FULL

TEXTภาษาไทย

3824822 matching pages

Results 1-100

http://kruao.com
  สื่อการเรียนการสอน สื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ - ครูโอ๋ Toggle navigation ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน หน้าหลัก นำสื่อการสอนครูโอ๋ ไปติดเว็บ นิทาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพลง การ์ตูน ครูโอ๋ ไลฟ์สไตล์ สื่อการเรียนการสอน ชั้น ป.1 วิชา ภาษาไทย วิชา คณิตศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา ภาษาอังกฤษ วิชา สังคมศึกษา สื่อการเรียนการสอน ชั้น ป.2 วิชา ภาษาไทย วิชา คณิตศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา ภาษาอังกฤษ วิชา สังคมศึกษา ... สื่อการเรียนการสอน ชั้น ป.1 วิชา ภาษาไทย วิชา คณิตศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา ภาษาอังกฤษ วิชา สังคมศึกษา สื่อการเรียนการสอน ชั้น ป.2 วิชา ภาษาไทย วิชา คณิตศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา ภาษาอังกฤษ วิชา สังคมศึกษา สื่อการเรียนการสอน ชั้น ป.3 วิชา ภาษาไทย วิชา คณิตศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา ภาษาอังกฤษ วิชา สังคมศึกษา สื่อการเรียนการสอน ชั้น ป.4 วิชา ภาษาไทย วิชา คณิตศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา ภาษาอังกฤษ วิชา สังคมศึกษา สื่อการเรียนการสอน ชั้น ป.5 วิชา ภาษาไทย วิชา คณิตศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา CACHE

สื่อการเรียนการสอน สื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ - ครูโอ๋ Toggle navigation ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน หน้าหลัก นำสื่อการสอนครูโอ๋ ไปติดเว็บ นิทาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพลง การ์ตูน ครูโอ๋ ไลฟ์สไตล์ สื่อการเรียนการสอน ชั้น ป.1 วิชา ภาษาไทย วิชา คณิตศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา ภาษาอังกฤษ วิชา สังคมศึกษา สื่อการเรียนการสอน ชั้น ป.2 วิชา ภาษาไทย วิชา คณิตศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา ภาษาอังกฤษ วิชา สังคมศึกษา สื่อการเรียนการสอน ชั้น ป.3 วิชา ภาษาไทย วิชา คณิตศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา ภาษาอังกฤษ วิชา สังคมศึกษา สื่อการเรียนการสอน ชั้น ป.4 วิชา ภาษาไทย วิชา คณิตศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา ภาษาอังกฤษ วิชา สังคมศึกษา สื่อการเรียนการสอน ชั้น ป.5 วิชา ภาษาไทย วิชา คณิตศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา ภาษาอังกฤษ วิชา สังคมศึกษา สื่อการเรียนการสอน ชั้น ป.6 วิชา ภาษาไทย วิชา คณิตศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา ภาษาอังกฤษ วิชา สังคมศึกษา สื่อการเรียนการสอน ชั้น ม.1 วิชา ภาษาไทย วิชา คณิตศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา ภาษาอังกฤษ วิชา สังคมศึกษา สื่อการเรียนการสอน ชั้น ม.2 วิชา ภาษาไทย วิชา คณิตศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา ภาษาอังกฤษ วิชา สังคมศึกษา สื่อการเรียนการสอน ชั้น ม.3 วิชา ภาษาไทย วิชา คณิตศาสตร์ วิชา วิทยาศาสตร์ วิชา ภาษาอังกฤษ วิชา สังคมศึกษา เกี่ยวกับตัวเรา (ครูโอ๋) ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน (รวมทั้งหมด 1,847 วีดีโอ) เว็บไซต์ ครูโอ๋ เราได้รวบรวม สื่อการเรียนการสอน ไว้มากมาย หลากหลายวิชา มีทั้งวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยมีสื่อการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผมได้รวบรวมสื่อการสอนที่น่าสนใจไว้มากมาย รวมทั้งมี นิทาน คำศัพท์ภาษาไทยอังกฤษ การทดลองวิทยาศาสตร์ ไว้ให้นักเรียนดูเสริมหลังจากเรียนจบ รวมทั้งครูสามารถนำไปเป็นสื่อช่วยสอนได้ อีกทั้งผู้ปกครองก็สามารถ ศึกษาสื่อการเรียนการสอนเหล่านี้ เพื่อนำไปช่วยสนับสนุนการศึกษาของลูกหลานท่านได้ด้วย ผมก็จะอัพเดท สื่อการสอน ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ยังไงก็ฝากแชร์ ฝากไลค์ ฝากกดติดตามด้วยครับ สื่อการสอน นิทาน เรื่อง เจ้าชายแตงโม ระดับชั้น : อื่นๆ, วิชา : อื่นๆ สื่อการสอน การเขียนบันทึกการอ่านจากเรื่อง จิตที่ควรพัฒนา จิตสาธารณะ ระดับชั้น : ป.5, วิชา : ภาษาไทย สื่อการสอน การเขียนโครงงานภาษาไทย ระดับชั้น : ป.5, วิชา : ภาษาไทย สื่อการสอน การเขียนเรียงความ ระดับชั้น : ป.5, วิชา : ภาษาไทย สื่อการสอน การ์ตูน เรื่อง ประธานนักเรียนที่ ดี VS ไม่ดี เราจะเลือกประธานนักเรียนแบบไหน ระดับชั้น : ป.5, วิชา : ภาษาไทย สื่อการสอน การเขียนบรรยายภาพ ระดับชั้น : ป.5, วิชา : ภาษาไทย สื่อการสอน การเขียนเรื่องเชิงจินตนาการ ระดับชั้น : ป.5, วิชา : ภาษาไทย สื่อการสอน การเขียนบันทึกเหตุการณ์ประทับใจ ระดับชั้น : ป.5, วิชา : ภาษาไทย สื่อการสอน การอ่านในใจเรื่อง ครอบครัวพอเพียง ระดับชั้น : ป.5, วิชา : ภาษาไทย สื่อการสอน การอ่านวิเคราะห์ข่าว และเหตุการณ์ประจำวัน ระดับชั้น : ป.5, วิชา : ภาษาไทย สื่อการสอน การอ่านงานเขียนประเภทโน้มน้าว ระดับชั้น : ป.5, วิชา : ภาษาไทย สื่อการสอน หลักการอ่านจับใจความสำคัญ ระดับชั้น : ป.5, วิชา : ภาษาไทย สื่อการสอน นิทานเรื่อง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท ระดับชั้น : ป.5, วิชา : ภาษาไทย สื่อการสอน การอ่านจับใจความ จากตัวอย่างโฆษณา ระดับชั้น : ป.5, วิชา : ภาษาไทย สื่อการสอน การอ่านบทความเรื่อง ข้าวงอก ข้าวกล้องงอก น้ำข้าวกล้องงอก ระดับชั้น : ป.5, วิชา : ภาษาไทย สื่อการสอน ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท ระดับชั้น : ป.5, วิชา : ภาษาไทย สื่อการสอน การอ่านวิเคราะห์เรื่อง กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย ระดับชั้น : ป.5, วิชา : ภาษาไทย สื่อการสอน ครูโอ๋กับโล่ 100,000 ซับที่รอคอย มาแกะกล่องรับโล่ไปพร้อมๆกัน - YouTube Silver Play Button Unboxing ระดับชั้น : อื่นๆ, วิชา : อื่นๆ << < 1 2 3 4 5 6 > >> www.kruao.com - © Copyright 2016-2017 ครูโอ๋ ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมครับ ฝากไลค์ ฝากแชร์ ฝากกดติดตามช่อง kruao channel (ครูโอ๋แชนแนล) ฝากแสดงความคิดเห็น ด้วยจร้า สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ สื่อการสอนhttp://ronbun-trans.com
  หนังสือเรียน ภาษาไทย ทุกระชั้น ปี 2560 Skip to content March 5, 2018 หนังสือเรียน ภาษาไทย ทุกระชั้น ปี 2560 หน้าแรก ประถมศึกษา มัธยมศึกษา Search for: Main Menu มัธยมศึกษา หนังสือเรียน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ October 31, 2017 October 31, 2017 - by transthai หนังสือเรียน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้จัดพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค. ผู้เรียบเรียง ... หนังสือเรียน ภาษาไทย ทุกระชั้น ปี 2560 Skip to content March 5, 2018 หนังสือเรียน ภาษาไทย ทุกระชั้น ปี 2560 หน้าแรก ประถมศึกษา มัธยมศึกษา Search for: Main Menu มัธยมศึกษา หนังสือเรียน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ October 31, 2017 October 31, 2017 - by transthai หนังสือเรียน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้จัดพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค ... 2553 รอบที่ 3 Read More มัธยมศึกษา หนังสือเรียน ภาษาไทย วิวิธภาษา October 31, 2017 October 31, 2017 CACHE

หนังสือเรียน ภาษาไทย ทุกระชั้น ปี 2560 Skip to content March 5, 2018 หนังสือเรียน ภาษาไทย ทุกระชั้น ปี 2560 หน้าแรก ประถมศึกษา มัธยมศึกษา Search for: Main Menu มัธยมศึกษา หนังสือเรียน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ October 31, 2017 October 31, 2017 - by transthai หนังสือเรียน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้จัดพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค. ผู้เรียบเรียง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ ปีการศึกษา 2553 รอบที่ 3 Read More มัธยมศึกษา หนังสือเรียน ภาษาไทย วิวิธภาษา October 31, 2017 October 31, 2017 - by transthai หนังสือเรียน ภาษาไทย วิวิธภาษา รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้จัดพิมพ์ องค์การค้าของ สกสค. ผู้เรียบเรียง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ ปีการศึกษา 2553 รอบที่ 3 Read More ประถมศึกษา หนังสือ ภาษาไทย ป.2 October 31, 2017 October 31, 2017 - by transthai หนังสือเรียน ภาษาไทย ป.2 รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้จัดพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ผู้เรียบเรียง นายมานพ สอนศิริ และคณะ ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 Read More ประถมศึกษา หนังสือเรียน หลักการใช้ภาษาไทย October 30, 2017 October 31, 2017 - by transthai หนังสือเรียน หลักการใช้ภาษาไทย รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ผู้เรียบเรียง นายสุระ ดามาพงษ์ และคณะ ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 Read More ประถมศึกษา หนังสือเรียน ภาษาไทย October 30, 2017 October 31, 2017 - by transthai หนังสือเรียน ภาษาไทย รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้จัดพิมพ์ บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด ผู้เรียบเรียง นายสุระ ดามาพงษ์ และคณะ ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 Read More ประถมศึกษา หนังสือเรียน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1 October 30, 2017 October 31, 2017 - by transthai หนังสือเรียน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1 รายวิชา รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้จัดพิมพ์ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ผู้เรียบเรียง นายมานพ สอนศิริ และคณะ ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่ ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 1 Read More Search for: ระดับชั้น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา สำนักพิมพ์ หนังสือเรียน Copyright © 2018 หนังสือเรียน ภาษาไทย ทุกระชั้น ปี 2560 . Copyright © www.ronbun-trans.com หนังสือเรียน ภาษาไทย ทุกระชั้น ปี 2560.http://otpchelp.com
  สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ สื่อการสอน ออนไลน์ - otpchelp.com Toggle navigation หน้าหลัก คลังสื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รายวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เกี่ยวกับเรา otpchelp.com - สื่อการเรียนการสอน สื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน อัพเดทใหม่ล่าสุด เว็บไซต์ otpchelp.com ได้รวบรวม สื่อการเรียนการสอน ทุกระดับชั้น ... คลังสื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รายวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ... : อื่นๆ การเขียนบันทึกการอ่านจากเรื่อง จิตที่ควรพัฒนา จิตสาธารณะ ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย การเขียนโครงงานภาษาไทย ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย ... : ภาษาไทย การเขียนบรรยายภาพ ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย การเขียนเรื่องเชิงจินตนาการ ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย การเขียนบันทึกเหตุการณ์ประทับใจ ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย การอ่านในใจเรื่อง CACHE

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ สื่อการสอน ออนไลน์ - otpchelp.com Toggle navigation หน้าหลัก คลังสื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รายวิชา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เกี่ยวกับเรา otpchelp.com - สื่อการเรียนการสอน สื่อการสอน สื่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน อัพเดทใหม่ล่าสุด เว็บไซต์ otpchelp.com ได้รวบรวม สื่อการเรียนการสอน ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ไว้ด้วยกันหลากหลายวิชา ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ โดยเรารวบรวมเป็น วีดีโอสื่อการสอน อีเลิร์นนิ่ง ซึ่งรวบรวมมากจาก สื่อการสอนที่อยู่ในแท็บเล็ตของนักเรียน ผมเห็นว่ามันมีประโยชน์ น่าสนใจ โดยคุณครู อาจารย์สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้ ผู้ปกครองสามารถเปิดให้บุตรหลานท่านดูได้ รวมทั้งนักเรียนก็สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง รวมทั้งผู้ที่สนใจด้วย ผมจึงคิดว่า ถ้าหากได้นำมาเผยแพร่คงสร้างประโยชน์ ไม่ได้มากก็น้อย ดีกว่าปล่อยให้สื่อการเรียนดีดีที่มีทั้ง สื่อการสอน ภาพประกอบ เกมส์ ดนตรีประกอบ ตัวการ์ตูนน่ารักๆ ที่ทาง กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำขึ้นมา ถูกลืมเลือน ไม่ได้ใช้งาน โดยผู้จัดทำเว็บไซต์ขอให้ท่านได้รับความรู้ ไปพร้อมกับความสนุกน่ะครับ .... เจ้าของเดียวกับ ครูโอ๋ คร้าบบบบบ นิทาน เรื่อง นกเอี้ยงเลี้ยงหลาน ระดับชั้น : อื่นๆ วิชา : อื่นๆ นิทาน เรื่อง เจ้าชายแตงโม ระดับชั้น : อื่นๆ วิชา : อื่นๆ การเขียนบันทึกการอ่านจากเรื่อง จิตที่ควรพัฒนา จิตสาธารณะ ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย การเขียนโครงงานภาษาไทย ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย การเขียนเรียงความ ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย การ์ตูน เรื่อง ประธานนักเรียนที่ ดี VS ไม่ดี เราจะเลือกประธานนักเรียนแบบไหน ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย การเขียนบรรยายภาพ ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย การเขียนเรื่องเชิงจินตนาการ ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย การเขียนบันทึกเหตุการณ์ประทับใจ ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย การอ่านในใจเรื่อง ครอบครัวพอเพียง ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย การอ่านวิเคราะห์ข่าว และเหตุการณ์ประจำวัน ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย การอ่านงานเขียนประเภทโน้มน้าว ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย หลักการอ่านจับใจความสำคัญ ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย นิทานเรื่อง ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย การอ่านจับใจความ จากตัวอย่างโฆษณา ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย การอ่านบทความเรื่อง ข้าวงอก ข้าวกล้องงอก น้ำข้าวกล้องงอก ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย ราชาธิราช ตอน กำเนิดมะกะโท ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย การอ่านวิเคราะห์เรื่อง กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย ครูโอ๋กับโล่ 100,000 ซับที่รอคอย มาแกะกล่องรับโล่ไปพร้อมๆกัน - YouTube Silver Play Button Unboxing ระดับชั้น : อื่นๆ วิชา : อื่นๆ เรียนรู้คำศัพท์จากกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย ระดับชั้น : ป.5 วิชา : ภาษาไทย วีดีโอสื่อการสอน 1 - 20 จากทั้งหมด 1,848 วีดีโอ << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> @2012 http://www.otpchelp.com & http://www.kruao.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันครับ สื่อการเรียนการสอน สื่อการสอนhttp://hentaidaisuki.com
  HentaiDaisuki เฮ็นไตออนไลน์ - อ่านโดจินแปลไทย เฮ็นไตอนิเมะซับไทย HentaiDaisuki เฮ็นไตออนไลน์ หน้าแรก Hentai Doujin ภาพสี ขาวดำ หน้าแรก Hentai Doujin ภาพสี ขาวดำ HentaiDaisuki เฮ็นไตออนไลน์ อ่านโดจินแปลไทย เฮ็นไตอนิเมะซับไทย HentaiDaisuki เฮ็นไตออนไลน์ Blog ดูเฮนไต / H-Anime 193 เฮนไต 0 Rating ภาษาไทย [2/2] Ane Koi: Suki Kirai Daisuki 135 เฮนไต 7 Rating ภาษาไทย [4/4] Aneki… My Sweet Elder Sister The ... ภาษาไทย [2/2] Ane Koi: Suki Kirai Daisuki 135 เฮนไต 7 Rating ภาษาไทย [4/4] Aneki… My Sweet Elder Sister The Animation 326 เฮนไต 7.3 Rating ภาษาไทย [1-3/4] Baka na Imouto wo Rikou ni Suru no wa Ore no xx dake na Ken ni Tsuite 409 เฮนไต 5.9 Rating ภาษาไทย [2/2] A-Size Classmate 459 เฮนไต 6.5 Rating ภาษาไทย [2/2] Aniyome (My Brothers Wife) 333 เฮนไต 6.9 Rating ภาษาไทย [5/5] Anata dake Konbanwa 423 เฮนไต 6.3 Rating ภาษาไทย [2/2] Ana no Oku no Ii Tokoro 292 เฮนไต 6.3 Rating ภาษาไทย [2/2] Aki-Sora Yume CACHE

HentaiDaisuki เฮ็นไตออนไลน์ - อ่านโดจินแปลไทย เฮ็นไตอนิเมะซับไทย HentaiDaisuki เฮ็นไตออนไลน์ หน้าแรก Hentai Doujin ภาพสี ขาวดำ หน้าแรก Hentai Doujin ภาพสี ขาวดำ HentaiDaisuki เฮ็นไตออนไลน์ อ่านโดจินแปลไทย เฮ็นไตอนิเมะซับไทย HentaiDaisuki เฮ็นไตออนไลน์ Blog ดูเฮนไต / H-Anime 193 เฮนไต 0 Rating ภาษาไทย [2/2] Ane Koi: Suki Kirai Daisuki 135 เฮนไต 7 Rating ภาษาไทย [4/4] Aneki… My Sweet Elder Sister The Animation 326 เฮนไต 7.3 Rating ภาษาไทย [1-3/4] Baka na Imouto wo Rikou ni Suru no wa Ore no xx dake na Ken ni Tsuite 409 เฮนไต 5.9 Rating ภาษาไทย [2/2] A-Size Classmate 459 เฮนไต 6.5 Rating ภาษาไทย [2/2] Aniyome (My Brothers Wife) 333 เฮนไต 6.9 Rating ภาษาไทย [5/5] Anata dake Konbanwa 423 เฮนไต 6.3 Rating ภาษาไทย [2/2] Ana no Oku no Ii Tokoro 292 เฮนไต 6.3 Rating ภาษาไทย [2/2] Aki-Sora Yume no Naka อากิโซระ พี่น้องต้องห้าม ดูทั้งหมด อ่านโดจิน / Read Doujin 105 โดจิน ภาษาไทย Inin Keiyaku – Lewd Pregnancy Contract ยอมเป็นชู้เพื่อธุรกิจ 61 โดจิน ภาษาไทย Let’s NETORASERARE! มาลองทำ NTR กันเถอะ 59 โดจิน ภาษาไทย Money Honey ซื้อบริการจากพี่สาว 773 โดจิน ภาษาไทย Rika-Chan Kyousei Kaika การเรียนรู้ของริกะจัง 212 โดจิน ภาษาไทย Perfume ~Mori no Majo no Hanashi~ 160 โดจิน ภาษาไทย Cruel ลูกสาวต้องชดใช้ 193 โดจิน ภาษาไทย Soredemo Boku wa… Even so, I ผมไม่ได้ขอ แต่คุณพ่อจัดให้ 185 โดจิน ภาษาไทย Cute Little Mao รักเล็กๆ รักเด็กอนุบาล ดูทั้งหมด Follow: Recent Posts Popular Posts Recent Comments Tags Hentai Ane Koi: Suki Kirai Daisuki 24 ก.พ., 2018 Hentai Aneki… My Sweet Elder Sister The Animation 24 ก.พ., 2018 Hentai Baka na Imouto wo Rikou ni Suru no wa Ore no xx dake na Ken ni Tsuite 21 ก.พ., 2018 Hentai A-Size Classmate 19 ก.พ., 2018 Hentai Aniyome (My Brothers Wife) 16 ก.พ., 2018 Hentai Ane Koi: Suki Kirai Daisuki 24 ก.พ., 2018 โดจิน Attack on Cousin การรุกของลูกพี่ลูกน้อง 4 ก.พ., 2018 Doujin / โดจิน Natsu Jiru คุณน้าหน้าร้อน ตอนที่ 1-6 จบ 4 ก.พ., 2018 Doujin / โดจิน Netoraserare แรกแย้มแห่งบาป Ch.1 11 ก.พ., 2018 Doujin / โดจิน Netoraserare แรกแย้มแห่งบาป Ch.2 11 ก.พ., 2018 Anime bracon Doujin ntr school shota siscon student teacher การ์ตูน การ์ตูนโป๊ การ์ตูนโป๊อ่าน ดูการ์ตูน ดูอนิเมะ มังงะ 18+ อนิเมะ อ่าน Doujin อ่านการ์ตูนโป๊ อ่านโดจิน โดจิน HentaiDaisuki เฮ็นไตออนไลน์ © 2018. All Rights Reserved. Powered by WordPress . Theme by Press Customizr .http://bordalotu.com
  รวม สื่อการสอนภาษาไทย ทุกระดับชั้น ที่นี่ที่เดียว Skip to content รวม สื่อการสอนภาษาไทย ทุกระดับชั้น ที่นี่ที่เดียว Primary Menu หน้าแรก อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา Search for: สื่อการสอนภาษาไทย ทุกระดับชั้น สื่อการสอน ภาษาไทย นิทานเด็ก กระต่ายกับเต่า สื่อการสอน ภาษาไทย นิทานเด็ก กระต่ายกับเต่า ที่ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง กระต่ายตัวหนึ่งมักชื่นชอบอวดว่าตนเป็นผู้ที่วิ่งได้เร็วไวที่สุด อยู่มาวันหนึ่งกระต่ายเห็นเต่ากำลังคลานยืดยาด ... ทุกระดับชั้น สื่อการสอน ภาษาไทย นิทานเด็ก กระต่ายกับเต่า สื่อการสอน ภาษาไทย นิทานเด็ก กระต่ายกับเต่า ... กลอนเพลงพื้นเมืองกับกลอนกลบทต่าง ๆ Posted in ประถมศึกษา สื่อการสอน ภาษาไทย ความหมาย สํานวนสุภาษิตไทย รวม สื่อการสอน ภาษาไทย สํานวนสุภาษิตไทย สุภาษิต เป็น คำบอกเล่าที่มีแบบอย่างควรฟัง มีเป้าประสงค์เพื่อที่จะการสอน เตือนสติให้ได้ตรึกตรอง แบ่งออกเป็น2แบบ เป็น Posted in มัธยมศึกษา สื่อการสอน ภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์ รวม สื่อการสอน ภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ ตารางคำราชาศัพท์ เกี่ยวกับเครื่องใช้ต่างๆ CACHE

รวม สื่อการสอนภาษาไทย ทุกระดับชั้น ที่นี่ที่เดียว Skip to content รวม สื่อการสอนภาษาไทย ทุกระดับชั้น ที่นี่ที่เดียว Primary Menu หน้าแรก อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา Search for: สื่อการสอนภาษาไทย ทุกระดับชั้น สื่อการสอน ภาษาไทย นิทานเด็ก กระต่ายกับเต่า สื่อการสอน ภาษาไทย นิทานเด็ก กระต่ายกับเต่า ที่ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง กระต่ายตัวหนึ่งมักชื่นชอบอวดว่าตนเป็นผู้ที่วิ่งได้เร็วไวที่สุด อยู่มาวันหนึ่งกระต่ายเห็นเต่ากำลังคลานยืดยาด อย่างช้าๆ กระต่ายจึงเยาะเย้ยแล้วกล่าวว่า นี่เจ้าเต่า ถ้าว่าเจ้าเดินช้าเช่นนี้ แล้วเมื่อไหร่เจ้าจะกลับถึงบ้านล่ะ Posted in อนุบาล ประเภทของคำประพันธ์ มีอะไรบ้างมาดูกัน คำประพันธ์ที่อยู่ในตำราฉันทลักษณ์ยังมีอีกมากมาย แยกประเภทเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ ห้า พวก คือ กาพย์ แบ่งแยกเป็น กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ กาพย์ขับไม้ กลอน แบ่งแยกเป็น กลอนแปดกับกลอนหก ซึ่งจัดเป็นกลอนสุภาพ พร้อมด้วยยังมีแบบอื่น ๆ ได้อีก คือ ดอกสร้อย สักวา เพลงยาว เสภา นิราศ กลอนบทละคร กลอนเพลงพื้นเมืองกับกลอนกลบทต่าง ๆ Posted in ประถมศึกษา สื่อการสอน ภาษาไทย ความหมาย สํานวนสุภาษิตไทย รวม สื่อการสอน ภาษาไทย สํานวนสุภาษิตไทย สุภาษิต เป็น คำบอกเล่าที่มีแบบอย่างควรฟัง มีเป้าประสงค์เพื่อที่จะการสอน เตือนสติให้ได้ตรึกตรอง แบ่งออกเป็น2แบบ เป็น Posted in มัธยมศึกษา สื่อการสอน ภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์ รวม สื่อการสอน ภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์ หมวดเครื่องใช้ ตารางคำราชาศัพท์ เกี่ยวกับเครื่องใช้ต่างๆ คุณครูสามารถนำตารางนี้ไปปริ๊นเพื่อให้นักเรียนท่องจำได้ค่ะ แนวคิดการจัดการสอนนี้ แนะนำว่าควรให้จัดทำเป็นบัตรภาพแล้วให้นักเรียนทาย สนุกและไม่น่าเบื่อทำให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้ด้วย Posted in ประถมศึกษา Search for: สื่อการสอนต่างๆ สื่อการสอน ภาษาไทย นิทานเด็ก กระต่ายกับเต่า ประเภทของคำประพันธ์ มีอะไรบ้างมาดูกัน สื่อการสอน ภาษาไทย ความหมาย สํานวนสุภาษิตไทย สื่อการสอน ภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์ ระดับชั้น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุบาล Copyright All right reserved | รวม สื่อการสอน ภาษาไทย ทุกระดับชั้น ที่นี่ที่เดียว by www.bordalotu.comhttp://findicons.com/translation/languages/th
  ภาษาไทย Locale - FindIcons.com SIGN IN SIGN UP HOME BROWSE CONVERT UPLOAD TAGS Surprise Me VECTOR SEARCH Locales Contributors Type: All Messages (695) Untranslated (120) Translated (575) Needs Review (0) Deprecated (0) Translator: All manop (386) kanok777 (160) gumara (4) Order by: Random Alphabetic Length Occurrences Last Changed English: Azərbaycanca: Apply to Translate Only users in translator ... ภาษาไทย Locale - FindIcons.com SIGN IN SIGN UP HOME BROWSE CONVERT UPLOAD TAGS Surprise Me VECTOR ... . 1-10 of 695 messages < Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 70 Next > 1.1. English: No icons found ภาษาไทย ... ภาษาไทย: %(from)d-%(to)d จาก %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s 3.1. English ... to generate those 3 formats for each dimension found in the icon packs. ภาษาไทย: 4.1. English: Please choose one (required) ภาษาไทย: กรุณาเลือกสักอัน (จำเป็น) 5.1. English: Verification Code ภาษาไทย CACHE

ภาษาไทย Locale - FindIcons.com SIGN IN SIGN UP HOME BROWSE CONVERT UPLOAD TAGS Surprise Me VECTOR SEARCH Locales Contributors Type: All Messages (695) Untranslated (120) Translated (575) Needs Review (0) Deprecated (0) Translator: All manop (386) kanok777 (160) gumara (4) Order by: Random Alphabetic Length Occurrences Last Changed English: Azərbaycanca: Apply to Translate Only users in translator group are able to make translations. If you would like to become a translator, please apply first. 1-10 of 695 messages < Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 70 Next > 1.1. English: No icons found ภาษาไทย: ไอคอนไม่พบ 2.1. English: %(from)d-%(to)d of %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s ภาษาไทย: %(from)d-%(to)d จาก %(total_count)s %(object_name)s %(additional_label)s 3.1. English: Usually, designers include .ICO, .ICNS and .PNG formats in their icon packs. If they didn't, we try to generate those 3 formats for each dimension found in the icon packs. ภาษาไทย: 4.1. English: Please choose one (required) ภาษาไทย: กรุณาเลือกสักอัน (จำเป็น) 5.1. English: Verification Code ภาษาไทย: การตรวจสอบรหัส 6.1. English: Password retrieval request has expired. ภาษาไทย: ขอ เรียกรหัสผ่านหมดอายุ 7.1. English: Click for details ภาษาไทย: คลิกดูรายละเอียด 8.1. English: Adult or gambling sites are not accepted in our link directory. ภาษาไทย: 9.1. English: Email Address ภาษาไทย: ที่อยู่อีเมล 10.1. English: Icon Box ภาษาไทย: กล่องไอคอน 1-10 of 695 messages < Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 70 Next > About Advertise Contact FAQ Links Privacy Terms of Service Translate © 2010-2018 FindIcons.comhttp://thaigamestore.com
  หน้าหลัก - ThaiGameStore Skip to content Add anything here or just remove it... เข้าสู่ระบบ ตะกร้าสินค้า / ฿ 0.00 0 ไม่มีสินค้าในตะกร้า 0 ตะกร้าสินค้า ไม่มีสินค้าในตะกร้า รายการสินค้า เกม เกมจำลอง หน้าหลัก เว็บบอร์ด แจ้งชำระเงิน ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งเกม และซอฟต์แวร์ เลือกซื้อเลย! The Sims 4: ซัก-อบ-รีด วางจำหน่ายแล้ววันนี้ สั่งซื้อทันที รายการสินค้า Add to Wishlist Product added! Browse Wishlist ... Collection รวมครบทุกภาค ภาษาไทย ฿ 69.00 – ฿ 139.00 Add to Wishlist Product added! Browse Wishlist ... รวมครบทุกภาค ภาษาไทย ฿ 179.00 – ฿ 339.00 Add to Wishlist Product added! Browse Wishlist The product is already in the wishlist! Browse Wishlist Quick View เกม The Sims 4 29 IN 1 รวมครบทุกภาค ภาษาไทย ฿ 169.00 – ฿ 269.00 Latest The Sims 2: Ultimate Collection รวมครบทุกภาค ภาษาไทย ฿ 69.00 – ฿ 139.00 The Sims 3: Complete Edition รวมครบทุกภาค ภาษาไทย ฿ 179.00 – ฿ 339.00 The Sims 4 29 IN 1 รวมครบทุกภาค ภาษาไทย CACHE

หน้าหลัก - ThaiGameStore Skip to content Add anything here or just remove it... เข้าสู่ระบบ ตะกร้าสินค้า / ฿ 0.00 0 ไม่มีสินค้าในตะกร้า 0 ตะกร้าสินค้า ไม่มีสินค้าในตะกร้า รายการสินค้า เกม เกมจำลอง หน้าหลัก เว็บบอร์ด แจ้งชำระเงิน ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งเกม และซอฟต์แวร์ เลือกซื้อเลย! The Sims 4: ซัก-อบ-รีด วางจำหน่ายแล้ววันนี้ สั่งซื้อทันที รายการสินค้า Add to Wishlist Product added! Browse Wishlist The product is already in the wishlist! Browse Wishlist Quick View เกม The Sims 2: Ultimate Collection รวมครบทุกภาค ภาษาไทย ฿ 69.00 – ฿ 139.00 Add to Wishlist Product added! Browse Wishlist The product is already in the wishlist! Browse Wishlist Quick View เกม The Sims 3: Complete Edition รวมครบทุกภาค ภาษาไทย ฿ 179.00 – ฿ 339.00 Add to Wishlist Product added! Browse Wishlist The product is already in the wishlist! Browse Wishlist Quick View เกม The Sims 4 29 IN 1 รวมครบทุกภาค ภาษาไทย ฿ 169.00 – ฿ 269.00 Latest The Sims 2: Ultimate Collection รวมครบทุกภาค ภาษาไทย ฿ 69.00 – ฿ 139.00 The Sims 3: Complete Edition รวมครบทุกภาค ภาษาไทย ฿ 179.00 – ฿ 339.00 The Sims 4 29 IN 1 รวมครบทุกภาค ภาษาไทย ฿ 169.00 – ฿ 269.00 Best Selling The Sims 4 29 IN 1 รวมครบทุกภาค ภาษาไทย ฿ 169.00 – ฿ 269.00 The Sims 3: Complete Edition รวมครบทุกภาค ภาษาไทย ฿ 179.00 – ฿ 339.00 The Sims 2: Ultimate Collection รวมครบทุกภาค ภาษาไทย ฿ 69.00 – ฿ 139.00 Top Rated The Sims 4 29 IN 1 รวมครบทุกภาค ภาษาไทย ฿ 169.00 – ฿ 269.00 The Sims 3: Complete Edition รวมครบทุกภาค ภาษาไทย ฿ 179.00 – ฿ 339.00 The Sims 2: Ultimate Collection รวมครบทุกภาค ภาษาไทย ฿ 69.00 – ฿ 139.00 Tags The Sims เกม เกมจำลอง ติดต่อเรา Tel: 0800902507 Line : @thaigamestore Facebook: thaigamestore Instagram: thaigamestore หน้าหลัก เว็บบอร์ด แจ้งชำระเงิน Copyright 2018 © Thaigamestore.com รายการสินค้า เกม เกมจำลอง เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้งาน หรืออีเมล * รหัสผ่าน * จำฉันไว้ ลืมรหัสผ่าน ลงทะเบียน อีเมลแอดเดรส * รหัสผ่าน * สนทนา-สอบถาม Connecting... Typically replies in a few minutes . Typically replies in 1 business day . Connecting... ‹ Conversations An advisor will be with you in a few minutes . Your case number is {caseNo}. Now you are talking with {operatorName}. Your case number is {caseNo}. Your case number is {caseNo}. Get notified when we send you messages. Save This chat has ended. Connecting... Conversations New conversationhttp://smdtranslation.com
  SMDTranslation.com : ศูนย์แปลเอกสาร SMDTranslation.com รับแปลภาษา แปลเอกสาร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ศูนย์รับแปลภาษา โดยทีมงานแปลเอกสารมืออาชีพ รับแปลภาษา แปลเอกสาร สอนภาษา ล่าม แปลภาษา ล่ามภาษา พิมพ์ภาษา ลูกค้าของเรา บริษัทของเรา ติดต่อเรา รับแปลภาษา ศูนย์แปลภาษา Smdtranslation แปลภาษากว่า 350 ภาษาทั่วโลก แปลเอกสาร รองรับ AEC จัดส่งล่ามได้ 300 ภาษา รับประกันคุณภาพ ส่งงานตรงเวลา ในราคายุติธรรม ... อังกฤษ แปลเอกสาร จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย - ภาษาจีน ภาษาจีน - ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย Sheraton Hotel บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ ... Office มั่นคง ถาวร ติดต่อได้สะดวก ประกอบธุรกิจแปลภาษา แปลเอกสาร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ... - ภาษาไทย ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน แปลภาษา,แปลเอกสาร ภาษาจีน - ภาษาไทย ภาษาไทย - ภาษาจีน ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาเกาหลี แปลภาษา,แปลเอกสาร ภาษาเกาหลี - ภาษาไทย ภาษาไทย - ภาษาเกาหลี CACHE

SMDTranslation.com : ศูนย์แปลเอกสาร SMDTranslation.com รับแปลภาษา แปลเอกสาร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ศูนย์รับแปลภาษา โดยทีมงานแปลเอกสารมืออาชีพ รับแปลภาษา แปลเอกสาร สอนภาษา ล่าม แปลภาษา ล่ามภาษา พิมพ์ภาษา ลูกค้าของเรา บริษัทของเรา ติดต่อเรา รับแปลภาษา ศูนย์แปลภาษา Smdtranslation แปลภาษากว่า 350 ภาษาทั่วโลก แปลเอกสาร รองรับ AEC จัดส่งล่ามได้ 300 ภาษา รับประกันคุณภาพ ส่งงานตรงเวลา ในราคายุติธรรม ติดต่อได้ทุกวัน 097-240-2291 , 092-410-8800 02-159-8702 รัตนากร (คุณจูน) E-mail : smdtranslation@pantipmail.com Line ID : smdtrans แปลเอกสาร แปลเอกสาร Smdtranslation แปลเอกสารสำหรับองค์กร บริษัท ห้องร้าน รับรองงานเอกสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างๆทั่วโลก รับรองงานด่วน แปลศัพท์เทคนิค แปลงานเฉพาะทาง ไฟส์ AI ได้รับความไว้วางใจกว่า 450 องค์กรทั่วประเทศ สายด่วนงานธุรกิจองค์กร 02-159-8702 ติดต่อ รัตนากร (คุณจูน) จัดส่งล่าม จัดส่งล่าม Smdtranslation บริการจัดส่งล่าม ครบทุกภาษาพร้อมเดินทางทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจัดหาล่ามเพื่อธุรกิจโรงแรม ล่ามสำหรับบุคคลสำคัญ ล่ามทางโทรศัพท์ สายด่วนงานล่าม 02-159-8702 ติดต่อ รัตนากร (คุณจูน) วางใจในคุณภาพ ราคายุติธรรม ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม Smdtranslation รับประกันคุณภาพ -ได้รับความไว้วางใจให้เราดูแลกว่า 450 องค์กร -เป็นบริษัทที่ได้รับการจัดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อย่างถูกต้อง -มีประสบการณ์แปลเอกสารมากกว่า 20 ปี กว่า 350 ภาษาทั่วโลก -มีที่ตั้งออฟฟิศ มั่นคง ถาวร ติดต่อได้สะดวก -รับรองคุณภาพงานแปล แก้ไขงานตามความต้องการ SMDTranslation.com ศูนย์แปลภาษา แปลงาน แปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอื่นๆ โดยทีมนักแปลมืออาชีพ ประสบการณ์สูง ราคาเป็นกันเอง สนใจติดต่อ 02-159-8702 ติดต่อ คุณรัตนากร (คุณจูน) 097-240-2291 , 092-410-8800 , 02-159-8702 และ smdtranslation@pantipmail.com Line ID : smdtrans ติดต่อแปลเอกสาร คุณจูน Tel : 02-159-8702 Mobile : 097-240-2291 , 092-410-8800 Fax : 02-159-0861 Email : smdtranslation@pantipmail.com Line ID : smdtrans *ลูกค้าสามารถส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา ทาง E-mail ได้ตลอด 24 ช.ม.ค่ะ ศูนย์แปลเอกสาร SMDTRANSLATION บริษัท สยามเมอร์แคนไทล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 98(47/12) ซ.ลาดพร้าว 96 (โชคชัย2) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เลขทะเบียนการค้า 0105551016004 อังกฤษ แปลเอกสาร จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย - ภาษาจีน ภาษาจีน - ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย Sheraton Hotel บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด บริษัท ห้างยาไทย 1942 จำกัด บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เอกสารที่รับแปล อัตราค่าบริการ ศูนย์แปลภาษา SMD Translation ศูนย์แปลภาษานานาชาติชั้นนำของประเทศ SMDTranslation ศูนย์แปลภาษานานาชาติชั้นนำของประเทศ เราพร้อมให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมัน และภาษาอื่นๆ เรามีความเชี่ยวชาญด้านภาษา ประสบการณ์มากว่า 10 ปีและมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม พร้อมทีมงานนักแปลเจ้าของภาษาทรงคุณวุฒิ ที่พร้อมดูแลงานของท่านได้เป็นอย่างดี และส่งงานตรงเวลา เราเป็นบริษัทแปลเอกสาร ทีมงานใส่ใจสูงสุดต่อความต้องการของลูกค้า และพร้อมให้คำปรึกษาทุกเมื่อ เราถือคติที่ว่า ''การบริการที่ดีมาพร้อมกับคุณภาพงานที่เยี่ยมยอด'' เราพร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์แปลภาษา แปลเอกสาร SMDTranslaion เป็นสำนักงานขนาดใหญ่ กว้างขวาง สะดวกสบาย มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้การรับรองลูกค้าที่เข้ามาติดต่อทุกท่าน และมีบริการประเมินและรับส่งเอกสารทาง Fax หรือ Email สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาด้วยตนเอง ความน่าเชื่อถือของเรา เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย มีที่ตั้งOffice มั่นคง ถาวร ติดต่อได้สะดวก ประกอบธุรกิจแปลภาษา แปลเอกสาร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย มาเป็นเวลากว่า 10 ปี เงื่อนไขการรับแปลเอกสารและภาษาที่รับแปล รับแปลภาษาอังกฤษ แปลภาษา,แปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน แปลภาษา,แปลเอกสาร ภาษาจีน - ภาษาไทย ภาษาไทย - ภาษาจีน ภาษาจีน - ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาเกาหลี แปลภาษา,แปลเอกสาร ภาษาเกาหลี - ภาษาไทย ภาษาไทย - ภาษาเกาหลี ภาษาเกาหลี - ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษา,แปลเอกสาร ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาไทย ภาษาไทย - ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาอังกฤษ *** เรามีบริการแปลภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน รัสเซีย มลายู และอื่นๆ เงื่อนไข ชำระ 50% (กรณีค่าแปล 3,000 บาทขึ้นไป) เพื่อยืนยันการแปล แล้วชำระส่วนที่เหลือเมื่อส่งงาน หรือชำระ 100% (กรณีค่าแปลไม่เกิน 3,000 บาท) รับส่งงานทางอีเมล ถ้าจัดส่งทางไปรษณีย์ คิดค่าจัดส่ง EMS 35-50 บาท พิมพ์คอมพิวเตอร์และปรินท์งานให้ฟรี.... เพิ่มเติม ความน่าเชื่อถือของเรา เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย มีที่ตั้งOffice มั่นคง ถาวร ติดต่อได้สะดวก (คลิกเพื่อดูแผนที่) ประกอบธุรกิจแปลภาษา แปลเอกสาร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย มาเป็นเวลากว่า 10 ปี บริษัทที่ให้ความไว้วางใจเรา Sheraton Hotel บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด บริษัท ห้างยาไทย 1942 จำกัด บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด Gallery Contact Us ศูนย์แปลเอกสาร SMDTRANSLATION 98(47/12) ซ.ลาดพร้าว 96 (โชคชัย2) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เลขทะเบียนการค้า 0105551016004 ติดต่อแปลเอกสาร รัตนากร (คุณจูน) Tel : 02-159-8702 Mobile : 097-240-2291 , 092-410-8800 Fax : 02-159-0861 Email : smdtranslation@pantipmail.com Line ID : smdtrans © Copyright 2008-2014. SMDTranslation.com. All Rights Reserved [รับแปลภาษา-แปลเอกสาร] แปลภาษา ล่ามภาษา สอนภาษา พิมพ์ภาษา บริษัทของเรา ติดต่อเราhttps://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
  วัน - วิกิพจนานุกรม วัน จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 การออกเสียง 1.2 รากศัพท์ 1 1.2.1 คำนาม 1.2.2 คำพ้องความหมาย 1.2.3 ดูเพิ่ม 1.3 รากศัพท์ 2 1.3.1 คำนาม 1.4 รากศัพท์ 3 1.4.1 คำนาม ภาษาไทย [ แก้ ] การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ วัน สัทอักษรสากล /wan˧/ คำพ้องเสียง แก้ไข วรรณ วัญฌ์ วัณ วัณฏ์ วันต์ วันท์ วัลก์ วัลย์ รากศัพท์ 1 [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *ŋwanᴬ ... วัน - วิกิพจนานุกรม วัน จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย ... คำนาม 1.4 รากศัพท์ 3 1.4.1 คำนาม ภาษาไทย [ แก้ ] การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ วัน สัทอักษรสากล /wan ... ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม คำหลักภาษาไทย คำนามภาษาไทย ศัพท์ภาษาไทยที่มีตัวอย่างการใช้ ภาษาไทย:กฎหมาย หน้าที่มีลิงก์แดงภาษาไทย/l ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาบาลี ภาษาไทย:เวลา หมวดหมู่ที่ซ่อนอยู่: หน้าที่มีลิงก์แดงภาษาไทย รายการเลือกการนำทาง CACHE

วัน - วิกิพจนานุกรม วัน จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 การออกเสียง 1.2 รากศัพท์ 1 1.2.1 คำนาม 1.2.2 คำพ้องความหมาย 1.2.3 ดูเพิ่ม 1.3 รากศัพท์ 2 1.3.1 คำนาม 1.4 รากศัพท์ 3 1.4.1 คำนาม ภาษาไทย [ แก้ ] การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ วัน สัทอักษรสากล /wan˧/ คำพ้องเสียง แก้ไข วรรณ วัญฌ์ วัณ วัณฏ์ วันต์ วันท์ วัลก์ วัลย์ รากศัพท์ 1 [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *ŋwanᴬ . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาคำเมือง ᩅᩢ᩠ᨶ ( วัน ) , ภาษาลาว ວັນ ( วัน ) , ภาษาไทลื้อ ᦞᧃ ( วัน ) , ภาษาไทใหญ่ ဝၼ်း ( วั๊น ) , ภาษาไทใต้คง ᥝᥢᥰ ( วั๊น ) , ภาษาอาหม 𑜈𑜃𑜫 ( บน์ ) , ภาษาจ้วง ngoenz , ภาษาปู้อี nguanz คำนาม [ แก้ ] วัน ระยะ เวลา 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ ย่ำรุ่ง ถึง ย่ำรุ่ง หรือ ตั้งแต่ เที่ยงคืน ถึงเที่ยงคืน วันเฉลิมพระชนมพรรษาหยุดราชการ 1 วัน ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ตั้งแต่ย่ำรุ่งถึง ย่ำค่ำ เรียก ว่า กลางวัน , มัก เรียก สั้น ๆ ว่า วัน, ตรงข้าม กับ คืน เขาไปสัมมนาที่พัทยา 2 วัน 1 คืน ช่วง เวลากลางวัน เช้าขึ้นมาก็รีบไปทำงานทุกวัน ( กฎหมาย ) เวลา ทำการ ตาม ที่ ได้ กำหนด ขึ้น โดย กฎหมาย คำสั่ง ศาล หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเวลาทำการตาม ปรกติ ของ กิจการ นั้น แล้วแต่ กรณี (ใช้ในทาง คดีความ ในทาง ราชการ หรือทาง ธุรกิจ การค้า และการ อุตสาหกรรม ) คำพ้องความหมาย [ แก้ ] (1) ทิน ดูเพิ่ม [ แก้ ] วัน ๆ รากศัพท์ 2 [ แก้ ] คำนาม [ แก้ ] วัน แมลงวัน รากศัพท์ 3 [ แก้ ] จาก ภาษาบาลี วน ( “ ป่าไม้ ” ) คำนาม [ แก้ ] วัน ป่าไม้ , ดง อัมพวัน ป่ามะม่วง ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=วัน&oldid=998727 ' หมวดหมู่ : ศัพท์ภาษาไทยที่มี 1 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีคำพ้องเสียง ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม คำหลักภาษาไทย คำนามภาษาไทย ศัพท์ภาษาไทยที่มีตัวอย่างการใช้ ภาษาไทย:กฎหมาย หน้าที่มีลิงก์แดงภาษาไทย/l ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาบาลี ภาษาไทย:เวลา หมวดหมู่ที่ซ่อนอยู่: หน้าที่มีลิงก์แดงภาษาไทย รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ IP นี้ เรื่องที่เขียน สร้างบัญชี ล็อกอิน เนมสเปซ หน้า อภิปราย สิ่งที่แตกต่าง ดู อ่าน แก้ไข ดูประวัติ เพิ่มเติม ค้นหา ป้ายบอกทาง หน้าหลัก ศาลาประชาคม คำใหม่มาแรง วิธีใช้ บริจาค สุ่มหน้า ปรับปรุงล่าสุด พิมพ์/ส่งออก สร้างหนังสือ ดาวน์โหลดเป็น PDF หน้าสำหรับพิมพ์ เครื่องมือ หน้าที่ลิงก์มา การปรับปรุงที่เกี่ยวโยง อัปโหลดไฟล์ หน้าพิเศษ ลิงก์ถาวร สารสนเทศหน้า อ้างอิงหน้านี้ ในภาษาอื่น Azərbaycanca Беларуская ᏣᎳᎩ English Eesti Suomi Galego 日本語 한국어 Kurdî ລາວ Lietuvių Malagasy Монгол မြန်မာဘာသာ Norsk Polski Русский Svenska Türkçe Tiếng Việt Vahcuengh หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 18:59 ข้อความอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์/สัญญาแบบ Share-Alike . อาจมีเงื่อนไขอื่นเพิ่ม ดูรายละเอียดที่ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพจนานุกรม ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้พัฒนา นโยบายการใช้คุกกี้ รุ่นโมบายล์http://cordonbleuinternational.com.br/brochures/th
  เอกสารประชาสัมพันธ์ สถานที่ เลือกสถานที่สาขา กลับไปยังหน้าหลัก เพิ่มเติม ซ่อน ตั้งค่าใหม่ ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ระบุเว็บไซต์: เลือก เลือกสาขา ภาษาไทย English Español 日本語 한국어 中文 Español Mexican Français กระเป๋านักเรียน: 0 หลักสูตร ล็อกอินเข้าสู่ระบบ สาขาสถาบัน สาขาในทวีปยุโรป ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ลอนดอน สหราชอาณาจักร มาดริด ประเทศสเปน อิสตันบูล ประเทศตุรกี ... ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ระบุเว็บไซต์: เลือก เลือกสาขา ภาษาไทย ... เอกสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อเรา สมัครเรียน ภาษาไทย English Español 日本語 한국어 中文 Español Mexican Français ภาษาไทย English Español 日本語 한국어 中文 Español Mexican Français เลือกสถานที่สาขา เลือกหมวดหมู่ ... ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพิ่มเติม ซ่อน ตั้งค่าใหม่ ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ระบุเว็บไซต์: เลือก ค้นหาโดยภาษา เลือกภาษา เกาหลี ชาวจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ภาษาไทย สเปน CACHE

เอกสารประชาสัมพันธ์ สถานที่ เลือกสถานที่สาขา กลับไปยังหน้าหลัก เพิ่มเติม ซ่อน ตั้งค่าใหม่ ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ระบุเว็บไซต์: เลือก เลือกสาขา ภาษาไทย English Español 日本語 한국어 中文 Español Mexican Français กระเป๋านักเรียน: 0 หลักสูตร ล็อกอินเข้าสู่ระบบ สาขาสถาบัน สาขาในทวีปยุโรป ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ลอนดอน สหราชอาณาจักร มาดริด ประเทศสเปน อิสตันบูล ประเทศตุรกี สาขาในทวีปอเมริกา ออตตาวา ประเทศแคนาดา เม็กซิโกซิตี ประเทศเม็กซิโก ลิมา ประเทศเปรู สหรัฐอเมริกา สาขาในเขตโอเชียเนีย ประเทศออสเตรเลีย แอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ สาขาในทวีปเอเชีย เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน กูร์กาวน์ ประเทศอินเดีย โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โซล ประเทศเกาหลีใต้ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เกาสง ประเทศไต้หวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เกี่ยวกับเรา หลักสูตร เอกสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อเรา สมัครเรียน ภาษาไทย English Español 日本語 한국어 中文 Español Mexican Français ภาษาไทย English Español 日本語 한국어 中文 Español Mexican Français เลือกสถานที่สาขา เลือกหมวดหมู่ เลือกหลักสูตร โปรดเลือก ฉันเป็น เลือกวันที่ จำนวนที่นั่ง ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน สาขา: หลักสูตร: หลักสูตร: วันที่: จำนวนที่นั่ง: บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว หลักสูตร: เกิดข้อผิดพลาด ย้อนกลับ หน้าถัดไป บรรจุลงในกระเป๋านักเรียน เพิ่มหลักสูตรอื่น ๆ ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน ดูข้อมูลหลักสูตร เลือกสาขา Adelaide, Australia Melbourne, Australia Perth, Australia Sydney, Australia Ottawa, Canada Shanghai, China Paris, France Gurgaon, India Kobe, Japan Tokyo, Japan Kuala Lumpur, Malaysia Mexico City, Mexico Wellington, New Zealand Lima, Peru Seoul, Korea Madrid, Spain Kaohsiung, Taiwan Bangkok, Thailand Istanbul, Turkey London, United Kingdom Le Cordon Bleu, USA ประวัติโดยย่อ กระเป๋านักเรียน: 0 หลักสูตร ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพิ่มเติม ซ่อน ตั้งค่าใหม่ ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ระบุเว็บไซต์: เลือก ค้นหาโดยภาษา เลือกภาษา เกาหลี ชาวจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ภาษาไทย สเปน อังกฤษ ค้นหาโดยเว็บไซต์ เลือกทั้งหมด Adelaide Australia Beirut Belo Horizonte Brazil Fortaleza India Istanbul Japan Kaohsiung Kobe Lebanon London Madrid Malaysia Melbourne Mexico Ming Tai New Zealand News Newsletter Ottawa Paris Perth Peru Philippines Rio de Janeiro Sao Paulo Seoul Shanghai Sydney Thailand Tokyo เอกสารประชาสัมพันธ์ A+ A- หลักสูตร สถานที่ เลือกตามประเภทหลักสูตร หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาหาร หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร หลักสูตรอื่น ๆ ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร เลือกตามที่ตั้งสถาบัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตร 'คลาสสิค ไซเคิล' ประกาศนียบัตรการทำอาหารคาว-ขนมอบ English หลักสูตรประกาศนียบัตร 'วิชาการครัวไทย' English หลักสูตร 'ศิลปะการทำขนมปัง' English หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตร 'ความรู้เกี่ยวกับไวน์' English หลักสูตรอื่น ๆ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตร 'หนูน้อยเข้าครัว' English ภาษาไทย หลักสูตร 'ศิลปะการทำกาแฟ ระดับมืออาชีพ' English หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาหาร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตร 'การทำขนมปังฝรั่งเศส' English ภาษาไทย เวิร์คช็อป 'การทำอาหารและขนมอบ' English ภาษาไทย หลักสูตรระยะสั้น เดือนกันยายน 2560 English ภาษาไทย ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ใบสมัคร 'หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร' (สำหรับนักเรียนไทย) ภาษาไทย ใบสมัคร 'หลักสูตรระยะสั้น' English ภาษาไทย Application Form - Culinary Arts Programme (International Student)-TH English ใบสมัครหลักสูตร 'หนูน้อยเข้าครัว' English ภาษาไทย ไม่มีข้อมูล ไม่พบเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ท่านเลือก กรุณาเลือกเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อดาวน์โหลดอย่างน้อย 1 ชุด ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ TOP สมัครสมาชิกวารสาร TOP Le Cordon Bleu ติดต่อเรา ข้อกำหนดการใช้บริการ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล นโยบายคุกกี้ แผนผังเว็บไซต์ เกี่ยวกับเรา ภัตตาคาร พันธมิตร ร่วมงานกับเรา ที่ปรึกษา ร้านค้า ร้านค้าประเทศสหรัฐอเมริกา ร้านค้าทวีปยุโรป ร้านค้าประเทศญี่ปุ่น เว็บศูนย์รวม นักเรียน ศิษย์เก่า ประสบการณ์การทำงาน เครือข่ายการรับสมัครงาน สถาบันแนะแนวการศึกษา Le Cordon Bleu International B.V. Herengracht 28 Amsterdam , 1015 BL Netherlands Facebook แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย ไก่งวง อิสตันบูล ลอนดอน, สหราชอาณาจักร ร้านค้าประเทศญี่ปุ่น Twitter แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน กรุงเทพฯ ประเทศไทย ลอนดอน, สหราชอาณาจักร Instagram แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน กรุงเทพฯ ประเทศไทย ลอนดอน, สหราชอาณาจักร YouTube แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน กรุงเทพฯ ประเทศไทย ลอนดอน, สหราชอาณาจักร Pinterest แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ LinkedIn แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน ลอนดอน, สหราชอาณาจักร Google+ แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน กรุงเทพฯ ประเทศไทย Blogs แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ Copyright © 2017 Le Cordon Bleu International B.V. All Rights Reserved.http://cordonbleuinternational.com.br/thailand/brochures/th
  เอกสารประชาสัมพันธ์ | เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต สถานที่ เลือกสถานที่สาขา กลับไปยังหน้าหลัก เพิ่มเติม ซ่อน ตั้งค่าใหม่ ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ระบุเว็บไซต์: เลือก เว็บไซต์ที่เลือก (Thailand) เลือกสาขา ภาษาไทย English กระเป๋านักเรียน: 0 หลักสูตร ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ประเทศไทย ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย เชฟผู้สอน เยี่ยมชมโรงเรียน หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตร ... ซ่อน ตั้งค่าใหม่ ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ระบุเว็บไซต์: เลือก เว็บไซต์ที่เลือก (Thailand) เลือกสาขา ภาษาไทย English กระเป๋านักเรียน: 0 หลักสูตร ... ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อเรา สมัครเรียน ภาษาไทย English ภาษาไทย English How to Apply ... เพิ่มเติม ซ่อน ตั้งค่าใหม่ ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ... ภาษาไทย สเปน อังกฤษ ค้นหาโดยเว็บไซต์ เลือกทั้งหมด Adelaide Australia Beirut Belo Horizonte Brazil CACHE

เอกสารประชาสัมพันธ์ | เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต สถานที่ เลือกสถานที่สาขา กลับไปยังหน้าหลัก เพิ่มเติม ซ่อน ตั้งค่าใหม่ ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ระบุเว็บไซต์: เลือก เว็บไซต์ที่เลือก (Thailand) เลือกสาขา ภาษาไทย English กระเป๋านักเรียน: 0 หลักสูตร ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ประเทศไทย ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย เชฟผู้สอน เยี่ยมชมโรงเรียน หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม หลักสูตรการประกอบอาหารคาว หลักสูตรการประกอบขนมอบ หลักสูตรวิชาการครัวไทย หลักสูตรการทำขนมปัง หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ หลักสูตรความรู้การผสมเครื่องดื่มค็อกเทล หลักสูตร The Ultimate Champagne Tour หลักสูตรเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไวน์ หลักสูตรหนูน้อยเข้าครัว หลักสูตร Junior Chef หลักสูตร Teen Chef หลักสูตรอื่น ๆ หลักสูตรการออกแบบตกแต่งอาหารเพื่อการถ่ายภาพ หลักสูตรการจัดการร้านอาหารเบื้องต้น การสมัครเรียน วิธีการสมัครเรียน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย นักเรียน ปฏิทินการศึกษา บริการนักเรียน ข่าวสารสถาบัน กิจกรรม Open-House เกี่ยวกับเรา หลักสูตร เอกสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อเรา สมัครเรียน ภาษาไทย English ภาษาไทย English How to Apply ติดต่อเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา Download Brochure Campus Tour Coming Soon! เลือกสถานที่สาขา เลือกหมวดหมู่ เลือกหลักสูตร โปรดเลือก ฉันเป็น เลือกวันที่ จำนวนที่นั่ง ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน สาขา: หลักสูตร: หลักสูตร: วันที่: จำนวนที่นั่ง: บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว หลักสูตร: เกิดข้อผิดพลาด ย้อนกลับ หน้าถัดไป บรรจุลงในกระเป๋านักเรียน เพิ่มหลักสูตรอื่น ๆ ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน ดูข้อมูลหลักสูตร เลือกสาขา Adelaide, Australia Melbourne, Australia Perth, Australia Sydney, Australia Ottawa, Canada Shanghai, China Paris, France Gurgaon, India Kobe, Japan Tokyo, Japan Kuala Lumpur, Malaysia Mexico City, Mexico Wellington, New Zealand Lima, Peru Seoul, Korea Madrid, Spain Kaohsiung, Taiwan Bangkok, Thailand Istanbul, Turkey London, United Kingdom Le Cordon Bleu, USA ประวัติโดยย่อ กระเป๋านักเรียน: 0 หลักสูตร ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพิ่มเติม ซ่อน ตั้งค่าใหม่ ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ระบุเว็บไซต์: เลือก เว็บไซต์ที่เลือก (Thailand) ค้นหาโดยภาษา เลือกภาษา เกาหลี ชาวจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ภาษาไทย สเปน อังกฤษ ค้นหาโดยเว็บไซต์ เลือกทั้งหมด Adelaide Australia Beirut Belo Horizonte Brazil Fortaleza India Istanbul Japan Kaohsiung Kobe Lebanon London Madrid Malaysia Melbourne Mexico Ming Tai New Zealand News Newsletter Ottawa Paris Perth Peru Philippines Rio de Janeiro Sao Paulo Seoul Shanghai Sydney Thailand Tokyo เอกสารประชาสัมพันธ์ A+ A- หลักสูตร สถานที่ เลือกตามประเภทหลักสูตร หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาหาร หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร หลักสูตรอื่น ๆ ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร เลือกตามที่ตั้งสถาบัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตร 'คลาสสิค ไซเคิล' ประกาศนียบัตรการทำอาหารคาว-ขนมอบ English หลักสูตรประกาศนียบัตร 'วิชาการครัวไทย' English หลักสูตร 'ศิลปะการทำขนมปัง' English หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตร 'ความรู้เกี่ยวกับไวน์' English หลักสูตรอื่น ๆ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตร 'หนูน้อยเข้าครัว' English ภาษาไทย หลักสูตร 'ศิลปะการทำกาแฟ ระดับมืออาชีพ' English หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาหาร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตร 'การทำขนมปังฝรั่งเศส' English ภาษาไทย เวิร์คช็อป 'การทำอาหารและขนมอบ' English ภาษาไทย หลักสูตรระยะสั้น เดือนกันยายน 2560 English ภาษาไทย ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ใบสมัคร 'หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร' (สำหรับนักเรียนไทย) ภาษาไทย ใบสมัคร 'หลักสูตรระยะสั้น' English ภาษาไทย Application Form - Culinary Arts Programme (International Student)-TH English ใบสมัครหลักสูตร 'หนูน้อยเข้าครัว' English ภาษาไทย ไม่มีข้อมูล ไม่พบเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ท่านเลือก กรุณาเลือกเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อดาวน์โหลดอย่างน้อย 1 ชุด ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ TOP สมัครสมาชิกวารสาร TOP Le Cordon Bleu ติดต่อเรา ข้อกำหนดการใช้บริการ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล นโยบายคุกกี้ แผนผังเว็บไซต์ เกี่ยวกับเรา ภัตตาคาร พันธมิตร ร่วมงานกับเรา ที่ปรึกษา ร้านค้า ร้านค้าประเทศสหรัฐอเมริกา ร้านค้าทวีปยุโรป ร้านค้าประเทศญี่ปุ่น เว็บศูนย์รวม นักเรียน ศิษย์เก่า ประสบการณ์การทำงาน เครือข่ายการรับสมัครงาน สถาบันแนะแนวการศึกษา Le Cordon Bleu Thailand 946 The Dusit Thani Building Rama IV Road, Silom Bangrak , Bangkok , 10500 Thailand +66 2 237 8877 +66 2 237 8878 Facebook แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย ไก่งวง อิสตันบูล ลอนดอน, สหราชอาณาจักร ร้านค้าประเทศญี่ปุ่น Twitter แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน กรุงเทพฯ ประเทศไทย ลอนดอน, สหราชอาณาจักร Instagram แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน กรุงเทพฯ ประเทศไทย ลอนดอน, สหราชอาณาจักร YouTube แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน กรุงเทพฯ ประเทศไทย ลอนดอน, สหราชอาณาจักร Pinterest แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ LinkedIn แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน ลอนดอน, สหราชอาณาจักร Google+ แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน กรุงเทพฯ ประเทศไทย Blogs แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ Copyright © 2017 Le Cordon Bleu International B.V. All Rights Reserved.http://cordonbleu.com.br/brochures/th
  เอกสารประชาสัมพันธ์ สถานที่ เลือกสถานที่สาขา กลับไปยังหน้าหลัก เพิ่มเติม ซ่อน ตั้งค่าใหม่ ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ระบุเว็บไซต์: เลือก เลือกสาขา ภาษาไทย English Español 日本語 한국어 中文 Español Mexican Français กระเป๋านักเรียน: 0 หลักสูตร ล็อกอินเข้าสู่ระบบ สาขาสถาบัน สาขาในทวีปยุโรป ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ลอนดอน สหราชอาณาจักร มาดริด ประเทศสเปน อิสตันบูล ประเทศตุรกี ... ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ระบุเว็บไซต์: เลือก เลือกสาขา ภาษาไทย ... เอกสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อเรา สมัครเรียน ภาษาไทย English Español 日本語 한국어 中文 Español Mexican Français ภาษาไทย English Español 日本語 한국어 中文 Español Mexican Français เลือกสถานที่สาขา เลือกหมวดหมู่ ... ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพิ่มเติม ซ่อน ตั้งค่าใหม่ ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ระบุเว็บไซต์: เลือก ค้นหาโดยภาษา เลือกภาษา เกาหลี ชาวจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ภาษาไทย สเปน CACHE

เอกสารประชาสัมพันธ์ สถานที่ เลือกสถานที่สาขา กลับไปยังหน้าหลัก เพิ่มเติม ซ่อน ตั้งค่าใหม่ ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ระบุเว็บไซต์: เลือก เลือกสาขา ภาษาไทย English Español 日本語 한국어 中文 Español Mexican Français กระเป๋านักเรียน: 0 หลักสูตร ล็อกอินเข้าสู่ระบบ สาขาสถาบัน สาขาในทวีปยุโรป ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ลอนดอน สหราชอาณาจักร มาดริด ประเทศสเปน อิสตันบูล ประเทศตุรกี สาขาในทวีปอเมริกา ออตตาวา ประเทศแคนาดา เม็กซิโกซิตี ประเทศเม็กซิโก ลิมา ประเทศเปรู สหรัฐอเมริกา สาขาในเขตโอเชียเนีย ประเทศออสเตรเลีย แอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ สาขาในทวีปเอเชีย เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน กูร์กาวน์ ประเทศอินเดีย โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โซล ประเทศเกาหลีใต้ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เกาสง ประเทศไต้หวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เกี่ยวกับเรา หลักสูตร เอกสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อเรา สมัครเรียน ภาษาไทย English Español 日本語 한국어 中文 Español Mexican Français ภาษาไทย English Español 日本語 한국어 中文 Español Mexican Français เลือกสถานที่สาขา เลือกหมวดหมู่ เลือกหลักสูตร โปรดเลือก ฉันเป็น เลือกวันที่ จำนวนที่นั่ง ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน สาขา: หลักสูตร: หลักสูตร: วันที่: จำนวนที่นั่ง: บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว หลักสูตร: เกิดข้อผิดพลาด ย้อนกลับ หน้าถัดไป บรรจุลงในกระเป๋านักเรียน เพิ่มหลักสูตรอื่น ๆ ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน ดูข้อมูลหลักสูตร เลือกสาขา Adelaide, Australia Melbourne, Australia Perth, Australia Sydney, Australia Ottawa, Canada Shanghai, China Paris, France Gurgaon, India Kobe, Japan Tokyo, Japan Kuala Lumpur, Malaysia Mexico City, Mexico Wellington, New Zealand Lima, Peru Seoul, Korea Madrid, Spain Kaohsiung, Taiwan Bangkok, Thailand Istanbul, Turkey London, United Kingdom Le Cordon Bleu, USA ประวัติโดยย่อ กระเป๋านักเรียน: 0 หลักสูตร ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพิ่มเติม ซ่อน ตั้งค่าใหม่ ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ระบุเว็บไซต์: เลือก ค้นหาโดยภาษา เลือกภาษา เกาหลี ชาวจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ภาษาไทย สเปน อังกฤษ ค้นหาโดยเว็บไซต์ เลือกทั้งหมด Adelaide Australia Beirut Belo Horizonte Brazil Fortaleza India Istanbul Japan Kaohsiung Kobe Lebanon London Madrid Malaysia Melbourne Mexico Ming Tai New Zealand News Newsletter Ottawa Paris Perth Peru Philippines Rio de Janeiro Sao Paulo Seoul Shanghai Sydney Thailand Tokyo เอกสารประชาสัมพันธ์ A+ A- หลักสูตร สถานที่ เลือกตามประเภทหลักสูตร หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาหาร หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร หลักสูตรอื่น ๆ ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร เลือกตามที่ตั้งสถาบัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตร 'คลาสสิค ไซเคิล' ประกาศนียบัตรการทำอาหารคาว-ขนมอบ English หลักสูตรประกาศนียบัตร 'วิชาการครัวไทย' English หลักสูตร 'ศิลปะการทำขนมปัง' English หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตร 'ความรู้เกี่ยวกับไวน์' English หลักสูตรอื่น ๆ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตร 'หนูน้อยเข้าครัว' English ภาษาไทย หลักสูตร 'ศิลปะการทำกาแฟ ระดับมืออาชีพ' English หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาหาร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตร 'การทำขนมปังฝรั่งเศส' English ภาษาไทย เวิร์คช็อป 'การทำอาหารและขนมอบ' English ภาษาไทย หลักสูตรระยะสั้น เดือนกันยายน 2560 English ภาษาไทย ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ใบสมัคร 'หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร' (สำหรับนักเรียนไทย) ภาษาไทย ใบสมัคร 'หลักสูตรระยะสั้น' English ภาษาไทย Application Form - Culinary Arts Programme (International Student)-TH English ใบสมัครหลักสูตร 'หนูน้อยเข้าครัว' English ภาษาไทย ไม่มีข้อมูล ไม่พบเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ท่านเลือก กรุณาเลือกเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อดาวน์โหลดอย่างน้อย 1 ชุด ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ TOP สมัครสมาชิกวารสาร TOP Le Cordon Bleu ติดต่อเรา ข้อกำหนดการใช้บริการ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล นโยบายคุกกี้ แผนผังเว็บไซต์ เกี่ยวกับเรา ภัตตาคาร พันธมิตร ร่วมงานกับเรา ที่ปรึกษา ร้านค้า ร้านค้าประเทศสหรัฐอเมริกา ร้านค้าทวีปยุโรป ร้านค้าประเทศญี่ปุ่น เว็บศูนย์รวม นักเรียน ศิษย์เก่า ประสบการณ์การทำงาน เครือข่ายการรับสมัครงาน สถาบันแนะแนวการศึกษา Le Cordon Bleu International B.V. Herengracht 28 Amsterdam , 1015 BL Netherlands Facebook แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย ไก่งวง อิสตันบูล ลอนดอน, สหราชอาณาจักร ร้านค้าประเทศญี่ปุ่น Twitter แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน กรุงเทพฯ ประเทศไทย ลอนดอน, สหราชอาณาจักร Instagram แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน กรุงเทพฯ ประเทศไทย ลอนดอน, สหราชอาณาจักร YouTube แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน กรุงเทพฯ ประเทศไทย ลอนดอน, สหราชอาณาจักร Pinterest แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ LinkedIn แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน ลอนดอน, สหราชอาณาจักร Google+ แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน กรุงเทพฯ ประเทศไทย Blogs แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ Copyright © 2017 Le Cordon Bleu International B.V. All Rights Reserved.http://cordonbleu.com.br/thailand/brochures/th
  เอกสารประชาสัมพันธ์ | เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต สถานที่ เลือกสถานที่สาขา กลับไปยังหน้าหลัก เพิ่มเติม ซ่อน ตั้งค่าใหม่ ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ระบุเว็บไซต์: เลือก เว็บไซต์ที่เลือก (Thailand) เลือกสาขา ภาษาไทย English กระเป๋านักเรียน: 0 หลักสูตร ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ประเทศไทย ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย เชฟผู้สอน เยี่ยมชมโรงเรียน หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตร ... ซ่อน ตั้งค่าใหม่ ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ระบุเว็บไซต์: เลือก เว็บไซต์ที่เลือก (Thailand) เลือกสาขา ภาษาไทย English กระเป๋านักเรียน: 0 หลักสูตร ... ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อเรา สมัครเรียน ภาษาไทย English ภาษาไทย English How to Apply ... เพิ่มเติม ซ่อน ตั้งค่าใหม่ ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ... ภาษาไทย สเปน อังกฤษ ค้นหาโดยเว็บไซต์ เลือกทั้งหมด Adelaide Australia Beirut Belo Horizonte Brazil CACHE

เอกสารประชาสัมพันธ์ | เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต สถานที่ เลือกสถานที่สาขา กลับไปยังหน้าหลัก เพิ่มเติม ซ่อน ตั้งค่าใหม่ ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ระบุเว็บไซต์: เลือก เว็บไซต์ที่เลือก (Thailand) เลือกสาขา ภาษาไทย English กระเป๋านักเรียน: 0 หลักสูตร ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ประเทศไทย ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย เชฟผู้สอน เยี่ยมชมโรงเรียน หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม หลักสูตรการประกอบอาหารคาว หลักสูตรการประกอบขนมอบ หลักสูตรวิชาการครัวไทย หลักสูตรการทำขนมปัง หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ หลักสูตรความรู้การผสมเครื่องดื่มค็อกเทล หลักสูตร The Ultimate Champagne Tour หลักสูตรเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไวน์ หลักสูตรหนูน้อยเข้าครัว หลักสูตร Junior Chef หลักสูตร Teen Chef หลักสูตรอื่น ๆ หลักสูตรการออกแบบตกแต่งอาหารเพื่อการถ่ายภาพ หลักสูตรการจัดการร้านอาหารเบื้องต้น การสมัครเรียน วิธีการสมัครเรียน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย นักเรียน ปฏิทินการศึกษา บริการนักเรียน ข่าวสารสถาบัน กิจกรรม Open-House เกี่ยวกับเรา หลักสูตร เอกสารประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรม ติดต่อเรา สมัครเรียน ภาษาไทย English ภาษาไทย English How to Apply ติดต่อเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา Download Brochure Campus Tour Coming Soon! เลือกสถานที่สาขา เลือกหมวดหมู่ เลือกหลักสูตร โปรดเลือก ฉันเป็น เลือกวันที่ จำนวนที่นั่ง ตรวจสอบตัวเลือกของท่าน สาขา: หลักสูตร: หลักสูตร: วันที่: จำนวนที่นั่ง: บรรจุลงในกระเป๋านักเรียนแล้ว หลักสูตร: เกิดข้อผิดพลาด ย้อนกลับ หน้าถัดไป บรรจุลงในกระเป๋านักเรียน เพิ่มหลักสูตรอื่น ๆ ดำเนินการต่อเพื่อชำระเงิน ดูข้อมูลหลักสูตร เลือกสาขา Adelaide, Australia Melbourne, Australia Perth, Australia Sydney, Australia Ottawa, Canada Shanghai, China Paris, France Gurgaon, India Kobe, Japan Tokyo, Japan Kuala Lumpur, Malaysia Mexico City, Mexico Wellington, New Zealand Lima, Peru Seoul, Korea Madrid, Spain Kaohsiung, Taiwan Bangkok, Thailand Istanbul, Turkey London, United Kingdom Le Cordon Bleu, USA ประวัติโดยย่อ กระเป๋านักเรียน: 0 หลักสูตร ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพิ่มเติม ซ่อน ตั้งค่าใหม่ ภาษาทั้งหมด ระบุภาษา: เลือก ภาษาที่เลือก (ภาษาไทย) เว็บไซต์ทั้งหมด ระบุเว็บไซต์: เลือก เว็บไซต์ที่เลือก (Thailand) ค้นหาโดยภาษา เลือกภาษา เกาหลี ชาวจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ภาษาไทย สเปน อังกฤษ ค้นหาโดยเว็บไซต์ เลือกทั้งหมด Adelaide Australia Beirut Belo Horizonte Brazil Fortaleza India Istanbul Japan Kaohsiung Kobe Lebanon London Madrid Malaysia Melbourne Mexico Ming Tai New Zealand News Newsletter Ottawa Paris Perth Peru Philippines Rio de Janeiro Sao Paulo Seoul Shanghai Sydney Thailand Tokyo เอกสารประชาสัมพันธ์ A+ A- หลักสูตร สถานที่ เลือกตามประเภทหลักสูตร หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาหาร หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร หลักสูตรอื่น ๆ ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร เลือกตามที่ตั้งสถาบัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหาร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตร 'คลาสสิค ไซเคิล' ประกาศนียบัตรการทำอาหารคาว-ขนมอบ English หลักสูตรประกาศนียบัตร 'วิชาการครัวไทย' English หลักสูตร 'ศิลปะการทำขนมปัง' English หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตร 'ความรู้เกี่ยวกับไวน์' English หลักสูตรอื่น ๆ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตร 'หนูน้อยเข้าครัว' English ภาษาไทย หลักสูตร 'ศิลปะการทำกาแฟ ระดับมืออาชีพ' English หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับอาหาร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หลักสูตร 'การทำขนมปังฝรั่งเศส' English ภาษาไทย เวิร์คช็อป 'การทำอาหารและขนมอบ' English ภาษาไทย หลักสูตรระยะสั้น เดือนกันยายน 2560 English ภาษาไทย ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ใบสมัคร 'หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร' (สำหรับนักเรียนไทย) ภาษาไทย ใบสมัคร 'หลักสูตรระยะสั้น' English ภาษาไทย Application Form - Culinary Arts Programme (International Student)-TH English ใบสมัครหลักสูตร 'หนูน้อยเข้าครัว' English ภาษาไทย ไม่มีข้อมูล ไม่พบเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ท่านเลือก กรุณาเลือกเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อดาวน์โหลดอย่างน้อย 1 ชุด ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ TOP สมัครสมาชิกวารสาร TOP Le Cordon Bleu ติดต่อเรา ข้อกำหนดการใช้บริการ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล นโยบายคุกกี้ แผนผังเว็บไซต์ เกี่ยวกับเรา ภัตตาคาร พันธมิตร ร่วมงานกับเรา ที่ปรึกษา ร้านค้า ร้านค้าประเทศสหรัฐอเมริกา ร้านค้าทวีปยุโรป ร้านค้าประเทศญี่ปุ่น เว็บศูนย์รวม นักเรียน ศิษย์เก่า ประสบการณ์การทำงาน เครือข่ายการรับสมัครงาน สถาบันแนะแนวการศึกษา Le Cordon Bleu Thailand 946 The Dusit Thani Building Rama IV Road, Silom Bangrak , Bangkok , 10500 Thailand +66 2 237 8877 +66 2 237 8878 Facebook แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย ไก่งวง อิสตันบูล ลอนดอน, สหราชอาณาจักร ร้านค้าประเทศญี่ปุ่น Twitter แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน กรุงเทพฯ ประเทศไทย ลอนดอน, สหราชอาณาจักร Instagram แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน กรุงเทพฯ ประเทศไทย ลอนดอน, สหราชอาณาจักร YouTube แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน กรุงเทพฯ ประเทศไทย ลอนดอน, สหราชอาณาจักร Pinterest แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโกซิตี เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ LinkedIn แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา ปารีสฝรั่งเศส โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน ลอนดอน, สหราชอาณาจักร Google+ แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย ออตตาวา แคนาดา โกเบ ประเทศญี่ปุ่น โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เวลลิงตัน นิวซีแลนด์ มาดริด ประเทศสเปน กรุงเทพฯ ประเทศไทย Blogs แอดิเลด ออสเตรเลีย เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเรีย กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ Copyright © 2017 Le Cordon Bleu International B.V. All Rights Reserved.https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88
  สี่ - วิกิพจนานุกรม สี่ จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 เลข 1.4 คำนาม 1.4.1 คำประสม 1.4.2 คำแปลภาษาอื่น 2 ภาษาแสก 2.1 คำนาม ภาษาไทย [ แก้ ] วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ: สี่ Wikipedia ตู้โทรศัพท์สี่ตู้ รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *siːᴮ , จาก ยืม จาก ภาษาจีนยุคกลาง 四 ( MC siɪ H ), จาก ภาษาจีน-ทิเบตดั้งเดิม *b-ləj . ... สี่ - วิกิพจนานุกรม สี่ จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย ... คำนาม ภาษาไทย [ แก้ ] วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ: สี่ Wikipedia ตู้โทรศัพท์สี่ตู้ รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ... : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาจีนยุคกลาง ภาษาไทย:ยืมจากภาษาจีนยุคกลาง ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาจีน-ทิเบตดั้งเดิม ศัพท์ภาษาไทยที่มี 1 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย เลขภาษาไทย คำนามภาษาไทย หน้าที่มีลิงก์แดงภาษาจ้วง/t ภาษาไทย CACHE

สี่ - วิกิพจนานุกรม สี่ จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 เลข 1.4 คำนาม 1.4.1 คำประสม 1.4.2 คำแปลภาษาอื่น 2 ภาษาแสก 2.1 คำนาม ภาษาไทย [ แก้ ] วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ: สี่ Wikipedia ตู้โทรศัพท์สี่ตู้ รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *siːᴮ , จาก ยืม จาก ภาษาจีนยุคกลาง 四 ( MC siɪ H ), จาก ภาษาจีน-ทิเบตดั้งเดิม *b-ləj . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาลาว ສີ່ ( สี่ ) , ภาษาไทใหญ่ သီႇ ( สี่ ) , ภาษาจ้วง seiq การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ สี่ สัทอักษรสากล /siː˨˩/ เลข [ แก้ ] สี่ จำนวน สาม บวก หนึ่ง คำนาม [ แก้ ] สี่ เรียก เดือน ที่ 4 ทาง จันทรคติ ว่า เดือน 4 ตก ใน ราว เดือน มีนาคม คำประสม [ แก้ ] สี่เหลี่ยม กินสี่ถ้วย แจงสี่เบี้ย ชักกระบี่สี่ท่า ทองเนื้อสี่ พรหมสี่หน้า สามวันดีสี่วันไข้ สุ่มสี่สุ่มห้า คำแปลภาษาอื่น [ แก้ ] จำนวน 4 จ้วง: seiq ลาว: ສີ່ ( สี่ ) อังกฤษ: four (en) ไทใหญ่: သီႇ ( สี่ ) ภาษาแสก [ แก้ ] คำนาม [ แก้ ] สี่ สี ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=สี่&oldid=1004269 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาจีนยุคกลาง ภาษาไทย:ยืมจากภาษาจีนยุคกลาง ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาจีน-ทิเบตดั้งเดิม ศัพท์ภาษาไทยที่มี 1 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย เลขภาษาไทย คำนามภาษาไทย หน้าที่มีลิงก์แดงภาษาจ้วง/t ภาษาไทย:สี่ คำหลักภาษาแสก คำนามภาษาแสก หมวดหมู่ที่ซ่อนอยู่: หน้าที่มีลิงก์แดงภาษาจ้วง รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ IP นี้ เรื่องที่เขียน สร้างบัญชี ล็อกอิน เนมสเปซ หน้า อภิปราย สิ่งที่แตกต่าง ดู อ่าน แก้ไข ดูประวัติ เพิ่มเติม ค้นหา ป้ายบอกทาง หน้าหลัก ศาลาประชาคม คำใหม่มาแรง วิธีใช้ บริจาค สุ่มหน้า ปรับปรุงล่าสุด พิมพ์/ส่งออก สร้างหนังสือ ดาวน์โหลดเป็น PDF หน้าสำหรับพิมพ์ เครื่องมือ หน้าที่ลิงก์มา การปรับปรุงที่เกี่ยวโยง อัปโหลดไฟล์ หน้าพิเศษ ลิงก์ถาวร สารสนเทศหน้า อ้างอิงหน้านี้ ในภาษาอื่น Azərbaycanca ᏣᎳᎩ English Eesti Suomi Magyar Italiano 日本語 한국어 Kurdî ລາວ Lietuvių Malagasy Nederlands Norsk Polski Português Русский Тоҷикӣ Türkçe Tiếng Việt หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 14:32 ข้อความอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์/สัญญาแบบ Share-Alike . อาจมีเงื่อนไขอื่นเพิ่ม ดูรายละเอียดที่ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพจนานุกรม ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้พัฒนา นโยบายการใช้คุกกี้ รุ่นโมบายล์http://skktutor.com
  ฐานข้อมูลความรู้เพื่อเยาวชนไทย Shifter - Responsive HTML5 Template หน้าหลัก ประวัติของเรา เนื้อหารายวิชาต่างๆ รวมทุกรายวิชา วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ O-Net ข้อสอบ O-NET ป.6 ข้อสอบ O-NET ม.3 ข้อสอบ O-NET ม.6 GAT- PAT GAT PAT 1 คณิตศาสตร์ PAT 2 เคมี PAT 2 ชีววิทยา PAT 2 ฟิสิกส์ PAT 3 วิศวกรรมศาสตร์ PAT 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 5 ... ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ O-Net ข้อสอบ O-NET ป.6 ข้อสอบ O-NET ม.3 ข้อสอบ O-NET ม.6 GAT- PAT GAT PAT 1 ... ดูคณิตศาสตร์ทั้งหมด ภาษาไทย ภาษาไทย ป.1 ภาษาไทย ป.2 ภาษาไทย ป.3 ภาษาไทย ป.4 ภาษาไทย ป.5 ภาษาไทย ป.6 ภาษาไทย ม.1 ภาษาไทย ม.2 ภาษาไทย ม.3 ภาษาไทย ม.4 ภาษาไทย ม.5 ภาษาไทย ม.6 ดูภาษาไทยทั้งหมด สังคมศึกษา ... -NET ม.6 คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 คณิตศาสตร์ O-NET ม.3 คณิตศาสตร์ O-NET ม.6 ภาษาไทย O-NET ป.6 ภาษาไทย O-NET ม.3 ภาษาไทย O-NET ม.6 สังคมศึกษา O-NET ป.6 สังคมศึกษา O-NET ม.3 สังคมศึกษา O-NET ม.6 ภาษาอังกฤษ CACHE

ฐานข้อมูลความรู้เพื่อเยาวชนไทย Shifter - Responsive HTML5 Template หน้าหลัก ประวัติของเรา เนื้อหารายวิชาต่างๆ รวมทุกรายวิชา วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ O-Net ข้อสอบ O-NET ป.6 ข้อสอบ O-NET ม.3 ข้อสอบ O-NET ม.6 GAT- PAT GAT PAT 1 คณิตศาสตร์ PAT 2 เคมี PAT 2 ชีววิทยา PAT 2 ฟิสิกส์ PAT 3 วิศวกรรมศาสตร์ PAT 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT 5 วิชาชีพครู PAT 6 ศิลปกรรมศาสตร์ PAT 7 ภาษาต่างประเทศ รวมข้อสอบต่างๆ ข้อสอบเข้าโรงเรียนสาธิต มอ. ข้อสอบโควตา มอ. ข้อสอบแข่งขันต่างๆ ข้อสอบทั่วไป ข่าวสารการศึกษา ข่าวทั่วไป สอบเข้า ม.1และ ม.4 แอดมินชั่น / รับตรง สอบชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศ ประวัติพี่เกรียง หน้าหลัก นักเรียนคนเก่ง เช็คชื่อการเข้าเรียน การบ้านและเฉลย ประกาศผลสอบรายจุด มุมลูกศิษย์พี่เกรียง มุมนักเรียน เว็บและบทความที่น่าสนใจ มุมผู้ปกครอง มุมธรรมะ ผู้มีอุปการคุณ แผนที่ติดต่อ สถิติการเข้าชมเว็บ สถิติการเข้าชมเว็บ วันนี้ 59 เมื่อวาน 112 สัปดาห์ที่แล้ว 798 ดูแบบกราฟ ข่าวประชาสัมพันธ์ กำลังอัพเดทข้อมูลอยู่ เว็บยังไม่เสร็จสมบูรณ์แบบทีนะครับ...จากพี่เกรียง ดูทั้งหมด ผู้ก่อตั้งสำนักเกรียงไกร นายเกรียงไกร วุฒิศักดิ์ (พี่เกรียง) สรุปเนื้อหาและเอกสาร วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ป.1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ป.2 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ป.3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ป.4 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ป.5 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ป.6 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เล่ม 2 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 ดูวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ชีววิทยา ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 1 ชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 2 ชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 3 ชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 4 ชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5 ดูชีววิทยาทั้งหมด เคมี เคมีพื้นฐาน ม.4-6 เคมีเพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1 เคมีเพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 2 เคมีเพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 3 เคมีเพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 4 เคมีเพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 5 ดูเคมีทั้งหมด ฟิสิกส์ ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4-6 ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1 ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 2 ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 3 ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 4 ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 5 ดูฟิสิกส์ทั้งหมด คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.3 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เล่ม 1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เล่ม 2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 2 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 3 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เล่ม 1 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เล่ม 2 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 1 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2 เล่ม 2 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 1 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 2 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 2 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 3 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 4 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 5 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 6 ดูคณิตศาสตร์ทั้งหมด ภาษาไทย ภาษาไทย ป.1 ภาษาไทย ป.2 ภาษาไทย ป.3 ภาษาไทย ป.4 ภาษาไทย ป.5 ภาษาไทย ป.6 ภาษาไทย ม.1 ภาษาไทย ม.2 ภาษาไทย ม.3 ภาษาไทย ม.4 ภาษาไทย ม.5 ภาษาไทย ม.6 ดูภาษาไทยทั้งหมด สังคมศึกษา สังคมศึกษา ป.1 สังคมศึกษา ป.2 สังคมศึกษา ป.3 สังคมศึกษา ป.4 สังคมศึกษา ป.5 สังคมศึกษา ป.6 สังคมศึกษา ม.1 สังคมศึกษา ม.2 สังคมศึกษา ม.3 สังคมศึกษา ม.4 สังคมศึกษา ม.5 สังคมศึกษา ม.6 ดูสังคมศึกษาทั้งหมด ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1 ภาษาอังกฤษ ป.2 ภาษาอังกฤษ ป.3 ภาษาอังกฤษ ป.4 ภาษาอังกฤษ ป.5 ภาษาอังกฤษ ป.6 ภาษาอังกฤษ ม.1 ภาษาอังกฤษ ม.2 ภาษาอังกฤษ ม.3 ภาษาอังกฤษ ม.4 ภาษาอังกฤษ ม.5 ภาษาอังกฤษ ม.6 ดูภาษาอังกฤษทั้งหมด โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศรายวิชาพื้นฐาน โลก ดาราศาสตร์และอวกาศรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 1 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 2 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 3 ดูโลก ดาราศาสตร์และอวกาศทั้งหมด O - NET วิทยาศาสตร์ O-NET ป.6 วิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 วิทยาศาสตร์ O-NET ม.6 คณิตศาสตร์ O-NET ป.6 คณิตศาสตร์ O-NET ม.3 คณิตศาสตร์ O-NET ม.6 ภาษาไทย O-NET ป.6 ภาษาไทย O-NET ม.3 ภาษาไทย O-NET ม.6 สังคมศึกษา O-NET ป.6 สังคมศึกษา O-NET ม.3 สังคมศึกษา O-NET ม.6 ภาษาอังกฤษ O-NET ป.6 ภาษาอังกฤษ O-NET ม.3 ภาษาอังกฤษ O-NET ม.6 ศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา O-NET ป.6 ศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา O-NET ม.3 ศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา O-NET ม.6 ดูO - NETทั้งหมด GAT GAT เชื่อมโยง GAT ภาษาอังกฤษ ดูGATทั้งหมด PAT PAT 1 PAT 2 เคมี PAT 2 ชีววิทยา PAT 2 ฟิสิกส์ PAT 3 PAT 4 PAT 5 PAT 6 PAT 7 ดูPATทั้งหมด ข้อสอบโควตา ข้อสอบคณิตศาสตร์โควตา มอ. ข้อสอบฟิสิกส์โควตา มอ. ปี 2551 ดูข้อสอบโควตาทั้งหมด รวมข้อสอบแข่งขันต่างๆ ข้อสอบโครงการพัฒนาศักยภาพฯ ทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ข้อสอบ สสวท. ป.3 และ ป.6 ทั้งคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ดูรวมข้อสอบแข่งขันต่างๆทั้งหมด ข้อสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้อสอบเก่าเข้า ร.ร.สาธิตฯ ม.1 (ฉบับข้อสอบจริง) เก็งข้อสอบเข้า ร.ร.สาธิตฯ ม.1 ปี 2558 (เฉพาะลูกศิษย์พี่เกรียงเท่านั้นที่เปิดอ่านไฟล์ได้) ดูข้อสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งหมด รวมเฉลยต่างๆในระบบฐานข้อมูลความรู้เพื่อเยาวชนไทย ประถมศึกษาปีที่ 1 ดูรวมเฉลยต่างๆในระบบฐานข้อมูลความรู้เพื่อเยาวชนไทยทั้งหมด ศูนย์พัฒนาเยาวชนสำนักเกรียงไกร (คิดแบบวิทย์ - จิตแบบศิลป์) 17/145 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร.08-67499525 ออกแบบและพัฒนาโดยhttp://mediabank360.com
  Media Bank System หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ หน้าแรก ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ ข่าวและกิจกรรม เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา ปีที่ 1 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา ปีที่ ... ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ ข่าวและกิจกรรม เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา ปีที่ 1 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ... ปีที่ 2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา ปีที่ 3 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา ปีที่ 4 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา CACHE

Media Bank System หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ หน้าแรก ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ ข่าวและกิจกรรม เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา ปีที่ 1 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา ปีที่ 2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา ปีที่ 3 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษา ปีที่ 4 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษา ปีที่ 5 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ประถมศึกษา ปีที่ 6 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษา ปีที่ 1 ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีที่ 2 สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ มัธยมศึกษา ปีที่ 4 สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ มัธยมศึกษา ปีที่ 5 สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา มัธยมศึกษา ปีที่ 6 สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ค้นหา ค้นหาแบบละเอียด ประถมศึกษา ปีที่ 1 ประถมศึกษา ปีที่ 2 ประถมศึกษา ปีที่ 3 ประถมศึกษา ปีที่ 4 ประถมศึกษา ปีที่ 5 ประถมศึกษา ปีที่ 6 มัธยมศึกษา ปีที่ 1 มัธยมศึกษา ปีที่ 2 มัธยมศึกษา ปีที่ 3 มัธยมศึกษา ปีที่ 4 มัธยมศึกษา ปีที่ 5 มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ภาษาไทย ไม่มีสื่อแนะนำ ล่าสุด ttttt tyygffg tyygffg xxxf xxxf 10 อันดับแรก พยัญชนะไทย บัตรคำพยัญชนะไทย จับคู่พยัญชนะ พยัญชนะประสมกับสระ อักษรไทย คณิตศาสตร์ ไม่มีสื่อแนะนำ ล่าสุด คณิตศาสตร์ 10 อันดับแรก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่มีสื่อแนะนำ ล่าสุด วิทยาศาสตร์ 10 อันดับแรก วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ไม่มีสื่อแนะนำ ล่าสุด สังคมศึกษา 10 อันดับแรก สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ไม่มีสื่อแนะนำ ล่าสุด ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.1 ABC ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ป.1 เรื่อง Body ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ป.1 เรื่อง A/An/The 10 อันดับแรก ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ป.1 เรื่อง There is และ There are ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.1 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ป.1 เรื่อง Vowels ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ป.1 เรื่อง A/An/The ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ป.1 เรื่อง Alphabets (A-I) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่มีสื่อแนะนำ ล่าสุด ไม่พบข้อมูล 10 อันดับแรก ไม่พบข้อมูล ศิลปะ ไม่มีสื่อแนะนำ ล่าสุด ศิลปศึกษา 10 อันดับแรก ศิลปศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่มีสื่อแนะนำ ล่าสุด Test Hhss Ccvv Ttttfg Rrrrrrr 10 อันดับแรก สุขศึกษาและพลศึกษา Ttttfg Test Rrrrrrr Hhss วิดีโอ เสียง ภาพ เอกสาร ไฟล์ดาวน์โหลด Test tesy 28/02/2018 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ป.1 เรื่อง Vowels Chinnarith C. ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ป.1 เรื่อง Alphabets (I-Q) Chinnarith C. ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ป.1 เรื่อง Alphabets (A-I) Chinnarith C. ฝึกอ่านคำในบทเรียน Chinnarith C. พยัญชนะประสมกับสระ Chinnarith C. ล่าสุด ไม่พบข้อมูล ดูมากสุด ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล ไม่พบข้อมูล สื่อล่าสุด Test testt tesy 28/02/2018 0.0 Hhss Zhzhhz tesy 27/02/2018 0.0 Ccvv Ccvvb tesy 27/02/2018 0.0 Ttttfg Ffhhjp Chaiyasit Phongpitag 27/02/2018 0.0 ttttt tttft test123 26/02/2018 0.0 tyygffg ffgggg test123 26/02/2018 0.0 tyygffg ffgggg test123 26/02/2018 0.0 Rrrrrrr Ccxcggg test1 26/02/2018 0.0 xxxf dhgdhx splanet dev 21/02/2018 0.0 xxxf dhgdhx splanet dev 21/02/2018 0.0 %E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA+%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E %E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%81 21/02/2018 0.0 สังคมศึกษา สังคมศึกษา Genesis 14/11/2016 0.0 สถิติการเข้ารับชม 63.46% ประถมศึกษา ปีที่ 1 0.08% ประถมศึกษา ปีที่ 2 4.85% ประถมศึกษา ปีที่ 3 0.08% ประถมศึกษา ปีที่ 4 31.45% ประถมศึกษา ปีที่ 5 0.08% ประถมศึกษา ปีที่ 6 ผู้ใช้งานล่าสุด ( 0 ) 10 อันดับสูงสุด รับชม คะแนน คอมเม้น อัลบั้มคำศัพท์ ป.5 คำศัพท์ ป.5 26/09/2016 1,131 อัลบั้มคำศัพท์ ป.5 คำศัพท์ ป.5 26/09/2016 1,131 อัลบั้มคำศัพท์ ป.5 คำศัพท์ ป.5 26/09/2016 1,131 อัลบั้มคำศัพท์ ป.5 คำศัพท์ ป.5 26/09/2016 1,131 อัลบั้มคำศัพท์ ป.5 คำศัพท์ ป.5 26/09/2016 1,131 อัลบั้มคำศัพท์ ป.5 คำศัพท์ ป.5 26/09/2016 1,131 อัลบั้มคำศัพท์ ป.5 คำศัพท์ ป.5 26/09/2016 1,131 อัลบั้มคำศัพท์ ป.5 คำศัพท์ ป.5 26/09/2016 1,131 อัลบั้มคำศัพท์ ป.5 คำศัพท์ ป.5 26/09/2016 1,131 อัลบั้มคำศัพท์ ป.5 คำศัพท์ ป.5 26/09/2016 1,131 ผึ้งน้อยหลงทาง เสียงนิทาน44 26/08/2016 Apple (รูปภาพ) รูปภาพป.5 5 20/09/2016 วิดีโอการงานอาชีพ1 วิดีโอการงานอาชีพ1 21/09/2016 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ป.1 เรื่อง Alphabets (I-Q) หน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้น ปฐมศึกษาปีที่ 1 หน่ 16/08/2016 ผึ้งน้อยหลงทาง เสียงนิทาน44 26/08/2016 My Body Grade 4_Pic My Body 26/08/2016 วันพฤหัส วันพฤหัส2 29/08/2016 My Body Grade 4_Pic My Body 26/08/2016 My Body Grade 4_Pic My Body 26/08/2016 การนำเสนอด้วย Power Point การนำเสนอด้วย Power Point 01 29/08/2016 อัลบั้มคำศัพท์ ป.5 26/09/2016 270 จับคู่พยัญชนะ 10/08/2016 120 บัตรคำพยัญชนะไทย 10/08/2016 114 พยัญชนะประสมกับสระ 10/08/2016 96 พยัญชนะไทย 10/08/2016 80 หัดเขียนก.ไก่ 10/08/2016 68 อักษรไทย 10/08/2016 56 ฝึกอ่านคำในบทเรียน 10/08/2016 36 เสียงนิทานป.4 26/08/2016 32 วิดีโอภาษาอังกฤษ ป.4 ตอน1 26/08/2016 28 แท็ก ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาไทย การบวก สังคมศึกษา นักเรียน ข้อสอบ ทรงกลมฟ้า วิทยาศาสตร์ ม.3 ค่านิยม ภาษาไทย,ไทย หน้าแรก ข่าวและกิจกรรม เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา บันทึกเนื้อหา ประวัติการเข้าชม ศูนย์ช่วยเหลือ ข้อตกลง-นโยบาย รายงานปัญหา คำติชม Copyright © 2016 Mediabank.com All rights reserved.http://honeybee49.com
  Honeybee49 - ชอบวรรณคดีไทย แต่จับพลัดจับผลูมาเรียนคอมพิวเตอร์ Honeybee49 ชอบวรรณคดีไทย แต่จับพลัดจับผลูมาเรียนคอมพิวเตอร์ Home Maeklong Travel Food Service IT Programming PHP Yii Design Games KODU Educational ครูผู้ช่วย Thai หลักภาษาไทย ชนิดของคำ วรรณคดีไทย About us Honeybee49 0 Educational / ครูผู้ช่วย 4 ต.ค., 2017 เตรียมตัวไปรายงานตัวครูผู้ช่วย ใครที่รอจดหมายอยู่เชื่อว่าทุกคนตาม... 0 Educational ... Educational / ครูผู้ช่วย 4 ต.ค., 2017 หนังสือสอบครูผู้ช่วย หนังสือสอบครูผู้ช่วย ตอนแรกเริ่มที... 0 ภาษาไทย 4 ต.ค., 2016 ข้อสอบ O-NET ปี 59 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ... 0 ภาษาไทย / หลักภาษาไทย 9 ก.ย., 2015 ศัพท์บัญญัติ คำศัพท์บัญญัตินั้น หมายถึง ค... 0 ภาษาไทย / วรรณคดีไทย 21 มิ.ย., 2015 ... ., 2015 The Kittens Koffie The Kittens Koffie ร้านกาแฟน่านั่ง... 0 ชนิดของคำ / ภาษาไทย / หลักภาษาไทย 10 พ ... เตรียมตัวไปรายงานตัวครูผู้ช่วย 4 ต.ค., 2017 Educational / ครูผู้ช่วย หนังสือสอบครูผู้ช่วย 4 ต.ค., 2017 ภาษาไทย ข้อสอบ CACHE

Honeybee49 - ชอบวรรณคดีไทย แต่จับพลัดจับผลูมาเรียนคอมพิวเตอร์ Honeybee49 ชอบวรรณคดีไทย แต่จับพลัดจับผลูมาเรียนคอมพิวเตอร์ Home Maeklong Travel Food Service IT Programming PHP Yii Design Games KODU Educational ครูผู้ช่วย Thai หลักภาษาไทย ชนิดของคำ วรรณคดีไทย About us Honeybee49 0 Educational / ครูผู้ช่วย 4 ต.ค., 2017 เตรียมตัวไปรายงานตัวครูผู้ช่วย ใครที่รอจดหมายอยู่เชื่อว่าทุกคนตาม... 0 Educational / ครูผู้ช่วย 4 ต.ค., 2017 หนังสือสอบครูผู้ช่วย หนังสือสอบครูผู้ช่วย ตอนแรกเริ่มที... 0 ภาษาไทย 4 ต.ค., 2016 ข้อสอบ O-NET ปี 59 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ... 0 ภาษาไทย / หลักภาษาไทย 9 ก.ย., 2015 ศัพท์บัญญัติ คำศัพท์บัญญัตินั้น หมายถึง ค... 0 ภาษาไทย / วรรณคดีไทย 21 มิ.ย., 2015 คำถามเกี่ยวกับชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ ใกล้วันสุนทรภู่แล้ว หลายคนอาจได้รั... 0 Food / Maeklong 17 พ.ค., 2015 The Kittens Koffie The Kittens Koffie ร้านกาแฟน่านั่ง... 0 ชนิดของคำ / ภาษาไทย / หลักภาษาไทย 10 พ.ค., 2015 คำนาม คำนาม คำนาม* เป็นคำที่หมายถึงบุ... 0 Games / IT / KODU 10 พ.ค., 2015 Kodu Game Lab : Apples เรามาสร้างเกมเก็บแอปเปิลกันเถอะ ^^... 0 Food / Maeklong 3 ต.ค., 2014 Coffee Lism ร้าน Coffee Lism ร้านนี้ได้ยินชื่อ... 4 Games / IT / KODU 16 ส.ค., 2014 การติดตั้ง Kodu Game Lab Kodu Game Lab คือโปรแกรมสำห... 0 IT / PHP / Yii 11 ส.ค., 2014 การติดตั้ง Yii PHP Framework การติดตั้ง Yii PHP Framework Yii F... Follow: THE NEW Recent Posts Popular Posts Educational / ครูผู้ช่วย เตรียมตัวไปรายงานตัวครูผู้ช่วย 4 ต.ค., 2017 Educational / ครูผู้ช่วย หนังสือสอบครูผู้ช่วย 4 ต.ค., 2017 ภาษาไทย ข้อสอบ O-NET ปี 59 4 ต.ค., 2016 ภาษาไทย / หลักภาษาไทย ศัพท์บัญญัติ 9 ก.ย., 2015 ภาษาไทย / วรรณคดีไทย คำถามเกี่ยวกับชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ 21 มิ.ย., 2015 Games / IT / KODU การติดตั้ง Kodu Game Lab 16 ส.ค., 2014 Educational / ครูผู้ช่วย เตรียมตัวไปรายงานตัวครูผู้ช่วย 4 ต.ค., 2017 Food / Maeklong Coffee Lism 3 ต.ค., 2014 Games / IT / KODU Kodu Game Lab : Apples 10 พ.ค., 2015 ชนิดของคำ / ภาษาไทย / หลักภาษาไทย คำนาม 10 พ.ค., 2015 More WHAT’S HOT? Games / IT / KODU การติดตั้ง Kodu Game Lab 16 ส.ค., 2014 Educational / ครูผู้ช่วย เตรียมตัวไปรายงานตัวครูผู้ช่วย 4 ต.ค., 2017 Food / Maeklong Coffee Lism 3 ต.ค., 2014 Games / IT / KODU Kodu Game Lab : Apples 10 พ.ค., 2015 Honeybee49 © 2018. All Rights Reserved. Powered by WordPress . Theme by Alx .https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%3A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%3A%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1
  หมวดหมู่:ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม - วิกิพจนานุกรม คำอธิบาย หมวดหมู่:ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา แก้ไขข้อมูลหมวดหมู่ มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ไทย » ศัพท์แบ่งตามรากศัพท์ » Inherited terms » ไทดั้งเดิม Terms in ไทย that were inherited from the ภาษาไทดั้งเดิม . ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=หมวดหมู่:ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม&oldid=748808 ... หมวดหมู่:ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม - วิกิพจนานุกรม คำอธิบาย หมวดหมู่:ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา แก้ไขข้อมูลหมวดหมู่ มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ไทย » ศัพท์แบ่งตามรากศัพท์ » Inherited terms » ไทดั้งเดิม Terms in ไทย that were inherited ... ://th.wiktionary.org/w/index.php?title=หมวดหมู่:ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม&oldid=748808 ' หมวดหมู่ : Inherited termsภาษาไทย ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม หมวดหมู่ที่ซ่อนอยู่ CACHE

หมวดหมู่:ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม - วิกิพจนานุกรม คำอธิบาย หมวดหมู่:ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา แก้ไขข้อมูลหมวดหมู่ มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ไทย » ศัพท์แบ่งตามรากศัพท์ » Inherited terms » ไทดั้งเดิม Terms in ไทย that were inherited from the ภาษาไทดั้งเดิม . ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=หมวดหมู่:ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม&oldid=748808 ' หมวดหมู่ : Inherited termsภาษาไทย ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม หมวดหมู่ที่ซ่อนอยู่: หมวดหมู่ว่าง รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ IP นี้ เรื่องที่เขียน สร้างบัญชี ล็อกอิน เนมสเปซ หมวดหมู่ คุย สิ่งที่แตกต่าง ดู อ่าน แก้ไข ดูประวัติ เพิ่มเติม ค้นหา ป้ายบอกทาง หน้าหลัก ศาลาประชาคม คำใหม่มาแรง คำอธิบาย บริจาค สุ่มหน้า เปลี่ยนแปลงล่าสุด พิมพ์/ส่งออก สร้างหนังสือ ดาวน์โหลดเป็น PDF หน้าสำหรับพิมพ์ เครื่องมือ หน้าที่ลิงก์มา การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยง อัปโหลดไฟล์ หน้าพิเศษ ลิงก์ถาวร สารสนเทศหน้า ในภาษาอื่น เพิ่มลิงก์ข้ามภาษา หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12:10 ข้อความอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์/สัญญาแบบ Share-Alike . อาจมีเงื่อนไขอื่นเพิ่ม ดูรายละเอียดที่ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพจนานุกรม ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้พัฒนา นโยบายการใช้คุกกี้ รุ่นโมบายล์http://thainame.net
 พื้นที่การศึกษาไทย (TEA : Thai Education Area) บล็อกการศึกษา ' อดีตเป็นบทเรียนให้ก้าวต่อไป อย่างถูกทิศ ' .. แล้วนักวิชาการก็ให้ความสำคัญกับ Literature Review อย่างมาก Categories + ข่าวการศึกษา + ประชุม สัมมนา บทเรียน + blog.nation.ac.th + thainame.net/edu Private web hosting + thainame.net/ntu + thainame.net/home ซีดีปกน้องนุส เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานประชุมวิชาการปีนี้ วันนี้งานเข้า .. น้องนุส โทรมาสอบถามว่า ... วิทยาศาสตร์ #f5 ภาษาไทย #f1 ภาษาไทย #f2 ภาษาไทย #f3 ภาษาไทย #f4 คณิตศาสตร์ #f1 คณิตศาสตร์ #f2 คณิตศาสตร์ ... ภาษาไทย #p1 ภาษาไทย #p2 สุขศึกษา #p1 สุขศึกษา #p2 สุขศึกษา #p3 ภาษาอังกฤษ #m1 ภาษาอังกฤษ #m2 ภาษาอังกฤษ ... คณิตศาสตร์ #m5 คณิตศาสตร์ #m6 วิทยาศาสตร์ #m1 วิทยาศาสตร์ #m2 วิทยาศาสตร์ #m3 ภาษาไทย #m1 ภาษาไทย #m2 ภาษาไทย #m3 ภาษาไทย #m4 ภาษาไทย #m5 ภาษาไทย #m6 ภาษาไทย #m7 ภาษาไทย #m8 เศรษฐศาสตร์ #m1 เศรษฐศาสตร์ #m2 CACHE

พื้นที่การศึกษาไทย (TEA : Thai Education Area) บล็อกการศึกษา ' อดีตเป็นบทเรียนให้ก้าวต่อไป อย่างถูกทิศ ' .. แล้วนักวิชาการก็ให้ความสำคัญกับ Literature Review อย่างมาก Categories + ข่าวการศึกษา + ประชุม สัมมนา บทเรียน + blog.nation.ac.th + thainame.net/edu Private web hosting + thainame.net/ntu + thainame.net/home ซีดีปกน้องนุส เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานประชุมวิชาการปีนี้ วันนี้งานเข้า .. น้องนุส โทรมาสอบถามว่า จะ print ปก CD สำหรับงานประชุมวิชาการอย่างไร ก็พูดคุยกันว่าที่ผ่านมา คุณเรณู กับคุณปุ๊ เค้าทำเป็นประจำทุกปี หากสอบถามข้อมูลทางเทคนิคว่าจะ Print ปก CD อย่างไร ก็ตอบว่า เคยเล่าไว้ใน http://www.thaiall.com/blog/burin/6530/ วันนี้ได้ฤกษ์ นำ Blog มาปัดฝุ่น และเขียนเป็นขั้นตอนการทำงานใหม่ เป็นวิธีการใช้ Microsoft word ช่วยในการวางภาพลงไปบนปก CD มีขั้นตอนดังนี้ 1. เปิด word 2010 2. เลือก New , Available Templates 3. ในช่อง Search Office.com for templates 4. พิมพ์ CD พบ “CD or DVD […] สี่แชร์ ระงับ sharing function ในบัญชีของผม เล่าสู่กันฟังว่า หลายปีมานี้ใช้บริการ embeded จากหลายเว็บไซต์ มาใส่ในโฮมเพจ เช่น การแชร์หนังสือแบบ PDF ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ เพราะเรียบเรียงเอง วันนี้พบปัญหาลิขสิทธิ์หนังสือของฝรั่งเรื่อง Java http://www.thaiall.com/media/four_shared/ ผมมีหนังสือฝรั่งหลายเล่ม เพราะชอบ เก็บไว้ และแชร์ แต่ถูก Robot ตรวจพบ ทำให้บัญชีนี้ถูกสั่งระงับการแชร์ มีผลไปทุกแฟ้ม หลังพบปัญหา อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าเป็น สี่แชร์ยังเมตตา ยังให้เข้าบัญชี และดาวน์โหลดออกมาได้อยู่ ถ้าเป็นเว็บไซต์อื่น บางทีเข้าบัญชีไม่ได้เลย เคยเจอกับ sound cloud ที่ใช้เกินโควตามาแล้ว เว็บที่ผมทำ embeded สี่แชร์ไว้ ที่ http://www.thaiall.com/webmaster บัญชี sound cloud หลายบัญชี เกิน 120 นาที ถ้าเกิน แฟ้มหายเลยครับ https://soundcloud.com/thaiall มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เดิมชื่อ วิทยาลัยหัวเฉียว เติมโตจากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ก่อตั้งโดยมูลนิธิป่อเต็มตึ๊ง โดยมีภารกิจในการบำเพ็ญทาน การสร้างสถานพยาบาลและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อมวลชน และทำงานด้านการศึกษา ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาล ในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรก แล้วเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในปัจจุบัน http://www.hcu.ac.th/ ในปี พ.ศ. 2533 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ครบรอบ 80 ปี ได้ระดมทุนจากชาวไทยเชื่อสายจีน ดำเนินการก่อสร้างมหาวิทยาลัย จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535 และได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ทั้งยังได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2537 โดยจัดว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นประธานเปิดมหาวิทยาลัย https://image.dek-d.com/contentimg/2012/mint/Admission/April2012/map_hcunew.gif https://sites.google.com/site/moommai947199/contact-me เล่าเรื่องลีนุกซ์ไว้ใน isinthai กำลังปรับปรุง ยังไม่เรียบร้อย มีโอกาสเรียนรู้เรื่อง ลีนุกซ์ (Linux) มาหลายปี จึงเขียนสิ่งที่เรียนรู้มา เป็นการจัดการความรู้ (KM) แบบ story telling และฝากไว้กับโดเมน isinthai.com ต่อมาปล่อยให้โดเมนนี้หลุดไป เนื่องจากถือครองโดเมนไว้มากแล้ว (มากเกิน) พอโดเมนหลุด ก็เปลี่ยนบทบาทเป็นเพียงโฮมเพจ ฝากไว้ที่ http://www.thaiall.com/isinthai และมีเว็บเพจลูกอีกหลายหน้าที่เพิ่มมาในภายหลัง แต่ตัวหลัก คือ โฮมเพจหน้าเดียว ช่วงแรกทำเป็น html อย่างเดียว ต่อมาก็เปลี่ยนเป็น php และเริ่มมีการประมวลผล เลือกแสดงข้อมูลผ่าน query string เนื้อหาก็แทบไม่ได้ปรับให้สมบูรณ์เท่าที่ควร ครั้งใดที่คิดจะปรับก็จะเพิ่มเนื้อหาใหม่ แต่ก็ไม่ได้ปรับให้สมบูรณ์ หมดไฟซะก่อน จนกระทั่ง มกราคม 2560 มีโอกาสนำโฮมเพจลีนุกซ์มาทบทวน จึงปรับย้ายเนื้อหาไปวางในตัวแปรแบบ array แทน ส่วนรูปแบบการแสดงผล เขียนเป็น function box ก็จะมีกล่องแสดงผลไม่กี่รูปแบบในโฮมเพจหน้านี้ เพราะต้องการปรับให้เป็น Responsive Web Design ที่เปลี่ยนการแสดงผลต่างกันไปตามอุปกรณ์แต่ละแบบ เครื่องมือที่ใช้เขียนเป็น editor […] จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย มกราคม 2560 ตามรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ชื่อ “Webometrics Ranking of World Universities” จากห้องปฏิบัติการ Cybermatrics โดยทีมวิจัยของ CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) ประเทศสเปน ซึ่งออกรายงานเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง คือ มกราคม และกรกฎาคม โดยผลการจัดอันดับแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ World Rank ได้จาก Presence Rank(1/3), Openness Rank(1/3), Excellence Rank(1/3) และ Impact Rank(1/2) ซึ่งล่าสุด ผลออกเมื่อ มกราคม 2560 พบว่า มีสถาบันในประเทศถูกจัดอันดับไว้ 179 สถาบัน มีอันดับ 1 คือ มหาวิทยาลัยมหิดล และมี 10 อันดับแรก […] การศึกษาไทย .. ร้อน (Hot Thai Education) สอบ 'ครูผู้ช่วย' ฉาวพ่นพิษ ชงเสริมศักดิ์ฟัน 4 บิ๊กสพฐ. .. จากกรณีที่ประชุม ก.ค.ศ. ซึ่งมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้มีมติให้แจ้งไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 119 เขต และผู้อำนวยการโรงเรียน ให้พิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว12 ในครั้งที่ผ่านมา จำนวน 334 ราย [ มีอีก ] สอศ.งัด7มาตรการแก้อาชีวะตีกัน คุมเข้มปวช.1-เพิ่มสัดส่วนเรียนอาชีพ-ขู่ลงโทษ .. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ กอศ. เปิดเผยว่า จัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกและวิธีการแก้ปัญหา ใช้ชื่อว่า 'มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา' เวียนให้นำไปปฏิบัติแล้ว โดยได้กำหนดมาตรการเชิงรุก 7 ข้อ มาตรการต่อเนื่อง 5 ข้อ มาตรการทางสังคม 1 ข้อ มาตรการทางกฎหมาย 2 ข้อ ตลอดจนจุดเสี่ยงทั้ง 11 จุด และรถโดยสารที่เป็นสายที่เสี่ยง 23 สาย [ มีอีก ] ชวนคุยเหตุผลการยุบโรงเรียนกับกระทรวง .. มีข่าวว่ากระทรวงงฯ ยุบโรงเรียนขนาดเล็กคือ โรงเรียนที่มีนักเรียนประมาณ 60 คน เมื่อข่าวออกมาก็มีผู้ปกครองออกมาคัดค้านมากมาย ในอังกฤษมีโรงเรียนเด็กประจำมีไม่กี่สิบคนเป็นโรงเรียนเตรียมเด็กเข้าโรงเรียนกินนอน เรียกว่า Public School ต่อไป เขาคิดว่าโรงเรียนยิ่งมีนักเรียนน้อยก็ยิ่งดี เพราะครูสามารถเอาใจใส่เด็กเป็นรายบุคคลได้ ผมอยู่โรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กอยู่ 12 คน หนึ่งในนั้นคือ จักรพันธุ์ โปษยกฤต คือโรงเรียนบ้านครูเนี้ยน [ มีอีก ] อาจารย์-นักศึกษา ราชภัฏโคราชฮือแต่งดำประท้วง .. ค้านมติสภามหาวิทยาลัยฯ เลือกอธิการบดีคนใหม่ กก.สภาฯ 3 คน สุดทนยื่นลาออก พร้อมชูป้ายประณาม 'สภาอัปยศ ไม่ฟังเสียงประชาคม' ชี้ทุกขั้นตอนผ่านการกลั่นกรองมาอย่างหนัก แต่สุดท้ายสภาฯ กลับเลือกเอาคนได้คะแนนแพ้รวดทุกยกเป็นอธิการฯ โดยไม่สนความเหมาะสมตามที่คนส่วนใหญ่เลือกมา กลุ่มคณาจารย์และนักศึกษา นำโดย ผศ.ธวัช ตราชู ได้รวมตัวกันแต่งชุดสีดำแสดงพลังคัดค้านมติสภา ที่ได้ลงมติเลือก รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล [ มีอีก ] แฉนโยบาย ศธ. ต้นเหตุการศึกษาไทยตกต่ำ .. พบแล้ว! ตัวการใหญ่รับจ้างเขียนผลงานเลื่อนวิทยฐานะครู เปิดขบวนการ 'หากิน' ในการเลื่อนวิทยฐานะวงการครู ชี้ 'ข้าราชการเขตการศึกษา-อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ' ตัวการใหญ่ รับทรัพย์อื้อ สนนราคาอยู่ที่ 6 หมื่น-1 แสนบาท หากการันตีผลงานผ่าน 100% ต้องจ่าย 2-3 แสนบาท วงในระบุ ครูดีดตัวเลขสุดคุ้ม เพราะจ่ายค่าจ้างจิ๊บๆ แต่ได้เงินตอบแทนจนเกษียณหลายล้านบาท ส่วนครูดี ครูเก่ง 4 สาขา 'คณิต-วิทย์-อังกฤษ-สังคม' โรงเรียนดังใน กทม.สุดทน [ มีอีก ] แบบทดสอบออนไลน์ ระดับมัธยม ชุด ฝนดาวตก ชุด เกาะพีพี ชุด อ่าวมาหยา ชุด ป๊ะป๋าม๊ะม๋า เศรษฐศาสตร์ #f1 เศรษฐศาสตร์ #f2 เศรษฐศาสตร์ #f3 เศรษฐศาสตร์ #f4 ภาษาอังกฤษ #f1 ภาษาอังกฤษ #f2 ภาษาอังกฤษ #f3 ภาษาอังกฤษ #f4 ภาษาอังกฤษ #f5 ภาษาอังกฤษ #f6 ภาษาอังกฤษ #f7 ภาษาอังกฤษ #f8 ภาษาอังกฤษ #f9 ภาษาอังกฤษ #f10 วิทยาศาสตร์ #f1 วิทยาศาสตร์ #f2 วิทยาศาสตร์ #f3 วิทยาศาสตร์ #f4 วิทยาศาสตร์ #f5 ภาษาไทย #f1 ภาษาไทย #f2 ภาษาไทย #f3 ภาษาไทย #f4 คณิตศาสตร์ #f1 คณิตศาสตร์ #f2 คณิตศาสตร์ #f3 ประวัติศาสตร์ #f1 ประวัติศาสตร์ #f2 ประวัติศาสตร์ #f3 ภาษาอังกฤษ #p1 ภาษาอังกฤษ #p2 ภาษาอังกฤษ #p3 ภาษาอังกฤษ #p4 ภาษาอังกฤษ #p5 ภาษาอังกฤษ #p6 ภาษาอังกฤษ #p7 ภาษาอังกฤษ #p8 ภาษาอังกฤษ #p9 ภาษาอังกฤษ #p10 คณิตศาสตร์ #p1 คณิตศาสตร์ #p2 คณิตศาสตร์ #p3 คณิตศาสตร์ #p4 คณิตศาสตร์ #p5 คณิตศาสตร์ #p6 คณิตศาสตร์ #p7 คณิตศาสตร์ #p8 คณิตศาสตร์ #p9 วิทยาศาสตร์ #p1 วิทยาศาสตร์ #p2 สังคม #p1 สังคม #p2 ภาษาไทย #p1 ภาษาไทย #p2 สุขศึกษา #p1 สุขศึกษา #p2 สุขศึกษา #p3 ภาษาอังกฤษ #m1 ภาษาอังกฤษ #m2 ภาษาอังกฤษ #m3 ภาษาอังกฤษ #m4 ภาษาอังกฤษ #m5 คณิตศาสตร์ #m1 คณิตศาสตร์ #m2 คณิตศาสตร์ #m3 คณิตศาสตร์ #m4 คณิตศาสตร์ #m5 คณิตศาสตร์ #m6 วิทยาศาสตร์ #m1 วิทยาศาสตร์ #m2 วิทยาศาสตร์ #m3 ภาษาไทย #m1 ภาษาไทย #m2 ภาษาไทย #m3 ภาษาไทย #m4 ภาษาไทย #m5 ภาษาไทย #m6 ภาษาไทย #m7 ภาษาไทย #m8 เศรษฐศาสตร์ #m1 เศรษฐศาสตร์ #m2 เศรษฐศาสตร์ #m3 + คอมพิวเตอร์ #b1 + คอมพิวเตอร์ #b2 ข้อมูลสถิติ Truehits directory 8 ก.ย.55 ประเทศไทยมีระบบจัดอันดับเว็บไซต์ ที่บริการโดย truehits ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถูกนำไปใช้อ้างอิงในด้านการตลาดอยู่เสมอ ปัจจุบันมีเว็บไซต์เข้าไปในฐานข้อมูลนี้ 9,953 รายการ และมีการจำแนกหมวดหมู่ทั้งสิ้น 20 หมวดหมู่ ประกอบด้วย ธุรกิจ(1129) ช๊อปปิ้ง(990) หน่วยงานราชการ,องค์กร(891) การศึกษา(878) ท่องเที่ยว(867) บันเทิง(839) บุคคล-สังคม(666) อินเทอร์เน็ต(656) คอมพิวเตอร์(477) ข่าว-สื่อ(399) อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง(367) สุขภาพ(322) กีฬา(294) ยานยนต์(286) ศิลปะ-วัฒนธรรม(250) เกมส์(214) ธนาคาร-การเงิน(189) มือถือ-พีดีเอ(185) บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่(52) ธุรกิจโฆษณา(2) ข้อมูลจาก http://truehits.net/ All.in.th 8 ก.ย.55 รายชื่อเว็บไซต์ หรือโดเมนเนมที่มีชื่อโดเมนลงท้ายด้วย .th ณ เดือนสิงหาคม 2555 มีทั้งสิ้น 63,705 โดเมนเนม ที่เราทราบสถิตินี้ เพราะทุกโดเมนต้องจดโดเมนไว้กับ thnic.co.th ที่กำกับดูแลโดย บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ประกอบด้วย .ac.th 5,997 (9.41%) .co.th 29,072 (45.64%) .go.th 6,017 (9.45%) .in.th 21,530 (33.8%) .mi.th 28 (0.04%) .net.th 28 (0.04%) .or.th 1,033 (1.62%) ข้อมูลจาก http://www.all.in.th/ แนะนำเว็บไซต์เพื่อการศึกษา ก. ข้อมูลด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทีวี Tutor Channel ศูนย์สอบออนไลน์ Engl. Test Online English for Entrance มหาวิทยาลัยเนชั่น ข. เกี่ยวกับ thainame.net รหัสต้นฉบับของฟรีโฮมเพจ ยินดีรับการสนับสนุน ติดต่อทีมงาน . ค. แนะนำเว็บโฮสติ้ง chaiyohosting.com netregis.com 4gbhost.com appservhosting.com hosting.co.th hostrang.com ง. โรงเรียนในเครือข่าย โรงเรียนดงขุยวิทยาคม แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับบริการพื้นที่ฟรี 1. เนื่องจากผมเปิดบริการพื้นที่โฮมเพจฟรี เป็นกรณีศึกษา เพื่อเผยแพร่ source code ที่ให้บริการนี้ มาหลายปี และในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้ให้บริการพื้นที่มีจดหมายเตือนว่า ระบบของผมมีสมาชิกใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์เข้าข่าย ว่า ระบบรับข้อมูลมากไปให้ควบคุมด้วย และมีการแจ้งเตือนว่าบางแฟ้มอาจถูกใช้ใน spam mail 2. ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2554 เว็บไซต์ผมถูกระงับการให้บริการ และผมต้องยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีก เขาจึงเปิดให้ และบอกว่าถ้าเกิดขึ้นอีก อาจไม่ได้รับการอภัย 3. ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 10,000 คน ซึ่งผมกรองไม่ได้ว่าแฟ้มของสมาชิกท่านใดเข้าข่ายผิดกฎที่ถูกนำไปใช้ใน spam mail หรือผิดกฎที่ให้ไว้ จึงขอระงับบริการทั้งหมด และไม่มีกำหนดเปิดบริการ (ช่วงนี้งานในอาชีพ รัดตัวครับ) 4. เปิดห้องเพื่อทดสอบ 4.1 http://www.thainame.net/home 4.2 http://www.thainame.net/ntu จึงเรียนมาเพื่อทราบ เว็บมาสเตอร์ Tweets by @thaiabc m1 m2 ทีมงานคนลำปาง มีเว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่ thaiall.com , thaiabc.com , lampang.net มีอาชีพสอนหนังสือที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ จังหวัดลำปาง Tel.081-9927223 ปรับปรุง : 2554-12-16 (ปิดบริการเว็บโฮสติ้ง)https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%3A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3_%28%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%29
  การปรับปรุงที่โยงมา - วิกิพีเดีย คำอธิบาย การปรับปรุงที่โยงมา ← สีดำ (มุทราศาสตร์) ไปที่: ป้ายบอกทาง , ค้นหา หน้านี้แสดงความเปลี่ยนแปลงในหน้าที่โยงมาสู่หน้านี้ หน้าในรายการเฝ้าดูของคุณแสดงด้วย ตัวหนา ตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงล่าสุด แสดงการปรับปรุงล่าสุด 50 | 100 | 250 | 500 รายการ ในช่วง 1 | 3 | 7 | 14 | 30 วันที่ผ่านมา ซ่อน ผู้ใช้ลงทะเบียน | ซ่อน ผู้ใช้ไม่ได้ล็อกอิน | ซ่อน การแก้ไขของฉัน | แสดง บอต ... | เรื่องที่เขียน ) ‎ (per edit request) ( ต่าง | ประวัติ ) . . ล ภาษาไทย ‎. 07:49 . . (-47,815 ... ) ( ป้ายระบุ : ย้อนรวดเดียว ) ( ต่าง | ประวัติ ) . . ภาษาไทย ‎. 07:21 . . (+47,651) ‎ . . ‎ Art Choco Love ( คุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ( ต่าง | ประวัติ ) . . ภาษาไทย ‎. 07:14 . . (+82) ‎ . . ‎ Art Choco Love ( คุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ( ต่าง | ประวัติ ) . . ภาษาไทย ‎. 07:13 . . (+82) ‎ . . ‎ Art Choco Love ( คุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ( ต่าง | ประวัติ ) . . ภาษาไทย ‎. 07:10 . . (0) ‎ . . ‎ Art Choco CACHE

การปรับปรุงที่โยงมา - วิกิพีเดีย คำอธิบาย การปรับปรุงที่โยงมา ← สีดำ (มุทราศาสตร์) ไปที่: ป้ายบอกทาง , ค้นหา หน้านี้แสดงความเปลี่ยนแปลงในหน้าที่โยงมาสู่หน้านี้ หน้าในรายการเฝ้าดูของคุณแสดงด้วย ตัวหนา ตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงล่าสุด แสดงการปรับปรุงล่าสุด 50 | 100 | 250 | 500 รายการ ในช่วง 1 | 3 | 7 | 14 | 30 วันที่ผ่านมา ซ่อน ผู้ใช้ลงทะเบียน | ซ่อน ผู้ใช้ไม่ได้ล็อกอิน | ซ่อน การแก้ไขของฉัน | แสดง บอต | ซ่อน การแก้ไขเล็กน้อย | แสดง การจัดหมวดหมู่หน้า | แสดง วิกิสนเทศ แสดงการปรับปรุงตั้งแต่ 09:14, 24 กุมภาพันธ์ 2561 เนมสเปซ: ทั้งหมด (หลัก) พูดคุย ผู้ใช้ คุยกับผู้ใช้ วิกิพีเดีย คุยเรื่องวิกิพีเดีย ไฟล์ คุยเรื่องไฟล์ มีเดียวิกิ คุยเรื่องมีเดียวิกิ แม่แบบ คุยเรื่องแม่แบบ วิธีใช้ คุยเรื่องวิธีใช้ หมวดหมู่ คุยเรื่องหมวดหมู่ สถานีย่อย คุยเรื่องสถานีย่อย มอดูล คุยเรื่องมอดูล Gadget Gadget talk Gadget definition Gadget definition talk Topic กลับการเลือก เนมสเปซที่เกี่ยวข้อง ตัวกรอง ป้ายระบุ : ชื่อหน้า: แสดงการเปลี่ยนแปลงไปหน้าซึ่งโยงไปหน้าที่ระบุแทน รายการอักษรย่อ: ม หน้าให ม่ ล การแก้ไขเ ล็ กน้อย บ การแก้ไขของ บ อต ด การแก้ไขบน วิกิสนเทศ ( ±123 ) ขนาดเปลี่ยนแปลงของหน้า หน่วยเป็นไบต์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ( ต่าง | ประวัติ ) . . มอดูล:Citation/CS1 ‎. 17:48 . . (+10) ‎ . . ‎ Horus ( คุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ (per edit request) ( ต่าง | ประวัติ ) . . ล ภาษาไทย ‎. 07:49 . . (-47,815) ‎ . . ‎ พุทธามาตย์ ( คุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ (ย้อนการแก้ไขของ Art Choco Love ( พูดคุย ) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย JBot) ( ป้ายระบุ : ย้อนรวดเดียว ) ( ต่าง | ประวัติ ) . . ภาษาไทย ‎. 07:21 . . (+47,651) ‎ . . ‎ Art Choco Love ( คุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ( ต่าง | ประวัติ ) . . ภาษาไทย ‎. 07:14 . . (+82) ‎ . . ‎ Art Choco Love ( คุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ( ต่าง | ประวัติ ) . . ภาษาไทย ‎. 07:13 . . (+82) ‎ . . ‎ Art Choco Love ( คุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ( ต่าง | ประวัติ ) . . ภาษาไทย ‎. 07:10 . . (0) ‎ . . ‎ Art Choco Love ( คุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ( ต่าง | ประวัติ ) . . ล ภาษาไทย ‎. 23:39 . . (-44,867) ‎ . . ‎ JBot ( คุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ (ย้อนเนื้อหาอาจละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เป็นสารานุกรม ไม่ใช่? แจ้งที่นี่ ) ( ต่าง | ประวัติ ) . . ภาษาไทย ‎. 23:39 . . (+44,867) ‎ . . ‎ Art Choco Love ( คุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ( ป้ายระบุ : เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่ ) ( ต่าง | ประวัติ ) . . มด ‎. 17:00 . . (+28) ‎ . . ‎ 182.53.230.8 ( คุย ) ‎ ( → ‎ จิ๋ม ) ( ป้ายระบุ : Visual edit ) ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wikipedia.org/wiki/พิเศษ:การปรับปรุงที่โยงมา/สีดำ_(มุทราศาสตร์) ' รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน พูดคุย เรื่องที่เขียน สร้างบัญชี ล็อกอิน เนมสเปซ บทความ คุย สิ่งที่แตกต่าง ดู เนื้อหา แก้ไข ประวัติ เพิ่มเติม ค้นหา การนำทาง หน้าหลัก ถามคำถาม บทความคัดสรร บทความคุณภาพ เหตุการณ์ปัจจุบัน สุ่มบทความ มีส่วนร่วม เกี่ยวกับวิกิพีเดีย ศาลาประชาคม เปลี่ยนแปลงล่าสุด หน้าติดต่อ บริจาคให้วิกิพีเดีย คำอธิบาย เครื่องมือ Atom อัปโหลดไฟล์ หน้าพิเศษ รุ่นพร้อมพิมพ์ ภาษาอื่น นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพีเดีย ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้พัฒนา นโยบายการใช้คุกกี้ รุ่นโมบายล์http://fillinbox.net
  Fillinbox หน้าแรก ส่งข้อความ ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา ยินดีต้อนรับ นามแฝง: * รหัสผ่าน: * สมัครเข้าใช้งานซ้อฟท์แวร์ โอ๊ะ! ลืมรหัสผ่าน หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรภาษาไทย ความรู้พื้นฐาน ขั้นตอนการโอนค่าบริการ ทรูมันนี่คืออะไร? การเติมเงินเข้าทรูมันนี่ วิธีการโอนทางทรูมันนี่ ในกรณีที่ท่านมีข้อ สงสัยเกี่ยวกับการ ใช้งานเว็บไซ้ต์ ท่านสามารถดูคำตอบได้ [ที่นี่] ในกรณีที่ไม่พบคำถามในฐาน ข้อมูลหรือเป็นคำถามใหม่ ... ไปเป็นคำอ่านในภาษาอังกฤษ (ไม่มีค่าบริการ) ซ้อฟแวร์ฟิวลินบ๊อกส์ ทรานสฟอร์ม: ภาษาไทย ... โดยทีมงานมืออาชีพ - จาก ภาษาไทย ไปเป็น ภาษาอังกฤษ(USA) อักษรละ 25 สตางค์ - จาก ภาษาไทย ไปเป็น ภาษาอังกฤษ(UK) อักษรละ 25 สตางค์ - จาก ภาษาไทย ไปเป็น ภาษาจีน อักษรละ 50 สตางค์ - จาก ภาษาอังกฤษ(USA) ไปเป็น ... ภาษาอังกฤษ(USA) ไปเป็น ภาษาไทย อักษรละ 50 สตางค์ - จาก ภาษาอังกฤษ(UK) ไปเป็น ภาษาอังกฤษ(USA) อักษรละ 75 สตางค์ - จาก ภาษาอังกฤษ(UK) ไปเป็น ภาษาจีน อักษรละ 1.00 บาท - จาก ภาษาอังกฤษ(UK) ไปเป็น ภาษาไทย อักษรละ CACHE

Fillinbox หน้าแรก ส่งข้อความ ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา ยินดีต้อนรับ นามแฝง: * รหัสผ่าน: * สมัครเข้าใช้งานซ้อฟท์แวร์ โอ๊ะ! ลืมรหัสผ่าน หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรภาษาไทย ความรู้พื้นฐาน ขั้นตอนการโอนค่าบริการ ทรูมันนี่คืออะไร? การเติมเงินเข้าทรูมันนี่ วิธีการโอนทางทรูมันนี่ ในกรณีที่ท่านมีข้อ สงสัยเกี่ยวกับการ ใช้งานเว็บไซ้ต์ ท่านสามารถดูคำตอบได้ [ที่นี่] ในกรณีที่ไม่พบคำถามในฐาน ข้อมูลหรือเป็นคำถามใหม่ กรุณา คลิค [ที่นี่] เพื่อส่งรายละเอียดเกี่ยว กับข้อสงสัยของท่าน แบบ: เปิดกล้องออนลายน์ (VDO Call) หลักสูตร: สนทนาภาษาอังกฤษทันใจ ! ลักษณะการเรียน: สอนสด ตัวต่อตัว รายละเอียดเพิ่มเติม: โทร 081-987-3035 แบบ: ห้องนั่งเล่น (Living Room) หลักสูตร: สนทนาภาษาอังกฤษทันใจ ! หลักสูตร: สนทนาภาษาจีนทันใจ ! หลักสูตร: สนทนาภาษาไทยทันใจ ! ลักษณะการเรียน: สอนสด ตัวต่อตัว / กลุ่มเล็ก 2 ต่อ 1 สำหรับพื้นที่: จ. ภูเก็ตและใกล้เคียง รายละเอียดเพิ่มเติม: โทร 081-987-3035 สวัสดี Hello 你好 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซ้ต์ฟิวลินบ๊อกส์ ฟิวลินบ๊อกส์ให้บริการซ้อฟแวร์และหลักสูตรฝึกอบรมภาษาศาสตร์ ซ้อฟแวร์ฟิวลินบ๊อกส์ อ๊อบเจ๊คท์: ภาษาอังกฤษ - ประมวลคำศัพท์ซึ่งใช้ในชีวิตประจำวัน (ไม่มีค่าบริการ) - ประมวลคำศัพท์ซึ่งใช้ในการฝึกอบรมของฟิวลินบ๊อกส์ (ไม่มีค่าบริการ) ซ้อฟแวร์ฟิวลินบ๊อกส์ ทรานสฟอร์ม: ภาษาอังกฤษ - เปลี่ยนชื่อไทยอักษรไทยไปเป็นชื่อไทยอักษรอังกฤษ (ไม่มีค่าบริการ) - เปลี่ยนรูปเอกพจน์ไปเป็นรูปพหูพจน์ (ไม่มีค่าบริการ) - เปลี่ยนคำกิริยารูป V1 ไปเป็นรูป V1S, V2, V3 และ Ving (ไม่มีค่าบริการ) - เปลี่ยนคำ Descriptive Adjective ไปเป็น Adverb of Manner (ไม่มีค่าบริการ) - เปลี่ยนตัวเลขไปเป็นคำอ่านในภาษาอังกฤษ (ไม่มีค่าบริการ) - เปลี่ยนลำดับที่ไปเป็นคำอ่านในภาษาอังกฤษ (ไม่มีค่าบริการ) - เปลี่ยนตัวเลขจำนวนเงินไปเป็นคำอ่านในภาษาอังกฤษ (ไม่มีค่าบริการ) - เปลี่ยนเศษส่วนและจำนวนคละไปเป็นคำอ่านในภาษาอังกฤษ (ไม่มีค่าบริการ) - เปลี่ยนเวลาไปเป็นคำอ่านในภาษาอังกฤษ (ไม่มีค่าบริการ) - เปลี่ยนวัน วันที่ เดือน ปี ไปเป็นคำอ่านในภาษาอังกฤษ (ไม่มีค่าบริการ) ซ้อฟแวร์ฟิวลินบ๊อกส์ ทรานสฟอร์ม: ภาษาไทย - ค้นหารูปวรรณยุกต์ที่ใช้เขียนจากเสียงวรรณยุกต์ที่ใช้พูด (ไม่มีค่าบริการ) - ค้นหาเสียงวรรณยุกต์ที่ใช้พูดจากรูปวรรณยุกต์ที่ใช้เขียน (ไม่มีค่าบริการ) - ค้นหาหมวดหมู่ของอักษรในไตรยางค์ (ไม่มีค่าบริการ) - พิจารณาลักษณะการออกเสียงตัวสะกด (ไม่มีค่าบริการ) - พิจารณาความเป็น คำเป็น - คำตาย ของพยางค์ (ไม่มีค่าบริการ) - พิจารณาความเป็น ครุ - ลหุ ของพยางค์ (ไม่มีค่าบริการ) ซ้อฟแวร์ฟิวลินบ๊อกส์ เดลี่ท้อร์ค แปลงานสำหรับมืออาชีพ โดยทีมงานมืออาชีพ - จาก ภาษาไทย ไปเป็น ภาษาอังกฤษ(USA) อักษรละ 25 สตางค์ - จาก ภาษาไทย ไปเป็น ภาษาอังกฤษ(UK) อักษรละ 25 สตางค์ - จาก ภาษาไทย ไปเป็น ภาษาจีน อักษรละ 50 สตางค์ - จาก ภาษาอังกฤษ(USA) ไปเป็น ภาษาอังกฤษ(UK) อักษรละ 75 สตางค์ - จาก ภาษาอังกฤษ(USA) ไปเป็น ภาษาจีน อักษรละ 1.00 บาท - จาก ภาษาอังกฤษ(USA) ไปเป็น ภาษาไทย อักษรละ 50 สตางค์ - จาก ภาษาอังกฤษ(UK) ไปเป็น ภาษาอังกฤษ(USA) อักษรละ 75 สตางค์ - จาก ภาษาอังกฤษ(UK) ไปเป็น ภาษาจีน อักษรละ 1.00 บาท - จาก ภาษาอังกฤษ(UK) ไปเป็น ภาษาไทย อักษรละ 50 สตางค์ - จาก ภาษาจีน ไปเป็น ภาษาอังกฤษ(USA) อักษรละ 1.00 บาท - จาก ภาษาจีน ไปเป็น ภาษาอังกฤษ(UK) อักษรละ 1.00 บาท - จาก ภาษาจีน ไปเป็น ภาษาไทย อักษรละ 75 สตางค์ หลักสูตรฝึกอบรม - สนทนาภาษาอังกฤษทันใจ ดูรายละเอียด - สนทนาภาษาจีนทันใจ ดูรายละเอียด - สนทนาภาษาไทยทันใจ ดูรายละเอียด ^_^ ให้ฟิวลินบ๊อกส์ได้มีโอกาสรับใช้ท่าน สมัครใช้งานเลย! สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. หน้าแรก | ส่งข้อความ | ติดต่อเรา | เกี่ยวกับเรา | กลับสู่ด้านบน ผู้สนับสนุนhttps://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9B
  ไป - วิกิพจนานุกรม ไป จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำกริยา 1.4 คำกริยาวิเศษณ์ 1.4.1 คำตรงข้าม 1.4.2 คำแปลภาษาอื่น ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *pajᴬ . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาคำเมือง ᨻᩱ ( ไพ ) , ภาษาเขิน ᨻᩱ ( ไพ ) , ภาษาลาว ໄປ ( ไป ) , ภาษาไทลื้อ ᦺᦔ ( ไป ) และ ᦺᦗ ( ไพ ) , ภาษาไทดำ ꪼꪜ ( ไป ) , ภาษาไทใหญ่ ... ไป - วิกิพจนานุกรม ไป จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำกริยา 1.4 คำกริยาวิเศษณ์ 1.4.1 คำตรงข้าม 1.4.2 คำแปลภาษาอื่น ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *pajᴬ . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาคำเมือง ᨻᩱ ( ไพ ) , ภาษาเขิน ᨻᩱ ( ไพ ) , ภาษาลาว ໄປ ( ไป ) , ภาษาไทลื้อ ᦺᦔ ( ไป ) และ ᦺᦗ ( ไพ ) , ภาษาไทดำ ꪼꪜ ( ไป ... ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม ศัพท์ภาษาไทยที่มี 1 CACHE

ไป - วิกิพจนานุกรม ไป จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำกริยา 1.4 คำกริยาวิเศษณ์ 1.4.1 คำตรงข้าม 1.4.2 คำแปลภาษาอื่น ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *pajᴬ . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาคำเมือง ᨻᩱ ( ไพ ) , ภาษาเขิน ᨻᩱ ( ไพ ) , ภาษาลาว ໄປ ( ไป ) , ภาษาไทลื้อ ᦺᦔ ( ไป ) และ ᦺᦗ ( ไพ ) , ภาษาไทดำ ꪼꪜ ( ไป ) , ภาษาไทใหญ่ ပႆ ( ไป ) , ภาษาจ้วง bae , ภาษาปู้อี bail การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ ไป สัทอักษรสากล /paj˧/ คำกริยา [ แก้ ] ไป ( คำอาการนาม การไป ) เคลื่อน จาก ตัว ผู้ พูด เขาไปตลาด เขาเข็นเรือไม่ไปเพราะเรือเกยตื้น คำกริยาวิเศษณ์ [ แก้ ] ไป เป็น คำ ประกอบ กริยา แสดง ทิศทาง ออก จากตัวผู้พูด เขาเดินไปโรงเรียน ใน การเขียน จดหมาย ทางการ ใช้แสดงทิศทางออกจากตัวผู้ที่ เขียน ถึง ผมขอให้คุณเดินทางไปหาผมวันอาทิตย์นี้ เป็นคำประกอบกริยามีความหมายว่า เรื่อย ไป, ไม่ หยุด ทำไปกินไป เป็นคำประกอบท้ายคำวิเศษณ์เพื่อ เน้น ความหมาย ให้ หนักแน่น ยิ่งขึ้น ขาวไป ช้าไป ดีเกินไป คำตรงข้าม [ แก้ ] มา คำแปลภาษาอื่น [ แก้ ] เคลื่อนที่ออกห่าง อังกฤษ: go (en) ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=ไป&oldid=996595 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม ศัพท์ภาษาไทยที่มี 1 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย คำกริยาภาษาไทย ศัพท์ภาษาไทยที่มีตัวอย่างการใช้ คำกริยาวิเศษณ์ภาษาไทย รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ IP นี้ เรื่องที่เขียน สร้างบัญชี ล็อกอิน เนมสเปซ หน้า อภิปราย สิ่งที่แตกต่าง ดู อ่าน แก้ไข ดูประวัติ เพิ่มเติม ค้นหา ป้ายบอกทาง หน้าหลัก ศาลาประชาคม คำใหม่มาแรง วิธีใช้ บริจาค สุ่มหน้า ปรับปรุงล่าสุด พิมพ์/ส่งออก สร้างหนังสือ ดาวน์โหลดเป็น PDF หน้าสำหรับพิมพ์ เครื่องมือ หน้าที่ลิงก์มา การปรับปรุงที่เกี่ยวโยง อัปโหลดไฟล์ หน้าพิเศษ ลิงก์ถาวร สารสนเทศหน้า อ้างอิงหน้านี้ ในภาษาอื่น ᏣᎳᎩ English Suomi 日本語 한국어 ລາວ Lietuvių Malagasy Norsk Polski Tiếng Việt หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 15:42 ข้อความอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์/สัญญาแบบ Share-Alike . อาจมีเงื่อนไขอื่นเพิ่ม ดูรายละเอียดที่ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพจนานุกรม ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้พัฒนา นโยบายการใช้คุกกี้ รุ่นโมบายล์http://xn--12c1cde7agdov1a5a8bt1grfn7p.com
  รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา แปลเอกสารด่วน 24 ชั่วโมง ย้อนกลับ หน้าแรก ค่าบริการแปลเอกสาร วิธีการสั่งแปลเอกสาร วิธีชำระเงินค่าแปลเอกสาร ทีมงานนักแปล ติดต่อศูนย์แปลเอกสาร รับสมัครนักแปล แปลเอกสารมืออาชีพ รับแปลเอกสาร คุณภาพเยี่ยมพร้อมรับรองมาตรฐาน ศูนย์รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ คุณภาพเยี่ยมราคาไม่แพง แปลเอกสารภาษาต่างประเทศต้องที่นี่เท่านั้น ศูนย์รับแปลเอกสาร ที่รับแปลเอกสารคุณภาพดี ประสิทธิภาพสูง ... หรือที่ไลน์ตามที่ท่านส่งต้นฉบับงานแปลมาให้เรา รับแปลภาษา ภาษาที่เรารับแปลได้แก่ ภาษาไทย-อังกฤษ ภาษาอังกฤษ-ไทย ภาษาไทย-จีน(กลาง) ภาษาจีน(กลาง)-ไทย ภาษาไทย-ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น-ไทย ภาษาไทย-ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส-ไทย ภาษาไทย-เวียดนาม ภาษาเวียดนาม-ไทย ภาษาไทย-สเปน ภาษาสเปน-ไทย ภาษาไทย-เกาหลี ภาษาเกาหลี-ไทย ภาษาไทย-ลาว ภาษาลาว-ไทย ภาษาไทย-เขมร ภาษาเขมร-ไทย ภาษาไทย-พม่า ภาษาพม่า-ไทย CACHE

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา แปลเอกสารด่วน 24 ชั่วโมง ย้อนกลับ หน้าแรก ค่าบริการแปลเอกสาร วิธีการสั่งแปลเอกสาร วิธีชำระเงินค่าแปลเอกสาร ทีมงานนักแปล ติดต่อศูนย์แปลเอกสาร รับสมัครนักแปล แปลเอกสารมืออาชีพ รับแปลเอกสาร คุณภาพเยี่ยมพร้อมรับรองมาตรฐาน ศูนย์รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ คุณภาพเยี่ยมราคาไม่แพง แปลเอกสารภาษาต่างประเทศต้องที่นี่เท่านั้น ศูนย์รับแปลเอกสาร ที่รับแปลเอกสารคุณภาพดี ประสิทธิภาพสูง ศูนย์รับแปลเอกสาร บริการแปลเอกสารทุกภาษาตลอด 24 ชั่วโมง ความแตกต่างระหว่าง ศูนย์รับแปลเอกสาร.com กับ ศูนย์รับแปลเอกสาร อื่นๆ บริษัทแปลเอกสารภาษาอังกฤษที่ถูกหลักไวยากรณ์ที่สุด บริษัทแปลเอกสารชั้นนำที่คุณต้องใช้บริการ แปลเอกสารงานด่วน ประเภทไหนบ้าง บริษัทแปลภาษาอังกฤษที่ถูกหลักไวยากรณ์ที่สุด แปลเอกสารหนังสือรับรองบริษัท ภายใน 2 วัน รับแปลงานด่วนทุกรูปแบบ ทุกประเภท รับแปลบทคัดย่อทุกประเภท ตามกฎไวยากรณ์ รับแปลภาษาราคาถูก 24 ชั่วโมง รับแปลภาษาอังกฤษด่วนแค่ไหนก็ใช้บริการได้ รับแปลภาษาอังกฤษราคาถูกโดนใจ รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษราคาถูกที่สุด ศูนย์รับแปลภาษาถูกหลักไวยากรณ์ที่สุด ศูนย์รับแปลเอกสารที่ยอดเยี่ยมที่สุด ศูนย์รับแปลเอกสารอันดับ 1 ศูนย์แปลเอกสารออนไลน์ ติดต่อได้ทุกเวลา อยากจ้างแปลภาษาต้องใช้บริการ Smart Eng Translation จุดเด่นของบริการบริษัทรับแปลเอกสาร Smart Eng Translation ทำไมต้อง แปลเอกสาร กับทางศูนย์แปล Smart Eng Translation แปลภาษา อาเซียนเปิดกว้างช่องทางธุรกิจต้อนรับ AEC บริการแปลเอกสาร ประเมินราคาเร็ว รอรับงานที่บ้านได้เลย บริการแปลเอกสารสำหรับผู้ไม่เชี่ยวชาญภาษา บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ เนื้อหาเฉพาะด้านในวงการแพทย์ บริการ รับแปลภาษา เวียดนามและภาษาอาเซียน รับแปลเอกสารราชการ ราคาถูก งานเร็วทันใจ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการแปลภาษาจีน แปลงานเมนูอาหารถูกใจลูกค้า เข้าใจง่ายไม่เสียเวลาอธิบาย รับแปลเอกสารสำคัญพร้อมรับรองความถูกต้องครบถ้วน รับแปลเอกสารงานให้นักศึกษางานด่วน ราคาถูก รับแปลเอกสารคู่มือ คุณภาพดี ราคาถูก รับแปลคู่มือเครื่องจักร ด้วยทีมงานมืออาชีพ ราคาถูก แปลคู่มือการใช้งาน ราคาถูก สั่งแปลคุณภาพ ชัวร์ รับแปลแผ่นพับ รวดเร็ว ราคาถูก รับแปลบทคัดย่อ ราคาถูก แปลเร็ว สั่งแปลได้ 24 ชั่วโมง ชัวร์ รับแปลเปเปอร์ ทางวิชาการ ราคาถูก แปลบทคัดย่อ อย่างมืออาชีพ พร้อมแปล 24 ชั่วโมง แปลเปเปอร์ 24 ชั่วโมง รับแปลหนังสือรับรองบริษัท รับแปลเอกสารราชการ รับแปลคู่มือ รับแปลโปรชัวร์และแผ่นพับ รับแปลบทคัดย่อ เปเปอร์วิจัย รับแปลจดหมาย รับแปลเมนูอาหาร รับแปลใบเกิด ใบสูติบัตร รับแปลใบรับรองการทำงาน รับแปลเอกสารสัญญาต่างๆ รับแปลเอกสารกฎหมาย-ศาล รับแปลเอกสารการแพทย์ รับแปลทรานสคริป รับแปลบทความภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล รับแปลทะเบียนบ้าน ใบทะเบียนราษฎร์ รับแปลใบมรณบัตร ใบแจ้งตาย รับแปลเอกสารทางธุรกิจ รับแปลประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร รับแปลใบรับรองโสด-ทะเบียนสมรส รับแปลบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ รับแปลงานวิทยาศาสตร์ รับแปลงานนักศึกษา รับแปลภาษาอังกฤษด่วน รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาเวียดนาม รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาพม่า รับแปลภาษากัมพูชา (เขมร) รับแปลภาษา โดยศูนย์รับแปลเอกสาร งานแปลคุณภาพ รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน รับแปลราคาถูก รับแปลภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม เขมร พม่าฯลฯ สั่งแปลภาษาได้ที่ smartengtranslation@gmail.com สอบถาม 092-641-4012 หน้าแรก ค่าบริการแปลเอกสาร วิธีการสั่งแปลเอกสาร วิธีชำระเงินค่าแปลเอกสาร ทีมงานนักแปล ติดต่อศูนย์แปลเอกสาร รับสมัครนักแปล แปลเอกสารมืออาชีพ รับแปลเอกสาร คุณภาพเยี่ยมพร้อมรับรองมาตรฐาน ศูนย์รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ คุณภาพเยี่ยมราคาไม่แพง แปลเอกสารภาษาต่างประเทศต้องที่นี่เท่านั้น ศูนย์รับแปลเอกสาร ที่รับแปลเอกสารคุณภาพดี ประสิทธิภาพสูง ศูนย์รับแปลเอกสาร บริการแปลเอกสารทุกภาษาตลอด 24 ชั่วโมง ความแตกต่างระหว่าง ศูนย์รับแปลเอกสาร.com กับ ศูนย์รับแปลเอกสาร อื่นๆ บริษัทแปลเอกสารภาษาอังกฤษที่ถูกหลักไวยากรณ์ที่สุด บริษัทแปลเอกสารชั้นนำที่คุณต้องใช้บริการ แปลเอกสารงานด่วน ประเภทไหนบ้าง บริษัทแปลภาษาอังกฤษที่ถูกหลักไวยากรณ์ที่สุด แปลเอกสารหนังสือรับรองบริษัท ภายใน 2 วัน รับแปลงานด่วนทุกรูปแบบ ทุกประเภท รับแปลบทคัดย่อทุกประเภท ตามกฎไวยากรณ์ รับแปลภาษาราคาถูก 24 ชั่วโมง รับแปลภาษาอังกฤษด่วนแค่ไหนก็ใช้บริการได้ รับแปลภาษาอังกฤษราคาถูกโดนใจ รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษราคาถูกที่สุด ศูนย์รับแปลภาษาถูกหลักไวยากรณ์ที่สุด ศูนย์รับแปลเอกสารที่ยอดเยี่ยมที่สุด ศูนย์รับแปลเอกสารอันดับ 1 ศูนย์แปลเอกสารออนไลน์ ติดต่อได้ทุกเวลา อยากจ้างแปลภาษาต้องใช้บริการ Smart Eng Translation จุดเด่นของบริการบริษัทรับแปลเอกสาร Smart Eng Translation ทำไมต้อง แปลเอกสาร กับทางศูนย์แปล Smart Eng Translation แปลภาษา อาเซียนเปิดกว้างช่องทางธุรกิจต้อนรับ AEC บริการแปลเอกสาร ประเมินราคาเร็ว รอรับงานที่บ้านได้เลย บริการแปลเอกสารสำหรับผู้ไม่เชี่ยวชาญภาษา บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ เนื้อหาเฉพาะด้านในวงการแพทย์ บริการ รับแปลภาษา เวียดนามและภาษาอาเซียน รับแปลเอกสารราชการ ราคาถูก งานเร็วทันใจ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการแปลภาษาจีน แปลงานเมนูอาหารถูกใจลูกค้า เข้าใจง่ายไม่เสียเวลาอธิบาย รับแปลเอกสารสำคัญพร้อมรับรองความถูกต้องครบถ้วน รับแปลเอกสารงานให้นักศึกษางานด่วน ราคาถูก รับแปลเอกสารคู่มือ คุณภาพดี ราคาถูก รับแปลคู่มือเครื่องจักร ด้วยทีมงานมืออาชีพ ราคาถูก แปลคู่มือการใช้งาน ราคาถูก สั่งแปลคุณภาพ ชัวร์ รับแปลแผ่นพับ รวดเร็ว ราคาถูก รับแปลบทคัดย่อ ราคาถูก แปลเร็ว สั่งแปลได้ 24 ชั่วโมง ชัวร์ รับแปลเปเปอร์ ทางวิชาการ ราคาถูก แปลบทคัดย่อ อย่างมืออาชีพ พร้อมแปล 24 ชั่วโมง แปลเปเปอร์ 24 ชั่วโมง บริการแปลเอกสารของเรา รับแปลหนังสือรับรองบริษัท รับแปลเอกสารราชการ รับแปลคู่มือ รับแปลโปรชัวร์และแผ่นพับ รับแปลบทคัดย่อ เปเปอร์วิจัย รับแปลจดหมาย รับแปลเมนูอาหาร รับแปลใบเกิด ใบสูติบัตร รับแปลใบรับรองการทำงาน รับแปลเอกสารสัญญาต่างๆ รับแปลเอกสารกฎหมาย-ศาล รับแปลเอกสารการแพทย์ รับแปลทรานสคริป รับแปลบทความภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล รับแปลทะเบียนบ้าน ใบทะเบียนราษฎร์ รับแปลใบมรณบัตร ใบแจ้งตาย รับแปลเอกสารทางธุรกิจ รับแปลประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร รับแปลใบรับรองโสด-ทะเบียนสมรส รับแปลบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ รับแปลงานวิทยาศาสตร์ รับแปลงานนักศึกษา รับแปลภาษาอังกฤษด่วน รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาเวียดนาม รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาพม่า รับแปลภาษากัมพูชา (เขมร) Pay by Pay Pal รับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน Smart Kids English รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารราคาถูก ตลอด 24 ชั่วโมง ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ รับแปลภาษา ที่ให้บริการรับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน ทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง เราคือศูนย์ รับแปลเอกสาร ที่เปิดให้บริการ รับแปลภาษา ต่างๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเขมร และภาษาพม่า เป็นหลัก เนื่องจากทางศูนย์ รับแปลภาษา ของเรามีนักแปลทั่งที่เป็นคนไทยและเจ้าของภาษาโดยตรงที่พร้อมจะแปลเอกสารภาษานั้น ให้สามารถส่งงานแปลที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบงานแปลก่อนส่งมอบ เพื่อให้เอกสารแปลใช้งานได้จริง คุ้มราคา รับแปลภาษา รับแปลเอกสารด่วนในอัตราราคาถูก เราสามารถเริ่มงานแปลได้ทันที จึงทำให้เราสามารถรับรับงานแปลด่วนได้ และไม่ได้คิดค่าแปลในอัตราด่วนเพิ่มเติม จึงถือได้ในส่วนของงานแปลเอกสารด่วนนั้น เราให้ราคาแปลตามเวลาปกติ จึงเป็นการ รับแปลเอกสารราคาถูก ว่าราคา แปลเอกสารด่วน ที่หลายๆ ศูนย์แปลนำเสนอ รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร ประเมินราคาแปลได้ภายใน 30 นาที ลูกค้าที่สนใจแปลเอกสารกับเราไม่ต้องรอนาน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานแปลทุกชิ้นอย่างละเอียด และพร้อมที่จะนำเสนอราคาทันที ในกลุ่มบริษัท ทางเราจะทำใบเสนอราคาให้แบบเป็นทางการ พร้อมส่งใบแจ้งหนี้หากลูกค้าต้องการที่จะแปล เพียงแค่แจ้งชื่อ-ที่อยู่ และเลขผู้เสียภาษีของบริษัทมาให้เรา และสำหรับลูกค้าทั่วไป สามารถตรวจสอบราคาที่เราแจ้งไปได้ที่อีเมล หรือที่ไลน์ตามที่ท่านส่งต้นฉบับงานแปลมาให้เรา รับแปลภาษา ภาษาที่เรารับแปลได้แก่ ภาษาไทย-อังกฤษ ภาษาอังกฤษ-ไทย ภาษาไทย-จีน(กลาง) ภาษาจีน(กลาง)-ไทย ภาษาไทย-ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น-ไทย ภาษาไทย-ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส-ไทย ภาษาไทย-เวียดนาม ภาษาเวียดนาม-ไทย ภาษาไทย-สเปน ภาษาสเปน-ไทย ภาษาไทย-เกาหลี ภาษาเกาหลี-ไทย ภาษาไทย-ลาว ภาษาลาว-ไทย ภาษาไทย-เขมร ภาษาเขมร-ไทย ภาษาไทย-พม่า ภาษาพม่า-ไทย หากต้องการแปลภาษากับเรา ต้องทำอย่างไร? หากต้องการแปลเอกสาร กรุณาส่งงานที่ต้องการแปลมาที่ศูนย์ รับแปลภาษา ของเราได้ที่ smartengtranslation@gmail.com หรือที่ไลน์ 0926414012 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริการแปลภาษาแนะนำ รับแปลภาษาอังกฤษ ให้บริการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ เน้นความถูกต้องตามเอกสารต้นฉบับ ประเมินราคาเร็ว รับแปลเอกสาร... รับแปลภาษาพม่า ให้บริการรับแปลเอกสารภาษาพม่า รับแปลเอกสารภาษาพม่า รับแปลภาษาพม่าด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง การที่หลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ห... รับแปลภาษาเกาหลี แปลเอกสารภาษาเกาหลี รับแปลเกาหลีเป็นไทย รับแปลไทยเป็นเกาหลี รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลเกาหลีเป็นไทย รับแปลภาษาไทยเป็นเกาหลี รับแปลภาษาเกาหลีโดยนักแปลมืออาชีพ ที่มี... รับแปลเอกสารภาษาลาว รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาลาวด่วน รับแปลเอกสารภาษาลาว รับแปลภาษาลาวเป็นไทย รับแปลภาษาไทยเป็นลาว สนใจใช้บริการแปลเอกสารภาษาลาว สามารถติ... รับแปลภาษาจีน ให้บริการแปลเอกสารภาษาจีน รับแปลเอกสารภาษาจีน รับแปลภาษาจีน แปลภาษาจีนกลาง รับงานแปลจีนด่วนทุกประเภท ติดต่อสอบถามเรื่องงานรับแ... รับแปลภาษากัมพูชา (เขมร) ให้บริการแปลเอกสารภาษาเขมร รับแปลเอกสารภาษากัมพูชา (เขมร) รับแปลภาษากัมพูชาด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์รับแปลภาษากัมพูชา (เขมร)ขอ... รับแปลภาษาญี่ปุ่น ให้บริการรับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น รับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นรับแปลภาษาญี่ปุ่น 24 ชั่วโมง ทาง www.ศูนย์รับแปลเอกสาร.com เป็นศูนย์แปลอันดับ... รับแปลภาษาเวียดนาม ให้บริการรับแปลเอกสารภาษาเวียดนาม รับแปลเอกสารภาษาเวียดนาม รับแปลเวียดนามด่วน 24 ชั่วโมง ศูนย์รับแปลภาษาเวียนนามของเรามีนักแปลที่มีควา... ขอบคุณลูกค้าหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้บริการรับแปลภาษากับเรา รับแปลอังกฤษด่วน.com Tweet รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน 24 ชั่วโมง รับแปลราคาถูก รับแปลภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม เขมร Smart ITL Ltd., Part. Email: smartengtranslation@gmail.com Mobile: 092-641-4012 Line ID: 0926414012 เว็บไซต์ในเครือ: รับแปลเอกสารด่วน Copyright (c) 2016 ศูนย์รับแปลเอกสาร.com Visitors: 6,845https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
  เอกพจน์ - วิกิพจนานุกรม เอกพจน์ จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำนาม 1.3.1 คำเกี่ยวข้อง ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] เอก +‎ พจน์ การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ เอก-กะ-พด สัทอักษรสากล /ʔeːk̚˨˩.ka˨˩.pʰot̚˦˥/ คำนาม [ แก้ ] เอกพจน์ ( ไวยากรณ์ ) คำที่กล่าวถึงสิ่ง เดียว คำเกี่ยวข้อง [ แก้ ] พหูพจน์ ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=เอกพจน์&oldid=921112 ... เอกพจน์ - วิกิพจนานุกรม เอกพจน์ จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำนาม 1.3.1 คำเกี่ยวข้อง ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] เอก +‎ พจน์ การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ เอก-กะ-พด สัทอักษรสากล /ʔeːk̚˨˩.ka˨˩.pʰot̚˦˥/ คำนาม [ แก้ ] เอกพจน์ ( ไวยากรณ์ ) คำที่กล่าวถึงสิ่ง เดียว คำเกี่ยวข้อง [ แก้ ] พหูพจน์ ดึงข้อมูลจาก ' https ... พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย คำนามภาษาไทย ภาษาไทย:ไวยากรณ์ ภาษาไทย:หนึ่ง CACHE

เอกพจน์ - วิกิพจนานุกรม เอกพจน์ จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำนาม 1.3.1 คำเกี่ยวข้อง ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] เอก +‎ พจน์ การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ เอก-กะ-พด สัทอักษรสากล /ʔeːk̚˨˩.ka˨˩.pʰot̚˦˥/ คำนาม [ แก้ ] เอกพจน์ ( ไวยากรณ์ ) คำที่กล่าวถึงสิ่ง เดียว คำเกี่ยวข้อง [ แก้ ] พหูพจน์ ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=เอกพจน์&oldid=921112 ' หมวดหมู่ : คำประสมภาษาไทย ศัพท์ภาษาไทยที่มี 3 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย คำนามภาษาไทย ภาษาไทย:ไวยากรณ์ ภาษาไทย:หนึ่ง รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ IP นี้ เรื่องที่เขียน สร้างบัญชี ล็อกอิน เนมสเปซ หน้า อภิปราย สิ่งที่แตกต่าง ดู อ่าน แก้ไข ดูประวัติ เพิ่มเติม ค้นหา ป้ายบอกทาง หน้าหลัก ศาลาประชาคม คำใหม่มาแรง วิธีใช้ บริจาค สุ่มหน้า ปรับปรุงล่าสุด พิมพ์/ส่งออก สร้างหนังสือ ดาวน์โหลดเป็น PDF หน้าสำหรับพิมพ์ เครื่องมือ หน้าที่ลิงก์มา การปรับปรุงที่เกี่ยวโยง อัปโหลดไฟล์ หน้าพิเศษ ลิงก์ถาวร สารสนเทศหน้า อ้างอิงหน้านี้ ในภาษาอื่น English Türkçe หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 16:32 ข้อความอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์/สัญญาแบบ Share-Alike . อาจมีเงื่อนไขอื่นเพิ่ม ดูรายละเอียดที่ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพจนานุกรม ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้พัฒนา นโยบายการใช้คุกกี้ รุ่นโมบายล์https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
  เงิน - วิกิพจนานุกรม เงิน จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รูปแบบอื่น 1.2 รากศัพท์ 1.3 การออกเสียง 1.4 คำนาม 1.4.1 คำเกี่ยวข้อง 1.4.2 คำแปลภาษาอื่น ภาษาไทย [ แก้ ] รูปแบบอื่น [ แก้ ] ( เลิกใช้ ) งึน , เง็น , เงีน , เงือน รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาจีนยุคกลาง 銀 ( MC ŋˠiɪn ), จาก ภาษาจีน-ทิเบตดั้งเดิม *ŋul ~ (d-)ŋur . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาลาว ເງິນ ( เงิน ) ... เงิน - วิกิพจนานุกรม เงิน จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รูปแบบอื่น 1.2 รากศัพท์ 1.3 การออกเสียง 1.4 คำนาม 1.4.1 คำเกี่ยวข้อง 1.4.2 คำแปลภาษาอื่น ภาษาไทย [ แก้ ] รูปแบบอื่น [ แก้ ] ( เลิกใช้ ) งึน , เง็น , เงีน , เงือน รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ... ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาจีนยุคกลาง ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาจีน-ทิเบตดั้งเดิม ศัพท์ภาษาไทยที่มี 1 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย คำนามภาษาไทย ภาษาไทย:เศรษฐศาสตร์ ภาษาไทย CACHE

เงิน - วิกิพจนานุกรม เงิน จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รูปแบบอื่น 1.2 รากศัพท์ 1.3 การออกเสียง 1.4 คำนาม 1.4.1 คำเกี่ยวข้อง 1.4.2 คำแปลภาษาอื่น ภาษาไทย [ แก้ ] รูปแบบอื่น [ แก้ ] ( เลิกใช้ ) งึน , เง็น , เงีน , เงือน รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาจีนยุคกลาง 銀 ( MC ŋˠiɪn ), จาก ภาษาจีน-ทิเบตดั้งเดิม *ŋul ~ (d-)ŋur . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาลาว ເງິນ ( เงิน ) , ภาษาไทลื้อ ᦇᦹᧃ ( งืน ) , ภาษาไทใหญ่ ငိုၼ်း ( งึ๊น ) , ภาษาอาหม 𑜂𑜢𑜤𑜃𑜫 ( งึน์ ) , ภาษาจ้วง ngaenz การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ { ไม่ตามอักขรวิธี . เสียงสั้น } เงิ็น สัทอักษรสากล /ŋɤn˧/ คำนาม [ แก้ ] เงิน ธาตุ ลำดับที่ 47 สัญลักษณ์ Ag เป็น โลหะ สีขาว เนื้อค่อนข้างอ่อน หลอมละลาย ที่ 960.8 องศาเซลเซียส วัตถุที่ใช้วัด ราคา ในการ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน กัน วัตถุที่มี ตรา ของ รัฐ ใช้ ชำระหนี้ ได้ตาม กฎหมาย ได้แก่ เหรียญ กระษาปณ์ และ ธนบัตร ( เศรษฐศาสตร์ ) วัตถุที่กำหนดให้ใช้เป็น สื่อกลาง ในการแลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้ คำเกี่ยวข้อง [ แก้ ] เงินดาวน์ เงินฝืด เงินเฟ้อ เงินยวง เงินตรา เงินแป หมุนเงิน คำแปลภาษาอื่น [ แก้ ] (1) ธาตุเคมี สเปน : plata อังกฤษ : silver (2, 3, 4) สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ไทใหญ่ : ငိုၼ်း ( งึ๊น ) พม่า : ပိုက်ဆံ ( ไปก์ฉํ ) , ငွေ ( งฺเว ) ลาว : ເງິນ ( เงิน ) สเปน : plata , dinero อังกฤษ : money ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=เงิน&oldid=921350 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาจีนยุคกลาง ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาจีน-ทิเบตดั้งเดิม ศัพท์ภาษาไทยที่มี 1 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย คำนามภาษาไทย ภาษาไทย:เศรษฐศาสตร์ ภาษาไทย:ธาตุเคมี รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ IP นี้ เรื่องที่เขียน สร้างบัญชี ล็อกอิน เนมสเปซ หน้า อภิปราย สิ่งที่แตกต่าง ดู อ่าน แก้ไข ดูประวัติ เพิ่มเติม ค้นหา ป้ายบอกทาง หน้าหลัก ศาลาประชาคม คำใหม่มาแรง คำอธิบาย บริจาค สุ่มหน้า เปลี่ยนแปลงล่าสุด พิมพ์/ส่งออก สร้างหนังสือ ดาวน์โหลดเป็น PDF หน้าสำหรับพิมพ์ เครื่องมือ หน้าที่ลิงก์มา การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยง อัปโหลดไฟล์ หน้าพิเศษ ลิงก์ถาวร สารสนเทศหน้า อ้างอิงหน้านี้ ในภาษาอื่น Azərbaycanca Беларуская ᏣᎳᎩ English Magyar 日本語 ಕನ್ನಡ 한국어 Kurdî ລາວ Lietuvių Malagasy Polski Română Русский Svenska Тоҷикӣ Türkçe Vahcuengh หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 16:34 ข้อความอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์/สัญญาแบบ Share-Alike . อาจมีเงื่อนไขอื่นเพิ่ม ดูรายละเอียดที่ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพจนานุกรม ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้พัฒนา นโยบายการใช้คุกกี้ รุ่นโมบายล์https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99
  เอ็น - วิกิพจนานุกรม เอ็น จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 การออกเสียง 1.2 รากศัพท์ 1 1.2.1 คำนาม 1.3 รากศัพท์ 2 1.3.1 คำนาม 1.3.2 ดูเพิ่ม ภาษาไทย [ แก้ ] การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ เอ็น สัทอักษรสากล /ʔen˧/ รากศัพท์ 1 [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *ˀjenᴬ คำนาม [ แก้ ] เอ็น กลุ่ม หรือ มัด เส้นใย เนื้อเยื่อ เกี่ยวพัน ซึ่ง เรียง ตัว ใน ทิศทาง เดียว เห็น ได้ ... เอ็น - วิกิพจนานุกรม เอ็น จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 การออกเสียง 1.2 รากศัพท์ 1 1.2.1 คำนาม 1.3 รากศัพท์ 2 1.3.1 คำนาม 1.3.2 ดูเพิ่ม ภาษาไทย [ แก้ ] การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ เอ็น สัทอักษรสากล /ʔen˧/ รากศัพท์ 1 [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *ˀjenᴬ ... ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม คำหลักภาษาไทย คำนามภาษาไทย ศัพท์ภาษาไทยที่สะกดด้วย ◌็ ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาอังกฤษ ภาษาไทย:ชื่อตัวอักษรละติน รายการเลือกการนำทาง CACHE

เอ็น - วิกิพจนานุกรม เอ็น จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 การออกเสียง 1.2 รากศัพท์ 1 1.2.1 คำนาม 1.3 รากศัพท์ 2 1.3.1 คำนาม 1.3.2 ดูเพิ่ม ภาษาไทย [ แก้ ] การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ เอ็น สัทอักษรสากล /ʔen˧/ รากศัพท์ 1 [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *ˀjenᴬ คำนาม [ แก้ ] เอ็น กลุ่ม หรือ มัด เส้นใย เนื้อเยื่อ เกี่ยวพัน ซึ่ง เรียง ตัว ใน ทิศทาง เดียว เห็น ได้ ชัด และ ไม่ มี กล้ามเนื้อ ยึด ที่ ปลาย , ชาวบ้าน เรียก เส้นเอ็น รากศัพท์ 2 [ แก้ ] จาก ภาษาอังกฤษ en ( เอน/แอน , “ ชื่อเรียกอักษร N ” ) คำนาม [ แก้ ] เอ็น อักษรละติน N / n ดูเพิ่ม [ แก้ ] ( อักษรละติน พื้นฐาน ) : เอ บี ซี ดี อี เอฟ จี เอช / เฮช ไอ เจ เค แอล เอ็ม เอ็น โอ พี คิว อาร์ เอส ที ยู วี ดับเบิลยู / ดับบลิว เอกซ์ / เอ็กซ์ วาย แซด / ซี ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=เอ็น&oldid=746771 ' หมวดหมู่ : ศัพท์ภาษาไทยที่มี 1 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม คำหลักภาษาไทย คำนามภาษาไทย ศัพท์ภาษาไทยที่สะกดด้วย ◌็ ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาอังกฤษ ภาษาไทย:ชื่อตัวอักษรละติน รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ IP นี้ เรื่องที่เขียน สร้างบัญชี ล็อกอิน เนมสเปซ หน้า อภิปราย สิ่งที่แตกต่าง ดู อ่าน แก้ไข ดูประวัติ เพิ่มเติม ค้นหา ป้ายบอกทาง หน้าหลัก ศาลาประชาคม คำใหม่มาแรง คำอธิบาย บริจาค สุ่มหน้า เปลี่ยนแปลงล่าสุด พิมพ์/ส่งออก สร้างหนังสือ ดาวน์โหลดเป็น PDF หน้าสำหรับพิมพ์ เครื่องมือ หน้าที่ลิงก์มา การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยง อัปโหลดไฟล์ หน้าพิเศษ ลิงก์ถาวร สารสนเทศหน้า อ้างอิงหน้านี้ ในภาษาอื่น English หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:12 ข้อความอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์/สัญญาแบบ Share-Alike . อาจมีเงื่อนไขอื่นเพิ่ม ดูรายละเอียดที่ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพจนานุกรม ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้พัฒนา นโยบายการใช้คุกกี้ รุ่นโมบายล์https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
  สิทธิ - วิกิพจนานุกรม สิทธิ จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รูปแบบอื่น 1.2 รากศัพท์ 1.3 การออกเสียง 1.4 คำนาม ภาษาไทย [ แก้ ] รูปแบบอื่น [ แก้ ] สิทธิ์ รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาสันสกฤต सिद्धि ( สิทฺธิ ) , จาก ภาษาบาลี สิทฺธิ การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ สิด-ทิ สัทอักษรสากล /sit̚˨˩.tʰiʔ˦˥/ คำนาม [ แก้ ] สิทธิ อำนาจ อัน ชอบธรรม บุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ... สิทธิ - วิกิพจนานุกรม สิทธิ จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รูปแบบอื่น 1.2 รากศัพท์ 1.3 การออกเสียง 1.4 คำนาม ภาษาไทย [ แก้ ] รูปแบบอื่น [ แก้ ] สิทธิ์ รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาสันสกฤต सिद्धि ( สิทฺธิ ) , จาก ภาษาบาลี สิทฺธิ การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ ... =920137 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาสันสกฤต ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาบาลี ศัพท์ภาษาไทยที่มี 2 ... ภาษาไทย:กฎหมาย รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ IP นี้ เรื่องที่เขียน CACHE

สิทธิ - วิกิพจนานุกรม สิทธิ จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รูปแบบอื่น 1.2 รากศัพท์ 1.3 การออกเสียง 1.4 คำนาม ภาษาไทย [ แก้ ] รูปแบบอื่น [ แก้ ] สิทธิ์ รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาสันสกฤต सिद्धि ( สิทฺธิ ) , จาก ภาษาบาลี สิทฺธิ การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ สิด-ทิ สัทอักษรสากล /sit̚˨˩.tʰiʔ˦˥/ คำนาม [ แก้ ] สิทธิ อำนาจ อัน ชอบธรรม บุคคลมีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ เขามีสิทธิในที่ดินแปลงนี้ ( กฎหมาย ) อำนาจ ที่ จะ กระทำ การ ใด ๆ ได้ อย่าง อิสระ โดย ได้ รับ การ รับรอง จาก กฎหมาย ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=สิทธิ&oldid=920137 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาสันสกฤต ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาบาลี ศัพท์ภาษาไทยที่มี 2 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย คำนามภาษาไทย ศัพท์ภาษาไทยที่มีตัวอย่างการใช้ ภาษาไทย:กฎหมาย รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ IP นี้ เรื่องที่เขียน สร้างบัญชี ล็อกอิน เนมสเปซ หน้า อภิปราย สิ่งที่แตกต่าง ดู อ่าน แก้ไข ดูประวัติ เพิ่มเติม ค้นหา ป้ายบอกทาง หน้าหลัก ศาลาประชาคม คำใหม่มาแรง คำอธิบาย บริจาค สุ่มหน้า เปลี่ยนแปลงล่าสุด พิมพ์/ส่งออก สร้างหนังสือ ดาวน์โหลดเป็น PDF หน้าสำหรับพิมพ์ เครื่องมือ หน้าที่ลิงก์มา การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยง อัปโหลดไฟล์ หน้าพิเศษ ลิงก์ถาวร สารสนเทศหน้า อ้างอิงหน้านี้ ในภาษาอื่น English ລາວ Malagasy หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 15:37 ข้อความอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์/สัญญาแบบ Share-Alike . อาจมีเงื่อนไขอื่นเพิ่ม ดูรายละเอียดที่ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพจนานุกรม ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้พัฒนา นโยบายการใช้คุกกี้ รุ่นโมบายล์http://nycvisa-translation.com
  NYC VISA & TRANSLATION SERVICE บริษัทแปลภาษา รับยื่นวีซ่า 190 ประเทศ - ศูนย์รับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก NYC VISA & TRANSLATION SERVICE บริษัทแปลภาษา รับยื่นวีซ่า 190 ประเทศ แผนกแปลเอกสาร Tel.083-2494999 แผนกรับรองเอกสาร Tel.0637-168168 แผนกดูแลรับยื่นวีซ่า Tel.086-4549122 แผนกเรียนต่อต่างประเทศ Tel.092-7564666 แผนกบัญชี Tel.098-8979292 แผนกกฎหมาย Tel.092-1416666 Home ลูกค้าของเรา ติดต่อสาขา รับยื่นวีซ่าทั่วโลก ... โดยภาษาหลักในปัจจุบันที่ให้บริการ อาทิเช่น ​​รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาจีน เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาจีน รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาจีน รับแปลภาษาจีน เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาเกาหลี รับแปลภาษาเกาหลี เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษา เกาหลี รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาอาหรับ รับแปลภาษาอาหรับ เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น CACHE

NYC VISA & TRANSLATION SERVICE บริษัทแปลภาษา รับยื่นวีซ่า 190 ประเทศ - ศูนย์รับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก NYC VISA & TRANSLATION SERVICE บริษัทแปลภาษา รับยื่นวีซ่า 190 ประเทศ แผนกแปลเอกสาร Tel.083-2494999 แผนกรับรองเอกสาร Tel.0637-168168 แผนกดูแลรับยื่นวีซ่า Tel.086-4549122 แผนกเรียนต่อต่างประเทศ Tel.092-7564666 แผนกบัญชี Tel.098-8979292 แผนกกฎหมาย Tel.092-1416666 Home ลูกค้าของเรา ติดต่อสาขา รับยื่นวีซ่าทั่วโลก รับแปลเอกสาร 300 ภาษา รับรองกงสุล Notary Public ศึกษาต่อต่างประเทศ NAATI บริการ Work Permit Thai Visa Service บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวลาว บริษัท NYC Visa&Translation Service บริการแปลเอกสาร 300 ภาษาทั่วโลก บริการให้คำปรึกษาวีซ่า รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยว รับยื่นวีซ่าแต่งงาน รับยื่นวีซ่าธุรกิจ รับยื่นวีซ่าถาวร รับยื่นวีซ่าติดตาม รับยื่นวีซ่าคู่หมั้น รับแก้วีซ่าไม่ผ่าน ทุกประเทศทั่วโลก Line Official ID : @NYC168 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ NYC Visa&Translation Center ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการทางด้านรับทำวีซ่าโดยตรง เพื่อช่วยเหลือทุกท่านให้ได้รับวีซ่าได้ตามต้องการ กับประเทศที่ต้องการจะเดินทาง จนกระทั้ง  NYC Visa&Translation Center  ได้รับความสำเร็จอย่างสูงในการได้รับอนุมัติวีซ่าของประเทศต่างๆ ทั่วโลก เนื่องจากทางเรามีบริการหลากหลายรูปแบบไว้อำนวยความสะดวกแก่ท่าน และเป็นตัวกลางในการยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตแต่ละประเทศ สำหรับทุกท่านที่พบปัญหา เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจรูปแบบปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด จึงทำให้ท่านประหยัดเวลา รวมไปถึงความแน่นอนในการได้รับวีซ่า จากการที่  NYC Visa&Translation Center  มีความชำนาญในเรื่องกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง จึงทำให้ได้รับการอนุมัติวีซ่าเร็วและง่ายขึ้น จึงพร้อมดำเนินการให้แก่ท่าน ตั้งแต่จัดเตรียมเอกสาร ประเมินแนะนำขั้นตอน พร้อมแก้ปัญหาที่จะเกิด การเตรียมตัว รวมไปถึงดูแลยื่นเอกสารที่สถานทูตในแต่ละประเทศ ถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยากเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เราสามารถให้คำปรึกษา และบริการยื่นวีซ่าให้คุณได้    NYC Visa&Translation Center   เป็นบริษัทที่รับทำวีซ่าทุกประเภท อาทิ เชงเก้นวีซ่า (Schengen visa), วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าสวีเดน วีซ่าญี่ปุ่น วีซ่าจีน วีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่านอร์เวย์ วีซ่าฟินแลนด์ วีซ่าออสเตรีย วีซ่าอินเดีย วีซ่าเนเธอร์แลนด์ วีซ่าพม่า เป็นต้น นอกจากนี้เรายังมีบริการรับแปลเอกสาร บริการรับรองเอกสารภาษาอื่นๆ บริการประกันการเดินทาง และบริการอื่นๆอีกมากมาย NYC Visa&Translation Center มีประสบการณ์ในการทำวีซ่ามาเป็นเวลามากกว่ากว่าสิบปี โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการคำปรึกษา ท่านตลอ ดเว ล าไ ม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่าเยี่ยมญาติ/ เพื่อน, วีซ่าถาวร วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่านักเรียน นอกจากนี้ยังมีบริการ แปลเอกสา รต่างๆทุกประเภท นอกจากนี้เรามีบริการให้คำปรึกษาในการยื่นขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหาของผู้ต้องการยื่นวีซ่า ประเมินโอกาสในการยื่นขอวีซ่าของท่านให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง วีซ่าประเทศจีน วีซ่าประเทศอินเดีย วีซ่าประเทศพม่า วีซ่าประเทศญี่ปุ่น วีซ่าประเทศไต้หวัน วีซ่าแคนาดา วีซ่าอเมริกา วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่าฟินแลนด์ วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเยอรมัน วีซ่ากรีซ วีซ่าอิตาลี วีซ่าลักเซมเบิร์ก วีซ่าเนเธอร์แลนด์ วีซ่าสเปน วีซ่านอร์เวย์ วีซ่าโปแลนด์ วีซ่าสวีเดน วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าอังกฤษ Austria Belgium Denmark Finland France Germany Greece Ireland Italy Luxembourg Netherlands Norway Portugal Spain Sweden switzerland NYC TRANSLATION ศูนย์บริการรับแปลทุกภาษาทั่วโลก บริการ รับแปลเอกสาร และบริการด้านภาษาอื่นๆ ครบวงจร แปลเอกสารราชการ -- บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง ทุกประเภท ทุกภาษา รับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับรองทนาย กระทรวงยุติธรรม โนตารี่ พับลิค (Notary Public) และอื่นๆ ทุกประเภท แปลเอกสารเฉพาะทาง -- รับแปลคู่มือ เอกสารฝึกอบรม แปลงบการเงิน รายงานประจำปี เอกสารวิชาการ เอกสารความปลอดภัย แปลหนังสือรับรองบริษัท จุดประสงค์บริษัท เอกสารการจดทะเบียนบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ แปลสัญญา - แปลกฎหมาย เอกสารซื้อขาย เช่าซื้อต่างๆ แปลสิทธิบัตร หนังสือบริคณฑ์สนธิ ทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พร้อมรับรองเอกสาร จัดหาล่าม -- บริการจัดหาล่ามภาษาหลักๆ ล่ามแปลสด ล่ามงานสัมนา ล่ามรับรองแขกต่างชาติ ล่ามนำเที่ยว บริการเขียน resume -- บริการเขียนจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter) รับเขียน resume, เขียน essayหริอ statement of purpose สำหรับสมัครงาน เรียนต่อ รวมถึงจดหมายประเภทอื่นๆ ทุกประเภท รับเขียนบทความ SEO แปลโฆษณา - แปลซับไตเติ้ลหนัง ละคร โบรชัวร์ ลงเสียง พากษ์เสียง แปลเว็บไซต์ presentation นำเสนอผลงาน ทำตัวอักษร Art Work หรือ Desktop Publishing แปลงานวิจัย - แปลหนังสือเรียน แปลบทคัดย่อ ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ แปลข่าวต่างประเทศ บทความวิชาการ journal จากต่างประเทศ ทุกภาษา แปลจดหมาย - แปลจดหมายติดต่อกับเพื่อนต่างชาติ แปลอีเมล์ หาคู่ต่างชาติ ให้คำปรึกษาการแต่งงานกับชาวต่างชาติ และแปลเอกสารอื่นๆ ศูนย์แปลภาษา NYC Translation รับแปลเอกสาร ทุกประเภท ทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษา ไทย, อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, เวียดนาม, อิตาลี, เยอรมัน, อาหรับ, อินโดนีเซีย, มาเลย์, ฝรั่งเศส, ยูเครน, สวีเดน และอื่นๆ ทุกภาษา หรือหากท่านต้องการ แปลภาษาอื่นๆ ลองสอบถามเข้ามาดู หากเราช่วยได้ เรายินดีให้บริการท่าน โดยภาษาหลักในปัจจุบันที่ให้บริการ อาทิเช่น ​​รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาจีน เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาจีน รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาจีน รับแปลภาษาจีน เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาเกาหลี รับแปลภาษาเกาหลี เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษา เกาหลี รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาอาหรับ รับแปลภาษาอาหรับ เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาอาหรับ รับแปลภาษาอาหรับ เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาฝรั่งเศส เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาฝรั่งเศส เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาอิตาลี รับแปลภาษาอิตาลี เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาอิตาลี รับแปลภาษาอิตาลี เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษารัสเซีย รับแปลภาษารัสเซีย เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษารัสเซีย รับแปลภาษารัสเซีย เป็น ภาษาอังกฤษ แปลภาษาไทย เป็น ภาษาสเปน รับแปลภาษาสเปน เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาสเปน รับแปลภาษาสเปน เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษามาเลย์ รับแปลภาษามาเลย์ เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษามาเลย์ รับแปลภาษามาเลย์ เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาอินโด รับแปลภาษาอินโด เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาอินโด รับแปลภาษาอินโด เป็น ภาษา อังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาฮิบรู รับแปลภาษาฮิบรู เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษา ฮิบรู รับแปลภาษาฮิบรู เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษามาเลเซีย รับแปลภาษามาเลเซีย เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษามาเลเซีย รับแปลภาษามาเลเซีย เป็น ภาษาพม่า รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาอินโดนีเซีย รับแปลภาษาอินโดนีเซีย เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาอินโดนีเซีย รับแปลภาษาอินโดนีเซีย เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาฮินดี รับแปลภาษาฮินดี เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาฮินดี รับแปลภาษาฮินดี เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาตากาล็อค รับแปลภาษาตากาล็อค เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาตากาล็อค รับแปลภาษาตากาล็อค เป็น ภาษา อังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาอารบิค รับแปลภาษาอารบิค เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาอารบิค รับแปลภาษาอารบิค เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาฟาร์ซี(เปอร์เซีย) รับแปลภาษาฟาร์ซี(เปอร์เซีย) เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาฟาร์ซี(เปอร์เซีย) รับแปลภาษาฟาร์ซี(เปอร์เซีย) เป็น ภาษาอังกฤษ ​ รับแปลภาษายาวี เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษายาวี รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษายาวี รับแปลภาษายาวี เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาเวียดนาม รับแปลภาษาเวียดนาม เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาเวียดนาม รับแปลภาษาเวียดนาม เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาพม่า รับแปลภาษาพม่า เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาพม่า ​รับแปลภาษาพม่า เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาเขมร(กัมพูชา) รับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา) เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาเขมร(กัมพูชา) รับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา) เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาตุรกี รับแปลภาษาตุรกี เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาตุรกี ​รับแปลภาษาตุรกี เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาลาว รับแปลภาษาลาว เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาลาว รับแปลภาษาลาว เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาเยอรมัน เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาตัตช์ รับแปลภาษาตัตช์ เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาดัตช์ รับแปลภาษาดัตช์ เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษายูเครน รับแปลภาษายูเครน เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษายูเครน รัลแปลภาษายูเคน เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาสวีเดน รับแปลภาษาสวีเดน เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาสวีเดน รับแปลภาษาสวีเดน เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ฟินแลนด์ รับแปลภาษาฟินแลนด์ เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาฟินแลนด์ รับแปลภาษาฟินแลนด์ เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น เดนมาร์ก รับแปลภาษาเดนมาร์ก เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาเดนมาร์ก รับแปลภาษาเดนมาร์ก เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาโปตุเกส รับแปลภาษาโปตุเกส เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาโปตุเกส รับแปลภาษาโปตุเกส เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาดัช รับแปลภาษาดัช เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาดัช รับแปลภาษาดัช เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาสวีดิช รับแปลภาษาสวีดิช เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาสวีดิช รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษานอร์เวย์ รับแปลภาษานอร์เวย์ เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษานอร์เวย์ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาฮังกาเรียน รับแปลภาษาฮังกาเรียน เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาฮังกาเรียน รับแปลภภาษาฮังกาเรียน เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาโปแลนด์ รับแปลภาษาโปแลนด์ เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาโปแลนด์ รับแปลภาษาโปแลนด์ เป็น อังกฤษ ​ รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาอูรดู รับแปลภาษาอูรดู เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาอูรดู รับแปลภาษาอูรดู เป็น ภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอิสราเอล เป็น ภาษาไทย รับแปลภาษาไทย เป็น ภาษาอิสราเอล รับแปลภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาอิสราเอล รับแปลภาษาอิสราเอล เป็น ภาษาอังกฤษ ​ นักแปลของเรา ล้วนเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าของภาษา ที่ท่านจะวางใจ นอกจากแปลเป็นไทยแล้ว ยังแปลเป็น จับคู่ภาษาอื่นๆ ได้อีกมากมาย ตามที่ท่านต้องการ ทั้งนี้ หากท่านต้องการแปลภาษาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุด้านบน ก็สามารถติดต่อกับ ศูนย์แปลภาษา NYC Translation เพื่อขอทราบรายละเอียดได้เช่นกัน เรามีบริการให้ท่านทุกภาษา หากท่านไม่แน่ใจว่า ภาษาที่ต้องการคือภาษาอะไร สามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เราได้โดยตรงนะครับ บริการอื่นๆ ของ NYC Visa&Translation บริการแปลเอกสารทุกประเภทกว่า 300 ภาษา บริการปรึกษาด้านงานแปลทุกประเภท ในการนำไปใช้ทั้งในและต่างประเทศ บริการประทับตรากรมการกงสุลและสถานทูตต่างๆ รับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม และโนตารี่พับลิค Notary Public บริการขอวีซ่าทั่วโลกและให้คำปรึกษา บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ประกันการเดินทาง จองและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก บริการที่ปรึกาษากฎหมายโดยทนายผู้มีประสบการณ์กว่า 12 ปี บริการแปลเอกสารพร้อมรับรอง NAATI บริการรับรองเอกสารโดยกระทรวงต่างประเทศ กรมการกงสุล นิติกรไทย บริการล่ามแปลภาษา บริการรับจดทะเบียนกับชาวต่างชาติในประเทศไทย รับทำวีซ่าทำงานของชาวต่างชาติ Work Permit บริการทำ ED Visa รับจองโรงแรมสำหรับยื่นขอวีซ่าทั่วโลก รับแปลเอกสารราชการ บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง ทุกประเภท ทุกภาษา รับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับรองทนาย กระทรวงยุติธรรม โนตารี่ พับลิค (Notary Public) และอื่นๆ ทุกประเภท รับแปลเอกสารเฉพาะทาง รับแปลคู่มือ เอกสารฝึกอบรม แปลงบการเงิน รายงานประจำปี เอกสารวิชาการ เอกสารความปลอดภัย แปลหนังสือรับรองบริษัท จุดประสงค์บริษัท เอกสารการจดทะเบียนบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ รับแปลสัญญา แปลกฎหมาย เอกสารซื้อขาย เช่าซื้อต่างๆ แปลสิทธิบัตร หนังสือบริคณฑ์สนธิ ทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พร้อมรับรองเอกสาร รับจัดหาล่าม บริการจัดหาล่ามภาษาหลักๆ ล่ามแปลสด ล่ามงานสัมนา ล่ามรับรองแขกต่างชาติ ล่ามนำเที่ยว รับบริการเขียน resume บริการเขียนจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter) รับเขียน resume, เขียน essayหริอ statement of purpose สำหรับสมัครงาน เรียนต่อ รวมถึงจดหมายประเภทอื่นๆ ทุกประเภท รับเขียนบทความ SEO รับแปลโฆษณา แปลซับไตเติ้ลหนัง ละคร โบรชัวร์ ลงเสียง พากษ์เสียง แปลเว็บไซต์ presentation นำเสนอผลงาน ทำตัวอักษร Art Work หรือ Desktop Publishing รับแปลงานวิจัย แปลหนังสือเรียน แปลบทคัดย่อ ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ แปลข่าวต่างประเทศ บทความวิชาการ journal จากต่างประเทศ ทุกภาษา รับแปลจดหมาย แปลจดหมายติดต่อกับเพื่อนต่างชาติ แปลอีเมล์ หาคู่ต่างชาติ ให้คำปรึกษาการแต่งงานกับชาวต่างชาติ และแปลเอกสารอื่นๆ แปลเอกสารราชการ บริการแปลเอกสารราชการ เช่น ทะเบียนบ้าน ใบเกิด บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสมรส ใบหย่า เอกสารทางทหาร หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ แปลเอกสารเฉพาะทาง รับแปลคู่มือต่างๆ เอกสารการแพทย์ วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ ศาสนา ฯลฯ แปลเอกสารทางกฎหมาย แปลคำสั่งศาล สัญญาทุกชนิดเช่น สัญญาเช่า สัญญาจ้างงาน สัญญาซื้อขาย เอกสารทางกฎหมายทุกชนิด แปลเอกสารทางการศึกษา ประกาศนียบัตร แปลหนังสือเรียน ใบปริญญาบัตร วิทยานิพนธ์ ทรานสคริป หนังสือรับรองการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพต่างๆ บทเรียน ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ แปลเอกสารโฆษณา แปลซับไตเติ้ล แปลเว็บไซต์ โบรชัวร์ พรีเซนเทชั่นฯ แปลเอกสารทั่วไป แปลจดหมายต่างๆ นวนิยาย งบการเงิน งบดุลกำไรขาดทุน บัญชี รายงานประจำปี เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง แปลข่าวต่างประเทศ เอกสารประมูล รายงานการประชุม ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงราย,เชียงใหม่,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นนทบุรี,นราธิวาส, น่าน,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ปทุมธานี,ประจวบคีรีขันธ์,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พัทลุง,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พะเยา,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยะลา,ยโสธร,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี, ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สตูล,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อ่างทอง,อุดรธานี,อุทัยธานี,อุตรดิตถ์,อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ บริการแปลเอกสาร 300 ภาษา ทั่วโลก ศูนย์การแปลภาษา NYC Translation หนึ่งในบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ผู้ให้บริการด้านการแปลเอกสาร ประเภททั่วไปด้านต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์และโบรชัวร์ บทความต่างๆ คู่มือ รายงานการประชุม จดหมายส่วนตัว และอื่นๆ รวมถึงเอกสารเฉพาะทางที่มีเนื้อหาสำคัญต่างๆ ได้แก่ สัญญากฎหมาย คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิศวกรรม การแพทย์ ปิโตรเคมี ปฐพีวิทยา และสาขาเฉพาะด้านอื่นๆ ด้วยทีมงานคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักแปลที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในหลากหลายสาขา​ ​บริการรับรองเอกสารโดยกงสุลไทย เอกสารสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิง ในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรอง จากกระทรวงการต่างประเทศเสมอ จึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฏหมาย ในขณะที่เอกสารที่ทำในต่างประเทศ หรือออกให้โดยทางการต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทยก่อนแล้วจึงนำมาแปลเอกสาร เป็นภาษาไทย จากนั้นนำไปให้กระทรวงการต่างประเทศรับรอง ทางการไทยจึงจะยอมรับ​ บริการรับยื่นวีซ่า 190 ประเทศทั่วโลก NYC Visa Service มีประสบการณ์ในการทำวีซ่ามาเป็นเวลามากกว่ากว่าสิบปี โดยมีผู้เชี่ยวชาญ คอยให้บริการคำปรึกษาท่านตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่าเยี่ยมญาติ/ เพื่อน, วีซ่านักเรียน นอกจากนี้ยังมีบริการแปล, แปลเอกสารต่างๆทุกประเภท นอกจากนี้เรามีบริการให้คำปรึกษา ในการยื่นขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหาของผู้ต้องการยื่นวีซ่า ประเมินโอกาส ในการยื่นขอวีซ่าของท่านให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ ของผู้ขอยื่นวีซ่า และเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเราได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น บริการทนาย Notary Public หรือ Notarial services Attorney ในต่างประเทศหมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง จากทางราชการของประเทศนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ มีหน้าที่ในการจัดทำสัญญา รับรองลายมือชื่อในเอกสาร ลงชื่อในฐานะเป็นพยานใน เอกสาร รับรองเอกสารนั้นๆ ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ ให้ทำคำสาบาน หรือทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ และตามหลักปฏิบัติของประเทศนั้นๆ ส่วนมากเอกสารเหล่านั้นจะนำไปใช้ในต่างปรเทศ หรือสถานฑูลประจำประเทศไทย บริการแปลและรับรอง NAATI รับรองเอกสาร National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd. หรือ Naati คือการรับรองเอกสารรูปแบบหนึ่ง ที่จะนิยมแปลและรับรองกันเพื่อนำไปใช้ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยองค์กร Naati ของประเทศออสเตรเลีย จะจัดสอบเพื่อออก license ให้ผู้แปล ในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยด้วย ชมรายละเอียดของการแปลและรับรองเอกสาร Naati เพิ่มเติมได้ที่ http://www.naati.com.au ​บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ NYC Education Center สถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่ได้รับความไว้วางใจ และความร่วมมือจากสถาบันภาษา โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศ อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อเมริกา ในการนำหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ และหลักสูตรอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ มาเผยแพร่ให้กับนักเรียน นักศึกษาไทยเพื่อเป็นทางเลือกในการพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้ภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้องได้ผลจริง นอกจากการแนะแนวหลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศแล้วทาง​ NYC THAI VISA SOLUTIONS Our company has been providing Visa and Interpreter services in Thailand over 12 years. We can help you quickly obtain the necessary Visas: ED Visa, Retirement Visa, Marriage Visa, Work Permit, Non-Immigrant B, Non-Immigrant O, to stay legally and comfortably in Thailand with our professional and reliable service.  WORK PERMIT SERVICE Non-Immigrant Visa 'B' -- To Work in Thailand To legally work in Thailand, a foreigner must apply for a work permit. Work permit is a legal document that states a foreigner’s position, current occupation, or job description and the Thai company he is working with. It also serves as a license to perform a job or an occupation allowed for foreigners inside Thailand.​ NYC Interpreting Team has over 12 years of experience providing the finest accredited language interpreters in cities all over Thailand. We employ experienced interpreters and translators with proven background. The quality of our personnel and our commitment to excellence ensures that your conference, meeting or business talk will be a 100% success. สถาบันสอนภาษาเอ็นวายซี ระบบการเรียนรูปแบบใหม่ All New NYC Learning System สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ เนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ ทั้ง 6 ทักษะ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน แกรมม่าและคำศัพท์ที่ได้ผลมากกว่าเดิม เป็นระบบการเรียนการสอนเดียวที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบทุกทักษะ ​​ ​บริการขอใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (CID) รับตรวจสอบประวัติอาชญากร ประวัติทางคดีอาญา คดีแพ่ง ใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตรถขนส่ง ใบสั่ง ทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนรถขนส่ง บุคคลพ้นโทษ รถหาย ทรัพย์หาย อุบัติเหตุจราจร เหมาะกับ คู่สมรสที่จะจดทะเบียน การร่วมลงทุนประกอบธุรกิจ บุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศจะต้องผ่าน ตม. การยื่นขอวีซ่า การขอหนังสือเดินทาง หรือการรับพนักงาน ลูกจ้าง เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยในการประกอบกิจการ หรือนิติบุคคล ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวลาว เอกสารที่จะต้องเตรียมสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะแต่งงานกับชาวลาว I. เอกสารของฝ่ายไทย (ฝ่ายคนไทยต้องเตรียมเอกสารข้อ 1-5 ตามด้านล่างนี้ก่อน)1. หนังสือรับรองความเป็นโสด หรือใบหย่าจากอำเภอ 2. หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อาคาร 24) เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 3. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้โดยโรงพยาบาลและมีตราประทับรับรอง) 4. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง ฯลฯ Line Official ID : @NYC168 TAG: #รับแปลภาษา, #รับแปลเอกสารด่วน, #รับแปลเอกสารราคาถูก, #รับแปลภาษาอังกฤษ, #รับแปลงานด่วน, #รับแปลงานราคาถูก, #รับแปลภาษาจีน, #รับแปลภาษาญี่ปุ่น, #รับแปลภาษามาเลเซีย, #รับแปลภาษาฝรั่งเศส, #รับแปลภาษาเกาหลี, #รับแปลภาษาอารบิค, #รับแปลเอกสารยื่นวีซ่า, #รับรองเอกสารทุกประเภท, #รับแปลเดนมาร์ค, #รับแปลภาษานานาชาติ, #แปลภาษา #แปลญี่ปุ่น #แปลจีน #แปลเกาหลี #แปลอังกฤษ #แปลพม่า #แปลเขมร #แปลกัมพูชา #แปลลาว #แปลเวียดนาม #แปลเยอรมัน #แปลฝรั่งเศส #แปลภาษาต่างประเทศ #รับแปล #รับงานแปล #งานแปล #แปลด่วน #แปลถูก #แปลภาษาญี่ปุ่น #แปลภาษาจีน #แปลภาษาเกาหลี #แปลภาษาอังกฤษ #แปลภาษาพม่า #แปลภาษาเยอรมัน #แปลภาษาฝรั่งเศส #งานแปลภาษาต่างประเทศ #แปลภาษาเขมร #แปลภาษากัมพูชา #แปลภาษาเวียดนาม #แปลภาษาลาว #แปลภาษามาเลย์ บริการทนายความโนตารี พับลิค (Notary Public) Notary Public Onsite Service ทนายความโนตารี พับลิค รับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล รับรองคำแปล รับรองเอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศFind a Notary Public in Bangkok Thailand outside service anywhere anytime as you requested please call us 083-2494999 บริการด้านรับรองเอกสารของโนตารี พับลิค Notary Public รับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ,รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ Affidavit of support /Sponser Notarization,รับรองสำเนาเอกสาร Certified true copy,รับรองสถานะการเงิน Statement Notarization,รับรองคำแปล แปลเอกสาร Certified true translation,รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนSignature Notarization and Legalization,รับรองข้อเท็จจริง Marine protest Notary Public,รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร,รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน Contract Agreement Notary Public,รับรองคำสาบาน Applicant Declaration,รับรองคำให้การ Declaration Notary Public,รับรองหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง Letter of Authorization for Travel / Custodianship declaration-Parents / Guardians Notary Public,รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดอัตราค่าบริการ Notary Public 's Feeรับรองเอกสารโนตารี พับลิค – รับรองลายมือชื่อ,รับรองลายมือชื่อ notarized-legalized ต่อกรมกงสุล,รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัทมหาชน E-mail : nyc@outlook.co.th(สนใจสอบถามอัตราค่าบริการ ได้ที่ 083-2494999),โนตารี พับลิค (Notary Public) หรือ โนตาเรียล เซอร์วิส แอทโทนี่ (Notarial Services Attorney)ในประเทศไทย คืออะไร Notary Public หรือ Notarial services Attorney ในต่างประเทศหมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการของประเทศนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ มีหน้าที่ในการจัดทำสัญญา รับรองลายมือชื่อในเอกสาร ลงชื่อในฐานะเป็นพยานใน เอกสาร รับรองเอกสารนั้นๆ ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ ให้ทำคำสาบาน หรือทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้และตามหลักปฏิบัติของประเทศนั้นๆ ส่วนมากเอกสารเหล่านั้นจะนำไปใช้ในต่างปรเทศ หรือสถานฑูลประจำประเทศไทย,ในประเทศไทยทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความ และได้รับอนุญาตให้ทำรับรองลายมือชื่อ และเอกสารจากสภาทนายความ เป็นผู้ทำหน้าที่ Notary Public หรือ Notarial services Attorney โดยสภาทนายความ (The Lawyers council Of Thailand)ได้ออกข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ และเอกสาร พ.ศ. 2551 และระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2552 พร้อมกับเปิดอบรมหลักสูตรทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ให้แก่ทนายความเพื่อเป็นผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ และเอกสาร,หน้าที่ของ Notary Public หรือ Notarial services Attorney ดังนี้ รับรองลายมือชื่อในเอกสาร รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น รับรองคำแปลเอกสาร รับรองข้อเท็จจริง รับรองสำเนาเอกสาร รับรองความมีอยู่ของเอกสาร จัดทำคำสาบาน จัดทำบันทึกคำให้การ ทำคำคัดค้านตราสาร รับรองตัวบุคคล ทำหน้าที่อื่นที่กฎหมายกำหนด การปฎิบัติหน้าที่ของทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารตามแนวทางสภาทนายความ มีดังนี้ ทนายความผู้ทำคำรับรองต้องไม่เลือกปฎิบัติ ปฎิบัติหน้าที่ได้เพียงในฐานะพยานรู้เห็นข้อเท็จจริงเท่านั้น การรับรองลายมือชื่อต้องให้ผู้ลงลายมือ ชื่อมาแสดงตัวต่อหน้า และต้องตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันตัวบุคคล ทนายความผู้ทำคำรับรองต้องให้ความสำคัญแก่ข้อเท็จจริงและเอกสาร ที่ตรวจสอบยิ่งกว่าวิญญูชนทั่วไป และต้องไม่เปิดเผยข้อมูล หรือความลับที่ตนได้รับมาเนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ทำคำรับรอง ดังนั้น การรับรองลายมือชื่อ หรือรับรองเอกสาร หรือจัดทำเอกสารคำรับรองเพื่อนำเอกสารหรือสำเนาเอกสารเหล่านั้นไปใช้ จึงต้องทราบวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และหน้าที่ของNotary Public หรือ Notarial Services Attorney จึงจะได้ประโยชน์ ตามความต้องการของผู้รับการรับรอง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ของแต่ละประเทศfrom Wikipedia, the free encyclopedia A notary public (or notary or public notary) is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious matters usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney, and foreign and international business. A notary's main functions are to administeroaths and affirmations, take affidavits and statutory declarations,witness and authenticate the execution of certain classes of documents, take acknowledgments of deeds and other conveyances, protest notes and bills of exchange, provide notice of foreign drafts, prepare marine protests in cases of damage, provide exemplifications and notarial copies, and perform certain other official acts depending on thejurisdiction.[1] Any such act is known as a notarization. The term notary public only refers to common-law notaries and should not be confused with civil-law notaries. With the exceptions of Louisiana, Puerto Rico, Quebec, whose private law is based on civil law, and British Columbia, whose notarial tradition stems from scrivener notary practice, a notary public in the rest of the United States and most of Canada has powers that are far more limited than those of civil-law or other common-law notaries, both of whom are qualified lawyers admitted to the bar: such notaries may be referred to as notaries-at-law or lawyer notaries. Therefore, at common law, notarial service is distinct from the practice of law, and giving legal advice and preparing legal instruments is forbidden to lay notaries. รับยื่นวีซ่า ออสเตรีย visa austria , รับปรึกษาวีซ่า ออสเตรีย visa Austria , รับทำวีซ่า ออสเตรีย visa austria , บริการด้านวีซ่า ออสเตรีย visa Austria , รับกรอกวีซ่า ออสเตรีย visa Austria , ใช้บริการวีซ่า ออสเตรีย visa austria ที่ไหนดี , รับยื่นวีซ่า ออสเตรเลีย Visa Australia , รับปรึกษาวีซ่า ออสเตรเลีย Visa Australia , รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย Visa Australia , บริการด้านวีซ่า ออสเตรเลีย Visa Australia , รับกรอกวีซ่า ออสเตรเลีย Visa Australia , ใช้บริการวีซ่า ออสเตรเลีย Visa Australia ที่ไหนดี , รับยื่นวีซ่า แคนาดา visa canada , รับปรึกษาวีซ่า แคนาดา visa canada , รับทำวีซ่า แคนาดา visa canada , บริการด้านวีซ่า แคนาดา visa canada , รับกรอกวีซ่า แคนาดา visa canada , ใช้บริการวีซ่า แคนาดา visa canada ที่ไหนดี , รับยื่นวีซ่า จีน visa china , รับปรึกษาวีซ่า จีน visa china , รับทำวีซ่า จีน visa china , บริการด้านวีซ่า จีน visa china , รับกรอกวีซ่า จีน visa china , ใช้บริการวีซ่า จีน ที่ไหนดี visa china , รับยื่นวีซ่า เดนมาร์ก visa denmark , รับปรึกษาวีซ่า เดนมาร์ก visa Denmark , รับทำวีซ่าเดนมาร์ก visa denmark , บริการด้านวีซ่าเดนมาร์ก visa denmark , รับกรอกวีซ่า เดนมาร์ก visa denmark , ใช้บริการวีซ่า เดนมาร์ก visa denmark ที่ไหนดี , รับยื่นวีซ่า ฟินแลนด์ visa finland , รับปรึกษาวีซ่า ฟินแลนด์ visa finland , รับทำวีซ่า ฟินแลนด์ visa finland , บริการด้านวีซ่า ฟินแลนด์ visa finland , รับกรอกวีซ่า ฟินแลนด์ visa finland , ใช้บริการวีซ่า ฟินแลนด์ visa finland ที่ไหนดี , รับยื่นวีซ่า ฝรั่งเศส visa france , รับปรึกษาวีซ่า ฝรั่งเศส visa france , รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส visa france , บริการด้านวีซ่า ฝรั่งเศส visa france , รับกรอกวีซ่า ฝรั่งเศส visa france , ใช้บริการวีซ่า ฝรั่งเศส visa france ที่ไหนดี , รับยื่นวีซ่า เยอรมนี visa germany , รับปรึกษาวีซ่า เยอรมนี visa germany , รับทำวีซ่า เยอรมนี visa germany , บริการด้านวีซ่า เยอรมนี visa Germany , รับกรอกวีซ่า เยอรมนี visa germany , ใช้บริการวีซ่า เยอรมนี visa germany ที่ไหนดี , รับยื่นวีซ่า อิตาลี visa Italy , รับปรึกษาวีซ่า อิตาลี visa Italy , รับทำวีซ่า อิตาลี visa Italy , บริการด้านวีซ่า อิตาลี visa Italy , รับกรอกวีซ่า อิตาลี visa Italy , ใช้บริการวีซ่า อิตาลี visa italy ที่ไหนดี , รับยื่นวีซ่า พม่า visa Myanmar , รับปรึกษาวีซ่า พม่า visa Myanmar , รับทำวีซ่า พม่า visa Myanmar , บริการด้านวีซ่า พม่า visa Myanmar , รับกรอกวีซ่า พม่า visa Myanmar , ใช้บริการวีซ่า พม่า visa myanmar ที่ไหนดี , รับยื่นวีซ่า นอร์เวย์ visa Norway , รับปรึกษาวีซ่านอร์เวย์ visa norway , รับทำวีซ่า นอร์เวย์ visa Norway , บริการด้านวีซ่า นอร์เวย์ visa Norway , รับกรอกวีซ่า นอร์เวย์ visa norway, ใช้บริการวีซ่า นอร์เวย์ visa norway ที่ไหนดี , รับยื่นวีซ่า นิวซีแลนด์ visa newzealand , รับปรึกษาวีซ่า นิวซีแลนด์ visa newzealand , รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ visa newzealand , บริการด้านวีซ่า นิวซีแลนด์ visa newzealand , รับกรอกวีซ่า นิวซีแลนด์ visa newzealand , ใช้บริการวีซ่า นิวซีแลนด์ visa newzealand ที่ไหนดี , รับยื่นวีซ่า สเปน visa spain , รับปรึกษาวีซ่า สเปน visa spain , รับทำวีซ่า สเปน visa spain , บริการด้านวีซ่า สเปน visa spain , รับกรอกวีซ่า สเปน visa spain , ใช้บริการวีซ่า สเปน visa spain ที่ไหนดี , รับยื่นวีซ่า สวีเดน visa sweden , รับปรึกษาวีซ่า สวีเดน visa Sweden , รับทำวีซ่า สวีเดน visa Sweden , บริการด้านวีซ่า สวีเดน visa Sweden , รับกรอกวีซ่า สวีเดน visa Sweden , ใช้บริการวีซ่า สวีเดน visa sweden ที่ไหนดี , รับยื่นวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์ visa switzerland, รับปรึกษาวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์ visa Switzerland, รับทำวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์ visa Switzerland , บริการด้านวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์ visa Switzerland , รับกรอกวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์ visa Switzerland , ใช้บริการวีซ่า สวิตเซอร์แลนด์ visa Switzerland ที่ไหนดี , รับยื่นวีซ่า ไต้หวัน visa Taiwan , รับปรึกษาวีซ่า ไต้หวัน visa Taiwan , รับทำวีซ่า ไต้หวัน visa Taiwan , บริการด้านวีซ่า ไต้หวัน visa Taiwan , รับกรอกวีซ่า ไต้หวัน visa Taiwan , ใช้บริการวีซ่า ไต้หวัน visa Taiwan ที่ไหนดี , รับยื่นวีซ่า อังกฤษ visa united kingdom , รับปรึกษาวีซ่า อังกฤษ visa united kingdom , รับทำวีซ่า อังกฤษ visa united kingdom , บริการด้านวีซ่า อังกฤษ visa united kingdom , รับกรอกวีซ่า อังกฤษ visa united kingdom , ใช้บริการวีซ่า อังกฤษ visa united kingdom ที่ไหนดี , รับยื่นวีซ่า อเมริกา visa usa , รับปรึกษาวีซ่า อเมริกา visa usa , รับทำวีซ่า อเมริกา visa usa อำนาจเจริญ, บริการด้านวีซ่า อเมริกา visa usa อำนาจเจริญ, รับกรอกวีซ่า อเมริกา visa usa , ใช้บริการวีซ่า อเมริกา visa usa ที่ไหนดี , NYC VISA&TRANSLATION รับแปลเอกสาร ทุกประเภท ทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย,อังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,เวียดนาม,อิตาลี,เยอรมัน,อาหรับ,อินโดนีเซีย,มาเลย์,ฝรั่งเศส,ยูเครน,สวีเดน,รัสเซีย,เกาหลี,สเปน,ไต้หวัน,อาหรับ,ตุรกี,ตัตช์,เขมร, และอื่นๆ ทุกภาษา หรือหากท่านต้องการ แปลภาษาอื่นๆ ลองสอบถามเข้ามาดู หากเราช่วยได้ เรายินดีให้บริการท่าน,บริการแปลเอกสารทุกประเภทกว่า 300 ภาษา , บริการปรึกษาด้านงานแปลทุกประเภท ในการนำไปใช้ทั้งในและต่างประเทศ, บริการประทับตรากรมการกงสุลและสถานทูตต่างๆ, รับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม และโนตารี่พับลิค Notary Public, บริการขอวีซ่าทั่วโลกและให้คำปรึกษา, บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ , ประกันการเดินทาง จองและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก, บริการที่ปรึกาษากฎหมายโดยทนายผู้มีประสบการณ์กว่า 12 ปี,บริการแปลเอกสารพร้อมรับรอง NAATI,บริการรับรองเอกสารโดยกระทรวงต่างประเทศ กรมการกงสุล นิติกรไทย,บริการล่ามแปลภาษา,บริการรับจดทะเบียนกับชาวต่างชาติในประเทศไทย,รับทำวีซ่าทำงานของชาวต่างชาติ Work Permit,บริการทำ ED Visa ,รับจองโรงแรมสำหรับยื่นขอวีซ่าทั่วโลก,รับแปลเอกสารราชการ บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง ทุกประเภท ทุกภาษา รับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับรองทนาย กระทรวงยุติธรรม โนตารี่ พับลิค (Notary Public) และอื่นๆ ทุกประเภท,รับแปลเอกสารเฉพาะทาง รับแปลคู่มือ เอกสารฝึกอบรม แปลงบการเงิน รายงานประจำปี เอกสารวิชาการ เอกสารความปลอดภัย แปลหนังสือรับรองบริษัท จุดประสงค์บริษัท เอกสารการจดทะเบียนบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ,รับแปลสัญญา แปลกฎหมาย เอกสารซื้อขาย เช่าซื้อต่างๆ แปลสิทธิบัตร หนังสือบริคณฑ์สนธิ ทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พร้อมรับรองเอกสาร,รับจัดหาล่าม บริการจัดหาล่ามภาษาหลักๆ ล่ามแปลสด ล่ามงานสัมนา ล่ามรับรองแขกต่างชาติ ล่ามนำเที่ยว,รับบริการเขียน resume บริการเขียนจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter) รับเขียน resume, เขียน essayหริอ statement of purpose สำหรับสมัครงาน เรียนต่อ รวมถึงจดหมายประเภทอื่นๆ ทุกประเภท รับเขียนบทความ SEO ,รับแปลโฆษณา แปลซับไตเติ้ลหนัง ละคร โบรชัวร์ ลงเสียง พากษ์เสียง แปลเว็บไซต์ presentation นำเสนอผลงาน ทำตัวอักษร Art Work หรือ Desktop Publishing ,รับแปลงานวิจัย แปลหนังสือเรียน แปลบทคัดย่อ ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ แปลข่าวต่างประเทศ บทความวิชาการ journal จากต่างประเทศ ทุกภาษา ,รับแปลจดหมาย แปลจดหมายติดต่อกับเพื่อนต่างชาติ แปลอีเมล์ หาคู่ต่างชาติ ให้คำปรึกษาการแต่งงานกับชาวต่างชาติ และแปลเอกสารอื่นๆ ,รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ,รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน และภาษาไทย,รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และ แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และภาษาภาษาอังกฤษ ,รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี และ แปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย และภาษาภาษาอังกฤษ ,รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ และ แปลภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย และภาษาภาษาอังกฤษ ,รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส และ แปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ,รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอิตาลี และ แปลภาษาอิตาลีเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ,รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน และ แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ,รับแปลภาษาไทยเป็นภาษารัสเซีย และ แปลภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,แปลภาษาไทยเป็นภาษาสเปน และ แปลภาษาสเปนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,รับแปลภาษาไทยเป็นภาษามาเลย์ และ แปลภาษามาเลย์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ,แปลภาษาไทยเป็นภาษาอินโด และ แปลภาษาอินโดเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,แปลภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม และ แปลภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ,แปลภาษาไทยเป็นภาษาพม่า และ แปลภาษาพม่าเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ,รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาเขมร(กัมพูชา) และ แปลภาษาเขมร(กัมพูชา)เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ,รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาตุรกี และ แปลภาษาตุรกีเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ,รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาลาว และ แปลภาษาลาวเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ,รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาตัตช์ และ แปลภาษาตัตช์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,รับแปลภาษาไทยเป็นภาษายูเครน และ แปลภาษายูเครนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ,รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาสวีเดน และ แปลภาษาสวีเดนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ,รับแปลภาษาไทยเป็นฟินแลนด์ และแปลภาษาฟินแลนด์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,รับแปลภาษาไทยเป็นเดนมาร์ก และแปลภาษาเดนมาร์กเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,แปลภาษาไทยเป็นภาษาโปตุเกส และ แปลภาษาโปตุเกส เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,แปลภาษาไทยเป็นภาษาดัชและ แปลภาษาดัชเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,แปลภาษาไทยเป็นภาษาสวีดิชและ แปลภาษาสวีดิชเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,แปลภาษาไทยเป็นภาษานอร์เวย์และ แปลภาษานอร์เวย์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,แปลภาษาไทยเป็นภาษาฮังกาเรียนและ แปลภาษาฮังกาเรียนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,แปลภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์ และ แปลภาษาโปแลนด์ เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,แปลภาษาไทยเป็นภาษาฮิบรูและ แปลภาษาฮิบรูเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,แปลภาษาไทยเป็นภาษามาเลเซียและ แปลภาษามาเลเซียเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,แปลภาษาไทยเป็นภาษาอินโดนีเซียและ แปลภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,แปลภาษาไทยเป็นภาษาฮินดีและ แปลภาษาฮินดีเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,แปลภาษาไทยเป็นภาษาตากาล็อคและ แปลภาษาตากาล็อคเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,แปลภาษาไทยเป็นภาษาภาษาอารบิคและ แปลภาษาภาษาอารบิคเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,แปลภาษาไทยเป็นภาษาฟาร์ซี(เปอร์เซีย)และ แปลภาษาฟาร์ซี(เปอร์เซีย)เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,แปลภาษาไทยเป็นภาษาอูรดูและ แปลภาษาอูรดูเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,แปลภาษาไทยเป็นภาษาตุรกีและ แปลภาษาตุรกีเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ,NYC VISA&TRANSLATION ศูนย์บริการแปลภาษาและรับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าหรือแปลภาษา อังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,เวียดนาม,อิตาลี,เยอรมัน,อาหรับ,อินโดนีเซีย,มาเลย์,ฝรั่งเศส,ยูเครน,สวีเดน,รัสเซีย,เกาหลี,สเปน,ไต้หวัน,อาหรับ,ตุรกี,ตัตช์,เขมร, และอื่นๆ ทุกภาษา หรือหากท่านต้องการ แปลภาษาอื่นๆ ลองสอบถามเข้ามาดู หากเราช่วยได้ เรายินดีให้บริการท่าน NYC Visa&Translation รับแปลเอกสาร ทุกประเภท ทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย,อังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,เวียดนาม,อิตาลี,เยอรมัน,อาหรับ,อินโดนีเซีย,มาเลย์,ฝรั่งเศส,ยูเครน,สวีเดน,รัสเซีย,เกาหลี,สเปน,ไต้หวัน,อาหรับ,ตุรกี,ตัตช์,เขมร, และอื่นๆ ทุกภาษา หรือหากท่านต้องการ แปลภาษาอื่นๆ ลองสอบถามเข้ามาดู หากเราช่วยได้ เรายินดีให้บริการท่าน,NYC Visa&Translation ศูนย์บริการแปลภาษาและรับยื่นวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าหรือแปลภาษา อังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,เวียดนาม,อิตาลี,เยอรมัน,อาหรับ,อินโดนีเซีย,มาเลย์,ฝรั่งเศส,ยูเครน,สวีเดน,รัสเซีย,เกาหลี,สเปน,ไต้หวัน,อาหรับ,ตุรกี,ตัตช์,เขมร, และอื่นๆ ทุกภาษา หรือหากท่านต้องการ แปลภาษาอื่นๆ ลองสอบถามเข้ามาดู หากเราช่วยได้ เรายินดีให้บริการท่าน ศูนย์แปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa&Translation สาขาจังหวัดกรุงเทพมหานคร โทร 083-2494999,ศูนย์แปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Center สาขาจังหวัดกระบี่ โทร 081-5620444,ศูนย์แปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation Center สาขาจังหวัดกาญจนบุรี โทร 0637-168168,ศูนย์แปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Service สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร 083-2494999,ศูนย์แปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation Service สาขาจังหวัดกำแพงเพชร โทร 081-5620444,บริษัทแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa&Translation สาขาจังหวัดขอนแก่น โทร 0637-168168,บริษัทแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Center สาขาจังหวัดจันทบุรี โทร 083-2494999,บริษัทแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร Center 081-5620444,บริษัทแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Service สาขาจังหวัดชลบุรี โทร 0637-168168,บริษัทแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation สาขาจังหวัดชัยนาท โทร Service 083-2494999,ศูนย์รับแปลภาษานานาชาติ NYC Visa&Translation สาขาจังหวัดชัยภูมิ โทร 081-5620444,ศูนย์รับแปลภาษานานาชาติ NYC Visa Center สาขาจังหวัดชุมพร โทร 0637-168168,ศูนย์รับแปลภาษานานาชาติ NYC Translation Center สาขาจังหวัดเชียงราย โทร 083-2494999,ศูนย์รับแปลภาษานานาชาติ NYC Visa Service สาขาจังหวัดเชียงใหม่ โทร 081-5620444,ศูนย์รับแปลภาษานานาชาติ NYC Translation Service สาขาจังหวัดตรัง โทร 0637-168168,สถาบันแปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa&Translation สาขาจังหวัดตราด โทร 083-2494999,สถาบันแปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Center สาขาจังหวัดตาก โทร 081-5620444,สถาบันแปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation Center สาขาจังหวัดนครนายก โทร 0637-168168,สถาบันแปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Service สาขาจังหวัดนครปฐม โทร 081-5620444,สถาบันแปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation Service สาขาจังหวัดนครพนม โทร 0637-168168,สำนักงานแปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa&Translation สาขาจังหวัดนครราชสีมา โทร 083-2494999,สำนักงานแปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Center สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 081-5620444,สำนักงานแปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation Center สาขาจังหวัดนครสวรรค์ โทร 0637-168168,สำนักงานแปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Service สาขาจังหวัดนนทบุรี โทร 083-2494999,สำนักงานแปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation Service สาขาจังหวัดนราธิวาส โทร 081-5620444,เอเจนซี่แปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa&Translation สาขาจังหวัดน่าน โทร 0637-168168,เอเจนซี่แปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Center สาขาจังหวัดบึงกาฬ โทร 083-2494999,เอเจนซี่แปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation Center สาขาจังหวัดบุรีรัมย์ โทร 081-5620444,เอเจนซี่แปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Service สาขาจังหวัดปทุมธานี โทร 0637-168168,เอเจนซี่แปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation Service สาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 083-2494999,ศูนย์แปลภาษานานาชาติ รับยื่นวีซ่าทั่วโลก NYC Visa&Translation สาขาจังหวัดปราจีนบุรี โทร 083-2494999,ศูนย์แปลภาษานานาชาติ รับยื่นวีซ่าทั่วโลก NYC Visa Center สาขาจังหวัดปัตตานี โทร 081-5620444,ศูนย์แปลภาษานานาชาติ รับยื่นวีซ่าทั่วโลก NYC Translation Center สาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 0637-168168,ศูนย์แปลภาษานานาชาติ รับยื่นวีซ่าทั่วโลก NYC Visa Service สาขาจังหวัดพังงา โทร 083-2494999,ศูนย์แปลภาษานานาชาติ รับยื่นวีซ่าทั่วโลก NYC Translation Service สาขาจังหวัดพัทลุง โทร 081-5620444,บริษัทแปลภาษานานาชาติ รับยื่นวีซ่าทั่วโลก NYC Visa&Translation สาขาจังหวัดพิจิตร โทร 083-2494999,บริษัทแปลภาษานานาชาติ รับยื่นวีซ่าทั่วโลก NYC Visa Center สาขาจังหวัดพิษณุโลก โทร 081-5620444,บริษัทแปลภาษานานาชาติ รับยื่นวีซ่าทั่วโลก NYC Translation Center สาขาจังหวัดเพชรบุรี โทร 0637-168168,บริษัทแปลภาษานานาชาติ รับยื่นวีซ่าทั่วโลก NYC Visa Service สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร 083-2494999,บริษัทแปลภาษานานาชาติ รับยื่นวีซ่าทั่วโลก NYC Translation Service สาขาจังหวัดแพร่ โทร 081-5620444,สถาบันแปลภาษานานาชาติ รับยื่นวีซ่าทั่วโลก NYC Visa&Translation สาขาจังหวัดพะเยา โทร 083-2494999,สถาบันแปลภาษานานาชาติ รับยื่นวีซ่าทั่วโลก NYC Visa Center สาขาจังหวัดภูเก็ต โทร 081-5620444,สถาบันแปลภาษานานาชาติ รับยื่นวีซ่าทั่วโลก NYC Translation Center สาขาจังหวัดมหาสารคาม โทร 0637-168168,สถาบันแปลภาษานานาชาติ รับยื่นวีซ่าทั่วโลก NYC Visa Service สาขาจังหวัดมุกดาหาร โทร 083-2494999,สถาบันแปลภาษานานาชาติ รับยื่นวีซ่าทั่วโลก NYC Translation Service สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 081-5620444,บริษัทแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa&Translation สาขาจังหวัดยะลา โทร 0637-168168,บริษัทแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Center สาขาจังหวัดยโสธร โทร 083-2494999,บริษัทแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation Center สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด โทร 0637-168168,บริษัทแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Service สาขาจังหวัดระนอง โทร 081-5620444,บริษัทแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation Service สาขาจังหวัดระยอง โทร 0637-168168,ศูนย์แปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa&Translation สาขาจังหวัดราชบุรี โทร 0637-168168,ศูนย์แปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Center สาขาจังหวัดลพบุรี โทร 083-2494999,ศูนย์แปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation สาขาจังหวัดลำปาง โทร Center 0637-168168,ศูนย์แปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Service สาขาจังหวัดลำพูน โทร 081-5620444,ศูนย์แปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation Service สาขาจังหวัดเลย โทร 0637-168168,สำนักงานแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa&Translation สาขาจังหวัดศรีสะเกษ โทร 0637-168168,สำนักงานแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Center สาขาจังหวัดสกลนคร โทร 083-2494999,สำนักงานแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation Center สาขาจังหวัดสงขลา โทร 0637-168168,สำนักงานแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Service สาขาจังหวัดสตูล โทร 081-5620444,สำนักงานแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation Service สาขาจังหวัดสมุทรปราการ โทร 0637-168168,ศูนย์แปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa&Translation สาขาจังหวัดสมุทรสงคราม โทร 083-2494999,ศูนย์แปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Center สาขาจังหวัดสมุทรสาคร โทร 081-5620444,ศูนย์แปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation Center สาขาจังหวัดสระแก้ว โทร 0637-168168,ศูนย์แปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Service สาขาจังหวัดสระบุรี โทร 083-2494999,ศูนย์แปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation Service สาขาจังหวัดสิงห์บุรี โทร 081-5620444,บริษัทแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa&Translation สาขาจังหวัดสุโขทัย โทร 0637-168168,บริษัทแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Center สาขาจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 083-2494999,บริษัทแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation Center สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 081-5620444,บริษัทแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Service สาขาจังหวัดสุรินทร์ โทร 0637-168168,บริษัทแปลภาษาและให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า NYC Translation Service สาขาจังหวัดหนองคาย โทร 083-2494999,ศูนย์รับแปลภาษานานาชาติ NYC Visa&Translation สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู โทร 081-5620444,ศูนย์รับแปลภาษานานาชาติ NYC Visa Center สาขาจังหวัดอ่างทอง โทร 0637-168168,ศูนย์รับแปลภาษานานาชาติ NYC Translation Center สาขาจังหวัดอุดรธานี โทร 083-2494999,ศูนย์รับแปลภาษานานาชาติ NYC Visa Service สาขาจังหวัดอุทัยธานี โทร 081-5620444,ศูนย์รับแปลภาษานานาชาติ NYC Translation Service สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร 0637-168168,สถาบันแปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa&Translation สาขาจังหวัดอุบลราชธานี โทร 083-2494999,สถาบันแปลภาษา รับยื่นวีซ่า NYC Visa Center สาขาจังหวัดอำนาจเจริญ โทร 081-5620444, สาขาจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดกรุงเทพมหานคร,เขตคลองเตย,แขวงคลองตัน,แขวงพระโขนง,เขตคลองสาน,แขวงคลองต้นไทร,แขวงบางลำภูล่าง,แขวงสมเด็จเจ้าพระยา,เขตคลองสามวา,แขวงทรายกองดิน,แขวงทรายกองดินใต้,แขวงบางชัน,แขวงสามวาตะวันตก,แขวงสามวาตะวันออก,เขตคันนายาว,เขตจตุจักร,แขวงจอมพล,แขวงจันทรเกษม,แขวงลาดยาว,แขวงเสนานิคม,เขตจอมทอง,แขวงบางขุนเทียน,แขวงบางค้อ,แขวงบางมด,เขตดอนเมือง,แขวงสีกัน,เขตดินแดง,เขตดุสิต,แขวงถนนนครไชยศรี,แขวงวชิรพยาบาล,แขวงสวนจิตรลดา,แขวงสี่แยกมหานาค,เขตตลิ่งชัน,แขวงคลองชักพระ,แขวงฉิมพลี,แขวงตลิ่งชัน,แขวงบางเชือกหนัง,แขวงบางพรม,แขวงบางระมาด,เขตทวีวัฒนา,แขวงศาลาธรรมสพน์,เขตทุ่งครุ,แขวงบางมด,เขตธนบุรี,แขวงดาวคะนอง,แขวงตลาดพลู,แขวงบางยี่เรือ,แขวงบุคคโล,แขวงวัดกัลยาณ์,แขวงสำเหร่,แขวงหิรัญรูจี,เขตบางเขน,แขวงท่าแร้ง,แขวงอนุสาวรีย์,เขตบางแค,แขวงบางแค,แขวงบางแคเหนือ,แขวงบางไผ่,แขวงหลักสอง,เขตบางกอกใหญ่,แขวงวัดท่าพระ,แขวงวัดอรุณ,เขตบางกอกน้อย,แขวงบางขุนนนท์,แขวงบางขุนศรี,แขวงบ้านช่างหล่อ,แขวงศิริราช,แขวงอรุณอมรินทร์,เขตบางกะปิ,แขวงคลองจั่น,แขวงหัวหมาก,เขตบางขุนเทียน,แขวงท่าข้าม,แขวงแสมดำ,เขตบางคอแหลม,แขวงบางโคล่,แขวงวัดพระยาไกร,เขตบางซื่อ,เขตบางนา,เขตบางบอน,เขตบางพลัด,แขวงบางบำหรุ,แขวงบางยี่ขัน,แขวงบางอ้อ,เขตบางรัก,แขวงมหาพฤฒาราม,แขวงสี่พระยา,แขวงสีลม,แขวงสุริยวงศ์,เขตบึงกุ่ม,แขวงคลองกุ่ม,เขตปทุมวัน,แขวงรองเมือง,แขวงลุมพินี,แขวงวังใหม่,เขตประเวศ,แขวงดอกไม้,แขวงหนองบอน,เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,แขวงคลองมหานาค,แขวงบ้านบาตร,แขวงป้อมปราบ,แขวงวัดเทพศิรินทร์,แขวงวัดโสมนัส,เขตพญาไท,แขวงสามเสนใน,เขตพระโขนง,แขวงบางจาก,เขตพระนคร,แขวงชนะสงคราม,แขวงตลาดยอด,แขวงบวรนิเวศ,แขวงบางขุนพรหม,แขวงบ้านพานถม,แขวงพระบรมมหาราชวัง,แขวงวังบูรพาภิรมย์,แขวงวัดราชบพิธ,แขวงวัดสามพระยา,แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ,แขวงเสาชิงช้า,แขวงสำราญราษฎร์,เขตภาษีเจริญ,แขวงคลองขวาง,แขวงคูหาสวรรค์,แขวงบางจาก,แขวงบางด้วน,แขวงบางแวก,แขวงบางหว้า,แขวงปากคลองภาษีเจริญ,เขตมีนบุรี,แขวงแสนแสบ,เขตยานนาวา,แขวงช่องนนทรี,แขวงบางโพงพาง,เขตราชเทวี,แขวงถนนเพชรบุรี,แขวงถนนพญาไท,แขวงทุ่งพญาไท,แขวงมักกะสัน,เขตราษฎร์บูรณะ,แขวงบางปะกอก,แขวงราษฎร์บูรณะ,เขตลาดกระบัง,แขวงขุมทอง,แขวงคลองสองต้นนุ่น,แขวงคลองสามประเวศ,แขวงทับยาว,แขวงลำปลาทิว,เขตลาดพร้าว,แขวงจรเข้บัว,เขตวังทองหลาง,เขตวัฒนา,แขวงคลองเตยเหนือ,แขวงคลองตันเหนือ,แขวงพระโขนงเหนือ,เขตสวนหลวง,เขตสะพานสูง,เขตสัมพันธวงศ์,แขวงจักรวรรดิ,แขวงตลาดน้อย,เขตสาทร,แขวงทุ่งมหาเมฆ,แขวงทุ่งวัดดอน,แขวงยานนาวา,เขตสายไหม,แขวงคลองถนน,แขวงออเงิน,เขตหนองแขม,แขวงหนองค้างพลู,เขตหนองจอก,แขวงกระทุ่มราย,แขวงคลองสิบ,แขวงคลองสิบสอง,แขวงคู้ฝั่งเหนือ,แขวงโคกแฝด,แขวงลำต้อยติ่ง,แขวงลำผักชี,เขตหลักสี่,แขวงตลาดบางเขน,แขวงทุ่งสองห้อง,เขตห้วยขวาง,แขวงบางกะปิ,แขวงสามเสนนอก,จังหวัดกระบี่,จังหวัดกาญจนบุรี,จังหวัดกาฬสินธุ์,จังหวัดกำแพงเพชร,จังหวัดขอนแก่น,จังหวัดจันทบุรี,จังหวัดฉะเชิงเทรา,จังหวัดชลบุรี,จังหวัดชัยนาท,จังหวัดชัยภูมิ,จังหวัดชุมพร,จังหวัดเชียงราย,จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดตรัง,จังหวัดตราด,จังหวัดตาก,จังหวัดนครนายก,จังหวัดนครปฐม,จังหวัดนครพนม,จังหวัดนครราชสีมา,จังหวัดนครศรีธรรมราช,จังหวัดนครสวรรค์,จังหวัดนนทบุรี,จังหวัดนราธิวาส,จังหวัดน่าน,จังหวัดบึงกาฬ,จังหวัดบุรีรัมย์,จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,จังหวัดปราจีนบุรี,จังหวัดปัตตานี,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,จังหวัดพังงา,จังหวัดพัทลุง,จังหวัดพิจิตร,จังหวัดพิษณุโลก,จังหวัดเพชรบุรี,จังหวัดเพชรบูรณ์,จังหวัดแพร่,จังหวัดพะเยา,จังหวัดภูเก็ต,จังหวัดมหาสารคาม,จังหวัดมุกดาหาร,จังหวัดแม่ฮ่องสอน,จังหวัดยะลา,จังหวัดยโสธร,จังหวัดร้อยเอ็ด,จังหวัดระนอง,จังหวัดระยอง,จังหวัดราชบุรี,จังหวัดลพบุรี,จังหวัดลำปาง,จังหวัดลำพูน,จังหวัดเลย,จังหวัดศรีสะเกษ,จังหวัดสกลนคร,จังหวัดสงขลา,จังหวัดสตูล,จังหวัดสมุทรปราการ,จังหวัดสมุทรสงคราม,จังหวัดสมุทรสาคร,จังหวัดสระแก้ว,จังหวัดสระบุรี,จังหวัดสิงห์บุรี,จังหวัดสุโขทัย,จังหวัดสุพรรณบุรี,จังหวัดสุราษฎร์ธานี,จังหวัดสุรินทร์,จังหวัดหนองคาย,จังหวัดหนองบัวลำภู,จังหวัดอ่างทอง,จังหวัดอุดรธานี,จังหวัดอุทัยธานี,จังหวัดอุตรดิตถ์,จังหวัดอุบลราชธานี,จังหวัดอำนาจเจริญ, สาขาจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดกรุงเทพมหานคร,เขตคลองเตย,แขวงคลองตัน,แขวงพระโขนง,เขตคลองสาน,แขวงคลองต้นไทร,แขวงบางลำภูล่าง,แขวงสมเด็จเจ้าพระยา,เขตคลองสามวา,แขวงทรายกองดิน,แขวงทรายกองดินใต้,แขวงบางชัน,แขวงสามวาตะวันตก,แขวงสามวาตะวันออก,เขตคันนายาว,เขตจตุจักร,แขวงจอมพล,แขวงจันทรเกษม,แขวงลาดยาว,แขวงเสนานิคม,เขตจอมทอง,แขวงบางขุนเทียน,แขวงบางค้อ,แขวงบางมด,เขตดอนเมือง,แขวงสีกัน,เขตดินแดง,เขตดุสิต,แขวงถนนนครไชยศรี,แขวงวชิรพยาบาล,แขวงสวนจิตรลดา,แขวงสี่แยกมหานาค,เขตตลิ่งชัน,แขวงคลองชักพระ,แขวงฉิมพลี,แขวงตลิ่งชัน,แขวงบางเชือกหนัง,แขวงบางพรม,แขวงบางระมาด,เขตทวีวัฒนา,แขวงศาลาธรรมสพน์,เขตทุ่งครุ,แขวงบางมด,เขตธนบุรี,แขวงดาวคะนอง,แขวงตลาดพลู,แขวงบางยี่เรือ,แขวงบุคคโล,แขวงวัดกัลยาณ์,แขวงสำเหร่,แขวงหิรัญรูจี,เขตบางเขน,แขวงท่าแร้ง,แขวงอนุสาวรีย์,เขตบางแค,แขวงบางแค,แขวงบางแคเหนือ,แขวงบางไผ่,แขวงหลักสอง,เขตบางกอกใหญ่,แขวงวัดท่าพระ,แขวงวัดอรุณ,เขตบางกอกน้อย,แขวงบางขุนนนท์,แขวงบางขุนศรี,แขวงบ้านช่างหล่อ,แขวงศิริราช,แขวงอรุณอมรินทร์,เขตบางกะปิ,แขวงคลองจั่น,แขวงหัวหมาก,เขตบางขุนเทียน,แขวงท่าข้าม,แขวงแสมดำ,เขตบางคอแหลม,แขวงบางโคล่,แขวงวัดพระยาไกร,เขตบางซื่อ,เขตบางนา,เขตบางบอน,เขตบางพลัด,แขวงบางบำหรุ,แขวงบางยี่ขัน,แขวงบางอ้อ,เขตบางรัก,แขวงมหาพฤฒาราม,แขวงสี่พระยา,แขวงสีลม,แขวงสุริยวงศ์,เขตบึงกุ่ม,แขวงคลองกุ่ม,เขตปทุมวัน,แขวงรองเมือง,แขวงลุมพินี,แขวงวังใหม่,เขตประเวศ,แขวงดอกไม้,แขวงหนองบอน,เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,แขวงคลองมหานาค,แขวงบ้านบาตร,แขวงป้อมปราบ,แขวงวัดเทพศิรินทร์,แขวงวัดโสมนัส,เขตพญาไท,แขวงสามเสนใน,เขตพระโขนง,แขวงบางจาก,เขตพระนคร,แขวงชนะสงคราม,แขวงตลาดยอด,แขวงบวรนิเวศ,แขวงบางขุนพรหม,แขวงบ้านพานถม,แขวงพระบรมมหาราชวัง,แขวงวังบูรพาภิรมย์,แขวงวัดราชบพิธ,แขวงวัดสามพระยา,แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ,แขวงเสาชิงช้า,แขวงสำราญราษฎร์,เขตภาษีเจริญ,แขวงคลองขวาง,แขวงคูหาสวรรค์,แขวงบางจาก,แขวงบางด้วน,แขวงบางแวก,แขวงบางหว้า,แขวงปากคลองภาษีเจริญ,เขตมีนบุรี,แขวงแสนแสบ,เขตยานนาวา,แขวงช่องนนทรี,แขวงบางโพงพาง,เขตราชเทวี,แขวงถนนเพชรบุรี,แขวงถนนพญาไท,แขวงทุ่งพญาไท,แขวงมักกะสัน,เขตราษฎร์บูรณะ,แขวงบางปะกอก,แขวงราษฎร์บูรณะ,เขตลาดกระบัง,แขวงขุมทอง,แขวงคลองสองต้นนุ่น,แขวงคลองสามประเวศ,แขวงทับยาว,แขวงลำปลาทิว,เขตลาดพร้าว,แขวงจรเข้บัว,เขตวังทองหลาง,เขตวัฒนา,แขวงคลองเตยเหนือ,แขวงคลองตันเหนือ,แขวงพระโขนงเหนือ,เขตสวนหลวง,เขตสะพานสูง,เขตสัมพันธวงศ์,แขวงจักรวรรดิ,แขวงตลาดน้อย,เขตสาทร,แขวงทุ่งมหาเมฆ,แขวงทุ่งวัดดอน,แขวงยานนาวา,เขตสายไหม,แขวงคลองถนน,แขวงออเงิน,เขตหนองแขม,แขวงหนองค้างพลู,เขตหนองจอก,แขวงกระทุ่มราย,แขวงคลองสิบ,แขวงคลองสิบสอง,แขวงคู้ฝั่งเหนือ,แขวงโคกแฝด,แขวงลำต้อยติ่ง,แขวงลำผักชี,เขตหลักสี่,แขวงตลาดบางเขน,แขวงทุ่งสองห้อง,เขตห้วยขวาง,แขวงบางกะปิ,แขวงสามเสนนอก,จังหวัดกระบี่,จังหวัดกาญจนบุรี,จังหวัดกาฬสินธุ์,จังหวัดกำแพงเพชร,จังหวัดขอนแก่น,จังหวัดจันทบุรี,จังหวัดฉะเชิงเทรา,จังหวัดชลบุรี,จังหวัดชัยนาท,จังหวัดชัยภูมิ,จังหวัดชุมพร,จังหวัดเชียงราย,จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดตรัง,จังหวัดตราด,จังหวัดตาก,จังหวัดนครนายก,จังหวัดนครปฐม,จังหวัดนครพนม,จังหวัดนครราชสีมา,จังหวัดนครศรีธรรมราช,จังหวัดนครสวรรค์,จังหวัดนนทบุรี,จังหวัดนราธิวาส,จังหวัดน่าน,จังหวัดบึงกาฬ,จังหวัดบุรีรัมย์,จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,จังหวัดปราจีนบุรี,จังหวัดปัตตานี,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,จังหวัดพังงา,จังหวัดพัทลุง,จังหวัดพิจิตร,จังหวัดพิษณุโลก,จังหวัดเพชรบุรี,จังหวัดเพชรบูรณ์,จังหวัดแพร่,จังหวัดพะเยา,จังหวัดภูเก็ต,จังหวัดมหาสารคาม,จังหวัดมุกดาหาร,จังหวัดแม่ฮ่องสอน,จังหวัดยะลา,จังหวัดยโสธร,จังหวัดร้อยเอ็ด,จังหวัดระนอง,จังหวัดระยอง,จังหวัดราชบุรี,จังหวัดลพบุรี,จังหวัดลำปาง,จังหวัดลำพูน,จังหวัดเลย,จังหวัดศรีสะเกษ,จังหวัดสกลนคร,จังหวัดสงขลา,จังหวัดสตูล,จังหวัดสมุทรปราการ,จังหวัดสมุทรสงคราม,จังหวัดสมุทรสาคร,จังหวัดสระแก้ว,จังหวัดสระบุรี,จังหวัดสิงห์บุรี,จังหวัดสุโขทัย,จังหวัดสุพรรณบุรี,จังหวัดสุราษฎร์ธานี,จังหวัดสุรินทร์,จังหวัดหนองคาย,จังหวัดหนองบัวลำภู,จังหวัดอ่างทอง,จังหวัดอุดรธานี,จังหวัดอุทัยธานี,จังหวัดอุตรดิตถ์,จังหวัดอุบลราชธานี,จังหวัดอำนาจเจริญ,สาขาจังหวัดเชียงราย สาขาจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจังหวัดน่าน สาขาจังหวัดพะเยา สาขาจังหวัดแพร่ สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาจังหวัดลำปาง สาขาจังหวัดลำพูน สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาจังหวัดขอนแก่น สาขาจังหวัดชัยภูมิ สาขาจังหวัดนครพนม สาขาจังหวัดนครราชสีมา สาขาจังหวัดบึงกาฬ สาขาจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาจังหวัดมหาสารคาม สาขาจังหวัดมุกดาหาร สาขาจังหวัดยโสธร สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาจังหวัดเลย สาขาจังหวัดสกลนคร สาขาจังหวัดสุรินทร์ สาขาจังหวัดศรีสะเกษ สาขาจังหวัดหนองคาย สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู สาขาจังหวัดอุดรธานี สาขาจังหวัดอุบลราชธานี สาขาจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาจังหวัดกำแพงเพชร สาขาจังหวัดชัยนาท สาขาจังหวัดนครนายก สาขาจังหวัดนครปฐม สาขาจังหวัดนครสวรรค์ สาขาจังหวัดนนทบุรี สาขาจังหวัดปทุมธานี สาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาจังหวัดพิจิตร สาขาจังหวัดพิษณุโลก สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาจังหวัดลพบุรี สาขาจังหวัดสมุทรปราการ สาขาจังหวัดสมุทรสงคราม สาขาจังหวัดสมุทรสาคร สาขาจังหวัดสิงห์บุรี สาขาจังหวัดสุโขทัย สาขาจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาจังหวัดสระบุรี สาขาจังหวัดอ่างทอง สาขาจังหวัดอุทัยธานี สาขาจังหวัดจันทบุรี สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาจังหวัดชลบุรี สาขาจังหวัดตราด สาขาจังหวัดปราจีนบุรี สาขาจังหวัดระยอง สาขาจังหวัดสระแก้ว สาขาจังหวัดกาญจนบุรี สาขาจังหวัดตาก สาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี สาขาจังหวัดราชบุรี สาขาจังหวัดกระบี่ สาขาจังหวัดชุมพร สาขาจังหวัดตรัง สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาจังหวัดนราธิวาส สาขาจังหวัดปัตตานี สาขาจังหวัดพังงา สาขาจังหวัดพัทลุง สาขาจังหวัดภูเก็ต สาขาจังหวัดระนอง สาขาจังหวัดสตูล สาขาจังหวัดสงขลา สาขาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาจังหวัดยะลา ​ ✕http://wordthai.com
  WordPress ภาษาไทย - WordPress ภาษาไทย หน้าหลัก ฟอรั่ม การตั้งค่า Multisite สำหรับ wordpress รวมปลั๊กอินที่น่าสนใจ วิธีติดตั้ง wordpress วิธีแก้ปัญหาwordpress ต่าง ๆ เวิร์ดเพรส เป็น โปรแกรมบนเว็บที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างเว็บไซต์หรือบล็อกที่สวยงามได้ เราจึงสามารถพูดได้ว่าเวิร์ดเพรสนั้นเป็นโปรแกรมที่ฟรีและหาค่าไม่ได้ในเวลาเดียวกัน โปรแกรมหลักถูกพัฒนาขึ้นโดยอาสาสมัครหลายร้อยคน และคุณยังสามารถเลือกใช้ ... WordPress ภาษาไทย - WordPress ภาษาไทย หน้าหลัก ฟอรั่ม การตั้งค่า Multisite สำหรับ wordpress ... | Comments Off on State of the Word 2015 WordPress Theme & Plugin ภาษาไทย July 20th, 2015 by kazama Theme & Plugin ภาษาไทย WordPress Theme & Plugin ภาษาไทย ตอนนี้ทาง WordPress ได้เพิ่มการแปล สำหรับ Themeและ ... in Plugin , theme | Comments Off on WordPress Theme & Plugin ภาษาไทย ... & Plugin ภาษาไทย จำนวนคนใช้เวิร์ดเพรสภาษาไทยในรุ่นล่าสุด เวิร์ดเพรสไทย รุ่น 4.1.1 ออกแล้วครับ CACHE

WordPress ภาษาไทย - WordPress ภาษาไทย หน้าหลัก ฟอรั่ม การตั้งค่า Multisite สำหรับ wordpress รวมปลั๊กอินที่น่าสนใจ วิธีติดตั้ง wordpress วิธีแก้ปัญหาwordpress ต่าง ๆ เวิร์ดเพรส เป็น โปรแกรมบนเว็บที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างเว็บไซต์หรือบล็อกที่สวยงามได้ เราจึงสามารถพูดได้ว่าเวิร์ดเพรสนั้นเป็นโปรแกรมที่ฟรีและหาค่าไม่ได้ในเวลาเดียวกัน โปรแกรมหลักถูกพัฒนาขึ้นโดยอาสาสมัครหลายร้อยคน และคุณยังสามารถเลือกใช้ theme และปลั๊กอินจำนวนกว่าหลายพันเพื่อเปลี่ยนเว็บของคุณตามต้องการ ผู้คนมากกว่า 25 ล้านคนเลือกใช้เวิร์ดเพรสเพื่อสร้างเว็บที่พวกเขาเรียกว่า 'บ้าน' พวกเราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา ขอให้มีความสุขกับความเขียนบล็อกครับ ~kazama~ เพลงชาติไทย February 27th, 2016 by kazama ประเทศไทยมีเพลงชาติอย่างเป็นทางการมาแล้วตั้ง ปี พ.ศ. 2475 หรือเป็นเวลา 78 ปีมาแล้ว โดยก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีเพลงประจำชาติเลยก็ตาม แต่ด้วยธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยุโรปที่เข้ามาติดต่อราชการกับประเทศสยามในขณะนั้นได้มีการใช้เพลงชาติของเค้ากันแล้ว ดังนั้นในสมัยนั้นก่อนที่จะมีการเปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณยาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ประเทศสยามจึงได้นำเอาเพลงที่ใช้บรรเลงเพื่อเป็นการสรรเสริญพระบารมีแด่องค์พระมหากษัตริย์มาใช้เป็นเพลงชาติสยามไปก่อน พอมีการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 แล้วคณะราษฎร์ จึงมอบหมายให้พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) เป็นผู้แต่งทำนองเพลงชาติขึ้น โดยส่วนเนื้อร้องของเพลงชาตินั้น คณะผู้ก่อการได้ทาบทามให้ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์) เป็นผู้ประพันธ์ ต่อมาอีก 2 ปีรัฐบาลต้องการเปลี่ยนเนื้อร้องของเพลงชาติใหม่ ในปี พ.ศ. 2477 รัฐบาลจึงได้จัดให้มีการประกวดเนื้อร้องเพลงชาติใหม่ ผลปรากฏว่าเนื้อร้องของขุนวิจิตรมาตรายังคงได้รับการรับรองให้ใช้ต่อไปอีก แต่ได้มีการเพิ่มเนื้อร้องของนายฉันท์ ขำวิไล เข้าต่อท้ายขึ้นอีก 2 บททำให้เนื้อร้องเพลงชาติยาวมากจนไม่เป็นที่นิยม แต่ในปีพ.ศ. 2482 ประเทศสยามได้เปลี่ยนชื่อประเทศใหม่มาเป็นประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเนื้อร้องใหม่กันอีกครั้งรัฐบาลจึงได้จัดประกวดเนื้อร้อง เพลงชาติไทย ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ยังคงต้องใช้ทำนองเพลงของพระเจนดุริยางค์อยู่เช่นเดิม แต่กำหนดให้มีเนื้อร้องความยาวเพียง 8 วรรคเท่านั้น และต้องปรากฏคำว่า “ไทย” ซึ่งเป็นชื่อประเทศให้อยู่ในเพลงด้วย ผลการประกวดปรากฏว่าเนื้อร้องของพันเอกหลวงสารานุประพันธ์ ซึ่งส่งเข้าประกวดในนามกองทัพบกได้รับรางวัลชนะเลิศ รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศรับรองให้ใช้เป็นเนื้อร้อง เพลงชาติไทย อย่างเป็นทางการ โดยได้แก้ไขคำร้องจากต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2482 และก็ได้ใช้เพลงนี้กันเรื่อยมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ Tags: เพลงชาติ , เพลงชาติไทย Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Comments Off on เพลงชาติไทย State of the Word 2015 February 12th, 2016 by kazama 25% ของเว็บในโลกใช้ WordPress เวิร์ดเพรสกลายเป็นแพลต์ฟอร์มของเว็บยอดนิยมที่สุด การพัฒนาของ WordPress รุ่น 4.4 มีผู้ร่วมพัฒนามากกว่า 400 คนและการส่งมากกว่า 2,000 ครั้ง ในปี 2015 มี WordCamp 89 ครั้งใน 34 ประเทศ มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 21,000 คนและผู้พูดในงานกว่า 1,600 คน WordCamp US กลายเป็น WordCamp ที่ใหญ่ที่สุดมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,800 คน มีการดาวน์โหลดปลั๊กอินผ่าน WordPress Plugin Directory มากกว่า หนึ่งพันล้านครั้งการดาวน์โหลด Matt บอกว่า “JavaScript and API-driven interface are the future” จาวาสคริปต์กับ API-driven interface เป็นอนาคตของ WordPress แน่นอน ในปี 2016 จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง WordPress สามรุ่นหลักจะออกภายในปีนี้ รุ่น 4.5 โดยมี Mike Schroder เป็นผู้นำในการพัฒนา รุ่น 4.6 โดยมี Dominik Schiling เป็นผู้นำในการพัฒนา รุ่น 4.7 โดยมี Matt Mullenweg เป็นผู้นำในการพัฒนา แล้ว WordPress จะมีอะไรอีกในอนาคต – SSL with Let’s Encrypt (SSL แบบ Let’s Encrypt) – PHP7 – ปลั๊กอินและธีมที่นิยมใช้จะสามารถใช้งานในภาษาอื่นได้ด้วย (นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ) Credite รูปภาพ infographic จาก mediatemple.net Tags: 2015 , 2016 , wordpress Posted in Wordpress | Comments Off on State of the Word 2015 WordPress Theme & Plugin ภาษาไทย July 20th, 2015 by kazama Theme & Plugin ภาษาไทย WordPress Theme & Plugin ภาษาไทย ตอนนี้ทาง WordPress ได้เพิ่มการแปล สำหรับ Themeและ Plugin ที่ https://translate.wordpress.org/locale/th/default/wp-themes สำหรับ themes https://translate.wordpress.org/locale/th/default/wp-plugins สำหรับ plugins ซึ่งถ้า theme หรือ plugin ไหนแปลไทยเสร็จแล้ว เมื่อมีคนดาวน์โหลดไปใช้และ WordPress เป็นภาษาไทย theme และ plugin นั้น ๆ ก็จะดาวน์โหลดภาษาไทยของตัวมันเองไปด้วย ทำให้เราสามารถใช้ theme และ plugin เป็นภาษาไทยได้แล้ว เป็นเรื่องที่น่ายินดีจริง ๆ เรื่องนี้คงทำให้ เรามีความสุขกับการเขียนบล็อกมากขึ้น Tags: plugin , theme , wordpress , แปลไทย Posted in Plugin , theme | Comments Off on WordPress Theme & Plugin ภาษาไทย จำนวนคนใช้เวิร์ดเพรสภาษาไทยในรุ่นล่าสุด April 1st, 2015 by kazama สิ่งหนึ่งที่ผมชอบดูในการเป็นคนแปลเวิร์ดเพรสภาษาไทยคือ การได้เห็นว่ามีคนใช้ WordPress ในภาษาไทยจำนวนเท่าไหร่ แม้ว่าคนไทยจะมีจำนวนไม่เยอะที่รู้จักและใช้เวิร์ดเพรส แต่จำนวนก็ค่อย ๆ เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ สอดคล้องกับการเพิ่ม ปริมาณของเว็บไซต์ที่สร้างด้วยเวิร์ดเพรส ที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในรูปด้านล่างเป็นข้อมูลดาวน์โหลดของเวิร์ดเพรสในแต่ละภาษา ซึ่งหลังจากรุ่น 4 ที่เวิร์ดเพรสสามารถลงภาษาใดก็ได้ในการติดตั้ง ทำให้ต้องมีการเพิ่มสถิติในแถวที่สองขึ้นมาคือการเก็บสถิติ สำหรับการดาวน์โหลดไฟล์ภาษาโดยเฉพาะ เช่นถ้าเราดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งภาษาอังกฤษและเลือกติดตั้งภาษาไทย แถวที่สองจะบอกว่ามีคนลงภาษาไทยจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งจะบอกว่าผมรู้สึกภูมิใจมาก เพราะว่าเวิร์ดเพรสรุ่น 4.1 มีคนดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งและไฟล์ภาษารวมกันแล้วเกินกว่า หนึ่งแสนครั้ง ขอขอบคุณทุกคนมากครับ ขอให้ทุกคนชอบเวิร์ดเพรสเหมือนที่ผมชอบ และขอให้มีความสุขกับการเขียนบล็อกครับ Posted in Wordpress | Comments Off on จำนวนคนใช้เวิร์ดเพรสภาษาไทยในรุ่นล่าสุด เวิร์ดเพรสไทย รุ่น 4.1.1 ออกแล้วครับ February 19th, 2015 by kazama เวิร์ดเพรสภาษาไทยรุ่น 4.1.1 ออกแล้วครับ Wordpress Thai version 4.1.1 already released รุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมด 21 จุด จากรุ่น 4.1 ขอให้มีความสุขกับการเขียนบล็อกครับ Tags: 4.1.1 , wordpress , เวิร์ดพรส Posted in Wordpress | Comments Off on เวิร์ดเพรสไทย รุ่น 4.1.1 ออกแล้วครับ « Previous Entries ฟอรั่ม Log In Username: Password: Remember Me Log In Register Lost Password ความเห็นล่าสุดในฟอรั่ม ปลั๊กอิน สำหรับชำระเงิน ปลั๊กอิน สำหรับชำระเงิน มีปลั๊กอินที่ดึงเอาสถิติจาก Google Analytics มาลงที่หน้าบทความไหมครับ ขอปลั๊กอินกำหนดอายุของ link มีไหมคะ มีปลั๊กอินที่ดึงเอาสถิติจาก Google Analytics มาลงที่หน้าบทความไหมครับ มีปลั๊กอินที่ดึงเอาสถิติจาก Google Analytics มาลงที่หน้าบทความไหมครับ มีปลั๊กอินที่ดึงเอาสถิติจาก Google Analytics มาลงที่หน้าบทความไหมครับ ใช้ wordpress.com ขอถามด้วยนะครับ เกี่ยวกับรุปภาพ ใช้ wordpress.com ขอถามด้วยนะครับ เกี่ยวกับรุปภาพ ปัญหาการอับเดทไปเป็น wordpress 3.5.1 Blogroll Thaika wordpress thai ผู้สนับสนุนเว็บ wordthai.com พิซซ่า รถใหม่ คอนโด แสนสิริ ราคามือถือ ซื้อประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก Latest Posts เพลงชาติไทย State of the Word 2015 WordPress Theme & Plugin ภาษาไทย จำนวนคนใช้เวิร์ดเพรสภาษาไทยในรุ่นล่าสุด เวิร์ดเพรสไทย รุ่น 4.1.1 ออกแล้วครับ Categories Plugin theme Wordpress ไม่มีหมวดหมู่ Tag Cloud 3.0.2 3.0.3 3.1 3.1.1 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.3 3.3.1 3.5 3.7 4.0.1 bbPress CMS credit drupal Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted forum joomla matt mullenweg plugin reset password rss Thai theme The plugin does not have a valid header. twentyeleven twentyten wordpress wordpress.com wordpress.org wordpress 3.5.1 wordthai การแปล ดาวน์โหลด ปลั๊กอินนี้ไม่มีส่วนบนที่ใช้งานได้ ปลั๊กอินนี้ไม่มีส่วนหัวที่ใช้งานได้ ปัญหา ฟอรั่ม ภาษาไทย เครดิต เวิร์ดเพรส เวิร์ดเพรส 4.0.1 เว็บบอร์ด © 2018 WordPress ภาษาไทย Powered by Wordpress | Sponsor by wordpresshttp://xn--12c2bpbf0cdov1a5a8bt6qma5j.com
  รับแปลเอกสารด่วน ด้วยประสบการณ์รับแปลเอกสาร 28 ปี เต็ม รับแปลเอกสารด่วน ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน 20 ปีเต็ม รับแปลกฎหมาย รับแปลเอกสารราชการ ย้อนกลับ รับแปลเอกสารด่วน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าบริการแปลเอกสาร วิธีชำระค่าบริการแปลเอกสาร ติดต่อแปลเอกสาร รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาจ้าง รับแปลสัญญาเช่า รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลเอกสารรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญศาล รับแปลภาษาฝรั่งเศส ... /หน้า) ภาษาไทย ⇔ ภาษาอังกฤษ 300-600 บาท (ฺBaht) ภาษาไทย ⇔ ภาษาญี่ปุ่น 400-600 บาท (ฺBaht) ภาษาไทย ⇔ ภาษาจีน 400-600 บาท (ฺBaht) ภาษาไทย ⇔ ภาษาฝรั่งเศส 400-600 บาท (ฺBaht) ภาษาไทย ⇔ ภาษาเกาหลี 400-800 บาท (ฺBaht) ภาษาไทย ⇔ ภาษาเขมร(กัมพูชา) 250-500 บาท (ฺBaht) ภาษาไทย ⇔ ภาษาลาว 250-500 บาท (ฺBaht) ภาษาไทย ⇔ ภาษาพม่า 400-700 บาท (ฺBaht) ภาษาไทย ⇔ ภาษาเวียดนาม 400-700 บาท (ฺBaht) ภาษาอังกฤษ CACHE

รับแปลเอกสารด่วน ด้วยประสบการณ์รับแปลเอกสาร 28 ปี เต็ม รับแปลเอกสารด่วน ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน 20 ปีเต็ม รับแปลกฎหมาย รับแปลเอกสารราชการ ย้อนกลับ รับแปลเอกสารด่วน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าบริการแปลเอกสาร วิธีชำระค่าบริการแปลเอกสาร ติดต่อแปลเอกสาร รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาจ้าง รับแปลสัญญาเช่า รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลเอกสารรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญศาล รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลเอกสารด่วน.com รับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสารด่วนมากกว่า 20 ปี Mobile: 086-5577100 Line ID: 0814580240 รับแปลภาษาด่วน รับแปลภาษาอังกฤษด่วน รับแปลภาษาฝรั่งเศสด่วน รับแปลภาษาเขมรด่วน โดยทีมงานคุณภาพ และทีมงานเจ้าของภาษา เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00-12.00 น. สั่งแปลเอกสารด่วนได้ทันทีที่ตกลงจ้างแปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารด่วน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าบริการแปลเอกสาร วิธีชำระค่าบริการแปลเอกสาร ติดต่อแปลเอกสาร รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาจ้าง รับแปลสัญญาเช่า รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลเอกสารรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญศาล รับแปลภาษาฝรั่งเศส แบบฟอร์มติดต่อกลับ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อความ รับแปลเอกสารด่วน แปลภาษาด่วน แปลเอกสารด่วน แปลเอกสารภาษาอังกฤษมามากว่า 20 ปี รับแปลเอกสารกฎหมาย รับแปลสัญญา รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสาร ทุกประเภท รับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษด่วน รับแปลภาษาฝรั่งเศสด่วน รับแปลภาษาเขมรด่วน(ภาษากัมพูชา) รับแปลเอกสารด่วน รับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับแปลเอกสารราชการ ไทยเป็นอังกฤษ รับแปลเอกสารกฎหมาย ด้วยประสบการณ์รับแปลเอกสารด่วน 20 ปีเต็ม แปลเอกสารด่วนได้ทันทีที่ตกลงจ้าง แปลโดยคุณพูลศักดิ์ กรรมการบริษัทฯ ให้บริการ รับแปลเอกสารด่วน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. สามารรถติดต่อส่งต้นฉบับขอทราบอัตราค่าบริการแปลเอกสารด่วนได้ทางอีเมล์ได้ตลอดเวลา ไม่เว้นวันหยุด ด้วยบริการ รับแปลเอกสารด่วน ผลงานคุณภาพ ราคายุติธรรม ผลงานแปลเป็นที่ยอมรับจากเจ้าของภาษา โดยมีบริการรับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย รับแปลเอกสารไทยเป็นอังกฤษ โดย คุณพูลศักดิ์ รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส -อังกฤษ -ไทย โดยอดีตนักการทูต จบปริญญาตรี-โท จากประเทศเบลเยี่ยม ผลงานแปลเป็นที่ยอมรับของลูกค้าประจำในต่างประเทศ และรับงานแปลทุกวันไม่เว้นวันหยุด สามารถแปลงานภาษาฝรั่งเศสได้วันละ 6 หน้า มีความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นพิเศษ รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน แปลไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย ได้แก่ รับแปลสัญญา รับแปลคำพิพากษา รับแปลคำฟ้อง รับแปลรายงานประจำปี รับแปลเอกสารราชการ รับแปลข้อบังคับพนักงาน รับแปลงบการเงิน รับแปลเอกสารธุรกิจขององค์กรธุรกิจเอกชน รับแปลพระราชบัญญัติ รับแปลกฎกระทรวง รับแปลประกาศกระทรวง รับแปลทฤษฎีกฎหมายต่างๆ รับแปลเอกสารภาษาจีนเป็นอังกฤษ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน รับแปลปริญญาบัตร รับแปล Transcript รับแปลรับแปลประกาศนียบัตร รับแปลงบการเงิน รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารประชาสัมพันธ์ รับแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสเป็นไทย ไทยเป็นฝรั่งเศส ฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ อังกฤษเป็นฝรั่งเศส รับแปลเอกสารราชการ รับแปลใบประกาศ รับแปลรายงานผลการศึกษา รับแปลเอกสารทั่วไป รับแปลเอกสารทางเทคนิค รับแปลสัญญาภาษาฝรั่งเศส รับแปลคำพิพากษาฝรั่งเศส รับแปลเอกสารประชาสัมพันธ์ รับแปลโบรชัวร์ รับแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น อังกฤษเป็นญี่ปุ่น รับแปลคู่มือการใช้เครื่องจักร รับแปลคู่มือพนักงาน รับแปลข้อบังคับพนักงาน รับแปลหนังสือรับรองบริษัท รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารวิชาการ รับแปลเอกสารทั่วไป รับแปลโบรชัวร์ รับแปลเว็บไซต์ อัตราค่าบริการแปลเอกสารทั่วไปที่มิใช่เอกสารกฎหมายและเอกสารราชการ (คำนวณ 300 คำ/หน้า) ภาษาไทย ⇔ ภาษาอังกฤษ 300-600 บาท (ฺBaht) ภาษาไทย ⇔ ภาษาญี่ปุ่น 400-600 บาท (ฺBaht) ภาษาไทย ⇔ ภาษาจีน 400-600 บาท (ฺBaht) ภาษาไทย ⇔ ภาษาฝรั่งเศส 400-600 บาท (ฺBaht) ภาษาไทย ⇔ ภาษาเกาหลี 400-800 บาท (ฺBaht) ภาษาไทย ⇔ ภาษาเขมร(กัมพูชา) 250-500 บาท (ฺBaht) ภาษาไทย ⇔ ภาษาลาว 250-500 บาท (ฺBaht) ภาษาไทย ⇔ ภาษาพม่า 400-700 บาท (ฺBaht) ภาษาไทย ⇔ ภาษาเวียดนาม 400-700 บาท (ฺBaht) ภาษาอังกฤษ ⇔ ภาษาฝรั่งเศส 400-800 บาท (ฺBaht) ภาษาอังกฤษ ⇔ ภาษาเวียดนาม 400-800 บาท (ฺBaht) ภาษาอังกฤษ ⇔ ภาษาพม่า 500-800 บาท (ฺBaht) ภาษาอังกฤษ ⇔ ภาษาเยอรมัน 600-900 บาท (ฺBaht) ศูนย์รับแปลเอกสารด่วน หนึ่งเดียวในสมุทรปราการ ไม่ว่างานจะเริ่งด่วนขนาดไหน เราสามารถทำงานแปลเอกสารด่วนให้ท่านได้ตลอดทุกวัน และในระหว่างวัน หากเอกสารไม่เกิน 3-4 หน้า สามารถแปลเอกสารด่วนให้ได้ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของต้นฉบับ โดยใช้ Font ปกติ การตั้งค่าหน้ากระดาษตามมาตรฐาน การรับแปลเอกสารด่วน จะทำการแปลได้ทันทีที่ลูกค้าตกลงจ้างและโอนค่าบริการแปลล่วงหน้าก่อนเริ่มดำเนินการแปลเอกสารด่วนได้ทันที ขั้นตอนการขอทราบอัตราค่าบริการรับแปลเอกสารด่วน - ลูกค้าจัดส่งต้นฉบับเป็นไฟล์ MS Word นามสกุล .doc หรือ .docx กรณีที่ลูกค้าจัดพิมพ์ต้นฉบับเอกสารไว้ในไฟล์อยู่แล้ว และมิใช่เอกสารราชการที่ต้นฉบับเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐออกให้ - ผู้แปลทำการประเมินอัตราค่าบริการแปลเอกสารด่วน และแจ้งกำหนดระยะเวลาในการแปลเอกสารด่วนแล้วเสร็จภายในกี่วัน หรือกี่ชั่วโมง - ลูกค้าทำการชำระค่าบริการแปลเอกสาร ผู้แปลเริ่มแปลงานทันทีที่ได้รับโอนค่าบริการแปล - ส่งมอบงานให้กับลูกค้า หากลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับคำศัพท์หรือมีข้อท้วงติงว่าแปลผิดพลาด ผู้แปลชี้แจงให้ลูกค้าทราบว่าเหตุใดจึงใช้คำแปลตามที่แปลให้กับลูกค้า และหากลูกค้ายังยืนยันว่าผู้แปลแปลงานผิดพลาด บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลแจ้งยืนยันผลงานแปลว่าถูกต้องหรือหากลูกค้ายืนยันว่าผิดพลาดอีกไม่ตรงกับความต้องการจะขอคืนเงิน หากเราตรวจสอบแล้วไม่มีสิ่งที่ผู้แปลที่มีประสบการณ์แปลมาหลายสิบปีแปลผิดพลาด แต่เป็นความจงใจของลูกค้าที่ต้องการขอคืนค่าแปล ให้ลูกค้านำผลงานที่จ้างแปลจากศูนย์แปลเอกสารแห่งอื่น หากพบว่าคำแปลของเราเหมือนเดิม เปลี่ยนแปลงเพียงบางส่วนซึ่งตามความต้องการของลูกค้าโดยไม่คำนึงถึงต้นฉบับที่จัดส่งให้ประเมินราคา บริษัทฯ ไม่คืนค่าบริการแปลทุกกรณี หมายเหตุ: การแปลเอกสารผิดพลาดเพียงการสะกดชื่อ หรือผิดพลาดด้านตัวเลข ไม่ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรง แต่หากการ แปลเอกสาร ไม่ตรงกับต้นฉบับไม่เป็นภาษาที่เจ้าของภาษาใช้ เรายินดีคืนค่าบริการให้ท่านทั้งจำนวน รับแปลเอกสารด่วน ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารด่วน 20 ปี บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ภายใต้การบริหารงานของคุณพูลศักดิ์ อาชีพนักแปลอิสระ ซึ่งเริ่มชีวิตการเป็นนักแปลอิสระมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เชี่ยวชาญด้านการแปลเอ... รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ รับแปลสัญญาด่วน สั่งแปลได้ทันที รับแปลสัญญาภาษาอังกฤษ โดยผู้แปลประสบการณ์มากกว่า 20 ปี พร้อมให้บริการท่านทันทีที่ตกลงจ้างแปลสัญญา และยินดีตอบคำถามทุกคำถามหากท่านจ้างแปลสัญญาภาษาอังกฤษแล้วมีข้อสงสัยในคำแปลสัญญา หร... รับแปลสัญญาจ้าง Employment Contract เราคือตัวจริง ที่ให้บริการรับแปลสัญญามาโดยตลอดระยะเวลา 20 ปี เต็ม คุณพูลศักดิ์ ผู้แปลมีประสบการณ์แปลสัญญา กฎหมาย มาตลอดระยะเวลา 20 ปี และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าจากภาคส่วนต่างๆ มากมา... รับแปลสัญญาเช่า Lease Agreement รับแปลสัญญาเช่า ด้วยประสบการณ์แปล 20 ปี โดยคุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ผู้มีประสบการณ์แปลสัญญาเช่ามามากกว่า 5,000 ฉบับ ตลอดระยะเวลาการรับแปลสัญญา 20 ปี การแปลสัญญาเช่ามักจะต้องตามมาด้ว... รับแปลภาษาฝรั่งเศส -ไทย - อังกฤษ แปลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาฝรั่งเศสประสบการณ์มากกว่า 10 ปี รับแปลภาษาฝรั่งเศส โดยอดีตนักการทูต เชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศสเทียบเท่าเจ้าของภาษา เรามีทีมงานที่แข็งแกร่ง พร้อมให้บริการแปลภาษาฝรั่งเศสด่วน ให้กับท่านได้ทันทีที่ตกลงจ้างแปลภาษาฝรั่งเศส... รับแปลคำพิพากษา รับแปลคำฟ้องจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ คำพิพากษาที่ศาลออกให้คือ เมื่อคดีสิ้นสุดลง ดังนั้น หากผู้เป็นเจ้าของเอกสารจะต้องมีเอกสารดังกล่าวหลังจากที่ศาลตัดสินโดยสังเกตด้านมุมบนซ้าย จะมีเลขทะเบียน คดีหมายเลขดำเลขที่.... นั่นคือการสิ้นสุดคดีเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีผู้ต้องการนำเอกสารไปยืนยันเพื่อยื่นขอวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวหรือวีซ่าธุรกิจ หรือวีซ่าเรียนต่อ หรือคำพิพากษาให้เป็นผู้ปกครองบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จะต้องทำการแปลเอกสารดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล โดยผู้เป็นเจ้าของเอกสารจะต้องจัดทำคำขอสำเนาจากสำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ของศาลลงลายมือชื่อ และมีอายุการรับรองสำเนาไม่เกิน 6 เดือน จึงจะสามารถนำเอกสารแปลพร้อมรับรองกงสุลได้ รับแปลเอกสารด่วน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าบริการแปลเอกสาร วิธีชำระค่าบริการแปลเอกสาร ติดต่อแปลเอกสาร รับแปลสัญญา รับแปลสัญญาจ้าง รับแปลสัญญาเช่า รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลเอกสารรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญศาล รับแปลเอกสารด่วน หน้าแรก รับแปลเอกสารด่วน รับแปลสัญญา แปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญีุ่่น รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลเอกสารด่วนหน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าบริการแปลเอกสาร วิธีชำระค่าแปลเอกสาร ติดต่อแปลเอกสาร Copyright (c) 2014 ขอสงวนสิทธิ์ในข้อความที่จัดทำขึ้นทั้งหมด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติผู้กระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ หจก. พูลศักดิ์การแปล 545/285 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ ซอยมังกร-ขันดี ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร. 02-1741022 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0865577100 Line ID: 0814580240 E-mail: pulsaktranslation@gmail.com Visitors: 8,776 ยินดีให้บริการรับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาจีนhttps://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=history
  ประวัติหน้า 'แพนแกรม' - วิกิพีเดีย คำอธิบาย ประวัติหน้า 'แพนแกรม' ดูปูมของหน้านี้ ไปที่: ป้ายบอกทาง , ค้นหา ค้นหารุ่นปรับปรุง ย้อนไปตั้งแต่ปี: เดือน: ทั้งหมด มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ตัวกรอง ป้ายระบุ : สำหรับทุกรุ่นซึ่งแสดงข้างล่างนี้ คลิกวันที่และเวลาของรุ่นเพื่อดู สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติม ดูที่ วิธีใช้:ประวัติ และ วิธีใช้:คำอธิบายอย่างย่อ ... ไบต์) (+826) ‎ . . ( → ‎ ภาษาไทย ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 01:58, 4 มกราคม 2559 ‎ 122.155.43.83 ( พูดคุย ) ‎ . . (16,718 ไบต์) (+823) ‎ . . ( → ‎ ภาษาไทย ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 14:48, 24 มีนาคม 2558 ... ) (-75) ‎ . . ( → ‎ ภาษาไทย: ตัด “ผู้ใหญ่ลีรู้ทฤษฎีน้ำแข็ง” ออก เพราะไม่ใช่แพนแกรม ... | เรื่องที่เขียน ) ‎ . . (16,592 ไบต์) (+75) ‎ . . ( → ‎ ภาษาไทย ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 17:10, 15 ... ) (-805) ‎ . . ( → ‎ ภาษาไทย ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 15:53, 12 มิถุนายน 2553 ‎ TobeBot ( พูดคุย CACHE

ประวัติหน้า 'แพนแกรม' - วิกิพีเดีย คำอธิบาย ประวัติหน้า 'แพนแกรม' ดูปูมของหน้านี้ ไปที่: ป้ายบอกทาง , ค้นหา ค้นหารุ่นปรับปรุง ย้อนไปตั้งแต่ปี: เดือน: ทั้งหมด มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ตัวกรอง ป้ายระบุ : สำหรับทุกรุ่นซึ่งแสดงข้างล่างนี้ คลิกวันที่และเวลาของรุ่นเพื่อดู สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติม ดูที่ วิธีใช้:ประวัติ และ วิธีใช้:คำอธิบายอย่างย่อ เครื่องมือภายนอก: สถิติประวัติรุ่น ค้นหาประวัติรุ่น การแก้ไขแบ่งตามผู้ใช้ จำนวนผู้เฝ้าดู สถิติการเข้าดูหน้า อธิบาย: (ป) = ความแตกต่างกับรุ่นปัจจุบัน, (ก) = ความแตกต่างกับรุ่นก่อนหน้า, ล = มีการแก้ไขเล็กน้อย, → = การแก้ไขเฉพาะส่วน, ← = คำอธิบายอย่างย่ออัตโนมัติ (ล่าสุด | เก่าสุด ) ดู (ใหม่กว่า 50 | เก่ากว่า 50 ) ( 20 | 50 | 100 | 250 | 500 ) (ป | ก ) 02:33, 8 พฤศจิกายน 2560 ‎ Potapt ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ . . (17,681 ไบต์) (-3) ‎ . . ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 10:34, 28 พฤศจิกายน 2559 ‎ Breaksreak ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ . . (17,684 ไบต์) (+140) ‎ . . ( ทำกลับ ) ( ป้ายระบุ : VisualEditor:เปลี่ยน ) ( ป | ก ) 04:45, 3 มีนาคม 2559 ‎ 223.24.43.138 ( พูดคุย ) ‎ . . (17,544 ไบต์) (+826) ‎ . . ( → ‎ ภาษาไทย ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 01:58, 4 มกราคม 2559 ‎ 122.155.43.83 ( พูดคุย ) ‎ . . (16,718 ไบต์) (+823) ‎ . . ( → ‎ ภาษาไทย ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 14:48, 24 มีนาคม 2558 ‎ Dolkungbighead ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ . . (15,895 ไบต์) (+108) ‎ . . (+ หมวดหมู่:วลี . + หมวดหมู่:การเรียงพิมพ์ ด้วย ฮอทแคต ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 02:02, 7 มีนาคม 2558 ‎ OctraBot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (15,787 ไบต์) (-16) ‎ . . (แทนที่ ‘(?mi)\{\{Link FA\|.+?\}\}\n?’ ด้วย ‘’: เลิกใช้ เปลี่ยนไปใช้วิกิสนเทศ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 21:19, 29 พฤษภาคม 2557 ‎ Xqbot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (15,803 ไบต์) (+17) ‎ . . (โรบอต: ลิงก์บทความคัดสรร hr:Pangram . ปรับแต่งให้อ่านง่าย) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 17:46, 21 กันยายน 2556 ‎ Lotje ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ . . (15,786 ไบต์) (+40) ‎ . . ({{commonscat|Typeface pangram samples}}) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 20:05, 15 พฤษภาคม 2556 ‎ OctraBot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (15,746 ไบต์) (-56) ‎ . . (เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 22:12, 10 มีนาคม 2556 ‎ Nullzerobot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (15,802 ไบต์) (-797) ‎ . . (ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 08:05, 4 มกราคม 2556 ‎ JackieBot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (16,599 ไบต์) (+22) ‎ . . (r2.7.2) (โรบอต เพิ่ม: fa:پانگرام ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 19:36, 27 ธันวาคม 2555 ‎ Untsamphan ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ . . (16,577 ไบต์) (-75) ‎ . . ( → ‎ ภาษาไทย: ตัด “ผู้ใหญ่ลีรู้ทฤษฎีน้ำแข็ง” ออก เพราะไม่ใช่แพนแกรม เป็นข้อความทดสอบฟอนต์ ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 12:47, 22 กรกฎาคม 2555 ‎ TjBot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (16,652 ไบต์) (+45) ‎ . . (r2.7.2) (โรบอต เพิ่ม: ta:எல்லா எழுத்து ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 22:20, 24 มิถุนายน 2555 ‎ Justincheng12345-bot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (16,607 ไบต์) (+15) ‎ . . (r2.7.3) (โรบอต เพิ่ม: gd:Pangram ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 09:31, 24 มิถุนายน 2555 ‎ Gumara~thwiki ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ . . (16,592 ไบต์) (+75) ‎ . . ( → ‎ ภาษาไทย ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 17:10, 15 มีนาคม 2555 ‎ EmausBot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (16,517 ไบต์) (+5) ‎ . . (r2.7.2+) (โรบอต แก้ไข: ar:جامع حروف ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 11:41, 25 กุมภาพันธ์ 2555 ‎ Luckas-bot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (16,512 ไบต์) (+15) ‎ . . (r2.7.1) (โรบอต เพิ่ม: id:Pangram ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 16:42, 30 มิถุนายน 2554 ‎ Luckas-bot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (16,497 ไบต์) (+15) ‎ . . (r2.7.1) (โรบอต เพิ่ม: sk:Pangram ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 13:33, 7 มิถุนายน 2554 ‎ CocuBot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (16,482 ไบต์) (+24) ‎ . . (r2.6.1) (โรบอต เพิ่ม: be:Панграма ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 03:07, 6 เมษายน 2554 ‎ Luckas-bot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (16,458 ไบต์) (+20) ‎ . . (r2.7.1) (โรบอต เพิ่ม: ar:بنغرام ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 19:33, 13 มีนาคม 2554 ‎ ZéroBot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (16,438 ไบต์) (+16) ‎ . . (r2.6.5) (โรบอต เพิ่ม: ca:Pangrama ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 08:17, 13 พฤศจิกายน 2553 ‎ Portalian ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ . . (16,422 ไบต์) (-805) ‎ . . ( → ‎ ภาษาไทย ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 15:53, 12 มิถุนายน 2553 ‎ TobeBot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (17,227 ไบต์) (+29) ‎ . . (โรบอต เพิ่ม: my:ပန်ဂရမ် ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 16:44, 5 พฤษภาคม 2553 ‎ M-Bot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (17,198 ไบต์) (+30) ‎ . . (แทนที่คำอัตโนมัติ (-<references/> +{{รายการอ้างอิง}}) ด้วย บอต ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 08:32, 6 กุมภาพันธ์ 2553 ‎ SieBot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (17,168 ไบต์) (-6) ‎ . . (โรบอต แก้ไข: ml:പാൻഗ്രാം ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 09:02, 27 พฤศจิกายน 2552 ‎ 124.157.150.119 ( พูดคุย ) ‎ . . (17,174 ไบต์) (+1) ‎ . . ( → ‎ อารบิก ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 09:01, 27 พฤศจิกายน 2552 ‎ 124.157.150.119 ( พูดคุย ) ‎ . . (17,173 ไบต์) (+2) ‎ . . ( → ‎ จีน ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 22:37, 26 พฤศจิกายน 2552 ‎ 124.157.150.119 ( พูดคุย ) ‎ . . (17,171 ไบต์) (+244) ‎ . . ( → ‎ ภาษาเกาหลี ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 05:18, 18 กันยายน 2552 ‎ Alexbot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (16,927 ไบต์) (+17) ‎ . . (โรบอต เพิ่ม: ro:Pangramă ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 12:46, 26 กรกฎาคม 2552 ‎ Octahedron80 ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ . . (16,910 ไบต์) (-9) ‎ . . ( → ‎ ภาษาไทย ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 10:53, 26 กรกฎาคม 2552 ‎ Octahedron80 ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ . . (16,919 ไบต์) (0) ‎ . . ( → ‎ ภาษาไทย ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 17:23, 4 พฤษภาคม 2552 ‎ 118.174.184.41 ( พูดคุย ) ‎ . . (16,919 ไบต์) (-3) ‎ . . ( → ‎ ภาษาเอสเปรันโต ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 05:34, 16 เมษายน 2552 ‎ Love Krittaya ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ . . (16,922 ไบต์) (+25) ‎ . . ( → ‎ ภาษาไทย ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 05:31, 16 เมษายน 2552 ‎ Love Krittaya ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (16,897 ไบต์) (+225) ‎ . . ( → ‎ อ้างอิง ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 03:30, 8 กุมภาพันธ์ 2552 ‎ VolkovBot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (16,672 ไบต์) (+22) ‎ . . (โรบอต เพิ่ม: io:Tot-alfabetajo ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 00:31, 17 มกราคม 2552 ‎ VolkovBot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (16,650 ไบต์) (+15) ‎ . . (โรบอต เพิ่ม: hr:Pangram ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 18:23, 12 มกราคม 2552 ‎ Idioma-bot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (16,635 ไบต์) (+15) ‎ . . (โรบอต เพิ่ม: tr:Pangram ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 00:08, 21 พฤศจิกายน 2551 ‎ TXiKiBoT ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (16,620 ไบต์) (+16) ‎ . . (โรบอต เพิ่ม: pt:Pangrama ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 08:54, 27 สิงหาคม 2551 ‎ Jotterbot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (16,604 ไบต์) (+22) ‎ . . (โรบอต เพิ่ม: sr:Панграм ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 18:47, 16 กรกฎาคม 2551 ‎ 202.69.140.6 ( พูดคุย ) ‎ . . (16,582 ไบต์) (+780) ‎ . . ( → ‎ ภาษาไทย ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 17:24, 9 กรกฎาคม 2551 ‎ JAnDbot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (15,802 ไบต์) (+38) ‎ . . (โรบอต เพิ่ม: ml:പാന്‍ഗ്രാം ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 04:30, 16 มิถุนายน 2551 ‎ BotKung ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (15,764 ไบต์) (+41) ‎ . . (เก็บกวาด +แจ้ง รอตรวจสอบ ด้วย บอต ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 22:27, 8 เมษายน 2551 ‎ Portalian ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ . . (15,723 ไบต์) (+57) ‎ . . ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 07:55, 25 มีนาคม 2551 ‎ PipepBot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (15,666 ไบต์) (+17) ‎ . . (โรบอต เพิ่ม: az:Panqramma ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 17:35, 11 มกราคม 2551 ‎ Portalian ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (15,649 ไบต์) (+14) ‎ . . ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 10:32, 18 ตุลาคม 2550 ‎ Octahedron80 ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ . . (15,635 ไบต์) (+1) ‎ . . ( → ‎ ภาษาไทย ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 10:30, 18 ตุลาคม 2550 ‎ Octahedron80 ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ . . (15,634 ไบต์) (+57) ‎ . . ( → ‎ ภาษาไทย ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 09:49, 18 ตุลาคม 2550 ‎ Portalian ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (15,577 ไบต์) (0) ‎ . . ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 20:37, 2 ตุลาคม 2550 ‎ SieBot ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (15,577 ไบต์) (+17) ‎ . . (robot Adding: hu:Pangramma ) ( ทำกลับ ) ( ป | ก ) 00:18, 16 กันยายน 2550 ‎ เนยสด ( พูดคุย | เรื่องที่เขียน ) ‎ ล . . (15,560 ไบต์) (+15) ‎ . . ( → ‎ ภาษาไทย ) ( ทำกลับ ) (ล่าสุด | เก่าสุด ) ดู (ใหม่กว่า 50 | เก่ากว่า 50 ) ( 20 | 50 | 100 | 250 | 500 ) ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wikipedia.org/wiki/แพนแกรม ' รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน พูดคุย เรื่องที่เขียน สร้างบัญชี ล็อกอิน เนมสเปซ บทความ อภิปราย สิ่งที่แตกต่าง ดู เนื้อหา แก้ไข ประวัติ เพิ่มเติม ค้นหา การนำทาง หน้าหลัก ถามคำถาม บทความคัดสรร บทความคุณภาพ เหตุการณ์ปัจจุบัน สุ่มบทความ มีส่วนร่วม เกี่ยวกับวิกิพีเดีย ศาลาประชาคม ปรับปรุงล่าสุด ติดต่อวิกิพีเดีย บริจาคให้วิกิพีเดีย วิธีใช้ เครื่องมือ หน้าที่ลิงก์มา การปรับปรุงที่เกี่ยวโยง Atom อัปโหลดไฟล์ หน้าพิเศษ สารสนเทศหน้า สิ่งนี้ใน วิกิสนเทศ ภาษาอื่น นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพีเดีย ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้พัฒนา นโยบายการใช้คุกกี้ รุ่นโมบายล์http://seedtutor.com
 ติวเตอร์กวดวิชาSeedTutor รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษที่บ้าน สอนพิเศษตัวต่อตัว เรียนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษตามบ้าน หาติวเตอร์ หาครูสอนตามบ้านวิชาภาษาอังกฤษ คณิต เลข หน้าแรก หลักสูตร อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย ติวเลข GED IGCSE สมัครเรียน ทีมติวเตอร์ ผลตอบรับ บทความ Site สอนพิเศษตัวต่อตัว อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย GED IGCSE Prev Next สอนพิเศษตามบ้าน ด้วยวิธีการปลูกความรู้จากประสบการณ์กว่า ... ซึ่งมีการเตรียมหลักสูตรที่รองรับทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลาย ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์(เลข) ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ... ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ ครอบคลุมทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น Inter , Ep(English Program), 2 ... วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ สอนพิเศษตัวต่อตัว ระดับประถม ป.1,2,3,4,5,6 หลักสูตรติวเข้ม เพิ่มเกรด วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ สอนพิเศษตัวต่อตัว ... (ม.1-3) เปิดรับ เรียนพิเศษตัวต่อตัว วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน CACHE

ติวเตอร์กวดวิชาSeedTutor รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษที่บ้าน สอนพิเศษตัวต่อตัว เรียนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษตามบ้าน หาติวเตอร์ หาครูสอนตามบ้านวิชาภาษาอังกฤษ คณิต เลข หน้าแรก หลักสูตร อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย ติวเลข GED IGCSE สมัครเรียน ทีมติวเตอร์ ผลตอบรับ บทความ Site สอนพิเศษตัวต่อตัว อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย GED IGCSE Prev Next สอนพิเศษตามบ้าน ด้วยวิธีการปลูกความรู้จากประสบการณ์กว่า 10ปี เมล็ดพันธุ์กว่า 10,000ครอบครัว ครูป๊อบพร้อมที่จะดูแลคอยใส่ปุ๋ยใส่อาหารทางการศึกษาเพื่อเป็นต้นใม้ใหญ่ในอนาคต ซึ่งทางครูป๊อบมีทีมเพาะปลูกด้วยระบบการ สอนพิเศษ แบบตัวต่อตัวเจาะลึกแต่ละวิชาโดยเน้นใช้ “ความเข้าใจไม่ท่องจำ” หลักการสอนที่มีกลยุทย์แนวคิดที่แปลกแตกต่างจากรูปแบบการ สอนพิเศษ เดิม โดยวิธีการคัดเลือกทีมเพาะ(ทีม ติวเตอร์ )อย่างมืออาชีพจากมหาวิทยาลัยชื่อดังนำทีมด้วย ติวเตอร์ จากจุฬา ติวเตอร์ จากธรรมศาสตร์ ซึ่งมีการเตรียมหลักสูตรที่รองรับทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลาย ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์(เลข) ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เรียนพิเศษตัวต่อตัว ครูป๊อบยินดีช่วยเพาะเมล็ดพันธุ์ของท่านให้พร้อมกับสนามแข่งขันทุกสนาม ตั้งแต่เตรียมเข้าอนุบาล ติวเตรียมสอบเข้า ป.1 ม.1 ม.3 และติวสอบเข้ามหาลัย 1.เรามี ติวเตอร์ ที่ผ่านการคัดเลือกจากครูป๊อบ 3000คน+ 2. ติวเตอร์ ทุกคนมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเท่านั้น เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล ศิลปากร ( สามารถดูประวัติติวเตอร์ได้ที่ ) 3.มีความปลอดภัยสูง เราให้ติวเตอร์ทุกคนทำสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตนต่อผู้ปกครอง 4. ติวเตอร์ ทุกคนผ่านการสอน และมีประสบการณ์สอนพิเศษตัวต่อตัว 5.รับประกันความพอใจของ ติวเตอร์ “สอนไม่ดี สอนไม่เข้าใจ เปลี่ยนทันที” 1.ผู้ปกครอง หรือนักเรียนแจ้ง วิชา วัน-เวลา สถานทีตามสะดวก 2.ทางเราจะเช็ค และจัดหา ติวเตอร์ ที่เหมาะ และแจ้งประวัติให้ทราบ 3.เป็นลักษณะการเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว และกลุ่มย่อยเป็นหลัก 4.เรียนขั้นต่ำ 2ชั่วโมง/ครั้ง 5.ชำระค่าเรียนกับติวเตอร์เป็นครั้งๆ 1.วัน-เวลา สถานที่ นัดตามสะดวกได้เลย (ค่าใช้จ่ายทุกอย่างรวมค่าเดินทาง และค่าเอกสารแล้ว) 2.ความเอาใจใส่สูงมากเพราะเป็นการ เรียนพิเศษตัวต่อตัว ซักถามกันให้เคลียร์กันไปข้างเลย 3.ค่าเรียน ไม่มีข้อผูกมัด เพราะจ่ายเป็นครั้งๆ ไม่ได้จ่ายเป็นคอร์ส 4.สามารถเปลี่ยนที่เรียนได้ผิดกับการเรียนเป็นคอร์สที่สถาบัน 5.ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา อยากเรียนช่วงไหน อยากเรียนตอนไหน ก่อนสอบหรือติวเข้ม สะดวกกว่าเรียนที่สถาบัน 6.ปลอดภัย และสะดวกสบาย เพราะ เรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรอนุบาล และเตรียมอนุบาล ครอบคลุมทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น Inter , Ep(English Program), 2ภาษา(Bilingual) เตรียมอนุบาล เตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน ช่วงอายุ 2-3ขวบ ให้ความรู้วิชาที่จำเป็นก่อนเข้าโรงเรียน เช่น การสร้างIQ และวิธีคิด จินตคณิต รวมถึงการหัดเขียน ก-ฮ และA-Z ติวสอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตเกษตร สาธิตจุฬา สาธิตปทุมวัน สาธิตประสานมิตร อัสสัมชัญและโรงเรียนชื่อดังอีกมากมาย ทุกวิชาหลักสูตรไทยราคา 150บาท/ช.ม. หลักสูตร Inter, English Program และBilingual 200บาท/ช.ม. เรียนมากกว่า 1คน คนต่อไปเพิ่มชั่วโมงละ 100บาทต่อคน (เรียนขั้นต่ำ 2ชั่วโมง/ครั้ง ) ราคานี้รวมค่าเดินทาง ค่าเอกสารเรียบร้อยแล้ว ระดับประถม (ป.1-6) เปิดรับ สอนพิเศษตัวต่อตัว วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ ครอบคลุมทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น Inter , Ep(English Program), 2ภาษา(Bilingual) สอนพิเศษตัวต่อตัว ระดับประถม ป.1,2,3,4,5,6 หลักสูตรปรับพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ สอนพิเศษตัวต่อตัว ระดับประถม ป.1,2,3,4,5,6 หลักสูตรติวเข้ม เพิ่มเกรด วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ สอนพิเศษตัวต่อตัว ระดับประถม ป.1,2,3,4,5,6 หลักสูตรดูแลการบ้าน เป็นครูพี่เลี้ยงคอยดูแล และแนะแนวทางการศึกษาและความคิด สอนพิเศษตัวต่อตัว ระดับประถม ป.1,2,3,4,5,6 หลักสูตรสอบแข่งขัน สสวท. O-net ติวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนหอวัง บดินทร์เดชา สตรีวิทยา อัสสัมชัญ เซนต์โย วัฒนาวิทยาลัย เซนต์ฟรัง ทิวไผ่งาม เซนต์คาเบรียล เซนต์ดอมินิก กรุงเทพคริสเตียน เขมมะ อัมพรไพศาล ราชินี และโรงเรียนชื่อดังอีกมากมาย ทุกวิชาหลักสูตรไทยราคา 200บาท/ช.ม. หลักสูตร Inter, English Program และBilingual 250บาท/ช.ม. เรียนมากกว่า 1คน คนต่อไปเพิ่มชั่วโมงละ 100บาทต่อคน (เรียนขั้นต่ำ 2ชั่วโมง/ครั้ง ) ราคานี้รวมค่าเดินทาง ค่าเอกสารเรียบร้อยแล้ว ระดับมัธยมต้น (ม.1-3) เปิดรับ เรียนพิเศษตัวต่อตัว วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ ครอบคลุมทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น Inter , Ep(English Program), 2ภาษา(Bilingual) เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อปรับพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อติวเข้ม เพิ่มเกรด วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อดูแลการบ้าน เป็นครูพี่เลี้ยงคอยดูแล และแนะแนวทางการศึกษาและความคิด เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อตะลุยโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อสอบ O-Net ติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ หอวัง บดินทร์ และโรงเรียนชื่อดังอีกมากมาย ทุกวิชาหลักสูตรไทยราคา 200บาท/ช.ม. หลักสูตร Inter, English Program และBilingual 250บาท/ช.ม. เรียนมากกว่า 1คน คนต่อไปเพิ่มชั่วโมงละ 100บาทต่อคน (เรียนขั้นต่ำ 2ชั่วโมง/ครั้ง ) ราคานี้รวมค่าเดินทาง ค่าเอกสารเรียบร้อยแล้ว ระดับมัธยมปลาย (ม.4-6) เปิดรับ สอนพิเศษตามบ้าน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ ครอบคลุมทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น Inter , Ep(English Program), 2ภาษา(Bilingual) สอนพิเศษตามบ้าน ตัวต่อตัวม.4 ม.5 ม.6 เพื่อปรับพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ สอนพิเศษตามบ้าน ตัวต่อตัวม.4 ม.5 ม.6 เพื่อติวเข้ม เพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ สอนพิเศษตามบ้าน ตัวต่อตัวม.4 ม.5 ม.6 เพื่อดูแลการบ้าน เป็นครูพี่เลี้ยงคอยดูแล และแนะแนวทางการศึกษาและความคิด สอนพิเศษตามบ้าน ตัวต่อตัวม.4 ม.5 ม.6 เพื่อตะลุยโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ศิลปะ สอนพิเศษตามบ้าน ตัวต่อตัวม.4 ม.5 ม.6 เพื่อนเตรียมตัวสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยจะแบ่งเป็นหลักสูตร ดังนี้ ติวเข้ม เรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรแอดมิชชั่น Admission ติวเข้ม เรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรติวสอบ GAT เชื่อมโยง และ GAT ภาษาอังกฤษ(Eng) ติวเข้ม เรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรติวสอบPAT1 (คณิต) ติวเข้ม เรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรติวสอบ PAT2 (วิทย์-ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ติวเข้ม เรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรติวสอบPAT3 (วิศวกรรมศาสตร์) ติวเข้ม เรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรติวสอบPAT4 (สถาปัตยกรรมศาสตร์) ติวเข้ม เรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรติวสอบPAT6 (ศิลปกรรมศาสตร์) ติวเข้ม เรียนพิเศษที่บ้าน หลักสูตรติวสอบPAT7 (ภาษาอื่นๆ) ทุกวิชาหลักสูตรไทยราคา 250บาท/ช.ม. หลักสูตร Inter, English Program และBilingual 300บาท/ช.ม. เรียนมากกว่า1คน คนต่อไปเพิ่มชั่วโมงละ 100บาทต่อคน (เรียนขั้นต่ำ 2ชั่วโมง/ครั้ง ) ราคานี้รวมค่าเดินทาง ค่าเอกสารเรียบร้อยแล้ว หลักสูตรสอบตรง สอนพิเศษที่บ้าน เพื่อ ติวสอบ Smart1 (Smart-I) สอบตรงเข้าธรรมศาสตร์ สอนพิเศษที่บ้าน เพื่อ ติวสอบ ตรงของจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล ศิลปากร ลาดกระบัง เกษตรศาสตร์ สอนพิเศษที่บ้าน เพื่อ ติวสอบ และ IGCSE สอนพิเศษที่บ้าน เพื่อ ติวสอบ SAT(Part Math) และ SAT(Part English) ทุกวิชาหลักสูตรไทยราคา 250-300บาท/ช.ม. หลักสูตร Inter 350-400บาท/ช.ม. เรียนมากกว่า 1คน คนต่อไปเพิ่มชั่วโมงละ 100บาทต่อคน (เรียนขั้นต่ำ 2ชั่วโมง/ครั้ง ) ราคานี้รวมค่าเดินทาง ค่าเอกสารเรียบร้อยแล้ว หลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย เปิดรับติวของทุกมหาวิทยาลัยทั้งหลักสูตรไทย และInter สอนพิเศษที่บ้าน เพื่อ ติวสอบ GED เพื่อเทียบวุฒิ ม.6 ติวเตอร์ ติวสอบกลางภาค และปลายภาค ติวเตอร์ ติวสอบวิชาสถิติ บัญชี แคลคูลัส บริหารธุรกิจ เคมี ฟิสิกส์ กลศาสตร์ กฎหมาย ทุกวิชาหลักสูตรไทยราคา 300บาท/ช.ม. หลักสูตร Inter 350-400บาท/ช.ม. เรียนมากกว่า 1คน คนต่อไปเพิ่มชั่วโมงละ 100บาทต่อคน (เรียนขั้นต่ำ 2ชั่วโมง/ครั้ง ) ราคานี้รวมค่าเดินทาง ค่าเอกสารเรียบร้อยแล้ว ออกสื่อกับ Nation บริการของเรา ติวเลข ติวคณิตศาสตร์ เรียนพิเศษตัวต่อตัว ออกสื่อกับNation เรียนเลขประถมตัวต่อตัว ผลตอบรับ ขอบคุณติวเตอร์ทุกคนที่มาสอนให้หลานอ่านออกเขียนได้ คุณจารวี ตั้งแต่ผมหาติวเตอร์มาสอนลูกที่บ้าน ผมเห็นว่าลูกผมคะแนนดีขึ้น วัชรศักย์ ภาพิชมนทน์ ผมหมดความเป็นห่วงเรื่องการเดินทางของลูก และไม่ต้องคอยรับส่งหลังเลิกเรียน สมเกียรติ ไพบูลย์กิจ คำค้นหา กวดวิชา กวดวิชาตามบ้าน กวดวิชาฟิสิกส์ ครูสอนพิเศษ คลองสามวา ดุสิต ตลิ่งชัน ติวสอบ ติวสอบเข้า ม.1 ติวเตอร์ บางกะปิ บางรัก ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร รับสอนพิเศษ รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ รับ สอน พิเศษ คณิตศาสตร์ ชั้น ประถม รับสอนพิเศษตามบ้าน รับสอนพิเศษที่บ้าน รับ สอน พิเศษ ฟิสิกส์ รับสอนพิเศษฟิสิกส์ รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ รับ สอน พิเศษ ภาษา อังกฤษ รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตามบ้าน รับสอนพิเศษอนุบาล รับสอนพิเศษเคมี ลาดกระบัง สอนพิเศษ สอนพิเศษตัวต่อตัว สอนพิเศษตามบ้าน สอนพิเศษที่บ้าน สอนพิเศษประถม สอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สัมพันธวงศ์ สุดถนน สุดเขตกรุงเทพมหานคร หนองจอก หาครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ เรียนพิเศษตัวต่อตัว เรียนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวตามบ้าน กวดวิชา เคมี ม.5 เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว บทความควรอ่าน - สอนพิเศษตัวต่อตัว แถวประตูน้ำ - ครูสอนพิเศษวิทย์ ม.1 ตัวต่อตัว สามย่าน - สอนพิเศษฟิสิกส์ตัวต่อตัวที่บ้าน แถวโลตัสบางใหญ่ - สอนพิเศษที่บ้าน พระราม6 สอนพิเศษตัวต่อตัว - สอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว สาทร - รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัว ศรีนครินทร์ - สอนพิเศษตัวต่อตัว เซ็นทรัลพระราม9 - ครูสอนพิเศษตัวต่อตัว ช่องนนทรี เรียนพิเศษ - เรียนพิเศษตัวต่อตัว ร่มเกล้า - รับติววิทย์ตัวตอ่อตัว ปุณณวิถี - ติวเตอร์ตัวต่อตัว ติวานนท์ - รับสอนพิเศษเคมีตัวต่อตัว ถนนบำรุงเมือง ติดต่อ 5/300 ซอยนาคนิวาส37 ถนนนาคนิวาส(ลาดพร้าว71) เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 061-191-9654 ซีด ติวเตอร์ Back to Top © 2005-2018 | SeedTutor สถาบันเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ Powered by Tutor Go Home(ติวเตอร์ส่งตรงถึงบ้าน) สอนพิเศษตามบ้าน สอนพิเศษที่บ้าน สอนพิเศษตัวต่อตัว เรียนพิเศษตัวต่อตัว เรียนพิเศษที่บ้าน ติวเตอร์ตามบ้าน หาติวเตอร์ ครูสอนพิเศษตามบ้าน หาครูสอนพิเศษ ครูสอนตามบ้าน ครูสอนตัวต่อตัวhttp://rhino-estel.com
  Rhino 닫기 MY MENU 검색 หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้ เข้าร่วม ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบ เกี่ยวกับเรา back เกี่ยวกับเรา แนะนำบริษัท ประกาศนียบัตร สินค้า back สินค้า PALLET TRUCK back PALLET TRUCK HAND PALLET TRUCK HIGH LIFT PALLET TRUCK ELECTRIC PALLET TRUCK HYDRAULIC LIFT TABLE back HYDRAULIC LIFT TABLE LIFT TABLE ELECTRIC LIFT TABLE HYDRAULIC STACKER back HYDRAULIC STACKER MANUAL STACKER SEMI - ... ติดต่อเรา MY MENU BASKET MENU ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย English English ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย English CACHE

Rhino 닫기 MY MENU 검색 หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้ เข้าร่วม ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบ เกี่ยวกับเรา back เกี่ยวกับเรา แนะนำบริษัท ประกาศนียบัตร สินค้า back สินค้า PALLET TRUCK back PALLET TRUCK HAND PALLET TRUCK HIGH LIFT PALLET TRUCK ELECTRIC PALLET TRUCK HYDRAULIC LIFT TABLE back HYDRAULIC LIFT TABLE LIFT TABLE ELECTRIC LIFT TABLE HYDRAULIC STACKER back HYDRAULIC STACKER MANUAL STACKER SEMI - ELECTRIC STACKER FULL ELECTRIC STACKER HYDRAULIC DRUM back HYDRAULIC DRUM DRUM HANDLER DRUM CARRIER DRUM LIFTER HYDRAULIC FLOOR CRANE HYDRAULIC PRESS ORDER PICKER back ORDER PICKER ORDER PICKER SCISSOR TYPE WORK PLATFORM AERIAL WORK PLATFORM DOCK LEVELER MAKE TO ORDER back MAKE TO ORDER X - LIFT LIFT HYDRAULIC OTHER บริการ back บริการ ผลงานที่ผ่านมา ข่าวสาร back ข่าวสาร ข่าวสาร โปรโมชั่น ติดต่อเรา MY MENU BASKET MENU ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย English English ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย English English หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้ เข้าร่วม ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบ MENU เกี่ยวกับเรา แนะนำบริษัท ประกาศนียบัตร สินค้า PALLET TRUCK HAND PALLET TRUCK HIGH LIFT PALLET TRUCK ELECTRIC PALLET TRUCK HYDRAULIC LIFT TABLE LIFT TABLE ELECTRIC LIFT TABLE HYDRAULIC STACKER MANUAL STACKER SEMI - ELECTRIC STACKER FULL ELECTRIC STACKER HYDRAULIC DRUM DRUM HANDLER DRUM CARRIER DRUM LIFTER HYDRAULIC FLOOR CRANE HYDRAULIC PRESS ORDER PICKER ORDER PICKER SCISSOR TYPE WORK PLATFORM AERIAL WORK PLATFORM DOCK LEVELER MAKE TO ORDER X - LIFT LIFT HYDRAULIC OTHER บริการ ผลงานที่ผ่านมา ข่าวสาร ข่าวสาร โปรโมชั่น ติดต่อเรา pinterest facebook twitter pinterest line Material Handling Equipments ความแตกต่างที่เหนือกว่าทั้งด้านคุณภาพ ความทนทาน และบริการที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...ราคาไม่แพง Material Handling Equipments ความแตกต่างที่เหนือกว่าทั้งด้านคุณภาพ ความทนทาน และบริการที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...ราคาไม่แพง Electric Pallet Truck Electric Stacker ความแตกต่างที่เหนือกว่าทั้งด้านคุณภาพ ความทนทาน และบริการที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...ราคาไม่แพง Electric Pallet Truck Electric Stacker ความแตกต่างที่เหนือกว่าทั้งด้านคุณภาพ ความทนทาน และบริการที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...ราคาไม่แพง Order Picker Order Picker ความแตกต่างที่เหนือกว่าทั้งด้านคุณภาพ ความทนทาน และบริการที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...ราคาไม่แพง Pallet Truck more + Hydraulic Lift more + Hydraulic Stacker more + Hydraulic Drum more + Hydraulic Floor more + Hydraulic Press more + Order Picker more + Made to Order more + RHINO (Under the management of Estel Co.,Ltd.) Address : 79/5 Moo2, Mahasawat, Bangkruay, Nonthaburi 11130 Thailand | Tel : 02-9852081-9 Ext. 220-227, 082 4501481 | Fax : 0-2985-2313 Copyright ⓒ 2017 Rhino . All rights reserved. Powered by dubuplus.com Tophttp://linepc.org
  ดาวน์โหลดฟรี LINE PC 5.6.0 ภาษาไทยฟรี LINE PC ดาวน์โหลดฟรี LINE โปรแกรมแชท LINE PC ภาษาไทย 01.02.2018 , LINE , by linepc . ดาวน์โหลดฟรี LINE PC (Download Free LINE PC) โปรแกรมแชทที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากแอพพลิเคชั่น LINE จากผู้พัฒนา Naver. Inc. ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นแอพแชทที่ได้รับความนิยมใช้งานมากที่สุดในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสามารถและรองรับการแชททุกรูปแบบ ใช้งานได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย ... ดาวน์โหลดฟรี LINE PC 5.6.0 ภาษาไทยฟรี LINE PC ดาวน์โหลดฟรี LINE โปรแกรมแชท LINE PC ภาษาไทย ... ภาษาไทย | LINE Windows | ดาวน์โหลดไลน์ | ดาวน์โหลดไลน์พีซี | โปรแกรมไลน์ | โหลด LINE PC ภาษาไทย ... / 10 Login Line PC by QR Code การตั้งค่าโปรแกรม LINE PC ภาษาไทย การปิดแจ้งเตือนในสมาร์ทโฟน ... PC for Mac OS ภาษาไทย ฟีเจอร์และความสามารถของ LINE PC ป้ายกำกับ Download LINE PC LINE LINE for PC LINE PC LINE PC ภาษาไทย LINE Windows ดาวน์โหลดไลน์ ดาวน์โหลดไลน์พีซี โปรแกรมไลน์ โหลด LINE PC ภาษาไทย CACHE

ดาวน์โหลดฟรี LINE PC 5.6.0 ภาษาไทยฟรี LINE PC ดาวน์โหลดฟรี LINE โปรแกรมแชท LINE PC ภาษาไทย 01.02.2018 , LINE , by linepc . ดาวน์โหลดฟรี LINE PC (Download Free LINE PC) โปรแกรมแชทที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากแอพพลิเคชั่น LINE จากผู้พัฒนา Naver. Inc. ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นแอพแชทที่ได้รับความนิยมใช้งานมากที่สุดในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสามารถและรองรับการแชททุกรูปแบบ ใช้งานได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย และมีจุดเด่นคือสติ๊กเกอร์ไลน์ที่มีความน่ารัก ผู้พัฒนาแอพ LINE เล็งเห็นถึงการต่อยอด จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ ขึ้นมา เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับคนรอบข้างได้ตลอดเวลา ทุกที่ทุกเวลา จึงได้พัฒนาเวอร์ชั่นสำหรับคอมพิวเตอร์ขึ้นมา โดยมีชื่อว่า LINE PC ซึ่งได้รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Mac OS สำหรับความสามารถของโปรแกรมแชท LINE PC เรียกได้ว่ามีความสามารถไม่แพ้เวอร์ชั่นสมาร์ทโฟนเลยทีเดียว ทั้งการรองรับการแชททุกรูปแบบ เช่น ข้อความ วิดีโอ รูปภาพ วิดีโอคอลล์ สติ๊กเกอร์ไลน์ เป็นต้น และหน้าตาของโปรแกรม ยังสามารถใช้งานได้ง่าย ปรับแต่งและตั้งค่าโปรแกรมได้ไม่ยุ่งยาก มือใหม่ก็สามารถใช้งานได้ง่าย สำหรับเพื่อนๆ ที่ใช้งาน LINE มาก่อนก็สามารถใช้งาน LINE PC ได้ทันที โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆ เพียงแค่ ล็อคอินผ่านทาง QRCODE หรือเพื่อนๆ คนไหนที่ยังไม่เคยใช้งานก็ สามารถลงทะเบียนสมัครใช้งานได้ง่าย ๆเพียงแค่ไปที่ แอพ LINE -> ตั้งค่า -> ลงทะเบียนอีเมลล์ เพียงแค่นี้ก็สามารถใช้งาน LINE PC ได้แล้ว แต่ถ้าใครยังสงสัยสามารถติดตาม ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครไลน์ ได้ที่นี้ โปรแกรมแชท LINE PC รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็น Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Window 10 รวมถึงยังรองรับการใช้งาน Mac OS ตั้งแต่รุ่น 10.8 เป็นต้นไป ใครสนใจเชิญดาวน์โหลด LINE PC เวอร์ชั่นล่าสุดไปใช้งานกันได้ฟรี พร้อมรองรับและสนับสนุนการใช้งานภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบ ข้อมูลรายละเอียดโปรแกรมแชท LINE PC Licenses : Freeware Developer : Naver lnc. OS : Windows ( XP / Vista / 7 / 8 / 10) / Mac OS File size: 35.82 MB. ดาวน์โหลด LINE เวอร์ชั่น PC Download for Windows | Download for Windows 8 | Download for Mac OS X อัพเดท LINE PC เวอร์ชั่นล่าสุด LINE PC 5.3.0 Text profiles with adjustable font and background color can now be used in place of a profile photo or video. Added a new option to lock LINE’s messenger window, including autolock time settings. Improved the way photo and video thumbnails appear on Timeline. Links can now be copied directly from the Links section under “See all contents.” Clicking an eyeshaped icon on the login screen reveals what has been entered in the password field. สำหรับ โปรแกรมแชท LINE PC ทางผู้พัฒนา Naver Inc. ได้แจกจ่ายให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้ฟรี ทั้งเวอร์ชั่น Windows และ Mac OS ใครที่สนใจเชิญโหลดไปใช้งานกันได้ โดยสามารถใช้งานได้ปลอดภัย และฟรี 100% Tags: Download LINE PC | LINE | LINE for PC | LINE PC | LINE PC ภาษาไทย | LINE Windows | ดาวน์โหลดไลน์ | ดาวน์โหลดไลน์พีซี | โปรแกรมไลน์ | โหลด LINE PC ภาษาไทย | โหลดไลน์ฟรี | ไลน์ | ไลน์คอมพิวเตอร์ | ไลน์พีซี ค้นหาสำหรับ: หน้า Download Line for Chrome Download Line For iPad Download Line PC For Mac OS X Download Line PC For Windows Download Line PC For Windows 8 / 10 Login Line PC by QR Code การตั้งค่าโปรแกรม LINE PC ภาษาไทย การปิดแจ้งเตือนในสมาร์ทโฟน และบนคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนใช้งาน LINE PC ขั้นตอนการเปลี่ยนอีเมลล์และรหัสผ่าน LINE PC ตั้งค่า LINE PC for Mac OS ภาษาไทย ฟีเจอร์และความสามารถของ LINE PC ป้ายกำกับ Download LINE PC LINE LINE for PC LINE PC LINE PC ภาษาไทย LINE Windows ดาวน์โหลดไลน์ ดาวน์โหลดไลน์พีซี โปรแกรมไลน์ โหลด LINE PC ภาษาไทย โหลดไลน์ฟรี ไลน์ ไลน์คอมพิวเตอร์ ไลน์พีซี LINEPC.org เป็นเว็บไซต์แฟนเพจแนะนำดาวน์โหลดโปรแกรม Line PC และขั้นตอนการใช้งานเท่านั้น และทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้นกับทาง Naver Inc. Powered by WordPress Copyright © 2017 LINE PC & Sitemaphttps://wn.com/Microsoft_Office_2013_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
  Microsoft Office 2013 ดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายนิดเดียว Create your page here Fullscreen player CHAT Tweet this page share on Facebook share in Google+ Friday, 16 February 2018 Videos Video Details Wiki News Chat Images More remove the playlist Microsoft Office 2013 ดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายนิดเดียว remove the playlist Longest Videos remove the playlist Microsoft Office 2013 ดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายนิดเดียว ... /view_content.php?content_ID=1508459 ลิงค์ ภาษาไทย สำรอง https://drive.google.com/open?id ... , microsoft office 2013 พร้อม crack ภาษาไทย , microsoft office 2013 พร้อม crack ภาษาไทย 32/ 64bit ... , microsoft office 2013 ฟรี ดาวน์โหลด, microsoft office 2013 ภาษาไทย, microsoft office 2013 ภาษาไทย 32 bit, microsoft office 2013 ภาษาไทย 64 bit, microsoft office 2013 ภาษาไทย crack, microsoft office 2013 ภาษาไทย full, microsoft office 2013 ภาษาไทย one2up, microsoft office 2013 ภาษาไทย ฟรี, microsoft CACHE

Microsoft Office 2013 ดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายนิดเดียว Create your page here Fullscreen player CHAT Tweet this page share on Facebook share in Google+ Friday, 16 February 2018 Videos Video Details Wiki News Chat Images More remove the playlist Microsoft Office 2013 ดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายนิดเดียว remove the playlist Longest Videos remove the playlist Microsoft Office 2013 ดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายนิดเดียว remove the playlist Longest Videos Microsoft Office 2013 Microsoft Office 2013 Microsoft 64-bit computing Collage Shopping Related News Top Headlines French German Hindi Indonesian Italian Persian Portuguese Russian Spanish WN Shopping Publications back to playlist แนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2013 มาติดตั้งในเครื่อง แบบง่าย ๆ คุณก็ทำได้ โหลด Office : http ://www.one2up.com/view_content .php ?content_ID=1447016 โหลดภาษาไทย : http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=1508459 ลิงค์ ภาษาไทย สำรอง https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUU20wVzJiclA0Wk0 แถมลิ้งค์ Activate เพิ่มเติมเผื่ออยากโหลดไปลองดู https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lULTRQSS1teWVURGs ติดตามช่อง https://www.youtube.com/user/sp8929 published: 06 Aug 2017 views: 30347 link https://goo.gl/Wgg5PY ตัว Activate ใช่ตัวนี้แทนครับ : https://goo.gl/GPvz3s เพจ https://www.facebook.com/Nod32password/ โปรแกรมอีกมากมาย http ://nonnoifree.blogspot.com/ activar microsoft office 2013 windows 10, activar microsoft office 2013 windows 8.1 , activate microsoft office 2013 windows 10, activate microsoft office 2013 windows 8.1, clave de microsoft office 2013 windows 8.1, como activar microsoft office 2013 permanentemente 2016, como ativar microsoft office 2013 windows 8.1, difference between microsoft office 2013 and 2016, error 1713 microsoft office 2013, microsoft office 2007 vs 2013, microsoft office 2010 vs 2013, microsoft office 2013, microsoft office 2013 + crack ถาวร, microsoft office 2013 25 character product key, microsoft office 2013 25 character product key free, microsoft office 2013 32 bit, microsoft office 2013 32 bit download, microsoft office 2013 32 bit free download, microsoft office 2013 32 bit full, microsoft office 2013 32 bit full crack, microsoft office 2013 32 bit ไทย , microsoft office 2013 32 bits, microsoft office 2013 64, microsoft office 2013 64 bit , microsoft office 2013 64 bit crack, microsoft office 2013 64 bit download, microsoft office 2013 64 bit free download, microsoft office 2013 64 bit full, microsoft office 2013 64 bit full crack, microsoft office 2013 64 bit one2up, microsoft office 2013 64 bit ฟรี, microsoft office 2013 64 bit ไทย, microsoft office 2013 94fbr, microsoft office 2013 access chapter 1, microsoft office 2013 access chapter 2 project b, microsoft office 2013 activator windows 7, microsoft office 2013 crack, microsoft office 2013 crack windows 7, microsoft office 2013 crack windows 8, microsoft office 2013 excel chapter 1, microsoft office 2013 excel chapter 1 project b, microsoft office 2013 excel chapter 2 project a, microsoft office 2013 excel chapter 3, microsoft office 2013 for windows 8 free download, microsoft office 2013 install windows 7, microsoft office 2013 install windows 8, microsoft office 2013 key, microsoft office 2013 para windows 7, microsoft office 2013 windows 10, microsoft office 2013 windows 10 free, microsoft office 2013 windows 7, microsoft office 2013 windows 8, microsoft office 2013 windows 8.1, microsoft office 2013 word chapter 1, microsoft office 2013 word chapter 2, microsoft office 2013 word chapter 3, microsoft office 2013 กับ 2016, microsoft office 2013 ของแท้, microsoft office 2013 ขึ้นแถบแดง, microsoft office 2013 คีย์, microsoft office 2013 คู่มือ, microsoft office 2013 ค้าง, microsoft office 2013 ค้างบ่อย, microsoft office 2013 ช้ามาก, microsoft office 2013 ดาวน์โหลด, microsoft office 2013 ดาวน์โหลดฟรี, microsoft office 2013 ดีไหม, microsoft office 2013 ตัว-เต็ม พร้อม serial, microsoft office 2013 ตัวเต็ม, microsoft office 2013 ติดตั้งไม่ได้, microsoft office 2013 ถาวร, microsoft office 2013 ปัญหา, microsoft office 2013 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน, microsoft office 2013 พบข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้ง, microsoft office 2013 พร้อม crack, microsoft office 2013 พร้อม crack ภาษาไทย , microsoft office 2013 พร้อม crack ภาษาไทย 32/ 64bit , microsoft office 2013 พิมพ์ไม่ได้, microsoft office 2013 ฟรี, microsoft office 2013 ฟรี download, microsoft office 2013 ฟรี ดาวน์โหลด, microsoft office 2013 ภาษาไทย, microsoft office 2013 ภาษาไทย 32 bit, microsoft office 2013 ภาษาไทย 64 bit, microsoft office 2013 ภาษาไทย crack, microsoft office 2013 ภาษาไทย full, microsoft office 2013 ภาษาไทย one2up, microsoft office 2013 ภาษาไทย ฟรี, microsoft office 2013 มีอะไรบ้าง, microsoft office 2013 ยาแก้ไอ, microsoft office 2013 รหัส, microsoft office 2013 รีวิว, microsoft office 2013 ลงไม่ได้, microsoft office 2013 ลบไม่ได้, microsoft office 2013 วิธีลง, microsoft office 2013 วิธีใช้, microsoft office 2013 สั่งปริ้นไม่ได้, วิธีติดตั้ง microsoft office 2013 + activate + ภาษาไทย, วิธีลงโปรแกรม microsoft office 2013, วิธีเปลี่ยนภาษา microsoft office 2013, วิธีโหลด microsoft office 2013, สอนติดตั้ง microsoft office 2013, สอนลง microsoft office 2013, สอนลงโปรแกรม microsoft office 2013, สอนโหลด microsoft office 2013, สอนโหลด microsoft office 2013 + crack ถาวร, โหลด microsoft office 2013 ภาษาไทย published: 29 Jul 2017 views: 47148 การติดตั้งที่ ทำได้เองง่ายๆ ครับผม โหลดที่ : http ://adf.ly/r7Fro activate: http://ouo.io/a97q8z published: 21 Sep 2016 views: 155610 โหลดเลย โหลดให้ครบ ล่ะ แล้วแตกไฟล์ให้เป็นอันเดียว แล้วลงเลย หรือถ้าไม่อยากโหลด เป็น Part ก็ โหลดอันที่บอกได้ง่ายดี http ://adf.ly/1chtir P1 http://adf.ly/1chtlU P2 http://adf.ly/1chtnj P3 http://adf.ly/1chtqg P4 http://adf.ly/1chtsU P5 _________________________ ลิ้งค์นี้ก็โหลดได้เหมือนกันนะ ง่ายด้วย ทำตามเว็ปที่เขาบอกเลย http://bit.ly/2l8TfNI http://bit.ly/2wqSbII http://bit.ly/2DonTJK ____________________________ Crack : 0 http://adf.ly/1eQlnA Crack : 1 http://bit .ly/2CfsKxw Crack : 2 http://bit.ly/2E1wZNv รหัสแตกไฟล์เว็ปนี้ 999999999 ก่อนโหลดปิดแอนตี้ไวรัส ด้วยนะครับ ----------------------------------------------------- Follow me : http://bit.ly/2sY8EBS Facebook : http://bit.ly/2fIiyUf Instagram : http://bit.ly/2wcmaEb Twitch .tv : http://bit.ly/2gJ0wBS published: 31 Oct 2016 views: 267128 แนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2016 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้ เว็บบิท : https://www.tt-torrent.com/signup .php ?invitationcode=edcfcb589d95c5a329a90db3be4ea582 ลิงค์โปรแกรม https://www.tt-torrent.com/details.php?id=804894 published: 21 Dec 2017 views: 3829 Update LinkDownload (30/09/2560) LinkDownload 64Bit part 1: http ://bc.vc/bRlW9P5 part 2: http://bc.vc/GO09EZe part 3: http://bc.vc/kpfAuB0 part 4: http://bc.vc/aqIdv5O Crack : http://bc.vc/qpu7pw9 ---------------------------------- 32Bit part 1: http://bc.vc/k7LSaX9 part 2: http://bc.vc/RgUZlqg part 3: http://bc.vc/xn3xlSn part 4: http://bc.vc/qYzvfiV part 5: http://bc.vc/eOYiDRc Crack : http://bc.vc/Lxe8x1R ใครที่โหลดด้วย Chrome ไม่ได้ใช้วิธีตามคลิปนี้ได้นะครับ https://www.youtube.com/watch?v=HY45Xt5o3BY วิธีกดข้ามโฆษณาและโหลดไฟล์จากเว็บmega.nz(สำหรับคนที่โหลดไม่ได้) https://www.youtube.com/watch?v=i8u9lWji2tg published: 24 Jul 2016 views: 65242 วิธีติดตั้ง office 2013ไทย+crack โหลดoffice2013 32bit : http ://viid.me/qwLnDc โหลดoffice2013 64bit : http://viid.me/qwLnHh โหลดMicrosoft Toolkit2.6 : http://viid.me/qwLnZ6 โหลดMicrosoft Toolkit2.6.3 : http://destyy.com/wkRBFa โปรแกรมแครกoffice2013 Kpico10.2_MWTSoft :http://viid.me/qwLn2u วิธีลง office Microsoft 2010 ภาษาไทย +crack ใช้ได้ตลอด : https://youtu.be/X-p06jovZqk published: 20 Jul 2016 views: 116730 Microsoft Office 2010 Full Version + Activator พร้อมวิธีติดตั้ง / Link Download อย่างละเอียด ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยาก Download office 2010 // https://drive.google.com/open?id=0B4S6j2BrjJWnUWJ5SDBsWFRPbFE Adobe Photoshop Cs6 Extended Full Version + Crack https://www.youtube.com/watch?v=2j7h25z4pJc บูท Windows 7 / 8 / 8 .1 ผ่าน USB ด้วย WinToFlash https://www.youtube.com/watch?v=62WOC0AoBeo เรื่องโปรแกรมไว้ใจเรา ขอกันมาได้ เลย อยากได้โปรแกรมอะไรแบบไหน เราจะหามาให้ SixDaYz66 published: 25 Sep 2016 views: 73923 สอนการติดตั้ง office 2013 ใช้งานได้ 100 % *********************************************** http ://www.นายธันวา. ไทย https://www.facebook.com/nanacomputers/ published: 06 Aug 2016 views: 108 วิธีติดตั้งโปรแกรม microsoft office 2013 และเมนูใช้งานแบบภาษาไทย การติดตั้งโปรแกรม microsoft office 2013 และการติดตั้งเมนูใช้งานแบบภาษาไทยเพื่อใช้ง่ายต่อการใช้งาน วิธีการติดตั้งก็ไม่ยากเหมาะสำหรับคนที่อยากติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานเอง ดาวโหลดโปรแกรมได้ที่ https://mega.nz/#!FxkgjToA!MJxLMlkFWy6vc6gV2yEPRmt_AipgdyOZi-0xVtUE8bw ติดตามวีดีโออื่นๆของช่องได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UC9aeAEvxaN5Z-wWnMQUNyOA published: 06 May 2016 views: 1676 ฝากกดไลค์ กดติดตาม ด้วยนะครับ ลิ้งค์ดาวโหลดแครก http ://www.4shared.com/rar/WOMJtUqUba/Microkit262 .html ? published: 10 Dec 2016 views: 8797 ลิงค์โหลด + link pack ภาษาไทย : http ://www.mediafire.com/file/1mbrdap9101ivwr/ Microsoft+Office+2013 +%281%29 .rar published: 27 May 2016 views: 258411 developed with YouTube Microsoft Office Microsoft Office is an office suite of applications, servers, and services developed by Microsoft . It was first announced by Bill Gates on August 1, 1988, at COMDEX in Las Vegas. Initially a marketing term for a bundled set of applications, the first version of Office contained Microsoft Word , Microsoft Excel , and Microsoft PowerPoint . Over the years, Office applications have grown substantially closer with shared features such as a common spell checker, OLE data integration and Visual Basic for Applications scripting language. Microsoft also positions Office as a development platform for line-of-business software under the Office Business Applications brand. On 10 July 2012, Softpedia reported that Office is used by over a billion people worldwide. The desktop version of Office is available for Windows and OS X . A touch-optimised version of Microsoft Office is available pre-installed on Windows RT tablets. A mobile version of Office, Office Mobile , is available for free on Windows Phone , iOS and Android . A web-based version of Office, Office Online , is also available. Microsoft has stated that it plans to create a version of Office for 'other popular platforms' as well. Read more... This page contains text from Wikipedia, the Free Encyclopedia - https://wn.com/Microsoft_Office This article is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License , which means that you can copy and modify it as long as the entire work (including additions) remains under this license. 2013 2013 ( MMXIII ) was a common year starting on Tuesday ( dominical letter F) of the Gregorian calendar , the 2013th year of the Common Era (CE) and Anno Domini (AD) designations, the 13th year of the 3rd millennium , the 13th year of the 21st century , and the 4th year of the 2010s decade. 2013 was designated as: International Year of Water Cooperation International Year of Quinoa Events January January 11 – The French military begins a five-month intervention into the Northern Mali conflict , targeting the militant Islamist Ansar Dine group. January 16 – 20 – Thirty-nine international workers and one security guard die in a hostage crisis at a natural gas facility near In Aménas , Algeria . February February 12 – North Korea conducts its third underground nuclear test , prompting widespread condemnation and tightened economic sanctions from the international community. February 15 – A meteor explodes over the Russian city of Chelyabinsk , injuring 1,491 people and damaging over 4,300 buildings. It is the most powerful meteor to strike Earth's atmosphere in over a century . The incident, along with a coincidental flyby of a larger asteroid , prompts international concern regarding the vulnerability of the planet to meteor strikes. Read more... This page contains text from Wikipedia, the Free Encyclopedia - https://wn.com/2013 This article is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License , which means that you can copy and modify it as long as the entire work (including additions) remains under this license. Microsoft Office 2013 Microsoft Office 2013 (codenamed Office 15 ) is a version of Microsoft Office , a productivity suite for Microsoft Windows . It is the successor to Microsoft Office 2010 and the predecessor to Microsoft Office 2016 . It includes extended file format support, user interface updates and support for touch among its new features. Office 2013 is suitable for IA-32 and x64 systems and requires Windows 7 , Windows Server 2008 R2 or a later version of either. A version of Office 2013 comes included on Windows RT devices. Mainstream support ends on April 10, 2018. Extended support ends on April 11, 2023. Development on this version of Microsoft Office was started in 2010 and ended on October 11, 2012, when Microsoft Office 2013 was released to manufacturing . Microsoft released Office 2013 to general availability on January 29, 2013. This version includes new features such as integration support for online services (including OneDrive , Outlook.com , Skype , Yammer and Flickr ), improved format support for Office Open XML (OOXML), OpenDocument (ODF) and Portable Document Format (PDF) and support for multi-touch interfaces. Read more... This page contains text from Wikipedia, the Free Encyclopedia - https://wn.com/Microsoft_Office_2013 This article is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License , which means that you can copy and modify it as long as the entire work (including additions) remains under this license. Microsoft Microsoft Corporation / ˈ m aɪ k r ə ˌ s ɒ f t , - r oʊ - , - ˌ s ɔː f t / (commonly referred to as Microsoft ) is an American multinational technology company headquartered in Redmond , Washington , that develops, manufactures, licenses, supports and sells computer software , consumer electronics and personal computers and services. Its best known software products are the Microsoft Windows line of operating systems , Microsoft Office office suite , and Internet Explorer and Edge web browsers . Its flagship hardware products are the Xbox game consoles and the Microsoft Surface tablet lineup. It is the world's largest software maker by revenue, and one of the world's most valuable companies . Microsoft was founded by Paul Allen and Bill Gates on April 4, 1975, to develop and sell BASIC interpreters for Altair 8800 . It rose to dominate the personal computer operating system market with MS-DOS in the mid-1980s, followed by Microsoft Windows . The company's 1986 initial public offering , and subsequent rise in its share price, created three billionaires and an estimated 12,000 millionaires among Microsoft employees. Since the 1990s, it has increasingly diversified from the operating system market and has made a number of corporate acquisitions . In May 2011, Microsoft acquired Skype Technologies for $8.5 billion in its largest acquisition to date. Read more... This page contains text from Wikipedia, the Free Encyclopedia - https://wn.com/Microsoft This article is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License , which means that you can copy and modify it as long as the entire work (including additions) remains under this license. 64-bit computing In computer architecture , 64-bit computing is the use of processors that have datapath widths, integer size, and memory address widths of 64 bits (eight octets ). Also, 64-bit CPU and ALU architectures are those that are based on registers , address buses , or data buses of that size. From the software perspective, 64-bit computing means the use of code with 64-bit virtual memory addresses. The term 64-bit describes a generation of computers in which 64-bit processors are the norm. 64 bits is a word size that defines certain classes of computer architecture, buses, memory and CPUs, and by extension the software that runs on them. 64-bit CPUs have been used in supercomputers since the 1970s ( Cray-1 , 1975) and in RISC -based workstations and servers since the early 1990s, notably the MIPS R4000 , R8000 , and R10000 , the DEC Alpha , the Sun UltraSPARC , and the IBM RS64 and POWER3 and later POWER microprocessors . In 2001, NEC released a 64 bit RISC CPU for mobile devices , notably the low cost Casio BE-300. In 2003, 64-bit CPUs were introduced to the (previously 32-bit ) mainstream personal computer arena in the form of the x86-64 and 64-bit PowerPC processor architectures and in 2012 even into the ARM architecture targeting smartphones and tablet computers , first sold on September 20, 2013, in the iPhone 5S powered by the ARMv8-A Apple A7 SoC . Read more... This page contains text from Wikipedia, the Free Encyclopedia - https://wn.com/64-bit_computing This article is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License , which means that you can copy and modify it as long as the entire work (including additions) remains under this license. Loading... 17:49 Microsoft Office 2013 ดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายนิดเดียว Microsoft Office 2013 ดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายนิดเดียว Microsoft Office 2013 ดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2013 มาติดตั้งในเครื่อง แบบง่าย ๆ คุณก็ทำได้ โหลด Office : http ://www.one2up.com/view_content .php ?content_ID=1447016 โหลดภาษาไทย : http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=1508459 ลิงค์ ภาษาไทย สำรอง https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUU20wVzJiclA0Wk0 แถมลิ้งค์ Activate เพิ่มเติมเผื่ออยากโหลดไปลองดู https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lULTRQSS1teWVURGs ติดตามช่อง https://www.youtube.com/user/sp8929 8:20 ติดตั้ง Microsoft Office 2013 ภาษาไทย ภาษาไทย ถาวร 32bit /64 bit ติดตั้ง Microsoft Office 2013 ภาษาไทย ภาษาไทย ถาวร 32bit /64 bit ติดตั้ง Microsoft Office 2013 ภาษาไทย ภาษาไทย ถาวร 32bit /64 bit link https://goo.gl/Wgg5PY ตัว Activate ใช่ตัวนี้แทนครับ : https://goo.gl/GPvz3s เพจ https://www.facebook.com/Nod32password/ โปรแกรมอีกมากมาย http ://nonnoifree.blogspot.com/ activar microsoft office 2013 windows 10, activar microsoft office 2013 windows 8.1 , activate microsoft office 2013 windows 10, activate microsoft office 2013 windows 8.1, clave de microsoft office 2013 windows 8.1, como activar microsoft office 2013 permanentemente 2016, como ativar microsoft office 2013 windows 8.1, difference between microsoft office 2013 and 2016, error 1713 microsoft office 2013, microsoft office 2007 vs 2013, microsoft office 2010 vs 2013, microsoft office 2013, microsoft office 2013 + crack ถาวร, microsoft office 2013 25 character product key, microsoft office 2013 25 character product key free, microsoft office 2013 32 bit, microsoft office 2013 32 bit download, microsoft office 2013 32 bit free download, microsoft office 2013 32 bit full, microsoft office 2013 32 bit full crack, microsoft office 2013 32 bit ไทย , microsoft office 2013 32 bits, microsoft office 2013 64, microsoft office 2013 64 bit , microsoft office 2013 64 bit crack, microsoft office 2013 64 bit download, microsoft office 2013 64 bit free download, microsoft office 2013 64 bit full, microsoft office 2013 64 bit full crack, microsoft office 2013 64 bit one2up, microsoft office 2013 64 bit ฟรี, microsoft office 2013 64 bit ไทย, microsoft office 2013 94fbr, microsoft office 2013 access chapter 1, microsoft office 2013 access chapter 2 project b, microsoft office 2013 activator windows 7, microsoft office 2013 crack, microsoft office 2013 crack windows 7, microsoft office 2013 crack windows 8, microsoft office 2013 excel chapter 1, microsoft office 2013 excel chapter 1 project b, microsoft office 2013 excel chapter 2 project a, microsoft office 2013 excel chapter 3, microsoft office 2013 for windows 8 free download, microsoft office 2013 install windows 7, microsoft office 2013 install windows 8, microsoft office 2013 key, microsoft office 2013 para windows 7, microsoft office 2013 windows 10, microsoft office 2013 windows 10 free, microsoft office 2013 windows 7, microsoft office 2013 windows 8, microsoft office 2013 windows 8.1, microsoft office 2013 word chapter 1, microsoft office 2013 word chapter 2, microsoft office 2013 word chapter 3, microsoft office 2013 กับ 2016, microsoft office 2013 ของแท้, microsoft office 2013 ขึ้นแถบแดง, microsoft office 2013 คีย์, microsoft office 2013 คู่มือ, microsoft office 2013 ค้าง, microsoft office 2013 ค้างบ่อย, microsoft office 2013 ช้ามาก, microsoft office 2013 ดาวน์โหลด, microsoft office 2013 ดาวน์โหลดฟรี, microsoft office 2013 ดีไหม, microsoft office 2013 ตัว-เต็ม พร้อม serial, microsoft office 2013 ตัวเต็ม, microsoft office 2013 ติดตั้งไม่ได้, microsoft office 2013 ถาวร, microsoft office 2013 ปัญหา, microsoft office 2013 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน, microsoft office 2013 พบข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้ง, microsoft office 2013 พร้อม crack, microsoft office 2013 พร้อม crack ภาษาไทย , microsoft office 2013 พร้อม crack ภาษาไทย 32/ 64bit , microsoft office 2013 พิมพ์ไม่ได้, microsoft office 2013 ฟรี, microsoft office 2013 ฟรี download, microsoft office 2013 ฟรี ดาวน์โหลด, microsoft office 2013 ภาษาไทย, microsoft office 2013 ภาษาไทย 32 bit, microsoft office 2013 ภาษาไทย 64 bit, microsoft office 2013 ภาษาไทย crack, microsoft office 2013 ภาษาไทย full, microsoft office 2013 ภาษาไทย one2up, microsoft office 2013 ภาษาไทย ฟรี, microsoft office 2013 มีอะไรบ้าง, microsoft office 2013 ยาแก้ไอ, microsoft office 2013 รหัส, microsoft office 2013 รีวิว, microsoft office 2013 ลงไม่ได้, microsoft office 2013 ลบไม่ได้, microsoft office 2013 วิธีลง, microsoft office 2013 วิธีใช้, microsoft office 2013 สั่งปริ้นไม่ได้, วิธีติดตั้ง microsoft office 2013 + activate + ภาษาไทย, วิธีลงโปรแกรม microsoft office 2013, วิธีเปลี่ยนภาษา microsoft office 2013, วิธีโหลด microsoft office 2013, สอนติดตั้ง microsoft office 2013, สอนลง microsoft office 2013, สอนลงโปรแกรม microsoft office 2013, สอนโหลด microsoft office 2013, สอนโหลด microsoft office 2013 + crack ถาวร, โหลด microsoft office 2013 ภาษาไทย 6:05 วิธีติดตั้ง Microsoft office 2013+ถาวร ภายใน 5 นาที วิธีติดตั้ง Microsoft office 2013+ถาวร ภายใน 5 นาที วิธีติดตั้ง Microsoft office 2013+ถาวร ภายใน 5 นาที การติดตั้งที่ ทำได้เองง่ายๆ ครับผม โหลดที่ : http ://adf.ly/r7Fro activate: http://ouo.io/a97q8z 8:40 วิธีโหลด โปรแกรม Microsoft office 2016 ถาวร วิธีโหลด โปรแกรม Microsoft office 2016 ถาวร วิธีโหลด โปรแกรม Microsoft office 2016 ถาวร โหลดเลย โหลดให้ครบ ล่ะ แล้วแตกไฟล์ให้เป็นอันเดียว แล้วลงเลย หรือถ้าไม่อยากโหลด เป็น Part ก็ โหลดอันที่บอกได้ง่ายดี http ://adf.ly/1chtir P1 http://adf.ly/1chtlU P2 http://adf.ly/1chtnj P3 http://adf.ly/1chtqg P4 http://adf.ly/1chtsU P5 _________________________ ลิ้งค์นี้ก็โหลดได้เหมือนกันนะ ง่ายด้วย ทำตามเว็ปที่เขาบอกเลย http://bit.ly/2l8TfNI http://bit.ly/2wqSbII http://bit.ly/2DonTJK ____________________________ Crack : 0 http://adf.ly/1eQlnA Crack : 1 http://bit .ly/2CfsKxw Crack : 2 http://bit.ly/2E1wZNv รหัสแตกไฟล์เว็ปนี้ 999999999 ก่อนโหลดปิดแอนตี้ไวรัส ด้วยนะครับ ----------------------------------------------------- Follow me : http://bit.ly/2sY8EBS Facebook : http://bit.ly/2fIiyUf Instagram : http://bit.ly/2wcmaEb Twitch .tv : http://bit.ly/2gJ0wBS 16:52 Microsoft Office 2016 วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ง่ายนิดเดียว Microsoft Office 2016 วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ง่ายนิดเดียว Microsoft Office 2016 วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2016 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้ เว็บบิท : https://www.tt-torrent.com/signup .php ?invitationcode=edcfcb589d95c5a329a90db3be4ea582 ลิงค์โปรแกรม https://www.tt-torrent.com/details.php?id=804894 6:46 Microsoft Office 2013 พร้อม Crack ภาษาไทย 32/64Bit Microsoft Office 2013 พร้อม Crack ภาษาไทย 32/64Bit Microsoft Office 2013 พร้อม Crack ภาษาไทย 32/64Bit Update LinkDownload (30/09/2560) LinkDownload 64Bit part 1: http ://bc.vc/bRlW9P5 part 2: http://bc.vc/GO09EZe part 3: http://bc.vc/kpfAuB0 part 4: http://bc.vc/aqIdv5O Crack : http://bc.vc/qpu7pw9 ---------------------------------- 32Bit part 1: http://bc.vc/k7LSaX9 part 2: http://bc.vc/RgUZlqg part 3: http://bc.vc/xn3xlSn part 4: http://bc.vc/qYzvfiV part 5: http://bc.vc/eOYiDRc Crack : http://bc.vc/Lxe8x1R ใครที่โหลดด้วย Chrome ไม่ได้ใช้วิธีตามคลิปนี้ได้นะครับ https://www.youtube.com/watch?v=HY45Xt5o3BY วิธีกดข้ามโฆษณาและโหลดไฟล์จากเว็บmega.nz(สำหรับคนที่โหลดไม่ได้) https://www.youtube.com/watch?v=i8u9lWji2tg 35:04 วิธีลง office Microsoft 2013 ภาษาไทย+crack ใช้ได้ตลอด วิธีลง office Microsoft 2013 ภาษาไทย+crack ใช้ได้ตลอด วิธีลง office Microsoft 2013 ภาษาไทย+crack ใช้ได้ตลอด วิธีติดตั้ง office 2013ไทย+crack โหลดoffice2013 32bit : http ://viid.me/qwLnDc โหลดoffice2013 64bit : http://viid.me/qwLnHh โหลดMicrosoft Toolkit2.6 : http://viid.me/qwLnZ6 โหลดMicrosoft Toolkit2.6.3 : http://destyy.com/wkRBFa โปรแกรมแครกoffice2013 Kpico10.2_MWTSoft :http://viid.me/qwLn2u วิธีลง office Microsoft 2010 ภาษาไทย +crack ใช้ได้ตลอด : https://youtu.be/X-p06jovZqk 11:25 วิธีติดตั้ง Microsoft Office 2010 Full Version + Activator พร้อม Link Download วิธีติดตั้ง Microsoft Office 2010 Full Version + Activator พร้อม Link Download วิธีติดตั้ง Microsoft Office 2010 Full Version + Activator พร้อม Link Download Microsoft Office 2010 Full Version + Activator พร้อมวิธีติดตั้ง / Link Download อย่างละเอียด ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยาก Download office 2010 // https://drive.google.com/open?id=0B4S6j2BrjJWnUWJ5SDBsWFRPbFE Adobe Photoshop Cs6 Extended Full Version + Crack https://www.youtube.com/watch?v=2j7h25z4pJc บูท Windows 7 / 8 / 8 .1 ผ่าน USB ด้วย WinToFlash https://www.youtube.com/watch?v=62WOC0AoBeo เรื่องโปรแกรมไว้ใจเรา ขอกันมาได้ เลย อยากได้โปรแกรมอะไรแบบไหน เราจะหามาให้ SixDaYz66 16:40 สอนการติดตั้ง office 2013 ใช้งานได้ 100% สอนการติดตั้ง office 2013 ใช้งานได้ 100% สอนการติดตั้ง office 2013 ใช้งานได้ 100% สอนการติดตั้ง office 2013 ใช้งานได้ 100 % *********************************************** http ://www.นายธันวา. ไทย https://www.facebook.com/nanacomputers/ 5:14 แจกโปรแกรม microsoft office 2013 พร้อมวิธีติดตั้งฟรี แจกโปรแกรม microsoft office 2013 พร้อมวิธีติดตั้งฟรี แจกโปรแกรม microsoft office 2013 พร้อมวิธีติดตั้งฟรี วิธีติดตั้งโปรแกรม microsoft office 2013 และเมนูใช้งานแบบภาษาไทย การติดตั้งโปรแกรม microsoft office 2013 และการติดตั้งเมนูใช้งานแบบภาษาไทยเพื่อใช้ง่ายต่อการใช้งาน วิธีการติดตั้งก็ไม่ยากเหมาะสำหรับคนที่อยากติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานเอง ดาวโหลดโปรแกรมได้ที่ https://mega.nz/#!FxkgjToA!MJxLMlkFWy6vc6gV2yEPRmt_AipgdyOZi-0xVtUE8bw ติดตามวีดีโออื่นๆของช่องได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UC9aeAEvxaN5Z-wWnMQUNyOA 2:11 สอนการติดตั้งและแครก Office 2013 ถาวรยาวๆ ง่ายมากๆ สอนการติดตั้งและแครก Office 2013 ถาวรยาวๆ ง่ายมากๆ สอนการติดตั้งและแครก Office 2013 ถาวรยาวๆ ง่ายมากๆ ฝากกดไลค์ กดติดตาม ด้วยนะครับ ลิ้งค์ดาวโหลดแครก http ://www.4shared.com/rar/WOMJtUqUba/Microkit262 .html ? 4:47 สอนโหลด Microsoft Office 2013 + crack ถาวร สอนโหลด Microsoft Office 2013 + crack ถาวร สอนโหลด Microsoft Office 2013 + crack ถาวร ลิงค์โหลด + link pack ภาษาไทย : http ://www.mediafire.com/file/1mbrdap9101ivwr/ Microsoft+Office+2013 +%281%29 .rar 8:36 สอนติดตั้งโปรเเกรม Microsoft office 2013 + Crack ถาวร 100% สอนติดตั้งโปรเเกรม Microsoft office 2013 + Crack ถาวร 100% สอนติดตั้งโปรเเกรม Microsoft office 2013 + Crack ถาวร 100% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Link : https://drive.google.com/file/d/1klPsw8Rek_UqybE9a2FLNfcJlaH1KVCk/view Password : ZTWZ Ch เเตกไฟล์เสร็จเเล้วเเยกตัว Crack กับตัว Setup ออกจาก Folder เดียวกันด้วยนะครับ (ถ้าไม่ทำ เวลากด Setup มันจะ Error ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำรอง ตัว Setup: https://drive.google.com/open?id=1JP9EqhpCKDT_NFtTVexStjopCwuUJq9A Password: ZTWZ Ch ตัว Carck: https://drive.google.com/open?id=1N48C5nMKorqF1HxaPp2OCh3wE7XVnLtZ Password: 123 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- จะให้ทำอะไรก็ comment ไว้ใต้ คลิปนี้นะครับ link: https://youtu.be/J8N_O0N6GW0 Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UC_pQsIeShcaL9sPtie3NrXQ 2:00 Microsoft office 2010 สอนโหลด+ติดตั้ง Microsoft office 2010 สอนโหลด+ติดตั้ง Microsoft office 2010 สอนโหลด+ติดตั้ง ช่องทางการสนับสนุนช่อง ธนาคารกรุงเทพ 9010101237 สมภพ อ้อทองเทศ สำหรับลิ้งค์ดาวโหลดนะครั บ : https://drive.google .com/open?id=0B5TQWb9HXdPMVGxnR1RxQVZCd1U ฝากกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับ ใครที่ต้องการโปรแกรมอื่นก็ คอมเม้นท์ได้ที่ด้านล่างหรืออินบล๊อคที่เพจได้เลยครับ เพจ: https://www.facebook.com/Jabwalker-863418920382155/ 5:14 วิธีดาวน์โหลด + ติดตั้ง Microsoft office 2013 แบบง่ายๆ | Pinztv IT EP. 37 วิธีดาวน์โหลด + ติดตั้ง Microsoft office 2013 แบบง่ายๆ | Pinztv IT EP. 37 วิธีดาวน์โหลด + ติดตั้ง Microsoft office 2013 แบบง่ายๆ | Pinztv IT EP. 37 PinzTV - อย่าลืม : กดติดตามใต้คลิป - กดรูปกระดิ่ง เวลามีคลิปใหม่ จะมีการแจ้งเตือน อัตโนมัติ [ชอบช่วยแชร์] https://www.youtube.com/pinztv ติดต่อ : banafries@gmail.com Microsoft Office 2013 เป็นซอฟต์แวร์หนึ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการทำงานไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์งาน การนำเสนองาน การทำตารางการคำนวณอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งหากคุณกำลังต้องการ Microsoft Office ที่จะมาช่วยคุณในการทำงานในขณะนี้ ไม่ว่างานเอกสารของคุณจะลักษณะใด Microsoft Office 2013 นี้สามารถช่วยคุณได้ ซึ่งรุ่นนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ไม่ถนัด Microsoft Office 2016 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่กว่า จึงทำให้เมนูใหม่ที่การใช้ค่อนข้างใช้งานยากกว่า ดาวน์โหลด + ติดตั้ง Microsoft office 2013 แบบง่ายๆ | Pinztv IT EP. 37 ดาวน์โหลด Microsoft office 2013 Link load : https://www.mediafire.com/folder/yvaoxxjji6pi1uw,8ow8lkc488i24k7/shared 3:40 การติดตั้ง Microsoft Office 2013 การติดตั้ง Microsoft Office 2013 การติดตั้ง Microsoft Office 2013 BY นางสาว วราภรณ์ อินทร ปวส. 2/1 (ทวิภาคี) เลขที่ 11 วิทยาลัยพณิชยการบางนา (แก้ไขครั้งที่ 1 : ใส่เสียงตัวเอง) หากผิดพลาดประการก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ^^ 20:56 Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการดาวน์โหลด Drivers สำหรับลงในวินโดว์ จากอินเทอเน็ต แนะนำอย่างเป็นขั้นตอน ง่าย ๆ คุณก็ทำได้ ลิงค์โหลด Easy Driver Pack 6.2 ภาษาไทย (ปิด antivirus ก่อนรันโปรแกรม) https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUcllsWkRRdHY1UU0 https://www.youtube.com/user/sp8929 google + | https://plus.google.com/u/0/100624573219262546844/posts 11:13 สอนลง microsoft Office 2016 +ตัวภาษาไทย ถาวร สอนลง microsoft Office 2016 +ตัวภาษาไทย ถาวร สอนลง microsoft Office 2016 +ตัวภาษาไทย ถาวร ดาวน์โหลดที่ http ://acknowledgepro.com/2017/06/16/microsoft-office-2016-pro-ภาษาไทย-ตัวเต็ม-ลิ้ง 11:03 สอนโหลด Microsoft Office 2013 และ 2016 ฟรี ใช้งานได้ 100% สอนโหลด Microsoft Office 2013 และ 2016 ฟรี ใช้งานได้ 100% สอนโหลด Microsoft Office 2013 และ 2016 ฟรี ใช้งานได้ 100% เป็นคลิปทำเพื่อเป็นสื่อ ส่งงานให้กับอาจรย์ หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ ลิ้งค์เว็บ : https://www.mawtoload.com/ เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/faagang 4:01 สอนลงโปรแกรม Microsoft office 2013 ครับบบบ ^^ สอนลงโปรแกรม Microsoft office 2013 ครับบบบ ^^ สอนลงโปรแกรม Microsoft office 2013 ครับบบบ ^^ Fullscreen pause Email this Page Play all in Full Screen Show More Related Videos developed with YouTube Email this Page Play all in Full Screen Show More Related Videos Microsoft Office 2013 ดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2013 มาติดตั้งในเครื่อง แบบง่าย ๆ คุณก็ทำได้ โหลด Office : http ://www.one2up.com/view_content .php ?content_ID=1447016 โหลดภาษาไทย : http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=1508459 ลิงค์ ภาษาไทย สำรอง https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUU20wVzJiclA0Wk0 แถมลิ้งค์ Activate เพิ่มเติมเผื่ออยากโหลดไปลองดู https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lULTRQSS1teWVURGs ติดตามช่อง https://www.youtube.com/user/sp8929 published: 06 Aug 2017 ติดตั้ง Microsoft Office 2013 ภาษาไทย ภาษาไทย ถาวร 32bit /64 bit link https://goo.gl/Wgg5PY ตัว Activate ใช่ตัวนี้แทนครับ : https://goo.gl/GPvz3s เพจ https://www.facebook.com/Nod32password/ โปรแกรมอีกมากมาย http ://nonnoifree.blogspot.com/ activar microsoft office 2013 windows 10, activar microsoft office 2013 windows 8.1 , activate microsoft office 2013 windows 10, activate microsoft office 2013 windows 8.1, clave de microsoft office 2013 windows 8.1, como activar microsoft office 2013 permanentemente 2016, como ativar microsoft office 2013 windows 8.1, difference between microsoft office 2013 and 2016, error 1713 microsoft office 2013, microsoft office 2007 vs 2013, microsoft office 2010 vs 2013, microsoft office 2013, microsoft office 2013 + crack ถาวร, microsoft office 2013 25 character product key, microsoft office 2013 25 character product ke ... published: 29 Jul 2017 วิธีติดตั้ง Microsoft office 2013+ถาวร ภายใน 5 นาที การติดตั้งที่ ทำได้เองง่ายๆ ครับผม โหลดที่ : http ://adf.ly/r7Fro activate: http://ouo.io/a97q8z published: 21 Sep 2016 วิธีโหลด โปรแกรม Microsoft office 2016 ถาวร โหลดเลย โหลดให้ครบ ล่ะ แล้วแตกไฟล์ให้เป็นอันเดียว แล้วลงเลย หรือถ้าไม่อยากโหลด เป็น Part ก็ โหลดอันที่บอกได้ง่ายดี http ://adf.ly/1chtir P1 http://adf.ly/1chtlU P2 http://adf.ly/1chtnj P3 http://adf.ly/1chtqg P4 http://adf.ly/1chtsU P5 _________________________ ลิ้งค์นี้ก็โหลดได้เหมือนกันนะ ง่ายด้วย ทำตามเว็ปที่เขาบอกเลย http://bit.ly/2l8TfNI http://bit.ly/2wqSbII http://bit.ly/2DonTJK ____________________________ Crack : 0 http://adf.ly/1eQlnA Crack : 1 http://bit .ly/2CfsKxw Crack : 2 http://bit.ly/2E1wZNv รหัสแตกไฟล์เว็ปนี้ 999999999 ก่อนโหลดปิดแอนตี้ไวรัส ด้วยนะครับ ----------------------------------------------------- Follow me : http://bit.ly/2sY8EBS Facebook : http://bit.ly/2fIiyUf Instagram : http://bit.ly/2wcmaEb Twitch .tv : http://bit.ly/2gJ0wBS published: 31 Oct 2016 Microsoft Office 2016 วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2016 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้ เว็บบิท : https://www.tt-torrent.com/signup .php ?invitationcode=edcfcb589d95c5a329a90db3be4ea582 ลิงค์โปรแกรม https://www.tt-torrent.com/details.php?id=804894 published: 21 Dec 2017 Microsoft Office 2013 พร้อม Crack ภาษาไทย 32/64Bit Update LinkDownload (30/09/2560) LinkDownload 64Bit part 1: http ://bc.vc/bRlW9P5 part 2: http://bc.vc/GO09EZe part 3: http://bc.vc/kpfAuB0 part 4: http://bc.vc/aqIdv5O Crack : http://bc.vc/qpu7pw9 ---------------------------------- 32Bit part 1: http://bc.vc/k7LSaX9 part 2: http://bc.vc/RgUZlqg part 3: http://bc.vc/xn3xlSn part 4: http://bc.vc/qYzvfiV part 5: http://bc.vc/eOYiDRc Crack : http://bc.vc/Lxe8x1R ใครที่โหลดด้วย Chrome ไม่ได้ใช้วิธีตามคลิปนี้ได้นะครับ https://www.youtube.com/watch?v=HY45Xt5o3BY วิธีกดข้ามโฆษณาและโหลดไฟล์จากเว็บmega.nz(สำหรับคนที่โหลดไม่ได้) https://www.youtube.com/watch?v=i8u9lWji2tg published: 24 Jul 2016 วิธีลง office Microsoft 2013 ภาษาไทย+crack ใช้ได้ตลอด วิธีติดตั้ง office 2013ไทย+crack โหลดoffice2013 32bit : http ://viid.me/qwLnDc โหลดoffice2013 64bit : http://viid.me/qwLnHh โหลดMicrosoft Toolkit2.6 : http://viid.me/qwLnZ6 โหลดMicrosoft Toolkit2.6.3 : http://destyy.com/wkRBFa โปรแกรมแครกoffice2013 Kpico10.2_MWTSoft :http://viid.me/qwLn2u วิธีลง office Microsoft 2010 ภาษาไทย +crack ใช้ได้ตลอด : https://youtu.be/X-p06jovZqk published: 20 Jul 2016 วิธีติดตั้ง Microsoft Office 2010 Full Version + Activator พร้อม Link Download Microsoft Office 2010 Full Version + Activator พร้อมวิธีติดตั้ง / Link Download อย่างละเอียด ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยาก Download office 2010 // https://drive.google.com/open?id=0B4S6j2BrjJWnUWJ5SDBsWFRPbFE Adobe Photoshop Cs6 Extended Full Version + Crack https://www.youtube.com/watch?v=2j7h25z4pJc บูท Windows 7 / 8 / 8 .1 ผ่าน USB ด้วย WinToFlash https://www.youtube.com/watch?v=62WOC0AoBeo เรื่องโปรแกรมไว้ใจเรา ขอกันมาได้ เลย อยากได้โปรแกรมอะไรแบบไหน เราจะหามาให้ SixDaYz66 published: 25 Sep 2016 สอนการติดตั้ง office 2013 ใช้งานได้ 100% สอนการติดตั้ง office 2013 ใช้งานได้ 100 % *********************************************** http ://www.นายธันวา. ไทย https://www.facebook.com/nanacomputers/ published: 06 Aug 2016 แจกโปรแกรม microsoft office 2013 พร้อมวิธีติดตั้งฟรี วิธีติดตั้งโปรแกรม microsoft office 2013 และเมนูใช้งานแบบภาษาไทย การติดตั้งโปรแกรม microsoft office 2013 และการติดตั้งเมนูใช้งานแบบภาษาไทยเพื่อใช้ง่ายต่อการใช้งาน วิธีการติดตั้งก็ไม่ยากเหมาะสำหรับคนที่อยากติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานเอง ดาวโหลดโปรแกรมได้ที่ https://mega.nz/#!FxkgjToA!MJxLMlkFWy6vc6gV2yEPRmt_AipgdyOZi-0xVtUE8bw ติดตามวีดีโออื่นๆของช่องได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UC9aeAEvxaN5Z-wWnMQUNyOA published: 06 May 2016 สอนการติดตั้งและแครก Office 2013 ถาวรยาวๆ ง่ายมากๆ ฝากกดไลค์ กดติดตาม ด้วยนะครับ ลิ้งค์ดาวโหลดแครก http ://www.4shared.com/rar/WOMJtUqUba/Microkit262 .html ? published: 10 Dec 2016 สอนโหลด Microsoft Office 2013 + crack ถาวร ลิงค์โหลด + link pack ภาษาไทย : http ://www.mediafire.com/file/1mbrdap9101ivwr/ Microsoft+Office+2013 +%281%29 .rar published: 27 May 2016 สอนติดตั้งโปรเเกรม Microsoft office 2013 + Crack ถาวร 100% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Link : https://drive.google.com/file/d/1klPsw8Rek_UqybE9a2FLNfcJlaH1KVCk/view Password : ZTWZ Ch เเตกไฟล์เสร็จเเล้วเเยกตัว Crack กับตัว Setup ออกจาก Folder เดียวกันด้วยนะครับ (ถ้าไม่ทำ เวลากด Setup มันจะ Error ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำรอง ตัว Setup: https://drive.google.com/open?id=1JP9EqhpCKDT_NFtTVexStjopCwuUJq9A Password: ZTWZ Ch ตัว Carck: https://drive.google.com/open?id=1N48C5nMKorqF1HxaPp2OCh3wE7XVnLtZ Password: 123 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- จะให้ทำอะไรก็ comment ไว้ใต้ คลิปนี้นะครับ link: https://youtu.be/J8N_O ... published: 12 Aug 2017 Microsoft office 2010 สอนโหลด+ติดตั้ง ช่องทางการสนับสนุนช่อง ธนาคารกรุงเทพ 9010101237 สมภพ อ้อทองเทศ สำหรับลิ้งค์ดาวโหลดนะครั บ : https://drive.google .com/open?id=0B5TQWb9HXdPMVGxnR1RxQVZCd1U ฝากกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับ ใครที่ต้องการโปรแกรมอื่นก็ คอมเม้นท์ได้ที่ด้านล่างหรืออินบล๊อคที่เพจได้เลยครับ เพจ: https://www.facebook.com/Jabwalker-863418920382155/ published: 20 Jul 2016 วิธีดาวน์โหลด + ติดตั้ง Microsoft office 2013 แบบง่ายๆ | Pinztv IT EP. 37 PinzTV - อย่าลืม : กดติดตามใต้คลิป - กดรูปกระดิ่ง เวลามีคลิปใหม่ จะมีการแจ้งเตือน อัตโนมัติ [ชอบช่วยแชร์] https://www.youtube.com/pinztv ติดต่อ : banafries@gmail.com Microsoft Office 2013 เป็นซอฟต์แวร์หนึ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการทำงานไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์งาน การนำเสนองาน การทำตารางการคำนวณอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งหากคุณกำลังต้องการ Microsoft Office ที่จะมาช่วยคุณในการทำงานในขณะนี้ ไม่ว่างานเอกสารของคุณจะลักษณะใด Microsoft Office 2013 นี้สามารถช่วยคุณได้ ซึ่งรุ่นนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ไม่ถนัด Microsoft Office 2016 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่กว่า จึงทำให้เมนูใหม่ที่การใช้ค่อนข้างใช้งานยากกว่า ดาวน์โหลด + ติดตั้ง Microsoft office 2013 แบบง่ายๆ | Pinztv IT EP. 37 ดาวน์โหลด Microsoft office 2013 Link load : https://www.mediafire.com/folder/yvaoxxjji6pi1uw,8ow8lkc488i24k7/shared published: 01 Jan 2017 การติดตั้ง Microsoft Office 2013 BY นางสาว วราภรณ์ อินทร ปวส. 2/1 (ทวิภาคี) เลขที่ 11 วิทยาลัยพณิชยการบางนา (แก้ไขครั้งที่ 1 : ใส่เสียงตัวเอง) หากผิดพลาดประการก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ^^ published: 30 Jun 2016 Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการดาวน์โหลด Drivers สำหรับลงในวินโดว์ จากอินเทอเน็ต แนะนำอย่างเป็นขั้นตอน ง่าย ๆ คุณก็ทำได้ ลิงค์โหลด Easy Driver Pack 6.2 ภาษาไทย (ปิด antivirus ก่อนรันโปรแกรม) https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUcllsWkRRdHY1UU0 https://www.youtube.com/user/sp8929 google + | https://plus.google.com/u/0/100624573219262546844/posts published: 17 Feb 2017 สอนลง microsoft Office 2016 +ตัวภาษาไทย ถาวร ดาวน์โหลดที่ http ://acknowledgepro.com/2017/06/16/microsoft-office-2016-pro-ภาษาไทย-ตัวเต็ม-ลิ้ง published: 01 Jun 2016 สอนโหลด Microsoft Office 2013 และ 2016 ฟรี ใช้งานได้ 100% เป็นคลิปทำเพื่อเป็นสื่อ ส่งงานให้กับอาจรย์ หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ ลิ้งค์เว็บ : https://www.mawtoload.com/ เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/faagang published: 24 Jan 2018 สอนลงโปรแกรม Microsoft office 2013 ครับบบบ ^^ published: 13 Jan 2017 developed with YouTube back Microsoft Office 2013 ดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายนิดเดียว Order: Reorder Duration: 17:49 Updated: 06 Aug 2017 views: 30347 videos แนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2013 มาติดตั้งในเครื่อง แบบง่าย ๆ คุณก็ทำได้ โหลด Office : http ://www.one2up.com/view_content .php ?conte ... แนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2013 มาติดตั้งในเครื่อง แบบง่าย ๆ คุณก็ทำได้ โหลด Office : http ://www.one2up.com/view_content .php ?content_ID=1447016 โหลดภาษาไทย : http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=1508459 ลิงค์ ภาษาไทย สำรอง https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUU20wVzJiclA0Wk0 แถมลิ้งค์ Activate เพิ่มเติมเผื่ออยากโหลดไปลองดู https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lULTRQSS1teWVURGs ติดตามช่อง https://www.youtube.com/user/sp8929 https://wn.com/Microsoft_Office_2013_ดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2013 มาติดตั้งในเครื่อง แบบง่าย ๆ คุณก็ทำได้ โหลด Office : http ://www.one2up.com/view_content .php ?content_ID=1447016 โหลดภาษาไทย : http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=1508459 ลิงค์ ภาษาไทย สำรอง https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUU20wVzJiclA0Wk0 แถมลิ้งค์ Activate เพิ่มเติมเผื่ออยากโหลดไปลองดู https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lULTRQSS1teWVURGs ติดตามช่อง https://www.youtube.com/user/sp8929 published: 06 Aug 2017 views: 30347 back ติดตั้ง Microsoft Office 2013 ภาษาไทย ภาษาไทย ถาวร 32bit /64 bit Order: Reorder Duration: 8:20 Updated: 29 Jul 2017 views: 47148 videos link https://goo.gl/Wgg5PY ตัว Activate ใช่ตัวนี้แทนครับ : https://goo.gl/GPvz3s เพจ https://www.facebook.com/Nod32password/ โปรแกรมอีกมากมาย http ://nonnoifr ... link https://goo.gl/Wgg5PY ตัว Activate ใช่ตัวนี้แทนครับ : https://goo.gl/GPvz3s เพจ https://www.facebook.com/Nod32password/ โปรแกรมอีกมากมาย http ://nonnoifree.blogspot.com/ activar microsoft office 2013 windows 10, activar microsoft office 2013 windows 8.1 , activate microsoft office 2013 windows 10, activate microsoft office 2013 windows 8.1, clave de microsoft office 2013 windows 8.1, como activar microsoft office 2013 permanentemente 2016, como ativar microsoft office 2013 windows 8.1, difference between microsoft office 2013 and 2016, error 1713 microsoft office 2013, microsoft office 2007 vs 2013, microsoft office 2010 vs 2013, microsoft office 2013, microsoft office 2013 + crack ถาวร, microsoft office 2013 25 character product key, microsoft office 2013 25 character product key free, microsoft office 2013 32 bit, microsoft office 2013 32 bit download, microsoft office 2013 32 bit free download, microsoft office 2013 32 bit full, microsoft office 2013 32 bit full crack, microsoft office 2013 32 bit ไทย , microsoft office 2013 32 bits, microsoft office 2013 64, microsoft office 2013 64 bit , microsoft office 2013 64 bit crack, microsoft office 2013 64 bit download, microsoft office 2013 64 bit free download, microsoft office 2013 64 bit full, microsoft office 2013 64 bit full crack, microsoft office 2013 64 bit one2up, microsoft office 2013 64 bit ฟรี, microsoft office 2013 64 bit ไทย, microsoft office 2013 94fbr, microsoft office 2013 access chapter 1, microsoft office 2013 access chapter 2 project b, microsoft office 2013 activator windows 7, microsoft office 2013 crack, microsoft office 2013 crack windows 7, microsoft office 2013 crack windows 8, microsoft office 2013 excel chapter 1, microsoft office 2013 excel chapter 1 project b, microsoft office 2013 excel chapter 2 project a, microsoft office 2013 excel chapter 3, microsoft office 2013 for windows 8 free download, microsoft office 2013 install windows 7, microsoft office 2013 install windows 8, microsoft office 2013 key, microsoft office 2013 para windows 7, microsoft office 2013 windows 10, microsoft office 2013 windows 10 free, microsoft office 2013 windows 7, microsoft office 2013 windows 8, microsoft office 2013 windows 8.1, microsoft office 2013 word chapter 1, microsoft office 2013 word chapter 2, microsoft office 2013 word chapter 3, microsoft office 2013 กับ 2016, microsoft office 2013 ของแท้, microsoft office 2013 ขึ้นแถบแดง, microsoft office 2013 คีย์, microsoft office 2013 คู่มือ, microsoft office 2013 ค้าง, microsoft office 2013 ค้างบ่อย, microsoft office 2013 ช้ามาก, microsoft office 2013 ดาวน์โหลด, microsoft office 2013 ดาวน์โหลดฟรี, microsoft office 2013 ดีไหม, microsoft office 2013 ตัว-เต็ม พร้อม serial, microsoft office 2013 ตัวเต็ม, microsoft office 2013 ติดตั้งไม่ได้, microsoft office 2013 ถาวร, microsoft office 2013 ปัญหา, microsoft office 2013 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน, microsoft office 2013 พบข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้ง, microsoft office 2013 พร้อม crack, microsoft office 2013 พร้อม crack ภาษาไทย , microsoft office 2013 พร้อม crack ภาษาไทย 32/ 64bit , microsoft office 2013 พิมพ์ไม่ได้, microsoft office 2013 ฟรี, microsoft office 2013 ฟรี download, microsoft office 2013 ฟรี ดาวน์โหลด, microsoft office 2013 ภาษาไทย, microsoft office 2013 ภาษาไทย 32 bit, microsoft office 2013 ภาษาไทย 64 bit, microsoft office 2013 ภาษาไทย crack, microsoft office 2013 ภาษาไทย full, microsoft office 2013 ภาษาไทย one2up, microsoft office 2013 ภาษาไทย ฟรี, microsoft office 2013 มีอะไรบ้าง, microsoft office 2013 ยาแก้ไอ, microsoft office 2013 รหัส, microsoft office 2013 รีวิว, microsoft office 2013 ลงไม่ได้, microsoft office 2013 ลบไม่ได้, microsoft office 2013 วิธีลง, microsoft office 2013 วิธีใช้, microsoft office 2013 สั่งปริ้นไม่ได้, วิธีติดตั้ง microsoft office 2013 + activate + ภาษาไทย, วิธีลงโปรแกรม microsoft office 2013, วิธีเปลี่ยนภาษา microsoft office 2013, วิธีโหลด microsoft office 2013, สอนติดตั้ง microsoft office 2013, สอนลง microsoft office 2013, สอนลงโปรแกรม microsoft office 2013, สอนโหลด microsoft office 2013, สอนโหลด microsoft office 2013 + crack ถาวร, โหลด microsoft office 2013 ภาษาไทย https://wn.com/ติดตั้ง_Microsoft_Office_2013_ภาษาไทย_ภาษาไทย_ถาวร_32Bit_64_Bit link https://goo.gl/Wgg5PY ตัว Activate ใช่ตัวนี้แทนครับ : https://goo.gl/GPvz3s เพจ https://www.facebook.com/Nod32password/ โปรแกรมอีกมากมาย http ://nonnoifree.blogspot.com/ activar microsoft office 2013 windows 10, activar microsoft office 2013 windows 8.1 , activate microsoft office 2013 windows 10, activate microsoft office 2013 windows 8.1, clave de microsoft office 2013 windows 8.1, como activar microsoft office 2013 permanentemente 2016, como ativar microsoft office 2013 windows 8.1, difference between microsoft office 2013 and 2016, error 1713 microsoft office 2013, microsoft office 2007 vs 2013, microsoft office 2010 vs 2013, microsoft office 2013, microsoft office 2013 + crack ถาวร, microsoft office 2013 25 character product key, microsoft office 2013 25 character product key free, microsoft office 2013 32 bit, microsoft office 2013 32 bit download, microsoft office 2013 32 bit free download, microsoft office 2013 32 bit full, microsoft office 2013 32 bit full crack, microsoft office 2013 32 bit ไทย , microsoft office 2013 32 bits, microsoft office 2013 64, microsoft office 2013 64 bit , microsoft office 2013 64 bit crack, microsoft office 2013 64 bit download, microsoft office 2013 64 bit free download, microsoft office 2013 64 bit full, microsoft office 2013 64 bit full crack, microsoft office 2013 64 bit one2up, microsoft office 2013 64 bit ฟรี, microsoft office 2013 64 bit ไทย, microsoft office 2013 94fbr, microsoft office 2013 access chapter 1, microsoft office 2013 access chapter 2 project b, microsoft office 2013 activator windows 7, microsoft office 2013 crack, microsoft office 2013 crack windows 7, microsoft office 2013 crack windows 8, microsoft office 2013 excel chapter 1, microsoft office 2013 excel chapter 1 project b, microsoft office 2013 excel chapter 2 project a, microsoft office 2013 excel chapter 3, microsoft office 2013 for windows 8 free download, microsoft office 2013 install windows 7, microsoft office 2013 install windows 8, microsoft office 2013 key, microsoft office 2013 para windows 7, microsoft office 2013 windows 10, microsoft office 2013 windows 10 free, microsoft office 2013 windows 7, microsoft office 2013 windows 8, microsoft office 2013 windows 8.1, microsoft office 2013 word chapter 1, microsoft office 2013 word chapter 2, microsoft office 2013 word chapter 3, microsoft office 2013 กับ 2016, microsoft office 2013 ของแท้, microsoft office 2013 ขึ้นแถบแดง, microsoft office 2013 คีย์, microsoft office 2013 คู่มือ, microsoft office 2013 ค้าง, microsoft office 2013 ค้างบ่อย, microsoft office 2013 ช้ามาก, microsoft office 2013 ดาวน์โหลด, microsoft office 2013 ดาวน์โหลดฟรี, microsoft office 2013 ดีไหม, microsoft office 2013 ตัว-เต็ม พร้อม serial, microsoft office 2013 ตัวเต็ม, microsoft office 2013 ติดตั้งไม่ได้, microsoft office 2013 ถาวร, microsoft office 2013 ปัญหา, microsoft office 2013 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน, microsoft office 2013 พบข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้ง, microsoft office 2013 พร้อม crack, microsoft office 2013 พร้อม crack ภาษาไทย , microsoft office 2013 พร้อม crack ภาษาไทย 32/ 64bit , microsoft office 2013 พิมพ์ไม่ได้, microsoft office 2013 ฟรี, microsoft office 2013 ฟรี download, microsoft office 2013 ฟรี ดาวน์โหลด, microsoft office 2013 ภาษาไทย, microsoft office 2013 ภาษาไทย 32 bit, microsoft office 2013 ภาษาไทย 64 bit, microsoft office 2013 ภาษาไทย crack, microsoft office 2013 ภาษาไทย full, microsoft office 2013 ภาษาไทย one2up, microsoft office 2013 ภาษาไทย ฟรี, microsoft office 2013 มีอะไรบ้าง, microsoft office 2013 ยาแก้ไอ, microsoft office 2013 รหัส, microsoft office 2013 รีวิว, microsoft office 2013 ลงไม่ได้, microsoft office 2013 ลบไม่ได้, microsoft office 2013 วิธีลง, microsoft office 2013 วิธีใช้, microsoft office 2013 สั่งปริ้นไม่ได้, วิธีติดตั้ง microsoft office 2013 + activate + ภาษาไทย, วิธีลงโปรแกรม microsoft office 2013, วิธีเปลี่ยนภาษา microsoft office 2013, วิธีโหลด microsoft office 2013, สอนติดตั้ง microsoft office 2013, สอนลง microsoft office 2013, สอนลงโปรแกรม microsoft office 2013, สอนโหลด microsoft office 2013, สอนโหลด microsoft office 2013 + crack ถาวร, โหลด microsoft office 2013 ภาษาไทย published: 29 Jul 2017 views: 47148 back วิธีติดตั้ง Microsoft office 2013+ถาวร ภายใน 5 นาที Order: Reorder Duration: 6:05 Updated: 21 Sep 2016 views: 155610 videos การติดตั้งที่ ทำได้เองง่ายๆ ครับผม โหลดที่ : http ://adf.ly/r7Fro activate: http://ouo.io/a97q8z การติดตั้งที่ ทำได้เองง่ายๆ ครับผม โหลดที่ : http ://adf.ly/r7Fro activate: http://ouo.io/a97q8z https://wn.com/วิธีติดตั้ง_Microsoft_Office_2013_ถาวร_ภายใน_5_นาที การติดตั้งที่ ทำได้เองง่ายๆ ครับผม โหลดที่ : http ://adf.ly/r7Fro activate: http://ouo.io/a97q8z published: 21 Sep 2016 views: 155610 back วิธีโหลด โปรแกรม Microsoft office 2016 ถาวร Order: Reorder Duration: 8:40 Updated: 31 Oct 2016 views: 267128 videos โหลดเลย โหลดให้ครบ ล่ะ แล้วแตกไฟล์ให้เป็นอันเดียว แล้วลงเลย หรือถ้าไม่อยากโหลด เป็น Part ก็ โหลดอันที่บอกได้ง่ายดี http ://adf.ly/1chtir P1 http://adf.ly/1chtl ... โหลดเลย โหลดให้ครบ ล่ะ แล้วแตกไฟล์ให้เป็นอันเดียว แล้วลงเลย หรือถ้าไม่อยากโหลด เป็น Part ก็ โหลดอันที่บอกได้ง่ายดี http ://adf.ly/1chtir P1 http://adf.ly/1chtlU P2 http://adf.ly/1chtnj P3 http://adf.ly/1chtqg P4 http://adf.ly/1chtsU P5 _________________________ ลิ้งค์นี้ก็โหลดได้เหมือนกันนะ ง่ายด้วย ทำตามเว็ปที่เขาบอกเลย http://bit.ly/2l8TfNI http://bit.ly/2wqSbII http://bit.ly/2DonTJK ____________________________ Crack : 0 http://adf.ly/1eQlnA Crack : 1 http://bit .ly/2CfsKxw Crack : 2 http://bit.ly/2E1wZNv รหัสแตกไฟล์เว็ปนี้ 999999999 ก่อนโหลดปิดแอนตี้ไวรัส ด้วยนะครับ ----------------------------------------------------- Follow me : http://bit.ly/2sY8EBS Facebook : http://bit.ly/2fIiyUf Instagram : http://bit.ly/2wcmaEb Twitch .tv : http://bit.ly/2gJ0wBS https://wn.com/วิธีโหลด_โปรแกรม_Microsoft_Office_2016_ถาวร โหลดเลย โหลดให้ครบ ล่ะ แล้วแตกไฟล์ให้เป็นอันเดียว แล้วลงเลย หรือถ้าไม่อยากโหลด เป็น Part ก็ โหลดอันที่บอกได้ง่ายดี http ://adf.ly/1chtir P1 http://adf.ly/1chtlU P2 http://adf.ly/1chtnj P3 http://adf.ly/1chtqg P4 http://adf.ly/1chtsU P5 _________________________ ลิ้งค์นี้ก็โหลดได้เหมือนกันนะ ง่ายด้วย ทำตามเว็ปที่เขาบอกเลย http://bit.ly/2l8TfNI http://bit.ly/2wqSbII http://bit.ly/2DonTJK ____________________________ Crack : 0 http://adf.ly/1eQlnA Crack : 1 http://bit .ly/2CfsKxw Crack : 2 http://bit.ly/2E1wZNv รหัสแตกไฟล์เว็ปนี้ 999999999 ก่อนโหลดปิดแอนตี้ไวรัส ด้วยนะครับ ----------------------------------------------------- Follow me : http://bit.ly/2sY8EBS Facebook : http://bit.ly/2fIiyUf Instagram : http://bit.ly/2wcmaEb Twitch .tv : http://bit.ly/2gJ0wBS published: 31 Oct 2016 views: 267128 back Microsoft Office 2016 วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ง่ายนิดเดียว Order: Reorder Duration: 16:52 Updated: 21 Dec 2017 views: 3829 videos แนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2016 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้ เว็บบิท : https://www.tt-torrent.com/signup .php ?invitatio ... แนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2016 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้ เว็บบิท : https://www.tt-torrent.com/signup .php ?invitationcode=edcfcb589d95c5a329a90db3be4ea582 ลิงค์โปรแกรม https://www.tt-torrent.com/details.php?id=804894 https://wn.com/Microsoft_Office_2016_วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์_ง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2016 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้ เว็บบิท : https://www.tt-torrent.com/signup .php ?invitationcode=edcfcb589d95c5a329a90db3be4ea582 ลิงค์โปรแกรม https://www.tt-torrent.com/details.php?id=804894 published: 21 Dec 2017 views: 3829 back Microsoft Office 2013 พร้อม Crack ภาษาไทย 32/64Bit Order: Reorder Duration: 6:46 Updated: 24 Jul 2016 views: 65242 videos Update LinkDownload (30/09/2560) LinkDownload 64Bit part 1: http ://bc.vc/bRlW9P5 part 2: http://bc.vc/GO09EZe part 3: http://bc.vc/kpfAuB0 part 4: http://bc ... . Update LinkDownload (30/09/2560) LinkDownload 64Bit part 1: http ://bc.vc/bRlW9P5 part 2: http://bc.vc/GO09EZe part 3: http://bc.vc/kpfAuB0 part 4: http://bc.vc/aqIdv5O Crack : http://bc.vc/qpu7pw9 ---------------------------------- 32Bit part 1: http://bc.vc/k7LSaX9 part 2: http://bc.vc/RgUZlqg part 3: http://bc.vc/xn3xlSn part 4: http://bc.vc/qYzvfiV part 5: http://bc.vc/eOYiDRc Crack : http://bc.vc/Lxe8x1R ใครที่โหลดด้วย Chrome ไม่ได้ใช้วิธีตามคลิปนี้ได้นะครับ https://www.youtube.com/watch?v=HY45Xt5o3BY วิธีกดข้ามโฆษณาและโหลดไฟล์จากเว็บmega.nz(สำหรับคนที่โหลดไม่ได้) https://www.youtube.com/watch?v=i8u9lWji2tg https://wn.com/Microsoft_Office_2013_พร้อม_Crack_ภาษาไทย_32_64Bit Update LinkDownload (30/09/2560) LinkDownload 64Bit part 1: http ://bc.vc/bRlW9P5 part 2: http://bc.vc/GO09EZe part 3: http://bc.vc/kpfAuB0 part 4: http://bc.vc/aqIdv5O Crack : http://bc.vc/qpu7pw9 ---------------------------------- 32Bit part 1: http://bc.vc/k7LSaX9 part 2: http://bc.vc/RgUZlqg part 3: http://bc.vc/xn3xlSn part 4: http://bc.vc/qYzvfiV part 5: http://bc.vc/eOYiDRc Crack : http://bc.vc/Lxe8x1R ใครที่โหลดด้วย Chrome ไม่ได้ใช้วิธีตามคลิปนี้ได้นะครับ https://www.youtube.com/watch?v=HY45Xt5o3BY วิธีกดข้ามโฆษณาและโหลดไฟล์จากเว็บmega.nz(สำหรับคนที่โหลดไม่ได้) https://www.youtube.com/watch?v=i8u9lWji2tg published: 24 Jul 2016 views: 65242 back วิธีลง office Microsoft 2013 ภาษาไทย+crack ใช้ได้ตลอด Order: Reorder Duration: 35:04 Updated: 20 Jul 2016 views: 116730 videos วิธีติดตั้ง office 2013ไทย+crack โหลดoffice2013 32bit : http ://viid.me/qwLnDc โหลดoffice2013 64bit : http://viid.me/qwLnHh โหลดMicrosoft Toolkit2.6 : http:// ... วิธีติดตั้ง office 2013ไทย+crack โหลดoffice2013 32bit : http ://viid.me/qwLnDc โหลดoffice2013 64bit : http://viid.me/qwLnHh โหลดMicrosoft Toolkit2.6 : http://viid.me/qwLnZ6 โหลดMicrosoft Toolkit2.6.3 : http://destyy.com/wkRBFa โปรแกรมแครกoffice2013 Kpico10.2_MWTSoft :http://viid.me/qwLn2u วิธีลง office Microsoft 2010 ภาษาไทย +crack ใช้ได้ตลอด : https://youtu.be/X-p06jovZqk https://wn.com/วิธีลง_Office_Microsoft_2013_ภาษาไทย_Crack_ใช้ได้ตลอด วิธีติดตั้ง office 2013ไทย+crack โหลดoffice2013 32bit : http ://viid.me/qwLnDc โหลดoffice2013 64bit : http://viid.me/qwLnHh โหลดMicrosoft Toolkit2.6 : http://viid.me/qwLnZ6 โหลดMicrosoft Toolkit2.6.3 : http://destyy.com/wkRBFa โปรแกรมแครกoffice2013 Kpico10.2_MWTSoft :http://viid.me/qwLn2u วิธีลง office Microsoft 2010 ภาษาไทย +crack ใช้ได้ตลอด : https://youtu.be/X-p06jovZqk published: 20 Jul 2016 views: 116730 back วิธีติดตั้ง Microsoft Office 2010 Full Version + Activator พร้อม Link Download Order: Reorder Duration: 11:25 Updated: 25 Sep 2016 views: 73923 videos Microsoft Office 2010 Full Version + Activator พร้อมวิธีติดตั้ง / Link Download อย่างละเอียด ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยาก Download office 2010 // https://drive.g ... Microsoft Office 2010 Full Version + Activator พร้อมวิธีติดตั้ง / Link Download อย่างละเอียด ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยาก Download office 2010 // https://drive.google.com/open?id=0B4S6j2BrjJWnUWJ5SDBsWFRPbFE Adobe Photoshop Cs6 Extended Full Version + Crack https://www.youtube.com/watch?v=2j7h25z4pJc บูท Windows 7 / 8 / 8 .1 ผ่าน USB ด้วย WinToFlash https://www.youtube.com/watch?v=62WOC0AoBeo เรื่องโปรแกรมไว้ใจเรา ขอกันมาได้ เลย อยากได้โปรแกรมอะไรแบบไหน เราจะหามาให้ SixDaYz66 https://wn.com/วิธีติดตั้ง_Microsoft_Office_2010_Full_Version_Activator_พร้อม_Link_Download Microsoft Office 2010 Full Version + Activator พร้อมวิธีติดตั้ง / Link Download อย่างละเอียด ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยาก Download office 2010 // https://drive.google.com/open?id=0B4S6j2BrjJWnUWJ5SDBsWFRPbFE Adobe Photoshop Cs6 Extended Full Version + Crack https://www.youtube.com/watch?v=2j7h25z4pJc บูท Windows 7 / 8 / 8 .1 ผ่าน USB ด้วย WinToFlash https://www.youtube.com/watch?v=62WOC0AoBeo เรื่องโปรแกรมไว้ใจเรา ขอกันมาได้ เลย อยากได้โปรแกรมอะไรแบบไหน เราจะหามาให้ SixDaYz66 published: 25 Sep 2016 views: 73923 back สอนการติดตั้ง office 2013 ใช้งานได้ 100% Order: Reorder Duration: 16:40 Updated: 06 Aug 2016 views: 108 videos สอนการติดตั้ง office 2013 ใช้งานได้ 100 % *********************************************** http ://www.นายธันวา. ไทย https://www.facebook.com/nanacomputers/ สอนการติดตั้ง office 2013 ใช้งานได้ 100 % *********************************************** http ://www.นายธันวา. ไทย https://www.facebook.com/nanacomputers/ https://wn.com/สอนการติดตั้ง_Office_2013_ใช้งานได้_100 สอนการติดตั้ง office 2013 ใช้งานได้ 100 % *********************************************** http ://www.นายธันวา. ไทย https://www.facebook.com/nanacomputers/ published: 06 Aug 2016 views: 108 back แจกโปรแกรม microsoft office 2013 พร้อมวิธีติดตั้งฟรี Order: Reorder Duration: 5:14 Updated: 06 May 2016 views: 1676 videos วิธีติดตั้งโปรแกรม microsoft office 2013 และเมนูใช้งานแบบภาษาไทย การติดตั้งโปรแกรม microsoft office 2013 และการติดตั้งเมนูใช้งานแบบภาษาไทยเพื่อใช้ง่ายต่อการใช ... วิธีติดตั้งโปรแกรม microsoft office 2013 และเมนูใช้งานแบบภาษาไทย การติดตั้งโปรแกรม microsoft office 2013 และการติดตั้งเมนูใช้งานแบบภาษาไทยเพื่อใช้ง่ายต่อการใช้งาน วิธีการติดตั้งก็ไม่ยากเหมาะสำหรับคนที่อยากติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานเอง ดาวโหลดโปรแกรมได้ที่ https://mega.nz/#!FxkgjToA!MJxLMlkFWy6vc6gV2yEPRmt_AipgdyOZi-0xVtUE8bw ติดตามวีดีโออื่นๆของช่องได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UC9aeAEvxaN5Z-wWnMQUNyOA https://wn.com/แจกโปรแกรม_Microsoft_Office_2013_พร้อมวิธีติดตั้งฟรี วิธีติดตั้งโปรแกรม microsoft office 2013 และเมนูใช้งานแบบภาษาไทย การติดตั้งโปรแกรม microsoft office 2013 และการติดตั้งเมนูใช้งานแบบภาษาไทยเพื่อใช้ง่ายต่อการใช้งาน วิธีการติดตั้งก็ไม่ยากเหมาะสำหรับคนที่อยากติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานเอง ดาวโหลดโปรแกรมได้ที่ https://mega.nz/#!FxkgjToA!MJxLMlkFWy6vc6gV2yEPRmt_AipgdyOZi-0xVtUE8bw ติดตามวีดีโออื่นๆของช่องได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UC9aeAEvxaN5Z-wWnMQUNyOA published: 06 May 2016 views: 1676 back สอนการติดตั้งและแครก Office 2013 ถาวรยาวๆ ง่ายมากๆ Order: Reorder Duration: 2:11 Updated: 10 Dec 2016 views: 8797 videos ฝากกดไลค์ กดติดตาม ด้วยนะครับ ลิ้งค์ดาวโหลดแครก http ://www.4shared.com/rar/WOMJtUqUba/Microkit262 .html ? ฝากกดไลค์ กดติดตาม ด้วยนะครับ ลิ้งค์ดาวโหลดแครก http ://www.4shared.com/rar/WOMJtUqUba/Microkit262 .html ? https://wn.com/สอนการติดตั้งและแครก_Office_2013_ถาวรยาวๆ_ง่ายมากๆ ฝากกดไลค์ กดติดตาม ด้วยนะครับ ลิ้งค์ดาวโหลดแครก http ://www.4shared.com/rar/WOMJtUqUba/Microkit262 .html ? published: 10 Dec 2016 views: 8797 back สอนโหลด Microsoft Office 2013 + crack ถาวร Order: Reorder Duration: 4:47 Updated: 27 May 2016 views: 258411 videos ลิงค์โหลด + link pack ภาษาไทย : http ://www.mediafire.com/file/1mbrdap9101ivwr/ Microsoft+Office+2013 +%281%29 .rar ลิงค์โหลด + link pack ภาษาไทย : http ://www.mediafire.com/file/1mbrdap9101ivwr/ Microsoft+Office+2013 +%281%29 .rar https://wn.com/สอนโหลด_Microsoft_Office_2013_Crack_ถาวร ลิงค์โหลด + link pack ภาษาไทย : http ://www.mediafire.com/file/1mbrdap9101ivwr/ Microsoft+Office+2013 +%281%29 .rar published: 27 May 2016 views: 258411 back สอนติดตั้งโปรเเกรม Microsoft office 2013 + Crack ถาวร 100% Order: Reorder Duration: 8:36 Updated: 12 Aug 2017 views: 14630 videos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Link : https://drive.google.com/file/d/1klPsw8Rek_Uqy ... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Link : https://drive.google.com/file/d/1klPsw8Rek_UqybE9a2FLNfcJlaH1KVCk/view Password : ZTWZ Ch เเตกไฟล์เสร็จเเล้วเเยกตัว Crack กับตัว Setup ออกจาก Folder เดียวกันด้วยนะครับ (ถ้าไม่ทำ เวลากด Setup มันจะ Error ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำรอง ตัว Setup: https://drive.google.com/open?id=1JP9EqhpCKDT_NFtTVexStjopCwuUJq9A Password: ZTWZ Ch ตัว Carck: https://drive.google.com/open?id=1N48C5nMKorqF1HxaPp2OCh3wE7XVnLtZ Password: 123 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- จะให้ทำอะไรก็ comment ไว้ใต้ คลิปนี้นะครับ link: https://youtu.be/J8N_O0N6GW0 Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UC_pQsIeShcaL9sPtie3NrXQ https://wn.com/สอนติดตั้งโปรเเกรม_Microsoft_Office_2013_Crack_ถาวร_100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Link : https://drive.google.com/file/d/1klPsw8Rek_UqybE9a2FLNfcJlaH1KVCk/view Password : ZTWZ Ch เเตกไฟล์เสร็จเเล้วเเยกตัว Crack กับตัว Setup ออกจาก Folder เดียวกันด้วยนะครับ (ถ้าไม่ทำ เวลากด Setup มันจะ Error ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำรอง ตัว Setup: https://drive.google.com/open?id=1JP9EqhpCKDT_NFtTVexStjopCwuUJq9A Password: ZTWZ Ch ตัว Carck: https://drive.google.com/open?id=1N48C5nMKorqF1HxaPp2OCh3wE7XVnLtZ Password: 123 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- จะให้ทำอะไรก็ comment ไว้ใต้ คลิปนี้นะครับ link: https://youtu.be/J8N_O0N6GW0 Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UC_pQsIeShcaL9sPtie3NrXQ published: 12 Aug 2017 views: 14630 back Microsoft office 2010 สอนโหลด+ติดตั้ง Order: Reorder Duration: 2:00 Updated: 20 Jul 2016 views: 118421 videos ช่องทางการสนับสนุนช่อง ธนาคารกรุงเทพ 9010101237 สมภพ อ้อทองเทศ สำหรับลิ้งค์ดาวโหลดนะครั บ : https://drive.google .com/open?id=0B5TQWb9HXdPMVGxnR1RxQVZCd1U ฝากกดติ ... ช่องทางการสนับสนุนช่อง ธนาคารกรุงเทพ 9010101237 สมภพ อ้อทองเทศ สำหรับลิ้งค์ดาวโหลดนะครั บ : https://drive.google .com/open?id=0B5TQWb9HXdPMVGxnR1RxQVZCd1U ฝากกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับ ใครที่ต้องการโปรแกรมอื่นก็ คอมเม้นท์ได้ที่ด้านล่างหรืออินบล๊อคที่เพจได้เลยครับ เพจ: https://www.facebook.com/Jabwalker-863418920382155/ https://wn.com/Microsoft_Office_2010_สอนโหลด_ติดตั้ง ช่องทางการสนับสนุนช่อง ธนาคารกรุงเทพ 9010101237 สมภพ อ้อทองเทศ สำหรับลิ้งค์ดาวโหลดนะครั บ : https://drive.google .com/open?id=0B5TQWb9HXdPMVGxnR1RxQVZCd1U ฝากกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับ ใครที่ต้องการโปรแกรมอื่นก็ คอมเม้นท์ได้ที่ด้านล่างหรืออินบล๊อคที่เพจได้เลยครับ เพจ: https://www.facebook.com/Jabwalker-863418920382155/ published: 20 Jul 2016 views: 118421 back วิธีดาวน์โหลด + ติดตั้ง Microsoft office 2013 แบบง่ายๆ | Pinztv IT EP. 37 Order: Reorder Duration: 5:14 Updated: 01 Jan 2017 views: 4887 videos PinzTV - อย่าลืม : กดติดตามใต้คลิป - กดรูปกระดิ่ง เวลามีคลิปใหม่ จะมีการแจ้งเตือน อัตโนมัติ [ชอบช่วยแชร์] https://www.youtube.com/pinztv ติดต่อ : banafries ... PinzTV - อย่าลืม : กดติดตามใต้คลิป - กดรูปกระดิ่ง เวลามีคลิปใหม่ จะมีการแจ้งเตือน อัตโนมัติ [ชอบช่วยแชร์] https://www.youtube.com/pinztv ติดต่อ : banafries@gmail.com Microsoft Office 2013 เป็นซอฟต์แวร์หนึ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการทำงานไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์งาน การนำเสนองาน การทำตารางการคำนวณอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งหากคุณกำลังต้องการ Microsoft Office ที่จะมาช่วยคุณในการทำงานในขณะนี้ ไม่ว่างานเอกสารของคุณจะลักษณะใด Microsoft Office 2013 นี้สามารถช่วยคุณได้ ซึ่งรุ่นนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ไม่ถนัด Microsoft Office 2016 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่กว่า จึงทำให้เมนูใหม่ที่การใช้ค่อนข้างใช้งานยากกว่า ดาวน์โหลด + ติดตั้ง Microsoft office 2013 แบบง่ายๆ | Pinztv IT EP. 37 ดาวน์โหลด Microsoft office 2013 Link load : https://www.mediafire.com/folder/yvaoxxjji6pi1uw,8ow8lkc488i24k7/shared https://wn.com/วิธีดาวน์โหลด_ติดตั้ง_Microsoft_Office_2013_แบบง่ายๆ_|_Pinztv_It_Ep._37 PinzTV - อย่าลืม : กดติดตามใต้คลิป - กดรูปกระดิ่ง เวลามีคลิปใหม่ จะมีการแจ้งเตือน อัตโนมัติ [ชอบช่วยแชร์] https://www.youtube.com/pinztv ติดต่อ : banafries@gmail.com Microsoft Office 2013 เป็นซอฟต์แวร์หนึ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการทำงานไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์งาน การนำเสนองาน การทำตารางการคำนวณอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งหากคุณกำลังต้องการ Microsoft Office ที่จะมาช่วยคุณในการทำงานในขณะนี้ ไม่ว่างานเอกสารของคุณจะลักษณะใด Microsoft Office 2013 นี้สามารถช่วยคุณได้ ซึ่งรุ่นนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ไม่ถนัด Microsoft Office 2016 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่กว่า จึงทำให้เมนูใหม่ที่การใช้ค่อนข้างใช้งานยากกว่า ดาวน์โหลด + ติดตั้ง Microsoft office 2013 แบบง่ายๆ | Pinztv IT EP. 37 ดาวน์โหลด Microsoft office 2013 Link load : https://www.mediafire.com/folder/yvaoxxjji6pi1uw,8ow8lkc488i24k7/shared published: 01 Jan 2017 views: 4887 back การติดตั้ง Microsoft Office 2013 Order: Reorder Duration: 3:40 Updated: 30 Jun 2016 views: 45 videos BY นางสาว วราภรณ์ อินทร ปวส. 2/1 (ทวิภาคี) เลขที่ 11 วิทยาลัยพณิชยการบางนา (แก้ไขครั้งที่ 1 : ใส่เสียงตัวเอง) หากผิดพลาดประการก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ^^ BY นางสาว วราภรณ์ อินทร ปวส. 2/1 (ทวิภาคี) เลขที่ 11 วิทยาลัยพณิชยการบางนา (แก้ไขครั้งที่ 1 : ใส่เสียงตัวเอง) หากผิดพลาดประการก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ^^ https://wn.com/การติดตั้ง_Microsoft_Office_2013 BY นางสาว วราภรณ์ อินทร ปวส. 2/1 (ทวิภาคี) เลขที่ 11 วิทยาลัยพณิชยการบางนา (แก้ไขครั้งที่ 1 : ใส่เสียงตัวเอง) หากผิดพลาดประการก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ^^ published: 30 Jun 2016 views: 45 back Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว Order: Reorder Duration: 20:56 Updated: 17 Feb 2017 views: 42929 videos Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการดาวน์โหลด Drivers สำหรับลงในวินโดว์ จากอินเทอเน็ต แนะนำอย่างเป็นขั้นตอน ง่าย ๆ คุณก็ทำไ ... Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการดาวน์โหลด Drivers สำหรับลงในวินโดว์ จากอินเทอเน็ต แนะนำอย่างเป็นขั้นตอน ง่าย ๆ คุณก็ทำได้ ลิงค์โหลด Easy Driver Pack 6.2 ภาษาไทย (ปิด antivirus ก่อนรันโปรแกรม) https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUcllsWkRRdHY1UU0 https://www.youtube.com/user/sp8929 google + | https://plus.google.com/u/0/100624573219262546844/posts https://wn.com/Download_Drivers_|_ดาวน์โหลด_Drivers_จากเน็ต_ง่ายนิดเดียว Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการดาวน์โหลด Drivers สำหรับลงในวินโดว์ จากอินเทอเน็ต แนะนำอย่างเป็นขั้นตอน ง่าย ๆ คุณก็ทำได้ ลิงค์โหลด Easy Driver Pack 6.2 ภาษาไทย (ปิด antivirus ก่อนรันโปรแกรม) https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUcllsWkRRdHY1UU0 https://www.youtube.com/user/sp8929 google + | https://plus.google.com/u/0/100624573219262546844/posts published: 17 Feb 2017 views: 42929 back สอนลง microsoft Office 2016 +ตัวภาษาไทย ถาวร Order: Reorder Duration: 11:13 Updated: 01 Jun 2016 views: 142434 videos ดาวน์โหลดที่ http ://acknowledgepro.com/2017/06/16/microsoft-office-2016-pro-ภาษาไทย-ตัวเต็ม-ลิ้ง ดาวน์โหลดที่ http ://acknowledgepro.com/2017/06/16/microsoft-office-2016-pro-ภาษาไทย-ตัวเต็ม-ลิ้ง https://wn.com/สอนลง_Microsoft_Office_2016_ตัวภาษาไทย_ถาวร ดาวน์โหลดที่ http ://acknowledgepro.com/2017/06/16/microsoft-office-2016-pro-ภาษาไทย-ตัวเต็ม-ลิ้ง published: 01 Jun 2016 views: 142434 back สอนโหลด Microsoft Office 2013 และ 2016 ฟรี ใช้งานได้ 100% Order: Reorder Duration: 11:03 Updated: 24 Jan 2018 views: 29 videos เป็นคลิปทำเพื่อเป็นสื่อ ส่งงานให้กับอาจรย์ หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ ลิ้งค์เว็บ : https://www.mawtoload.com/ เฟสบุ๊ค : https://www.facebook ... . เป็นคลิปทำเพื่อเป็นสื่อ ส่งงานให้กับอาจรย์ หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ ลิ้งค์เว็บ : https://www.mawtoload.com/ เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/faagang https://wn.com/สอนโหลด_Microsoft_Office_2013_และ_2016_ฟรี_ใช้งานได้_100 เป็นคลิปทำเพื่อเป็นสื่อ ส่งงานให้กับอาจรย์ หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ ลิ้งค์เว็บ : https://www.mawtoload.com/ เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/faagang published: 24 Jan 2018 views: 29 back สอนลงโปรแกรม Microsoft office 2013 ครับบบบ ^^ Order: Reorder Duration: 4:01 Updated: 13 Jan 2017 views: 242 videos https://wn.com/สอนลงโปรแกรม_Microsoft_Office_2013_ครับบบบ_^^ published: 13 Jan 2017 views: 242 Email this Page Play all in Full Screen Show More Related Videos วิธีลง office Microsoft 2013 ภาษาไทย+crack ใช้ได้ตลอด วิธีติดตั้ง office 2013ไทย+crack โหลดoffice2013 32bit : http ://viid.me/qwLnDc โหลดoffice2013 64bit : http://viid.me/qwLnHh โหลดMicrosoft Toolkit2.6 : http://viid.me/qwLnZ6 โหลดMicrosoft Toolkit2.6.3 : http://destyy.com/wkRBFa โปรแกรมแครกoffice2013 Kpico10.2_MWTSoft :http://viid.me/qwLn2u วิธีลง office Microsoft 2010 ภาษาไทย +crack ใช้ได้ตลอด : https://youtu.be/X-p06jovZqk published: 20 Jul 2016 Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการดาวน์โหลด Drivers สำหรับลงในวินโดว์ จากอินเทอเน็ต แนะนำอย่างเป็นขั้นตอน ง่าย ๆ คุณก็ทำได้ ลิงค์โหลด Easy Driver Pack 6.2 ภาษาไทย (ปิด antivirus ก่อนรันโปรแกรม) https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUcllsWkRRdHY1UU0 https://www.youtube.com/user/sp8929 google + | https://plus.google.com/u/0/100624573219262546844/posts published: 17 Feb 2017 one2up.com โหลดโปรแกรมที่ต้องการ ง่ายนิดเดียว แนะนำเว็บสำหรับดาววน์โหลดโปรแกรมเพื่อนำมาใช้งาน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการหาโหลดโปรแกรม ติดตาม https://www.youtube.com/user/sp8929 published: 10 Aug 2017 วิธีลง Windows 7-8-10 ด้วยการ Ghost ง่ายนิดเดียว // How to Install Windows by norton Ghost แนะนำวิธีการลงวินโดว์ด้วยวิธีการโกส (ghost ) หรือวิธีการรีสโตร์วินโดว์ที่เป็นอิมเมจไฟล์ (*. GHO ) ที่ร้านซ่อมคอมนิยมใช้กัน ดตามช่อง https://www.youtube.com/user/sp8929 โหลด MobaliveUSB : https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUS2dVdkFtXzdsaUU โหลดวินโดว์ 7 (*.GHO) http ://www.boxload-software.com/2016/01/kkd-windows-7-v11-64-bit-ghost .html โหลดจากเว็บบิท https://www.tt-torrent.com/signup .php ?invitationcode=edcfcb589d95c5a329a90db3be4ea582 โหลดวินโดว์ PE https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUNmRKVnoyekplcXM โหลดโปรแกรม Rufus https://drive.google.com/open?id=0B4b ... ลิงค์วีดิโอที่เกี่ยวข้อง https://www.youtube.com/watch?v=JC2rBSSwZtU https://www.youtube.com/watch?v=4NTBbelGP_I หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบได้นะครับ published: 25 Sep 2017 ไวรัสคอมพิวเตอร์ ป้องกันได้ ง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการลงโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อปกป้องเครื่องคอมจากผู้บุกรุก และไม่ให้ไวรัสกวนใจอีกต่อไป https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUUVdMdDVvT2ZSX2M published: 08 Aug 2017 การติดตั้ง MS Windows10 และ MS Office 2013 บนVirtual Box เป็นการสอน การติดตั้ง MS Windows10 และ MS Office 2013 บนVirtual Box เวอร์ชั่นเต็มไม่ผ่านการตัดต่อสำหรับคนที่ไม่เข้าใจ published: 29 Nov 2016 สอนวิธีการสมัครและเข้าใช้งาน ObecMail ObecMail สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน published: 23 Jun 2015 วิธีติดตั้ง Windows ลงบน Oracle VM VirtualBox วิธีติดตั้ง Windows ลงบน Oracle VM VirtualBox published: 25 Jul 2016 developed with YouTube back วิธีลง office Microsoft 2013 ภาษาไทย+crack ใช้ได้ตลอด Order: Reorder Duration: 35:04 Updated: 20 Jul 2016 views: 116730 videos วิธีติดตั้ง office 2013ไทย+crack โหลดoffice2013 32bit : http ://viid.me/qwLnDc โหลดoffice2013 64bit : http://viid.me/qwLnHh โหลดMicrosoft Toolkit2.6 : http:// ... วิธีติดตั้ง office 2013ไทย+crack โหลดoffice2013 32bit : http ://viid.me/qwLnDc โหลดoffice2013 64bit : http://viid.me/qwLnHh โหลดMicrosoft Toolkit2.6 : http://viid.me/qwLnZ6 โหลดMicrosoft Toolkit2.6.3 : http://destyy.com/wkRBFa โปรแกรมแครกoffice2013 Kpico10.2_MWTSoft :http://viid.me/qwLn2u วิธีลง office Microsoft 2010 ภาษาไทย +crack ใช้ได้ตลอด : https://youtu.be/X-p06jovZqk https://wn.com/วิธีลง_Office_Microsoft_2013_ภาษาไทย_Crack_ใช้ได้ตลอด วิธีติดตั้ง office 2013ไทย+crack โหลดoffice2013 32bit : http ://viid.me/qwLnDc โหลดoffice2013 64bit : http://viid.me/qwLnHh โหลดMicrosoft Toolkit2.6 : http://viid.me/qwLnZ6 โหลดMicrosoft Toolkit2.6.3 : http://destyy.com/wkRBFa โปรแกรมแครกoffice2013 Kpico10.2_MWTSoft :http://viid.me/qwLn2u วิธีลง office Microsoft 2010 ภาษาไทย +crack ใช้ได้ตลอด : https://youtu.be/X-p06jovZqk published: 20 Jul 2016 views: 116730 back Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว Order: Reorder Duration: 20:56 Updated: 17 Feb 2017 views: 42929 videos Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการดาวน์โหลด Drivers สำหรับลงในวินโดว์ จากอินเทอเน็ต แนะนำอย่างเป็นขั้นตอน ง่าย ๆ คุณก็ทำไ ... Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการดาวน์โหลด Drivers สำหรับลงในวินโดว์ จากอินเทอเน็ต แนะนำอย่างเป็นขั้นตอน ง่าย ๆ คุณก็ทำได้ ลิงค์โหลด Easy Driver Pack 6.2 ภาษาไทย (ปิด antivirus ก่อนรันโปรแกรม) https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUcllsWkRRdHY1UU0 https://www.youtube.com/user/sp8929 google + | https://plus.google.com/u/0/100624573219262546844/posts https://wn.com/Download_Drivers_|_ดาวน์โหลด_Drivers_จากเน็ต_ง่ายนิดเดียว Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการดาวน์โหลด Drivers สำหรับลงในวินโดว์ จากอินเทอเน็ต แนะนำอย่างเป็นขั้นตอน ง่าย ๆ คุณก็ทำได้ ลิงค์โหลด Easy Driver Pack 6.2 ภาษาไทย (ปิด antivirus ก่อนรันโปรแกรม) https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUcllsWkRRdHY1UU0 https://www.youtube.com/user/sp8929 google + | https://plus.google.com/u/0/100624573219262546844/posts published: 17 Feb 2017 views: 42929 back one2up.com โหลดโปรแกรมที่ต้องการ ง่ายนิดเดียว Order: Reorder Duration: 21:52 Updated: 10 Aug 2017 views: 1750 videos แนะนำเว็บสำหรับดาววน์โหลดโปรแกรมเพื่อนำมาใช้งาน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการหาโหลดโปรแกรม ติดตาม https://www.youtube.com/user/sp8929 แนะนำเว็บสำหรับดาววน์โหลดโปรแกรมเพื่อนำมาใช้งาน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการหาโหลดโปรแกรม ติดตาม https://www.youtube.com/user/sp8929 https://wn.com/One2Up.Com_โหลดโปรแกรมที่ต้องการ_ง่ายนิดเดียว แนะนำเว็บสำหรับดาววน์โหลดโปรแกรมเพื่อนำมาใช้งาน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการหาโหลดโปรแกรม ติดตาม https://www.youtube.com/user/sp8929 published: 10 Aug 2017 views: 1750 back วิธีลง Windows 7-8-10 ด้วยการ Ghost ง่ายนิดเดียว // How to Install Windows by norton Ghost Order: Reorder Duration: 58:57 Updated: 25 Sep 2017 views: 19587 videos แนะนำวิธีการลงวินโดว์ด้วยวิธีการโกส (ghost ) หรือวิธีการรีสโตร์วินโดว์ที่เป็นอิมเมจไฟล์ (*. GHO ) ที่ร้านซ่อมคอมนิยมใช้กัน ดตามช่อง https://www.youtube.com/us ... แนะนำวิธีการลงวินโดว์ด้วยวิธีการโกส (ghost ) หรือวิธีการรีสโตร์วินโดว์ที่เป็นอิมเมจไฟล์ (*. GHO ) ที่ร้านซ่อมคอมนิยมใช้กัน ดตามช่อง https://www.youtube.com/user/sp8929 โหลด MobaliveUSB : https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUS2dVdkFtXzdsaUU โหลดวินโดว์ 7 (*.GHO) http ://www.boxload-software.com/2016/01/kkd-windows-7-v11-64-bit-ghost .html โหลดจากเว็บบิท https://www.tt-torrent.com/signup .php ?invitationcode=edcfcb589d95c5a329a90db3be4ea582 โหลดวินโดว์ PE https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUNmRKVnoyekplcXM โหลดโปรแกรม Rufus https://drive.google.com/open?id=0B4b ... ลิงค์วีดิโอที่เกี่ยวข้อง https://www.youtube.com/watch?v=JC2rBSSwZtU https://www.youtube.com/watch?v=4NTBbelGP_I หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบได้นะครับ https://wn.com/วิธีลง_Windows_7_8_10_ด้วยการ_Ghost_ง่ายนิดเดียว_How_To_Install_Windows_By_Norton_Ghost แนะนำวิธีการลงวินโดว์ด้วยวิธีการโกส (ghost ) หรือวิธีการรีสโตร์วินโดว์ที่เป็นอิมเมจไฟล์ (*. GHO ) ที่ร้านซ่อมคอมนิยมใช้กัน ดตามช่อง https://www.youtube.com/user/sp8929 โหลด MobaliveUSB : https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUS2dVdkFtXzdsaUU โหลดวินโดว์ 7 (*.GHO) http ://www.boxload-software.com/2016/01/kkd-windows-7-v11-64-bit-ghost .html โหลดจากเว็บบิท https://www.tt-torrent.com/signup .php ?invitationcode=edcfcb589d95c5a329a90db3be4ea582 โหลดวินโดว์ PE https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUNmRKVnoyekplcXM โหลดโปรแกรม Rufus https://drive.google.com/open?id=0B4b ... ลิงค์วีดิโอที่เกี่ยวข้อง https://www.youtube.com/watch?v=JC2rBSSwZtU https://www.youtube.com/watch?v=4NTBbelGP_I หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบได้นะครับ published: 25 Sep 2017 views: 19587 back ไวรัสคอมพิวเตอร์ ป้องกันได้ ง่ายนิดเดียว Order: Reorder Duration: 20:11 Updated: 08 Aug 2017 views: 3174 videos แนะนำวิธีการลงโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อปกป้องเครื่องคอมจากผู้บุกรุก และไม่ให้ไวรัสกวนใจอีกต่อไป https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUUVdMdDVvT2ZSX2M แนะนำวิธีการลงโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อปกป้องเครื่องคอมจากผู้บุกรุก และไม่ให้ไวรัสกวนใจอีกต่อไป https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUUVdMdDVvT2ZSX2M https://wn.com/ไวรัสคอมพิวเตอร์_ป้องกันได้_ง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการลงโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อปกป้องเครื่องคอมจากผู้บุกรุก และไม่ให้ไวรัสกวนใจอีกต่อไป https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUUVdMdDVvT2ZSX2M published: 08 Aug 2017 views: 3174 back การติดตั้ง MS Windows10 และ MS Office 2013 บนVirtual Box Order: Reorder Duration: 48:20 Updated: 29 Nov 2016 views: 31 videos เป็นการสอน การติดตั้ง MS Windows10 และ MS Office 2013 บนVirtual Box เวอร์ชั่นเต็มไม่ผ่านการตัดต่อสำหรับคนที่ไม่เข้าใจ เป็นการสอน การติดตั้ง MS Windows10 และ MS Office 2013 บนVirtual Box เวอร์ชั่นเต็มไม่ผ่านการตัดต่อสำหรับคนที่ไม่เข้าใจ https://wn.com/การติดตั้ง_Ms_Windows10_และ_Ms_Office_2013_บนVirtual_Box เป็นการสอน การติดตั้ง MS Windows10 และ MS Office 2013 บนVirtual Box เวอร์ชั่นเต็มไม่ผ่านการตัดต่อสำหรับคนที่ไม่เข้าใจ published: 29 Nov 2016 views: 31 back สอนวิธีการสมัครและเข้าใช้งาน ObecMail Order: Reorder Duration: 23:43 Updated: 23 Jun 2015 views: 1799 videos ObecMail สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ObecMail สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน https://wn.com/สอนวิธีการสมัครและเข้าใช้งาน_Obecmail ObecMail สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน published: 23 Jun 2015 views: 1799 back วิธีติดตั้ง Windows ลงบน Oracle VM VirtualBox Order: Reorder Duration: 27:51 Updated: 25 Jul 2016 views: 57 videos วิธีติดตั้ง Windows ลงบน Oracle VM VirtualBox วิธีติดตั้ง Windows ลงบน Oracle VM VirtualBox https://wn.com/วิธีติดตั้ง_Windows_ลงบน_Oracle_Vm_Virtualbox วิธีติดตั้ง Windows ลงบน Oracle VM VirtualBox published: 25 Jul 2016 views: 57 back Most Related Most Recent Most Popular Top Rated enlarge player repeat playlist shuffle replay video clear playlist restore images list developed with YouTube fullscreen slideshow Tweet Related Sites Copy jamestownoffice.com angloamericanoffice.com bankingoffices.com nepaloffice.com officemanagementnow.com patnaoffice.com box-office.com maritimeoffices.com malibulawoffice.com bogoroffice.com bhutanoffice.com versaillesoffice.com northyorkoffice.com francelawoffice.com tamiloffice.com cupertinooffice.com quezoncityoffice.com offshoremarineoffice.com johannesburgoffice.com israeloffice.com back Most Related Most Recent Most Popular Top Rated enlarge player repeat playlist shuffle replay video clear playlist restore images list developed with YouTube fullscreen slideshow Tweet Related Sites Copy jamestownoffice.com angloamericanoffice.com bankingoffices.com nepaloffice.com officemanagementnow.com patnaoffice.com box-office.com maritimeoffices.com malibulawoffice.com bogoroffice.com bhutanoffice.com versaillesoffice.com northyorkoffice.com francelawoffice.com tamiloffice.com cupertinooffice.com quezoncityoffice.com offshoremarineoffice.com johannesburgoffice.com israeloffice.com 17:49 Microsoft Office 2013 ดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2013 มาติดตั้งในเครื่อง แบบง่าย ๆ ... published: 06 Aug 2017 Play in Full Screen Microsoft Office 2013 ดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายนิดเดียว Microsoft Office 2013 ดาวน์โหลดและติดตั้งง่ายนิดเดียว Report rights infringement published: 06 Aug 2017 views: 30347 แนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2013 มาติดตั้งในเครื่อง แบบง่าย ๆ คุณก็ทำได้ โหลด Office : http ://www.one2up.com/view_content .php ?content_ID=1447016 โหลดภาษาไทย : http://www.one2up.com/view_content.php?content_ID=1508459 ลิงค์ ภาษาไทย สำรอง https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUU20wVzJiclA0Wk0 แถมลิ้งค์ Activate เพิ่มเติมเผื่ออยากโหลดไปลองดู https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lULTRQSS1teWVURGs ติดตามช่อง https://www.youtube.com/user/sp8929 8:20 ติดตั้ง Microsoft Office 2013 ภาษาไทย ภาษาไทย ถาวร 32bit /64 bit link https://goo.gl/Wgg5PY ตัว Activate ใช่ตัวนี้แทนครับ : https://goo.gl/GPvz3s เพจ ht... published: 29 Jul 2017 Play in Full Screen ติดตั้ง Microsoft Office 2013 ภาษาไทย ภาษาไทย ถาวร 32bit /64 bit ติดตั้ง Microsoft Office 2013 ภาษาไทย ภาษาไทย ถาวร 32bit /64 bit Report rights infringement published: 29 Jul 2017 views: 47148 link https://goo.gl/Wgg5PY ตัว Activate ใช่ตัวนี้แทนครับ : https://goo.gl/GPvz3s เพจ https://www.facebook.com/Nod32password/ โปรแกรมอีกมากมาย http ://nonnoifree.blogspot.com/ activar microsoft office 2013 windows 10, activar microsoft office 2013 windows 8.1 , activate microsoft office 2013 windows 10, activate microsoft office 2013 windows 8.1, clave de microsoft office 2013 windows 8.1, como activar microsoft office 2013 permanentemente 2016, como ativar microsoft office 2013 windows 8.1, difference between microsoft office 2013 and 2016, error 1713 microsoft office 2013, microsoft office 2007 vs 2013, microsoft office 2010 vs 2013, microsoft office 2013, microsoft office 2013 + crack ถาวร, microsoft office 2013 25 character product key, microsoft office 2013 25 character product key free, microsoft office 2013 32 bit, microsoft office 2013 32 bit download, microsoft office 2013 32 bit free download, microsoft office 2013 32 bit full, microsoft office 2013 32 bit full crack, microsoft office 2013 32 bit ไทย , microsoft office 2013 32 bits, microsoft office 2013 64, microsoft office 2013 64 bit , microsoft office 2013 64 bit crack, microsoft office 2013 64 bit download, microsoft office 2013 64 bit free download, microsoft office 2013 64 bit full, microsoft office 2013 64 bit full crack, microsoft office 2013 64 bit one2up, microsoft office 2013 64 bit ฟรี, microsoft office 2013 64 bit ไทย, microsoft office 2013 94fbr, microsoft office 2013 access chapter 1, microsoft office 2013 access chapter 2 project b, microsoft office 2013 activator windows 7, microsoft office 2013 crack, microsoft office 2013 crack windows 7, microsoft office 2013 crack windows 8, microsoft office 2013 excel chapter 1, microsoft office 2013 excel chapter 1 project b, microsoft office 2013 excel chapter 2 project a, microsoft office 2013 excel chapter 3, microsoft office 2013 for windows 8 free download, microsoft office 2013 install windows 7, microsoft office 2013 install windows 8, microsoft office 2013 key, microsoft office 2013 para windows 7, microsoft office 2013 windows 10, microsoft office 2013 windows 10 free, microsoft office 2013 windows 7, microsoft office 2013 windows 8, microsoft office 2013 windows 8.1, microsoft office 2013 word chapter 1, microsoft office 2013 word chapter 2, microsoft office 2013 word chapter 3, microsoft office 2013 กับ 2016, microsoft office 2013 ของแท้, microsoft office 2013 ขึ้นแถบแดง, microsoft office 2013 คีย์, microsoft office 2013 คู่มือ, microsoft office 2013 ค้าง, microsoft office 2013 ค้างบ่อย, microsoft office 2013 ช้ามาก, microsoft office 2013 ดาวน์โหลด, microsoft office 2013 ดาวน์โหลดฟรี, microsoft office 2013 ดีไหม, microsoft office 2013 ตัว-เต็ม พร้อม serial, microsoft office 2013 ตัวเต็ม, microsoft office 2013 ติดตั้งไม่ได้, microsoft office 2013 ถาวร, microsoft office 2013 ปัญหา, microsoft office 2013 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งาน, microsoft office 2013 พบข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้ง, microsoft office 2013 พร้อม crack, microsoft office 2013 พร้อม crack ภาษาไทย , microsoft office 2013 พร้อม crack ภาษาไทย 32/ 64bit , microsoft office 2013 พิมพ์ไม่ได้, microsoft office 2013 ฟรี, microsoft office 2013 ฟรี download, microsoft office 2013 ฟรี ดาวน์โหลด, microsoft office 2013 ภาษาไทย, microsoft office 2013 ภาษาไทย 32 bit, microsoft office 2013 ภาษาไทย 64 bit, microsoft office 2013 ภาษาไทย crack, microsoft office 2013 ภาษาไทย full, microsoft office 2013 ภาษาไทย one2up, microsoft office 2013 ภาษาไทย ฟรี, microsoft office 2013 มีอะไรบ้าง, microsoft office 2013 ยาแก้ไอ, microsoft office 2013 รหัส, microsoft office 2013 รีวิว, microsoft office 2013 ลงไม่ได้, microsoft office 2013 ลบไม่ได้, microsoft office 2013 วิธีลง, microsoft office 2013 วิธีใช้, microsoft office 2013 สั่งปริ้นไม่ได้, วิธีติดตั้ง microsoft office 2013 + activate + ภาษาไทย, วิธีลงโปรแกรม microsoft office 2013, วิธีเปลี่ยนภาษา microsoft office 2013, วิธีโหลด microsoft office 2013, สอนติดตั้ง microsoft office 2013, สอนลง microsoft office 2013, สอนลงโปรแกรม microsoft office 2013, สอนโหลด microsoft office 2013, สอนโหลด microsoft office 2013 + crack ถาวร, โหลด microsoft office 2013 ภาษาไทย 6:05 วิธีติดตั้ง Microsoft office 2013+ถาวร ภายใน 5 นาที การติดตั้งที่ ทำได้เองง่ายๆ ครับผม โหลดที่ : http://adf.ly/r7Fro activate: http://ouo.... published: 21 Sep 2016 Play in Full Screen วิธีติดตั้ง Microsoft office 2013+ถาวร ภายใน 5 นาที วิธีติดตั้ง Microsoft office 2013+ถาวร ภายใน 5 นาที Report rights infringement published: 21 Sep 2016 views: 155610 การติดตั้งที่ ทำได้เองง่ายๆ ครับผม โหลดที่ : http ://adf.ly/r7Fro activate: http://ouo.io/a97q8z 8:40 วิธีโหลด โปรแกรม Microsoft office 2016 ถาวร โหลดเลย โหลดให้ครบ ล่ะ แล้วแตกไฟล์ให้เป็นอันเดียว แล้วลงเลย หรือถ้าไม่อยากโหลด เป็น Part ... published: 31 Oct 2016 Play in Full Screen วิธีโหลด โปรแกรม Microsoft office 2016 ถาวร วิธีโหลด โปรแกรม Microsoft office 2016 ถาวร Report rights infringement published: 31 Oct 2016 views: 267128 โหลดเลย โหลดให้ครบ ล่ะ แล้วแตกไฟล์ให้เป็นอันเดียว แล้วลงเลย หรือถ้าไม่อยากโหลด เป็น Part ก็ โหลดอันที่บอกได้ง่ายดี http ://adf.ly/1chtir P1 http://adf.ly/1chtlU P2 http://adf.ly/1chtnj P3 http://adf.ly/1chtqg P4 http://adf.ly/1chtsU P5 _________________________ ลิ้งค์นี้ก็โหลดได้เหมือนกันนะ ง่ายด้วย ทำตามเว็ปที่เขาบอกเลย http://bit.ly/2l8TfNI http://bit.ly/2wqSbII http://bit.ly/2DonTJK ____________________________ Crack : 0 http://adf.ly/1eQlnA Crack : 1 http://bit .ly/2CfsKxw Crack : 2 http://bit.ly/2E1wZNv รหัสแตกไฟล์เว็ปนี้ 999999999 ก่อนโหลดปิดแอนตี้ไวรัส ด้วยนะครับ ----------------------------------------------------- Follow me : http://bit.ly/2sY8EBS Facebook : http://bit.ly/2fIiyUf Instagram : http://bit.ly/2wcmaEb Twitch .tv : http://bit.ly/2gJ0wBS 16:52 Microsoft Office 2016 วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2016 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ง่าย ๆ ใค... published: 21 Dec 2017 Play in Full Screen Microsoft Office 2016 วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ง่ายนิดเดียว Microsoft Office 2016 วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ง่ายนิดเดียว Report rights infringement published: 21 Dec 2017 views: 3829 แนะนำวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2016 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้ เว็บบิท : https://www.tt-torrent.com/signup .php ?invitationcode=edcfcb589d95c5a329a90db3be4ea582 ลิงค์โปรแกรม https://www.tt-torrent.com/details.php?id=804894 6:46 Microsoft Office 2013 พร้อม Crack ภาษาไทย 32/64Bit Update LinkDownload (30/09/2560) LinkDownload 64Bit part 1: http://bc.vc/bRlW9P5 part 2... published: 24 Jul 2016 Play in Full Screen Microsoft Office 2013 พร้อม Crack ภาษาไทย 32/64Bit Microsoft Office 2013 พร้อม Crack ภาษาไทย 32/64Bit Report rights infringement published: 24 Jul 2016 views: 65242 Update LinkDownload (30/09/2560) LinkDownload 64Bit part 1: http ://bc.vc/bRlW9P5 part 2: http://bc.vc/GO09EZe part 3: http://bc.vc/kpfAuB0 part 4: http://bc.vc/aqIdv5O Crack : http://bc.vc/qpu7pw9 ---------------------------------- 32Bit part 1: http://bc.vc/k7LSaX9 part 2: http://bc.vc/RgUZlqg part 3: http://bc.vc/xn3xlSn part 4: http://bc.vc/qYzvfiV part 5: http://bc.vc/eOYiDRc Crack : http://bc.vc/Lxe8x1R ใครที่โหลดด้วย Chrome ไม่ได้ใช้วิธีตามคลิปนี้ได้นะครับ https://www.youtube.com/watch?v=HY45Xt5o3BY วิธีกดข้ามโฆษณาและโหลดไฟล์จากเว็บmega.nz(สำหรับคนที่โหลดไม่ได้) https://www.youtube.com/watch?v=i8u9lWji2tg 35:04 วิธีลง office Microsoft 2013 ภาษาไทย+crack ใช้ได้ตลอด วิธีติดตั้ง office 2013ไทย+crack โหลดoffice2013 32bit : http://viid.me/qwLnDc โหลดoffice... published: 20 Jul 2016 Play in Full Screen วิธีลง office Microsoft 2013 ภาษาไทย+crack ใช้ได้ตลอด วิธีลง office Microsoft 2013 ภาษาไทย+crack ใช้ได้ตลอด Report rights infringement published: 20 Jul 2016 views: 116730 วิธีติดตั้ง office 2013ไทย+crack โหลดoffice2013 32bit : http ://viid.me/qwLnDc โหลดoffice2013 64bit : http://viid.me/qwLnHh โหลดMicrosoft Toolkit2.6 : http://viid.me/qwLnZ6 โหลดMicrosoft Toolkit2.6.3 : http://destyy.com/wkRBFa โปรแกรมแครกoffice2013 Kpico10.2_MWTSoft :http://viid.me/qwLn2u วิธีลง office Microsoft 2010 ภาษาไทย +crack ใช้ได้ตลอด : https://youtu.be/X-p06jovZqk 11:25 วิธีติดตั้ง Microsoft Office 2010 Full Version + Activator พร้อม Link Download Microsoft Office 2010 Full Version + Activator พร้อมวิธีติดตั้ง / Link Download อย่างล... published: 25 Sep 2016 Play in Full Screen วิธีติดตั้ง Microsoft Office 2010 Full Version + Activator พร้อม Link Download วิธีติดตั้ง Microsoft Office 2010 Full Version + Activator พร้อม Link Download Report rights infringement published: 25 Sep 2016 views: 73923 Microsoft Office 2010 Full Version + Activator พร้อมวิธีติดตั้ง / Link Download อย่างละเอียด ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยาก Download office 2010 // https://drive.google.com/open?id=0B4S6j2BrjJWnUWJ5SDBsWFRPbFE Adobe Photoshop Cs6 Extended Full Version + Crack https://www.youtube.com/watch?v=2j7h25z4pJc บูท Windows 7 / 8 / 8 .1 ผ่าน USB ด้วย WinToFlash https://www.youtube.com/watch?v=62WOC0AoBeo เรื่องโปรแกรมไว้ใจเรา ขอกันมาได้ เลย อยากได้โปรแกรมอะไรแบบไหน เราจะหามาให้ SixDaYz66 16:40 สอนการติดตั้ง office 2013 ใช้งานได้ 100% สอนการติดตั้ง office 2013 ใช้งานได้ 100% *********************************************** h... published: 06 Aug 2016 Play in Full Screen สอนการติดตั้ง office 2013 ใช้งานได้ 100% สอนการติดตั้ง office 2013 ใช้งานได้ 100% Report rights infringement published: 06 Aug 2016 views: 108 สอนการติดตั้ง office 2013 ใช้งานได้ 100 % *********************************************** http ://www.นายธันวา. ไทย https://www.facebook.com/nanacomputers/ 5:14 แจกโปรแกรม microsoft office 2013 พร้อมวิธีติดตั้งฟรี วิธีติดตั้งโปรแกรม microsoft office 2013 และเมนูใช้งานแบบภาษาไทย การติดตั้งโปรแกรม micros... published: 06 May 2016 Play in Full Screen แจกโปรแกรม microsoft office 2013 พร้อมวิธีติดตั้งฟรี แจกโปรแกรม microsoft office 2013 พร้อมวิธีติดตั้งฟรี Report rights infringement published: 06 May 2016 views: 1676 วิธีติดตั้งโปรแกรม microsoft office 2013 และเมนูใช้งานแบบภาษาไทย การติดตั้งโปรแกรม microsoft office 2013 และการติดตั้งเมนูใช้งานแบบภาษาไทยเพื่อใช้ง่ายต่อการใช้งาน วิธีการติดตั้งก็ไม่ยากเหมาะสำหรับคนที่อยากติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานเอง ดาวโหลดโปรแกรมได้ที่ https://mega.nz/#!FxkgjToA!MJxLMlkFWy6vc6gV2yEPRmt_AipgdyOZi-0xVtUE8bw ติดตามวีดีโออื่นๆของช่องได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UC9aeAEvxaN5Z-wWnMQUNyOA 2:11 สอนการติดตั้งและแครก Office 2013 ถาวรยาวๆ ง่ายมากๆ ฝากกดไลค์ กดติดตาม ด้วยนะครับ ลิ้งค์ดาวโหลดแครก http://www.4shared.com/rar/WOMJtUqUba/Mic... published: 10 Dec 2016 Play in Full Screen สอนการติดตั้งและแครก Office 2013 ถาวรยาวๆ ง่ายมากๆ สอนการติดตั้งและแครก Office 2013 ถาวรยาวๆ ง่ายมากๆ Report rights infringement published: 10 Dec 2016 views: 8797 ฝากกดไลค์ กดติดตาม ด้วยนะครับ ลิ้งค์ดาวโหลดแครก http ://www.4shared.com/rar/WOMJtUqUba/Microkit262 .html ? 4:47 สอนโหลด Microsoft Office 2013 + crack ถาวร ลิงค์โหลด + link pack ภาษาไทย: http://www.mediafire.com/file/1mbrdap9101ivwr/Microsoft+Off... published: 27 May 2016 Play in Full Screen สอนโหลด Microsoft Office 2013 + crack ถาวร สอนโหลด Microsoft Office 2013 + crack ถาวร Report rights infringement published: 27 May 2016 views: 258411 ลิงค์โหลด + link pack ภาษาไทย : http ://www.mediafire.com/file/1mbrdap9101ivwr/ Microsoft+Office+2013 +%281%29 .rar 8:36 สอนติดตั้งโปรเเกรม Microsoft office 2013 + Crack ถาวร 100% ------------------------------------------------------------------------------------------... published: 12 Aug 2017 Play in Full Screen สอนติดตั้งโปรเเกรม Microsoft office 2013 + Crack ถาวร 100% สอนติดตั้งโปรเเกรม Microsoft office 2013 + Crack ถาวร 100% Report rights infringement published: 12 Aug 2017 views: 14630 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Link : https://drive.google.com/file/d/1klPsw8Rek_UqybE9a2FLNfcJlaH1KVCk/view Password : ZTWZ Ch เเตกไฟล์เสร็จเเล้วเเยกตัว Crack กับตัว Setup ออกจาก Folder เดียวกันด้วยนะครับ (ถ้าไม่ทำ เวลากด Setup มันจะ Error ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- สำรอง ตัว Setup: https://drive.google.com/open?id=1JP9EqhpCKDT_NFtTVexStjopCwuUJq9A Password: ZTWZ Ch ตัว Carck: https://drive.google.com/open?id=1N48C5nMKorqF1HxaPp2OCh3wE7XVnLtZ Password: 123 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- จะให้ทำอะไรก็ comment ไว้ใต้ คลิปนี้นะครับ link: https://youtu.be/J8N_O0N6GW0 Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UC_pQsIeShcaL9sPtie3NrXQ 2:00 Microsoft office 2010 สอนโหลด+ติดตั้ง ช่องทางการสนับสนุนช่อง ธนาคารกรุงเทพ 9010101237 สมภพ อ้อทองเทศ สำหรับลิ้งค์ดาวโหลดนะครับ :... published: 20 Jul 2016 Play in Full Screen Microsoft office 2010 สอนโหลด+ติดตั้ง Microsoft office 2010 สอนโหลด+ติดตั้ง Report rights infringement published: 20 Jul 2016 views: 118421 ช่องทางการสนับสนุนช่อง ธนาคารกรุงเทพ 9010101237 สมภพ อ้อทองเทศ สำหรับลิ้งค์ดาวโหลดนะครั บ : https://drive.google .com/open?id=0B5TQWb9HXdPMVGxnR1RxQVZCd1U ฝากกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับ ใครที่ต้องการโปรแกรมอื่นก็ คอมเม้นท์ได้ที่ด้านล่างหรืออินบล๊อคที่เพจได้เลยครับ เพจ: https://www.facebook.com/Jabwalker-863418920382155/ back Most Related Most Recent Most Popular Top Rated enlarge player repeat playlist shuffle replay video clear playlist restore images list developed with YouTube fullscreen slideshow Tweet Related Sites Copy jamestownoffice.com angloamericanoffice.com bankingoffices.com nepaloffice.com officemanagementnow.com patnaoffice.com box-office.com maritimeoffices.com malibulawoffice.com bogoroffice.com bhutanoffice.com versaillesoffice.com northyorkoffice.com francelawoffice.com tamiloffice.com cupertinooffice.com quezoncityoffice.com offshoremarineoffice.com johannesburgoffice.com israeloffice.com 35:04 วิธีลง office Microsoft 2013 ภาษาไทย+crack ใช้ได้ตลอด วิธีติดตั้ง office 2013ไทย+crack โหลดoffice2013 32bit : http://viid.me/qwLnDc โหลดoffice... published: 20 Jul 2016 Play in Full Screen วิธีลง office Microsoft 2013 ภาษาไทย+crack ใช้ได้ตลอด วิธีลง office Microsoft 2013 ภาษาไทย+crack ใช้ได้ตลอด Report rights infringement published: 20 Jul 2016 views: 116730 วิธีติดตั้ง office 2013ไทย+crack โหลดoffice2013 32bit : http ://viid.me/qwLnDc โหลดoffice2013 64bit : http://viid.me/qwLnHh โหลดMicrosoft Toolkit2.6 : http://viid.me/qwLnZ6 โหลดMicrosoft Toolkit2.6.3 : http://destyy.com/wkRBFa โปรแกรมแครกoffice2013 Kpico10.2_MWTSoft :http://viid.me/qwLn2u วิธีลง office Microsoft 2010 ภาษาไทย +crack ใช้ได้ตลอด : https://youtu.be/X-p06jovZqk 20:56 Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการดาวน์โหลด Drivers ... published: 17 Feb 2017 Play in Full Screen Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว Report rights infringement published: 17 Feb 2017 views: 42929 Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการดาวน์โหลด Drivers สำหรับลงในวินโดว์ จากอินเทอเน็ต แนะนำอย่างเป็นขั้นตอน ง่าย ๆ คุณก็ทำได้ ลิงค์โหลด Easy Driver Pack 6.2 ภาษาไทย (ปิด antivirus ก่อนรันโปรแกรม) https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUcllsWkRRdHY1UU0 https://www.youtube.com/user/sp8929 google + | https://plus.google.com/u/0/100624573219262546844/posts 21:52 one2up.com โหลดโปรแกรมที่ต้องการ ง่ายนิดเดียว แนะนำเว็บสำหรับดาววน์โหลดโปรแกรมเพื่อนำมาใช้งาน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการหาโหลดโปรแกรม ติด... published: 10 Aug 2017 Play in Full Screen one2up.com โหลดโปรแกรมที่ต้องการ ง่ายนิดเดียว one2up.com โหลดโปรแกรมที่ต้องการ ง่ายนิดเดียว Report rights infringement published: 10 Aug 2017 views: 1750 แนะนำเว็บสำหรับดาววน์โหลดโปรแกรมเพื่อนำมาใช้งาน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการหาโหลดโปรแกรม ติดตาม https://www.youtube.com/user/sp8929 58:57 วิธีลง Windows 7-8-10 ด้วยการ Ghost ง่ายนิดเดียว // How to Install Windows by norton Ghost แนะนำวิธีการลงวินโดว์ด้วยวิธีการโกส (ghost ) หรือวิธีการรีสโตร์วินโดว์ที่เป็นอิมเมจไฟล์ (*... published: 25 Sep 2017 Play in Full Screen วิธีลง Windows 7-8-10 ด้วยการ Ghost ง่ายนิดเดียว // How to Install Windows by norton Ghost วิธีลง Windows 7-8-10 ด้วยการ Ghost ง่ายนิดเดียว // How to Install Windows by norton Ghost Report rights infringement published: 25 Sep 2017 views: 19587 แนะนำวิธีการลงวินโดว์ด้วยวิธีการโกส (ghost ) หรือวิธีการรีสโตร์วินโดว์ที่เป็นอิมเมจไฟล์ (*. GHO ) ที่ร้านซ่อมคอมนิยมใช้กัน ดตามช่อง https://www.youtube.com/user/sp8929 โหลด MobaliveUSB : https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUS2dVdkFtXzdsaUU โหลดวินโดว์ 7 (*.GHO) http ://www.boxload-software.com/2016/01/kkd-windows-7-v11-64-bit-ghost .html โหลดจากเว็บบิท https://www.tt-torrent.com/signup .php ?invitationcode=edcfcb589d95c5a329a90db3be4ea582 โหลดวินโดว์ PE https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUNmRKVnoyekplcXM โหลดโปรแกรม Rufus https://drive.google.com/open?id=0B4b ... ลิงค์วีดิโอที่เกี่ยวข้อง https://www.youtube.com/watch?v=JC2rBSSwZtU https://www.youtube.com/watch?v=4NTBbelGP_I หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบได้นะครับ 20:11 ไวรัสคอมพิวเตอร์ ป้องกันได้ ง่ายนิดเดียว แนะนำวิธีการลงโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อปกป้องเครื่องคอมจากผู้บุกรุก และไม่ให้ไวรัสกวนใจอีก... published: 08 Aug 2017 Play in Full Screen ไวรัสคอมพิวเตอร์ ป้องกันได้ ง่ายนิดเดียว ไวรัสคอมพิวเตอร์ ป้องกันได้ ง่ายนิดเดียว Report rights infringement published: 08 Aug 2017 views: 3174 แนะนำวิธีการลงโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อปกป้องเครื่องคอมจากผู้บุกรุก และไม่ให้ไวรัสกวนใจอีกต่อไป https://drive.google.com/open?id=0B4bY93bzG8lUUVdMdDVvT2ZSX2M 48:20 การติดตั้ง MS Windows10 และ MS Office 2013 บนVirtual Box เป็นการสอน การติดตั้ง MS Windows10 และ MS Office 2013 บนVirtual Box เวอร์ชั่นเต็มไม่ผ่านก... published: 29 Nov 2016 Play in Full Screen การติดตั้ง MS Windows10 และ MS Office 2013 บนVirtual Box การติดตั้ง MS Windows10 และ MS Office 2013 บนVirtual Box Report rights infringement published: 29 Nov 2016 views: 31 เป็นการสอน การติดตั้ง MS Windows10 และ MS Office 2013 บนVirtual Box เวอร์ชั่นเต็มไม่ผ่านการตัดต่อสำหรับคนที่ไม่เข้าใจ 23:43 สอนวิธีการสมัครและเข้าใช้งาน ObecMail ObecMail สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน published: 23 Jun 2015 Play in Full Screen สอนวิธีการสมัครและเข้าใช้งาน ObecMail สอนวิธีการสมัครและเข้าใช้งาน ObecMail Report rights infringement published: 23 Jun 2015 views: 1799 ObecMail สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 27:51 วิธีติดตั้ง Windows ลงบน Oracle VM VirtualBox วิธีติดตั้ง Windows ลงบน Oracle VM VirtualBox published: 25 Jul 2016 Play in Full Screen วิธีติดตั้ง Windows ลงบน Oracle VM VirtualBox วิธีติดตั้ง Windows ลงบน Oracle VM VirtualBox Report rights infringement published: 25 Jul 2016 views: 57 วิธีติดตั้ง Windows ลงบน Oracle VM VirtualBox remove from playlist share this video ... share วิธีลง office Microsoft 2013 ภาษาไทย+crack ใช้ได้ต... Download Drivers | ดาวน์โหลด Drivers จากเน็ต ง่ายน... one2up.com โหลดโปรแกรมที่ต้องการ ง่ายนิดเดียว... วิธีลง Windows 7-8-10 ด้วยการ Ghost ง่ายนิดเดียว /... ไวรัสคอมพิวเตอร์ ป้องกันได้ ง่ายนิดเดียว... การติดตั้ง MS Windows10 และ MS Office 2013 บนVirtu... สอนวิธีการสมัครและเข้าใช้งาน ObecMail... วิธีติดตั้ง Windows ลงบน Oracle VM VirtualBox... back photo: US Navy / MCS3 Jasen Morenogarcia Admiral warns US must prepare for possibility of war with China Edit The Guardian 16 Feb 2018 The navy admiral nominated to be the next US ambassador to Australia has told Congress America must prepare for the possibility of war with China , and said it would rely on Australia to help uphold the international rules-based system in the Asia-Pacific ... “ China’s intent is crystal clear. We ignore it at our peril,” he said ... Read more. Harris also warned of a “cult of personality” developing around Chinese president Xi Jinping ... Read more. ... back photo: Creative Commons / Aero Icarus Child screams for eight hours straight on transatlantic ‘flight from hell’ Edit The Independent 16 Feb 2018 A young child was filmed screaming for eight hours straight during a plane journey from Germany to New York , on what passengers have described as the “flight from hell”. ... back photo: NATO The consequences of inaction in Syria are about to become alarmingly clear Edit CNN 16 Feb 2018 ( CNN )Over the past few weeks, the shadow cast by Syria 's conflict has been growing longer and darker. Many of the conflict's protagonists will mingle at a security conference this weekend in Munich, Germany ... But it is becoming increasingly urgent that these competing actors sit at a table and start talking ... Read More. US-led coalition bombs pro-regime tank in Syria ... This was no accidental clash -- and we may see more like it. JUST WATCHED. ... back photo: via YouTube Pakistan to send troops to Saudi Arabia Edit One India 16 Feb 2018 Islamabad , Feb 16 . Pakistan has decided to deploy troops in Saudi Arabia under bilateral security cooperation with the kingdom which is involved in the ongoing civil war in neighbouring Yemen . The Pakistan Army announced the decision after a meeting ... . ... back photo: AP / Ariana Cubillos, FILE The ‘Fierce’ People Of Venezuela Have To Be Fierce To Resist The Eagle’s Talons Edit WorldNews.com 16 Feb 2018 Article by WN.Com Correspondent Dallas DarlingWhen anthropologists first arrived to study and observe the Yanomami tribes of Venezuela ‘s Orinoco River , they had to hang their hammocks inside the shabono and lie there quietly until they were approached and threatened by a headsman or village member ... Since then, the Yanomami were given the reputation as being the fierce people of Venezuela ... petro dollar.2. Meanwhile , the U.S . .. “ The U.S. ... search search tools You can search using any combination of the items listed below. Language: Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Bangla Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Burmese Cambodian Catalan Chinese Creole Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Faroese Finnish Flemish French Galician Georgian German Greek Greenlandic Gujarati Haitian Hausa Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Kannada Kazakh Korean Kurdish Kurdish Kurmanji Kyrgyz Latvian Lithuanian Macedonian Malay Malayalam Maltese Marathi Moldovan Montenegrin Nepali Norwegian Oriya Ossetic Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Romansh Russian Rwandan Scottish Gaelic Serbian Slovak Slovenian Somali Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Visayan Welsh Zulu Sort type: Most relevant first Newest first Oldest first Arrived Within: last three days last decade last thirty months last three weeks Search Type: expression in headline and text all of the words any word in the headline boolean exact string in headline or text any of the words all words in the headline Microsoft Excel: Beginner to Advanced Course for $10 w/code FYY1201 Edit CNET 16 Feb 2018 Udemy offers downloads of Microsoft Excel . From Beginner to Advanced Course for $11.99. Coupon code 'FYY1201' cuts it to $ 9.99 ... It includes ' Microsoft Excel 101 - An Introduction to Excel', ' Microsoft Excel 102 - Intermediate Level Excel', ' Microsoft Excel 103 - Advanced Level Excel', and ' Master Microsoft Excel Macros and VBA in 6 Simple Projects ' ... . ... Microsoft Launches LinkedIn-Powered Resume Assistant For Office 365 Subscribers Edit Slashdot 16 Feb 2018 Microsoft and LinkedIn have launched their Resume ... 'The feature is available to Microsoft Office 365 subscribers, but one does not need a LinkedIn account to use it,' reports Quartz . ... PayPal, Microsoft partner to build-up digital workplaces Edit Sify 16 Feb 2018 PayPal on Thursday announced its partnership with tech major Microsoft to enhance its customer services in the ever-increasing digital workplace ... 'We are using Microsoft 365 to support the creative ... ... Microsoft is offering refunds after accidental overcharges for EA Access on Xbox One Edit Venture Beat 16 Feb 2018 In the last couple of months, Microsoft has accidentally charged some people twice for the same subscription. For example, you may have had an active EA Access membership, and Microsoft could have overlapped that with a second charge ... “We identified a number of Microsoft accounts that are due ... ... Microsoft admits double-billing some Xbox customers – here’s how to get a refund Edit The Sun 16 Feb 2018 MICROSOFT is offering refunds to Xbox gamers who have been double-billed for the same subscription ... Microsoft doesn't specify exactly which subscriptions have been affected, but paid EA Access membership seems to be one of the main ones ... Microsoft refund tool. ... Microsoft to invest in Denver insurance underwriting assistance company Edit Business Journal 16 Feb 2018 A Denver company that utilizes automated artificial intelligence for insurance underwriting assistance says that Microsoft Corp ... Flyreel, which uses artificial intelligence to assist in underwriting for commercial and residential properties, said in a statement that ' Microsoft is investing resources and expertise to accelerate Flyreel's go-to-market strategy.' Flyreel didn't specify how much money Microsoft ( Nasdaq ... 'So… ... . ... Google Exposes How Malicious Sites Can Exploit Microsoft Edge Edit Slashdot 16 Feb 2018 However, as Microsoft explains, Just-in-Time ( JIT ) compilers used in modern web browsers create a problem for ACG ... To ensure JIT compilers work with ACG enabled, Microsoft put Edge 's JIT compiling in a separate process that runs in its own isolated sandbox. ... Man loses $140 Windows 7 copy to automated software update, sues Microsoft for $600M Edit International Business Times 16 Feb 2018 The Microsoft logo is seen on an electronic billboard on an office building in New York City , July 28, 2015 . The global launch of the Microsoft Windows 10 operating system will take place on July 29.Reuters ... Frank Dickman, a man from New Mexico in the US, despises the automated Windows 10 update& nbsp .so much that he has sued software giant Microsoft and its CEO Satya Nadella for $600 million ... Microsoft . ... PTCL, Microsoft sign agreements Edit The News International 16 Feb 2018 Pakistan Telecommunications Company Limited ( PTCL ) achieves yet another milestone in enhancing its Cloud services portfolio by signing Cloud Solution Provider ( CSP ) partnership and Service Provider Licensing Agreement Partnership ( SPLA ) with Microsoft , a statement said on Thursday. ... Samsung Notebook 9 Pen vs. Microsoft Surface Book 2 13 Edit Digital Trends 16 Feb 2018 Microsoft 's Surface Book 2 is arguably the most innovative 2-in-1 around, with the most power and flexibility. Does Samsung's Notebook 9 Pen's S Pen and extremely lightweight design give it a run for its money though?. The post Samsung Notebook 9 Pen vs. Microsoft Surface Book 2 13 appeared first on Digital Trends ... . ... Is Microsoft 70-339 certification the gateway to a successful caliber? Edit Community news 16 Feb 2018 The hard work of those people paid off when they used dumps provided to them by Microsoft 70–339 VCE companies and exhibited all their ideas on the internet and finally achieved what they always wanted to ... Such Microsoft Managing Microsoft SharePoint Server 2016 exams dumps can have 70–339 exam questions that can help you in operating the software properly and help you in being better prepared for the 70–339 test questions. ... Microsoft launches new feature for Xbox Live app Edit Independent online (SA) 16 Feb 2018 CAPE TOWN - Microsoft has just launched a party chat feature for its Xbox mobile apps ... Making the feature available after many weeks of testing puts Microsoft ahead of competitors as live voice chat isn't an option for ... ... Microsoft Photos Companion app offers easy photo transfer from smartphones to PC Edit Digital Photography Review 16 Feb 2018 Microsoft has launched a new app to facilitate easy photo transfer from mobile devices to a Windows 10 PC, without using the cloud ... improve your workflow, you can find more information and app store links on the Microsoft website . ... 1 2 3 4 5 Next page » © WN 2018 Help | About WN | Privacy Policy | Contact | Feedback | Jobs | Email this page | Newsletter Connect: CHAT × × × Share this video with your family and friends ×http://www.babla.co.th/english-arabic/
  พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิก - คำแปล - bab.la bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation พจนานุกรม กริยาสามช่อง สำนวน เกมส์ เพิ่มเติมโดย bab.la arrow_drop_down แบบฝึกหัด แปลภาษา พจนานุกรมต่างๆ การใช้ชีวิตในต่างแดน บริษัท public ภาษา arrow_drop_down ภาษา id Bahasa Indonesia cn 汉语 cs Česky da Dansk de Deutsch el Ελληνικά en English es Español ... ภาษาอารบิก ภาษาอังกฤษ – ภาษาอารบิก ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ... E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 พจนานุกรมภาษาไทยออนไลน์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย CACHE

พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิก - คำแปล - bab.la bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation พจนานุกรม กริยาสามช่อง สำนวน เกมส์ เพิ่มเติมโดย bab.la arrow_drop_down แบบฝึกหัด แปลภาษา พจนานุกรมต่างๆ การใช้ชีวิตในต่างแดน บริษัท public ภาษา arrow_drop_down ภาษา id Bahasa Indonesia cn 汉语 cs Česky da Dansk de Deutsch el Ελληνικά en English es Español fr Français it Italiano ja 日本語 ko 한국어 hu Magyar nl Nederlands no Norsk pl Polski pt Português ro Română ru Русский fi Suomi sv Svenska th ไทย tr Türkçe vi Tiếng Việt Search dictionary ภาษาอารบิก ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ة ه و ي expand_more ภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก search cancel keyboard แปล arrow_forward ค้นหาพจนานุกรมอื่นๆ ภาษาอังกฤษ พจนานุกรมต่างๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก ภาษาอังกฤษ – ภาษาอารบิก ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเดนิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาเดนิช ภาษาอังกฤษ ภาษาฟินนิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาฟินนิช ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษากรีก ภาษาอังกฤษ – ภาษากรีก ภาษาอังกฤษ ภาษาฮินดู ภาษาอังกฤษ – ภาษาฮินดู ภาษาอังกฤษ ภาษาฮังกาเรี่ยน ภาษาอังกฤษ – ภาษาฮังกาเรี่ยน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโด ภาษาอังกฤษ – ภาษาอินโด ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาอังกฤษ – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาดัช ภาษาอังกฤษ – ภาษาดัช ภาษาอังกฤษ ภาษานอร์เวย์ ภาษาอังกฤษ – ภาษานอร์เวย์ ภาษาอังกฤษ ภาษาโปลิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาโปลิช ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ – ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ ภาษาโรมาเนีย ภาษาอังกฤษ – ภาษาโรมาเนีย ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษ – ภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ – ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ ภาษาสวีดิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาสวีดิช ภาษาอังกฤษ ภาษาซวาฮิลี ภาษาอังกฤษ – ภาษาซวาฮิลี ภาษาอังกฤษ ภาษาเช็ค ภาษาอังกฤษ – ภาษาเช็ค ภาษาอังกฤษ ภาษาตุรกี ภาษาอังกฤษ – ภาษาตุรกี ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ – ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ ภาษาเอสเปรันโต ภาษาอังกฤษ – ภาษาเอสเปรันโต expand_more เพิ่มเติม ภาษาอารบิก พจนานุกรมต่างๆ ภาษาอารบิก ภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก – ภาษาอังกฤษ พจนานุกรมต่างๆ ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน – ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาเดนิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาเดนิช ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาเยอรมัน – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาเยอรมัน ภาษาดัช ภาษาเยอรมัน – ภาษาดัช ภาษาเยอรมัน ภาษาโปลิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาโปลิช ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาเยอรมัน – ภาษาโปรตุเกส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน – ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสวีดิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาสวีดิช ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน – ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาตุรกี ภาษาเยอรมัน – ภาษาตุรกี ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลี่ยน – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาโรมาเนีย ภาษาอิตาเลี่ยน – ภาษาโรมาเนีย ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาสเปน – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน – ภาษาโปรตุเกส ภาษาโปลิช ภาษารัสเซีย ภาษาโปลิช – ภาษารัสเซีย expand_more เพิ่มเติม bab.la พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิก พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิก ค้นหาคำภาษาอารบิกหรือสำนวนต่างๆในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิกในช่องค้นหาด้านบน นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาคำแปลจากภาษาอารบิกป็นภาษาอังกฤษหรือสามารถเลือกลิสต์ข้างล่างในเมนูเเละคลิกเพื่อดูคำแปลใน พจนานุกรมอื่นๆ นอกเหนือจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิกได้อีกด้วย ค้นหาคำในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิกโดยตัวอักษร เลือกตัวอักษรจากตัวอักษรทั้งหมดข้างล่างเพื่อดูลิสต์ของคำศัพท์ทั้งหมดที่อยู่ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิก คุณสามารถค้นหาคำศัพท์ต่างๆที่คุณต้องการได้ด้วยคุณเองจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอารบิกเหมือนในพจนานุกรมรูปเล่ม A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 พจนานุกรมภาษาไทยออนไลน์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ เเนะนำเกมส์เพิ่มเติม แฮงค์แมน คุณพร้อมเล่นเกมส์แฮงค์แมนของ bab.la หรือยัง... เล่นตอนนี้ chevron_right ฝึกงาน ฝึกงาน ข้อเสนอการฝึกงานจากทั่วทุกมุมโลก. การฝึกงาน chevron_right ตรวจสอบความถูกต้องของคำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอารบิก ผู้ใช้ bab.la พัฒนาพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิกโดยการเพิ่มคำแปลใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆ คุณก็สามารถช่วยเหลือเราได้เช่นเดียวกัน ข้างล่างนี้คือคำศัพท์ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิกล่าสุด คุณสามารถโหวตถ้าคุณคิดว่าคำแปลเหล่านี้ควรจะเพิ่มเข้ามาในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิกหรือถ้าคุณคิดว่าคำศัพท์เหล่านั้นมีข้อผิดพลาด คุณก็สามารถลบมันออกได้ด้วยเช่นเดียวกัน ทำไมต้องเข้าร่วม? เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน bab.la วันนี้เเละเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพจนานุกรมที่ดีที่สุดในโลก พจนานุกรมนั้นเติบโตไปพร้อมกับคำศัพท์อารบิก เเละเมื่อมีคำศัพท์อารบิกเยอะๆ คำเหล่านั้นก็ก่อประโยชน์ให้กับทุกคน ภาษาอารบิกนั้นมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลา เเละวิธีการเเปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาอารบิกนั้นก็มีการเปลี่ยนเเปลงไปเรื่อยๆ เราจึงต้องการความช่วยเหลือของผู้ใช้ทุกคนให้คำศัพท์เหล่านั้นทันสมัยอยู่เรื่อยๆ ในหลายๆครั้งที่ความหมายของเเต่ละคำก็เเตกต่างกันไปเรื่อยๆตามบริบทของคำเหล่านั้น ในหลายๆครั้งที่คำศัพท์ที่เฉพาะเจาะจงมากๆจะไม่มีในพจนานุกรม คำศัพท์ภาษาอังกฤษเเละอารบิกที่ใส่เข้ามาใหม่นั้นต้องมีการตรวจสอบทุกครั้งและตรวจสอบว่ามีการเขียนเเละสะกดได้ถูกต้องหรือไม่ คำศัพท์เหล่านั้นจะการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ใช้ 10 คนก่อน คำศัพท์เหล่านั้นจึงเข้ามาในพจนานุกรมได้ ก่อนที่จะได้รับการตรวจสอบนั้น คำศัพท์เหล่านั้นจะขึ้นว่า ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบ การที่เข้ามาเป็นสมาชิกกับเรา คุณจะได้รับคุณประโยชน์มากมาย การที่คุณเพิ่มคำแปลเข้ามาในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิกเมื่อคุณได้ลงชื่อเข้าใช้เเล้วทำให้คุณไม่ต้องใส่ข้อมูลตรวจสอบ นอกจากนี้คุณยังสามารถได้รับเเต้มสะสมใน การจัดอันดับโลก เเละอย่าลืมว่าใน เว็บบอร์ดภาษาอังกฤษ-ภาษาอารบิกนั้นเป็นที่ๆให้ทุกคนเข้ามาเเสดงความคิดเห็นเเละอภิปรายเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ คำแปล รวมไปถึง ภาษาอารบิกทั่วไปอีกด้วย Let's stay in touch พจนานุกรมต่างๆ พจนานุกรม กริยาสามช่อง แบบฝึกหัด แปลภาษา เกมส์ สำนวน การใช้ชีวิตในต่างแดน นิตยสาร ฝึกงาน บริษัท เกี่ยวกับ bab.la ข่าว ติดต่อ โฆษณา สื่อ งาน ส่วนหนึ่งของพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-อารบิกนั้นประกอบไปด้วยคำแปลของภาษาอาหรับอายส์ ขอขอบพระคุณ! Copyright © bab.la, unless otherwise noted. All rights reserved. พิมพ์ตรา เงื่อนไขการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว arrow_upwardhttp://www.babla.co.th/portuguese-english/
  พจนานุกรม ภาษาโปรตุเกส-ภาษาอังกฤษ - คำแปล - bab.la bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation พจนานุกรม กริยาสามช่อง สำนวน เกมส์ เพิ่มเติมโดย bab.la arrow_drop_down แบบฝึกหัด แปลภาษา พจนานุกรมต่างๆ การใช้ชีวิตในต่างแดน บริษัท public ภาษา arrow_drop_down ภาษา id Bahasa Indonesia cn 汉语 cs Česky da Dansk de Deutsch el Ελληνικά en English es ... ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก ... G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 พจนานุกรมภาษาไทยออนไลน์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย CACHE

พจนานุกรม ภาษาโปรตุเกส-ภาษาอังกฤษ - คำแปล - bab.la bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation พจนานุกรม กริยาสามช่อง สำนวน เกมส์ เพิ่มเติมโดย bab.la arrow_drop_down แบบฝึกหัด แปลภาษา พจนานุกรมต่างๆ การใช้ชีวิตในต่างแดน บริษัท public ภาษา arrow_drop_down ภาษา id Bahasa Indonesia cn 汉语 cs Česky da Dansk de Deutsch el Ελληνικά en English es Español fr Français it Italiano ja 日本語 ko 한국어 hu Magyar nl Nederlands no Norsk pl Polski pt Português ro Română ru Русский fi Suomi sv Svenska th ไทย tr Türkçe vi Tiếng Việt Search dictionary ภาษาโปรตุเกส á à ã â é ê í ó õ ô ú ü ç expand_more ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ search cancel keyboard แปล arrow_forward ค้นหาพจนานุกรมอื่นๆ ภาษาโปรตุเกส พจนานุกรมต่างๆ ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส – ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส – ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส – ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ พจนานุกรมต่างๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ – ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก ภาษาอังกฤษ – ภาษาอารบิก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเดนิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาเดนิช ภาษาอังกฤษ ภาษาฟินนิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาฟินนิช ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษากรีก ภาษาอังกฤษ – ภาษากรีก ภาษาอังกฤษ ภาษาฮินดู ภาษาอังกฤษ – ภาษาฮินดู ภาษาอังกฤษ ภาษาฮังกาเรี่ยน ภาษาอังกฤษ – ภาษาฮังกาเรี่ยน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโด ภาษาอังกฤษ – ภาษาอินโด ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาอังกฤษ – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาดัช ภาษาอังกฤษ – ภาษาดัช ภาษาอังกฤษ ภาษานอร์เวย์ ภาษาอังกฤษ – ภาษานอร์เวย์ ภาษาอังกฤษ ภาษาโปลิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาโปลิช ภาษาอังกฤษ ภาษาโรมาเนีย ภาษาอังกฤษ – ภาษาโรมาเนีย ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษ – ภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ – ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ ภาษาสวีดิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาสวีดิช ภาษาอังกฤษ ภาษาซวาฮิลี ภาษาอังกฤษ – ภาษาซวาฮิลี ภาษาอังกฤษ ภาษาเช็ค ภาษาอังกฤษ – ภาษาเช็ค ภาษาอังกฤษ ภาษาตุรกี ภาษาอังกฤษ – ภาษาตุรกี ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ – ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ ภาษาเอสเปรันโต ภาษาอังกฤษ – ภาษาเอสเปรันโต expand_more เพิ่มเติม พจนานุกรมต่างๆ ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน – ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาเดนิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาเดนิช ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาเยอรมัน – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาเยอรมัน ภาษาดัช ภาษาเยอรมัน – ภาษาดัช ภาษาเยอรมัน ภาษาโปลิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาโปลิช ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน – ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสวีดิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาสวีดิช ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน – ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาตุรกี ภาษาเยอรมัน – ภาษาตุรกี ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลี่ยน – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาโรมาเนีย ภาษาอิตาเลี่ยน – ภาษาโรมาเนีย ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาสเปน – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาโปลิช ภาษารัสเซีย ภาษาโปลิช – ภาษารัสเซีย expand_more เพิ่มเติม bab.la พจนานุกรมภาษาโปรตุเกส-ภาษาอังกฤษ พจนานุกรมภาษาโปรตุเกส-ภาษาอังกฤษ ใช้ช่องว่างข้างต้นเพื่อค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรมภาษาโปรตุเกส-ภาษาอังกฤษ ถ้าคุณต้องการหาคำแปลในภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันการค้นหาสามารถทำได้ทั้งในภาษาโปรตุเกสเเละภาษาอังกฤษ เเละเมื่อคุณค้นหาเเล้วคุณพบว่ามีผลลัพธ์มากเกินไป คุณสามารถจำกัดการค้นหาตามหมวดหมู่ หัวข้อ สไตล์ เเละท้องที่ ค้นหาคำในพจนานุกรมภาษาโปรตุเกสโดยตัวอักษร คุณกำลังค้นหาคำในภาษาโปรตุเกสที่คุณเคยได้ยินมาเเต่ไม่รู้ว่าคำนั้นสะกดอย่างไรใช่หรือไม่ เเค่เพียงคุณเลือกตัวอักษรด้านล่าง คุณจะเห็นคำในภาษาโปรตุเกสทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวนั้น เเละเมื่อคุณเจอบทสนทนาในภาษาโปรตุเกสที่คุณต้องการเเล้ว คุณสามารถกดเข้าไปในลิงก์หน้าที่เกี่ยวข้องของพจนานุกรม A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9 พจนานุกรมภาษาไทยออนไลน์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ เเนะนำเกมส์เพิ่มเติม แฮงค์แมน คุณพร้อมเล่นเกมส์แฮงค์แมนของ bab.la หรือยัง... เล่นตอนนี้ chevron_right ฝึกงาน ฝึกงาน ข้อเสนอการฝึกงานจากทั่วทุกมุมโลก. การฝึกงาน chevron_right ตรวจสอบความถูกต้องของคำแปลภาษาโปรตุเกส คำศัพท์ล่าสุดที่ใส่เข้ามาในพจนานุกรมภาษาโปรตุเกส-ภาษาอังกฤษนั้นปรากฏอยู่ในตารางข้างต้น เเค่เพียงคุณกดที่ การตรวจสอบ คุณสามารถให้ความเห็นว่าคำเหล่านั้นควรใส่เข้ามาในพจนานุกรมหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถเเนะนำหรือเเก้ไขคำต่างๆไม่ว่าจะเป็นในภาษาอังกฤษ-ภาษาโปรตุเกส ทำไมต้องเข้าร่วม? เรากำลังสร้างพจนานุกรมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เเละคุณสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราได้โดยการช่วยเหลือพจนานุกรมภาษาโปรตุเกส-อังกฤษของเรา คำในภาษาโปรตุเกสทุกคำที่ใส่เข้ามานั้นจะช่วยพัฒนาพจนานุกรมของเราเเละสร้างประโยชน์ให้เเก่พจนานุกรมของเรา เมื่อมีคนช่วยเหลือเรามากเเค่ไหนก็ยิ่งทำให้พจนานุกรมภาษาโปรตุเกส-เยอรมันของพัฒนาเเละดีขึ้นไปเรื่อยๆ คำในภาษาโปรตุเกสคำเดียวนั้นสามารถแปลได้หลายความหมาย คำในภาษาโปรตุเกสทางการเเพทย์นั้นอาจจะมีความหมายคล้ายกับคำศัพท์ในวิทยาศาสตร์ก็เป็นได้ คำใหม่ๆที่ใส่เข้ามาในพจนานุกรมภาษาโปรตุเกส-อังกฤษนั้นต้องได้รับการตรวจสอบก่อนจะใส่เข้ามาในพจนานุกรมของเรา โดยต้องมีผู้ตรวจสอบจำนวน 10 คนขึ้นไปว่าคำศัพท์เหล่านั้นถูกต้อง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน bab.la โดยการสมัครสมาชิก##กับเราวันนี้ ทุกๆการเคลื่อนไหวนั้นจะทำให้พจนานุกรมของเราพัฒนา เช่นการใส่คำแปลเพิ่มเติมเข้าไป ทุกๆครั้งที่คุณช่วยเหลือเรานั้นคุณจะได้รับเเต้มเพื่อสะสมมากขึ้นเเละสามารถเเข่งขันกับผู้อื่่นได้ใน ###การเเข่งขันระดับโลก เเละถ้าคุณไม่มั่นใจเกี่ยวกับการแปลเหล่านั้น คุณสามารถเข้าไปถามผู้ใช้คนอื่นๆได้ในเว็บบอร์ดภาษาโปรตุเกส-ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประเด็นการแปล ไวยากรณ์ รวมไปถึงหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาโปรตุเกส Let's stay in touch พจนานุกรมต่างๆ พจนานุกรม กริยาสามช่อง แบบฝึกหัด แปลภาษา เกมส์ สำนวน การใช้ชีวิตในต่างแดน นิตยสาร ฝึกงาน บริษัท เกี่ยวกับ bab.la ข่าว ติดต่อ โฆษณา สื่อ งาน Copyright © bab.la, unless otherwise noted. All rights reserved. พิมพ์ตรา เงื่อนไขการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว arrow_upwardhttp://line-pc-download.com
  ดาวน์โหลด LINE PC โปรแกรมแชทออนไลน์ LINE สำหรับ PC - Toggle navigation ขั้นตอนการ สมัคร Line PC Advertisement โปรแกรม Line PC เวอร์ชัน 5.1.1 Posted in : LINE PC DOWNLOAD on 24th เมษายน 2017 by : Line PC ภาษาไทย Comments: 0 Line PC v5.1.1 ปรับปรุงเสถียรภาพโปรแกรมให้ดีขึ้น แก้ไข bug และปรับปรุงการทำงานของฟังก์ชันต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น มีระบบโพลให้คุณสามารถโหวตได้ สามารถแก้ไขไฟล์แนบในโพสที่โพสลงหน้าโปรไฟล์และโน็ตได้ ... by : Line PC ภาษาไทย Comments: 0 Line PC v5.1.1 ปรับปรุงเสถียรภาพโปรแกรมให้ดีขึ้น แก้ไข bug ... PC ภาษาไทย Comments: 0 ดาวน์โหลดโปรแกรม Line PC 4.10.2.1257 ล่าสุด ฟรี ในยุคปัจจุบันนี้ ... in : LINE PC DOWNLOAD on 24th ตุลาคม 2016 by : Line PC ภาษาไทย Comments: 0 โปรแกรม LINE PC 4.10.0 ... เวอร์ชันล่าสุด Posted in : LINE PC DOWNLOAD on 24th กันยายน 2015 by : Line PC ภาษาไทย Comments: 0 LINE ... in : LINE PC DOWNLOAD on 20th กันยายน 2015 by : Line PC ภาษาไทย Comments: 0 Line Creator’s ใจดีแจก CACHE

ดาวน์โหลด LINE PC โปรแกรมแชทออนไลน์ LINE สำหรับ PC - Toggle navigation ขั้นตอนการ สมัคร Line PC Advertisement โปรแกรม Line PC เวอร์ชัน 5.1.1 Posted in : LINE PC DOWNLOAD on 24th เมษายน 2017 by : Line PC ภาษาไทย Comments: 0 Line PC v5.1.1 ปรับปรุงเสถียรภาพโปรแกรมให้ดีขึ้น แก้ไข bug และปรับปรุงการทำงานของฟังก์ชันต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น มีระบบโพลให้คุณสามารถโหวตได้ สามารถแก้ไขไฟล์แนบในโพสที่โพสลงหน้าโปรไฟล์และโน็ตได้ รองรับการอัพโหลดรูปภาพ GIF บน Timeline รองรับการใช้งาน Video call แบบกลุ่มที่จุผู้ใช้งานได้มากถึง 200 คนเลยทีเดียวเชียว ปรับปรุงให้การดูรูปภาพในแชทดูได้ง่ายขึ้น Line PC v4.12.0 We’ve made photos in chats easier to see. You can now like comments on Timeline posts. Animated emoji now play upon liking Timeline posts. We’ve added an option to hide LINE during screen capture. You can now update your status message directly from the desktop versions of LINE. Other minor bug fixes Fixed an issu Line PC v4.11.2 Improved stability Minor bug fixes and other small improvements Line PC v4.11.1 Improved stability Minor bug fixes and other small improvements Line PC v4.11.0 You can now play profile videos on the desktop version of LINE. Friends can now be mentioned when writing posts on Timeline. Videos on Timeline now play automatically. 5.00 avg. rating ( 94 % score) - 2 votes Download LINE PC for Windows Download LINE PC for Android Download LINE PC for iOS Advertisement ดาวน์โหลดโปรแกรม Line PC 4.10.2.1257 ล่าสุด ฟรี Posted in : LINE PC DOWNLOAD on 2nd ธันวาคม 2016 by : Line PC ภาษาไทย Comments: 0 ดาวน์โหลดโปรแกรม Line PC 4.10.2.1257 ล่าสุด ฟรี ในยุคปัจจุบันนี้ มีการเข้าถึงการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น โทรศัพท์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมตัวช่วยในการสื่อสาร ซึ่งเข้ามาในรูปแบบของภาพและเสียง ซึ่งไม่ว่าคุณนั้นจะอยู่ที่ไหน มุมไหนของโลก เจ้าสื่อการสื่อสารเหล่านี้ สามารถติดตัวคุณไปได้ทุกที่ ซึ่ง ถ้าเป็นในยุคก่อน ๆ นั้น การโทรศัพท์ทางไกล จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ๆ ยิ่งถ้าคุณโทรทางไกลถึงต่างประเทศ แต่ในยุคปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง มนุษย์ได้มีการคิดค้น การสื่อสารในรูปแ.. โปรแกรม LINE PC 4.10 เวอร์ชันล่าสุด โปรแกรมแชทออนไลน์ สุดฮิต Posted in : LINE PC DOWNLOAD on 24th ตุลาคม 2016 by : Line PC ภาษาไทย Comments: 0 โปรแกรม LINE PC 4.10.0 เวอร์ชันล่าสุด ว่าด้วยเรื่องของช่องทางการติดต่อในปัจจุบัน นั้นมีหลายช่องทางให้เราได้เลือก ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารทางเสียงหรือที่เรียกว่าโทรศัพท์ ช่องทางการติดต่อสื่อสารทางภาพ ช่องทางการติดต่อสื่อสารจากโลกโซเชี่ยวเน็ตเวิร์ค ซึ่งไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดไม่ว่าไกลหรือไกลเราก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารหากันได้อย่างง่าย โดยที่บางทีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลยในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศนั้นมักจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ๆ ซึ่งในวัน.. ดาวน์โหลดโปรแกรม LINE PC เวอร์ชันล่าสุด Posted in : LINE PC DOWNLOAD on 24th กันยายน 2015 by : Line PC ภาษาไทย Comments: 0 LINE PC โปรแกรมแชทออนไลน์ LINE แอพชื่อนี้ที่ใคร ๆ ก็เล่นกัน เล่นกันได้ทุกกลุ่มคนทุกชนชั้น เป็นที่ฮอตฮิตในไทยมาก เป็น แอพแชทออนไลน์ ที่มีคนใช้งานเยอะที่สุดในไทยเลยหล่ะครับแอพนี้ ใครไปดูหนังจะเห็นโฆษณาที่ให้ปิดมือถือก่อนดูหนัง จะมีเสียง Line ดังในโฆษณานั้นด้วย ก็คิดดูความดังมันขนาดไหนถึงกับถูกหยิบนำเอาไปทำโฆษณากันเลยทีเดียว Line โดดเด่นด้วยลูกเล่น เป็นแอพแชทออนไลน์ ที่มีลูกเล่นหลายอย่างมาก ทั้งเกม โซเชียลเน็ตเวิร์ค และยังใช้ในธุรกิจส่วนตัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย Line มี Sticker ที่เป็นจุดขายของ แอพพ.. Line แจก สติ๊กเกอร์ฟรี ชื่อ Clara the Jellyfish โหลดฟรีกันจนถึงวันที่ 8 ก.พ. นี้เท่านั้น Posted in : LINE PC DOWNLOAD on 20th กันยายน 2015 by : Line PC ภาษาไทย Comments: 0 Line Creator’s ใจดีแจก สติ๊กเกอร์ Line สวย ๆ ชื่อ “Clara the Jellyfish” โดยเปิดให้โหลดฟรีจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ที่จะถึงนี้เท่านั้น โหลดฟรีใช้งานฟรีตลอดชีพ ไม่มีหมดอายุ ใครชอบของฟรีดี ๆ แบบนี้ต้องรีบเข้าไปโหลดกันเลยเน้อ โดย สติ๊เกอร์ Line ฟรี อันนี้เป็นลายแมงกระพรุนน่ารัก ๆ แอ๊บแบ๊วสุด ๆ มีหลากหลายแอคชันมากถึง 40 ตัวด้วยกัน ซึ่งสติ๊กเกอร์ฟรีก็จะมีมาให้โหลดอยู่เรื่อย ๆ ใครไม่อยากพลาดของฟรีดี ๆ แบบนี้ก็ติดตามข่าวจากเว็บไซต์ Line-pc-download.com แห่งนี้กันได้เลยเน้อ ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ LINE PC ใหม่ ฟรี Posted in : ข่าว Line on 20th กันยายน 2015 by : Line PC ภาษาไทย Comments: 0 สติ๊กเกอร์ ไลน์พีซี มีมาใหม่ให้โหลดกันอีกแล้ว มีมาใหม่เรื่อย ๆ สำหรับสติ๊กเกอร์ไลน์ฟรี ที่ทำออกมาให้ผู้ใช้งาน Line ทั้งบนมือถือและบน Line PC ได้โหลดไปใช้กันแบบฟรี ๆ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย เพียงแค่แอดเป็นเพื่อนก็สามารถดาวน์โหลดสติ๊เกอร์สวย ๆ มาใช้ได้แล้ว โดยสติ๊กเกอร์อันนี้มีชื่อว่า TOYOTOWN vol.7 พัฒนาโดยนักออกแบบชาวญี่ปุ่น ใช้งานได้นานจนถึง 180 วันกันเลยทีเดียว สำหรับใครที่ชอบสติ๊กเกอร์ลายใหม่ ๆ ต้องรีบโหลดไปใช้กันได้แล้ว เพราะสติ๊กเกอร์ดี ๆ แบบนี้สามารถโหลดได้ฟรีถึง 30 มีนาคม 2015 นี้เท.. Line ปล่อยคลิบที่คนใช้ Line ทุกคนต้องดู Posted in : ข่าว Line on 20th กันยายน 2015 by : Line PC ภาษาไทย Comments: 0 เมื่อวันที่ 23 มิถุยายน 2558 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 4 ปีของ Line ที่เริ่มเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ไลน์ได้ขอบคุณผู้ใช้งานทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนไลน์มาตลอด 4 ปีเต็ม ๆ จนทำให้ตอนนี้ Line ได้กลายมาเป็นแอพแชทออนไลน์อันดับต้น ๆ ของโลกไปแล้ว อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์หรือเกมส์ไลน์ที่เราชาวไทยฮิตเล่นกันทั่วบ้าน ทั่วเมือง ทางบริษัท ไลน์ ได้ทำคลิบขอบคุณผู้ใช้งานทั่วโลกมา ไปดูกันนน. ดาวน์โหลด Line PC V.3.7.0.34 เวอร์ชันล่าสุด ภาษาไทย Posted in : LINE PC DOWNLOAD on 19th กันยายน 2015 by : Line PC ภาษาไทย Comments: 0 Line PC V.3.7.0.34 เวอร์ชันล่าสุดออกมาแล้ว!! โปรแกรมแชทออนไลน์ของคนยุคใหม่ ที่มีความสามารถทุกอย่าง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานยุคใหม่ที่มีความต้องการที่ไร้ขีดจำกัดได้ อย่างดีเยี่ยม โปรแกรม Line สำหรับ PC ในเวอร์ชันล่าสุด นี้สามารถทำได้แทบทุกอย่างที่ app line บนมือถือทำได้ อีกทั้งยังมีความสามารถอื่น ๆ ที่บนมือถือไม่สามารถทำได้อีกด้วย เช่นแชร์ไฟล์ให้กัน ไม่ต้องไปฝากไฟล์บนเว็บไซต์ให้เสียเวลา เพราะคุณสามารถส่งไฟล์ให้เพื่อน ๆ ของคุณได้เลยบน Line PC Line PC V.3.7.0.34 ความสามารถใหม่ล่าสุดในเวอร์ชั.. LINE PC 3.5.1.36 เวอร์ชันใหม่ล่าสุด Posted in : LINE PC DOWNLOAD on 18th กันยายน 2015 by : Line PC ภาษาไทย Comments: 0 LINE PC 3.5.1.36 เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ผมเพิ่งจะอัพเดทไปเมื่อกี้นี้ ซึ่ง Line PC สะดวกมาก ๆ สำหรับเวอร์ชันที่ใช้งานบน PC ณ ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาฟิวเจอร์ต่าง ๆ ได้เกือบจะเหมือนกับที่มีอยู่บนมือถือเกือบทุกประการแล้ว และล่าสุดเวอร์ชัน 3.5.1.36 มีการอัพเดทอะไรมาบ้างดูกัน การอัพเดทของ LINE PC 3.5.1.36 มีดังนี้ แสดงสถานะการอ่านข้อความ หลายคนน่าจะรอในส่วนกันอยู่หลายคน ล่าสุดทางผู้พัฒนา Line PC ก็อัพเดทจนมีฟิวเจอร์นี้บนเวอร์ชัน PC สะที จะได้รู้ว่าใครอ่านแล้วไม่ยอมตอบ แสดงรายชื่อคนที่เข้าร่วมกลุ่มแชทแล.. ดาวน์โหลดโปรแกรม Line PC 3.9.1.188 ล่าสุด ฟรี Posted in : LINE PC DOWNLOAD on 17th กันยายน 2015 by : Line PC ภาษาไทย Comments: 0 Line PC 3.9.1.188 เวอร์ชันล่าสุด โปรแกรมแชทออนไลน์ รุ่นใหม่ล่าสุด ที่พัฒนามาจาก แอพไลน์ สุดโด่งดังในไทย ปัจจุบันรุ่นสำหรับ PC พัฒนามาถึงรุ่น 3.9.1.188 แล้ว ในรุ่นนี้มีการปรับปรุงดังนี้ รายการอัพเดทของ โปรแกรม Line PC 3.9.1.188 เวอร์ชันล่าสุด มีการเพิ่ม “ตัวเลือก รับการแจ้งเตือนบนวินโดว์” จะคล้าย ๆ กับการแจ้งเตือนบนมือถือเวลาที่มีคนทักแชทเรามานั่นเอง มีการเพิ่มให้มีการแจ้งเตือนข้อความแชทใหม่จากแชทกลุ่มแล้ว หน้าหน้าแท็บ สติ๊กเกอร์ไลน์ จะมีการแสดงรายชื่อสติ๊กเกอร์ที่เราส่งให้เพื่อนและสติ๊กเกอร์ที่ม.. หน้าต่อไป เรื่องล่าสุด โปรแกรม Line PC เวอร์ชัน 5.1.1 ดาวน์โหลดโปรแกรม Line PC 4.10.2.1257 ล่าสุด ฟรี โปรแกรม LINE PC 4.10 เวอร์ชันล่าสุด โปรแกรมแชทออนไลน์ สุดฮิต ดาวน์โหลดโปรแกรม LINE PC เวอร์ชันล่าสุด Line แจก สติ๊กเกอร์ฟรี ชื่อ Clara the Jellyfish โหลดฟรีกันจนถึงวันที่ 8 ก.พ. นี้เท่านั้น คลังเก็บ เมษายน 2017 ธันวาคม 2016 ตุลาคม 2016 กันยายน 2015 สิงหาคม 2015 หมวดหมู่ LINE PC DOWNLOAD ข่าว Linehttp://porsor.com
  พ.ศ.พัฒนา คู่มือประถม มัธยม สอบเข้า ม.1, ม.4 เฉลยข้อสอบ Admission, TCAS เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อสินค้า แจ้งชำระเงิน บทความ เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา หนังสือใหม่ คิดได้ ทำเป็น 6 89.00 บาท สั่งซื้อ คิดได้ ทำเป็น 4 89.00 บาท สั่งซื้อ คิดได้ ทำเป็น 3 89.00 บาท สั่งซื้อ โจทย์คณิตย์คิดกล้วยๆ คณิตศาสตร์ o-net ป.6 120.00 บาท สั่งซื้อ คิดได้ ทำเป็น 2 89.00 บาท สั่งซื้อ คิดได้ ... วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โดยวิชาสังคมที่ไม่มีการสอบ O-Net นั… อ่านทั้งหมด >> หนังสือแนะนำ ... ] คู่มือระดับประถมศึกษา [225] ชั้น ป.1 [33] คณิตศาสตร์ [5] วิทยาศาสตร์ [3] สังคมศึกษา [3] ภาษาไทย [18] ภาษาอังกฤษ [3] รวมวิชา [1] ชั้น ป.2 [33] คณิตศาสตร์ [6] วิทยาศาสตร์ [2] สังคมศึกษา [4] ภาษาไทย [17] ภาษาอังกฤษ [3] รวมวิชา [1] ชั้น ป.3 [33] คณิตศาสตร์ [6] วิทยาศาสตร์ [2] สังคมศึกษา [4] ภาษาไทย [12] ภาษาอังกฤษ [7] รวมวิชา [2] ชั้น ป.4 [32] คณิตศาสตร์ [6] วิทยาศาสตร์ [4] สังคมศึกษา [2] ภาษาไทย [9 CACHE

พ.ศ.พัฒนา คู่มือประถม มัธยม สอบเข้า ม.1, ม.4 เฉลยข้อสอบ Admission, TCAS เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อสินค้า แจ้งชำระเงิน บทความ เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา หนังสือใหม่ คิดได้ ทำเป็น 6 89.00 บาท สั่งซื้อ คิดได้ ทำเป็น 4 89.00 บาท สั่งซื้อ คิดได้ ทำเป็น 3 89.00 บาท สั่งซื้อ โจทย์คณิตย์คิดกล้วยๆ คณิตศาสตร์ o-net ป.6 120.00 บาท สั่งซื้อ คิดได้ ทำเป็น 2 89.00 บาท สั่งซื้อ คิดได้ ทำเป็น 1 89.00 บาท สั่งซื้อ เตรียมสอบ o-net ป.6 รวมวิชา และเตรียมสอบเข้า ม.1 139.00 บาท สั่งซื้อ ติวเข้ม คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ 119.00 บาท สั่งซื้อ ติวเข้ม ชีววิทยา 9 วิชาสามัญ 119.00 บาท สั่งซื้อ ติวเข้มคณิตศาสตร์ เข้า ม.1 119.00 บาท สั่งซื้อ คลังข้อสอบภาษาไทย ม.ปลาย 349.00 บาท สั่งซื้อ สรุป เฉลย เก็ง เตรียมสอบ ม.3 269.00 บาท สั่งซื้อ ดูสินค้ามาใหม่ทั้งหมด บทความ การเตรียมสอบ O-Net ป.6 1 เดือนที่ผ่านมา ใกล้จะสอบ O-Net แล้วนะคะ อ่านหนังสือไปถึงไหนกันแล้ว วันนี้พี่พ.ศ.จะมาแนะนำตัวช่วยให้น้องๆค่ะ สำหรับ O-Net ป.6 ในปีนี้ มีการเปลี่ยน 2 อย่างคือ 1. 1. ปรับลงมาเหลือ 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โดยวิชาสังคมที่ไม่มีการสอบ O-Net นั… อ่านทั้งหมด >> หนังสือแนะนำ เฉลยข้อสอบ ชีววิทยา 15 พ.ศ. 229.00 บาท สั่งซื้อ คลังข้อสอบภาษาไทย ม.ปลาย 349.00 บาท สั่งซื้อ แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3 เข้า ม.4 ปรับปรุงใหม่ 169.00 บาท สั่งซื้อ คัมภีร์คณิตศาสตร์ ม.3 เข้า ม.4 209.00 บาท สั่งซื้อ ติวเข้มแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เข้า ม.4 219.00 บาท สั่งซื้อ สรุป เฉลย เก็ง เตรียมสอบ ม.1 229.00 บาท สั่งซื้อ สรุป เฉลย เก็ง เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 269.00 บาท สั่งซื้อ แนวข้อสอบเข้า ม.1 199.00 บาท สั่งซื้อ ติวเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1 119.00 บาท สั่งซื้อ ติวเข้มคณิตศาสตร์ เข้า ม.1 119.00 บาท สั่งซื้อ 24 ชม. ปราบคณิต ป.6 เข้า ม.1 139.00 บาท สั่งซื้อ 24 ชม. ปราบวิทย์ ป.6 เข้า ม.1 139.00 บาท สั่งซื้อ ดูสินค้าแนะนำทั้งหมด หนังสือขายดี เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.5 เล่ม 1 89.00 บาท สั่งซื้อ เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.4 เล่ม 2 89.00 บาท สั่งซื้อ เก่ง คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 119.00 บาท สั่งซื้อ คู่มือคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม. 4 - 6 เล่ม 4 199.00 บาท สั่งซื้อ คู่มือคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม. 4 - 6 เล่ม 3 199.00 บาท สั่งซื้อ แนวข้อสอบ NT และ o-net ป.3 รวมวิชา 109.00 บาท สั่งซื้อ คู่มือคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม. 4 - 6 เล่ม 1 169.00 บาท สั่งซื้อ พจนานุกรม วรรณคดี 50.00 บาท สั่งซื้อ คู่มือคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม. 4 - 6 เล่ม 2 239.00 บาท สั่งซื้อ ดูสินค้ามาแรงทั้งหมด หนังสือลดราคาพิเศษ คัมภีร์คณิตศาสตร์ smart 1 90.00 บาท 54.00 บาท สั่งซื้อ แบบฝึกเสริมและพัฒนาดารเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นป.6 60.00 บาท 42.00 บาท สั่งซื้อ หนังสือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.4 80.00 บาท 56.00 บาท สั่งซื้อ รอบรู้ TU Star [00] วิชาหลัก 3 วิชา 149.00 บาท 104.30 บาท สั่งซื้อ รอบรู้ TU Star [02] คณิตศาสตร์ 120.00 บาท 84.00 บาท สั่งซื้อ คู่มือเตรียมสอบตรง Smart Home 170.00 บาท 119.00 บาท สั่งซื้อ ดูสินค้าลดราคาทั้งหมด ดาวน์โหลดรายการหนังสือ ดาวน์โหลดรายการหนังสือ 2560 ในรูปแบบ Excel คลิก ที่นี่ ดาวน์โหลดรายการหนังสือ 2560 ในรูปแบบ PDF คลิก ที่นี่ ร้านค้าหรือสถานศึกษาที่ต้องการสั่งซื้อหนังสือจำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายขายที่ 02-279-6222 ต่อ 12-15 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร ร้านสำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา /www.porsor.com/ 230 สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ ค้นหา ค้นหา ค้นหาขั้นสูง ดูทั้งหมด CATEGORY หนังสือทั้งหมด [626] หนังสือขายดี [11] หนังสือใหม่ [21] หนังสือแนะนำ [16] หนังสือลดราคา [64] หนังสือที่กำลังจะมา [1] หนังสือที่หมดแล้ว [13] หนังสือที่เลิกขายแล้ว [6] คู่มือระดับปฐมวัย (อนุบาล) [19] คู่มือระดับประถมศึกษา [225] ชั้น ป.1 [33] คณิตศาสตร์ [5] วิทยาศาสตร์ [3] สังคมศึกษา [3] ภาษาไทย [18] ภาษาอังกฤษ [3] รวมวิชา [1] ชั้น ป.2 [33] คณิตศาสตร์ [6] วิทยาศาสตร์ [2] สังคมศึกษา [4] ภาษาไทย [17] ภาษาอังกฤษ [3] รวมวิชา [1] ชั้น ป.3 [33] คณิตศาสตร์ [6] วิทยาศาสตร์ [2] สังคมศึกษา [4] ภาษาไทย [12] ภาษาอังกฤษ [7] รวมวิชา [2] ชั้น ป.4 [32] คณิตศาสตร์ [6] วิทยาศาสตร์ [4] สังคมศึกษา [2] ภาษาไทย [9] ภาษาอังกฤษ [10] รวมวิชา [1] ชั้น ป.5 [25] คณิตศาสตร์ [4] วิทยาศาสตร์ [4] สังคมศึกษา [2] ภาษาไทย [9] ภาษาอังกฤษ [5] รวมวิชา [1] ชั้น ป.6 [27] คณิตศาสตร์ [6] วิทยาศาสตร์ [3] สังคมศึกษา [2] ภาษาไทย [8] ภาษาอังกฤษ [6] วิชาอื่นๆ [1] รวมวิชา [1] สอบเข้า ม.1 และ O-Net ป.6 [32] หนังสือจัดชุดราคาพิเศษ (ประถมฯ) [10] คู่มือระดับม.ต้น [106] ชั้น ม.1 [33] คณิตศาสตร์ [17] วิทยาศาสตร์ [3] สังคมศึกษา [2] ภาษาไทย [4] ภาษาอังกฤษ [5] รวมวิชา [2] ชั้น ม.2 [22] คณิตศาสตร์ [8] วิทยาศาสตร์ [3] สังคมศึกษา [1] ภาษาไทย [4] ภาษาอังกฤษ [5] รวมวิชา [1] ชั้น ม.3 [18] คณิตศาสตร์ [7] วิทยาศาสตร์ [3] สังคมศึกษา [1] ภาษาไทย [3] ภาษาอังกฤษ [3] รวมวิชา [1] สอบเข้า ม.4 และ O-Net ม.3 (รวม ม.1-2-3) [33] คู่มือระดับม.ปลาย [122] คณิตศาสตร์ [29] วิทยาศาสตร์ [2] ฟิสิกส์ [35] เคมี [13] ชีววิทยา [15] สังคมศึกษา [6] ภาษาไทย [9] ภาษาอังกฤษ [13] คู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลัย [94] GAT [6] 9 วิชาสามัญ [10] คู่มือสอบ O-Net ม.6 [23] สอบเข้ามหาวิทยาลัย [43] คู่มือสอบวิชาเฉพาะ (นิติศาสตร์, TU-Star) [10] หนังสือจัดชุดราคาพิเศษ (สอบเข้าอุดมศึกษา) [2] หนังสือเบ็ดเตล็ด [60] หนังสืออ้างอิง [2] หลักภาษาไทย และพจนานุกรม [27] พจนานุกรม [11] หลักไวยกรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษ [7] สารานุกรมและสารคดี [3] วรรณคดี และนิทาน [12] เล่าเรื่องวรรณคดี [4] เบ็ดเตล็ด [7] หนังสือชุดราคาพิเศษ [2] ติดต่อเรา 022796222 sales@porsor.com สมาชิก Lnwshop เข้าสู่ระบบด้วย เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที สมัครสมาชิก (ฟรี) ค้นหาหมายเลขพัสดุ ค้นหา *ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ ดูรหัสพัสดุทั้งหมด » ดาวน์โหลดรายการหนังสือ รายการหนังสือรูปแบบ Excel รายการหนังสือรูปแบบ PDF https://www.facebook.com/pspattana ตรวจสอบพัสดุ LINK งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ 365 Bookfair STATISTICS หน้าที่เข้าชม 172,693 ครั้ง ผู้ชมทั้งหมด 53,002 ครั้ง เปิดร้าน 24 ธ.ค. 2558 ร้านค้าอัพเดท 4 มี.ค. 2561 หน้าแรก | วิธีการสั่งซื้อสินค้า | แจ้งชำระเงิน | บทความ | เว็บบอร์ด | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | ตะกร้าสินค้า | Site Map Copyright © 2018 www.porsor.com All rights reserved. ร้านค้าออนไลน์ Inspired by LnwShop.com ตะกร้าของฉัน ( 0 ) แก้ไข มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น 0 บาท ราคาสินค้าทั้งหมด (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง) สั่งซื้อสินค้า ตะกร้า ( 0 ) ▲ ▼ รายการสั่งซื้อของฉัน เข้าสู่ระบบด้วย เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที สมัครสมาชิก (ฟรี) รายการสั่งซื้อของฉัน ข้อมูลร้านค้านี้ สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำหน่ายหนังสือคู่มือเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมถึงมัธยมปลาย รวมทั้งสอบเข้า ม.1 ม.4 และสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS myh' O-NET, GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ และสอบตรง โดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา รวมทั้งแนะนำเทคนิคต่างๆ และเก็งแนวข้อสอบและแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ศึกษาหรือเตรียมตัวสอบได้อย่างเต็มที่ เบอร์โทร : 022796222 อีเมล : sales@porsor.com ส่งข้อความติดต่อร้าน เกี่ยวกับร้านค้านี้ ค้นหาสินค้าในร้านนี้ ค้นหา หรือค้นหาอย่างละเอียด ค้นหาสินค้า สินค้าที่ดูล่าสุด ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน สินค้าที่ดูล่าสุด บันทึกเป็นร้านโปรด Join (สมัครสมาชิกร้าน) แชร์หน้านี้ แชร์หน้านี้ ↑ TOP เลื่อนขึ้นบนสุด × CLOSE Join PorsorShop รับลดพิเศษสำหรับสมาชิก ร้านสำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา /www.porsor.com/ 230 สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ Go to Top พูดคุย-สอบถาม คลิก ฝากข้อความ โทร Facebook Messengerhttp://porsor.net
  พ.ศ.พัฒนา คู่มือประถม มัธยม สอบเข้า ม.1, ม.4 เฉลยข้อสอบ Admission, TCAS เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อสินค้า แจ้งชำระเงิน บทความ เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา หนังสือใหม่ คิดได้ ทำเป็น 6 89.00 บาท สั่งซื้อ คิดได้ ทำเป็น 4 89.00 บาท สั่งซื้อ คิดได้ ทำเป็น 3 89.00 บาท สั่งซื้อ โจทย์คณิตย์คิดกล้วยๆ คณิตศาสตร์ o-net ป.6 120.00 บาท สั่งซื้อ คิดได้ ทำเป็น 2 89.00 บาท สั่งซื้อ คิดได้ ... วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โดยวิชาสังคมที่ไม่มีการสอบ O-Net นั… อ่านทั้งหมด >> หนังสือแนะนำ ... ] คู่มือระดับประถมศึกษา [225] ชั้น ป.1 [33] คณิตศาสตร์ [5] วิทยาศาสตร์ [3] สังคมศึกษา [3] ภาษาไทย [18] ภาษาอังกฤษ [3] รวมวิชา [1] ชั้น ป.2 [33] คณิตศาสตร์ [6] วิทยาศาสตร์ [2] สังคมศึกษา [4] ภาษาไทย [17] ภาษาอังกฤษ [3] รวมวิชา [1] ชั้น ป.3 [33] คณิตศาสตร์ [6] วิทยาศาสตร์ [2] สังคมศึกษา [4] ภาษาไทย [12] ภาษาอังกฤษ [7] รวมวิชา [2] ชั้น ป.4 [32] คณิตศาสตร์ [6] วิทยาศาสตร์ [4] สังคมศึกษา [2] ภาษาไทย [9 CACHE

พ.ศ.พัฒนา คู่มือประถม มัธยม สอบเข้า ม.1, ม.4 เฉลยข้อสอบ Admission, TCAS เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อสินค้า แจ้งชำระเงิน บทความ เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา หนังสือใหม่ คิดได้ ทำเป็น 6 89.00 บาท สั่งซื้อ คิดได้ ทำเป็น 4 89.00 บาท สั่งซื้อ คิดได้ ทำเป็น 3 89.00 บาท สั่งซื้อ โจทย์คณิตย์คิดกล้วยๆ คณิตศาสตร์ o-net ป.6 120.00 บาท สั่งซื้อ คิดได้ ทำเป็น 2 89.00 บาท สั่งซื้อ คิดได้ ทำเป็น 1 89.00 บาท สั่งซื้อ เตรียมสอบ o-net ป.6 รวมวิชา และเตรียมสอบเข้า ม.1 139.00 บาท สั่งซื้อ ติวเข้ม คณิตศาสตร์ 9 วิชาสามัญ 119.00 บาท สั่งซื้อ ติวเข้ม ชีววิทยา 9 วิชาสามัญ 119.00 บาท สั่งซื้อ ติวเข้มคณิตศาสตร์ เข้า ม.1 119.00 บาท สั่งซื้อ คลังข้อสอบภาษาไทย ม.ปลาย 349.00 บาท สั่งซื้อ สรุป เฉลย เก็ง เตรียมสอบ ม.3 269.00 บาท สั่งซื้อ ดูสินค้ามาใหม่ทั้งหมด บทความ การเตรียมสอบ O-Net ป.6 1 เดือนที่ผ่านมา ใกล้จะสอบ O-Net แล้วนะคะ อ่านหนังสือไปถึงไหนกันแล้ว วันนี้พี่พ.ศ.จะมาแนะนำตัวช่วยให้น้องๆค่ะ สำหรับ O-Net ป.6 ในปีนี้ มีการเปลี่ยน 2 อย่างคือ 1. 1. ปรับลงมาเหลือ 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โดยวิชาสังคมที่ไม่มีการสอบ O-Net นั… อ่านทั้งหมด >> หนังสือแนะนำ เฉลยข้อสอบ ชีววิทยา 15 พ.ศ. 229.00 บาท สั่งซื้อ คลังข้อสอบภาษาไทย ม.ปลาย 349.00 บาท สั่งซื้อ แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3 เข้า ม.4 ปรับปรุงใหม่ 169.00 บาท สั่งซื้อ คัมภีร์คณิตศาสตร์ ม.3 เข้า ม.4 209.00 บาท สั่งซื้อ ติวเข้มแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เข้า ม.4 219.00 บาท สั่งซื้อ สรุป เฉลย เก็ง เตรียมสอบ ม.1 229.00 บาท สั่งซื้อ สรุป เฉลย เก็ง เตรียมสอบ ป.6 เข้า ม.1 269.00 บาท สั่งซื้อ แนวข้อสอบเข้า ม.1 199.00 บาท สั่งซื้อ ติวเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1 119.00 บาท สั่งซื้อ ติวเข้มคณิตศาสตร์ เข้า ม.1 119.00 บาท สั่งซื้อ 24 ชม. ปราบคณิต ป.6 เข้า ม.1 139.00 บาท สั่งซื้อ 24 ชม. ปราบวิทย์ ป.6 เข้า ม.1 139.00 บาท สั่งซื้อ ดูสินค้าแนะนำทั้งหมด หนังสือขายดี เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.5 เล่ม 1 89.00 บาท สั่งซื้อ เก่ง ภาษาอังกฤษ ป.4 เล่ม 2 89.00 บาท สั่งซื้อ เก่ง คณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1 119.00 บาท สั่งซื้อ คู่มือคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม. 4 - 6 เล่ม 4 199.00 บาท สั่งซื้อ คู่มือคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม. 4 - 6 เล่ม 3 199.00 บาท สั่งซื้อ แนวข้อสอบ NT และ o-net ป.3 รวมวิชา 109.00 บาท สั่งซื้อ คู่มือคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม. 4 - 6 เล่ม 1 169.00 บาท สั่งซื้อ พจนานุกรม วรรณคดี 50.00 บาท สั่งซื้อ คู่มือคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม. 4 - 6 เล่ม 2 239.00 บาท สั่งซื้อ ดูสินค้ามาแรงทั้งหมด หนังสือลดราคาพิเศษ คัมภีร์คณิตศาสตร์ smart 1 90.00 บาท 54.00 บาท สั่งซื้อ แบบฝึกเสริมและพัฒนาดารเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นป.6 60.00 บาท 42.00 บาท สั่งซื้อ หนังสือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.4 80.00 บาท 56.00 บาท สั่งซื้อ รอบรู้ TU Star [00] วิชาหลัก 3 วิชา 149.00 บาท 104.30 บาท สั่งซื้อ รอบรู้ TU Star [02] คณิตศาสตร์ 120.00 บาท 84.00 บาท สั่งซื้อ คู่มือเตรียมสอบตรง Smart Home 170.00 บาท 119.00 บาท สั่งซื้อ ดูสินค้าลดราคาทั้งหมด ดาวน์โหลดรายการหนังสือ ดาวน์โหลดรายการหนังสือ 2560 ในรูปแบบ Excel คลิก ที่นี่ ดาวน์โหลดรายการหนังสือ 2560 ในรูปแบบ PDF คลิก ที่นี่ ร้านค้าหรือสถานศึกษาที่ต้องการสั่งซื้อหนังสือจำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายขายที่ 02-279-6222 ต่อ 12-15 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร ร้านสำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา /www.porsor.com/ 230 สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ ค้นหา ค้นหา ค้นหาขั้นสูง ดูทั้งหมด CATEGORY หนังสือทั้งหมด [626] หนังสือขายดี [11] หนังสือใหม่ [21] หนังสือแนะนำ [16] หนังสือลดราคา [64] หนังสือที่กำลังจะมา [1] หนังสือที่หมดแล้ว [13] หนังสือที่เลิกขายแล้ว [6] คู่มือระดับปฐมวัย (อนุบาล) [19] คู่มือระดับประถมศึกษา [225] ชั้น ป.1 [33] คณิตศาสตร์ [5] วิทยาศาสตร์ [3] สังคมศึกษา [3] ภาษาไทย [18] ภาษาอังกฤษ [3] รวมวิชา [1] ชั้น ป.2 [33] คณิตศาสตร์ [6] วิทยาศาสตร์ [2] สังคมศึกษา [4] ภาษาไทย [17] ภาษาอังกฤษ [3] รวมวิชา [1] ชั้น ป.3 [33] คณิตศาสตร์ [6] วิทยาศาสตร์ [2] สังคมศึกษา [4] ภาษาไทย [12] ภาษาอังกฤษ [7] รวมวิชา [2] ชั้น ป.4 [32] คณิตศาสตร์ [6] วิทยาศาสตร์ [4] สังคมศึกษา [2] ภาษาไทย [9] ภาษาอังกฤษ [10] รวมวิชา [1] ชั้น ป.5 [25] คณิตศาสตร์ [4] วิทยาศาสตร์ [4] สังคมศึกษา [2] ภาษาไทย [9] ภาษาอังกฤษ [5] รวมวิชา [1] ชั้น ป.6 [27] คณิตศาสตร์ [6] วิทยาศาสตร์ [3] สังคมศึกษา [2] ภาษาไทย [8] ภาษาอังกฤษ [6] วิชาอื่นๆ [1] รวมวิชา [1] สอบเข้า ม.1 และ O-Net ป.6 [32] หนังสือจัดชุดราคาพิเศษ (ประถมฯ) [10] คู่มือระดับม.ต้น [106] ชั้น ม.1 [33] คณิตศาสตร์ [17] วิทยาศาสตร์ [3] สังคมศึกษา [2] ภาษาไทย [4] ภาษาอังกฤษ [5] รวมวิชา [2] ชั้น ม.2 [22] คณิตศาสตร์ [8] วิทยาศาสตร์ [3] สังคมศึกษา [1] ภาษาไทย [4] ภาษาอังกฤษ [5] รวมวิชา [1] ชั้น ม.3 [18] คณิตศาสตร์ [7] วิทยาศาสตร์ [3] สังคมศึกษา [1] ภาษาไทย [3] ภาษาอังกฤษ [3] รวมวิชา [1] สอบเข้า ม.4 และ O-Net ม.3 (รวม ม.1-2-3) [33] คู่มือระดับม.ปลาย [122] คณิตศาสตร์ [29] วิทยาศาสตร์ [2] ฟิสิกส์ [35] เคมี [13] ชีววิทยา [15] สังคมศึกษา [6] ภาษาไทย [9] ภาษาอังกฤษ [13] คู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลัย [94] GAT [6] 9 วิชาสามัญ [10] คู่มือสอบ O-Net ม.6 [23] สอบเข้ามหาวิทยาลัย [43] คู่มือสอบวิชาเฉพาะ (นิติศาสตร์, TU-Star) [10] หนังสือจัดชุดราคาพิเศษ (สอบเข้าอุดมศึกษา) [2] หนังสือเบ็ดเตล็ด [60] หนังสืออ้างอิง [2] หลักภาษาไทย และพจนานุกรม [27] พจนานุกรม [11] หลักไวยกรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษ [7] สารานุกรมและสารคดี [3] วรรณคดี และนิทาน [12] เล่าเรื่องวรรณคดี [4] เบ็ดเตล็ด [7] หนังสือชุดราคาพิเศษ [2] ติดต่อเรา 022796222 sales@porsor.com สมาชิก Lnwshop เข้าสู่ระบบด้วย เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที สมัครสมาชิก (ฟรี) ค้นหาหมายเลขพัสดุ ค้นหา *ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ ดูรหัสพัสดุทั้งหมด » ดาวน์โหลดรายการหนังสือ รายการหนังสือรูปแบบ Excel รายการหนังสือรูปแบบ PDF https://www.facebook.com/pspattana ตรวจสอบพัสดุ LINK งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ 365 Bookfair STATISTICS หน้าที่เข้าชม 172,693 ครั้ง ผู้ชมทั้งหมด 53,002 ครั้ง เปิดร้าน 24 ธ.ค. 2558 ร้านค้าอัพเดท 4 มี.ค. 2561 หน้าแรก | วิธีการสั่งซื้อสินค้า | แจ้งชำระเงิน | บทความ | เว็บบอร์ด | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | ตะกร้าสินค้า | Site Map Copyright © 2018 www.porsor.com All rights reserved. ร้านค้าออนไลน์ Inspired by LnwShop.com ตะกร้าของฉัน ( 0 ) แก้ไข มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น 0 บาท ราคาสินค้าทั้งหมด (ยังไม่รวมค่าจัดส่ง) สั่งซื้อสินค้า ตะกร้า ( 0 ) ▲ ▼ รายการสั่งซื้อของฉัน เข้าสู่ระบบด้วย เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที สมัครสมาชิก (ฟรี) รายการสั่งซื้อของฉัน ข้อมูลร้านค้านี้ สำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา จำหน่ายหนังสือคู่มือเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมถึงมัธยมปลาย รวมทั้งสอบเข้า ม.1 ม.4 และสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS myh' O-NET, GAT, PAT, 9 วิชาสามัญ และสอบตรง โดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา รวมทั้งแนะนำเทคนิคต่างๆ และเก็งแนวข้อสอบและแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ศึกษาหรือเตรียมตัวสอบได้อย่างเต็มที่ เบอร์โทร : 022796222 อีเมล : sales@porsor.com ส่งข้อความติดต่อร้าน เกี่ยวกับร้านค้านี้ ค้นหาสินค้าในร้านนี้ ค้นหา หรือค้นหาอย่างละเอียด ค้นหาสินค้า สินค้าที่ดูล่าสุด ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน สินค้าที่ดูล่าสุด บันทึกเป็นร้านโปรด Join (สมัครสมาชิกร้าน) แชร์หน้านี้ แชร์หน้านี้ ↑ TOP เลื่อนขึ้นบนสุด × CLOSE Join PorsorShop รับลดพิเศษสำหรับสมาชิก ร้านสำนักพิมพ์ พ.ศ. พัฒนา /www.porsor.com/ 230 สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ Go to Top พูดคุย-สอบถาม คลิก ฝากข้อความ โทร Facebook Messengerhttps://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
  บุคคล - วิกิพจนานุกรม บุคคล จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำนาม ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาบาลี ปุคฺคล . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาเขมร បុគ្គល ( บุคฺคล ) การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ บุก-คน [เสียงสมาส] บุก-คะ-ละ- [เสียงสมาส] บุก-คน-ละ- สัทอักษรสากล /buk̚˨˩.kʰon˧/ /buk̚˨˩.kʰa˦˥.la˦˥./ /buk̚˨˩.kʰon˧.la˦˥./ คำนาม [ แก้ ... บุคคล - วิกิพจนานุกรม บุคคล จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำนาม ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาบาลี ปุคฺคล . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาเขมร បុគ្គល ( บุคฺคล ) การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ บุก-คน [เสียงสมาส] บุก-คะ-ละ ... ://th.wiktionary.org/w/index.php?title=บุคคล&oldid=920084 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาบาลี ... คำนามภาษาไทย ภาษาไทย:กฎหมาย ภาษาไทย:บุคคล รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ CACHE

บุคคล - วิกิพจนานุกรม บุคคล จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำนาม ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาบาลี ปุคฺคล . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาเขมร បុគ្គល ( บุคฺคล ) การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ บุก-คน [เสียงสมาส] บุก-คะ-ละ- [เสียงสมาส] บุก-คน-ละ- สัทอักษรสากล /buk̚˨˩.kʰon˧/ /buk̚˨˩.kʰa˦˥.la˦˥./ /buk̚˨˩.kʰon˧.la˦˥./ คำนาม [ แก้ ] บุคคล คน ( เฉพาะ ตัว ) ( กฎหมาย ) คน ซึ่ง สามารถ มี สิทธิ และ หน้าที่ ตาม กฎหมาย เรียก ว่า บุคคลธรรมดา ( กฎหมาย ) กลุ่ม บุคคล หรือ องค์กร ซึ่งกฎหมาย บัญญัติ ให้ เป็น บุคคล อีก ประเภท หนึ่ง ที่ ไม่ ใช่ บุคคลธรรมดา และให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เรียกว่า นิติบุคคล ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=บุคคล&oldid=920084 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาบาลี ศัพท์ภาษาไทยที่มี 2 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มี 3 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย คำนามภาษาไทย ภาษาไทย:กฎหมาย ภาษาไทย:บุคคล รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ IP นี้ เรื่องที่เขียน สร้างบัญชี ล็อกอิน เนมสเปซ หน้า อภิปราย สิ่งที่แตกต่าง ดู อ่าน แก้ไข ดูประวัติ เพิ่มเติม ค้นหา ป้ายบอกทาง หน้าหลัก ศาลาประชาคม คำใหม่มาแรง วิธีใช้ บริจาค สุ่มหน้า ปรับปรุงล่าสุด พิมพ์/ส่งออก สร้างหนังสือ ดาวน์โหลดเป็น PDF หน้าสำหรับพิมพ์ เครื่องมือ หน้าที่ลิงก์มา การปรับปรุงที่เกี่ยวโยง อัปโหลดไฟล์ หน้าพิเศษ ลิงก์ถาวร สารสนเทศหน้า อ้างอิงหน้านี้ ในภาษาอื่น English Malagasy Oʻzbekcha/ўзбекча หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 15:37 ข้อความอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์/สัญญาแบบ Share-Alike . อาจมีเงื่อนไขอื่นเพิ่ม ดูรายละเอียดที่ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพจนานุกรม ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้พัฒนา นโยบายการใช้คุกกี้ รุ่นโมบายล์https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5
  รังสี - วิกิพจนานุกรม รังสี จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รูปแบบอื่น 1.2 รากศัพท์ 1.3 การออกเสียง 1.4 คำนาม 1.4.1 คำประสม 1.4.2 คำแปลภาษาอื่น ภาษาไทย [ แก้ ] (3) รังสี (ตั้งแต่จุด C ไปจนถึง ลูกศร ) รูปแบบอื่น [ แก้ ] รังสิ รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาบาลี รํสิ . เทียบ ภาษาสันสกฤต रश्मि ( รศฺมิ ) การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ รัง-สี สัทอักษรสากล /raŋ˧.siː˩˩˦/ ... รังสี - วิกิพจนานุกรม รังสี จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รูปแบบอื่น 1.2 รากศัพท์ 1.3 การออกเสียง 1.4 คำนาม 1.4.1 คำประสม 1.4.2 คำแปลภาษาอื่น ภาษาไทย [ แก้ ] (3) รังสี (ตั้งแต่จุด C ไปจนถึง ลูกศร ) รูปแบบอื่น [ แก้ ] รังสิ รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ... =923118 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาบาลี ศัพท์ภาษาไทยที่มี 2 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย คำนามภาษาไทย ภาษาไทย:วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย:คณิตศาสตร์ CACHE

รังสี - วิกิพจนานุกรม รังสี จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รูปแบบอื่น 1.2 รากศัพท์ 1.3 การออกเสียง 1.4 คำนาม 1.4.1 คำประสม 1.4.2 คำแปลภาษาอื่น ภาษาไทย [ แก้ ] (3) รังสี (ตั้งแต่จุด C ไปจนถึง ลูกศร ) รูปแบบอื่น [ แก้ ] รังสิ รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาบาลี รํสิ . เทียบ ภาษาสันสกฤต रश्मि ( รศฺมิ ) การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ รัง-สี สัทอักษรสากล /raŋ˧.siː˩˩˦/ คำนาม [ แก้ ] รังสี แสง , แสง สว่าง ( วิทยาศาสตร์ ) ผล หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่ เกิด จาก กัมมันตภาพรังสี เช่น คลื่น แสง ความร้อน ( คณิตศาสตร์ ) ส่วน ของ เส้นตรง ที่ มี จุด ปลาย เพียง จุด เดียว คำประสม [ แก้ ] กัมมันตภาพรังสี กัมมันตรังสี การแผ่รังสี รังสีวิทยา รังสีความร้อน รังสีเอกซ์ รังสีอินฟราเรด รังสีคอสมิก รังสีเหนือม่วง รังสีแกมมา รังสีบีตา รังสีอัลฟา คำแปลภาษาอื่น [ แก้ ] (1) แสง อังกฤษ : light (en) (2) ผลจากกัมมันตภาพรังสี ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ : ray (en) (3) ส่วนของเส้นตรง ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ : ray (en) , half-line (en) ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=รังสี&oldid=923118 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาบาลี ศัพท์ภาษาไทยที่มี 2 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย คำนามภาษาไทย ภาษาไทย:วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย:คณิตศาสตร์ หน้าที่มีลิงก์แดงภาษาอังกฤษ/t+ หมวดหมู่ที่ซ่อนอยู่: หน้าที่มีลิงก์แดงภาษาอังกฤษ รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ IP นี้ เรื่องที่เขียน สร้างบัญชี ล็อกอิน เนมสเปซ หน้า อภิปราย สิ่งที่แตกต่าง ดู อ่าน แก้ไข ดูประวัติ เพิ่มเติม ค้นหา ป้ายบอกทาง หน้าหลัก ศาลาประชาคม คำใหม่มาแรง วิธีใช้ บริจาค สุ่มหน้า ปรับปรุงล่าสุด พิมพ์/ส่งออก สร้างหนังสือ ดาวน์โหลดเป็น PDF หน้าสำหรับพิมพ์ เครื่องมือ หน้าที่ลิงก์มา การปรับปรุงที่เกี่ยวโยง อัปโหลดไฟล์ หน้าพิเศษ ลิงก์ถาวร สารสนเทศหน้า อ้างอิงหน้านี้ ในภาษาอื่น English Malagasy หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 16:45 ข้อความอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์/สัญญาแบบ Share-Alike . อาจมีเงื่อนไขอื่นเพิ่ม ดูรายละเอียดที่ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพจนานุกรม ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้พัฒนา นโยบายการใช้คุกกี้ รุ่นโมบายล์https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%99
  แขน - วิกิพจนานุกรม แขน จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำนาม 1.3.1 คำพ้องความหมาย 1.3.2 คำเกี่ยวข้อง 1.3.3 คำแปลภาษาอื่น ภาษาไทย [ แก้ ] (1) แขน รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *qeːnᴬ . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาคำเมือง ᨡᩯ᩠ᨶ ( แขน ) , ภาษาลาว ແຂນ ( แขน ) , ภาษาไทลื้อ ᦶᦃᧃ ( แฃน ) , ภาษาไทใหญ่ ၶႅၼ် ( แขน ) การออกเสียง [ แก้ ] ... แขน - วิกิพจนานุกรม แขน จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย ... ภาษาไทย [ แก้ ] (1) แขน รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *qeːnᴬ . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาคำเมือง ... ://th.wiktionary.org/w/index.php?title=แขน&oldid=894560 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม ศัพท์ภาษาไทยที่มี 1 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย คำนามภาษาไทย ศัพท์ภาษาไทยที่มีตัวอย่างการใช้ ภาษาไทย:กายวิภาคศาสตร์ รายการเลือกการนำทาง CACHE

แขน - วิกิพจนานุกรม แขน จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำนาม 1.3.1 คำพ้องความหมาย 1.3.2 คำเกี่ยวข้อง 1.3.3 คำแปลภาษาอื่น ภาษาไทย [ แก้ ] (1) แขน รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *qeːnᴬ . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาคำเมือง ᨡᩯ᩠ᨶ ( แขน ) , ภาษาลาว ແຂນ ( แขน ) , ภาษาไทลื้อ ᦶᦃᧃ ( แฃน ) , ภาษาไทใหญ่ ၶႅၼ် ( แขน ) การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ แขน สัทอักษรสากล /kʰɛːn˩˩˦/ คำนาม [ แก้ ] แขน อวัยวะ ที่ต่อจาก ไหล่ ทั้ง 2 ข้าง เรียกสิ่งที่ ยื่น ออกไปจากส่วนใหญ่เหมือนรูปแขน แขนเสื้อ เรียก สาย เสื้อชั้นใน ของ ผู้หญิง คำพ้องความหมาย [ แก้ ] (1) ราชาศัพท์ - พระพาหา (ตั้งแต่ไหล่ถึงศอก), พระกร (ตั้งแต่ศอกถึงมือ) คำเกี่ยวข้อง [ แก้ ] กางแขน แขนขวา แขนขา แขนซ้าย แขนเสื้อ จับมือถือแขน ท้องแขน เท้าแขน ปลอกแขน วงแขน หน้าแขน อ้อมแขน คำแปลภาษาอื่น [ แก้ ] (1) ลาว : ແຂນ ( แขน ) เยอรมัน : Arm อังกฤษ : arm อียิปต์ : ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=แขน&oldid=894560 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม ศัพท์ภาษาไทยที่มี 1 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย คำนามภาษาไทย ศัพท์ภาษาไทยที่มีตัวอย่างการใช้ ภาษาไทย:กายวิภาคศาสตร์ รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ IP นี้ เรื่องที่เขียน สร้างบัญชี ล็อกอิน เนมสเปซ หน้า อภิปราย สิ่งที่แตกต่าง ดู อ่าน แก้ไข ดูประวัติ เพิ่มเติม ค้นหา ป้ายบอกทาง หน้าหลัก ศาลาประชาคม คำใหม่มาแรง วิธีใช้ บริจาค สุ่มหน้า ปรับปรุงล่าสุด พิมพ์/ส่งออก สร้างหนังสือ ดาวน์โหลดเป็น PDF หน้าสำหรับพิมพ์ เครื่องมือ หน้าที่ลิงก์มา การปรับปรุงที่เกี่ยวโยง อัปโหลดไฟล์ หน้าพิเศษ ลิงก์ถาวร สารสนเทศหน้า อ้างอิงหน้านี้ ในภาษาอื่น Azərbaycanca ᏣᎳᎩ English Na Vosa Vakaviti Magyar Ido 한국어 Lietuvių Malagasy မြန်မာဘာသာ Polski Русский Türkçe 中文 หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:55 ข้อความอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์/สัญญาแบบ Share-Alike . อาจมีเงื่อนไขอื่นเพิ่ม ดูรายละเอียดที่ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพจนานุกรม ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้พัฒนา นโยบายการใช้คุกกี้ รุ่นโมบายล์https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%99
  แขวน - วิกิพจนานุกรม แขวน จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 การออกเสียง 1.2 รากศัพท์ 1 1.2.1 รูปแบบอื่น 1.2.2 คำกริยา 1.3 รากศัพท์ 2 1.3.1 คำนาม 2 อ้างอิง ภาษาไทย [ แก้ ] การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ แขฺวน สัทอักษรสากล /kʰwɛːn˩˩˦/ รากศัพท์ 1 [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *qweːnᴬ . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาลาว ແຂວນ ( แขวน ) , ภาษาไทใหญ่ ၵႅၼ် ( แกน ) หรือ ၽႅၼ် ( แผน ... แขวน - วิกิพจนานุกรม แขวน จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 การออกเสียง 1.2 รากศัพท์ 1 1.2.1 รูปแบบอื่น 1.2.2 คำกริยา 1.3 รากศัพท์ 2 1.3.1 คำนาม 2 อ้างอิง ภาษาไทย [ แก้ ] การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ แขฺวน สัทอักษรสากล /kʰwɛːn˩˩˦/ รากศัพท์ 1 [ แก้ ] จาก ... ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม หน้าที่มีลิงก์แดงภาษาไทใหญ่/m คำหลักภาษาไทย คำกริยาภาษาไทย ศัพท์ภาษาไทยที่มีตัวอย่างการใช้ คำนามภาษาไทย ภาษาไทย:สถาปัตยกรรม CACHE

แขวน - วิกิพจนานุกรม แขวน จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 การออกเสียง 1.2 รากศัพท์ 1 1.2.1 รูปแบบอื่น 1.2.2 คำกริยา 1.3 รากศัพท์ 2 1.3.1 คำนาม 2 อ้างอิง ภาษาไทย [ แก้ ] การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ แขฺวน สัทอักษรสากล /kʰwɛːn˩˩˦/ รากศัพท์ 1 [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *qweːnᴬ . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาลาว ແຂວນ ( แขวน ) , ภาษาไทใหญ่ ၵႅၼ် ( แกน ) หรือ ၽႅၼ် ( แผน ) , ภาษาอาหม 𑜁𑜢𑜐𑜫 ( ขิญ์ ) รูปแบบอื่น [ แก้ ] ( เลิกใช้ ) แฃวน คำกริยา [ แก้ ] แขวน ( คำอาการนาม การแขวน ) เกี่ยว ห้อย อยู่ ย้าย ไป อยู่ ใน ตำแหน่ง ที่ ไม่ มี อำนาจ พอผู้สนับสนุนหมดอำนาจ เขาก็ถูกแขวนเข้ากรม พัก รอ ไว้ ก่อน เรื่องนี้ขอแขวนไว้ก่อน เพราะยังไม่มีข้อมูลพอ เลิก ทำ สิ่ง นั้น หรือ สิ่งที่ เกี่ยวข้อง แขวนนวม เลิกชกมวย แขวนเต้า, แขวนบิกินี่ เลิกถ่ายภาพ นู้ด รากศัพท์ 2 [ แก้ ] คำนาม [ แก้ ] แขวน ตัว ไม้ โครง หลังคา เป็น เครื่อง ยึดเหนี่ยว ระหว่าง เต้า กับ จันทัน ระเบียง , ค้างคาว หรือ โตงเตง ก็ เรียก อ้างอิง [ แก้ ] ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน . พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2553. หน้า 26. ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=แขวน&oldid=928793 ' หมวดหมู่ : ศัพท์ภาษาไทยที่มี 1 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม หน้าที่มีลิงก์แดงภาษาไทใหญ่/m คำหลักภาษาไทย คำกริยาภาษาไทย ศัพท์ภาษาไทยที่มีตัวอย่างการใช้ คำนามภาษาไทย ภาษาไทย:สถาปัตยกรรม หมวดหมู่ที่ซ่อนอยู่: หน้าที่มีลิงก์แดงภาษาไทใหญ่ รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ IP นี้ เรื่องที่เขียน สร้างบัญชี ล็อกอิน เนมสเปซ หน้า อภิปราย สิ่งที่แตกต่าง ดู อ่าน แก้ไข ดูประวัติ เพิ่มเติม ค้นหา ป้ายบอกทาง หน้าหลัก ศาลาประชาคม คำใหม่มาแรง วิธีใช้ บริจาค สุ่มหน้า ปรับปรุงล่าสุด พิมพ์/ส่งออก สร้างหนังสือ ดาวน์โหลดเป็น PDF หน้าสำหรับพิมพ์ เครื่องมือ หน้าที่ลิงก์มา การปรับปรุงที่เกี่ยวโยง อัปโหลดไฟล์ หน้าพิเศษ ลิงก์ถาวร สารสนเทศหน้า อ้างอิงหน้านี้ ในภาษาอื่น English ລາວ หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 08:37 ข้อความอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์/สัญญาแบบ Share-Alike . อาจมีเงื่อนไขอื่นเพิ่ม ดูรายละเอียดที่ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพจนานุกรม ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้พัฒนา นโยบายการใช้คุกกี้ รุ่นโมบายล์https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
  ท้อง - วิกิพจนานุกรม ท้อง จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำนาม 1.4 คำกริยา ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *dwuːŋᶜ . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาลาว ທ້ອງ ( ท้อง ) , ภาษาคำเมือง ᨴ᩶ᩬᨦ ( ท้อง ) , ภาษาไทลื้อ ᦑᦸᧂᧉ ( ท้อ̂ง ) , ภาษาไทใหญ่ တွင်ႉ ( ต๎อ̂ง ) , ภาษาจ้วง dungx การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ ท้อง สัทอักษรสากล /tʰɔːŋ˦˥/ ... ท้อง - วิกิพจนานุกรม ท้อง จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำนาม 1.4 คำกริยา ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ... ://th.wiktionary.org/w/index.php?title=ท้อง&oldid=894543 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม ศัพท์ภาษาไทยที่มี 1 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย คำนามภาษาไทย ศัพท์ภาษาไทยที่มีตัวอย่างการใช้ คำกริยาภาษาไทย ภาษาไทย:กายวิภาคศาสตร์ CACHE

ท้อง - วิกิพจนานุกรม ท้อง จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำนาม 1.4 คำกริยา ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *dwuːŋᶜ . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาลาว ທ້ອງ ( ท้อง ) , ภาษาคำเมือง ᨴ᩶ᩬᨦ ( ท้อง ) , ภาษาไทลื้อ ᦑᦸᧂᧉ ( ท้อ̂ง ) , ภาษาไทใหญ่ တွင်ႉ ( ต๎อ̂ง ) , ภาษาจ้วง dungx การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ ท้อง สัทอักษรสากล /tʰɔːŋ˦˥/ คำนาม [ แก้ ] ท้อง ส่วนของ ร่างกาย ด้านหน้า ตั้งแต่ ลิ้นปี่ จนถึงบริเวณ ต้นขา มี สะดือ อยู่ตรงกลาง มี กระเพาะ และ ไส้ พุง อยู่ภายใน ครรภ์ น้องร่วมท้อง พื้นที่ หรือ บริเวณ ที่กว้างใหญ่ ท้องน้ำ ท้องฟ้า ท้องทุ่ง ท้องไร่ ท้องนา ท้องถนน ส่วนที่มีลักษณะ โค้ง ท้องแขน ท้องน่อง ท้องเรือ ท้องร่อง คำกริยา [ แก้ ] ท้อง ( คำอาการนาม การท้อง ) มี ลูก อยู่ในท้อง, ตั้งครรภ์ ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=ท้อง&oldid=894543 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม ศัพท์ภาษาไทยที่มี 1 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย คำนามภาษาไทย ศัพท์ภาษาไทยที่มีตัวอย่างการใช้ คำกริยาภาษาไทย ภาษาไทย:กายวิภาคศาสตร์ รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ IP นี้ เรื่องที่เขียน สร้างบัญชี ล็อกอิน เนมสเปซ หน้า อภิปราย สิ่งที่แตกต่าง ดู อ่าน แก้ไข ดูประวัติ เพิ่มเติม ค้นหา ป้ายบอกทาง หน้าหลัก ศาลาประชาคม คำใหม่มาแรง วิธีใช้ บริจาค สุ่มหน้า ปรับปรุงล่าสุด พิมพ์/ส่งออก สร้างหนังสือ ดาวน์โหลดเป็น PDF หน้าสำหรับพิมพ์ เครื่องมือ หน้าที่ลิงก์มา การปรับปรุงที่เกี่ยวโยง อัปโหลดไฟล์ หน้าพิเศษ ลิงก์ถาวร สารสนเทศหน้า อ้างอิงหน้านี้ ในภาษาอื่น ᏣᎳᎩ English Na Vosa Vakaviti 日本語 Kurdî Malagasy မြန်မာဘာသာ Norsk Polski หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:07 ข้อความอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์/สัญญาแบบ Share-Alike . อาจมีเงื่อนไขอื่นเพิ่ม ดูรายละเอียดที่ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพจนานุกรม ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้พัฒนา นโยบายการใช้คุกกี้ รุ่นโมบายล์https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
  จันทร์ - วิกิพจนานุกรม จันทร์ จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รูปแบบอื่น 1.2 รากศัพท์ 1.3 การออกเสียง 1.4 คำนาม 1.5 คำวิสามานยนาม ภาษาไทย [ แก้ ] รูปแบบอื่น [ แก้ ] จันทร รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาสันสกฤต चन्द्र ( จนฺทฺร ) . เทียบ ภาษาบาลี จนฺท การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ จัน สัทอักษรสากล /t͡ɕan˧/ คำพ้องเสียง แก้ไข จรรย์ จัณฑ์ จัน จันท์ จันทน์ คำนาม [ แก้ ... จันทร์ - วิกิพจนานุกรม จันทร์ จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รูปแบบอื่น 1.2 รากศัพท์ 1.3 การออกเสียง 1.4 คำนาม 1.5 คำวิสามานยนาม ภาษาไทย [ แก้ ] รูปแบบอื่น [ แก้ ] จันทร รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาสันสกฤต चन्द्र ( จนฺทฺร ) . เทียบ ภาษาบาลี จนฺท ... ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=จันทร์&oldid=920898 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย ... ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย คำนามภาษาไทย คำวิสามานยนามภาษาไทย ภาษาไทย:โหราศาสตร์ ภาษาไทย:วันของสัปดาห์ CACHE

จันทร์ - วิกิพจนานุกรม จันทร์ จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รูปแบบอื่น 1.2 รากศัพท์ 1.3 การออกเสียง 1.4 คำนาม 1.5 คำวิสามานยนาม ภาษาไทย [ แก้ ] รูปแบบอื่น [ แก้ ] จันทร รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาสันสกฤต चन्द्र ( จนฺทฺร ) . เทียบ ภาษาบาลี จนฺท การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ จัน สัทอักษรสากล /t͡ɕan˧/ คำพ้องเสียง แก้ไข จรรย์ จัณฑ์ จัน จันท์ จันทน์ คำนาม [ แก้ ] จันทร์ ( พระ~, ดวง~ ) ดวง เดือน ( ที่ โคจร รอบ โลก ) คำวิสามานยนาม [ แก้ ] จันทร์ ( พระ~ ) ( โหราศาสตร์ ) เรียก เทวดา องค์ หนึ่ง ใน นิยาย ว่า พระจันทร์ , ใน ตำรา โหราศาสตร์ เป็น ชื่อ ดาวพระเคราะห์ ที่ 2 ( วัน~ ) ชื่อ วัน ที่ 2 ของ สัปดาห์ , มาตรฐาน ไอโซ กำหนด ให้ เป็นวันที่ 1 ของสัปดาห์ ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=จันทร์&oldid=920898 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาสันสกฤต ศัพท์ภาษาไทยที่มี 1 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีคำพ้องเสียง ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย คำนามภาษาไทย คำวิสามานยนามภาษาไทย ภาษาไทย:โหราศาสตร์ ภาษาไทย:วันของสัปดาห์ รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ IP นี้ เรื่องที่เขียน สร้างบัญชี ล็อกอิน เนมสเปซ หน้า อภิปราย สิ่งที่แตกต่าง ดู อ่าน แก้ไข ดูประวัติ เพิ่มเติม ค้นหา ป้ายบอกทาง หน้าหลัก ศาลาประชาคม คำใหม่มาแรง คำอธิบาย บริจาค สุ่มหน้า เปลี่ยนแปลงล่าสุด พิมพ์/ส่งออก สร้างหนังสือ ดาวน์โหลดเป็น PDF หน้าสำหรับพิมพ์ เครื่องมือ หน้าที่ลิงก์มา การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยง อัปโหลดไฟล์ หน้าพิเศษ ลิงก์ถาวร สารสนเทศหน้า อ้างอิงหน้านี้ ในภาษาอื่น ᏣᎳᎩ English Na Vosa Vakaviti 日本語 한국어 ລາວ Malagasy မြန်မာဘာသာ Polski หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 16:30 ข้อความอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์/สัญญาแบบ Share-Alike . อาจมีเงื่อนไขอื่นเพิ่ม ดูรายละเอียดที่ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพจนานุกรม ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้พัฒนา นโยบายการใช้คุกกี้ รุ่นโมบายล์https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88
  ปู่ - วิกิพจนานุกรม ปู่ จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำนาม 1.3.1 คำแปลภาษาอื่น 1.3.2 ดูเพิ่ม ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *pɯwᴮ . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาลาว ປູ່ ( ปู่ ) , ภาษาไทลื้อ ᦔᦴᧈ ( ปู่ ) , ภาษาไทใหญ่ ပူႇ ( ปู่ ) , ภาษาอาหม 𑜆𑜥 ( ปู ) การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ ปู่ สัทอักษรสากล /puː˨˩/ คำนาม [ ... ปู่ - วิกิพจนานุกรม ปู่ จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำนาม 1.3.1 คำแปลภาษาอื่น 1.3.2 ดูเพิ่ม ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *pɯwᴮ . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาลาว ປູ່ ( ปู่ ) , ภาษาไทลื้อ ᦔᦴᧈ ( ปู่ ... ://th.wiktionary.org/w/index.php?title=ปู่&oldid=996587 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย ... คำนามภาษาไทย ภาษาไทย:ครอบครัว รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ IP CACHE

ปู่ - วิกิพจนานุกรม ปู่ จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำนาม 1.3.1 คำแปลภาษาอื่น 1.3.2 ดูเพิ่ม ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *pɯwᴮ . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาลาว ປູ່ ( ปู่ ) , ภาษาไทลื้อ ᦔᦴᧈ ( ปู่ ) , ภาษาไทใหญ่ ပူႇ ( ปู่ ) , ภาษาอาหม 𑜆𑜥 ( ปู ) การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ ปู่ สัทอักษรสากล /puː˨˩/ คำนาม [ แก้ ] ปู่ พ่อ ของ พ่อ, ผัว ของ ย่า ญาติ ผู้ชาย หรือ ชาย ที่ นับถือ ชั้น ปู่ คำแปลภาษาอื่น [ แก้ ] พ่อของพ่อ อังกฤษ: paternal grandfather (en) ดูเพิ่ม [ แก้ ] หลวงปู่ ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=ปู่&oldid=996587 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม ศัพท์ภาษาไทยที่มี 1 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย คำนามภาษาไทย ภาษาไทย:ครอบครัว รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ IP นี้ เรื่องที่เขียน สร้างบัญชี ล็อกอิน เนมสเปซ หน้า อภิปราย สิ่งที่แตกต่าง ดู อ่าน แก้ไข ดูประวัติ เพิ่มเติม ค้นหา ป้ายบอกทาง หน้าหลัก ศาลาประชาคม คำใหม่มาแรง คำอธิบาย บริจาค สุ่มหน้า เปลี่ยนแปลงล่าสุด พิมพ์/ส่งออก สร้างหนังสือ ดาวน์โหลดเป็น PDF หน้าสำหรับพิมพ์ เครื่องมือ หน้าที่ลิงก์มา การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยง อัปโหลดไฟล์ หน้าพิเศษ ลิงก์ถาวร สารสนเทศหน้า อ้างอิงหน้านี้ ในภาษาอื่น ᏣᎳᎩ English Esperanto Hrvatski 日本語 ಕನ್ನಡ ລາວ Lietuvių Malagasy Norsk Polski หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 15:38 ข้อความอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์/สัญญาแบบ Share-Alike . อาจมีเงื่อนไขอื่นเพิ่ม ดูรายละเอียดที่ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพจนานุกรม ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้พัฒนา นโยบายการใช้คุกกี้ รุ่นโมบายล์https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87
  เลี้ยง - วิกิพจนานุกรม เลี้ยง จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำกริยา ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *liəŋᶜ , จาก ภาษาจีนยุคกลาง 養 ( MC jɨɐŋ X , jɨɐŋ H ). ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาลาว ລ້ຽງ ( ล้ย͢ง ) , ภาษาไทใหญ่ လဵင်ႉ ( เล๎ง ) การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ เลี้ยง สัทอักษรสากล /lia̯ŋ˦˥/ คำกริยา [ แก้ ] เลี้ยง ( ... เลี้ยง - วิกิพจนานุกรม เลี้ยง จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำกริยา ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *liəŋᶜ , จาก ภาษาจีนยุคกลาง 養 ( MC jɨɐŋ X , jɨɐŋ H ). ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาลาว ລ້ຽງ ( ล้ย͢ง ) , ภาษาไทใหญ่ လဵင်ႉ ( เล๎ง ) การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ เลี้ยง สัทอักษรสากล /lia̯ŋ˦˥/ คำกริยา [ แก้ ] เลี้ยง ... : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย CACHE

เลี้ยง - วิกิพจนานุกรม เลี้ยง จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำกริยา ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *liəŋᶜ , จาก ภาษาจีนยุคกลาง 養 ( MC jɨɐŋ X , jɨɐŋ H ). ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาลาว ລ້ຽງ ( ล้ย͢ง ) , ภาษาไทใหญ่ လဵင်ႉ ( เล๎ง ) การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ เลี้ยง สัทอักษรสากล /lia̯ŋ˦˥/ คำกริยา [ แก้ ] เลี้ยง ( คำอาการนาม การเลี้ยง ) ดูแล , เอาใจใส่ , บำรุง , เลี้ยงดู ก็ ว่า เลี้ยงกล้วยไม้ ปรนปรือ ด้วย อาหารการกิน เป็นต้น , เลี้ยงดู ก็ว่า เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงลูก ประคับประคอง ให้ ทรง ตัว อยู่ ได้ เลี้ยงชีพ เลี้ยงตะกร้อไว้ได้นาน ๆ กิน ร่วม กัน เพื่อ ความ รื่นเริง หรือ ความ สามัคคี เป็นต้น เลี้ยงเพื่อน เลี้ยงรุ่น เลี้ยงสังสรรค์ ( ภาษาปาก ) เป็น เจ้ามือ จ่าย ค่า อาหาร หรือค่า บันเทิง เป็นต้น เลี้ยงโต๊ะจีน เลี้ยงหนัง ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=เลี้ยง&oldid=919931 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาจีนยุคกลาง ศัพท์ภาษาไทยที่มี 1 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย คำกริยาภาษาไทย ศัพท์ภาษาไทยที่มีตัวอย่างการใช้ ศัพท์ภาษาไทยที่เป็นภาษาปาก รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ IP นี้ เรื่องที่เขียน สร้างบัญชี ล็อกอิน เนมสเปซ หน้า อภิปราย สิ่งที่แตกต่าง ดู อ่าน แก้ไข ดูประวัติ เพิ่มเติม ค้นหา ป้ายบอกทาง หน้าหลัก ศาลาประชาคม คำใหม่มาแรง คำอธิบาย บริจาค สุ่มหน้า เปลี่ยนแปลงล่าสุด พิมพ์/ส่งออก สร้างหนังสือ ดาวน์โหลดเป็น PDF หน้าสำหรับพิมพ์ เครื่องมือ หน้าที่ลิงก์มา การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยง อัปโหลดไฟล์ หน้าพิเศษ ลิงก์ถาวร สารสนเทศหน้า อ้างอิงหน้านี้ ในภาษาอื่น English ລາວ Malagasy Polski หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 15:34 ข้อความอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์/สัญญาแบบ Share-Alike . อาจมีเงื่อนไขอื่นเพิ่ม ดูรายละเอียดที่ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพจนานุกรม ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้พัฒนา นโยบายการใช้คุกกี้ รุ่นโมบายล์https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89
  ได้ - วิกิพจนานุกรม ได้ จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำกริยา 1.4 คำอนุภาค 1.4.1 คำเกี่ยวข้อง ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *ɗajᶜ . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาลาว ໄດ້ ( ได้ ) , ภาษาไทลื้อ ᦺᦡᧉ ( ได้ ) , ภาษาไทใหญ่ လႆႈ ( ไล้ ) การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ ด้าย สัทอักษรสากล /daːj˥˩/ คำพ้องเสียง แก้ไข ด้าย คำกริยา ... ได้ - วิกิพจนานุกรม ได้ จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำกริยา 1.4 คำอนุภาค 1.4.1 คำเกี่ยวข้อง ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *ɗajᶜ . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาลาว ໄດ້ ( ได้ ) , ภาษาไทลื้อ ᦺᦡᧉ ( ได้ ... ://th.wiktionary.org/w/index.php?title=ได้&oldid=922582 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย ... ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย คำกริยาภาษาไทย ศัพท์ภาษาไทยที่มีตัวอย่างการใช้ คำอนุภาคภาษาไทย ภาษาไทย CACHE

ได้ - วิกิพจนานุกรม ได้ จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำกริยา 1.4 คำอนุภาค 1.4.1 คำเกี่ยวข้อง ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาไทดั้งเดิม *ɗajᶜ . ร่วมเชื้อสายกับ ภาษาลาว ໄດ້ ( ได้ ) , ภาษาไทลื้อ ᦺᦡᧉ ( ได้ ) , ภาษาไทใหญ่ လႆႈ ( ไล้ ) การออกเสียง [ แก้ ] พยางค์ ด้าย สัทอักษรสากล /daːj˥˩/ คำพ้องเสียง แก้ไข ด้าย คำกริยา [ แก้ ] ได้ ( คำอาการนาม การได้ ) รับ มาหรือ ตก มาเป็นของตัว ได้เงิน ได้ลูก ได้แผล คำอนุภาค [ แก้ ] ได้ ใช้ประกอบท้ายคำ กริยา มีความหมายต่าง ๆ แล้วแต่ ความ แวดล้อม คือ อาจ , สามารถ เช่น เดินได้, เขียนได้ สำเร็จ ผล เช่น สอบได้ อนุญาต เช่น ลงมือกินได้, ไปได้ ( ไวยากรณ์ ) คำช่วยกริยาบอก อดีต ได้กิน ได้ไป คำเกี่ยวข้อง [ แก้ ] ได้กลิ่น ได้กัน ได้การ ได้แก่ ได้แกงเทน้ำพริก ได้ข่าว ได้ความ ได้คิด ได้คืบจะเอาศอก ได้จังหวะ ได้ใจ ได้ฉาก ได้ช่อง ได้ชื่อ ได้ดิบได้ดี ได้ตัว ได้ท่า ได้ท้าย ได้ที ได้ที่ ได้ทีขี่แพะไล่ ได้เปรียบ ได้ยิน ได้ราคา ได้รูป ได้เรื่อง ได้ฤกษ์ ได้ลงคอ ได้เวลา ได้สติ ได้ส่วน , ได้ส่วนสัด ได้เสีย ได้เสียกัน ได้หน้า ได้หน้าลืมหลัง ได้อย่างเสียอย่าง กล้าได้กล้าเสีย ก็ ได้ เข้าไหนเข้าได้ เงินได้ จนได้ เจ็บไข้ได้ป่วย ที่ไหนได้ ไปวัดไปวาได้ พอได้ ไม่ได้ ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว ผลพลอยได้ รายได้ วัตถุพลอยได้ ส่วนได้ส่วนเสีย อะไรก็ได้ อ่านออกเขียนได้ ดึงข้อมูลจาก ' https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=ได้&oldid=922582 ' หมวดหมู่ : ภาษาไทย:รากศัพท์จากภาษาไทดั้งเดิม ภาษาไทย:สืบทอดจากภาษาไทดั้งเดิม ศัพท์ภาษาไทยที่มี 1 พยางค์ ศัพท์ภาษาไทยที่มีคำพ้องเสียง ศัพท์ภาษาไทยที่มีการออกเสียง IPA คำหลักภาษาไทย คำกริยาภาษาไทย ศัพท์ภาษาไทยที่มีตัวอย่างการใช้ คำอนุภาคภาษาไทย ภาษาไทย:ไวยากรณ์ รายการเลือกการนำทาง เครื่องมือส่วนตัว ไม่ได้ล็อกอิน ห้องสนทนาสำหรับ IP นี้ เรื่องที่เขียน สร้างบัญชี ล็อกอิน เนมสเปซ หน้า อภิปราย สิ่งที่แตกต่าง ดู อ่าน แก้ไข ดูประวัติ เพิ่มเติม ค้นหา ป้ายบอกทาง หน้าหลัก ศาลาประชาคม คำใหม่มาแรง คำอธิบาย บริจาค สุ่มหน้า เปลี่ยนแปลงล่าสุด พิมพ์/ส่งออก สร้างหนังสือ ดาวน์โหลดเป็น PDF หน้าสำหรับพิมพ์ เครื่องมือ หน้าที่ลิงก์มา การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยง อัปโหลดไฟล์ หน้าพิเศษ ลิงก์ถาวร สารสนเทศหน้า อ้างอิงหน้านี้ ในภาษาอื่น ᏣᎳᎩ English 日本語 ភាសាខ្មែរ 한국어 Lietuvių Malagasy หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 16:41 ข้อความอนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนส์/สัญญาแบบ Share-Alike . อาจมีเงื่อนไขอื่นเพิ่ม ดูรายละเอียดที่ ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับวิกิพจนานุกรม ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้พัฒนา นโยบายการใช้คุกกี้ รุ่นโมบายล์http://thaitranslation.babylon-software.com/
  Free Online Translation translation @ a click การแปลออนไลน์ ให้บริการพจนานุกรมหลายร้อยเล่มและบริการแปลมากกว่า 800 คู่ภาษา Babylon NG รุ่นต่อไปของการแปล! การแปลไม่เคยง่ายดายอย่างนี้มาก่อน ดาวน์โหลดแล้วกว่า 90 ล้านครั้งและยังคงเพิ่มจำนวนขึ้น… ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน -------------- ภาษาอาหรับ เช็ก จีน (s) จีน (t) ภาษาเดนมาร์ก กรีก Hebrew ภาษา ฮินดี ภาษาฮังการี ... ภาษาไทย ภาษายูเครน Urdu To: ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ... เปอร์เซีย ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี ดัตช์ นอร์เวย์ ขัด โรมาเนีย ภาษา รัสเซีย สวีเดน ภาษา ตุรกี ภาษาไทย ... © 1997-2016 Babylon Ltd. All Rights Reserved to Babylon Translation Software การแปล (ภาษาไทย CACHE

Free Online Translation translation @ a click การแปลออนไลน์ ให้บริการพจนานุกรมหลายร้อยเล่มและบริการแปลมากกว่า 800 คู่ภาษา Babylon NG รุ่นต่อไปของการแปล! การแปลไม่เคยง่ายดายอย่างนี้มาก่อน ดาวน์โหลดแล้วกว่า 90 ล้านครั้งและยังคงเพิ่มจำนวนขึ้น… ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน -------------- ภาษาอาหรับ เช็ก จีน (s) จีน (t) ภาษาเดนมาร์ก กรีก Hebrew ภาษา ฮินดี ภาษาฮังการี ชาว เปอร์เซีย ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี ดัตช์ นอร์เวย์ ขัด โรมาเนีย ภาษา รัสเซีย สวีเดน ภาษา ตุรกี ภาษาไทย ภาษายูเครน Urdu To: ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน -------------- ภาษาอาหรับ เช็ก จีน (s) จีน (t) ภาษาเดนมาร์ก กรีก Hebrew ภาษา ฮินดี ภาษาฮังการี ชาว เปอร์เซีย ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี ดัตช์ นอร์เวย์ ขัด โรมาเนีย ภาษา รัสเซีย สวีเดน ภาษา ตุรกี ภาษาไทย ภาษายูเครน Urdu แปล Get Babylon's Translation Software Free Download Now! บริการแปลออนไลน์ฟรีของบาบิโลน เป็นเว็บไซต์เว็บเดียวที่คุณต้องการในเรื่องของการแปล เครื่องมือการแปลออนไลน์ของเราจะช่วยให้คุณได้รับบริการแปลภาษาที่ดีที่สุดในอินเทอร์เน็ต ดังนั้น เริ่มการเดินทางหลากหลายภาษาของคุณที่นี่: พจนานุกรมมากกว่า 2000 เล่ม ในภาษามากกว่า 75 ภาษา มีคู่ภาษาให้เลือกมากกว่า 800 คู่ภาษา แปลข้อความเต็ม รวมทั้งแปลคำและวลีต่างๆ ซึ่งรวมถึงศัพท์สแลง ศัพท์เฉพาะ และศัพท์เทคนิค Privacy Statement | Terms of Use Copyright © 1997-2016 Babylon Ltd. All Rights Reserved to Babylon Translation Software การแปล (ภาษาไทย) Translation (English) Traductor (Español) Traduction (Français) Tradutor (Português) Traduttore (Italiano) Übersetzung (Deutsch) Перевод (Русский) Μετάφραση (Ελληνικά) Çeviri (Türk) (لترجمة (العربية 翻訳 (日本語) 번역 (한국의) Översättning (Svenska) Oversættelse (Danske) Traducere (Română) Переводити (Український) Oversettelse (Norsk) Tłumaczenie (Polski) अनुवाद (हिन्दी) Fordítás (Magyar) Vertalen (Nederlands) (תרגום (עברית ترجمه (فارسی)http://www.babla.co.th/french-english/boitille
  boitille - คำแปลของภาษาอังกฤษ - พจนานุกรม bab.la bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation พจนานุกรม กริยาสามช่อง สำนวน เกมส์ เพิ่มเติมโดย bab.la arrow_drop_down แบบฝึกหัด แปลภาษา พจนานุกรมต่างๆ การใช้ชีวิตในต่างแดน บริษัท public ภาษา arrow_drop_down ภาษา id Bahasa Indonesia cn 汉语 cs Česky da Dansk de Deutsch el Ελληνικά en English es Español ... ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ... mixer bol à riz bolchevisme เพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ comment Request revision ปิด CACHE

boitille - คำแปลของภาษาอังกฤษ - พจนานุกรม bab.la bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation พจนานุกรม กริยาสามช่อง สำนวน เกมส์ เพิ่มเติมโดย bab.la arrow_drop_down แบบฝึกหัด แปลภาษา พจนานุกรมต่างๆ การใช้ชีวิตในต่างแดน บริษัท public ภาษา arrow_drop_down ภาษา id Bahasa Indonesia cn 汉语 cs Česky da Dansk de Deutsch el Ελληνικά en English es Español fr Français it Italiano ja 日本語 ko 한국어 hu Magyar nl Nederlands no Norsk pl Polski pt Português ro Română ru Русский fi Suomi sv Svenska th ไทย tr Türkçe vi Tiếng Việt Search dictionary ภาษาฝรั่งเศส à â ç é è ê ë î ï ô œ ù ù û expand_more ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ search cancel keyboard แปล arrow_forward ค้นหาพจนานุกรมอื่นๆ ภาษาฝรั่งเศส พจนานุกรมต่างๆ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส – ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส – ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาฝรั่งเศส – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส – ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ พจนานุกรมต่างๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก ภาษาอังกฤษ – ภาษาอารบิก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเดนิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาเดนิช ภาษาอังกฤษ ภาษาฟินนิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาฟินนิช ภาษาอังกฤษ ภาษากรีก ภาษาอังกฤษ – ภาษากรีก ภาษาอังกฤษ ภาษาฮินดู ภาษาอังกฤษ – ภาษาฮินดู ภาษาอังกฤษ ภาษาฮังกาเรี่ยน ภาษาอังกฤษ – ภาษาฮังกาเรี่ยน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโด ภาษาอังกฤษ – ภาษาอินโด ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาอังกฤษ – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาดัช ภาษาอังกฤษ – ภาษาดัช ภาษาอังกฤษ ภาษานอร์เวย์ ภาษาอังกฤษ – ภาษานอร์เวย์ ภาษาอังกฤษ ภาษาโปลิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาโปลิช ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ – ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ ภาษาโรมาเนีย ภาษาอังกฤษ – ภาษาโรมาเนีย ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษ – ภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ – ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ ภาษาสวีดิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาสวีดิช ภาษาอังกฤษ ภาษาซวาฮิลี ภาษาอังกฤษ – ภาษาซวาฮิลี ภาษาอังกฤษ ภาษาเช็ค ภาษาอังกฤษ – ภาษาเช็ค ภาษาอังกฤษ ภาษาตุรกี ภาษาอังกฤษ – ภาษาตุรกี ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ – ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ ภาษาเอสเปรันโต ภาษาอังกฤษ – ภาษาเอสเปรันโต expand_more เพิ่มเติม พจนานุกรมต่างๆ ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน – ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาเดนิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาเดนิช ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาเยอรมัน – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาเยอรมัน ภาษาดัช ภาษาเยอรมัน – ภาษาดัช ภาษาเยอรมัน ภาษาโปลิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาโปลิช ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาเยอรมัน – ภาษาโปรตุเกส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน – ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสวีดิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาสวีดิช ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน – ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาตุรกี ภาษาเยอรมัน – ภาษาตุรกี ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาโรมาเนีย ภาษาอิตาเลี่ยน – ภาษาโรมาเนีย ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาสเปน – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน – ภาษาโปรตุเกส ภาษาโปลิช ภาษารัสเซีย ภาษาโปลิช – ภาษารัสเซีย expand_more เพิ่มเติม bab.la พจนานุกรมภาษาฝรั่งเศส-ภาษาอังกฤษ B boitille คำแปลของภาษาฝรั่งเศส-ภาษาอังกฤษ 'boitille' อินฟีนีทีฟของ boitille: boitiller FR 'boitille' ภาษาอังกฤษ คำแปลของ volume_up boitiller {กริยา} EN to hobble volume_up boitiller {กริยาที่ไม่ต้องการกรรม} EN to hopple to limp slightly คำแปล ชื่อพ้อง กริยาสามช่อง แปล & ตัวอย่าง FR boitiller volume_up [ boitillant|boitillé ] {คำกริยา} boitiller (ด้วย: clopiner ) volume_up to hobble [ hobbled|hobbled ] {กริยา} FR boitiller volume_up [ boitillant|boitillé ] {กริยาที่ไม่ต้องมีกรรมตามหลัง} boitiller volume_up to hopple [ hoppled|hoppled ] {กริยาที่ไม่ต้องการกรรม} [rare] boitiller volume_up to limp slightly {กริยา} ชื่อพ้อง ชื่อพ้อง (ภาษาฝรั่งเศส) ของ 'boitiller': boitiller French boiter claudiquer clopiner osciller ลิขสิทธิ์ © myThes Dicollecte เพิ่มเติมโดย bab.la คำอื่น ๆ French boite à écho boitement boiter boiterie boites de conserve boiteuse boiteux boitier boitier vide boitillant boitille boitillement boitiller bokmål bol bol alimentaire bol d'air bol de pain bol à mixer bol à riz bolchevisme เพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ comment Request revision ปิด เเนะนำเกมส์เพิ่มเติม แฮงค์แมน คุณพร้อมเล่นเกมส์แฮงค์แมนของ bab.la หรือยัง... เล่นตอนนี้ chevron_right ฝึกงาน ฝึกงาน ข้อเสนอการฝึกงานจากทั่วทุกมุมโลก. การฝึกงาน chevron_right สำนวน สำนวนของ bab.la คู่มือวลีสำหรับการท่องเที่ยวและธุรกิจ สำนวน chevron_right Let's stay in touch พจนานุกรมต่างๆ พจนานุกรม กริยาสามช่อง แบบฝึกหัด แปลภาษา เกมส์ สำนวน การใช้ชีวิตในต่างแดน นิตยสาร ฝึกงาน บริษัท เกี่ยวกับ bab.la ข่าว ติดต่อ โฆษณา สื่อ งาน Copyright © bab.la, unless otherwise noted. All rights reserved. พิมพ์ตรา เงื่อนไขการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว arrow_upward refresh close volume_uphttp://thaitranslation.babylon-software.com/
  Free Online Translation translation @ a click การแปลออนไลน์ ให้บริการพจนานุกรมหลายร้อยเล่มและบริการแปลมากกว่า 800 คู่ภาษา Babylon NG รุ่นต่อไปของการแปล! การแปลไม่เคยง่ายดายอย่างนี้มาก่อน ดาวน์โหลดแล้วกว่า 90 ล้านครั้งและยังคงเพิ่มจำนวนขึ้น… ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน -------------- ภาษาอาหรับ เช็ก จีน (s) จีน (t) ภาษาเดนมาร์ก กรีก Hebrew ภาษา ฮินดี ภาษาฮังการี ... ภาษาไทย ภาษายูเครน Urdu To: ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ... เปอร์เซีย ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี ดัตช์ นอร์เวย์ ขัด โรมาเนีย ภาษา รัสเซีย สวีเดน ภาษา ตุรกี ภาษาไทย ... © 1997-2016 Babylon Ltd. All Rights Reserved to Babylon Translation Software การแปล (ภาษาไทย CACHE

Free Online Translation translation @ a click การแปลออนไลน์ ให้บริการพจนานุกรมหลายร้อยเล่มและบริการแปลมากกว่า 800 คู่ภาษา Babylon NG รุ่นต่อไปของการแปล! การแปลไม่เคยง่ายดายอย่างนี้มาก่อน ดาวน์โหลดแล้วกว่า 90 ล้านครั้งและยังคงเพิ่มจำนวนขึ้น… ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน -------------- ภาษาอาหรับ เช็ก จีน (s) จีน (t) ภาษาเดนมาร์ก กรีก Hebrew ภาษา ฮินดี ภาษาฮังการี ชาว เปอร์เซีย ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี ดัตช์ นอร์เวย์ ขัด โรมาเนีย ภาษา รัสเซีย สวีเดน ภาษา ตุรกี ภาษาไทย ภาษายูเครน Urdu To: ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน -------------- ภาษาอาหรับ เช็ก จีน (s) จีน (t) ภาษาเดนมาร์ก กรีก Hebrew ภาษา ฮินดี ภาษาฮังการี ชาว เปอร์เซีย ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี ดัตช์ นอร์เวย์ ขัด โรมาเนีย ภาษา รัสเซีย สวีเดน ภาษา ตุรกี ภาษาไทย ภาษายูเครน Urdu แปล Get Babylon's Translation Software Free Download Now! บริการแปลออนไลน์ฟรีของบาบิโลน เป็นเว็บไซต์เว็บเดียวที่คุณต้องการในเรื่องของการแปล เครื่องมือการแปลออนไลน์ของเราจะช่วยให้คุณได้รับบริการแปลภาษาที่ดีที่สุดในอินเทอร์เน็ต ดังนั้น เริ่มการเดินทางหลากหลายภาษาของคุณที่นี่: พจนานุกรมมากกว่า 2000 เล่ม ในภาษามากกว่า 75 ภาษา มีคู่ภาษาให้เลือกมากกว่า 800 คู่ภาษา แปลข้อความเต็ม รวมทั้งแปลคำและวลีต่างๆ ซึ่งรวมถึงศัพท์สแลง ศัพท์เฉพาะ และศัพท์เทคนิค Privacy Statement | Terms of Use Copyright © 1997-2016 Babylon Ltd. All Rights Reserved to Babylon Translation Software การแปล (ภาษาไทย) Translation (English) Traductor (Español) Traduction (Français) Tradutor (Português) Traduttore (Italiano) Übersetzung (Deutsch) Перевод (Русский) Μετάφραση (Ελληνικά) Çeviri (Türk) (لترجمة (العربية 翻訳 (日本語) 번역 (한국의) Översättning (Svenska) Oversættelse (Danske) Traducere (Română) Переводити (Український) Oversettelse (Norsk) Tłumaczenie (Polski) अनुवाद (हिन्दी) Fordítás (Magyar) Vertalen (Nederlands) (תרגום (עברית ترجمه (فارسی)http://www.babla.co.th/english-portuguese/chatter
  chatter - คำแปลของภาษาโปรตุเกส - พจนานุกรม bab.la bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation พจนานุกรม กริยาสามช่อง สำนวน เกมส์ เพิ่มเติมโดย bab.la arrow_drop_down แบบฝึกหัด แปลภาษา พจนานุกรมต่างๆ การใช้ชีวิตในต่างแดน บริษัท public ภาษา arrow_drop_down ภาษา id Bahasa Indonesia cn 汉语 cs Česky da Dansk de Deutsch el Ελληνικά en English es ... – ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน ... chauvinism chauvinist chauvinistic chav เพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย close comment ข้อเสนอแนะ CACHE

chatter - คำแปลของภาษาโปรตุเกส - พจนานุกรม bab.la bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation พจนานุกรม กริยาสามช่อง สำนวน เกมส์ เพิ่มเติมโดย bab.la arrow_drop_down แบบฝึกหัด แปลภาษา พจนานุกรมต่างๆ การใช้ชีวิตในต่างแดน บริษัท public ภาษา arrow_drop_down ภาษา id Bahasa Indonesia cn 汉语 cs Česky da Dansk de Deutsch el Ελληνικά en English es Español fr Français it Italiano ja 日本語 ko 한국어 hu Magyar nl Nederlands no Norsk pl Polski pt Português ro Română ru Русский fi Suomi sv Svenska th ไทย tr Türkçe vi Tiếng Việt Search dictionary ภาษาโปรตุเกส á à ã â é ê í ó õ ô ú ü ç expand_more ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส search cancel keyboard แปล arrow_forward ค้นหาพจนานุกรมอื่นๆ ภาษาอังกฤษ พจนานุกรมต่างๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ – ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก ภาษาอังกฤษ – ภาษาอารบิก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเดนิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาเดนิช ภาษาอังกฤษ ภาษาฟินนิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาฟินนิช ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษากรีก ภาษาอังกฤษ – ภาษากรีก ภาษาอังกฤษ ภาษาฮินดู ภาษาอังกฤษ – ภาษาฮินดู ภาษาอังกฤษ ภาษาฮังกาเรี่ยน ภาษาอังกฤษ – ภาษาฮังกาเรี่ยน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโด ภาษาอังกฤษ – ภาษาอินโด ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาอังกฤษ – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาดัช ภาษาอังกฤษ – ภาษาดัช ภาษาอังกฤษ ภาษานอร์เวย์ ภาษาอังกฤษ – ภาษานอร์เวย์ ภาษาอังกฤษ ภาษาโปลิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาโปลิช ภาษาอังกฤษ ภาษาโรมาเนีย ภาษาอังกฤษ – ภาษาโรมาเนีย ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษ – ภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ – ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ ภาษาสวีดิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาสวีดิช ภาษาอังกฤษ ภาษาซวาฮิลี ภาษาอังกฤษ – ภาษาซวาฮิลี ภาษาอังกฤษ ภาษาเช็ค ภาษาอังกฤษ – ภาษาเช็ค ภาษาอังกฤษ ภาษาตุรกี ภาษาอังกฤษ – ภาษาตุรกี ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ – ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ ภาษาเอสเปรันโต ภาษาอังกฤษ – ภาษาเอสเปรันโต expand_more เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส พจนานุกรมต่างๆ ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส – ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส – ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส – ภาษาสเปน พจนานุกรมต่างๆ ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน – ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาเดนิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาเดนิช ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาเยอรมัน – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาเยอรมัน ภาษาดัช ภาษาเยอรมัน – ภาษาดัช ภาษาเยอรมัน ภาษาโปลิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาโปลิช ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน – ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสวีดิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาสวีดิช ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน – ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาตุรกี ภาษาเยอรมัน – ภาษาตุรกี ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลี่ยน – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาโรมาเนีย ภาษาอิตาเลี่ยน – ภาษาโรมาเนีย ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาสเปน – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาโปลิช ภาษารัสเซีย ภาษาโปลิช – ภาษารัสเซีย expand_more เพิ่มเติม bab.la พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาโปรตุเกส C chatter คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาโปรตุเกส 'chatter' EN 'chatter' ภาษาโปรตุเกส คำแปลของ volume_up chatter {น.} PT vibração tagarelice trepidação conversa volume_up to chatter {กริยา} PT palrar tagarelar parolar trepidar ranger (dentes) คำแปล ชื่อพ้อง กริยาสามช่อง คำแปลนี้ไม่ถูกต้องใช่หรือไม่? comment บอกเราให้รู้ แปล & ตัวอย่าง EN chatter volume_up {คำนาม} ทั่วไป ซึ่งเป็นภาษาพูด 1. ทั่วไป chatter (ด้วย: beat , vibe , vibration , flutter ) volume_up vibração {ญ.} chatter (ด้วย: babbling , gabble , gibberish , jabber ) volume_up tagarelice {ญ.} more_vert open_in_new Link to OpenSubtitles warning Request revision Cut the cheetah chatter , and let's go! Pare com essa tagarelice , e vamos embora! chatter (ด้วย: chattering , wobble ) volume_up trepidação {ญ.} 2. ซึ่งเป็นภาษาพูด chatter (ด้วย: conversation , discussion , talk , natter ) volume_up conversa {ญ.} EN to chatter volume_up [ chattered|chattered ] {คำกริยา} to chatter (ด้วย: to chat ) volume_up palrar {กริยา} more_vert open_in_new Link to TED warning Request revision We all chatter with our fingertips. expand_more Todos palramos com as pontas dos nossos dedos. more_vert open_in_new Link to TED warning Request revision I'm going to show you Dominique Strauss-Kahn with Obama who's chattering with his fingertips. Vou mostrar-vos Dominique Strauss-Kahn com Obama palrando com as pontas dos dedos. more_vert open_in_new Link to TED warning Request revision If his lips are silent, he chatters with his fingertips.' Se os seus lábios estão silenciosos, ele palra com as pontas dos dedos.' to chatter (ด้วย: to chat , to gabble away , to jabber , to shoot the breeze ) volume_up tagarelar [ tagarelando|tagarelado ] {กริยา} to chatter (ด้วย: to chat ) volume_up parolar {กริยา} to chatter volume_up trepidar {กริยา} to chatter volume_up ranger (dentes) {กริยา} ชื่อพ้อง ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ 'chatter': chatter English cackle chattering click yack yak yakety-yak ลิขสิทธิ์ © Princeton University ตัวอย่างการใช้ ตัวอย่าง 'chatter' ของ ภาษาโปรตุเกส ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้ English It's that ongoing brain chatter that connects me and my internal world to my external world. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision É aquela voz permanente dentro do cérebro que me liga a mim e ao meu mundo interno, ao meu mundo externo. English And in that moment, my brain chatter -- my left hemisphere brain chatter -- went totally silent. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision E nesse momento, a voz dentro do meu cérebro -- a voz do meu hemisfério esquerdo -- silenciou completamente. English Imagine what it would be like to be totally disconnected from your brain chatter that connects you to the external world. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Imaginem o que seria estarem completamente desligados da voz do vosso cérebro que vos põe em contacto com o mundo externo. English What is left, if you will excuse the comparison, is like the chatter of house-sparrows about the autumn migration to the south. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision O que nos resta, perdoem-me a comparação, é idêntico ao canto dos pássaros domésticos quando vêem as migrações outonais em direcção ao sul. English Once more, Parliament has chosen to close its eyes and believe that the response to all of this is empty words, the idle chatter of hypocritical prohibition. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Uma vez mais, este Parlamento quis fechar os olhos e acreditar que a resposta a tudo isto está ainda nas palavras vazias, nas discussões ocas do proibicionismo hipócrita. English It is idle chatter , in a way, and it seems to be a tactic to appease the workers and the many others concerned in Antwerp for the time being: to keep them quiet and compliant. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Trata-se, de algum modo, de um discurso vão, e parece ser uma táctica destinada a apaziguar os trabalhadores e as muitas outras partes envolvidas em Antuérpia: mantê-los calmos e complacentes. เพิ่มเติมโดย bab.la คำอื่น ๆ English chat room chat rooms chat show chat-up line chatbot chateau chatroom chattel chattel mortgage chattels chatter chatterbox chatterer chattering chatty chauffeur chaunt chauvinism chauvinist chauvinistic chav เพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย close comment ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของคุณ ใช่ ฉันต้องการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร อีเมล จำเป็นต้องใส่ที่อยู่อีเมล อีเมลแอดเดรสนั้นไม่ถูกต้อง ชื่อ ปิด ยกเลิก ส่ง comment Request revision ปิด เเนะนำเกมส์เพิ่มเติม แฮงค์แมน คุณพร้อมเล่นเกมส์แฮงค์แมนของ bab.la หรือยัง... เล่นตอนนี้ chevron_right ฝึกงาน ฝึกงาน ข้อเสนอการฝึกงานจากทั่วทุกมุมโลก. การฝึกงาน chevron_right สำนวน สำนวนของ bab.la คู่มือวลีสำหรับการท่องเที่ยวและธุรกิจ สำนวน chevron_right Let's stay in touch พจนานุกรมต่างๆ พจนานุกรม กริยาสามช่อง แบบฝึกหัด แปลภาษา เกมส์ สำนวน การใช้ชีวิตในต่างแดน นิตยสาร ฝึกงาน บริษัท เกี่ยวกับ bab.la ข่าว ติดต่อ โฆษณา สื่อ งาน Copyright © bab.la, unless otherwise noted. All rights reserved. พิมพ์ตรา เงื่อนไขการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว arrow_upward refresh close volume_uphttp://www.babla.co.th/english-portuguese/rump
  rump - คำแปลของภาษาโปรตุเกส - พจนานุกรม bab.la bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation พจนานุกรม กริยาสามช่อง สำนวน เกมส์ เพิ่มเติมโดย bab.la arrow_drop_down แบบฝึกหัด แปลภาษา พจนานุกรมต่างๆ การใช้ชีวิตในต่างแดน บริษัท public ภาษา arrow_drop_down ภาษา id Bahasa Indonesia cn 汉语 cs Česky da Dansk de Deutsch el Ελληνικά en English es Español ... – ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน ... พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ของ bab.la close comment ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของคุณ ใช่ CACHE

rump - คำแปลของภาษาโปรตุเกส - พจนานุกรม bab.la bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation พจนานุกรม กริยาสามช่อง สำนวน เกมส์ เพิ่มเติมโดย bab.la arrow_drop_down แบบฝึกหัด แปลภาษา พจนานุกรมต่างๆ การใช้ชีวิตในต่างแดน บริษัท public ภาษา arrow_drop_down ภาษา id Bahasa Indonesia cn 汉语 cs Česky da Dansk de Deutsch el Ελληνικά en English es Español fr Français it Italiano ja 日本語 ko 한국어 hu Magyar nl Nederlands no Norsk pl Polski pt Português ro Română ru Русский fi Suomi sv Svenska th ไทย tr Türkçe vi Tiếng Việt Search dictionary ภาษาโปรตุเกส á à ã â é ê í ó õ ô ú ü ç expand_more ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส search cancel keyboard แปล arrow_forward ค้นหาพจนานุกรมอื่นๆ ภาษาอังกฤษ พจนานุกรมต่างๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ – ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก ภาษาอังกฤษ – ภาษาอารบิก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเดนิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาเดนิช ภาษาอังกฤษ ภาษาฟินนิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาฟินนิช ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษากรีก ภาษาอังกฤษ – ภาษากรีก ภาษาอังกฤษ ภาษาฮินดู ภาษาอังกฤษ – ภาษาฮินดู ภาษาอังกฤษ ภาษาฮังกาเรี่ยน ภาษาอังกฤษ – ภาษาฮังกาเรี่ยน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโด ภาษาอังกฤษ – ภาษาอินโด ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาอังกฤษ – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาดัช ภาษาอังกฤษ – ภาษาดัช ภาษาอังกฤษ ภาษานอร์เวย์ ภาษาอังกฤษ – ภาษานอร์เวย์ ภาษาอังกฤษ ภาษาโปลิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาโปลิช ภาษาอังกฤษ ภาษาโรมาเนีย ภาษาอังกฤษ – ภาษาโรมาเนีย ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษ – ภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ – ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ ภาษาสวีดิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาสวีดิช ภาษาอังกฤษ ภาษาซวาฮิลี ภาษาอังกฤษ – ภาษาซวาฮิลี ภาษาอังกฤษ ภาษาเช็ค ภาษาอังกฤษ – ภาษาเช็ค ภาษาอังกฤษ ภาษาตุรกี ภาษาอังกฤษ – ภาษาตุรกี ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ – ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ ภาษาเอสเปรันโต ภาษาอังกฤษ – ภาษาเอสเปรันโต expand_more เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส พจนานุกรมต่างๆ ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส – ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส – ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส – ภาษาสเปน พจนานุกรมต่างๆ ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน – ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาเดนิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาเดนิช ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาเยอรมัน – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาเยอรมัน ภาษาดัช ภาษาเยอรมัน – ภาษาดัช ภาษาเยอรมัน ภาษาโปลิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาโปลิช ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน – ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสวีดิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาสวีดิช ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน – ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาตุรกี ภาษาเยอรมัน – ภาษาตุรกี ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลี่ยน – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาโรมาเนีย ภาษาอิตาเลี่ยน – ภาษาโรมาเนีย ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาสเปน – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาโปลิช ภาษารัสเซีย ภาษาโปลิช – ภาษารัสเซีย expand_more เพิ่มเติม bab.la พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาโปรตุเกส R rump คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาโปรตุเกส 'rump' EN 'rump' ภาษาโปรตุเกส คำแปลของ volume_up rump {น.} PT garupa anca คำแปล ชื่อพ้อง คำแปลนี้ไม่ถูกต้องใช่หรือไม่? comment บอกเราให้รู้ แปล & ตัวอย่าง EN rump volume_up {คำนาม} ทั่วไป สัตววิทยา 1. ทั่วไป rump (ด้วย: backside , ride ) volume_up garupa {ญ.} 2. สัตววิทยา rump volume_up anca {ญ.} ชื่อพ้อง ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ 'rump': rump English croup croupe hindquarters ลิขสิทธิ์ © Princeton University ตัวอย่างการใช้ ตัวอย่าง 'rump' ของ ภาษาโปรตุเกส ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้ English He will not create a Greater Serbia but a rump Serbia, if he is allowed to proceed. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Não vai conseguir a «Grande Nação Sérvia», mas apenas uma caricatura de nação sérvia, se ninguém o impedir. English He will not create a Greater Serbia but a rump Serbia, if he is allowed to proceed. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Não vai conseguir a« Grande Nação Sérvia», mas apenas uma caricatura de nação sérvia, se ninguém o impedir. English That will make the EU stronger in its dialogue with other countries concerned such as Croatia and the rump Yugoslavia. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Isto contribuirá também para fortalecer a UE no diálogo com outros Estados envolvidos, como a Croácia e a Pequena-Jugoslávia. English Home is where your rump rests. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Lar é onde o traseiro descansa. English They are being utterly insensitive to what the rump of Europe actually perceives: communication and understanding as the basis for integration. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Demonstra uma falta total de sensibilidade no que diz respeito ao fundamento da Europa propriamente dito, nomeadamente o entendimento e a compreensão mútuos como base da integração. English For the Treaty of Lisbon to give the European Parliament the role of a rump Parliament is one thing, but for its Members to state their agreement with this nonsense is something entirely different. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Uma coisa é o Tratado de Lisboa dar ao Parlamento Europeu um papel irrelevante, outra coisa completamente diferente é os deputados darem o seu acordo a este disparate. เพิ่มเติมโดย bab.la คำอื่น ๆ English rummage sale rummy rumor rumor mill rumormonger rumors rumour rumour mill rumourmonger rumours rump rump cap rump cover steak rump steak rump tail rumpus rumpus room run run along now! run for it! run like hell! คำแปลเพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ของ bab.la close comment ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของคุณ ใช่ ฉันต้องการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร อีเมล จำเป็นต้องใส่ที่อยู่อีเมล อีเมลแอดเดรสนั้นไม่ถูกต้อง ชื่อ ปิด ยกเลิก ส่ง comment Request revision ปิด เเนะนำเกมส์เพิ่มเติม แฮงค์แมน คุณพร้อมเล่นเกมส์แฮงค์แมนของ bab.la หรือยัง... เล่นตอนนี้ chevron_right ฝึกงาน ฝึกงาน ข้อเสนอการฝึกงานจากทั่วทุกมุมโลก. การฝึกงาน chevron_right สำนวน สำนวนของ bab.la คู่มือวลีสำหรับการท่องเที่ยวและธุรกิจ สำนวน chevron_right Let's stay in touch พจนานุกรมต่างๆ พจนานุกรม กริยาสามช่อง แบบฝึกหัด แปลภาษา เกมส์ สำนวน การใช้ชีวิตในต่างแดน นิตยสาร ฝึกงาน บริษัท เกี่ยวกับ bab.la ข่าว ติดต่อ โฆษณา สื่อ งาน Copyright © bab.la, unless otherwise noted. All rights reserved. พิมพ์ตรา เงื่อนไขการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว arrow_upward refresh close volume_uphttp://www.babla.co.th/english-portuguese/pace
  pace - คำแปลของภาษาโปรตุเกส - พจนานุกรม bab.la bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation พจนานุกรม กริยาสามช่อง สำนวน เกมส์ เพิ่มเติมโดย bab.la arrow_drop_down แบบฝึกหัด แปลภาษา พจนานุกรมต่างๆ การใช้ชีวิตในต่างแดน บริษัท public ภาษา arrow_drop_down ภาษา id Bahasa Indonesia cn 汉语 cs Česky da Dansk de Deutsch el Ελληνικά en English es Español ... – ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน ... คำแปลเพิ่มเติมยิ่งขึ้นในพจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ของ bab.la close comment ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของคุณ ใช่ CACHE

pace - คำแปลของภาษาโปรตุเกส - พจนานุกรม bab.la bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation พจนานุกรม กริยาสามช่อง สำนวน เกมส์ เพิ่มเติมโดย bab.la arrow_drop_down แบบฝึกหัด แปลภาษา พจนานุกรมต่างๆ การใช้ชีวิตในต่างแดน บริษัท public ภาษา arrow_drop_down ภาษา id Bahasa Indonesia cn 汉语 cs Česky da Dansk de Deutsch el Ελληνικά en English es Español fr Français it Italiano ja 日本語 ko 한국어 hu Magyar nl Nederlands no Norsk pl Polski pt Português ro Română ru Русский fi Suomi sv Svenska th ไทย tr Türkçe vi Tiếng Việt Search dictionary ภาษาโปรตุเกส á à ã â é ê í ó õ ô ú ü ç expand_more ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส search cancel keyboard แปล arrow_forward ค้นหาพจนานุกรมอื่นๆ ภาษาอังกฤษ พจนานุกรมต่างๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ – ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก ภาษาอังกฤษ – ภาษาอารบิก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเดนิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาเดนิช ภาษาอังกฤษ ภาษาฟินนิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาฟินนิช ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษากรีก ภาษาอังกฤษ – ภาษากรีก ภาษาอังกฤษ ภาษาฮินดู ภาษาอังกฤษ – ภาษาฮินดู ภาษาอังกฤษ ภาษาฮังกาเรี่ยน ภาษาอังกฤษ – ภาษาฮังกาเรี่ยน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโด ภาษาอังกฤษ – ภาษาอินโด ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาอังกฤษ – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาดัช ภาษาอังกฤษ – ภาษาดัช ภาษาอังกฤษ ภาษานอร์เวย์ ภาษาอังกฤษ – ภาษานอร์เวย์ ภาษาอังกฤษ ภาษาโปลิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาโปลิช ภาษาอังกฤษ ภาษาโรมาเนีย ภาษาอังกฤษ – ภาษาโรมาเนีย ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษ – ภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ – ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ ภาษาสวีดิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาสวีดิช ภาษาอังกฤษ ภาษาซวาฮิลี ภาษาอังกฤษ – ภาษาซวาฮิลี ภาษาอังกฤษ ภาษาเช็ค ภาษาอังกฤษ – ภาษาเช็ค ภาษาอังกฤษ ภาษาตุรกี ภาษาอังกฤษ – ภาษาตุรกี ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ – ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ ภาษาเอสเปรันโต ภาษาอังกฤษ – ภาษาเอสเปรันโต expand_more เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส พจนานุกรมต่างๆ ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส – ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส – ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส – ภาษาสเปน พจนานุกรมต่างๆ ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน – ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาเดนิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาเดนิช ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาเยอรมัน – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาเยอรมัน ภาษาดัช ภาษาเยอรมัน – ภาษาดัช ภาษาเยอรมัน ภาษาโปลิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาโปลิช ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน – ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสวีดิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาสวีดิช ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน – ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาตุรกี ภาษาเยอรมัน – ภาษาตุรกี ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลี่ยน – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาโรมาเนีย ภาษาอิตาเลี่ยน – ภาษาโรมาเนีย ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาสเปน – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาโปลิช ภาษารัสเซีย ภาษาโปลิช – ภาษารัสเซีย expand_more เพิ่มเติม bab.la พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาโปรตุเกส P pace คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาโปรตุเกส 'pace' EN 'pace' ภาษาโปรตุเกส คำแปลของ volume_up pace {น.} PT ritmo passo velocidade andamento volume_up to pace {กริยา} PT caminhar medir com passos ir a passo คำแปล ชื่อพ้อง กริยาสามช่อง คำแปลนี้ไม่ถูกต้องใช่หรือไม่? comment บอกเราให้รู้ แปล & ตัวอย่าง EN pace volume_up {คำนาม} pace (ด้วย: beat , measure , time , rhythm ) volume_up ritmo {ช.} more_vert open_in_new Link to TED warning Request revision So, our pace of digitizing life has been increasing at an exponential pace . expand_more Então, o nosso ritmo de digitalizar vida tem vindo a aumentar a um ritmo exponencial. more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision The pace of the reforms, their content or their speed leave room for discussion. O ritmo , o conteúdo e a intensidade das reformas serão porventura discutíveis. more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision It was thus inevitable that there would be these problems linked to the pace of work. Era inevitável, portanto, que existissem problemas associados ao ritmo de trabalho. pace (ด้วย: footprint , footstep , step , stride ) volume_up passo {ช.} more_vert open_in_new Link to TED warning Request revision The developing countries are now following us and accelerating their pace . expand_more Os países em desenvolvimento vêm mesmo atrás e estão acelerar o passo . more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision However, we are still only progressing at a snail's pace . Todavia, os progressos que conseguimos ocorrem a passo de caracol. more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision It works at the pace of a tortoise, and we want action now. Funciona a passo de caracol, e neste momento necessitamos de acção. pace (ด้วย: rate , speed , speediness , velocity ) volume_up velocidade {ญ.} more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision Your victory, given the pace at which it was achieved, is certainly a great one. expand_more A sua, à velocidade a que se construiu, é forçosamente muito bela. more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision It just shows what a furious pace this industry is moving along at. Este exemplo dá conta da velocidade dos acontecimentos neste sector. more_vert open_in_new Link to TED warning Request revision They can pause, repeat at their own pace , at their own time. Podem colocar em pausa, repetir ao seu próprio ritmo, à sua velocidade . pace (ด้วย: progress , pacing , ongoing ) volume_up andamento {ช.} more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision Things have really only progressed at a snail's pace . expand_more Foi de facto em andamento de caracol que as coisas avançaram. more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision Can I say that I am extremely frustrated at the pace of progress with our information and communication policy. Permitam-me que diga que me sinto extremamente frustrada com o ritmo de andamento da nossa política de informação e comunicação. more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision Keeping entry to the EU as a goal firmly in view, there is a clear indication of the pace of the modernization process. Tendo como objectivo a entrada na União Europeia, está estabelecido, de forma clara, o ritmo de andamento do processo de modernização. EN to pace volume_up [ paced|paced ] {คำกริยา} to pace (ด้วย: to stride , to tread , to trek , to walk ) volume_up caminhar [ caminhando|caminhado ] {กริยา} more_vert open_in_new Link to TED warning Request revision We haven't yet understood that we're going at a much faster pace than the planet can sustain. expand_more Ainda não compreendemos que estamos a caminhar a um ritmo mais rápido do que o planeta pode sustentar. more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision In any case it is very clear that there is still a long way to go and the pace is slow. Depreende-se, contudo, que o caminho a percorrer é ainda muito longo e o ritmo da marcha é lento. more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision This is a good way for the EU to force the pace on an important environmental issue and on environmental business. É uma boa forma de a UE forçar caminho numa questão ambiental importante. to pace (ด้วย: to pace out , to pace off ) volume_up medir com passos {กริยา} more_vert open_in_new Link to bab.la warning Request revision to pace out expand_more medir com passos more_vert open_in_new Link to bab.la warning Request revision to pace off medir com passos to pace volume_up ir a passo {กริยา} ชื่อพ้อง ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ 'pace': pace English footstep gait rate step stride tempo tread yard ลิขสิทธิ์ © Princeton University ตัวอย่างการใช้ ตัวอย่าง 'pace' ของ ภาษาโปรตุเกส ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้ English Technical means of protection in particular are developing at a very fast pace . more_vert open_in_new Link to source warning Request revision As possibilidades técnicas de protecção, sobretudo, desenvolvem-se muito rapidamente. English Firstly, because we can never keep pace with the speed of technical progress. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Por um lado, por nunca podermos ser tão rápidos como o progresso tecnológico. English Secondly, we are concerned about the slow pace of implementation of structural policy. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Ouço-o dizer: “ Será apropriado aumentar as dotações de pagamento nesta altura? ” English The Commission does its best to keep pace with the developments in Basel. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision A Comissão tem-se esforçado por acompanhar a evolução dos trabalhos de Basileia. English The budget is small, and is not keeping pace with the enlargement of the European Union. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision O orçamento é reduzido e não está a acompanhar o alargamento da União Europeia. English Wide-screen and flat-screen TV sets and DVDs set the pace for home entertainment. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Aparelhos de DVD e de televisão com grandes ecrãs planos asseguram as distracções em casa. English The economy has gathered additional pace , and income from taxation has increased. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Estes são os benefícios da aplicação prática de um dos princípios fundamentais do Tratado. English I therefore call on you to keep up the pace and to make every effort. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Por conseguinte, insto-os a continuar os trabalhos e a envidar todos os esforços. English The economy has gathered additional pace , and income from taxation has increased. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision A economia recebeu um novo impulso e as receitas fiscais aumentaram. English The incomes of sheep farmers have not kept pace with other types of farming. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Os rendimentos dos ovinicultores não acompanharam os de outros tipos de exploração agrícola. English The pace at which this sensitive issue is being discussed only exacerbates the problem. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision A precipitação com que este assunto sensível está a ser tratado agrava ainda mais o problema. English The pace of this venture must now be stepped up if it is to survive. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Este projecto depara hoje com a necessidade de acelerar para sobreviver. English The Jordanians are particularly sensitive to the slow pace of progress. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision O povo da Jordânia é particularmente sensível a um avanço tão lento. English In applying the directive we must bear in mind the pace of technological development. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Na aplicação da directiva, não podemos perder de vista as rápidas mudanças técnicas que ocorrem. English I think we have a report before us which is keeping pace with the times. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Penso que estamos perante um relatório que acompanha os tempos. English It is therefore only natural that people are disenchanted with the slow pace of change. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision É, portanto, natural o desencanto que essa lentidão comporta. English Secondly, we are concerned about the slow pace of implementation of structural policy. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Em segundo lugar, estamos preocupados com o lento progresso da implementação da política estrutural. English Mr Barroso has stated that he intends to continue at a fast pace with the same anti-grass roots policy. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision O movimento popular na Europa está a ficar cada vez mais forte e a resistir. English The pace of the reforms will determine progress during the negotiations. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Talvez eu possa responder simultaneamente às três perguntas. English I have learned in my eleven years in the European Parliament that progress here moves at a snail's pace . more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Aprendi entretanto, em onze anos de Parlamento Europeu, que o progresso é um caracol. เพิ่มเติมโดย bab.la คำอื่น ๆ English p-type calcium channels p.a. p.m. p.p. p120 gtpase activating protein pH pa pabulum paca pacato pace pace of development pacefulness pacemaker paceman pachyderm pachydermatous pacific pacification pacifier pacifism คำแปลเพิ่มเติมยิ่งขึ้นในพจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ของ bab.la close comment ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของคุณ ใช่ ฉันต้องการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร อีเมล จำเป็นต้องใส่ที่อยู่อีเมล อีเมลแอดเดรสนั้นไม่ถูกต้อง ชื่อ ปิด ยกเลิก ส่ง comment Request revision ปิด เเนะนำเกมส์เพิ่มเติม แฮงค์แมน คุณพร้อมเล่นเกมส์แฮงค์แมนของ bab.la หรือยัง... เล่นตอนนี้ chevron_right ฝึกงาน ฝึกงาน ข้อเสนอการฝึกงานจากทั่วทุกมุมโลก. การฝึกงาน chevron_right สำนวน สำนวนของ bab.la คู่มือวลีสำหรับการท่องเที่ยวและธุรกิจ สำนวน chevron_right Let's stay in touch พจนานุกรมต่างๆ พจนานุกรม กริยาสามช่อง แบบฝึกหัด แปลภาษา เกมส์ สำนวน การใช้ชีวิตในต่างแดน นิตยสาร ฝึกงาน บริษัท เกี่ยวกับ bab.la ข่าว ติดต่อ โฆษณา สื่อ งาน Copyright © bab.la, unless otherwise noted. All rights reserved. พิมพ์ตรา เงื่อนไขการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว arrow_upward refresh close volume_uphttp://www.babla.co.th/english-portuguese/amount
  amount - คำแปลของภาษาโปรตุเกส - พจนานุกรม bab.la bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation พจนานุกรม กริยาสามช่อง สำนวน เกมส์ เพิ่มเติมโดย bab.la arrow_drop_down แบบฝึกหัด แปลภาษา พจนานุกรมต่างๆ การใช้ชีวิตในต่างแดน บริษัท public ภาษา arrow_drop_down ภาษา id Bahasa Indonesia cn 汉语 cs Česky da Dansk de Deutsch el Ελληνικά en English es Español ... – ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน ... ค้นหาคำเพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย close comment ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของคุณ ใช่ CACHE

amount - คำแปลของภาษาโปรตุเกส - พจนานุกรม bab.la bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation พจนานุกรม กริยาสามช่อง สำนวน เกมส์ เพิ่มเติมโดย bab.la arrow_drop_down แบบฝึกหัด แปลภาษา พจนานุกรมต่างๆ การใช้ชีวิตในต่างแดน บริษัท public ภาษา arrow_drop_down ภาษา id Bahasa Indonesia cn 汉语 cs Česky da Dansk de Deutsch el Ελληνικά en English es Español fr Français it Italiano ja 日本語 ko 한국어 hu Magyar nl Nederlands no Norsk pl Polski pt Português ro Română ru Русский fi Suomi sv Svenska th ไทย tr Türkçe vi Tiếng Việt Search dictionary ภาษาโปรตุเกส á à ã â é ê í ó õ ô ú ü ç expand_more ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส search cancel keyboard แปล arrow_forward ค้นหาพจนานุกรมอื่นๆ ภาษาอังกฤษ พจนานุกรมต่างๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ – ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิก ภาษาอังกฤษ – ภาษาอารบิก ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเดนิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาเดนิช ภาษาอังกฤษ ภาษาฟินนิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาฟินนิช ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษากรีก ภาษาอังกฤษ – ภาษากรีก ภาษาอังกฤษ ภาษาฮินดู ภาษาอังกฤษ – ภาษาฮินดู ภาษาอังกฤษ ภาษาฮังกาเรี่ยน ภาษาอังกฤษ – ภาษาฮังกาเรี่ยน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโด ภาษาอังกฤษ – ภาษาอินโด ภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาอังกฤษ – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาดัช ภาษาอังกฤษ – ภาษาดัช ภาษาอังกฤษ ภาษานอร์เวย์ ภาษาอังกฤษ – ภาษานอร์เวย์ ภาษาอังกฤษ ภาษาโปลิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาโปลิช ภาษาอังกฤษ ภาษาโรมาเนีย ภาษาอังกฤษ – ภาษาโรมาเนีย ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษ – ภาษารัสเซีย ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ – ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ ภาษาสวีดิช ภาษาอังกฤษ – ภาษาสวีดิช ภาษาอังกฤษ ภาษาซวาฮิลี ภาษาอังกฤษ – ภาษาซวาฮิลี ภาษาอังกฤษ ภาษาเช็ค ภาษาอังกฤษ – ภาษาเช็ค ภาษาอังกฤษ ภาษาตุรกี ภาษาอังกฤษ – ภาษาตุรกี ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ – ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษ ภาษาเอสเปรันโต ภาษาอังกฤษ – ภาษาเอสเปรันโต expand_more เพิ่มเติม ภาษาโปรตุเกส พจนานุกรมต่างๆ ภาษาโปรตุเกส ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส – ภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส – ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส – ภาษาสเปน พจนานุกรมต่างๆ ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน – ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาเดนิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาเดนิช ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาเยอรมัน – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาเยอรมัน ภาษาดัช ภาษาเยอรมัน – ภาษาดัช ภาษาเยอรมัน ภาษาโปลิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาโปลิช ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน – ภาษารัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาสวีดิช ภาษาเยอรมัน – ภาษาสวีดิช ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน – ภาษาสเปน ภาษาเยอรมัน ภาษาตุรกี ภาษาเยอรมัน – ภาษาตุรกี ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลี่ยน – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาโรมาเนีย ภาษาอิตาเลี่ยน – ภาษาโรมาเนีย ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน – ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาสเปน – ภาษาอิตาเลี่ยน ภาษาโปลิช ภาษารัสเซีย ภาษาโปลิช – ภาษารัสเซีย expand_more เพิ่มเติม bab.la พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาโปรตุเกส A amount คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาโปรตุเกส 'amount' EN 'amount' ภาษาโปรตุเกส คำแปลของ volume_up amount {น.} PT quantidade montante total valor volume quantia soma importância resultado porção significação magnitude volume_up to amount {กริยา} PT equivaler somar importar em คำแปล ชื่อพ้อง กริยาสามช่อง คำแปลนี้ไม่ถูกต้องใช่หรือไม่? comment บอกเราให้รู้ แปล & ตัวอย่าง EN amount volume_up {คำนาม} amount (ด้วย: lot , mass , number , quantity ) volume_up quantidade {ญ.} more_vert open_in_new Link to TED warning Request revision There's an immense amount of poaching as well, and so possibly the same amount . expand_more Existe uma quantidade imensa de caça furtiva também. Por isso, talvez a mesma quantidade . more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision It does not measure the amount of fish caught. it only measures the amount of fish landed. Não avalia a quantidade de peixe capturado. avalia apenas a quantidade de peixe desembarcado. more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision So, there is quite an impressive amount of project proposals that are there. Portanto, existe uma quantidade deveras impressionante de propostas de projectos. amount (ด้วย: yield , upward ) volume_up montante {ช.} more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision Now, it is a question of the amount and there are, of course, problems with this. expand_more Agora coloca-se a questão do montante , e aqui surgem, naturalmente, problemas. more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision Of that amount 85 000 million dollars are laundered in financial institutions. Desse montante , 85 000 milhões são branqueados em instituições financeiras. more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision I would inform you that the amount allocated sometimes exceeds the amount actually spent. Faço notar que o montante atribuído excede por vezes o valor efectivamente gasto. amount (ด้วย: total , whole ) volume_up total {ช.} more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision Their landings represent the largest amount of global reported catches. expand_more O peixe desembarcado nestes países representa a maior parte do total de capturas comunicado. more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision That is almost 10% of the amount of money available for living costs. É quase 10% do total disponível para a subsistência. more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision The total amount of third-world debt has already been repaid six times over in interest. A dívida total do terceiro mundo já foi reembolsada seis vezes, a título de juros. amount (ด้วย: denomination , merit , number , price ) volume_up valor {ช.} more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision I would inform you that the amount allocated sometimes exceeds the amount actually spent. expand_more Faço notar que o montante atribuído excede por vezes o valor efectivamente gasto. more_vert open_in_new Link to bab.la warning Request revision the amount of aid will not perceptibly influence the investment decision o valor do auxílio não influenciará significativamente a decisão de investimento more_vert open_in_new Link to Google warning Request revision This represents the highest amount that you'll ever pay for an ad click. Este valor representa o máximo que alguma vez pagará por um clique num anúncio. amount volume_up volume {ญ.} more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision Of course we are dependent upon a significant amount of imports. expand_more No entanto, continuamos dependentes de um grande volume de importações. more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision That is almost 30% less than the amount the Polish Government applied for. Este volume é quase 30% inferior à quota a que o Governo polaco se candidatou. more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision The amount will increase, and we must work on this to bring about innovation. Esse volume vai aumentar e temos de explorar esta área para inovarmos mais. amount (ด้วย: sum ) volume_up quantia {ญ.} more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision Imagine how many excellent initiatives could be funded with that amount of money. expand_more Imaginem o ror de iniciativas excelentes que poderiam ser financiadas com essa quantia . more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision An amount of EUR 1 809 434 is being mobilised to support these workers. Para apoiar estes trabalhadores, será mobilizada a quantia de 1 809 434 euros. more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision This amounts to around EUR 10 billion, a significant amount of money. Um montante que ascende a cerca de 10 mil milhões de euros, uma quantia significativa. amount (ด้วย: addition , sum , summation , total ) volume_up soma {ญ.} more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision To the taxpayer, that is an enormous amount of money. expand_more Para os contribuintes, isto significa um soma elevadíssima de dinheiro. more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision Americans spend the same amount of money on the upkeep of their lawns! A mesma soma gastam os americanos na manutenção da sua relva! more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision A EUR 110 billion package is an enormous amount of money. Um pacote de 110 mil milhões de euros é uma soma muito considerável. amount (ด้วย: bearing , consequence , importance , sum ) volume_up importância {ญ.} more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision The amount concerned has been placed in reserve while we awaited a decision. expand_more A importância em causa foi constituída como reserva enquanto se aguardava uma decisão. more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision The SAVE I programme was very small beer, a very small amount of money. O programa SAVE I era de somenos importância , envolveu um montante muito pequeno. more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision I hope that there will be support for those, because they go into a considerable amount of important detail. Espero que estas mereçam o vosso apoio, porque contêm numerosos pormenores de considerável importância . amount (ด้วย: aftermath , bearing , denouement , outcome ) volume_up resultado {ช.} more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision The considerable amount of work that was carried out has borne fruit in the shape of this report. expand_more O considerável trabalho desenvolvido teve como resultado a elaboração do relatório. more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision After all, what else can a so-called military solution amount to? Afinal, a que outro resultado poderá conduzir uma chamada solução militar? more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision As a result of this amendment, the total amount of resources available for 2009 would reach almost EUR 850 million. Em resultado desta alteração, o montante total dos recursos disponíveis para 2009 seria de quase 850 milhões de euros. amount (ด้วย: batch , deal , lot , parcel ) volume_up porção {ญ.} more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision The amount of debt to be written off for 26 of these countries will be 50% or USD 25 billion. A porção da dívida a abater, para 26 desses países, será de 50% ou 25 mil milhões de dólares. amount (ด้วย: significance , signification ) volume_up significação {ญ.} amount (ด้วย: greatness , magnitude ) volume_up magnitude {ญ.} more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision We then thought that such an amount was not attainable, but we subsequently joined forces and arrived at a final sum of EUR 858 million in Mr Böge’s report. Nessa altura, julgávamos que um montante dessa magnitude era inatingível, mas subsequentemente unimos forças e chegámos a um montante final de 858 milhões no relatório do senhor deputado Böge. EN to amount volume_up [ amounted|amounted ] {คำกริยา} to amount (ด้วย: to be equivalent ) volume_up equivaler {กริยา} more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision This EU budget continues to amount to about 1% of gross national income. expand_more Este orçamento continua a equivaler a cerca de 1% do rendimento nacional bruto. more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision All this must amount to a positive agenda for reform. Tudo isto tem de equivaler a uma agenda positiva para a reforma. more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision The Commission has indicated that this taxation relief could amount to the unlawful granting of state aid. A Comissão indicou que este benefício fiscal poderia equivaler a uma concessão ilícita de ajuda oficial. to amount (ด้วย: to add , to add up , to count up , to sum ) volume_up somar [ somando|somado ] {กริยา} more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision Another aspect for which the international context is of great importance is the amount of the sums insured. expand_more Outro aspecto em que é extremamente importante o contexto internacional é o do montante das somas seguradas. more_vert open_in_new Link to statmt.org warning Request revision Their pay will amount to EUR 758 000 by the end of the year. Os custos salariais destes quadros requerem um montante de 758 000 euros, soma esta que cobre a parte final do corrente ano. more_vert open_in_new Link to European Parliament warning Request revision To the taxpayer, that is an enormous amount of money. Para os contribuintes, isto significa um soma elevadíssima de dinheiro. to amount volume_up importar em {กริยา} ชื่อพ้อง ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ 'amount': amount English add up amount of money come measure number quantity sum sum of money total ลิขสิทธิ์ © Princeton University ตัวอย่างการใช้ ตัวอย่าง 'amount' ของ ภาษาโปรตุเกส ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้ English The amount of water consumed by a twenty-year-old washing machine is phenomenal. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Não faz a menor ideia da água que uma máquina de lavar roupa de vinte anos consome. English We are all paying, and we all would like to see the amount of pollution reduced. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Estamos todos a pagar, e todos nós gostaríamos de ver reduzido o nível de poluição. English I view the report as representing a certain, albeit limited, amount of progress. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Considero que o relatório representa um certo, ainda que limitado, progresso. English There is still work to be done, but a huge amount of work has already been achieved. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Já prestei uma homenagem pessoal a este respeito ao senhor Comissário Verheugen. English If this were to happen now in France, it would amount to 1.3 million people. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Se o mesmo acontecesse hoje em França, seriam deportadas 1,3 milhões de pessoas. English It has been a lengthy process and he has made a tremendous amount of progress. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Foi um processo moroso e o senhor deputado conseguiu obter enormes progressos. English We must offer developing countries a substantial amount of support in this regard. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Temos de oferecer aos países em desenvolvimento um apoio substancial nesta matéria. English At the same time, we give these countries an enormous amount of development aid. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Ao mesmo tempo, atribuímos a esses países um enorme fluxo de ajuda ao desenvolvimento. English Firstly, this agreement does not permit the exchange of a larger amount of data. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Em primeiro lugar, este acordo não permite o intercâmbio de um grande número de dados. English A huge amount of patience and attention is being paid to this issue, and rightly so. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Muita atenção e paciência estão a ser dedicadas a esta questão, e justificadamente. English The report adopted by the Council yesterday allows for a certain amount of optimism. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision O relatório que o Conselho aprovou ontem dá­ nos alguns motivos de optimismo. English I have probably spent more than a healthy amount of time with José Manuel this autumn. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Provavelmente, passei com José Manuel, este Outono, mais tempo do que é normal. English Our proposal therefore gives the Council of Ministers a large amount of flexibility. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision A nossa proposta concede, assim, uma grande flexibilidade ao Conselho de Ministros. English My honourable colleague Martine Roure has done a considerable amount of work. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision A minha distinta colega Martine Roure realizou um trabalho de considerável dimensão. English There is now an important new factor: the increasing amount of trade on the Internet. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Junta-se ainda um novo factor importante: o crescente comércio através da Internet. English All such projects require the injection of a vast amount of political capital. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Moedas fortes requerem uma liderança credível que, neste caso, não existe. English The budget costs for this option would amount to some EUR 475 million a year. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Para esta variante, os custos orçamentais ascenderiam a 475 milhões de euros por ano. English Mainly due to US aid, it has chalked up a certain amount of economic success. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Tem conseguido, sobretudo graças à ajuda dos EUA, um certo êxito económico. English The report adopted by the Council yesterday allows for a certain amount of optimism. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision O relatório que o Conselho aprovou ontem dá­nos alguns motivos de optimismo. English I would have been able to live with a certain amount of hot air and repetition. more_vert open_in_new Link to source warning Request revision Eu estava disposto a aceitar uma certa dose de prosápia e de redundância. เพิ่มเติมโดย bab.la คำอื่น ๆ English among these among us among whom amongst amoral amoral person amorality amorous amorphous amortization amount amount due amount insured amount of coverage amount of insurance amount of loss amount of money amount of work amount paid amounting to amounts ค้นหาคำเพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย close comment ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของคุณ ใช่ ฉันต้องการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร อีเมล จำเป็นต้องใส่ที่อยู่อีเมล อีเมลแอดเดรสนั้นไม่ถูกต้อง ชื่อ ปิด ยกเลิก ส่ง comment Request revision ปิด เเนะนำเกมส์เพิ่มเติม แฮงค์แมน คุณพร้อมเล่นเกมส์แฮงค์แมนของ bab.la หรือยัง... เล่นตอนนี้ chevron_right ฝึกงาน ฝึกงาน ข้อเสนอการฝึกงานจากทั่วทุกมุมโลก. การฝึกงาน chevron_right สำนวน สำนวนของ bab.la คู่มือวลีสำหรับการท่องเที่ยวและธุรกิจ สำนวน chevron_right Let's stay in touch พจนานุกรมต่างๆ พจนานุกรม กริยาสามช่อง แบบฝึกหัด แปลภาษา เกมส์ สำนวน การใช้ชีวิตในต่างแดน นิตยสาร ฝึกงาน บริษัท เกี่ยวกับ bab.la ข่าว ติดต่อ โฆษณา สื่อ งาน Copyright © bab.la, unless otherwise noted. All rights reserved. พิมพ์ตรา เงื่อนไขการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว arrow_upward refresh close volume_uphttps://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B5
  รัศมี - วิกิพจนานุกรม รัศมี จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี ข้ามไป: การนำทาง , ค้นหา เนื้อหา 1 ภาษาไทย 1.1 รากศัพท์ 1.2 การออกเสียง 1.3 คำนาม ภาษาไทย [ แก้ ] รากศัพท์ [ แก้ ] จาก ภาษาสันสกฤต रश्मि ( รศฺมิ ) . เที