರ ಭೂಮಿ ಇರುವುದು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ. ಇವರ ಬೆಲೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಇರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆ ಜನರನ್ನು ಹೊರನಾಡಿನವರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅಸಡ್ಡೆಗೆ ಒಳಗಾದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ಇವರನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸರದ ಒಳಗಡೆ ಇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಲ್ಲಾಪುರ, ಮೈಂದರ್ಗಿ, ಜತ್, ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಕನ್ನಡಿಗರೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲವಾಡಿಗಳು ಇವೆ. ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಭಿನ್ನ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರಿಸಲು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಗಳೂ ಭಿನ್ನ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಅವು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಗೈಡ್‌ಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಅತಂತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು ತಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇರಳದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ೯೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಒಳಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಕನ್ನಡದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಭಾಷೆಯ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ವರ್ಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದರದಿಂದ ಗಮನಿಸದೆ ಇರುವುದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನ್ನದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕರು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಗಡಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರದ ಒಳಗಡ ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎಚ್ಚರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳು ೧. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲಾತಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ೨. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಓಡಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ರಹದಾರಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ೩. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು (ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೊರೆಯುವಂತೆ) ನೀಡಬೇಕು. ೪. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಗಳೂ ಸಿಗುವಂತಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆಮ ಆಯಾ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ೫. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಂತಹ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು, ಕನ್ನಡ ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳು ದತ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತೀ ಉದ್ಯಮಿಗೂ (ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ) ಹೇರಬೇಕು. ೬. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ೭. ಇದಲ್ಲದೆ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಕನ್ನಡ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ೮. ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಆ ಜನ ಬೇರೆಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. · ಗಡಿನಾಡಿನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ೫೪. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ೪೮ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಇತರ ಭಾಷೆಯ ಜನಾಂಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಜನರ ಬದುಕು ನಡೆಯುವುದೇ ಬಹುಭಾಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡವನ್ನಲ್ಲದೆ ಇತರ ಐದಾರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಆಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಂತೂ ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಬ್ಯಾರೀ, ಮಲೆಯಾಳ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಕಲಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಬೀದರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಿಜಾಪುರ, ರಾಯಚೂರಿನಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉರ್ದು, ತೆಲುಗು, ಮರಾಠಿ, ಕನ್ನಡ, ಲಮಾಣಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷುಗಳಲ್ಲದೆ ಆಯಾ ಜನಾಂಗದವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಪಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಮಾತಾಡುವ ಜನರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬದುಕಿನ ಅಗತ್ಯಗಳೇ ಈ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಧಾನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಗಡಿ ಭಾಗದ ಜನ ಕಲಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅದಾಗಲೇ ನಾವು ನೀಡಿರುವ ಎರಡು ವರದಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡತಗಳ ಮೂಟೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಲೇಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ನುಡಿ-ಕನ್ನಡ ಗಡಿ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಜೋಯಿಡಾ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮಾವೇಶದ ವರದಿ. ಈ ಎರಡೂ ವರದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನದೂ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಇತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು.) ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ. ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲ. ದವಾಖಾನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಡಿಭಾಗದ ಜನ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಅಗತ್ಯ ಪೂರೈಕೆಗೂ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕನ್ನಡತನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೋರಿಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಹಾಗಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಮಠ – ಮಾನ್ಯಗಳ ಜನ ಸ್ವಂತ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಲದು. ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರೀ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಂತೂ ನೀವು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರು ಎಂದು ಬೀಳುವುದೋ ಎಂಬಂತಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ನಾಡಿನ ಪ್ರಧಾನ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿ ಇಂದಿನವರೆಗಿನ ಯಾದಿ ಹಿಡಿದರೆ ಐದು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೂ ಕಾಲ ಈ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾದಂತಹ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಯೋಜನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೈಗಾ ಅಣುಸ್ಥಾವರ ಇದೆ. ನೌಕಾನೆಲೆ ಸೀಬರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಬಡ ರೈತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಸರ್ಕಾರೀ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ಬಡವರು. ಅಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿನ ಆಳುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗಡಿಭಾಗವಾದ ನಂದಗಡದಂತಹ ಊರಿನಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿರುವುದು ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಸವದತ್ತಿಯಂತಹ ಸ್ವಚ್ಛ ಕನ್ನಡ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಕನ್ನಡಿಗರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ನಾನೇ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಓದಲು ಸಹ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿಯ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೋಲಾರದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ ನೋಟವೇನಲ್ಲ. ಈ ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ೧. ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ೨. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಡಾಕ್ಟರುಗಳಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರುಗಳಿರುವಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ೩. ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ಕು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಬಳ ಸಿಗದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ೪. ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಹಾಸ್ಯದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ೫. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಾಗಲಿ, ಹಸಿರು ಕಾರ್ಡಾಗಲೀ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. (ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಬ್ಬಳು, ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಗ್ರಾಮದಾಕೆ ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ‘ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದೋರು ಈಗ ಇದ್ಯಾವ್ದೋ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಾ? ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿ?’ ಎಂದು ಆ ಹೆಂಗಸು ಗೊಣಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ದೇಶದ ಆಳುವವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಾನರಿಯೆ?) ೬. ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರೀ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೋಧನಾ ಸಲಕರಣೆಗಳಂತೂ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ. ೭. ಇಲ್ಲಿನ ರೈತಾಪಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾರಲು, ಹೊಸ ಬೀಜ ಕೊಳ್ಳಲು ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿರುವುದು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ೮. ಈ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋಗಳು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಹೊಂದಿದವರು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ೯. ಕೋಲಾರದ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಗಾಧವಾದುದು. ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಎಂಬುದೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡಿಗ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬದುಕು ಸುಧಾರಿಸದೆ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. · ಒಳನಾಡಿನ ಕನ್ನಾಡಿಗರು ಈ ನಮ್ಮ ಒಳನಾಡಿನ ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೋಡಲು ೧. ವಿದ್ಯೆ, ೨. ಉದ್ಯೋಗ, ೩. ಬದುಕು ಎಂಬ ಮೂರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಮನಿಸಬೇಕಿದೆ. ವಿದ್ಯೆ : ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮಗಳ ಆಯ್ಕೆಯು ನಾವು ಕಲಿತ ಭಾಷೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿಯೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ. ಇಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನದಂಡವೇ ಆತನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತು ಯಾವುದೋ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೋ, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೋ ಮೇಷ್ಟರಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರು ಅದು ಖಾಯಂ ಕೆಲಸ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕಡಿಮೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಸನಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಲಿಬಿದ್ದಿರುವ ಒಳನಾಡಿಗರು ಕನ್ನಡದ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರಣೀತ ನಗರಮುಖಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹುಡುಕಾಟ ಒಂದು ಕಾರಣವಾದರೆ, ಈ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತರು ಸಹ ಆಂಗ್ಲ ಕಲಿತವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಕಲಿಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ಯಾವ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. (ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಂತೂ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯದು.) ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲೇ ಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತವರು ಸಿಗುವುದು ವಿರಳ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಪಠ್ಯವೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೂ, ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಇರುವ ತೊಡಕುಗಳು ಅನೇಕ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ತರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಒತ್ತಡಗಳ ಹೇರಿಕೆಯಿಂದ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯಲು ಬರುವವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೆನಿಸದು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕನ್ನಡ ಎಂತಹದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ : ಕನ್ನಡ ಕಲಿತವನಿಗೆ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಡವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲದ ಕರ್ನಾಟಕದವರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಂತೂ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಬಿಪಿಒಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಓದಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹತ್ತನೆ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಮಶವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ತನ್ನ ಓದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಣ ವೃತ್ತಿಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗದೆ ಕೇವಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿಯದೆಯೇ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ‘ಬದುಕಬಲ್ಲ ಜಾಣ’ರುಗಳ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಎಂಬ ಹಪಾಪಿ ಹತಾಶನಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೀವನ : ಒಳನಾಡಿಗರ ಜೀವನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಂತೂ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಹತ್ತರವಾದುದು. ಸರಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ನಿಂತವನ ಭಾಷೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಆತನ ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಾರಿತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಚಿತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾದಾಗ ಆಗಬಹುದಾದ ತಲ್ಲಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಹೀನ ಸ್ಥಿತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ. ಕಂಡದ್ದು ಏನು ಅನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಜೀವನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರುವವರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದವರ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲದೆ, ಅರೆಬರೆ ದುಡ್ಡುಳ್ಳ ಹಪಾಪಿಗಳ ಜೀವನ ಕ್ರಮವೊಂದು ತೆರೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಜೀವನ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ – ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ನಗರದೊಳಗಿನ ನಮ್ಮ ಮುಮದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನುಳಿದು ಇನ್ನಿತರ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಮಾಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಾಷಾವಿಹೀನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಭಾಷೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಬೆರಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಉದಾರವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಣೀತ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದೆನ್ನಲಾಗದಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಉತ್ಸವಗಳು ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಗಳು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಜನರನ್ನು ಸದ್ದು ಮಾಡಿಯೇ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷೆ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಸಡ್ಡಾಳ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಮರೆತ ಶಬ್ದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕುಣಿಯುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹತಾಶೆಯೊಂದೇ ಉತ್ತರವೇ ? ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಳನಾಡಿಗರನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸರದೊಳಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಡಿಗರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಚ್ಚರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ೧. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಲಿಯಲೇ ಬೇಕು ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ೨. ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ೩. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸರದ ಒಳಗೆ ಉಳಿಸಲು ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯವಾಚನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತದವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾವ್ಯಗಳ ಅನುಸಂಧಾನವಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಳಗೆ ಉಳಿಸಲು ನಿರಂತರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ತೊಡಗಬೇಕು. ೪. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಎನ್ನುವ ಬದಲಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಎಂಬ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ತರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಟ ಏಳನೆಯ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಬೇಕು. ೫. ಅದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕನ್ನಡೇತರರನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸರದ ಒಳಗೆ ತರಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಸಮ್ಮುಚ್ಛಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಲು ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರನ್ನು ಶೃತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ೬. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕಮ್ಮಟಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ೭. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಇರುವ ‘ಕನ್ನಡ’ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆಡುವ ಬಾಷೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನಕೋಶಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೀಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಶಿಬಿರ-ಕಮ್ಮಟಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನದಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿರೂಪಕ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಯಾರಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. ೮. ಅದಾಗಲೇ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಲು ಕಮ್ಮಟಗಳನ್ನು – ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ೯. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ದೊರೆಯುವಂತಹ ‘ಉದ್ಯೋಗ ನೀತಿ’ಯೊಂದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗುವಾಗಲೇ ಆ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕನು ಇಂತಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕನಿಷ್ಟ ಏಳನೆಯ ತರಗತಿಯ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಬಡ್ತಿ’ ಎಂಬಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ೧೦. ಮಹಾನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲ್‌ಗಳೂ ಇಂದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ-ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಪ್ರತೀ ಮಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರದ ಹಾಗೆ ರಂಗಮಂದಿರ, ಸಂಗೀತ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳ, ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಥಳವೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಕಾನೂನನ್ನು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಈ ಮಾಲ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕರೇ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಅಥವಾ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಸರಕು ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಸರಕಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಇದು. ಈ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸರದ ಒಳಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ೧೧. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವು ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಆ ಕನ್ನಡವು ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡವೂ ಆಗಿರುವಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ೧೨. ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಬಳಸದ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಬಾರದು. ಈ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸೋಣ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸೋಣ. · ಗಣಕ ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜವು ಡಿಜಿಟಲ್ (ದಶಮಾಂಶ) ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಈ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತೀ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತೀ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಿಗೂ ಗಣಕಯಂತ್ರ ನಡೆಸುವುದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸರ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವಂತೂ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ದಾಪುಗಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಗಣಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕನ್ನಡವು ಮತ್ತೊಂದು ಗಣಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸುವ ದಾಖಲೆಗೆ ಅದೆಂದೂ ಯಾವ ವೈರಸ್ ಬಡಿಯುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಂಡೋಸ್ ಎಂಬ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದಂತೆ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಲಿನಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದಂತೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಎಂಬ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಇಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರದಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಆದರೆ ಆಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಗಣಕಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಏಕೀಕರಣವಾಗುವಾಗಲೇ ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಬಳಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್‌ಬೆರ್ರಿಯಂತಹ ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬೆರ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ಬಾರದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೋಲೀಸರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗವು ಕನ್ನಡವಿಲ್ಲದ ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗದು ಎಂಬ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿಗಳ ತಯಾರಕರು ಮಣಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದಾಗಲೇ ಅನೇಕರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ಕನ್‌ವರ‍್ಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ, ಯಾವ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸಿಯೇ ಯೂನಿಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಣಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಾಗುವ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಇವುಗಳು ಆಗುವಾಗಲೇ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಪೆಲ್ ಚೆಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ಪರೀಕ್ಷಕ ತಂತ್ರಾಮಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗಣಕಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಕೋಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ನುಡಿಕೋಶವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ನುಡಿಕೋಶವು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಜ್ಞರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿಗಳ, ಶಾಸನಗಳ, ಲಿಪಿ ಮಾದರಿಗಳ ಕಾರ್ಪಸ್ ಸಹ ದಶಮಾಂಶ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರವನ್ನು ಗಣಕಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇರುವ ಅಗತ್ಯಗಳು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೂರೈಸಲು ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳನ್ನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದರೆ ಗಣಕಲೋಕದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಏಕೀಕರಣ ಆಗುವುದು ಸಾಧ್ಯ. · ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸರ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಪ್ರವೇಶವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಉಪಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಅರಿಯುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಎದುರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡುವ, ಕಲಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು, ಆಧುನಿಕ ಜ್ಞಾನ ಶಿಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೋ ಅಷ್ಟೂ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಅವರು ಆಡುವಾಗ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಸಬೇಕದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾಷೆಯೊಂದು ಪ್ರತೀ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಅವನ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದ ಆಟದ ಮೂಲಕವೇ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಆಟೋಟಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೂ ಕಲಿಯಲಿ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಈ ಕನ್ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರು ಒತ್ತಾಯ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. · ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದಾಗ ವಿಭಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಶಿಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗಿತ್ತು-ಹೀಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಕೂರುವ ಮಡಿವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ, ನಾವು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಲಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿರುವ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕಿಂತ ಪುರಾತನವಾದ ಭಾಷೆಯಿದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಕೋನದಿಂದ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಆಗ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಶಿಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅನುವಾಗವಂತೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಗಳೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಗಾಳಿಗೆ ಕನ್ನಡವೂ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸರವು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯ. · ಕನ್ನಡದ ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರಿಸರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉಪಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೇ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಸೋದರ ಭಾಷೆಗಳು ಕನ್ನಡದಷ್ಟೇ ಹಳತಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೋದರ ಭಾಷೆಗಳ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಸಹ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸದೆ ಉಳಿದಾಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆತುಕೊಳ್ಳುವ ಗೊಡೆಗಳಿಲ್ಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಕೊಡವ, ತುಳು, ಬ್ಯಾರಿ, ಕೊಂಕಣಿ, ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲದೆ ಇರವ, ಹಾಲಕ್ಕಿ, ಕೊರಗ, ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ, ಲಮಾಣಿ ಮುಂತಾದ ಉಪಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕನ್ನಡಿಗರು ಪೊರೆಯಬೇಕಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಜೀವಂತಿಕೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳೂ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಪಿ ರಹಿತ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೋದರ ಭಾಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗಡೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜೀವವಾಗುತ್ತಾ ಇರುವ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ. · ಒಟ್ಟಂದದ ನೋಟ ಕನ್ನಡವೂ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನಾಡುತ್ತಾ ಉಳಿಯುವುದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ಭಾಷಿಕರನ್ನು ಶೃತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸಧ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ನಾಡನ್ನಾಳುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿಧಾನಿಯಾದಾಗ ಎಚ್ಚರಿಸಿ, ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತು ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸರವೂ ಸೇರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. ಇದಿಷ್ಟೂ ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಕ ಗುರುತಿಸಿರುವ ವಿವರ, ಇದಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತೊಡಕುಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ, ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ವಿರಮಿಸುತ್ತೇನೆ! * * * – ಬಿ.ಸುರೇಶ, ಮೀಡಿಯಾಹೌಸ್ , ೧೧೬೨, ೨೨ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ೨೩ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ ೨ನೇ ಹಂತ , ಬೆಂಗಳೂರು – ೫೬೦ ೦೭೦, ಮಿಂಚೆ : ಆಕರಗಳು : ೧ . ಕನ್ನಡ ನುಡಿ-ಗಡಿ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾದ ವರದಿ ೨ . ಜೋಯಿಡಾ ಗಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮಾವೇಶದ ವರದಿ ೩ . ಅರುಹು-ಕುರುಹು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಂಚಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ಸಂಚಿಕೆ ೪ . ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದೈನಿಕದ ೬ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೧ರ ವಿಶೇಷ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪುರವಣೆ ೫ . ಸಾಧನಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ೨೭ ಮತ್ತು ೩೨ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು. Posted in ಇಂದಿನ ಚಿಂತೆ! | Tagged ವಿಶ್ವಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನ | Leave a reply ಬಿ.ಸುರೇಶ ಅವರ `ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಅಚ್ಚರಿ!’ Posted on February 20, 2011 by bsuresha 1 ಕಥಾ ಸಾರಾಂಶ ಅನು ಮತ್ತು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದವರು. ಅವರದು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ. ಇವರು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮನೆಯವರುಗಳ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ನಗುನಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಆದಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರು. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ರುಚಿರುಚಿಯಾದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟು, ಅವನು ಬಂದೊಡನೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸರಸದ ಮಾತಾಡುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನು-ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಇಬ್ಬರೂ ಅಪರೂಪದ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಸರ್ವೋತ್ತಮನಿಗೆ ತಾನು ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ. ಆತ ತನ್ನ ಮಡದಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ತಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ವಿಚಿತ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಮ್ಮುವ ಅನುವಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತವೂ ಬಾಯಿಂದ ಸುರಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುವಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಔಷಧೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅನು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾರೆ. Continue reading → Posted in ಚಿತ್ರಕತೆಗಳು | Tagged ಚಿತ್ರಕತೆ | 1 Reply ಇಂದಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ – ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು Posted on February 17, 2011 by bsuresha 2 ಇಂದಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ – ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು (- ಬಿ.ಸುರೇಶ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿ) ಪ್ರವೇಶ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಣವೂ ಯಾವುದೋ ಮಾಧ್ಯಮವು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ತಂದು ಇರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಯುಗವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಯುಗ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಮಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವೇ ಎಂದೇನಲ್ಲಾ. ಆದರೂ ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆ. ಅವುಗಳು ಕೊಡುವ ಮಾಹಿತಿಗಳೂ ಬಗೆ ಬಗೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ೧. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ : ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ – ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ವಾರಪತ್ರಿಕೆ, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಆಯಾ ಗುಂಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ೨. ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ : ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ – ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು (ಟೆಲಿವಿಷನ್ ವಾಹಿನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ), ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಫಲಕಗಳು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ-ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಟೆಲಿಷನ್ ಜಾಲಗಳು, ರೈಲು, ಬಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚುವ ವಿವರಗಳು. ೩. ಶ್ರವ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ : ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಎಫ್‌ಎಂ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ರೇಡಿಯೋವಾಹಿನಿಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆಯಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆಯೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು: ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ರೈಲು, ಬಸ್ಸು, ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ. Continue reading → Posted in ಇಂದಿನ ಚಿಂತೆ! | 2 Replies ದಶಮಾನ? – ಸಂಘಸುಖಗಳನ್ನರಸುತ್ತಾ! Posted on February 12, 2011 by bsuresha Reply ಸಂಘಸುಖ-ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೦ ದಶಮಾನ? – ಸಂಘಸುಖಗಳನ್ನರಸುತ್ತಾ! – ಬಿ.ಸುರೇಶ ಖಾಲಿಪಾತ್ರೆಯ ಎದುರು… ಬರುವ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಬದುಕಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಡ ಹೆಂಗಸೊಬ್ಬಳು ತನ್ನೆದುರಿಗೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಕಾಯುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದೂ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇದು ದಶವರ್ಷ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡನೆಯ ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಹುಟ್ಟಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸಿದಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳೂ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಲೇ ಬದುಕು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ನಾವ್ಯಾರೂ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕವಾದರೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಆಯಿತೋ ಅರಿಯೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಯ ಮಾತನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡನೆಯ ಭಾನುವಾರ ಟಿವಿ ಸಂತೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ಸಾಹ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಅನೇಕ ಆಟಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ತಂಡಗಳು ಈ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೂ ಆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯ ಭಾನುವಾರವೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇದೆ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇಲ್ಲದ ದಿನವೂ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ. (ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಆಡಿದ ಮಾತಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬ ಒತ್ತಡ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಅಂತಹವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.) ಹೀಗಾದಾಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ. Continue reading → Posted in ಸಂಘ ಸುಖ | Tagged ಸಂಘಸುಖ | Leave a reply Post navigation ← Older posts Recent Posts ನಾಟಕವಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ… ‘ಕಳೆದುಹೋದವರು’ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆ – ಕನ್ನಡತನದ ಮಿತಿಗಳು ಏರುತ್ತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇರುವ ಕೂಲಿ! (ಟಿವಿಠೀವಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ‘ಸಂಘಸುಖ’ ಕಾಲಂಗಾಗಿ – ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೧) ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರೇ? – ಬಿ.ಸುರೇಶ (ವಿಜಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್‌ ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಬರೆದ ಲೇಖನ) ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತವೂ ಮತ್ತು… Archives October 2011 September 2011 August 2011 February 2011 July 2010 April 2010 March 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 August 2009 June 2009 May 2009 March 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 Proudly powered by dzineden - the web agencyhttp://ourmmkk.org
  ಮುಖ ಪುಟ/Home Page ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ - ಮಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ Main Navigation ಮುಖ ಪುಟ/Home ಸಮಿತಿ/Committees ಸದಸ್ಯತ್ವ/Membership ಲಿಂಕ್ಸ್/Links ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ! Welcome to MMKK! ನಮಸ್ಕಾರ , ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ, ಮಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕೂಟ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳ ಬೀಡು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವ ಜನರು ಒಂದೆಡೆ ಕಲೆತು, ಬೆರೆಯುವ ಸಹೃದಯದವರ ಕೂಟ. ಈ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ... ಮುಖ ಪುಟ/Home Page ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ - ಮಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ Main Navigation ಮುಖ ಪುಟ/Home ಸಮಿತಿ/Committees ಸದಸ್ಯತ್ವ/Membership ಲಿಂಕ್ಸ್/Links ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ! Welcome to MMKK! ನಮಸ್ಕಾರ , ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ, ಮಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕೂಟ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳ ಬೀಡು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವ ಜನರು ಒಂದೆಡೆ ಕಲೆತು, ಬೆರೆಯುವ ಸಹೃದಯದವರ ಕೂಟ. ಈ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿ, ಕನ್ನಡವನ್ನು CACHE

ಮುಖ ಪುಟ/Home Page ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ - ಮಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ Main Navigation ಮುಖ ಪುಟ/Home ಸಮಿತಿ/Committees ಸದಸ್ಯತ್ವ/Membership ಲಿಂಕ್ಸ್/Links ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ! Welcome to MMKK! ನಮಸ್ಕಾರ , ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ, ಮಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕೂಟ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳ ಬೀಡು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವ ಜನರು ಒಂದೆಡೆ ಕಲೆತು, ಬೆರೆಯುವ ಸಹೃದಯದವರ ಕೂಟ. ಈ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ತಾಣಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ~*~ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು, ಎಂತಾದರು ಇರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು|| ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಳಂಗಲದಲಿ ಚಂದಿರನ ಚಂಚಲದ ಕಿರಣದಲಿ ಹಾಲ್ಗಡಲ ಕಡೆದಂತೆ ಹಳೆ ವರುಷವ ಬಸಿದು ಅಮೃತವು ಬಂದಂತೆ, ನವ ವರುಷವು ಆಗಮಿಸಿಹುದು ನೋಡಾ!!! Mysore Mallige Kannada Koota - Ugadi Celebrations April 14th 2018, 6PM to 9PM Capen Auditorium, Normal IL ನರಕಕ್ಕಿಳ್ಸಿ ನಾಲ್ಗೆ ಸೀಳ್ಸಿ ಬಾಯಿ ಒಲಿಸಾಕಿದ್ರೂನೆ ಮೂಗ್ನಲ್ ಕನ್ನಡ ಪದವಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ ಮನಸನ್ನ್ ನೀ ಕಾಣೆ| - ರಾಜರತ್ನಂ Please send your comments/suggestions about this website to email id: ourmmkk@gmail.com . Hit Counter Content copyright www.ourmmkk.org . All rights reserved.http://dnshankarabhat.net
  ಡಾ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ | Dr. D N Shankara Bhat ಬೀಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಹೊತ್ತಗೆಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಹೊತ್ತಗೆಗಳು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ‍್ಕಿಸಿ English ಡಾ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ ಡಾ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಹೆಸರಾಂತ ನುಡಿಯರಿಗರು. ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಂಸ್ಕ್ರುತದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ. ಮತ್ತು ಪುಣೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನುಡಿಯರಿಮೆ(linguistics)ಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಪಡೆದಿರುವ ಬಟ್ಟರು, ಅಮೇರಿಕಾದ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಪೋರ್‍ಡ್ ಯುನಿವರ್‍ಸಿಟಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲಾ ಟ್ರೋಬೆ ... ಡಾ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ | Dr. D N Shankara Bhat ಬೀಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಹೊತ್ತಗೆಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಹೊತ್ತಗೆಗಳು ... ಹೆಸರುಗಳಿಸಿವೆ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರು ಹಲವು ವರುಶಗಳ ಆಳವಾದ ಅರಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಹಲವು ಹೊತ್ತಗೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿಜವಾದ ಕಟ್ಟಲೆಗಳು, ಕನ್ನಡದ ಪದ ಸೊಗಡು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತು ಬಟ್ಟರು ಬರೆದಿರುವ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯರಿಮೆಯ ... ಬಗೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ >> ಹೊತ್ತಗೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ್ದೇ CACHE

ಡಾ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ | Dr. D N Shankara Bhat ಬೀಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಹೊತ್ತಗೆಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಹೊತ್ತಗೆಗಳು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ‍್ಕಿಸಿ English ಡಾ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ ಡಾ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಹೆಸರಾಂತ ನುಡಿಯರಿಗರು. ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಂಸ್ಕ್ರುತದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ. ಮತ್ತು ಪುಣೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನುಡಿಯರಿಮೆ(linguistics)ಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಪಡೆದಿರುವ ಬಟ್ಟರು, ಅಮೇರಿಕಾದ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಪೋರ್‍ಡ್ ಯುನಿವರ್‍ಸಿಟಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲಾ ಟ್ರೋಬೆ ಯುನಿವರ್‍ಸಿಟಿ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ದೇಶದ ಆಂಟ್ವೆರ್‍ಪ್ ಯುನಿವರ್‍ಸಿಟಿ, ಜರ್‍ಮನಿಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‍ನಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ಮುಂಚೂಣಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಯ್ಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಾರತೀಯ ಬಾಶಾ ಸಂಸ್ತಾನ, ಮಣಿಪುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡೆಕ್ಕನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂತಾದೆಡೆ ಕಲಿಸುಗರಾಗಿ, ಅರಕೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನುಡಿಯರಿಮೆಯ ಸುತ್ತ ಬರೆದಿರುವ ಅವರ ಹತ್ತಾರು ಹೊತ್ತಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರಕೆಯ ಪೇಪರಗಳು (research papers) ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿವೆ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರು ಹಲವು ವರುಶಗಳ ಆಳವಾದ ಅರಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಹಲವು ಹೊತ್ತಗೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿಜವಾದ ಕಟ್ಟಲೆಗಳು, ಕನ್ನಡದ ಪದ ಸೊಗಡು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತು ಬಟ್ಟರು ಬರೆದಿರುವ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯರಿಮೆಯ ಹೊತ್ತಗೆಗಳು, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಹಲವಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ >> ಹೊತ್ತಗೆಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಯಾಕೆ ಬೇಡ? ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ ಇನ್ನಶ್ಟು>> ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇನ್ನಶ್ಟು>> ಡಾ. ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಬಟ್ಟರ ಹೊಸ ಹೊತ್ತಗೆ 'ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಪದಗಳು' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. Dr. D N Shankara Bhat's new book 'Samskṛta Padagaḷige Kannaḍaddē Padagaḷu' released. ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ / Follow Email * ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ / Share ಮಿಂಚೆ / Email ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಬಿಪ್ರಾಯ, ಮತ್ತು ಕೇಳ್ವಿಗಳನ್ನು admin@dnshankarabhat.netಗೆ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿ. Send your comments, opinions, questions to admin@dnshankarabhat.net ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ / In the News ಕನ್ನಡ ಕಸುವಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗೆ ಪಂಪ ಸಮ್ಮಾನ ಶಂಕರ ಬಟ್‌ಗೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ Newsmaker Dr. Shankara Bhat selected for Pampa Award ನವ ನುಡಿಯ ಕನಸುಗಾರ ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ತ ದ್ರಾವಿಡದತ್ತ (ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾಸಿಕ) Snap chat: Age of selfie ends, as the era of tanni beginshttps://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%9A%E0%B2%82%E0%B2%A6%E0%B2%A8_%28%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%B0%E0%B3%81%E0%B2%A4%E0%B3%86%E0%B2%B0%E0%B3%86_%E0%B2%B5%E0%B2%BE%E0%B2%B9%E0%B2%BF%E0%B2%A8%E0%B2%BF%29
  ಚಂದನ (ಕಿರುತೆರೆ ವಾಹಿನಿ) - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚಂದನ (ಕಿರುತೆರೆ ವಾಹಿನಿ) ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ದೂರದರ್ಶನ - ಚಂದನ (ಡಿ.ಡಿ.೯) - ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದ ೨೪/೭ ಕಿರುತೆರೆಯ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ದೂರದರ್ಶನ' ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯದಾದರೂ ಅವು ಮುಟ್ಟುವ ಜನಸಮುದಾಯ ಅಪಾರ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರಕಾರ ಸಮರ್ಥ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ, ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ತಯಾರುಮಾಡಿ ಖಾಸಗೀ ವಲಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜ ... , ಹುಡುಕು ದೂರದರ್ಶನ - ಚಂದನ (ಡಿ.ಡಿ.೯) - ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದ ೨೪/೭ ಕಿರುತೆರೆಯ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ... ://tv.ddchandana.in v t e ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಚಂದನ (ಡಿಡಿ 9) ದೂರದರ್ಶನದಿಂದ • ಕರ್ನಾಟಕ (ಡಿಡಿ 1) ಟಿವಿ೯ ಕನ್ನಡ • ಉದಯ ನ್ಯೂಸ್ • ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ೨೪‍‌‍X೭ • ಜನಶ್ರೀ • ಸಮಯ ೨೪‍‌‍X೭ • ಕಸ್ತೂರಿ ನ್ಯೂಸ್ ೨೪ • ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ v t e ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ವಾಹಿನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಚಂದನ (ಡಿಡಿ 9) ದೂರದರ್ಶನದಿಂದ • ಕರ್ನಾಟಕ (ಡಿಡಿ 1) • ಸುವರ್ಣ • ಉದಯ ಟಿ.ವಿ • ಈ-ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ • ಕಸ್ತೂರಿ • ಝಿ ಕನ್ನಡ • ಉದಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ • ರಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕನ್ನಡ • ಚಾನೆಲ್ ಯು CACHE

ಚಂದನ (ಕಿರುತೆರೆ ವಾಹಿನಿ) - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚಂದನ (ಕಿರುತೆರೆ ವಾಹಿನಿ) ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ , ಹುಡುಕು ದೂರದರ್ಶನ - ಚಂದನ (ಡಿ.ಡಿ.೯) - ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದ ೨೪/೭ ಕಿರುತೆರೆಯ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ದೂರದರ್ಶನ' ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯದಾದರೂ ಅವು ಮುಟ್ಟುವ ಜನಸಮುದಾಯ ಅಪಾರ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರಕಾರ ಸಮರ್ಥ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗ, ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ತಯಾರುಮಾಡಿ ಖಾಸಗೀ ವಲಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಭುಜ ಕೊಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಬೇಕು.ಈ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ‍ಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ‌ನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನಿನ‌ಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ‌ಬ‌ಹುದು. ಲಿಂಕ್ : http://tv.ddchandana.in v t e ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಚಂದನ (ಡಿಡಿ 9) ದೂರದರ್ಶನದಿಂದ • ಕರ್ನಾಟಕ (ಡಿಡಿ 1) ಟಿವಿ೯ ಕನ್ನಡ • ಉದಯ ನ್ಯೂಸ್ • ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ೨೪‍‌‍X೭ • ಜನಶ್ರೀ • ಸಮಯ ೨೪‍‌‍X೭ • ಕಸ್ತೂರಿ ನ್ಯೂಸ್ ೨೪ • ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ v t e ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ವಾಹಿನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಚಂದನ (ಡಿಡಿ 9) ದೂರದರ್ಶನದಿಂದ • ಕರ್ನಾಟಕ (ಡಿಡಿ 1) • ಸುವರ್ಣ • ಉದಯ ಟಿ.ವಿ • ಈ-ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ • ಕಸ್ತೂರಿ • ಝಿ ಕನ್ನಡ • ಉದಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ • ರಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕನ್ನಡ • ಚಾನೆಲ್ ಯು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ • ಉಷೆ ಟಿವಿ • ಟಿವಿ೯ ಕನ್ನಡ • ಉದಯ ನ್ಯೂಸ್ • ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ೨೪‍‌‍X೭ • ಜನಶ್ರೀ • ಸಮಯ ೨೪‍‌‍X೭ • ಕಸ್ತೂರಿ ನ್ಯೂಸ್ ೨೪ • ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ • ಉದಯ ಮೂವಿಸ್ • ಚಿಂಟು ಟಿವಿ • ಶ್ರೀ ಶಂಕರ v t e ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಿರುತೆರೆ ವಾಹಿನಿಗಳ ಜಾಲ ದೂರದರ್ಶನ (ಕಿರುತೆರೆ ವಾಹಿನಿ ಜಾಲ) ಡಿಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ · ಡಿಡಿ ಭಾರತಿ · ಡಿಡಿ ಬಿಹಾರ · ಡಿಡಿ ಚಂದನ · ಡಿಡಿ ಚನೈ · ಡಿಡಿ ಚತ್ತೀಸ್‍ಗಢ · ಡಿಡಿ ಗುಜರಾತಿ · ಡಿಡಿ ಹರಿಯಾಣ · ಡಿಡಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ · ಡಿಡಿ ಇಂಡಿಯಾ · ಡಿಡಿ ಝಾರ್ಖಂಡ್ · ಡಿಡಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ · ಡಿಡಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ · ಡಿಡಿ ಮಧುರೈ · ಡಿಡಿ ಮಲಯಾಳಂ · ಡಿಡಿ ಮಿಝೋರಾಂ · ಡಿಡಿ ನ್ಯಾಶನಲ್ · ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ · ಡಿಡಿ ನಾರ್ತ-ಈಸ್ಟ · ಡಿಡಿ ಓರಿಯಾ · ಡಿಡಿ ಪುದುಚೇರಿ · ಡಿಡಿ ಪಂಜಾಬ · ಡಿಡಿ ರಾಜಸ್ತಾನ್ · ಡಿಡಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ · ಡಿಡಿ ಸಪ್ತಗಿರಿ · ಡಿಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ · ಡಿಡಿ ತ್ರಿಪುರ · ಡಿಡಿ ಉರ್ದು · ಡಿಡಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ · ಡಿಡಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ · ಪೊಹಿಗಾಯ್ ಟಿವಿ ' https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಚಂದನ_(ಕಿರುತೆರೆ_ವಾಹಿನಿ)&oldid=718510 ' ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ವರ್ಗಗಳು : Pages using duplicate arguments in template calls ಕಿರುತೆರೆ ವಾಹಿನಿಗಳು ಸಂಚರಣೆ ಪಟ್ಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಐ.ಪಿ ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಿರಿ ಲಾಗ್ ಇನ್ ನಾಮವರ್ಗಗಳು ಲೇಖನ ಚರ್ಚೆ ರೂಪಾಂತರಗಳು ನೋಟಗಳು ಓದು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕು ಸಂಚರಣೆ ಮುಖ್ಯ ಪುಟ ಸಮುದಾಯ ಪುಟ ಪ್ರಚಲಿತ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಟ ಸಹಾಯ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡು ಮುದ್ರಿಸು/ರಫ್ತು ಮಾಡು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ PDF ಎಂದು ನಕಲಿಳಿಸಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ Wikimedia Commons ಉಪಕರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಪುಟಗಳು ಸ್ಥಿರ ಕೊಂಡಿ ಪುಟದ ಮಾಹಿತಿ Wikidata ವಸ್ತು ಈ ಪುಟವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ Short URL ಇತರ ಭಾಷೆಗಳು العربية भोजपुरी বাংলা Deutsch English Español Suomi Français Galego गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni ગુજરાતી हिन्दी Bahasa Indonesia മലയാളം मराठी नेपाली नेपाल भ