FULL

TEXTindústria

2586168 matching pages

Results 1-100

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
  Indústria - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Indústria De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Fàbrica tèxtil catalana dels Burés al 1905, prop d' Anglès (la Selva) . La indústria és el procés d'elaboració de productes a partir de primeres matèries com les instal·lacions i sistemes associats. La indústria es distingeix de l' artesania , que també elabora productes, en el sistema fabril , la producció ... Indústria - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Indústria De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Fàbrica tèxtil catalana dels Burés al 1905, prop d' Anglès (la Selva) . La indústria és el procés ... indústria es distingeix de l' artesania , que també elabora productes, en el sistema fabril , la producció en sèrie o en cadena i l'ús de maquinàries. La indústria pròpiament dita sorgeix amb la Revolució Industrial a Anglaterra i Escòcia al segle XVIII . La indústria és el conjunt de processos i CACHE

Indústria - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Indústria De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Fàbrica tèxtil catalana dels Burés al 1905, prop d' Anglès (la Selva) . La indústria és el procés d'elaboració de productes a partir de primeres matèries com les instal·lacions i sistemes associats. La indústria es distingeix de l' artesania , que també elabora productes, en el sistema fabril , la producció en sèrie o en cadena i l'ús de maquinàries. La indústria pròpiament dita sorgeix amb la Revolució Industrial a Anglaterra i Escòcia al segle XVIII . La indústria és el conjunt de processos i activitats que tenen com a finalitat transformar les primeres matèries de productes elaborats, de forma massiva. Hi ha diferents tipus d'indústries, segons siguin els productes que fabriquen. Per exemple, la indústria alimentària es dedica a l'elaboració de productes destinats a l' alimentació , com el formatge, els embotits, les conserves, les begudes, etc. Per al seu funcionament, la indústria necessita matèries primeres i fonts d'energia per a transformar. Des de l'origen de l'home, aquest ha tingut la necessitat de transformar els elements de la natura per poder aprofitar-se d'ells, en sentit estricte ja existia la indústria, però és cap a finals del segle XVIII, i durant el segle XIX quan el procés de transformació dels recursos de la natura pateix un canvi radical. Aquest canvi es basa, bàsicament, en la disminució del temps de treball necessari per a transformar un recurs en un producte útil, gràcies a la utilització de mode de producció capitalista , que pretén la consecució un benefici econòmic augmentant els ingressos i disminuint les despeses. Amb la Revolució Industrial el capitalisme adquireix una nova dimensió, i la transformació de la natura arriba a límits insospitats fins aleshores. Gràcies a la Revolució Industrial les regions es poden especialitzar, sobretot, a causa de la creació de mitjans de transport eficaços, en un mercat estatal i un altre mercat internacional, el més lliure possible de traves aranzelàries i burocràtiques. Algunes regions es van especialitzar en la producció industrial, conformant el que coneixerem com regions industrials. Una nova estructura econòmica, i la destrucció de la societat tradicional, van garantir la disponibilitat de suficient força de treball assalariada i voluntària. La indústria, considerada el sector secundari de l' economia , crea una nova classe social , la del proletariat o dels obrers. Contingut 1 Importància de la indústria 2 Manufactura 3 Processos industrials 3.1 Tecnologia mecànica 3.2 Tecnologia química 4 Tipus d'indústries 4.1 Per classes 4.2 Per consumidors [ cal citació ] 4.2.1 Indústries de base 4.2.2 Indústries de béns d'equipament 4.2.3 Indústries de béns de consum 5 Patrimoni industrial 6 Vegeu també 7 Referències 8 Enllaços externs Importància de la indústria [ modifica ] Situació de les principals àrees industrials al món. La indústria va ser el sector motor de l'economia des del segle XIX i, fins a la Segona Guerra Mundial , la indústria era el sector econòmic que més aportava al producte interior brut (PIB), i el que més mà d'obra ocupava. Des de llavors, i amb l'augment de la productivitat per la millora de les màquines i el desenvolupament dels serveis, ha passat a un segon terme. Tanmateix, continua sent essencial, ja que no hi pot haver serveis sense desenvolupament industrial. El capital d'inversió , a Europa , procedeix de l'acumulació de riquesa en l' agricultura . El capital agrícola s'invertirà en la indústria i en els mitjans de transport necessaris per posar en el mercat dels productes elaborats. En principi els productes industrials faran a augmentar la productivitat de la terra, amb el que es podrà alliberar força de treball per a la indústria i es podran obtenir productes agrícoles excedentaris per alimentar a una creixent població urbana , que no viu del camp. L'agricultura, doncs, proporciona a la indústria cabdals, força de treball i mercaderies. Tot això és una condició necessària per al desenvolupament de la revolució industrial. En els països del Tercer Món , i en alguns països d'industrialització tardana , el capital el proporciona la inversió estrangera, que munta les infraestructures necessàries per a extreure la riquesa i les plusvàlues que genera la força de treball. sense alliberar de les tasques agrícoles a la mà d'obra necessària, sinó només a la imprescindible. En un principi va haver de recórrer a l' esclavitud per a garantir la mà d'obra. Però el canvi de l'estructura econòmica, i la destrucció de la societat tradicional, va garantir la disponibilitat de suficient capitals. Catalunya té el 14,8% de la població treballant en industria, especialment d'alimentació i fabricació de productes metàl·lics, i el 7,8% de la població en la construcció. [1] De la indústria, els tipus de fàbriques més importants són: A Catalunya les fàbriques se situen a Barcelona i els voltants, Girona i Tarragona. Manufactura [ modifica ] La manufactura és la forma més elemental de la indústria. la paraula significa «fer a mà» però en economia significa transformar primeres matèries en un producte d'utilitat concreta. Gairebé tot el que fem servir és un fruit d'aquest procés, i gairebé tot el que es manufactura s'elabora en grans fàbriques. Els artesans també fabriquen mercaderies, bé sols o en petits grups. Hi ha mercaderies que necessiten fabricar-se en diverses etapes, per exemple els automòbils , que es construeixen amb peces que s'han fet en altres, en general d'altres països i del mateix. O està constituïda per empreses des de molt petites (forns i molins, entre d'altres) fins a grans conglomerats (armadors d'automòbils, embotelladores de refrescos, envasadores d'aliments, laboratoris farmacèutics i fàbriques de joguines. Processos industrials [ modifica ] El procés industrial és el conjunt d'operacions necessàries per modificar les característiques de les matèries primeres . Aquestes característiques poden ser de naturalesa molt variada com per exemple la forma, la densitat, la resistència, la mida o l'estètica. Es realitzen en l'àmbit de la indústria. A la immensa majoria dels casos, per a l'obtenció d'un determinat producte seran necessàries multitud d'operacions individuals de manera que, depenent de l'escala d'observació, es pot denominar procés tant al conjunt d'operacions des de l'extracció dels recursos naturals necessaris fins a la venda del producte com a les realitzades en un lloc de treball amb una determinada màquina-eina . En l'àmbit industrial se solen considerar convencionalment els processos elementals que s'indiquen, agrupats en dues grans famílies: Emmotllament Tecnologia mecànica [ modifica ] Emmotllament Fosa : procés de fabricació de peces, comunament metàl·liques però també de plàstic , consistent en fondre un material i introduir-lo en una cavitat, anomenada motlle , on es solidifica . El procés tradicional és la fosa a sorra , per ser aquesta un material refractari molt abundant en la naturalesa i que, barrejada amb argila , adquireix cohesió i moldeabilidad sense perdre la permeabilitat que possibilita evacuar els gas és del motlle alhora que s'aboca el metall fos. La fosa en sorra consisteix a colar un metall fos, típicament aliatges de ferro, acer, bronze, llautó i altres, en un motlle de sorra, deixar solidificar i posteriorment trencar el motlle per extreure la peça fosa. Per a la fosa amb metalls com el ferro o el plom, que són significativament més pesants que el motlle de sorra, la caixa d'emmotllament és sovint coberta amb una xapa gruixuda per prevenir un problema conegut com a ' flotació del motlle ', que passa quan la pressió del metall empeny la sorra per sobre de la cavitat del motlle, causant que el procés no es porti a terme de forma satisfactòria. Pulverimetal·lúrgia o metal·lúrgia de pólvores és un procés de fabricació que, partint de pols fina i després de la seva compactació per donar-los una forma determinada (compactat), s'escalfen en atmosfera controlada (sinteritzat) per a l'obtenció de la peça. Aquest procés és adequat per a la fabricació de grans sèries de peces petites de gran precisió, per a materials o barreges poc comunes i per controlar el grau de porositat o permeabilitat. Alguns productes típics són rodaments , arbres de lleves , eines de tall, segments de pistons , guies de vàlvules, filtres, etc. Emmotllament per injecció procés semicontinu que consisteix a injectar un polímer en estat fos en un motlle tancat a pressió i fred , a través d'un orifici petit anomenat comporta. En aquest motlle el material es solidifica , començant a cristal·litzar en polímers semicristal·lins . La peça o part final s'obté en obrir el motlle i treure de la cavitat la peça modelada. L'emmotllament per injecció és una tècnica molt popular per a la fabricació d'articles molt diferents. Només en els Estats Units , la indústria del plàstic ha crescut a una taxa de 12% anual durant els últims 25 anys, i el principal procés de transformació de plàstic és l'emmotllament per injecció, seguit del d' extrusió . Un exemple de productes fabricats per aquesta tècnica són els famosos blocs interconectables LEGO i joguines Playmobil , així com una gran quantitat de components d' automòbils , components per avions i naus espacials. Els polímers han aconseguit substituir altres materials com són la fusta , els metalls , les fibres naturals , les ceràmiques i fins i tot les pedres precioses , el moldeig per injecció és un procés ambientalment més favorable comparat amb la fabricació de paper, la tala d' arbres o cromats. Ja que no contamina l'ambient de forma directa, no emet gasos ni residus aquosos, amb baixos nivells de soroll. No obstant això, no tots els plàstics poden ser reciclats i alguns susceptibles de ser reciclats són dipositats en l'ambient, causant danys al medi ambient. La popularitat d'aquest mètode s'explica amb la versatilitat de peces que poden fabricar, la rapidesa de fabricació, el disseny escalable des de processos de prototips ràpids , alts nivells de producció i baixos costos, alta o baixa automatització segons el cost de la peça, geometries molt complicades que serien impossibles per altres tècniques, les peces modelades requereixen molt, poc o nul acabat, ja que són acabades amb la rugositat de superfície desitjada, color i transparència o opacitat, bona tolerància dimensional de peces modelades amb inserits o sense i amb diferents colors. Emmotllament per bufat procés per mitjà del qual es produeixen objectes de plàstic buits, com ampolles . És un procés semicontinu que inclou dos passos, l' extrusió de polímer fos amb un perfil tubular anomenat parison i l'inflament d'aquest tub en un motlle, del qual pren la forma final el polímer extrudit. Emmotllament per compressió és un procés de conformat de peces en què el material, generalment un polímer , és introduït en un motlle obert al que després se li aplica pressió perquè el material adopti la forma del motlle i calor perquè el material reticulat i adopti definitivament la forma desitjada. En alguns casos la reticulació és accelerada afegint reactius químics, per exemple peròxids . Es parla llavors d' emmotllament per compressió amb reacció química . També s'utilitza aquest procés amb materials compostos, per exemple plàstics reforçats amb fibra de vidre . En aquest cas el material no reticula sinó que adopta una forma fixa gràcies a l'orientació impresa a les fibres durant la compressió. L'emmotllament per compressió s'utilitza de forma comuna per a processar compost de fusta i plàstic, obtenint un material econòmic i durable que generalment s'usa en sostres, pisos i perfils en disseny de jardins. L'emmotllament per compressió és el mètode menys utilitzat en obtenció de peces Alumini extruït. perfils aptes per connectors especials Calender machine Arrencada de ferritja. Conformat o deformació plàstica. Laminació mètode de conformat o deformació utilitzat per produir productes metàl·lics allargats de secció transversal constant. Aquest procés metal·lúrgic es pot realitzar amb diversos tipus de màquines. L'elecció de la màquina més adequada va en funció del tipus de làmina que es vol obtenir (gruix i longitud) i de la naturalesa i característiques del metall. Forja consisteix a donar forma al metall per mitjà del foc i del martell . A la forja es modela el metall per deformació plàstica i és diferent d'altres treballs del ferro en els quals es retira i s'elimina part del material mitjançant broques, fresadores, torn, etc., I d'altres processos pels quals es dóna forma al metall fos abocant-lo dins d'un motlle ( fosa ). Extrusió és un procés usat per crear objectes amb secció transversal definides i fixes. El material s'empeny o s'extreu a través d'un encuny d'una secció transversal desitjada. Les dues avantatges principals d'aquest procés per sobre de processos manufacturats és l'habilitat per crear seccions transversals molt complexes i el treball amb materials que són trencadissos, perquè el material només es troba forces de compressió i de cisallament. També les peces finals es formen amb una terminació superficial excel·lent. [2] L'extrusió pot ser contínua (produint teòricament de forma indefinida materials llargs) o semicontínua (produint moltes parts). El procés d'extrusió es pot fer amb el material calent o fred. Els materials extruïts sovint inclouen metalls , polímers , ceràmiques , formigó i productes alimentaris. Estirat Conformat de xapa Encongiment Calandratge és un procés de conformat que consisteix a fer passar un material sòlid a pressió entre corrons de metall generalment calents que giren en sentits oposats. La finalitat pot ser obtenir làmines de gruix controlat o bé modificar l'aspecte superficial de la làmina. Aquest procés s'aplica a una gran varietat de materials, incloent metalls , fibres tèxtils, paper i polímers . El calandratge de termoplàstics consisteix a passar el plàstic en estat viscoelàstic (Tg < T <Tm) per una sèrie de rodets per produir un full continu. Algun dels rodets pot estar gravat per donar una textura a la fulla resultant. El gruix de la làmina és donat per la distància existent entre dos corrons. Amb aquest procés es produeixen làmines que s'utilitzen com a primeres matèries per a altres processos secundaris, però també productes com cortines de bany, catifes i impermeables. Operari treballant en un torn paral·lel Processos amb arrencada de material mecanització comprèn un conjunt d'operacions de conformació de peces mitjançant remoció de material, ja sigui per arrencament de ferritja o per abrasió. Es realitza a partir de productes semielaborats com lingots , totxo o altres peces prèviament conformades per altres processos com emmotllament o forja . Els productes obtinguts poden ser finals o semielaborats que requereixin operacions posteriors. Tornejat operació de mecanitzat que es realitza en qualsevol dels tipus de torns que existeixen. El tornejat consisteix en els mecanitzats que es realitzen en els eixos de revolució o altres components que tinguin mecanitzats cilíndrics concèntrics o perpendiculars a un eix de rotació tant exteriors com interiors. Per efectuar el tornejat els torns disposen d'accessoris adequats per fixar les peces a la màquina i de les eines adequades que permeten realitzar totes les operacions de tornejat que cada peça requereixi. Avui dia els mecanitzats complexos i de precisió es realitzen en torn CNC , i les sèries grans de peces es fan a torn automàtic , però encara queden molts mecanitzats que es realitzen a torn paral·lel on es requereix una bona perícia i professionalitat de part dels operaris que els manegen. Fresadora és una màquina de potència utilitzada per a donar formes complexes a peces de metall (o possiblement d'altres materials). [3] En les fresadores tradicionals, la peça es desplaça apropant les zones a mecanitzar a l'eina, permetent obtenir formes diverses, des de superfícies planes a altres més complexes. La seva forma bàsica és la d'un tallador rodant (fresa) que gira en l' eix vertical (com un trepant), i que es pot moure en tres dimensions (i, possiblement, en diverses orientacions ) en relació a la peça a mecanitzar (en contrast amb el trepant, que només es pot moure en una dimensió mentre forada). El moviment al llarg de la superfície de la peça a mecanitzar es porta a terme generalment mitjançant una taula mòbil en la qual es munta la peça a mecanitzar, preparada així per a moure's en dues dimensions. Es poden operar les màquines fresadores tant manualment com mitjançant control numèric per ordinador ). Taladrat s'utilitza per perforar materials diversos. Els forats es fan per un procés d'arrencament de material mitjançant unes eines anomenades broques. Electroerosió també conegut com a Mecanitzat per Descàrrega Elèctrica o EDM (pel seu nom en anglès, Electrical Discharge Machining). El procés d'electroerosió consisteix en la generació d'un arc elèctric entre una peça i un elèctrode en un medi dielèctric per arrencar partícules de la peça fins a aconseguir reproduir-hi les formes de l'elèctrode. Tots dos, peça i elèctrode, han de ser conductors , per tal que pugui establir l'arc elèctric que provoqui l'arrencada de material. Peça de metall sinteritzat. Tractament tèrmic procés al qual se sotmeten els metalls o altres sòlids per tal de millorar les seves propietats mecàniques, especialment la duresa , la resistència i la tenacitat . Els materials als quals s'aplica el tractament tèrmic són, bàsicament, l' acer i la fosa , formats per ferro i carboni. També s'apliquen tractaments tèrmics diversos als sòlids ceràmics. Temperat procés al qual se sotmet a l' acer , concretament a peces o masses metàl·liques ja conformades al mecanitzat , per augmentar la seva duresa , resistència a esforços i tenacitat . El procés es porta a terme escalfant l'acer a una temperatura aproximada de 915 °C en el qual la ferrita es converteix en austenita , després la massa metàl·lica és refredada molt aviat (excepte alguns casos on el refredament és 'lent' acers autotemplables), submergint-ho o ruixant-ho amb aigua, en oli, aire positiu o en altres fluids o sals. Després del temple sempre se sol fer un revingut . Tremp procés que segueix al de temperat de l'acer . Té com a finalitat reduir les tensions internes de la peça originades pel tremp o per deformació en fred. Millora les característiques mecàniques reduint la fragilitat, disminuint lleugerament la duresa, això serà tant més acusat com més alta sigui la temperatura de revingut. Recuit té com a finalitat una temperatura que permeti obtenir plenament la fase estable a falta d'un refredament prou lent perquè es desenvolupin totes les reaccions completes. Nitruració en el qual es modifica la composició de l' acer incorporant nitrogen durant el procés de tractament tèrmic , l'escalfament, en una atmosfera rica en nitrogen. El seu objectiu principal és el d'augmentar la duresa superficial de les peces, a més d'augmentar la seva resistència a la corrosió ia la fatiga. Sinterització és el tractament tèrmic d'una pols o compactat metàl·lic o ceràmic a una temperatura inferior a la de fusió de la mescla, per incrementar la força i la resistència de la peça creant enllaços forts entre les partícules . En la fabricació de ceràmica , aquest tractament tèrmic transforma un producte en pols en un altre compacte i coherent. La sinterització s'utilitza de manera generalitzada per a produir formes ceràmiques d' alúmina , beril·li, ferrita i titanat. A la sinterització les partícules coalescència per difusió a l'estat sòlid a molt altes temperatures , però per sota del punt de fusió del compost que es desitja sinteritzat. En el procés, la difusió atòmica té lloc entre les superfícies de contacte de les partícules per tal que resultin químicament unides. Tractaments superficials. Acabat Elèctrics Electropoliment Abrasius Poliment Tecnologia química [ modifica ] Processos físics Processos químics Tractaments superficials Passivació hi ha moltes tècniques per a fomentar, enfortir o fins i tot crear artificialment una pel·lícula passivant en metalls, com per exemple el parkerizat o fosfatat , pavonat , anoditzat , etc. No obstant això, el terme procés de passivació o passivat de metalls normalment es reserva per a alguns pocs processos particulars encaminats a l'eliminació per oxidació química de materials estranys presents en superfícies metàl·liques i així enriquir selectivament del material que forma la pel·lícula passivant. D'aquesta manera, la pel·lícula passivant que es forma espontàniament serà de més gruix i més uniforme, la qual cosa presenta eventualment millors característiques de protecció contra la corrosió. La capa passivant és el resultat d'aquest procés químic, emprat per la indústria de la manufactura durant la producció d'alguns objectes o utensilis metàl·lics, incloent diversitat d' instruments quirúrgics , vàlvules i connexions de precisió d' acer inoxidable . Per pertànyer als processos d'acabats (o processos secundaris), són aplicats generalment en banys d'immersió quasi sempre en les etapes finals i posteriors a la manufactura. Tipus d'indústries [ modifica ] La indústria es pot classificar segons la quantitat de béns que usen per transformar els productes i segons el tipus de resultat final. La indústria pesant està pensada per permetre funcionar altres indústries, ja que s'encarrega de produir els materials de base. Així, la mineria , la indústria siderúrgica o la petroquímica ajuden que les matèries primeres (com el petroli ), siguin accessibles per a les fàbriques (per exemple produint plàstic). La indústria de béns d'equip ajuda igualment altres indústries, però fent màquines i transports per a les mercaderies. Dins d'aquest grup s'engloben les infraestructures (com ferrocarril o el sector aeronàutic), les empreses de materials de construcció o de l'automòbil, entre altres. Finalment l'anomenada indústria lleugera, que requereix menys inversió de matèries primeres i energia, produeix béns destinats al mercat general. En aquesta classificació s'inclouen les indústries d'alimentació, tèxtil, informàtiques, mobles , etc. El tipus de producte final fa que s'agrupin d'una manera o una altra. Per classes [ modifica ] Alguns dels principals sectors industrials són: Indústria alimentària té com a funció la transformació de primeres matèries de consum humà a productes amb una vida útil més prolongada fonamentada en la comprensió de fenòmens de la química dels aliments, la biologia i la física. Això es realitza amb diferents finalitats, el més important que aquestes matèries primeres puguin conservar el major temps possible, sense que perdin el seu valor nutritiu, reducció de costos quan es tracta de transport. deshidratació és l'exemple més comú: llet, fruites. La manera com es transformen els aliments influeix decisivament en les propietats que van a presentar. Així, si se li sotmet a un tractament tèrmic, per exemple la cocció, és d'esperar que la pèrdua d'aigua sigui la causant del fet que cruix al mossegar. Aquest és el cas de les galetes. Així mateix un canvi en les propietats de l'aliment també pot introduir efectes no desitjats. Seguint amb l'exemple, si aquesta galeta es deixa el temps suficient a l'aire lliure tendirà a absorbir la humitat perduda en el tractament tèrmic sofert, amb el que esdevindrà tova. D'altra banda, el procés experimentat durant l'obtenció de l'aliment, si es realitza en condicions inadequades, podria conduir a una pèrdua de determinats components: compostos volàtils, vitamines, fins i tot proteïnes. Els seus objectius són: Controlar les operacions dels processos industrials de fabricació, transformació o condicionament de matèries primeres Dissenyar i controlar sistemes de processament amb els menors impactes negatius sobre el medi ambient Utilitzar les ciències dels aliments per desenvolupar, millorar o oferir nous productes Dissenyar sistemes de qualitat que contribueixin a assegurar el valor nutritiu, la innocuïtat dels aliments Projectar, planificar, calcular i controlar les instal·lacions, maquinàries i instruments d'establiments industrials Assegurar al consumidor la innocuïtat de cada un dels productes alimentaris Indústria de l'entreteniment o indústria cultural és el conjunt d'empreses i institucions en què la principal activitat econòmica és la producció de cultura o d'oci de forma massiva i en sèrie basada en la repetició constant d'uns esquemes bàsics que mostren una sèrie de situacions i models irreals i inaccessibles a la gran majoria dels casos, amb una finalitat lucrativa. Es poden considerar mitjans de producció cultural: la televisió , la ràdio , els diaris i revistes , el cinema , la música , les editorials , el teatre , la dansa , els videojocs , els Parcs temàtics , etc. Tots aquests són elaborats buscant alhora augmentar el consum dels seus objectes culturals, modificar els hàbits socials, educar, informar i, finalment, transformar la societat. D'aquesta manera, tot objecte cultural és considerat un producte cultural amb un valor ètic i un valor estètic , a partir dels quals el mercat orienta la seva oferta mitjançant les lleis de l' oferta i de la demanda . D'aquesta manera, s'aprecia el 'esquematisme' de la indústria cultural que anteposa el valor mercantil dels productes a la seva qualitat cultural. L'expressió indústria cultural va ser emprada per primera vegada pels teòrics de l' Escola de Frankfurt : Theodor Adorno i Max Horkheimer en el llibre Dialektik der Aufklärung (dialèctica de la il·lustració) escrit en 1944 , un moment en què la cultura ja no necessita justificar-se socialment. En aquesta obra, Adorno i Horkheimer aprofundeixen sobre la reïficació de la cultura per mitjà de processos industrials. Assumeixen que el sistema d'economia concentrada és un sistema mercantil en el que la indústria cultural es mostra com un negoci que, al seu torn, reafirma el mateix sistema, de manera que els recursos tecnològics acaben per ser recursos de dominació sobre el receptor ( tecnocràcia ). Segons aquest sistema, la majoria de les necessitats estructurals de la societat moderna troben la seva satisfacció en la cultura de masses . Segons Zallo la Indústria Cultural és: 'un conjunt de branques, segments i activitats auxiliars industrials productores i distribuïdores de mercaderies amb continguts simbòlics, concebudes per un treball creatiu, organitzades per un capital que es valora i destinades finalment als mercats de consum amb una funció de reproducció ideològica i social. Segons Rei i altres, les indústries culturals són aquelles que abasten la creació i producció de béns i serveis comercialitzables amb continguts intangibles de naturalesa cultural. Són béns i serveis en els que s'integren formes de vida, valors, idees i que per efectes de la seva protecció requereixen una reglamentació de drets d'autor. És l'accés a determinats recursos (principalment econòmics) el que permet influir en la cultura ( Informe McBride ). En definitiva, segons alguns d'aquests autors la Indústria cultural és vista com una repressora dels instints i la individualitat de les persones, així com una eina que permet i promou la perpetuació del sistema capitalista. Indústria farmacèutica és el sector dedicat al desenvolupament, fabricació i preparació de productes químics medicinals per la prevenció o tractament de les malalties . Algunes empreses del sector fabriquen productes químics farmacèutics a granel (producció primària), i totes elles es preparen per al seu ús mèdic mitjançant mètodes coneguts col·lectivament com a producció secundària. Entre els processos de producció secundària, altament automatitzats, es troben la fabricació de fàrmacs dosificats, com a pastilles, càpsules o sobres per administració oral, solucions per injecció, òvuls i supositoris. [4] Els preparats tenen diferents presentacions i poden xuclar-se (com els caramels ) prendre's oralment (com els xarops ) o administrar-se en forma d'inhalacions amb aerosols dosificats, de gotes per al nas , orelles o ulls , o de cremes , pomades i locions aplicades a la pell . Algunes empreses també fabriquen anestèsics i mitjans de contrast utilitzats per visualitzar estructures corporals mitjançant rajos X o ressonància magnètica nuclear (RMN). Indústria tèxtil és el nom que es dóna al sector de l' economia dedicat a la producció de roba , fil , fibra i productes relacionats. Encara que des del punt de vista tècnic és un sector diferent, en les estadístiques econòmiques se sol incloure la indústria del calçat com a part de la indústria tèxtil. Els tèxtils són productes de consum massiu que es venen en grans quantitats. La indústria tèxtil genera gran quantitat de llocs de treball directes i indirectes, té un pes important en l'economia mundial. És un dels sectors industrials que més controvèrsies genera, especialment en la definició de tractats comercials internacionals. A causa principalment al seu efecte sobre les taxes d'ocupació. Indústria aeronàutica , indústria aericomercial o negoci aeronàutic, està formada per totes aquelles activitats vinculades al transport aeri civil que inclouen: Operadors o aerolínies , Agències de viatges, Aeroports, Infraestructura i Constructors d'aeronaus. Altres indústries relacionades són la indústria del petroli , de les assegurances, del turisme i de la seguretat. La indústria aericomercial és de grans volums de venda i de baixos marges d'utilitats. Té alts costos fixos i una demanda molt variable, sensible als cicles de l'economia i a factors externs. És un mercat molt competitiu, cosa que incentiva guerres de preus i competències per itineraris, fent fallida qui no tenen una estratègia de negoci intel·ligent basada en la flexibilitat i l'eficiència. De fet, la indústria ha acumulat milionàries pèrdues en els darrers anys producte de la competència, però també dels recents atemptats terroristes i l'alça en el valor del petroli . Depèn d'una exigent logística i servei, de manera que el suport en la tecnologia és clau per oferir servei al client i eficiència interna. La majoria de les línies àrees transporten càrrega i passatgers. Indústria metal·lúrgica el seu objectiu és l'obtenció i tractament dels metalls des de minerals metàl·lics, fins als no metàl·lics. També estudia la producció d' aliatges , el control de qualitat dels processos vinculats així com el seu control contra la corrosió. Indústria química s'ocupa de l'extracció i processament de les matèries primeres , tant naturals com sintètiques, i de la seva transformació en altres substàncies amb característiques diferents de les que tenien originalment, per satisfer les necessitats de les persones millorant la seva qualitat de vida. El seu objectiu principal és elaborar un producte de bona qualitat amb el cost més baix possible, i tractant d'ocasionar el menor dany possible al medi. Indústria del sexe és el terme donat a la indústria comercial de les empreses que donen feina a treballadors sexuals en diverses capacitats, generalment relacionades amb el que es descriu com entreteniment per a adults que inclou erotisme, ja que comprèn una sèrie de formes d' entreteniment relacionats amb el sexe, no es considera adequat per als nens . La indústria del sexe representa una part important de l' economia mundial i ha estat acreditat amb els avenços tecnològics a la multimèdia , Tals com vídeos casolans , DVD , pay-per-view , video streaming i vídeos sota demanda . Exemples dels tipus moderns de les empreses que operen a la indústria del sexe són Hustler (una revista mensual per a homes). SexTV: The Channel (un canal de televisió digital per cable). randimg.com (un popular web ), Artemis (un mega-bordell a alemanya ), i Ann Summers (un èxit de la cadena britànica de Sex shops ). Per consumidors [ cal citació ] [ modifica ] Les indústries es poden classificar de diferents maneres, en referència a diferents paràmetres . En aquest cas, hem classificat els tipus d'indústries segons els consumidors del producte que fabriquen. Si seguim aquest tipus de classificació, obtenim les següents indústries: Indústries de base [ modifica ] Les indústries de base, agafen les matèries primeres , i les manipulen fins a transformar-les en productes semielaborats. Després aquesta indústria , vendrà els seus productes a indústries que transformin aquests productes semielaborats, en productes finals. En aquest grup destaquen indústries de metall i de química pesant. Exemple: refineries ( química pesant). Indústries de béns d'equipament [ modifica ] Les indústries de béns d'equipament treballen amb aquests productes semielaborats, transformant-los en productes finals, que normalment van destinats encara a una altra indústria, perquè són béns que complementen a altres béns, tot i que també poden anar destinats directament al consumidor, si es tracta d'un client que vol una peça específica d'un vehicle per exemple, però no vol el vehicle sencer. Aquí podem trobar les indústries de metall que fabriquen màquines i material de transport. Indústries de béns de consum [ modifica ] Utilitzen diferents tipus de productes semielaborats i altres recursos que normalment no són de grans dimensions, per produir béns que van directament al consum de la població o al comerç d'altres països amb el transport. És el tipus d'indústria que coneixem més bé, perquè és de les que n'hi ha més, com per exemple, indústries d'alimentació, de perfumeria... Aquestes indústries, normalment es situen a prop dels nuclis urbans o on hi ha més població, perquè és on hi ha els mercats i els seus consumidors. Patrimoni industrial [ modifica ] Article principal: Patrimoni industrial Pont de Biscaia , Euskadi El patrimoni industrial , segons el TICCIH ( The International Committee For The Conservation Of The Industrial Heritage ), es compon de les restes de la cultura industrial que posseeixen un valor històric , tecnològic, social, arquitectònic o científic . Aquestes restes consisteixen en edificis i maquinària, tallers, molins i fàbriques, mines i llocs per processar i refinar, magatzems i dipòsits, llocs on es genera, es transmet i s'usa energia, mitjans de transport i tota la seva infraestructura, així com els llocs on es desenvolupen les activitats socials relacionades amb la indústria, tals com l'habitatge, el culte religiós o l'educació. [5] El patrimoni industrial, per tant, abasta no només els immobles (fàbriques, tallers, molins ...) estructures arquitectòniques i maquinària de producció (naus, xemeneies, locomotores ...), sinó també les vies de transport i comunicació per on arribaven les matèries primeres i es comercialitzaven els productes (ponts, ferrocarrils, estacions,...), les residències, centres associatius (ateneus,...) i assistencials dels treballadors (hospitals, sanatoris ...), els serveis públics (mercats, escoles,...) i, en última instància, els mateixos paisatges modificats per l'activitat extractiva i industrial. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya treballa activament en la conservació, estudi, difusió i dinamització del patrimoni industrial català. El conjunt dels 25 museus i centres patrimonials estesos al llarg del territori que constitueixen el Sistema Territorial del mNACTEC ha permès la salvaguarda d'edificis industrials representatius de diverses activitats econòmiques significatives a la història de la segorna revolució industrial. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya va acollir la seu internacional de TICCIH fins a l'any 2010 essent-ne president el director del centre Eusebi Casanelles i Rahola . Vegeu també [ modifica ] Arqueologia industrial Història de la indústria a Catalunya Colònia industrial Referències [ modifica ] ↑ « Llocs de treball. Totals. 2010-2012 Per branques d'activitat ». IDESCAT. [Consulta: 25 març 2013]. ↑ Oberg et al . 2000 , pàg. 1348-1349 ↑ MEC. « Mecanitzat en fresadora. ». Espanya: Ministeri d'Educació i Ciència , 2005. ↑ Enciclopèdia.cat, forma farmacèutica ↑ TICCIH Enllaços externs [ modifica ] Lèxic de la indústria del TERMCAT A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Indústria Registres d'autoritat GND : 4026779-9 NDL : 00570111 Obtingut de « https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Indústria&oldid=19376744 » Categoria : Indústria Categories ocultes : Articles amb referències puntuals demanades des de gener de 2016 Pàgines amb enllaç commonscat des de Wikidata 100 articles fonamentals Societat (Els 1000 de META) Control d'autoritats Menú de navegació Eines personals Sense sessió iniciada Discussió per aquest IP Contribucions Crea un compte Inicia la sessió Espais de noms Pàgina Discussió Variants Vistes Mostra Modifica Mostra l’historial Més Cerca Navegació Portada Article a l'atzar Articles de qualitat Comunitat Portal viquipedista Canvis recents La taverna Contacte Xat Donatius Ajuda Eines Què hi enllaça Canvis relacionats Pàgines especials Enllaç permanent Informació de la pàgina Element a Wikidata Citau aquest article Imprimeix/exporta Crear un llibre Baixa com a PDF Versió per a impressora En altres projectes Commons En altres idiomes Аҧсшәа Afrikaans Alemannisch Aragonés العربية مصرى অসমীয়া Asturianu Azərbaycanca Башҡортса Žemaitėška Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български বাংলা Brezhoneg Bosanski Буряад Нохчийн Cebuano کوردی Corsu Čeština Kaszëbsczi Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch Zazaki Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Võro Français Nordfriisk Furlan Frysk Gaeilge Galego עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Kreyòl ayisyen Magyar Interlingua Bahasa Indonesia Ilokano Ido Íslenska Italiano 日本語 Patois Basa Jawa ქართული Қазақша Kalaallisut ಕನ್ನಡ 한국어 Къарачай-малкъар Kurdî Latina Lëtzebuergesch Лезги Limburgs ລາວ لۊری شومالی Lietuvių Latviešu Malagasy Олык марий Македонски മലയാളം Монгол मराठी Bahasa Melayu Mirandés မြန်မာဘာသာ مازِرونی Plattdüütsch नेपाली नेपाल भाषा Nederlands Norsk nynorsk Norsk Novial Occitan ਪੰਜਾਬੀ Polski Piemontèis پنجابی پښتو Português Runa Simi Română Русский Русиньскый Саха тыла Sardu Sicilianu Scots Srpskohrvatski / српскохрватски Simple English Slovenčina Slovenščina ChiShona Soomaaliga Shqip Српски / srpski Basa Sunda Svenska Kiswahili தமிழ் తెలుగు ไทย Tagalog Türkçe Xitsonga Татарча/tatarça Українська اردو Oʻzbekcha/ўзбекча Vèneto Vepsän kel’ Tiếng Việt Winaray Wolof 吴语 ייִדיש Yorùbá 中文 Bân-lâm-gú 粵語 Modifica els enllaços La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 24 des 2017 a les 21:09. El text està disponible sota la Llicència de Creative Commons Reconeixement i Compartir-Igual . es poden aplicar termes addicionals. Vegeu les Condicions d'ús . Wikipedia® (Viquipèdia™) és una marca registrada de Wikimedia Foundation, Inc . Política de privadesa Quant al projecte Viquipèdia Renúncies Desenvolupadors Declaració de cookies Versió per a mòbilshttps://pt.wikipedia.org/wiki/Industriais
  Lista de tipos de indústrias – Wikipédia, a enciclopédia livre Lista de tipos de indústrias Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. (Redirecionado de Industriais ) Ir para: navegação , pesquisa Esta página ou secção não cita fontes confiáveis e independentes , o que compromete sua credibilidade (desde janeiro de 2018) . Por favor, adicione referências e insira-as corretamente no texto ou no rodapé ... Q R S T U V W X Y Z A [ editar | editar código-fonte ] Indústria de abrasivos Indústria aeroespacial Indústria aeronáutica indústria agroalimentar Indústria agroquímica Indústria alimentícia / indústria alimentar / indústria de alimentos Indústria de alta tecnologia Indústria automobilística / indústria de automóveis Indústria agropecuarista B [ editar | editar código-fonte ] Indústria bancária Indústria de bebidas Indústria bélica / Indústria de defesa Indústria de brinquedos C [ editar CACHE

Lista de tipos de indústrias – Wikipédia, a enciclopédia livre Lista de tipos de indústrias Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. (Redirecionado de Industriais ) Ir para: navegação , pesquisa Esta página ou secção não cita fontes confiáveis e independentes , o que compromete sua credibilidade (desde janeiro de 2018) . Por favor, adicione referências e insira-as corretamente no texto ou no rodapé . Conteúdo sem fontes poderá ser removido . — Encontre fontes: Google ( notícias , livros e acadêmico ) Esta é uma lista que reúne tipos de indústrias . Índice: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A [ editar | editar código-fonte ] Indústria de abrasivos Indústria aeroespacial Indústria aeronáutica indústria agroalimentar Indústria agroquímica Indústria alimentícia / indústria alimentar / indústria de alimentos Indústria de alta tecnologia Indústria automobilística / indústria de automóveis Indústria agropecuarista B [ editar | editar código-fonte ] Indústria bancária Indústria de bebidas Indústria bélica / Indústria de defesa Indústria de brinquedos C [ editar | editar código-fonte ] Indústria do calçado / indústria calçadista indústria cafeeira / Indústria do café Indústria de cerâmica / indústria oleira Indústria de cimento Indústria cinematográfica / indústria do cinema Indústria corticeira Indústria da construção civil Indústria do couro / curtume / indústria coureira Indústria de cosmeticos / / Indústria da beleza Indústrias criativas E [ editar | editar código-fonte ] Indústria elétrica Indústria eletro-eletrônica Indústria energética / indústria de energia Indústria do entretenimento Indústria extrativa / indústria extrativista F [ editar | editar código-fonte ] Indústria façonista Indústria farmacêutica / indústria farmoquímica Indústria ferroviária Indústria de fiação Indústria fonográfica / indústria discográfica G [ editar | editar código-fonte ] Indústria geral Indústria gráfica H [ editar | editar código-fonte ] Indústria hoteleira I [ editar | editar código-fonte ] Indústria de iluminação Indústria de instrumentos musicais J [ editar | editar código-fonte ] Indústria de jóias L [ editar | editar código-fonte ] Indústria de laticínios M [ editar | editar código-fonte ] Indústria madeireira Indústria de malha / malharia Indústria de maquinaria Indústria metal-mecânica / Indústria metalomecânica Indústria metalúrgica Indústria de mineração / indústria mineradora Indústria da moda / indústria do vestuário Indústria de moldes Indústria motociclística Indústria moveleira / indústria de móveis Industrias de massas O [ editar | editar código-fonte ] Indústria ótica P [ editar | editar código-fonte ] Indústria papeleira / indústria do papel Indústria paraquímica Indústria pesada Indústria petroquímica Indústria pornográfica Q [ editar | editar código-fonte ] Indústria química R [ editar | editar código-fonte ] Indústria de refino / indústria de refinação / refinaria Indústria de refrigeração Indústria robótica S [ editar | editar código-fonte ] Indústria siderúrgica / siderurgia Indústria de software T [ editar | editar código-fonte ] Indústria tabaqueira / indústria fumageira / indústria do fumo Indústria térmica Indústria têxtil / indústria de tecelagem Indústria de tintas Indústria de transformação Indústria do turismo V [ editar | editar código-fonte ] Indústria vidreira / Indústria do vidro Indústria vinícola Ver também [ editar | editar código-fonte ] Indústria Setor primário Setor secundário Setor terciário Este artigo sobre negócios , indústria , ou organização é um esboço . Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-o . v • e Obtida de ' https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_de_tipos_de_indústrias&oldid=51162622 ' Categorias : Indústria Listas de economia Indústrias Categorias ocultas: !Artigos que carecem de fontes desde janeiro de 2018 !Esboços sobre negócios !Esboços maiores que 1000 bytes Menu de navegação Ferramentas pessoais Não autenticado Discussão Contribuições Criar uma conta Entrar Domínios Artigo Discussão Variantes Vistas Ler Editar Editar código-fonte Ver histórico Mais Busca Navegação Página principal Conteúdo destacado Eventos atuais Esplanada Página aleatória Portais Informar um erro Loja da Wikipédia Colaboração Boas-vindas Ajuda Página de testes Portal comunitário Mudanças recentes Manutenção Criar página Páginas novas Contato Donativos Imprimir/exportar Criar um livro Descarregar como PDF Versão para impressão Ferramentas Páginas afluentes Alterações relacionadas Carregar ficheiro Páginas especiais Hiperligação permanente Informações da página Elemento Wikidata Citar esta página Noutros idiomas Adicionar hiperligações Esta página foi editada pela última vez à(s) 14h02min de 31 de janeiro de 2018. Este texto é disponibilizado nos termos da licença Creative Commons - Atribuição - Compartilha Igual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0) . pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais detalhes, consulte as condições de uso . Política de privacidade Sobre a Wikipédia Avisos gerais Programadores Declaração sobre cookies Versão móvelhttps://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
  Indústria – Wikipédia, a enciclopédia livre Indústria Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Nota: Industrial redireciona para este artigo. Para o asteroide, veja 389 Industria . Para outros significados, veja Industrial (desambiguação) . Composição do PIB por setor . Indústria é uma atividade econômica surgida na Primeira Revolução Industrial, no fim do século XVIII ... Indústria – Wikipédia, a enciclopédia livre Indústria Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir ... . Indústria é uma atividade econômica surgida na Primeira Revolução Industrial, no fim do século ... principais tipos de indústria e suas descrições [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 7 ] [ 8 ] Tipo de indústria Descrição Indústria de base Transformam matéria-prima bruta em matéria-prima processada, para a utilização por outras indústrias. Indústria de bens intermediários [ 2 ] Produzem máquinas e equipamentos CACHE

Indústria – Wikipédia, a enciclopédia livre Indústria Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Nota: Industrial redireciona para este artigo. Para o asteroide, veja 389 Industria . Para outros significados, veja Industrial (desambiguação) . Composição do PIB por setor . Indústria é uma atividade econômica surgida na Primeira Revolução Industrial, no fim do século XVIII e início do século XIX, na Inglaterra, e que tem por finalidade transformar matéria-prima em produtos comercializáveis, utilizando para isto força humana, máquinas e energia. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] A Revolução Industrial, por sua vez, surgiu da transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial da segunda metade do século XVIII. [ 5 ] Esta Primeira foi baseada em vapor, [ 6 ] carvão e ferro, mas a partir de 1860 surge a Segunda Revolução Industrial, empregando aço, energia elétrica e produtos químicos, e simultaneamente o capitalismo industrial se tornou capitalismo financeiro. [ 5 ] [ 6 ] A partir de 1970 ocorre a Terceira Revolução Industrial, com o desenvolvimento da informática. [ 5 ] Índice 1 Tipos 2 Fatores locacionais 3 Organização do trabalho 3.1 Taylorismo 3.2 Fordismo 3.3 Toyotismo 4 Mundo 4.1 Brasil 5 Setores 6 Ver também 7 Referências 8 Ligações externas Tipos [ editar | editar código-fonte ] As indústrias são divididas em grupos: [ 1 ] [ 2 ] [ 7 ] Os principais tipos de indústria e suas descrições [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 7 ] [ 8 ] Tipo de indústria Descrição Indústria de base Transformam matéria-prima bruta em matéria-prima processada, para a utilização por outras indústrias. Indústria de bens intermediários [ 2 ] Produzem máquinas e equipamentos utilizados nas indústrias de bens de consumo. [ 2 ] Indústria de bens de consumo Transformam matéria-prima fabricada pela indústria de base em itens para o consumidor final. Podem ser subdivididas em três subgrupos, de acordo com o que produzem: bens duráveis . bens semi-duráveis. bens não-duráveis. Encontram-se muito dispersas geograficamente,5 situadas próximos ao centros urbanos, para proporcionar maior acesso pelos consumidores. [ 7 ] Fatores locacionais [ editar | editar código-fonte ] O carvão mineral foi um dos mais importantes fatores locacionais durante a Primeira Revolução Industrial, uma vez que era a principal fonte energética da época. [ 9 ] São os fatores que determinam a instalação de indústrias em determinado local. [ 9 ] Cada tipo de indústria precisa de alguns fatores mais intensamente do que de outros. [ 9 ] Todos os ramos industriais necessitam fundamentalmente de boa rede de transportes e de telecomunicações. [ 9 ] Mas, por exemplo: indústrias de base precisam mais de disponibilidade de matérias-primas e energia (ou facilidade de recepção destes) do que outras coisas. indústrias de alta tecnologia requerem mão-de-obra altamente qualificada. indústrias de bens de consumo dão importância à proximidade de um mercado consumidor amplo. etc. [ 9 ] Estes fatores variam ao longo da história, e por isto os atuais fatores não são os mesmos dos primórdios da industrialização. [ 9 ] Por exemplo, na Primeira Revolução Industrial, um dos mais importantes fatores eram as reservas de carvão mineral, a principal fonte energética da época. [ 9 ] Atualmente, entretanto, o carvão não tem importância para indústrias que não sejam a siderúrgica – apesar de que mesmo assim, a importância para esta reduziu-se muito. [ 9 ] Organização do trabalho [ editar | editar código-fonte ] Taylorismo [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: Taylorismo É um conjunto de métodos de produção industrial onde o funcionário deve apenas desenvolver suas tarefas simples e repetitivas o mais rapidamente possível, sem necessidade de saber algo além disto no processo produtivo, deixando o conhecimento do processo produtivo exclusivamente sob responsabilidade dos gerentes. [ 6 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] Isto também facilita demissões e contratações, [ 14 ] acirrando a concorrência entre os operários. A separação rigorosa entre produção e desenvolvimento, entretanto, foi um dos fatores que causou a decadência deste modelo: cabe aos trabalhadores o aumento da produtividade da indústria, mas certamente não são os operários desqualificados e desmotivados que organizam isto. [ 15 ] A solução cabe então ao setor de desenvolvimento, que consegue apenas melhorar por meio da criação de mecanismos mais complexos, e portanto mais difíceis para serem operados pelos funcionários sem qualificação. [ 15 ] A lógica era rígida demais para se aperfeiçoar ao longo do tempo. [ 15 ] Fordismo [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: Fordismo É o modelo de produção instituído pelo estadunidense Henry Ford em 1914 [ 16 ] que é a variante mecanizada do taylorismo, onde acrescenta-se às características do modelo anterior o ajuste dos operários às máquinas. [ 12 ] [ 13 ] Consiste em aumentar a produção por meio do aumento da eficiência, repassar a diminuição dos custos de produção decorrente do aumento da eficiência para os consumidores e assim vender mais, o que permite manter o baixo preço do produto. [ 11 ] [ 17 ] O aumento da eficiência se deu, em sua fábrica, pelo aperfeiçoamento da Linha de Montagem: os trabalhadores realizavam apenas uma função específica, portanto não necessitando de qualificação, e para tal ficavam parados em frente a uma esteira rolante que trazia as peças, como em uma empacotadora de carne, de onde a ideia surgiu. [ 10 ] [ 11 ] [ 16 ] [ 18 ] [ 19 ] Com isto, a indústria precisava de apenas uma pequena quantia de trabalhadores especializados e uma enorme de operários não-qualificados. [ 20 ] A maior inovação, entretanto, era a fragmentação do processo produtivo, o que permitia que os engenheiros encontrassem mais facilmente os problemas e que fossem feitas alterações em apenas parte do processo. [ 20 ] O fordismo teve seu auge da metade da década de 50 até o fim da de 60, e já no começo dos anos 70 mostrou-se enfraquecido e seriamente contraditório. [ 21 ] A crise deste modelo é creditada a dois fatores distintos: pode ser devido ao seu sucesso, que pode ter atingido já o máximo que o modelo poderia oferecer. ou causada pela mudança dos padrões de consumo. [ 14 ] Toyotismo [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: Toyotismo É um modelo de produção criado por Taiichi Ohno [ 22 ] nas fábricas da Toyota, logo após a Segunda Guerra Mundial, motivado pela incapacidade do Japão adotar o fordismo, que requer produção e consumos em massa, impossíveis em um país com pequeno mercado consumidor e pouca produção de matérias-primas. [ 23 ] [ 24 ] Neste modelo, o trabalhador pode escolher a melhor forma de realizar seu trabalho, é capacitado a qualificar suas obrigações e capacidades, e trabalha em equipes que se autogerenciam e são totalmente responsáveis pelo que produzem e por seus integrantes. [ 6 ] [ 19 ] [ 25 ] Esta autogerência significa que todos são supervisores dos outros, e que por isto o controle sobre o operário é muito mais intenso [ 24 ] – não significando que todos são líderes, pois apenas um o é. [ 26 ] Busca-se produzir apenas o necessário no momento em que for demandado (just in time), reduzindo assim os estoques. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] Nesta pequena produção, busca-se a maximização da qualidade. [ 23 ] [ 24 ] Entretanto, isto, para manter o sistema capitalista, estimula redução da vida útil do produto ou aprimoramento de qualidade em parte supérfluas, como a embalagem. [ 27 ] Mundo [ editar | editar código-fonte ] As maiores concentrações de indústrias no mundo estão na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, apesar de eventualmente surgir um ou outro foco de importância relativa. [ 3 ] Na Europa, a região chamada “triângulo vital” é a mais industrializada. [ 3 ] O Japão disputa com a Alemanha o lugar de segunda potência industrial. [ 3 ] Os Estados Unidos são a maior potência industrial da atualidade, com seu Nordeste, incluindo a área dos Grandes Lagos, sendo a mais antiga e importante região industrial do planeta. [ 3 ] Mais recentemente, a orla da Califórnia e o Golfo do México tornaram-se também áreas com grande quantidade de indústrias. [ 3 ] A crise do petróleo favoreceu as indústrias japonesas que adotavam o toyotismo, pois este modelo requeria menos consumo energético, devido à produção apenas quando necessária. [ 23 ] Na América Latina, devido à grande crise dos anos 30, os regimes populistas criaram a estratégia de substituição das importações, que foi aplicada em outros países nos anos 50 (como a Coreia do Sul). [ 12 ] Essa estratégia basicamente consistia em investir o lucro das exportações primárias na criação de indústrias montadas com equipamentos comprados dos países desenvolvidos, e proteger estas novas indústrias com barreiras alfandegárias. [ 12 ] México, Argentina e Brasil passaram por esta fase, acrescentando a ela relações salariais semifordistas reguladas pelo corporativismo. [ 13 ] Brasil [ editar | editar código-fonte ] Ver artigo principal: Indústria no Brasil Mais de 70% da produção industrial do Brasil está na região Sudeste, e 51,8% da produção nacional tendo como responsável o estado de São Paulo, que detém 40,3% dos estabelecimentos industriais. [ 8 ] A industrialização no Brasil se deu do meio da década de 1950 até o fim da década de 1970, focada em substituição das importações, liderada pelo Estado e com participação estrangeira. [ 28 ] Assim, houve uma extraordinária transformação industrial no país nas três décadas após o fim da 2ª Guerra Mundial, tendo um desempenho impressionante mesmo quando comparado com outros países da época, quando a economia mundial passava por intenso crescimento. [ 28 ] Há quatro interpretações que explicam a industrialização do Brasil: [ 29 ] teoria dos choques adversos: a industrialização do Brasil deveu-se a estímulos à produção industrial vindos de dificuldades no comércio internacional e a uma política interna expansionista. [ 29 ] ótica da industrialização liderada pelas exportações: a indústria brasileira crescia juntamente com as exportações no período em que estas cresciam, e decaía quando as exportações decaíam. [ 29 ] visão do capitalismo tardio: o desenvolvimento industrial do país foi uma etapa do desenvolvimento de uma economia agrícola de exportação. [ 29 ] ótica da industrialização intencionalmente promovida por políticas do governo: a proteção concedida à indústria é que gerou o setor industrial nacional. [ 29 ] O processo de expansão do capitalismo monopolista no Brasil tem sido realizado pela subordinação e dependência da agricultura em relação à indústria. [ 30 ] O fordismo desenvolveu-se no país com estilos diferentes, em função do regime político e das políticas econômicas vigentes. [ 31 ] A produção e consumo de massa têm se restringido ao Sul e Sudeste. [ 31 ] A fase inicial de desenvolvimento industrial e gerencial ocorreu em regimes populistas, que originaram formas paternalistas de relações entre trabalho, capital e Estado. [ 31 ] Com a ditadura, surgiram formas muito diferentes de gerenciamento da produção, e o período identificou-se fortemente com o fordismo clássico. [ 31 ] Com a democratização política na década de 80, o padrão alterou-se, ocorrendo modernização paralela a mudanças nas economias avançadas, incluindo adoção de sistemas de produção flexíveis. [ 31 ] Isto porquê os mercados de exportação tornaram-se mais atraentes, e assim houve estímulo para modernização tecnológica e organizacional, fazendo os processos de produção ligados à exportação atualizarem-se mais amplamente e rapidamente, e guiando investimentos em qualidade e produtividade praticamente apenas neste sentido. [ 31 ] Nessa época, houve maior demanda por trabalhadores mais qualificados nas empresas que adotaram novos métodos de produção. [ 31 ] Após a abertura comercial e a implantação do Plano Real, houve investimentos na indústria durante o triênio 1995-97. [ 32 ] [ 33 ] Com estes investimentos, nesta década, surgiu o toyotismo no Brasil. [ 26 ] Setores [ editar | editar código-fonte ] Esta página ou secção cita fontes fiáveis e independentes , mas que não cobrem todo o conteúdo, o que compromete a verificabilidade (desde fevereiro de 2012) . Por favor, insira mais referências no texto . Material sem fontes poderá ser removido . — Encontre fontes: Google ( notícias , livros e acadêmico ) Ver artigo principal: Organização industrial Modelo de setores de Clark (1950) (em inglês). A indústria, no sentido de manufatura, tornou-se um setor fundamental da produção e do trabalho em países norte-americanos e europeus durante a Revolução Industrial , o que acabou com as antigas economias mercantil e feudal através de muitos avanços tecnológicos rápidos e sucessivos, como a produção de aço e carvão . Ela é auxiliada pelos avanços tecnológicos, e tem continuado a desenvolver-se em novos tipos e setores mesmo nos dias de hoje. Os países industrializados, em seguida, assumiram uma política econômica capitalista . Ferrovias e navios a vapor começaram rapidamente a criar ligações com mercados mundiais anteriormente inalcançáveis, permitindo que as empresas privadas se desenvolvessem a níveis até então inéditos de tamanho e riqueza . Após a Revolução Industrial , cerca de um terço da produção econômica do mundo derivava de indústrias de transformação, mais do que a participação da agricultura . A indústria está dividida em quatro setores. Eles são: Setor Definição Primário Envolve a extração de recursos diretamente da Terra, incluindo agricultura, mineração e madeireira. Eles não processam os produtos de forma nenhuma. enviam para as fábricas para ter lucro. Secundário Esse grupo envolve-se no processamento de produtos vindos de muitas indústrias primárias. Inclui todas as indústrias. aquelas que refinam metais, produzem móveis ou empacotam produtos agropecuários como a carne. Terciário Esse grupo foca-se no oferecimento de serviços. Inclui professores, administradores e outros serviços do gênero. Quaternário Esse grupo se concentra na pesquisa científica e tecnologia. Inclui cientistas. [ 34 ] Existem muitos outros tipos de indústrias e frequentemente são organizadas em diferentes classes ou setores, recebendo uma grande variedade de classificações. Os sistemas de classificação da indústria usados pelo governo normalmente dividem as indústrias em três setores: agricultura, manufatura e serviços. O setor primário é formado pela agricultura , mineração e extração de matérias-primas. O setor secundário é a de manufaturas. O setor terciário foca a produção de serviços. Algumas vezes, fala-se em setor quaternário , que consiste de serviços intelectuais como a pesquisa e desenvolvimento (P&D). Sistemas de classificação baseados no mercado tais como o Global Industry Classification Standard [ 35 ] e o Industry Classification Benchmark [ 36 ] são usados nas finanças e pesquisa de mercado . Esses sistemas de classificação normalmente dividem as indústrias de acordo com a similaridade de funções e mercados e identificam negócios que produzem produtos relacionados. Ver também [ editar | editar código-fonte ] História da industrialização no Brasil Lista de tipos de indústrias Qualidade Seis Sigma Just in time Desindustrialização Referências ↑ a b c «Tipos de indústria» . Mundo Educação . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . As indústrias fazem parte da humanidade desde a Primeira Revolução Industrial que teve início no final do século XVIII e começo do século XIX na Inglaterra. [...] A indústria está incumbida de transformar a matéria-prima em um produto com a finalidade de ser comercializado para pessoas ou outras indústrias, isso ocorre com a indispensável participação da força de trabalho humana, incluindo as máquinas e a energia. A atividade econômica em questão recebe inúmeras classificações, porém podem ser divididas basicamente em dois tipos: indústria de base e de bens de consumo. Indústria de base São aquelas que atuam na transformação de matéria-prima bruta em matéria-prima para outras indústrias[...]. Indústria de bens de consumo Nessa categoria industrial o objetivo é a produção direcionada ao consumidor final, para a fabricação de mercadorias que atenda esse mercado é preciso utilizar matéria-prima oriunda da indústria de base. Esse tipo de indústria divide-se em: Indústria de bens duráveis[...].Indústria de bens semi-duráveis[...]. Indústria de bens não-duráveis[...]. ↑ a b c d e «Tipos de Indústrias» . Brasil Escola . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . A atividade industrial consiste no processo de produção que visa transformar matérias-primas em mercadoria através do trabalho humano e, de forma cada vez mais comum, utilizando-se de máquinas. […] As indústrias de bens de produção, também chamadas de indústrias de base ou pesadas, são responsáveis pela transformação de matérias-primas brutas em matérias-primas processadas, sendo a base para outros ramos industriais. […] As indústrias de bens intermediários caracterizam-se pelo fornecimento de produtos beneficiados. Elas produzem máquinas e equipamentos que serão utilizados nos diversos segmentos das indústrias de bens de consumo. […] As indústrias de bens de consumo têm sua produção direcionada diretamente para o mercado consumidor, ou seja, para a população em geral. Também ocorre a divisão desse tipo de indústria conforme sua atuação no mercado, elas são ramificadas em indústrias de bens duráveis e de bens não duráveis. Indústrias de bens duráveis – são as que fabricam mercadorias não perecíveis. […] Indústrias de bens não duráveis – produzem mercadorias de primeira necessidade e de consumo generalizado, ou seja, produtos perecíveis. ↑ a b c d e f g «Ficha Informativa - Indústria» (PDF) . Escola Básica Padre Donaciano de Abreu Freire . 2009 . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . Conjunto de actividades de transformação que participam na produção de um bem, e que implicam um grande consumo de energia e a ocupação de mão-de-obra qualificada.[...]” […] As indústrias de bens de consumo Trata-se de indústrias destinadas a satisfazer as necessidades dos consumidores, fornecendo produtos para consumo directo e final, isto é, sem finalidades produtivas. […] As indústrias de bens de consumo[...] encontram-se geograficamente muito dispersas. […] As maiores concentrações industriais do mundo ocorrem na Europa, América do Norte e Japão, embora surjam noutras regiões focos mais ou menos importantes de industrialização. Na Europa, a região mais industrializada é a do chamado «triângulo vital», que vai do centro da Grã-Bretanha até ao norte da Península Itálica. Na América do Norte, os Estados Unidos são hoje a maior potência industrial do mundo. O Nordeste, incluindo a zona dos Grandes Lagos, constitui a mais antiga e mais importante região industrial de todo e Globo. Recentemente, a orla costeira da Califórnia e a faixa do Golfo do México tornaram-se também regiões de forte concentração industrial. O Japão disputa com a Alemanha o lugar de segunda potência industrial do mundo, a seguir aos E.U. de extrema diversidade e utilizando uma tecnologia das mais avançadas do mundo, a produção industrial japonesa invadiu o mercado mundial, competindo com os países há muito industrializados. ↑ Luiz Gonzaga de Souza (2005). «Economia Industrial» . Economia Industrial . eumed.net . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . No dia a dia da economia industrial, a palavra indústria está caracterizada por diversos significados, desde uma empresa de pequeno porte, até uma fábrica de qualquer tamanho de um parque industrial, que trabalhe com atividade de transformação, que usem maquinarias que tenham como objetivo criar um terceiro produto. ↑ a b c «Capitalismo e revoluções das novas tecnologias» . UOL Educação . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . O capitalismo industrial é uma nova fase desse sistema econômico, que surge em meio a um processo de revoluções políticas e tecnológicas, na segunda metade do século 18. Com essa nova fase é superado o capitalismo comercial, também chamado de mercantilismo, que surgiu em fins do século 14 e vigorou até então. […] As máquinas passaram a ser utilizadas em larga escala, tornando ultrapassados os métodos de produção anteriores, de caráter artesanal. Esse processo ficou conhecido como Revolução Industrial e teve seu início na Inglaterra. […] A primeira Revolução Industrial Esse modelo de capitalismo começou a se desenvolver a partir de 1760, quando a Inglaterra viveu a primeira Revolução Industrial. O que marca essa fase é a invenção do tear mecânico e da máquina a vapor, o uso de carvão e do ferro. [...] A partir de 1860, outros países investiram também na formação de suas indústrias, numa fase que é denominada de segunda Revolução Industrial. Assim, França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Estados Unidos e Japão iriam, até o começo do século 20, aplicar grandes capitais na produção de aço, energia elétrica e produtos químicos. Durante essa fase, também, o capitalismo industrial se transformou em capitalismo financeiro, quando empresas e bancos se uniram, para obterem maiores lucros. […] Por fim, a partir da década de 1970, o capitalismo financeiro passou por uma nova fase, chamada por alguns economistas de terceira Revolução Industrial. Essa fase decorre da Era da Informática, ou seja, do desenvolvimento dos microcomputadores e da ampliação crescente da oferta de informação, que deu um salto com a popularização da Internet, nos anos de 1990. ↑ a b c d «PRODUÇÃO EM MASSA OU ENXUTA?» . GeoMundo . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . O processo de industrialização foi mais evidente na Inglaterra com a Revolução Industrial. A primeira fase dessa revolução foi marcada pelo aparecimento da máquina a vapor [...]. […] Na Segunda Revolução Industrial houve a introdução de outras tecnologias para otimizar a produção de energia sem ser a vapor - a eletricidade e o petróleo. […] Taylor acreditava que o aperfeiçoamento se conquista com a especialização. Pensando assim, ele propõe a divisão do trabalho em tarefas específicas, com execução repetitiva e contínua, no ritmo da máquina […]. […] Ao contrário do sistema de massa, essa outra concepção de produção delega aos trabalhadores a ação de escolher qual a melhor maneira de exercerem seus trabalhos[...]. Com isso, o trabalhador deve ser capacitado, para qualificar suas habilidades e competências, que antes não eram necessárias. […] Dois conceitos inovadores que surgiram na Toyota merecem destaque: equipe de trabalho (team work) e qualidade total. Em uma fábrica 'enxuta' todo o trabalho é feito por equipes. Quando um problema aparece, toda a equipe é responsável. Quando ocorre um defeito na montagem de uma peça, a equipe de montagem se organiza na busca de maneiras de resolver o problema. Há uma cobrança entre os pares para que cada membro atue de uma maneira que não prejudique os companheiros. Algumas fábricas delegam à equipe a função de demitir ou aceitar novos funcionários. ↑ a b c «Tipos de Indústrias» . Alunos Online . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . Essencialmente, indústria significa atividades humanas que realizam a transformação de matéria-prima em algum produto que pode ou não ser comercializado. Porém, a indústria moderna realiza a transformação de matéria-prima, com a utilização de mão-de-obra, máquinas e energia. em bens de consumo. Apesar dessa característica, as indústrias são classificadas de forma distinta. […] Indústria de bens de consumo As indústrias de bens de consumo atuam em atividades que visam abastecer o mercado que atende o consumidor final. As mercadorias concebidas nesse tipo de indústria são oriundas das indústrias de bens de produção e também da agricultura. Essas são localizadas próximo aos centros urbanos a fim de proporcionar maior acesso aos consumidores. As indústrias de bens de consumo são classificadas de acordo as mercadorias que produzem, assim, se diferem em: Indústrias de bens duráveis: atuam na produção de mercadorias de grande vida útil, nessa categoria está a indústria de automobilística e eletroeletrônica. Indústria de bens não-duráveis: atua na produção de bens de consumo perecíveis, exemplo: a indústria alimentícia, vestuário e todos aqueles que envolvem extinção. ↑ a b «Tipos de indústrias» . Colégio WEB . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . Bens de produção ou indústria de base: é o tipo de indústria que transformam matéria-prima bruta para outras indústrias.[...] Bens de consumo: é o tipo de indústria que destina a sua produção para o mercado consumidor, ou seja, para o consumo da população.No Brasil, a região Sudeste é a mais industrializada, representando 70% do total do valor da produção industrial do Brasil. sendo o Estado de São Paulo o principal destaque da região, representando 51,8% do valor da produção industrial do país, e possuindo aproximadamente 40,3% do total dos estabelecimentos industriais do Brasil. ↑ a b c d e f g h «A industrialização, o crescimento urbano e o meio ambiente» . GeoMundo . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . Fatores locacionais são os fatores que viabilizam a instalação de indústrias num determinado lugar. Para cada tipo de indústria pesa mais um fator e menos outro. Para indústrias de base pesa mais a disponibilidade de matérias-primas e de energia ou a facilidade de recepção desses recursos naturais. A existência de mão-de-obra altamente qualificada pesa mais para a instalação de indústrias de alta tecnologia. A proximidade de um amplo mercado consumidor é mais importante para indústrias de bens de consumo. Agora, para todos os ramos industriais é fundamental a existência de boa rede de transportes e de telecomunicações. […] Não podemos afirmar que os fatores locacionais ainda são os mesmos que existiam nos primórdios da industrialização porque o peso de determinado fator para a localização industrial varia ao longo da história. Nos séculos XVIII e XIX, durante a primeira Revolução Industrial, um dos fatores mais importantes para a localização das indústrias eram as reservas de carvão mineral, a mais importante fonte de energia na época. Hoje, o carvão não é mais importante, a não ser para a indústria siderúrgica, e, mesmo assim, com a melhoria dos sistemas de transportes, é possível instalar siderúrgicas distante das minas de carvão e ferro. O Japão, por exemplo, é grande produtor de aço sem dispor desses recursos. Já para as indústrias típicas da revolução técnico-científica, a mão-de-obra com alto nível de qualificação é o fator locacional mais importante. ↑ a b «Taylorismo e Fordismo» . Brasil Escola . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915), engenheiro mecânico, desenvolveu um conjunto de métodos para a produção industrial que ficou conhecido como taylorismo. De acordo com Taylor, o funcionário deveria apenas exercer sua função/tarefa em um menor tempo possível durante o processo produtivo, não havendo necessidade de conhecimento da forma como se chegava ao resultado final.Sendo assim, o taylorismo aperfeiçoou o processo de divisão técnica do trabalho, sendo que o conhecimento do processo produtivo era de responsabilidade única do gerente, que também fiscalizava o tempo destinado a cada etapa da produção. Outra característica foi a padronização e a realização de atividades simples e repetitivas. […] Henry Ford (1863 – 1947), por sua vez, desenvolveu o sistema de organização do trabalho industrial denominado fordismo. A principal característica do fordismo foi a introdução das linhas de montagem, na qual cada operário ficava em um determinado local realizando uma tarefa específica, enquanto o automóvel (produto fabricado) se deslocava pelo interior da fábrica em uma espécie de esteira. Com isso, as máquinas ditavam o ritmo do trabalho. ↑ a b c «Taylorismo e Fordismo» . Mundo Educação . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . O Taylorismo é uma teoria criada pelo engenheiro Americano Frederick W. Taylor (1856-1915) que a desenvolveu a partir da observação dos trabalhadores nas indústrias. O engenheiro constatou que os trabalhadores deveriam ser organizados de forma hierarquizada e sistematizada, ou seja, cada trabalhador desenvolveria uma atividade específica no sistema produtivo da indústria (especialização do trabalho). No taylorismo, o trabalhador é monitorado segundo o tempo de produção, cada indivíduo deve cumprir sua tarefa no menor tempo possível, sendo premiados aqueles que se sobressaem, isso provoca a exploração do proletário que tem que se “desdobrar” para cumprir o tempo cronometrado. Dando prosseguimento à teoria de Taylor, Henry Ford (1863-1947), dono de uma indústria automobilística (pioneiro), desenvolveu seu procedimento industrial baseado na linha de montagem para gerar uma grande produção que deveria ser consumida em massa. Os países desenvolvidos aderiram totalmente, ou parcialmente, a esse método produtivo industrial, que foi extremamente importante para consolidação da supremacia norte-americana no século XX. ↑ a b c d Alain Lipietz (1989). «FORDISMO, FORDISMO PERIFÉRICO E METROPOLIZAÇÃO» (PDF) . Ensaios FEE . Alain Lipietz . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . Posteriormente à Primeira Guerra Mundial, nos anos 20, havia se generalizado um modo revolucionário de organização do trabalho nos Estados Unidos e, de forma parcial, na Europa: o taylorismo. Tratava-se, no processo de trabalho, de expropriar os operários de seu savoir-faire, dali em diante sistematizado por engenheiros e técnicos através dos métodos de “Organização Científica do Trabalho”. Um passo a mais e tinha-se a incorporação desse conhecimento sistematizado no sistema automático de máquinas, ditando o modo operacional a operários expropriados da iniciativa: essa é a vertente produtiva do “fordismo” [...]. […] Aproveitando-se da grande crise dos anos 30, os regimes populistas da América Latina – seguidos por outros países dos anos 50, a exemplo da Coréia do Sul – inauguraram a “estratégia de substituição de importações”. Tratava-se de proceder à acumulação das receitas das exportações primárias na indústria de bens de consumo, pela aquisição de bens de capital no centro e pela proteção a essas indústrias nascentes mediante fortes barreiras alfandegárias. ↑ a b c Alain Lipietz (1997). «O mundo do pós-fordismo» . Indicadores Econômicos FEE . Fundação de Economia e Estatística . Como princípio geral da organização do trabalho (ou 'paradigma industrial'), o fordismo é o taylorismo acrescido da mecanização. Taylorismo significa: uma estrita separação entre a concepção do processo de produção, que é tarefa da equipe de planejamento e organização, e a execução de tarefas estandardízadas e formalmente determinadas. Segundo esse princípio, o envolvimento dos trabalhadores diretos é tido como não necessário na implementação das prescrições da equipe de O&M. […] Todavia os 'velhos países industrializados' d o Terceiro Mundo haviam conhecido uma forma anterior de industrialização — 'cepaíina' — , com um regime de substituição de importações e relações salariais semifordistas reguladas pelo corporativismo : é o caso do México, da Argentina e do Brasil. ↑ a b Stephen Wood (Julho de 1991). «O MODELO JAPONÊS EM DEBATE: pós-fordismo ou japonização do fordismo» . Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . Primeiro, há diferenças entre as teorias quanto à natureza exata do ‘problema do fordismo’. Para. Piore e Sabel [...], o problema reflete a maior fragmentação das preferências dos consumidores e o desajuste entre os antigos regimes de produção em massa e a necessidade de atender a demandas de mercado crescentemente heterogêneas. Para a escola francesa da regulação, a crise do taylorismo e do fordismo originou-se não de seu fracasso, mas do seu êxito, já que a ênfase recai sobre os limites ao aumento da produtividade dentro das condições de organização existentes, consideradas fordistas. O argumento é que as linhas de montagem estão perfeitamente equilibradas, os cargos foram analisados à perfeição quanto aos ‘conteúdos de trabalho’ e os tempos definidos aos operários foram estabelecidos em níveis ótimos. Para Piore e Sabel, a crise é um reflexo da obsolescência do fordismo diante dos novos padrões de consumo, enquanto para os teóricos da escola da regulação trata-se mais exatamente da exaustão do fordismo, que não pode gerar ganhos adicionais de produtividade. É importante terem mente essas diferenças. No modelo da especialização flexível, os problemas do fordismo são exógenos ao sistema produtivo. na teoria da regulação, eles residem em seu interior - para sermos mais precisos, em seus limites. […] A aproximação entre fordismo e inflexibilidade negligencia um aspectó básico do taylorismo: o de ter buscado um tipo de projeto de postos de trabalho que permitisse reduzir ao mínimo os tempos de treinamento, de modo que as empresas pudessem auferir ao máximo o que hoje se chama flexibilidade numérica ou externa [...]. ou seja, facilitar a demissão e admissão de pessoal. ↑ a b c Alain Lipietz (1988). «O pós-fordismo e seu espaço» (PDF) . Espaço & Debates . Alain Lipietz . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . A taylorização, ao generalizar o one best way, o “melhor gesto”, aumentava automaticamente a produtividade média no sentido estrito ao longo de uma curva de aprendizagem, e impedia qualquer compensação do crescimento da produtividade por uma diminuição da intensidade. Além disso, a experiência de trabalho trazia cada dia a descoberta de novos one best way, deslocando assim para o alto a curva de aprendizagem. O movimento ao longo dessa curva necessariamente diminui ao fim de um certo tempo. O deslocamento da curva para o alto depende da capacidade dos trabalhadores (de col bleu ou de col blanc) de inventar novas técnicas. Ora, os princípios tayloristas, ao polarizar esta capacidade coletiva entre uma massa de trabalhadores desqualificados e pouco motivados, de um lado, e os engenheiros e técnicos da engenharia e da OeM , de outro, limitam gradualmente a esse segundo setor a luta pela produtividade e pela inovação. E tal setor apenas pode contribuir ao crescimento da produtividade geral pelo desenvolvimento de máquinas cada vez mais complexas, a serem colocadas à disposição dos trabalhadores não qualificados. Assim, os próprios princípios tayloristas explicam a diminuição dos ganhos de produtividade e a alta do coeficiente do capital. ↑ a b «Fordismo» . Sua Pesquisa . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . Henry Ford criou este sistema em 1914 para sua indústria de automóveis[...]. […] Desta forma, dentro deste sistema de produção, uma esteira rolante conduzia a produto, no caso da Ford os automóveis, e cada funcionário executava uma pequena etapa. Logo, os funcionários não precisavam sair do seu local de trabalho, resultando numa maior velocidade de produção. Também não era necessária utilização de mão-de-obra muito capacitada, pois cada trabalhador executava apenas uma pequena tarefa dentro de sua etapa de produção. ↑ «Fordismo» . InfoEscola . 4 de março de 2009 . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . Fordismo é o nome dado ao modelo de produção automobilística em massa, instituído pelo norte-americano Henry Ford. Esse método consistia em aumentar a produção através do aumento de eficiência e baixar o preço do produto, resultando no aumento das vendas que, por sua vez, iria permitir manter baixo o preço do produto. ↑ «O Fordismo E O Modelo T» . RH Portal . Janeiro de 2007 . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . Uma das marcas do Fordismo foi o aperfeiçoamento da Linha de Montagem. Com isto, os automóveis eram construídos em esteiras rolantes que funcionavam enquanto os operários ficavam, praticamente, parados nas “estações”, quando realizavam pequenas etapas da produção. Desta forma não era necessária quase nenhuma qualificação dos trabalhadores. […] Mas o sucesso de tamanha produção e grande venda estava na Linha de Montagem idealizada por Ford, quando esta fazia com que cada peça chegasse ao trabalhador que tinha função específica. Aí, as peças se moviam de “estação” em “estação de trabalho”. Este sistema de estações, curiosamente, foi idealizado por Ford, depois que ele tinha conhecido o trabalho dos empacotadores de carne, em Chicago, onde os pedaços de carne se moviam em ganchos, que corriam pela Linha, para que a carcaça do animal fosse desmontada. Assim, juntando com as teorias do Taylorismo, Ford pensou na reversão do processo, ou seja, a Linha de Produção para montagem de automóveis. ↑ a b «Fordismo e toyotismo» . Revista Escola . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . O termo 'fordismo' faz referência a Henry Ford (1863-1947), introdutor da linha de montagem na indústria automobilística. Nas fábricas da Ford Motor Company, fundada por ele, o automóvel a ser montado se deslocava por uma esteira rolante, enquanto os operários, dispostos junto à esteira, realizavam operações padronizadas. […] Enquanto o trabalhador fordista repetia mecanicamente gestos padronizados, o trabalhador toyotista trabalhava em ágeis equipes, encarregadas não apenas da produção, mas também do controle de qualidade do produto. O trabalho tornou-se menos burocrático, impulsionado por operários polivalentes, capazes de operar mais de uma máquina. ↑ a b «CRISE DO FORDISMO OU CRISE DA SOCIAL-DEMOCRACIA?» (PDF) . Telos . Scielo . 1990 . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . Embora as realizações de Ford sejam popularmente atribuídas à sua introdução da linha de montagem, esta foi apenas uma pequena parte da revolução. A introdução da linha de montagem pressupunha a produção em massa de peças padronizadas e intercambiáveis em um grau muito elevado, o que só se poderia obter organizando a maquinaria especializada de maneira tal que permitisse tanto a desqualificação do operário qualificado como a separação rigorosa entre produção e montagem. Uma vez que isto foi conseguido, o desenvolvimento da linha de montagem foi quase uma formalidade. […] A fragmentação de tarefas significava que os engarrafamentos na produção podiam ser identificados de imediato, oferecendo problemas tecnológicos e/ou organizacionais bem definidos para os engenheiros de Ford. Significava também que as mudanças tecnológicas podiam ser introduzidas uma a uma, substituindo-se determinadas ferramentas ou alterando-se a organização de uma determinada seção da fábrica sem ter de transformar o sistema como um todo. Neste sentido, a fragmentação fordista de tarefas e a padronização de componentes introduziu uma nova flexibilidade que abriu o caminho para o dinamismo tecnológico. […] O fordismo envolvia não só uma revolução na tecnologia e no consumo, mas também nas relações sociais de produção. Primeiro, a rigorosa decomposição de tarefas, incluindo a separação precisa entre tarefas especializadas e não-especializadas, permitindo a diferenciação rigorosa da força de trabalho, o que reforçou a existência de um “mercado de trabalho duplo”, composto de uma pequena camada de trabalhadores especializados e uma grande massa de operários não-qualificados, imigrantes. ↑ «A GLOBALIZAÇÃO DA ECONOMIA E DA SOCIEDADE: FORDISMO E PÓS-FORDISMO NO SETOR AGROALIMENTAR» (PDF) . Center for Digital Discourse and Culture . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . O Fordismo funcionou em níveis próximos ao ótimo, da metade da década de 50 até o final da década de 60. Entretanto, no começo dos anos 70 já estava enfraquecendo e expondo sérias contradições [...]. ↑ a b «A EXAUSTÃO DE SÍSIFO: ARTICULAÇÃO ENTRE TOYOTISMO, NEOLIBERALISMO E TEORIA DO CAPITAL HUMANO» . Revista Mediações Londrina . Universidade Estadual de Londrina . 2006 . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . Pensado inicialmente por Ohno como um sistema para aumentar a produtividade reduzindo estoques e efetivos e flexibilizando a produção, o toyotismo foi muito além. Reduzindo postos de trabalho não deixou de responder às pressôes de trabalhadores que já ocorriam em 1968 e 69 com a crise nos modelos taylorista e fordista e a quebra do acordo tácito entre capital e trabalho. A redução de pessoal permitida pela autonomação, ou reorganização do lay out da fábrica, pôde ser intensificada com o avanço tecnológico e os projetos de automação. A flexibilização da produção, com intuito de possibilitar variações maiores aos produtos, foi além, possibilitando dispersar a produção em diferentes plantas de diferentes localidades. ↑ a b c d «Toyotismo» . Mundo Educação . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . Após o desenvolvimento do Fordismo nos Estados Unidos, na primeira metade do século XX, o Japão se encontrou em um cenário totalmente desfavorável à implementação desse sistema de produção. O Fordismo tinha como característica principal, a produção em massa, sendo necessários enormes investimentos e uma grande quantidade de mão-de-obra. Ora, o Japão tinha um pequeno mercado consumidor. Além disso, o país não possui uma grande quantidade de matérias-prima, inviabilizando assim, o princípio fordista da produção em massa. Elaborado por Taiichi Ohno, o toyotismo surgiu nas fábricas da montadora de automóvel Toyota, após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, esse modo de produção só se consolidou como uma filosofia orgânica na década de 70. O toyotismo possuía princípios que funcionavam muito bem no cenário japonês, que era muito diferente do americano e do europeu. O toyotismo tinha como elemento principal, a flexibilização da produção. Ao contrário do modelo fordista, que produzia muito e estocava essa produção, no toyotismo só se produzia o necessário, reduzindo ao máximo os estoques. Essa flexibilização tinha como objetivo a produção de um bem exatamente no momento em que ele fosse demandado, no chamado Just in Time. Dessa forma, ao trabalhar com pequenos lotes, pretende-se que a qualidade dos produtos seja a máxima possível. Essa é outra característica do modelo japonês: a Qualidade Total. A crise do petróleo fez com que as organizações que aderiram ao toyotismo tivessem vantagem significativa, pois esse modelo consumia menos energia e matéria-prima, ao contrário do modelo fordista. Assim, através desse modelo de produção, as empresas toyotistas conquistaram grande espaço no cenário mundial. ↑ a b c d «Toyotismo» . InfoEscola . 12 de agosto de 2008 . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . Toyotismo é o modelo japonês de produção, criado pelo japonês Taiichi Ohno e implantado nas fábricas de automóveis Toyota, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Nessa época, o novo modelo era ideal para o cenário japonês, ou seja, um mercado menor, bem diferente dos mercados americano e europeu, que utilizavam os modelos de produção Fordista e Taylorista. […] A idéia principal era produzir somente o necessário, reduzindo os estoques (flexibilização da produção), produzindo em pequenos lotes, com a máxima qualidade, trocando a padronização pela diversificação e produtividade. […] Na realidade da fábrica, o que ocorre é o aumento da concorrência entre os trabalhadores, que disputam melhores índices de produtividade entre si. Tais disputas sacrificam cada vez mais o trabalhador, e tem como conseqüência, além do aumento da produtividade, o aumento do desemprego. Em suma, a lógica do mercado continua sendo a mesma: aumentar a exploração de mais-valia do trabalhador. ↑ «O novo e precário mundo do trabalho - Reestruturação produtiva e crise do sindicalismo» (PDF) . trabalhonecessário . Universidade Federal Fluminense . 2005 . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . A Toyota trabalha com grupos de oito trabalhadores(...) Se apenas um deles falha, o grupo perde o aumento, portanto, este último garante a produtividade assumindo o papel que antes era da chefia ↑ a b «TOYOTISMO COMO IDEOLOGIA ORGÂNICA DA PRODUÇÃO CAPITALISTA» . ORG & DEMO . Universidade Estadual Paulista 'JÚLIO DE MESQUITA FILHO' . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . Na década de 1990, o impulso ideológico do toyotismo atingiu o empreendimentismo capitalista no Brasil, no bojo do complexo de reestruturação capitalista e do a juste neoliberal propiciado pelos governos Collor e pelo governo Cardoso. […] Sob o toyotismo, a competição entre os operários é intrínseca à idéia de trabalho em equipe. Os supervisores e os líderes de equipe desempenham papéis centrais no trabalho em equipe. […] Em virtude do incentivo à competição entre os operários, cada um tende a se tornar supervisor do outro. Somos todos chefes, é o lema só trabalho em equipe sob o toyotismo. Eis, portanto, o resultado da captura da subjetividade operária pela lógica do capital, que tende a se tornar mais consensual, mais envolvente, mais participativa: em verdade, mais manipulatória. Surge um estranhamento pós-fordista, sob o toyotismo, que possui uma densidade manipulatória maior do que em outros períodos do capitalismo monopolista. ↑ «O TOYOTISMO, AS NOVAS FORMAS DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL E AS FORMAS CONTEMPORÂNEAS DO ESTRANHAMENTO (ALIENAÇÃO)» (PDF) . A Foice e o Martelo . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . Um primeiro elemento diz respeito à temática da qualidade nos processos produtivos. Na fase de intensificação da taxa de utilização decrescente do valor de uso das mercadorias [...], necessária para a reposição do processo de valorização do capital, a falácia da qualidade total, tão difundida no “mundo empresarial moderno”, na empresa enxuta da era da reestruturação produtiva, torna-se evidente: quanto mais “qualidade total” os produtos devem ter, menor deve ser seu tempo de duração. A necessidade imperiosa de reduzir o tempo de vida útil dos produtos, visando a aumentar a velocidade do circuito produtivo e desse modo ampliar a velocidade da produção de valores de troca, faz com a “qualidade total” seja, na maior parte das vezes, o invólucro, a aparência ou o aprimoramento do supérfluo, uma vez que os produtos devem durar pouco e ter uma reposição ágil no mercado. A “qualidade total”, por isso, não pode se contrapor à taxa de utilização decrescente do valor de uso das mercadorias, mas deve adequar-se ao sistema de metabolismo socio-econômico do capital, afetando desse modo tanto a produção de bens e serviços, como as instalações e maquinarias e a própria força humana de trabalho. ↑ a b «Arranjos e Sistemas Produtivos Locais na Indústria Brasileira» (PDF) . Universidade Federal do Rio de Janeiro . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . No caso específico do Brasil, como se sabe, o processo de industrialização, entre a metade dos anos 50 até o final dos anos 70, é um exemplo típico de substituição de importações liderada pelo Estado com forte participação de capital e tecnologia estrangeiros. [...] uma das principais especificidades de um processo de industrialização tardia é exatamente a possibilidade de se conciliar racionalidades privadas (ao nível da firma) e públicas (no sentido de interesses sociais) que são qualitativamente divergentes. Tais interesses – diferentes mas não conflitantes – permitem a combinação de ações de mercado com o planejamento. […] Como resultado, o Brasil passou por uma extraordinária transformação industrial durante as três décadas que se seguiram ao final da 2ª Guerra Mundial. Num período em que a economia mundial era marcada por intenso crescimento, o desempenho brasileiro foi impressionante, mesmo se comparado a outros países. ↑ a b c d e «Indústria brasileira: origem e desenvolvimento» . Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada . Dezembro de 1986 . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . [...] as interpretações correntes sobre as origens da industrialização brasileira são apresentadas em quatro grupos: a teoria dos choques adversos, a ótica da industrialização liderada pelas exportações, a visão do capitalismo tardio e a ótica da industrialização promovida intencionalmente por políticas do governo. A teoria dos choques adversos corresponde à interpretação da industrialização brasileira como resultado de estímulos à produção industrial provenientes de dificuldades no comércio internacional e de implementação de políticas internas expansionistas. […] Sob a ótica da industrialização liderada pelas exportações, a origem e o crescimento inicial da indústria brasileira relacionam-se linearmente com as exportações. O crescimento do setor exportador implicava, pois, uma expansão do mercado interno e das importações de maquinaria, e se traduzia em um aumento dos investimentos industriais. Uma retração no setor exportador, ao contrário, provocava uma redução nesses investimentos. […] Na visão do capitalismo tardio, a emergência e evolução de uma indústria manufatureira em São Paulo é analisada como uma etapa do desenvolvimento de uma economia agrícola exportadora capitalista e determinada, portanto, em primeiro lugar, por fatores internos. […] Finalmente, a ótica da industrialização intencionalmente promovida por políticas do governo dá ênfase à proteção concedida à indústria como um fator que teria propiciado a emergência e o desenvolvimento de um setor manufatureira num país agrícola exportador, identificando, ainda, ciclos alternados de investimento e de produção, determinados por alterações na taxa de câmbio. ↑ «AGRICULTURA E INDÚSTRIA NO BRASIL» . Campo-território . Universidade Federal de Uberlândia . Agosto de 2012 . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . É importante salientar que o processo de expansão do capitalismo monopolista no Brasil tem sido feito não só pela sujeição da agricultura à indústria através da transformação desta em consumidora dos produtos industriais, mas também através do tributo que os rentistas cobram à agricultura (renda da terra). […] Assim a agricultura brasileira está subordinada à indústria, de um lado, como consumidora potencial de produtos de origem industrial, mediada pelo Estado, e de outro, subordinada aos proprietários de terras que têm cobrado também o seu tributo para permitir a produção necessária. ↑ a b c d e f g «Pós-fordismo no Brasil» (PDF) . Revista de Economia Política . 1994 . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . Caracteriza-se como fordismo o modelo industrial de expansão econômica e progresso tecnológico baseado na produção e consumo de massa, na crescente divisão do trabalho em todos os níveis da atividade econômica, na extensa mecanização e no uso de máquinas dedicadas e de trabalho não qualificado [...]. […] Os métodos japoneses tê sido analisados sob uma vasta nomenclatura: toyotismo, niponização, fujitsuísmo, ohnoísmo, sonysmo […]. Esses rótulos caracterizam, de modo geral, a predominância de um sistema organizacional, como o just in time desenvolvido na Toyota por iniciativa de seu diretor Sr. Ohno, nas décadas de 50 e 60. […] Visto numa perspectiva histórica, o desenvolvimento do fordismo no Brasil apresentou estilos diferentes, em correspondência ao regime político e às políticas econômicas em diferentes períodos. As configurações históricas variam largamente, e o Brasil tem tido suas variantes particulares. O Estado e o regime político, seja populista, autoritário ou democrático, sempre foram condições especiais para o desenvolvimento do fordismo no Brasil. Algumas das características definidoras do modelo fordista, particularmente a produção de massa e os mercados de massa, têm sido restritas no Brasil e têm se desenvolvido apenas em regiões particulares (principalmente no Sul e Sudeste) e nos setores industriais modernos. Todavia, os estilos de gerenciamento das regiões e indústrias mais avançadas têm tido um grande impacto sobre o padrão geral de desenvolvimento brasileiro. A fase inicial de desenvolvimento industrial e gerencial ocorreu sob regimes populistas, levando a formas paternalistas de relações entre o capital, o trabalho e o Estado. Seguiu-se a ditadura, e dado o estilo anterior de gerenciamento da produção, alternativas históricas muito diferentes existiram. [...] Esse é o período fortemente identificado com o fordismo clássico. Na década de 80 o padrão se modificou ao longo da democratização do regime político. Essa modernização ocorreu paralelamente a mudanças nas economias avançadas, envolvendo a adoção de sistemas flexíveis de produção. A instabilidade de políticas econômicas, todavia, tem impedido a continuidade dos investimentos, inovações e difusão das tecnologias e técnicas organizacionais. […] Nos anos da década de 80 os mercados de exportação tornaram-se mais atraentes, o que deu um grande empurrão para a modernização tecnológica e organizacional. Isso criou um padrão duplo de renovação tecnológica no setor industrial moderno, em que os processos de produção ligados às exportações foram atualizados em maior velocidade e amplitude. Assim, investimentos em produtividade e qualidade foram relacionados basicamente à orientação para o mercado exterior. Com relação à estrutura de empregos, a década de 80 parece ter apresentado um tendência em direção à maior demanda por trabalhadores mais qualificados naquelas empresas que adotaram novos métodos de produção. Essa tendência no Brasil não se defrontou com escassez desse tipo de trabalhadores em nenhuma proporção maior do que em países de economias mais avançadas, nem mostrou direções peculiares. ↑ «INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA BRASILEIRA DEPOIS DA ABERTURA E DO REAL: O MINI-CICLO DE MODERNIZAÇÕES, 1995-1997» (PDF) . Comisión Económica para América Latina y el Caribe . Novembro de 1999 . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . Este trabalho descreveu o processo de investimento que teve lugar na indústria brasileira no triênio 1995-97, depois de concluída a abertura comercial e implementado o programa de estabilização - o Plano Real. ↑ «O Padrão de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico e o Futuro da Indústria Brasileira» (PDF) . Universidade Federal do Rio de Janeiro . Outubro de 2000 . Consultado em 5 de fevereiro de 2012 . O período posterior (1995/97) é descrito por Bielschowsky como um “mini - ciclo de modernização”, em que os investimentos, embora ainda orientados para a redução de custos, contariam com maior grau de imobilização devida à reposição de equipamentos. ↑ «Atividades econômicas, meios geográficos e setores da economia: Evolução e retração» Página acessada em 02/09/2011. ↑ «MK-GICS-DIR-3-02.pdf (objeto application/pdf)» (PDF) (em inglês) . Consultado em 2 de setembro de 2011 ↑ «NYSE, New York Stock Exchange > Listings > Listings Directory» (em inglês) . Consultado em 2 de setembro de 2011 Ligações externas [ editar | editar código-fonte ] Conteúdo relacionado com Industries no Wikimedia Commons Portal de economia e negócios Obtida de ' https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Indústria&oldid=50263946 ' Categoria : Indústria Categorias ocultas: !CS1 inglês-fontes em língua (en) !Artigos que carecem de notas de rodapé desde fevereiro de 2012 !Artigos destacados na Wikipédia em basco Menu de navegação Ferramentas pessoais Não autenticado Discussão Contribuições Criar uma conta Entrar Domínios Artigo Discussão Variantes Vistas Ler Editar Editar código-fonte Ver histórico Mais Busca Navegação Página principal Conteúdo destacado Eventos atuais Esplanada Página aleatória Portais Informar um erro Loja da Wikipédia Colaboração Boas-vindas Ajuda Página de testes Portal comunitário Mudanças recentes Manutenção Criar página Páginas novas Contato Donativos Imprimir/exportar Criar um livro Descarregar como PDF Versão para impressão Noutros projetos Wikimedia Commons Ferramentas Páginas afluentes Alterações relacionadas Carregar ficheiro Páginas especiais Hiperligação permanente Informações da página Elemento Wikidata Citar esta página Noutros idiomas Аҧсшәа Afrikaans Alemannisch Aragonés العربية مصرى অসমীয়া Asturianu Azərbaycanca Башҡортса Žemaitėška Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български বাংলা Brezhoneg Bosanski Буряад Català Нохчийн Cebuano کوردی Corsu Čeština Kaszëbsczi Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch Zazaki Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Võro Français Nordfriisk Furlan Frysk Gaeilge Galego עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Kreyòl ayisyen Magyar Interlingua Bahasa Indonesia Ilokano Ido Íslenska Italiano 日本語 Patois Basa Jawa ქართული Қазақша Kalaallisut ಕನ್ನಡ 한국어 Къарачай-малкъар Kurdî Latina Lëtzebuergesch Лезги Limburgs ລາວ لۊری شومالی Lietuvių Latviešu Malagasy Олык марий Македонски മലയാളം Монгол मराठी Bahasa Melayu Mirandés မြန်မာဘာသာ مازِرونی Plattdüütsch नेपाली नेपाल भाषा Nederlands Norsk nynorsk Norsk Novial Occitan ਪੰਜਾਬੀ Polski Piemontèis پنجابی پښتو Runa Simi Română Русский Русиньскый Саха тыла Sardu Sicilianu Scots Srpskohrvatski / српскохрватски Simple English Slovenčina Slovenščina ChiShona Soomaaliga Shqip Српски / srpski Basa Sunda Svenska Kiswahili தமிழ் తెలుగు ไทย Tagalog Türkçe Xitsonga Татарча/tatarça Українська اردو Oʻzbekcha/ўзбекча Vèneto Vepsän kel’ Tiếng Việt Winaray Wolof 吴语 ייִדיש Yorùbá 中文 Bân-lâm-gú 粵語 Editar hiperligações Esta página foi editada pela última vez à(s) 20h22min de 25 de outubro de 2017. Este texto é disponibilizado nos termos da licença Creative Commons - Atribuição - Compartilha Igual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0) . pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais detalhes, consulte as condições de uso . Política de privacidade Sobre a Wikipédia Avisos gerais Programadores Declaração sobre cookies Versão móvelhttp://comerciosdobrasil.com.br/search.php
  Buscador interno Procurar Use nosso motor interno de procura ou navegue pelas categorias do site. com todas as palavras com a frase exata com pelo menos uma das palavras Abrasivos Industriais Geradores de Energia Indústria de Móveis Indústria Naval Piscinas Automação Industrial Higiene Industrial Indústria de Papel Indústria Óptica Poluição Industrial Baterias História da Indústria Indústria de Plásticos ... Geradores de Energia Indústria de Móveis Indústria Naval Piscinas Automação Industrial Higiene Industrial Indústria de Papel Indústria Óptica Poluição Industrial Baterias História da Indústria Indústria de Plásticos Indústria Pecuária Produção Industrial Bombas Industriais Indústria Aeronáutica Indústria de Reciclagem Indústria Pesada Propriedade Industrial Ceras Industriais Indústria Agrícola Indústria de Solventes Indústria Petroquímica Psicologia Industrial Consultoria Industrial Indústria CACHE

Buscador interno Procurar Use nosso motor interno de procura ou navegue pelas categorias do site. com todas as palavras com a frase exata com pelo menos uma das palavras Abrasivos Industriais Geradores de Energia Indústria de Móveis Indústria Naval Piscinas Automação Industrial Higiene Industrial Indústria de Papel Indústria Óptica Poluição Industrial Baterias História da Indústria Indústria de Plásticos Indústria Pecuária Produção Industrial Bombas Industriais Indústria Aeronáutica Indústria de Reciclagem Indústria Pesada Propriedade Industrial Ceras Industriais Indústria Agrícola Indústria de Solventes Indústria Petroquímica Psicologia Industrial Consultoria Industrial Indústria Automobilística Indústria de Tintas Indústria Química Radiologia Industrial Contabilidade Industrial Indústria Bélica Indústria de Transformação Indústria Têxtil Refrigeração Industrial Corantes Indústria Cerâmica Indústria do Vidro Informática Industrial Robótica Industrial Cozinha Industrial Indústria da Borracha Indústria Eletrônica Instaladores Industriais Ruído Industrial Desenho Industrial Indústria da Construção Civil Indústria Extrativa Instrumentação Industrial Segurança Industrial Engenharia Industrial Indústria de Adesivos Indústria Farmacêutica Lavanderia Industrial Serviço Social da Indústria Epoxi Indústria de Alimentos Indústria Fonográfica Lixo Industrial Serviços Industriais Equipamento Industrial Indústria de Bebidas Indústria Gráfica Logística Industrial Sindicato da Indústria Escola Industrial Indústria de Brinquedos Indústria Hoteleira Manutenção Industrial Solventes Industriais Espaço Industrial Indústria de Calçados Indústria Madeireira Máquinas Industriais Tubulação Industrial Fitas Industriais Indústria de Carnes Indústria Mecânica Marketing Industrial Válvulas Fluidos Indústria de Confecção Indústria Metalúrgica Ministério da Indústria Frio Industrial Indústria de Cosméticos Indústria Moderna Patrimônio Industrial Gases Industriais Indústria de Embalagens Indústria Musical Pigmentos Início - Procurar - Recomendar este site - Contato - Ajuda Usuário : Senha: Lembrar senha Cadastre-se - Esqueceu a sua senha?http://directorio-industrial.com
  Diretório Industrial Abrasivos Industriais Gases Industriais Indústria de Cosméticos Indústria Metalúrgica Ministério da Indústria Automação Industrial Geradores de Energia Indústria de Embalagens Indústria Moderna Patrimônio Industrial Baterias Higiene Industrial Indústria de Móveis Indústria Musical Pigmentos Bombas Industriais História da Indústria Indústria de Papel Indústria Naval Piscinas Ceras ... Diretório Industrial Abrasivos Industriais Gases Industriais Indústria de Cosméticos Indústria Metalúrgica Ministério da Indústria Automação Industrial Geradores de Energia Indústria de Embalagens Indústria Moderna Patrimônio Industrial Baterias Higiene Industrial Indústria de Móveis Indústria Musical Pigmentos Bombas Industriais História da Indústria Indústria de Papel Indústria Naval Piscinas Ceras Industriais Indústria Aeronáutica Indústria de Plásticos Indústria óptica Poluição Industrial CACHE

Diretório Industrial Abrasivos Industriais Gases Industriais Indústria de Cosméticos Indústria Metalúrgica Ministério da Indústria Automação Industrial Geradores de Energia Indústria de Embalagens Indústria Moderna Patrimônio Industrial Baterias Higiene Industrial Indústria de Móveis Indústria Musical Pigmentos Bombas Industriais História da Indústria Indústria de Papel Indústria Naval Piscinas Ceras Industriais Indústria Aeronáutica Indústria de Plásticos Indústria óptica Poluição Industrial Consultoria Industrial Indústria Agrícola Indústria de Reciclagem Indústria Pecuária Produção Industrial Contabilidade Industrial Indústria Automobilística Indústria de Solventes Indústria Pesada Propriedade Industrial Corantes Indústria Bélica Indústria de Tintas Indústria Petroquímica Psicologia Industrial Cozinha Industrial Indústria Cerâmica Indústria de Transformação Indústria Química Radiologia Industrial Desenho Industrial Indústria da Borracha Indústria do Vidro Indústria Têxtil Refrigeração Industrial Engenharia Industrial Indústria da Construção Civil Indústria Eletrônica Informática Industrial Robótica Industrial Epoxi Indústria de Adesivos Indústria Extrativa Instaladores Industriais Ruído Industrial Equipamento Industrial Indústria de Alimentos Indústria Farmacêutica Instrumentação Industrial Segurança Industrial Escola Industrial Indústria de Bebidas Indústria Fonográfica Lavanderia Industrial Serviço Social da Indústria Espaço Industrial Indústria de Brinquedos Indústria Gráfica Lixo Industrial Serviços Industriais Fitas Industriais Indústria de Calçados Indústria Hoteleira Logística Industrial Sindicato da Indústria Fluidos Indústria de Carnes Indústria Madeireira Manutenção Industrial Solventes Industriais Frio Industrial Indústria de Confecção Indústria Mecânica Máquinas Industriais Tubulação Industrial Marketing Industrial Válvulas Início - Procurar - Recomendar este site - Contato - Ajuda Para mais informações consulte os Termos e Condições. Caixas, cestas e presenteshttp://www.portaldaindustria.com.br/cni/institucional/mapa-estrategico-da-industria-2013-2022/
  Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 - Institucional CNI - Portal da indústria =CNI= =SESI= =SENAI= =IEL= EN EN Institucional Mapa Estratégico CASAS =CNI= =SESI= =SENAI= =IEL= =PORTAL DA INDÚSTRIA= Conteúdo Notícias Redes Sociais Vídeos Publicações Estatísticas Eventos Sites = Áreas de Atuação = Conheça a CNI CNI Competitividade Desenvolvimento Associativo Economia Infraestrutura Inovação Internacionalização ... Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 - Institucional CNI - Portal da indústria =CNI= =SESI ... INDÚSTRIA= Conteúdo Notícias Redes Sociais Vídeos Publicações Estatísticas Eventos Sites = Áreas de Atuação ... Industrial Propriedade Intelectual Trabalho Tributação SISTEMA INDÚSTRIA Educação e Tecnologia ... Sindical Sindicatos Organização Fórum Nacional da Indústria Encontro Nacional da Indústria Mapa ... Indústria 2013-2022 aponta o caminho que a indústria e o Brasil devem percorrer na próxima década para CACHE

Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 - Institucional CNI - Portal da indústria =CNI= =SESI= =SENAI= =IEL= EN EN Institucional Mapa Estratégico CASAS =CNI= =SESI= =SENAI= =IEL= =PORTAL DA INDÚSTRIA= Conteúdo Notícias Redes Sociais Vídeos Publicações Estatísticas Eventos Sites = Áreas de Atuação = Conheça a CNI CNI Competitividade Desenvolvimento Associativo Economia Infraestrutura Inovação Internacionalização Jurídica Leis e Normas Meio Ambiente e Sustentabilidade Pequenas Empresas Política Industrial Propriedade Intelectual Trabalho Tributação SISTEMA INDÚSTRIA Educação e Tecnologia Qualidade de vida Responsabilidade Social O que a CNI faz Missão e Visão História Estatuto Contribuição Sindical Sindicatos Organização Fórum Nacional da Indústria Encontro Nacional da Indústria Mapa Estratégico Agenda Legislativa Relatório Anual Relatório de Sustentabilidade O Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 aponta o caminho que a indústria e o Brasil devem percorrer na próxima década para aumentar os níveis de produtividade e eficiência e alcançar um elevado grau de competitividade, respeitando os critérios de sustentabilidade. Lançado em 21 de maio de 2013, o Mapa é resultado dos debates e das contribuições de 520 pessoas, entre empresários, executivos, acadêmicos e presidentes de associações nacionais setoriais e federações de indústrias. NOVA EDIÇÃO - Atualmente, o material está sendo atualizado. A nova edição considera as mudanças políticas e econômicas do Brasil e os rumos da Europa e dos Estados Unidos, o baixo nível de crescimento mundial, o aumento do protecionismo e as transformações tecnológicas e de modelos de negócios que está impactando a indústria. A revisão do Mapa está sendo construída a partir de avaliações e sugestões de líderes industriais e especialistas. Fique por dentro da revisão do Mapa Estratégico da Indústria + Acompanhe aqui as edições do Boletim Mapa Estratégico da Indústria. Todos os arquivos estão no formato .PDF: Boletim Mapa Estratégico da Indústria - Edição Nº 15 Boletim Mapa Estratégico da Indústria - Edição Nº 14 Boletim Mapa Estratégico da Indústria - Edição Nº 13 Boletim Mapa Estratégico da Indústria - Edição Nº 12 Boletim Mapa Estratégico da Indústria - Edição Nº 11 Boletim Mapa Estratégico da Indústria - Edição Nº 10 Boletim Mapa Estratégico da Indústria - Edição Nº 09 Boletim Mapa Estratégico da Indústria - Edição Nº 08 Boletim Mapa Estratégico da Indústria - Edição Nº 07 Boletim Mapa Estratégico da Indústria - Edição Nº 06 Boletim Mapa Estratégico da Indústria - Edição Nº 05 Boletim Mapa Estratégico da Indústria - Edição Nº 04 Boletim Mapa Estratégico da Indústria - Edição Nº 03 Boletim Mapa Estratégico da Indústria - Edição Nº 02 Boletim Mapa Estratégico da Indústria - Edição Nº 01 ENTENDA O MAPA O documento identifica os dez fatores chave para a competitividade brasileira, que podem ser classificados em quatro grupos. Na base de tudo temos a educação . Uma sociedade educada é essencial na construção de instituições e de um ambiente favoráveis aos negócios. A educação também é o principal insumo para a inovação. A seguir, estão elementos ligados ao ambiente de atuação da indústria , que criam condições favoráveis aos demais fatores. São eles ambiente macroeconômico, eficiência do Estado, segurança jurídica e desenvolvimento de mercados. O terceiro grupo impacta diretamente os custos de produção e dos investimentos , influenciando as condições de oferta. São eles a tributação, o financiamento, as relações do trabalho e a infraestrutura. Por fim, tem-se o fator-chave inovação e produtividade , ligado às competências da empresa industrial. A seleção dos fatores chave considerou os desafios e as oportunidades proporcionados à indústria pelas novas tendências mundiais, como o rápido crescimento dos países emergentes, os avanços tecnológicos e a mudança do clima. Também avaliou as transformações recentes do país, como a expansão do mercado interno, as mudanças no perfil da população e o deslocamento da produção para o interior do país. Para cada fator chave, o Mapa aponta uma macrometa , que é o principal resultado a ser alcançado até 2022, e o indicador, cuja evolução mostrará se o país e a indústria estão no caminho da competitividade com sustentabilidade. Os fatores chave se dividem em temas prioritários e objetivos , que indicam as respostas aos principais obstáculos ao desenvolvimento brasileiro. O Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 também propõe ações transformadoras , capazes de fazer com que o país alcance os objetivos traçados. A proposta é que o Brasil chegue a 2022, ano em que se comemora o bicentenário da Independência, com uma economia mais competitiva e mais justa. Essa nova edição do Mapa revisa e atualiza os objetivos, metas e programas do Mapa Estratégico 2007-2015, que a CNI apresentou à sociedade em abril de 2005. Conheça os dez fatores do Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022: SAIBA MAIS : Leia o Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 na íntegra. Assista ao vídeo sobre o Mapa: NOTÍCIA RELACIONADA 21.05.2013 - CNI apresenta as metas para desenvolver a indústria até 2022 21.05.2013 - Mapa Estratégico pode subsidiar propostas dos candidatos às eleições de 2014 EDIÇÃO ANTERIOR Apresentado em abril de 2005, o Mapa Estratégico da Indústria 2007-2015 foi resultado de um cuidadoso trabalho do Fórum Nacional da Indústria que se estendeu por mais de seis meses e mobilizou cerca de 300 representantes empresariais de 60 entidades. O documento foi construído com base no modelo de gestão Balanced Scorecard , da Harvard University, nos Estados Unidos, que permite o acompanhamento sistemático e periódico dos indicadores e metas traçados pela indústria. Para ter acesso ao documento completo, bem como aos relatórios que avaliam o desempenho do país anualmente, acesse a página especial do Mapa Estratégico da Indústria 2007-2015. Download de arquivos Apresentação do Mapa Estratégico da Indústria - 21/05/2013 (PPS 14,2 MB) Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 (PDF 1.2 MB) Versão Resumida do Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 em espanhol (PDF 533 KB) Versão Resumida do Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 em inglês (PDF 706 KB) Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 - Caderno de Indicadores 2014 (PDF 395 KB) Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 - Caderno de Indicadores 2015 (PDF 459 KB) Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 - Caderno de Indicadores 2016 (PDF 526 KB) INSTITUCIONAL CONHEÇA A CNI MISSÃO E VISÃO HISTÓRIA ESTATUTO CNI NAS REDES SOCIAIS ESTRUTURA INSTITUCIONAL VISÃO GERAL CONSELHO DE REPRESENTANTES DIRETORIA DA CNI PRESIDÊNCIA CONSELHO FISCAL CONSELHOS TEMÁTICOS ESTRUTURA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DIRETORIA DE POLÍTICAS E ESTRATÉGIA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DIRETORIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DIRETORIA JURÍDICA DIRETORIA DA CNI EM SÃO PAULO SISTEMA INDÚSTRIA RELATÓRIO ANUAL RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE FÓRUM NACIONAL DA INDÚSTRIA MAPA ESTRATÉGICO DA INDÚSTRIA EDIÇÃO 2013-2022 EDIÇÃO 2007-2015 COALIZÃO EMPRESARIAL BRASILEIRA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDICATOS SINDICATOS NACIONAIS SINDICATOS POR ESTADO Conheça o IEL + O que o IEL faz Missão, Visão e Valores História Estrutura Relatório Anual Atuação internacional Banco de consultores Conteúdos + Notícias Redes Sociais Vídeos Publicações Eventos Sites Inovação + Mobilizacao Empresarial para Inovacao Sistema de Núcleos Estaduais de Inovação - SNEI Gestão da Inovação Educação + Soluções em Estágios Educação Executiva Fórum IEL de Carreiras Inova Talentos Sistema Indústria + CNI :: A força do Brasil indústria SESI :: Educação e qualidade de vida SENAI :: Educação e inovação IEL :: Conhecimento para a competitividade empresarial Agência de notícias Imprensa Licitações e Editais SAC - Serviço de atendimento ao cliente (61) 3317 9989 (61) 3317 9992 FALE CONOSCO BANCO DE TALENTOS CADASTRO DE FORNECEDORES Sede CNI Brasília SBN - Quadra 1 - Bloco C Ed. Roberto Simonsen Brasília - DF CEP 70040-903 (61) 3317 9000 (61) 3317 9994 (Fax) Escritório São Paulo Rua Surubim, 504 - Brooklin Novo São Paulo - SP - CEP 04571-050 CNI - Tel. (11) 3040 3860 IEL - Tel. (11) 3040 3370 POLÍTICAhttp://www.skymem.com/xdoc/document-2011-3-14t23-16-12-7226z-c5c849c7cc2347fc95ef05d50753f694
  Skymem Toggle navigation Skymem FAQ Tour Archive 2018/02 2018/01 2017 2017/12 2017/11 2017/10 2017/09 2017/08 2017/07 2017/06 2017/05 2017/04 2017/03 2017/02 2017/01 2016 2016/12 2016/11 2016/10 2016/09 2016/08 2016/07 2016/06 2016/05 2016/04 2016/03 2016/02 2016/01 2015 2015/12 2015/11 2015/10 2015/09 2015/08 2015/07 2015/06 2015/05 2015/04 2015/03 2015/02 2015/01 2014 2014/12 2014/11 2014/10 2014/09 ... portal da indústria catarinense ... - PDAPublicações Desempenho e Perspectivas da Indústria CatarinenseSanta Catarina em DadosSala de ... XAXIM ZORTÉA Categoria econômica Indústrias de Alimentação 101 - Indústria de trigo 102 - Indústria do milho e da soja 103 - Indústria da mandioca 104 - Indústria do arroz 105 - Indústria da aveia 106 - Indústria do açúcar 107 - Indústria do açucar de engenho 108 - Indústria da refinação de açúcar 110 CACHE

Skymem Toggle navigation Skymem FAQ Tour Archive 2018/02 2018/01 2017 2017/12 2017/11 2017/10 2017/09 2017/08 2017/07 2017/06 2017/05 2017/04 2017/03 2017/02 2017/01 2016 2016/12 2016/11 2016/10 2016/09 2016/08 2016/07 2016/06 2016/05 2016/04 2016/03 2016/02 2016/01 2015 2015/12 2015/11 2015/10 2015/09 2015/08 2015/07 2015/06 2015/05 2015/04 2015/03 2015/02 2015/01 2014 2014/12 2014/11 2014/10 2014/09 2014/08 2014/07 2014/06 2014/05 2014/04 2014/03 2014/02 2014/01 2013 2013/12 2013/11 2013/10 2013/09 2013/08 2013/07 2013/06 2013/05 2013/04 2013/03 2013/02 2013/01 2012 2012/12 2012/11 2012/10 2012/09 2012/08 2012/07 2012/06 2012/05 2012/04 2012/03 2012/02 2012/01 2011 2011/12 2011/11 2011/10 2011/09 2011/08 2011/07 2011/06 2011/05 2011/04 2011/03 2011/02 2011/01 2010 2010/12 2010/11 2010/10 2010/09 2010/08 2010/07 2010/06 2010/05 2010/04 2010/03 2010/02 2010/01 ContactHunt • Direct access to all the web's email addresses. • Search among 150,000,000+ records in seconds. • No longer waste your time looking for contact information. ContactHunt • Direct access to all the web's email addresses. • Search among 150,000,000+ records in seconds. • No longer waste your time looking for contact information. Addictive Game The Most Addictive Game On The Web! Memento of web View version of any web page or website on Internet! BitCoin Donations ContactHunt • Direct access to all the web's email addresses. • Search among 150,000,000+ records in seconds. • No longer waste your time looking for contact information. Addictive Game The Most Addictive Game On The Web! ContactHunt • Direct access to all the web's email addresses. • Search among 150,000,000+ records in seconds. • No longer waste your time looking for contact information. Raw Document 3/15/2011 12:16 AM 309610 (byte) Remove Honestly,, we urgently need donation for server & development bills. Thank you <3 .) Go to: ContactHunt! • Direct access to all the web's email addresses. Go to: ContactHunt! • Search among 150,000,000+ records in seconds. Go to: ContactHunt! • No longer waste your time looking for contacts. O portal da indústria catarinense -------------------------------------------------------------------------------- ENGLISH ESPAÑOL FIESCCIESCSESISENAIIELSINDICATOSBusca Buscar -------------------------------------------------------------------------------- Institucional Conheça a FIESCDiretoria e ConselhosSindicatos de Indústrias FiliadosCOFEMFórum Industrial Parlamentar SulRelatório AnualContribuição Sindical PatronalÁreas de Atuação FIESC Assuntos Legislativos e TributáriosComércio Exterior e Relações InternacionaisDesenvolvimento Associativo e SindicatosInfra-Estrutura e Meio AmbientePolítica Econômica e IndustrialCâmaras EspecializadasCentro Internacional de Negócios - CINProdutos e ServiçosProjetos e Programas Ação FIESC RegionalFIESCulturaPrograma de Desenvolvimento Associativo - PDAPublicações Desempenho e Perspectivas da Indústria CatarinenseSanta Catarina em DadosSala de ImprensaCentro de EventosLinks Especiais Assembléia Legislativa do Estado de Santa CatarinaSenado Federal - BrasilCâmara dos DeputadosPlanaltoEditais GovernoIBGEConfederação Nacional da IndústriaIntranet FIESCContato» Contribuição Sindical Patronal» Portal do Fornecedor» Estudo Tributário da Região Sul» Trabalhe Conosco» Guia Web SC NewsletterReceba novidades por e-mail Enviar Sindicatos de Indústrias Afiliadas Município Sede ARARANGUÁ BALNEÁRIO CAMBORIÚ BLUMENAU BRAÇO DO NORTE BRUSQUE CAÇADOR CANOINHAS CATANDUVAS CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS IBIRAMA INDAIAL ITAJAÍ ITAPEMA JARAGUÁ DO SUL JOAÇABA JOINVILLE LAGES MAFRA MORRO DA FUMAÇA NOVA VENEZA POMERODE PORTO UNIÃO RIO DO SUL RIO NEGRINHO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SÃO BENTO DO SUL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOSÉ SÃO MIGUEL DO OESTE SOMBRIO TIMBÓ TUBARÃO VIDEIRA XANXERÊ Município Base ABDON BATISTA ABELARDO LUZ AGROLÂNDIA AGRONÔMICA ÁGUA DOCE ÁGUAS BRANCAS ÁGUAS CLARAS ÁGUAS DE CHAPECÓ ÁGUAS FRIAS ÁGUAS MORNAS AGUTI AIURÊ ALFREDO WAGNER ALTO ALEGRE ALTO BELA VISTA ALTO DA SERRA ANCHIETA ANGELINA ANITA GARIBALDI ANITÁPOLIS ANTA GORDA ANTÔNIO CARLOS APIÚNA ARABUTÃ ARAQUARI ARARANGUÁ ARMAZÉM ARNÓPOLIS ARROIO TRINTA ARVOREDO ASCURRA ATALANTA ATERRADO TORTO AURORA AZAMBUJA BAIA ALTA BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA BALNEÁRIO BARRA DO SUL BALNEÁRIO CAMBORIÚ BALNEÁRIO GAIVOTA BALNEÁRIO MORRO DOS CONVENTOS BALNEÁRIO PIÇARRAS BANDEIRANTE BARRA BONITA BARRA CLARA BARRA DA LAGOA BARRA DA PRATA BARRA FRIA BARRA GRANDE BARRA VELHA BARREIROS BARRO BRANCO BATEIAS DE BAIXO BELA VISTA BELA VISTA DO SUL BELA VISTA DO TOLDO BELMONTE BENEDITO NOVO BIGUAÇU BLUMENAU Bocaina do Sul BOCAÍNA DO SUL BOITEUXBURGO BOM JARDIM DA SERRA BOM JESUS BOM JESUS DO OESTE BOM RETIRO BOM SUCESSO BOMBINHAS BOTUVERÁ BRAÇO DO NORTE BRAÇO DO TROMBUDO BRUNÓPOLIS BRUSQUE CAÇADOR CACHOEIRA DE FÁTIMA CACHOEIRA DO BOM JESUS CAIBI CALMON CAMBORIÚ CAMBUINZAL CAMPECHE CAMPINAS CAMPO ALEGRE CAMPO BELO DO SUL CAMPO ERÊ CAMPOS NOVOS CANASVIEIRAS CANELINHA CANOAS CANOINHAS CAPÃO ALTO CAPINZAL CAPIVARI DE BAIXO CARAÍBA CATANDUVAS CATUÍRA CAXAMBU DO SUL CEDRO ALTO CELSO RAMOS CERRO NEGRO CHAPADÃO DO LAGEADO CHAPECÓ CLARAÍBA COCAL DO SUL COLÔNIA SANTA TEREZA CONCÓRDIA CORDILHEIRA ALTA CORONEL FREITAS CORONEL MARTINS CORREIA PINTO CORUPÁ CRICIÚMA CUNHA PORÃ CUNHATAÍ CURITIBANOS DAL PAI DALBÉRGIA DESCANSO DIONÍSIO CERQUEIRA DONA EMMA DOUTOR PEDRINHO ENCANO BAIXO ENGENHO VELHO ENSEADA DE BRITO ENTRE RIOS ERMO ERVAL VELHO ESPINILHO ESTAÇÃO COCAL FAXINAL DOS GUEDES FAZENDA ZANDAVALLI FELIPE SCHMIDT FIGUEIRA FLOR DO SERTÃO FLORIANÓPOLIS FORMOSA DO SUL FORQUILHINHA FRAGOSOS FRAIBURGO FREDERICO WASTNER FREI ROGÉRIO GALVÃO GARCIA GAROPABA GARUVA GASPAR GOIO-EN GOVERNADOR CELSO RAMOS GRÃO PARÁ GRÁPIA GRAVATAL GUABIRUBA GUAPORANGA GUARACIABA GUARAMIRIM GUARUJÁ DO SUL GUATÁ GUATAMBÚ HERCÍLIO LUZ HERCILIÓPOLIS HERVAL D'OESTE Herval dOeste IBIAM IBICARÉ IBICUÍ IBIRAMA IÇARA IDAMAR ILHOTA IMARUÍ IMBITUBA IMBUIA INDAIAL ÍNDIOS INGLESES DO RIO VERMELHO INVERNADA IOMERÊ IPIRA IPOMÉIA IPORÃ DO OESTE IPUAÇU IPUMIRIM IRACEMINHA IRAKITAN IRANI IRAPUTÃ IRATI IRINEÓPOLIS ITÁ ITAIÓ ITAIÓPOLIS ITAJAÍ ITAJUBÁ ITAPEMA ITAPIRANGA ITAPOÁ ITAPOCU ITOUPAVA ITUPORANGA JABORÁ JACINTO MACHADO JAGUARUNA JARAGUÁ DO SUL Jaraguá do Sul JARDINÓPOLIS JOAÇABA JOINVILLE JORGE LACERDA JOSÉ BOITEUX JUPIÁ LACERDÓPOLIS LAGES LAGOA LAGOA DA ESTIVA LAGUNA LAJEADO GRANDE LAURENTINO Lauro Muller LAURO MÜLLER LEÃO LEBON RÉGIS LEOBERTO LEAL LINDÓIA DO SUL LINHA DAS PALMEIRAS LONTRAS LOURDES LUIZ ALVES LUZERNA MACHADOS MACIEIRA MAFRA MAJOR GERCINO MAJOR VIEIRA MARACAJÁ MARARI MARATÁ MARAVILHA MARCÍLIO DIAS MARECHAL BORMANN MAREMA MARIFLOR MAROMBAS MAROMBAS BOSSARDI MASSARANDUBA MATOS COSTA MELEIRO MIRADOR MIRIM MIRIM DOCE MODELO MONDAÍ MONTE ALEGRE MONTE CARLO MONTE CASTELO MORRO CHATO MORRO DA FUMAÇA MORRO GRANDE NAVEGANTES NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO NOVA CULTURA NOVA ERECHIM NOVA GUARITA NOVA ITABERABA NOVA PETRÓPOLIS NOVA TEUTÔNIA NOVA TRENTO NOVA VENEZA NOVO HORIZONTE ORLEANS OTACÍLIO COSTA OURO OURO VERDE OURO VERDE PAIAL PAINEL PALHOÇA PALMA SOLA PALMEIRA PALMITOS PÂNTANO DO SUL PAPANDUVA PARAÍSO PASSO DE TORRES PASSO MANSO PASSOS MAIA PAULA PEREIRA PAULO LOPES PEDRAS GRANDES PENHA PERICÓ PERITIBA PESCARIA BRAVA PETROLÂNDIA Piçarras PINDOTIBA PINHALZINHO PINHEIRAL PINHEIRO PRETO PINHEIROS PIRABEIRABA PIRATUBA PLANALTO PLANALTO ALEGRE POÇO PRETO POMERODE PONTE ALTA PONTE ALTA DO NORTE PONTE SERRADA PORTO BELO PORTO UNIÃO POUSO REDONDO PRAIA GRANDE PRATA PRESIDENTE CASTELO BRANCO PRESIDENTE GETÚLIO PRESIDENTE JUSCELINO PRESIDENTE KENNEDY PRESIDENTE NEREU PRINCESA QUARTA LINHA QUILOMBO QUILÔMETRO DOZE RANCHO QUEIMADO RATONES RESIDÊNCIA FUCK RIBEIRÃO DA ILHA RIBEIRÃO PEQUENO RIO ANTINHA RIO BONITO RIO DA ANTA RIO DA LUZ RIO DAS ANTAS RIO DAS FURNAS RIO DO CAMPO RIO DO OESTE RIO DO SUL RIO DOS BUGRES RIO DOS CEDROS RIO D'UNA RIO FORTUNA RIO MAINA RIO NEGRINHO RIO PRETO DO SUL RIO RUFINO RIQUEZA RODEIO ROMELÂNDIA SAI SALETE SALTINHO SALTO VELOSO SANGA DA TOCA SANGÃO SANTA CECÍLIA SANTA CRUZ DO TIMBÓ SANTA HELENA SANTA HELENA SANTA IZABEL SANTA LÚCIA SANTA LÚCIA SANTA MARIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA DO SUL SANTA TEREZINHA SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SANTA TEREZINHA DO SALTO SANTIAGO DO SUL SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SANTO ANTÔNIO DE LISBOA SÃO BENTO BAIXO SÃO BENTO DO SUL SÃO BERNARDINO SÃO BONIFÁCIO SÃO CARLOS SÃO CRISTÓVÃO São Cristovão do Sul SÃO CRISTÓVÃO DO SUL SÃO DEFENDE SÃO DOMINGOS SÃO FRANCISCO DO SUL SÃO GABRIEL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ SÃO JOÃO DO OESTE SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO SÃO JOÃO DO SUL SÃO JOAQUIM SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ DO CEDRO SÃO JOSÉ DO CERRITO SÃO JOSÉ DO LARANJAL SÃO LEONARDO SÃO LOURENÇO DO OESTE SÃO LUDGERO SÃO MARTINHO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA SÃO MIGUEL DA SERRA SÃO MIGUEL DO OESTE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA SÃO PEDRO TOBIAS SÃO ROQUE SÃO SEBASTIÃO DO ARVOREDO SÃO SEBASTIÃO DO SUL SAPIRANGA SAUDADES SCHROEDER SEARA SEDE OLDEMBURG SERRA ALTA SIDERÓPOLIS SOMBRIO SOROCABA DO SUL SUL BRASIL TAIÓ TANGARÁ TAQUARA VERDE TAQUARAS TIGIPIÓ TIGRINHOS TIJUCAS TIMBÉ DO SUL TIMBÓ TIMBÓ GRANDE TRÊS BARRAS TREVISO TREZE DE MAIO TREZE TÍLIAS TROMBUDO CENTRAL TUBARÃO TUNÁPOLIS TUPITINGA TURVO UNIÃO DO OESTE URUBICI URUGUAI URUPEMA URUSSANGA VARGEÃO VARGEM VARGEM BONITA VARGEM DO CEDRO VIDAL RAMOS VIDEIRA VILA CONCEIÇÃO VILA DE VOLTA GRANDE VILA MILANI VILA NOVA Vitor Meireles VÍTOR MEIRELES WITMARSUM XANXERÊ XAVANTINA XAXIM ZORTÉA Categoria econômica Indústrias de Alimentação 101 - Indústria de trigo 102 - Indústria do milho e da soja 103 - Indústria da mandioca 104 - Indústria do arroz 105 - Indústria da aveia 106 - Indústria do açúcar 107 - Indústria do açucar de engenho 108 - Indústria da refinação de açúcar 110 - Indústria de torrefação e moagem do café 111 - Indústria de refinação do sal 113 - Indústria de produtos de cacau e balas 114 - Indústria de mate 115 - Indústria de laticínios e produtos derivados 116 - Indústria de massas alimentícias e biscoitos 117 - Indústria de cerveja de alta fermentação 118 - Indústria de cerveja de baixa fermentação 119 - Indústria de cerveja e de bebidas em geral 120 - Indústria do vinho 121 - Indústria de águas minerais 122 - Indústria de azeite e óleos alimentícios 123 - Indústria de doces e conservas alimentícias 124 - Indústria de carnes e derivados 125 - Indústria do frio 126 - Indústria do fumo 127 - Indústria da imunização e tratamento de frutas 128 - Indústria do beneficiamento do café(inclusive beneficiamento) 129 - Indústria alimentar de congelados, supercongelados, sorvetes, concentrados e liofilizados 130 - Indústria de rações balanceadas 131 - Indústria do café solúvel 132 - Indústria da pesca 133 - Indústra de Refrigerantes e Refrescos Indústrias do Vestuário 201 - Indústria de calçados 202 - Indústria de solado palmilhado 203 - Indústria de camisas para homens e roupas brancas 204 - Indústria de alfaiataria e de confecção de roupas de homem 205 - Indústria de guarda-chuvas e bengalas 206 - Indústria de luvas, bolsas e peles de resguardo 207 - Indústria de pentes, botões e similares 208 - Indústria de chapéu 209 - Indústria de confecção de roupas e chapéu de senhora 210 - Indústria de material de segurança e proteção ao trabalho Indústrias da Construção e do Mobiliário 301 - Indústria da construção civil (inclusive montagens industriais e engenharia consultiva) 302 - Indústria de olaria 303 - Indústria de cal e gesso 304 - Indústria do cimento 305 - Indústria de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento 306 - Indústria de cerâmica para construção 307 - Indústria de mármore e granitos 308 - Indústria de pintura, decorações, estuques e ornatos 309 - Indústria de serrarias, carpintarias, tanoarias, madeiras compensadas e laminandas, aglomerados e chapas de fibras de madeira 310 - Indústria de marcenarias (móveis de madeira) 311 - Indústria de móveis de junco e vime e de vassouras 312 - Indústria de cortinados e estofos 313 - Indústria de escovas e pincéis 314 - Indústria de artefatos de cimento armado 315 - Indústria de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias 316 - Indústria de construção de estradas, pavimentação, obras de terraplanagem em geral (barragens, aeroportos, canais e engenharia consultiva) 317 - Indústria de refratários 318 - Indústria de Molduras Indústrias Extrativas 503 - Indústria da extração do carvão e da fluorita 505 - Indústria da extração de mármores, calcários e pedreiras 509 - Indústria da extração de madeiras Indústrias de Fiação e Tecelagem 601 - Indústria da cordoalha e estopa 602 - Indústria da malharia e meias 603 - Indústria de fiação e tecelagem em geral 604 - Indústria de especialidades têxteis(passamanairas, rendas e tapetes) 605 - Indústria de fibras artificiais e sintéticas(dissociada) 606 - Indústria de tinturaria Indústrias de Artefatos de Couro 701 - Indústria de curtimento de couros de peles 702 - Indústria de malas e artigos de viagem 703 - Indústria de correias em geral e arreios Indústrias Químicas e Farmacêuticas 1001 - Indústria de produtos quimicos para fins industriais 1002 - Indústria de produtos farmacêuticos 1003 - Indústria de preparação de óleos vegetais e animais 1004 - Indústria de perfumaria e artigos de toucador 1005 - Indústria resinas sintéticas 1006 - Indústria de sabão e velas 1007 - Indústria de fabricação do álcool 1008 - Indústria de explosivos 1009 - Indústria de tintas e vernizes 1010 - Indústria de fósforos 1011 - Indústria de adubos e corretivos agrícolas 1012 - Indústria de defensivos agrícolas 1013 - Indústria de destilação e refinação do petróleo 1014 - Indústria de material plástico(inclusive da produção laminados plásticos) 1015 - Indústria de matérias primas para inseticidas e fertilizantes 1016 - Indústria de abrasivos 1017 - Indústria de álcalis 1018 - Indústria petroquímica 1019 - Indústria de lápis, canetas e material de escritório 1020 - Indústria de defensivos animais 1021 - Indústria de re-refino de de óleos minerais(lubrificantes usados ou contaminados) Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça 1101 - Indústria do papelão 1102 - Indústria de cortiça 1103 - Indústria de papel, celulose e pasta de madeira para papel 1104 - Indústria de artefatos de papel, papelão e cortiça Indústrias Gráficas 1201 - Indústria da tipografia 1202 - Indústria da gravura 1203 - Indústria da encardenação Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana 1301 - Indústria de vidros e cristais planos 1302 - Indústria de vidros e cristais ocos(frascos,garrafas,copos e similares) 1303 - Indústria de espelhos e polimento(lapidação de vidro) 1304 - Indústria da cerâmica, da louça de pó de pedra, da porcelana e da louça de barro 1305 - Indústria da ótica Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elêtrico 1401 - Indústria do ferro 1402 - Indústria de trefilação e laminação de metais ferrosos 1403 - Indústria de fundição 1404 - Indústria de artefatos de ferro e matais em geral 1405 - Indústria de serralheria 1406 - Indústria da mecânica 1407 - Indústria de proteção, tratamento e transformação de superfícies 1408 - Indústria de máquinas 1409 - Indústria de cutelaria 1410 - Indústria de balanças, pesos e medidas 1411 - Indústria de funilaria 1412 - Indústria de estamparia de metais 1413 - Indústria de móveis de metal 1414 - Indústria da construção naval 1415 - Indústria de materiais e equipamentos rodoviários,locomotivas, vagões, carros e equipamentos ferroviários, motocicletas, motonetas e veículos semelhantes 1416 - Indústria de artefatos de metais não-ferrosos 1417 - Indústria de geradores de vapor(caldeiras e acessórios) 1418 - Indústria de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares 1419 - Indústria de parafusos, porcas, rebites e similares 1420 - Indústria de reparação de veículos e acessórios 1421 - Indústria de lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação 1422 - Indústria de condutores elétricos, trefilação, laminação de metais não ferrosos 1423 - Indústria de aparelhos elétricos, eletrônicos e similares 1424 - Indústria de aparelhos de radiotransmição 1425 - Indústria de peças para automóveis e similares 1426 - Indústria de construção aeronáutica 1427 - Indústria de artigos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares 1428 - Indústria de forjaria 1429 - Indústria de refrigeração, aquecimento e tratamento de ar 1430 - Indústria de preparação de sucata ferrosa e não ferrosa 1431 - Indústria de Informática Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos 1501 - Indústria de instrumentos musicais 1502 - Indústria de brinquedos SIND IND ALIMENTAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL Rua Octaviano Lombardi, nº 100, CZERNIEWICZ, 89255-055. JARAGUÁ DO SUL/SC - Brasil Fone: 47 3275-7050 Fax: 47 3257-7052. E-mail: sindicato@cejas.com.br SIND IND ALIMENTAÇÃO DO EXTREMO OESTE CATARINENSE - SINDIALIMENTAÇÃO Rua Sete de Setembro, nº 2307, CENTRO, 89900-000. SÃO MIGUEL DO OESTE/SC - Brasil Fone: 49 3622-3428 Fax: 49 3622-3428. E-mail: sindialimentacao@smo.com.br Site: www.sindialimentacao.com.br SIND IND ARROZ NO ESTADO DE SANTA CATARINA - SINDARROZ Rua Octaviano Lombardi, nº 100, CZERNIEWICZ, 89255-055. JARAGUÁ DO SUL/SC - Brasil Fone: 47 3275-7050 Fax: 47 3275-7052. E-mail: sindicato@cejas.com.br Site: www.sindarroz-sc.com.br SIND IND ARTEFATOS PLÁSTICOS E BRINQUEDOS DE BLUMENAU - SIAPB Rua Frei Estanislau Schaette, nº 111, ASILO, 89037.001. BLUMENAU/SC - Brasil Fone: 47 3329-0535 Fax: 47 3329-0535. E-mail: siapb@terra.com.br SIND IND CALÇADOS DE CRICIÚMA Avenida Getúlio Vargas, nº 364, Centro, 88900-000. ARARANGUÁ/SC - Brasil Fone: 48 9976-4606 Fax: 48 3524-7645. E-mail: sind_calcados@hotmail.com SIND IND CALÇADOS DE SÃO JOÃO BATISTA - SINCASJB Avenida Egídio Manoel Cordeiro, nº 370, 88240-000. SÃO JOÃO BATISTA/SC - Brasil Fone: 48 3265-0393 Fax: 48 3265-2529. E-mail: financeiro@sincasjb.com.br Site: www.sincasjb.com.br SIND IND CARNES E DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS DE NOVA VENEZA Rua Alfredo Pessi, nº 2000, Parque Industrial, 88868-000. NOVA VENEZA/SC - Brasil Fone: 48 3471-2500 Fax: 48 3471-2502. E-mail: sindicatospatronais@acicri.com.br SIND IND CARNES E DERIVADOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA Avenida Osmar Cunha, nº 183, CENTRO, 88015-100. FLORIANÓPOLIS/SC - Brasil Fone: 48 3223-9158 Fax: 48 3222-9160. E-mail: sindicarne@ccmail.com.br SIND IND CELULOSE E PAPEL DE SANTA CATARINA - SINPESC Rua João de Castro, nº 68, CENTRO, 88501-160. LAGES/SC - Brasil Fone: 49 3251-7300 Fax: 49 3251-7300. E-mail: sinpesc@sinpesc.com.br Site: www.sinpesc.com.br SIND IND CERÂMICA PARA CONSTRUÇÃO E DE OLARIA DE CRICIÚMA - SINDICERAM Rua Ernesto Bianchini Góes , nº 91, PRÓSPERA, 88815-030. CRICIÚMA/SC - Brasil Fone: 48 3437-7166 Fax: 48 3437-9010. E-mail: sindiceram@sindiceram.com.br Site: www.sindiceram.com.br Anterior 1 2 3 4 5 Próximo -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis/SC - 48 3231 4100 - 48 3334 5623 Produzido por A2C O portal da indústria catarinense -------------------------------------------------------------------------------- ENGLISH ESPAÑOL FIESCCIESCSESISENAIIELSINDICATOSBusca Buscar -------------------------------------------------------------------------------- Institucional Conheça a FIESCDiretoria e ConselhosSindicatos de Indústrias FiliadosCOFEMFórum Industrial Parlamentar SulRelatório AnualContribuição Sindical PatronalÁreas de Atuação FIESC Assuntos Legislativos e TributáriosComércio Exterior e Relações InternacionaisDesenvolvimento Associativo e SindicatosInfra-Estrutura e Meio AmbientePolítica Econômica e IndustrialCâmaras EspecializadasCentro Internacional de Negócios - CINProdutos e ServiçosProjetos e Programas Ação FIESC RegionalFIESCulturaPrograma de Desenvolvimento Associativo - PDAPublicações Desempenho e Perspectivas da Indústria CatarinenseSanta Catarina em DadosSala de ImprensaCentro de EventosLinks Especiais Assembléia Legislativa do Estado de Santa CatarinaSenado Federal - BrasilCâmara dos DeputadosPlanaltoEditais GovernoIBGEConfederação Nacional da IndústriaIntranet FIESCContato» Contribuição Sindical Patronal» Portal do Fornecedor» Estudo Tributário da Região Sul» Trabalhe Conosco» Guia Web SC NewsletterReceba novidades por e-mail Enviar Sindicatos de Indústrias Afiliadas Município Sede ARARANGUÁ BALNEÁRIO CAMBORIÚ BLUMENAU BRAÇO DO NORTE BRUSQUE CAÇADOR CANOINHAS CATANDUVAS CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS IBIRAMA INDAIAL ITAJAÍ ITAPEMA JARAGUÁ DO SUL JOAÇABA JOINVILLE LAGES MAFRA MORRO DA FUMAÇA NOVA VENEZA POMERODE PORTO UNIÃO RIO DO SUL RIO NEGRINHO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SÃO BENTO DO SUL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOSÉ SÃO MIGUEL DO OESTE SOMBRIO TIMBÓ TUBARÃO VIDEIRA XANXERÊ Município Base ABDON BATISTA ABELARDO LUZ AGROLÂNDIA AGRONÔMICA ÁGUA DOCE ÁGUAS BRANCAS ÁGUAS CLARAS ÁGUAS DE CHAPECÓ ÁGUAS FRIAS ÁGUAS MORNAS AGUTI AIURÊ ALFREDO WAGNER ALTO ALEGRE ALTO BELA VISTA ALTO DA SERRA ANCHIETA ANGELINA ANITA GARIBALDI ANITÁPOLIS ANTA GORDA ANTÔNIO CARLOS APIÚNA ARABUTÃ ARAQUARI ARARANGUÁ ARMAZÉM ARNÓPOLIS ARROIO TRINTA ARVOREDO ASCURRA ATALANTA ATERRADO TORTO AURORA AZAMBUJA BAIA ALTA BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA BALNEÁRIO BARRA DO SUL BALNEÁRIO CAMBORIÚ BALNEÁRIO GAIVOTA BALNEÁRIO MORRO DOS CONVENTOS BALNEÁRIO PIÇARRAS BANDEIRANTE BARRA BONITA BARRA CLARA BARRA DA LAGOA BARRA DA PRATA BARRA FRIA BARRA GRANDE BARRA VELHA BARREIROS BARRO BRANCO BATEIAS DE BAIXO BELA VISTA BELA VISTA DO SUL BELA VISTA DO TOLDO BELMONTE BENEDITO NOVO BIGUAÇU BLUMENAU Bocaina do Sul BOCAÍNA DO SUL BOITEUXBURGO BOM JARDIM DA SERRA BOM JESUS BOM JESUS DO OESTE BOM RETIRO BOM SUCESSO BOMBINHAS BOTUVERÁ BRAÇO DO NORTE BRAÇO DO TROMBUDO BRUNÓPOLIS BRUSQUE CAÇADOR CACHOEIRA DE FÁTIMA CACHOEIRA DO BOM JESUS CAIBI CALMON CAMBORIÚ CAMBUINZAL CAMPECHE CAMPINAS CAMPO ALEGRE CAMPO BELO DO SUL CAMPO ERÊ CAMPOS NOVOS CANASVIEIRAS CANELINHA CANOAS CANOINHAS CAPÃO ALTO CAPINZAL CAPIVARI DE BAIXO CARAÍBA CATANDUVAS CATUÍRA CAXAMBU DO SUL CEDRO ALTO CELSO RAMOS CERRO NEGRO CHAPADÃO DO LAGEADO CHAPECÓ CLARAÍBA COCAL DO SUL COLÔNIA SANTA TEREZA CONCÓRDIA CORDILHEIRA ALTA CORONEL FREITAS CORONEL MARTINS CORREIA PINTO CORUPÁ CRICIÚMA CUNHA PORÃ CUNHATAÍ CURITIBANOS DAL PAI DALBÉRGIA DESCANSO DIONÍSIO CERQUEIRA DONA EMMA DOUTOR PEDRINHO ENCANO BAIXO ENGENHO VELHO ENSEADA DE BRITO ENTRE RIOS ERMO ERVAL VELHO ESPINILHO ESTAÇÃO COCAL FAXINAL DOS GUEDES FAZENDA ZANDAVALLI FELIPE SCHMIDT FIGUEIRA FLOR DO SERTÃO FLORIANÓPOLIS FORMOSA DO SUL FORQUILHINHA FRAGOSOS FRAIBURGO FREDERICO WASTNER FREI ROGÉRIO GALVÃO GARCIA GAROPABA GARUVA GASPAR GOIO-EN GOVERNADOR CELSO RAMOS GRÃO PARÁ GRÁPIA GRAVATAL GUABIRUBA GUAPORANGA GUARACIABA GUARAMIRIM GUARUJÁ DO SUL GUATÁ GUATAMBÚ HERCÍLIO LUZ HERCILIÓPOLIS HERVAL D'OESTE Herval dOeste IBIAM IBICARÉ IBICUÍ IBIRAMA IÇARA IDAMAR ILHOTA IMARUÍ IMBITUBA IMBUIA INDAIAL ÍNDIOS INGLESES DO RIO VERMELHO INVERNADA IOMERÊ IPIRA IPOMÉIA IPORÃ DO OESTE IPUAÇU IPUMIRIM IRACEMINHA IRAKITAN IRANI IRAPUTÃ IRATI IRINEÓPOLIS ITÁ ITAIÓ ITAIÓPOLIS ITAJAÍ ITAJUBÁ ITAPEMA ITAPIRANGA ITAPOÁ ITAPOCU ITOUPAVA ITUPORANGA JABORÁ JACINTO MACHADO JAGUARUNA JARAGUÁ DO SUL Jaraguá do Sul JARDINÓPOLIS JOAÇABA JOINVILLE JORGE LACERDA JOSÉ BOITEUX JUPIÁ LACERDÓPOLIS LAGES LAGOA LAGOA DA ESTIVA LAGUNA LAJEADO GRANDE LAURENTINO Lauro Muller LAURO MÜLLER LEÃO LEBON RÉGIS LEOBERTO LEAL LINDÓIA DO SUL LINHA DAS PALMEIRAS LONTRAS LOURDES LUIZ ALVES LUZERNA MACHADOS MACIEIRA MAFRA MAJOR GERCINO MAJOR VIEIRA MARACAJÁ MARARI MARATÁ MARAVILHA MARCÍLIO DIAS MARECHAL BORMANN MAREMA MARIFLOR MAROMBAS MAROMBAS BOSSARDI MASSARANDUBA MATOS COSTA MELEIRO MIRADOR MIRIM MIRIM DOCE MODELO MONDAÍ MONTE ALEGRE MONTE CARLO MONTE CASTELO MORRO CHATO MORRO DA FUMAÇA MORRO GRANDE NAVEGANTES NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO NOVA CULTURA NOVA ERECHIM NOVA GUARITA NOVA ITABERABA NOVA PETRÓPOLIS NOVA TEUTÔNIA NOVA TRENTO NOVA VENEZA NOVO HORIZONTE ORLEANS OTACÍLIO COSTA OURO OURO VERDE OURO VERDE PAIAL PAINEL PALHOÇA PALMA SOLA PALMEIRA PALMITOS PÂNTANO DO SUL PAPANDUVA PARAÍSO PASSO DE TORRES PASSO MANSO PASSOS MAIA PAULA PEREIRA PAULO LOPES PEDRAS GRANDES PENHA PERICÓ PERITIBA PESCARIA BRAVA PETROLÂNDIA Piçarras PINDOTIBA PINHALZINHO PINHEIRAL PINHEIRO PRETO PINHEIROS PIRABEIRABA PIRATUBA PLANALTO PLANALTO ALEGRE POÇO PRETO POMERODE PONTE ALTA PONTE ALTA DO NORTE PONTE SERRADA PORTO BELO PORTO UNIÃO POUSO REDONDO PRAIA GRANDE PRATA PRESIDENTE CASTELO BRANCO PRESIDENTE GETÚLIO PRESIDENTE JUSCELINO PRESIDENTE KENNEDY PRESIDENTE NEREU PRINCESA QUARTA LINHA QUILOMBO QUILÔMETRO DOZE RANCHO QUEIMADO RATONES RESIDÊNCIA FUCK RIBEIRÃO DA ILHA RIBEIRÃO PEQUENO RIO ANTINHA RIO BONITO RIO DA ANTA RIO DA LUZ RIO DAS ANTAS RIO DAS FURNAS RIO DO CAMPO RIO DO OESTE RIO DO SUL RIO DOS BUGRES RIO DOS CEDROS RIO D'UNA RIO FORTUNA RIO MAINA RIO NEGRINHO RIO PRETO DO SUL RIO RUFINO RIQUEZA RODEIO ROMELÂNDIA SAI SALETE SALTINHO SALTO VELOSO SANGA DA TOCA SANGÃO SANTA CECÍLIA SANTA CRUZ DO TIMBÓ SANTA HELENA SANTA HELENA SANTA IZABEL SANTA LÚCIA SANTA LÚCIA SANTA MARIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA DO SUL SANTA TEREZINHA SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SANTA TEREZINHA DO SALTO SANTIAGO DO SUL SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SANTO ANTÔNIO DE LISBOA SÃO BENTO BAIXO SÃO BENTO DO SUL SÃO BERNARDINO SÃO BONIFÁCIO SÃO CARLOS SÃO CRISTÓVÃO São Cristovão do Sul SÃO CRISTÓVÃO DO SUL SÃO DEFENDE SÃO DOMINGOS SÃO FRANCISCO DO SUL SÃO GABRIEL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ SÃO JOÃO DO OESTE SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO SÃO JOÃO DO SUL SÃO JOAQUIM SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ DO CEDRO SÃO JOSÉ DO CERRITO SÃO JOSÉ DO LARANJAL SÃO LEONARDO SÃO LOURENÇO DO OESTE SÃO LUDGERO SÃO MARTINHO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA SÃO MIGUEL DA SERRA SÃO MIGUEL DO OESTE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA SÃO PEDRO TOBIAS SÃO ROQUE SÃO SEBASTIÃO DO ARVOREDO SÃO SEBASTIÃO DO SUL SAPIRANGA SAUDADES SCHROEDER SEARA SEDE OLDEMBURG SERRA ALTA SIDERÓPOLIS SOMBRIO SOROCABA DO SUL SUL BRASIL TAIÓ TANGARÁ TAQUARA VERDE TAQUARAS TIGIPIÓ TIGRINHOS TIJUCAS TIMBÉ DO SUL TIMBÓ TIMBÓ GRANDE TRÊS BARRAS TREVISO TREZE DE MAIO TREZE TÍLIAS TROMBUDO CENTRAL TUBARÃO TUNÁPOLIS TUPITINGA TURVO UNIÃO DO OESTE URUBICI URUGUAI URUPEMA URUSSANGA VARGEÃO VARGEM VARGEM BONITA VARGEM DO CEDRO VIDAL RAMOS VIDEIRA VILA CONCEIÇÃO VILA DE VOLTA GRANDE VILA MILANI VILA NOVA Vitor Meireles VÍTOR MEIRELES WITMARSUM XANXERÊ XAVANTINA XAXIM ZORTÉA Categoria econômica Indústrias de Alimentação 101 - Indústria de trigo 102 - Indústria do milho e da soja 103 - Indústria da mandioca 104 - Indústria do arroz 105 - Indústria da aveia 106 - Indústria do açúcar 107 - Indústria do açucar de engenho 108 - Indústria da refinação de açúcar 110 - Indústria de torrefação e moagem do café 111 - Indústria de refinação do sal 113 - Indústria de produtos de cacau e balas 114 - Indústria de mate 115 - Indústria de laticínios e produtos derivados 116 - Indústria de massas alimentícias e biscoitos 117 - Indústria de cerveja de alta fermentação 118 - Indústria de cerveja de baixa fermentação 119 - Indústria de cerveja e de bebidas em geral 120 - Indústria do vinho 121 - Indústria de águas minerais 122 - Indústria de azeite e óleos alimentícios 123 - Indústria de doces e conservas alimentícias 124 - Indústria de carnes e derivados 125 - Indústria do frio 126 - Indústria do fumo 127 - Indústria da imunização e tratamento de frutas 128 - Indústria do beneficiamento do café(inclusive beneficiamento) 129 - Indústria alimentar de congelados, supercongelados, sorvetes, concentrados e liofilizados 130 - Indústria de rações balanceadas 131 - Indústria do café solúvel 132 - Indústria da pesca 133 - Indústra de Refrigerantes e Refrescos Indústrias do Vestuário 201 - Indústria de calçados 202 - Indústria de solado palmilhado 203 - Indústria de camisas para homens e roupas brancas 204 - Indústria de alfaiataria e de confecção de roupas de homem 205 - Indústria de guarda-chuvas e bengalas 206 - Indústria de luvas, bolsas e peles de resguardo 207 - Indústria de pentes, botões e similares 208 O portal da indústria catarinense -------------------------------------------------------------------------------- ENGLISH ESPAÑOL FIESCCIESCSESISENAIIELSINDICATOSBusca Buscar -------------------------------------------------------------------------------- Institucional Conheça a FIESCDiretoria e ConselhosSindicatos de Indústrias FiliadosCOFEMFórum Industrial Parlamentar SulRelatório AnualContribuição Sindical PatronalÁreas de Atuação FIESC Assuntos Legislativos e TributáriosComércio Exterior e Relações InternacionaisDesenvolvimento Associativo e SindicatosInfra-Estrutura e Meio AmbientePolítica Econômica e IndustrialCâmaras EspecializadasCentro Internacional de Negócios - CINProdutos e ServiçosProjetos e Programas Ação FIESC RegionalFIESCulturaPrograma de Desenvolvimento Associativo - PDAPublicações Desempenho e Perspectivas da Indústria CatarinenseSanta Catarina em DadosSala de ImprensaCentro de EventosLinks Especiais Assembléia Legislativa do Estado de Santa CatarinaSenado Federal - BrasilCâmara dos DeputadosPlanaltoEditais GovernoIBGEConfederação Nacional da IndústriaIntranet FIESCContato» Contribuição Sindical Patronal» Portal do Fornecedor» Estudo Tributário da Região Sul» Trabalhe Conosco» Guia Web SC NewsletterReceba novidades por e-mail Enviar Sindicatos de Indústrias Afiliadas Município Sede ARARANGUÁ BALNEÁRIO CAMBORIÚ BLUMENAU BRAÇO DO NORTE BRUSQUE CAÇADOR CANOINHAS CATANDUVAS CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS IBIRAMA INDAIAL ITAJAÍ ITAPEMA JARAGUÁ DO SUL JOAÇABA JOINVILLE LAGES MAFRA MORRO DA FUMAÇA NOVA VENEZA POMERODE PORTO UNIÃO RIO DO SUL RIO NEGRINHO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SÃO BENTO DO SUL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOSÉ SÃO MIGUEL DO OESTE SOMBRIO TIMBÓ TUBARÃO VIDEIRA XANXERÊ Município Base ABDON BATISTA ABELARDO LUZ AGROLÂNDIA AGRONÔMICA ÁGUA DOCE ÁGUAS BRANCAS ÁGUAS CLARAS ÁGUAS DE CHAPECÓ ÁGUAS FRIAS ÁGUAS MORNAS AGUTI AIURÊ ALFREDO WAGNER ALTO ALEGRE ALTO BELA VISTA ALTO DA SERRA ANCHIETA ANGELINA ANITA GARIBALDI ANITÁPOLIS ANTA GORDA ANTÔNIO CARLOS APIÚNA ARABUTÃ ARAQUARI ARARANGUÁ ARMAZÉM ARNÓPOLIS ARROIO TRINTA ARVOREDO ASCURRA ATALANTA ATERRADO T O portal da indústria catarinense -------------------------------------------------------------------------------- ENGLISH ESPAÑOL FIESCCIESCSESISENAIIELSINDICATOSBusca Buscar -------------------------------------------------------------------------------- Institucional Conheça a FIESCDiretoria e ConselhosSindicatos de Indústrias FiliadosCOFEMFórum Industrial Parlamentar SulRelatório AnualContribuição Sindical PatronalÁreas de Atuação FIESC Assuntos Legislativos e TributáriosComércio Exterior e Relações InternacionaisDesenvolvimento Associativo e SindicatosInfra-Estrutura e Meio AmbientePolítica Econômica e IndustrialCâmaras EspecializadasCentro Internacional de Negócios - CINProdutos e ServiçosProjetos e Programas Ação FIESC RegionalFIESCulturaPrograma de Desenvolvimento Associativo - PDAPublicações Desempenho e Perspectivas da Indústria CatarinenseSanta Catarina em DadosSala de ImprensaCentro de EventosLinks Especiais Assembléia Legislativa do Estado de Santa CatarinaSenado Federal - BrasilCâmara dos DeputadosPlanaltoEditais GovernoIBGEConfederação Nacional da IndústriaIntranet FIESCContato» Contribuição Sindical Patronal» Portal do Fornecedor» Estudo Tributário da Região Sul» Trabalhe Conosco» Guia Web SC NewsletterReceba novidades por e-mail Enviar Sindicatos de Indústrias Afiliadas Município Sede ARARANGUÁ BALNEÁRIO CAMBORIÚ BLUMENAU BRAÇO DO NORTE BRUSQUE CAÇADOR CANOINHAS CATANDUVAS CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS IBIRAMA INDAIAL ITAJAÍ ITAPEMA JARAGUÁ DO SUL JOAÇABA JOINVILLE LAGES MAFRA MORRO DA FUMAÇA NOVA VENEZA POMERODE PORTO UNIÃO RIO DO SUL RIO NEGRINHO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SÃO BENTO DO SUL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOSÉ SÃO MIGUEL DO OESTE SOMBRIO TIMBÓ TUBARÃO VIDEIRA XANXERÊ Município Base ABDON BATISTA ABELARDO LUZ AGROLÂNDIA AGRONÔMICA ÁGUA DOCE ÁGUAS BRANCAS ÁGUAS CLARAS ÁGUAS DE CHAPECÓ ÁGUAS FRIAS ÁGUAS MORNAS AGUTI AIURÊ ALFREDO WAGNER ALTO ALEGRE ALTO BELA VISTA ALTO DA SERRA ANCHIETA ANGELINA ANITA GARIBALDI ANITÁPOLIS ANTA GORDA ANTÔNIO CARLOS APIÚNA ARABUTÃ ARAQUARI ARARANGUÁ ARMAZÉM ARNÓPOLIS ARROIO TRINTA ARVOREDO ASCURRA ATALANTA ATERRADO TORTO AURORA AZAMBUJA BAIA ALTA BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA BALNEÁRIO BARRA DO SUL BALNEÁRIO CAMBORIÚ BALNEÁRIO GAIVOTA BALNEÁRIO MORRO DOS CONVENTOS BALNEÁRIO PIÇARRAS BANDEIRANTE BARRA BONITA BARRA CLARA BARRA DA LAGOA BARRA DA PRATA BARRA FRIA BARRA GRANDE BARRA VELHA BARREIROS BARRO BRANCO BATEIAS DE BAIXO BELA VISTA BELA VISTA DO SUL BELA VISTA DO TOLDO BELMONTE BENEDITO NOVO BIGUAÇU BLUMENAU Bocaina do Sul BOCAÍNA DO SUL BOITEUXBURGO BOM JARDIM DA SERRA BOM JESUS BOM JESUS DO OESTE BOM RETIRO BOM SUCESSO BOMBINHAS BOTUVERÁ BRAÇO DO NORTE BRAÇO DO TROMBUDO BRUNÓPOLIS BRUSQUE CAÇADOR CACHOEIRA DE FÁTIMA CACHOEIRA DO BOM JESUS CAIBI CALMON CAMBORIÚ CAMBUINZAL CAMPECHE CAMPINAS CAMPO ALEGRE CAMPO BELO DO SUL CAMPO ERÊ CAMPOS NOVOS CANASVIEIRAS CANELINHA CANOAS CANOINHAS CAPÃO ALTO CAPINZAL CAPIVARI DE BAIXO CARAÍBA CATANDUVAS CATUÍRA CAXAMBU DO SUL CEDRO ALTO CELSO RAMOS CERRO NEGRO CHAPADÃO DO LAGEADO CHAPECÓ CLARAÍBA COCAL DO SUL COLÔNIA SANTA TEREZA CONCÓRDIA CORDILHEIRA ALTA CORONEL FREITAS CORONEL MARTINS CORREIA PINTO CORUPÁ CRICIÚMA CUNHA PORÃ CUNHATAÍ CURITIBANOS DAL PAI DALBÉRGIA DESCANSO DIONÍSIO CERQUEIRA DONA EMMA DOUTOR PEDRINHO ENCANO BAIXO ENGENHO VELHO ENSEADA DE BRITO ENTRE RIOS ERMO ERVAL VELHO ESPINILHO ESTAÇÃO COCAL FAXINAL DOS GUEDES FAZENDA ZANDAVAL O portal da indústria catarinense -------------------------------------------------------------------------------- ENGLISH ESPAÑOL FIESCCIESCSESISENAIIELSINDICATOSBusca Buscar -------------------------------------------------------------------------------- Institucional Conheça a FIESCDiretoria e ConselhosSindicatos de Indústrias FiliadosCOFEMFórum Industrial Parlamentar SulRelatório AnualContribuição Sindical PatronalÁreas de Atuação FIESC Assuntos Legislativos e TributáriosComércio Exterior e Relações InternacionaisDesenvolvimento Associativo e SindicatosInfra-Estrutura e Meio AmbientePolítica Econômica e IndustrialCâmaras EspecializadasCentro Internacional de Negócios - CINProdutos e ServiçosProjetos e Programas Ação FIESC RegionalFIESCulturaPrograma de Desenvolvimento Associativo - PDAPublicações Desempenho e Perspectivas da Indústria CatarinenseSanta Catarina em DadosSala de ImprensaCentro de EventosLinks Especiais Assembléia Legislativa do Estado de Santa CatarinaSenado Federal - BrasilCâmara dos DeputadosPlanaltoEditais GovernoIBGEConfederação Nacional da IndústriaIntranet FIESCContato» Contribuição Sindical Patronal» Portal do Fornecedor» Estudo Tributário da Região Sul» Trabalhe Conosco» Guia Web SC NewsletterReceba novidades por e-mail Enviar Sindicatos de Indústrias Afiliadas Município Sede ARARANGUÁ BALNEÁRIO CAMBORIÚ BLUMENAU BRAÇO DO NORTE BRUSQUE CAÇADOR CANOINHAS CATANDUVAS CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS IBIRAMA INDAIAL ITAJAÍ ITAPEMA JARAGUÁ DO SUL JOAÇABA JOINVILLE LAGES MAFRA MORRO DA FUMAÇA NOVA VENEZA POMERODE PORTO UNIÃO RIO DO SUL RIO NEGRINHO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SÃO BENTO DO SUL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOSÉ SÃO MIGUEL DO OESTE SOMBRIO TIMBÓ TUBARÃO VIDEIRA XANXERÊ Município Base ABDON BATISTA ABELARDO LUZ AGROLÂNDIA AGRONÔMICA ÁGUA DOCE ÁGUAS BRANCAS ÁGUAS CLARAS ÁGUAS DE CHAPECÓ ÁGUAS FRIAS ÁGUAS MORNAS AGUTI AIURÊ ALFREDO WAGNER ALTO ALEGRE ALTO BELA VISTA ALTO DA SERRA ANCHIETA ANGELINA ANITA GARIBALDI ANITÁPOLIS ANTA GORDA ANTÔNIO CARLOS APIÚNA ARABUTÃ ARAQUARI ARARANGUÁ ARMAZÉM ARNÓPOLIS ARROIO TRINTA ARVOREDO ASCURRA ATALANTA ATERRADO TORTO AURORA AZAMBUJA BAIA ALTA BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA BALNEÁRIO BARRA DO SUL BALNEÁRIO CAMBORIÚ BALNEÁRIO GAIVOTA BALNEÁRIO MORRO DOS CONVENTOS BALNEÁRIO PIÇARRAS BANDEIRANTE BARRA BONITA BARRA CLARA BARRA DA LAGOA BARRA DA PRATA BARRA FRIA BARRA GRANDE BARRA VELHA BARREIROS BARRO BRANCO BATEIAS DE BAIXO BELA VISTA BELA VISTA DO SUL BELA VISTA DO TOLDO BELMONTE BENEDITO NOVO BIGUAÇU BLUMENAU Bocaina do Sul BOCAÍNA DO SUL BOITEUXBURGO BOM JARDIM DA SERRA BOM JESUS BOM JESUS DO OESTE BOM RETIRO BOM SUCESSO BOMBINHAS BOTUVERÁ BRAÇO DO NORTE BRAÇO DO TROMBUDO BRUNÓPOLIS BRUSQUE CAÇADOR CACHOEIRA DE FÁTIMA CACHOEIRA DO BOM JESUS CAIBI CALMON CAMBORIÚ CAMBUINZAL CAMPECHE CAMPINAS CAMPO ALEGRE CAMPO BELO DO SUL CAMPO ERÊ CAMPOS NOVOS CANASVIEIRAS CANELINHA CANOAS CANOINHAS CAPÃO ALTO CAPINZAL CAPIVARI DE BAIXO CARAÍBA CATANDUVAS CATUÍRA CAXAMBU DO SUL CEDRO ALTO CELSO RAMOS CERRO NEGRO CHAPADÃO DO LAGEADO CHAPECÓ CLARAÍBA COCAL DO SUL COLÔNIA SANTA TEREZA CONCÓRDIA CORDILHEIRA ALTA CORONEL FREITAS CORONEL MARTINS CORREIA PINTO CORUPÁ CRICIÚMA CUNHA PORÃ CUNHATAÍ CURITIBANOS DAL PAI DALBÉRGIA DESCANSO DIONÍSIO CERQUEIRA DONA EMMA DOUTOR PEDRINHO ENCANO BAIXO ENGENHO VELHO ENSEADA DE BRITO ENTRE RIOS ERMO ERVAL VELHO ESPINILHO ESTAÇÃO COCAL FAXINAL DOS GUEDES FAZENDA ZANDAVALLI FELIPE SCHMIDT FIGUEIRA FLOR DO SERTÃO FLORIANÓPOLIS FORMOSA DO SUL FORQUILHINHA FRAGOSOS FRAIBURGO FREDERICO WASTNER FREI ROGÉRIO GALVÃO GARCIA GAROPABA GARUVA GASPAR GOIO-EN GOVERNADOR CELSO RAMOS GRÃO PARÁ GRÁPIA GRAVATAL GUABIRUBA GUAPORANGA GUARACIABA GUARAMIRIM GUARUJÁ DO SUL GUATÁ GUATAMBÚ HERCÍLIO LUZ HERCILIÓPOLIS HERVAL D'OESTE Herval dOeste IBIAM IBICARÉ IBICUÍ IBIRAMA IÇARA IDAMAR ILHOTA IMARUÍ IMBITUBA IMBUIA INDAIAL ÍNDIOS INGLESES DO RIO VERMELHO INVERNADA IOMERÊ IPIRA IPOMÉIA IPORÃ DO OESTE IPUAÇU IPUMIRIM IRACEMINHA IRAKITAN IRANI IRAPUTÃ IRATI IRINEÓPOLIS ITÁ ITAIÓ ITAIÓPOLIS ITAJAÍ ITAJUBÁ ITAPEMA ITAPIRANGA ITAPOÁ ITAPOCU ITOUPAVA ITUPORANGA JABORÁ JACINTO MACHADO JAGUARUNA JARAGUÁ DO SUL Jaraguá do Sul JARDINÓPOLIS JOAÇABA JOINVILLE JORGE LACERDA JOSÉ BOITEUX JUPIÁ LACERDÓPOLIS LAGES LAGOA LAGOA DA ESTIVA LAGUNA LAJEADO GRANDE LAURENTINO Lauro Muller LAURO MÜLLER LEÃO LEBON RÉGIS LEOBERTO LEAL LINDÓIA DO SUL LINHA DAS PALMEIRAS LONTRAS LOURDES LUIZ ALVES LUZERNA MACHADOS MACIEIRA MAFRA MAJOR GERCINO MAJOR VIEIRA MARACAJÁ MARARI MARATÁ MARAVILHA MARCÍLIO DIAS MARECHAL BORMANN MAREMA MARIFLOR MAROMBAS MAROMBAS BOSSARDI MASSARANDUBA MATOS COSTA MELEIRO MIRADOR MIRIM MIRIM DOCE MODELO MONDAÍ MONTE ALEGRE MONTE CARLO MONTE CASTELO MORRO CHATO MORRO DA FUMAÇA MORRO GRANDE NAVEGANTES NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO NOVA CULTURA NOVA ERECHIM NOVA GUARITA NOVA ITABERABA NOVA PETRÓPOLIS NOVA TEUTÔNIA NOVA TRENTO NOVA VENEZA NOVO HORIZONTE ORLEANS OTACÍLIO COSTA OURO OURO VERDE OURO VERDE PAIAL PAINEL PALHOÇA PALMA SOLA PALMEIRA PALMITOS PÂNTANO DO SUL PAPANDUVA PARAÍSO PASSO DE TORRES PASSO MANSO PASSOS MAIA PAULA PEREIRA PAULO LOPES PEDRAS GRANDES PENHA PERICÓ PERITIBA PESCARIA BRAVA PETROLÂNDIA Piçarras PINDOTIBA PINHALZINHO PINHEIRAL PINHEIRO PRETO PINHEIROS PIRABEIRABA PIRATUBA PLANALTO PLANALTO ALEGRE POÇO PRETO POMERODE PONTE ALTA PONTE ALTA DO NORTE PONTE SERRADA PORTO BELO PORTO UNIÃO POUSO REDONDO PRAIA GRANDE PRATA PRESIDENTE CASTELO BRANCO PRESIDENTE GETÚLIO PRESIDENTE JUSCELINO PRESIDENTE KENNEDY PRESIDENTE NEREU PRINCESA QUARTA LINHA QUILOMBO QUILÔMETRO DOZE RANCHO QUEIMADO RATONES RESIDÊNCIA FUCK RIBEIRÃO DA ILHA RIBEIRÃO PEQUENO RIO ANTINHA RIO BONITO RIO DA ANTA RIO DA LUZ RIO DAS ANTAS RIO DAS FURNAS RIO DO CAMPO RIO DO OESTE RIO DO SUL RIO DOS BUGRES RIO DOS CEDROS RIO D'UNA RIO FORTUNA RIO MAINA RIO NEGRINHO RIO PRETO DO SUL RIO RUFINO RIQUEZA RODEIO ROMELÂNDIA SAI SALETE SALTINHO SALTO VELOSO SANGA DA TOCA SANGÃO SANTA CECÍLIA SANTA CRUZ DO TIMBÓ SANTA HELENA SANTA HELENA SANTA IZABEL SANTA LÚCIA SANTA LÚCIA SANTA MARIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA DO SUL SANTA TEREZINHA SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SANTA TEREZINHA DO SALTO SANTIAGO DO SUL SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SANTO ANTÔNIO DE LISBOA SÃO BENTO BAIXO SÃO BENTO DO SUL SÃO BERNARDINO SÃO BONIFÁCIO SÃO CARLOS SÃO CRISTÓVÃO São Cristovão do Sul SÃO CRISTÓVÃO DO SUL SÃO DEFENDE SÃO DOMINGOS SÃO FRANCISCO DO SUL SÃO GABRIEL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ SÃO JOÃO DO OESTE SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO SÃO JOÃO DO SUL SÃO JOAQUIM SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ DO CEDRO SÃO JOSÉ DO CERRITO SÃO JOSÉ DO LARANJAL SÃO LEONARDO SÃO LOURENÇO DO OESTE SÃO LUDGERO SÃO MARTINHO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA SÃO MIGUEL DA SERRA SÃO MIGUEL DO OESTE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA SÃO PEDRO TOBIAS SÃO ROQUE SÃO SEBASTIÃO DO ARVOREDO SÃO SEBASTIÃO DO SUL SAPIRANGA SAUDADES SCHROEDER SEARA SEDE OLDEMBURG SERRA ALTA SIDERÓPOLIS SOMBRIO SOROCABA DO SUL SUL BRASIL TAIÓ TANGARÁ TAQUARA VERDE TAQUARAS TIGIPIÓ TIGRINHOS TIJUCAS TIMBÉ DO SUL TIMBÓ TIMBÓ GRANDE TRÊS BARRAS TREVISO TREZE DE MAIO TREZE TÍLIAS TROMBUDO CENTRAL TUBARÃO TUNÁPOLIS TUPITINGA TURVO UNIÃO DO OESTE URUBICI URUGUAI URUPEMA URUSSANGA VARGEÃO VARGEM VARGEM BONITA VARGEM DO CEDRO VIDAL RAMOS VIDEIRA VILA CONCEIÇÃO VILA DE VOLTA GRANDE VILA MILANI VILA NOVA Vitor Meireles VÍTOR MEIRELES WITMARSUM XANXERÊ XAVANTINA XAXIM ZORTÉA Categoria econômica Indústrias de Alimentação 101 - Indústria de trigo 102 - Indústria do milho e da soja 103 - Indústria da mandioca 104 - Indústria do arroz 105 - Indústria da aveia 106 - Indústria do açúcar 107 - Indústria do açucar de engenho 108 - Indústria da refinação de açúcar 110 - Indústria de torrefação e moagem do café 111 - Indústria de refinação do sal 113 - Indústria de produtos de cacau e balas 114 - Indústria de mate 115 - Indústria de laticínios e produtos derivados 116 - Indústria de massas alimentícias e biscoitos 117 - Indústria de cerveja de alta fermentação 118 - Indústria de cerveja de baixa fermentação 119 - Indústria de cerveja e de bebidas em geral 120 - Indústria do vinho 121 - Indústria de águas minerais 122 - Indústria de azeite e óleos alimentícios 123 - Indústria de doces e conservas alimentícias 124 - Indústria de carnes e derivados 125 - Indústria do frio 126 - Indústria do fumo 127 - Indústria da imunização e tratamento de frutas 128 - Indústria do beneficiamento do café(inclusive beneficiamento) 129 - Indústria alimentar de congelados, supercongelados, sorvetes, concentrados e liofilizados 130 - Indústria de rações balanceadas 131 - Indústria do café solúvel 132 - Indústria da pesca 133 - Indústra de Refrigerantes e Refrescos Indústrias do Vestuário 201 - Indústria de calçados 202 - Indústria de solado palmilhado 203 - Indústria de camisas para homens e roupas brancas 204 - Indústria de alfaiataria e de confecção de roupas de homem 205 - Indústria de guarda-chuvas e bengalas 206 - Indústria de luvas, bolsas e peles de resguardo 207 - Indústria de pentes, botões e similares 208 - Indústria de chapéu 209 - Indústria de confecção de roupas e chapéu de senhora 210 - Indústria de material de segurança e proteção ao trabalho Indústrias da Construção e do Mobiliário 301 - Indústria da construção civil (inclusive montagens industriais e engenharia consultiva) 302 - Indústria de olaria 303 - Indústria de cal e gesso 304 - Indústria do cimento 305 - Indústria de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento 306 - Indústria de cerâmica para construção 307 - Indústria de mármore e granitos 308 - Indústria de pintura, decorações, estuques e ornatos 309 - Indústria de serrarias, carpintarias, tanoarias, madeiras compensadas e laminandas, aglomerados e chapas de fibras de madeira 310 - Indústria de marcenarias (móveis de madeira) 311 - Indústria de móveis de junco e vime e de vassouras 312 - Indústria de cortinados e estofos 313 - Indústria de escovas e pincéis 314 - Indústria de artefatos de cimento armado 315 - Indústria de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias 316 - Indústria de construção de estradas, pavimentação, obras de terrapl O portal da indústria catarinense -------------------------------------------------------------------------------- ENGLISH ESPAÑOL FIESCCIESCSESISENAIIELSINDICATOSBusca Buscar -------------------------------------------------------------------------------- Institucional Conheça a FIESCDiretoria e ConselhosSindicatos de Indústrias FiliadosCOFEMFórum Industrial Parlamentar SulRelatório AnualContribuição Sindical PatronalÁreas de Atuação FIESC Assuntos Legislativos e TributáriosComércio Exterior e Relações InternacionaisDesenvolvimento Associativo e SindicatosInfra-Estrutura e Meio AmbientePolítica Econômica e IndustrialCâmaras EspecializadasCentro Internacional de Negócios - CINProdutos e ServiçosProjetos e Programas Ação FIESC RegionalFIESCulturaPrograma de Desenvolvimento Associativo - PDAPublicações Desempenho e Perspectivas da Indústria CatarinenseSanta Catarina em DadosSala de ImprensaCentro de EventosLinks Especiais Assembléia Legislativa do Estado de Santa CatarinaSenado Federal - BrasilCâmara dos DeputadosPlanaltoEditais GovernoIBGEConfederação Nacional da IndústriaIntranet FIESCContato» Contribuição Sindical Patronal» Portal do Fornecedor» Estudo Tributário da Região Sul» Trabalhe Conosco» Guia Web SC NewsletterReceba novidades por e-mail Enviar Sindicatos de Indústrias Afiliadas Município Sede ARARANGUÁ BALNEÁRIO CAMBORIÚ BLUMENAU BRAÇO DO NORTE BRUSQUE CAÇADOR CANOINHAS CATANDUVAS CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS IBIRAMA INDAIAL ITAJAÍ ITAPEMA JARAGUÁ DO SUL JOAÇABA JOINVILLE LAGES MAFRA MORRO DA FUMAÇA NOVA VENEZA POMERODE PORTO UNIÃO RIO DO SUL RIO NEGRINHO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SÃO BENTO DO SUL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOSÉ SÃO MIGUEL DO OESTE SOMBRIO TIMBÓ TUBARÃO VIDEIRA XANXERÊ Município Base ABDON BATISTA ABELARDO LUZ AGROLÂNDIA AGRONÔMICA ÁGUA DOCE ÁGUAS BRANCAS ÁGUAS CLARAS ÁGUAS DE CHAPECÓ ÁGUAS FRIAS ÁGUAS MORNAS AGUTI AIURÊ ALFREDO WAGNER ALTO ALEGRE ALTO BELA VISTA ALTO DA SERRA ANCHIETA ANGELINA ANITA GARIBALDI ANITÁPOLIS ANTA GORDA ANTÔNIO CARLOS APIÚNA ARABUTÃ ARAQUARI ARARANGUÁ ARMAZÉM ARNÓPOLIS ARROIO TRINTA ARVOREDO ASCURRA ATALANTA ATERRADO TORTO AURORA AZAMBUJA BAIA ALTA BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA BALNEÁRIO BARRA DO SUL BALNEÁRIO CAMBORIÚ BALNEÁRIO GAIVOTA BALNEÁRIO MORRO DOS CONVENTOS BALNEÁRIO PIÇARRAS BANDEIRANTE BARRA BONITA BARRA CLARA BARRA DA LAGOA BARRA DA PRATA BARRA FRIA BARRA GRANDE BARRA VELHA BARREIROS BARRO BRANCO BATEIAS DE BAIXO BELA VISTA BELA VISTA DO SUL BELA VISTA DO TOLDO BELMONTE BENEDITO NOVO BIGUAÇU BLUMENAU Bocaina do Sul BOCAÍNA DO SUL BOITEUXBURGO BOM JARDIM DA SERRA BOM JESUS BOM JESUS DO OESTE BOM RETIRO BOM SUCESSO BOMBINHAS BOTUVERÁ BRAÇO DO NORTE BRAÇO DO TROMBUDO BRUNÓPOLIS BRUSQUE CAÇADOR CACHOEIRA DE FÁTIMA CACHOEIRA DO BOM JESUS CAIBI CALMON CAMBORIÚ CAMBUINZAL CAMPECHE CAMPINAS CAMPO ALEGRE CAMPO BELO DO SUL CAMPO ERÊ CAMPOS NOVOS CANASVIEIRAS CANELINHA CANOAS CANOINHAS CAPÃO ALTO CAPINZAL CAPIVARI DE BAIXO CARAÍBA CATANDUVAS CATUÍRA CAXAMBU DO SUL CEDRO ALTO CELSO RAMOS CERRO NEGRO CHAPADÃO DO LAGEADO CHAPECÓ CLARAÍBA COCAL DO SUL COLÔNIA SANTA TEREZA CONCÓRDIA CORDILHEIRA ALTA CORONEL FREITAS CORONEL MARTINS CORREIA PINTO CORUPÁ CRICIÚMA CUNHA PORÃ CUNHATAÍ CURITIBANOS DAL PAI DALBÉRGIA DESCANSO DIONÍSIO CERQUEIRA DONA EMMA DOUTOR PEDRINHO ENCANO BAIXO ENGENHO VELHO ENSEADA DE BRITO ENTRE RIOS ERMO ERVAL VELHO ESPINILHO ESTAÇÃO COCAL FAXINAL DOS GUEDES FAZENDA ZANDAVALLI FELIPE SCHMIDT FIGUEIRA FLOR DO SERTÃO FLORIANÓPOLIS FORMOSA DO SUL FORQUILHINHA FRAGOSOS FRAIBURGO FREDERICO WASTNER FREI ROGÉRIO GALVÃO GARCIA GAROPABA GARUVA GASPAR GOIO-EN GOVERNADOR CELSO RAMOS GRÃO PARÁ GRÁPIA GRAVATAL GUABIRUBA GUAPORANGA GUARACIABA GUARAMIRIM GUARUJÁ DO SUL GUATÁ GUATAMBÚ HERCÍLIO LUZ HERCILIÓPOLIS HERVAL D'OESTE Herval dOeste IBIAM IBICARÉ IBICUÍ IBIRAMA IÇARA IDAMAR ILHOTA IMARUÍ IMBITUBA IMBUIA INDAIAL ÍNDIOS INGLESES DO RIO VERMELHO INVERNADA IOMERÊ IPIRA IPOMÉIA IPORÃ DO OESTE IPUAÇU IPUMIRIM IRACEMINHA IRAKITAN IRANI IRAPUTÃ IRATI IRINEÓPOLIS ITÁ ITAIÓ ITAIÓPOLIS ITAJAÍ ITAJUBÁ ITAPEMA ITAPIRANGA ITAPOÁ ITAPOCU ITOUPAVA ITUPORANGA JABORÁ JACINTO MACHADO JAGUARUNA JARAGUÁ DO SUL Jaraguá do Sul JARDINÓPOLIS JOAÇABA JOINVILLE JORGE LACERDA JOSÉ BOITEUX JUPIÁ LACERDÓPOLIS LAGES LAGOA LAGOA DA ESTIVA LAGUNA LAJEADO GRANDE LAURENTINO Lauro Muller LAURO MÜLLER LEÃO LEBON RÉGIS LEOBERTO LEAL LINDÓIA DO SUL LINHA DAS PALMEIRAS LONTRAS LOURDES LUIZ ALVES LUZERNA MACHADOS MACIEIRA MAFRA MAJOR GERCINO MAJOR VIEIRA MARACAJÁ MARARI MARATÁ MARAVILHA MARCÍLIO DIAS MARECHAL BORMANN MAREMA MARIFLOR MAROMBAS MAROMBAS BOSSARDI MASSARANDUBA MATOS COSTA MELEIRO MIRADOR MIRIM MIRIM DOCE MODELO MONDAÍ MONTE ALEGRE MONTE CARLO MONTE CASTELO MORRO CHATO MORRO DA FUMAÇA MORRO GRANDE NAVEGANTES NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO NOVA CULTURA NOVA ERECHIM NOVA GUARITA NOVA ITABERABA NOVA PETRÓPOLIS NOVA TEUTÔNIA NOVA TRENTO NOVA VENEZA NOVO HORIZONTE ORLEANS OTACÍLIO COSTA OURO OURO VERDE OURO VERDE PAIAL PAINEL PALHOÇA PALMA SOLA PALMEIRA PALMITOS PÂNTANO DO SUL PAPANDUVA PARAÍSO PASSO DE TORRES PASSO MANSO PASSOS MAIA PAULA PEREIRA PAULO LOPES PEDRAS GRANDES PENHA PERICÓ PERITIBA PESCARIA BRAVA PETROLÂNDIA Piçarras PINDOTIBA PINHALZINHO PINHEIRAL PINHEIRO PRETO PINHEIROS PIRABEIRABA PIRATUBA PLANALTO PLANALTO ALEGRE POÇO PRETO POMERODE PONTE ALTA PONTE ALTA DO NORTE PONTE SERRADA PORTO BELO PORTO UNIÃO POUSO REDONDO PRAIA GRANDE PRATA PRESIDENTE CASTELO BRANCO PRESIDENTE GETÚLIO PRESIDENTE JUSCELINO PRESIDENTE KENNEDY PRESIDENTE NEREU PRINCESA QUARTA LINHA QUILOMBO QUILÔMETRO DOZE RANCHO QUEIMADO RATONES RESIDÊNCIA FUCK RIBEIRÃO DA ILHA RIBEIRÃO PEQUENO RIO ANTINHA RIO BONITO RIO DA ANTA RIO DA LUZ RIO DAS ANTAS RIO DAS FURNAS RIO DO CAMPO RIO DO OESTE RIO DO SUL RIO DOS BUGRES RIO DOS CEDROS RIO D'UNA RIO FORTUNA RIO MAINA RIO NEGRINHO RIO PRETO DO SUL RIO RUFINO RIQUEZA RODEIO ROMELÂNDIA SAI SALETE SALTINHO SALTO VELOSO SANGA DA TOCA SANGÃO SANTA CECÍLIA SANTA CRUZ DO TIMBÓ SANTA HELENA SANTA HELENA SANTA IZABEL SANTA LÚCIA SANTA LÚCIA SANTA MARIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA DO SUL SANTA TEREZINHA SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SANTA TEREZINHA DO SALTO SANTIAGO DO SUL SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SANTO ANTÔNIO DE LISBOA SÃO BENTO BAIXO SÃO BENTO DO SUL SÃO BERNARDINO SÃO BONIFÁCIO SÃO CARLOS SÃO CRISTÓVÃO São Cristovão do Sul SÃO CRISTÓVÃO DO SUL SÃO DEFENDE SÃO DOMINGOS SÃO FRANCISCO DO SUL SÃO GABRIEL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ SÃO JOÃO DO OESTE SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO SÃO JOÃO DO SUL SÃO JOAQUIM SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ DO CEDRO SÃO JOSÉ DO CERRITO SÃO JOSÉ DO LARANJAL SÃO LEONARDO SÃO LOURENÇO DO OESTE SÃO LUDGERO SÃO MARTINHO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA SÃO MIGUEL DA SERRA SÃO MIGUEL DO OESTE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA SÃO PEDRO TOBIAS SÃO ROQUE SÃO SEBASTIÃO DO ARVOREDO SÃO SEBASTIÃO DO SUL SAPIRANGA SAUDADES SCHROEDER SEARA SEDE OLDEMBURG SERRA ALTA SIDERÓPOLIS SOMBRIO SOROCABA DO SUL SUL BRASIL TAIÓ TANGARÁ TAQUARA VERDE TAQUARAS TIGIPIÓ TIGRINHOS TIJUCAS TIMBÉ DO SUL TIMBÓ TIMBÓ GRANDE TRÊS BARRAS TREVISO TREZE DE MAIO TREZE TÍLIAS TROMBUDO CENTRAL TUBARÃO TUNÁPOLIS TUPITINGA TURVO UNIÃO DO OESTE URUBICI URUGUAI URUPEMA URUSSANGA VARGEÃO VARGEM VARGEM BONITA VARGEM DO CEDRO VIDAL RAMOS VIDEIRA VILA CONCEIÇÃO VILA DE VOLTA GRANDE VILA MILANI VILA NOVA Vitor Meireles VÍTOR MEIRELES WITMARSUM XANXERÊ XAVANTINA XAXIM ZORTÉA Categoria econômica Indústrias de Alimentação 101 - Indústria de trigo 102 - Indústria do milho e da soja 103 - Indústria da mandioca 104 - Indústria do arroz 105 - Indústria da aveia 106 - Indústria do açúcar 107 - Indústria do açucar de engenho 108 - Indústria da refinação de açúcar 110 - Indústria de torrefação e moagem do café 111 - Indústria de refinação do sal 113 - Indústria de produtos de cacau e balas 114 - Indústria de mate 115 - Indústria de laticínios e produtos derivados 116 - Indústria de massas alimentícias e biscoitos 117 - Indústria de cerveja de alta fermentação 118 - Indústria de cerveja de baixa fermentação 119 - Indústria de cerveja e de bebidas em geral 120 - Indústria do vinho 121 - Indústria de águas minerais 122 - Indústria de azeite e óleos alimentícios 123 - Indústria de doces e conservas alimentícias 124 - Indústria de carnes e derivados 125 - Indústria do frio 126 - Indústria do fumo 127 - Indústria da imunização e tratamento de frutas 128 - Indústria do beneficiamento do café(inclusive beneficiamento) 129 - Indústria alimentar de congelados, supercongelados, sorvetes, concentrados e liofilizados 130 - Indústria de rações balanceadas 131 - Indústria do café solúvel 132 - Indústria da pesca 133 - Indústra de Refrigerantes e Refrescos Indústrias do Vestuário 201 - Indústria de calçados 202 - Indústria de solado palmilhado 203 - Indústria de camisas para homens e roupas brancas 204 - Indústria de alfaiataria e de confecção de roupas de homem 205 - Indústria de guarda-chuvas e bengalas 206 - Indústria de luvas, bolsas e peles de resguardo 207 - Indústria de pentes, botões e similares 208 - Indústria de chapéu 209 - Indústria de confecção de roupas e chapéu de senhora 210 - Indústria de material de segurança e proteção ao trabalho Indústrias da Construção e do Mobiliário 301 - Indústria da construção civil (inclusive montagens industriais e engenharia consultiva) 302 - Indústria de olaria 303 - Indústria de cal e gesso 304 - Indústria do cimento 305 - Indústria de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento 306 - Indústria de cerâmica para construção 307 - Indústria de mármore e granitos 308 - Indústria de pintura, decorações, estuques e ornatos 309 - Indústria de serrarias, carpintarias, tanoarias, madeiras compensadas e laminandas, aglomerados e chapas de fibras de madeira 310 - Indústria de marcenarias (móveis de madeira) 311 - Indústria de móveis de junco e vime e de vassouras 312 - Indústria de cortinados e estofos 313 - Indústria de escovas e pincéis 314 - Indústria de artefatos de cimento armado 315 - Indústria de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias 316 - Indústria de construção de estradas, pavimentação, obras de terraplanagem em geral (barragens, aeroportos, canais e engenharia consultiva) 317 - Indústria de refratários 318 - Indústria de Molduras Indústrias Extrativas 503 - Indústria da extração do carvão e da fluorita 505 - Indústria da extração de mármores, calcários e pedreiras 509 - Indústria da extração de madeiras Indústrias de Fiação e Tecelagem 601 - Indústria da cordoalha e estopa 602 - Indústria da malharia e meias 603 - Indústria de fiação e tecelagem em geral 604 - Indústria de especialidades têxteis(passamanairas, rendas e tapetes) 605 - Indústria de fibras artificiais e sintéticas(dissociada) 606 - Indústria de tinturaria Indústrias de Artefatos de Couro 701 - Indústria de curtimento de couros de peles 702 - Indústria de malas e artigos de viagem 703 - Indústria de correias em geral e arreios Indústrias Químicas e Farmacêuticas 1001 - Indústria de produtos quimicos para fins industriais 1002 - Indústria de produtos farmacêuticos 1003 - Indústria de preparação de óleos vegetais e animais 1004 - Indústria de perfumaria e artigos de toucador 1005 - Indústria resinas sintéticas 1006 - Indústria de sabão e velas 1007 - Indústria de fabricação do álcool 1008 - Indústria de explosivos 1009 - Indústria de tintas e vernizes 1010 - Indústria de fósforos 1011 - Indústria de adubos e corretivos agrícolas 1012 - Indústria de defensivos agrícolas 1013 - Indústria de destilação e refinação do petróleo 1014 - Indústria de material plástico(inclusive da produção laminados plásticos) 1015 - Indústria de matérias primas para inseticidas e fertilizantes 1016 - Indústria de abrasivos 1017 - Indústria de álcalis 1018 - Indústria petroquímica 1019 - Indústria de lápis, canetas e material de escritório 1020 - Indústria de defensivos animais 1021 - Indústria de re-refino de de óleos minerais(lubrificantes usados ou contaminados) Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça 1101 - Indústria do papelão 1102 - Indústria de cortiça 1103 - Indústria de papel, celulose e pasta de madeira para papel 1104 - Indústria de artefatos de papel, papelão e cortiça Indústrias Gráficas 1201 - Indústria da tipografia 1202 - Indústria da gravura 1203 - Indústria da encardenação Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana 1301 - Indústria de vidros e cristais planos 1302 - Indústria de vidros e cristais ocos(frascos,garrafas,copos e similares) 1303 - Indústria de espelhos e polimento(lapidação de vidro) 1304 - Indústria da cerâmica, da louça de pó de pedra, da porcelana e da louça de barro 1305 - Indústria da ótica Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elêtrico 1401 - Indústria do ferro 1402 - Indústria de trefilação e laminação de metais ferrosos 1403 - Indústria de fundição 1404 - Indústria de artefatos de ferro e matais em geral 1405 - Indústria de serralheria 1406 - Indústria da mecânica 1407 - Indústria de proteção, tratamento e transformação de superfícies 1408 - Indústria de máquinas 1409 - Indústria de cutelaria 1410 - Indústria de balanças, pesos e medidas 1411 - Indústria de funilaria 1412 - Indústria de estamparia de metais 1413 - Indústria de móveis de metal 1414 - Indústria da construção naval 1415 - Indústria de materiais e equipamentos rodoviários,locomotivas, vagões, carros e equipamentos ferroviários, motocicletas, motonetas e veículos semelhantes 1416 - Indústria de artefatos de metais não-ferrosos 1417 - Indústria de geradores de vapor(caldeiras e acessórios) 1418 - Indústria de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares 1419 - Indústria de parafusos, porcas, rebites e similares 1420 - Indústria de reparação de veículos e acessórios 1421 - Indústria de lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação 1422 - Indústria de condutores elétricos, trefilação, laminação de metais não ferrosos 1423 - Indústria de aparelhos elétricos, eletrônicos e similares 1424 - Indústria de aparelhos de radiotransmição 1425 - Indústria de peças para automóveis e similares 1426 - Indústria de construção aeronáutica 1427 - Indústria de artigos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares 1428 - Indústria de forjaria 1429 - Indústria de refrigeração, aquecimento e tratamento de ar 1430 - Indústria de preparação de sucata ferrosa e não ferrosa 1431 - Indústria de Informática Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos 1501 - Indústria de instrumentos musicais 1502 - Indústria de brinquedos SINDICATO DAS INDUSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE ITAPEMA - SINDUSCON/ITAPEMA Presidente: JOAO FORMENTO Rua 264, nº 239, MEIA PRAIA, 88220-000. ITAPEMA/SC - Brasil Fone: 47 3368-6283 Fax: 47 3368-6283. E-mail: sinduscon@sindusconitapema.com.br Site: www.sindusconitapema.com.br SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO MATERIAL PLASTICO DOS MUNICIPIOS DA AMFRI RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA, nº 43, CENTRO, 88301-335. ITAJAÍ/SC - Brasil Fone: 47 3241-0300 Fax: 47 3241-0300. E-mail: assessoria@intersindical.com.br SINDICATO DAS INDUSTRIAS GRAFICAS NAS REGIOES DA SERRA E VALE DO RIO DO PEIXE NO ESTADO DE SANTA CATARINA RUA IÇARA, nº 60, PETRÓPOLIS, 88505-328. LAGES/SC - Brasil Fone: 49 3224-1666 Fax: 49 3224-1666. E-mail: charlesdadimpel@hotmail.com SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE CARAVAGGIO RUA FREI DOMINGOS, nº S/N, CARAVAGIO, 88868-000. NOVA VENEZA/SC - Brasil Fone: 48 3476-0627 Fax: 48 3476-0627. E-mail: simec@simec.ind.br Site: www.simec.ind.br Anterior 10 11 12 13 14 Próximo -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis/SC - 48 3231 4100 - 48 3334 5623 Produzido por A2C anagem em geral (barragens, aeroportos, canais e engenharia consultiva) 317 - Indústria de refratários 318 - Indústria de Molduras Indústrias Extrativas 503 - Indústria da extração do carvão e da fluorita 505 - Indústria da extração de mármores, calcários e pedreiras 509 - Indústria da extração de madeiras Indústrias de Fiação e Tecelagem 601 - Indústria da cordoalha e estopa 602 - Indústria da malharia e meias 603 - Indústria de fiação e tecelagem em geral 604 - Indústria de especialidades têxteis(passamanairas, rendas e tapetes) 605 - Indústria de fibras artificiais e sintéticas(dissociada) 606 - Indústria de tinturaria Indústrias de Artefatos de Couro 701 - Indústria de curtimento de couros de peles 702 - Indústria de malas e artigos de viagem 703 - Indústria de correias em geral e arreios Indústrias Químicas e Farmacêuticas 1001 - Indústria de produtos quimicos para fins industriais 1002 - Indústria de produtos farmacêuticos 1003 - Indústria de preparação de óleos vegetais e animais 1004 - Indústria de perfumaria e artigos de toucador 1005 - Indústria resinas sintéticas 1006 - Indústria de sabão e velas 1007 - Indústria de fabricação do álcool 1008 - Indústria de explosivos 1009 - Indústria de tintas e vernizes 1010 - Indústria de fósforos 1011 - Indústria de adubos e corretivos agrícolas 1012 - Indústria de defensivos agrícolas 1013 - Indústria de destilação e refinação do petróleo 1014 - Indústria de material plástico(inclusive da produção laminados plásticos) 1015 - Indústria de matérias primas para inseticidas e fertilizantes 1016 - Indústria de abrasivos 1017 - Indústria de álcalis 1018 - Indústria petroquímica 1019 - Indústria de lápis, canetas e material de escritório 1020 - Indústria de defensivos animais 1021 - Indústria de re-refino de de óleos minerais(lubrificantes usados ou contaminados) Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça 1101 - Indústria do papelão 1102 - Indústria de cortiça 1103 - Indústria de papel, celulose e pasta de madeira para papel 1104 - Indústria de artefatos de papel, papelão e cortiça Indústrias Gráficas 1201 - Indústria da tipografia 1202 - Indústria da gravura 1203 - Indústria da encardenação Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana 1301 - Indústria de vidros e cristais planos 1302 - Indústria de vidros e cristais ocos(frascos,garrafas,copos e similares) 1303 - Indústria de espelhos e polimento(lapidação de vidro) 1304 - Indústria da cerâmica, da louça de pó de pedra, da porcelana e da louça de barro 1305 - Indústria da ótica Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elêtrico 1401 - Indústria do ferro 1402 - Indústria de trefilação e laminação de metais ferrosos 1403 - Indústria de fundição 1404 - Indústria de artefatos de ferro e matais em geral 1405 - Indústria de serralheria 1406 - Indústria da mecânica 1407 - Indústria de proteção, tratamento e transformação de superfícies 1408 - Indústria de máquinas 1409 - Indústria de cutelaria 1410 - Indústria de balanças, pesos e medidas 1411 - Indústria de funilaria 1412 - Indústria de estamparia de metais 1413 - Indústria de móveis de metal 1414 - Indústria da construção naval 1415 - Indústria de materiais e equipamentos rodoviários,locomotivas, vagões, carros e equipamentos ferroviários, motocicletas, motonetas e veículos semelhantes 1416 - Indústria de artefatos de metais não-ferrosos 1417 - Indústria de geradores de vapor(caldeiras e acessórios) 1418 - Indústria de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares 1419 - Indústria de parafusos, porcas, rebites e similares 1420 - Indústria de reparação de veículos e acessórios 1421 - Indústria de lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação 1422 - Indústria de condutores elétricos, trefilação, laminação de metais não ferrosos 1423 - Indústria de aparelhos elétricos, eletrônicos e similares 1424 - Indústria de aparelhos de radiotransmição 1425 - Indústria de peças para automóveis e similares 1426 - Indústria de construção aeronáutica 1427 - Indústria de artigos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares 1428 - Indústria de forjaria 1429 - Indústria de refrigeração, aquecimento e tratamento de ar 1430 - Indústria de preparação de sucata ferrosa e não ferrosa 1431 - Indústria de Informática Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos 1501 - Indústria de instrumentos musicais 1502 - Indústria de brinquedos SIND IND REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO E TRATAMENTO DE AR, DE COMPRENSSORES HERMÉTICOS PARA REFRIGERAÇÃO E DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES DE JOINVILLE - SINDITHERME Avenida Aluísio Pires Condeixa, nº 2550, SAGUAÇU, 89221-750. JOINVILLE/SC - Brasil Fone: 47 3461-3350 Fax: 47 3461-3375. E-mail: elizete@acij.com.br SIND IND REFRIGERANTES DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SIRESC Rua XV de Novembro, nº 550, CENTRO, 89010-901. BLUMENAU/SC - Brasil Fone: 47 3037-4932 Fax: 47 3037-4293. E-mail: sindiblu@terra.com.br SIND IND REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SINDIREPA Avenida Aluísio Pires Condeixa, nº 2550, SAGUAÇU, 89221-750. JOINVILLE/SC - Brasil Fone: 47 3461-3350 Fax: 47 3461-3375. E-mail: elizete@acij.com.br SIND IND SERRARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA, PALITOS, MADEIRA COMPENSADAS, AGLOMERADOS E CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA DE CURITIBANOS Avenida Salomão Carneiro de Almeida, nº 388, CENTRO, 89520-000. CURITIBANOS/SC - Brasil Fone: 49 3241-1338 Fax: 49 3241-1338. E-mail: sifc@sifcuritibanos.com.br Site: www.sifcuritibanos.com.br SIND IND SERRARIAS, CARPINTARIAS E TANOARIAS DE LAGES - SINDIMADEIRA Rua Presidente Nereu Ramos, nº 73, CENTRO, 88502-901. LAGES/SC - Brasil Fone: 49 3222-3747 Fax: 49 3222-1485. E-mail: sindimadeira@sindimadeira.com.br Site: www.sindimadeira.com.br SIND IND SERRARIAS, CARPINTARIAS, TANOARIAS, MADEIRAS COMPENSADAS E ALMINADAS, AGLOMERADOS E CHAPAS DE FIBRAS DE MADEIRA DE BLUMENAU Rua XV de Novembro, nº 550, CENTRO, 89010-901. BLUMENAU/SC - Brasil Fone: 47 3037-4932 Fax: 47 3037-4293. E-mail: sindiblu@terra.com.br SIND IND SERRARIAS, CARPINTARIAS, TANOARIAS, MADEIRAS COMPENSADAS E LAMINADAS, AGLOMERADAS E CHAPAS DE FIBRAS DE MADEIRA NO ESTADO DE SANTA CATARINA Rua do Príncipe, nº 226, CENTRO, 89201-000. JOINVILLE/SC - Brasil Fone: 47 3422-2072 Fax: 47 3422-4452. E-mail: sindserraria@terra.com.br SIND IND SERRARIAS, CARPINTARIAS, TANOARIAS, MADEIRAS COMPENSADAS E LAMINADAS, AGLOMERADOS E CHAPAS DE FIBRAS DE MADEIRA DE CAÇADOR Avenida Barão do Rio Branco, nº 327, CENTRO, 89500-000. CAÇADOR/SC - Brasil Fone: 49 3563-1036 Fax: 49 3563-1557. E-mail: sindipatronal@cacador.psi.br SIND IND SERRARIAS, CARPINTARIAS, TANOARIAS, MADEIRAS COMPENSADAS E LAMINADAS, AGLOMERADOS E CHAPAS DE FIBRAS DE MADEIRA DE JOAÇABA Avenida XV de Novembro, nº 371, CENTRO, 89600-000. JOAÇABA/SC - Brasil Fone: 49 3522-1435 Fax: 49 3522-1435. E-mail: sinmadeirajba@brturbo.com.br SIND IND SERRARIAS, CARPINTARIAS, TANOARIAS, MADEIRAS COMPENSADAS E LAMINADAS, AGLOMERADOS E CHAPAS DE FIBRAS DE MADEIRA DE TUBARÃO Avenida Marcolino Martins Cabral, nº 1788, VILA MOEMA, 88705-000. TUBARÃO/SC - Brasil Fone: 48 3626-6222 Fax: 48 3626-6222. E-mail: sindacit@aci-tubarao.com.br Anterior 9 10 11 12 13 Próximo -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis/SC - 48 3231 4100 - 48 3334 5623 Produzido por A2C LI FELIPE SCHMIDT FIGUEIRA FLOR DO SERTÃO FLORIANÓPOLIS FORMOSA DO SUL FORQUILHINHA FRAGOSOS FRAIBURGO FREDERICO WASTNER FREI ROGÉRIO GALVÃO GARCIA GAROPABA GARUVA GASPAR GOIO-EN GOVERNADOR CELSO RAMOS GRÃO PARÁ GRÁPIA GRAVATAL GUABIRUBA GUAPORANGA GUARACIABA GUARAMIRIM GUARUJÁ DO SUL GUATÁ GUATAMBÚ HERCÍLIO LUZ HERCILIÓPOLIS HERVAL D'OESTE Herval dOeste IBIAM IBICARÉ IBICUÍ IBIRAMA IÇARA IDAMAR ILHOTA IMARUÍ IMBITUBA IMBUIA INDAIAL ÍNDIOS INGLESES DO RIO VERMELHO INVERNADA IOMERÊ IPIRA IPOMÉIA IPORÃ DO OESTE IPUAÇU IPUMIRIM IRACEMINHA IRAKITAN IRANI IRAPUTÃ IRATI IRINEÓPOLIS ITÁ ITAIÓ ITAIÓPOLIS ITAJAÍ ITAJUBÁ ITAPEMA ITAPIRANGA ITAPOÁ ITAPOCU ITOUPAVA ITUPORANGA JABORÁ JACINTO MACHADO JAGUARUNA JARAGUÁ DO SUL Jaraguá do Sul JARDINÓPOLIS JOAÇABA JOINVILLE JORGE LACERDA JOSÉ BOITEUX JUPIÁ LACERDÓPOLIS LAGES LAGOA LAGOA DA ESTIVA LAGUNA LAJEADO GRANDE LAURENTINO Lauro Muller LAURO MÜLLER LEÃO LEBON RÉGIS LEOBERTO LEAL LINDÓIA DO SUL LINHA DAS PALMEIRAS LONTRAS LOURDES LUIZ ALVES LUZERNA MACHADOS MACIEIRA MAFRA MAJOR GERCINO MAJOR VIEIRA MARACAJÁ MARARI MARATÁ MARAVILHA MARCÍLIO DIAS MARECHAL BORMANN MAREMA MARIFLOR MAROMBAS MAROMBAS BOSSARDI MASSARANDUBA MATOS COSTA MELEIRO MIRADOR MIRIM MIRIM DOCE MODELO MONDAÍ MONTE ALEGRE MONTE CARLO MONTE CASTELO MORRO CHATO MORRO DA FUMAÇA MORRO GRANDE NAVEGANTES NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO NOVA CULTURA NOVA ERECHIM NOVA GUARITA NOVA ITABERABA NOVA PETRÓPOLIS NOVA TEUTÔNIA NOVA TRENTO NOVA VENEZA NOVO HORIZONTE ORLEANS OTACÍLIO COSTA OURO OURO VERDE OURO VERDE PAIAL PAINEL PALHOÇA PALMA SOLA PALMEIRA PALMITOS PÂNTANO DO SUL PAPANDUVA PARAÍSO PASSO DE TORRES PASSO MANSO PASSOS MAIA PAULA PEREIRA PAULO LOPES PEDRAS GRANDES PENHA PERICÓ PERITIBA PESCARIA BRAVA PETROLÂNDIA Piçarras PINDOTIBA PINHALZINHO PINHEIRAL PINHEIRO PRETO PINHEIROS PIRABEIRABA PIRATUBA PLANALTO PLANALTO ALEGRE POÇO PRETO POMERODE PONTE ALTA PONTE ALTA DO NORTE PONTE SERRADA PORTO BELO PORTO UNIÃO POUSO REDONDO PRAIA GRANDE PRATA PRESIDENTE CASTELO BRANCO PRESIDENTE GETÚLIO PRESIDENTE JUSCELINO PRESIDENTE KENNEDY PRESIDENTE NEREU PRINCESA QUARTA LINHA QUILOMBO QUILÔMETRO DOZE RANCHO QUEIMADO RATONES RESIDÊNCIA FUCK RIBEIRÃO DA ILHA RIBEIRÃO PEQUENO RIO ANTINHA RIO BONITO RIO DA ANTA RIO DA LUZ RIO DAS ANTAS RIO DAS FURNAS RIO DO CAMPO RIO DO OESTE RIO DO SUL RIO DOS BUGRES RIO DOS CEDROS RIO D'UNA RIO FORTUNA RIO MAINA RIO NEGRINHO RIO PRETO DO SUL RIO RUFINO RIQUEZA RODEIO ROMELÂNDIA SAI SALETE SALTINHO SALTO VELOSO SANGA DA TOCA SANGÃO SANTA CECÍLIA SANTA CRUZ DO TIMBÓ SANTA HELENA SANTA HELENA SANTA IZABEL SANTA LÚCIA SANTA LÚCIA SANTA MARIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA DO SUL SANTA TEREZINHA SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SANTA TEREZINHA DO SALTO SANTIAGO DO SUL SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SANTO ANTÔNIO DE LISBOA SÃO BENTO BAIXO SÃO BENTO DO SUL SÃO BERNARDINO SÃO BONIFÁCIO SÃO CARLOS SÃO CRISTÓVÃO São Cristovão do Sul SÃO CRISTÓVÃO DO SUL SÃO DEFENDE SÃO DOMINGOS SÃO FRANCISCO DO SUL SÃO GABRIEL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ SÃO JOÃO DO OESTE SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO SÃO JOÃO DO SUL SÃO JOAQUIM SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ DO CEDRO SÃO JOSÉ DO CERRITO SÃO JOSÉ DO LARANJAL SÃO LEONARDO SÃO LOURENÇO DO OESTE SÃO LUDGERO SÃO MARTINHO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA SÃO MIGUEL DA SERRA SÃO MIGUEL DO OESTE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA SÃO PEDRO TOBIAS SÃO ROQUE SÃO SEBASTIÃO DO ARVOREDO SÃO SEBASTIÃO DO SUL SAPIRANGA SAUDADES SCHROEDER SEARA SEDE OLDEMBURG SERRA ALTA SIDERÓPOLIS SOMBRIO SOROCABA DO SUL SUL BRASIL TAIÓ TANGARÁ TAQUARA VERDE TAQUARAS TIGIPIÓ TIGRINHOS TIJUCAS TIMBÉ DO SUL TIMBÓ TIMBÓ GRANDE TRÊS BARRAS TREVISO TREZE DE MAIO TREZE TÍLIAS TROMBUDO CENTRAL TUBARÃO TUNÁPOLIS TUPITINGA TURVO UNIÃO DO OESTE URUBICI URUGUAI URUPEMA URUSSANGA VARGEÃO VARGEM VARGEM BONITA VARGEM DO CEDRO VIDAL RAMOS VIDEIRA VILA CONCEIÇÃO VILA DE VOLTA GRANDE VILA MILANI VILA NOVA Vitor Meireles VÍTOR MEIRELES WITMARSUM XANXERÊ XAVANTINA XAXIM ZORTÉA Categoria econômica Indústrias de Alimentação 101 - Indústria de trigo 102 - Indústria do milho e da soja 103 - Indústria da mandioca 104 - Indústria do arroz 105 - Indústria da aveia 106 - Indústria do açúcar 107 - Indústria do açucar de engenho 108 - Indústria da refinação de açúcar 110 - Indústria de torrefação e moagem do café 111 - Indústria de refinação do sal 113 - Indústria de produtos de cacau e balas 114 - Indústria de mate 115 - Indústria de laticínios e produtos derivados 116 - Indústria de massas alimentícias e biscoitos 117 - Indústria de cerveja de alta fermentação 118 - Indústria de cerveja de baixa fermentação 119 - Indústria de cerveja e de bebidas em geral 120 - Indústria do vinho 121 - Indústria de águas minerais 122 - Indústria de azeite e óleos alimentícios 123 - Indústria de doces e conservas alimentícias 124 - Indústria de carnes e derivados 125 - Indústria do frio 126 - Indústria do fumo 127 - Indústria da imunização e tratamento de frutas 128 - Indústria do beneficiamento do café(inclusive beneficiamento) 129 - Indústria alimentar de congelados, supercongelados, sorvetes, concentrados e liofilizados 130 - Indústria de rações balanceadas 131 - Indústria do café solúvel 132 - Indústria da pesca 133 - Indústra de Refrigerantes e Refrescos Indústrias do Vestuário 201 - Indústria de calçados 202 - Indústria de solado palmilhado 203 - Indústria de camisas para homens e roupas brancas 204 - Indústria de alfaiataria e de confecção de roupas de homem 205 - Indústria de guarda-chuvas e bengalas 206 - Indústria de luvas, bolsas e peles de resguardo 207 - Indústria de pentes, botões e similares 208 - Indústria de chapéu 209 - Indústria de confecção de roupas e chapéu de senhora 210 - Indústria de material de segurança e proteção ao trabalho Indústrias da Construção e do Mobiliário 301 - Indústria da construção civil (inclusive montagens industriais e engenharia consultiva) 302 - Indústria de olaria 303 - Indústria de cal e gesso 304 - Indústria do cimento 305 - Indústria de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento 306 - Indústria de cerâmica para construção 307 - Indústria de mármore e granitos 308 - Indústria de pintura, decorações, estuques e ornatos 309 - Indústria de serrarias, carpintarias, tanoarias, madeiras compensadas e laminandas, aglomerados e chapas de fibras de madeira 310 - Indústria de marcenarias (móveis de madeira) 311 - Indústria de móveis de junco e vime e de vassouras 312 - Indústria de cortinados e estofos 313 - Indústria de escovas e pincéis 314 - Indústria de artefatos de cimento armado 315 - Indústria de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias 316 - Indústria de construção de estradas, pavimentação, obras de terraplanagem em geral (barragens, aeroportos, canais e engenharia consultiva) 317 - Indústria de refratários 318 - Indústria de Molduras Indústrias Extrativas 503 - Indústria da extração do carvão e da fluorita 505 - Indústria da extração de mármores, calcários e pedreiras 509 - Indústria da extração de madeiras Indústrias de Fiação e Tecelagem 601 - Indústria da cordoalha e estopa 602 - Indústria da malharia e meias 603 - Indústria de fiação e tecelagem em geral 604 - Indústria de especialidades têxteis(passamanairas, rendas e tapetes) 605 - Indústria de fibras artificiais e sintéticas(dissociada) 606 - Indústria de tinturaria Indústrias de Artefatos de Couro 701 - Indústria de curtimento de couros de peles 702 - Indústria de malas e artigos de viagem 703 - Indústria de correias em geral e arreios Indústrias Químicas e Farmacêuticas 1001 - Indústria de produtos quimicos para fins industriais 1002 - Indústria de produtos farmacêuticos 1003 - Indústria de preparação de óleos vegetais e animais 1004 - Indústria de perfumaria e artigos de toucador 1005 - Indústria resinas sintéticas 1006 - Indústria de sabão e velas 1007 - Indústria de fabricação do álcool 1008 - Indústria de explosivos 1009 - Indústria de tintas e vernizes 1010 - Indústria de fósforos 1011 - Indústria de adubos e corretivos agrícolas 1012 - Indústria de defensivos agrícolas 1013 - Indústria de destilação e refinação do petróleo 1014 - Indústria de material plástico(inclusive da produção laminados plásticos) 1015 - Indústria de matérias primas para inseticidas e fertilizantes 1016 - Indústria de abrasivos 1017 - Indústria de álcalis 1018 - Indústria petroquímica 1019 - Indústria de lápis, canetas e material de escritório 1020 - Indústria de defensivos animais 1021 - Indústria de re-refino de de óleos minerais(lubrificantes usados ou contaminados) Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça 1101 - Indústria do papelão 1102 - Indústria de cortiça 1103 - Indústria de papel, celulose e pasta de madeira para papel 1104 - Indústria de artefatos de papel, papelão e cortiça Indústrias Gráficas 1201 - Indústria da tipografia 1202 - Indústria da gravura 1203 - Indústria da encardenação Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana 1301 - Indústria de vidros e cristais planos 1302 - Indústria de vidros e cristais ocos(frascos,garrafas,copos e similares) 1303 - Indústria de espelhos e polimento(lapidação de vidro) 1304 - Indústria da cerâmica, da louça de pó de pedra, da porcelana e da louça de barro 1305 - Indústria da ótica Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elêtrico 1401 - Indústria do ferro 1402 - Indústria de trefilação e laminação de metais ferrosos 1403 - Indústria de fundição 1404 - Indústria de artefatos de ferro e matais em geral 1405 - Indústria de serralheria 1406 - Indústria da mecânica 1407 - Indústria de proteção, tratamento e transformação de superfícies 1408 - Indústria de máquinas 1409 - Indústria de cutelaria 1410 - Indústria de balanças, pesos e medidas 1411 - Indústria de funilaria 1412 - Indústria de estamparia de metais 1413 - Indústria de móveis de metal 1414 - Indústria da construção naval 1415 - Indústria de materiais e equipamentos rodoviários,locomotivas, vagões, carros e equipamentos ferroviários, motocicletas, motonetas e veículos semelhantes 1416 - Indústria de artefatos de metais não-ferrosos 1417 - Indústria de geradores de vapor(caldeiras e acessórios) 1418 - Indústria de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares 1419 - Indústria de parafusos, porcas, rebites e similares 1420 - Indústria de reparação de veículos e acessórios 1421 - Indústria de lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação 1422 - Indústria de condutores elétricos, trefilação, laminação de metais não ferrosos 1423 - Indústria de aparelhos elétricos, eletrônicos e similares 1424 - Indústria de aparelhos de radiotransmição 1425 - Indústria de peças para automóveis e similares 1426 - Indústria de construção aeronáutica 1427 - Indústria de artigos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares 1428 - Indústria de forjaria 1429 - Indústria de refrigeração, aquecimento e tratamento de ar 1430 - Indústria de preparação de sucata ferrosa e não ferrosa 1431 - Indústria de Informática Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos 1501 - Indústria de instrumentos musicais 1502 - Indústria de brinquedos SIND IND PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA, DE PRODUTOS DE CACAU E BALAS, DE MASSAS ALIMENTÍCIAS E BISCOITOS E DOCES E CONSERVAS ALIMENTÍCIAS DE BLUMENAU Rua XV de Novembro, nº 550, CENTRO, 89010-901. BLUMENAU/SC - Brasil Fone: 47 3037-4932 Fax: 47 3037-4293. E-mail: sindiblu@terra.com.br SIND IND PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DE TUBARÃO E REGIÃO - SINDIPAN/TUBARÃO Avenida Marcolino Martins Cabral, nº 1788, VILA MOEMA, 88705-000. TUBARÃO/SC - Brasil Fone: 48 3626-6222 Fax: 48 3626-6222. E-mail: sindacit@aci-tubarao.com.br Site: www.aci-tubarao.com.br SIND IND PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA, PRODUTOS DE CACAU, BALAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, BISCOITOS, DOCES E CONSERVAS ALIMENTÍCIAS DE CONCÓRDIA Rua Marechal Deodoro, nº 1076, 89700-000. CONCÓRDIA/SC - Brasil Fone: 49 3442-2153 Fax: 49 3442-2153. E-mail: sindifiesc@concordia.psi.br SIND IND PANIFICAÇÃO E CONFEITARIAS DE LAGES Rua Caetano Vieira da Costa, nº 186, CENTRO, 88502-070. LAGES/SC - Brasil Fone: 49 3222-0449 Fax: 49 3251-6611 . E-mail: mpittdullius@yahoo.com.br SIND IND PESCA DE FLORIANÓPOLIS - SINDIFLORIPA Rua Almirante Lucas Boiteux, nº 40, ESTREITO, 88070-310. FLORIANÓPOLIS/SC - Brasil Fone: 48 3024-6902 Fax: 48 3024-6902. E-mail: sindifloripa@terra.com.br SIND IND PESCA DE ITAJAÍ - SINDIPI Rua Lauro Muller, nº 386, CENTRO, 88301-400. ITAJAÍ/SC - Brasil Fone: 47 3247-6700 Fax: 47 3247-671. E-mail: sindipi@sindipi.com.br Site: www.sindipi.com.br SIND IND PLÁSTICA DO SUL CATARINENSE - SINPLASC Rua Ernesto Bianchini Góes , nº 91, PRÓSPERA, 88815-030. CRICIÚMA/SC - Brasil Fone: 48 3461-0933 Fax: 48 3461-0902. E-mail: sindicatospatronais@acicri.com.br SIND IND PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CIMENTO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS Rua Paula Ramos, nº 1218, COQUEIROS, 88080-400. FLORIANÓPOLIS/SC - Brasil Fone: 48 3343-2003 Fax: 48 3343-2005. E-mail: sinpremac@uol.com.br SIND IND QUÍMICAS DO SUL CATARINENSE - SINQUISUL Rua Ernesto Bianchini Góes , nº 91, PRÓSPERA, 88815-030. CRICIÚMA/SC - Brasil Fone: 48 3437-1159 Fax: 48 3461-0902. E-mail: sinquisul@engeplus.com.br SIND IND QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA Avenida Aluísio Pires Condeixa, nº 2550, SAGUAÇU, 89221-750. JOINVILLE/SC - Brasil Fone: 47 3461-3350 Fax: 47 3461-3375. E-mail: elizete@acij.com.br Anterior 8 9 10 11 12 Próximo -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis/SC - 48 3231 4100 - 48 3334 5623 Produzido por A2C ORTO AURORA AZAMBUJA BAIA ALTA BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA BALNEÁRIO BARRA DO SUL BALNEÁRIO CAMBORIÚ BALNEÁRIO GAIVOTA BALNEÁRIO MORRO DOS CONVENTOS BALNEÁRIO PIÇARRAS BANDEIRANTE BARRA BONITA BARRA CLARA BARRA DA LAGOA BARRA DA PRATA BARRA FRIA BARRA GRANDE BARRA VELHA BARREIROS BARRO BRANCO BATEIAS DE BAIXO BELA VISTA BELA VISTA DO SUL BELA VISTA DO TOLDO BELMONTE BENEDITO NOVO BIGUAÇU BLUMENAU Bocaina do Sul BOCAÍNA DO SUL BOITEUXBURGO BOM JARDIM DA SERRA BOM JESUS BOM JESUS DO OESTE BOM RETIRO BOM SUCESSO BOMBINHAS BOTUVERÁ BRAÇO DO NORTE BRAÇO DO TROMBUDO BRUNÓPOLIS BRUSQUE CAÇADOR CACHOEIRA DE FÁTIMA CACHOEIRA DO BOM JESUS CAIBI CALMON CAMBORIÚ CAMBUINZAL CAMPECHE CAMPINAS CAMPO ALEGRE CAMPO BELO DO SUL CAMPO ERÊ CAMPOS NOVOS CANASVIEIRAS CANELINHA CANOAS CANOINHAS CAPÃO ALTO CAPINZAL CAPIVARI DE BAIXO CARAÍBA CATANDUVAS CATUÍRA CAXAMBU DO SUL CEDRO ALTO CELSO RAMOS CERRO NEGRO CHAPADÃO DO LAGEADO CHAPECÓ CLARAÍBA COCAL DO SUL COLÔNIA SANTA TEREZA CONCÓRDIA CORDILHEIRA ALTA CORONEL FREITAS CORONEL MARTINS CORREIA PINTO CORUPÁ CRICIÚMA CUNHA PORÃ CUNHATAÍ CURITIBANOS DAL PAI DALBÉRGIA DESCANSO DIONÍSIO CERQUEIRA DONA EMMA DOUTOR PEDRINHO ENCANO BAIXO ENGENHO VELHO ENSEADA DE BRITO ENTRE RIOS ERMO ERVAL VELHO ESPINILHO ESTAÇÃO COCAL FAXINAL DOS GUEDES FAZENDA ZANDAVALLI FELIPE SCHMIDT FIGUEIRA FLOR DO SERTÃO FLORIANÓPOLIS FORMOSA DO SUL FORQUILHINHA FRAGOSOS FRAIBURGO FREDERICO WASTNER FREI ROGÉRIO GALVÃO GARCIA GAROPABA GARUVA GASPAR GOIO-EN GOVERNADOR CELSO RAMOS GRÃO PARÁ GRÁPIA GRAVATAL GUABIRUBA GUAPORANGA GUARACIABA GUARAMIRIM GUARUJÁ DO SUL GUATÁ GUATAMBÚ HERCÍLIO LUZ HERCILIÓPOLIS HERVAL D'OESTE Herval dOeste IBIAM IBICARÉ IBICUÍ IBIRAMA IÇARA IDAMAR ILHOTA IMARUÍ IMBITUBA IMBUIA INDAIAL ÍNDIOS INGLESES DO RIO VERMELHO INVERNADA IOMERÊ IPIRA IPOMÉIA IPORÃ DO OESTE IPUAÇU IPUMIRIM IRACEMINHA IRAKITAN IRANI IRAPUTÃ IRATI IRINEÓPOLIS ITÁ ITAIÓ ITAIÓPOLIS ITAJAÍ ITAJUBÁ ITAPEMA ITAPIRANGA ITAPOÁ ITAPOCU ITOUPAVA ITUPORANGA JABORÁ JACINTO MACHADO JAGUARUNA JARAGUÁ DO SUL Jaraguá do Sul JARDINÓPOLIS JOAÇABA JOINVILLE JORGE LACERDA JOSÉ BOITEUX JUPIÁ LACERDÓPOLIS LAGES LAGOA LAGOA DA ESTIVA LAGUNA LAJEADO GRANDE LAURENTINO Lauro Muller LAURO MÜLLER LEÃO LEBON RÉGIS LEOBERTO LEAL LINDÓIA DO SUL LINHA DAS PALMEIRAS LONTRAS LOURDES LUIZ ALVES LUZERNA MACHADOS MACIEIRA MAFRA MAJOR GERCINO MAJOR VIEIRA MARACAJÁ MARARI MARATÁ MARAVILHA MARCÍLIO DIAS MARECHAL BORMANN MAREMA MARIFLOR MAROMBAS MAROMBAS BOSSARDI MASSARANDUBA MATOS COSTA MELEIRO MIRADOR MIRIM MIRIM DOCE MODELO MONDAÍ MONTE ALEGRE MONTE CARLO MONTE CASTELO MORRO CHATO MORRO DA FUMAÇA MORRO GRANDE NAVEGANTES NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO NOVA CULTURA NOVA ERECHIM NOVA GUARITA NOVA ITABERABA NOVA PETRÓPOLIS NOVA TEUTÔNIA NOVA TRENTO NOVA VENEZA NOVO HORIZONTE ORLEANS OTACÍLIO COSTA OURO OURO VERDE OURO VERDE PAIAL PAINEL PALHOÇA PALMA SOLA PALMEIRA PALMITOS PÂNTANO DO SUL PAPANDUVA PARAÍSO PASSO DE TORRES PASSO MANSO PASSOS MAIA PAULA PEREIRA PAULO LOPES PEDRAS GRANDES PENHA PERICÓ PERITIBA PESCARIA BRAVA PETROLÂNDIA Piçarras PINDOTIBA PINHALZINHO PINHEIRAL PINHEIRO PRETO PINHEIROS PIRABEIRABA PIRATUBA PLANALTO PLANALTO ALEGRE POÇO PRETO POMERODE PONTE ALTA PONTE ALTA DO NORTE PONTE SERRADA PORTO BELO PORTO UNIÃO POUSO REDONDO PRAIA GRANDE PRATA PRESIDENTE CASTELO BRANCO PRESIDENTE GETÚLIO PRESIDENTE JUSCELINO PRESIDENTE KENNEDY PRESIDENTE NEREU PRINCESA QUARTA LINHA QUILOMBO QUILÔMETRO DOZE RANCHO QUEIMADO RATONES RESIDÊNCIA FUCK RIBEIRÃO DA ILHA RIBEIRÃO PEQUENO RIO ANTINHA RIO BONITO RIO DA ANTA RIO DA LUZ RIO DAS ANTAS RIO DAS FURNAS RIO DO CAMPO RIO DO OESTE RIO DO SUL RIO DOS BUGRES RIO DOS CEDROS RIO D'UNA RIO FORTUNA RIO MAINA RIO NEGRINHO RIO PRETO DO SUL RIO RUFINO RIQUEZA RODEIO ROMELÂNDIA SAI SALETE SALTINHO SALTO VELOSO SANGA DA TOCA SANGÃO SANTA CECÍLIA SANTA CRUZ DO TIMBÓ SANTA HELENA SANTA HELENA SANTA IZABEL SANTA LÚCIA SANTA LÚCIA SANTA MARIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA DO SUL SANTA TEREZINHA SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SANTA TEREZINHA DO SALTO SANTIAGO DO SUL SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SANTO ANTÔNIO DE LISBOA SÃO BENTO BAIXO SÃO BENTO DO SUL SÃO BERNARDINO SÃO BONIFÁCIO SÃO CARLOS SÃO CRISTÓVÃO São Cristovão do Sul SÃO CRISTÓVÃO DO SUL SÃO DEFENDE SÃO DOMINGOS SÃO FRANCISCO DO SUL SÃO GABRIEL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ SÃO JOÃO DO OESTE SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO SÃO JOÃO DO SUL SÃO JOAQUIM SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ DO CEDRO SÃO JOSÉ DO CERRITO SÃO JOSÉ DO LARANJAL SÃO LEONARDO SÃO LOURENÇO DO OESTE SÃO LUDGERO SÃO MARTINHO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA SÃO MIGUEL DA SERRA SÃO MIGUEL DO OESTE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA SÃO PEDRO TOBIAS SÃO ROQUE SÃO SEBASTIÃO DO ARVOREDO SÃO SEBASTIÃO DO SUL SAPIRANGA SAUDADES SCHROEDER SEARA SEDE OLDEMBURG SERRA ALTA SIDERÓPOLIS SOMBRIO SOROCABA DO SUL SUL BRASIL TAIÓ TANGARÁ TAQUARA VERDE TAQUARAS TIGIPIÓ TIGRINHOS TIJUCAS TIMBÉ DO SUL TIMBÓ TIMBÓ GRANDE TRÊS BARRAS TREVISO TREZE DE MAIO TREZE TÍLIAS TROMBUDO CENTRAL TUBARÃO TUNÁPOLIS TUPITINGA TURVO UNIÃO DO OESTE URUBICI URUGUAI URUPEMA URUSSANGA VARGEÃO VARGEM VARGEM BONITA VARGEM DO CEDRO VIDAL RAMOS VIDEIRA VILA CONCEIÇÃO VILA DE VOLTA GRANDE VILA MILANI VILA NOVA Vitor Meireles VÍTOR MEIRELES WITMARSUM XANXERÊ XAVANTINA XAXIM ZORTÉA Categoria econômica Indústrias de Alimentação 101 - Indústria de trigo 102 - Indústria do milho e da soja 103 - Indústria da mandioca 104 - Indústria do arroz 105 - Indústria da aveia 106 - Indústria do açúcar 107 - Indústria do açucar de engenho 108 - Indústria da refinação de açúcar 110 - Indústria de torrefação e moagem do café 111 - Indústria de refinação do sal 113 - Indústria de produtos de cacau e balas 114 - Indústria de mate 115 - Indústria de laticínios e produtos derivados 116 - Indústria de massas alimentícias e biscoitos 117 - Indústria de cerveja de alta fermentação 118 - Indústria de cerveja de baixa fermentação 119 - Indústria de cerveja e de bebidas em geral 120 - Indústria do vinho 121 - Indústria de águas minerais 122 - Indústria de azeite e óleos alimentícios 123 - Indústria de doces e conservas alimentícias 124 - Indústria de carnes e derivados 125 - Indústria do frio 126 - Indústria do fumo 127 - Indústria da imunização e tratamento de frutas 128 - Indústria do beneficiamento do café(inclusive beneficiamento) 129 - Indústria alimentar de congelados, supercongelados, sorvetes, concentrados e liofilizados 130 - Indústria de rações balanceadas 131 - Indústria do café solúvel 132 - Indústria da pesca 133 - Indústra de Refrigerantes e Refrescos Indústrias do Vestuário 201 - Indústria de calçados 202 - Indústria de solado palmilhado 203 - Indústria de camisas para homens e roupas brancas 204 - Indústria de alfaiataria e de confecção de roupas de homem 205 - Indústria de guarda-chuvas e bengalas 206 - Indústria de luvas, bolsas e peles de resguardo 207 - Indústria de pentes, botões e similares 208 - Indústria de chapéu 209 - Indústria de confecção de roupas e chapéu de senhora 210 - Indústria de material de segurança e proteção ao trabalho Indústrias da Construção e do Mobiliário 301 - Indústria da construção civil (inclusive montagens industriais e engenharia consultiva) 302 - Indústria de olaria 303 - Indústria de cal e gesso 304 - Indústria do cimento 305 - Indústria de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento 306 - Indústria de cerâmica para construção 307 - Indústria de mármore e granitos 308 - Indústria de pintura, decorações, estuques e ornatos 309 - Indústria de serrarias, carpintarias, tanoarias, madeiras compensadas e laminandas, aglomerados e chapas de fibras de madeira 310 - Indústria de marcenarias (móveis de madeira) 311 - Indústria de móveis de junco e vime e de vassouras 312 - Indústria de cortinados e estofos 313 - Indústria de escovas e pincéis 314 - Indústria de artefatos de cimento armado 315 - Indústria de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias 316 - Indústria de construção de estradas, pavimentação, obras de terraplanagem em geral (barragens, aeroportos, canais e engenharia consultiva) 317 - Indústria de refratários 318 - Indústria de Molduras Indústrias Extrativas 503 - Indústria da extração do carvão e da fluorita 505 - Indústria da extração de mármores, calcários e pedreiras 509 - Indústria da extração de madeiras Indústrias de Fiação e Tecelagem 601 - Indústria da cordoalha e estopa 602 - Indústria da malharia e meias 603 - Indústria de fiação e tecelagem em geral 604 - Indústria de especialidades têxteis(passamanairas, rendas e tapetes) 605 - Indústria de fibras artificiais e sintéticas(dissociada) 606 - Indústria de tinturaria Indústrias de Artefatos de Couro 701 - Indústria de curtimento de couros de peles 702 - Indústria de malas e artigos de viagem 703 - Indústria de correias em geral e arreios Indústrias Químicas e Farmacêuticas 1001 - Indústria de produtos quimicos para fins industriais 1002 - Indústria de produtos farmacêuticos 1003 - Indústria de preparação de óleos vegetais e animais 1004 - Indústria de perfumaria e artigos de toucador 1005 - Indústria resinas sintéticas 1006 - Indústria de sabão e velas 1007 - Indústria de fabricação do álcool 1008 - Indústria de explosivos 1009 - Indústria de tintas e vernizes 1010 - Indústria de fósforos 1011 - Indústria de adubos e corretivos agrícolas 1012 - Indústria de defensivos agrícolas 1013 - Indústria de destilação e refinação do petróleo 1014 - Indústria de material plástico(inclusive da produção laminados plásticos) 1015 - Indústria de matérias primas para inseticidas e fertilizantes 1016 - Indústria de abrasivos 1017 - Indústria de álcalis 1018 - Indústria petroquímica 1019 - Indústria de lápis, canetas e material de escritório 1020 - Indústria de defensivos animais 1021 - Indústria de re-refino de de óleos minerais(lubrificantes usados ou contaminados) Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça 1101 - Indústria do papelão 1102 - Indústria de cortiça 1103 - Indústria de papel, celulose e pasta de madeira para papel 1104 - Indústria de artefatos de papel, papelão e cortiça Indústrias Gráficas 1201 - Indústria da tipografia 1202 - Indústria da gravura 1203 - Indústria da encardenação Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana 1301 - Indústria de vidros e cristais planos 1302 - Indústria de vidros e cristais ocos(frascos,garrafas,copos e similares) 1303 - Indústria de espelhos e polimento(lapidação de vidro) 1304 - Indústria da cerâmica, da louça de pó de pedra, da porcelana e da louça de barro 1305 - Indústria da ótica Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elêtrico 1401 - Indústria do ferro 1402 - Indústria de trefilação e laminação de metais ferrosos 1403 - Indústria de fundição 1404 - Indústria de artefatos de ferro e matais em geral 1405 - Indústria de serralheria 1406 - Indústria da mecânica 1407 - Indústria de proteção, tratamento e transformação de superfícies 1408 - Indústria de máquinas 1409 - Indústria de cutelaria 1410 - Indústria de balanças, pesos e medidas 1411 - Indústria de funilaria 1412 - Indústria de estamparia de metais 1413 - Indústria de móveis de metal 1414 - Indústria da construção naval 1415 - Indústria de materiais e equipamentos rodoviários,locomotivas, vagões, carros e equipamentos ferroviários, motocicletas, motonetas e veículos semelhantes 1416 - Indústria de artefatos de metais não-ferrosos 1417 - Indústria de geradores de vapor(caldeiras e acessórios) 1418 - Indústria de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares 1419 - Indústria de parafusos, porcas, rebites e similares 1420 - Indústria de reparação de veículos e acessórios 1421 - Indústria de lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação 1422 - Indústria de condutores elétricos, trefilação, laminação de metais não ferrosos 1423 - Indústria de aparelhos elétricos, eletrônicos e similares 1424 - Indústria de aparelhos de radiotransmição 1425 - Indústria de peças para automóveis e similares 1426 - Indústria de construção aeronáutica 1427 - Indústria de artigos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares 1428 - Indústria de forjaria 1429 - Indústria de refrigeração, aquecimento e tratamento de ar 1430 - Indústria de preparação de sucata ferrosa e não ferrosa 1431 - Indústria de Informática Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos 1501 - Indústria de instrumentos musicais 1502 - Indústria de brinquedos SIND IND METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DO MATERIAL ELÉTRICO DE JOAÇABA E HERVAL D`OESTE - SINDIMEC Rua Getúlio Vargas, nº 419, 89600-000. JOAÇABA/SC - Brasil Fone: 49 3522-2966 Fax: 49 3522-2966. E-mail: sindimec@softline.com.br SIND IND METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DO MATERIAL ELÉTRICO DE TUBARÃO Avenida Marcolino Martins Cabral, nº 1788, VILA MOEMA, 88705-000. TUBARÃO/SC - Brasil Fone: 48 3626-6222 Fax: 48 3626-6222. E-mail: sindacit@aci-tubarao.com.br SIND IND METALÚRGICAS, MECÂNICAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DE ITAJAÍ Rua José Ferreira da Silva, nº 43, CENTRO, 88301-070. ITAJAÍ/SC - Brasil Fone: 47 3241-0300 Fax: 47 3241-0300. E-mail: assessoria@intersindical.com.br Site: www.intersindical.com.br SIND IND METALÚRGICAS, MECÂNICAS E MATERIAS ELÉTRICOS DE LAGES - SIMMMEL Rua Nossa Senhora dos Prazeres, nº 102, CENTRO, 88502-230. LAGES/SC - Brasil Fone: 49 3222-6401 Fax: 49 3222-6401. E-mail: simmmel@simmmel.com.br Site: www.simmmel.com.br SIND IND MOBILIÁRIO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS Rua Jornalista Rodolfo Eduardo Sullivan, nº 36, ESTREITO, 88095-060. FLORIANÓPOLIS/SC - Brasil Fone: 48 3025-3377 Fax: 48 3025-2796. E-mail: sindicato@simgf.com.br SIND IND MOLDURAS DA REGIÃO DA AMUREL E AMREC - SINDIMOLDURAS Avenida Felipe Schmidt, nº 1684, CENTRO, 88750-000. BRAÇO DO NORTE/SC - Brasil Fone: 48 3658-6774 Fax: 48 3658-6774. E-mail: sandra@moldurarte.com.br SIND IND MÓVEIS DE MADEIRA, SERRARIAS, CARPINTARIAS, MARCENARIAS, TANOARIAS, MADEIRAS COMPENSADAS E LAMINADAS, AGLOMERADOS E CHAPAS DE FIBRAS DE MADEIRAS DE CRICIÚMA Rua Ernesto Bianchini Góes, nº 91, PRÓSPERA, 88815-030. CRICIÚMA/SC - Brasil Fone: 48 3461-0933 Fax: 48 3461-0902. E-mail: sindicatospatronais@acicri.com.br SIND IND OLARIA E CERÂMICA PARA CONSTRUÇÃO DOS VALES DO ITAJAÍ E TIJUCAS Alameda Bela Aliança, nº 06, Centro, 89160-000. RIO DO SUL/SC - Brasil Fone: 47 3521-2870 Fax: 47 3521-2870. E-mail: sindiceram@spindustria.com.br SIND IND PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - SINDIPAN Rua Thiago da Fonseca, nº 44, CAPOEIRAS, 88085-100. FLORIANÓPOLIS/SC - Brasil Fone: 48 3224-9595 Fax: 48 3224-9595. E-mail: contato@sindipan-sc.org.br Site: www.sindipan-sc.org.br SIND IND PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA DE JOINVILLE Avenida Aluísio Pires Condeixa, nº 2550, SAGUAÇU, 89221-750. JOINVILLE/SC - Brasil Fone: 47 3461-3350 Fax: 47 3461-3375. E-mail: elizete@acij.com.br Anterior 7 8 9 10 11 Próximo -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis/SC - 48 3231 4100 - 48 3334 5623 Produzido por A2C - Indústria de chapéu 209 - Indústria de confecção de roupas e chapéu de senhora 210 - Indústria de material de segurança e proteção ao trabalho Indústrias da Construção e do Mobiliário 301 - Indústria da construção civil (inclusive montagens industriais e engenharia consultiva) 302 - Indústria de olaria 303 - Indústria de cal e gesso 304 - Indústria do cimento 305 - Indústria de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento 306 - Indústria de cerâmica para construção 307 - Indústria de mármore e granitos 308 - Indústria de pintura, decorações, estuques e ornatos 309 - Indústria de serrarias, carpintarias, tanoarias, madeiras compensadas e laminandas, aglomerados e chapas de fibras de madeira 310 - Indústria de marcenarias (móveis de madeira) 311 - Indústria de móveis de junco e vime e de vassouras 312 - Indústria de cortinados e estofos 313 - Indústria de escovas e pincéis 314 - Indústria de artefatos de cimento armado 315 - Indústria de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias 316 - Indústria de construção de estradas, pavimentação, obras de terraplanagem em geral (barragens, aeroportos, canais e engenharia consultiva) 317 - Indústria de refratários 318 - Indústria de Molduras Indústrias Extrativas 503 - Indústria da extração do carvão e da fluorita 505 - Indústria da extração de mármores, calcários e pedreiras 509 - Indústria da extração de madeiras Indústrias de Fiação e Tecelagem 601 - Indústria da cordoalha e estopa 602 - Indústria da malharia e meias 603 - Indústria de fiação e tecelagem em geral 604 - Indústria de especialidades têxteis(passamanairas, rendas e tapetes) 605 - Indústria de fibras artificiais e sintéticas(dissociada) 606 - Indústria de tinturaria Indústrias de Artefatos de Couro 701 - Indústria de curtimento de couros de peles 702 - Indústria de malas e artigos de viagem 703 - Indústria de correias em geral e arreios Indústrias Químicas e Farmacêuticas 1001 - Indústria de produtos quimicos para fins industriais 1002 - Indústria de produtos farmacêuticos 1003 - Indústria de preparação de óleos vegetais e animais 1004 - Indústria de perfumaria e artigos de toucador 1005 - Indústria resinas sintéticas 1006 - Indústria de sabão e velas 1007 - Indústria de fabricação do álcool 1008 - Indústria de explosivos 1009 - Indústria de tintas e vernizes 1010 - Indústria de fósforos 1011 - Indústria de adubos e corretivos agrícolas 1012 - Indústria de defensivos agrícolas 1013 - Indústria de destilação e refinação do petróleo 1014 - Indústria de material plástico(inclusive da produção laminados plásticos) 1015 - Indústria de matérias primas para inseticidas e fertilizantes 1016 - Indústria de abrasivos 1017 - Indústria de álcalis 1018 - Indústria petroquímica 1019 - Indústria de lápis, canetas e material de escritório 1020 - Indústria de defensivos animais 1021 - Indústria de re-refino de de óleos minerais(lubrificantes usados ou contaminados) Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça 1101 - Indústria do papelão 1102 - Indústria de cortiça 1103 - Indústria de papel, celulose e pasta de madeira para papel 1104 - Indústria de artefatos de papel, papelão e cortiça Indústrias Gráficas 1201 - Indústria da tipografia 1202 - Indústria da gravura 1203 - Indústria da encardenação Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana 1301 - Indústria de vidros e cristais planos 1302 - Indústria de vidros e cristais ocos(frascos,garrafas,copos e similares) 1303 - Indústria de espelhos e polimento(lapidação de vidro) 1304 - Indústria da cerâmica, da louça de pó de pedra, da porcelana e da louça de barro 1305 - Indústria da ótica Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elêtrico 1401 - Indústria do ferro 1402 - Indústria de trefilação e laminação de metais ferrosos 1403 - Indústria de fundição 1404 - Indústria de artefatos de ferro e matais em geral 1405 - Indústria de serralheria 1406 - Indústria da mecânica 1407 - Indústria de proteção, tratamento e transformação de superfícies 1408 - Indústria de máquinas 1409 - Indústria de cutelaria 1410 - Indústria de balanças, pesos e medidas 1411 - Indústria de funilaria 1412 - Indústria de estamparia de metais 1413 - Indústria de móveis de metal 1414 - Indústria da construção naval 1415 - Indústria de materiais e equipamentos rodoviários,locomotivas, vagões, carros e equipamentos ferroviários, motocicletas, motonetas e veículos semelhantes 1416 - Indústria de artefatos de metais não-ferrosos 1417 - Indústria de geradores de vapor(caldeiras e acessórios) 1418 - Indústria de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares 1419 - Indústria de parafusos, porcas, rebites e similares 1420 - Indústria de reparação de veículos e acessórios 1421 - Indústria de lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação 1422 - Indústria de condutores elétricos, trefilação, laminação de metais não ferrosos 1423 - Indústria de aparelhos elétricos, eletrônicos e similares 1424 - Indústria de aparelhos de radiotransmição 1425 - Indústria de peças para automóveis e similares 1426 - Indústria de construção aeronáutica 1427 - Indústria de artigos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares 1428 - Indústria de forjaria 1429 - Indústria de refrigeração, aquecimento e tratamento de ar 1430 - Indústria de preparação de sucata ferrosa e não ferrosa 1431 - Indústria de Informática Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos 1501 - Indústria de instrumentos musicais 1502 - Indústria de brinquedos SIND IND CERÂMICA PARA CONSTRUÇÃO E DE OLARIA DE TUBARÃO Avenida Marcolino Martins Cabral, nº 1788, VILA MOEMA, 88705-000. TUBARÃO/SC - Brasil Fone: 48 3626-6222 Fax: 48 3626-8722. E-mail: sindacit@aci-tubarao.com.br Site: www.aci-tubarao.com.br SIND IND CERÂMICAS E OLARIAS DO VALE DO ARARANGUÁ Avenida Nereu Ramos, nº 892, Centro, 88960-000. SOMBRIO/SC - Brasil Fone: 48 3533-7091 Fax: 48 3533-2567. E-mail: cemiso1@hotmail.com SIND IND CERVEJA E BEBIDAS EM GERAL E DO FUMO DE BLUMENAU Rua XV de Novembro, nº 550, CENTRO, 89010-901. BLUMENAU/SC - Brasil Fone: 47 3037-4932 Fax: 47 3037-4293. E-mail: sindiblu@terra.com.br SIND IND CONFECÇÕES E DO VESTUÁRIO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - SINDIVEST Rua Heriberto Hülse, nº 2938-A, 88010-300. SÃO JOSÉ/SC - Brasil Fone: 48 9972-0935 Fax: 48 3346-8445. E-mail: senalba@senalba.org.br SIND IND CONSTRUÇÃO CIVIL DA AMAI - SINDUSCON Rua Tenente Antônio João, nº 301, Tonial, 89820-000. XANXERÊ/SC - Brasil Fone: 49 3433-3179 Fax: 49 3433-3311. E-mail: sicomai@hotmail.com SIND IND CONSTRUÇÃO CIVIL DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - SINDUSCON Rua Durval Melquiades de Souza, nº 633, CENTRO, 88015-070. FLORIANÓPOLIS/SC - Brasil Fone: 48 3251-7700 Fax: 48 3251-7703. E-mail: presidente@sinduscon-fpolis.org.br Site: www.sinduscon-fpolis.org.br SIND IND CONSTRUÇÃO CIVIL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SINDUSCON Avenida Alberto Santos Dumont, nº 555, CENTRO, 88330-000. BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC - Brasil Fone: 47 3367-1234 Fax: 47 3367-1234. E-mail: sinduscon_bc@terra.com.br Site: www.sindusconbc.com.br SIND IND CONSTRUÇÃO CIVIL DE JOINVILLE - SINDUSCON Avenida Aluísio Pires Condeixa, nº 2550, SAGUAÇU, 89221-750. JOINVILLE/SC - Brasil Fone: 47 3425-2288 Fax: 47 3461-3342. E-mail: sindcon.joi@terra.com.br/ sindusconjve@terra.com.br Site: www.sinduscon-joinville.org.br SIND IND CONSTRUÇÃO CIVIL DO SUL CATARINENSE - SINDUSCON Rua Ernesto Bianchini Góes, nº 91, PRÓSPERA, 88815-030. CRICIÚMA/SC - Brasil Fone: 48 3438-3104 Fax: 48 3438-3104. E-mail: sindusconcriciuma@terra.com.br Site: www.sindusconcriciuma.com.br SIND IND CONSTRUÇÃO CIVIL DOS MUNICÍPIOS DA FOZ DO RIO ITAJAÍ - SINDUSCON/ITAJAÍ Rua José Ferreira da Silva, nº 43, CENTRO, 88301-335. ITAJAÍ/SC - Brasil Fone: 47 3241-0302 Fax: 47 3241-0300. E-mail: assessoria@intersindical.com.br Site: www.intersindical.com.br Anterior 1 2 3 4 5 Próximo -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis/SC - 48 3231 4100 - 48 3334 5623 Produzido por A2C O portal da indústria catarinense -------------------------------------------------------------------------------- ENGLISH ESPAÑOL FIESCCIESCSESISENAIIELSINDICATOSBusca Buscar -------------------------------------------------------------------------------- Institucional Conheça a FIESCDiretoria e ConselhosSindicatos de Indústrias FiliadosCOFEMFórum Industrial Parlamentar SulRelatório AnualContribuição Sindical PatronalÁreas de Atuação FIESC Assuntos Legislativos e TributáriosComércio Exterior e Relações InternacionaisDesenvolvimento Associativo e SindicatosInfra-Estrutura e Meio AmbientePolítica Econômica e IndustrialCâmaras EspecializadasCentro Internacional de Negócios - CINProdutos e ServiçosProjetos e Programas Ação FIESC RegionalFIESCulturaPrograma de Desenvolvimento Associativo - PDAPublicações Desempenho e Perspectivas da Indústria CatarinenseSanta Catarina em DadosSala de ImprensaCentro de EventosLinks Especiais Assembléia Legislativa do Estado de Santa CatarinaSenado Federal - BrasilCâmara dos DeputadosPlanaltoEditais GovernoIBGEConfederação Nacional da IndústriaIntranet FIESCContato» Contribuição Sindical Patronal» Portal do Fornecedor» Estudo Tributário da Região Sul» Trabalhe Conosco» Guia Web SC NewsletterReceba novidades por e-mail Enviar Sindicatos de Indústrias Afiliadas Município Sede ARARANGUÁ BALNEÁRIO CAMBORIÚ BLUMENAU BRAÇO DO NORTE BRUSQUE CAÇADOR CANOINHAS CATANDUVAS CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS IBIRAMA INDAIAL ITAJAÍ ITAPEMA JARAGUÁ DO SUL JOAÇABA JOINVILLE LAGES MAFRA MORRO DA FUMAÇA NOVA VENEZA POMERODE PORTO UNIÃO RIO DO SUL RIO NEGRINHO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SÃO BENTO DO SUL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOSÉ SÃO MIGUEL DO OESTE SOMBRIO TIMBÓ TUBARÃO VIDEIRA XANXERÊ Município Base ABDON BATISTA ABELARDO LUZ AGROLÂNDIA AGRONÔMICA ÁGUA DOCE ÁGUAS BRANCAS ÁGUAS CLARAS ÁGUAS DE CHAPECÓ ÁGUAS FRIAS ÁGUAS MORNAS AGUTI AIURÊ ALFREDO WAGNER ALTO ALEGRE ALTO BELA VISTA ALTO DA SERRA ANCHIETA ANGELINA ANITA GARIBALDI ANITÁPOLIS ANTA GORDA ANTÔNIO CARLOS APIÚNA ARABUTÃ ARAQUARI ARARANGUÁ ARMAZÉM ARNÓPOLIS ARROIO TRINTA ARVOREDO ASCURRA ATALANTA ATERRADO TORTO AURORA AZAMBUJA BAIA ALTA BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA BALNEÁRIO BARRA DO SUL BALNEÁRIO CAMBORIÚ BALNEÁRIO GAIVOTA BALNEÁRIO MORRO DOS CONVENTOS BALNEÁRIO PIÇARRAS BANDEIRANTE BARRA BONITA BARRA CLARA BARRA DA LAGOA BARRA DA PRATA BARRA FRIA BARRA GRANDE BARRA VELHA BARREIROS BARRO BRANCO BATEIAS DE BAIXO BELA VISTA BELA VISTA DO SUL BELA VISTA DO TOLDO BELMONTE BENEDITO NOVO BIGUAÇU BLUMENAU Bocaina do Sul BOCAÍNA DO SUL BOITEUXBURGO BOM JARDIM DA SERRA BOM JESUS BOM JESUS DO OESTE BOM RETIRO BOM SUCESSO BOMBINHAS BOTUVERÁ BRAÇO DO NORTE BRAÇO DO TROMBUDO BRUNÓPOLIS BRUSQUE CAÇADOR CACHOEIRA DE FÁTIMA CACHOEIRA DO BOM JESUS CAIBI CALMON CAMBORIÚ CAMBUINZAL CAMPECHE CAMPINAS CAMPO ALEGRE CAMPO BELO DO SUL CAMPO ERÊ CAMPOS NOVOS CANASVIEIRAS CANELINHA CANOAS CANOINHAS CAPÃO ALTO CAPINZAL CAPIVARI DE BAIXO CARAÍBA CATANDUVAS CATUÍRA CAXAMBU DO SUL CEDRO ALTO CELSO RAMOS CERRO NEGRO CHAPADÃO DO LAGEADO CHAPECÓ CLARAÍBA COCAL DO SUL COLÔNIA SANTA TEREZA CONCÓRDIA CORDILHEIRA ALTA CORONEL FREITAS CORONEL MARTINS CORREIA PINTO CORUPÁ CRICIÚMA CUNHA PORÃ CUNHATAÍ CURITIBANOS DAL PAI DALBÉRGIA DESCANSO DIONÍSIO CERQUEIRA DONA EMMA DOUTOR PEDRINHO ENCANO BAIXO ENGENHO VELHO ENSEADA DE BRITO ENTRE RIOS ERMO ERVAL VELHO ESPINILHO ESTAÇÃO COCAL FAXINAL DOS GUEDES FAZENDA ZANDAVALLI FELIPE SCHMIDT FIGUEIRA FLOR DO SERTÃO FLORIANÓPOLIS FORMOSA DO SUL FORQUILHINHA FRAGOSOS FRAIBURGO FREDERICO WASTNER FREI ROGÉRIO GALVÃO GARCIA GAROPABA GARUVA GASPAR GOIO-EN GOVERNADOR CELSO RAMOS GRÃO PARÁ GRÁPIA GRAVATAL GUABIRUBA GUAPORANGA GUARACIABA GUARAMIRIM GUARUJÁ DO SUL GUATÁ GUATAMBÚ HERCÍLIO LUZ HERCILIÓPOLIS HERVAL D'OESTE Herval dOeste IBIAM IBICARÉ IBICUÍ IBIRAMA IÇARA IDAMAR ILHOTA IMARUÍ IMBITUBA IMBUIA INDAIAL ÍNDIOS INGLESES DO RIO VERMELHO INVERNADA IOMERÊ IPIRA IPOMÉIA IPORÃ DO OESTE IPUAÇU IPUMIRIM IRACEMINHA IRAKITAN IRANI IRAPUTÃ IRATI IRINEÓPOLIS ITÁ ITAIÓ ITAIÓPOLIS ITAJAÍ ITAJUBÁ ITAPEMA ITAPIRANGA ITAPOÁ ITAPOCU ITOUPAVA ITUPORANGA JABORÁ JACINTO MACHADO JAGUARUNA JARAGUÁ DO SUL Jaraguá do Sul JARDINÓPOLIS JOAÇABA JOINVILLE JORGE LACERDA JOSÉ BOITEUX JUPIÁ LACERDÓPOLIS LAGES LAGOA LAGOA DA ESTIVA LAGUNA LAJEADO GRANDE LAURENTINO Lauro Muller LAURO MÜLLER LEÃO LEBON RÉGIS LEOBERTO LEAL LINDÓIA DO SUL LINHA DAS PALMEIRAS LONTRAS LOURDES LUIZ ALVES LUZERNA MACHADOS MACIEIRA MAFRA MAJOR GERCINO MAJOR VIEIRA MARACAJÁ MARARI MARATÁ MARAVILHA MARCÍLIO DIAS MARECHAL BORMANN MAREMA MARIFLOR MAROMBAS MAROMBAS BOSSARDI MASSARANDUBA MATOS COSTA MELEIRO MIRADOR MIRIM MIRIM DOCE MODELO MONDAÍ MONTE ALEGRE MONTE CARLO MONTE CASTELO MORRO CHATO MORRO DA FUMAÇA MORRO GRANDE NAVEGANTES NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO NOVA CULTURA NOVA ERECHIM NOVA GUARITA NOVA ITABERABA NOVA PETRÓPOLIS NOVA TEUTÔNIA NOVA TRENTO NOVA VENEZA NOVO HORIZONTE ORLEANS OTACÍLIO COSTA OURO OURO VERDE OURO VERDE PAIAL PAINEL PALHOÇA PALMA SOLA PALMEIRA PALMITOS PÂNTANO DO SUL PAPANDUVA PARAÍSO PASSO DE TORRES PASSO MANSO PASSOS MAIA PAULA PEREIRA PAULO LOPES PEDRAS GRANDES PENHA PERICÓ PERITIBA PESCARIA BRAVA PETROLÂNDIA Piçarras PINDOTIBA PINHALZINHO PINHEIRAL PINHEIRO PRETO PINHEIROS PIRABEIRABA PIRATUBA PLANALTO PLANALTO ALEGRE POÇO PRETO POMERODE PONTE ALTA PONTE ALTA DO NORTE PONTE SERRADA PORTO BELO PORTO UNIÃO POUSO REDONDO PRAIA GRANDE PRATA PRESIDENTE CASTELO BRANCO PRESIDENTE GETÚLIO PRESIDENTE JUSCELINO PRESIDENTE KENNEDY PRESIDENTE NEREU PRINCESA QUARTA LINHA QUILOMBO QUILÔMETRO DOZE RANCHO QUEIMADO RATONES RESIDÊNCIA FUCK RIBEIRÃO DA ILHA RIBEIRÃO PEQUENO RIO ANTINHA RIO BONITO RIO DA ANTA RIO DA LUZ RIO DAS ANTAS RIO DAS FURNAS RIO DO CAMPO RIO DO OESTE RIO DO SUL RIO DOS BUGRES RIO DOS CEDROS RIO D'UNA RIO FORTUNA RIO MAINA RIO NEGRINHO RIO PRETO DO SUL RIO RUFINO RIQUEZA RODEIO ROMELÂNDIA SAI SALETE SALTINHO SALTO VELOSO SANGA DA TOCA SANGÃO SANTA CECÍLIA SANTA CRUZ DO TIMBÓ SANTA HELENA SANTA HELENA SANTA IZABEL SANTA LÚCIA SANTA LÚCIA SANTA MARIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA DO SUL SANTA TEREZINHA SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SANTA TEREZINHA DO SALTO SANTIAGO DO SUL SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SANTO ANTÔNIO DE LISBOA SÃO BENTO BAIXO SÃO BENTO DO SUL SÃO BERNARDINO SÃO BONIFÁCIO SÃO CARLOS SÃO CRISTÓVÃO São Cristovão do Sul SÃO CRISTÓVÃO DO SUL SÃO DEFENDE SÃO DOMINGOS SÃO FRANCISCO DO SUL SÃO GABRIEL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ SÃO JOÃO DO OESTE SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO SÃO JOÃO DO SUL SÃO JOAQUIM SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ DO CEDRO SÃO JOSÉ DO CERRITO SÃO JOSÉ DO LARANJAL SÃO LEONARDO SÃO LOURENÇO DO OESTE SÃO LUDGERO SÃO MARTINHO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA SÃO MIGUEL DA SERRA SÃO MIGUEL DO OESTE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA SÃO PEDRO TOBIAS SÃO ROQUE SÃO SEBASTIÃO DO ARVOREDO SÃO SEBASTIÃO DO SUL SAPIRANGA SAUDADES SCHROEDER SEARA SEDE OLDEMBURG SERRA ALTA SIDERÓPOLIS SOMBRIO SOROCABA DO SUL SUL BRASIL TAIÓ TANGARÁ TAQUARA VERDE TAQUARAS TIGIPIÓ TIGRINHOS TIJUCAS TIMBÉ DO SUL TIMBÓ TIMBÓ GRANDE TRÊS BARRAS TREVISO TREZE DE MAIO TREZE TÍLIAS TROMBUDO CENTRAL TUBARÃO TUNÁPOLIS TUPITINGA TURVO UNIÃO DO OESTE URUBICI URUGUAI URUPEMA URUSSANGA VARGEÃO VARGEM VARGEM BONITA VARGEM DO CEDRO VIDAL RAMOS VIDEIRA VILA CONCEIÇÃO VILA DE VOLTA GRANDE VILA MILANI VILA NOVA Vitor Meireles VÍTOR MEIRELES WITMARSUM XANXERÊ XAVANTINA XAXIM ZORTÉA Categoria econômica Indústrias de Alimentação 101 - Indústria de trigo 102 - Indústria do milho e da soja 103 - Indústria da mandioca 104 - Indústria do arroz 105 - Indústria da aveia 106 - Indústria do açúcar 107 - Indústria do açucar de engenho 108 - Indústria da refinação de açúcar 110 - Indústria de torrefação e moagem do café 111 - Indústria de refinação do sal 113 - Indústria de produtos de cacau e balas 114 - Indústria de mate 115 - Indústria de laticínios e produtos derivados 116 - Indústria de massas alimentícias e biscoitos 117 - Indústria de cerveja de alta fermentação 118 - Indústria de cerveja de baixa fermentação 119 - Indústria de cerveja e de bebidas em geral 120 - Indústria do vinho 121 - Indústria de águas minerais 122 - Indústria de azeite e óleos alimentícios 123 - Indústria de doces e conservas alimentícias 124 - Indústria de carnes e derivados 125 - Indústria do frio 126 - Indústria do fumo 127 - Indústria da imunização e tratamento de frutas 128 - Indústria do beneficiamento do café(inclusive beneficiamento) 129 - Indústria alimentar de congelados, supercongelados, sorvetes, concentrados e liofilizados 130 - Indústria de rações balanceadas 131 - Indústria do café solúvel 132 - Indústria da pesca 133 - Indústra de Refrigerantes e Refrescos Indústrias do Vestuário 201 - Indústria de calçados 202 - Indústria de solado palmilhado 203 - Indústria de camisas para homens e roupas brancas 204 - Indústria de alfaiataria e de confecção de roupas de homem 205 - Indústria de guarda-chuvas e bengalas 206 - Indústria de luvas, bolsas e peles de resguardo 207 - Indústria de pentes, botões e similares 208 - Indústria de chapéu 209 - Indústria de confecção de roupas e chapéu de senhora 210 - Indústria de material de segurança e proteção ao trabalho Indústrias da Construção e do Mobiliário 301 - Indústria da construção civil (inclusive montagens industriais e engenharia consultiva) 302 - Indústria de olaria 303 - Indústria de cal e gesso 304 - Indústria do cimento 305 - Indústria de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento 306 - Indústria de cerâmica para construção 307 - Indústria de mármore e granitos 308 - Indústria de pintura, decorações, estuques e ornatos 309 - Indústria de serrarias, carpintarias, tanoarias, madeiras compensadas e laminandas, aglomerados e chapas de fibras de madeira 310 - Indústria de marcenarias (móveis de madeira) 311 - Indústria de móveis de junco e vime e de vassouras 312 - Indústria de cortinados e estofos 313 - Indústria de escovas e pincéis 314 - Indústria de artefatos de cimento armado 315 - Indústria de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias 316 - Indústria de construção de estradas, pavimentação, obras de terraplanagem em geral (barragens, aeroportos, canais e engenharia consultiva) 317 - Indústria de refratários 318 - Indústria de Molduras Indústrias Extrativas 503 - Indústria da extração do carvão e da fluorita 505 - Indústria da extração de mármores, calcários e pedreiras 509 - Indústria da extração de madeiras Indústrias de Fiação e Tecelagem 601 - Indústria da cordoalha e estopa 602 - Indústria da malharia e meias 603 - Indústria de fiação e tecelagem em geral 604 - Indústria de especialidades têxteis(passamanairas, rendas e tapetes) 605 - Indústria de fibras artificiais e sintéticas(dissociada) 606 - Indústria de tinturaria Indústrias de Artefatos de Couro 701 - Indústria de curtimento de couros de peles 702 - Indústria de malas e artigos de viagem 703 - Indústria de correias em geral e arreios Indústrias Químicas e Farmacêuticas 1001 - Indústria de produtos quimicos para fins industriais 1002 - Indústria de produtos farmacêuticos 1003 - Indústria de preparação de óleos vegetais e animais 1004 - Indústria de perfumaria e artigos de toucador 1005 - Indústria resinas sintéticas 1006 - Indústria de sabão e velas 1007 - Indústria de fabricação do álcool 1008 - Indústria de explosivos 1009 - Indústria de tintas e vernizes 1010 - Indústria de fósforos 1011 - Indústria de adubos e corretivos agrícolas 1012 - Indústria de defensivos agrícolas 1013 - Indústria de destilação e refinação do petróleo 1014 - Indústria de material plástico(inclusive da produção laminados plásticos) 1015 - Indústria de matérias primas para inseticidas e fertilizantes 1016 - Indústria de abrasivos 1017 - Indústria de álcalis 1018 - Indústria petroquímica 1019 - Indústria de lápis, canetas e material de escritório 1020 - Indústria de defensivos animais 1021 - Indústria de re-refino de de óleos minerais(lubrificantes usados ou contaminados) Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça 1101 - Indústria do papelão 1102 - Indústria de cortiça 1103 - Indústria de papel, celulose e pasta de madeira para papel 1104 - Indústria de artefatos de papel, papelão e cortiça Indústrias Gráficas 1201 - Indústria da tipografia 1202 - Indústria da gravura 1203 - Indústria da encardenação Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana 1301 - Indústria de vidros e cristais planos 1302 - Indústria de vidros e cristais ocos(frascos,garrafas,copos e similares) 1303 - Indústria de espelhos e polimento(lapidação de vidro) 1304 - Indústria da cerâmica, da louça de pó de pedra, da porcelana e da louça de barro 1305 - Indústria da ótica Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elêtrico 1401 - Indústria do ferro 1402 - Indústria de trefilação e laminação de metais ferrosos 1403 - Indústria de fundição 1404 - Indústria de artefatos de ferro e matais em geral 1405 - Indústria de serralheria 1406 - Indústria da mecânica 1407 - Indústria de proteção, tratamento e transformação de superfícies 1408 - Indústria de máquinas 1409 - Indústria de cutelaria 1410 - Indústria de balanças, pesos e medidas 1411 - Indústria de funilaria 1412 - Indústria de estamparia de metais 1413 - Indústria de móveis de metal 1414 - Indústria da construção naval 1415 - Indústria de materiais e equipamentos rodoviários,locomotivas, vagões, carros e equipamentos ferroviários, motocicletas, motonetas e veículos semelhantes 1416 - Indústria de artefatos de metais não-ferrosos 1417 - Indústria de geradores de vapor(caldeiras e acessórios) 1418 - Indústria de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares 1419 - Indústria de parafusos, porcas, rebites e similares 1420 - Indústria de reparação de veículos e acessórios 1421 - Indústria de lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação 1422 - Indústria de condutores elétricos, trefilação, laminação de metais não ferrosos 1423 - Indústria de aparelhos elétricos, eletrônicos e similares 1424 - Indústria de aparelhos de radiotransmição 1425 - Indústria de peças para automóveis e similares 1426 - Indústria de construção aeronáutica 1427 - Indústria de artigos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares 1428 - Indústria de forjaria 1429 - Indústria de refrigeração, aquecimento e tratamento de ar 1430 - Indústria de preparação de sucata ferrosa e não ferrosa 1431 - Indústria de Informática Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos 1501 - Indústria de instrumentos musicais 1502 - Indústria de brinquedos SIND IND CONSTRUÇÃO E DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARMADO DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA Rua Sete de Setembro, nº 2307, CENTRO, 89900-000. SÃO MIGUEL DO OESTE/SC - Brasil Fone: 49 3622-3428 Fax: 49 3622-3429 . E-mail: sinduscon@smo.com.br SIND IND CONSTRUÇÃO E DE ARTEFATOS DE CONCRETO ARMADO DO OESTE DE SANTA CATARINA - SINDUSCON/OESTE Avenida Getúlio Vargas, nº 870-N, CENTRO, 89801-901. CHAPECÓ/SC - Brasil Fone: 49 3322-5958 Fax: 49 3322-5958. E-mail: sinduscon@desbrava.com.br Site: www.sindusconchapeco.com.br SIND IND CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE BLUMENAU - SINDUSCON Rua Gustavo Salinger, nº 702, ITOUPAVA SECA, 89030-310. BLUMENAU/SC - Brasil Fone: 47 3339-9000 Fax: 47 3339-9000. E-mail: sinduscon@sindusconbnu.org.br Site: www.sindusconbnu.org.br SIND IND CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE BRUSQUE, GUABIRUBA, BOTUVERÁ E NOVA TRENTO - SINDUSCON Rua Arthur Olinger, nº 125, CENTRO, 88250-250. BRUSQUE/SC - Brasil Fone: 47 3351-2959 Fax: 47 3355-5838. E-mail: emoresco@terra.com.br SIND IND CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE CONCÓRDIA - SINDUSCON Rua Marechal Deodoro, nº 1076, 89700-000. CONCÓRDIA/SC - Brasil Fone: 49 3442-2153 Fax: 49 3442-2153. E-mail: sindifiesc@concordia.psi.br SIND IND CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE IBIRAMA Rua 3 de Maio, nº 80, CENTRO, 89140-000. IBIRAMA/SC - Brasil Fone: 47 3357-8180 Fax: 47 3357-8171. E-mail: joel@marchetti.ind.br SIND IND CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL Rua Octaviano Lombardi, nº 100, CZERNIEWICZ, 89255-055. JARAGUÁ DO SUL/SC - Brasil Fone: 47 3275-7050 Fax: 47 3275-7052. E-mail: sindicato@cejas.com.br SIND IND CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE LAGES - SINDUSCON/LAGES Avenida Belizario Ramos, nº 2276, CENTRO, 88506-000. LAGES/SC - Brasil Fone: 49 3222 7492 Fax: 49 3222 7492. E-mail: contato@sindusconlages.com.br Site: www.sindusconlages.com.br SIND IND CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE MAFRA Rua Mathias Piechnick, nº 472, 89300-000. MAFRA/SC - Brasil Fone: 47 3642-4714 Fax: 47 3642-4714. E-mail: madek@madek.com.br SIND IND CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE PORTO UNIÃO - SINDUSCON Rua Joaquim Nabuco, nº 244, Cidade Nova, 89400-000. PORTO UNIÃO/SC - Brasil Fone: 42 3523-2511 Fax: 42 3523-2511. E-mail: sinduscon@brturbo.com.br Anterior 1 2 3 4 5 Próximo -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis/SC - 48 3231 4100 - 48 3334 5623 Produzido por A2C O portal da indústria catarinense -------------------------------------------------------------------------------- ENGLISH ESPAÑOL FIESCCIESCSESISENAIIELSINDICATOSBusca Buscar -------------------------------------------------------------------------------- Institucional Conheça a FIESCDiretoria e ConselhosSindicatos de Indústrias FiliadosCOFEMFórum Industrial Parlamentar SulRelatório AnualContribuição Sindical PatronalÁreas de Atuação FIESC Assuntos Legislativos e TributáriosComércio Exterior e Relações InternacionaisDesenvolvimento Associativo e SindicatosInfra-Estrutura e Meio AmbientePolítica Econômica e IndustrialCâmaras EspecializadasCentro Internacional de Negócios - CINProdutos e ServiçosProjetos e Programas Ação FIESC RegionalFIESCulturaPrograma de Desenvolvimento Associativo - PDAPublicações Desempenho e Perspectivas da Indústria CatarinenseSanta Catarina em DadosSala de ImprensaCentro de EventosLinks Especiais Assembléia Legislativa do Estado de Santa CatarinaSenado Federal - BrasilCâmara dos DeputadosPlanaltoEditais GovernoIBGEConfederação Nacional da IndústriaIntranet FIESCContato» Contribuição Sindical Patronal» Portal do Fornecedor» Estudo Tributário da Região Sul» Trabalhe Conosco» Guia Web SC NewsletterReceba novidades por e-mail Enviar Sindicatos de Indústrias Afiliadas Município Sede ARARANGUÁ BALNEÁRIO CAMBORIÚ BLUMENAU BRAÇO DO NORTE BRUSQUE CAÇADOR CANOINHAS CATANDUVAS CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS IBIRAMA INDAIAL ITAJAÍ ITAPEMA JARAGUÁ DO SUL JOAÇABA JOINVILLE LAGES MAFRA MORRO DA FUMAÇA NOVA VENEZA POMERODE PORTO UNIÃO RIO DO SUL RIO NEGRINHO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SÃO BENTO DO SUL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOSÉ SÃO MIGUEL DO OESTE SOMBRIO TIMBÓ TUBARÃO VIDEIRA XANXERÊ Município Base ABDON BATISTA ABELARDO LUZ AGROLÂNDIA AGRONÔMICA ÁGUA DOCE ÁGUAS BRANCAS ÁGUAS CLARAS ÁGUAS DE CHAPECÓ ÁGUAS FRIAS ÁGUAS MORNAS AGUTI AIURÊ ALFREDO WAGNER ALTO ALEGRE ALTO BELA VISTA ALTO DA SERRA ANCHIETA ANGELINA ANITA GARIBALDI ANITÁPOLIS ANTA GORDA ANTÔNIO CARLOS APIÚNA ARABUTÃ ARAQUARI ARARANGUÁ ARMAZÉM ARNÓPOLIS ARROIO TRINTA ARVOREDO ASCURRA ATALANTA ATERRADO TORTO AURORA AZAMBUJA BAIA ALTA BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA BALNEÁRIO BARRA DO SUL BALNEÁRIO CAMBORIÚ BALNEÁRIO GAIVOTA BALNEÁRIO MORRO DOS CONVENTOS BALNEÁRIO PIÇARRAS BANDEIRANTE BARRA BONITA BARRA CLARA BARRA DA LAGOA BARRA DA PRATA BARRA FRIA BARRA GRANDE BARRA VELHA BARREIROS BARRO BRANCO BATEIAS DE BAIXO BELA VISTA BELA VISTA DO SUL BELA VISTA DO TOLDO BELMONTE BENEDITO NOVO BIGUAÇU BLUMENAU Bocaina do Sul BOCAÍNA DO SUL BOITEUXBURGO BOM JARDIM DA SERRA BOM JESUS BOM JESUS DO OESTE BOM RETIRO BOM SUCESSO BOMBINHAS BOTUVERÁ BRAÇO DO NORTE BRAÇO DO TROMBUDO BRUNÓPOLIS BRUSQUE CAÇADOR CACHOEIRA DE FÁTIMA CACHOEIRA DO BOM JESUS CAIBI CALMON CAMBORIÚ CAMBUINZAL CAMPECHE CAMPINAS CAMPO ALEGRE CAMPO BELO DO SUL CAMPO ERÊ CAMPOS NOVOS CANASVIEIRAS CANELINHA CANOAS CANOINHAS CAPÃO ALTO CAPINZAL CAPIVARI DE BAIXO CARAÍBA CATANDUVAS CATUÍRA CAXAMBU DO SUL CEDRO ALTO CELSO RAMOS CERRO NEGRO CHAPADÃO DO LAGEADO CHAPECÓ CLARAÍBA COCAL DO SUL COLÔNIA SANTA TEREZA CONCÓRDIA CORDILHEIRA ALTA CORONEL FREITAS CORONEL MARTINS CORREIA PINTO CORUPÁ CRICIÚMA CUNHA PORÃ CUNHATAÍ CURITIBANOS DAL PAI DALBÉRGIA DESCANSO DIONÍSIO CERQUEIRA DONA EMMA DOUTOR PEDRINHO ENCANO BAIXO ENGENHO VELHO ENSEADA DE BRITO ENTRE RIOS ERMO ERVAL VELHO ESPINILHO ESTAÇÃO COCAL FAXINAL DOS GUEDES FAZENDA ZANDAVALLI FELIPE SCHMIDT FIGUEIRA FLOR DO SERTÃO FLORIANÓPOLIS FORMOSA DO SUL FORQUILHINHA FRAGOSOS FRAIBURGO FREDERICO WASTNER FREI ROGÉRIO GALVÃO GARCIA GAROPABA GARUVA GASPAR GOIO-EN GOVERNADOR CELSO RAMOS GRÃO PARÁ GRÁPIA GRAVATAL GUABIRUBA GUAPORANGA GUARACIABA GUARAMIRIM GUARUJÁ DO SUL GUATÁ GUATAMBÚ HERCÍLIO LUZ HERCILIÓPOLIS HERVAL D'OESTE Herval dOeste IBIAM IBICARÉ IBICUÍ IBIRAMA IÇARA IDAMAR ILHOTA IMARUÍ IMBITUBA IMBUIA INDAIAL ÍNDIOS INGLESES DO RIO VERMELHO INVERNADA IOMERÊ IPIRA IPOMÉIA IPORÃ DO OESTE IPUAÇU IPUMIRIM IRACEMINHA IRAKITAN IRANI IRAPUTÃ IRATI IRINEÓPOLIS ITÁ ITAIÓ ITAIÓPOLIS ITAJAÍ ITAJUBÁ ITAPEMA ITAPIRANGA ITAPOÁ ITAPOCU ITOUPAVA ITUPORANGA JABORÁ JACINTO MACHADO JAGUARUNA JARAGUÁ DO SUL Jaraguá do Sul JARDINÓPOLIS JOAÇABA JOINVILLE JORGE LACERDA JOSÉ BOITEUX JUPIÁ LACERDÓPOLIS LAGES LAGOA LAGOA DA ESTIVA LAGUNA LAJEADO GRANDE LAURENTINO Lauro Muller LAURO MÜLLER LEÃO LEBON RÉGIS LEOBERTO LEAL LINDÓIA DO SUL LINHA DAS PALMEIRAS LONTRAS LOURDES LUIZ ALVES LUZERNA MACHADOS MACIEIRA MAFRA MAJOR GERCINO MAJOR VIEIRA MARACAJÁ MARARI MARATÁ MARAVILHA MARCÍLIO DIAS MARECHAL BORMANN MAREMA MARIFLOR MAROMBAS MAROMBAS BOSSARDI MASSARANDUBA MATOS COSTA MELEIRO MIRADOR MIRIM MIRIM DOCE MODELO MONDAÍ MONTE ALEGRE MONTE CARLO MONTE CASTELO MORRO CHATO MORRO DA FUMAÇA MORRO GRANDE NAVEGANTES NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO NOVA CULTURA NOVA ERECHIM NOVA GUARITA NOVA ITABERABA NOVA PETRÓPOLIS NOVA TEUTÔNIA NOVA TRENTO NOVA VENEZA NOVO HORIZONTE ORLEANS OTACÍLIO COSTA OURO OURO VERDE OURO VERDE PAIAL PAINEL PALHOÇA PALMA SOLA PALMEIRA PALMITOS PÂNTANO DO SUL PAPANDUVA PARAÍSO PASSO DE TORRES PASSO MANSO PASSOS MAIA PAULA PEREIRA PAULO LOPES PEDRAS GRANDES PENHA PERICÓ PERITIBA PESCARIA BRAVA PETROLÂNDIA Piçarras PINDOTIBA PINHALZINHO PINHEIRAL PINHEIRO PRETO PINHEIROS PIRABEIRABA PIRATUBA PLANALTO PLANALTO ALEGRE POÇO PRETO POMERODE PONTE ALTA PONTE ALTA DO NORTE PONTE SERRADA PORTO BELO PORTO UNIÃO POUSO REDONDO PRAIA GRANDE PRATA PRESIDENTE CASTELO BRANCO PRESIDENTE GETÚLIO PRESIDENTE JUSCELINO PRESIDENTE KENNEDY PRESIDENTE NEREU PRINCESA QUARTA LINHA QUILOMBO QUILÔMETRO DOZE RANCHO QUEIMADO RATONES RESIDÊNCIA FUCK RIBEIRÃO DA ILHA RIBEIRÃO PEQUENO RIO ANTINHA RIO BONITO RIO DA ANTA RIO DA LUZ RIO DAS ANTAS RIO DAS FURNAS RIO DO CAMPO RIO DO OESTE RIO DO SUL RIO DOS BUGRES RIO DOS CEDROS RIO D'UNA RIO FORTUNA RIO MAINA RIO NEGRINHO RIO PRETO DO SUL RIO RUFINO RIQUEZA RODEIO ROMELÂNDIA SAI SALETE SALTINHO SALTO VELOSO SANGA DA TOCA SANGÃO SANTA CECÍLIA SANTA CRUZ DO TIMBÓ SANTA HELENA SANTA HELENA SANTA IZABEL SANTA LÚCIA SANTA LÚCIA SANTA MARIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA DO SUL SANTA TEREZINHA SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SANTA TEREZINHA DO SALTO SANTIAGO DO SUL SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SANTO ANTÔNIO DE LISBOA SÃO BENTO BAIXO SÃO BENTO DO SUL SÃO BERNARDINO SÃO BONIFÁCIO SÃO CARLOS SÃO CRISTÓVÃO São Cristovão do Sul SÃO CRISTÓVÃO DO SUL SÃO DEFENDE SÃO DOMINGOS SÃO FRANCISCO DO SUL SÃO GABRIEL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ SÃO JOÃO DO OESTE SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO SÃO JOÃO DO SUL SÃO JOAQUIM SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ DO CEDRO SÃO JOSÉ DO CERRITO SÃO JOSÉ DO LARANJAL SÃO LEONARDO SÃO LOURENÇO DO OESTE SÃO LUDGERO SÃO MARTINHO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA SÃO MIGUEL DA SERRA SÃO MIGUEL DO OESTE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA SÃO PEDRO TOBIAS SÃO ROQUE SÃO SEBASTIÃO DO ARVOREDO SÃO SEBASTIÃO DO SUL SAPIRANGA SAUDADES SCHROEDER SEARA SEDE OLDEMBURG SERRA ALTA SIDERÓPOLIS SOMBRIO SOROCABA DO SUL SUL BRASIL TAIÓ TANGARÁ TAQUARA VERDE TAQUARAS TIGIPIÓ TIGRINHOS TIJUCAS TIMBÉ DO SUL TIMBÓ TIMBÓ GRANDE TRÊS BARRAS TREVISO TREZE DE MAIO TREZE TÍLIAS TROMBUDO CENTRAL TUBARÃO TUNÁPOLIS TUPITINGA TURVO UNIÃO DO OESTE URUBICI URUGUAI URUPEMA URUSSANGA VARGEÃO VARGEM VARGEM BONITA VARGEM DO CEDRO VIDAL RAMOS VIDEIRA VILA CONCEIÇÃO VILA DE VOLTA GRANDE VILA MILANI VILA NOVA Vitor Meireles VÍTOR MEIRELES WITMARSUM XANXERÊ XAVANTINA XAXIM ZORTÉA Categoria econômica Indústrias de Alimentação 101 - Indústria de trigo 102 - Indústria do milho e da soja 103 - Indústria da mandioca 104 - Indústria do arroz 105 - Indústria da aveia 106 - Indústria do açúcar 107 - Indústria do açucar de engenho 108 - Indústria da refinação de açúcar 110 - Indústria de torrefação e moagem do café 111 - Indústria de refinação do sal 113 - Indústria de produtos de cacau e balas 114 - Indústria de mate 115 - Indústria de laticínios e produtos derivados 116 - Indústria de massas alimentícias e biscoitos 117 - Indústria de cerveja de alta fermentação 118 - Indústria de cerveja de baixa fermentação 119 - Indústria de cerveja e de bebidas em geral 120 - Indústria do vinho 121 - Indústria de águas minerais 122 - Indústria de azeite e óleos alimentícios 123 - Indústria de doces e conservas alimentícias 124 - Indústria de carnes e derivados 125 - Indústria do frio 126 - Indústria do fumo 127 - Indústria da imunização e tratamento de frutas 128 - Indústria do beneficiamento do café(inclusive beneficiamento) 129 - Indústria alimentar de congelados, supercongelados, sorvetes, concentrados e liofilizados 130 - Indústria de rações balanceadas 131 - Indústria do café solúvel 132 - Indústria da pesca 133 - Indústra de Refrigerantes e Refrescos Indústrias do Vestuário 201 - Indústria de calçados 202 - Indústria de solado palmilhado 203 - Indústria de camisas para homens e roupas brancas 204 - Indústria de alfaiataria e de confecção de roupas de homem 205 - Indústria de guarda-chuvas e bengalas 206 - Indústria de luvas, bolsas e peles de resguardo 207 - Indústria de pentes, botões e similares 208 - Indústria de chapéu 209 - Indústria de confecção de roupas e chapéu de senhora 210 - Indústria de material de segurança e proteção ao trabalho Indústrias da Construção e do Mobiliário 301 - Indústria da construção civil (inclusive montagens industriais e engenharia consultiva) 302 - Indústria de olaria 303 - Indústria de cal e gesso 304 - Indústria do cimento 305 - Indústria de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento 306 - Indústria de cerâmica para construção 307 - Indústria de mármore e granitos 308 - Indústria de pintura, decorações, estuques e ornatos 309 - Indústria de serrarias, carpintarias, tanoarias, madeiras compensadas e laminandas, aglomerados e chapas de fibras de madeira 310 - Indústria de marcenarias (móveis de madeira) 311 - Indústria de móveis de junco e vime e de vassouras 312 - Indústria de cortinados e estofos 313 - Indústria de escovas e pincéis 314 - Indústria de artefatos de cimento armado 315 - Indústria de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias 316 - Indústria de construção de estradas, pavimentação, obras de terraplanagem em geral (barragens, aeroportos, canais e engenharia consultiva) 317 - Indústria de refratários 318 - Indústria de Molduras Indústrias Extrativas 503 - Indústria da extração do carvão e da fluorita 505 - Indústria da extração de mármores, calcários e pedreiras 509 - Indústria da extração de madeiras Indústrias de Fiação e Tecelagem 601 - Indústria da cordoalha e estopa 602 - Indústria da malharia e meias 603 - Indústria de fiação e tecelagem em geral 604 - Indústria de especialidades têxteis(passamanairas, rendas e tapetes) 605 - Indústria de fibras artificiais e sintéticas(dissociada) 606 - Indústria de tinturaria Indústrias de Artefatos de Couro 701 - Indústria de curtimento de couros de peles 702 - Indústria de malas e artigos de viagem 703 - Indústria de correias em geral e arreios Indústrias Químicas e Farmacêuticas 1001 - Indústria de produtos quimicos para fins industriais 1002 - Indústria de produtos farmacêuticos 1003 - Indústria de preparação de óleos vegetais e animais 1004 - Indústria de perfumaria e artigos de toucador 1005 - Indústria resinas sintéticas 1006 - Indústria de sabão e velas 1007 - Indústria de fabricação do álcool 1008 - Indústria de explosivos 1009 - Indústria de tintas e vernizes 1010 - Indústria de fósforos 1011 - Indústria de adubos e corretivos agrícolas 1012 - Indústria de defensivos agrícolas 1013 - Indústria de destilação e refinação do petróleo 1014 - Indústria de material plástico(inclusive da produção laminados plásticos) 1015 - Indústria de matérias primas para inseticidas e fertilizantes 1016 - Indústria de abrasivos 1017 - Indústria de álcalis 1018 - Indústria petroquímica 1019 - Indústria de lápis, canetas e material de escritório 1020 - Indústria de defensivos animais 1021 - Indústria de re-refino de de óleos minerais(lubrificantes usados ou contaminados) Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça 1101 - Indústria do papelão 1102 - Indústria de cortiça 1103 - Indústria de papel, celulose e pasta de madeira para papel 1104 - Indústria de artefatos de papel, papelão e cortiça Indústrias Gráficas 1201 - Indústria da tipografia 1202 - Indústria da gravura 1203 - Indústria da encardenação Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana 1301 - Indústria de vidros e cristais planos 1302 - Indústria de vidros e cristais ocos(frascos,garrafas,copos e similares) 1303 - Indústria de espelhos e polimento(lapidação de vidro) 1304 - Indústria da cerâmica, da louça de pó de pedra, da porcelana e da louça de barro 1305 - Indústria da ótica Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elêtrico 1401 - Indústria do ferro 1402 - Indústria de trefilação e laminação de metais ferrosos 1403 - Indústria de fundição 1404 - Indústria de artefatos de ferro e matais em geral 1405 - Indústria de serralheria 1406 - Indústria da mecânica 1407 - Indústria de proteção, tratamento e transformação de superfícies 1408 - Indústria de máquinas 1409 - Indústria de cutelaria 1410 - Indústria de balanças, pesos e medidas 1411 - Indústria de funilaria 1412 - Indústria de estamparia de metais 1413 - Indústria de móveis de metal 1414 - Indústria da construção naval 1415 - Indústria de materiais e equipamentos rodoviários,locomotivas, vagões, carros e equipamentos ferroviários, motocicletas, motonetas e veículos semelhantes 1416 - Indústria de artefatos de metais não-ferrosos 1417 - Indústria de geradores de vapor(caldeiras e acessórios) 1418 - Indústria de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares 1419 - Indústria de parafusos, porcas, rebites e similares 1420 - Indústria de reparação de veículos e acessórios 1421 - Indústria de lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação 1422 - Indústria de condutores elétricos, trefilação, laminação de metais não ferrosos 1423 - Indústria de aparelhos elétricos, eletrônicos e similares 1424 - Indústria de aparelhos de radiotransmição 1425 - Indústria de peças para automóveis e similares 1426 - Indústria de construção aeronáutica 1427 - Indústria de artigos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares 1428 - Indústria de forjaria 1429 - Indústria de refrigeração, aquecimento e tratamento de ar 1430 - Indústria de preparação de sucata ferrosa e não ferrosa 1431 - Indústria de Informática Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos 1501 - Indústria de instrumentos musicais 1502 - Indústria de brinquedos SIND IND CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE RIO DO SUL - SINDUSCON Alameda Bela Aliança, nº 06, 89160-000. RIO DO SUL/SC - Brasil Fone: 47 3521-2870 Fax: 47 3521-2870. E-mail: sinduscon@spindustria.com.br SIND IND CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE RIO NEGRINHO Rua Afonso Jung, nº 200, INDUSTRIAL NORTE, 89295-000. RIO NEGRINHO/SC - Brasil Fone: 47 3644-1990 Fax: 47 3644-4924. E-mail: administrativo@sindicomrn.com.br Site: www.sindicomrn.com.br SIND IND CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE SÃO BENTO DO SUL Rua Afonso Grosskopf, nº 352, COLONIAL, 89290-000. SÃO BENTO DO SUL/SC - Brasil Fone: 47 3635-0768 Fax: 47 3635-0768. E-mail: sindusmobil@sindusmobil.com.br Site: www.sindusmobil.com.br SIND IND CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE TUBARÃO Avenida Marcolino Martins Cabral, nº 1788, VILA MOEMA, 88705-000. TUBARÃO/SC - Brasil Fone: 48 3626-6222 Fax: 48 3626-6222. E-mail: sindacit@aci-tubarao.com.br Site: www.aci-tubarao.com.br SIND IND CONSTRUÇÃO NAVAL DE ITAJAÍ E NAVEGANTES Avenida Marcos Konder, nº 1313, CENTRO, 88301-906. ITAJAÍ/SC - Brasil Fone: 47 3349-9475 Fax: 47 3349-9475. E-mail: sinconavin@hotmail.com SIND IND CONSTRUÇÃO PESADA E AFINS DE SC - SICEPOT Avenida Osmar Cunha, nº 183, CENTRO, 88015-100. FLORIANÓPOLIS/SC - Brasil Fone: 48 3223-0854 Fax: 48 3222-9302. E-mail: sicepot@terra.com.br SIND IND COURO, CALÇADO, VESTUÁRIO E ARTEFATOS DE COURO DE CAÇADOR Avenida Barão do Rio Branco, nº 327, CENTRO, 89500-000. CAÇADOR/SC - Brasil Fone: 49 3563-1036 Fax: 49 3563-1557. E-mail: sindipatronal@cacador.psi.br SIND IND DE OLARIA, DE CERÂMICA PARA CONSTRUÇÃO, DE MÁRMORES E GRANITOS DE CHAPECÓ - SICEC Rua Mascarenhas de Moraes, nº 444-E, JARDIM AMÉRICA, 89801-301. CHAPECÓ/SC - Brasil Fone: 49 3328-6590 Fax: 49 3328-6590. E-mail: sicecc@hotmail.com SIND IND DESCARTÁVEIS PLÁSTICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SINDESC Rua Desembargador Pedro Silva, nº 540, COMERCIÁRIO, 88002-300. CRICIÚMA/SC - Brasil Fone: 48 3433-7420 Fax: 48 3433-9083. E-mail: abrade@engeplus.com.br SIND IND EXTRAÇÃO DE CARVÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SIECESC Rua Pascoal Meller, nº 73, UNIVERSITÁRIO, 88805-350. CRICIÚMA/SC - Brasil Fone: 48 3431-7620 Fax: 48 3431-7650. E-mail: siecesc@satc.edu.br Anterior 2 3 4 5 6 Próximo -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis/SC - 48 3231 4100 - 48 3334 5623 Produzido por A2C O portal da indústria catarinense -------------------------------------------------------------------------------- ENGLISH ESPAÑOL FIESCCIESCSESISENAIIELSINDICATOSBusca Buscar -------------------------------------------------------------------------------- Institucional Conheça a FIESCDiretoria e ConselhosSindicatos de Indústrias FiliadosCOFEMFórum Industrial Parlamentar SulRelatório AnualContribuição Sindical PatronalÁreas de Atuação FIESC Assuntos Legislativos e TributáriosComércio Exterior e Relações InternacionaisDesenvolvimento Associativo e SindicatosInfra-Estrutura e Meio AmbientePolítica Econômica e IndustrialCâmaras EspecializadasCentro Internacional de Negócios - CINProdutos e ServiçosProjetos e Programas Ação FIESC RegionalFIESCulturaPrograma de Desenvolvimento Associativo - PDAPublicações Desempenho e Perspectivas da Indústria CatarinenseSanta Catarina em DadosSala de ImprensaCentro de EventosLinks Especiais Assembléia Legislativa do Estado de Santa CatarinaSenado Federal - BrasilCâmara dos DeputadosPlanaltoEditais GovernoIBGEConfederação Nacional da IndústriaIntranet FIESCContato» Contribuição Sindical Patronal» Portal do Fornecedor» Estudo Tributário da Região Sul» Trabalhe Conosco» Guia Web SC NewsletterReceba novidades por e-mail Enviar Sindicatos de Indústrias Afiliadas Município Sede ARARANGUÁ BALNEÁRIO CAMBORIÚ BLUMENAU BRAÇO DO NORTE BRUSQUE CAÇADOR CANOINHAS CATANDUVAS CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS IBIRAMA INDAIAL ITAJAÍ ITAPEMA JARAGUÁ DO SUL JOAÇABA JOINVILLE LAGES MAFRA MORRO DA FUMAÇA NOVA VENEZA POMERODE PORTO UNIÃO RIO DO SUL RIO NEGRINHO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SÃO BENTO DO SUL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOSÉ SÃO MIGUEL DO OESTE SOMBRIO TIMBÓ TUBARÃO VIDEIRA XANXERÊ Município Base ABDON BATISTA ABELARDO LUZ AGROLÂNDIA AGRONÔMICA ÁGUA DOCE ÁGUAS BRANCAS ÁGUAS CLARAS ÁGUAS DE CHAPECÓ ÁGUAS FRIAS ÁGUAS MORNAS AGUTI AIURÊ ALFREDO WAGNER ALTO ALEGRE ALTO BELA VISTA ALTO DA SERRA ANCHIETA ANGELINA ANITA GARIBALDI ANITÁPOLIS ANTA GORDA ANTÔNIO CARLOS APIÚNA ARABUTÃ ARAQUARI ARARANGUÁ ARMAZÉM ARNÓPOLIS ARROIO TRINTA ARVOREDO ASCURRA ATALANTA ATERRADO TORTO AURORA AZAMBUJA BAIA ALTA BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA BALNEÁRIO BARRA DO SUL BALNEÁRIO CAMBORIÚ BALNEÁRIO GAIVOTA BALNEÁRIO MORRO DOS CONVENTOS BALNEÁRIO PIÇARRAS BANDEIRANTE BARRA BONITA BARRA CLARA BARRA DA LAGOA BARRA DA PRATA BARRA FRIA BARRA GRANDE BARRA VELHA BARREIROS BARRO BRANCO BATEIAS DE BAIXO BELA VISTA BELA VISTA DO SUL BELA VISTA DO TOLDO BELMONTE BENEDITO NOVO BIGUAÇU BLUMENAU Bocaina do Sul BOCAÍNA DO SUL BOITEUXBURGO BOM JARDIM DA SERRA BOM JESUS BOM JESUS DO OESTE BOM RETIRO BOM SUCESSO BOMBINHAS BOTUVERÁ BRAÇO DO NORTE BRAÇO DO TROMBUDO BRUNÓPOLIS BRUSQUE CAÇADOR CACHOEIRA DE FÁTIMA CACHOEIRA DO BOM JESUS CAIBI CALMON CAMBORIÚ CAMBUINZAL CAMPECHE CAMPINAS CAMPO ALEGRE CAMPO BELO DO SUL CAMPO ERÊ CAMPOS NOVOS CANASVIEIRAS CANELINHA CANOAS CANOINHAS CAPÃO ALTO CAPINZAL CAPIVARI DE BAIXO CARAÍBA CATANDUVAS CATUÍRA CAXAMBU DO SUL CEDRO ALTO CELSO RAMOS CERRO NEGRO CHAPADÃO DO LAGEADO CHAPECÓ CLARAÍBA COCAL DO SUL COLÔNIA SANTA TEREZA CONCÓRDIA CORDILHEIRA ALTA CORONEL FREITAS CORONEL MARTINS CORREIA PINTO CORUPÁ CRICIÚMA CUNHA PORÃ CUNHATAÍ CURITIBANOS DAL PAI DALBÉRGIA DESCANSO DIONÍSIO CERQUEIRA DONA EMMA DOUTOR PEDRINHO ENCANO BAIXO ENGENHO VELHO ENSEADA DE BRITO ENTRE RIOS ERMO ERVAL VELHO ESPINILHO ESTAÇÃO COCAL FAXINAL DOS GUEDES FAZENDA ZANDAVALLI FELIPE SCHMIDT FIGUEIRA FLOR DO SERTÃO FLORIANÓPOLIS FORMOSA DO SUL FORQUILHINHA FRAGOSOS FRAIBURGO FREDERICO WASTNER FREI ROGÉRIO GALVÃO GARCIA GAROPABA GARUVA GASPAR GOIO-EN GOVERNADOR CELSO RAMOS GRÃO PARÁ GRÁPIA GRAVATAL GUABIRUBA GUAPORANGA GUARACIABA GUARAMIRIM GUARUJÁ DO SUL GUATÁ GUATAMBÚ HERCÍLIO LUZ HERCILIÓPOLIS HERVAL D'OESTE Herval dOeste IBIAM IBICARÉ IBICUÍ IBIRAMA IÇARA IDAMAR ILHOTA IMARUÍ IMBITUBA IMBUIA INDAIAL ÍNDIOS INGLESES DO RIO VERMELHO INVERNADA IOMERÊ IPIRA IPOMÉIA IPORÃ DO OESTE IPUAÇU IPUMIRIM IRACEMINHA IRAKITAN IRANI IRAPUTÃ IRATI IRINEÓPOLIS ITÁ ITAIÓ ITAIÓPOLIS ITAJAÍ ITAJUBÁ ITAPEMA ITAPIRANGA ITAPOÁ ITAPOCU ITOUPAVA ITUPORANGA JABORÁ JACINTO MACHADO JAGUARUNA JARAGUÁ DO SUL Jaraguá do Sul JARDINÓPOLIS JOAÇABA JOINVILLE JORGE LACERDA JOSÉ BOITEUX JUPIÁ LACERDÓPOLIS LAGES LAGOA LAGOA DA ESTIVA LAGUNA LAJEADO GRANDE LAURENTINO Lauro Muller LAURO MÜLLER LEÃO LEBON RÉGIS LEOBERTO LEAL LINDÓIA DO SUL LINHA DAS PALMEIRAS LONTRAS LOURDES LUIZ ALVES LUZERNA MACHADOS MACIEIRA MAFRA MAJOR GERCINO MAJOR VIEIRA MARACAJÁ MARARI MARATÁ MARAVILHA MARCÍLIO DIAS MARECHAL BORMANN MAREMA MARIFLOR MAROMBAS MAROMBAS BOSSARDI MASSARANDUBA MATOS COSTA MELEIRO MIRADOR MIRIM MIRIM DOCE MODELO MONDAÍ MONTE ALEGRE MONTE CARLO MONTE CASTELO MORRO CHATO MORRO DA FUMAÇA MORRO GRANDE NAVEGANTES NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO NOVA CULTURA NOVA ERECHIM NOVA GUARITA NOVA ITABERABA NOVA PETRÓPOLIS NOVA TEUTÔNIA NOVA TRENTO NOVA VENEZA NOVO HORIZONTE ORLEANS OTACÍLIO COSTA OURO OURO VERDE OURO VERDE PAIAL PAINEL PALHOÇA PALMA SOLA PALMEIRA PALMITOS PÂNTANO DO SUL PAPANDUVA PARAÍSO PASSO DE TORRES PASSO MANSO PASSOS MAIA PAULA PEREIRA PAULO LOPES PEDRAS GRANDES PENHA PERICÓ PERITIBA PESCARIA BRAVA PETROLÂNDIA Piçarras PINDOTIBA PINHALZINHO PINHEIRAL PINHEIRO PRETO PINHEIROS PIRABEIRABA PIRATUBA PLANALTO PLANALTO ALEGRE POÇO PRETO POMERODE PONTE ALTA PONTE ALTA DO NORTE PONTE SERRADA PORTO BELO PORTO UNIÃO POUSO REDONDO PRAIA GRANDE PRATA PRESIDENTE CASTELO BRANCO PRESIDENTE GETÚLIO PRESIDENTE JUSCELINO PRESIDENTE KENNEDY PRESIDENTE NEREU PRINCESA QUARTA LINHA QUILOMBO QUILÔMETRO DOZE RANCHO QUEIMADO RATONES RESIDÊNCIA FUCK RIBEIRÃO DA ILHA RIBEIRÃO PEQUENO RIO ANTINHA RIO BONITO RIO DA ANTA RIO DA LUZ RIO DAS ANTAS RIO DAS FURNAS RIO DO CAMPO RIO DO OESTE RIO DO SUL RIO DOS BUGRES RIO DOS CEDROS RIO D'UNA RIO FORTUNA RIO MAINA RIO NEGRINHO RIO PRETO DO SUL RIO RUFINO RIQUEZA RODEIO ROMELÂNDIA SAI SALETE SALTINHO SALTO VELOSO SANGA DA TOCA SANGÃO SANTA CECÍLIA SANTA CRUZ DO TIMBÓ SANTA HELENA SANTA HELENA SANTA IZABEL SANTA LÚCIA SANTA LÚCIA SANTA MARIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA DO SUL SANTA TEREZINHA SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SANTA TEREZINHA DO SALTO SANTIAGO DO SUL SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SANTO ANTÔNIO DE LISBOA SÃO BENTO BAIXO SÃO BENTO DO SUL SÃO BERNARDINO SÃO BONIFÁCIO SÃO CARLOS SÃO CRISTÓVÃO São Cristovão do Sul SÃO CRISTÓVÃO DO SUL SÃO DEFENDE SÃO DOMINGOS SÃO FRANCISCO DO SUL SÃO GABRIEL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ SÃO JOÃO DO OESTE SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO SÃO JOÃO DO SUL SÃO JOAQUIM SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ DO CEDRO SÃO JOSÉ DO CERRITO SÃO JOSÉ DO LARANJAL SÃO LEONARDO SÃO LOURENÇO DO OESTE SÃO LUDGERO SÃO MARTINHO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA SÃO MIGUEL DA SERRA SÃO MIGUEL DO OESTE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA SÃO PEDRO TOBIAS SÃO ROQUE SÃO SEBASTIÃO DO ARVOREDO SÃO SEBASTIÃO DO SUL SAPIRANGA SAUDADES SCHROEDER SEARA SEDE OLDEMBURG SERRA ALTA SIDERÓPOLIS SOMBRIO SOROCABA DO SUL SUL BRASIL TAIÓ TANGARÁ TAQUARA VERDE TAQUARAS TIGIPIÓ TIGRINHOS TIJUCAS TIMBÉ DO SUL TIMBÓ TIMBÓ GRANDE TRÊS BARRAS TREVISO TREZE DE MAIO TREZE TÍLIAS TROMBUDO CENTRAL TUBARÃO TUNÁPOLIS TUPITINGA TURVO UNIÃO DO OESTE URUBICI URUGUAI URUPEMA URUSSANGA VARGEÃO VARGEM VARGEM BONITA VARGEM DO CEDRO VIDAL RAMOS VIDEIRA VILA CONCEIÇÃO VILA DE VOLTA GRANDE VILA MILANI VILA NOVA Vitor Meireles VÍTOR MEIRELES WITMARSUM XANXERÊ XAVANTINA XAXIM ZORTÉA Categoria econômica Indústrias de Alimentação 101 - Indústria de trigo 102 - Indústria do milho e da soja 103 - Indústria da mandioca 104 - Indústria do arroz 105 - Indústria da aveia 106 - Indústria do açúcar 107 - Indústria do açucar de engenho 108 - Indústria da refinação de açúcar 110 - Indústria de torrefação e moagem do café 111 - Indústria de refinação do sal 113 - Indústria de produtos de cacau e balas 114 - Indústria de mate 115 - Indústria de laticínios e produtos derivados 116 - Indústria de massas alimentícias e biscoitos 117 - Indústria de cerveja de alta fermentação 118 - Indústria de cerveja de baixa fermentação 119 - Indústria de cerveja e de bebidas em geral 120 - Indústria do vinho 121 - Indústria de águas minerais 122 - Indústria de azeite e óleos alimentícios 123 - Indústria de doces e conservas alimentícias 124 - Indústria de carnes e derivados 125 - Indústria do frio 126 - Indústria do fumo 127 - Indústria da imunização e tratamento de frutas 128 - Indústria do beneficiamento do café(inclusive beneficiamento) 129 - Indústria alimentar de congelados, supercongelados, sorvetes, concentrados e liofilizados 130 - Indústria de rações balanceadas 131 - Indústria do café solúvel 132 - Indústria da pesca 133 - Indústra de Refrigerantes e Refrescos Indústrias do Vestuário 201 - Indústria de calçados 202 - Indústria de solado palmilhado 203 - Indústria de camisas para homens e roupas brancas 204 - Indústria de alfaiataria e de confecção de roupas de homem 205 - Indústria de guarda-chuvas e bengalas 206 - Indústria de luvas, bolsas e peles de resguardo 207 - Indústria de pentes, botões e similares 208 - Indústria de chapéu 209 - Indústria de confecção de roupas e chapéu de senhora 210 - Indústria de material de segurança e proteção ao trabalho Indústrias da Construção e do Mobiliário 301 - Indústria da construção civil (inclusive montagens industriais e engenharia consultiva) 302 - Indústria de olaria 303 - Indústria de cal e gesso 304 - Indústria do cimento 305 - Indústria de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento 306 - Indústria de cerâmica para construção 307 - Indústria de mármore e granitos 308 - Indústria de pintura, decorações, estuques e ornatos 309 - Indústria de serrarias, carpintarias, tanoarias, madeiras compensadas e laminandas, aglomerados e chapas de fibras de madeira 310 - Indústria de marcenarias (móveis de madeira) 311 - Indústria de móveis de junco e vime e de vassouras 312 - Indústria de cortinados e estofos 313 - Indústria de escovas e pincéis 314 - Indústria de artefatos de cimento armado 315 - Indústria de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias 316 - Indústria de construção de estradas, pavimentação, obras de terraplanagem em geral (barragens, aeroportos, canais e engenharia consultiva) 317 - Indústria de refratários 318 - Indústria de Molduras Indústrias Extrativas 503 - Indústria da extração do carvão e da fluorita 505 - Indústria da extração de mármores, calcários e pedreiras 509 - Indústria da extração de madeiras Indústrias de Fiação e Tecelagem 601 - Indústria da cordoalha e estopa 602 - Indústria da malharia e meias 603 - Indústria de fiação e tecelagem em geral 604 - Indústria de especialidades têxteis(passamanairas, rendas e tapetes) 605 - Indústria de fibras artificiais e sintéticas(dissociada) 606 - Indústria de tinturaria Indústrias de Artefatos de Couro 701 - Indústria de curtimento de couros de peles 702 - Indústria de malas e artigos de viagem 703 - Indústria de correias em geral e arreios Indústrias Químicas e Farmacêuticas 1001 - Indústria de produtos quimicos para fins industriais 1002 - Indústria de produtos farmacêuticos 1003 - Indústria de preparação de óleos vegetais e animais 1004 - Indústria de perfumaria e artigos de toucador 1005 - Indústria resinas sintéticas 1006 - Indústria de sabão e velas 1007 - Indústria de fabricação do álcool 1008 - Indústria de explosivos 1009 - Indústria de tintas e vernizes 1010 - Indústria de fósforos 1011 - Indústria de adubos e corretivos agrícolas 1012 - Indústria de defensivos agrícolas 1013 - Indústria de destilação e refinação do petróleo 1014 - Indústria de material plástico(inclusive da produção laminados plásticos) 1015 - Indústria de matérias primas para inseticidas e fertilizantes 1016 - Indústria de abrasivos 1017 - Indústria de álcalis 1018 - Indústria petroquímica 1019 - Indústria de lápis, canetas e material de escritório 1020 - Indústria de defensivos animais 1021 - Indústria de re-refino de de óleos minerais(lubrificantes usados ou contaminados) Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça 1101 - Indústria do papelão 1102 - Indústria de cortiça 1103 - Indústria de papel, celulose e pasta de madeira para papel 1104 - Indústria de artefatos de papel, papelão e cortiça Indústrias Gráficas 1201 - Indústria da tipografia 1202 - Indústria da gravura 1203 - Indústria da encardenação Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana 1301 - Indústria de vidros e cristais planos 1302 - Indústria de vidros e cristais ocos(frascos,garrafas,copos e similares) 1303 - Indústria de espelhos e polimento(lapidação de vidro) 1304 - Indústria da cerâmica, da louça de pó de pedra, da porcelana e da louça de barro 1305 - Indústria da ótica Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elêtrico 1401 - Indústria do ferro 1402 - Indústria de trefilação e laminação de metais ferrosos 1403 - Indústria de fundição 1404 - Indústria de artefatos de ferro e matais em geral 1405 - Indústria de serralheria 1406 - Indústria da mecânica 1407 - Indústria de proteção, tratamento e transformação de superfícies 1408 - Indústria de máquinas 1409 - Indústria de cutelaria 1410 - Indústria de balanças, pesos e medidas 1411 - Indústria de funilaria 1412 - Indústria de estamparia de metais 1413 - Indústria de móveis de metal 1414 - Indústria da construção naval 1415 - Indústria de materiais e equipamentos rodoviários,locomotivas, vagões, carros e equipamentos ferroviários, motocicletas, motonetas e veículos semelhantes 1416 - Indústria de artefatos de metais não-ferrosos 1417 - Indústria de geradores de vapor(caldeiras e acessórios) 1418 - Indústria de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares 1419 - Indústria de parafusos, porcas, rebites e similares 1420 - Indústria de reparação de veículos e acessórios 1421 - Indústria de lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação 1422 - Indústria de condutores elétricos, trefilação, laminação de metais não ferrosos 1423 - Indústria de aparelhos elétricos, eletrônicos e similares 1424 - Indústria de aparelhos de radiotransmição 1425 - Indústria de peças para automóveis e similares 1426 - Indústria de construção aeronáutica 1427 - Indústria de artigos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares 1428 - Indústria de forjaria 1429 - Indústria de refrigeração, aquecimento e tratamento de ar 1430 - Indústria de preparação de sucata ferrosa e não ferrosa 1431 - Indústria de Informática Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos 1501 - Indústria de instrumentos musicais 1502 - Indústria de brinquedos SIND IND EXTRAÇÃO DE MADEIRAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA Rua Jeronimo Coelho, nº 383 , CENTRO, 88010-300. FLORIANÓPOLIS/SC - Brasil Fone: 48 3733-4775 Fax: 48 3733-4775. E-mail: fhfett@gmail.com SIND IND EXTRAÇÃO DE PEDREIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SINDIPEDRAS/SC Rua Osvaldo Correia de Andrade, nº 89, FLORESTA , 88110-642. SÃO JOSÉ/SC - Brasil Fone: 48 3034-4458 Fax: 48 3034-4458. E-mail: sindipedrassc@hotmail.com SIND IND FIAÇÃO E TECELAGEM DE BRUSQUE E ITAJAÍ - SIFITEC Rua Pedro Werner, nº 180, CENTRO, 88354-000. BRUSQUE/SC - Brasil Fone: 47 3351-6913 Fax: 47 3355-6582. E-mail: sifitec@netuno.com.br SIND IND FIAÇÃO E TECELAGEM DE SÃO BENTO DO SUL Rua Afonso Geosskopf, nº 352, COLONIAL, 89288-200. SÃO BENTO DO SUL/SC - Brasil Fone: 47 3631-0500 Fax: 47 3631-0500. E-mail: financeiro@acisbs.org.br SIND IND FIAÇÃO E TECELGEM DE JOINVILLE Rua do Príncipe, nº 330, CENTRO, 89201-901. JOINVILLE/SC - Brasil Fone: 47 3433-3800 Fax: 47 3433-3108. E-mail: sindftj@terra.com.br SIND IND FIAÇÃO, TECELAGEM, CONFECÇÃO E DO VESTUÁRIO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - SINFIATEC Alameda Bela Aliança, nº 06, Centro, 89160-000. RIO DO SUL/SC - Brasil Fone: 47 3521-0129 Fax: 47 3521-0129. E-mail: sinfiatec@sinfiatec.com.br Site: www.sinfiatec.com.br SIND IND FIAÇÃO, TECELAGEM E DO VESTUÁRIO DE BLUMENAU - SINTEX Rua Alwin Schrader, nº 89, CENTRO, 89010-971. BLUMENAU/SC - Brasil Fone: 47 3326-9662 Fax: 47 3326-9662. E-mail: sintex@sintex.org.br Site: www.sintex.org.br SIND IND GRÁFICA DO OESTE DE SANTA CATARINA - SINDIGRAFICOS Rua Sete de Setembro, nº 2307, CENTRO, 89900-000. SÃO MIGUEL DO OESTE/SC - Brasil Fone: 49 3622-3428 Fax: 49 3622-3428. E-mail: singrafoeste@smo.com.br SIND IND GRÁFICAS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - SIGRAF Rua Thiago da Fonseca, nº 44, CAPOEIRAS, 88085-100. FLORIANÓPOLIS/SC - Brasil Fone: 48 3244-8863 Fax: 48 3244-8863. E-mail: sigrafsc@brturbo.com.br SIND IND GRÁFICAS DA MICRO-REGIÃO DE ITAJAÍ - SINGRAFI Rua José Ferreira da Silva, nº 43, CENTRO, 88301-335. ITAJAÍ/SC - Brasil Fone: 47 3241-0300 Fax: 47 3241-0300. E-mail: assessoria@intersindical.com.br Site: www.intersindical.com.br Anterior 3 4 5 6 7 Próximo -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis/SC - 48 3231 4100 - 48 3334 5623 Produzido por A2C O portal da indústria catarinense -------------------------------------------------------------------------------- ENGLISH ESPAÑOL FIESCCIESCSESISENAIIELSINDICATOSBusca Buscar -------------------------------------------------------------------------------- Institucional Conheça a FIESCDiretoria e ConselhosSindicatos de Indústrias FiliadosCOFEMFórum Industrial Parlamentar SulRelatório AnualContribuição Sindical PatronalÁreas de Atuação FIESC Assuntos Legislativos e TributáriosComércio Exterior e Relações InternacionaisDesenvolvimento Associativo e SindicatosInfra-Estrutura e Meio AmbientePolítica Econômica e IndustrialCâmaras EspecializadasCentro Internacional de Negócios - CINProdutos e ServiçosProjetos e Programas Ação FIESC RegionalFIESCulturaPrograma de Desenvolvimento Associativo - PDAPublicações Desempenho e Perspectivas da Indústria CatarinenseSanta Catarina em DadosSala de ImprensaCentro de EventosLinks Especiais Assembléia Legislativa do Estado de Santa CatarinaSenado Federal - BrasilCâmara dos DeputadosPlanaltoEditais GovernoIBGEConfederação Nacional da IndústriaIntranet FIESCContato» Contribuição Sindical Patronal» Portal do Fornecedor» Estudo Tributário da Região Sul» Trabalhe Conosco» Guia Web SC NewsletterReceba novidades por e-mail Enviar Sindicatos de Indústrias Afiliadas Município Sede ARARANGUÁ BALNEÁRIO CAMBORIÚ BLUMENAU BRAÇO DO NORTE BRUSQUE CAÇADOR CANOINHAS CATANDUVAS CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS IBIRAMA INDAIAL ITAJAÍ ITAPEMA JARAGUÁ DO SUL JOAÇABA JOINVILLE LAGES MAFRA MORRO DA FUMAÇA NOVA VENEZA POMERODE PORTO UNIÃO RIO DO SUL RIO NEGRINHO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SÃO BENTO DO SUL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOSÉ SÃO MIGUEL DO OESTE SOMBRIO TIMBÓ TUBARÃO VIDEIRA XANXERÊ Município Base ABDON BATISTA ABELARDO LUZ AGROLÂNDIA AGRONÔMICA ÁGUA DOCE ÁGUAS BRANCAS ÁGUAS CLARAS ÁGUAS DE CHAPECÓ ÁGUAS FRIAS ÁGUAS MORNAS AGUTI AIURÊ ALFREDO WAGNER ALTO ALEGRE ALTO BELA VISTA ALTO DA SERRA ANCHIETA ANGELINA ANITA GARIBALDI ANITÁPOLIS ANTA GORDA ANTÔNIO CARLOS APIÚNA ARABUTÃ ARAQUARI ARARANGUÁ ARMAZÉM ARNÓPOLIS ARROIO TRINTA ARVOREDO ASCURRA ATALANTA ATERRADO TORTO AURORA AZAMBUJA BAIA ALTA BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA BALNEÁRIO BARRA DO SUL BALNEÁRIO CAMBORIÚ BALNEÁRIO GAIVOTA BALNEÁRIO MORRO DOS CONVENTOS BALNEÁRIO PIÇARRAS BANDEIRANTE BARRA BONITA BARRA CLARA BARRA DA LAGOA BARRA DA PRATA BARRA FRIA BARRA GRANDE BARRA VELHA BARREIROS BARRO BRANCO BATEIAS DE BAIXO BELA VISTA BELA VISTA DO SUL BELA VISTA DO TOLDO BELMONTE BENEDITO NOVO BIGUAÇU BLUMENAU Bocaina do Sul BOCAÍNA DO SUL BOITEUXBURGO BOM JARDIM DA SERRA BOM JESUS BOM JESUS DO OESTE BOM RETIRO BOM SUCESSO BOMBINHAS BOTUVERÁ BRAÇO DO NORTE BRAÇO DO TROMBUDO BRUNÓPOLIS BRUSQUE CAÇADOR CACHOEIRA DE FÁTIMA CACHOEIRA DO BOM JESUS CAIBI CALMON CAMBORIÚ CAMBUINZAL CAMPECHE CAMPINAS CAMPO ALEGRE CAMPO BELO DO SUL CAMPO ERÊ CAMPOS NOVOS CANASVIEIRAS CANELINHA CANOAS CANOINHAS CAPÃO ALTO CAPINZAL CAPIVARI DE BAIXO CARAÍBA CATANDUVAS CATUÍRA CAXAMBU DO SUL CEDRO ALTO CELSO RAMOS CERRO NEGRO CHAPADÃO DO LAGEADO CHAPECÓ CLARAÍBA COCAL DO SUL COLÔNIA SANTA TEREZA CONCÓRDIA CORDILHEIRA ALTA CORONEL FREITAS CORONEL MARTINS CORREIA PINTO CORUPÁ CRICIÚMA CUNHA PORÃ CUNHATAÍ CURITIBANOS DAL PAI DALBÉRGIA DESCANSO DIONÍSIO CERQUEIRA DONA EMMA DOUTOR PEDRINHO ENCANO BAIXO ENGENHO VELHO ENSEADA DE BRITO ENTRE RIOS ERMO ERVAL VELHO ESPINILHO ESTAÇÃO COCAL FAXINAL DOS GUEDES FAZENDA ZANDAVALLI FELIPE SCHMIDT FIGUEIRA FLOR DO SERTÃO FLORIANÓPOLIS FORMOSA DO SUL FORQUILHINHA FRAGOSOS FRAIBURGO FREDERICO WASTNER FREI ROGÉRIO GALVÃO GARCIA GAROPABA GARUVA GASPAR GOIO-EN GOVERNADOR CELSO RAMOS GRÃO PARÁ GRÁPIA GRAVATAL GUABIRUBA GUAPORANGA GUARACIABA GUARAMIRIM GUARUJÁ DO SUL GUATÁ GUATAMBÚ HERCÍLIO LUZ HERCILIÓPOLIS HERVAL D'OESTE Herval dOeste IBIAM IBICARÉ IBICUÍ IBIRAMA IÇARA IDAMAR ILHOTA IMARUÍ IMBITUBA IMBUIA INDAIAL ÍNDIOS INGLESES DO RIO VERMELHO INVERNADA IOMERÊ IPIRA IPOMÉIA IPORÃ DO OESTE IPUAÇU IPUMIRIM IRACEMINHA IRAKITAN IRANI IRAPUTÃ IRATI IRINEÓPOLIS ITÁ ITAIÓ ITAIÓPOLIS ITAJAÍ ITAJUBÁ ITAPEMA ITAPIRANGA ITAPOÁ ITAPOCU ITOUPAVA ITUPORANGA JABORÁ JACINTO MACHADO JAGUARUNA JARAGUÁ DO SUL Jaraguá do Sul JARDINÓPOLIS JOAÇABA JOINVILLE JORGE LACERDA JOSÉ BOITEUX JUPIÁ LACERDÓPOLIS LAGES LAGOA LAGOA DA ESTIVA LAGUNA LAJEADO GRANDE LAURENTINO Lauro Muller LAURO MÜLLER LEÃO LEBON RÉGIS LEOBERTO LEAL LINDÓIA DO SUL LINHA DAS PALMEIRAS LONTRAS LOURDES LUIZ ALVES LUZERNA MACHADOS MACIEIRA MAFRA MAJOR GERCINO MAJOR VIEIRA MARACAJÁ MARARI MARATÁ MARAVILHA MARCÍLIO DIAS MARECHAL BORMANN MAREMA MARIFLOR MAROMBAS MAROMBAS BOSSARDI MASSARANDUBA MATOS COSTA MELEIRO MIRADOR MIRIM MIRIM DOCE MODELO MONDAÍ MONTE ALEGRE MONTE CARLO MONTE CASTELO MORRO CHATO MORRO DA FUMAÇA MORRO GRANDE NAVEGANTES NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO NOVA CULTURA NOVA ERECHIM NOVA GUARITA NOVA ITABERABA NOVA PETRÓPOLIS NOVA TEUTÔNIA NOVA TRENTO NOVA VENEZA NOVO HORIZONTE ORLEANS OTACÍLIO COSTA OURO OURO VERDE OURO VERDE PAIAL PAINEL PALHOÇA PALMA SOLA PALMEIRA PALMITOS PÂNTANO DO SUL PAPANDUVA PARAÍSO PASSO DE TORRES PASSO MANSO PASSOS MAIA PAULA PEREIRA PAULO LOPES PEDRAS GRANDES PENHA PERICÓ PERITIBA PESCARIA BRAVA PETROLÂNDIA Piçarras PINDOTIBA PINHALZINHO PINHEIRAL PINHEIRO PRETO PINHEIROS PIRABEIRABA PIRATUBA PLANALTO PLANALTO ALEGRE POÇO PRETO POMERODE PONTE ALTA PONTE ALTA DO NORTE PONTE SERRADA PORTO BELO PORTO UNIÃO POUSO REDONDO PRAIA GRANDE PRATA PRESIDENTE CASTELO BRANCO PRESIDENTE GETÚLIO PRESIDENTE JUSCELINO PRESIDENTE KENNEDY PRESIDENTE NEREU PRINCESA QUARTA LINHA QUILOMBO QUILÔMETRO DOZE RANCHO QUEIMADO RATONES RESIDÊNCIA FUCK RIBEIRÃO DA ILHA RIBEIRÃO PEQUENO RIO ANTINHA RIO BONITO RIO DA ANTA RIO DA LUZ RIO DAS ANTAS RIO DAS FURNAS RIO DO CAMPO RIO DO OESTE RIO DO SUL RIO DOS BUGRES RIO DOS CEDROS RIO D'UNA RIO FORTUNA RIO MAINA RIO NEGRINHO RIO PRETO DO SUL RIO RUFINO RIQUEZA RODEIO ROMELÂNDIA SAI SALETE SALTINHO SALTO VELOSO SANGA DA TOCA SANGÃO SANTA CECÍLIA SANTA CRUZ DO TIMBÓ SANTA HELENA SANTA HELENA SANTA IZABEL SANTA LÚCIA SANTA LÚCIA SANTA MARIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA DO SUL SANTA TEREZINHA SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SANTA TEREZINHA DO SALTO SANTIAGO DO SUL SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SANTO ANTÔNIO DE LISBOA SÃO BENTO BAIXO SÃO BENTO DO SUL SÃO BERNARDINO SÃO BONIFÁCIO SÃO CARLOS SÃO CRISTÓVÃO São Cristovão do Sul SÃO CRISTÓVÃO DO SUL SÃO DEFENDE SÃO DOMINGOS SÃO FRANCISCO DO SUL SÃO GABRIEL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ SÃO JOÃO DO OESTE SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO SÃO JOÃO DO SUL SÃO JOAQUIM SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ DO CEDRO SÃO JOSÉ DO CERRITO SÃO JOSÉ DO LARANJAL SÃO LEONARDO SÃO LOURENÇO DO OESTE SÃO LUDGERO SÃO MARTINHO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA SÃO MIGUEL DA SERRA SÃO MIGUEL DO OESTE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA SÃO PEDRO TOBIAS SÃO ROQUE SÃO SEBASTIÃO DO ARVOREDO SÃO SEBASTIÃO DO SUL SAPIRANGA SAUDADES SCHROEDER SEARA SEDE OLDEMBURG SERRA ALTA SIDERÓPOLIS SOMBRIO SOROCABA DO SUL SUL BRASIL TAIÓ TANGARÁ TAQUARA VERDE TAQUARAS TIGIPIÓ TIGRINHOS TIJUCAS TIMBÉ DO SUL TIMBÓ TIMBÓ GRANDE TRÊS BARRAS TREVISO TREZE DE MAIO TREZE TÍLIAS TROMBUDO CENTRAL TUBARÃO TUNÁPOLIS TUPITINGA TURVO UNIÃO DO OESTE URUBICI URUGUAI URUPEMA URUSSANGA VARGEÃO VARGEM VARGEM BONITA VARGEM DO CEDRO VIDAL RAMOS VIDEIRA VILA CONCEIÇÃO VILA DE VOLTA GRANDE VILA MILANI VILA NOVA Vitor Meireles VÍTOR MEIRELES WITMARSUM XANXERÊ XAVANTINA XAXIM ZORTÉA Categoria econômica Indústrias de Alimentação 101 - Indústria de trigo 102 - Indústria do milho e da soja 103 - Indústria da mandioca 104 - Indústria do arroz 105 - Indústria da aveia 106 - Indústria do açúcar 107 - Indústria do açucar de engenho 108 - Indústria da refinação de açúcar 110 - Indústria de torrefação e moagem do café 111 - Indústria de refinação do sal 113 - Indústria de produtos de cacau e balas 114 - Indústria de mate 115 - Indústria de laticínios e produtos derivados 116 - Indústria de massas alimentícias e biscoitos 117 - Indústria de cerveja de alta fermentação 118 - Indústria de cerveja de baixa fermentação 119 - Indústria de cerveja e de bebidas em geral 120 - Indústria do vinho 121 - Indústria de águas minerais 122 - Indústria de azeite e óleos alimentícios 123 - Indústria de doces e conservas alimentícias 124 - Indústria de carnes e derivados 125 - Indústria do frio 126 - Indústria do fumo 127 - Indústria da imunização e tratamento de frutas 128 - Indústria do beneficiamento do café(inclusive beneficiamento) 129 - Indústria alimentar de congelados, supercongelados, sorvetes, concentrados e liofilizados 130 - Indústria de rações balanceadas 131 - Indústria do café solúvel 132 - Indústria da pesca 133 - Indústra de Refrigerantes e Refrescos Indústrias do Vestuário 201 - Indústria de calçados 202 - Indústria de solado palmilhado 203 - Indústria de camisas para homens e roupas brancas 204 - Indústria de alfaiataria e de confecção de roupas de homem 205 - Indústria de guarda-chuvas e bengalas 206 - Indústria de luvas, bolsas e peles de resguardo 207 - Indústria de pentes, botões e similares 208 - Indústria de chapéu 209 - Indústria de confecção de roupas e chapéu de senhora 210 - Indústria de material de segurança e proteção ao trabalho Indústrias da Construção e do Mobiliário 301 - Indústria da construção civil (inclusive montagens industriais e engenharia consultiva) 302 - Indústria de olaria 303 - Indústria de cal e gesso 304 - Indústria do cimento 305 - Indústria de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento 306 - Indústria de cerâmica para construção 307 - Indústria de mármore e granitos 308 - Indústria de pintura, decorações, estuques e ornatos 309 - Indústria de serrarias, carpintarias, tanoarias, madeiras compensadas e laminandas, aglomerados e chapas de fibras de madeira 310 - Indústria de marcenarias (móveis de madeira) 311 - Indústria de móveis de junco e vime e de vassouras 312 - Indústria de cortinados e estofos 313 - Indústria de escovas e pincéis 314 - Indústria de artefatos de cimento armado 315 - Indústria de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias 316 - Indústria de construção de estradas, pavimentação, obras de terraplanagem em geral (barragens, aeroportos, canais e engenharia consultiva) 317 - Indústria de refratários 318 - Indústria de Molduras Indústrias Extrativas 503 - Indústria da extração do carvão e da fluorita 505 - Indústria da extração de mármores, calcários e pedreiras 509 - Indústria da extração de madeiras Indústrias de Fiação e Tecelagem 601 - Indústria da cordoalha e estopa 602 - Indústria da malharia e meias 603 - Indústria de fiação e tecelagem em geral 604 - Indústria de especialidades têxteis(passamanairas, rendas e tapetes) 605 - Indústria de fibras artificiais e sintéticas(dissociada) 606 - Indústria de tinturaria Indústrias de Artefatos de Couro 701 - Indústria de curtimento de couros de peles 702 - Indústria de malas e artigos de viagem 703 - Indústria de correias em geral e arreios Indústrias Químicas e Farmacêuticas 1001 - Indústria de produtos quimicos para fins industriais 1002 - Indústria de produtos farmacêuticos 1003 - Indústria de preparação de óleos vegetais e animais 1004 - Indústria de perfumaria e artigos de toucador 1005 - Indústria resinas sintéticas 1006 - Indústria de sabão e velas 1007 - Indústria de fabricação do álcool 1008 - Indústria de explosivos 1009 - Indústria de tintas e vernizes 1010 - Indústria de fósforos 1011 - Indústria de adubos e corretivos agrícolas 1012 - Indústria de defensivos agrícolas 1013 - Indústria de destilação e refinação do petróleo 1014 - Indústria de material plástico(inclusive da produção laminados plásticos) 1015 - Indústria de matérias primas para inseticidas e fertilizantes 1016 - Indústria de abrasivos 1017 - Indústria de álcalis 1018 - Indústria petroquímica 1019 - Indústria de lápis, canetas e material de escritório 1020 - Indústria de defensivos animais 1021 - Indústria de re-refino de de óleos minerais(lubrificantes usados ou contaminados) Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça 1101 - Indústria do papelão 1102 - Indústria de cortiça 1103 - Indústria de papel, celulose e pasta de madeira para papel 1104 - Indústria de artefatos de papel, papelão e cortiça Indústrias Gráficas 1201 - Indústria da tipografia 1202 - Indústria da gravura 1203 - Indústria da encardenação Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana 1301 - Indústria de vidros e cristais planos 1302 - Indústria de vidros e cristais ocos(frascos,garrafas,copos e similares) 1303 - Indústria de espelhos e polimento(lapidação de vidro) 1304 - Indústria da cerâmica, da louça de pó de pedra, da porcelana e da louça de barro 1305 - Indústria da ótica Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elêtrico 1401 - Indústria do ferro 1402 - Indústria de trefilação e laminação de metais ferrosos 1403 - Indústria de fundição 1404 - Indústria de artefatos de ferro e matais em geral 1405 - Indústria de serralheria 1406 - Indústria da mecânica 1407 - Indústria de proteção, tratamento e transformação de superfícies 1408 - Indústria de máquinas 1409 - Indústria de cutelaria 1410 - Indústria de balanças, pesos e medidas 1411 - Indústria de funilaria 1412 - Indústria de estamparia de metais 1413 - Indústria de móveis de metal 1414 - Indústria da construção naval 1415 - Indústria de materiais e equipamentos rodoviários,locomotivas, vagões, carros e equipamentos ferroviários, motocicletas, motonetas e veículos semelhantes 1416 - Indústria de artefatos de metais não-ferrosos 1417 - Indústria de geradores de vapor(caldeiras e acessórios) 1418 - Indústria de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares 1419 - Indústria de parafusos, porcas, rebites e similares 1420 - Indústria de reparação de veículos e acessórios 1421 - Indústria de lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação 1422 - Indústria de condutores elétricos, trefilação, laminação de metais não ferrosos 1423 - Indústria de aparelhos elétricos, eletrônicos e similares 1424 - Indústria de aparelhos de radiotransmição 1425 - Indústria de peças para automóveis e similares 1426 - Indústria de construção aeronáutica 1427 - Indústria de artigos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares 1428 - Indústria de forjaria 1429 - Indústria de refrigeração, aquecimento e tratamento de ar 1430 - Indústria de preparação de sucata ferrosa e não ferrosa 1431 - Indústria de Informática Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos 1501 - Indústria de instrumentos musicais 1502 - Indústria de brinquedos SIND IND GRÁFICAS DE BLUMENAU Rua XV de Novembro, nº 550, CENTRO, 89010-901. BLUMENAU/SC - Brasil Fone: 47 3037-4932 Fax: 47 3037-4293. E-mail: sindiblu@terra.com.br SIND IND GRÁFICAS DE CONCÓRDIA Rua Marechal Deodoro, nº 1076, Itaiba, 89700.000. CONCÓRDIA/SC - Brasil Fone: 49 3442-2153 Fax: 49 3442-0249 . E-mail: sindifiesc@concordia.psi.br SIND IND GRÁFICAS DE JOINVILLE - SINDIGRAF Avenida Aluísio Pires Condeixa, nº 2550, SAGUAÇU, 89221-750. JOINVILLE/SC - Brasil Fone: 47 3461-3350 Fax: 47 3461-3375. E-mail: elizete@acij.com.br SIND IND GRÁFICAS DE RIO DO SUL Alameda Bela Aliança, nº 06, Centro, 89160-000. RIO DO SUL/SC - Brasil Fone: 47 3521-2870 Fax: 47 3521-2870. E-mail: spindustria@spindustria.com.br SIND IND GRÁFICAS DO SUL CATARINENSE - SINDIGRAF Rua Ernesto Bianchini Góes , nº 91, PRÓSPERA, 88815-030. CRICIÚMA/SC - Brasil Fone: 48 3461-0933 Fax: 48 3461-0902. E-mail: sindicatospatronais@acicri.com.br SIND IND INFORMÁTICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SIESC Rua Lauro Linhares, nº 589, TRINDADE, 88036-000. FLORIANÓPOLIS/SC - Brasil Fone: 48 3333-0585 Fax: 48 3333-3745. E-mail: siesc@siesc.org.br SIND IND LATICÍNIOS E PRODUTOS DERIVADOS DE SANTA CATARINA - SINDILEITE Rua Thiago da Fonseca, nº 44, CAPOEIRAS, 89010-901. FLORIANÓPOLIS/SC - Brasil Fone: 48 3244-1177 E-mail: fernando.nek@terra.com.br SIND IND MADEIRA DO MÉDIO E ALTO VALE DO ITAJAÍ - SINDIMADE Alameda Bela Aliança, nº 06, Centro, 89160-000. RIO DO SUL/SC - Brasil Fone: 47 3521-2870 Fax: 47 3521-2870. E-mail: spindustria@spindustria.com.br SIND IND MALHARIAS E MEIAS DE JOINVILLE Avenida Aluísio Pires Condeixa, nº 2550, SAGUAÇU, 89221-750. JOINVILLE/SC - Brasil Fone: 47 3461-3350 Fax: 47 3461-3375. E-mail: elizete@acij.com.br SIND IND MANDIOCA E DO AÇUCAR DE RIO DO SUL, ILHOTA E SÃO JOÃO BATISTA Alameda Bela Aliança, nº 06, Centro, 89160-000. RIO DO SUL/SC - Brasil Fone: 47 3521-2870 Fax: 47 3521-2870. E-mail: spindustria@spindustria.com.br Anterior 4 5 6 7 8 Próximo -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis/SC - 48 3231 4100 - 48 3334 5623 Produzido por A2C O portal da indústria catarinense -------------------------------------------------------------------------------- ENGLISH ESPAÑOL FIESCCIESCSESISENAIIELSINDICATOSBusca Buscar -------------------------------------------------------------------------------- Institucional Conheça a FIESCDiretoria e ConselhosSindicatos de Indústrias FiliadosCOFEMFórum Industrial Parlamentar SulRelatório AnualContribuição Sindical PatronalÁreas de Atuação FIESC Assuntos Legislativos e TributáriosComércio Exterior e Relações InternacionaisDesenvolvimento Associativo e SindicatosInfra-Estrutura e Meio AmbientePolítica Econômica e IndustrialCâmaras EspecializadasCentro Internacional de Negócios - CINProdutos e ServiçosProjetos e Programas Ação FIESC RegionalFIESCulturaPrograma de Desenvolvimento Associativo - PDAPublicações Desempenho e Perspectivas da Indústria CatarinenseSanta Catarina em DadosSala de ImprensaCentro de EventosLinks Especiais Assembléia Legislativa do Estado de Santa CatarinaSenado Federal - BrasilCâmara dos DeputadosPlanaltoEditais GovernoIBGEConfederação Nacional da IndústriaIntranet FIESCContato» Contribuição Sindical Patronal» Portal do Fornecedor» Estudo Tributário da Região Sul» Trabalhe Conosco» Guia Web SC NewsletterReceba novidades por e-mail Enviar Sindicatos de Indústrias Afiliadas Município Sede ARARANGUÁ BALNEÁRIO CAMBORIÚ BLUMENAU BRAÇO DO NORTE BRUSQUE CAÇADOR CANOINHAS CATANDUVAS CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS IBIRAMA INDAIAL ITAJAÍ ITAPEMA JARAGUÁ DO SUL JOAÇABA JOINVILLE LAGES MAFRA MORRO DA FUMAÇA NOVA VENEZA POMERODE PORTO UNIÃO RIO DO SUL RIO NEGRINHO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SÃO BENTO DO SUL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOSÉ SÃO MIGUEL DO OESTE SOMBRIO TIMBÓ TUBARÃO VIDEIRA XANXERÊ Município Base ABDON BATISTA ABELARDO LUZ AGROLÂNDIA AGRONÔMICA ÁGUA DOCE ÁGUAS BRANCAS ÁGUAS CLARAS ÁGUAS DE CHAPECÓ ÁGUAS FRIAS ÁGUAS MORNAS AGUTI AIURÊ ALFREDO WAGNER ALTO ALEGRE ALTO BELA VISTA ALTO DA SERRA ANCHIETA ANGELINA ANITA GARIBALDI ANITÁPOLIS ANTA GORDA ANTÔNIO CARLOS APIÚNA ARABUTÃ ARAQUARI ARARANGUÁ ARMAZÉM ARNÓPOLIS ARROIO TRINTA ARVOREDO ASCURRA ATALANTA ATERRADO TORTO AURORA AZAMBUJA BAIA ALTA BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA BALNEÁRIO BARRA DO SUL BALNEÁRIO CAMBORIÚ BALNEÁRIO GAIVOTA BALNEÁRIO MORRO DOS CONVENTOS BALNEÁRIO PIÇARRAS BANDEIRANTE BARRA BONITA BARRA CLARA BARRA DA LAGOA BARRA DA PRATA BARRA FRIA BARRA GRANDE BARRA VELHA BARREIROS BARRO BRANCO BATEIAS DE BAIXO BELA VISTA BELA VISTA DO SUL BELA VISTA DO TOLDO BELMONTE BENEDITO NOVO BIGUAÇU BLUMENAU Bocaina do Sul BOCAÍNA DO SUL BOITEUXBURGO BOM JARDIM DA SERRA BOM JESUS BOM JESUS DO OESTE BOM RETIRO BOM SUCESSO BOMBINHAS BOTUVERÁ BRAÇO DO NORTE BRAÇO DO TROMBUDO BRUNÓPOLIS BRUSQUE CAÇADOR CACHOEIRA DE FÁTIMA CACHOEIRA DO BOM JESUS CAIBI CALMON CAMBORIÚ CAMBUINZAL CAMPECHE CAMPINAS CAMPO ALEGRE CAMPO BELO DO SUL CAMPO ERÊ CAMPOS NOVOS CANASVIEIRAS CANELINHA CANOAS CANOINHAS CAPÃO ALTO CAPINZAL CAPIVARI DE BAIXO CARAÍBA CATANDUVAS CATUÍRA CAXAMBU DO SUL CEDRO ALTO CELSO RAMOS CERRO NEGRO CHAPADÃO DO LAGEADO CHAPECÓ CLARAÍBA COCAL DO SUL COLÔNIA SANTA TEREZA CONCÓRDIA CORDILHEIRA ALTA CORONEL FREITAS CORONEL MARTINS CORREIA PINTO CORUPÁ CRICIÚMA CUNHA PORÃ CUNHATAÍ CURITIBANOS DAL PAI DALBÉRGIA DESCANSO DIONÍSIO CERQUEIRA DONA EMMA DOUTOR PEDRINHO ENCANO BAIXO ENGENHO VELHO ENSEADA DE BRITO ENTRE RIOS ERMO ERVAL VELHO ESPINILHO ESTAÇÃO COCAL FAXINAL DOS GUEDES FAZENDA ZANDAVALLI FELIPE SCHMIDT FIGUEIRA FLOR DO SERTÃO FLORIANÓPOLIS FORMOSA DO SUL FORQUILHINHA FRAGOSOS FRAIBURGO FREDERICO WASTNER FREI ROGÉRIO GALVÃO GARCIA GAROPABA GARUVA GASPAR GOIO-EN GOVERNADOR CELSO RAMOS GRÃO PARÁ GRÁPIA GRAVATAL GUABIRUBA GUAPORANGA GUARACIABA GUARAMIRIM GUARUJÁ DO SUL GUATÁ GUATAMBÚ HERCÍLIO LUZ HERCILIÓPOLIS HERVAL D'OESTE Herval dOeste IBIAM IBICARÉ IBICUÍ IBIRAMA IÇARA IDAMAR ILHOTA IMARUÍ IMBITUBA IMBUIA INDAIAL ÍNDIOS INGLESES DO RIO VERMELHO INVERNADA IOMERÊ IPIRA IPOMÉIA IPORÃ DO OESTE IPUAÇU IPUMIRIM IRACEMINHA IRAKITAN IRANI IRAPUTÃ IRATI IRINEÓPOLIS ITÁ ITAIÓ ITAIÓPOLIS ITAJAÍ ITAJUBÁ ITAPEMA ITAPIRANGA ITAPOÁ ITAPOCU ITOUPAVA ITUPORANGA JABORÁ JACINTO MACHADO JAGUARUNA JARAGUÁ DO SUL Jaraguá do Sul JARDINÓPOLIS JOAÇABA JOINVILLE JORGE LACERDA JOSÉ BOITEUX JUPIÁ LACERDÓPOLIS LAGES LAGOA LAGOA DA ESTIVA LAGUNA LAJEADO GRANDE LAURENTINO Lauro Muller LAURO MÜLLER LEÃO LEBON RÉGIS LEOBERTO LEAL LINDÓIA DO SUL LINHA DAS PALMEIRAS LONTRAS LOURDES LUIZ ALVES LUZERNA MACHADOS MACIEIRA MAFRA MAJOR GERCINO MAJOR VIEIRA MARACAJÁ MARARI MARATÁ MARAVILHA MARCÍLIO DIAS MARECHAL BORMANN MAREMA MARIFLOR MAROMBAS MAROMBAS BOSSARDI MASSARANDUBA MATOS COSTA MELEIRO MIRADOR MIRIM MIRIM DOCE MODELO MONDAÍ MONTE ALEGRE MONTE CARLO MONTE CASTELO MORRO CHATO MORRO DA FUMAÇA MORRO GRANDE NAVEGANTES NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO NOVA CULTURA NOVA ERECHIM NOVA GUARITA NOVA ITABERABA NOVA PETRÓPOLIS NOVA TEUTÔNIA NOVA TRENTO NOVA VENEZA NOVO HORIZONTE ORLEANS OTACÍLIO COSTA OURO OURO VERDE OURO VERDE PAIAL PAINEL PALHOÇA PALMA SOLA PALMEIRA PALMITOS PÂNTANO DO SUL PAPANDUVA PARAÍSO PASSO DE TORRES PASSO MANSO PASSOS MAIA PAULA PEREIRA PAULO LOPES PEDRAS GRANDES PENHA PERICÓ PERITIBA PESCARIA BRAVA PETROLÂNDIA Piçarras PINDOTIBA PINHALZINHO PINHEIRAL PINHEIRO PRETO PINHEIROS PIRABEIRABA PIRATUBA PLANALTO PLANALTO ALEGRE POÇO PRETO POMERODE PONTE ALTA PONTE ALTA DO NORTE PONTE SERRADA PORTO BELO PORTO UNIÃO POUSO REDONDO PRAIA GRANDE PRATA PRESIDENTE CASTELO BRANCO PRESIDENTE GETÚLIO PRESIDENTE JUSCELINO PRESIDENTE KENNEDY PRESIDENTE NEREU PRINCESA QUARTA LINHA QUILOMBO QUILÔMETRO DOZE RANCHO QUEIMADO RATONES RESIDÊNCIA FUCK RIBEIRÃO DA ILHA RIBEIRÃO PEQUENO RIO ANTINHA RIO BONITO RIO DA ANTA RIO DA LUZ RIO DAS ANTAS RIO DAS FURNAS RIO DO CAMPO RIO DO OESTE RIO DO SUL RIO DOS BUGRES RIO DOS CEDROS RIO D'UNA RIO FORTUNA RIO MAINA RIO NEGRINHO RIO PRETO DO SUL RIO RUFINO RIQUEZA RODEIO ROMELÂNDIA SAI SALETE SALTINHO SALTO VELOSO SANGA DA TOCA SANGÃO SANTA CECÍLIA SANTA CRUZ DO TIMBÓ SANTA HELENA SANTA HELENA SANTA IZABEL SANTA LÚCIA SANTA LÚCIA SANTA MARIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA DO SUL SANTA TEREZINHA SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SANTA TEREZINHA DO SALTO SANTIAGO DO SUL SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SANTO ANTÔNIO DE LISBOA SÃO BENTO BAIXO SÃO BENTO DO SUL SÃO BERNARDINO SÃO BONIFÁCIO SÃO CARLOS SÃO CRISTÓVÃO São Cristovão do Sul SÃO CRISTÓVÃO DO SUL SÃO DEFENDE SÃO DOMINGOS SÃO FRANCISCO DO SUL SÃO GABRIEL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ SÃO JOÃO DO OESTE SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO SÃO JOÃO DO SUL SÃO JOAQUIM SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ DO CEDRO SÃO JOSÉ DO CERRITO SÃO JOSÉ DO LARANJAL SÃO LEONARDO SÃO LOURENÇO DO OESTE SÃO LUDGERO SÃO MARTINHO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA SÃO MIGUEL DA SERRA SÃO MIGUEL DO OESTE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA SÃO PEDRO TOBIAS SÃO ROQUE SÃO SEBASTIÃO DO ARVOREDO SÃO SEBASTIÃO DO SUL SAPIRANGA SAUDADES SCHROEDER SEARA SEDE OLDEMBURG SERRA ALTA SIDERÓPOLIS SOMBRIO SOROCABA DO SUL SUL BRASIL TAIÓ TANGARÁ TAQUARA VERDE TAQUARAS TIGIPIÓ TIGRINHOS TIJUCAS TIMBÉ DO SUL TIMBÓ TIMBÓ GRANDE TRÊS BARRAS TREVISO TREZE DE MAIO TREZE TÍLIAS TROMBUDO CENTRAL TUBARÃO TUNÁPOLIS TUPITINGA TURVO UNIÃO DO OESTE URUBICI URUGUAI URUPEMA URUSSANGA VARGEÃO VARGEM VARGEM BONITA VARGEM DO CEDRO VIDAL RAMOS VIDEIRA VILA CONCEIÇÃO VILA DE VOLTA GRANDE VILA MILANI VILA NOVA Vitor Meireles VÍTOR MEIRELES WITMARSUM XANXERÊ XAVANTINA XAXIM ZORTÉA Categoria econômica Indústrias de Alimentação 101 - Indústria de trigo 102 - Indústria do milho e da soja 103 - Indústria da mandioca 104 - Indústria do arroz 105 - Indústria da aveia 106 - Indústria do açúcar 107 - Indústria do açucar de engenho 108 - Indústria da refinação de açúcar 110 - Indústria de torrefação e moagem do café 111 - Indústria de refinação do sal 113 - Indústria de produtos de cacau e balas 114 - Indústria de mate 115 - Indústria de laticínios e produtos derivados 116 - Indústria de massas alimentícias e biscoitos 117 - Indústria de cerveja de alta fermentação 118 - Indústria de cerveja de baixa fermentação 119 - Indústria de cerveja e de bebidas em geral 120 - Indústria do vinho 121 - Indústria de águas minerais 122 - Indústria de azeite e óleos alimentícios 123 - Indústria de doces e conservas alimentícias 124 - Indústria de carnes e derivados 125 - Indústria do frio 126 - Indústria do fumo 127 - Indústria da imunização e tratamento de frutas 128 - Indústria do beneficiamento do café(inclusive beneficiamento) 129 - Indústria alimentar de congelados, supercongelados, sorvetes, concentrados e liofilizados 130 - Indústria de rações balanceadas 131 - Indústria do café solúvel 132 - Indústria da pesca 133 - Indústra de Refrigerantes e Refrescos Indústrias do Vestuário 201 - Indústria de calçados 202 - Indústria de solado palmilhado 203 - Indústria de camisas para homens e roupas brancas 204 - Indústria de alfaiataria e de confecção de roupas de homem 205 - Indústria de guarda-chuvas e bengalas 206 - Indústria de luvas, bolsas e peles de resguardo 207 - Indústria de pentes, botões e similares 208 - Indústria de chapéu 209 - Indústria de confecção de roupas e chapéu de senhora 210 - Indústria de material de segurança e proteção ao trabalho Indústrias da Construção e do Mobiliário 301 - Indústria da construção civil (inclusive montagens industriais e engenharia consultiva) 302 - Indústria de olaria 303 - Indústria de cal e gesso 304 - Indústria do cimento 305 - Indústria de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento 306 - Indústria de cerâmica para construção 307 - Indústria de mármore e granitos 308 - Indústria de pintura, decorações, estuques e ornatos 309 - Indústria de serrarias, carpintarias, tanoarias, madeiras compensadas e laminandas, aglomerados e chapas de fibras de madeira 310 - Indústria de marcenarias (móveis de madeira) 311 - Indústria de móveis de junco e vime e de vassouras 312 - Indústria de cortinados e estofos 313 - Indústria de escovas e pincéis 314 - Indústria de artefatos de cimento armado 315 - Indústria de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias 316 - Indústria de construção de estradas, pavimentação, obras de terraplanagem em geral (barragens, aeroportos, canais e engenharia consultiva) 317 - Indústria de refratários 318 - Indústria de Molduras Indústrias Extrativas 503 - Indústria da extração do carvão e da fluorita 505 - Indústria da extração de mármores, calcários e pedreiras 509 - Indústria da extração de madeiras Indústrias de Fiação e Tecelagem 601 - Indústria da cordoalha e estopa 602 - Indústria da malharia e meias 603 - Indústria de fiação e tecelagem em geral 604 - Indústria de especialidades têxteis(passamanairas, rendas e tapetes) 605 - Indústria de fibras artificiais e sintéticas(dissociada) 606 - Indústria de tinturaria Indústrias de Artefatos de Couro 701 - Indústria de curtimento de couros de peles 702 - Indústria de malas e artigos de viagem 703 - Indústria de correias em geral e arreios Indústrias Químicas e Farmacêuticas 1001 - Indústria de produtos quimicos para fins industriais 1002 - Indústria de produtos farmacêuticos 1003 - Indústria de preparação de óleos vegetais e animais 1004 - Indústria de perfumaria e artigos de toucador 1005 - Indústria resinas sintéticas 1006 - Indústria de sabão e velas 1007 - Indústria de fabricação do álcool 1008 - Indústria de explosivos 1009 - Indústria de tintas e vernizes 1010 - Indústria de fósforos 1011 - Indústria de adubos e corretivos agrícolas 1012 - Indústria de defensivos agrícolas 1013 - Indústria de destilação e refinação do petróleo 1014 - Indústria de material plástico(inclusive da produção laminados plásticos) 1015 - Indústria de matérias primas para inseticidas e fertilizantes 1016 - Indústria de abrasivos 1017 - Indústria de álcalis 1018 - Indústria petroquímica 1019 - Indústria de lápis, canetas e material de escritório 1020 - Indústria de defensivos animais 1021 - Indústria de re-refino de de óleos minerais(lubrificantes usados ou contaminados) Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça 1101 - Indústria do papelão 1102 - Indústria de cortiça 1103 - Indústria de papel, celulose e pasta de madeira para papel 1104 - Indústria de artefatos de papel, papelão e cortiça Indústrias Gráficas 1201 - Indústria da tipografia 1202 - Indústria da gravura 1203 - Indústria da encardenação Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana 1301 - Indústria de vidros e cristais planos 1302 - Indústria de vidros e cristais ocos(frascos,garrafas,copos e similares) 1303 - Indústria de espelhos e polimento(lapidação de vidro) 1304 - Indústria da cerâmica, da louça de pó de pedra, da porcelana e da louça de barro 1305 - Indústria da ótica Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elêtrico 1401 - Indústria do ferro 1402 - Indústria de trefilação e laminação de metais ferrosos 1403 - Indústria de fundição 1404 - Indústria de artefatos de ferro e matais em geral 1405 - Indústria de serralheria 1406 - Indústria da mecânica 1407 - Indústria de proteção, tratamento e transformação de superfícies 1408 - Indústria de máquinas 1409 - Indústria de cutelaria 1410 - Indústria de balanças, pesos e medidas 1411 - Indústria de funilaria 1412 - Indústria de estamparia de metais 1413 - Indústria de móveis de metal 1414 - Indústria da construção naval 1415 - Indústria de materiais e equipamentos rodoviários,locomotivas, vagões, carros e equipamentos ferroviários, motocicletas, motonetas e veículos semelhantes 1416 - Indústria de artefatos de metais não-ferrosos 1417 - Indústria de geradores de vapor(caldeiras e acessórios) 1418 - Indústria de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares 1419 - Indústria de parafusos, porcas, rebites e similares 1420 - Indústria de reparação de veículos e acessórios 1421 - Indústria de lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação 1422 - Indústria de condutores elétricos, trefilação, laminação de metais não ferrosos 1423 - Indústria de aparelhos elétricos, eletrônicos e similares 1424 - Indústria de aparelhos de radiotransmição 1425 - Indústria de peças para automóveis e similares 1426 - Indústria de construção aeronáutica 1427 - Indústria de artigos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares 1428 - Indústria de forjaria 1429 - Indústria de refrigeração, aquecimento e tratamento de ar 1430 - Indústria de preparação de sucata ferrosa e não ferrosa 1431 - Indústria de Informática Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos 1501 - Indústria de instrumentos musicais 1502 - Indústria de brinquedos SIND IND MARCENARIA, DE MÓVEIS DE JUNCO E VIME E DE VASSOURAS, DE CORTINADOS E ESTOFADOS DE BLUMENAU Rua XV de Novembro, nº 550, CENTRO, 89010-901. BLUMENAU/SC - Brasil Fone: 47 3037-4932 Fax: 47 3037-4293. E-mail: sindiblu@terra.com.br SIND IND MÁRMORES, GRANITOS E PEDRAS DECORATIVAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA Rua XV de Novembro, nº 550, CENTRO, 89010-901. BLUMENAU/SC - Brasil Fone: 47 3037-4932 Fax: 47 3037-4293. E-mail: sindiblu@terra.com.br SIND IND MASSAS ALIMENTÍCIAS E BISCOITOS DO SUL CATARINENSE Rua Ernesto Bianchini Góes , nº 91, PRÓSPERA, 88815-030. CRICIÚMA/SC - Brasil Fone: 48 3461-0933 Fax: 48 3461-0902. E-mail: sindicatospatronais@acicri.com.br SIND IND MATE DE CATANDUVAS Rua Duque de Caxias, nº 1866, Centro, 89670-000. CATANDUVAS/SC - Brasil Fone: 49 3525-1512 Fax: 49 3525-1512. E-mail: setccar@procenter.com.br SIND IND MATE NO ESTADO DE SANTA CATARINA Rua 3 de Maio, nº 248, CENTRO, 89460-000. CANOINHAS/SC - Brasil Fone: 47 3622-4558 Fax: 47 3622-4558. E-mail: sindimate.sc@bol.com.br SIND IND MATERIAL PLÁSTICO NO ESTADO DE SANTA CATARINA - SIMPESC Rua Abdon Batista, nº 121, CENTRO, 89201-010. JOINVILLE/SC - Brasil Fone: 47 3433-2351 Fax: 47 3433-5749. E-mail: simpesc@simpesc.org.br SIND IND MECÂNICAS, OFICINAS MECÂNICAS E SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA EM VEÍCULOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA - SINDIMECANICAS Rua Sete de Setembro, nº 2307, CENTRO, 89900-000. SÃO MIGUEL DO OESTE/SC - Brasil Fone: 49 3622-3428 Fax: 49 3622-3428. E-mail: sindimecanicas@smo.com.br Site: www.sindimecanicas.com.br SIND IND METALÚRGICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE JOINVILLE Avenida Aluísio Pires Condeixa, nº 2550, SAGUAÇU, 89221-750. JOINVILLE/SC - Brasil Fone: 47 3461-3350 Fax: 47 3461-3375. E-mail: elizete@acij.com.br SIND IND METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE BLUMENAU - SIMMMEB Rua 7 de Setembro , nº 967, CENTRO, 89010-201. BLUMENAU/SC - Brasil Fone: 47 3326-5158 Fax: 47 3322-4048. E-mail: simmmeb@terra.com.br Site: www.simmmeb.com.br SIND IND METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE CRICIÚMA - SINDIMETAL Rua Coronel Pedro Benedet, nº 363, CENTRO, 88801-250. CRICIÚMA/SC - Brasil Fone: 48 3437-5261 Fax: 48 3437-5261. E-mail: adm@sindimetalcri.com.br Anterior 5 6 7 8 9 Próximo -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis/SC - 48 3231 4100 - 48 3334 5623 Produzido por A2C O portal da indústria catarinense -------------------------------------------------------------------------------- ENGLISH ESPAÑOL FIESCCIESCSESISENAIIELSINDICATOSBusca Buscar -------------------------------------------------------------------------------- Institucional Conheça a FIESCDiretoria e ConselhosSindicatos de Indústrias FiliadosCOFEMFórum Industrial Parlamentar SulRelatório AnualContribuição Sindical PatronalÁreas de Atuação FIESC Assuntos Legislativos e TributáriosComércio Exterior e Relações InternacionaisDesenvolvimento Associativo e SindicatosInfra-Estrutura e Meio AmbientePolítica Econômica e IndustrialCâmaras EspecializadasCentro Internacional de Negócios - CINProdutos e ServiçosProjetos e Programas Ação FIESC RegionalFIESCulturaPrograma de Desenvolvimento Associativo - PDAPublicações Desempenho e Perspectivas da Indústria CatarinenseSanta Catarina em DadosSala de ImprensaCentro de EventosLinks Especiais Assembléia Legislativa do Estado de Santa CatarinaSenado Federal - BrasilCâmara dos DeputadosPlanaltoEditais GovernoIBGEConfederação Nacional da IndústriaIntranet FIESCContato» Contribuição Sindical Patronal» Portal do Fornecedor» Estudo Tributário da Região Sul» Trabalhe Conosco» Guia Web SC NewsletterReceba novidades por e-mail Enviar Sindicatos de Indústrias Afiliadas Município Sede ARARANGUÁ BALNEÁRIO CAMBORIÚ BLUMENAU BRAÇO DO NORTE BRUSQUE CAÇADOR CANOINHAS CATANDUVAS CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS IBIRAMA INDAIAL ITAJAÍ ITAPEMA JARAGUÁ DO SUL JOAÇABA JOINVILLE LAGES MAFRA MORRO DA FUMAÇA NOVA VENEZA POMERODE PORTO UNIÃO RIO DO SUL RIO NEGRINHO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SÃO BENTO DO SUL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOSÉ SÃO MIGUEL DO OESTE SOMBRIO TIMBÓ TUBARÃO VIDEIRA XANXERÊ Município Base ABDON BATISTA ABELARDO LUZ AGROLÂNDIA AGRONÔMICA ÁGUA DOCE ÁGUAS BRANCAS ÁGUAS CLARAS ÁGUAS DE CHAPECÓ ÁGUAS FRIAS ÁGUAS MORNAS AGUTI AIURÊ ALFREDO WAGNER ALTO ALEGRE ALTO BELA VISTA ALTO DA SERRA ANCHIETA ANGELINA ANITA GARIBALDI ANITÁPOLIS ANTA GORDA ANTÔNIO CARLOS APIÚNA ARABUTÃ ARAQUARI ARARANGUÁ ARMAZÉM ARNÓPOLIS ARROIO TRINTA ARVOREDO ASCURRA ATALANTA ATERRADO TORTO AURORA AZAMBUJA BAIA ALTA BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA BALNEÁRIO BARRA DO SUL BALNEÁRIO CAMBORIÚ BALNEÁRIO GAIVOTA BALNEÁRIO MORRO DOS CONVENTOS BALNEÁRIO PIÇARRAS BANDEIRANTE BARRA BONITA BARRA CLARA BARRA DA LAGOA BARRA DA PRATA BARRA FRIA BARRA GRANDE BARRA VELHA BARREIROS BARRO BRANCO BATEIAS DE BAIXO BELA VISTA BELA VISTA DO SUL BELA VISTA DO TOLDO BELMONTE BENEDITO NOVO BIGUAÇU BLUMENAU Bocaina do Sul BOCAÍNA DO SUL BOITEUXBURGO BOM JARDIM DA SERRA BOM JESUS BOM JESUS DO OESTE BOM RETIRO BOM SUCESSO BOMBINHAS BOTUVERÁ BRAÇO DO NORTE BRAÇO DO TROMBUDO BRUNÓPOLIS BRUSQUE CAÇADOR CACHOEIRA DE FÁTIMA CACHOEIRA DO BOM JESUS CAIBI CALMON CAMBORIÚ CAMBUINZAL CAMPECHE CAMPINAS CAMPO ALEGRE CAMPO BELO DO SUL CAMPO ERÊ CAMPOS NOVOS CANASVIEIRAS CANELINHA CANOAS CANOINHAS CAPÃO ALTO CAPINZAL CAPIVARI DE BAIXO CARAÍBA CATANDUVAS CATUÍRA CAXAMBU DO SUL CEDRO ALTO CELSO RAMOS CERRO NEGRO CHAPADÃO DO LAGEADO CHAPECÓ CLARAÍBA COCAL DO SUL COLÔNIA SANTA TEREZA CONCÓRDIA CORDILHEIRA ALTA CORONEL FREITAS CORONEL MARTINS CORREIA PINTO CORUPÁ CRICIÚMA CUNHA PORÃ CUNHATAÍ CURITIBANOS DAL PAI DALBÉRGIA DESCANSO DIONÍSIO CERQUEIRA DONA EMMA DOUTOR PEDRINHO ENCANO BAIXO ENGENHO VELHO ENSEADA DE BRITO ENTRE RIOS ERMO ERVAL VELHO ESPINILHO ESTAÇÃO COCAL FAXINAL DOS GUEDES FAZENDA ZANDAVALLI FELIPE SCHMIDT FIGUEIRA FLOR DO SERTÃO FLORIANÓPOLIS FORMOSA DO SUL FORQUILHINHA FRAGOSOS FRAIBURGO FREDERICO WASTNER FREI ROGÉRIO GALVÃO GARCIA GAROPABA GARUVA GASPAR GOIO-EN GOVERNADOR CELSO RAMOS GRÃO PARÁ GRÁPIA GRAVATAL GUABIRUBA GUAPORANGA GUARACIABA GUARAMIRIM GUARUJÁ DO SUL GUATÁ GUATAMBÚ HERCÍLIO LUZ HERCILIÓPOLIS HERVAL D'OESTE Herval dOeste IBIAM IBICARÉ IBICUÍ IBIRAMA IÇARA IDAMAR ILHOTA IMARUÍ IMBITUBA IMBUIA INDAIAL ÍNDIOS INGLESES DO RIO VERMELHO INVERNADA IOMERÊ IPIRA IPOMÉIA IPORÃ DO OESTE IPUAÇU IPUMIRIM IRACEMINHA IRAKITAN IRANI IRAPUTÃ IRATI IRINEÓPOLIS ITÁ ITAIÓ ITAIÓPOLIS ITAJAÍ ITAJUBÁ ITAPEMA ITAPIRANGA ITAPOÁ ITAPOCU ITOUPAVA ITUPORANGA JABORÁ JACINTO MACHADO JAGUARUNA JARAGUÁ DO SUL Jaraguá do Sul JARDINÓPOLIS JOAÇABA JOINVILLE JORGE LACERDA JOSÉ BOITEUX JUPIÁ LACERDÓPOLIS LAGES LAGOA LAGOA DA ESTIVA LAGUNA LAJEADO GRANDE LAURENTINO Lauro Muller LAURO MÜLLER LEÃO LEBON RÉGIS LEOBERTO LEAL LINDÓIA DO SUL LINHA DAS PALMEIRAS LONTRAS LOURDES LUIZ ALVES LUZERNA MACHADOS MACIEIRA MAFRA MAJOR GERCINO MAJOR VIEIRA MARACAJÁ MARARI MARATÁ MARAVILHA MARCÍLIO DIAS MARECHAL BORMANN MAREMA MARIFLOR MAROMBAS MAROMBAS BOSSARDI MASSARANDUBA MATOS COSTA MELEIRO MIRADOR MIRIM MIRIM DOCE MODELO MONDAÍ MONTE ALEGRE MONTE CARLO MONTE CASTELO MORRO CHATO MORRO DA FUMAÇA MORRO GRANDE NAVEGANTES NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO NOVA CULTURA NOVA ERECHIM NOVA GUARITA NOVA ITABERABA NOVA PETRÓPOLIS NOVA TEUTÔNIA NOVA TRENTO NOVA VENEZA NOVO HORIZONTE ORLEANS OTACÍLIO COSTA OURO OURO VERDE OURO VERDE PAIAL PAINEL PALHOÇA PALMA SOLA PALMEIRA PALMITOS PÂNTANO DO SUL PAPANDUVA PARAÍSO PASSO DE TORRES PASSO MANSO PASSOS MAIA PAULA PEREIRA PAULO LOPES PEDRAS GRANDES PENHA PERICÓ PERITIBA PESCARIA BRAVA PETROLÂNDIA Piçarras PINDOTIBA PINHALZINHO PINHEIRAL PINHEIRO PRETO PINHEIROS PIRABEIRABA PIRATUBA PLANALTO PLANALTO ALEGRE POÇO PRETO POMERODE PONTE ALTA PONTE ALTA DO NORTE PONTE SERRADA PORTO BELO PORTO UNIÃO POUSO REDONDO PRAIA GRANDE PRATA PRESIDENTE CASTELO BRANCO PRESIDENTE GETÚLIO PRESIDENTE JUSCELINO PRESIDENTE KENNEDY PRESIDENTE NEREU PRINCESA QUARTA LINHA QUILOMBO QUILÔMETRO DOZE RANCHO QUEIMADO RATONES RESIDÊNCIA FUCK RIBEIRÃO DA ILHA RIBEIRÃO PEQUENO RIO ANTINHA RIO BONITO RIO DA ANTA RIO DA LUZ RIO DAS ANTAS RIO DAS FURNAS RIO DO CAMPO RIO DO OESTE RIO DO SUL RIO DOS BUGRES RIO DOS CEDROS RIO D'UNA RIO FORTUNA RIO MAINA RIO NEGRINHO RIO PRETO DO SUL RIO RUFINO RIQUEZA RODEIO ROMELÂNDIA SAI SALETE SALTINHO SALTO VELOSO SANGA DA TOCA SANGÃO SANTA CECÍLIA SANTA CRUZ DO TIMBÓ SANTA HELENA SANTA HELENA SANTA IZABEL SANTA LÚCIA SANTA LÚCIA SANTA MARIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA DO SUL SANTA TEREZINHA SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SANTA TEREZINHA DO SALTO SANTIAGO DO SUL SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SANTO ANTÔNIO DE LISBOA SÃO BENTO BAIXO SÃO BENTO DO SUL SÃO BERNARDINO SÃO BONIFÁCIO SÃO CARLOS SÃO CRISTÓVÃO São Cristovão do Sul SÃO CRISTÓVÃO DO SUL SÃO DEFENDE SÃO DOMINGOS SÃO FRANCISCO DO SUL SÃO GABRIEL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ SÃO JOÃO DO OESTE SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO SÃO JOÃO DO SUL SÃO JOAQUIM SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ DO CEDRO SÃO JOSÉ DO CERRITO SÃO JOSÉ DO LARANJAL SÃO LEONARDO SÃO LOURENÇO DO OESTE SÃO LUDGERO SÃO MARTINHO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA SÃO MIGUEL DA SERRA SÃO MIGUEL DO OESTE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA SÃO PEDRO TOBIAS SÃO ROQUE SÃO SEBASTIÃO DO ARVOREDO SÃO SEBASTIÃO DO SUL SAPIRANGA SAUDADES SCHROEDER SEARA SEDE OLDEMBURG SERRA ALTA SIDERÓPOLIS SOMBRIO SOROCABA DO SUL SUL BRASIL TAIÓ TANGARÁ TAQUARA VERDE TAQUARAS TIGIPIÓ TIGRINHOS TIJUCAS TIMBÉ DO SUL TIMBÓ TIMBÓ GRANDE TRÊS BARRAS TREVISO TREZE DE MAIO TREZE TÍLIAS TROMBUDO CENTRAL TUBARÃO TUNÁPOLIS TUPITINGA TURVO UNIÃO DO OESTE URUBICI URUGUAI URUPEMA URUSSANGA VARGEÃO VARGEM VARGEM BONITA VARGEM DO CEDRO VIDAL RAMOS VIDEIRA VILA CONCEIÇÃO VILA DE VOLTA GRANDE VILA MILANI VILA NOVA Vitor Meireles VÍTOR MEIRELES WITMARSUM XANXERÊ XAVANTINA XAXIM ZORTÉA Categoria econômica Indústrias de Alimentação 101 - Indústria de trigo 102 - Indústria do milho e da soja 103 - Indústria da mandioca 104 - Indústria do arroz 105 - Indústria da aveia 106 - Indústria do açúcar 107 - Indústria do açucar de engenho 108 - Indústria da refinação de açúcar 110 - Indústria de torrefação e moagem do café 111 - Indústria de refinação do sal 113 - Indústria de produtos de cacau e balas 114 - Indústria de mate 115 - Indústria de laticínios e produtos derivados 116 - Indústria de massas alimentícias e biscoitos 117 - Indústria de cerveja de alta fermentação 118 - Indústria de cerveja de baixa fermentação 119 - Indústria de cerveja e de bebidas em geral 120 - Indústria do vinho 121 - Indústria de águas minerais 122 - Indústria de azeite e óleos alimentícios 123 - Indústria de doces e conservas alimentícias 124 - Indústria de carnes e derivados 125 - Indústria do frio 126 - Indústria do fumo 127 - Indústria da imunização e tratamento de frutas 128 - Indústria do beneficiamento do café(inclusive beneficiamento) 129 - Indústria alimentar de congelados, supercongelados, sorvetes, concentrados e liofilizados 130 - Indústria de rações balanceadas 131 - Indústria do café solúvel 132 - Indústria da pesca 133 - Indústra de Refrigerantes e Refrescos Indústrias do Vestuário 201 - Indústria de calçados 202 - Indústria de solado palmilhado 203 - Indústria de camisas para homens e roupas brancas 204 - Indústria de alfaiataria e de confecção de roupas de homem 205 - Indústria de guarda-chuvas e bengalas 206 - Indústria de luvas, bolsas e peles de resguardo 207 - Indústria de pentes, botões e similares 208 - Indústria de chapéu 209 - Indústria de confecção de roupas e chapéu de senhora 210 - Indústria de material de segurança e proteção ao trabalho Indústrias da Construção e do Mobiliário 301 - Indústria da construção civil (inclusive montagens industriais e engenharia consultiva) 302 - Indústria de olaria 303 - Indústria de cal e gesso 304 - Indústria do cimento 305 - Indústria de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento 306 - Indústria de cerâmica para construção 307 - Indústria de mármore e granitos 308 - Indústria de pintura, decorações, estuques e ornatos 309 - Indústria de serrarias, carpintarias, tanoarias, madeiras compensadas e laminandas, aglomerados e chapas de fibras de madeira 310 - Indústria de marcenarias (móveis de madeira) 311 - Indústria de móveis de junco e vime e de vassouras 312 - Indústria de cortinados e estofos 313 - Indústria de escovas e pincéis 314 - Indústria de artefatos de cimento armado 315 - Indústria de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias 316 - Indústria de construção de estradas, pavimentação, obras de terraplanagem em geral (barragens, aeroportos, canais e engenharia consultiva) 317 - Indústria de refratários 318 - Indústria de Molduras Indústrias Extrativas 503 - Indústria da extração do carvão e da fluorita 505 - Indústria da extração de mármores, calcários e pedreiras 509 - Indústria da extração de madeiras Indústrias de Fiação e Tecelagem 601 - Indústria da cordoalha e estopa 602 - Indústria da malharia e meias 603 - Indústria de fiação e tecelagem em geral 604 - Indústria de especialidades têxteis(passamanairas, rendas e tapetes) 605 - Indústria de fibras artificiais e sintéticas(dissociada) 606 - Indústria de tinturaria Indústrias de Artefatos de Couro 701 - Indústria de curtimento de couros de peles 702 - Indústria de malas e artigos de viagem 703 - Indústria de correias em geral e arreios Indústrias Químicas e Farmacêuticas 1001 - Indústria de produtos quimicos para fins industriais 1002 - Indústria de produtos farmacêuticos 1003 - Indústria de preparação de óleos vegetais e animais 1004 - Indústria de perfumaria e artigos de toucador 1005 - Indústria resinas sintéticas 1006 - Indústria de sabão e velas 1007 - Indústria de fabricação do álcool 1008 - Indústria de explosivos 1009 - Indústria de tintas e vernizes 1010 - Indústria de fósforos 1011 - Indústria de adubos e corretivos agrícolas 1012 - Indústria de defensivos agrícolas 1013 - Indústria de destilação e refinação do petróleo 1014 - Indústria de material plástico(inclusive da produção laminados plásticos) 1015 - Indústria de matérias primas para inseticidas e fertilizantes 1016 - Indústria de abrasivos 1017 - Indústria de álcalis 1018 - Indústria petroquímica 1019 - Indústria de lápis, canetas e material de escritório 1020 - Indústria de defensivos animais 1021 - Indústria de re-refino de de óleos minerais(lubrificantes usados ou contaminados) Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça 1101 - Indústria do papelão 1102 - Indústria de cortiça 1103 - Indústria de papel, celulose e pasta de madeira para papel 1104 - Indústria de artefatos de papel, papelão e cortiça Indústrias Gráficas 1201 - Indústria da tipografia 1202 - Indústria da gravura 1203 - Indústria da encardenação Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana 1301 - Indústria de vidros e cristais planos 1302 - Indústria de vidros e cristais ocos(frascos,garrafas,copos e similares) 1303 - Indústria de espelhos e polimento(lapidação de vidro) 1304 - Indústria da cerâmica, da louça de pó de pedra, da porcelana e da louça de barro 1305 - Indústria da ótica Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elêtrico 1401 - Indústria do ferro 1402 - Indústria de trefilação e laminação de metais ferrosos 1403 - Indústria de fundição 1404 - Indústria de artefatos de ferro e matais em geral 1405 - Indústria de serralheria 1406 - Indústria da mecânica 1407 - Indústria de proteção, tratamento e transformação de superfícies 1408 - Indústria de máquinas 1409 - Indústria de cutelaria 1410 - Indústria de balanças, pesos e medidas 1411 - Indústria de funilaria 1412 - Indústria de estamparia de metais 1413 - Indústria de móveis de metal 1414 - Indústria da construção naval 1415 - Indústria de materiais e equipamentos rodoviários,locomotivas, vagões, carros e equipamentos ferroviários, motocicletas, motonetas e veículos semelhantes 1416 - Indústria de artefatos de metais não-ferrosos 1417 - Indústria de geradores de vapor(caldeiras e acessórios) 1418 - Indústria de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares 1419 - Indústria de parafusos, porcas, rebites e similares 1420 - Indústria de reparação de veículos e acessórios 1421 - Indústria de lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação 1422 - Indústria de condutores elétricos, trefilação, laminação de metais não ferrosos 1423 - Indústria de aparelhos elétricos, eletrônicos e similares 1424 - Indústria de aparelhos de radiotransmição 1425 - Indústria de peças para automóveis e similares 1426 - Indústria de construção aeronáutica 1427 - Indústria de artigos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares 1428 - Indústria de forjaria 1429 - Indústria de refrigeração, aquecimento e tratamento de ar 1430 - Indústria de preparação de sucata ferrosa e não ferrosa 1431 - Indústria de Informática Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos 1501 - Indústria de instrumentos musicais 1502 - Indústria de brinquedos SIND IND METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE JARAGUÁ DO SUL Rua Octaviano Lombardi, nº 100, CZERNIEWICZ, 89255-055. JARAGUÁ DO SUL/SC - Brasil Fone: 47 3275-7050 Fax: 47 3275-7052. E-mail: sindicato@cejas.com.br SIND IND METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE RIO DO SUL - SIMMMERS Rua XV de Novembro, nº 73, Centro, 89160-000. RIO DO SUL/SC - Brasil Fone: 47 3521-3135 Fax: 47 3521-3135. E-mail: simmmers@simmmers.com.br Site: www.simmmers.com.br SIND IND METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE SÃO BENTO DO SUL Rua Afonso Grosskof, nº 352, COLONIAL, 89290-000. SÃO BENTO DO SUL/SC - Brasil Fone: 47 3631-0500 Fax: 47 3631-0500. E-mail: financeiro@acisbs.org.br SIND IND METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE TIMBÓ - SIMMMET RUA DUQUE DE CAXIAS, nº 830, 89120-000. TIMBÓ/SC - Brasil Fone: 47 3382-2844 Fax: 47 3382-2844. E-mail: simmmet@simmmet.com.br SIND IND METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE XANXERÊ - SIMMEX Avenida Brasil, nº 260, 89820-000. XANXERÊ/SC - Brasil Fone: 49 3433-1651 Fax: 49 3433-1651. E-mail: simmex@netbig.com.br SIND IND METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DO MATERIAL ELÉTRICO DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - Sindimec Rua Marechal Deodoro, nº 1076, CENTRO, 89700-000. CONCÓRDIA/SC - Brasil Fone: 49 3442-2153 Fax: 49 3442-3942 . E-mail: sindifiesc@concordia.psi.br SIND IND METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DO MATERIAL ELÉTRICO DE BRUSQUE Rua Pedro Werner, nº 180, CENTRO, 88354-000. BRUSQUE/SC - Brasil Fone: 47 3044-3913 Fax: 47 3044-3913. E-mail: cescb.brusque@hotmail.com.br SIND IND METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DO MATERIAL ELÉTRICO DE CHAPECÓ - SIMEC Avenida Getúlio Vargas, nº 609, CENTRO, 89802-000. CHAPECÓ/SC - Brasil Fone: 49 3323-3102 Fax: 49 3323-3102. E-mail: simec@simeconline.org.br Site: www.simeconline.org.br SIND IND METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DO MATERIAL ELÉTRICO DE FLORIANÓPOLIS - SINDIMETAL Rua José Vítor da Rosa, nº 47, BARREIROS, 88117-405. SÃO JOSÉ/SC - Brasil Fone: 48 3246-4433 Fax: 48 3246-4433. E-mail: sindimetal@gallassini.com.br SIND IND METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DO MATERIAL ELÉTRICO DE INDAIAL Rodovia BR 470 , nº 3620, 89130-000. INDAIAL/SC - Brasil Fone: 47 3281-7000 Fax: 47 3281-7001. E-mail: financa@fey.com.br Anterior 6 7 8 9 10 Próximo -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis/SC - 48 3231 4100 - 48 3334 5623 Produzido por A2C O portal da indústria catarinense -------------------------------------------------------------------------------- ENGLISH ESPAÑOL FIESCCIESCSESISENAIIELSINDICATOSBusca Buscar -------------------------------------------------------------------------------- Institucional Conheça a FIESCDiretoria e ConselhosSindicatos de Indústrias FiliadosCOFEMFórum Industrial Parlamentar SulRelatório AnualContribuição Sindical PatronalÁreas de Atuação FIESC Assuntos Legislativos e TributáriosComércio Exterior e Relações InternacionaisDesenvolvimento Associativo e SindicatosInfra-Estrutura e Meio AmbientePolítica Econômica e IndustrialCâmaras EspecializadasCentro Internacional de Negócios - CINProdutos e ServiçosProjetos e Programas Ação FIESC RegionalFIESCulturaPrograma de Desenvolvimento Associativo - PDAPublicações Desempenho e Perspectivas da Indústria CatarinenseSanta Catarina em DadosSala de ImprensaCentro de EventosLinks Especiais Assembléia Legislativa do Estado de Santa CatarinaSenado Federal - BrasilCâmara dos DeputadosPlanaltoEditais GovernoIBGEConfederação Nacional da IndústriaIntranet FIESCContato» Contribuição Sindical Patronal» Portal do Fornecedor» Estudo Tributário da Região Sul» Trabalhe Conosco» Guia Web SC NewsletterReceba novidades por e-mail Enviar Sindicatos de Indústrias Afiliadas Município Sede ARARANGUÁ BALNEÁRIO CAMBORIÚ BLUMENAU BRAÇO DO NORTE BRUSQUE CAÇADOR CANOINHAS CATANDUVAS CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS IBIRAMA INDAIAL ITAJAÍ ITAPEMA JARAGUÁ DO SUL JOAÇABA JOINVILLE LAGES MAFRA MORRO DA FUMAÇA NOVA VENEZA POMERODE PORTO UNIÃO RIO DO SUL RIO NEGRINHO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SÃO BENTO DO SUL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOSÉ SÃO MIGUEL DO OESTE SOMBRIO TIMBÓ TUBARÃO VIDEIRA XANXERÊ Município Base ABDON BATISTA ABELARDO LUZ AGROLÂNDIA AGRONÔMICA ÁGUA DOCE ÁGUAS BRANCAS ÁGUAS CLARAS ÁGUAS DE CHAPECÓ ÁGUAS FRIAS ÁGUAS MORNAS AGUTI AIURÊ ALFREDO WAGNER ALTO ALEGRE ALTO BELA VISTA ALTO DA SERRA ANCHIETA ANGELINA ANITA GARIBALDI ANITÁPOLIS ANTA GORDA ANTÔNIO CARLOS APIÚNA ARABUTÃ ARAQUARI ARARANGUÁ ARMAZÉM ARNÓPOLIS ARROIO TRINTA ARVOREDO ASCURRA ATALANTA ATERRADO TORTO AURORA AZAMBUJA BAIA ALTA BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA BALNEÁRIO BARRA DO SUL BALNEÁRIO CAMBORIÚ BALNEÁRIO GAIVOTA BALNEÁRIO MORRO DOS CONVENTOS BALNEÁRIO PIÇARRAS BANDEIRANTE BARRA BONITA BARRA CLARA BARRA DA LAGOA BARRA DA PRATA BARRA FRIA BARRA GRANDE BARRA VELHA BARREIROS BARRO BRANCO BATEIAS DE BAIXO BELA VISTA BELA VISTA DO SUL BELA VISTA DO TOLDO BELMONTE BENEDITO NOVO BIGUAÇU BLUMENAU Bocaina do Sul BOCAÍNA DO SUL BOITEUXBURGO BOM JARDIM DA SERRA BOM JESUS BOM JESUS DO OESTE BOM RETIRO BOM SUCESSO BOMBINHAS BOTUVERÁ BRAÇO DO NORTE BRAÇO DO TROMBUDO BRUNÓPOLIS BRUSQUE CAÇADOR CACHOEIRA DE FÁTIMA CACHOEIRA DO BOM JESUS CAIBI CALMON CAMBORIÚ CAMBUINZAL CAMPECHE CAMPINAS CAMPO ALEGRE CAMPO BELO DO SUL CAMPO ERÊ CAMPOS NOVOS CANASVIEIRAS CANELINHA CANOAS CANOINHAS CAPÃO ALTO CAPINZAL CAPIVARI DE BAIXO CARAÍBA CATANDUVAS CATUÍRA CAXAMBU DO SUL CEDRO ALTO CELSO RAMOS CERRO NEGRO CHAPADÃO DO LAGEADO CHAPECÓ CLARAÍBA COCAL DO SUL COLÔNIA SANTA TEREZA CONCÓRDIA CORDILHEIRA ALTA CORONEL FREITAS CORONEL MARTINS CORREIA PINTO CORUPÁ CRICIÚMA CUNHA PORÃ CUNHATAÍ CURITIBANOS DAL PAI DALBÉRGIA DESCANSO DIONÍSIO CERQUEIRA DONA EMMA DOUTOR PEDRINHO ENCANO BAIXO ENGENHO VELHO ENSEADA DE BRITO ENTRE RIOS ERMO ERVAL VELHO ESPINILHO ESTAÇÃO COCAL FAXINAL DOS GUEDES FAZENDA ZANDAVALLI FELIPE SCHMIDT FIGUEIRA FLOR DO SERTÃO FLORIANÓPOLIS FORMOSA DO SUL FORQUILHINHA FRAGOSOS FRAIBURGO FREDERICO WASTNER FREI ROGÉRIO GALVÃO GARCIA GAROPABA GARUVA GASPAR GOIO-EN GOVERNADOR CELSO RAMOS GRÃO PARÁ GRÁPIA GRAVATAL GUABIRUBA GUAPORANGA GUARACIABA GUARAMIRIM GUARUJÁ DO SUL GUATÁ GUATAMBÚ HERCÍLIO LUZ HERCILIÓPOLIS HERVAL D'OESTE Herval dOeste IBIAM IBICARÉ IBICUÍ IBIRAMA IÇARA IDAMAR ILHOTA IMARUÍ IMBITUBA IMBUIA INDAIAL ÍNDIOS INGLESES DO RIO VERMELHO INVERNADA IOMERÊ IPIRA IPOMÉIA IPORÃ DO OESTE IPUAÇU IPUMIRIM IRACEMINHA IRAKITAN IRANI IRAPUTÃ IRATI IRINEÓPOLIS ITÁ ITAIÓ ITAIÓPOLIS ITAJAÍ ITAJUBÁ ITAPEMA ITAPIRANGA ITAPOÁ ITAPOCU ITOUPAVA ITUPORANGA JABORÁ JACINTO MACHADO JAGUARUNA JARAGUÁ DO SUL Jaraguá do Sul JARDINÓPOLIS JOAÇABA JOINVILLE JORGE LACERDA JOSÉ BOITEUX JUPIÁ LACERDÓPOLIS LAGES LAGOA LAGOA DA ESTIVA LAGUNA LAJEADO GRANDE LAURENTINO Lauro Muller LAURO MÜLLER LEÃO LEBON RÉGIS LEOBERTO LEAL LINDÓIA DO SUL LINHA DAS PALMEIRAS LONTRAS LOURDES LUIZ ALVES LUZERNA MACHADOS MACIEIRA MAFRA MAJOR GERCINO MAJOR VIEIRA MARACAJÁ MARARI MARATÁ MARAVILHA MARCÍLIO DIAS MARECHAL BORMANN MAREMA MARIFLOR MAROMBAS MAROMBAS BOSSARDI MASSARANDUBA MATOS COSTA MELEIRO MIRADOR MIRIM MIRIM DOCE MODELO MONDAÍ MONTE ALEGRE MONTE CARLO MONTE CASTELO MORRO CHATO MORRO DA FUMAÇA MORRO GRANDE NAVEGANTES NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO NOVA CULTURA NOVA ERECHIM NOVA GUARITA NOVA ITABERABA NOVA PETRÓPOLIS NOVA TEUTÔNIA NOVA TRENTO NOVA VENEZA NOVO HORIZONTE ORLEANS OTACÍLIO COSTA OURO OURO VERDE OURO VERDE PAIAL PAINEL PALHOÇA PALMA SOLA PALMEIRA PALMITOS PÂNTANO DO SUL PAPANDUVA PARAÍSO PASSO DE TORRES PASSO MANSO PASSOS MAIA PAULA PEREIRA PAULO LOPES PEDRAS GRANDES PENHA PERICÓ PERITIBA PESCARIA BRAVA PETROLÂNDIA Piçarras PINDOTIBA PINHALZINHO PINHEIRAL PINHEIRO PRETO PINHEIROS PIRABEIRABA PIRATUBA PLANALTO PLANALTO ALEGRE POÇO PRETO POMERODE PONTE ALTA PONTE ALTA DO NORTE PONTE SERRADA PORTO BELO PORTO UNIÃO POUSO REDONDO PRAIA GRANDE PRATA PRESIDENTE CASTELO BRANCO PRESIDENTE GETÚLIO PRESIDENTE JUSCELINO PRESIDENTE KENNEDY PRESIDENTE NEREU PRINCESA QUARTA LINHA QUILOMBO QUILÔMETRO DOZE RANCHO QUEIMADO RATONES RESIDÊNCIA FUCK RIBEIRÃO DA ILHA RIBEIRÃO PEQUENO RIO ANTINHA RIO BONITO RIO DA ANTA RIO DA LUZ RIO DAS ANTAS RIO DAS FURNAS RIO DO CAMPO RIO DO OESTE RIO DO SUL RIO DOS BUGRES RIO DOS CEDROS RIO D'UNA RIO FORTUNA RIO MAINA RIO NEGRINHO RIO PRETO DO SUL RIO RUFINO RIQUEZA RODEIO ROMELÂNDIA SAI SALETE SALTINHO SALTO VELOSO SANGA DA TOCA SANGÃO SANTA CECÍLIA SANTA CRUZ DO TIMBÓ SANTA HELENA SANTA HELENA SANTA IZABEL SANTA LÚCIA SANTA LÚCIA SANTA MARIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA DO SUL SANTA TEREZINHA SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SANTA TEREZINHA DO SALTO SANTIAGO DO SUL SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SANTO ANTÔNIO DE LISBOA SÃO BENTO BAIXO SÃO BENTO DO SUL SÃO BERNARDINO SÃO BONIFÁCIO SÃO CARLOS SÃO CRISTÓVÃO São Cristovão do Sul SÃO CRISTÓVÃO DO SUL SÃO DEFENDE SÃO DOMINGOS SÃO FRANCISCO DO SUL SÃO GABRIEL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ SÃO JOÃO DO OESTE SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO SÃO JOÃO DO SUL SÃO JOAQUIM SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ DO CEDRO SÃO JOSÉ DO CERRITO SÃO JOSÉ DO LARANJAL SÃO LEONARDO SÃO LOURENÇO DO OESTE SÃO LUDGERO SÃO MARTINHO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA SÃO MIGUEL DA SERRA SÃO MIGUEL DO OESTE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA SÃO PEDRO TOBIAS SÃO ROQUE SÃO SEBASTIÃO DO ARVOREDO SÃO SEBASTIÃO DO SUL SAPIRANGA SAUDADES SCHROEDER SEARA SEDE OLDEMBURG SERRA ALTA SIDERÓPOLIS SOMBRIO SOROCABA DO SUL SUL BRASIL TAIÓ TANGARÁ TAQUARA VERDE TAQUARAS TIGIPIÓ TIGRINHOS TIJUCAS TIMBÉ DO SUL TIMBÓ TIMBÓ GRANDE TRÊS BARRAS TREVISO TREZE DE MAIO TREZE TÍLIAS TROMBUDO CENTRAL TUBARÃO TUNÁPOLIS TUPITINGA TURVO UNIÃO DO OESTE URUBICI URUGUAI URUPEMA URUSSANGA VARGEÃO VARGEM VARGEM BONITA VARGEM DO CEDRO VIDAL RAMOS VIDEIRA VILA CONCEIÇÃO VILA DE VOLTA GRANDE VILA MILANI VILA NOVA Vitor Meireles VÍTOR MEIRELES WITMARSUM XANXERÊ XAVANTINA XAXIM ZORTÉA Categoria econômica Indústrias de Alimentação 101 - Indústria de trigo 102 - Indústria do milho e da soja 103 - Indústria da mandioca 104 - Indústria do arroz 105 - Indústria da aveia 106 - Indústria do açúcar 107 - Indústria do açucar de engenho 108 - Indústria da refinação de açúcar 110 - Indústria de torrefação e moagem do café 111 - Indústria de refinação do sal 113 - Indústria de produtos de cacau e balas 114 - Indústria de mate 115 - Indústria de laticínios e produtos derivados 116 - Indústria de massas alimentícias e biscoitos 117 - Indústria de cerveja de alta fermentação 118 - Indústria de cerveja de baixa fermentação 119 - Indústria de cerveja e de bebidas em geral 120 - Indústria do vinho 121 - Indústria de águas minerais 122 - Indústria de azeite e óleos alimentícios 123 - Indústria de doces e conservas alimentícias 124 - Indústria de carnes e derivados 125 - Indústria do frio 126 - Indústria do fumo 127 - Indústria da imunização e tratamento de frutas 128 - Indústria do beneficiamento do café(inclusive beneficiamento) 129 - Indústria alimentar de congelados, supercongelados, sorvetes, concentrados e liofilizados 130 - Indústria de rações balanceadas 131 - Indústria do café solúvel 132 - Indústria da pesca 133 - Indústra de Refrigerantes e Refrescos Indústrias do Vestuário 201 - Indústria de calçados 202 - Indústria de solado palmilhado 203 - Indústria de camisas para homens e roupas brancas 204 - Indústria de alfaiataria e de confecção de roupas de homem 205 - Indústria de guarda-chuvas e bengalas 206 - Indústria de luvas, bolsas e peles de resguardo 207 - Indústria de pentes, botões e similares 208 - Indústria de chapéu 209 - Indústria de confecção de roupas e chapéu de senhora 210 - Indústria de material de segurança e proteção ao trabalho Indústrias da Construção e do Mobiliário 301 - Indústria da construção civil (inclusive montagens industriais e engenharia consultiva) 302 - Indústria de olaria 303 - Indústria de cal e gesso 304 - Indústria do cimento 305 - Indústria de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento 306 - Indústria de cerâmica para construção 307 - Indústria de mármore e granitos 308 - Indústria de pintura, decorações, estuques e ornatos 309 - Indústria de serrarias, carpintarias, tanoarias, madeiras compensadas e laminandas, aglomerados e chapas de fibras de madeira 310 - Indústria de marcenarias (móveis de madeira) 311 - Indústria de móveis de junco e vime e de vassouras 312 - Indústria de cortinados e estofos 313 - Indústria de escovas e pincéis 314 - Indústria de artefatos de cimento armado 315 - Indústria de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias 316 - Indústria de construção de estradas, pavimentação, obras de terraplanagem em geral (barragens, aeroportos, canais e engenharia consultiva) 317 - Indústria de refratários 318 - Indústria de Molduras Indústrias Extrativas 503 - Indústria da extração do carvão e da fluorita 505 - Indústria da extração de mármores, calcários e pedreiras 509 - Indústria da extração de madeiras Indústrias de Fiação e Tecelagem 601 - Indústria da cordoalha e estopa 602 - Indústria da malharia e meias 603 - Indústria de fiação e tecelagem em geral 604 - Indústria de especialidades têxteis(passamanairas, rendas e tapetes) 605 - Indústria de fibras artificiais e sintéticas(dissociada) 606 - Indústria de tinturaria Indústrias de Artefatos de Couro 701 - Indústria de curtimento de couros de peles 702 - Indústria de malas e artigos de viagem 703 - Indústria de correias em geral e arreios Indústrias Químicas e Farmacêuticas 1001 - Indústria de produtos quimicos para fins industriais 1002 - Indústria de produtos farmacêuticos 1003 - Indústria de preparação de óleos vegetais e animais 1004 - Indústria de perfumaria e artigos de toucador 1005 - Indústria resinas sintéticas 1006 - Indústria de sabão e velas 1007 - Indústria de fabricação do álcool 1008 - Indústria de explosivos 1009 - Indústria de tintas e vernizes 1010 - Indústria de fósforos 1011 - Indústria de adubos e corretivos agrícolas 1012 - Indústria de defensivos agrícolas 1013 - Indústria de destilação e refinação do petróleo 1014 - Indústria de material plástico(inclusive da produção laminados plásticos) 1015 - Indústria de matérias primas para inseticidas e fertilizantes 1016 - Indústria de abrasivos 1017 - Indústria de álcalis 1018 - Indústria petroquímica 1019 - Indústria de lápis, canetas e material de escritório 1020 - Indústria de defensivos animais 1021 - Indústria de re-refino de de óleos minerais(lubrificantes usados ou contaminados) Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça 1101 - Indústria do papelão 1102 - Indústria de cortiça 1103 - Indústria de papel, celulose e pasta de madeira para papel 1104 - Indústria de artefatos de papel, papelão e cortiça Indústrias Gráficas 1201 - Indústria da tipografia 1202 - Indústria da gravura 1203 - Indústria da encardenação Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana 1301 - Indústria de vidros e cristais planos 1302 - Indústria de vidros e cristais ocos(frascos,garrafas,copos e similares) 1303 - Indústria de espelhos e polimento(lapidação de vidro) 1304 - Indústria da cerâmica, da louça de pó de pedra, da porcelana e da louça de barro 1305 - Indústria da ótica Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elêtrico 1401 - Indústria do ferro 1402 - Indústria de trefilação e laminação de metais ferrosos 1403 - Indústria de fundição 1404 - Indústria de artefatos de ferro e matais em geral 1405 - Indústria de serralheria 1406 - Indústria da mecânica 1407 - Indústria de proteção, tratamento e transformação de superfícies 1408 - Indústria de máquinas 1409 - Indústria de cutelaria 1410 - Indústria de balanças, pesos e medidas 1411 - Indústria de funilaria 1412 - Indústria de estamparia de metais 1413 - Indústria de móveis de metal 1414 - Indústria da construção naval 1415 - Indústria de materiais e equipamentos rodoviários,locomotivas, vagões, carros e equipamentos ferroviários, motocicletas, motonetas e veículos semelhantes 1416 - Indústria de artefatos de metais não-ferrosos 1417 - Indústria de geradores de vapor(caldeiras e acessórios) 1418 - Indústria de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares 1419 - Indústria de parafusos, porcas, rebites e similares 1420 - Indústria de reparação de veículos e acessórios 1421 - Indústria de lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação 1422 - Indústria de condutores elétricos, trefilação, laminação de metais não ferrosos 1423 - Indústria de aparelhos elétricos, eletrônicos e similares 1424 - Indústria de aparelhos de radiotransmição 1425 - Indústria de peças para automóveis e similares 1426 - Indústria de construção aeronáutica 1427 - Indústria de artigos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares 1428 - Indústria de forjaria 1429 - Indústria de refrigeração, aquecimento e tratamento de ar 1430 - Indústria de preparação de sucata ferrosa e não ferrosa 1431 - Indústria de Informática Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos 1501 - Indústria de instrumentos musicais 1502 - Indústria de brinquedos SIND IND SERRARIAS, CARPINTARIAS, TANOARIAS, MADEIRAS COMPENSADAS E LAMINADAS, AGLOMERADOS E CHAPAS DE FIBRAS DE MADEIRAS DE CANOINHAS, TRÊS BARRAS E MAJOR VIEIRA Rua Três de Maio, nº 248, 89460-000. CANOINHAS/SC - Brasil Fone: 47 3622-7488 Fax: 47 3622-4619. E-mail: cirene@netnorte.com.br SIND IND SERRARIAS, CARPINTARIAS, TANOARIAS, MADEIRAS COMPENSADAS E LAMINADOS, AGLOMERADOS E CHAPAS DE FIBRAS DE MADEIRA, DE MARCENARIA, DE MÓVEIS DE JUNCO E VIME E DE VASSOURAS, DE CORTINAS E ESTOFOS DO VALE DO URUGUAI - SIMOVALE Rua Mascarenhas de Moraes, nº 444-E, JARDIM AMÉRICA, 89803-600. CHAPECÓ/SC - Brasil Fone: 49 3328-6669 Fax: 49 3331-4078. E-mail: simovale@desbrava.com.br SIND IND TORREFAÇÃO E MOAGEM DO CAFÉ NO ESTADO DE SANTA CATARINA Rua São João, nº s/n, CENTRO, 88140-000. SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC - Brasil Fone: 48 3245-1421 Fax: 48 3245-1421. E-mail: sindicatodocafe@terra.com.br SIND IND TRIGO NO ESTADO DE SANTA CATARINA Rua Getúlio Vargas, nº 193, CENTRO, 89600-000. JOAÇABA/SC - Brasil Fone: 49 3522-0537 Fax: 49 3522-2744. E-mail: sinditrigo-sc@brturbo.com.br SIND IND VESTUÁRIO DE BRUSQUE E GUABIRUBA - SIFITEC Rua Pedro Werner, nº 180, JARDIM MALUCHE, 88354-000. BRUSQUE/SC - Brasil Fone: 47 3351-6913 Fax: 47 3355-6582. E-mail: sifitec@netuno.com.br SIND IND VESTUÁRIO DE CONCÓRDIA Rua Marechal Deodoro, nº 1076, Vila Itaiba, 89700-000. CONCÓRDIA/SC - Brasil Fone: 49 3442-2153 Fax: 49 3442-2153. E-mail: sindifiesc@concordia.psi.br SIND IND VESTUÁRIO DE CRICIÚMA - SINDIVEST Rua Ernesto Bianchini Góes , nº 91, PRÓSPERA, 88815-030. CRICIÚMA/SC - Brasil Fone: 48 3461-0933 Fax: 48 3461-0902. E-mail: sindicatospatronais@acicri.com.br SIND IND VESTUÁRIO DE JOINVILLE Avenida Aluísio Pires Condeixa, nº 2550, SAGUAÇU, 89221-750. JOINVILLE/SC - Brasil Fone: 47 3461-3350 Fax: 47 3461-3375. E-mail: elizete@acij.com.br SIND IND VESTUÁRIO DE TUBARÃO Rua Patrício Lima, nº 817, HUMAITÁ, 88704-410. TUBARÃO/SC - Brasil Fone: 48 3626-0052 Fax: 48 3626-0052. E-mail: sindivest_tubarao@yahoo.com.br SIND IND VESTÚARIO DO OESTE DE SANTA CATARINA Rua Sete de Setembro, nº 2307, CENTRO, 89900-000. SÃO MIGUEL DO OESTE/SC - Brasil Fone: 49 3622-3428 Fax: 49 3622-3428. E-mail: sindivestuario@smo.com.br Anterior 10 11 12 13 14 Próximo -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis/SC - 48 3231 4100 - 48 3334 5623 Produzido por A2C O portal da indústria catarinense -------------------------------------------------------------------------------- ENGLISH ESPAÑOL FIESCCIESCSESISENAIIELSINDICATOSBusca Buscar -------------------------------------------------------------------------------- Institucional Conheça a FIESCDiretoria e ConselhosSindicatos de Indústrias FiliadosCOFEMFórum Industrial Parlamentar SulRelatório AnualContribuição Sindical PatronalÁreas de Atuação FIESC Assuntos Legislativos e TributáriosComércio Exterior e Relações InternacionaisDesenvolvimento Associativo e SindicatosInfra-Estrutura e Meio AmbientePolítica Econômica e IndustrialCâmaras EspecializadasCentro Internacional de Negócios - CINProdutos e ServiçosProjetos e Programas Ação FIESC RegionalFIESCulturaPrograma de Desenvolvimento Associativo - PDAPublicações Desempenho e Perspectivas da Indústria CatarinenseSanta Catarina em DadosSala de ImprensaCentro de EventosLinks Especiais Assembléia Legislativa do Estado de Santa CatarinaSenado Federal - BrasilCâmara dos DeputadosPlanaltoEditais GovernoIBGEConfederação Nacional da IndústriaIntranet FIESCContato» Contribuição Sindical Patronal» Portal do Fornecedor» Estudo Tributário da Região Sul» Trabalhe Conosco» Guia Web SC NewsletterReceba novidades por e-mail Enviar Sindicatos de Indústrias Afiliadas Município Sede ARARANGUÁ BALNEÁRIO CAMBORIÚ BLUMENAU BRAÇO DO NORTE BRUSQUE CAÇADOR CANOINHAS CATANDUVAS CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS IBIRAMA INDAIAL ITAJAÍ ITAPEMA JARAGUÁ DO SUL JOAÇABA JOINVILLE LAGES MAFRA MORRO DA FUMAÇA NOVA VENEZA POMERODE PORTO UNIÃO RIO DO SUL RIO NEGRINHO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SÃO BENTO DO SUL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOSÉ SÃO MIGUEL DO OESTE SOMBRIO TIMBÓ TUBARÃO VIDEIRA XANXERÊ Município Base ABDON BATISTA ABELARDO LUZ AGROLÂNDIA AGRONÔMICA ÁGUA DOCE ÁGUAS BRANCAS ÁGUAS CLARAS ÁGUAS DE CHAPECÓ ÁGUAS FRIAS ÁGUAS MORNAS AGUTI AIURÊ ALFREDO WAGNER ALTO ALEGRE ALTO BELA VISTA ALTO DA SERRA ANCHIETA ANGELINA ANITA GARIBALDI ANITÁPOLIS ANTA GORDA ANTÔNIO CARLOS APIÚNA ARABUTÃ ARAQUARI ARARANGUÁ ARMAZÉM ARNÓPOLIS ARROIO TRINTA ARVOREDO ASCURRA ATALANTA ATERRADO TORTO AURORA AZAMBUJA BAIA ALTA BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA BALNEÁRIO BARRA DO SUL BALNEÁRIO CAMBORIÚ BALNEÁRIO GAIVOTA BALNEÁRIO MORRO DOS CONVENTOS BALNEÁRIO PIÇARRAS BANDEIRANTE BARRA BONITA BARRA CLARA BARRA DA LAGOA BARRA DA PRATA BARRA FRIA BARRA GRANDE BARRA VELHA BARREIROS BARRO BRANCO BATEIAS DE BAIXO BELA VISTA BELA VISTA DO SUL BELA VISTA DO TOLDO BELMONTE BENEDITO NOVO BIGUAÇU BLUMENAU Bocaina do Sul BOCAÍNA DO SUL BOITEUXBURGO BOM JARDIM DA SERRA BOM JESUS BOM JESUS DO OESTE BOM RETIRO BOM SUCESSO BOMBINHAS BOTUVERÁ BRAÇO DO NORTE BRAÇO DO TROMBUDO BRUNÓPOLIS BRUSQUE CAÇADOR CACHOEIRA DE FÁTIMA CACHOEIRA DO BOM JESUS CAIBI CALMON CAMBORIÚ CAMBUINZAL CAMPECHE CAMPINAS CAMPO ALEGRE CAMPO BELO DO SUL CAMPO ERÊ CAMPOS NOVOS CANASVIEIRAS CANELINHA CANOAS CANOINHAS CAPÃO ALTO CAPINZAL CAPIVARI DE BAIXO CARAÍBA CATANDUVAS CATUÍRA CAXAMBU DO SUL CEDRO ALTO CELSO RAMOS CERRO NEGRO CHAPADÃO DO LAGEADO CHAPECÓ CLARAÍBA COCAL DO SUL COLÔNIA SANTA TEREZA CONCÓRDIA CORDILHEIRA ALTA CORONEL FREITAS CORONEL MARTINS CORREIA PINTO CORUPÁ CRICIÚMA CUNHA PORÃ CUNHATAÍ CURITIBANOS DAL PAI DALBÉRGIA DESCANSO DIONÍSIO CERQUEIRA DONA EMMA DOUTOR PEDRINHO ENCANO BAIXO ENGENHO VELHO ENSEADA DE BRITO ENTRE RIOS ERMO ERVAL VELHO ESPINILHO ESTAÇÃO COCAL FAXINAL DOS GUEDES FAZENDA ZANDAVALLI FELIPE SCHMIDT FIGUEIRA FLOR DO SERTÃO FLORIANÓPOLIS FORMOSA DO SUL FORQUILHINHA FRAGOSOS FRAIBURGO FREDERICO WASTNER FREI ROGÉRIO GALVÃO GARCIA GAROPABA GARUVA GASPAR GOIO-EN GOVERNADOR CELSO RAMOS GRÃO PARÁ GRÁPIA GRAVATAL GUABIRUBA GUAPORANGA GUARACIABA GUARAMIRIM GUARUJÁ DO SUL GUATÁ GUATAMBÚ HERCÍLIO LUZ HERCILIÓPOLIS HERVAL D'OESTE Herval dOeste IBIAM IBICARÉ IBICUÍ IBIRAMA IÇARA IDAMAR ILHOTA IMARUÍ IMBITUBA IMBUIA INDAIAL ÍNDIOS INGLESES DO RIO VERMELHO INVERNADA IOMERÊ IPIRA IPOMÉIA IPORÃ DO OESTE IPUAÇU IPUMIRIM IRACEMINHA IRAKITAN IRANI IRAPUTÃ IRATI IRINEÓPOLIS ITÁ ITAIÓ ITAIÓPOLIS ITAJAÍ ITAJUBÁ ITAPEMA ITAPIRANGA ITAPOÁ ITAPOCU ITOUPAVA ITUPORANGA JABORÁ JACINTO MACHADO JAGUARUNA JARAGUÁ DO SUL Jaraguá do Sul JARDINÓPOLIS JOAÇABA JOINVILLE JORGE LACERDA JOSÉ BOITEUX JUPIÁ LACERDÓPOLIS LAGES LAGOA LAGOA DA ESTIVA LAGUNA LAJEADO GRANDE LAURENTINO Lauro Muller LAURO MÜLLER LEÃO LEBON RÉGIS LEOBERTO LEAL LINDÓIA DO SUL LINHA DAS PALMEIRAS LONTRAS LOURDES LUIZ ALVES LUZERNA MACHADOS MACIEIRA MAFRA MAJOR GERCINO MAJOR VIEIRA MARACAJÁ MARARI MARATÁ MARAVILHA MARCÍLIO DIAS MARECHAL BORMANN MAREMA MARIFLOR MAROMBAS MAROMBAS BOSSARDI MASSARANDUBA MATOS COSTA MELEIRO MIRADOR MIRIM MIRIM DOCE MODELO MONDAÍ MONTE ALEGRE MONTE CARLO MONTE CASTELO MORRO CHATO MORRO DA FUMAÇA MORRO GRANDE NAVEGANTES NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO NOVA CULTURA NOVA ERECHIM NOVA GUARITA NOVA ITABERABA NOVA PETRÓPOLIS NOVA TEUTÔNIA NOVA TRENTO NOVA VENEZA NOVO HORIZONTE ORLEANS OTACÍLIO COSTA OURO OURO VERDE OURO VERDE PAIAL PAINEL PALHOÇA PALMA SOLA PALMEIRA PALMITOS PÂNTANO DO SUL PAPANDUVA PARAÍSO PASSO DE TORRES PASSO MANSO PASSOS MAIA PAULA PEREIRA PAULO LOPES PEDRAS GRANDES PENHA PERICÓ PERITIBA PESCARIA BRAVA PETROLÂNDIA Piçarras PINDOTIBA PINHALZINHO PINHEIRAL PINHEIRO PRETO PINHEIROS PIRABEIRABA PIRATUBA PLANALTO PLANALTO ALEGRE POÇO PRETO POMERODE PONTE ALTA PONTE ALTA DO NORTE PONTE SERRADA PORTO BELO PORTO UNIÃO POUSO REDONDO PRAIA GRANDE PRATA PRESIDENTE CASTELO BRANCO PRESIDENTE GETÚLIO PRESIDENTE JUSCELINO PRESIDENTE KENNEDY PRESIDENTE NEREU PRINCESA QUARTA LINHA QUILOMBO QUILÔMETRO DOZE RANCHO QUEIMADO RATONES RESIDÊNCIA FUCK RIBEIRÃO DA ILHA RIBEIRÃO PEQUENO RIO ANTINHA RIO BONITO RIO DA ANTA RIO DA LUZ RIO DAS ANTAS RIO DAS FURNAS RIO DO CAMPO RIO DO OESTE RIO DO SUL RIO DOS BUGRES RIO DOS CEDROS RIO D'UNA RIO FORTUNA RIO MAINA RIO NEGRINHO RIO PRETO DO SUL RIO RUFINO RIQUEZA RODEIO ROMELÂNDIA SAI SALETE SALTINHO SALTO VELOSO SANGA DA TOCA SANGÃO SANTA CECÍLIA SANTA CRUZ DO TIMBÓ SANTA HELENA SANTA HELENA SANTA IZABEL SANTA LÚCIA SANTA LÚCIA SANTA MARIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA DO SUL SANTA TEREZINHA SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SANTA TEREZINHA DO SALTO SANTIAGO DO SUL SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SANTO ANTÔNIO DE LISBOA SÃO BENTO BAIXO SÃO BENTO DO SUL SÃO BERNARDINO SÃO BONIFÁCIO SÃO CARLOS SÃO CRISTÓVÃO São Cristovão do Sul SÃO CRISTÓVÃO DO SUL SÃO DEFENDE SÃO DOMINGOS SÃO FRANCISCO DO SUL SÃO GABRIEL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ SÃO JOÃO DO OESTE SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO SÃO JOÃO DO SUL SÃO JOAQUIM SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ DO CEDRO SÃO JOSÉ DO CERRITO SÃO JOSÉ DO LARANJAL SÃO LEONARDO SÃO LOURENÇO DO OESTE SÃO LUDGERO SÃO MARTINHO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA SÃO MIGUEL DA SERRA SÃO MIGUEL DO OESTE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA SÃO PEDRO TOBIAS SÃO ROQUE SÃO SEBASTIÃO DO ARVOREDO SÃO SEBASTIÃO DO SUL SAPIRANGA SAUDADES SCHROEDER SEARA SEDE OLDEMBURG SERRA ALTA SIDERÓPOLIS SOMBRIO SOROCABA DO SUL SUL BRASIL TAIÓ TANGARÁ TAQUARA VERDE TAQUARAS TIGIPIÓ TIGRINHOS TIJUCAS TIMBÉ DO SUL TIMBÓ TIMBÓ GRANDE TRÊS BARRAS TREVISO TREZE DE MAIO TREZE TÍLIAS TROMBUDO CENTRAL TUBARÃO TUNÁPOLIS TUPITINGA TURVO UNIÃO DO OESTE URUBICI URUGUAI URUPEMA URUSSANGA VARGEÃO VARGEM VARGEM BONITA VARGEM DO CEDRO VIDAL RAMOS VIDEIRA VILA CONCEIÇÃO VILA DE VOLTA GRANDE VILA MILANI VILA NOVA Vitor Meireles VÍTOR MEIRELES WITMARSUM XANXERÊ XAVANTINA XAXIM ZORTÉA Categoria econômica Indústrias de Alimentação 101 - Indústria de trigo 102 - Indústria do milho e da soja 103 - Indústria da mandioca 104 - Indústria do arroz 105 - Indústria da aveia 106 - Indústria do açúcar 107 - Indústria do açucar de engenho 108 - Indústria da refinação de açúcar 110 - Indústria de torrefação e moagem do café 111 - Indústria de refinação do sal 113 - Indústria de produtos de cacau e balas 114 - Indústria de mate 115 - Indústria de laticínios e produtos derivados 116 - Indústria de massas alimentícias e biscoitos 117 - Indústria de cerveja de alta fermentação 118 - Indústria de cerveja de baixa fermentação 119 - Indústria de cerveja e de bebidas em geral 120 - Indústria do vinho 121 - Indústria de águas minerais 122 - Indústria de azeite e óleos alimentícios 123 - Indústria de doces e conservas alimentícias 124 - Indústria de carnes e derivados 125 - Indústria do frio 126 - Indústria do fumo 127 - Indústria da imunização e tratamento de frutas 128 - Indústria do beneficiamento do café(inclusive beneficiamento) 129 - Indústria alimentar de congelados, supercongelados, sorvetes, concentrados e liofilizados 130 - Indústria de rações balanceadas 131 - Indústria do café solúvel 132 - Indústria da pesca 133 - Indústra de Refrigerantes e Refrescos Indústrias do Vestuário 201 - Indústria de calçados 202 - Indústria de solado palmilhado 203 - Indústria de camisas para homens e roupas brancas 204 - Indústria de alfaiataria e de confecção de roupas de homem 205 - Indústria de guarda-chuvas e bengalas 206 - Indústria de luvas, bolsas e peles de resguardo 207 - Indústria de pentes, botões e similares 208 - Indústria de chapéu 209 - Indústria de confecção de roupas e chapéu de senhora 210 - Indústria de material de segurança e proteção ao trabalho Indústrias da Construção e do Mobiliário 301 - Indústria da construção civil (inclusive montagens industriais e engenharia consultiva) 302 - Indústria de olaria 303 - Indústria de cal e gesso 304 - Indústria do cimento 305 - Indústria de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento 306 - Indústria de cerâmica para construção 307 - Indústria de mármore e granitos 308 - Indústria de pintura, decorações, estuques e ornatos 309 - Indústria de serrarias, carpintarias, tanoarias, madeiras compensadas e laminandas, aglomerados e chapas de fibras de madeira 310 - Indústria de marcenarias (móveis de madeira) 311 - Indústria de móveis de junco e vime e de vassouras 312 - Indústria de cortinados e estofos 313 - Indústria de escovas e pincéis 314 - Indústria de artefatos de cimento armado 315 - Indústria de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias 316 - Indústria de construção de estradas, pavimentação, obras de terraplanagem em geral (barragens, aeroportos, canais e engenharia consultiva) 317 - Indústria de refratários 318 - Indústria de Molduras Indústrias Extrativas 503 - Indústria da extração do carvão e da fluorita 505 - Indústria da extração de mármores, calcários e pedreiras 509 - Indústria da extração de madeiras Indústrias de Fiação e Tecelagem 601 - Indústria da cordoalha e estopa 602 - Indústria da malharia e meias 603 - Indústria de fiação e tecelagem em geral 604 - Indústria de especialidades têxteis(passamanairas, rendas e tapetes) 605 - Indústria de fibras artificiais e sintéticas(dissociada) 606 - Indústria de tinturaria Indústrias de Artefatos de Couro 701 - Indústria de curtimento de couros de peles 702 - Indústria de malas e artigos de viagem 703 - Indústria de correias em geral e arreios Indústrias Químicas e Farmacêuticas 1001 - Indústria de produtos quimicos para fins industriais 1002 - Indústria de produtos farmacêuticos 1003 - Indústria de preparação de óleos vegetais e animais 1004 - Indústria de perfumaria e artigos de toucador 1005 - Indústria resinas sintéticas 1006 - Indústria de sabão e velas 1007 - Indústria de fabricação do álcool 1008 - Indústria de explosivos 1009 - Indústria de tintas e vernizes 1010 - Indústria de fósforos 1011 - Indústria de adubos e corretivos agrícolas 1012 - Indústria de defensivos agrícolas 1013 - Indústria de destilação e refinação do petróleo 1014 - Indústria de material plástico(inclusive da produção laminados plásticos) 1015 - Indústria de matérias primas para inseticidas e fertilizantes 1016 - Indústria de abrasivos 1017 - Indústria de álcalis 1018 - Indústria petroquímica 1019 - Indústria de lápis, canetas e material de escritório 1020 - Indústria de defensivos animais 1021 - Indústria de re-refino de de óleos minerais(lubrificantes usados ou contaminados) Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça 1101 - Indústria do papelão 1102 - Indústria de cortiça 1103 - Indústria de papel, celulose e pasta de madeira para papel 1104 - Indústria de artefatos de papel, papelão e cortiça Indústrias Gráficas 1201 - Indústria da tipografia 1202 - Indústria da gravura 1203 - Indústria da encardenação Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana 1301 - Indústria de vidros e cristais planos 1302 - Indústria de vidros e cristais ocos(frascos,garrafas,copos e similares) 1303 - Indústria de espelhos e polimento(lapidação de vidro) 1304 - Indústria da cerâmica, da louça de pó de pedra, da porcelana e da louça de barro 1305 - Indústria da ótica Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elêtrico 1401 - Indústria do ferro 1402 - Indústria de trefilação e laminação de metais ferrosos 1403 - Indústria de fundição 1404 - Indústria de artefatos de ferro e matais em geral 1405 - Indústria de serralheria 1406 - Indústria da mecânica 1407 - Indústria de proteção, tratamento e transformação de superfícies 1408 - Indústria de máquinas 1409 - Indústria de cutelaria 1410 - Indústria de balanças, pesos e medidas 1411 - Indústria de funilaria 1412 - Indústria de estamparia de metais 1413 - Indústria de móveis de metal 1414 - Indústria da construção naval 1415 - Indústria de materiais e equipamentos rodoviários,locomotivas, vagões, carros e equipamentos ferroviários, motocicletas, motonetas e veículos semelhantes 1416 - Indústria de artefatos de metais não-ferrosos 1417 - Indústria de geradores de vapor(caldeiras e acessórios) 1418 - Indústria de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares 1419 - Indústria de parafusos, porcas, rebites e similares 1420 - Indústria de reparação de veículos e acessórios 1421 - Indústria de lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação 1422 - Indústria de condutores elétricos, trefilação, laminação de metais não ferrosos 1423 - Indústria de aparelhos elétricos, eletrônicos e similares 1424 - Indústria de aparelhos de radiotransmição 1425 - Indústria de peças para automóveis e similares 1426 - Indústria de construção aeronáutica 1427 - Indústria de artigos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares 1428 - Indústria de forjaria 1429 - Indústria de refrigeração, aquecimento e tratamento de ar 1430 - Indústria de preparação de sucata ferrosa e não ferrosa 1431 - Indústria de Informática Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos 1501 - Indústria de instrumentos musicais 1502 - Indústria de brinquedos SIND IND VESTUÁRIO, FIAÇÃO E TECELAGEM DE JARAGUÁ DO SUL Rua Octaviano Lombardi, nº 100, CZERNIEWICZ, 89255-055. JARAGUÁ DO SUL/SC - Brasil Fone: 47 3275-7050 Fax: 47 3275-7052. E-mail: sindicato@cejas.com.br SIND IND VIDROS, CRISTAIS E ESPELHO, CERÂMICA DE LOUÇA E PORCELANA DE BLUMENAU Rua XV de Novembro, nº 550, CENTRO, 89010-901. BLUMENAU/SC - Brasil Fone: 47 3037-4932 Fax: 47 3037-4293. E-mail: sindiblu@terra.com.br SIND IND VINHO DE SANTA CATARINA - SINDIVINHO Rua Antonio Testolin, nº 100, PINHEIROS, 89560-000. VIDEIRA/SC - Brasil Fone: 49 3566-0786 Fax: 49 3566-0786. E-mail: sindivinho@formatto.com.br SIND NAC IND ALIMENTAÇÃO ANIMAL - SINDIRAÇÕES Avenida Paulista, nº 1313, CENTRO, 01311-923. SÃO PAULO/SP - Brasil Fone: 11 3541-1212 Fax: 11 3541-1212. E-mail: sindiracoes@sindiracoes.org.br Site: www.sindiracoes.org.br SIND NAC IND CIMENTO - SINDICIMENTO Rua da Assembléia, nº 10, 20119-900. RIO DE JANEIRO/RJ - Brasil Fone: 21 2531-1314 Fax: 21 2531-1469. E-mail: secretaria@snic.org.br Site: www.sindicatodocimento.com.br SIND NAC IND COMPONENTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - SINDIPEÇAS Avenida Aluísio Pires Condeixa, nº 2550, SAGUAÇU, 89221-750. JOINVILLE/SC - Brasil Fone: 47 3467-6102 Fax: 47 3467-6102. E-mail: sindpsc@sindipecas.org.br Site: www.sindipecas.org.br SIND NAC IND PRODUTOS PARA SAÚDE ANIMAL - SINDAN Rua do Rocio, nº 313, VILA OLÍMPIA, 04552-000. SÃO PAULO/SP - Brasil Fone: 11 3044-4749 Fax: 11 3044-4212. E-mail: sindan@sindan.com.br Site: www.sindan.com.br SIND PATR IND MECÂNICA DE JOINVILLE E INDÚSTRIA DA MECÂNICA, METALÚRGICA E DO MATERIAL ELÉTRICO DA REGIÃO - SINDIMEC Rua do Príncipe, nº 330, CENTRO, 89201-901. JOINVILLE/SC - Brasil Fone: 47 3433-1389 Fax: 47 3028-1489. E-mail: sindimec@sindimec.org.br Site: www.sindimec.org.br SINDICATO DA INDÚSTRIA DE OLARIA DE MORRO DA FUMAÇA - SINDICER Av. Celeste Recco, nº 414, CENTRO, 88830-000. MORRO DA FUMAÇA/SC - Brasil Fone: 48 3434-1525 Fax: 48 3434-1525. E-mail: sindicer@sindicermf.com.br Site: www.sindicermf.com.br SINDICATO DA INDÚSTRIA DO TABACO DA REGIÃO SUL DO BRASIL - SINDITABACO RUA GALVÃO COSTA, nº 415, CENTRO, 96810-012. SANTA CRUZ DO SUL/RS - Brasil Fone: 51 3713 1777 Fax: 51 3711 2317. E-mail: sinditabaco@sinditabaco.com.br Site: www.sindifumo.com.br Anterior 10 11 12 13 14 Próximo -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis/SC - 48 3231 4100 - 48 3334 5623 Produzido por A2C O portal da indústria catarinense -------------------------------------------------------------------------------- ENGLISH ESPAÑOL FIESCCIESCSESISENAIIELSINDICATOSBusca Buscar -------------------------------------------------------------------------------- Institucional Conheça a FIESCDiretoria e ConselhosSindicatos de Indústrias FiliadosCOFEMFórum Industrial Parlamentar SulRelatório AnualContribuição Sindical PatronalÁreas de Atuação FIESC Assuntos Legislativos e TributáriosComércio Exterior e Relações InternacionaisDesenvolvimento Associativo e SindicatosInfra-Estrutura e Meio AmbientePolítica Econômica e IndustrialCâmaras EspecializadasCentro Internacional de Negócios - CINProdutos e ServiçosProjetos e Programas Ação FIESC RegionalFIESCulturaPrograma de Desenvolvimento Associativo - PDAPublicações Desempenho e Perspectivas da Indústria CatarinenseSanta Catarina em DadosSala de ImprensaCentro de EventosLinks Especiais Assembléia Legislativa do Estado de Santa CatarinaSenado Federal - BrasilCâmara dos DeputadosPlanaltoEditais GovernoIBGEConfederação Nacional da IndústriaIntranet FIESCContato» Contribuição Sindical Patronal» Portal do Fornecedor» Estudo Tributário da Região Sul» Trabalhe Conosco» Guia Web SC NewsletterReceba novidades por e-mail Enviar Sindicatos de Indústrias Afiliadas Município Sede ARARANGUÁ BALNEÁRIO CAMBORIÚ BLUMENAU BRAÇO DO NORTE BRUSQUE CAÇADOR CANOINHAS CATANDUVAS CHAPECÓ CONCÓRDIA CRICIÚMA CURITIBANOS FLORIANÓPOLIS IBIRAMA INDAIAL ITAJAÍ ITAPEMA JARAGUÁ DO SUL JOAÇABA JOINVILLE LAGES MAFRA MORRO DA FUMAÇA NOVA VENEZA POMERODE PORTO UNIÃO RIO DO SUL RIO NEGRINHO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SÃO BENTO DO SUL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOSÉ SÃO MIGUEL DO OESTE SOMBRIO TIMBÓ TUBARÃO VIDEIRA XANXERÊ Município Base ABDON BATISTA ABELARDO LUZ AGROLÂNDIA AGRONÔMICA ÁGUA DOCE ÁGUAS BRANCAS ÁGUAS CLARAS ÁGUAS DE CHAPECÓ ÁGUAS FRIAS ÁGUAS MORNAS AGUTI AIURÊ ALFREDO WAGNER ALTO ALEGRE ALTO BELA VISTA ALTO DA SERRA ANCHIETA ANGELINA ANITA GARIBALDI ANITÁPOLIS ANTA GORDA ANTÔNIO CARLOS APIÚNA ARABUTÃ ARAQUARI ARARANGUÁ ARMAZÉM ARNÓPOLIS ARROIO TRINTA ARVOREDO ASCURRA ATALANTA ATERRADO TORTO AURORA AZAMBUJA BAIA ALTA BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA BALNEÁRIO BARRA DO SUL BALNEÁRIO CAMBORIÚ BALNEÁRIO GAIVOTA BALNEÁRIO MORRO DOS CONVENTOS BALNEÁRIO PIÇARRAS BANDEIRANTE BARRA BONITA BARRA CLARA BARRA DA LAGOA BARRA DA PRATA BARRA FRIA BARRA GRANDE BARRA VELHA BARREIROS BARRO BRANCO BATEIAS DE BAIXO BELA VISTA BELA VISTA DO SUL BELA VISTA DO TOLDO BELMONTE BENEDITO NOVO BIGUAÇU BLUMENAU Bocaina do Sul BOCAÍNA DO SUL BOITEUXBURGO BOM JARDIM DA SERRA BOM JESUS BOM JESUS DO OESTE BOM RETIRO BOM SUCESSO BOMBINHAS BOTUVERÁ BRAÇO DO NORTE BRAÇO DO TROMBUDO BRUNÓPOLIS BRUSQUE CAÇADOR CACHOEIRA DE FÁTIMA CACHOEIRA DO BOM JESUS CAIBI CALMON CAMBORIÚ CAMBUINZAL CAMPECHE CAMPINAS CAMPO ALEGRE CAMPO BELO DO SUL CAMPO ERÊ CAMPOS NOVOS CANASVIEIRAS CANELINHA CANOAS CANOINHAS CAPÃO ALTO CAPINZAL CAPIVARI DE BAIXO CARAÍBA CATANDUVAS CATUÍRA CAXAMBU DO SUL CEDRO ALTO CELSO RAMOS CERRO NEGRO CHAPADÃO DO LAGEADO CHAPECÓ CLARAÍBA COCAL DO SUL COLÔNIA SANTA TEREZA CONCÓRDIA CORDILHEIRA ALTA CORONEL FREITAS CORONEL MARTINS CORREIA PINTO CORUPÁ CRICIÚMA CUNHA PORÃ CUNHATAÍ CURITIBANOS DAL PAI DALBÉRGIA DESCANSO DIONÍSIO CERQUEIRA DONA EMMA DOUTOR PEDRINHO ENCANO BAIXO ENGENHO VELHO ENSEADA DE BRITO ENTRE RIOS ERMO ERVAL VELHO ESPINILHO ESTAÇÃO COCAL FAXINAL DOS GUEDES FAZENDA ZANDAVALLI FELIPE SCHMIDT FIGUEIRA FLOR DO SERTÃO FLORIANÓPOLIS FORMOSA DO SUL FORQUILHINHA FRAGOSOS FRAIBURGO FREDERICO WASTNER FREI ROGÉRIO GALVÃO GARCIA GAROPABA GARUVA GASPAR GOIO-EN GOVERNADOR CELSO RAMOS GRÃO PARÁ GRÁPIA GRAVATAL GUABIRUBA GUAPORANGA GUARACIABA GUARAMIRIM GUARUJÁ DO SUL GUATÁ GUATAMBÚ HERCÍLIO LUZ HERCILIÓPOLIS HERVAL D'OESTE Herval dOeste IBIAM IBICARÉ IBICUÍ IBIRAMA IÇARA IDAMAR ILHOTA IMARUÍ IMBITUBA IMBUIA INDAIAL ÍNDIOS INGLESES DO RIO VERMELHO INVERNADA IOMERÊ IPIRA IPOMÉIA IPORÃ DO OESTE IPUAÇU IPUMIRIM IRACEMINHA IRAKITAN IRANI IRAPUTÃ IRATI IRINEÓPOLIS ITÁ ITAIÓ ITAIÓPOLIS ITAJAÍ ITAJUBÁ ITAPEMA ITAPIRANGA ITAPOÁ ITAPOCU ITOUPAVA ITUPORANGA JABORÁ JACINTO MACHADO JAGUARUNA JARAGUÁ DO SUL Jaraguá do Sul JARDINÓPOLIS JOAÇABA JOINVILLE JORGE LACERDA JOSÉ BOITEUX JUPIÁ LACERDÓPOLIS LAGES LAGOA LAGOA DA ESTIVA LAGUNA LAJEADO GRANDE LAURENTINO Lauro Muller LAURO MÜLLER LEÃO LEBON RÉGIS LEOBERTO LEAL LINDÓIA DO SUL LINHA DAS PALMEIRAS LONTRAS LOURDES LUIZ ALVES LUZERNA MACHADOS MACIEIRA MAFRA MAJOR GERCINO MAJOR VIEIRA MARACAJÁ MARARI MARATÁ MARAVILHA MARCÍLIO DIAS MARECHAL BORMANN MAREMA MARIFLOR MAROMBAS MAROMBAS BOSSARDI MASSARANDUBA MATOS COSTA MELEIRO MIRADOR MIRIM MIRIM DOCE MODELO MONDAÍ MONTE ALEGRE MONTE CARLO MONTE CASTELO MORRO CHATO MORRO DA FUMAÇA MORRO GRANDE NAVEGANTES NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO NOVA CULTURA NOVA ERECHIM NOVA GUARITA NOVA ITABERABA NOVA PETRÓPOLIS NOVA TEUTÔNIA NOVA TRENTO NOVA VENEZA NOVO HORIZONTE ORLEANS OTACÍLIO COSTA OURO OURO VERDE OURO VERDE PAIAL PAINEL PALHOÇA PALMA SOLA PALMEIRA PALMITOS PÂNTANO DO SUL PAPANDUVA PARAÍSO PASSO DE TORRES PASSO MANSO PASSOS MAIA PAULA PEREIRA PAULO LOPES PEDRAS GRANDES PENHA PERICÓ PERITIBA PESCARIA BRAVA PETROLÂNDIA Piçarras PINDOTIBA PINHALZINHO PINHEIRAL PINHEIRO PRETO PINHEIROS PIRABEIRABA PIRATUBA PLANALTO PLANALTO ALEGRE POÇO PRETO POMERODE PONTE ALTA PONTE ALTA DO NORTE PONTE SERRADA PORTO BELO PORTO UNIÃO POUSO REDONDO PRAIA GRANDE PRATA PRESIDENTE CASTELO BRANCO PRESIDENTE GETÚLIO PRESIDENTE JUSCELINO PRESIDENTE KENNEDY PRESIDENTE NEREU PRINCESA QUARTA LINHA QUILOMBO QUILÔMETRO DOZE RANCHO QUEIMADO RATONES RESIDÊNCIA FUCK RIBEIRÃO DA ILHA RIBEIRÃO PEQUENO RIO ANTINHA RIO BONITO RIO DA ANTA RIO DA LUZ RIO DAS ANTAS RIO DAS FURNAS RIO DO CAMPO RIO DO OESTE RIO DO SUL RIO DOS BUGRES RIO DOS CEDROS RIO D'UNA RIO FORTUNA RIO MAINA RIO NEGRINHO RIO PRETO DO SUL RIO RUFINO RIQUEZA RODEIO ROMELÂNDIA SAI SALETE SALTINHO SALTO VELOSO SANGA DA TOCA SANGÃO SANTA CECÍLIA SANTA CRUZ DO TIMBÓ SANTA HELENA SANTA HELENA SANTA IZABEL SANTA LÚCIA SANTA LÚCIA SANTA MARIA SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA DO SUL SANTA TEREZINHA SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO SANTA TEREZINHA DO SALTO SANTIAGO DO SUL SANTO AMARO DA IMPERATRIZ SANTO ANTÔNIO DE LISBOA SÃO BENTO BAIXO SÃO BENTO DO SUL SÃO BERNARDINO SÃO BONIFÁCIO SÃO CARLOS SÃO CRISTÓVÃO São Cristovão do Sul SÃO CRISTÓVÃO DO SUL SÃO DEFENDE SÃO DOMINGOS SÃO FRANCISCO DO SUL SÃO GABRIEL SÃO JOÃO BATISTA SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ SÃO JOÃO DO OESTE SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO SÃO JOÃO DO SUL SÃO JOAQUIM SÃO JOSÉ SÃO JOSÉ DO CEDRO SÃO JOSÉ DO CERRITO SÃO JOSÉ DO LARANJAL SÃO LEONARDO SÃO LOURENÇO DO OESTE SÃO LUDGERO SÃO MARTINHO SÃO MIGUEL DA BOA VISTA SÃO MIGUEL DA SERRA SÃO MIGUEL DO OESTE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA SÃO PEDRO TOBIAS SÃO ROQUE SÃO SEBASTIÃO DO ARVOREDO SÃO SEBASTIÃO DO SUL SAPIRANGA SAUDADES SCHROEDER SEARA SEDE OLDEMBURG SERRA ALTA SIDERÓPOLIS SOMBRIO SOROCABA DO SUL SUL BRASIL TAIÓ TANGARÁ TAQUARA VERDE TAQUARAS TIGIPIÓ TIGRINHOS TIJUCAS TIMBÉ DO SUL TIMBÓ TIMBÓ GRANDE TRÊS BARRAS TREVISO TREZE DE MAIO TREZE TÍLIAS TROMBUDO CENTRAL TUBARÃO TUNÁPOLIS TUPITINGA TURVO UNIÃO DO OESTE URUBICI URUGUAI URUPEMA URUSSANGA VARGEÃO VARGEM VARGEM BONITA VARGEM DO CEDRO VIDAL RAMOS VIDEIRA VILA CONCEIÇÃO VILA DE VOLTA GRANDE VILA MILANI VILA NOVA Vitor Meireles VÍTOR MEIRELES WITMARSUM XANXERÊ XAVANTINA XAXIM ZORTÉA Categoria econômica Indústrias de Alimentação 101 - Indústria de trigo 102 - Indústria do milho e da soja 103 - Indústria da mandioca 104 - Indústria do arroz 105 - Indústria da aveia 106 - Indústria do açúcar 107 - Indústria do açucar de engenho 108 - Indústria da refinação de açúcar 110 - Indústria de torrefação e moagem do café 111 - Indústria de refinação do sal 113 - Indústria de produtos de cacau e balas 114 - Indústria de mate 115 - Indústria de laticínios e produtos derivados 116 - Indústria de massas alimentícias e biscoitos 117 - Indústria de cerveja de alta fermentação 118 - Indústria de cerveja de baixa fermentação 119 - Indústria de cerveja e de bebidas em geral 120 - Indústria do vinho 121 - Indústria de águas minerais 122 - Indústria de azeite e óleos alimentícios 123 - Indústria de doces e conservas alimentícias 124 - Indústria de carnes e derivados 125 - Indústria do frio 126 - Indústria do fumo 127 - Indústria da imunização e tratamento de frutas 128 - Indústria do beneficiamento do café(inclusive beneficiamento) 129 - Indústria alimentar de congelados, supercongelados, sorvetes, concentrados e liofilizados 130 - Indústria de rações balanceadas 131 - Indústria do café solúvel 132 - Indústria da pesca 133 - Indústra de Refrigerantes e Refrescos Indústrias do Vestuário 201 - Indústria de calçados 202 - Indústria de solado palmilhado 203 - Indústria de camisas para homens e roupas brancas 204 - Indústria de alfaiataria e de confecção de roupas de homem 205 - Indústria de guarda-chuvas e bengalas 206 - Indústria de luvas, bolsas e peles de resguardo 207 - Indústria de pentes, botões e similares 208 - Indústria de chapéu 209 - Indústria de confecção de roupas e chapéu de senhora 210 - Indústria de material de segurança e proteção ao trabalho Indústrias da Construção e do Mobiliário 301 - Indústria da construção civil (inclusive montagens industriais e engenharia consultiva) 302 - Indústria de olaria 303 - Indústria de cal e gesso 304 - Indústria do cimento 305 - Indústria de ladrilhos hidráulicos e produtos de cimento 306 - Indústria de cerâmica para construção 307 - Indústria de mármore e granitos 308 - Indústria de pintura, decorações, estuques e ornatos 309 - Indústria de serrarias, carpintarias, tanoarias, madeiras compensadas e laminandas, aglomerados e chapas de fibras de madeira 310 - Indústria de marcenarias (móveis de madeira) 311 - Indústria de móveis de junco e vime e de vassouras 312 - Indústria de cortinados e estofos 313 - Indústria de escovas e pincéis 314 - Indústria de artefatos de cimento armado 315 - Indústria de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias 316 - Indústria de construção de estradas, pavimentação, obras de terraplanagem em geral (barragens, aeroportos, canais e engenharia consultiva) 317 - Indústria de refratários 318 - Indústria de Molduras Indústrias Extrativas 503 - Indústria da extração do carvão e da fluorita 505 - Indústria da extração de mármores, calcários e pedreiras 509 - Indústria da extração de madeiras Indústrias de Fiação e Tecelagem 601 - Indústria da cordoalha e estopa 602 - Indústria da malharia e meias 603 - Indústria de fiação e tecelagem em geral 604 - Indústria de especialidades têxteis(passamanairas, rendas e tapetes) 605 - Indústria de fibras artificiais e sintéticas(dissociada) 606 - Indústria de tinturaria Indústrias de Artefatos de Couro 701 - Indústria de curtimento de couros de peles 702 - Indústria de malas e artigos de viagem 703 - Indústria de correias em geral e arreios Indústrias Químicas e Farmacêuticas 1001 - Indústria de produtos quimicos para fins industriais 1002 - Indústria de produtos farmacêuticos 1003 - Indústria de preparação de óleos vegetais e animais 1004 - Indústria de perfumaria e artigos de toucador 1005 - Indústria resinas sintéticas 1006 - Indústria de sabão e velas 1007 - Indústria de fabricação do álcool 1008 - Indústria de explosivos 1009 - Indústria de tintas e vernizes 1010 - Indústria de fósforos 1011 - Indústria de adubos e corretivos agrícolas 1012 - Indústria de defensivos agrícolas 1013 - Indústria de destilação e refinação do petróleo 1014 - Indústria de material plástico(inclusive da produção laminados plásticos) 1015 - Indústria de matérias primas para inseticidas e fertilizantes 1016 - Indústria de abrasivos 1017 - Indústria de álcalis 1018 - Indústria petroquímica 1019 - Indústria de lápis, canetas e material de escritório 1020 - Indústria de defensivos animais 1021 - Indústria de re-refino de de óleos minerais(lubrificantes usados ou contaminados) Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça 1101 - Indústria do papelão 1102 - Indústria de cortiça 1103 - Indústria de papel, celulose e pasta de madeira para papel 1104 - Indústria de artefatos de papel, papelão e cortiça Indústrias Gráficas 1201 - Indústria da tipografia 1202 - Indústria da gravura 1203 - Indústria da encardenação Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana 1301 - Indústria de vidros e cristais planos 1302 - Indústria de vidros e cristais ocos(frascos,garrafas,copos e similares) 1303 - Indústria de espelhos e polimento(lapidação de vidro) 1304 - Indústria da cerâmica, da louça de pó de pedra, da porcelana e da louça de barro 1305 - Indústria da ótica Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elêtrico 1401 - Indústria do ferro 1402 - Indústria de trefilação e laminação de metais ferrosos 1403 - Indústria de fundição 1404 - Indústria de artefatos de ferro e matais em geral 1405 - Indústria de serralheria 1406 - Indústria da mecânica 1407 - Indústria de proteção, tratamento e transformação de superfícies 1408 - Indústria de máquinas 1409 - Indústria de cutelaria 1410 - Indústria de balanças, pesos e medidas 1411 - Indústria de funilaria 1412 - Indústria de estamparia de metais 1413 - Indústria de móveis de metal 1414 - Indústria da construção naval 1415 - Indústria de materiais e equipamentos rodoviários,locomotivas, vagões, carros e equipamentos ferroviários, motocicletas, motonetas e veículos semelhantes 1416 - Indústria de artefatos de metais não-ferrosos 1417 - Indústria de geradores de vapor(caldeiras e acessórios) 1418 - Indústria de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares 1419 - Indústria de parafusos, porcas, rebites e similares 1420 - Indústria de reparação de veículos e acessórios 1421 - Indústria de lâmpadas e aparelhos elétricos de iluminação 1422 - Indústria de condutores elétricos, trefilação, laminação de metais não ferrosos 1423 - Indústria de aparelhos elétricos, eletrônicos e similares 1424 - Indústria de aparelhos de radiotransmição 1425 - Indústria de peças para automóveis e similares 1426 - Indústria de construção aeronáutica 1427 - Indústria de artigos e equipamentos odontológicos, médicos e hospitalares 1428 - Indústria de forjaria 1429 - Indústria de refrigeração, aquecimento e tratamento de ar 1430 - Indústria de preparação de sucata ferrosa e não ferrosa 1431 - Indústria de Informática Indústrias de Instrumentos Musicais e de Brinquedos 1501 - Indústria de instrumentos musicais 1502 - Indústria de brinquedos SINDICATO DAS INDUSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE ITAPEMA - SINDUSCON/ITAPEMA Presidente: JOAO FORMENTO Rua 264, nº 239, MEIA PRAIA, 88220-000. ITAPEMA/SC - Brasil Fone: 47 3368-6283 Fax: 47 3368-6283. E-mail: sinduscon@sindusconitapema.com.br Site: www.sindusconitapema.com.br SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO MATERIAL PLASTICO DOS MUNICIPIOS DA AMFRI RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA, nº 43, CENTRO, 88301-335. ITAJAÍ/SC - Brasil Fone: 47 3241-0300 Fax: 47 3241-0300. E-mail: assessoria@intersindical.com.br SINDICATO DAS INDUSTRIAS GRAFICAS NAS REGIOES DA SERRA E VALE DO RIO DO PEIXE NO ESTADO DE SANTA CATARINA RUA IÇARA, nº 60, PETRÓPOLIS, 88505-328. LAGES/SC - Brasil Fone: 49 3224-1666 Fax: 49 3224-1666. E-mail: charlesdadimpel@hotmail.com SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE CARAVAGGIO RUA FREI DOMINGOS, nº S/N, CARAVAGIO, 88868-000. NOVA VENEZA/SC - Brasil Fone: 48 3476-0627 Fax: 48 3476-0627. E-mail: simec@simec.ind.br Site: www.simec.ind.br Anterior 10 11 12 13 14 Próximo -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis/SC - 48 3231 4100 - 48 3334 5623 Produzido por A2C davido.extraxim@gmail.com Go to: ContactHunt! • Direct access to all the web's email addresses. • Search among 150,000,000+ records in seconds. • No longer waste your time looking for contact information. Skymem Home FAQ Toru BitCoin Donations Contact Contact Us Got ideas? Share!... Facebook Policies DMCA Policy Cookies Policy Terms of Service Privacy Policy Fight Spam! © Skymem. All rights reservedhttps://pt.vecteezy.com/livre-vector/industrial
  Grátis Industrial Arte Vetor - (2285 Baixe Gratuito) Cadastrar Eezy! Entrar Resultados: Relevante Mais Recente All Results Só Eezy Premium Buscas Relacionadas: indústria fábrica construção energia símbolo ilustração poder óleo o negócio plano ícone tecnologia meio ambiente fumaça engenharia Vetor Gratuito Industrial Encontrámos 2285 gráficos que correspondem a industrial , e 18 resultados premium ... Mais Recente All Results Só Eezy Premium Buscas Relacionadas: indústria fábrica construção energia ... Industry Indústria de construção American Industry Ícones da fábrica Industrial Bulding Ícones grátis da indústria Ilustração industrial do aterro Conjuntos de ícones da indústria do petróleo Ícones grátis da indústria Vetores de máquinas industriais Ícones da indústria da pilha de fumaça Ícone da Indústria de Fábrica Ícones da linha da indústria do petróleo Vetor da Indústria de Pilha de Fumo CACHE

Grátis Industrial Arte Vetor - (2285 Baixe Gratuito) Cadastrar Eezy! Entrar Resultados: Relevante Mais Recente All Results Só Eezy Premium Buscas Relacionadas: indústria fábrica construção energia símbolo ilustração poder óleo o negócio plano ícone tecnologia meio ambiente fumaça engenharia Vetor Gratuito Industrial Encontrámos 2285 gráficos que correspondem a industrial , e 18 resultados premium Fundo de vetor de lágrima de metal Vetor do aterro e do poluidor do ar Vetor do aterro e do poluidor do ar Modelo de Infografia de Lixo e Lixo Modelo de Infografia de Reciclagem de lixo do aterro Industry Indústria de construção American Industry Ícones da fábrica Industrial Bulding Ícones grátis da indústria Ilustração industrial do aterro Conjuntos de ícones da indústria do petróleo Ícones grátis da indústria Vetores de máquinas industriais Ícones da indústria da pilha de fumaça Ícone da Indústria de Fábrica Ícones da linha da indústria do petróleo Vetor da Indústria de Pilha de Fumo Ilustração vetorial da indústria Ilustração industrial do aterro Vetores de feixe de aço industrial Ilustração da fábrica industrial Ilustração industrial do vetor Smokestacks Ilustração industrial gratuita Indústria de laço e tecido Conjunto de ícones industriais Banners da Indústria Metalúrgica Ícones de aviso da indústria Ícones da Indústria Agrícola Ícones de vetores industriais Smokestack de plantas industriais de vetores Ícone de Fábrica e Indústrias Ícones da indústria espacial Flat Industrial Pollution Ícone da indústria do petróleo Ícone da indústria do cinema gratuito Desenhos da indústria de tecidos Barris de vetores industriais Ícones de vetor de construção industrial grátis Vector Industrial Grátis Livre Linear Indústria Ilustração Edifício industrial com fogão de fumo Indústria isenta de óleo ícones do vetor Ilustração industrial livre da paisagem da cidade industrial Ícones de desenho de vetor de óleo e industrial Paisagem industrial com ilustração vetorial da pilha de fumaça Máquina de garra industrial e vetores de guindaste Vetor livre de fábrica e indústria do ícone da linha Ilustração da ilustração do Doodle da pilha de fumo da zona industrial Molde de fábrica de tubos industriais Smokestack Industrial Anterior 1 2 3 50 51 Próximo → Nossa Rede Brusheezy Vecteezy Videezy Themezy Sobre Sobre Equipe Blogue Contato Links Ofertas Anunciantes Apoio DMCA Idiomas English Español Português Mais... English Español Português Deutsch Français Nederlands Svenska © 2018 Eezy Inc. Todos os direitos reservados &bullet. Terms of Use Termos de Privacidade Only Hours Left! Summer Sale: Get 3 Months of Unlimited Premium Graphics for only $19. Hurry! Ends in 02 : 04 : 47 Get This Dealhttp://www.i1color.com/
  Soluções de calibração profissional i1. X-Rite Sobre Meu X-Rite Localizador de parceiro Blog Brasil - Português Produtos Principais produtos ci64 MetaVue™ Family eXact Ci7860 SpectraLight QC IntelliTrax2 MA-T Family Color iQC ColorCert Suite Total Appearance Capture i1 Família Produtos > Categorias de Produtos Espectrofotômetros portáteis Instrumentos de bancada Densitômetros Soluções de medição ... ; Soluções industriais Indústria de impressão e embalagem Setor automotivo Setor de plásticos Indústria de revestimentos Indústria têxtil Tintas para varejo Fotografia Produção cinematográfica Indústria de papel Indústria de Design Outros setores Todos os setores > Produtos fora de linha - Encontre sua atualização Promoções vigentes Soluções do setor Indústria de impressão e embalagem Setor automotivo Setor de plásticos Indústria de revestimentos Indústria têxtil Fotografia Produção cinematográfica CACHE

Soluções de calibração profissional i1. X-Rite Sobre Meu X-Rite Localizador de parceiro Blog Brasil - Português Produtos Principais produtos ci64 MetaVue™ Family eXact Ci7860 SpectraLight QC IntelliTrax2 MA-T Family Color iQC ColorCert Suite Total Appearance Capture i1 Família Produtos > Categorias de Produtos Espectrofotômetros portáteis Instrumentos de bancada Densitômetros Soluções de medição de cores em linha Soluções de leitura de barra de cores Software de garantia da qualidade e formulação Padrões de cores digitais Soluções de calibração Soluções de iluminação Ferramentas de avaliação visual Aparência Serviços Aplicativos móveis Peças e Acessórios Todas as categorias > Soluções industriais Indústria de impressão e embalagem Setor automotivo Setor de plásticos Indústria de revestimentos Indústria têxtil Tintas para varejo Fotografia Produção cinematográfica Indústria de papel Indústria de Design Outros setores Todos os setores > Produtos fora de linha - Encontre sua atualização Promoções vigentes Soluções do setor Indústria de impressão e embalagem Setor automotivo Setor de plásticos Indústria de revestimentos Indústria têxtil Fotografia Produção cinematográfica Tintas para varejo Indústria de papel Indústria de Design Outros setores Atendimento e suporte Downloads Suporte do produto Serviços oferecidos Conserto ou certificação Registro do produto Produtos fora de linha - Encontre sua atualização Aprendizagem Ofertas de treinamento Webinars Estudo de caso Whitepapers Feiras comerciais e eventos Glossário sobre cores Outros recursos Contato Produtos Back Principais produtos Back ci64 MetaVue™ Family eXact Ci7860 SpectraLight QC IntelliTrax2 MA-T Family Color iQC ColorCert Suite Total Appearance Capture i1 Família Produtos > Category Back Espectrofotômetros portáteis Instrumentos de bancada Densitômetros Soluções de medição de cores em linha Soluções de leitura de barra de cores Software de garantia da qualidade e formulação Padrões de cores digitais Soluções de calibração Soluções de iluminação Ferramentas de avaliação visual Aparência Serviços Aplicativos móveis Peças e Acessórios Todas as categorias > Por setor Back Indústria de impressão e embalagem Setor automotivo Setor de plásticos Indústria de revestimentos Indústria têxtil Tintas para varejo Fotografia Produção cinematográfica Indústria de papel Indústria de Design Outros setores Todos os setores > Todas fora de linha Promotions Soluções do setor Back Indústria de impressão e embalagem Setor automotivo Setor de plásticos Indústria de revestimentos Indústria têxtil Fotografia Produção cinematográfica Tintas para varejo Indústria de papel Indústria de Design Outros setores Atendimento e suporte Back Downloads Suporte do produto Serviços oferecidos Conserto ou certificação Registro do produto Produtos fora de linha - Encontre sua atualização Aprendizagem Back Ofertas de treinamento Webinars Estudo de caso Whitepapers Feiras comerciais e eventos Glossário sobre cores Outros recursos Contato Brasil - Português Search Soluções de gerenciamento de cores Categorias Soluções de calibração i1 Família Compartilhar Que solução X-Rite melhor atende suas necessidades? Fale com um especialista. Que solução X-Rite melhor atende suas necessidades? Fale com um especialista. +55 11 99323-9109 +55 11 99323-9109 +55 11 99323-9109 +55 11 99323-9109 i1 Família Os perfeccionistas da cor e profissionais de imagem sabem que os dispositivos e sistemas calibrados e com perfis perfeitamente criados são uma parte essencial de um fluxo de trabalho eficiente, bem sucedido e criativo. O que você captura em sua câmera. vê em seu monitor, projetor ou dispositivo móvel. exibe em suas provas, impressões ou compartilha on-line precisa combinar ou você nunca ficará contente com o resultado. Conte com a família de soluções de gerenciamento de cores i1 da X-Rite para obter o mais alto nível de precisão de cor da indústria. i1Basic Pro 2 O i1Basic Pro 2 é uma solução padrão da indústria com preço acessível que oferece medição de cor espectral profissional incluindo criação de perfil de tela e projetor, além de garantia de qualidade de impressão. Ver detalhes i1Display Pro O i1Display Pro é a combinação perfeita de precisão de cor inigualável, velocidade e opções de controle para atender aos mais altos níveis de precisão de cor em tela, incluindo dispositivos móveis e projetores. Ver detalhes i1iO A mesa de digitalização automatizada i1iO da X-Rite oferece leitora de gráficos de teste que deixa suas mãos livres e permite a criação de perfis de cor automatizados em uma variedade de substratos com redução do risco de erros de medição de cor. Ver detalhes i1iSis 2 O leitor de gráfico automatizado A4/Carta i1iSis 2 é o instrumento ideal para agilizar e automatizar a criação de perfis de impressoras, e agora é compatível com os padrões de medição M1. Ver detalhes i1Photo Pro 2 Use o i1Photo 2 para criar de forma rápida e fácil perfis personalizados de câmera, monitor, projetor, scanner e impressora RGB, garantindo que as cores que você captura, visualiza e imprime são verdadeiras. Ver detalhes i1Publish Com o i1Publish, crie de maneira rápida e fácil perfis personalizados para câmeras, monitores, projetores digitais, scanners e impressoras, assegurando a precisão das cores da captura à saída. Ver detalhes i1Publish Pro 2 O i1Publish Pro 2 é um conjunto exclusivo de ferramentas de gerenciamento de cores profissionais que garante calibração e criação de perfis consistentes em todos os modos de exibição e saída de impressão. Ver detalhes i1Publish Pro 2 Upgrade Atualize sua solução de gerenciamento de cores i1 da X-Rite (ou GretagMacbeth) para a funcionalidade completa do i1Publish Pro 2. Ver detalhes i1Publish Upgrade Atualize sua solução i1Match, ProfileMaker ou MonacoPROFILER para a funcionalidade completa do i1Publish. Acrescente um espectrofotômetro i1Pro 2 para aproveitar mais recursos. Ver detalhes i1Studio O novo i1Studio da X-Rite é uma solução que aborda do início ao fim o gerenciamento de cores para perfeccionistas da cor procurando por resultados profissionais. Suas impressões corresponderão sua visão de modo mais perfeito do que jamais imaginou ser possível. Ver detalhes Whitepapers Webinars Estudo de caso Dúvidas? Precisa de um orçamento? Contato . +55 11 99323-9109 Encontrar produtos Encontrar produtos Principais produtos Por categoria Por setor Encontre a sua atualização Nossas marcas Nossas marcas X-Rite Pantone Munsell Suporte e serviços Suporte e serviços Suporte do produto Serviços oferecidos Registro do produto Produtos fora de linha Outros recursos Outros recursos Desafio das cores on-line da X-Rite Glossário Blog O que é um espectrofotômetro? Aprendizagem Aprendizagem Treinamento Estudo de caso eLearning Whitepapers Brasil Português Entre em contato conosco Política de privacidade Termos de uso Fechar X Gateway Global Selecione o idioma desejado English Français Deutsch Italiano 日本語 Português Español 简体中文 Selecione seu idioma Estados Unidos Brasil Canadá França Alemanha Japão Itália Espanha Suíça Reino Unido América do Norte Europa México, América Central e do Sul Ásia-Pacífico Oriente Médio / África China Select your Location Fechar Xhttp://www.comciencia.br
  _comciência - _revista de jornalismo científico do Labjor Dossiê Indústria 4.0 (fev/2018) _comciência Pesquisar Menu principal Pular para o conteúdo Home Dossiês Quem somos Notícias Especiais Contato Pesquisar por: índice , _dossiê 195 Clique aqui para ler todo conteúdo do Dossiê Indústria 4.0 artigo , _dossiê 195 Quarta revolução industrial – Adaptar-se à nova tecnologia ou perecer (mas é isso mesmo?) ... _comciência - _revista de jornalismo científico do Labjor Dossiê Indústria 4.0 (fev/2018 ... Contato Pesquisar por: índice , _dossiê 195 Clique aqui para ler todo conteúdo do Dossiê Indústria 4.0 ... a indústria resenha , _dossiê 195 Complexidade econômica, de Paulo Gala editorial , _dossiê 195 ... entrevista , _dossiê 195 Política governamental e modernização do ensino são essenciais para a indústria 4.0 ... . Continue lendo Política governamental e modernização do ensino são essenciais para a indústria 4.0 CACHE

_comciência - _revista de jornalismo científico do Labjor Dossiê Indústria 4.0 (fev/2018) _comciência Pesquisar Menu principal Pular para o conteúdo Home Dossiês Quem somos Notícias Especiais Contato Pesquisar por: índice , _dossiê 195 Clique aqui para ler todo conteúdo do Dossiê Indústria 4.0 artigo , _dossiê 195 Quarta revolução industrial – Adaptar-se à nova tecnologia ou perecer (mas é isso mesmo?) artigo , _dossiê 195 Revolução tecnológica, automação e vigilância artigo , _dossiê 195 Blockchain: além da bolha do Bitcoin artigo , _dossiê 195 Por uma política pró-competitividade para a indústria resenha , _dossiê 195 Complexidade econômica, de Paulo Gala editorial , _dossiê 195 A revolução das máquinas 8 de Fevereiro de 2018 comciencia Por Carlos Vogt O que sabemos sim é que a interação, cada vez maior e mais intensa, do homem com a máquina, da máquina com o homem e da máquina com a máquina, criará, como está criando, novos tipos de intersubjetividade, possibilitando novas formas de emoção e de sensação que também desconhecemos e que, por isso, a exemplo dos estados de consciência, não temos como nomear. Continue lendo A revolução das máquinas → Carlos Vogt editorial entrevista , _dossiê 195 Política governamental e modernização do ensino são essenciais para a indústria 4.0 8 de Fevereiro de 2018 comciencia Por Sophia La Banca de Oliveira Francisco Ignácio Giocondo Cesar , professor do Instituto Federal de São Paulo, defende que, para se manter competitivo, o Brasil precisa estabelecer parcerias entre universidades e indústrias e criar políticas de longo prazo. Continue lendo Política governamental e modernização do ensino são essenciais para a indústria 4.0 → ciência e tecnologia Francisco Ignácio Giocondo Cesar indústria 4.0 Instituto Federal de São Paulo quarta revolução industrial Sophia La Banca de Oliveira Sustainable Business Lab reportagem , _dossiê 195 Mudança de paradigma produtivo requer plano de ação entre sistema empresarial e governamental 8 de Fevereiro de 2018 comciencia Por Adilson Roberto Gonçalves, Graciele Almeida de Oliveira e Virginia Vilhena Com essa nova onda de inovações que promete uma integração maior entre os ambientes físico e virtual, indústria, sociedade, negócios e economia, tanto local quanto global, terão que passar por grandes alterações de maneira a fomentar a inovação para a integração de sistemas e inteligência nos processos, produtos e serviços. De startups a grandes multinacionais, todas as empresas correm o risco de serem tragadas e eliminadas do mercado caso não invistam nessa nova proposta de produção, emergente e irreversível. Continue lendo Mudança de paradigma produtivo requer plano de ação entre sistema empresarial e governamental → Adilson Roberto Gonçalves Associação Brasileira de Internet Industrial Graciele Almeida de Oliveira indústria 4.0 inteligência artificial internet das coisas IoT manufatura aditiva Mariano Francisco Laplane Pollux produção inteligente realidade aumentada Startup Virginia Vilhena reportagem , _dossiê 195 Agtechs: tecnologias para agricultura inspiram novos mercados 8 de Fevereiro de 2018 comciencia Por Paula Drummond de Castro e Maria Beatriz Machado Bonacelli Ecossistema de inovação em desenvolvimento abre terreno fértil para as empresas de tecnologia aplicada ao agronegócio, porém falta de estrutura, como conectividade no campo, ainda é uma barreira. Continue lendo Agtechs: tecnologias para agricultura inspiram novos mercados → A quarta revolução industrial agronegócio AgroTICs Agtechs Maria Beatriz Machado Bonacelli Paula Drummond de Castro produção agrícola startups startups agro reportagem , _dossiê 195 Manufatura aditiva: primeiras impressões 3D e o futuro da produção camada por camada 8 de Fevereiro de 2018 comciencia Por Eduardo Cruz Moraes e Maria Letícia Bonatelli Seja na área médica ou na aeronáutica, a manufatura aditiva – mais conhecida como impressão 3D – já possibilitou grandes avanços, desde a prototipagem até a fabricação de tecidos orgânicos, e ainda encontra muito espaço para crescer. O domínio dessa tecnologia é de importância estratégica para os países que esperam se inserir na indústria 4.0 Continue lendo Manufatura aditiva: primeiras impressões 3D e o futuro da produção camada por camada → Eduardo Cruz Moraes impressão 3D manufatura aditiva Maria Letícia Bonatelli prototipagem rápida startups reportagem , _dossiê 195 Pensando fora da caixa: robótica avançada 9 de Fevereiro de 2018 comciencia Por Leonardo Fernandes O sistema robotizado de empacotamento de celulares desenvolvido por pesquisadores brasileiros é adotado como padrão nas operações de multinacional. Entretanto, a manufatura avançada no Brasil ainda tem um longo caminho para se consolidar na indústria devido à falta de informação do empresariado. Continue lendo Pensando fora da caixa: robótica avançada → Leonardo Fernandes robótica avançada reportagem , _dossiê 195 Startups para reiniciar e atualizar a indústria na versão 4.0 8 de Fevereiro de 2018 comciencia Por Camila P. Cunha Em um cenário dominado por empresas de baixa intensidade tecnológica e conservadoras, a conexão entre grandes empresas e startups pode fomentar o ecossistema da inovação, reduzindo a inércia tecnológica e preparando o Brasil para competir no mundo da indústria 4.0 Continue lendo Startups para reiniciar e atualizar a indústria na versão 4.0 → A quarta revolução industrial Agência de Inovação Inova big data Camila Cunha cibersegurança computação em nuvem indústria 4.0 internet das coisas IoT Klaus Schwab manufatura aditiva (impressão 3D) realidade aumentada Startup reportagem , _dossiê 195 Em busca da indústria sustentável 9 de Fevereiro de 2018 comciencia Por Andre Gobi A aplicação dos conceitos da indústria 4.0 tentam aumentar a produtividade e diminuir o impacto ambiental Continue lendo Em busca da indústria sustentável → Andre Gobi energia indústria 4.0 poema , _dossiê 195 Receita de metafísica 8 de Fevereiro de 2018 comciencia Por Carlos Vogt Continue lendo Receita de metafísica → Carlos Vogt Poema humor , _dossiê 195 Humor 8 de Fevereiro de 2018 comciencia Por João Garcia humor. João Garcia Navegação por posts 1 2 … 19 Próximo → Especiais Notícia falsa e inadequação das mídias em lidar com ela não são novidade, novidade é a saturação de fake news A volta do cambuci Notícia Maior competição internacional de comunicação científica tem inscrições abertas no Brasil Acompanhe a página da ComCiência no Facebook Siga a ComCiência no Twitter PROGRAMA OXIGÊNIO ComCiência recomenda _revista de jornalismo científico do Labjor Sobre a ComCiência A ComCiência (ISSN 1519-7654) é uma publicação eletrônica que trata de assuntos ligados a todas as áreas das ciências e é produzida pelo Labjor-Unicamp em parceria com a SBPC e com o apoio da Fapesp. Orgulhosamente mantido com WordPresshttp://contabilizei.com.br/contabilidade-online/tabela-nova-aliquota-desoneracao/
  Novas alíquotas desoneração da folha de pagamento | Contabilizei Toggle navigation Contabilizei Quais cidades atendemos Especialidades de atendimento Sobre a empresa Nós na mídia Blog Trabalhe conosco Abrir empresa Escolhendo as atividades Abrir empresa grátis Já tem empresa? Tenho empresa de serviços Tenho empresa de comércio Emissor NF-e Veja como funciona Emissor gratuito NF-e lock_outline Login ... % Indústria Aves, suínos e derivados 1% 1% Indústria Pães e massas 1% 1% Indústria Pescado 1% 1% Indústria Couro e calçados 1% 1,50% Indústria Confecções 1% 2,50% Transportes Transporte aéreo 1% 1,50 ... Comércio Varejista 1% 2,50% Indústria Auto-peças 1% 2,50% Indústria BK mecânico 1% 2,50% Indústria Fabricação de aviões 1% 2,50% Indústria Fabricação de navios 1% 2,50% Indústria Fabricação de ônibus 1% 2,50% Indústria Material elétrico 1% 2,50% Indústria Móveis 1% 2,50% Indústria Plásticos 1% 2,50 CACHE

Novas alíquotas desoneração da folha de pagamento | Contabilizei Toggle navigation Contabilizei Quais cidades atendemos Especialidades de atendimento Sobre a empresa Nós na mídia Blog Trabalhe conosco Abrir empresa Escolhendo as atividades Abrir empresa grátis Já tem empresa? Tenho empresa de serviços Tenho empresa de comércio Emissor NF-e Veja como funciona Emissor gratuito NF-e lock_outline Login Continue seu cadastro Consulte o processo de abertura Acesse o sistema de contabilidade Acesse o emissor gratuito de NF-e Conheça a Contabilizei Desoneração na folha de pagamento Atualizado em 19/04/2017 | Tempo de leitura: 6 min Atualizado para 2017: Novas alíquotas desoneração da folha de pagamento Sobre a Contabilizei: A contabilidade online e inteligente que está ajudando micro e pequenas pequenas empresas de todo o Brasil a economizarem tempo e dinheiro. Saiba mais aqui . Setor Segmento Alíquota anterior (Sobre a Receita) Nova alíquota (Sobre a folha de pagamento) Serviços Call Center 2% 3,00% Serviços Tecnologia da Informação 2% 4,50% Serviços Design Houses 2% 4,50% Serviços Hotéis 2% 4,50% Serviços Suporte técnico informática 2% 4,50% Serviços Empresas jornalísticas 1% 1,50% Indústria Aves, suínos e derivados 1% 1% Indústria Pães e massas 1% 1% Indústria Pescado 1% 1% Indústria Couro e calçados 1% 1,50% Indústria Confecções 1% 2,50% Transportes Transporte aéreo 1% 1,50% Transportes Transporte marítimo, fluvial e naveg apoio 1% 1,50% Transportes Transporte rodoviário coletivo 2% 3,00% Transportes Transporte rodoviário de carga 1% 1,50% Transportes Transporte metroferroviário de passageiros 2% 3,00% Transportes Transporte ferroviário de cargas 1% 1,50% Construção Construção Civil 2% 4,50% Construção Empresas de construção e de obras de infra-estrutura 2% 4,50% Comércio Comércio Varejista 1% 2,50% Indústria Auto-peças 1% 2,50% Indústria BK mecânico 1% 2,50% Indústria Fabricação de aviões 1% 2,50% Indústria Fabricação de navios 1% 2,50% Indústria Fabricação de ônibus 1% 2,50% Indústria Material elétrico 1% 2,50% Indústria Móveis 1% 2,50% Indústria Plásticos 1% 2,50% Indústria Têxtil 1% 2,50% Indústria Brinquedos 1% 2,50% Indústria Manutenção e reparação de aviões 1% 2,50% Indústria Medicamentos e fármacos 1% 2,50% Indústria Núcleo de pó ferromagnético, gabinetes, microfones, alto-falantese outras partes e acessórios de máquinas de escrever e máquinas e aparelhos de escritório. 1% 2,50% Indústria Pedras e rochas ornamentais 1% 2,50% Indústria Bicicletas 1% 2,50% Indústria Cerâmicas 1% 2,50% Indústria Construção metálica 1% 2,50% Indústria Equipamento ferroviário 1% 2,50% Indústria Equipamentos médicos e odontológicos 1% 2,50% Indústria Fabricação de ferramentas 1% 2,50% Indústria Fabricação de forjados de aço 1% 2,50% Indústria Fogões, refrigeradores e lavadoras 1% 2,50% Indústria Instrumentos óticos 1% 2,50% Indústria Papel e celulose 1% 2,50% Indústria Parafusos, porcas e trefilados 1% 2,50% Indústria Pneus e câmaras de ar 1% 2,50% Indústria Tintas e vernizes 1% 2,50% Indústria Vidros 1% 2,50% Indústria Alumínio e suas obras 1% 2,50% Indústria Borracha 1% 2,50% Indústria Cobre e suas obras 1% 2,50% Indústria Manutenção e reparação de embarcações 1% 2,50% Indústria Obras de ferro fundido, ferro ou aço 1% 2,50% Indústria Reatores nucleares, caldeiras, máquinas e instrumentos mecânicos e suas partes 1% 2,50% Transportes Carga, descarga e armazenagem de contêineres 1% 2,50% Sobre o autor Vítor Torres é fundador da Contabilizei (o jeito mais fácil e ecônomico de realizar contabilidade), empreendedor e investidor de startups. Siga pelo Twitter e Facebook .https://ca.wikipedia.org/wiki/Pornografia
  Pornografia - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Pornografia De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Típica il·lustració hentai per a un eroge El terme pornografia [1] (del grec πορνογραφια, pornographia ), o porno en la seva forma abreujada, fa referència a tot aquell material que representa actes sexuals o actes eròtics que tenen la finalitat de provocar l' excitació sexual del receptor. Fresc de ... indústria del sexe més interessant per un interès mercantil de natura mafiosa » [11] (legalment pròxima al ... [ modifica ] Vegeu també: Cinema pornogràfic i Indústria del sexe La invenció del cinema a finals del segle xix va portar l'aparició d'una indústria audiovisual en què la pornografia s'estava fent un lloc ... dissenyar com una indústria multimilionària (amb 11.000 nous títols en DVD cada any a principis del ... contingut de baix cost, va fer que la indústria de la pornografia es fes més petita i menys CACHE

Pornografia - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Pornografia De Viquipèdia Salta a: navegació , cerca Típica il·lustració hentai per a un eroge El terme pornografia [1] (del grec πορνογραφια, pornographia ), o porno en la seva forma abreujada, fa referència a tot aquell material que representa actes sexuals o actes eròtics que tenen la finalitat de provocar l' excitació sexual del receptor. Fresc de les parets d'un lupanar , una mena d'avantpassat dels bordells de l'època romana, a l'antiga Pompeia ( Itàlia ) La pornografia es manifesta a través d'una multitud de plataformes, com animació , cinema , televisió , escultura , fotografia , còmic , videojoc , espectacles , literatura o pintura , i ha aconseguit un gran apogeu en mitjans, com les revistes pornogràfiques , l'àudio ( sexe telefònic ) i últimament internet ( cibersexe ). La pornografia amateur també ha arribat a ser molt popular i es distribueix gratuïtament a través d'internet. La funció social de la pornografia és doncs satisfer les necessitats del gaudiment sexual dels seus consumidors i genera un volum important d'un negoci creixent, especialment a Europa , Japó i els Estats Units d'Amèrica . Un debat sempre d'actualitat és la separació o la frontera entre erotisme i pornografia. En aquest sentit, l'opinió general és que l'explicitat o no de la manifestació relativa al sexe distingeix un concepte de l'altre. [2] Hi ha un corrent de pensament que considera la pornografia com a una nova forma d' art , que té per objecte mostrar la bellesa de la sexualitat humana . Els qui sostenen aquesta opinió assenyalen que moltes formes d'art al principi foren menyspreades, infravalorades o incompreses, com les obres d'art del Postimpresionisme del pintor neerlandès Vincent Van Gogh , a qui mai se li va reconèixer cap mèrit mentre va viure. Manifesten que el món canvia constantment i sempre ha canviat, que canvien els interessos o apareixen nous interessos, i canvia l'art i apareixen noves formes d'art. En els últims anys, el qualificatiu pornogràfic s'ha aplicat en sentit ampli i amb caràcter pejoratiu o de mera desqualificació a un gran nombre de supòsits i situacions. D'aquesta forma es fa servir sovint per titllar qualsevol cosa de contrària a la moral o a l' ètica dominants. Sovint es relaciona amb la prostitució , ja que, en general, va associada a una activitat comercial. [3] Contingut 1 Etimologia 2 Els límits de la definició: Pornografia i erotisme 3 Tipus de pornografia 3.1 Softcore o porno tou 3.2 Mediumcore o porno convencional 3.3 Hardcore o porno dur 3.4 Postporno 4 Camps de representació i canals de difusió 4.1 Literatura 4.2 Art 4.3 Audiovisual 4.4 Revistes i còmics 4.5 Internet 5 Història 5.1 L'antiguitat 5.2 L'Edat Mitjana i el Renaixement 5.3 El segle XVI 5.4 El segle XVII 5.5 El segle XVIII 5.6 El segle XIX 5.7 El segle XX 5.7.1 Era Pre-code (1900-1929) 5.7.2 Era bombshell (1930-1959) 5.7.3 Era sexploitation (1960-1969) 5.7.4 Porno chic (1970-1989) 5.7.5 Pornografia contemporània 6 Legalitat 7 Opinions sobre la pornografia 7.1 Opinions feministes 8 Notes 9 Referències 10 Bibliografia 11 Vegeu també Etimologia [ modifica ] Vegeu també: Prostitució a l'antiga Grècia Una prostituta amb el seu client. Il·lustració en un cílix grec (480 - 470 aC) El terme «pornografia» prové de les paraules gregues πόρνη ( pórnē , prostituta ), γράφειν ( gráphein , gravar, escriure, il·lustrar) i el sufix -ία (- ía , estat de, propietat de, lloc de), tenint per tant el significat de «descripció o il·lustració de les prostitutes o de la prostitució» . [4] No obstant això, cal dir que el terme és d'aparició recent, ja que en l' Antiga Grècia mai es va usar la paraula pornografia. L'ús més antic constatat apareix en la primera dècada del 1800 en França per a referir-se específicament als estudis sobre la prostitució. Actualment, el terme es confon per la seva percepció a través del prisma de les pel·lícules pornogràfiques , que són una representació d'actes sexuals que té com a objectiu excitar sexualment a l'espectador. [5] [6] L' actriu Tiffany Hopkins la defineix com «principalment un objecte d'entreteniment que té per finalitat la masturbació» . [7] Els límits de la definició: Pornografia i erotisme [ modifica ] Vegeu també: Erotisme André Breton va dir: «La pornografia és l'erotisme dels altres» , [8] simplement per a demostrar que el que per a un pot semblar una cosa pornogràfica, pot ser tolerada per un altre i la pot incloure de manera més elegant dins de l'erotisme (això s'aplica a individus, èpoques o civilitzacions ). Aquest terme pot ser considerat com una cosa negativa en el límit tant moral com fluctuant de l'erotisme. Això demostra que la definició de la pornografia es basa principalment en la percepció dels individus, com va dir Marie-Anne Paveau , que qualifica la pornografia com un «cas de recepció, de com es veu o d'imaginació» . [9] Per tant, hi ha una «construcció, per paraules i / o imatges, més o menys sofisticades i per tant una activitat de representació de l'activitat sexual, representació directa i explícita» . [9] D'altra banda, la nuesa és un element essencial de la pornografia, però no és una garantia d'això. la pornografia requereix una recepció basada en l'excitació sexual. Per la seva banda, Michela Marzano va dir que la diferència entre erotisme i la pornografia està en la narració : «L'erotisme és una història - en imatges o paraules - del desig que impulsa un ésser a la trobada de l'altre, la pornografia [...] mai va tenir la intenció d'explicar una història i representa a persones que no reconeixen a si mateixos com a subjectes del seu desig.» [10] — Michela Marzano No només l'erotisme éstà més relacionat amb la narrativa, sinó que també està més relacionat amb l'art que la pornografia. Imatge d'una model eròtica posant de forma suggestiva. Aquests tipus de pornografia s'anomena « pornografia softcore » A partir de la dècada de 1970 i la seva assimilació en la producció de pel·lícules pornogràfiques, la pornografia es va realitzar per mitjà de la contracultura i descrita pels seus oponents com «la indústria del sexe més interessant per un interès mercantil de natura mafiosa » [11] (legalment pròxima al proxenetisme ) per qualsevol expressió de la revolució sexual . Davant d'una significativa asimetria home / dona (actor/espectador, relacions homosexuals ...) s'estableix un apropament de la pornografia amb la prostitució, no tan sols en les formes de representacions femenines, sinó també com una manera d'explotació econòmica i física del cos femení. Això fa que sigui possible diferenciar més clarament les àrees de conducta sexual , de l'erotisme i de la pornografia. De la mateixa manera, certes persones accepten fora d'una lògica sexual la representació de les parts íntimes de l' ésser humà , com els naturistes , però no poden acceptar la representació realista de l'acte sexual per raons molt diferents, que van des del pudor fins a l'associació de l'acte sexual com una cosa vergonyosa o bestial que tendeix a disminuir la dignitat de l'home (argument que pot ser contrarestat amb el fet l'acte de menjar també el compartim amb els animals i que és elevat a la categoria d'art (la gastronomia ), contraargument del que un pot oposar-se a la defecació que compartim amb els animals i que no posem en pràctica en públic). Per altres, no és l'acte que és una vergonya, sino que ho és el fet de mostrar-se i lliurar-se al desig d'altres, negant així la seva pròpia dignitat humana (es redueix a un mitjà de satisfacció ). En aquests casos, la pornografia és sinònim tant de vulgaritat com d'obscenitat. Tipus de pornografia [ modifica ] Nu artístic en un estudi ( pornografia softcore ) Cunnilingus lèsbic en un espectacle pornografic ( pornografia hardcore ) Encara que poden realitzar-se diverses classificacions segons els participants, la temàtica o les postures, una forma molt estesa d'agrupar els gèneres pornogràfics és de menys a més explicitat (ja siguin les postures de la posa o les accions representades). D'aquesta manera estarien: Softcore o porno tou [ modifica ] Article principal: Softcore És el gènere pornogràfic en el qual les escenes de sexe no es mostren de manera explícita. En el cinema i la televisió, en particular, no inclou primers plans de genitals (ni masculins ni femenins) ni tampoc mostra en detall penetracions ni fel·lacions . Els actors o models solen tapar una part dels seus cossos. Aquest gènere l'han practicat i practiquen moltes dones i homes més o menys famosos, com Demi Moore en la pel·lícula Striptease . També s'empra en la publicitat , encara que aquest ús ha estat criticat per organitzacions feministes. Mediumcore o porno convencional [ modifica ] És aquella on els models ensenyen la totalitat del cos en postures més o menys provocatives. Les famoses revistes Playboy o Penthouse són potser els exemples més coneguts d'aquest tipus de pornografia. Hardcore o porno dur [ modifica ] Article principal: Pornografia dura És el gènere pornogràfic més extrem, doncs mostra explícitament l'acte sexual, ja sigui vaginal, anal o oral , o amb aparells o qualsevol altre tipus d'utensilis. Aquest tipus de pornografia se subdivideix segons l'orientació sexual: heterosexual , homosexual (masculí o femení) i bisexual . Les primeres pel·lícules pornogràfiques i la gran majoria de les pel·lícules actuals són heterosexuals. les pel·lícules homosexuals són les segones més venudes i produïdes. Existeix també la variant del gènere transsexual i la zoofilia (actes sexuals amb animals). Postporno [ modifica ] Article principal: Postporno El postporno o posporno busca deliberadament subvertir les regles del porno tradicional (i, amb això, dels models de sexualitat que el sustenten), servint de medi per a l'articulació d'altres sexualitats possibles, alienes als cànons hegemònics. [12] El concepte «postporno» va ser introduït pel fotògraf eròtic Wink van Kempen i popularitzat per l' activista , treballadora sexual i artista Annie Sprinkle . Es va desenvolupar en la dècada dels 90 als Estats Units d'Amèrica i Canadà , connectat amb l'activisme queer i el postfeminisme . [13] Va sorgir com un nou estatut de la representació sexual: a través d'una desconstrucció de la heteronormativitat i naturalització, Sprinkle ens va fer pensar en el sexe com una categoria oberta per a l'ús i apropiació del plaer més enllà del marc de victimització de la censura i el tabú. El moviment es troba actualment actiu i resulta correspondre amb un ambient creatiu i revolucionari que ens crida a reflexionar sobre el que és una imatge pornogràfica, el que és el gènere , i tot el que, en definitiva, es planteja l'anomenat transfeminisme . [14] [15] És tasca de la postpornografía fer que altres sexualitats i altres pràctiques sexuals saltin al panorama públic. el seu discurs crític revisa la història del porno des del postfeminisme i les lluites homosexuals per a guanyar un espai de representació i consum de la sexualitat i permetre la visibilització d'allò altre, abans absent en la pornografia. El postporno, comprès com a representació pròpia del moviment queer, alberga en el seu centre dinàmiques de concedir concedir poder a un col·lectiu desfavorit, en estreta relació amb estratègies d'apropiació. és presa de poder en si mateix, però també representació de apropiacions possibles i creador per tant de realitats dissidents del discurs normatiu. [16] Camps de representació i canals de difusió [ modifica ] Trobem representacions d'actes sexuals en la majoria de les societats humanes des de temps prehistòrics . Les funcions d'aquestes representacions són encara poc conegudes i sovint s'associen aquestes escenes amb els ritus de fertilitat des de l'antiguitat fins a l' Edat Mitjana (no obstant això segueix sent una hipòtesi ). Un maithuna d'un dels temples de Khajuraho Segons les societats , la representació de la sexualitat està subjecta a normes diferents que sovint estan vinculades a les definicions que es donen a la sexualitat. les famoses escultures eròtiques dels temples de Khajuraho a l' Índia , que s'integren en una arquitectura religiosa , no tenen el mateix rang que les fotografies pornogràfiques venudes «sota el taulell» en les ciutats occidentals de segle xix . La mateixa definició de pornografia canvia d'acord amb les societats. Per exemple, les escultures medievals (incloent les de les catedrals) representen escenes que actualment poden semblar obscenes, sens dubte tenien altres significats en aquella època. La representació pornogràfica també està estretament relacionada amb les tècniques artístiques, literàries o d'altre tipus. Les novel·les del Marquès de Sade són part de la tradició literària francesa del segle xviii que constitueixen alhora una obra mestra i extrema. Els gravats que els acompanyen evolucionen junt amb les tècniques gràfiques de l'època que sovint són molt innovadores des del punt de vista formal. Avui en dia, la pornografia és un repte de debat social, sobretot perque els mitjans tècnics de reproducció (en paraules de Walter Benjamin ), com la fotografia, cinema, vídeo, internet..., fan que aquestes imatges arribin a una audiència gairebé universal. El realisme de la imatge fotogràfica o cinematogràfica també ha canviat la nostra percepció de la pornografia. mentre que qualsevol representació literària o artística fins llavors es feia a partir de la imaginació de l' escriptor , pintor o escultor , la fotografia, ja sigui d'una escena real o manipulada artificialment, ens mostra una cosa que ha existit i que, sens dubte, en realitat es va dur a terme (veure les anàlisis de Roland Barthes en La cambra clara ). [17] Aquesta nova forma de pornografia sense cap dubte té una fascinació única que no tan sols explica l'àmplia difusió d'aquestes imatges, sinó també genera debats al voltant seu. La vida de les actrius pornogràfiques (amb molta menys freqüència actors) es troba al centre dels debats: Elles tenen restriccions? Ho fan només pels diners? És una feina com qualsevol altre? . mentre que els models potencials dels famosos gravats japonesos o escultures eròtiques hindús desperten menys interès. Literatura [ modifica ] Vegeu també: Literatura eròtica Primera pàgina de Justine , del Marquès de Sade El sexe i l'erotisme van acompanyar el naixement de la literatura . la sexualitat i les seves manifestacions directes o indirectes són una part integral de la literatura i no es limita a determinat gènere eròtic o pornogràfic i, com a tal, existeixen i cobreixen històries (reals o de ficció) de relacions humanes i que té la intenció de despertar la libido del lector. [18] Es presenta amb la forma de novel·les , contes , memòries , poesia o manuals de sexe. Un fet comú del gènere són les fantasies sexuals sobre temes com la prostitució, orgies, homosexualitat, sadomasoquisme i molts altres temes tabús i fetitxes, que poden ser expressades en un llenguatge més o menys explícit. Igual que la resta de la literatura fins a la invenció de l' imprenta , el seu moviment estava restringit a un grup molt limitat de lectors. A partir del segle xv , amb l'imprenta, va començar a acostar-se al públic, tot i que l' alfabetització era encara minoritària, tenint forma de censura i restriccions legals per a la publicació d'obres obscenes. [19] això va fer que gran part del material fos publicat de manera clandestina. [20] Per a la consolidació de la novel·la pornogràfica i la diversificació dels seus contextos formals va tenir un paper decisiu l'aparició de la ficció llibertina del segle xviii , que té el seu màxim exponent en el Marquès de Sade [21] i la novel·la Fanny Hill , de John Cleland , considerada la primera novel·la pornogràfica. [22] Art [ modifica ] Vegeu també: Art eròtic Escena que mostra una relació sexual en un temple hindú de Thirumayam En l' art paleolític ja es registren pintures rupestres i figures amb característiques sexuals exagerades, com el cas de les Venus paleolítiques , que suggereixen un acte sexual i que podrien ser les estàtues pornogràfiques més antigues. [23] Gairebé totes les civilitzacions representen escenes de naturalesa sexual associades amb les forces sobrenaturals i que es van integrar en el seu sistema religiós, amb el significat espiritual específic en religions com l' hinduisme , el budisme o el taoisme . [24] o com els antics grecs i romans, que van produir grans obres d'art i decoració eròtica integrada en gran mesura amb les seves creences religioses i pràctiques culturals. [25] Audiovisual [ modifica ] Vegeu també: Cinema pornogràfic i Indústria del sexe La invenció del cinema a finals del segle xix va portar l'aparició d'una indústria audiovisual en què la pornografia s'estava fent un lloc, encara que va ser considerada obscena i es va intentar de suprimir-la, reduint-la durant molt de temps a una distribució marginal i a la projecció en les llars , clubs privats i clubs nocturns . En la dècada de 1970 es va començar a regularitzar la seva distribució amb l'establiment de sales X . En la dècada de 1980 , la pornografia va aconseguir una àmplia distribució gràcies al vídeo . L'auge d' internet a finals de la dècada de 1990 i principis del 2000 va canviar la forma en què la pornografia, i en particular la pornografia audiovisual, es distribuïa, evadint la censura que alguns règims establien a la difusió de la pornografia. A finals del segle xx , el cinema pornogràfic es va dissenyar com una indústria multimilionària (amb 11.000 nous títols en DVD cada any a principis del segle xxi ) [26] amb pel·lícules distribuïdes a través de la venda o lloguer de DVD, per internet, per canals de pagament per a adults per satèl·lit o per cable, i en sales d'adults. Però des de 2012 , l'àmplia oferta de continguts pirates en internet, així com la competència de diverses pàgines web amb contingut de baix cost, va fer que la indústria de la pornografia es fes més petita i menys rendible. [27] [28] Els actors de pel·lícules pornogràfiques han de ser majors d'edat (18 anys, en general). En molts països, com els Estats Units d'Amèrica , s'han impossat restriccions a les companyies, que obliguen als actors a sotmetre's a exàmens mèdics regulars per a detectar malalties de transmissió sexual , especialment la SIDA . En els Estats Units d'Amèrica hi ha una xarxa de sales específiques per a totes les pel·lícules que mostren la regió púbica, que és el límit establert per la seva legislació per a etiquetar una pel·lícula com pornogràfica. Revistes i còmics [ modifica ] Vegeu també: Revista pornogràfica i Còmic eròtic Un home llegint una revista pornogràfica Tradicionalment, la forma més estesa de la pornografia són les revistes amb fotografies que retraten les dones que desenvolupen actes sexuals de forma explícita, com la masturbació, relacions lèsbiques o heterosexuals, mentre que les imatges dels actes homosexuals entre els homes es limiten a les publicacions dirigides a la comunitat homosexual. És un mercat que malgrat la competència d'internet té centenars de publicacions a tot el món, amb revistes conegudes com Playboy , Penthouse , Hustler , Private i moltes altres. També té un notable èxit comercial els còmics pornogràfics, amb autors gràfics de països com Itàlia i Japó que tenen un ampli reconeixement, com és el cas dels italians Guido Crepax , Milo Manara o Giovanna Casotto . Internet [ modifica ] Vegeu també: Pornografia en internet En anys recents, la producció mundial de pornografia s'ha vist durament afectada pel problema de les còpies no autoritzades en internet, que han posat el porno a l'abast de molts a un cost extremadament reduït. En llocs de serveis d'allotjament de vídeo (com YouPorn i RedTube ), serveis d'allotjament de fitxers (com RapidShare i Mega ), xarxes p2p (com BitTorrent i MLDonkey ) i altres llocs, els usuaris poden veure o descarregar tot tipus de vídeos pornogràfics, des de petits fragments de 10 minuts de durada fins a pel·lícules completes d'1 hora o més, de forma completament gratuïta, el que ha ocasionat enormes pèrdues financeres a la indústria del sexe . Dues noies de RedTube a l'entrada de l' 11è Venus Berlín (19 d'octubre de 2007) Als Estats Units d'Amèrica, el principal productor mundial de pornografia, les principals empreses han registrat descensos en els seus guanys d'entre el 25% i el 40%. A finals del 2010 , corrien rumors de que els estudis més importants s'havien vist obligats a acomiadar nombrosos actors i actrius i a disminuir la seva producció, mentre que els estudis més petits havien desaparegut. En Europa la situació sembla ser semblant. En Amèrica Llatina , les còpies no autoritzades d'aquests materials ha tingut efectes significatius al Brasil i l' Argentina , els dos principals països productors del gènere a la regió. En el primer, l'empresa Brasileirinhas va admetre en el 2008 que les vendes havien caigut considerablement, tot i que sense esmentar números, mentre que 100% Vídeo , la principal cadena de videoclubs del país, va decidir retirar els DVD pornos de les seves prestatgeries a causa de l'escassetat de demanda dels clients. A l' Argentina , en tant, de les dues empreses productores que existien el 2009 , una va cessar les seves activitats i l'altra es troba a punt de tancar. Existeixen també altres motius, a banda de les còpies no autoritzades, que han provocat la crisi de la indústria pornogràfica: d'una banda, la proliferació de petits productors, « freelance » en alguns casos, i els enregistraments de particulars , amb escàs o cap ànim de lucre, penjades a internet. Tots dos casos estan relacionats amb les facilitats d'enregistrament, edició i distribució que permeten els mitjans digitals. [Nota 1] Història [ modifica ] Vegeu també: Història de les representacions eròtiques La pornografia i les representacions eròtiques es remunten a l'antiguitat de la civilització, a temps tan antics i primitius de la història humana com l'era del Paleolític . [29] El concepte modern de la pornografia, que preval en els nostres dies, es defineix a partir de la comercialització massiva de material eròtic al segle xix durant el període de l' Època Victoriana , abandonant el seu caràcter eròtic-artístic i augmentant la seva distribució a partir de la producció en massa que va definir la Segona revolució industrial . [30] La pornografia moderna aconsegueix la seva major presència a partir de la Revolució sexual ( Edat d'Or del porno ) durant els anys 1970 , fins a l'actualitat. [31] L'antiguitat [ modifica ] Venus de Willendorf ( c. 25.000 aC) En la societat primitiva de l' homo sapiens nòmada , pertanyent al període Paleolític, es desenvolupa el pensament màgic i les bases empíriques com fonaments de les religions primitives , basant el creacionisme humà en el qual s'observava de les capacitats reproductives animals. [29] [32] En les tribus primitives s'estableix el culte totèmic cap a les estructures anatòmiques dedicades a la procreació. el culte cap a l' úter (objecte de culte per la seva capacitat de retenir al fetus i el seu enllumenament ) i el culte fàl·lic (considerat com «dipositant de vida»). [33] [34] Basant-se en els cultes antics, s'assumeix que les figures paleolítiques de Venus , com la Venus de Willendorf , evoquen l'admiració humana pels genitals , la maternitat , la fertilitat i l'erotisme, a través de les mamelles i natges de proporcions exagerades, amb una possible intenció de representar pornografia. [29] [35] Una il·lustració del Kama Sutra En les cultures clàssiques de l'Índia es sobreentenien les virtuts de la sexualitat en les seves diverses formes, com el matrimoni , la masturbació , el sexe grupal , la poligàmia i l' homosexualitat . [36] [37] S'entenia que el sexe, especialment en filosofies com el Tantra , era part de la divinitat natural humana i, de vegades, representava un camí cap a la il·luminació espiritual ( maithuna ). [36] [38] D'acord a les visions religioses de l' hinduisme , el budisme i el jainisme , gran part de les pràctiques religioses i filosofies espirituals magnificaven la importància de l'activitat sexual a través de pràctiques i relats amb forts tints eròtics. com l' Ashvamedha Yajna del Rigveda . [39] [40] El Kama Sutra , de Vātsyāyana ( c. 400-200 aC), és l' epítom de la sexualitat de l'Índia antiga, un llibre que descriu les pràctiques sexuals que es consideraven ideals per a una parella heterosexual en matrimoni. [36] [41] La societat de l'Índia antiga estava acostumada a la sexualitat i al nudisme , al grau de plasmar-ho en gran part de l'art sagrat que adornava els centres cerimonials. [36] [39] En els relleus exteriors que adornen Khajuraho és possible observar diferents representacions sexuals que representen la sexualitat humana i la sexualitat entre deïtats. Els poemes èpics del Ramayana i el Mahabharata ( c. 1500 aC) contenien diverses al·lusions eròtiques i tots dos van ser determinants en la construcció de les societats sexualitzades de l'Orient antic, influint directament en les polítiques i morals sexuals de la cultura japonesa , la cultura xinesa i les cultures tibetanes . [36] [42] A la Xina , els primers manuals sexuals i poemes eròtics daten del 200 aC, basats en les visions teològiques sobre la complementació de gèneres i fortament influenciats pels textos de la cultura índia, així mateix, apareixen les representacions gràfiques del sexe en l'art popular tradicional en la pintura i en la ceràmica . [43] [44] Escena sexual entre un jove i una hetaira . Detall d'una enòcoa àtica de figures vermelles (c. 430 aC ). Altes Museum , Berlín Les societats clàssiques de l' Antiga Grècia i l'antic Imperi Romà van adoptar a la sexualitat humana com a base de l'expressió artística. En l' art Clàssic es reprèn una forta fixació artística-estètica per la representació dels éssers mitològics i la representació del cos humà, on el cos femení representava els atributs de la bellesa i la fertilitat, i el cos masculí representava els atributs de la força i la virilitat . [45] Dins de la mitologia grega figuraven deïtats i relats que s'introduïen a la «sexualitat divina» i que recorrien a temes com la poligàmia, l'homosexualitat, la pederàstia , l' abús sexual , les relacions amo- esclau , el sexe grupal, el transgènere , la intersexualitat i la zoofília . [45] [46] En l'art clàssic era sovint falocèntric, posicionant als genitals masculins com a forma central de les arts plàstiques (pintura, escultura, ceràmica i mosaic ) en una intenció probablement pornogràfica. [33] La representació d'escenes sexuals era habitual en l'art popular de l'Imperi Romà, les visions sobre la sexualitat s'acostaven moralment a les visions de la Grècia Clàssica. Una dels exemples més clars de la moral sexual de l'antic Imperi Romà són els detalls dels frescos dels lupanars de Pompeia , on es poden apreciar escenes amb actes de naturalesa sexual que inclouen formes del sexe grupal, el sexe femení-femení , el cunnilingus i el sexe anal masculí. Altres exemples clars són els detalls homoeròtics de la Copa Warren ( c. segle i ) i la tradició romana del fascinus . [47] [48] Dins de la literatura eròtica clàssica destaquen obres com Erothikos de Plutarc , Thesmophoriazusae d' Aristòfanes , Satyrikon de Petroni , i els Priapeia . a més d'autors com: Estrató de Sardes , Safo de Lesbos , Automedon , Filòdem de Gadara , Marcus Argentarius , Gai Valeri Catul , Properci , Tibul , Ovidi , Marc Valeri Marcial i Juvenal . [47] L'Edat Mitjana i el Renaixement [ modifica ] En l' Edat Mitjana , amb la dominació del cristianisme , s'entenia a la pornografia com una forma de luxúria i, per tant, com un pecat mortal. la masturbació, la fornicació, la sodomia , l' adulteri i la prostitució eren considerades ofenses «criminals» o «antinaturals» que eren corregides per la Inquisició amb els càstigs religiosos, i fins i tot amb la tortura i la mort . [49] El Crist de la Minerva de Santa Maria sopra Minerva , Roma ( 1521 ), de Miquel Àngel L'art a la Edat Mitjana es va definir en l'estil teocèntric , a través d'al·lusions religioses de passatges bíblics i ofrenes que exaltaven la perfecció divina, de manera que la nuesa i el sexe eren incompatibles amb les imatges religioses. [50] La literatura eròtica apareix, sota controvèrsia, en els últims segles de l'Edat Mitjana en obres com Decameró ( 1353 ) de Giovanni Boccaccio , introduint la ficció eròtica en els períodes postclàssics, a més de Facetiae ( segle xv ) de Gian Francesco Poggio Bracciolini i Història de Duobus Amantibus ( 1444 ) de Pius II . Amb l'oblit d'alguns textos explícits de Roman de Renart i de François Villon ( 1431 - 1463 ), alguns veuen en François Rabelais un pioner de la pornografia moderna. Pantagruel , entre altres llibres, va estar condemnat per La Sorbona en 1533 com un llibre «obscé». Però aquesta acusació era probablement menys per l'obscenitat del llibre que pel seu esperit general (que pot ser anomenat carnavalesc ), molt lluny dels ensenyaments de l' Església . L'obra de Rabelais també reflecteix una mentalitat en la qual la sexualitat encara formava plenament part de la vida humana i no era considerada com un tema tabú , prohibit en la representació i en la parla comuna. En aquest moment, una categoria «pornografia» en realitat era desconeguda, i l'acusació d'obscenitat era molt més pel comportament que per les representacions (escrites o gràfiques). Les guerres de religió que es van produir en Europa i el moviment de la Contrareforma , van modificar profundament la moral de l'època: d'una banda, la devaluació de la «carn» en el context de religiositat exacerbada serà general entre els segles XVI i XVII, mentre que l'Església tractarà de controlar el comportament més íntim dels seus seguidors (a través de la confessió en particular). És també en aquest moment que neixen com a reacció els textos llibertins , [Nota 2] com a part de la modernitat, i s'oposen a la naturalesa de la veritat en les doctrines religioses i els dogmes . Si les representacions pornogràfiques no són vistes com a una prioritat, són les víctimes d'aquest clima general de « puritanisme » (en el sentit habitual del terme) que es va establir a Europa: és llavors quan es pinten les fulles de vinya en els frescos de Miquel Àngel al Vaticà . Va ser en l'època de la Reforma i la Contrareforma que apareix en Occident la distinció entre el que seria «eròtic» (el nu artístic, per exemple) i el que seria «pornogràfic», és a dir, il·legal i condemnat a la clandestinitat (malgrat que aquestes no són les paraules que s'usen en aquest període). La coacció exercida contra la moral fa en aquest moment de la pornografia un exercidi de llibertat i de subversió. [51] Aquest és el cas, a França amb l'expansió de la literatura llibertina al segle xviii , amb autors tan diferents com Diderot ( Les Bijoux indiscretes ), Crébillon fill ( Le sopha, Les Égarements du cœur et de l'esprit ), Fougeret de Monbron ( Margot la ravaudeuse ), i molts altres autors oblidats avui en dia. [52] Les obres del Marquès de Sade són el resultat extrem i singular d'aquesta literatura que dóna una versió que pot aparèixer particularment fosc i cruel (el « sadisme » de l'autor acudeix a la matança d'homes, dones i nens). En Anglaterra , Memòries de Fanny Hill, dona del plaer , de John Cleland , pertany a la mateixa tradició «llibertina». El segle XVI [ modifica ] La pornografia, en una forma semblant a la forma actual (pornografia produïda en massa), apareix al segle xvi durant la cultura de la impremta dels primers anys del Renaixement Italià , període en el qual la reproducció de literatura i els gravats augmenten d'una manera considerable a causa del perfeccionament de la impremta medieval que va desenvolupar Johannes Gutenberg al segle xv . Júpiter i Juno (s. XVI), d' Agostino Carracci El naixement de la pornografia en el període de la cultura de la impremta està definida amb l'aparició dels gravats pornogràfics I Modi ( 1524 ) de Giulio Romano , gravats que van ser publicats sota la direcció de Marcantonio Raimondi en què il·lustraven 16 escenes de la mitologia grecoromana que mostraven nu i sexe explícit. [49] [53] Els gravats van ser decomissats i destruïts segons ordres del Papa Climent VIII , qui també va ordenar l'empresonament de Raimondi, acusant-lo d' «immoralitat». Les versions originals van desaparèixer, però van ser copiades per Agostino Caracci a mitjan segle xvi , versions que sobreviuen fins a la data. [54] Sonetti lussuriosi ( 1527 ) i Ragionamenti ( 1534 - 1536 ), de Pietro Aretino , van ser obres importants que van definir la literatura pornogràfica del segle xvi , el segle xvii i el segle xviii . Sonetti lussuriosi va ser una prosa pornogràfica políticament incorrecta que incorporava l'art de I Modi de Giulio Romano, la qual va ser popular entre l' aristocràcia del segle xvi . [55] En 1558 és publicat l' Heptameró , de Margarida d'Angulema , una altra obra significativa de la cultura de la impremta en la història de la pornografia. En les arts plàstiques , influenciades per l' humanisme renaixentista , reapareixen el nu i l'admiració del cos humà, tot i que l'art pornogràfic comença a distingir-se de l'art simplement eròtic. Artistes com Miquel Àngel van incorporar notables característiques homoeròtiques a escenes que no són eròtiques en la tradició religiosa, com s'aprecia en el Crucifix del Santo Spirito ( 1492 ) que mostra la imatge de Jesucrist totalment nu i en un cos neotènic d' adolescent . o la tomba del Papa Juli II , monument religiós que està adornat per diverses figures masculines completament nues. aquesta peculiar corrent artístic va marcar la transició del puritanisme religiós de l'edat mitjana, a l'admiració estètica del Renaixement. [49] Per altra banda, artistes com Hans Baldung , Giacomo Caraglio i Agostino Carracci produïen gravats més explícits i menys estilitzats que incloïen nus i escenes sexuals. [49] El segle XVII [ modifica ] Les obres de Pietro Aretino van continuar amb gran popularitat durant el segle xvii , sent traduïdes a diferents idiomes i distribuïdes amb secretisme entre els aristòcrates europeus. Durant el segle xvii , la literatura eròtica es veu frenada per diferents visions morals sobre l'obscenitat, que obligen als autors a publicar obres de forma anònima i amb certa distribució limitada. En aquest segle apareixen obres com L'École des Filles ( 1655 ) d'autor anònim, The London Jilt ( 1683 ) d'autor anònim i Erotopolis: The Present State of Bettyland ( 1684 ) d'autor anònim, però atribuïda a Charles Cotton . l'obra és coneguda per ser la primera obra del gènere Merryland , gènere que descriu al cos de la dona amb analogies topogràfiques i que es va tornar molt popular en la literatura eròtica del segle xviii . [55] El segle XVIII [ modifica ] Al segle xviii es popularitza l'art eròtic amb l'aparició d'art Rococó i els últims anys de l'art Barroc , l'erotisme era principalment subtil i moderat, recorrent al nu i a escenes sobreestilizades que marcaven sentiments com l' amor , la passió, la felicitat i la ira . Mentre les arts plàstiques es redefinien amb erotisme subtil i estilitzat, la literatura es tornava més explícita i sexual per les creixents corrents sociopolítiques que desafiaven la moral religiosa tradicional, a través de filosofies com l' anticlericalisme , l' ateisme i les idees de la Il·lustració . Il·lustració de la novel·la Fanny Hill , per Édouard-Henri Avril Algunes novel·les eròtiques del segle xviii inclouen: Les bijoux Indiscrets ( 1747 ) de Denis Diderot , Thérèse philosophe ( 1748 ) de Jean-Baptiste de Boyer , i La Souriciere. The Mousetrap. A Facetious and Sentimental Excursió through part of Austrian Flanders and France ( 1794 ) de Timothy Touchit . La novel·la Fanny Hill ( 1748 ) de John Cleland és una de les novel·les eròtiques més importants de la història. la novel·la parla del drama de la vida d'una jove prostituta que s'enamora d'un client. [47] Exponents filosòfics com el Marquès de Sade van ser importants per al desenvolupament de la literatura eròtica. les obres literàries com Justine ou els Malheurs de la Vertu ( 1787 ) i Les 120 Journées de Sodome ( 1785 ), es caracteritzen per presentar escenaris altament eròtics, normalment acompanyats d'altres situacions socials com els crims sexuals ( violació , pedofília , sadisme , mutilació i rapte sexual ), així com temes socialment inaceptats en aquella època com l'homosexualitat, la dominació , el bondage , urolàgnia i la coprofàgia . [56] En la Revolució Francesa , la reina Maria Antonieta era producte de les burles socials i la seva imatge es prestava per a ser representada com una prostituta en pamflets eròtics com Le Godmiché Royal i L'Autrichienne en Goguettes . De la mateixa forma, com atemptat social, eren representats diferents aristòcrates i clergues per a desafiar el règim polític i beneficiar el moviment de la revolució. [57] El segle XIX [ modifica ] Vegeu també: Moral victoriana El concepte de pornografia que es té fins als nostres dies es defineix en l' Època victoriana del segle xix , concepte que prendrà una nova definició amb la invenció i la popularitat de la fotografia que substituirà els treballs de ficció literària i arts plàstiques que van predominar en els segles anteriors. [57] La pornografia, a partir de l'Època victoriana, es va definir per la seva producció a major escala, el que va motivar als governs a establir lleis que prohibissin i regulessin la producció i distribució d'aquesta, basant-se en tradicions religioses per a promoure la prudència i frenar el vici i l'obscenitat entre la societat. [58] La moral de la societat victoriana va motivar als autors de pornografia a distribuir els seus treballs en forma de contraban entre clientela selecta. en altres ocasions, els treballs pornogràfics visuals que contenien nus (especialment el nu femení), eren comercialitzats segons els paràmetres d' «art» , model que prevaldrà fins a les Guerres Púbiques a finals de la dècada del 1960 . Tot i que la cultura de la societat victoriana es definia pel pudor i la prudència, paral·lelament es desenvolupaven morals que contradeien aquest principi socialment entès, com la cultura underground dels bordells i cabarets . [59] Els bordells, els cabarets i la prostitució van ser unes de les principals fonts econòmiques del segle xix a tot Europa. aquests establiments reunien a clientela socialment inaceptada per a l'època com prostitutes , apostadors, alcohòlics , transvestits , homosexuals i afrodescendents , creant una petita concentració social que es va formar paral·lelament a la moral victoriana. [60] [61] Fotografia del s. XIX, d'autor desconegut [62] La distribució de pornografia es realitzava principalment de manera comercial en botigues especialitzades al segle xix , quan els costos d'impressió fotogràfica van baixar de manera considerable per a produir pornografia en massa amb mètodes de producció massiva com el Halftone Printing , també en el punt en el qual la fotografia aconsegueix gran popularitat (cap a 1845 , quan es popularitza el daguerreotip ). els principals consumidors de la pornografia en aquest tipus d'establiments van ser homes de classes altes . [58] Davant d'aquesta creixent popularitat del consum de material pornogràfic i freqüència a llocs de comerç sexual, es van començar a aplicar diferents lleis polítiques que perseguien qualsevol tipus de comportament immoral. En 1857 , la corona del Regne Unit va publicar l' Obscene Publications Act , com a part de les reformes i peticions legals que va obtenir la Society for the Suppression of Vice (Societat per a la Supressió del Vici), que va obtenir com a resultat implicar la criminalització de tot material pornogràfic i propaganda que promogués actes immorals per a l'època ( anticoncepció , amor lliure i homosexualitat ) i la detenció dels seus distribuïdors sota els càrrecs de «immoralitat». [58] De manera similar, en 1873 , es publiquen les lleis de Comstock als Estats Units, lleis que tenien el mateix objectiu i buscaven la regulació de la pornografia i els actes immorals, a més de ser fonamentals en el naixement de l'agenda del feminisme radical per la criminalització del control de la natalitat com a dret femení. [63] Fotografia d' Auguste Belloc ( c. 1855) El que la pornografia fos criminalitzada, va propiciar la seva distribució irregular en forma de contraban, així mateix, els treballs pornogràfics van començar a sortir al mercat sota autories anònimes. Obres com My Secret Life (1888) i la publicació The Pearl (1879-1880) van ser assumpte de controvèrsies legals per tractar-se de «literatura obscena». [64] En la fotografia pornogràfica apareixen autors com: Jean Marie Canellas , Jean Louis Marie Eugène Durieu , Wilhelm von Plueschow , Auguste Belloc , Charles Gilhousen , Wilhelm von Gloeden , Louis Jean-Baptiste Igout , Max Koch , Pierre Louÿs , Gaudenzio Marconi , Félix-Jacques Moulin i Louis-Camille d'Olivier . Il·lustració de De figuris Veneris (s. XIX), per Édouard-Henri Avril En àmbits relacionats, il·lustradors com Martin van Maele i Édouard-Henri Avril van realitzar il·lustracions completament pornogràfiques per a il·lustrar novel·les eròtiques i sàtires polític-socials en publicacions independents. La nuesa va ser una de les característiques naturals de l' Impressionisme artístic, dedicant-se a retratar escenes senzilles i quotidianes que expressaven la visió del seu autor. Aquest mateix nu natural va formar un nou estàndard de bellesa en la societat victoriana durant la segona meitat del segle xix , modificant les moralitat que la societat percebia de la nuesa i incorporant-la a un nou criteri d'art comercial. [65] Aquesta nova perspectiva artística va facilitar la distribució de pornografia, removent el seu objectiu original i reclasificant-la com una obra artística. L'obra Olympia ( 1863 ) d' Édouard Manet és una de les obres més significatives de l' art eròtic victorià per la recepció negativa i les controvèrsies legals que va generar en la societat artística, per tractar-se de la imatge d'una cortesana completament nua. [66] Pintors impressionistes com Edgar Degas , Max Liebermann , Henri de Toulouse-Lautrec i Henry Scott Tuke es van destacar en el corrent artístic de l'impressionisme per retratar escenes quotidianes com el bany i els jocs infantils a la platja, les quals contenien, necessàriament, escenes de nus en les seves imatges. [65] Despullat amb una flauta ( c. 1895), de Wilhelm von Gloeden Un altre fonament popular per a la distribució legal de la pornografia van ser els «propòsits il·lustratius». La pornografia i la nuesa van ser habituals en els estudis i assajos de publicacions científiques i enciclopèdies il·lustratives, com aquelles que estudiaven les societats tribals durant l' ocupació europea a Àsia i Àfrica al segle xix , mostrant les tradicions regionals i cànons de bellesa entre aquests grups ètnics . En aquest corrent destaquen les fotografies i il·lustracions de J. Garrigues , de Jean Geiser , de Rodolphe Neuer , de P. Madeleine i de Lehnert & Landrock , que es van dedicar a l'exploració de les societats ètniques al sud d'Àsia per a la descripció dels seus costums, prenent fotografies de dones de la zona amb els seus vestits tradicionals en una forma eròtica. aquestes fotografies eren de gran enrenou social a causa de les diferències entre la pesada indumentària victoriana, i la indumentària lleugera i la pràctica del topless entre les dones de les ètnies en zones tropicals . «La gran epidèmia de pornografia», ilustració francesa del s. XIX de Le Courrier français illustré Cap al 1890 , la fotografia pornogràfica pren gran popularitat entre els homes de classes mitjanes i classes altes , constant principalment de fotografies de dones completament nues o mig despullades amb qualitat softcore . És a partir de 1890 que comencen a aparèixer major nombre de fotografies hardcore amb sexe penetratiu o sexe oral entre un home i una dona en la majoria ocasions. La pornografia continuava sent distribuïda de forma il·legal, principalment la pornografia per a homes homosexuals , la qual constava d'imatges d'homes prims entre 20 i 25 anys completament nus en la majoria de les seves ocasions. La pornografia homosexual, a causa del caràcter il·legal de l'homosexualitat en països com Anglaterra i els Estats Units al segle xix , era principalment comercialitzada com a art, pel que els seus autors buscaven la representació d'escenes de la mitologia grecoromana perquè aquesta tingués un caràcter més artístic i que ressaltés la «bellesa grecoromana» que formava l'estètica sofisticada de la naixent cultura gai . [31] El cinematògraf dels germans Lumière apareix de forma comercial en 1895 . És un any després de la publicació comercial quan apareix la primera pel·lícula pornogràfica . La primera stag film (terme antic utilitzat per a la pornografia abans de la seva legalització el 1968 ) va ser la pel·lícula francesa Le coucher de la Mariée ( 1896 ), dirigida per Léar i produïda per Eugène Pirou, pel·lícula protagonitzada per Louise Willy, una actriu de cabaret, que fa un striptease i té relacions sexuals amb un home. [67] Les stag films van ser un gran salt cap a la pornografia contemporània, ja que van introduir un nou caràcter voyeurista perquè l'espectador pugui sentir-se com si estigués físicament present en l'escena, a més de popularitzar el vídeo com a principal mitjà per a la publicació de la pornografia comercial que es té fins als nostres dies. El segle XX [ modifica ] Vegeu també: Revolució sexual Al segle xx , la pornografia travessa diferents enfrontaments legals i socials que van definir el concepte contemporani que existeix en l'actualitat. Durant la primera meitat del segle xx , la pornografia va estar totalment prohibida per diferents lleis als Estats Units i Anglaterra (principals productors i consumidors de pornografia al segle xx i al segle xxi ) que van regular la seva distribució. A partir de la Revolució sexual en els anys 1960 comença a prendre una major divulgació, a causa del debilitament i anul·lació de les lleis que la regulaven a finals dels anys 1960, influenciats en el corrent de la recerca de drets sexuals que va motivar el moviment de la Revolució sexual. A partir de 1970 , la societat va començar a acostumar-se a les diverses formes d'expressió sexual, inclosa la pornografia, de manera que la pornografia comença a distribuir-se de manera massiva en diferents mitjans com el vídeo , caracteritzant-se per una durada curta o mitjana i amb costos de producció molt baixos. L'evolució del vídeo ha estat fonamental en el desenvolupament de la pornografia al segle xx . Era Pre-code (1900-1929) [ modifica ] Vegeu també: Era Pre-code i Cinema pornogràfic El cinema comercial comença a florir en els primers anys del segle xx a partir de curtmetratges senzills que eren presentats en cinemes (cinemes viatgers de baix cost i poca capacitat) que van ser populars als Estats Units i Anglaterra entre 1900 i 1920 . A Free Ride ( 1915 ), dirigida per «A Wise Guy», és una de les primeres pel·lícules pornogràfiques que sobreviuen fins a la data, que introdueix i popularitza els temes que sobreviuen en la pornografia actual, com els arguments senzills que connecten les escenes sexuals, a més de posicions i pràctiques com el voyeurisme i el threesome . [68] Alice Prin «Kiki de Montparnasse» , per Julian Mandel ( c. 1920) En la fotografia, entre 1900 i 1929 , apareixen artistes com Edward Streichen , Fred Holland Day , Heinrich Zille , Anne W. Brigman , Julian Mandel , Stanislaus Walery i Jean Agélou . El període Pre-code va ser el període anterior al Codi Hays ( 1934 - 1966 ), en què la regulació dels mitjans audiovisuals i el cinema no estava regulat per cap llei governamental als Estats Units, per la qual cosa les pel·lícules comencen a explotar temàtiques lascives com el sexe explícit, la nuesa, el crim , la violència i les drogues . [69] Aquest període sense regulació legal va permetre l'ampli i primitiu desenvolupament del cinema pornogràfic cap a mitjans dels anys 1920 , període que acaba amb la institució del Codi Hays en els anys 1930 i la crisi de l'auge econòmic en l'any 1929 . Altres aspectes que van permetre el desenvolupament de la pornografia entre 1910 i 1920 va ser la cultura sexualitzada de la dona flapper , el naixement del cabaret americà i la institució comercial del sexe en la publicitat per a la venda de productes de consum principalment masculí, com l' alcohol i tabac . [60] Bernard Natan és un dels primers directors coneguts de pornografia (abandonant l'anonimat i aconseguint gran varietat de títols en els quals ell mateix actuava de vegades) que va introduir temàtiques com la bisexualitat , l' homosexualitat i el masoquisme al cinema pornogràfic. Le ménage moderne du Madame Butterfly ( 1920 ) és considerada com la primera pel·lícula pornogràfica en retratar activitat sexual homosexual (sexe masculí-masculí i sexe femení-femení), pel·lícula que va ser protagonitzada pel mateix Bernard Natan i altres actors desacreditats. [70] Play media «Agenor fait un Levage» . Curtmetratge pornogràfic francés d'autor desconegut ( 1925 ) Algunes pel·lícules pornogràfiques (algunes considerades com a pel·lícules històriques o classificades en la categoria de pel·lícula perduda ) entre 1905 i 1930 inclouen: La Coiffeuse ( 1905 ), Mousquetaire au Restaurant ( c. 1920 ), L'Atelier Faiminette ( 1921 ), Agenor fait un Levage ( 1925 ), L'Heure du Thé ( 1925 ), La Voyeuse ( c. 1924 ), La Fessée à l'École ( c. 1925 ), Mr. Abbot Bitt at Convent ( c. 1925 ) i Massatges ( 1930 ). [Nota 3] En la dècada del 1920 , en l'escena del jazz , apareixen publicacions de distribució irregular denominades Bíblia de Tijuana (en anglès : Tijuana bible ), publicacions de gran popularitat entre els anys 1920 i 1940 que es van caracteritzar per presentar escenes sexuals de ficció pròpia que involucraven personatges amb personalitats de la vida política, celebritats del cinema i personatges amb copyright , tal com els personatges de Fleischer Studios , els personatges de Walt Disney Animation i les tires còmiques dels diaris de principis de segle. [72] Betty Boop , creada per Max Fleischer de Fleischer Studios, és un clar exemple de la cultura sexualitzada del període Pre-code i la base directa de la historieta eròtica , personatge que representa una dona sexualitzada de l' Era del Jazz (conegudes com flappers ), la qual va haver de ser redissenyada de manera «menys provocativa» a l'entrada del Codi Hays. [73] El nu i l'erotisme en l'art, entre 1900 i 1930 , estaven completament introduïts i normalitzats com una tècnica artística i element freqüent en les arts plàstiques , apreciable en les pintures fauvistes de danses grupals per Henri Matisse i les pintures precisionistes de mariners orinant o masturbant per Charles Demuth . El nu en l'art va deixar de representar gran controvèrsia per tractar-se de treballs artístics que pretenien emfatitzar la bellesa natural i la perfecció estètica del cos humà . Era bombshell (1930-1959) [ modifica ] Vegeu també: Codi Hays , Pornostar , i Bombshell (símbol sexual) El Codi Hays va entrar en vigència el 1934 com una mesura per a reduir les representacions considerades immorals en els mitjans audiovisuals que havien prevalgut en les primeres dècades de vida del cinema. Després d'haver estat passatemps d'un grup molt limitat, la pornografia es va tornar un tema controvertit i negatiu en la societat estatunidenca de la primera meitat del segle xx , a causa de l'afició religiosa per «acabar amb el vici i el pecat » de filosofies religioses com el Cristianisme evangèlic i el Moviment dels Sants dels Últims Dies , a més de la intervenció governamental i la cultura de la postguerra que entenien la masturbació com un mètode destructiu que danyava la salut física dels homes, desenvolupant mètodes i cures alternatives que anaven des del consum d'aliments «miraculosos» ( Graham Crackers i Corn Flakes , tots dos amb èxit comercial), fins a la teràpia d'electroxocs (utilitzada per al tractament de «patiments» considerats com malalties mentals en l'època, com el transgènere i l'homosexualitat). [74] [75] [76] La pornografia cinematogràfica es torna pràcticament inexistent fins als últims anys de la dècada del 1950 , anys en què el Codi Hays comença a afeblir-se. En canvi, l'erotisme es va fer present en versions artístiques més suaus com les històries sensacionalistes del pulp , el disseny endomorf dels superherois en l' Era daurada del còmic i l'art pin-up (noia de calendari). Les obres considerades com obscenes eren decomissades o clausurades, a més d'una sentència a la presó per a l'autor d'aquesta, el que va convertir als treballs sexualment explícits en treballs anònims i de distribució irregular o, simplement, subjectes a les normes generals de censura. [31] [58] En els anys 1930 i els anys 1940 , es va popularitzar una forma explotativa del cinema que es va comercialitzar com cinema Cautionary (precaució) en el qual es mostraven històries sensacionalistes amb sexe explícit, consum de drogues, prostitució, homosexualitat, fornicació, mestissatge i avortament , com una mesura per alertar els pares dels «perills» als quals els seus fills adolescents estaven exposats. les pel·lícules va tenir un gran èxit comercial. [77] La literatura pulp va cobrar gran popularitat a partir de la dècada del 1930 , caracteritzada per la seva enquadernació senzilla, la seva distribució barata, les seves cridaneres portades amb escenes eròtiques o violentes i les seves històries enfocades a la ficció d'explotació com el sexe, el consum de drogues, l' ocultisme i la violència. El còmic es va consagrar en la dècada del 1930 amb la publicació massiva de personatges sobrenaturals que combaten els criminals, personatges amb cossos musculosos i vestits ajustats que van generar diverses controvèrsies en anys posteriors amb el llibre de Fredric Wertham , Seduction of the Innocent ( 1954 ), en el qual aclamarà que el disseny dels còmics contenia referències al nu, al feixisme , al comunisme i a l'homosexualitat (teories que van de la mà amb les oposicions polítiques del Terror Nuclear i s'ajusten a les polítiques del McCarthisme ). [78] En la literatura pulp es popularitzen gèneres com el Spicy & Saucy , gènere dedicat al públic heterosexual masculí que retratava històries fantàstiques protagonitzades per un personatge masculí aventurer, valent i violent que es dedicava a combatre perills per a rescatar un personatge femení en perill , donant origen a la literatura periòdica dedicada als homes. [79] [80] El 1947 apareix la revista fetitxista Bizarre sota la direcció de John Willie , revista especialitzada en la fotografia fetitx que va llançar a la fama a la model Bettie Page , però que va desaparèixer uns anys després per problemes econòmics i controvèrsies legals. Portada de Yank, the Army Weekly , amb Betty Anne Cregan (1945) A partir de la dècada del 1930 , apareixen les anomenades «revistes per a cavallers» ( Gentlemen 's Magazine ) amb editorials com Gentlemen's Quarterly (GQ) el 1931 i Esquire el 1933 , revistes que anys més tard dedicaran les seves pàgines a la publicació de fotografia eròtica per atraure el públic heterosexual masculí. Les «revistes per a cavallers» amb contingut eròtic neixen als Estats Units durant la Segona Guerra Mundial , sorgint com un incentiu moral ( moral booster ) distribuït per organismes del govern per als soldats masculins en els fronts de guerra i com una manera publicitària per atreure l' atenció masculina a l'allistament i el combat voluntari. [81] La distribució de revistes amb art pin-up (noia de calendari) entre els membres de l' armada i la marina dels Estats Units sorgeix amb la revista de l'exèrcit Yank, the Army Weekly , per tal de representar un incentiu per als soldats perquè no contractessin els serveis sexuals de prostitutes i no adquirir alguna malaltia de transmissió sexual com la sífilis , malaltia que va afectar fortament a les tropes mundials durant la Segona Guerra Mundial i que va ser detinguda amb la incorporació reeixida de la penicil·lina com tractament a mitjans dels anys 1940 . [80] [81] El pin-up i el cheesecake (fotografia glamour) van ser un estil distintiu de pintura i fotografia que va predominar en el període de la censura contra la pornografia entre 1890 i 1950 , tenint la seva major producció entre 1940 i 1950 . l'art pin-up es va caracteritzar per presentar imatges provocatives de dones, d'una forma que no és considerada com obscenitat, ni pornografia, accentuant el glamour, la bellesa, la coqueteria i la ingenuïtat, art en el qual destaquen les obres de Gil Elvgren . [80] El terme bombshell va ser un terme popular entre 1940 i 1950 , utilitzat per definir el que avui es coneix com a símbol sexual femení (en anglès: sex symbol ), definint a actrius de la faràndula que van fer fama de la seva bellesa com Marilyn Monroe , Grace Kelly i Bette Davis , a més d'artistes pin-up com Frances Rafferty i Jane Greer . [82] Publicitat de l'any 1953 (un exemple de beefcake ) Després de la Segona Guerra Mundial i amb l'arribada del Baby Boom , sorgeix la cultura americana i l' American Way of Life (estil de vida americà), i amb això, les seves ambicions per a enfortir el país per a la guerra que s'acostava amb el Bloc Soviètic , de manera que el govern va començar a promoure campanyes per a introduir la cultura de l' esport i l' activitat física per tal d'enfortir als soldats. [83] Davant aquesta creixent cultura de la salut , comencen a aparèixer alguns catàlegs, tractaments i productes innovadors per a la crema de calories i la millora de la massa muscular , així com revistes especialitzades en el fitness i el fisioculturisme que assumien aquestes pràctiques com a pròpies de la masculinitat . En aquest escenari sorgeix la contrapart masculina del pin-up , el beefcake , estil de fotografia i publicacions relacionades que retrataven homes musculosos en posis atlètiques amb la intenció superficial de distribuir aquests pamflets, com una revista de fitness, però amb la visió ocultament homosexual de el seu autor i dissenyada per al consum obert d'homes homosexuals i bisexuals. En l'art beefcake destaquen artistes com Bob Mizer , George Quaintance i Danny Fitzgerald , així com publicacions com Physique Pictorial i The Male Figure que es presentaven en format similar un catàleg de modelatge en el qual apareixien les fotos de joves fisicoculturistes, amb una llista de les seves capacitats i les seves mesures i, sovint, posant en tanga o suspensori per a evadir les regles de censura i les al·legacions d'homosexualitat i sodomia . [31] [84] El 1952 , la Cort Suprema dels Estats Units va determinar que el cinema està protegit per la Primera Esmena i la Catorzena Esmena de la Constitució (cas Joseph Burstyn, Inc vs Wilson), emfatitzant la llibertat d'expressió com a element de la producció en els mitjans audiovisuals, el que donarà pas al naixement del cinema d'explotació (Exploitation film) en els pròxims anys. El 1953 apareix la revista Playboy , revista fundada per Hugh Hefner amb la intenció de reivindicar l'estil de vida sexual de l'home de classe mitjana, revista que es va convertir en la primera revista pornogràfica de distribució massiva en el mateix any amb el centerfold de Marilyn Monroe , encara que la revista va estar en diverses controvèrsies per obscenitat fins a l'any 1957 . Portada de The Third Sex (1959), novel·la lèsbica pulp fiction d' Artemis Smith , pseudònim d'Annselm Morpurgo Després de la Segona Guerra Mundial, apareixen grups juvenils que s'oposaven a les filosofies del govern i les seves polítiques militars, cristal·litzant en subcultures com els greasers i els hipster en els anys 1940 , la identitat incloïa l'apreciació musical, el consum i la sexualitat relaxada, donant pas a la Generació Beat . [85] A finals dels anys 1940 i al començament dels anys 1950 , Alfred Kinsey publica una sèrie d'estudis demogràfics en els considerava la masturbació i l'atracció homosexual, estudis que van revolucionar el pensament americà i van detonar els moviments homosexuals a reflectir que la masturbació i l'homosexualitat eren molt més freqüents del que es creia. [86] [87] La Generació Beat es va caracteritzar per l'extensa crítica a les polítiques del govern americà i a la societat conservadora , introduint temes com l' agnosticisme , l'espiritualitat alternativa, el consum de drogues i una idea general de tolerància cap a les races segregades i al LGBT , corrent on destaquen autors com Allen Ginsberg , Jack Kerouac i William S. Burroughs . [88] En la dècada del 1950 , apareixen gèneres més explícits del pulp com el Men's Adventure , gènere dedicat al públic masculí que contenia històries irreals que asseguraven ser veritables, protagonitzades per un home supervivent en relats de mort, atacat per animals, dones desitjoses de sexe, exèrcits comunistes, etc. [89] [90] [91] Així, a finals de la dècada del 1950 , també apareixen altres enfocaments més explícits com les de l'editorial Greenleaf Publications , editorial d'autors anònims que va estar embolicada en diverses controvèrsies en la seva història per publicar històries pornogràfiques i, sovint, amb al·lusions al sexe explícit, sexe grupal , sexe casual , adulteri , mestissatge, assassinat, BDSM i l'homosexualitat. [92] El 1957 , la Cort Suprema Cort dels Estats Units d'Amèrica va determinar que el Test Hicklin (paràmetres per a considerar un treball com obscè) era invàlid i que es consideraria en el cas que el material fos catalogat com obscè per un estàndard majoritari i no tingués valor artístic (Roth vs United States). Aquest cas va permetre la venda comercial de pornografia amb qualitat d'art, la qual deixaria de ser art quan mostrés exposats els genitals femenins (la jurisdicció sobre el nu masculí com obscè va continuar fins a 1962 ), donant l'inici al període semi-legal de la pornografia per a homes heterosexuals coneguda com « Guerres púbiques » i permetent a revistes com Playboy continuar en el mercat en els anys 1960 com una revista de « fotografia artística » amb articles respectables de periodisme . Era sexploitation (1960-1969) [ modifica ] Vegeu també: Sexploitation A principis de la dècada dels 60 , el Codi Hays comença a afeblir-a causa de les insistències artístiques de protecció a la Primera Esmena i els nous paràmetres d'obscenitat ( « sexe és diferent de obscè » ) que apareixen després de les modificacions legals en les lleis estatunidenques, donant origen a l'Era Daurada del sexploitation , corrent del cinema d'explotació que emfatitza els detalls sexuals i el nu, amb una producció de cinema B i exhibides en teatres especials denominats grindhouse (antecedents directes dels cinemes porno que van sorgir en els anys 1970 , dedicats a presentar pel·lícules d'explotació i obligats a seguir regles d'admissió que limitaven l'entrada a majors d'edat ). [93] [94] Cartell de la pel·lícula Promises! Promises! (1963) El gènere sexploitation va ser molt popular en els anys 60 , valent-se de publicitat eròtica que amb prou feines cobria els requeriments oficials de censura i qu advertia que l'entrada estava restringida a majors d'edat. malgrat les seves afeccions legals, el cinema sexploitation estava sovint embolicat en controvèrsies d'obscenitat. Algunes pel·lícules del gènere inclouen: The Twilight Girls (1961), Nude on the Moon (1961), Daughter of the Sun (1962), Hous of Women (1962), Satan in High Heels (1962), Scum of the Earth! (1963), Lorna (1964), Faster, Pussycat! Kill! Kill! (1965), Orgy of the Dead (1965), Mudhoney (1965), I Am Curious (1967), Space Thing (1968), The Smashing Bird I Used to Know (1969), Language of Love (1969) i The Secret Sex Lives of Romeo and Juliet (1969). El sexploitation arriba al seu màxim grau de producció en els anys 1970 amb l'arribada del Porno chic , valent-se de nous gèneres com el Nunsploitation , el Women in Prison i el Nazisploitation . L'any 1962 , la Cort Suprema dels Estats Units d'Amèrica va determinar, després de retenir algunes revistes beefcake del flux postal per considerar-les obscenes i «no enviables», que el nu masculí s'ha d'ajustar als mateixos paràmetres d'obscenitat que s'aplicaven al nu femení des de l'any 1957 (MANual Enterprises vs. Day). [31] En aquest nou corrent de fotografia homoerótica masculina apareixen artistes com Jim French (fundador de la companyia COLT Studio Group , productora de pornografia gai que tindrà gran importància en el període del porno chic i la crisi de la SIDA , i que en les publicacions apareixia amb el pseudònim de Rip Colt), i cineastes de cinema experimental com Kenneth Anger amb Scorpio Rising (1964) i Andy Warhol amb pel·lícules com Blow Job (1964), Vinyl (1965) i Flesh (1968). A mitjans dels anys 60 apareix una versió formal del Moviment d'alliberament LGBT , el qual s'intensificarà a partir de l'any 1969 en els aldarulls de Stonewall , caracteritzant-se per defensar la idea que l'efectivitat del moviment es basa en la visibilitat sexual. [87] En la cultura gai surt a la llum la subcultura leather , subcultura sexual underground caracteritzada per la influència greaser i el hipermasculinisme, que florirà fins als anys 1970 . [31] El moviment hippie va ser fonamental en el desenvolupament de la revolució sexual i la transició dels ideals socials al període del postmodernisme cultural , ja que imposen una filosofia de sexualitat relaxada que era incloent i tolerant respecte a temes condemnats socialment com la fornicació (canviant els ideals matrimonials cap a la dona que la lligaven a la castedat i el pudor), la interracialit (canviant les visions socials sobre la barreja de races i afavorint el moviment pels drets civils als Estats Units), l'homosexualitat (afavorint el sorgiment polític de la identitat LGBT i els seus moviments socials posteriors) i el sexe alternatiu (popularitzant idees que redefinien les pràctiques sexuals com el sexe tàntric, el sexe espiritual, el sexe grupal, el sexe casual i la heteroflexibilitat). [95] [96] La segona onada del feminisme neix a la segona meitat del segle XX amb la publicació internacional de Le Deuxième Sexe ( 1949 ) de Simone de Beauvoir el 1953 . El moviment es veu influenciat per la venda lliure d' anticonceptius orals i l'aparició de literatura que analitzava de forma crítica les postures del sexisme , la llibertat procreativa i els rols de gènere tradicionals en la dona, com els assajos Sex and the Single Girl ( 1961 ) d' Helen Gurley Brown , i The Feminine Mystique ( 1963 ) de Betty Friedan . [97] [98] El 1965 apareix la revista anglesa Penthouse , sota la direcció de Bob Guccione , però aconsegueix abast internacional amb la publicació als Estats Units l'any 1969 amb la principal intenció de competir amb el contingut de la revista Playboy , caracteritzant-se per una fotografia molt més arriscada que mostrava els genitals femenins i borrissol púbic, en una intenció per atraure el públic masculí que buscava escenes provocatives. En anys següents, Penthouse va redefinir la pornografia a l'incloure fotografia hardcore amb sexe penetratiu, a més de ser la primera revista a mostrar vulves i anus femenins de manera gràfica. [99] El 1969 , la Cort Suprema de Justícia dels Estats Units d'Amèrica retira els càrrecs aixecats contra un home que posseïa pornografia en vídeo per a ús personal (Stanley vs. Geòrgia). En el mateix any, Dinamarca es converteix en el primer país a legalitzar la pornografia, el que va derivar en l'alta producció de pel·lícules amb material pornogràfic entre els anys 1970 i 1974 . [100] Porno chic (1970-1989) [ modifica ] Vegeu també: Porno chic La recent legalització de la pornografia en Dinamarca va permetre la producció de dos documentals fonamentals en la història de la pornografia: Censorship in Denmark: A New Approach ( 1970 ) i Sexual Freedom in Denmark ( 1970 ), documentals que van ser públicament exhibits en Estats Units. Censorship in Denmark: A New Approach (1970) contenia diferents formes de pornografia i sexe real, iniciant la categoria del sexe real (en anglès: unsimulated sex ) en el corrent principal de la cinematografia, que desafiava conceptes com el sexe simulat encara que aquesta categoria ja posseïa alguns antecedents en pel·lícules europees com Un Chant d'Amour ( 1950 ), Gift ( 1966 ) i la sèrie documental They Call Us Misfits ( 1967 ). [100] Els documentals van evadir les polítiques de censura dels Estats Units pel seu «contingut educatiu », ja que formalitzava un tema d' «importància social », redefinint les morals estatunidenques sobre l'exhibició oberta de pornografia. A principis dels anys 70 comencen a produir-se, de forma massiva, gran quantitat de pel·lícules eròtiques o pornogràfiques en Dinamarca en què destaquen la sèrie de pel·lícules Bedside-films ( 1970 - 1976 ) i la sèrie de pel·lícules Zodiac-films ( 1973 - 1978 ). Mona the Virgin Nymph ( 1970 ) va ser la primera pel·lícula pornogràfica en obtenir una àmplia distribució i recaptació econòmica. La pel·lícula parla d'una dona anomenada Mona que li promet a la seva mare romandre verge fins a arribar al matrimoni . per controvèrsies legals, la pel·lícula original va haver de ser exhibida sense els crèdits , sota una producció anònima (més tard es revelaria que va ser produïda per Bill Osco i dirigida per Michael Benveniste i Howard Ziehm ) que la va distribuir per diversos cinemes porno i teatres grindhouse de les principals ciutats dels Estats Units. [101] Un any més tard, Boys in the Sand ( 1971 ) es converteix en la primera pel·lícula pornogràfica gai de major distribució oberta i recaptació econòmica, a més de ser la primera pel·lícula pornogràfica en exhibir els crèdits i la primera pel·lícula pornogràfica en parodiar el títol d'una pel·lícula (paròdia del títol de la pel·lícula The Boys in the Band ). [102] Cartell de Deep Throat (1972) Deep Throat ( 1972 ) és consagrada com la pel·lícula pornogràfica de major distribució i recaptació en la dècada del 1970 , consagrada com una icona de la revolució sexual i una icona del porno chic (Era Daurada de la Pornografia), període en el qual veure pornografia es va convertir en alguna cosa chic (amb estil, amb classe, popular). Deep Throat va incloure una trama absurda que connectava les escena sexuals, a més d'una banda sonora chill out amb diverses pistes de gèneres com el funk i lounge . La pel·lícula va tenir un gran abast als Estats Units i altres països, encara que va estar subjecta a les jurisdiccions sobre la pornografia, pel que va estar prohibida la seva exhibició en alguns llocs dels Estats Units. La pel·lícula contenia crèdits amb pseudònims com « Lou Perry » per al productor Louis Peraino i « Linda Lovelace » per a l'actriu principal Linda Susan Boreman , a més d' humor ocasional i efectes de so humorístics de fons com campanes i pirotècnia per emfatitzar els orgasmes de Lovelace. [103] Després dels aldarulls de Stonewall el 1969 , la comunitat LGBT va obtenir major visibilitat social, en aquesta tendència sorgeix una nova cultura d'homes gai a Califòrnia coneguda com Castro clone , cultura que s'apropiava les característiques de l'home homosexual de la classe obrera . [104] De la mateixa manera, surt a la cultura popular la subcultura leather , que s'havia mantingut en secret durant diverses dècades des de la Segona Guerra Mundial, subcultura fonamental en la perspectiva homosexual de la pornografia i la indústria del sexe . Tom de Finlàndia és el màxim icona del leather , responsable de posicionar el leather i altres fetitxos ( mariners , obrers, motoristes i cowboys ) dins l'imaginari de la pornografia gai amb els seus còmics i art hipermasculinista que exaltava la mida dels genitals i natges dels seus personatges i que emfatitzava escenes hipersexualizades de sadomasoquisme , BDSM i cruising . [105] El 1973 , la Cort Suprema de Justícia dels Estats Units d'Amèrica va determinar que per a considerar un treball com obscè s'han de seguir els paràmetres del Test Miller : si una persona mitjana, considerant estàndards «de la comunitat», considera un treball, en la seva totalitat, com una obra d'interès lasciu si el treball retrata, de manera ofensiva, representació d'actes que una llei proscriu clarament si el treball, pres en la seva totalitat, no té valor des d'un punt de vista literari, artístic, polític o científic (Miller vs. Califòrnia). El treball seria únicament considerat obscè quan aquests tres paràmetres estiguessin presents, el que va permetre finalment la «legalitat de la pornografia», ja que la majoria dels treballs cinematogràfics i impresos no complien amb aquests tres paràmetres. Aquesta modificació legal i la popularitat del VHS com a dispositiu domèstic, van permetre la distribució massiva de la pornografia en aquest format fins a finals de la dècada del 1990 , quan internet comença a guanyar popularitat i s'industrialitza el format DVD . Cartell de Farmer's Daughters (1976) Algunes pel·lícules pornogràfiques, significatives del període porno chic després de Deep Throat , inclouen: Behind the Green Door (1972), The Devil in Miss Jones (1973), Resurrection of Eve (1973), The Cheerleaders (1973), Memories Within Miss Aggie (1974), The Private Afternoons of Pamela Mann (1974), Flesh Gordon (1974), Sensations (1975), The Story of Joanna (1975), A Dirty Western (1975), Alice in Wonderland (1976), Through the Looking Glass (1976), The Opening of Misty Beethoven (1976), Spirit of Seventy Sex (1976), Inside Jennifer Welles (1977), Debbie Does Dallas (1978), Pretty Peaches (1978), Inside Désirée Cousteau (1979), Taboo ( 1980), Talk Dirty to Me (1980), Insatiable (1980), Nightdreams (1981), Cafe Flesh (1982) i Reel People (1984). Alguns productors del porno chic inclouen Bill Osco , Alex de Renzy i Radley Metzger . alguns actors inclouen: Linda Lovelace , Marilyn Chambers , Annette Haven , Georgina Spelvin , John Holmes , Johnnie Keyes , Kay Parker , Robert Kerman , Annie Sprinkle , Candida Royalle , Juliet Anderson , Harry Reems , John Leslie , Ron Jeremy , Paul Thomas , Desireé Cousteau , Jennifer Welles , Gloria Leonard , Billy Dee , Lisa de Leeuw , Jacqueline Lorains , Colleen Brennan , Nina Hartley , Seka , Traci Lords , Taija Rae i Vanessa del Río . Algunes pel·lícules de pornografia gai del porno chic inclouen: Nights in Black Leather (1973), That Boy (1974), Kansas City Trucking Co. (1976), El Paso Wrecking Corp. (1978), A Night at the Adonis (1978 ), L.A. Tool & Die (1979) i The Bigger the Better (1984). Jean-Daniel Cadinot és un dels productors de pornografia gai més famosos del període del porno chic . Alguns actors del porno chic inclouen: Zebedy Colt , Jamie Gillis , Peter Berlin i Jack Wrangler . En l'era del sexploitation i del cinema gore de la dècada del 1970 , apareix una pel·lícula que va definir les postures feministes sobre la pornografia, Snuff ( 1976 ). La pel·lícula retratava la història d'una dona embolicada en una secta ocultista en una regió de l' Argentina , la qual és assassinada després de ser abusada sexualment per homes d'identitat desconeguda. La pel·lícula, tot i tenir escenes de sexe real, no va ser catalogada com a pel·lícula pornogràfica i va ser promocionada com a pel·lícula snuff (mesos després es va descobrir que l'assassinat vist en la pel·lícula va ser actuat, tot i que va popularitzar les llegendes urbanes d'assassinat real al cinema i, per descomptat, el terme snuff en la cultura popular ). La pel·lícula va detonar la crítica feminista per retratar l'assassinat sense sentit d'una dona innocent que és objecte d'abús sexual, avivant les crítiques cap al sexisme en la pornografia i la submissió de la dona per al plaer de l'home en la indústria del sexe i la prostitució. Aquesta filosofia va intensificar les guerres feministes pel sexe ( debats feministes entre la dècada del 1970 i la dècada del 1980 que van tractar les postures sobre temes com la pornografia, la indústria del sexe, la prostitució, l'homosexualitat, la bisexualitat, el transgènere i el BDSM) i va dividir al feminisme en dues ideologies: el feminisme antipornografia que considera la pornografia com un símbol sexista de repressió i submissió de la dona, i el feminisme prosexe que considera la pornografia com una representació d'apoderament i llibertat sexual autònoma de la dona. Davant les noves escenes feministes i la diversitat d'opinions sobre la pornografia, apareix la revista Playgirl el 1973 , consagrant-se com la primera revista pornogràfica amb enfocament feminista (definint el que avui es coneix com a pornografia feminista o female friendly ). Playgirl apareix enfocada a les dones heterosexuals com una resposta contrasexista a la revista Playboy , ja que es va caracteritzar per fotografies d'estil beefcake d'homes físicament atractius (raó per la qual un percentatge considerable dels seus consumidors són homes gai) i, ocasionalment, fotografies d'escenes hardcore que eren més sensibles al gust femení, ja que emfatitzaven l'erotisme i altres elements sensuals que contrastaven amb la pornografia basta de publicacions com Playboy , Hustler i Penthouse . Pornografia contemporània [ modifica ] Jenna Jameson , la «Reina del Porno» . Amb 187 pel·lícules com actriu i 4 com a directora, [106] és l'actriu porno amb més èxit de la història. [107] A mitjans dels anys 1990 , apareix la pornografia en format DVD , permetent una distribució més gran de material eròtic. Entre 1995 i 2000 , diverses empreses productores de pornografia s'incorporen a internet i obren els llocs oficials de les seves marques, com ara la revista Playboy el 1994 i la revista Hustler el 1995 . Aquest mateix any, s'incorpora a l'abast d'internet el servei de videoconferència que va fer possible la capitalització d'emissions en directe amb càmeres web i els serveis de cibersexe . L'anonimat, l'accessibilitat i la assequibilitat van convertir a internet en un dipòsit incomparable de pornografia a partir dels anys 2000 , permetent l'accés als seus usuaris a continguts, vídeos, fotografies, jocs i serveis com cibersexe i sexe ocasional , encara que també va permetre un abast anònim de pornografia de caràcter il·legal. A finals de la dècada del 1990 , l'actriu Jenna Jameson és consagrada com « The Queen of Porn » (La Reina del Porno). Jameson va esdevenir la imatge de la indústria de la pornografia amb una carrera de quinze anys ( 1993 - 2008 ) que la va col·locar com l'actriu pornogràfica més famosa amb 187 pel·lícules que inclouen: Up and Cummers 11 (1994), Flashpoint ( 1998), Virtual Sex with Jenna Jameson (1999) i Briana Loves Jenna (2001). Les pàgines web de Pornhub , RedTube i YouPorn apareixen a la segona meitat dels anys 2000 , actualment marques administrades per la companyia de tecnologia de la informació Manwin Media ( MindGeek ). En 2013 , XBIZ (una de les principals fonts de notícies i informacions de negocis per a la indústria d'entreteniment adult ) descriu a MindGeek com «el major operador d'entreteniment per a adults a tot el món» , [108] [109] i un portaveu de Manwin Media, que va parlar amb el diari Irish Independent el 2013 , va afirmar que són «una les cinc companyies que més amplada de banda consumeixen al món» . [110] Manwin Media disposa d'estudis pornogràfics com Brazzers, Men.com, Digital Playground, Reality Kings, Mofos, JuicyBoys i Tranny Surprise, a més de pàgines de servei d'allotjament de vídeos com Pornhub , RedTube , YouPorn , Tube8 , XTube , Spankwire , Keezmovies , Extremetube , Sextube i GayTube . Els estudis de pornografia online registren, actualment, les seves vendes en subscripcions i afiliacions d'accés garantit, a més que la majoria incorporen botigues online que ofereixen les produccions pròpies de la companyia en format DVD o Blu-ray , a més de joguines sexuals, roba, fetitxos , etc. La gran majoria dels estudis pornogràfics incorporen la tecnologia HD per a la filmació de les seves produccions, a més de publicitar-se en llocs de serveis d'allotjament de videos, serveis de cites en línia i de sexe esporàdic. Llocs com Vimeo i Tumblr , per les seves condicions no tan estrictes per a continguts, permeten la circulació de pornografia en els seus llocs, tot i no ser llocs pornogràfics, el que denota una nova cultura (Generació XXX) acostumada a la pornografia. Legalitat [ modifica ] Articles principals: Pornografia al món i Lleis relatives a la pornografia infantil Mapa del món de la legislació sobre la pornografia (+18 anys) La pornografia és legal La pornografia és legal amb algunes restriccions La pornografia és il·legal Informació no disponible La situació legal de la pornografia depèn de cada país i del tipus de material. En alguns països, totes les formes de la pornografia són il·legals, mentre que altres tenen lleis molt liberals sobre la pornografia d'adults. Els actors que participen en pel·lícules pornogràfiques han de ser majors d'edat. Als Estats Units d'Amèrica, de fet gairebé tot és legal menys la pornografia infantil . des del 2000 només hi ha hagut un sol cas d'un pornògraf processat, Max Hardcore (Paul Little), qui va complir tres anys de presó per les seves pel·lícules extremes, en què abundaven actrius maltractades, actes sexuals extrems i actrius adultes que fingien ser menors. Les restriccions que s'han autoimposat les companyies obliguen als actors a sotmetre's a exàmens mèdics regularment a fi de detectar malalties de transmissió sexual, sobretot la SIDA , encara que abunden altres malalties com l' herpes simple . Al comtat de Los Angeles , centre fins ara ( 2016 ) de la indústria porno estatunidenca, s'ha imposat l'ús del preservatiu en el rodatge de pel·lícules pornogràfiques. moltes empreses, que creuen que pel·lícules amb condons es venen malament, parlen de mudar-se. El sexe amb animals no es filma, per por d'un procés. pel·lícules amb orina o femta provenen de petites companyies especialitzades, que no intenten vendre els seus productes al gran públic. La pornografia infantil està prohibida en la majoria de països. Moltes legislacions restringeixen la pornografia que mostra actes violents o amb animals. En alguns països islàmics , tot tipus de pornografia és il·legal, fins al punt que pot afectar fins i tot als bitllets bancaris (per exemple, un bitllet francès que reproduïa el conegut quadre La Llibertat guiant el poble va ser considerat pornogràfic en alguns països integristes , ja que en aquesta obra el personatge central femení mostra un pit descobert). En la República Popular de la Xina , totes les formes de la pornografia són il·legals. [111] El Govern de la Xina va iniciar una campanya contra la pornografia entre l'abril i el novembre del 2014 . un dels resultats d'aquesta campanya fou que 11 empreses del sector de la tecnologia foren multades [112] i 30.000 persones relacionades o amb els jocs d'apostes o la pornografia foren detingudes. [113] Opinions sobre la pornografia [ modifica ] Vegeu també: Moviment antipornografia i Movimient prosexe Actualment hi ha un corrent de pensament que considera la pornografia com una nova forma d'art, que té per objecte mostrar la bellesa de la sexualitat humana. Els que sostenen aquest parer assenyalen que moltes formes d'art al principi van ser menyspreades, infravalorades o incompreses, com va passar amb les obres d'art del Postimpressionisme del pintor neerlandès Vincent Van Gogh , al qual mai se li va reconèixer cap valor significatiu a les seves obres durant la seva vida. Tant va ser així que fins i tot una senyora de la seva època va usar un dels seus quadres per a tapar un forat del seu galliner . Manifesten que el món canvia constantment i sempre ha canviat, que canvien els interessos o apareixen nous interessos, i canvia l'art i apareixen noves formes d'art. L'escriptor Salman Rushdie defensa la pornografia com a indicador de la llibertat d'expressió Algunes persones, com el productor de pornografia Larry Flynt i l'escriptor Salman Rushdie , han argumentat que la pornografia és vital per a la llibertat i que una societat lliure i civilitzada ha de ser jutjada en funció de la seva disposició a acceptar la pornografia. [114] Aquesta teoria es veu reforçada pel fet que molt pocs règims dictatorials permeten o van permetre la pornografia. ja siguin aquests confessionals, com l' Espanya de Francisco Franco , o comunistes , com la Kamputxea Democràtica . D'altra banda, la seva existència provoca un fort rebuig en determinades cultures o sectors conservadors de la societat. En contra de la pornografia s'argumenta que: Es pot convertir en un vici addictiu perniciós per a l'individu. Que és degradant per a la dona. No obstant això, aquest argument ha perdut una mica de força des que s'han començat a fer produccions pornogràfiques especialment pensades per agradar al públic femení. A més, diverses actrius de porno estatunidenques han dit en públic que per elles no és degradant. d'altra banda, es defensa que les dones han de tenir l'opció de fer alguna cosa degradant, si està ben pagat. Que és utilitzada amb fins comercials. Que la pornografia explota la libido, erotizant el cervell. Que aquesta indueix a persones sense criteri format a objectivar al sexe oposat. Que els individus amb pobra formació moral i cultural poden ser induïts, mitjançant la seva lectura o visualització, a explorar les seves pròpies fantasies libidinoses transgredint valors ètics i considerades ofensives per als bons costums. Que la pornografia només és per a individus amb criteri format. Que desvirtua l'acte sexual com la màxima manifestació de l'amor. Que, sent una manifestació d'angoixa sexual, causada per la repressió social, desvirtuaria l'acte de tot erotisme en la quotidianitat de la vida en parella, implicant així la insatisfacció i el desig per noves experiències. La crítica a la pornografia prové principalment de dues direccions: d'una banda, dels conservadors i religiosos, i per una altra d'alguns sectors feministes . Els conservadors religiosos titllen la pornografia d'immoral i consideren que el sexe està reservat per a les parelles casades i que la proliferació de la pornografia dóna lloc a un augment del que diuen comportaments immorals en la societat. Religions amb ampli nombre d'adeptes a tot el món, com el catolicisme, condemnen l'existència de la pornografia. Per exemple, per a aquesta religió l'acte sexual s'ha d'orientar a ser una font de felicitat mútua que ajudi a unir a una parella heterosexual i que per mitjà d'aquest acte ocorri la procreació. També l'islam condemna rotundament la pornografia. Moltes formes de pornografia, per tant, estarien en contra d'aquest concepte. Alguns crítics feministes, especialment estatunidencs, consideren que la pornografia degrada a les dones al utilitzar-les com objectes sexuals per al gaudiment dels homes, ja que de fet, en la gran majoria de les pel·lícules i fotografies l'home té un paper dominant. També la critiquen per estar en la seva immensa majoria dirigida a un públic masculí, generalment heterosexual, i per tant oferir una visió molt unilateral de la sexualitat. Sol donar-se un especial rebuig, en relació amb la pornografia en el seu vessant més dur, com pot ser la que explota el sadisme , el sadomasoquisme , la zoofília , la pedofília , la coprofilia o la necrofília . Altres estudis que han ressaltat les conseqüències negatives de la pornografia són els següents: Un estudi realitzat a l'Hospital Mèdic de la Universitat de Groningen pel professor Gert Holstege va establir que les escenes de sexe explícit adormen temporalment certes parts del cervell relacionades amb la vista. [115] Els professors Dolf Zillmann de la Universitat d'Indiana i Jennings Bryant de la Universitat de Houston van trobar que l'exposició repetida a la pornografia té com a resultat una satisfacció disminuïda amb la parella, una disminució en la valoració de la fidelitat i un augment major en la importància del sexe sense compromís. Un estudi realitzat pel doctor Reo Christensen [116] de la Universitat Miami d' Oxford (Ohio) , va trobar que la pornografia deixa la impressió en els espectadors que el sexe no té relació amb la intimitat. que no està relacionat amb l'amor, el compromís o el matrimoni. que formes estranyes del sexe donen la major satisfacció (com zoofilia) i que el sexe irresponsable no té conseqüències adverses. A més, en una sèrie d'estudis efectuats pels doctors Elizabeth Oddone-Paolucci i Mark Genuis de la Fundació Nacional per a la Recerca sobre la Família i l'Educació (National Foundation for Family Research and Education) , així com el doctor Claudio Violato de la Universitat de Calgary , es van observar nombrosos canvis en les percepcions pel que fa a la sexualitat i la conducta sexual després d'exposar repetidament voluntaris a la pornografia (és a dir, sis sessions setmanals d'una hora). Aquests inclouen la trivialització de la violació com una ofensa criminal, l'augment de la insensibilitat cap a la sexualitat femenina i el descontent amb les relacions sexuals. Màquina expenedora de llibres i DVD pornogràfics al Japó En canvi, alguns altres estudis han demostrat la inexistència d'un vincle entre la pornografia i la violència sexual . És el cas de l'estudi sociològic de l'investigador canadenc Simon Louis Lajeunesse, professor associat de la Universitat de Mont-real , qui després d'investigar el tema durant dos anys va arribar a la conclusió que per a la majoria dels usuaris es tracta, més aviat, de satisfer una fantasia marginal causa de la seva monosexualidad (expressió original del filòsof francès Michel Foucault ) i que seria abusiu extrapolar casos patològics. Les troballes del seu estudi van ser, en resum, els següents: De tots els entrevistats (un total de dos mil estudiants universitaris, sobretot dones), un grup de 20, tots heterosexuals, van acceptar parlar dels seus hàbits de veure pornografia. Tots els entrevistats van indicar que buscaven pornografia a internet. Pràcticament tots els homes miren vídeos pornogràfics, però això no afecta les seves relacions amb les dones ni tampoc el seu comportament sexual. Per exemple, els homes que miren pornografia no són, en realitat, més violents sexualment que els que no els miren. Una diferència significativa va ser que els solters consumien dues vegades més pornografia (tres sessions de 42 minuts per setmana, de mitjana) que els que vivien en parella (1,7 sessions de 27 minuts, de mitjana). Solters o no, gairebé tots veuen pornografia en solitari, i no volen compartir aquest moment íntim amb cap altra persona, ni tan sols amb la seva parella. Alguns dels usuaris de pornografia la integren en un programa més ampli. Un altre dels comportaments freqüents és el que els homes solen seleccionar les escenes que els agraden i oprimeixen el botó d' «avanç ràpid» (FFWW) en les què els disgusten o que no els interessen. Es tracta, en aquest últim cas, d'escenes de violència o, també, d' ejaculacions col·lectives, que els usuaris van considerar moltes vegades «repugnants». Els homes busquen en la pornografia fantasies que ja havien tingut quan van tenir la seva primera trobada sexual, en general al voltant dels 12 anys d'edat. No obstant això, el seu «guió» s'esvaeix en topar-se amb la realitat. Tant la hipòtesi del mirall (la suposició de que les persones consumidores de pornografia desitjaran dur a terme, en la vida real, el que van veure en pantalla) com la hipòtesi de la catarsi (que indica que la pornografia lliura als usuaris d'algunes pulsions i «purifica» l'espectador) són nul·les. En opinió de l'autor de l'estudi, els homes separen clarament les seves fantasies de la vida real. [117] [118] En Japó, dos meta-revisions d'estudis sobre la relació el consum de pornografia i la violència i les violacions trobaren una correlació positiva entre consumidors i alta propensió a cometre actes sexualment violents. [119] Opinions feministes [ modifica ] Article principal: Punts de vista feministes de la pornografia Així com succeeix amb la prostitució, el feminisme té opinions dividides pel que fa a la pornografia, aquest debat s'emmarca en els debats feministes sobre la sexualitat que comencen amb la dècada del 1980 . Un corrent, anomenat « feminisme antipornografia » i representada per Catharine Mackinnon i Andrea Dworkin , utilitzarà la pornografia com a model per explicar l'opressió política i sexual de les dones. Sota l' eslògan de Robin Morgan «la pornografia és la teoria, la violació la pràctica» , condemnen la representació de la sexualitat femenina duta a terme pels mitjans de comunicació com una forma de promoció de la violència de gènere , i de la submissió sexual i política de les dones. L'altra corrent, anomenat « feminisme prosexe » i de la qual Ellen Willis és una de les pioneres, critica la complicitat del feminisme antipornografia amb les estructures patriarcals que reprimeixen i controlen el cos de les dones en la societat heterosexual. Per Willis, les feministes antipornografia retornen a l' Estat el poder de regular la representació de la sexualitat, concedint doble poder a una institució ancestral d'origen patriarcal. Els resultats del moviment antipornografia al Canadà van resultar, segons Beatriz Preciado , en censura contra pel·lícules i publicacions procedents de sexualitats minoritàries, especialment les representacions lesbianes (per la presència de consoladors ) i les lesbianes sadomasoquistes (que la comissió estatal considerava vexatòries per a les dones), mentre que les representacions estereotipades de la dona en el porno heterosexual no van resultar censurades. [120] Notes [ modifica ] ↑ Les càmeres dels telèfons mòbils s'utilitzen per a capturar fotografies o vídeos pornogràfics, i es poden remetre com MMS , una pràctica coneguda com sexting . ↑ El llibertinatge apareix al segle xvi en Itàlia ( Girolamo Cardano , Paracels , Nicolàs Maquiavel ), i a França al segle següent amb Pierre Gassendi ↑ Recentment s'ha descobert una col·lecció de més de 300 curtmetratges pornogràfics realitzats a principis del segle xx . Eren francesos en la seva majoria i, en l'època en què van ser realitzats, es projectaven en bordells per a mantenir l' «estat d'anim» dels clients. El cineasta francés Michel Reilhac va seleccionar dotze d'aquests curmetratges per a realitzar la pel·lícula Polissons et Galipettes (2002). Amb aquesta pel·lícula, Reilhac mostra que la indústria de la pornografia moderna «no ha inventat res, tot ja havia estat filmat pels nostres besavis» . [71] Referències [ modifica ] ↑ « pornografia ». L'Enciclopèdia.cat . Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana . ↑ «Erotica Is Not Pornography» . William J. Gehrke. The Tech (anglès) ↑ Díaz-Benítez, 2010 . ↑ Harper , Douglas. « pornography ». Online Etymology Dictionary . [Consulta: 21 gener 2017]. ↑ Smelser. Baltes, 2001 . ↑ Roof, 2007 . ↑ Tiffany Hopkins: «J'arrête le X» . Vincent Cocquebert. Technikart (francès) ↑ ANDRÉ BRETON A DIT... (francès) ↑ 9,0 9,1 Paveau, 2014 . ↑ Fragmentation et saisissement pornographiques , de François Perea (article d' Itinéraires del 15 de gener de 2015) ↑ Documental «Inside Deep Throat» (anglès) ↑ Postporno: un altre porno (activista i feminista) és possible , de Directa.cat ↑ SociologiaGeneroURJC Postporno, una nueva forma de hacer política (castellà) ↑ Salanova, Marisol Género indescifrable:videoarte, Machinima y postporno (pàg. 6) (castellà) ↑ Salanova, Marisol Orígenes de la iconografía BDSM en la estética postporno València, juny de 2011, (pàg 50) (castellà) ↑ García del Castillo, Alberto. Asalto al poder en el porno. Apropiación y empoderamiento en las narraciones postpornográficas En Revista Ícono 14, 2011, Año 9 Esp., pp. 361-377. ISSN 1697-8293. Madrid (Espanya) (castellà) ↑ Barthes, 1980 , p. 192 . ↑ Hyde, 1964 , p. 1 . ↑ Hyde, 1964 , p. 1-26 . ↑ Kearney, 1982 , p. 7-16 . ↑ O efeito obsceno , d' Eliane Robert Moraes. Cadernos pagu (20) 2003: pp.121-130 (portuguès) ↑ Foxon, 1965 , p. 45 . ↑ Driver, Krysia. « Archaeologist finds 'oldest porn statue' ». The Guardian, 04-04-2005. ↑ Rawson, 1968 , p. 380 . ↑ Clarke, 2003 , p. 168 . ↑ « Porn Business Driving DVD Technology - BizReport ». ↑ Louis Theroux. « How the internet killed porn ». The Guardian, 05-07-2012. ↑ David Rosen. « Is Success Killing the Porn Industry? ». AlterNet, 27-05-2013. ↑ 29,0 29,1 29,2 Rudgley, 2000 . ↑ Draznin, 2001 . ↑ 31,0 31,1 31,2 31,3 31,4 31,5 Escoffier, 2009 . ↑ Villalobos Andrade, 2006 . ↑ 33,0 33,1 Paley. Ruzzier, 2000 . ↑ Gerro. Conkey, 1991 . ↑ The Goddess of Willendorf - In Search of the Feminine Divine (anglès) ↑ 36,0 36,1 36,2 36,3 36,4 Meyer, 1971 . ↑ Vanita, 2002 . ↑ The Truth About Tantra , per Todd Jones (anglès) ↑ 39,0 39,1 Shaji, 2008 . ↑ Vanita. Kidwai, 2001 . ↑ Heumann, 2007 . ↑ Padarth Sharma, 1995 . ↑ Ruan, 1991 . ↑ Goldin, 2002 . ↑ 45,0 45,1 Davidson, 2008 . ↑ Dover, 1989 . ↑ 47,0 47,1 47,2 Verstraete. Provencal, 2005 . ↑ Art eròtic en Pompeia i Herculà ↑ 49,0 49,1 49,2 49,3 Naphy, 2004 . ↑ Sekules, 2001 . ↑ Jeanneret, 2003 . ↑ Goulemot, 1991 . ↑ Lawner, 1988 . ↑ Agostino Caracci , en Ironie (francès) ↑ 55,0 55,1 Kendrick, 1987 . ↑ Naco, 2008 . ↑ 57,0 57,1 Hunt, 1996 . ↑ 58,0 58,1 58,2 58,3 Albury. Lumby, 2008 . ↑ Walkowitz, 1982 . ↑ 60,0 60,1 Erdman, 2004 . ↑ Wilkie, 2010 . ↑ Koetzle, 2010 . ↑ Rengel, 2000 . ↑ Bayley, 2008 . ↑ 65,0 65,1 Smith, 1996 . ↑ Édouard Manet's Olympia , en Smart History (anglès) ↑ Abel, 2004 . ↑ Ford, 1999 . ↑ What is Pre-Code Hollywood? , en Pre-code.com (anglès) ↑ Waugh, 1996 . ↑ Porn-again movie has created a reel hassle , en Edinburgh Evening News (anglès) ↑ Tijuana Bibles (anglès) ↑ Klein, 1993 . ↑ The Curious History of Graham Crackers and Corn Flakes , en Now I Know (anglès) ↑ Laqueur, 2003 . ↑ Marsden, 1991 . ↑ Cautionary Films (anglès) ↑ Heer. Worcester, 2009 . ↑ Earle, 2009 . ↑ 80,0 80,1 80,2 Buszek, 2006 . ↑ 81,0 81,1 Lee, 2010 . ↑ Bombshell , definició en anglès ↑ Silverman. Ennis, 2003 . ↑ Beefcake (1999) - Pel·lícula dirigida per Thom Fitzgerald ↑ Teenage (2014) - Documental dirigit per Matt Wolf. Soda Pictures ↑ Weiss. Schiller, 1988 . ↑ 87,0 87,1 Before Stonewall: The Making of a Gay and Lesbian Community (1984), documental dirigit per Greta Schiller. First Run Features ↑ A Brief Guide to the Beat Poets (anglès) ↑ Osgerby, 2001 . ↑ D'Ammassa, 2009 . ↑ Oh, Those Pulpy Days of 'Weasels Ripped My Flesh' article de JOHN STRAUSBAUGH del New York Times (anglès) ↑ Greenleaf Classics (anglès) ↑ Sconce, 2007 . ↑ Nourmand. Marsh, 2003 . ↑ Issitt, 2009 . ↑ Mccleary, 2013 . ↑ Jütte, 2008 . ↑ Craig, 1995 . ↑ Boom and bust (anglès) ↑ 100,0 100,1 Sigel, 2005 . ↑ Sex in Films (1970's) (anglès) ↑ Pornography Girl (anglès) ↑ McNair, 2013 . ↑ The Butch Factor (2009) - Documental dirigit per Christopher Hines. Rogue Culture Inc. ↑ Tom of Finland (biografia) (anglès) ↑ Jenna Jameson en Internet Adult Film Database . (anglès) ↑ The (Porn) Player , en Forbes (4 de juliol de 2005) (anglès) ↑ « Manwin Changes Name to MindGeek », 28-10-2013. Arxivat de l' original el 14 novembre 2013. ↑ « Fabian Thylmann Sells Stake in Manwin to Company Management », 18-10-2013. Arxivat de l' original el 25 octubre 2013. ↑ « Porn company Manwin latest Internet giant to open an office in Dublin », 27-05-2013. Arxivat de l' original el 19 desembre 2014. ↑ 2009 Human Rights Report: China (includes Tibet, Hong Kong, and Macau (anglès) ↑ « China multará a 11 empresas tecnológicas por difundir pornografía en la red ». La información , 03-12-2014. ↑ « Más de 30.000 detenidos en campaña contra juego y pornografía en sur de China ». La información , 22-12-2014. ↑ Porn is vital to freedom, says Rushdie (anglès) ↑ Porn maig Shut Down Part of Your Brain , en Live Science (anglès) ↑ Book review: Your Child in an X-Rated World: What You Need to Know to Make a Difference (anglès) ↑ La Jornada: Desmiente estudio vínculo entre pornografía y violencia sexual (anglès) ↑ Are the effects of pornography negligible? (anglès) ↑ Hiroshi , Nakasatomi « ‘Rapelay’ and the problem of legal reform in Japan: Government regulation of graphically animated pornography ». electronic journal of contemporary japanese studies , 12, 3, 2012. ↑ Después del feminismo. La mujer en los márgenes , de Beatriz Preciado. «Babelia», El País (13/01/2007) (castellà) Bibliografia [ modifica ] Abel , Richard. Encyclopedia of Early Cinema (en anglès). Taylor & Francis, 2004. ISBN 0203482042 . Bayley , S. Victorian Values: An Introduction (en anglès). Montreal: Dawson College, 2008. Barthes , Roland . La chambre claire (en anglés). Paris: Gallimard, 1980. ISBN 978-2-07-020541-7 . Buszek , Maria Elena. Pin-Up Grrrls: Feminism, Sexuality, Popular Culture (en anglès). Duke University Press, 2006. ISBN 0822337460 . Clarke , John R. Roman Sex: 100 B.C. to A.D. 250 (en anglès). Nova York: Harry N. Abrams, 2003. Craig , Maxine B. Black is beautiful: personal transformation and political change (en anglès), 1995. D'Ammassa , Don. Encyclopedia of Adventure Fiction (en anglès). Infobase Publishing, 2009. ISBN 0816075735 . Davidson , James. The Greeks and Greek Love: A Radical Reappraisal of Homosexuality in Ancient Greece (en anglès). Phoenix, 2008. ISBN 0753822261 . Díaz-Benítez , María Elvira. Nas redes do sexo. Os bastidores do pornô brasileiro (en portugués). Zahar, 2010. ISBN 978-8537802571 . Dover , Kenneth James. Greek Homosexuality editorial=Harvard University Press (en anglès), 1989. ISBN 0674362705 . Draznin , Yaffa. Victorian London's Middle-Class Housewife: What She Did All Day (en anglès). Greenwood Publishing Group, 2001. ISBN 0313313997 . Earle , David M. Re-Covering Modernism: Pulps, Paperbacks, and the Prejudice of Form (en anglès). Ashgate Publishing, 2009. ISBN 0754661547 . Erdman , Andrew L. Blue vaudeville: sex, morals and the mass marketing of amusement, 1895-1915 (en anglès). McFarland, 2004. ISBN 0786418273 . Escoffier , Jeffrey. Bigger Than Life: The History of Gay Porn Cinema from Beefcake to Hardcore (en anglès). Running Press, 2009. ISBN 0786747536 . Ford , Luke. A history of X: 100 years of sex in film (en anglès). Prometheus Books, 1999. ISBN 1573926787 . Foxon , David. Libertine Literature in England, 1660-1745 (en anglès). New Hyde Park: University Books, 1965. Gero , Joan M. Conkey , Margaret W. Engendering Archaeology: Women and Prehistory (en anglès). Wiley, 1991. ISBN 0631175016 . Goldin , Paul Rakita. The Culture of Sex in Ancient China (en anglès). University of Hawaii Press, 2002. ISBN 0824824822 . Goulemot , Jean-Marie. Ces livres qu'on ne lit que d'une main : lecture et lecteurs de livres pornographiques au XVIIIe siècle (en francès). Aix-en-Provence: Alinéa, 1991. Heer , Jeet. Worcester , Kent. A Comics Studies Reade (en anglès). Univ. Press of Mississippi, 2009. ISBN 1604731095 . Heumann , Suzie. Kama Sutra total (en castellà). Ediciones Robinbook, 2007. ISBN 8479277882 . Hunt , L. The Invention of Pornography (en anglés). New York: Zone Books, 1993. ISBN 0-942299-68-X . Hyde , H. Montgomery. A History of Pornography (en anglés). London: Heinemann, 1965. ASIN: B005E79HJE Hunt , Lynn. The Invention of pornography: obscenity and the origins of modernity, 1500-1800 (en anglès). Zone Books, 1996. ISBN 0942299698 . Issitt , Micah L. Hippies: A Guide to an American Subculture: A Guide to an American Subculture (en anglès). ABC-CLIO, 2009. ISBN 0313365733 . Jeanneret , Michel. Éros rebelle (en francès). Seuil, 2003. Jütte , Robert. Contraception: A History (en anglès). Polity, 2008. ISBN 0745632718 . Kearney , Patrick J. A History of Erotic Literature (en anglès). Parragon, 1982. Kendrick , Walter. Renick , Steve. The Secret Museum: Pornography in Modern Culture (en anglés). University of California Press, 1997. ISBN 978-0520207295 . Klein , Norman M. Seven Minutes: The Life and Death of the American Animated Cartoon (en anglès). Verso, 1993. ISBN 1859841503 . Koetzle , M. 1000 nudes (en anglés). RIV/TASCHE, 2010. ISBN 978-3822889350 . Laqueur , Thomas Walter. Solitary sex: a cultural history of masturbation (en anglès). Zone Booksg, 2003. ISBN 1890951331 . Lawner , Lynne. I Modi: The Sixteen Pleasures . an Erotic Album of the Italian Renaissance . Giulio Romano, Marcantonio Raimondi, Pietro Aretino and Count Jean-Frédéric-Maximilien de Waldeck (en anglès). Northwestern University, 1988. ISBN 0720607248 . Lee , Hyapatia . The Secret Lives of Hyapatia Lee (en anglés). 1st Book Library, 2000. ISBN 978-1587219061 . Lee , Richards. Thanks for the Memories: Love, Sex, And World War II (en anglès). Psywar, 2010. ISBN 0954293649 . Marsden , George M. Understanding Fundamentalism and Evangelicalism (en anglès). Wm. B. Eerdmans Publishing, 1991. ISBN 0802805396 . McCleary , John Bassett. Hippie Dictionary: A Cultural Encyclopedia of the 1960s and 1970s (en anglès). Random House LLC, 2013. ISBN 0307814335 . McKee , Alan. Albury , Kath. Lumby , Catharine. The Porn Report (en anglès). Melbourne Univ. Publishing, 2008. ISBN 978-0522853407 . McNair , Brian. Porno? Chic!: How Pornography Changed the World and Made it a Better Place (en anglès). Routledge, 2013. ISBN 978-0415572908 . McNeil , Legs. Osborne , Jennifer. Pavia , Peter. The Other Hollywood: The Uncensored Oral History of the Porn Film Industry (en anglés). Regan Books/Harper Collins, 2006. ISBN 978-0060096601 . Meyer , Johann Jakob. Sexual Life in Ancient India: A Study in the Comparative History of Indian Culture (en anglès). Motilal Banarsidass, 1971. ISBN 8120806387 . Nacol , Angela Rene. Visions of Disorder: Sex and the French Revolution in a Suite of Erotic Drawings by Claude-Louis Desrais (en anglès). ProQuest, 2008. ISBN 0549501037 . Naphy , William G. Sex crimes: from Renaissance to Enlightenment (en anglès). Tempus, 2004. ISBN 0752429779 . Nourmand , Tony. Marsh , Graham. X-rated: adult movie posters of the 60s and 70s (en anglès). Snoeck, 2003. ISBN 9053494332 . Osgerby , Bill. Playboys in Paradise: Masculinity, Youth and Leisure-Style in Modern America (en anglès). Berg, 2001. ISBN 1859734537 . Paley , Maggie. Ruzzier , Sergio. The Book of the Penis (en anglès). Grove Press, 2000. ISBN 0802136931 . Paveau , Marie-Anne. Le discours pornographique (en francés). Paris: La Musardine, 2014. ISBN 978-2-84271-762-9 . Rawson , Phillip S. Erotic art of the east. the sexual theme in oriental painting and sculpture (en anglès). Nova York: Putnam, 1968. Rengel , Marian. Encyclopedia of Birth Control (en anglès). Greenwood Publishing Group, 2000. ISBN 1573562556 . Roof , Judith. Encyclopedia of Sex and Gender (en anglés). Detroit (Michigan): The Gale Group, 2007. ISBN 978-0-02-865963-3 . LCCN 2007020796 . Rosen , Robert. Beaver Street: A History of Modern Pornography (en anglés). Headpress, 2012. ISBN 978-1900486767 . Ruan , Fang Fu. Sex in China: Studies in Sexology in Chinese Culture (en anglès). Springe, 1991. ISBN 0306438607 . Rudgley , Richard. The Lost Civilizations of the Stone Age (en anglés). Simon and Schuster, 2000. ISBN 0684862700 . Saint Croix , Steven . Porn Star: Everything You Want To Know And Are Embarrassed To Ask (en anglés). CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013. ISBN 978-1492854500 . Sekules , Veronica. Medieval Art (en anglès). Oxford University Press, 2001. ISBN 0192842412 . Sconce , Jeffrey. Sleaze Artists: Cinema at the Margins of Taste, Style, and Politics (en anglès). Duke University Press, 2007. ISBN 0822339641 . Shaji , U. S. Studies in Hindu religion (en anglès). Cyber Tech Publications, 2008. Sharma , Ram Padarth. Women in Hindu Literature (en anglès). Gyan Publishing House, 1995. ISBN 8121205018 . Sigel , Lisa Z. International Exposure: Perspectives on Modern European Pornography, 1800-2000 (en anglès). Rutgers University Press, 2005. ISBN 0813535190 . Silverman , Stephen J. Ennis , Catherine D. Student Learning in Physical Education: Applying Research to Enhance Instruction (en anglès). Human Kinetics, 2003. ISBN 073604275X . Small , Oriana . Girlvert: A Porno Memoir (en anglés). Rare Bird Books, A Barnacle Book, 2011. ISBN 978-0982505632 . Smelser , N. J. Baltes , P. B. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (en anglés). Pergamon, 2001. ISBN 978-0-08-043076-8 . Smith , Alison. The Victorian Nude: Sexuality, Morality, and Art (en anglès). Manchester University Press, 1996. ISBN 0719044030 . Swede , Puma . My Life As A Pornstar (en anglés), 2014. ISBN 978-9198139914 . Vanita , Ruth. Kidwai , Saleem. Same-Sex Love in India: Readings from Literature and History (en anglès). Palgrave Macmillan, 2001. ISBN 0312293240 . Vanita , Ruth. Queering India: Same-sex Love and Eroticism in Indian Culture and Society (en anglès). Psychology Press, 2002. ISBN 0415929504 . Verstraete , Beert C. Provencal , Vernon. Same-Sex Desire And Love in Greco-Roman Antiquity And in the Classical Tradition of the West (en anglès). Routledge, 2005. ISBN 1560236043 . Villalobos Andrade , Salvador. Filosofía (en castellà). Ediciones Umbral, 2006. ISBN 9709758160 . Walkowitz , Judith R. Prostitution and Victorian Society: Women, Class, and the State (en anglès). Cambridge University Press, 1982. ISBN 0521270642 . Waugh , Thomas. Hard to Imagine: Gay Male Eroticism in Photography and Film from Their Beginnings to Stonewall (en anglès). Columbia University Press, 1996. ISBN 0231099983 . Weiss , Andrea. Schiller , Greta. Before Stonewall: the making of a gay and lesbian community (en anglès). Naiad Press, 1988. ISBN 0941483207 . Wilkie , Laurie A. The lost boys of Zeta Psi: a historical archaeology of masculinity in a university fraternity (en anglès). University of California Press, 2010. ISBN 0520260600 . Vegeu també [ modifica ] Altporn Coit Districte vermell Ecchi Eroge Fotografia eròtica Hentai Masturbació Pornografia feminista Pornografia homosexual Pornografia infantil Shunga Spintria Tabú A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Pornografia Registres d'autoritat BNE : XX526455 BNF : cb12647536c GND : 4046809-4 LCCN : sh85105008 Bases d'informació HDS : 16561 GEC : 0133646 Obtingut de « https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Pornografia&oldid=19279211 » Categoria : Pornografia Categories ocultes : Pàgines amb enllaç commonscat des de Wikidata Control d'autoritats Menú de navegació Eines personals Sense sessió iniciada Discussió per aquest IP Contribucions Crea un compte Inicia la sessió Espais de noms Pàgina Discussió Variants Vistes Mostra Modifica Mostra l’historial Més Cerca Navegació Portada Article a l'atzar Articles de qualitat Comunitat Portal viquipedista Canvis recents La taverna Contacte Xat Donatius Ajuda Eines Què hi enllaça Canvis relacionats Pàgines especials Enllaç permanent Informació de la pàgina Element a Wikidata Citau aquest article Imprimeix/exporta Crear un llibre Baixa com a PDF Versió per a impressora En altres projectes Commons En altres idiomes Afrikaans Aragonés العربية مصرى Asturianu Azərbaycanca Žemaitėška Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български বাংলা བོད་ཡིག Brezhoneg Bosanski Cebuano Čeština Cymraeg Dansk Deutsch Zazaki Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara Estremeñu فارسی Suomi Français Frysk Gaeilge 贛語 Galego עברית हिन्दी Hrvatski Hornjoserbsce Magyar Հայերեն Bahasa Indonesia Íslenska Italiano 日本語 ქართული Қазақша 한국어 Кыргызча Latina Lëtzebuergesch Lumbaart Lietuvių Latviešu മലയാളം मराठी Bahasa Melayu Malti Nederlands Norsk nynorsk Norsk Ирон ਪੰਜਾਬੀ Polski Português Română Русский Sicilianu Srpskohrvatski / српскохрватски Simple English Slovenčina Slovenščina Shqip Српски / srpski Svenska Kiswahili தமிழ் ไทย Tagalog Türkçe Українська اردو Oʻzbekcha/ўзбекча Vepsän kel’ Tiếng Việt მარგალური ייִדיש 中文 文言 粵語 Modifica els enllaços La pàgina va ser modificada per darrera vegada el 6 des 2017 a les 17:28. El text està disponible sota la Llicència de Creative Commons Reconeixement i Compartir-Igual . es poden aplicar termes addicionals. Vegeu les Condicions d'ús . Wikipedia® (Viquipèdia™) és una marca registrada de Wikimedia Foundation, Inc . Política de privadesa Quant al projecte Viquipèdia Renúncies Desenvolupadors Declaració de cookies Versió per a mòbilshttp://divisoriasparaescritorio.com.br/divisorias-sob-medida-divisorias-para-industria-divisorias-modulares-divisorias-eucatex-divisorias-com-ferragens-divisorias-sob-medida-divisorias-com-porta-divisorias-de-ambientes-divisorias-de-escrit/726
  Divisórias Sob Medida - Divisórias para Indústria - PainelSul Divisórias (11) 4371-0024 (11) 94759-0007 contato@divisoriasparaescritorio.com.br MENU Home Empresa Garantias e Prazos Orçamento Pagamento Online MENU SERVIÇOS Manutenção de Divisórias Divisórias em SP Divisórias Zona Sul SP Divisórias com Porta Divisórias para Agência Divisórias para Comércio Divisórias para Escola Divisórias para Indústria ... Divisórias Sob Medida - Divisórias para Indústria - PainelSul Divisórias (11) 4371-0024 (11) 94759 ... Indústria Divisórias para Loja Divisórias para Oficina Divisórias para Indústria Home / Divisórias Sob Medida / Divisórias para Indústria Serviço de divisórias para indústria. Montagem de divisórias para indústria, remanejamento de divisórias para indústria, instalação de divisórias para indústria, desmontagem de divisórias para indústria, manutenção de divisórias para indústria e colocação de CACHE

Divisórias Sob Medida - Divisórias para Indústria - PainelSul Divisórias (11) 4371-0024 (11) 94759-0007 contato@divisoriasparaescritorio.com.br MENU Home Empresa Garantias e Prazos Orçamento Pagamento Online MENU SERVIÇOS Manutenção de Divisórias Divisórias em SP Divisórias Zona Sul SP Divisórias com Porta Divisórias para Agência Divisórias para Comércio Divisórias para Escola Divisórias para Indústria Divisórias para Loja Divisórias para Oficina Divisórias para Indústria Home / Divisórias Sob Medida / Divisórias para Indústria Serviço de divisórias para indústria. Montagem de divisórias para indústria, remanejamento de divisórias para indústria, instalação de divisórias para indústria, desmontagem de divisórias para indústria, manutenção de divisórias para indústria e colocação de divisórias para indústria. Maiores informações, consulte-nos ! Divisórias para Indústria de Acessórios Divisórias para Indústria de Brindes Divisórias para Indústria de Cerâmicas Divisórias para Indústria de Lonas Divisórias para Indústria de Papéis Divisórias para Indústria de Persianas Divisórias para Indústria de Sacolas Divisórias para Indústria de Tapetes Divisórias para Indústria Metalúrgica Divisórias para Indústria de Peças Divisórias para Indústria de Roupas Divisórias para Indústria Peças Decorativas MAIS BUSCADAS MAIS BUSCADAS Divisórias de Escritório Serviço de Divisórias Divisória de Vidro Divisórias com Porta Divisórias com Vidro Divisórias de Ambientes Divisórias de madeira Divisórias Eucatex Divisórias Moduladas Divisórias na Zona Oeste Divisórias na Zona Sul Divisórias Naval Divisórias para loja Divisórias Sob Medida Forro Mineral Forro para escritório Instalação de divisória de gesso Instalação de divisórias Mão de Obra para divisórias Montagem de divisórias Montagem de forro de Isopor Parede de Gesso Persianas sob medida Acessos: 835635 Criado por VerMais Internet - Criação de Sites - Adminhttps://pt.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh
  Pittsburgh – Wikipédia, a enciclopédia livre Pittsburgh Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Coordenadas : 40°26′29'N, 79°58′38'O Pittsburgh Localidade dos Estados Unidos Do topo, da esquerda para a direita: panorama de Pittsburgh. Cathedral of Learning na Universidade de Pittsburgh . Universidade Carnegie Mellon . PNC Park e Duquesne Incline. Cognome (s): Steel City ... indústria siderúrgica, tornou-se o principal fornecedor de suprimento à forças da União. Várias ferrovias ... - 1950 [ editar | editar código-fonte ] Gravura mostra o rio Monongahela em 1857 A indústria da cidade ... criou novamente grande demanda por armas e suprimentos, fazendo com que a indústria da cidade ... desabrigadas. Com o início da Segunda Guerra Mundial , novamente a indústria floresceu, atraindo ... vários trabalhadores da cidade. Além disso, com o fim da guerra, a indústria do vidro começou CACHE

Pittsburgh – Wikipédia, a enciclopédia livre Pittsburgh Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Coordenadas : 40°26′29'N, 79°58′38'O Pittsburgh Localidade dos Estados Unidos Do topo, da esquerda para a direita: panorama de Pittsburgh. Cathedral of Learning na Universidade de Pittsburgh . Universidade Carnegie Mellon . PNC Park e Duquesne Incline. Cognome (s): Steel City , Iron City , City of Champions , City of Bridges , City of Colleges Lema (s): Benigno Numine (Do latim : Por o favor dos céus) Pittsburgh Localização de Pittsburgh na Pensilvânia Pittsburgh Localização de Pittsburgh nos Estados Unidos Dados gerais Fundado em 14 de setembro de 1758 (259 anos) Incorporado em 22 de abril de 1794 (223 anos) Prefeito Bill Peduto Localização 40° 26' 29' N 79° 58' 38' O Condado Allegheny Estado Pensilvânia Tipo de localidade Cidade Fuso horário -5/ -4 Características geográficas Área 151,10 km² - terra 143,41 km² - água 7,69 km² População ( 2010 [ 1 ] ) 305 704 hab. (2 131,71 hab/km²) - metrópole 2 356 285 Altitude 420 m Códigos Sítio web http://www.city.pittsburgh.pa.us Localização de Pittsburgh no Condado de Allegheny. Portal Estados Unidos Pittsburgh , também por vezes escrita em português como Pitsburgo [ 2 ] ou Pittsburgo , é a segunda cidade mais populosa do estado americano da Pensilvânia , atrás apenas da cidade de Filadélfia . Pittsburgh está localizada no sudoeste do estado, sendo a sede do Condado de Allegheny . No final do século XIX , e isto até meados da década de 1960 , Pittsburgh foi o maior pólo siderúgico e o maior produtor de aço do mundo. De fato, o cognome de Pittsburgh é 'Cidade do Aço ' . Por causa das siderúrgicas instaladas na região - altamente poluidoras - Pittsburgh também foi cognomeada por alguns como 'Cidade Enfumaçada' . Porém, a maior parte das siderúrgicas - que passaram a enfrentar a concorrência cada vez maior de siderúrgicas estrangeiras - fecharam ou saíram da cidade. Em seu lugar, vieram indústrias de alta tecnologia, especialmente biotecnologia e robóticas , levando Pittsburgh a ser cognomeada pela Wall Street Journal como Roboburgh . Pittsburgh é uma das maiores produtoras de equipamentos robóticos do mundo, fora do Japão . Pittsburgh é um centro importante de fundações e organizações de caridade e filantrópicas, como a Heinz Foundation , que tem uma longa história de apoio a actividades culturais e artísticas, que fizeram de Pittsburgh um pólo artístico e cultural no país. Além disso, Pittsburgh é um importante pólo de educação superior dos Estados Unidos, especialmente na área da medicina . Índice 1 História 1.1 Até o século XVIII 1.2 Século XIX 1.3 1900 - 1950 1.4 1950 - Tempos atuais 2 Geografia 3 Administração 3.1 Nomenclatura da cidade 4 Demografia 5 Economia 6 Cultura e Recreação 6.1 Música 6.2 Arquitetura e artes visuais 6.3 Parques e desportos 7 Educação 8 Transportes 8.1 Transporte público 8.2 Bicicletas 9 Ligações externas 10 Referências História [ editar | editar código-fonte ] Até o século XVIII [ editar | editar código-fonte ] Anteriormente à exploração e colonização européia , a região onde atualmente localiza-se a cidade de Pittsburgh era habitada pelos iroqueses e pelos hurões , duas tribos nativo americanas . Os nativo americanos utilizavam-se do Rio Ohio , do Rio Monongahela e do Rio Allegheny para caçar e pescar, bem como meio de transporte. Os iroqueses e os hurões eram inimigas entre si, e a região foi palco de várias batalhas entre estas duas tribos nativo americanos. Eventualmente, os iroquois - de natureza mais agressiva do que os iroqueses - expulsariam os hurões a fugir da região. Até o início do século XVIII a região permaneceria inexplorada pelos europeus, embora parcialmente na esfera de influência da Nova França e parcialmente na esfera de influência das Treze Colônias britânicas. Em meados da década de 1740 , soldados franceses , que haviam partido de Quebec , tornaram-se as primeiras pessoas a explorar a região. Estes soldados reivindicaram estas terras em nome da Coroa francesa. Os franceses faziam trocas comerciais com os iroquois - buscando basicamente por peles. Os britânicos nas 13 colônias acreditavam que a região do Rio Ohio, onde os franceses realizavam suas trocas comerciais com os iroqueses, era território britânico. As relações entre os colonos franceses e britânicos na América do Norte deteriorou-se rapidamente, desencadeando em 1754 a Guerra Franco-Indígena . Ainda em 1754, os franceses construíram um forte, o Fort Duquesne , na confluência do Allegheny e do Monongahela. Os britânicos - comandados por George Washington , futuro líder da Guerra da Independência dos Estados Unidos da América e Presidente dos Estados Unidos - por sua vez, construíram o Fort Necessity , imediatamente ao sul do Fort Duquesne . Eventualmente, uma força francesa de 750 soldados derrotou as tropas de Washington - três vezes menor em número - na Batalha de Necessity , forçando Washington a render-se. Eventualmente, porém, os britânicos tomariam o controle da região, passando a fazer parte da colônia de Pensilvânia . Eles destruíram os remanescentes dos fortes anteriores e construíram um novo, o Fort Pitt , imediatamente a leste do antigo Fort Duquesne . Em torno deste forte, uma vila rural passou a crescer. Eventualmente, esta vila passou a ser chamada de Pittsborough - sendo que posteriormente este nome mudaria para Pittsburgh . Após o fim da guerra pela independência, a região onde a vila de Pittsburgh estava localizada passou a ser disputada entre os Estados de Virgínia e Pensilvânia . Foi somente em 1781 que a vila passou a fazer parte do estado de Pensilvânia. Em 1794 , a criação de um imposto para produtos alcoólicos desencadeia a Rebelião do Whiskey . George Washington — então presidente do país — foi obrigado a mandar tropas à região para controlar a rebelião. Pittsburgh tornou-se imediatamente após a guerra o ponto de partida às pessoas interessadas em viajar e desbravar o oeste americano. Em 1788 , Pittsburgh tornou-se a sede de condado do Allegheny . Século XIX [ editar | editar código-fonte ] Pittsburgh passou a desenvolver-se rapidamente no início do século XIX, por três razões. A primeira razão é que a demanda por produtos industrializados em várias vilas e cidades do país tornou-se muito alta, assim estimulando seu desenvolvimento industrial. A segunda razão é que Pittsburgh está localizada às margens do Rio Ohio , que tornava possível o transporte destes produtos, via Rio Mississippi , até o Golfo do México e o Oceano Atlântico . A terceira e última razão era sua proximidade com inúmeras reservas de carvão , que era usado para alimentar as fábricas. A cidade passou a prosperar como um centro portuário , e inúmeras fábricas foram construídas na região. Em 1816 , com aproximadamente cinco mil habitantes, Pittsburgh foi elevada à categoria de cidade primária ( city ). Pittsburgh tornou-se um centro de fabricação de navios. Em 1811 , o primeiro navio a vapor navegou pelo Rio Ohio e pelo Rio Mississipi. Este navio fora fabricado em uma fábrica em Pittsburgh. Em 1834 , o Sistema de Canais Hidrográficos da Pensilvânia foi inaugurado, permitido transporte rápido e eficiente entre Pittsburgh e Filadélfia, a maior cidade do estado. Em 1851 , a primeira de uma série de várias linhas ferroviárias foi inaugurada, conectando Pittsburgh a Filadélfia. Tudo isto tornou Pittsburgh, em meados da década de 1860 , um grande pólo siderúgico. A fabricação de vidro também era uma grande fonte de renda na cidade. A construção de fábricas e siderúrgicas atraiu centenas de pessoas. Em 1851 , a cidade já tinha 46 mil habitantes. Porém, este desenvolvimento industrial gerou intensa poluição atmosférica . Com o início da Guerra Civil Americana , o desenvolvimento industrial da cidade - que já era intenso - acelerou-se drasticamente. O exército americano precisava de armas, munições e outros suprimentos industrializados. Eventualmente, Pittsburgh, por causa de sua forte indústria siderúrgica, tornou-se o principal fornecedor de suprimento à forças da União. Várias ferrovias foram construídas, conectando a cidade com outras regiões do país. O aço fabricado na cidade, além de usado na fabricação de armas e afins, também foi usado na construção de pontes , ferrovias e mais fábricas, atraindo mais pessoas à cidade. Em 1870 , cinco anos após o fim da guerra, Pittsburgh tinha uma população de 86 mil habitantes. Em 1900 , 30 anos depois, Pittsburgh já tinha mais de 320 mil habitantes. Então, Pittsburgh produzia metade de todo o aço e vidro fabricado mundialmente. Contando apenas os Estados Unidos, Pittsburgh produzia, em 1900, 70% de todo o aço e vidro produzido no país. O grande crescimento industrial veio às custas dos seus trabalhadores, que eram muito mal pagos, possuíam poucos ou nenhum direito trabalhista e trabalhavam em condições precárias. Além disso, avanços tecnológicos na área do transporte ferroviário geraram demissão em massa de trabalhadores. Em 21 de julho de 1877 , um dia depois de trabalhadores ferroviários da companhia Baltimore and Ohio organizarem uma manifestação popular, em Baltimore , Maryland - onde morreram 9 trabalhadores, mortos pela polícia local - trabalhadores em Pittsburgh organizaram um greve de solidariedade que foi violentamente reprimida pela polícia. A repressão levou a um levantamento operário, em particular de trabalhadores ferroviários, que destruíram material e infra-estruturas da companhia Pennsylvania Railroad . A revolta foi dominada por policiais enviados de Filadélfia e por tropas federais. Esta rebelião ficou conhecida como a Grande Greve Ferroviária (Great Railroad Strike) de 1877. Eventualmente, os trabalhadores da cidade organizaram-se em sindicatos . Em 1892 , Andrew Carnegie , o presidente da Carnegie Steel Company , uma das maiores companhias operando na cidade, tentou fragilizar os sindicatos, gerando um grande conflito entre. Deste conflicto resultaram 16 mortos e inúmeros feridos. 1900 - 1950 [ editar | editar código-fonte ] Gravura mostra o rio Monongahela em 1857 A indústria da cidade continuou a crescer durante as primeiras décadas do século XX. Centenas de imigrantes europeus e afro-americanos vindos do sul instalavam-se na cidade diariamente. O advento da Primeira Guerra Mundial criou novamente grande demanda por armas e suprimentos, fazendo com que a indústria da cidade crescesse ainda mais. Em 1930 , Pittsburgh já tinha uma população de aproximadamente 670 mil habitantes. Porém, o grande crescimento econômico gerou problemas. Os altos níveis de poluição de Pittsburgh, gerados pela emissão de gases das indústrias siderúrgicas, cobriram a cidade por uma névoa espessa, que lhe rendeu o infame apelido de Smoky City (Cidade Fumacenta). Além disso, estas mesmas indústrias despejavam grandes quantidades de dejetos industriais diretamente na bacia do Rio Ohio, poluido-o. A partir de 1907 , quando a cidade começou a se abastecer com a água Rio Ohio, Pittsburgh começou a apresentar as taxas mais altas de mortalidade (em geral) dos Estados Unidos da América. Isto continuou até a década de 1960 . As centenas de milhares de trabalhadores mal pagos viviam em guetos . Para piorar a situação, o desenvolvimento econômico foi desorganizado, com áreas industriais e residenciais misturando-se entre si. A Grande Depressão de 1929 parou com o desenvolvimento industrial da cidade. Milhares de pessoas ficaram desempregadas. E a falta de planejamento urbano gerou grandes problemas em 1936 , quando os Rios Allegheny e Monogahela inundaram, matando 74 pessoas e deixando milhares desabrigadas. Com o início da Segunda Guerra Mundial , novamente a indústria floresceu, atraindo milhares de pessoas. Ao final da guerra, Pittsburgh já possuía uma população de aproximadamente 750 mil habitantes. 1950 - Tempos atuais [ editar | editar código-fonte ] Vista do centro de Pittsburgh, atualmente. Pittsburgh começou a apresentar um lento e gradual declínio de sua população a partir do fim da segunda guerra mundial. Com o grande fluxo de pessoas criado pelo crescimento industrial no final da guerra, a cidade apresentava uma grande falta de abrigos e residências de baixo preço - fazendo com que várias pessoas mudassem de Pittsburgh para cidades vizinhas, e afastando definitivamente vários trabalhadores da cidade. Além disso, com o fim da guerra, a indústria do vidro começou a mudar para outras cidades no país, e a indústria siderúrgica parou de crescer. Em 1950 , a cidade atingira seu máximo de 676 806 habitantes. Desde então, a população da cidade somente têm decaído em número. Em 1946, pressionado por líderes civis e patrocinado por algumas empresas sediadas na cidade, o prefeito de Pittsburgh começou a planejar seriamente um plano diretor que resolvesse ou minimizasse os graves problemas de planejamento urbano da cidade. A cidade instituiu leis pesadas contra indústrias poluidoras, criou leis de zoneamento, afastou as indústrias do centro da cidade e as recolocou para o leste, longe dos rios da cidade. Os objetivos deste plano diretor foram alcançados no começo da década de 1970 . Este período, marcado por grandes mudanças no aspecto físico da cidade, é conhecido como 'Renascença I' . As leis pesadas contra indústrias poluidoras, bem como a competição de siderúrgicas localizadas em países em desenvolvimento gerou sérios problemas para a indústria siderúrgica da cidade. A maioria das siderúrgicas instaladas em Pittsburgh eventualmente faliram, enquanto outras foram obrigadas a fechar as portas e mudar sua base de operações. Porém, o plano diretor instituído na cidade gerou grandes efeitos na cidade - a poluição havia deixado de ser um sério problema, a taxa de mortalidade caiu bastante e as condições de vida da população cresceram. Isto atraiu várias instituições de educação superior e empresas de alta tecnologia - que atualmente constituem a base da economia da cidade. Ponte Fort Dusquene , uma das principais da cidade. Atualmente, as pontes fazem parte do cenário diário da cidade. Na década de 1980 , a cidade instituiu um novo plano diretor, desta vez, com ênfase no trânsito urbano. O sistema de transporte público foi melhorado, pontes, túneis, ruas e escadarias foram construídas e novos arranha-céus foram construídos. Este período de novas mudanças intensas na cidade ficou conhecida como 'Renascença II' . Atualmente, a cidade possui uma dos conjuntos de leis antipoluição mais pesadas do país - afastando indústrias poluidoras, de menor tecnologia, da cidade. Isto, aliado com o crescimento dos preços dos produtos em geral na cidade, é um problema na cidade pois várias pessoas - incluindo muitos jovens - não possuem formação suficiente para trabalhar nas indústrias de alta tecnologia, forçando muitos a sair da cidade em busca de emprego. Pittsburgh foi mostrado como um exemplo por críticos do planejamento urbano, dizendo que mudanças drásticas no ambiente da cidade, mesmo que sejam intencionalmente boas - melhorar a aparência e as condições de vida da cidade - acabam gerando grandes problemas de cunho social. Mesmo assim, Pittsburgh tem atualmente um dos índices de criminalidade mais baixos do país, e é considerado por várias fontes como uma das melhores cidades do país para se viver . Geografia [ editar | editar código-fonte ] Rio Allegheny (esquerda) e Rio Monongahela (direita). Juntos formam o Rio Ohio (abaixo), no centro de Pittsburgh. As coordenadas geográficas da cidade de Pittsburgh são 40°26'29' Norte e 79°58'38' Oeste. A área de Pittsburgh é de 151,1 km² sendo que 144,0 km² (95,3%) são constituídos por terra e 7,2 km² (4,7%) por água. Está localizada na confluência dos rios Allegheny e Monongahela com o Rio Ohio . A área compreendida entre os rios Allegheny e Monongahela é normalmente designada como o Triângulo Dourado ( The Golden Triangle ). A cidade de Pittsburgh ocupa este Triângulo Dourado e ainda algumas áreas adjacentes em ambas as margens destes rios. O Rio Allegheny corta Pittsburgh inicialmente no nordeste da cidade, servindo como uma fronteira natural da cidade, dirigindo-se depois para sul, em direção ao centro da cidade. O Rio Monongahela corta a cidade começando pelo extremo sudeste, e indo diretamente ao centro da cidade, onde ambos os rios se encontram para formar o Rio Ohio . Pittsburgh encontra-se situada no centro de um extenso sistema de vales fluviais, com muitos dos bairros residenciais localizados em encostas com uma inclinação de tal modo elevada (particularmente a sul do rio Monongahela) que os torna quase inacessíveis ao tráfico motorizado no inverno. Como consequência, Pittsburgh é considerada a cidade mais 'inclinada' dos Estados Unidos, depois de San Francisco . Pittsburgh ainda mantém em actividade dois funiculares - para auxílio no sistema de transporte público da cidade - na encosta do Mount Washington, chamados Monongahela e Duquesne , bem como uma série de túneis. Pittsburgh é a cidade americana com mais escadarias públicas (cerca de 700), seguida de Cincinnati e San Francisco . Estas escadarias, em geral, levam a bairros que podem ser inacessíveis a veículos - especialmente no inverno. Estas escadarias têm nomes e placas como se de ruas normais se tratassem. Pittsburgh possui um clima temperado . Sua temperatura média no Inverno é de 2 °C, com máximas de até 14 °C e mínimas de até -20 °C. No Verão , sua temperatura média é de 22 °C, com máximas de 35 °C e mínimas de 10 °C. A cidade possui um clima instável. A precipitação média anual de chuva e neve na cidade é de 101 centímetros. Administração [ editar | editar código-fonte ] A cidade de Pittsburgh é governada por um prefeito e por um conselho municipal. Pittsburgh está dividido em nove distritos eleitorais. Os eleitores de cada distrito votam em um oficial - um habitante do distrito em questão - que atuará como representante deste distrito no Conselho. Além disso, os habitantes de Pittsburgh elegem, através de eleições de pluralidade , também o prefeito para mandatos de até quatro anos de duração. A maior parte da renda da cidade provém de impostos municipais, como uma taxa extra sobre o imposto de renda e sobre propriedades. O resto provém de verbas do governo da Pensilvânia. Nomenclatura da cidade [ editar | editar código-fonte ] A cidade de Pittsburgh é uma das poucas cidades americanas que estão escritas ao final de um sufixo burgh . A referência mais antiga atualmente conhecida sobre o uso da palavra Pittsburgh como nome do assentamento data de 27 de novembro de 1758 , em uma carta enviada pelo General John Forbes para William Pitt, onde estava escrito 'Pittsburgh, 27 de novembro de 1758' ( Pittsbourgh, 27th November, 1758 ). A palavra inglesa bourgh é um derivado de borough , um tipo de região administrativa a nível municipal ou submunicipal. A referência registrada mais antiga atualmente conhecida sobre o uso da palavra Pittsburgh data de 1769 , em um mapa regional feito para os Penn. Em 18 de março de 1816 , quando a cidade foi elevada à categoria de cidade primária ( city ), a palavra Pittsburgh é utilizada no documento original, mas, devido aparentemente a um erro de impressão, a palavra Pittsburg é encontrada nas cópias oficiais deste documento. Em 23 de dezembro de 1891 , uma recomendação do Conselho de Nomenclatura Geográfica dos Estados Unidos foi aprovada em uma lei. Esta lei mudou oficialmente o nome de Pittsburgh para Pittsburg . Publicações nos próximos 20 anos usariam esta escrita. Esta mudança, porém, foi extremamente mal recebida pela população da cidade, e várias lojas e organizações recusaram-se a fazer a mudança. Os habitantes da cidade pressionaram o governo dos Estados Unidos a reverter a mudança, e em 19 de julho de 1911 , o Conselho de Geografia dos Estados Unidos , sucessora do Conselho de Nomenclatura Geográfica dos Estados Unidos , reverteu o nome da cidade para a antiga escrita, Pittsburgh . Esta confusão e controvérsia fez com que tanto a escrita oficial da cidade, Pittsburgh , quanto a antiga escritura oficial, Pittsburg , sejam usadas comumente pelos habitantes da cidade, até os dias atuais. Vista panorâmica da cidade . Demografia [ editar | editar código-fonte ] Crescimento populacional Censo Pop. %± 1800 1 565 — 1810 4 768 204,7% 1820 7 248 52,0% 1830 12 568 73,4% 1840 21 115 68,0% 1850 46 601 120,7% 1860 49 221 5,6% 1870 86 076 74,9% 1880 156 389 81,7% 1890 238 617 52,6% 1900 321 616 34,8% 1910 533 905 66,0% 1920 588 343 10,2% 1930 669 817 13,8% 1940 671 659 0,3% 1950 676 806 0,8% 1960 604 332 -10,7% 1970 520 117 -13,9% 1980 423 938 -18,5% 1990 369 879 -12,8% 2000 334 563 -9,5% 2010 305 704 -8,6% Fonte: US Census [ 1 ] [ 3 ] Pittsburgh, no século XIX , atraiu imigrantes de vários países europeus. Milhares de imigrantes, primariamente alemães , irlandeses , italianos e poloneses , instalaram-se na cidade ao longo do século XIX e nas décadas iniciais do século XX . Atualmente, descendentes de alemães e irlandeses formam os maiores grupos étnicos da cidade. 67,63% da população da cidade são brancos , 27,12% são afro-americanos , 0,19% são nativos americanos , 2,75% são asiáticos , 0,03% são nativos polinésios , 0,66% de outras raças e 1,61% descendentes de duas raças ou mais . 1,32% da população da cidade são hispânicos de qualquer raça. De acordo com o censo nacional de 2000 , Pittsburgh possui uma população de 334 563 habitantes, 143 739 residências ocupadas, 74 169 famílias e uma densidade populacional de 2 324,1 hab/km². Pittsburgh possui um total de 163 366 residências, que resultam em uma densidade de 1 134,9 residências/km². Das 143 739 residências ocupadas, 21,9% têm crianças com menos de 18 anos, 31,2% são habitadas por casais que vivem juntos, 16,5% são famílias com uma mulher sem marido presente como chefe de família, e 48,4% não constituem famílias. Do total, 39,4% são constituídas por um único indivíduo, e 13,7% são habitadas por uma única pessoa com 65 anos ou mais de idade. A dimensão média de cada residência é de 2,17 pessoas e a da família é 2,95 pessoas. Casas num dos bairros de Pittsburgh. 19,9% da população de Pittsburgh possui menos de 18 anos de idade, 14,8% tem entre 18 e 24, 28,6% tem entre 25 e 44, 20,3% tem entre 45 e 64 anos e 16,4% tem mais de 65. A idade média da população da cidade é de 36 anos. Para cada 100 pessoa do sexo feminino há 90,7 pessoas do sexo masculino, e para cada pessoa do sexo feminino com mais de 18 anos há 87,8 pessoas do sexo masculino. A renda média anual de uma residência é de 28 588 dólares , e a renda média anual de uma família é de 38 795 dólares. O renda média anual de pessoas do sexo masculino é de 32 128 dólares, e a renda médio anual de pessoas do sexo feminino é de 25 500 dólares. A renda per capita da população de Pittsburgh é de 18 816 dólares. 20,4% da população e 15% das famílias da cidade vivem abaixo da linha de pobreza. 27,5% da população com menos de 18 anos de idade e 13,5% dos idosos vivem abaixo da linha de pobreza. A cidade possui uma das menores taxas de criminalidade entre qualquer cidade com população similar nos Estados Unidos. Economia [ editar | editar código-fonte ] A economia de Pittsburgh foi ao longo do século XIX e da primeira metade do século XX baseada majoritamente na indústria siderúrgica. Porém, a economia da cidade passou por uma grande reviravolta entre a década de 1970 e a década de 1980 . Inicialmente, a economia da cidade começou a se diversificar-se, após os efeitos do plano diretor de renovação urbana instituído na década de 1950 terem instituído efeito na cidade. Em meados da década de 1970, as siderúrgicas da cidade, devido à concorrência com a indústria siderúrgica de outros países, passaram uma a uma ou a fechar as portas ou a mudar-se, causando desemprego em massa. Porém, a economia da cidade continuou-se a diversificar. Agora, é o setor terciário é a maior fonte de renda na cidade. As indústrias de base saíram da região, embora indústrias de alta tecnologia tenham tomado seu lugar. A principal indústria da cidade é a indústria de alta tecnologia - especialmente a robótica, que é o estudo, desenvolvimento e produção de robôs . e a biotecnologia. Pittsburgh é um grande produtor de remédios e de produtos químicos utilizados em laboratórios em geral. Cerca de 170 laboratórios de pesquisa biotecnológica operam em Pittsburgh. A cidade ainda possui algumas siderúrgicas. Estas siderúrgicas produzem aço não mais para exportação, mas sim, de um tipo de aço automobilístico, utilizado pela indústria automobilística, primariamente, em Denver . Este aço possui maior qualidade do que o aço anteriormente produzido, e é também mais rentável à estas siderúrgicas. A indústria do vidro, embora não tenha mais a importância de anos anteriores, ainda continua presente na cidade. O setor terciário emprega cerca de 130 mil pessoas. Pittsburgh é um grande centro hospitalar. A cidade possui cerca de 90 hospitais - onde trabalham cerca de 25 mil pessoas - e várias insituições de ensino superior voltadas para o ensino da medicina , algumas delas reconhecidas mundialmente. Entre elas, está a Universidade de Pittsburgh , que é especializada em transplantes . A prestação de serviços comunitários e pessoais , o comércio , e serviços governamentais são atualmente as principais fontes de renda da cidade. Cerca de 370 mil pessoas trabalham em uma destas áreas. 30 mil destas pessoas trabalham em hospitais e 20 mil pessoas trabalham em instituições de educação superior . Downtown Pittsburgh , o centro financeiro da cidade . Cultura e Recreação [ editar | editar código-fonte ] Música [ editar | editar código-fonte ] Ricos empresários do século XIX, incluindo Andrew Carnegie , Henry J. Heinz e Henry Clay Frick , doaram grandes somas em dinheiro para instituições educacionais e culturais de Pittsburgh. Como resultado, a cultura e as artes da cidade atualmente é muito rica e diversa. A Orquestra Sinfônica de Pittsburgh é uma orquestra sinfônica de classe e renome mundial. O Centro Benedum e o Heniz Hall são locais que permitem a realização de musicais, conferências, discussos e outros tipos de permomance em público. Além disso, Pittsburgh é sede de uma das duas únicas brass-band (bandas musicais que utilizam-se apenas de instrumentos de sopro). A Orquestra Juvenil de Brass-Band de Pittsburgh e a banda 'Pittsburgh' são outras bandas musicais da cidade, e muitas de suas performances públicas produzidas por estas bandas são de acesso livre - de graça - ao público. A cidade também foi o berço de Christina Aguilera, nascida em Pittsburgh em 18 de Dezembro de 1980. Recentemente, a cidade também tornou-se conhecida pelo indie rock . Várias bandas famosas de indie rock do país foram criadas na cidade. Arquitetura e artes visuais [ editar | editar código-fonte ] Pittsburgh também é um centro arquitetônico e de artes visuais americano. O Museu Andy Warhol Warhol é dedicado às obras artísticas de Andy Warhol , que é nativo da cidade, enquanto o Museu de Arte de Carnegie abriga obras de Edgar Degas , Vincent van Gogh , Claude Monet e outros, juntamente com galerias de arte e esculturas modernas. A Fallingwater , uma das obras mais reconhecidas de Frank Lloyd Wright , está localizada a uma hora de carro do centro da cidade. e o litoral norte da cidade é onde está localizada uma igreja gótica , a Calvary Methodist , cujo interior foi desenhado por Louis Comfort Tiffany . As janelas e os desenhos coloridos das igrejas são uma das maiores e mais elaboradas obras de arte que Tiffany criou. A Pittsburgh Filmmakers ensina mídia e artes relacionadas, e administra três teatros artísticos na cidade. A Pittsburgh Playhouse , na Universidade Point Park , possui vários atores profissionais e quatro conjuntos residenciais para abrigar outros atores. O Museu Carnegie de História Natural possui um acervo extensivo de dinossauros à mostra, incluindo o primeiro esqueleto fossilizado de um Tiranossauro Rex descoberto. Outras estátuas de dinossauros podem ser vistos ao longo da região metropolitana de Pittsburgh, decoradas por artistas vindos de todas as partes do país. Já o Centro Carnegie de Ciências é voltada para a alta tecnologia. Schenley Park . Ao fundo, a Cathedral of Learning (Catedral da Aprendizagem). Parques e desportos [ editar | editar código-fonte ] A região metropolitana de Pittsburgh possui mais de 150 parques , campos desportivos e playgrounds . Parques localizados nos limites da cidade incluem instalações apropriadas para ciclistas, campeiros, nadadores e uma pista de gelo. O Schenley Park é o maior parque da cidade. Possui um jardim botânico e um conservatório natural, o Conservatório e Jardins Botânicos de Phipp. A cidade possui três das mais importantes equipas dos Estados Unidos, o Pittsburgh Steelers , uma equipa de futebol americano , o Pittsburgh Penguins , uma equipa de hóquei no gelo , e o Pittsburgh Pirates , uma equipa de basebol . Educação [ editar | editar código-fonte ] Escolas : O sistema municipal de ensino de Pittsburgh é responsável pela educação de aproximadamente 40 mil estudantes, enquanto o sistema católico de ensino é responsável pela educação de aproximadamente 35 mil estudantes. O sistema municipal de ensino é diretamente administrado pela cidade, recebendo verbas de impostos municipais e do governo da Pensilvânia. O sistema católico de ensino é administrado por uma organização não-governamental, que recebe verbas diretamenete do município. Tanto o sistema municipal quanto o sistema católico de ensino permitem que estudantes de cidades vizinhas estudem em suas escolas, fazendo com que uma considerável percentagem dos estudantes das escolas públicas e católicas de Pittsburgh sejam de cidades vizinhas. Os professores das escolas públicas de Pittsburgh estão entre os bem mais pagos do país: a renda anual média de um professor foi de 52 832 dólares em 2003 . Bibliotecas : A Carnegie Library of Pittsburgh controla o sistema de bibliotecas ao longo da cidade. É composta por uma biblioteca central e várias outras bibliotecas de menor porte. Edifícios do campus da Universidade de Pittsburgh . Instituições de educação superior : Pittsburgh é um pólo renomado de educação superior, possuindo 13 faculdades e universidades somente dentro de seus limites municipais. Destas 13, as mais conhecidas são a Universidade de Pittsburgh e a Universidade Carnegie Mellon . A Universidade de Pittsburgh , bem como sua afiliada University of Pittsburgh Medical Center , administram alguns dos melhores hospitais do mundo, e é reconhecida como um centro de pesquisas avançadas, que fez estudos e pesquisas pioneiras em transplante de órgãos, AIDS e câncer , bem como possíveis tratamentos. Já a Universidade Carnegie Mellon foi a primeira universidade nos Estados Unidos a oferecer cursos na área das ciências da computação e drama , bem como o primeiro instituto de robótica do mundo, que é o mais reconhecido na área atualmente. Transportes [ editar | editar código-fonte ] Aeroporto Internacional de Pittsburgh . Pittsburgh está conectada com outros centros urbanos na região através de várias rodovias - em especial, a Pennsylvania Turnpike , que conecta a cidade com Filadélfia e o Estado americano de Ohio - e pelo serviço interurbano ferroviário de passageiros Amtrak . Pittsburgh também é servido por um porto fluvial, e pelo Aeroporto Internacional de Pittsburgh , que foi construído na década de 1920 , e que já foi a base de operações do aviador americano Charles Lindbergh . Atualmente, este aeroporto movimenta mais de 139 mil operações de pouso e decolagem por ano. O inverno em Pittsburgh é rigoroso, e neve e a formação de gelo nas vias públicas são comuns na região. Isto torna difícil a manutenção das vias públicas da cidade. Várias delas, por causa dos efeitos de dilatação e contração causados pela diferença de temperatura, tendem a rachar e formar buracos à medida que o verão (muito quente) chega. Além disso, os rios e os morros de Pittsburgh formam muitas barreiras naturais dentro da cidade, que são obstáculos a um sistema de transporte eficiente na cidade. Pontes são muito comuns ao longo da cidade, uma vez que elas conectam bairros que estão isolados do resto da cidade por causa de rios e/ou vales. Várias vias públicas no sul e no leste da cidade são obrigadas a formar túneis. No total, são mais de 450 pontes e 50 túneis, mais do que qualquer outra cidade no país. Transporte público [ editar | editar código-fonte ] Light rail . O sistema de transporte público da cidade é administrado pela Port Authority of Allegheny County , o décimo quarto maior sistema de transporte dos Estados Unidos. A Port Authority of Allegheny County administra uma malha de rotas de ônibus , funiculares e três linhas de light rail , que consiste de bondes que passam a trafegar em túneis subterrâneos à medida que elas se locomovem em direção ao centro da cidade. Este sistema de light rail é composto por três linhas aproximadamente paralelas, que servem apenas o centro e o norte da cidade Antigamente, o Pittsburgh tinha onze funiculares, utilizados pelos trabalhadores que moraram em cima dos morros para chegar nas fábricas ao lado do rios Monongahela e Ohio. Porém, a maioria destes funiculares parou de ser utilizada, a partir da década de 1960 . Hoje em dia, só restam duas funicilares, o Duquesne e o Monongahela , que atendem primariamente turistas. Bicicletas [ editar | editar código-fonte ] Uma população cada vez mais idosa, morros inclinados e clima instável fazem com que o uso de bicicletas como meio de transporte seja menos popular do que em outras cidades do mesmo porte nos Estados Unidos. Porém, Pittsburgh têm feito esforços em tentar estimular o uso de bicicletas por parte do público em geral. Faixas foram designadas em algumas ruas e avenidas para o uso exclusivo por parte de ciclistas, e ônibus permitem que o passageiro transporte uma bicicleta (que é transportada à frente do ônibus). Ligações externas [ editar | editar código-fonte ] Outros projetos Wikimedia também contêm material sobre este tema: Imagens e media no Commons Categoria no Commons Guia turístico no Wikivoyage Commons Commons Wikivoyage Website oficial (em inglês ) Estatísticas, mapas e outras informações sobre Pittsburgh em city-data.com (em inglês ) Museus de Pittsburgh (em inglês ) Pontes de Pittsburgh e do Condado de Allegheny (em inglês ) Página sobre a cidade de Pittsburgh no jogo Fallout 3 (em inglês ) Referências ↑ a b «GCT-PH1 - Population, Housing Units, Area, and Density: 2010 - State -- Place and (in selected states) County Subdivision» (em inglês). United States Census Bureau . Consultado em 21 de setembro de 2011 ↑ Fernandes, Ivo Xavier (1941). Topónimos e Gentílicos . I . Porto: Editora Educação Nacional, Lda. ↑ «GCT-PH1-R - Population, Housing Units, Area, and Density (geographies ranked by total population): 2000 - Geography: State -- County - State -- Place and (in selected states) County Subdivision» (em inglês). United States Census Bureau . Consultado em 21 de setembro de 2011 v • e Localidades do condado de Allegheny , Pensilvânia Sede do condado : Pittsburgh Cidades Clairton | Duquesne | McKeesport | Pittsburgh Distritos Aspinwall | Avalon | Baldwin | Bell Acres | Bellevue | Ben Avon | Ben Avon Heights | Bethel Park | Blawnox | Brackenridge | Braddock | Braddock Hills | Bradford Woods | Brentwood | Bridgeville | Carnegie | Castle Shannon | Chalfant | Cheswick | Churchill | Coraopolis | Crafton | Dormont | Dravosburg | East McKeesport | East Pittsburgh | Edgewood | Edgeworth | Elizabeth | Emsworth | Etna | Forest Hills | Fox Chapel | Franklin Park | Glassport | Glen Osborne | Glenfield | Green Tree | Haysville | Heidelberg | Homestead | Ingram | Jefferson Hills | Leetsdale | Liberty | Lincoln | McDonald ‡ | McKees Rocks | Millvale | Monroeville | Mount Oliver | Munhall | North Braddock | Oakdale | Oakmont | Pennsbury Village | Pitcairn | Pleasant Hills | Plum | Port Vue | Rankin | Rosslyn Farms | Sewickley | Sewickley Heights | Sewickley Hills | Sharpsburg | Springdale | Swissvale | Tarentum | Thornburg | Trafford ‡ | Turtle Creek | Verona | Versailles | Wall | West Elizabeth | West Homestead | West Mifflin | West View | Whitaker | White Oak | Whitehall | Wilkinsburg | Wilmerding Municipalidades Aleppo | Baldwin | Collier | Crescent | East Deer | Elizabeth | Fawn | Findlay | Forward | Frazer | Hampton | Harmar | Harrison | Indiana | Kennedy | Kilbuck | Leet | Marshall | McCandless | Moon | Mt. Lebanon | Neville | North Fayette | North Versailles | O'Hara | Ohio | Penn Hills | Pine | Reserve | Richland | Robinson | Ross | Scott | Shaler | South Fayette | South Park | South Versailles | Springdale | Stowe | Upper St. Clair | West Deer | Wilkins Regiões censodesignadas Carnot-Moon | Curtisville | Imperial-Enlow | Russellton | Sturgeon-Noblestown Comunidades não incorporadas Bairdford | Blanchard | Bruceton | Buena Vista | Creighton | Gibsonia ‡ | Harmarville | Karns | Natrona | Natrona Heights | Rennerdale Rodapé ‡ Esses locais possuem área em condado ou condados adjacentes v • e Pensilvânia Capital: Harrisburg Tópicos Atrações turísticas · Bandeira · Listas · NHLs · NRHPs · Parques estaduais Principais cidades Allentown · Altoona · Bethel Park · Bethlehem · Chester · Erie · Filadélfia · Harrisburg · Lancaster · Levittown · Mount Lebanon · New Cumberland · Norristown · Penn Hills · Pittsburgh · Reading · Scranton · State College · Wilkes-Barre · York Condados Adams · Allegheny · Armstrong · Beaver · Bedford · Berks · Blair · Bradford · Bucks · Butler · Cambria · Cameron · Carbon · Centre · Chester · Clarion · Clearfield · Clinton · Columbia · Crawford · Cumberland · Dauphin · Delaware · Elk · Erie · Fayette · Filadélfia · Forest · Franklin · Fulton · Greene · Huntingdon · Indiana · Jefferson · Juniata · Lackawanna · Lancaster · Lawrence · Lebanon · Lehigh · Luzerne · Lycoming · McKean · Mercer · Mifflin · Monroe · Montgomery · Montour · Northampton · Northumberland · Perry · Pike · Potter · Schuylkill · Snyder · Somerset · Sullivan · Susquehanna · Tioga · Union · Venango · Warren · Washington · Wayne · Westmoreland · Wyoming · York Portal da geografia Portal dos Estados Unidos Obtida de ' https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pittsburgh&oldid=48064286 ' Categoria : Pittsburgh Categorias ocultas: !CS1 inglês-fontes em língua (en) !Páginas que usam predefinições de coordenadas depreciadas !Imagem local diferente da no Wikidata !Website oficial diferente no Wikidata e na Wikipedia Menu de navegação Ferramentas pessoais Não autenticado Discussão Contribuições Criar uma conta Entrar Domínios Artigo Discussão Variantes Vistas Ler Editar Editar código-fonte Ver histórico Mais Busca Navegação Página principal Conteúdo destacado Eventos atuais Esplanada Página aleatória Portais Informar um erro Loja da Wikipédia Colaboração Boas-vindas Ajuda Página de testes Portal comunitário Mudanças recentes Manutenção Criar página Páginas novas Contato Donativos Imprimir/exportar Criar um livro Descarregar como PDF Versão para impressão Noutros projetos Wikimedia Commons Wikivoyage Ferramentas Páginas afluentes Alterações relacionadas Carregar ficheiro Páginas especiais Hiperligação permanente Informações da página Elemento Wikidata Citar esta página Noutros idiomas Afrikaans العربية Asturianu Azərbaycanca تۆرکجه Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български Brezhoneg Català Нохчийн Chamoru Corsu Čeština Cymraeg Dansk Deutsch Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Français Frysk Gaeilge Gàidhlig Galego עברית हिन्दी Hrvatski Kreyòl ayisyen Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Íslenska Italiano 日本語 Gĩkũyũ Қазақша ಕನ್ನಡ 한국어 Kernowek Кыргызча Latina Limburgs Lumbaart Lietuvių Latviešu Malagasy Македонски मराठी Bahasa Melayu Nederlands Norsk nynorsk Norsk Diné bizaad Occitan Ирон ਪੰਜਾਬੀ Deitsch Polski Piemontèis پنجابی Română Русский Саха тыла Sardu Sicilianu Scots Srpskohrvatski / српскохрватски Simple English Slovenčina Slovenščina Српски / srpski Svenska Kiswahili Ślůnski தமிழ் తెలుగు ไทย Tagalog Türkçe Twi Українська اردو Tiếng Việt Volapük Winaray 吴语 ייִדיש 中文 Bân-lâm-gú 粵語 Editar ligações Esta página foi editada pela última vez à(s) 01h21min de 20 de fevereiro de 2017. Este texto é disponibilizado nos termos da licença Creative Commons - Atribuição - Compartilha Igual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0) . pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais detalhes, consulte as condições de uso . Política de privacidade Sobre a Wikipédia Avisos gerais Programadores Declaração sobre cookies Versão móvelhttp://www.fieb.org.br/
  Sistema Fieb Toggle navigation MENU CASAS Sistema Fieb O Sistema Fieb Missão Organograma Código de Ética Ouvidoria Identidade Visual Biblioteca Portal de Compras Licitações Sistema de Gestão Integrado Fieb Institucional Sobre a FIEB Diretoria Missão Estatuto Organograma História Galeria de Presidentes Sindicatos Filiados Desenvolvimento Industrial Estudos Técnicos Internacionalização de Empresas Acesso ... Indústria Baiana Sindicatos Conselhos Temáticos Fale Conosco Webmail Toggle navigation Home Acessar contéudo ... ao Cieb Fale Conosco Indústria de transformação baiana caiu 2% em 2017 Estudo vai analisar ... Indústria apoia campanha Todos pela Reforma da Previdência 08/02/2018 15:57 Indústria de transformação ... Distrito Federal e tem por objetivo identificar tendências da indústria brasileira. A pesquisa é realizada trimestralmente pela Confederação Nacional da Indústria em parceria com as Federações de CACHE

Sistema Fieb Toggle navigation MENU CASAS Sistema Fieb O Sistema Fieb Missão Organograma Código de Ética Ouvidoria Identidade Visual Biblioteca Portal de Compras Licitações Sistema de Gestão Integrado Fieb Institucional Sobre a FIEB Diretoria Missão Estatuto Organograma História Galeria de Presidentes Sindicatos Filiados Desenvolvimento Industrial Estudos Técnicos Internacionalização de Empresas Acesso a Crédito Guia Industrial Meio Ambiente e Responsabilidade Social Defesa de Interesses Relações Sindicais Relações Governamentais Conselhos Temáticos Representações Externas SERVIÇOS FIEB Sesi SENAI Institucional Sobre o SENAI Unidades SENAI Política de qualidade Regimento SENAI Educação Cursos Técnicos Cursos Gratuitos Cursos de Curta Duração Ensino Superior EAD Metodologia TheoPrax Regulamento Disciplinar Núcleo de carreiras Programa de ações inclusivas Inovação e Tecnologia Biblioteca Fale conosco Senai Cimatec Iel Conheça o IEL Sobre o IEL Unidades Clientes e Parceiros Linha do Tempo Organograma Desenvolvimento de Carreiras Estágio Jovem Aprendiz Seleção de Profissionais Capacitação Foco na Carreira INOVA Talentos Cadastro e busca de vagas Desenvolvimento Empresarial Programa de Qualificação de Fornecedores Gestão da Inovação Educação Empresarial Soluções Sob Medida Projetos de Inovação Eventos e Cursos Prêmio IEL de Estágio Encontro de Compradores e Fornecedores Agenda de Estágio Cursos Cieb Diretoria Estatuto Interiorização Rede de Parceiros Programa de Benefícios Associe-se ao Cieb Fale Conosco Sindicatos Conselhos Temáticos Fale Conosco Webmail Home Acessar contéudo Ir para menu Contraste O JavaScript está desabilitado no seu navegador. Habilite seu JavaScript para o melhor funcionamento do nosso Site. Siga os passos aqui . Toggle navigation O Portal da Indústria Baiana Sindicatos Conselhos Temáticos Fale Conosco Webmail Toggle navigation Home Acessar contéudo Ir para menu Contraste BUSCA Fechar Sistema Fieb O Sistema Fieb Missão Organograma Código de Ética Ouvidoria Identidade Visual Biblioteca Portal de Compras Licitações Sistema de Gestão Integrado Fieb Institucional Sobre a FIEB Diretoria Missão Estatuto Organograma História Galeria de Presidentes Sindicatos Filiados Desenvolvimento Industrial Estudos Técnicos Internacionalização de Empresas Acesso a Crédito Guia Industrial Meio Ambiente e Responsabilidade Social Defesa de Interesses Relações Sindicais Relações Governamentais Conselhos Temáticos Representações Externas SERVIÇOS FIEB Sesi SENAI Institucional Sobre o SENAI Unidades SENAI Política de qualidade Regimento SENAI Educação Cursos Técnicos Cursos Gratuitos Cursos de Curta Duração Ensino Superior EAD Metodologia TheoPrax Regulamento Disciplinar Núcleo de carreiras Programa de ações inclusivas Inovação e Tecnologia Biblioteca Fale conosco Senai Cimatec Iel Conheça o IEL Sobre o IEL Unidades Clientes e Parceiros Linha do Tempo Organograma Desenvolvimento de Carreiras Estágio Jovem Aprendiz Seleção de Profissionais Capacitação Foco na Carreira INOVA Talentos Cadastro e busca de vagas Desenvolvimento Empresarial Programa de Qualificação de Fornecedores Gestão da Inovação Educação Empresarial Soluções Sob Medida Projetos de Inovação Eventos e Cursos Prêmio IEL de Estágio Encontro de Compradores e Fornecedores Agenda de Estágio Cursos Cieb Diretoria Estatuto Interiorização Rede de Parceiros Programa de Benefícios Associe-se ao Cieb Fale Conosco Indústria de transformação baiana caiu 2% em 2017 Estudo vai analisar competitividade do Polo de Camaçari Com inscrições abertas, Prêmio IEL de Estágio completa 15 anos Aplicativo facilita mobilização empresarial Contribuição Sindical - Emita sua guia SESI e SENAI implantam novo ensino médio na Bahia 16/02/2018 11:12 IEL altera horário de funcionamento 15/02/2018 17:28 Indústria apoia campanha Todos pela Reforma da Previdência 08/02/2018 15:57 Indústria de transformação baiana caiu 2% em 2017 07/02/2018 18:25 Estudo vai analisar competitividade da cadeia petroquímica do Polo de Camaçari 07/02/2018 17:47 Copom anuncia queda de 0,25 ponto percentual na Selic TODAS AS NOTÍCIAS Publicações Conjuntura Econômica A Gerência de Estudos Técnicos, da Superintendência de Desenvolvimento Industrial da FIEB, elabora mensalmente a apresentação Conjuntura Econômica e Perspectivas: Brasil e Bahia. Relatório de Infraestrutura do Estado da Bahia O Relatório de Infraestrutura do Estado da Bahia é uma publicação mensal da FIEB, que destaca o monitoramento de indicadores de energia elétrica, petróleo e gás, e das principais obras de infraestrutura na Bahia. Relatório de Acompanhamento do Comércio Exterior da Bahia (RACEB) Sondagem Industrial abrange os 26 Estados brasileiros e o Distrito Federal e tem por objetivo identificar tendências da indústria brasileira. A pesquisa é realizada trimestralmente pela Confederação Nacional da Indústria em parceria com as Federações de Indústria de cada Estado. Sondagem Industrial Sondagem Industrial abrange os 26 Estados brasileiros e o Distrito Federal e tem por objetivo identificar tendências da indústria brasileira. A pesquisa é realizada trimestralmente pela Confederação Nacional da Indústria em parceria com as Federações de Indústria de cada Estado. Sondagem Indústria da Construção Sondagem Indústria da Construção CNI abrange os 26 Estados brasileiros e o Distrito Federal e tem por objetivo identificar a tendência passada e futura da indústria de construção civil brasileira. A pesquisa é realizada pela CNI em parceria com as Federações de Indústria de cada Estado. A publicação inclui dados relevantes sobre o segmento da construção na Bahia. Veja Mais links rápidos OUVIDORIA BANCA FIEB PORTAL DE COMPRAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ARTIGOS multimídia fotos vídeos OUTRAS GALERIAS: Galeria Sistema Fieb TODAS AS FOTOS Campanha Associativismo Ver outros vídeos Inauguração Unidade Sul Ver outros vídeos Frente Parlamentar da Indústria Ver outros vídeos TODOS OS VÍDEOS destaque ESTÁGIO GUIA INDUSTRIAL SOCIOAMBIENTAL CIN QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Mapa do site Institucional O Sistema Fieb Diretoria Declaração Estratégica Memória Organizacional Galeria de Presidentes Noticias Eventos Fale Conosco Sistema FIEB Sistema Fieb Rua Edistio Pondé, 342 - Stiep, Salvador - Bahia. Cep: 41770-395 Tel.: (71) 3343-1200 - Fax: (71) 3341-3906 V0.1http://economia.estadao.com.br/fatos-relevantes/
  Economia & Negócios :: Fatos Relevantes Assine o Estadão Estadão - Portal do Estado de S. Paulo Economia & Negócios Últimas Fatos Relevantes Ferramentas Governança Indicadores Negócios Seu Imóvel Sua Carreira Seu Dinheiro Colunas Blogs Discute Perfil Trânsito Tempo Horóscopo Quadrinhos Loterias Aplicativos Assine Opinião Política Economia & Negócios Brasil Internacional Esportes Cultura Últimas Acervo ... . Andrade Gutierrez Participações S.A. Apice Securitizadora Imobiliária S.A. Arezzo Indústria e ... S.A. Banco Indústria l e Comercial S.A. Banco Mercantil do Brasil S.A. Banco Mercantilde ... Espirito Santo Bardella S.A. Indústria s Mecanicas Barigui Securitizadora S.A. Basel Participações S.A ... . Cambuci S.A. Capitalpart Participações S.A. Carbomil Sa Miner. e Indústria Ccx Carvão Da Colômbia S.A ... Providência Indústria e Comércio Cia Saneamento Básico Est São Paulo Cia Saneamento de Minas Gerais CACHE

Economia & Negócios :: Fatos Relevantes Assine o Estadão Estadão - Portal do Estado de S. Paulo Economia & Negócios Últimas Fatos Relevantes Ferramentas Governança Indicadores Negócios Seu Imóvel Sua Carreira Seu Dinheiro Colunas Blogs Discute Perfil Trânsito Tempo Horóscopo Quadrinhos Loterias Aplicativos Assine Opinião Política Economia & Negócios Brasil Internacional Esportes Cultura Últimas Acervo PME Jornal do Carro Paladar Link E+ Viagem Classificados Rádio Eldorado Aliás Educação Ciência Sustentabilidade Saúde São Paulo Tudo Sobre Ao Vivo Blogs Colunas TV Estadão Aplicativos Infográficos Fotos Você no Estadão Estadão Dados Horóscopo Loterias Tempo Trânsito Newsletter Quadrinhos Sudoku Cruzadas Moving Estradão Broadcast Político Broadcast Econômico Uma prestação de serviços para o Mercado de Capitais. Nesta seção você encontra os fatos relevantes de todas as empresas de capital aberto no país, publicados poucos minutos após seu arquivamento na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).Fatos relevantes são os informes oficiais das companhias sobre acontecimentos que podem afetar o valor de seus papéis, ou influenciar na decisão do investidor em comprá-los ou vendê-los.A pesquisa no banco de dados pode ser feita pelo nome de cada empresa, por setor da economia, e filtrada por data. Este espaço atende às especificações da Instrução CVM 547/14, que entrou em vigor em 10/03/2014. Setor: Todas Agropecuária Alimentos Processados Bebidas Bens Industriais Bens Industriais / Comércio Computadores e Equipamentos Comércio e Distribuição Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração Construção e Engenharia Construção e Transporte Consumo Cíclico Consumo Cíclico / Comércio Consumo Cíclico / Diversos Consumo não Cíclico Consumo não Cíclico / Diversos Embalagens Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística Empresa do setor de varejo farmacêutico. Equipamentos Elétricos Exploração de Imóveis Financeiro - Outros Financeiro e Outros Fumo Gás Holdings Diversificadas Hoteis e Restaurantes Intermediários Financeiros Lazer Madeira e Papel Materiais Básicos Materiais Diversos Material de Transporte Medicamentos e Outros Produtos Mineração Máquinas e Equipamentos Mídia Outros - Cias c/ registro CVM (não listadas na Bovespa) Petróleo e Combustíveis Petróleo, Gás e Biocombustíveis Previdência e Seguros Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza Programas e Serviços Químicos Saúde Securitizadoras de Recebíveis Serviços Serviços Financeiros Diversos Serviços Médico-Hospitalares, Análises e Diagnósticos Siderurgia e Metalurgia Tecidos, Vestuário e Calçados Telecomunicações Telefonia Fixa Telefonia Móvel Transporte Utilidade Pública Utilidades Domésticas Água e Saneamento Empresa: Todas 521 Participações S.A. AES Tietê S.A. AGUAS GUARIROBA S.A. ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S.A ARGO ENERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ATACADÃO S.A. (Grupo Carrefour Brasil) ATIVOS BRASILEIROS S.A. AZUL S.A. Aegea Saneamento e Participa Aes Elpa S.A. Aes Sul Distrib. Gaúchade Energia S.A. Aetatis Securitizadora S.A. Afluente Geração de Energia Elétrica S.A. Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. Algar Telecom S.A. Aliansce Shopping Centers S.A. All - América Latina Logística Malha Norte S.A. All - América Latina Logística Malha OESte S.A. All - América Latina Logística Malha Paulista S.A. All - América Latina Logística Malha Sul S.A. All América Latina Logística S.A. All Ore Mineração S.A. Alpargatas S.A. Altere Securitizadora S.A. Altus Sistemade Automação S.A. Alupar Investimento S.A. Ambev S.A. Ampla Energia e Serviços S.A. Andrade Gutierrez Concessões S.A. Andrade Gutierrez Participações S.A. Apice Securitizadora Imobiliária S.A. Arezzo Indústria e Comércio S.A. Arteris S.A. Autometal S.A. Autopista Fernão Dias S.A. Autopista Planalto Sul S.A. Autovias S.A. Azevedo e Travassos S.A. B2W - Companhia Digital BB Seguridade Participações S.A. BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. BR HOME CENTERS S.A. BR Malls Participações S.A. BR Properties S.A. BR Towers Spe1 S.A. BRASILIANA PARTICIPAÇÕES S.A BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO BRB Bcode Brasília S.A. BRF S.A. BS&C EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. BTG Pactual Participations Ltd. BUETTNER S.A. INDUSTRIA E COMERCIO BV Leasing - Arrendamento Mercantil S.A. Bahema S.A. Banco ABC Brasil S.A. Banco Alfa de Investimento S.A. Banco BTG Pactual S.A. Banco Bradesco S.A. Banco Daycoval S.A. Banco Estado de Sergipe S.A. - Banese Banco Estado do Para S.A. Banco Estado do Rio Grande do Sul S.A. Banco Indusval S.A. Banco Indústria l e Comercial S.A. Banco Mercantil do Brasil S.A. Banco Mercantilde Investimentos S.A. Banco Nordeste do Brasil S.A. Banco PanAméricano S.A. Banco Pine S.A. Banco Santander (Brasil) S.A. Banco Sofisa S.A. Banco da Amazônia S.A. Banco do Brasil S.A. Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo Bardella S.A. Indústria s Mecanicas Barigui Securitizadora S.A. Basel Participações S.A. Battistella Adm Participações S.A. Baumer S.A. Bco Santander S.A. Beleza Participações S.A. Belmonte Participações S.A. Bematech S.A. Bhg S.A. - Brazil Hospitality Group Biam Companhia Securitizadora S.A. Bicicletas Monark S.A. Biomm S.A. Biosev S.A. Bmfbovespa S.A. Bolsa Valores Merc Fut Bombril S.A. Bonaire Participações S.A. Bpmb I Participações S.A. Bradesco Leasing S.A. Arrend Mercantil Bradespar S.A. Brasil Agrosec Companhia Securitizadora Brasil Brokers Participações S.A. Brasil Insurance Participações e Administração S.A Brasil Pharma S.A. Brasil Plural Securitizadora S.A. Brasilagro - Cia Brasde Prop Agrícolas Braskem S.A. Brasmotor S.A. Brc Securitizadora S.A. Brookfield Incorporações S.A. Brpr 45 Securitizadora Cred Imob S.A. Brpr 46 Securitizadora Cred Imob S.A. Brpr 55 Securitizadora Cred Imob S.A. Brpr 56 Securitizadora Cred Imob S.A. CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. CAMIL ALIMENTOS S/A CCR S.A. CERAMICA CHIARELLI S.A. CESP - Cia Energéticade São Paulo CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN CINESYSTEM S.A. CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. COMPANHIA CARIOCA DE SECURITIZAÇÃO COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS COMPANHIA FERRÍFERA BRASILEIRA S.A. COMPANHIA PARANAENSE DE SECURITIZAÇÃO - PRSEC CONC AUTO RAPOSO TAVARES S.A. CONC ECOVIAS IMIGRANTES S.A. CONC ROD AYRTON SENNA E CARV PINTO S.A.-ECOPISTAS CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A. CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S.A. CPFL Energia S.A. CPFL Energias Renováveis S.A. CPFL Geraçãode Energia S.A. CR2 Empreendimentos Imobiliários S.A. CSU Cardsystem S.A. CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. CTEEP - Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista CTX Participações S.A. CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. Cabinda Participações S.A. Caconde Participações S.A. Cagece - Ciade Agua e Esgoto do Ceara Caianda Participações S.A. Cambuci S.A. Capitalpart Participações S.A. Carbomil Sa Miner. e Indústria Ccx Carvão Da Colômbia S.A. Celulose Irani S.A. Cemepe Investimentos S.A. Cemig Distribuição S.A. Cemig Geracao e Transmissão S.A. Cemig Telecomunicações S.A. Centrais Elet Bras S.A. - Eletrobras Centrais Elet Matogrossenses S.A. - Cemat Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. Centrais Elétricas do Pará S.A. - Celpa Centro De Imagem Diagnosticos (Alliar Medicoa à Frente) Centrovias-Sistemas Rodoviários S.A. Cetip S.A. - Mercados Organizados Cia Brasileira de Distribuição Cia Cacique de Café Solúvel Cia Celgde Participações - Celgpar Cia Distrib. de Gás do Rio de Janeiro - Ceg Cia Docas de Imbituba Cia Eletricidade Est. Da Bahia - Coelba Cia Energética de Brasília Cia Energética de Minas Gerais - Cemig Cia Energética do Ceará - Coelce Cia Energética do Maranhao - Cemar Cia Energética do Rio Gde Norte - Cosern Cia Energéticade Pernambuco - Celpe Cia Estadual Ger.Trans.Ener.Elet-Ceee-Gt Cia Estadual de Distrib Ener Elet-Ceee-D Cia Estadualde Águas e Esgotos - Cedae Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa Cia Fiação Tecidos Cedro Cachoeira Cia Gás de São Paulo - Comgas Cia Habitasulde Participações Cia Hering Cia Hidro Elétrica do São Francisco Cia Iguacude Cafe Soluvel Cia Indústrial Cataguases Cia Locação Das Américas Cia Melhoramentos de São Paulo Cia Paranaense de Energia - Copel Cia Piratiningade Força e Luz Cia Providência Indústria e Comércio Cia Saneamento Básico Est São Paulo Cia Saneamento de Minas Gerais-Copasa Mg Cia Saneamento do Paraná - Sanepar Cia Siderurgica Nacional Cia Tecidos Nortede Minas Coteminas Cia Águas do Brasil - Cab Ambiental Cibrasec Cia Brasileira de Securitização Cielo S.A. Cimento Tupi S.A. Cims S.A. Cobrasma S.A. Companhia Paulistade Forca Luz - CPFL Companhia Paulistade Securitização Conc Rio-Teresopolis S.A. Conc Rod Osorio-Porto Alegre S.A-Concepa Conc Rod.Oeste SP Viaoeste S.A Conc Rodovias do Tietê S.A. Conc Rota Das Bandeiras S.A. Conc Sist Anhang-Bandeirant S.A. Autoban Conc. do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. Concessionariade Rodovias do Interior Paulista S.A. Concessionária Rodovia Presidente Dutra S.A. Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. Conpel Cia Nordestina Papel Conservas Oderich S.A. Construtora Adolpho Lindenberg S.A. Construtora Beter S.A. Construtora Lix Da Cunha S.A. Construtora Sultepa S.A. Construtora Tenda S.A. Contax Participações S.A. Cosan Limited Cosan Logistica S.A. Cosan S.A. Indústria e Comércio Cremer S.A. Cristal Pigmentos do Brasil S.A. Cyrela Brazil Realty S.A.Empreend e Part Cyrela Commercial Propert S.A. Empr Part DELUXE MOTORS S.A. DHB Indústria e Comércio S.A. DOCAS INVESTIMENTOS S.A. Daleth Participações S.A. Desenvix Energias Renováveis S.A. Diagnósticos Da América S.A. Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos Direcional Engenharia S.A. Dohler S.A. Dtcom - Direct To Company S.A. Dufry A.G. Duke Energy Int. Ger. Paranapanema S.A. Duratex S.A. Duxxi Imobiliária S.A. ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A. ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A EZ TEC Empreend. e Participações S.A. Eco Securitizadora Direitos Cred Agronegócio S.A. Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. Edp - Energias do Brasil S.A. Ekoparking S.A. Eldorado Brasil Celulose S.A. Electro Aco Altona S.A. Elekeiroz S.A. Elektro - Eletricidade e Serviços S.A. Eletropaulo Metrop. Elet. São Paulo S.A. Emae - Empresa Metrop. Águas Energia S.A. Embraer S.A. Embratel Participações S.A. Empr. Concess.de Rodovias do Norte S.A. Empreendimentos Pague Menos S.A. Empresa Energética Mato Gros.Sul S.A. - Enersul Energisa Paraíba - Distribuidorade Energia S.A. Energisa S.A. Energisa Sergipe - Distribuidorade Energia S.A. Eneva S.A Eox Energia Eólica S.A. Equatorial Energia S.A. Estácio Participações S.A. Eternit S.A. Eucatex S.A. Indústria e Comércio Even Construtora e Incorporadora S.A. Excelsior Alimentos S.A. FORNO DE MINAS ALIMENTOS S.A. FOSFATO BRASILEIRO S.A. FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S.A. Ferreira Gomes Energia S.A. Ferrovia Centro-Atlântica S.A. Ferrovia Norte Sul S.A. Fertilizantes Heringer S.A. Fiago Participações S.A. Fibam Companhia Indústria l Fibria Celulose S.A. Financeira Alfa S.A.- Cred Financ e Invs Finansinos S.A.- Crédito Financ e Invest Fleury S.A. Focus Cia Secde Créditos Imobiliários Forjas Taurus S.A. Forte Capital Securities S.A. Fras-Le S.A. Futuretel S.A. GP Investments Ltd. GPC Participações S.A. GTD PARTICIPACOES S.A. Gaec Educação S.A. Gafisa S.A. Gaia Agro Securitizadora S.A. Gaia Securitizadora S.A. General Shopping Brasil S.A. Gerdau S.A. Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. Grazziotin S.A. Grendene S.A. Grucaí Participações S.A. Guararapes Confeccoes S.A. Harpia Ômega Participações S.A. Helbor Empreendimentos S.A. Hidrovias do Brasil S.A. Hopi Hari S.A. Hypermarcas S.A. IGB Eletrônica S.A. INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. Ideiasnet S.A. Iguacu Celulose Papel S.A. Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A Imigrantes Cia Sec.De Cred.Imobiliários Inbrands S.A. Ind Azulejos Bahia S.A. Indústria Verolme S.A. - Ivesa Indústria s J B Duarte S.A. Indústria s Romi S.A. Inepar Equipamentos e Montagens S.A. Inepar S.A. Indústria e Construções Inepar Telecomunicações S.A. Intermultimodal S.A Operadorade Plataformas Internacionaisde Logística Multimodal International Meal Company Holdings S.A. Investimentos e Particip. Em Infra S.A. - Invepar Invitel Legacy S.A. Iochpe Maxion S.A. Isec Securitizadora S.A. Itaitinga Participações S.A. Itapebi Geracaode Energia S.A. Itaqui Geraçãode Energia S.A. Itausa Investimentos Itaú S.A. Itaú Unibanco Holding S.A. J. Macedo S.A. JBS S.A. JHSF Participações S.A. JP Participações S.A. JSL S.A. Jereissati Participações S.A. Jereissati Telecom S.A. João Fortes Engenharia S.A. Karsten S.A. Kepler Weber S.A. Klabin S.A. Kroton Educacional S.A. LATAM Airlines Group S.A. LEADS CIA. SECURITIZADORA LF TEL S.A. LIBRA T RIO LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S/A LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. Light Energia S.A. Light S.A. Light Serviços de Eletricidade S.A. Linx S.A. Litel Participações S.A. Localiza Rent A Car S.A. Log Commercial Properties e Participações S.A. Log-In Logística Intermodal S.A. Lojas Americanas S.A. Lojas Arapua S.A. - Em Recuperação Judicial Lojas Renner S.A. Longdis S.A. Lupatech S.A. M G Poliester S.A. M.Dias Branco S.A. Ind Com de Alimentos MASSA FALIDA DA ELETRONET S/A METALURGICA DUQUE S.A. METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. MMX Mineracão e Metálicos S.A. MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A MOVIDA PARTICIPACOES SA MRS Logística S.A. MRV Engenharia e Participações S.A. Magazine Luiza S.A. Magnesita Refratários S.A. Mahle-Metal Leve S.A. Manabi Holding S.A. Mangels Indústria l S.A. Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. Marcopolo S.A. Marfrig Global Foods S.A. Marinade Iracema Park S.A. Marisa Lojas S.A. Mendes Junior Engenharia S.A. Metalfrio Solutions S.A. Metalgráfica Iguacu S.A. Metalúrgica Gerdau S.A. Metanor Sa Metanol do Ne Mgi - Minas Gerais Participações S.A. Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. Minerva S.A. Minupar Participações S.A. Multiner S.A. Multiplan - Empreend Imobiliários S.A. Multiplus S.A. Mundial S.A. - Produtosde Consumo NSG Finpar S.A NSG Securitizadora S.A. Nadir Figueiredo Ind e Com S.A. Naomi Participações S.A. Natura Cosméticos S.A. Neoenergia S.A. Net Serviços de Comunicação S.A. Newtel Participações S.A. Nisa Participações S.A. Noah Participações S.A. NorTEC Química S.A. Nordon Indústrias Metalúrgicas S.A. Nova Securitização S.A. Numeral 80 Participações S.A. Nutriplant Indústria e Comércio S.A. OCEANA OFFSHORE S.A. OGX PETROLEO E GAS S.A. OMEGA ENERGIA RENOVÁVEL S/A OSX Brasil S.A. OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. Octante Securitizadora S.A. Odontoprev S.A. Oi S.A. Ouro Verde Locacao e Servico S.A. PANATLANTICA S.A. PDG Realty S.A. Empreend e Participações PETRO RIO S.A. PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA PORTO SUDESTE V.M. S.A. PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. PROLAGOS S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO PRÁTICA PARTICIPAÇÕES S.A. PRÓ METALURGIA S.A. Paranapanema S.A. Paraná Banco S.A. Participações Indust. do Nordeste S.A. Pdg Companhia Securitizadora Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras Petróleo Lub do Nordeste S.A. Plascar Participações Indústriais S.A. Polo Capital Securitizadora S.A Porto Seguro S.A. Portobello S.A. Positivo Informática S.A. Profarma Distrib Prod Farmacêuticos S.A. Prumo Logística S.A. QGEP Participações S.A. Qualicorp S.A. Quality Software S.A. RENOVA COMP. SECURITIZ. DE CRÉDITOS FINANC. S.A. RR CASA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. Raia Drogasil S.A. Raizen Energia S.A. Randon S.A. Implementos e Participações Rb Capital Companhiade Securitização Rb Capital Securitizadora S.A. Real Ai Pic Secde Créditos Imobiliario S.A. Recrusul S.A. Rede Energia S.A. Redentor Energia S.A. Refinariade Petróleos Manguinhos S.A. Reit Securitizadorade Recebíveis Imobiliários S.A. Renar Macas S.A. Renova Energia S.A. Restoque Comércio e Confecçõesde Roupas S.A. Ret Participações S.A. Rio Grande Energia S.A. Rjcp Equity S.A. Rodobens Negócios Imobiliários S.A. Rodonorte - Conc. Rod. Integradas S.A. Rodovias Das Colinas S.A. Rossi Residencial S.A. Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. SALUS INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA S.A. SANESALTO SANEAMENTO S.A. SCCI - Securitizadorade Créditos Imobiliários S.A. SLC Agrícola S.A. SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. SMILES FIDELIDADE S.A. SOMOS EDUCAÇÃO S.A. SPE AKRO SECURITIZADORA S.A. SaAG Investimentos S.A. Saneamentode Goias S.A. Sansuy S.A. Indústria de Plásticos Santher Fab.De Papel S.A.Nta Therezinha S.A. Santo Antonio Energia S.A. Santos Brasil Participações S.A. Saraiva S.A. Livreiros Editores Sauipe S.A. Seiva S.A. - Florestas e Indústrias Senior Solution S.A. Ser Educacional S.A. Siderurgica J. L. Aliperti S.A. Smiles S.A. Soc.de Abastec.de Água e Saneamento S.A. Solvay Indupa do Brasil Sonae Sierra Brasil S.A. Sondotecnica Engenharia Solos S.A. Souza Cruz S.A. Springer S.A. Springs Global Participações S.A. Subestação Eletrometro S.A. Sul 116 Participações S.A. Sul América S.A. Sul Invest Securitizadora S.A. Suzano Holding S.A. Suzano Papel e Celulose S.A. São Carlos Empreend e Participações S.A. São Martinho S.A. São Paulo Turismo S.A. T4F Entretenimento S.A. TAIPE TRANCOSO EMPREENDIMENTOS S.A. TCP - TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S.A TEC Toy S.A. TGLT S.A TRX Securitizadorade Créditos Imobiliários S.A. Tarpon Investimentos S.A. Tecblu Tecelagem Blumenau S.A. Technos S.A. Tecnisa S.A. Tecnosolo Engenharia S.A. Tegma Gestão Logística S.A. Teka-Tecelagem Kuehnrich S.A. Tekno S.A. - Indústria e Comércio Telec Brasileiras S.A. Telebras Telefônica Brasil S.A Telemar Participações S.A. Telinvest S.A. Tempo Participações S.A. Tereos Internacional S.A. Termelétrica Pernambuco Iii S.A. Terminais Portuários Ponta do Felix S.A. Termopernambuco S.A. Tim Participações S.A. Totvs S.A. Tpi - Triunfo Particip. e Invest. S.A. Tractebel Energia S.A. Transbrasiliana Concessionáriade Rodovia S.A. Transmissora Aliançade Energia Elétrica S.A. Transnordestina Logística S.A. Trisul S.A. Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A. Tupy S.A. Têxtil Renauxview S.A. Ultrapar Participações S.A. Unicasa Indústriade Móveis S.A. Unidas S.A. Unipar Carbocloro S.A. Uptick Participações S.A. Usinas Sidde Minas Gerais S.A. - Usiminas Utilium Participações S.A. VIANORTE S/A VISION SECURITIZADORA Vale S.A. Valid Soluções e Serv. Seg. Meios Pag. Ident. S.A. Vanguarda Agro S.A. Via Varejo S.A. Viabahia Concessionáriade Rodovias S.A. Viarondon Concessionáriade Rodovia S.A. Vigor Alimentos S.A. Viver Incorporadora e Construtora S.A. Vix Logística S.A. Vulcabras/Azaleia S.A. WLM - Indústria e Comércio S.A. Weg S.A. Wembley Sociedade Anônima Wetzel S.A. Whirlpool S.A. Wilson Sons Ltd. YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S.A. Zain Participações S.A. Áquilla Securitizadora S.A. Évora S.A. Óleo e Gás Participações S.A. Empresa Data Fato Relevante Brasil Pharma S.A. 09/02/2018 Vencimento antecipado CCB Rossi Residencial S.A. 09/02/2018 Atualização - Encerramento Operação Grupo RB Itausa Investimentos Itaú S.A. 09/02/2018 Acordo de Acionistas da Itaúsa celebrado entre Companhia ESA, demais Acionistas Controladores e Fundação Antonio e Helena Zerrenner Natura Cosméticos S.A. 09/02/2018 RENÚNCIA DO DIRETOR FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES Cia Saneamento de Minas Gerais-Copasa Mg 09/02/2018 Aprovação da Política de Divulgação e Negociação Duratex S.A. 09/02/2018 Alienação de instalações e equipamentos destinados à produção de chapas finas de fibra de madeira Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. 09/02/2018 Aquisição de Sociedade controlada a título gratuíto Tegma Gestão Logística S.A. 09/02/2018 Celebração de contrato de joint venture da operação de Cariacica (Caricaica operation Joint venture contract signature) IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. 08/02/2018 Divulgação de Guidance da Companhia Cia Locação Das Américas 08/02/2018 Conclusão do procedimento de bookbuilding da 15ª Emissão de debentures para pagamento referente a 'Operação Unidas' OGX PETROLEO E GAS S.A. 08/02/2018 Alteração na Administração da Dommo Energia IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. 08/02/2018 Divulgação de Guidance da Companhia IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. 08/02/2018 Divulgação de Guidance da Companhia Usinas Sidde Minas Gerais S.A. - Usiminas 08/02/2018 Comunicado Ternium/Nippon Gaia Securitizadora S.A. 08/02/2018 Alteração do controle societário das Cedentes, que passará a ser compartilhado entre empresas do grupo econômico da atual controladora e novos investidores institucionais CRI 88ª Série da 4ª Emissão Gaia Securitizadora S.A. 08/02/2018 Alteração do controle societário das Cedentes que passará a ser compartilhado entre empresas do grupo econômico da atual controladora e novos investidores institucionais CRI da 3ª Série da 3ª Emissão Eneva S.A 08/02/2018 Liquidação antecipada da dívida de Itaqui Banco Bradesco S.A. 07/02/2018 Aumento do capital social com reservas livres e bonificação em ações Oi S.A. 07/02/2018 Esclarecimento sobre Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo acionista Bratel S.À.R.L. Banco Bradesco S.A. 07/02/2018 Aumento do capital social com reservas livres e bonificação em ações Cia Saneamento de Minas Gerais-Copasa Mg 07/02/2018 Aprovação da Política de Divulgação e Negociação Eletropaulo Metrop. Elet. São Paulo S.A. 07/02/2018 Esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa Elekeiroz S.A. 07/02/2018 Declaração e Pagamento de Dividendos Elekeiroz S.A. 07/02/2018 Conselho de Administração Prumo Logística S.A. 07/02/2018 Fato Relevante - Autorização Registro OPA Centrais Elet Bras S.A. - Eletrobras 06/02/2018 Ação Civil Pública Banco Estado de Sergipe S.A. - Banese 06/02/2018 Estudos sobre alternativas de melhoria do modelo de governança da companhia e análise de oportunidade e conveniência de eventual aumento de capital Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras 06/02/2018 Venda da Refinaria de Pasadena: Divulgação de Oportunidade - Teaser PDG Realty S.A. Empreend e Participações 06/02/2018 Call an Extraordinary Shareholders? Meeting to deliberate about the above subjects Increase the authorized capital limit to 50,000,000 common shares Modify the Company´s Bylaw Modify the minimum and maximum numbers of members of the Board of Directors São Paulo Turismo S.A. 06/02/2018 Mudança de Controle da Companhia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 Próxima Colunistas Fernando Dantas Os dilemas do BC Sinais iniciais são de que a inflação de fevereiro também pode ser baixa Coluna do Broadcast Maksoud Plaza espera receita 21% maior em 2018, para R$ 75 mi Fábio Alves E agora Banco Central? Depois de vários meses surpreendendo o mercado e o próprio Banco Central, o IPCA de janeiro subiu abaixo até do piso do intervalo de estimativas dos analistas consultados pelo Guy Perelmuter Marilyn, Kennedy e os drones Mais uma tecnologia desenvolvida com propósitos militares chega ao cotidiano do campo e das cidades Zeina Latif Os alertas que vêm de dentro A inflação global baixa permite uma posição cautelosa dos bancos centrais Celso Ming Vem aí o superajuste A novidade está em que a economia mundial se recupera com força e isso traz consequências Monica De Bolle O que é moeda? Poucos economistas questionam o valor da tecnologia que permite a existência de criptomoeda Coluna do Broadcast Agro Seguro agrícola cresce e atrai empresas no Brasil No ano passado, a venda de apólices para proteção de lavouras cresceu 4%, e atingiu R$ 1,8 bilhão Antônio Penteado Mendonça Quando contratar seguro Apesar de ser a forma mais eficiente de proteção social, o seguro é uma operação cara. existem diversas maneiras de proteger o patrimônio mais baratas do que uma apólice Cida Damasco Quem sabe? Reforma da Previdência é crucial, mas adiamento pode permitir ajustes Mais em Colunistas > Mais Lidas Brasil twitter google + linkedin e-mail imprimir Muito prazer, Luciana Temer Fotografia twitter google + linkedin e-mail imprimir Imagens de 9 de Fevereiro Viagem twitter google + linkedin e-mail imprimir As 13 praias mais desejadas por brasileiros Política twitter google + linkedin e-mail imprimir 'O cidadão está cansado de todos nós, inclusive do Judiciário', diz Cármen Lúcia Presidente do Supremo critica sistema prisional brasileiro durante inauguração de unidade em Goiás Brasil twitter google + linkedin e-mail imprimir 'A política tinha que ser mais carnavalizada' Institucional Código de ética Politica anticorrupção Curso de jornalismo Demonstrações Contábeis Termo de uso Atendimento Correções Portal do assinante Fale conosco Trabalhe conosco Conexão Estadão Broadcast Broadcast político Aplicativos EDIÇÃO DIGITAL Acervo PME Jornal do Carro Paladar Link iLocal Agência Estado Rádio Eldorado Rádio Estadão Planeta Digital Moving Imóveis Copyright © 1995 - 2018 Grupo Estado Facebook Twitter Google Plus Instagram Pinterest O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saibahttp://whitepapers.computerworld.com.br/uma-nova-geracao-do-bi
  Uma Nova Geração do BI: confira análises self-service que seu time de negócio e de TI vão amar Uma Nova Geração do BI: confira análises self-service que seu time de negócio e de TI vão amar Confira neste white paper o que é o BI Self-Service e como o seu time de TI e de negócios podem se beneficiar dele. Faça o download grátis do material aqui! Clique abaixo Receber material Sobre este white paper: ... : Varejista (Ligado a Informática) Comércio: Atacadista/Varejista (Não Ligado a Informática) Indústria: Aeronáutica Indústria: Agropecuária/Pesca Indústria: Alimentos e Bebidas Indústria: Automobilística Indústria: Computadores, Comunicações, Periféricos Indústria: Construção/Arquitetura/Engenharia Civil Indústria: Eletrodomésticos Indústria: Eletrônica Indústria: Informática Indústria: Equipamentos de Telecomunicações Indústria: Farmacêutica Indústria: Laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento Indústria CACHE

Uma Nova Geração do BI: confira análises self-service que seu time de negócio e de TI vão amar Uma Nova Geração do BI: confira análises self-service que seu time de negócio e de TI vão amar Confira neste white paper o que é o BI Self-Service e como o seu time de TI e de negócios podem se beneficiar dele. Faça o download grátis do material aqui! Clique abaixo Receber material Sobre este white paper: Soluções de BI self-service são muito comuns hoje em dia, mas a maioria só consegue mostrar imagens bonitas do que já aconteceu. E a maioria oferece pouca liberdade criativa aos usuários de negócio, para que eles possam realmente explorar os dados a fundo. Este white paper mostra como o BI Self-Service deve funcionar e os benefícios desta nova geração de BI - uma geração que oferece um ambiente abrangente e análises sofisticadas o suficiente para satisfazer seus cientistas de dados, sendo fácil de usar e acessível para usuários de negócios. × Faça o download grátis do material aqui! Basta preencher o formulário abaixo Basta preencher o formulário abaixo para acessar o relatório Preencha corretamente os campos marcados Nome* Sobrenome* Empresa* Email* Telefone* Área de atuação da sua empresa* Selecione Outros Não se aplica Comércio: Atacadista (Ligado a Informática) Comércio: Varejista (Ligado a Informática) Comércio: Atacadista/Varejista (Não Ligado a Informática) Indústria: Aeronáutica Indústria: Agropecuária/Pesca Indústria: Alimentos e Bebidas Indústria: Automobilística Indústria: Computadores, Comunicações, Periféricos Indústria: Construção/Arquitetura/Engenharia Civil Indústria: Eletrodomésticos Indústria: Eletrônica Indústria: Informática Indústria: Equipamentos de Telecomunicações Indústria: Farmacêutica Indústria: Laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento Indústria: Madeira, Móveis e Instalações Indústria: Maquinário Industrial e Comercial (Não Ligado a Informática) Indústria: Mineração/Química/Petroquímica Indústria: Outros Indústria: Papel e Celulose Indústria: Produtos Têxteis e Couro Indústria: Siderúrgicas Indústria: Software Governo: Estadual ou Municipal Governo: Forças Armadas Governo: Justiça, Ordem Pública e Segurança Governo: Federal Serviços: Advocacia/Serviços Legais Serviços: Agências de Publicidade ou RP Serviços: Consultor (Ligado a Informática) Serviços: Consultorias de Negócios (Não Ligado a Informática) Serviços: E-commerce/Internet Serviços: Editora/Emissoras de TV e Rádio Serviços: Educação Serviços: Finanças/Bancos/Seguros Serviços: Hoteleira/Recreação/Entretenimento Serviços: Logística/Transporte Serviços: Outros Serviços: Processamento de Dados Serviços: Provedores (ISP, Telecomunicaçoes, Data Comm, TV/Cabo) Serviços: Saúde/Medicina/Dental Serviços: VAR, VAD, Sistemas ou Integrador de Rede Serviços: Provedor de Serviços (ASP, ESP, Web Hosting) Número de funcionários* Selecione 0 à 19 20 à 99 100 à 249 250 à 500 501 à 999 1000 à 2500 2501 à 5000 5001 à 10000 Acima de 10000 Cargo* Selecione Corporativo: CEO / Presidente / Proprietário / Sócio Corporativo: Vice-Presidente Corporativo: CMO / CFO / Controller/ COO / CIO Corporativo: CIO / CTO / CSO Corporativo: Diretor (Tecnologia) Corporativo: Diretor (Não Tecnologia) Tecnologia: Gerente / Chefe Tecnologia: Supervisor / Coordenador Tecnologia: Administrador de Banco de Dados (DBA) Tecnologia: Administrador de E-Business Tecnologia: Administrador de Rede / Networking Tecnologia: Administrador de Sistemas de Telecomunicações Tecnologia: Analista Tecnologia: Assistente Tecnologia: Vendedor Tecnologia: Webmaster Tecnologia: Desenvolvedor / Programador Tecnologia: Designer Gráfico / Web Designer Tecnologia: Suporte Técnico / Help Desk Tecnologia: Revendedor de Informática Não Tecnologia: Gerente / Chefe Não Tecnologia: Supervisor / Coordenador Não Tecnologia: Consultor / Assessor Não Tecnologia: Assistente / Analista Não Tecnologia: Profissional de Administração Pública Não Tecnologia: Professor / Reitor Não Tecnologia: Profissional Liberal Não Tecnologia: Vendedor / Representante Não Tecnologia: Jornalista Não Tecnologia: Assessor de Imprensa / Relações Públicas Não Tecnologia: Publicitário / Mídia Estagiário Estudante Não trabalho no momento Área do cargo* Selecione Tecnologia da Informação Segurança da Informação Desenvolvimento de Aplicativos Testes de aplicativos móveis Quality Assurance Application Owner Programação / Desenvolvimento Operações de TI Arquitetura da Informação Gestão da Informação Gestão de Projetos Governança da Informação Infraestrutura: Data Center Infraestrutura: Storage Infraestrutura: Rede Infraestrutura: Telecom Comercial Marketing Financeiro / Administrativo Recursos Humanos Internet / Web Comunicação Mídia Digital Assessoria de Imprensa Logística Engenharia Jurídico Imprensa Publicidade e Propaganda Editorial Acadêmico / Educação / Treinamento Auditoria / Compliance Outro Estado* Selecione AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO País* 3 + 7 = ? Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM. Para obter mais informações sobre o dados fornecidos neste formulário, consulte nossa política de privacidade .http://whitepapers.computerworld.com.br/proxima-era-da-inteligencia-analitica-inteligencia-artificial?utm_source=pcworld&utm_medium=site&utm_campaign=A+Pr%C3%B3xima+Era+da+Intelig%C3%AAncia+Anal%C3%ADtica%3A+A+Intelig%C3%AAncia+Artificial&utm_content=viewletColDir
  A Próxima Era da Inteligência Analítica: A Inteligência Artificial A Próxima Era da Inteligência Analítica: A Inteligência Artificial Acesse este relatório e confira o que a IA pode significar para os negócios e como a IA pode agregar valor para a inteligência analítica Faça o download grátis do material aqui! Clique abaixo Receber material Stephen Hawking disse: “Todos os aspectos das nossas vidas ... a Informática) Indústria: Aeronáutica Indústria: Agropecuária/Pesca Indústria: Alimentos e Bebidas Indústria: Automobilística Indústria: Computadores, Comunicações, Periféricos Indústria: Construção/Arquitetura/Engenharia Civil Indústria: Eletrodomésticos Indústria: Eletrônica Indústria: Informática Indústria: Equipamentos de Telecomunicações Indústria: Farmacêutica Indústria: Laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento Indústria: Madeira, Móveis e Instalações Indústria: Maquinário Industrial e CACHE

A Próxima Era da Inteligência Analítica: A Inteligência Artificial A Próxima Era da Inteligência Analítica: A Inteligência Artificial Acesse este relatório e confira o que a IA pode significar para os negócios e como a IA pode agregar valor para a inteligência analítica Faça o download grátis do material aqui! Clique abaixo Receber material Stephen Hawking disse: “Todos os aspectos das nossas vidas serão transformados [pela IA]”, e isso pode ser “o maior evento na história da nossa civilização”. Nós não chegamos lá ainda, mas é uma questão de tempo. Então, o que a IA pode significar para os negócios ou para liderança, e como analytics entra na jogada? Apresentando sete artigos, esse relatório mostra o quão diferente pode ser o uso de IA por indústrias visando atingir uma vantagem competitiva e adequar-se melhor aos seus objetivos e aos seus clientes. Ele cobre tópicos como: Como IA agrega valor para inteligência analítica. Como preparar seu pessoal para automação de IA. Como será o panorama de competição. Como IA e seres humanos podem trabalhar juntos em sincronia. × Faça o download grátis do material aqui! Basta preencher o formulário abaixo Basta preencher o formulário abaixo para acessar o relatório Preencha corretamente os campos marcados Nome* Sobrenome* Empresa* Email* Telefone* Área de atuação da sua empresa* Selecione Outros Não se aplica Comércio: Atacadista (Ligado a Informática) Comércio: Varejista (Ligado a Informática) Comércio: Atacadista/Varejista (Não Ligado a Informática) Indústria: Aeronáutica Indústria: Agropecuária/Pesca Indústria: Alimentos e Bebidas Indústria: Automobilística Indústria: Computadores, Comunicações, Periféricos Indústria: Construção/Arquitetura/Engenharia Civil Indústria: Eletrodomésticos Indústria: Eletrônica Indústria: Informática Indústria: Equipamentos de Telecomunicações Indústria: Farmacêutica Indústria: Laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento Indústria: Madeira, Móveis e Instalações Indústria: Maquinário Industrial e Comercial (Não Ligado a Informática) Indústria: Mineração/Química/Petroquímica Indústria: Outros Indústria: Papel e Celulose Indústria: Produtos Têxteis e Couro Indústria: Siderúrgicas Indústria: Software Governo: Estadual ou Municipal Governo: Forças Armadas Governo: Justiça, Ordem Pública e Segurança Governo: Federal Serviços: Advocacia/Serviços Legais Serviços: Agências de Publicidade ou RP Serviços: Consultor (Ligado a Informática) Serviços: Consultorias de Negócios (Não Ligado a Informática) Serviços: E-commerce/Internet Serviços: Editora/Emissoras de TV e Rádio Serviços: Educação Serviços: Finanças/Bancos/Seguros Serviços: Hoteleira/Recreação/Entretenimento Serviços: Logística/Transporte Serviços: Outros Serviços: Processamento de Dados Serviços: Provedores (ISP, Telecomunicaçoes, Data Comm, TV/Cabo) Serviços: Saúde/Medicina/Dental Serviços: VAR, VAD, Sistemas ou Integrador de Rede Serviços: Provedor de Serviços (ASP, ESP, Web Hosting) Número de funcionários* Selecione 0 à 19 20 à 99 100 à 249 250 à 500 501 à 999 1000 à 2500 2501 à 5000 5001 à 10000 Acima de 10000 Cargo* Selecione Corporativo: CEO / Presidente / Proprietário / Sócio Corporativo: Vice-Presidente Corporativo: CMO / CFO / Controller/ COO / CIO Corporativo: CIO / CTO / CSO Corporativo: Diretor (Tecnologia) Corporativo: Diretor (Não Tecnologia) Tecnologia: Gerente / Chefe Tecnologia: Supervisor / Coordenador Tecnologia: Administrador de Banco de Dados (DBA) Tecnologia: Administrador de E-Business Tecnologia: Administrador de Rede / Networking Tecnologia: Administrador de Sistemas de Telecomunicações Tecnologia: Analista Tecnologia: Assistente Tecnologia: Vendedor Tecnologia: Webmaster Tecnologia: Desenvolvedor / Programador Tecnologia: Designer Gráfico / Web Designer Tecnologia: Suporte Técnico / Help Desk Tecnologia: Revendedor de Informática Não Tecnologia: Gerente / Chefe Não Tecnologia: Supervisor / Coordenador Não Tecnologia: Consultor / Assessor Não Tecnologia: Assistente / Analista Não Tecnologia: Profissional de Administração Pública Não Tecnologia: Professor / Reitor Não Tecnologia: Profissional Liberal Não Tecnologia: Vendedor / Representante Não Tecnologia: Jornalista Não Tecnologia: Assessor de Imprensa / Relações Públicas Não Tecnologia: Publicitário / Mídia Estagiário Estudante Não trabalho no momento Área do cargo* Selecione Tecnologia da Informação Segurança da Informação Desenvolvimento de Aplicativos Testes de aplicativos móveis Quality Assurance Application Owner Programação / Desenvolvimento Operações de TI Arquitetura da Informação Gestão da Informação Gestão de Projetos Governança da Informação Infraestrutura: Data Center Infraestrutura: Storage Infraestrutura: Rede Infraestrutura: Telecom Comercial Marketing Financeiro / Administrativo Recursos Humanos Internet / Web Comunicação Mídia Digital Assessoria de Imprensa Logística Engenharia Jurídico Imprensa Publicidade e Propaganda Editorial Acadêmico / Educação / Treinamento Auditoria / Compliance Outro Estado* Selecione AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO País* 3 + 7 = ? Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM. Para obter mais informações sobre o dados fornecidos neste formulário, consulte nossa política de privacidade .http://www.monacosys.com/monacoproof.html
  Atendimento e suporte. X-Rite Sobre Meu X-Rite Localizador de parceiro Blog Brasil - Português Produtos Principais produtos ci64 MetaVue™ Family eXact Ci7860 SpectraLight QC IntelliTrax2 MA-T Family Color iQC ColorCert Suite Total Appearance Capture i1 Família Produtos > Categorias de Produtos Espectrofotômetros portáteis Instrumentos de bancada Densitômetros Soluções de medição de cores em linha ... Indústria de impressão e embalagem Setor automotivo Setor de plásticos Indústria de revestimentos Indústria têxtil Tintas para varejo Fotografia Produção cinematográfica Indústria de papel Indústria de ... Promoções vigentes Soluções do setor Indústria de impressão e embalagem Setor automotivo Setor de plásticos Indústria de revestimentos Indústria têxtil Fotografia Produção cinematográfica Tintas para varejo Indústria de papel Indústria de Design Outros setores Atendimento e suporte Downloads Suporte do CACHE

Atendimento e suporte. X-Rite Sobre Meu X-Rite Localizador de parceiro Blog Brasil - Português Produtos Principais produtos ci64 MetaVue™ Family eXact Ci7860 SpectraLight QC IntelliTrax2 MA-T Family Color iQC ColorCert Suite Total Appearance Capture i1 Família Produtos > Categorias de Produtos Espectrofotômetros portáteis Instrumentos de bancada Densitômetros Soluções de medição de cores em linha Soluções de leitura de barra de cores Software de garantia da qualidade e formulação Padrões de cores digitais Soluções de calibração Soluções de iluminação Ferramentas de avaliação visual Aparência Serviços Aplicativos móveis Peças e Acessórios Todas as categorias > Soluções industriais Indústria de impressão e embalagem Setor automotivo Setor de plásticos Indústria de revestimentos Indústria têxtil Tintas para varejo Fotografia Produção cinematográfica Indústria de papel Indústria de Design Outros setores Todos os setores > Produtos fora de linha - Encontre sua atualização Promoções vigentes Soluções do setor Indústria de impressão e embalagem Setor automotivo Setor de plásticos Indústria de revestimentos Indústria têxtil Fotografia Produção cinematográfica Tintas para varejo Indústria de papel Indústria de Design Outros setores Atendimento e suporte Downloads Suporte do produto Serviços oferecidos Conserto ou certificação Registro do produto Produtos fora de linha - Encontre sua atualização Aprendizagem Ofertas de treinamento Webinars Estudo de caso Whitepapers Feiras comerciais e eventos Glossário sobre cores Outros recursos Contato Produtos Back Principais produtos Back ci64 MetaVue™ Family eXact Ci7860 SpectraLight QC IntelliTrax2 MA-T Family Color iQC ColorCert Suite Total Appearance Capture i1 Família Produtos > Category Back Espectrofotômetros portáteis Instrumentos de bancada Densitômetros Soluções de medição de cores em linha Soluções de leitura de barra de cores Software de garantia da qualidade e formulação Padrões de cores digitais Soluções de calibração Soluções de iluminação Ferramentas de avaliação visual Aparência Serviços Aplicativos móveis Peças e Acessórios Todas as categorias > Por setor Back Indústria de impressão e embalagem Setor automotivo Setor de plásticos Indústria de revestimentos Indústria têxtil Tintas para varejo Fotografia Produção cinematográfica Indústria de papel Indústria de Design Outros setores Todos os setores > Todas fora de linha Promotions Soluções do setor Back Indústria de impressão e embalagem Setor automotivo Setor de plásticos Indústria de revestimentos Indústria têxtil Fotografia Produção cinematográfica Tintas para varejo Indústria de papel Indústria de Design Outros setores Atendimento e suporte Back Downloads Suporte do produto Serviços oferecidos Conserto ou certificação Registro do produto Produtos fora de linha - Encontre sua atualização Aprendizagem Back Ofertas de treinamento Webinars Estudo de caso Whitepapers Feiras comerciais e eventos Glossário sobre cores Outros recursos Contato Brasil - Português Search Soluções de gerenciamento de cores Atendimento e suporte X-Rite Atendimento e suporte X-Rite Ficamos orgulhosos em ajudar nossos clientes a serem os mais produtivos possíveis. por isso, conciliamos suporte de qualidade internacional com todos os nossos produtos e soluções. Se você precisar de atendimento em relação a um dispositivo, suporte técnico ou apenas quiser saber tudo o que há para saber sobre seus produtos X-Rite, você nunca terá que procurar longe. Selecione abaixo para saber mais sobre todas as opções de atendimento e suporte disponíveis para você. Top Downloads Find firmware and software downloads for our most searched for products. X-Rite Download Support Select a X-Rite product from a comprehensive list to find product-specific downloads, support articles, user manuals, and other resources. Suporte para produtos Se você tiver uma dúvida específica ou quiser apenas saber mais sobre o seu investimento X-Rite, prestaremos suporte para produtos e informações extensivas para simplificar sua busca. Serviços oferecidos Quando você investe em um produto X-Rite, você pode ter a certeza de que estaremos à disposição para ajudá-lo. Nossas extensivas opções de atendimento podem ajudá-lo a manter seus produtos nas melhores condições operacionais. Product Registration Para registrar seu produto X-Rite, você precisa de uma conta Minha X-Rite. Acesse sua conta já existente ou registre uma nova conta abaixo. Página inicial dos produtos fora de linha Embora nossos produtos sejam feitos para durar, às vezes até mesmo o que é bom acaba. Encontre informações sobre assistência e atualização para seu dispositivo da X-Rite fora de linha. Dúvidas? Precisa de um orçamento? Contato . +55 11 99323-9109 Encontrar produtos Encontrar produtos Principais produtos Por categoria Por setor Encontre a sua atualização Nossas marcas Nossas marcas X-Rite Pantone Munsell Suporte e serviços Suporte e serviços Suporte do produto Serviços oferecidos Registro do produto Produtos fora de linha Outros recursos Outros recursos Desafio das cores on-line da X-Rite Glossário Blog O que é um espectrofotômetro? Aprendizagem Aprendizagem Treinamento Estudo de caso eLearning Whitepapers Brasil Português Entre em contato conosco Política de privacidade Termos de uso Fechar X Gateway Global Selecione o idioma desejado English Français Deutsch Italiano 日本語 Português Español 简体中文 Selecione seu idioma Estados Unidos Brasil Canadá França Alemanha Japão Itália Espanha Suíça Reino Unido América do Norte Europa México, América Central e do Sul Ásia-Pacífico Oriente Médio / África China Select your Location Fechar Xhttp://whitepapers.computerworld.com.br/sua-ti-esta-preparada-para-o-proximo-desastre?utm_source=idgnow&utm_medium=site&utm_campaign=Sua+TI+est%C3%A1+preparada+para+o+pr%C3%B3ximo+desastre%3F&utm_content=viewletColDir
  Sua TI está preparada para o próximo desastre? Sua TI está preparada para o próximo desastre? Acesse este white paper e entenda como é possível evitar tempo de inatividade e garantir disponibilidade à sua empresa com um serviço de recuperação de desastres (DRaaS) baseado em nuvem Clique abaixo para receber seu material Receber material Garantir a segurança e proteger os recursos de TI, assegurar alta ... /Varejista (Não Ligado a Informática) Indústria: Aeronáutica Indústria: Agropecuária/Pesca Indústria: Alimentos e Bebidas Indústria: Automobilística Indústria: Computadores, Comunicações, Periféricos Indústria: Construção/Arquitetura/Engenharia Civil Indústria: Eletrodomésticos Indústria: Eletrônica Indústria: Informática Indústria: Equipamentos de Telecomunicações Indústria: Farmacêutica Indústria: Laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento Indústria: Madeira, Móveis e Instalações Indústria CACHE

Sua TI está preparada para o próximo desastre? Sua TI está preparada para o próximo desastre? Acesse este white paper e entenda como é possível evitar tempo de inatividade e garantir disponibilidade à sua empresa com um serviço de recuperação de desastres (DRaaS) baseado em nuvem Clique abaixo para receber seu material Receber material Garantir a segurança e proteger os recursos de TI, assegurar alta disponibilidade dos dados e ter um plano para retomar as operações rapidamente no caso de desastres inesperados são prioridades para líderes de TI de empresas que pensam no futuro. Independentemente de as empresas estarem preparadas e com a segurança em dia, os desastres ocorrerão. Para mitigar esses riscos, os executivos de TI precisam de serviços confiáveis e objetivos que não demandem novos gastos de capital e que sejam fáceis de testar. A boa notícia é que os provedores de serviço estão tornando a recuperação de desastres um processo mais fácil do que nunca. Os líderes de empresas de TI estão se voltando cada vez mais para um serviço de recuperação de desastres (DRaaS) baseado em nuvem como uma solução simples e econômica para suas metas de alta disponibilidade e preparação para desastres. Acesse este white paper e entenda como é possível evitar tempo de inatividade e garantir disponibilidade à sua empresa com DRaaS. × Faça o download grátis do material aqui! Basta preencher o formulário abaixo para acessar o relatório Preencha corretamente os campos marcados Nome* Sobrenome* Empresa* Email* Telefone* Área de atuação da sua empresa* Selecione Outros Não se aplica Comércio: Atacadista (Ligado a Informática) Comércio: Varejista (Ligado a Informática) Comércio: Atacadista/Varejista (Não Ligado a Informática) Indústria: Aeronáutica Indústria: Agropecuária/Pesca Indústria: Alimentos e Bebidas Indústria: Automobilística Indústria: Computadores, Comunicações, Periféricos Indústria: Construção/Arquitetura/Engenharia Civil Indústria: Eletrodomésticos Indústria: Eletrônica Indústria: Informática Indústria: Equipamentos de Telecomunicações Indústria: Farmacêutica Indústria: Laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento Indústria: Madeira, Móveis e Instalações Indústria: Maquinário Industrial e Comercial (Não Ligado a Informática) Indústria: Mineração/Química/Petroquímica Indústria: Outros Indústria: Papel e Celulose Indústria: Produtos Têxteis e Couro Indústria: Siderúrgicas Indústria: Software Governo: Estadual ou Municipal Governo: Forças Armadas Governo: Justiça, Ordem Pública e Segurança Governo: Federal Serviços: Advocacia/Serviços Legais Serviços: Agências de Publicidade ou RP Serviços: Consultor (Ligado a Informática) Serviços: Consultorias de Negócios (Não Ligado a Informática) Serviços: E-commerce/Internet Serviços: Editora/Emissoras de TV e Rádio Serviços: Educação Serviços: Finanças/Bancos/Seguros Serviços: Hoteleira/Recreação/Entretenimento Serviços: Logística/Transporte Serviços: Outros Serviços: Processamento de Dados Serviços: Provedores (ISP, Telecomunicaçoes, Data Comm, TV/Cabo) Serviços: Saúde/Medicina/Dental Serviços: VAR, VAD, Sistemas ou Integrador de Rede Serviços: Provedor de Serviços (ASP, ESP, Web Hosting) Número de funcionários* Selecione 0 à 19 20 à 99 100 à 249 250 à 500 501 à 999 1000 à 2500 2501 à 5000 5001 à 10000 Acima de 10000 Cargo* Selecione Corporativo: CEO / Presidente / Proprietário / Sócio Corporativo: Vice-Presidente Corporativo: CMO / CFO / Controller/ COO / CIO Corporativo: CIO / CTO / CSO Corporativo: Diretor (Tecnologia) Corporativo: Diretor (Não Tecnologia) Tecnologia: Gerente / Chefe Tecnologia: Supervisor / Coordenador Tecnologia: Administrador de Banco de Dados (DBA) Tecnologia: Administrador de E-Business Tecnologia: Administrador de Rede / Networking Tecnologia: Administrador de Sistemas de Telecomunicações Tecnologia: Analista Tecnologia: Assistente Tecnologia: Vendedor Tecnologia: Webmaster Tecnologia: Desenvolvedor / Programador Tecnologia: Designer Gráfico / Web Designer Tecnologia: Suporte Técnico / Help Desk Tecnologia: Revendedor de Informática Não Tecnologia: Gerente / Chefe Não Tecnologia: Supervisor / Coordenador Não Tecnologia: Consultor / Assessor Não Tecnologia: Assistente / Analista Não Tecnologia: Profissional de Administração Pública Não Tecnologia: Professor / Reitor Não Tecnologia: Profissional Liberal Não Tecnologia: Vendedor / Representante Não Tecnologia: Jornalista Não Tecnologia: Assessor de Imprensa / Relações Públicas Não Tecnologia: Publicitário / Mídia Estagiário Estudante Não trabalho no momento Área do cargo* Selecione Tecnologia da Informação Segurança da Informação Desenvolvimento de Aplicativos Testes de aplicativos móveis Quality Assurance Application Owner Programação / Desenvolvimento Operações de TI Arquitetura da Informação Gestão da Informação Gestão de Projetos Governança da Informação Infraestrutura: Data Center Infraestrutura: Storage Infraestrutura: Rede Infraestrutura: Telecom Comercial Marketing Financeiro / Administrativo Recursos Humanos Internet / Web Comunicação Mídia Digital Assessoria de Imprensa Logística Engenharia Jurídico Imprensa Publicidade e Propaganda Editorial Acadêmico / Educação / Treinamento Auditoria / Compliance Outro Estado* Selecione AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO Cidade* País* 3 + 7 = ? Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM. Para obter mais informações sobre o dados fornecidos neste formulário, consulte nossa política de privacidade .http://www.monacosys.com/pdfs/MonacoEZcolor%202.0.pdf
  Atendimento e suporte. X-Rite Sobre Meu X-Rite Localizador de parceiro Blog Brasil - Português Produtos Principais produtos ci64 MetaVue™ Family eXact Ci7860 SpectraLight QC IntelliTrax2 MA-T Family Color iQC ColorCert Suite Total Appearance Capture i1 Família Produtos > Categorias de Produtos Espectrofotômetros portáteis Instrumentos de bancada Densitômetros Soluções de medição de cores em linha ... Indústria de impressão e embalagem Setor automotivo Setor de plásticos Indústria de revestimentos Indústria têxtil Tintas para varejo Fotografia Produção cinematográfica Indústria de papel Indústria de ... Promoções vigentes Soluções do setor Indústria de impressão e embalagem Setor automotivo Setor de plásticos Indústria de revestimentos Indústria têxtil Fotografia Produção cinematográfica Tintas para varejo Indústria de papel Indústria de Design Outros setores Atendimento e suporte Downloads Suporte do CACHE

Atendimento e suporte. X-Rite Sobre Meu X-Rite Localizador de parceiro Blog Brasil - Português Produtos Principais produtos ci64 MetaVue™ Family eXact Ci7860 SpectraLight QC IntelliTrax2 MA-T Family Color iQC ColorCert Suite Total Appearance Capture i1 Família Produtos > Categorias de Produtos Espectrofotômetros portáteis Instrumentos de bancada Densitômetros Soluções de medição de cores em linha Soluções de leitura de barra de cores Software de garantia da qualidade e formulação Padrões de cores digitais Soluções de calibração Soluções de iluminação Ferramentas de avaliação visual Aparência Serviços Aplicativos móveis Peças e Acessórios Todas as categorias > Soluções industriais Indústria de impressão e embalagem Setor automotivo Setor de plásticos Indústria de revestimentos Indústria têxtil Tintas para varejo Fotografia Produção cinematográfica Indústria de papel Indústria de Design Outros setores Todos os setores > Produtos fora de linha - Encontre sua atualização Promoções vigentes Soluções do setor Indústria de impressão e embalagem Setor automotivo Setor de plásticos Indústria de revestimentos Indústria têxtil Fotografia Produção cinematográfica Tintas para varejo Indústria de papel Indústria de Design Outros setores Atendimento e suporte Downloads Suporte do produto Serviços oferecidos Conserto ou certificação Registro do produto Produtos fora de linha - Encontre sua atualização Aprendizagem Ofertas de treinamento Webinars Estudo de caso Whitepapers Feiras comerciais e eventos Glossário sobre cores Outros recursos Contato Produtos Back Principais produtos Back ci64 MetaVue™ Family eXact Ci7860 SpectraLight QC IntelliTrax2 MA-T Family Color iQC ColorCert Suite Total Appearance Capture i1 Família Produtos > Category Back Espectrofotômetros portáteis Instrumentos de bancada Densitômetros Soluções de medição de cores em linha Soluções de leitura de barra de cores Software de garantia da qualidade e formulação Padrões de cores digitais Soluções de calibração Soluções de iluminação Ferramentas de avaliação visual Aparência Serviços Aplicativos móveis Peças e Acessórios Todas as categorias > Por setor Back Indústria de impressão e embalagem Setor automotivo Setor de plásticos Indústria de revestimentos Indústria têxtil Tintas para varejo Fotografia Produção cinematográfica Indústria de papel Indústria de Design Outros setores Todos os setores > Todas fora de linha Promotions Soluções do setor Back Indústria de impressão e embalagem Setor automotivo Setor de plásticos Indústria de revestimentos Indústria têxtil Fotografia Produção cinematográfica Tintas para varejo Indústria de papel Indústria de Design Outros setores Atendimento e suporte Back Downloads Suporte do produto Serviços oferecidos Conserto ou certificação Registro do produto Produtos fora de linha - Encontre sua atualização Aprendizagem Back Ofertas de treinamento Webinars Estudo de caso Whitepapers Feiras comerciais e eventos Glossário sobre cores Outros recursos Contato Brasil - Português Search Soluções de gerenciamento de cores Atendimento e suporte X-Rite Atendimento e suporte X-Rite Ficamos orgulhosos em ajudar nossos clientes a serem os mais produtivos possíveis. por isso, conciliamos suporte de qualidade internacional com todos os nossos produtos e soluções. Se você precisar de atendimento em relação a um dispositivo, suporte técnico ou apenas quiser saber tudo o que há para saber sobre seus produtos X-Rite, você nunca terá que procurar longe. Selecione abaixo para saber mais sobre todas as opções de atendimento e suporte disponíveis para você. Top Downloads Find firmware and software downloads for our most searched for products. X-Rite Download Support Select a X-Rite product from a comprehensive list to find product-specific downloads, support articles, user manuals, and other resources. Suporte para produtos Se você tiver uma dúvida específica ou quiser apenas saber mais sobre o seu investimento X-Rite, prestaremos suporte para produtos e informações extensivas para simplificar sua busca. Serviços oferecidos Quando você investe em um produto X-Rite, você pode ter a certeza de que estaremos à disposição para ajudá-lo. Nossas extensivas opções de atendimento podem ajudá-lo a manter seus produtos nas melhores condições operacionais. Product Registration Para registrar seu produto X-Rite, você precisa de uma conta Minha X-Rite. Acesse sua conta já existente ou registre uma nova conta abaixo. Página inicial dos produtos fora de linha Embora nossos produtos sejam feitos para durar, às vezes até mesmo o que é bom acaba. Encontre informações sobre assistência e atualização para seu dispositivo da X-Rite fora de linha. Dúvidas? Precisa de um orçamento? Contato . +55 11 99323-9109 Encontrar produtos Encontrar produtos Principais produtos Por categoria Por setor Encontre a sua atualização Nossas marcas Nossas marcas X-Rite Pantone Munsell Suporte e serviços Suporte e serviços Suporte do produto Serviços oferecidos Registro do produto Produtos fora de linha Outros recursos Outros recursos Desafio das cores on-line da X-Rite Glossário Blog O que é um espectrofotômetro? Aprendizagem Aprendizagem Treinamento Estudo de caso eLearning Whitepapers Brasil Português Entre em contato conosco Política de privacidade Termos de uso Fechar X Gateway Global Selecione o idioma desejado English Français Deutsch Italiano 日本語 Português Español 简体中文 Selecione seu idioma Estados Unidos Brasil Canadá França Alemanha Japão Itália Espanha Suíça Reino Unido América do Norte Europa México, América Central e do Sul Ásia-Pacífico Oriente Médio / África China Select your Location Fechar Xhttp://whitepapers.computerworld.com.br/uma-nova-geracao-do-bi?utm_source=pcworld&utm_medium=site&utm_campaign=Uma+Nova+Gera%C3%A7%C3%A3o+do+BI%3A+confira+an%C3%A1lises+self-service+que+seu+time+de+neg%C3%B3cio+e+de+TI+v%C3%A3o+amar&utm_content=viewletColDir
  Uma Nova Geração do BI: confira análises self-service que seu time de negócio e de TI vão amar Uma Nova Geração do BI: confira análises self-service que seu time de negócio e de TI vão amar Confira neste white paper o que é o BI Self-Service e como o seu time de TI e de negócios podem se beneficiar dele. Faça o download grátis do material aqui! Clique abaixo Receber material Sobre este white paper: ... : Varejista (Ligado a Informática) Comércio: Atacadista/Varejista (Não Ligado a Informática) Indústria: Aeronáutica Indústria: Agropecuária/Pesca Indústria: Alimentos e Bebidas Indústria: Automobilística Indústria: Computadores, Comunicações, Periféricos Indústria: Construção/Arquitetura/Engenharia Civil Indústria: Eletrodomésticos Indústria: Eletrônica Indústria: Informática Indústria: Equipamentos de Telecomunicações Indústria: Farmacêutica Indústria: Laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento Indústria CACHE

Uma Nova Geração do BI: confira análises self-service que seu time de negócio e de TI vão amar Uma Nova Geração do BI: confira análises self-service que seu time de negócio e de TI vão amar Confira neste white paper o que é o BI Self-Service e como o seu time de TI e de negócios podem se beneficiar dele. Faça o download grátis do material aqui! Clique abaixo Receber material Sobre este white paper: Soluções de BI self-service são muito comuns hoje em dia, mas a maioria só consegue mostrar imagens bonitas do que já aconteceu. E a maioria oferece pouca liberdade criativa aos usuários de negócio, para que eles possam realmente explorar os dados a fundo. Este white paper mostra como o BI Self-Service deve funcionar e os benefícios desta nova geração de BI - uma geração que oferece um ambiente abrangente e análises sofisticadas o suficiente para satisfazer seus cientistas de dados, sendo fácil de usar e acessível para usuários de negócios. × Faça o download grátis do material aqui! Basta preencher o formulário abaixo Basta preencher o formulário abaixo para acessar o relatório Preencha corretamente os campos marcados Nome* Sobrenome* Empresa* Email* Telefone* Área de atuação da sua empresa* Selecione Outros Não se aplica Comércio: Atacadista (Ligado a Informática) Comércio: Varejista (Ligado a Informática) Comércio: Atacadista/Varejista (Não Ligado a Informática) Indústria: Aeronáutica Indústria: Agropecuária/Pesca Indústria: Alimentos e Bebidas Indústria: Automobilística Indústria: Computadores, Comunicações, Periféricos Indústria: Construção/Arquitetura/Engenharia Civil Indústria: Eletrodomésticos Indústria: Eletrônica Indústria: Informática Indústria: Equipamentos de Telecomunicações Indústria: Farmacêutica Indústria: Laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento Indústria: Madeira, Móveis e Instalações Indústria: Maquinário Industrial e Comercial (Não Ligado a Informática) Indústria: Mineração/Química/Petroquímica Indústria: Outros Indústria: Papel e Celulose Indústria: Produtos Têxteis e Couro Indústria: Siderúrgicas Indústria: Software Governo: Estadual ou Municipal Governo: Forças Armadas Governo: Justiça, Ordem Pública e Segurança Governo: Federal Serviços: Advocacia/Serviços Legais Serviços: Agências de Publicidade ou RP Serviços: Consultor (Ligado a Informática) Serviços: Consultorias de Negócios (Não Ligado a Informática) Serviços: E-commerce/Internet Serviços: Editora/Emissoras de TV e Rádio Serviços: Educação Serviços: Finanças/Bancos/Seguros Serviços: Hoteleira/Recreação/Entretenimento Serviços: Logística/Transporte Serviços: Outros Serviços: Processamento de Dados Serviços: Provedores (ISP, Telecomunicaçoes, Data Comm, TV/Cabo) Serviços: Saúde/Medicina/Dental Serviços: VAR, VAD, Sistemas ou Integrador de Rede Serviços: Provedor de Serviços (ASP, ESP, Web Hosting) Número de funcionários* Selecione 0 à 19 20 à 99 100 à 249 250 à 500 501 à 999 1000 à 2500 2501 à 5000 5001 à 10000 Acima de 10000 Cargo* Selecione Corporativo: CEO / Presidente / Proprietário / Sócio Corporativo: Vice-Presidente Corporativo: CMO / CFO / Controller/ COO / CIO Corporativo: CIO / CTO / CSO Corporativo: Diretor (Tecnologia) Corporativo: Diretor (Não Tecnologia) Tecnologia: Gerente / Chefe Tecnologia: Supervisor / Coordenador Tecnologia: Administrador de Banco de Dados (DBA) Tecnologia: Administrador de E-Business Tecnologia: Administrador de Rede / Networking Tecnologia: Administrador de Sistemas de Telecomunicações Tecnologia: Analista Tecnologia: Assistente Tecnologia: Vendedor Tecnologia: Webmaster Tecnologia: Desenvolvedor / Programador Tecnologia: Designer Gráfico / Web Designer Tecnologia: Suporte Técnico / Help Desk Tecnologia: Revendedor de Informática Não Tecnologia: Gerente / Chefe Não Tecnologia: Supervisor / Coordenador Não Tecnologia: Consultor / Assessor Não Tecnologia: Assistente / Analista Não Tecnologia: Profissional de Administração Pública Não Tecnologia: Professor / Reitor Não Tecnologia: Profissional Liberal Não Tecnologia: Vendedor / Representante Não Tecnologia: Jornalista Não Tecnologia: Assessor de Imprensa / Relações Públicas Não Tecnologia: Publicitário / Mídia Estagiário Estudante Não trabalho no momento Área do cargo* Selecione Tecnologia da Informação Segurança da Informação Desenvolvimento de Aplicativos Testes de aplicativos móveis Quality Assurance Application Owner Programação / Desenvolvimento Operações de TI Arquitetura da Informação Gestão da Informação Gestão de Projetos Governança da Informação Infraestrutura: Data Center Infraestrutura: Storage Infraestrutura: Rede Infraestrutura: Telecom Comercial Marketing Financeiro / Administrativo Recursos Humanos Internet / Web Comunicação Mídia Digital Assessoria de Imprensa Logística Engenharia Jurídico Imprensa Publicidade e Propaganda Editorial Acadêmico / Educação / Treinamento Auditoria / Compliance Outro Estado* Selecione AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO País* 3 + 7 = ? Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM. Para obter mais informações sobre o dados fornecidos neste formulário, consulte nossa política de privacidade .http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=brasil-precisa-projeto-reindustrializacao&id=010175171211
  Brasil precisa de projeto de reindustrialização Principal Eletrônica Energia Espaço Informática Materiais Mecânica Meio ambiente Nanotecnologia Robótica Plantão Plantão Brasil precisa de projeto de reindustrialização Com informações da Agência Fapesp - 11/12/2017 Direto para versão 4.0? O Brasil precisa implementar urgentemente um projeto de reindustrialização com ênfase em indústria 4.0, como é definida ... precisa implementar urgentemente um projeto de reindustrialização com ênfase em indústria 4.0, como é definida a integração na indústria de transformação com tecnologias como Big Data, inteligência ... participantes do 1º Congresso Brasileiro de Indústria 4.0, realizado pela Federação das Indústrias do Estado de ... no contexto da indústria 4.0. Ao longo das últimas duas décadas, após o processo de privatização e uma ... sinônimo de catástrofe -, o Brasil virtualmente desmontou sua 'indústria 1.0', voltando a ter uma CACHE

Brasil precisa de projeto de reindustrialização Principal Eletrônica Energia Espaço Informática Materiais Mecânica Meio ambiente Nanotecnologia Robótica Plantão Plantão Brasil precisa de projeto de reindustrialização Com informações da Agência Fapesp - 11/12/2017 Direto para versão 4.0? O Brasil precisa implementar urgentemente um projeto de reindustrialização com ênfase em indústria 4.0, como é definida a integração na indústria de transformação com tecnologias como Big Data, inteligência artificial e Internet das Coisas, entre outras, com o objetivo de aumentar o nível de automação e possibilitar novas formas de organização dos sistemas de produção. A avaliação foi feita por participantes do 1º Congresso Brasileiro de Indústria 4.0, realizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) em parceria com o Ciesp, Senai e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O evento reuniu representantes de empresas e de agências de fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação, com o objetivo de discutir como o Brasil pode construir vantagens competitivas no contexto da indústria 4.0. Ao longo das últimas duas décadas, após o processo de privatização e uma política cambial desastrosa - o dólar desvalorizar-se é anunciado diariamente nos telejornais como sinônimo de catástrofe -, o Brasil virtualmente desmontou sua 'indústria 1.0', voltando a ter uma economia basicamente primária, baseada na agropecuária e na exportação de minerais, grande parte sem qualquer beneficiamento. ONU reconhece processo de desindustrialização do Brasil Desindustrialização José Ricardo Coelho, da Fiesp apresentou dados atestando que o Brasil enfrenta um forte processo de desindustrialização , como é definida a redução da capacidade industrial de um país. A participação da indústria brasileira na indústria mundial caiu praticamente pela metade nos últimos 20 anos, de 3,47% em 1995 para 1,84% em 2016. Já a participação da indústria no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que já se aproximou dos 30%, chegou a 11,1% em 2017, atingindo o mesmo patamar de 1953, comparou Roriz. 'A participação da indústria no PIB brasileiro regrediu 65 anos. E, por conta disso, a produtividade brasileira estagnou', explicou o especialista. Em 1980, quando a participação da indústria no PIB brasileiro atingiu o patamar de 20,2%, a produtividade brasileira em comparação com a dos Estados Unidos chegou a 40,3%. Em 2015, porém, caiu para 24,9% - mesmo índice de 1950. 'Com a queda da participação da indústria no PIB brasileiro, a produtividade do país em comparação com a dos Estados Unidos também regrediu quase 65 anos. Isso representa um grande motivo de preocupação', afirmou. São Paulo torna-se 'locomotiva agrícola' do país Enquanto isso... Enquanto o Brasil volta a uma economia de aspecto colonial, economias de alta e média intensidade tecnológica têm feito grandes investimentos para acelerar a migração para a indústria 4.0. Uma pesquisa realizada em 2016 pela consultoria PWC com 2 mil empresas em 26 países apontou que elas investirão em indústria 4.0 o equivalente a US$ 907 bilhões por ano até 2020 - cerca de 5% de suas receitas. Com isso, essas empresas esperam obter uma redução de US$ 421 bilhões em seus custos de operação e obter ganhos de receita equivalente a US$ 493 bilhões por ano. A Europa, por exemplo, planeja investir cerca de - 1,35 trilhão ao longo dos próximos 15 anos em indústria 4.0. Deste total, - 250 bilhões deverão ser aportados por empresas alemãs. Por sua vez, a China planeja investir - 1,8 trilhão nos próximos anos para modernizar sua indústria. 'Para poder competir com esses países, o Brasil precisa urgentemente de um projeto de reindustrialização com ênfase em indústria 4.0', avaliou Roriz. Vantagens e desvantagens competitivas Mas, sem mesmo ter uma indústria significativa, como o Brasil pode querer dar um salto para a indústria 4.0? Os especialistas acreditam que o país possui alguns pontos fortes que podem contribuir para dar resposta aos desafios trazidos pela nova realidade da indústria 4.0. Entre eles, o de ter um parque produtivo bastante diversificado, com unidades fabris de grandes empresas estrangeiras. O país, contudo, terá que superar alguns obstáculos, como o de melhorar sua infraestrutura tecnológica, desenvolver competências e capacitações em tecnologias cruciais para implementação da indústria 4.0, como robótica avançada, manufatura aditiva (construção de objetos por impressão 3D), realidade aumentada e materiais funcionais. Algumas dessas tecnologias já têm sido exploradas por pequenas empresas nascentes de base tecnológica (startups), além de universidades e instituições de pesquisa em São Paulo, destacou Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente do Conselho Técnico-Administrativo da FAPESP. 'Há uma base mínima de competências instalada em universidades e em empresas relacionadas à manufatura avançada e Internet das coisas, por exemplo. A gente não parte do zero nessa corrida', avaliou. Por outro lado, há novas competências que são mais recentes e precisam de muito maior atenção em termos de apoio a projetos para desenvolvê-las, disse Pacheco. Entre elas estão digitalização, realidade aumentada, impressão 3D e materiais inteligentes ou funcionais, como metais leves e de alta resistência, ligas de alto desempenho, cerâmicas avançadas, compósitos e polímeros. Criativo e empreendedor, Brasil é constrangedor em inovação, diz Financial Times Outras notícias sobre: Mais Temas Imprimir Enviar a um amigo Assine nosso Feed RSS Assine nosso Boletim Como citar este artigo Receba nossas notícias em seu e-mail Notícias relacionadas Mais de 30% das empresas de alta tecnologia não se mantêm no mercado Brasil passa a integrar grupo de elite da União Matemática Internacional Site traz material para empreendedores de alta tecnologia USP inaugura laboratório de pesquisa em internet das coisas Mercosul cria grupo para tratar de economia digital Entenda a neutralidade de rede e como ela funciona no Brasil Mais lidas na semana Robô dos Jetsons era um sonho - e continua sendo Qual é melhor lâmina para cortar cana-de-açúcar? Experimentos revelam falha na teoria sobre Forças de van der Waals Atomoristor - Um novo componente para uma nova computação Desequilíbrio atmosférico pode indicar vida em outros planetas Geoengenharia pioraria o clima e não poderia ser interrompida Painel biofotovoltaico: Células solares mais verdes Naves e robôs espaciais poderão afundar se pousarem em lua de Júpiter Últimas Notícias Boletim Fale Conosco Termos do Serviço Mapa do Site Copyright 1999-2018 www.inovacaotecnologica.com.br. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio, sem prévia autorização por escrito.http://whitepapers.computerworld.com.br/proxima-era-da-inteligencia-analitica-inteligencia-artificial
  A Próxima Era da Inteligência Analítica: A Inteligência Artificial A Próxima Era da Inteligência Analítica: A Inteligência Artificial Acesse este relatório e confira o que a IA pode significar para os negócios e como a IA pode agregar valor para a inteligência analítica Faça o download grátis do material aqui! Clique abaixo Receber material Stephen Hawking disse: “Todos os aspectos das nossas vidas ... a Informática) Indústria: Aeronáutica Indústria: Agropecuária/Pesca Indústria: Alimentos e Bebidas Indústria: Automobilística Indústria: Computadores, Comunicações, Periféricos Indústria: Construção/Arquitetura/Engenharia Civil Indústria: Eletrodomésticos Indústria: Eletrônica Indústria: Informática Indústria: Equipamentos de Telecomunicações Indústria: Farmacêutica Indústria: Laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento Indústria: Madeira, Móveis e Instalações Indústria: Maquinário Industrial e CACHE

A Próxima Era da Inteligência Analítica: A Inteligência Artificial A Próxima Era da Inteligência Analítica: A Inteligência Artificial Acesse este relatório e confira o que a IA pode significar para os negócios e como a IA pode agregar valor para a inteligência analítica Faça o download grátis do material aqui! Clique abaixo Receber material Stephen Hawking disse: “Todos os aspectos das nossas vidas serão transformados [pela IA]”, e isso pode ser “o maior evento na história da nossa civilização”. Nós não chegamos lá ainda, mas é uma questão de tempo. Então, o que a IA pode significar para os negócios ou para liderança, e como analytics entra na jogada? Apresentando sete artigos, esse relatório mostra o quão diferente pode ser o uso de IA por indústrias visando atingir uma vantagem competitiva e adequar-se melhor aos seus objetivos e aos seus clientes. Ele cobre tópicos como: Como IA agrega valor para inteligência analítica. Como preparar seu pessoal para automação de IA. Como será o panorama de competição. Como IA e seres humanos podem trabalhar juntos em sincronia. × Faça o download grátis do material aqui! Basta preencher o formulário abaixo Basta preencher o formulário abaixo para acessar o relatório Preencha corretamente os campos marcados Nome* Sobrenome* Empresa* Email* Telefone* Área de atuação da sua empresa* Selecione Outros Não se aplica Comércio: Atacadista (Ligado a Informática) Comércio: Varejista (Ligado a Informática) Comércio: Atacadista/Varejista (Não Ligado a Informática) Indústria: Aeronáutica Indústria: Agropecuária/Pesca Indústria: Alimentos e Bebidas Indústria: Automobilística Indústria: Computadores, Comunicações, Periféricos Indústria: Construção/Arquitetura/Engenharia Civil Indústria: Eletrodomésticos Indústria: Eletrônica Indústria: Informática Indústria: Equipamentos de Telecomunicações Indústria: Farmacêutica Indústria: Laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento Indústria: Madeira, Móveis e Instalações Indústria: Maquinário Industrial e Comercial (Não Ligado a Informática) Indústria: Mineração/Química/Petroquímica Indústria: Outros Indústria: Papel e Celulose Indústria: Produtos Têxteis e Couro Indústria: Siderúrgicas Indústria: Software Governo: Estadual ou Municipal Governo: Forças Armadas Governo: Justiça, Ordem Pública e Segurança Governo: Federal Serviços: Advocacia/Serviços Legais Serviços: Agências de Publicidade ou RP Serviços: Consultor (Ligado a Informática) Serviços: Consultorias de Negócios (Não Ligado a Informática) Serviços: E-commerce/Internet Serviços: Editora/Emissoras de TV e Rádio Serviços: Educação Serviços: Finanças/Bancos/Seguros Serviços: Hoteleira/Recreação/Entretenimento Serviços: Logística/Transporte Serviços: Outros Serviços: Processamento de Dados Serviços: Provedores (ISP, Telecomunicaçoes, Data Comm, TV/Cabo) Serviços: Saúde/Medicina/Dental Serviços: VAR, VAD, Sistemas ou Integrador de Rede Serviços: Provedor de Serviços (ASP, ESP, Web Hosting) Número de funcionários* Selecione 0 à 19 20 à 99 100 à 249 250 à 500 501 à 999 1000 à 2500 2501 à 5000 5001 à 10000 Acima de 10000 Cargo* Selecione Corporativo: CEO / Presidente / Proprietário / Sócio Corporativo: Vice-Presidente Corporativo: CMO / CFO / Controller/ COO / CIO Corporativo: CIO / CTO / CSO Corporativo: Diretor (Tecnologia) Corporativo: Diretor (Não Tecnologia) Tecnologia: Gerente / Chefe Tecnologia: Supervisor / Coordenador Tecnologia: Administrador de Banco de Dados (DBA) Tecnologia: Administrador de E-Business Tecnologia: Administrador de Rede / Networking Tecnologia: Administrador de Sistemas de Telecomunicações Tecnologia: Analista Tecnologia: Assistente Tecnologia: Vendedor Tecnologia: Webmaster Tecnologia: Desenvolvedor / Programador Tecnologia: Designer Gráfico / Web Designer Tecnologia: Suporte Técnico / Help Desk Tecnologia: Revendedor de Informática Não Tecnologia: Gerente / Chefe Não Tecnologia: Supervisor / Coordenador Não Tecnologia: Consultor / Assessor Não Tecnologia: Assistente / Analista Não Tecnologia: Profissional de Administração Pública Não Tecnologia: Professor / Reitor Não Tecnologia: Profissional Liberal Não Tecnologia: Vendedor / Representante Não Tecnologia: Jornalista Não Tecnologia: Assessor de Imprensa / Relações Públicas Não Tecnologia: Publicitário / Mídia Estagiário Estudante Não trabalho no momento Área do cargo* Selecione Tecnologia da Informação Segurança da Informação Desenvolvimento de Aplicativos Testes de aplicativos móveis Quality Assurance Application Owner Programação / Desenvolvimento Operações de TI Arquitetura da Informação Gestão da Informação Gestão de Projetos Governança da Informação Infraestrutura: Data Center Infraestrutura: Storage Infraestrutura: Rede Infraestrutura: Telecom Comercial Marketing Financeiro / Administrativo Recursos Humanos Internet / Web Comunicação Mídia Digital Assessoria de Imprensa Logística Engenharia Jurídico Imprensa Publicidade e Propaganda Editorial Acadêmico / Educação / Treinamento Auditoria / Compliance Outro Estado* Selecione AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO País* 3 + 7 = ? Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM. Para obter mais informações sobre o dados fornecidos neste formulário, consulte nossa política de privacidade .https://pt.wikipedia.org/wiki/Tit%C3%A2nio
  Titânio – Wikipédia, a enciclopédia livre Titânio Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Este artigo ou seção está a ser traduzido. Ajude e colabore com a tradução . As referências deste artigo necessitam de formatação (desde novembro de 2014). Por favor, utilize fontes apropriadas contendo referência ao título, autor, data e fonte de publicação do trabalho para que ... a resistência mecânica, utilizada na indústria aeroespacial (motores, mísseis e foguetes). Também é utilizado para a produção de catalisadores na indústria química e petroquímica, automobilística, agrícola ... , sulfetos e alcóxidos 2.4 Nitretos e carbonetos 3 Produção e fabricação 4 Aplicações 4.1 Indústria ... indústria quando os revestimentos precisam ser aditivados com dióxido de titânio: ele evapora TiO puro ... úteis na indústria, no setor aeroespacial, recreativo e nos mercados emergentes. Também é aplicado CACHE

Titânio – Wikipédia, a enciclopédia livre Titânio Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Este artigo ou seção está a ser traduzido. Ajude e colabore com a tradução . As referências deste artigo necessitam de formatação (desde novembro de 2014). Por favor, utilize fontes apropriadas contendo referência ao título, autor, data e fonte de publicação do trabalho para que o artigo permaneça verificável no futuro. Titânio Escândio ← Titânio → Vanádio 22 Ti ↑ Ti ↓ Zr Tabela completa • Tabela estendida Aparência prateado Informações gerais Nome , símbolo , número Titânio, Ti, 22 Série química metais de transição Grupo , período , bloco 4 (IVB), 4, d Densidade , dureza 4507 kg/m 3 , 6 Número CAS Número EINECS Propriedade atómicas Massa atômica 47,867(1) u Raio atómico (calculado) 140 (176) pm Raio covalente 136 pm Raio de Van der Waals pm Configuração electrónica [ Ar ] 3d 2 4s 2 Elétrons (por nível de energia ) 2, 8, 10, 2 ( ver imagem ) Estado(s) de oxidação 4 ( anfótero ) Óxido Estrutura cristalina hexagonal Propriedades físicas Estado da matéria sólido Ponto de fusão 1941 K Ponto de ebulição 3560 K Entalpia de fusão 15,45 kJ/mol Entalpia de vaporização 421 kJ/mol Temperatura crítica K Pressão crítica Pa Volume molar m 3 / mol Pressão de vapor 0,49 Pa a 1933 K Velocidade do som 4140 m/s a 20 °C Classe magnética Susceptibilidade magnética Permeabilidade magnética Temperatura de Curie K Diversos Eletronegatividade ( Pauling ) 1,54 Calor específico 520 J/(kg·K) Condutividade elétrica 2,34×10 6 S /m Condutividade térmica 21,9 W/(m·K) 1º Potencial de ionização 658,8 kJ/mol 2º Potencial de ionização 1309,8 kJ/mol 3º Potencial de ionização 2652,5 kJ/mol 4º Potencial de ionização 4174,6 kJ/mol 5º Potencial de ionização 9581 kJ/mol 6º Potencial de ionização 11533 kJ/mol 7º Potencial de ionização 13590 kJ/mol 8º Potencial de ionização 16440 kJ/mol 9º Potencial de ionização 18530 kJ/mol 10º Potencial de ionização 20833 kJ/mol Isótopos mais estáveis iso AN Meia-vida MD Ed PD MeV 44 Ti sintético 63 anos ε 0,268 44 Sc 46 Ti 8,0% estável com 24 neutrões 47 Ti 7,3% estável com 25 neutrões 48 Ti 73,8% estável com 26 neutrões 49 Ti 5,5% estável com 27 neutrões 50 Ti 5,4% estável com 28 neutrões Unidades do SI & CNTP , salvo indicação contrária. v • e O titânio é um elemento químico de símbolo Ti , número atômico 22 (22 prótons e 22 elétrons ) com massa atômica 47,90 u . Trata-se de um metal de transição leve, forte, cor branca metálica, lustroso e resistente à corrosão , sólido na temperatura ambiente. O titânio é muito utilizado em ligas leves e no pigmento branco. O titânio foi descoberto em Cornualha por William Justin Gregor em 1791 e nomeado por Martin Heinrich Klaproth pela proximidade das características do filho mitológico do céu (Uranus) e da terra (Gaia), gigantes considerados personificações das forças da natureza para a mitologia grega. Este elemento encontra-se em vários minerais, em especial no rutilo e na Ilmenita que são geralmente encontrados na litosfera, e é encontrado em quase todos os tipos de rochas, solos e corpos de água. [ 1 ] O metal produzido comercialmente é extraído do rutilo e da ilmenita e fabricado pelo processo Kroll ou pelo processo Hunter . O composto mais comum do titânio é o dióxido de titânio que é um popular fotocatalisador e útil na produção de tinta com coloração branca. [ 2 ] Outros compostos incluem o tetracloreto de titânio (TiCl 4 ), uma substância utilizada para a produção de catalisadores e fumos para fins militares e o cloreto de titânio (III) (TiCl 3 ), que é uma substância catalisadora para a produção de polipropileno . [ 1 ] O titânio pode ser utilizado para a produção de ligas com ferro , alumínio , vanádio e molibdênio , entre outros elementos, para aumentar a resistência mecânica, utilizada na indústria aeroespacial (motores, mísseis e foguetes). Também é utilizado para a produção de catalisadores na indústria química e petroquímica, automobilística, agrícola, médica (para a produção de implantes ortopédicos, próteses e instrumentos odontológicos), em produtos esportivos, jóias, telefones celulares, entre outros. [ 1 ] A duas propriedades mais utilizadas do titânio são: a resistência à corrosão e a maior relação densidade/força se comparado com outros elementos químicos. [ 3 ] Nas ligas, o titânio é forte como o ferro, porém sua densidade é aproximadamente 45% menor se comparado ao ferro. [ 4 ] Na natureza encontra-se duas formações alotrópicas [ 5 ] e cinco isótopos deste elemento, sendo eles: 46 Ti até 50 Ti, com 48 Ti, sendo o último o mais abundante na natureza, cerca de 73,8%. [ 6 ] As propriedades físicas e químicas do titânio são similares às do zircônio , porque ambos têm o mesmo número de valência e encontram-se no mesmo grupo da tabela periódica . Índice 1 Características principais 1.1 Abundância e obtenção 1.2 Isótopos 1.3 Propriedades físicas 1.4 Propriedades Químicas 2 Compostos 2.1 Compostos organometálicos 2.2 Haletos 2.3 Óxidos, sulfetos e alcóxidos 2.4 Nitretos e carbonetos 3 Produção e fabricação 4 Aplicações 4.1 Indústria aeroespacial e naval 4.2 Pigmentos, aditivos e revestimentos 4.3 Produtos industriais 4.4 Armazenagem de lixo nuclear 4.5 Na engenharia 4.6 Outras Aplicações 5 História 6 Precauções 7 Bioremediação 8 Veja também 9 Referências 10 Ligações externas Características principais [ editar | editar código-fonte ] Abundância e obtenção [ editar | editar código-fonte ] Na natureza, o titânio em seu estado nativo está sempre ligado a outros elementos químicos da natureza. É o nono elemento mais abundante da crosta terrestre (0,63% de sua massa) [ 7 ] e o sétimo metal mais abundante. Está presente na maioria das rochas ígneas e nos sedimentos delas derivados(como também nos organismo e nos corpos hídricos naturais). [ 1 ] [ 8 ] Dos 801 tipos de rochas ígneas analisadas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, 784 contêm titânio. Sua razão nos solos é de aproximadamente de 0,5% até 1,5%. [ 7 ] Produção mundial de rutilo e ilmenita em 2011 [ 9 ] País Toneladas (milhares) Participação produtiva(%) Austrália 1300 19,4 África do Sul 1160 17,3 Canadá 700 10,4 Índia 574 8,6 Moçambique 516 7,7 China 500 7,5 Vietnã 490 7,3 Ucrânia 357 5,3 Produção Mundial 6700 100 É encontrado principalmente nos minerais anatase (TiO 2 ), brookita (TiO 2 ), ilmenita (FeTiO 3 ), perovskita (CaTiO 3 ), rutilo (TiO 2 ) e titanita (CaTiSiO 5 ). também como titanato em minas de ferro .). [ 10 ] Destes minerais, somente a ilmenita e o rutilo têm importância econômica, justificada pela sua concentração de titânio e a facilidade de refino. Cerca de 6,0 e 0,7 milhões de toneladas tinham sido extraídas em 2011, respectivamente. [ 9 ] Depósitos eminentes de ilmenita são encontrados na Austrália , no Canadá , na China , na Índia , na Nova Zelândia , na Noruega , na Ucrânia e na África do Sul . [ 10 ] Cerca de 186000 toneladas da esponja foram produzidas em 2011, sendo a maior produtora a China (60,0 ton), o Japão (56,0 ton), a Rússia (40,0 ton), os Estados Unidos da América (32,0 ton) e o Casaquistão (20,7 ton). Estimam que todas as reservas de titânio excedem 600 milhões de toneladas. [ 9 ] A concentração de Ti é de aproximadamente 4 picomolar no oceano. Sob temperatura de 100 °C, a concentração de titânio é estimada por ser menor do que 10 −7 M sob pH 7. A identidade das espécies de titânio em soluções aquosas continua desconhecida por causa da sua baixa solubilidade e a falta de métodos de espectroscopia precisos, embora o número de oxidação 4+ é estável na atmosfera. Não existe evidência de papel biológico para titânio, além disso, são conhecidas poucas espécies que têm elevadas concentrações. [ 11 ] Isótopos [ editar | editar código-fonte ] São encontrados 5 isótopos estáveis na natureza: Ti-46, Ti-47, Ti-48, Ti-49 e Ti-50, sendo o Ti-48 o mais abundante (73,8%). Têm-se caracterizados 11 radioisótopos , sendo os mais estáveis o Ti-44, com uma meia-vida de 5,76 minutos e o Ti-52, de 1,7 minutos. Para os demais, suas meia-vidas são de menos de 33 segundos, e a maioria destes com menos de meio segundo. A massa atómica dos isótopos varia desde 39,99 u (Ti-40) até 57,966 u (Ti-58). O primeiro modo de decaimento antes do isótopo mais estável, o Ti-48, é a captura eletrônica , e após este é a emissão beta . Os isótopos do elemento 21 ( escândio ) são os principais produtos do decaimento antes do Ti-48, os posteriores são os isótopos do elemento 23 ( vanádio ). Propriedades físicas [ editar | editar código-fonte ] Titânio (mineral concentrado) O titânio é um elemento metálico muito conhecido por sua excelente resistência à corrosão (quase tão resistente quanto a platina ) e por sua grande resistência mecânica. Possui baixa condutividade térmica e elétrica. É um metal leve, forte e de fácil fabricação com baixa densidade (40% da densidade do aço ). Quando puro é bem dúctil e fácil de trabalhar. O ponto de fusão relativamente alto faz com que seja útil como um metal refratário . Ele é mais forte que o aço, porém 45% mais leve. É 60% mais pesado que o alumínio , porém duas vezes mais forte. Tais características fazem com que o titânio seja muito resistente contra os tipos usuais de fadiga. Esse metal forma uma camada passiva de óxido quando exposto ao ar , mas quando está em um ambiente livre de oxigênio ele é dúctil. Ele queima quando aquecido e é capaz de queimar imerso em nitrogênio gasoso. É resistente à dissolução nos ácidos sulfúrico e clorídrico , assim como à maioria dos ácidos orgânicos . Experimentos têm mostrado que titânio natural se torna notavelmente radioativo após ser bombardeado por deutério , emitindo principalmente pósitrons e raios gama . O metal é dimórfico com a forma hexagonal alfa mudando para um cúbico beta muito lentamente por volta dos 800 °C . Quando incandescente ele se combina com oxigênio , e ao alcançar 550 °C é capaz de combinar com o cloro . Quanto à fabricação do titânio metálico, existem atualmente seis tipos de processos disponíveis: 'Kroll', 'Hunter', redução eletrolítica , redução gasosa, redução com plasma e redução metalotérmica. Dentre estes, destaca-se o processo Kroll , que é o responsável, até hoje, pela maioria do titânio metálico produzido no mundo ocidental. Na forma de metal e suas ligas, cerca de 60% do titânio são utilizados nas indústrias aeronáuticas e aeroespaciais, sendo aplicados na fabricação de peças para motores e turbinas, fuselagem de aviões e foguetes . Propriedades Químicas [ editar | editar código-fonte ] O diagrama de Pourbaix para o titânio em água pura, ácido percloreto ou hidróxido de sódio [ 12 ] Como as superfícies metálicas do alumínio e do magnésio , o titânio metálico e suas ligas oxidam imediatamente após a exposição no ar. O nitrogênio atua de forma similar produzindo uma superfície de nitreto. O titânio reage rapidamente com o oxigênio sob 1 200 °C (2 190 °F<) no ar e em 610 °C (1 130 °F<) sob oxigênio puro produzindo o dióxido de titânio. [ 5 ] Contudo, sob contato do ar com água ele reage lentamente, passando em um processo chamado de passivação e a superfície de óxidos que protege mais o volume da oxidação. [ 1 ] Quando há esta reação, este tem uma camada de proteção de 1–2 nm porém a sua camada aumenta lentamente, podendo chegar até a 25 nm durante quatro anos. [ 10 ] Compostos [ editar | editar código-fonte ] Ver também: Categoria:Compostos de titânio e Categoria:Minerais de titânio O estado de oxidação +4 domina as substâncias química que contêm titânio, [ 13 ] apesar dos compostos com +3 também serem comum. [ 14 ] Normalmente, o titânio adota uma geometria molecular octaédrica nos seus complexos, a geometria molecular tetraédrica TiCl 4 é uma notável exceção. Por causa do seu alto estado de oxidação, os compostos de titânio (IV) apresentam uma elevado grau de ligações covalentes . Ao contrário da maioria dos metaloides , desconhecem complexos metálicos. Compostos organometálicos [ editar | editar código-fonte ] Devido a importância dos compostos organometálicos com titânio na produção de catalisadores para polimerização, os compostos com as ligações Ti-C tem sidos intensivamente estudados. O complexo mais comum dos organometálicos é o dicloreto de titanoceno ((C 5 H 5 ) 2 TiCl 2 ). Estes compostos são relatados nos reagentes de Tebbe e nos reagentes de Petasis . Os complexos de carbonila com titânio estão no (C 5 H 5 ) 2 Ti(CO) 2 . [ 15 ] Haletos [ editar | editar código-fonte ] O tetracloreto de titânio (cloreto de titânio (IV) - TiCl 4 [ 16 ] ) é um líquido volátil e incolor (comercialmente são amostras amareladas) que no ar se hidrolisa com uma emissão espetacular de vapores brancos. Via processo Kroll , o TiCl 4 é produzido pela conversão dos minérios de titânio para o dióxido de titânio, como por exemplo na produção de tintas. [ 17 ] Ele é geralmente usado na química orgânica como um ácido de Lewis , como por exemplo nas reações aldólicas de Mukaiyama . [ 18 ] No processo de van Arkel, o tetraiodeto de titânio (TiI 4 ) é utilizado na produção de titânio metálico de alta pureza. O titânio(III) e o titânio (II) também formam cloretos estáveis. Um exemplo notável é o cloreto de titânio (III) (TiCl 3 ), que é utilizado como um catalisador para a produção de poliolefinas (ver catalisador Ziegler-Natta ) e um agente redutor na química orgânica. Óxidos, sulfetos e alcóxidos [ editar | editar código-fonte ] O óxido mais importante do titânio é o TiO 2 , o qual existe na forma de três formas minerais: anatase , brookita e a rutilo . Todas as formas são sólidos brancos diamagnéticos, embora as amostras do mineral aparentem ser pretas. Os óxidos adotam as estruturas cristalinas onde o titânio (Ti) é rodeado por seis ligantes que se ligam a outros núcleos do titânio. Os titanatos referem-se geralmente aos compostos de titânio, como por exemplo o titanato de bário (BaTiO 3 ). Assim como na estrutura de uma perovskita , este material apresenta propriedades piezoelétricas e é utilizado como um transdutor de interconversão de som e eletricidade . [ 5 ] Muitos minerais são titanatos, como a ilmenita (FeTiO 3 ). As estrelas de safira e as de rubis apresentam seu asterismo (brilho em forma de estrela) devido a presença de impurezas do dióxido de titânio. [ 10 ] Uma variedade de óxidos redutores de titânio são conhecidos. O Ti 3 O 5 , descrito como uma espécie de Ti(IV)-Ti(III), é um semicondutor roxo produzido pela redução de TiO 2 com hidrogênio sob altas temperaturas, [ 19 ] e é utilizado na indústria quando os revestimentos precisam ser aditivados com dióxido de titânio: ele evapora TiO puro enquanto o TiO 2 evapora sob uma mistura de óxidos e depósitos de revestimentos com um índice variável refrativo. [ 20 ] Também são conhecidas as seguintes substâncias: o trióxido de titânio Ti 2 O 3 , sob a estrutura do carborundum e o monóxido de titânio, com uma estrutura de rochas salinas, que frequentemente encontra-se de forma não- estequiométrica. [ 21 ] Uma broca de furadeira de TiN. O alcóxido de titânio (IV), produz pela reação de TiCl 4 com álcool são compostos incolores que convertem os dióxidos a partir da reação de hidratação. Eles são utilizados industrialmente para precipitar os sólidos pelo processo de sol-gel . O isopropóxido de titânio é utilizado na síntese de compostos orgânicos quirais via a epoxidação. O titânio forma uma variedade de sulfetos, porém somente o dissulfeto de titânio (TiS 2 ) desperta a atenção, graças a sua propriedade de atração. Ele adota uma estrutura em camadas e foi utilizado com um cátodo no desenvolvimento de baterias de lítio . Desde a Teoria HSAB , sabe que os sulfetos de titânio são instáveis e tendem a hidrolisar ao óxido com a liberação do sulfeto de hidrogênio. Nitretos e carbonetos [ editar | editar código-fonte ] O nitreto de titânio (TiN) tem uma dureza equivalente a safira e o carbeto de silício (9,0 na escala de Mohs ) [ 22 ] e é utilizado na produção de ferramentas de corte, como as brocas . [ 23 ] Também é útil em acabamentos decorativos pela cor dourada e como uma barreira de metal na fabricação de semicondutores. [ 24 ] O carbeto de titânio, graças a sua alta dureza, é utilizado nas ferramentas de corte e nos revestimentos. Produção e fabricação [ editar | editar código-fonte ] O processamento do titânio metálico ocorre em quatro etapas importantes, sendo elas: [ 25 ] A redução do minério de titânio em uma esponja, ou seja produz poros no metal de titânio. o aquecimento desta esponja, ou dela ser adicionada uma liga superior para a fabricação dos lingotes. a fabricação primária, onde um lingote é transformado chapas, placas, barras, arames, forjamentos e lingotes e. a fabricação secundária dos quais os produtos desta fabricação primária é transformada nos mais diversos produtos. Como é inviável a produção do titânio a partir da redução do dióxido de titânio, [ 26 ] a obtenção do titânio metálico ocorre pelo Processo Kroll . Este processo ocorre pela redução do tetracloreto de titânio (TiCl 4 ) com magnésio metálico. A complexidade de conseguir produzir por lotes elucida o valor de mercado relativamente alto do titânio. [ 27 ] Para produzir o TiCl 4 requisitado pelo processo Kroll, o dióxido é submetido a redução carbotérmica com o gás cloro . Este processo, o cloro em estado gasoso entra em contato com uma mistura quente avermelhada de rutila e ilmenita com carbono. Depois de uma trabalhosa purificação por destilação fracionada , o TiCl4 é reduzido sob temperatura de 800 °C com magnésio fundido e sob atmosfera modificada, do qual é acionado o gás argônio . [ 5 ] O metal pode ser também purificado pelo processo de van Arkel–de Boer, que envolve a decomposição térmica de tetraiodeto de titânio. Em um método de fabricação mais recente, o processo FFC de Cambridge, [ 28 ] [ 29 ] converte o pó de dióxido de titânio (uma forma refinada de rutila) como um estoque para a produção de titânio metálico, qualquer um dos produtos, o pó ou a esponja. A mistura do pó de óxido também é possível fabricar ligas. Geralmente a liga de titânio são feitos via a redução. Por exemplo, o cobretitânio (produzido pela redução da rutila com cobre), o ferrocarbono de titânio (produzida pela redução da ilmenita com coque em uma caldeira elétrica) e o manganotitânio (rutila com manganês ou óxidos de manganês) são reduzidos. [ 30 ] 2 FeTiO 3 + 7 Cl 2 + 6 C → 2 TiCl 4 + 2 FeCl 3 + 6 CO (900 °C) TiCl 4 + 2 Mg → 2 MgCl 2 + Ti (1100 °C) Sobre as cinquentas ligas de titânio e sua ligas são projetada e atualmente apenas um dúzia de ligas são disponível no comércio. [ 31 ] A ASTM reconhecem trinta e uma ligas avaliadas na escala de 1 a 4 que são comercialmente puras. Estas quatro são classificadas pela sua diferença de resistência à tensão, como a sua concentração de oxigênio, com o nível 1 sendo o mais dúctil (baixa resistência à tensão com concentração de oxigênio na faixa de 0,18%) até o nível 4, o menos dúctil (elevada resistência à tensão com concentração de oxigênio na faixa de 0,40%). [ 10 ] São avaliados nas ligas, cada um projetado para suas aplicações específicas, seja pela sua ductilidade, força, dureza, resistividade elétrica, fluência ,resistência à corrosão para determinadas condições e as combinações entre estas propriedades . [ 32 ] As ligas de titânio circunscreveu pela ASTM e outras ligas são também produzidas para reunir as Especificações Aeroespaciais e Militares (SAE-AMS, MIL-T), os padrões da ISO, e as especificações de cada país e das indústrias aeroespaciais, militares, médicas e para aplicações industriais. [ 33 ] Em termos de fabricação, toda a solda de titânio deve ser feita sob atmosfera inerte de argônio ou hélio para evitar a sua contaminação com gases atmosféricos com o oxigênio, o nitrogênio ou hidrogênio . [ 34 ] A contaminação do nióbio pode causar uma variedade de condições, como a perda da ductilidade, que pode reduzir a integridade das uniões por solda e conduzir a falha da junta. Os produtos de titânio puro comercialmente (chapas, lâminas) podem ser prontamente formadas, porém o processamento deve ser feito considerando que ele tenha uma 'memória' e tende a saltar para trás. Esta é uma condição real para as ligas com alta resistência. [ 35 ] [ 36 ] Ele não pode ser soldado sem o processo de galvanoplastia. [ 37 ] O metal pode ser manufaturado utilizando o mesmo equipamento e sendo processado da mesma forma dos aços inoxidáveis . [ 34 ] Aplicações [ editar | editar código-fonte ] Um cilindro de titânio. O titânio é utilizado no aço como um elemento de liga metálica (ferro-titânio) para redução do grão e como desoxidante, além de auxiliar na redução da concentração de carbono nos aços inoxidáveis . [ 1 ] O titânio também é aplicado para a produção de ligas com o alumínio (para refinar o grão), vanádio , cobre (para endurecer), ferro , manganês , molibdênio e outros metais, que proporciona qualidades superiores aos produtos. Outra aplicação, que se dá somente com a rutila está no revestimento de eletrodos de soldar. [ 38 ] As aplicações industriais do titânio (chapas, placas, barras, arames, forjamentos e lingotes) podem ser úteis na indústria, no setor aeroespacial, recreativo e nos mercados emergentes. Também é aplicado na pirotécnica como um recurso para geração de luz e calor. Indústria aeroespacial e naval [ editar | editar código-fonte ] Devido a sua alta resistência à tração e à corrosão por sua densidade relativa [ 5 ] , a resistência à fadiga e impacto [ 39 ] e a capacidade de resistir moderadamente as altas temperaturas sem deformar, as ligas de titânio são utilizadas nas aeronaves , navios e veículos e militares, naves espaciais e em mísseis . [ 2 ] [ 8 ] Pra estas aplicações, as ligas de titânio com alumínio , zircônio , níquel [ 40 ] , vanádio e outros elementos químicos são aplicadas em uma variedade de componentes incluindo partes críticas das estruturas, sendo elas: as paredes corta-fogo, os trens de pouso, os dutos de exaustão de helicópteros e os sistemas hidráulicos. Na realidade, cerca de dois terços de toda a produção de ligas de titânios é utilizada nos motores e nas estruturas dos aviões. [ 41 ] O SR-71 'Blackbird' foi um dos primeiros aviões a utilizar em grande quantidade o titânio em sua estrutura, principiando o seu uso nos aviões comerciais e militares. Cerca de 59 toneladas de titânio são empregadas no Boeing 777 , 45 toneladas no Boeing 747 , 18 toneladas no Boeing 737 , 32 toneladas no Airbus A340 , 18 toneladas no Airbus A330 e 12 toneladas no Airbus A320 . O Airbus A380 deve empregar cerca de 77 toneladas, com cerca de 11 toneladas de titânio nos motores. [ 42 ] Nos motores, o titânio é útil na produção de rotores, nos compressores axiais, nos componentes hidráulicos e nos naceles . As ligas de titânio do tipo titanium 6AL-4V correspondem a cerca de metade do consumo de todas as ligas utilizadas nas aeronaves. [ 43 ] Devido a sua grande resistência a corrosão da água do mar, o titânio é utilizada para fazer os eixos cardã, nos aparelhos náuticos, nos trocadores de calor das plantas de dessalinização. [ 8 ] , nos chillers de aquecimento de água salgada nos aquários , nas linhas de pesca e nos condutores e nas facas de mergulho. O titânio é utilizado na produção de alojamentos e em outros componentes de sobrevivência no oceano e nos aparelhos de monitoramento para fins militares e científicos. A antiga União Soviética desenvolveu técnicas para produção de submarinos com casco de ligas de titânio. [ 44 ] Esta técnicas forjam o titânio em tubos a vácuo gigantes. [ 40 ] Pigmentos, aditivos e revestimentos [ editar | editar código-fonte ] A substância mais utilizada no dia-a-dia que contém o elemento químico titânio é o dióxido de titânio TiO 2 . Ver artigo principal: Dióxido de titânio Cerca de 95% do minério de titânio extraído da Terra é destinado para a produção dióxido de titânio ( Ti O 2 ), um pigmento branco permanente utilizado nas tintas para edificações e na astronomia , nos refletores de radiação infravermelha , nos papeis , nas pastas de creme dental , nos plásticos e nos protetores solares graças a propriedade de reflexão dos raios ultravioleta. [ 9 ] Ele é também utilizado como um dos aditivos do cimento , nas gemas, como um opacificante óptico em papeis [ 45 ] O TiO 2 é uma substância quimicamente inerte, resistente à luz solar e opaca: esta liga confere uma coloração branca, pura e brilhante para as substâncias químicas marrom e roxa que formam a maioria dos utensílios domésticos de plástico. [ 2 ] Na natureza, este composto é encontrado nos minerais anatase , na brookita e na rutila. [ 1 ] Pinturas feitas com dióxido de titânio são resistentes à temperaturas severas e ambientes marinhos. [ 2 ] O dióxido de titânio puro tem um índice de refração muito elevado e uma dispersão óptica superior a do diamante. [ 8 ] O dióxido de titânio é um pigmento importante também utilizado nos protetores solares conforme a sua propriedade de proteger a pele da radiação ultravioleta. [ 26 ] Recentemente, tem sido utilizado nos purificadores de ar (como um revestimento do filtro) ou em filmes utilizados para revestir janelas nas edificações pois quando a substância é exposta aos raios ultravioletas (seja ela luz solar ou artificial) e sob a combinação do ar, as espécies redox reativos como por exemplo os radicais de hidroxila atuam como purificante de ar e na manutenção das superfícies de janelas limpas. [ 46 ] Produtos industriais [ editar | editar código-fonte ] Um placa de titânio cristalino de alta pureza com cerca de 99.999%. Tubulações com soldas de titânio e os equipamentos de processos industriais (trocadores de calor, tanques, vasos de processo, válvulas) são utilizados na indústria química e petroquímica por causa de sua resistência à corrosão. Ligas específicas são utilizadas nos fundos dos poços e nas aplicações de hidrometalurgia com níquel devido a sua grande resistência mecânica, sua resistência à corrosão, ou pela combinação de ambas as características. A indústria do papel e de celulose utiliza o titânio nos equipamentos industriais pela exposição das substâncias química como o hidróxido de sódio e do gás cloro (no clareamento). [ 47 ] Outras aplicações incluem: nas soldas ultrassônicas, em soldas ondulatórias [ 48 ] e nos alvos de pulverização catódica. [ 49 ] O Tetracloreto de titânio (TiCl 4 ), um líquido incolor, é importante como um intermediário nos processos de fabricação de TiO 2 , utilizado como catalisador no processo Ziegler-Natta , na iridização de vidro e para a produção de fumos para fins militares. [ 26 ] Armazenagem de lixo nuclear [ editar | editar código-fonte ] Devido a sua extrema resistência à corrosão, os contêineres de titânio de acordo com diversos estudos tem uma grande meia-vida (que segundo estimativas eles podem durar cerca de 100 milênios observando a aplicação de todos os meios de evitar defeitos de fabricação). [ 50 ] Na engenharia [ editar | editar código-fonte ] Relógio de pulso com tampa de titânio Indústria química , devido à sua resistência à corrosão e ao ataque químico. Indústria nuclear: é empregado na fabricação de recuperadores de calor em usinas de energia nuclear . Indústria bélica: o titânio metálico é sempre empregado na fabricação de mísseis e peças de artilharia. Também é usado na condutividade Térmica nos computadores. Outras Aplicações [ editar | editar código-fonte ] Aplicações em produtos para consumo como bicicletas, óculos, instrumentos musicais e computadores estão se tornando bem comuns. As ligas mais comuns são com alumínio, ferro , manganês , molibdênio e outros metais. Tetra cloreto de titânio (TiCl 4 ), um líquido incolor, é usado para iridizar vidro e na produção de bombas de fumaça. [ 51 ] Por ser considerado fisiologicamente inerte, o metal é utilizado em implantes. História [ editar | editar código-fonte ] Martin Heinrich Klaproth deu o nome de titânio por causa das características dos titãs da mitologia grega . O titânio (chamado assim pelos Titãs, filhos de Urano e Gaia da mitologia grega ) foi descoberto na Inglaterra por William Justin Gregor em 1791 , a partir do mineral conhecido como ilmenita (FeTiO 3 ). Este elemento foi novamente descoberto mais tarde pelo químico alemão Heinrich Klaproth , desta vez no mineral rutilo (TiO 2 ), que o denominou de titânio em 1795 . Matthew A. Hunter preparou pela primeira vez o titânio metálico puro (com uma pureza de 99,9%) aquecendo tetra cloreto de titânio (TiCl 4 ) com sódio a 700-800 °C num reator de aço . O titânio como metal não foi utilizado fora do laboratório até 1946 , quando William J. Kroll desenvolveu um método para produzi-lo comercialmente. O processo Kroll consiste na redução do TiCl 4 com magnésio , método que continua sendo utilizado atualmente. Em 2006, a Agência de Defesa dos Estados Unidos da América premiou um consórcio de duas companhias com a remuneração de 5,7 milhões de dólares pelo desenvolvimento de um novo processo pela fabricação via metalurgia do pó de titânio metálico. Sob pressão e calor, o pó pode ser utilizado graças a sua resistência e leveza, diversificando suas aplicações desde a blindagem até na produção de componentes na indústria aeronaútica, logística e química . [ 52 ] Precauções [ editar | editar código-fonte ] Urtica dioica contêm cerca de 80 partes por milhão de titânio. O pó metálico é pirofórico . Por outro lado, acredita-se que seus sais não sejam especialmente perigosos. Entretanto, seus cloretos , como TiCl 3 e TiCl 4 , são considerados corrosivos . O titânio tem a tendência de acumular-se nos tecidos biológicos. Em princípio, não se conhece nenhum papel biológico. Bioremediação [ editar | editar código-fonte ] As espécies de fungos Marasmius oreades e Hypholoma capnoides podem fazer a bioconversão do titânio em solos poluídos por este metal. [ 53 ] Veja também [ editar | editar código-fonte ] Liga de titânio . Nitreto de titânio . Referências ↑ a b c d e f g «Titanium» . Encyclopædia Britannica . 2006 . Consultado em 29 de dezembro 2006 ↑ a b c d Krebs, Robert E. (2006). The History and Use of Our Earth's Chemical Elements: A Reference Guide (2nd edition) . Westport, CT: Greenwood Press. ISBN 0-313-33438-2 ↑ Donachie, Matthew J., Jr. (1988). TITANIUM: A Technical Guide . Metals Park, OH: ASM International. p. 11. ISBN 0-87170-309-2 !CS1 manut: Nomes múltiplos: lista de autores ( link ) ↑ Barksdale 1968 , p. 738 ↑ a b c d e «Titanium» . Columbia Encyclopedia 6th ed. New York: Columbia University Press . 2000–2006. ISBN 0-7876-5015-3 ↑ Barbalace, Kenneth L. (2006). «Periodic Table of Elements: Ti – Titanium» . Consultado em 26 de dezembro de 2006 ↑ a b Barksdale 1968 , p. 732 ↑ a b c d Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics 86th ed. Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5 ↑ a b c d United States Geological Survey . «USGS Minerals Information: Titanium» ↑ a b c d e Emsley 2001 , p. 453 ↑ Katherine M. Buettner, Ann M. Valentine 'Bioinorganic Chemistry of Titanium' Chemical Reviews 2012, vol. 112, 1863–1881. doi : 10.1021/cr1002886 ↑ Puigdomenech, Ignasi (2004) Hydra/Medusa Chemical Equilibrium Database and Plotting Software , KTH Royal Institute of Technology. ↑ Greenwood 1997 , p. 958 ↑ Greenwood 1997 , p. 970 ↑ Hartwig, J. F. Organotransition Metal Chemistry, from Bonding to Catalysis. University Science Books: New York, 2010. ISBN 189138953X ↑ Seong, S.. et al. (2009). Titanium: industrial base, price trends, and technology initiatives . [S.l.]: Rand Corporation. p. 10. ISBN 0-8330-4575-X !CS1 manut: Uso explícito de et al. ( link ) ↑ Johnson, Richard W. (1998). The Handbook of Fluid Dynamics . [S.l.]: Springer. pp. 38–21. ISBN 3-540-64612-4 ↑ Coates, Robert M.. Paquette, Leo A. (2000). Handbook of Reagents for Organic Synthesis . [S.l.]: John Wiley and Sons. p. 93. ISBN 0-470-85625-4 A referência emprega parâmetros obsoletos |coautor= ( ajuda ) ↑ LIU, Gang. HUANG, Wan-Xia. YI, Yong (26 de junho de 2013). «Preparation and Optical Storage Properties of λTi 3 O 5 Powder». Journal of Inorganic Materials (em Chinese). 28 (4): 425–430. doi : 10.3724/SP.J.1077.2013.12309 !CS1 manut: Língua não reconhecida ( link ) ↑ Bonardi, Antonio. Pühlhofer, Gerd. Hermanutz, Stephan. Santangelo, Andrea (2014). «A new solution for mirror coating in $γ$-ray Cherenkov Astronomy». arXiv : 1406.0622 [ astro-ph.IM ]. doi :10.1007/s10686-014-9398-x (inativo 4 de junho de 2014) ↑ Greenwood, Norman N. . Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2° edição). Butterworth-Heinemann . ISBN 0080379419 . ↑ Schubert, E.F. «The hardness scale introduced by Friederich Mohs» (PDF) ↑ Truini, Joseph (maio de 1988). «Drill Bits» . Hearst Magazines. Popular Mechanics . 165 (5): 91. ISSN 0032-4558 ↑ Baliga, B. Jayant (2005). Silicon carbide power devices . [S.l.]: World Scientific. p. 91. ISBN 981-256-605-8 ↑ Matthew J. Donachie, Jr. (1988). «Chapter 4». TITANIUM: A Technical Guide . Metals Park, OH: ASM International. ISBN 0-87170-309-2 ↑ a b c Stwertka, Albert (1998). «Titanium». Guide to the Elements Revised ed. [S.l.]: Oxford University Press . pp. 81–82. ISBN 0-19-508083-1 ↑ Barksdale 1968 , p. 733 ↑ Chen, George Zheng. Fray, Derek J.. Farthing, Tom W. (2000). «Direct electrochemical reduction of titanium dioxide to titanium in molten calcium chloride». Nature . 407 (6802): 361–364. PMID 11014188 . doi : 10.1038/35030069 ↑ a revista The Economist no dia 16° de Fevereiro de 2013, página 74 ↑ «Titanium» . Microsoft Encarta . 2005 . Consultado em 29 de dezembro de 2006 . Arquivado do original em 27 de outubro de 2006 ↑ Matthew J. Donachie, Jr. (1988). TITANIUM: A Technical Guide . Metals Park, OH: ASM International. pp. 16, Appendix J. ISBN 0-87170-309-2 ↑ ASTM International (2006). Annual Book of ASTM Standards (Volume 02.04: Non-ferrous Metals) . West Conshohocken, PA: ASTM International. section 2. ISBN 0-8031-4086-X ASTM International (1998). Annual Book of ASTM Standards (Volume 13.01: Medical Devices. Emergency Medical Services) . West Conshohocken, PA: ASTM International. sections 2 & 13. ISBN 0-8031-2452-X ↑ Matthew J. Donachie, Jr. (1988). TITANIUM: A Technical Guide . Metals Park, OH: ASM International. 13–16, Appendices H and J. ISBN 0-87170-309-2 ↑ a b Barksdale 1968 , p. 734 ↑ AWS G2.4/G2.4M:2007 Guide for the Fusion Welding of Titanium and Titanium Alloys . Miami: American Welding Society. 2006 ↑ Titanium Metals Corporation (1997). Titanium design and fabrication handbook for industrial applications . Dallas: Titanium Metals Corporation ↑ «Solderability» . Consultado em 16 de junho de 2011 ↑ Hampel, Clifford A. (1968). The Encyclopedia of the Chemical Elements . [S.l.]: Van Nostrand Reinhold. p. 738. ISBN 0-442-15598-0 ↑ Moiseyev, Valentin N. (2006). Titanium Alloys: Russian Aircraft and Aerospace Applications . [S.l.]: Taylor and Francis, LLC. p. 196. ISBN 978-0-8493-3273-9 ↑ a b Andrew E. Kramer (5 de julho de 2013). «Titanium Fills Vital Role for Boeing and Russia» . The New York Times . Consultado em 6 de julho de 2013 ↑ Emsley 2001 , p. 454 ↑ Sevan, Vardan (23 de setembro de 2006). «Rosoboronexport controls titanium in Russia» . Sevanco Strategic Consulting . Consultado em 26 de dezembro de 2006 ↑ Matthew J. Donachie, Jr. (1988). TITANIUM: A Technical Guide . Metals Park, OH: ASM International. p. 13. ISBN 0-87170-309-2 ↑ «GlobalSecurity» . GlobalSecurity.org. Abril de 2006 . Consultado em 23 de abril de 2008 ↑ Smook, Gary A. (2002). Handbook for Pulp & Paper Technologists (3rd edition) . [S.l.]: Angus Wilde Publications. p. 223. ISBN 0-9694628-5-9 ↑ Stevens, Lisa. Lanning, John A.. Anderson, Larry G.. Jacoby, William A.. Chornet, Nicholas (14–18 de junho de 1998). «Photocatalytic Oxidation of Organic Pollutants Associated with Indoor Air Quality» . Air & Waste Management Association 91st Annual Meeting & Exhibition, San Diego !CS1 manut: Nomes múltiplos: lista de autores ( link ) ↑ Donachie, Matthew J., Jr. (1988). TITANIUM: A Technical Guide . Metals Park, OH: ASM International. 11–16. ISBN 0-87170-309-2 !CS1 manut: Nomes múltiplos: lista de autores ( link ) ↑ Kleefisch, E.W., ed. (1981). Industrial Application of Titanium and Zirconium . West Conshohocken, PA: ASTM International. ISBN 0-8031-0745-5 ↑ Bunshah, Rointan F., ed. (2001). Handbook of Hard Coatings . Norwich, NY: William Andrew Inc. pp. Ch. 8. ISBN 0-8155-1438-7 ↑ «Hydrogen absorption and the lifetime performance of titanium nuclear waste containers» . University of Western Ontario, Authors Shoesmith DW, Noël JJ, Hardie D, Ikeda BM. Corrosion Reviews . 18 . 2000 . Consultado em 26 de agosto de 2012 ↑ http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc23/a14.pdf ↑ DuPont (9 de dezembro de 2006). «U.S. Defense Agency Awards $5.7 Million to DuPont and MER Corporation for New Titanium Metal Powder Process» . Consultado em 1 de agosto de 2009 ↑ Carmen Cristina Elekes. Gabriela busuioc. «The Mycoremediation of Metals Polluted Soils Using Wild Growing Species of Mushrooms» (PDF) . Engineering Education Ligações externas [ editar | editar código-fonte ] O Commons possui uma categoria contendo imagens e outros ficheiros sobre Titânio WebElements.com - Titanium (em inglês ) EnvironmentalChemistry.com - Titanium (em inglês ) v • e Tabela periódica Lista de elementos químicos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 H He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 6 Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 7 Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og Metais alcalinos Metais alcalinos-terrosos Lantanídeos Actinídeos Metais de transição Metais pós-transição Semimetais Não-metais poliatômicos Diatômicos não metais Gases nobres Propriedades químicas desconhecidas Obtida de ' https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Titânio&oldid=50357783 ' Categoria : Titânio Categorias ocultas: !CS1 manut: Nomes múltiplos: lista de autores !CS1 manut: Uso explícito de et al. !Páginas que usam referências com parâmetros depreciadas !CS1 manut: Língua não reconhecida !Páginas com DOI inativos desde 2014 !Páginas que usam links mágicos ISBN !Artigos em tradução !Artigos que carecem de formatação de referências desde novembro de 2014 Menu de navegação Ferramentas pessoais Não autenticado Discussão Contribuições Criar uma conta Entrar Domínios Artigo Discussão Variantes Vistas Ler Editar Editar código-fonte Ver histórico Mais Busca Navegação Página principal Conteúdo destacado Eventos atuais Esplanada Página aleatória Portais Informar um erro Loja da Wikipédia Colaboração Boas-vindas Ajuda Página de testes Portal comunitário Mudanças recentes Manutenção Criar página Páginas novas Contato Donativos Imprimir/exportar Criar um livro Descarregar como PDF Versão para impressão Noutros projetos Wikimedia Commons Ferramentas Páginas afluentes Alterações relacionadas Carregar ficheiro Páginas especiais Hiperligação permanente Informações da página Elemento Wikidata Citar esta página Noutros idiomas Afrikaans አማርኛ Aragonés العربية Asturianu Azərbaycanca تۆرکجه Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български भोजपुरी বাংলা བོད་ཡིག Brezhoneg Bosanski Català Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Cebuano ᏣᎳᎩ کوردی Corsu Čeština Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Føroyskt Français Nordfriisk Furlan Gaeilge 贛語 Gàidhlig Galego ગુજરાતી Gaelg 客家語/Hak-kâ-ngî Hawaiʻi עברית हिन्दी Fiji Hindi Hrvatski Kreyòl ayisyen Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Ido Íslenska Italiano 日本語 La .lojban. Basa Jawa ქართული Kabɩyɛ Gĩkũyũ Қазақша ಕನ್ನಡ 한국어 Kurdî Коми Кыргызча Latina Lëtzebuergesch Limburgs Ligure Lumbaart Lietuvių Latviešu Македонски മലയാളം Монгол मराठी Кырык мары Bahasa Melayu မြန်မာဘာသာ Эрзянь Plattdüütsch नेपाली नेपाल भाषा Nederlands Norsk nynorsk Norsk Diné bizaad Occitan Livvinkarjala ଓଡ଼ିଆ ਪੰਜਾਬੀ पालि Polski Piemontèis پنجابی Runa Simi Română Armãneashti Русский संस्कृतम् Sicilianu Scots Srpskohrvatski / српскохрватски Simple English Slovenčina Slovenščina Soomaaliga Shqip Српски / srpski Seeltersk Basa Sunda Svenska Kiswahili தமிழ் తెలుగు Тоҷикӣ ไทย Tagalog Türkçe Татарча/tatarça ئۇيغۇرچە / Uyghurche Українська Oʻzbekcha/ўзбекча Vepsän kel’ Tiếng Việt Winaray Хальмг ייִדיש Yorùbá 中文 文言 Bân-lâm-gú 粵語 Editar hiperligações Esta página foi editada pela última vez à(s) 00h19min de 3 de novembro de 2017. Este texto é disponibilizado nos termos da licença Creative Commons - Atribuição - Compartilha Igual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0) . pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais detalhes, consulte as condições de uso . Política de privacidade Sobre a Wikipédia Avisos gerais Programadores Declaração sobre cookies Versão móvelhttp://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_t%C3%AAxtil
  Indústria têxtil – Wikipédia, a enciclopédia livre Indústria têxtil Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa A indústria têxtil tem como objetivo a transformação de fibras em fios, de fios em tecidos e de tecidos em peças de vestuário, artigos têxteis [ nota 1 ] para o lar e uso doméstico (roupa de cama e mesa, tapetes, cortinas etc.) ou em artigos para aplicações técnicas ... Indústria têxtil – Wikipédia, a enciclopédia livre Indústria têxtil Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa A indústria têxtil tem como objetivo a transformação de ... História 1.1 Indústria têxtil no mundo 1.2 Indústria têxtil no Brasil 1.3 Fase Atual 2 Produção 3 Impacto sócio-ambiental 4 Notas 5 Referências História [ editar | editar código-fonte ] Indústria ... a Inglaterra . A indústria têxtil tem se envolvido em contravenções no século XXI como no caso de apoio CACHE

Indústria têxtil – Wikipédia, a enciclopédia livre Indústria têxtil Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa A indústria têxtil tem como objetivo a transformação de fibras em fios, de fios em tecidos e de tecidos em peças de vestuário, artigos têxteis [ nota 1 ] para o lar e uso doméstico (roupa de cama e mesa, tapetes, cortinas etc.) ou em artigos para aplicações técnicas (produtos geotêxteis , airbags, cintos de segurança etc.). As indústrias têxteis têm seu processo produtivo muito diversificado, ou seja, algumas podem possuir todas as etapas do processo têxtil ( fiação , tecelagem e beneficiamento ) outras podem ter apenas um dos processos. [ 1 ] Índice 1 História 1.1 Indústria têxtil no mundo 1.2 Indústria têxtil no Brasil 1.3 Fase Atual 2 Produção 3 Impacto sócio-ambiental 4 Notas 5 Referências História [ editar | editar código-fonte ] Indústria têxtil no mundo [ editar | editar código-fonte ] A manufatura dos tecidos é uma das mais velhas tecnologias do homem. Desde o Antigo Egito , já se utilizava o tear antigo. Existiam dois tipos: o tear de Circe e o tear de Penelope , que pode ser vistos nas pinturas gregas . Naquela época, existia uma certa dificuldade em achar matéria prima, por este motivo existia um variado cultivo de fibras, como linho , algodão , seda e lã . O cultivo do linho se desenvolveu nas costas da Suécia e simultaneamente, nas margens do Rio Nilo . Enquanto o algodão veio da India . A produção de seda foi descoberta por Aristóteles e levada a Europa por padres, já a lã veio dos estepes da Ásia Central e chegou até a Inglaterra . A indústria têxtil tem se envolvido em contravenções no século XXI como no caso de apoio ao terrorismo [ 2 ] e o uso de trabalho compulsório [ 3 ] Indústria têxtil no Brasil [ editar | editar código-fonte ] A indústria têxtil foi uma das pioneiras no processo de industrialização no Brasil . Porém antes mesmo da chegada dos portugueses , os índios já praticavam atividades artesanais, utilizando de técnicas bem primitivas, como o entrelaçamento de manual de fibras vegetais, o que tinha várias finalidades, uma delas era a proteção corporal. No período colonial, todas as fábricas de tecidos foram fechadas, devido a um alvará de Dona Maria I, exceto as que produziam as roupas para escravos e embalagens. Este alvará tinha como objetivo evitar que agrícolas e extrativistas fossem para as industrias têxteis. O mesmo foi revogado com a chegada de Dom João VI . Porém devido a um tratado entre Portugal e Inglaterra, os tecidos brasileiros não conseguiam competir com os tecidos ingleses. [ 4 ] A automação da indústria têxtil coincidiu com a Revolução Industrial , quando as máquinas , até então acionadas por força humana ou animal, passaram a ser acionadas por máquinas a vapor e, mais tarde, motores elétricos . [ 5 ] É interessante observar também que a indústria têxtil foi pioneira no controle de máquinas por dispositivos binários, através dos cartões perfurados usados nos teares Jacquard . [ 6 ] Hoje o Brasil é referência mundial em design de moda praia, jeanswear e homewear, tendo crescido também os segmentos de fitness e lingerie . A indústria têxtil brasileira é a segunda maior empregadora da indústria de transformação , perdendo apenas para alimentos e bebidas (juntos). São cerca de 1,5 milhão de empregos diretos e quase 8 milhões de empregos indiretos em mais de 33 mil empresas em todo o País. Desses profissionais, 75% são mulheres, que fazem parte da 4ª maior folha de pagamento do setor. [ 7 ] Destaca-se como estimulador de criação de outras industrias, seu desenvolvimento no comercio exterior, onde compete com países de maior tradição, Proporcionando uma geração liquidas de divisas das mais significativas de todo setor industrial. O setor têxtil dentro das lojas tem ganhado mais destaque ao longo dos anos. De acordo com pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o departamento têxtil e bazar, juntos, corresponderam a 7,2% de participação das seções de faturamento dos supermercados brasileiros, em 2011. Fase Atual [ editar | editar código-fonte ] A segunda metade dos anos 50 marca, todavia, o início da fase industrial brasileira em processo acelerado, com ênfase para os setores mais dinâmicos e não-tradicionais. Nessa fase, o setor têxtil, por influência sistêmica do desenvolvimento industrial da época, também começou a passar por grandes transformações. É assim que, a partir de 1970, incentivos fiscais e financeiros administrados pelo CDI - Conselho de Desenvolvimento Industrial, órgão do Ministério da Indústria e Comércio, possibilitou um movimento de fortes investimentos em modernização e ampliação da indústria têxtil, com vista, principalmente, ao aumento das exportações brasileiras de produtos têxteis. Em célebre reunião realizada na sede do Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo, o então Ministro da Fazenda, Antonio Delfim Netto, desafiou o setor a exportar 100 milhões de dólares por ano em manufaturados têxteis. Realmente, as exportações têxteis, que tinham alcançado apenas 42 milhões de dólares em 1970, deslancharam continuamente, atingindo US$ 535 milhões em 1975, US$ 916 milhões em 1980, US$ 1,0 bilhão em 1985, US$1,2 bilhões em 1990 e US$1,5 bilhão em 1992. A partir de 1993, porém, nossas vendas externas novamente regrediram, agora por conta das novas e profundas transformações ocorridas na economia e na política brasileira, tais como a abertura do mercado interno aos fornecedores externos, iniciada em 1990, a eliminação de entraves burocráticos às importações, a redução das tarifas aduaneiras, etc., as quais ocasionaram o fechamento de muitas empresas e obrigaram o setor a investir fortemente na sua modernização para reduzir custos e poder competir com os produtos importados. Mas esta já é outra parte da história que pretendemos contar por meio dos números e comentários alinhados no Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira, intitulado 'Brasil Têxtil 2002', que, orgulhosamente, o IEMI oferece a todos os que labutam nestes setores. Produção [ editar | editar código-fonte ] É dividida basicamente em fiação , tecelagem , malharia , beneficiamento de tecidos e confecção, podendo ser uma indústria verticalizada, com todos os processos, ou ainda ter somente uma ou algumas fases da produção. Outros processos intermediários como por exemplo: engomadeira ou engomagem. A indústria têxtil possui também setores administrativos, manutenção e apoio. A indústria têxtil pertence a cadeia produtiva têxtil, cujo início se encontra nos produtores de matérias-primas (algodão e demais fibras), insumos (corantes têxteis, pigmentos têxteis, produtos auxiliares etc), e nos fabricantes de máquinas e equipamentos têxteis. A mesma encerra-se no comércio de venda final ao consumidor. Impacto sócio-ambiental [ editar | editar código-fonte ] Ver também: Lista de tipos de indústrias A indústria têxtil consome grandes quantidades de recursos naturais e insumos devido à alta demanda por produtos manufaturados pela cultura consumista e pela crescente população mundial. Os principais recursos explorados são as fibras e a água, este último utilizado principalmente no processo de beneficiamento de tecidos. As fibras são obtidas de extensas monoculturas, sendo o seu cultivo responsável por enormes danos ambientais. Aqui destaca-se o algodão, planta muito suscetível a pragas agrícolas, cujo cultivo exige, assim, um forte uso de pesticidas, frequentemente associados à mortandade de peixes e câncer em seres humanos. Notas ↑ O adjetivo têxtil - na sua forma plural - têxtes' é muitas vezes empregado, por economia de fala ou mesmo ignorância, sem o antecedente substantivo que este deve qualificar, mais usual e frequentemente qualifica o substantivo: artigo , cujo plural é artigos com o sentido de mercadoria ou produtos. Não há um substantivo com a forma plural têxteis , existe apenas o adjetivo têxtil no plural têxteis antecedido sempre pelo substantivo respectivo no plural que este adjetivo qualifica. Vide adjetivo têxtil Referências ↑ «The Textile Revolution History of the Textile Industry» . About . Consultado em 3 de novembro de 2013 ↑ La fortune de l'État islamique n'en finit plus de grossir ↑ As marcas da moda flagradas com trabalho escravo ↑ http://www.sindimalhas.com.br/estudos_conteudo,14,6.html ↑ The Half Has Never Been Told: Slavery and the Rise of American Capitalism ( Nova York : Basic Books, 2014) ↑ MINAS AMBIENTE/CETEC. Controle Ambiental na Indústria Têxtil: Acabamento de malhas. Belo Horizonte, 2002. ↑ «Perfil do Setor de Indústria Têxtil no Brasil» . Consultado em 04 de novembro de 2016 Verifique data em: |acessodata= ( ajuda ) [1] O Commons possui uma categoria contendo imagens e outros ficheiros sobre Têxteis v • e Indústria têxtil Fundamentos: Fibra têxtil • Fiação • Fio têxtil • Tecido têxtil • Tecelagem • Malharia • Não tecido • Beneficiamento de tecidos • Tingimento • Têxteis técnicos • Padronagem • Rapport • Jacquard • Roupa • Tricô • Crochê • Tapeçaria • Renda • Patchwork • Quilting • Corda • Pultrusão Fibras Naturais Animais Alpaca • Angorá • Cabra • Camelo • Caxemira • Catgut • Coelho • Lã • Lhama • Mohair • Seda • Teia de aranha Vegetais Abacá • Algodão • Cânhamo • Caroá • Coco • Giesta • Juta • Linho • Malva • Paina • Phormium • Ráfia • Rami • Sisal • Tucum Minerais Crisotila • Crocidolita • Fibra de basalto Químicas Artificiais Acetato • Alginato • Cupro • Lyocell • Modal • Raiom • Triacetato • Viscose • Ingeo • Lanital • Vicara • Ardil • SPF Sintéticas Acrílico • Aramida • Clorofibra • Elastano • Elastodieno • Fluorofibra • Modacrílica • Poliamida • Policarbamida • Polychal • Policloroeteno • Policlorofluoretileno • polietileno • Poliéster • Poliestireno • Polipropileno • Politetrafluoretileno • Poliuretano • Poli (álcool vinílico) • Poli (cloreto de vinilideno) • Poliacrilnitrilo Inorgânicas Fibra cerâmica • Fibra de carbono • Fibra de vidro • Lã de escória • Fibra metálica Fios Fiados Cardado • Penteado • Open-end • Retorcido Extrudados Monofilamento • Multifilamento Outros Fantasia tecidos Malhas Meia-malha • Piquet • Moletom • Ribana • Interlock • Renda Tecidos planos Tafetá • Sarja • Cetim • Brim • Calicô • Cambraia • Chita • Cretone • Cotim • Damasco • Denim • Entretela • Kente • Lona • Matelassê • Organdi • Percal • Raso do reino • Raso turco • Veludo • Tactel Não tecido TNT • Geotêxteis • Feltro Peles Camurça Roupa Confecção Body size • Seamless Relacionado: Indústria têxtil · Engenharia têxtil Obtida de ' https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Indústria_têxtil&oldid=50909701 ' Categorias : Indústria Tecidos têxteis Categorias ocultas: !Páginas com erros CS1: datas !Navecaixas órfãs Menu de navegação Ferramentas pessoais Não autenticado Discussão Contribuições Criar uma conta Entrar Domínios Artigo Discussão Variantes Vistas Ler Editar Editar código-fonte Ver histórico Mais Busca Navegação Página principal Conteúdo destacado Eventos atuais Esplanada Página aleatória Portais Informar um erro Loja da Wikipédia Colaboração Boas-vindas Ajuda Página de testes Portal comunitário Mudanças recentes Manutenção Criar página Páginas novas Contato Donativos Imprimir/exportar Criar um livro Descarregar como PDF Versão para impressão Noutros projetos Wikimedia Commons Ferramentas Páginas afluentes Alterações relacionadas Carregar ficheiro Páginas especiais Hiperligação permanente Informações da página Elemento Wikidata Citar esta página Noutros idiomas Български Català Čeština Deutsch Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Français Galego हिन्दी Hrvatski Magyar Հայերեն Italiano 日本語 한국어 Latviešu Nederlands Norsk Polski Русский Srpskohrvatski / српскохрватски සිංහල Slovenčina Српски / srpski Svenska தமிழ் తెలుగు Türkçe Українська Oʻzbekcha/ўзбекча 中文 Editar hiperligações Esta página foi editada pela última vez à(s) 18h35min de 2 de janeiro de 2018. Este texto é disponibilizado nos termos da licença Creative Commons - Atribuição - Compartilha Igual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0) . pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais detalhes, consulte as condições de uso . Política de privacidade Sobre a Wikipédia Avisos gerais Programadores Declaração sobre cookies Versão móvelhttps://lista.mercadolivre.com.br/agro-industria-comercio/
  Agro, Indústria e Comércio no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender null Somente em Agro, Indústria e Comércio Buscar Categorias Ofertas da semana Lojas oficiais Seu histórico Suas compras Vender Buscas relacionadas: manequim feminino - compacta print - jato de areia - maquina de salgados - mangueira para compressor Agro, Indústria ... Agro, Indústria e Comércio no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender null Somente em Agro, Indústria e Comércio Buscar Categorias ... , Indústria e Comércio Agro, Indústria e Comércio 692.010 resultados Organizar anúncios Mais relevantes Mais relevantes Menor preço Maior preço Categorias Comércio (96.628) Indústria Agrícola (67.011) Equipamento para Escritórios (115.014) Medições e Instrumentação (94.453) Indústria Têxtil e Confecção CACHE

Agro, Indústria e Comércio no Mercado Livre Brasil Mercado Livre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo Cadastre-se Entre Contato Vender null Somente em Agro, Indústria e Comércio Buscar Categorias Ofertas da semana Lojas oficiais Seu histórico Suas compras Vender Buscas relacionadas: manequim feminino - compacta print - jato de areia - maquina de salgados - mangueira para compressor Agro, Indústria e Comércio Agro, Indústria e Comércio 692.010 resultados Organizar anúncios Mais relevantes Mais relevantes Menor preço Maior preço Categorias Comércio (96.628) Indústria Agrícola (67.011) Equipamento para Escritórios (115.014) Medições e Instrumentação (94.453) Indústria Têxtil e Confecção (79.522) Indústria Pesada (69.021) Indústria Gráfica e Impressão (38.435) Indústria Plástica e Química (24.360) Indústria Automotiva (23.250) Ver todos Escolher Categorias Comércio (96.628) Equipamento para Escritórios (115.014) Indústria Agrícola (67.011) Indústria Automotiva (23.250) Indústria Gastronômica (10.151) Indústria Gráfica e Impressão (38.435) Indústria Pesada (69.021) Indústria Plástica e Química (24.360) Indústria Têxtil e Confecção (79.522) Medições e Instrumentação (94.453) Reciclagem (2.030) Outros (75.326) Pagamento Sem juros (396.818) Condição Novo (640.739) Usado (45.290) Localização São Paulo (394.529) Minas Gerais (85.124) Paraná (53.134) Santa Catarina (33.183) Rio Grande do Sul (29.891) Rio de Janeiro (24.996) Bahia (13.440) Goiás (8.471) Distrito Federal (7.140) Ver todos Escolher Localização a Acre (140) Alagoas (560) Amazonas (420) b Bahia (13.440) c Ceará (3.360) d Distrito Federal (7.140) e Espírito Santo (6.791) g Goiás (8.471) m Maranhão (280) Mato Grosso (840) Mato Grosso do Sul (1.820) Minas Gerais (85.124) p Paraná (53.134) Paraíba (630) Pará (6.160) Pernambuco (3.780) Piauí (210) r Rio Grande do Norte (841) Rio Grande do Sul (29.891) Rio de Janeiro (24.996) Rondônia (280) s Santa Catarina (33.183) Sergipe (280) São Paulo (394.529) t Tocantins (350) Não encontramos localização que coincidam com a sua busca. Preço Até R$35 (215.310) Mais de R$250 (234.019) R$35 a R$250 (242.721) Lojas oficiais Envio Frete grátis (136.302) Super Expresso (70) Mercado Envios (260.235) Descontos Mais de 10% off (843) Mais de 20% off (70) Mais especificações Preço fixo (691.840) Arremate (210) Melhores vendedores (197.981) Anunciados hoje (3.010) Termina hoje (140) Publicidade Anuncie aqui Prensa Térmica 8 Em 1 Sublimação Camisetas Caneca Bone Pr por Agrotama R$ 1.380 12x R$ 115 sem juros Envio para todo o país 369 vendidos - São Paulo 30 Sementes Carolina Cross Melancia Guinness 100 Kg P. Mudas R$ 10 2825 vendidos - Goiás Grama Esmeralda Direto Do Produtor Melhor Preço. R$ 2 15516 vendidos - São Paulo Tela Sombrite 80%-preço Por M² - Menor Preço !!! R$ 3 35323 vendidos - São Paulo Tela Sombrite Preta 50% - Valor Por M² R$ 1 82544 vendidos - Paraná Roundup Original Di Mata Mato - 1 Litro R$ 28 Envio para todo o país 1689 vendidos - São Paulo Pistola Pintura Gravidade 600ml + 3 Bicos 1.2 1.5 1.8 Stels por Palácio das Ferramentas R$ 53 10x R$ 5 29 sem juros Envio para todo o país 1387 vendidos - São Paulo Sementes Da Melhor Grama P/ Jardim Folha Fina Frte Gratis R$ 6 Envio para todo o país 7826 vendidos - Minas Gerais Ramas De Mandioca Amarela Sem Fibras R$ 1 10947 vendidos - Minas Gerais Chapa Ou Placa De Acrílico - Acrílico 100% R$ 1 77011 vendidos - São Paulo Tordon Original 1 Litro R$ 55 Envio para todo o país 812 vendidos - São Paulo Palete / Pallets / Pisos E Estrados Em Plastico R$ 4 13888 vendidos - São Paulo Prensa Térmica Plana Sublimação Canecas Squeezes Copos por Agrotama R$ 299 12x R$ 24 92 sem juros Envio para todo o país 665 vendidos - São Paulo Kith 10 Orquídeas Na Promoção Da Semana Por Teresinha Kunz R$ 200 12x R$ 16 67 sem juros Frete grátis para todo o país 25 vendidos - Rio Grande do Sul Publicidade Paquímetro Digital Em Aço + Estojo Original 150 Mm Mtx por Palácio das Ferramentas R$ 60 10x R$ 5 99 sem juros Envio para todo o país 1644 vendidos - São Paulo Pistola De Pintura Automotiva 600 Ml Hvlp Pro 550 Ldr2 por Palácio das Ferramentas R$ 138 12x R$ 11 50 sem juros Frete grátis para todo o país 1177 vendidos - São Paulo Compressor Ar Direto Jet Fácil + Kit + Pistola Schulz por Palácio das Ferramentas R$ 399 12x R$ 33 29 sem juros Frete grátis para todo o país 330 vendidos - São Paulo Sementes Capim Tanzânia - Sacos 5 Kg - Frete Grátis R$ 120 12x R$ 10 sem juros Frete grátis para todo o país 5 vendidos - São Paulo Publicidade Tela Sombrite Sombreamento 70% M2 R$ 2 13478 vendidos - São Paulo Perfil Aluminio + Mola Para Fixação Em Estufa Agricola R$ 8 3518 vendidos - São Paulo Multímetro Digital Portátil ¿ Et-1002 Minipa por Dutra Maquinas R$ 42 6x R$ 6 98 sem juros Envio para todo o país 846 vendidos - São Paulo Tela Sombrite 50% - Costurada Na Medida Que Você Precisa! R$ 2 9511 vendidos - São Paulo Balança Digital 1g A 10 Kg Cozinha Dieta Fitness Nutricao R$ 14 Envio para todo o país 17524 vendidos - Rio de Janeiro Gramoxone 200 Galão 5 Litros R$ 144 12x R$ 13 68 Frete grátis para todo o país 450 vendidos - São Paulo Paint Pistola De Pintura Compressor De Tinta Frete Grátis R$ 120 12x R$ 10 sem juros Frete grátis para todo o país 4168 vendidos - São Paulo Balança Eletrônica Digital 40kg Residencial - Alta Precisão R$ 119 12x R$ 11 34 Envio para todo o país 7020 vendidos - Santa Catarina Chapa Placa De Acrílico Puro Corte Sob Medida 3mm Espessura R$ 1 19070 vendidos - São Paulo Nível Laser Profissional Trena Level Pro3 Estágios Nivelador R$ 24 Envio para todo o país 2457 vendidos - São Paulo Termômetro Laser Digital Infravermelho Temperatura -50º~380º R$ 30 Envio para todo o país 3170 vendidos - São Paulo 1kg,café Torrado Em Grãos, 100% Arábica R$ 19 Envio para todo o país 1222 vendidos - Minas Gerais Chapa Ou Placa De Acrílico Preto Sob Medida R$ 1 31027 vendidos - São Paulo Chapa Placa Pead (polietileno De Alta Densidade) Sob Medida R$ 1 30207 vendidos - São Paulo Tela De Sombreamento Tipo Sombrite C/ 35% - Valor Do M² R$ 1 7427 vendidos - São Paulo Gancho Painel Canaletado Zincado 05,10,15 E 20 Cm Atacado R$ 1 33599 vendidos - São Paulo Máquina De Jato Areia + Bico De Cerâmica + Brinde R$ 800 12x R$ 66 67 sem juros Frete grátis para todo o país 10 vendidos - Rio Grande do Sul Publicidade Roundup Original Mata Mato 5 Litros R$ 129 12x R$ 12 25 Frete grátis para todo o país 694 vendidos - São Paulo Tela Sombrite 30%-preço Por M² - Menor Preço!!! R$ 1 12688 vendidos - São Paulo Chapa Acrílico, Chapa Acrílica Sob Medida - Melhor Preço R$ 1 16763 vendidos - São Paulo Chapa Placa Policarbonato Alveolar R$ 1 10716 vendidos - São Paulo Placa De Acrílico Transparente Varias Medidas - R$ 1 17373 vendidos - São Paulo Chapa Ou Placa De Acrílico Branco Leitoso Sob Medida - Otimo R$ 1 29328 vendidos - São Paulo Pistola De Pintura Compressor De Tinta Paint R$ 107 12x R$ 8 91 sem juros Envio para todo o país 4379 vendidos - São Paulo Gancho Painel Canaletado Cromado 05,10,15,20 E 25 Atacado R$ 1 5984 vendidos - São Paulo Placas Mdf Cortamos Sob Medida Branca Tx 15 Mm Mobilifast R$ 1 4176 vendidos - São Paulo Balança Eletrônica Digital Bivolt Alta Precisão R$ 100 12x R$ 8 33 sem juros Envio para todo o país 3284 vendidos - São Paulo Tela Sombrite 30% - Costurada Na Medida Que Você Precisa! R$ 2 6663 vendidos - São Paulo Mini Compressor Ar Kit Pintura Pulverizador Profissional R$ 120 12x R$ 10 sem juros Frete grátis para todo o país 1526 vendidos - São Paulo Gancho Painel Canaletado Branco 05,10,15,20 E 25 Atacado R$ 1 Envio para todo o país 2364 vendidos - Minas Gerais Balança Eletrônica Digital Bivolt R$ 100 12x R$ 8 33 sem juros Envio para todo o país 7359 vendidos - São Paulo Balança Eletrônica Digital Alta Precisão 40 Kg Pronto Envio R$ 118 12x R$ 9 83 sem juros Envio para todo o país 1747 vendidos - São Paulo Balança Digital Eletrônica De Precisao 10kg Dieta E Cozinha R$ 17 Envio para todo o país 10754 vendidos - São Paulo Chapa Ou Placa Espelho De Acrílico Sob Medida R$ 1 13806 vendidos - São Paulo Balança Eletrônica Digital Bivolt Alta Precisão Preta R$ 93 12x R$ 8 82 Envio para todo o país 1628 vendidos - São Paulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mais informações Sobre o Mercado Livre Investor relations Mapa do site Tendências Outros sites Desenvolvedores Mercado Pago Mercado Envios Mercado Shops Mercado Livre Publicidade Vale-Presente Mercado Livre Contato Comprar Vender Solução de problemas Segurança Redes sociais Twitter Facebook Instagram YouTube Minha conta Entre Vender Copyright © 1999-2018 Ebazar.com.br LTDA. Trabalhe conosco Termos e condições Políticas de privacidade Contato CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre. Baixe grátis o App do Mercahttps://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria%3AInd%C3%BAstria
  Categoria:Indústria – Wikipédia, a enciclopédia livre Ajuda Categoria:Indústria Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Esta categoria reúne artigos sobre indústria . O Commons possui uma categoria contendo imagens e outros ficheiros sobre Indústria Subcategorias Esta categoria contém as seguintes 28 subcategorias (de um total de 28). ► Indústria por cidade ‎ (1 C) ► ... , a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Esta categoria reúne artigos sobre indústria . O Commons possui uma categoria contendo imagens e outros ficheiros sobre Indústria Subcategorias Esta categoria contém as seguintes 28 subcategorias (de um total de 28). ► Indústria por cidade ‎ (1 C) ► Indústria por continente ‎ (2 C) ► Indústria por país ‎ (10 C) ► Indústrias ‎ (22 C, 10 P) ► Indústria por setor e país ‎ (1 C) A ► Indústria aeroespacial ‎ (3 C, 4 P) ► Automação industrial ‎ (2 C CACHE

Categoria:Indústria – Wikipédia, a enciclopédia livre Ajuda Categoria:Indústria Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Esta categoria reúne artigos sobre indústria . O Commons possui uma categoria contendo imagens e outros ficheiros sobre Indústria Subcategorias Esta categoria contém as seguintes 28 subcategorias (de um total de 28). ► Indústria por cidade ‎ (1 C) ► Indústria por continente ‎ (2 C) ► Indústria por país ‎ (10 C) ► Indústrias ‎ (22 C, 10 P) ► Indústria por setor e país ‎ (1 C) A ► Indústria aeroespacial ‎ (3 C, 4 P) ► Automação industrial ‎ (2 C, 29 P) D ► Desastres industriais ‎ (4 C, 14 P) ► Design de produto ‎ (4 C, 28 P) E ► Engenharia de produção ‎ (21 C, 12 P) ► Engenharia industrial ‎ (21 C, 20 P) ► Equipamentos de indústria ‎ (2 C, 6 P) H ► História industrial ‎ (3 C, 1 P) I ► Indústria da Roma Antiga ‎ (2 C, 1 P) ► Indústria de alimentos ‎ (9 C, 13 P) ► Indústria de informática ‎ (3 C, 1 P) ► Industriais ‎ (2 C, 1 P) ► Instrumentação industrial ‎ (8 P) ► Insumos industriais ‎ (1 C) M ► Manufatura ‎ (6 C, 18 P) ► Máquinas industriais ‎ (1 C, 1 P) ► Metalomecânica ‎ (3 P) ► Metalurgia ‎ (13 C, 110 P) O ► Organizações industriais ‎ (1 C) P ► Parques industriais ‎ (1 C) ► Processos agrícolas ‎ (1 P) ► Processos industriais ‎ (7 C, 90 P) T ► Tecelagem ‎ (5 C, 11 P) Páginas na categoria 'Indústria' Esta categoria contém as seguintes 115 páginas (de um total de 115). Indústria * Lista de tipos de indústrias A Acoplamento (engenharia mecânica) Afiação Alto-forno Autoinjetor Indústria automobilística B Bem de consumo Bem intermediário Bem remanufaturado Bens de produção Biorrefinaria C Cartela de comprimidos Casa da moeda Classificação Internacional Normalizada Industrial Clicheria Colônias industriais da Catalunha Comunicação de massa Concentração de mercado Condomínio industrial Controlador lógico programável D Departamento Nacional da Propriedade Industrial Desindustrialização Desoutter Tools Distrito industrial E Empresa de facção Esfera para rolamento Estereolitografia Estocabilidade Estruturas industriais Extração de petróleo de xisto F Fábrica Fiação Fluido de perfuração Folha de flandres Fototerapia G Usuário:Gsantanaa/Página de testes H Hi-Tec sports I Indústria aeronáutica Indústria de alta tecnologia Indústria de bebidas Indústria de cerâmica Indústria de maquinaria Indústria de processo Indústria de refrigeração Indústria de software Indústria de tintas Indústria de transformação Indústria do calçado Indústria do entretenimento Indústria do petróleo Indústria eletroeletrônica Indústria farmacêutica Indústria ferroviária Indústria gráfica Indústria imobiliária Indústria madeireira Indústria manufatureira Indústria metalmecânica Indústria naval Indústria química Indústria têxtil Indústria transformadora Indústria vinícola Industrialização J José Baptista Ramos de Deus K KUKA L Lean keep Lean manufacturing Licor negro Limite de exposição recomendado Lista dos presidentes da CNI e do Conselho Nacional do SENAI M Malharia Máquinas rodoviárias Masterbatch Matéria-prima Mecanização Indústria moveleira N New York Mercantile Exchange O Obsolescência programada P Parque industrial Passivação lixiviada Indústria pesada PHC Software Pneumática Polimento Polo tecnológico Pós-fordismo Processo Bayer Processo industrial Processo produtivo do papel Produção em massa Produtividade Q Quota de mercado R Refinaria de petróleo Remanufatura Retrofit Robô industrial S Serra de água Serraria Setor primário Setor quaternário Setor secundário Siderurgia Single Minute Exchange of Die Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados T Tecelagem Termoformados Topo de linha Trefilagem Troca em contracorrente U Unidade de liquefação de gás natural Upstream Utilidade industrial V Vasos de pressão Multimédia na categoria 'Indústria' Esta categoria possui apenas o seguinte ficheiro: Exaustoreolico.jpg 500 × 500. 36 kB Obtida de ' https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Categoria:Indústria&oldid=34471756 ' Categorias : Negócios Tecnologia Menu de navegação Ferramentas pessoais Não autenticado Discussão Contribuições Criar uma conta Entrar Domínios Categoria Discussão Variantes Vistas Ler Editar Editar código-fonte Ver histórico Mais Busca Navegação Página principal Conteúdo destacado Eventos atuais Esplanada Página aleatória Portais Informar um erro Loja da Wikipédia Colaboração Boas-vindas Ajuda Página de testes Portal comunitário Mudanças recentes Manutenção Criar página Páginas novas Contato Donativos Imprimir/exportar Criar um livro Descarregar como PDF Versão para impressão Noutros projetos Wikimedia Commons Ferramentas Páginas afluentes Alterações relacionadas Carregar ficheiro Páginas especiais Hiperligação permanente Informações da página Elemento Wikidata Noutros idiomas Afrikaans Aragonés العربية مصرى Asturianu Azərbaycanca Башҡортса Boarisch Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български भोजपुरी বাংলা Bosanski Буряад Català Нохчийн Cebuano کوردی Corsu Čeština Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch Zazaki Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Võro Føroyskt Français Furlan Frysk Gaeilge Galego ગુજરાતી Gaelg עברית हिन्दी Hrvatski Kreyòl ayisyen Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Ilokano Ido Íslenska Italiano 日本語 ქართული Қазақша 한국어 Къарачай-малкъар Kurdî Latina Lëtzebuergesch Лезги Limburgs ລາວ Lietuvių Latgaļu Latviešu Олык марий Македонски മലയാളം Монгол Bahasa Melayu Mirandés မြန်မာဘာသာ Plattdüütsch Nedersaksies Nederlands Norsk nynorsk Norsk Occitan Pälzisch Polski Piemontèis Română Русский Саха тыла Sicilianu Scots Davvisámegiella Srpskohrvatski / српскохрватски Slovenčina Slovenščina ChiShona Shqip Српски / srpski Basa Sunda Svenska తెలుగు Тоҷикӣ Türkmençe Tagalog Türkçe Татарча/tatarça Українська اردو Vepsän kel’ Tiếng Việt West-Vlams Walon Wolof მარგალური ייִדיש Yorùbá 中文 Bân-lâm-gú Editar ligações Esta página foi editada pela última vez à(s) 19h39min de 15 de março de 2013. Este texto é disponibilizado nos termos da licença Creative Commons - Atribuição - Compartilha Igual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0) . pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais detalhes, consulte as condições de uso . Política de privacidade Sobre a Wikipédia Avisos gerais Programadores Declaração sobre cookies Versão móvelhttps://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Categoria%3AInd%C3%BAstria&veaction=edit
  Categoria:Indústria – Wikipédia, a enciclopédia livre Ajuda Categoria:Indústria Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Esta categoria reúne artigos sobre indústria . O Commons possui uma categoria contendo imagens e outros ficheiros sobre Indústria Subcategorias Esta categoria contém as seguintes 28 subcategorias (de um total de 28). ► Indústria por cidade ‎ (1 C) ► ... , a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Esta categoria reúne artigos sobre indústria . O Commons possui uma categoria contendo imagens e outros ficheiros sobre Indústria Subcategorias Esta categoria contém as seguintes 28 subcategorias (de um total de 28). ► Indústria por cidade ‎ (1 C) ► Indústria por continente ‎ (2 C) ► Indústria por país ‎ (10 C) ► Indústrias ‎ (22 C, 10 P) ► Indústria por setor e país ‎ (1 C) A ► Indústria aeroespacial ‎ (3 C, 4 P) ► Automação industrial ‎ (2 C CACHE

Categoria:Indústria – Wikipédia, a enciclopédia livre Ajuda Categoria:Indústria Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Ir para: navegação , pesquisa Esta categoria reúne artigos sobre indústria . O Commons possui uma categoria contendo imagens e outros ficheiros sobre Indústria Subcategorias Esta categoria contém as seguintes 28 subcategorias (de um total de 28). ► Indústria por cidade ‎ (1 C) ► Indústria por continente ‎ (2 C) ► Indústria por país ‎ (10 C) ► Indústrias ‎ (22 C, 10 P) ► Indústria por setor e país ‎ (1 C) A ► Indústria aeroespacial ‎ (3 C, 4 P) ► Automação industrial ‎ (2 C, 29 P) D ► Desastres industriais ‎ (4 C, 14 P) ► Design de produto ‎ (4 C, 28 P) E ► Engenharia de produção ‎ (21 C, 12 P) ► Engenharia industrial ‎ (21 C, 20 P) ► Equipamentos de indústria ‎ (2 C, 6 P) H ► História industrial ‎ (3 C, 1 P) I ► Indústria da Roma Antiga ‎ (2 C, 1 P) ► Indústria de alimentos ‎ (9 C, 13 P) ► Indústria de informática ‎ (3 C, 1 P) ► Industriais ‎ (2 C, 1 P) ► Instrumentação industrial ‎ (8 P) ► Insumos industriais ‎ (1 C) M ► Manufatura ‎ (6 C, 18 P) ► Máquinas industriais ‎ (1 C, 1 P) ► Metalomecânica ‎ (3 P) ► Metalurgia ‎ (13 C, 110 P) O ► Organizações industriais ‎ (1 C) P ► Parques industriais ‎ (1 C) ► Processos agrícolas ‎ (1 P) ► Processos industriais ‎ (7 C, 90 P) T ► Tecelagem ‎ (5 C, 11 P) Páginas na categoria 'Indústria' Esta categoria contém as seguintes 114 páginas (de um total de 114). Indústria * Lista de tipos de indústrias A Acoplamento (engenharia mecânica) Afiação Alto-forno Autoinjetor Indústria automobilística B Bem de consumo Bem intermediário Bem remanufaturado Bens de produção Biorrefinaria C Cartela de comprimidos Casa da moeda Classificação Internacional Normalizada Industrial Clicheria Colônias industriais da Catalunha Comunicação de massa Concentração de mercado Condomínio industrial Controlador lógico programável D Departamento Nacional da Propriedade Industrial Desindustrialização Desoutter Tools Distrito industrial E Empresa de facção Esfera para rolamento Estereolitografia Estocabilidade Estruturas industriais Extração de petróleo de xisto F Fábrica Fiação Fluido de perfuração Folha de flandres Fototerapia G Usuário:Gsantanaa/Página de testes H Hi-Tec sports I Indústria aeronáutica Indústria de alta tecnologia Indústria de bebidas Indústria de cerâmica Indústria de maquinaria Indústria de processo Indústria de refrigeração Indústria de software Indústria de tintas Indústria de transformação Indústria do calçado Indústria do entretenimento Indústria do petróleo Indústria eletroeletrônica Indústria farmacêutica Indústria ferroviária Indústria gráfica Indústria imobiliária Indústria madeireira Indústria manufatureira Indústria metalmecânica Indústria química Indústria têxtil Indústria transformadora Indústria vinícola Industrialização J José Baptista Ramos de Deus K KUKA L Lean keep Lean manufacturing Licor negro Limite de exposição recomendado Lista dos presidentes da CNI e do Conselho Nacional do SENAI M Malharia Máquinas rodoviárias Masterbatch Matéria-prima Mecanização Indústria moveleira N Construção naval New York Mercantile Exchange O Obsolescência programada P Parque industrial Passivação lixiviada Indústria pesada Pneumática Polimento Polo tecnológico Pós-fordismo Processo Bayer Processo industrial Processo produtivo do papel Produção em massa Produtividade Q Quota de mercado R Refinaria de petróleo Remanufatura Retrofit Robô industrial S Serra de água Serraria Setor primário Setor quaternário Setor secundário Siderurgia Single Minute Exchange of Die Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados T Tecelagem Termoformados Topo de linha Trefilagem Troca em contracorrente U Unidade de liquefação de gás natural Upstream Utilidade industrial V Vasos de pressão Multimédia na categoria 'Indústria' Esta categoria possui apenas o seguinte ficheiro: Exaustoreolico.jpg 500 × 500. 36 kB Obtida de ' https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Categoria:Indústria&oldid=34471756 ' Categorias : Negócios Tecnologia Menu de navegação Ferramentas pessoais Não autenticado Discussão Contribuições Criar uma conta Entrar Domínios Categoria Discussão Variantes Vistas Ler Editar Editar código-fonte Ver histórico Mais Busca Navegação Página principal Conteúdo destacado Eventos atuais Esplanada Página aleatória Portais Informar um erro Loja da Wikipédia Colaboração Boas-vindas Ajuda Página de testes Portal comunitário Mudanças recentes Manutenção Criar página Páginas novas Contato Donativos Imprimir/exportar Criar um livro Descarregar como PDF Versão para impressão Noutros projetos Wikimedia Commons Ferramentas Páginas afluentes Alterações relacionadas Carregar ficheiro Páginas especiais Hiperligação permanente Informações da página Elemento Wikidata Noutros idiomas Afrikaans Aragonés العربية مصرى Asturianu Azərbaycanca Башҡортса Boarisch Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български भोजपुरी বাংলা Bosanski Буряад Català Нохчийн Cebuano کوردی Corsu Čeština Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch Zazaki Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Võro Føroyskt Français Furlan Frysk Gaeilge Galego ગુજરાતી Gaelg עברית हिन्दी Hrvatski Kreyòl ayisyen Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Ilokano Ido Íslenska Italiano 日本語 ქართული Қазақша 한국어 Къарачай-малкъар Kurdî Latina Lëtzebuergesch Лезги Limburgs ລາວ Lietuvių Latgaļu Latviešu Олык марий Македонски മലയാളം Монгол Bahasa Melayu Mirandés မြန်မာဘာသာ Plattdüütsch Nedersaksies Nederlands Norsk nynorsk Norsk Occitan Pälzisch Polski Piemontèis Română Русский Саха тыла Sicilianu Scots Davvisámegiella Srpskohrvatski / српскохрватски Slovenčina Slovenščina ChiShona Shqip Српски / srpski Basa Sunda Svenska తెలుగు Тоҷикӣ Türkmençe Tagalog Türkçe Татарча/tatarça Українська اردو Vepsän kel’ Tiếng Việt West-Vlams Walon Wolof მარგალური ייִדיש Yorùbá 中文 Bân-lâm-gú Editar hiperligações Esta página foi editada pela última vez à(s) 19h39min de 15 de março de 2013. Este texto é disponibilizado nos termos da licença Creative Commons - Atribuição - Compartilha Igual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0) . pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais detalhes, consulte as condições de uso . Política de privacidade Sobre a Wikipédia Avisos gerais Programadores Declaração sobre cookies Versão móvelhttps://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Categoria%3AInd%C3%BAstria&oldid=34471756
  Categoria:Indústria – Wikipédia, a enciclopédia livre Ajuda Categoria:Indústria Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Está a ver a última edição feita nesta página por Legobot ( discussão | contribs ) em 19h39min de 15 de março de 2013 . O endereço URL mostrado no navegador é uma ligação permanente para esta edição. Para mais informações consultar a página de ajuda história de edições . Navegação ... edição → (dif) Ir para: navegação , pesquisa Esta categoria reúne artigos sobre indústria . O Commons possui uma categoria contendo imagens e outros ficheiros sobre Indústria Subcategorias Esta categoria contém as seguintes 28 subcategorias (de um total de 28). ► Indústria por cidade ‎ (1 C) ► Indústria por continente ‎ (2 C) ► Indústria por país ‎ (10 C) ► Indústrias ‎ (22 C, 10 P) ► Indústria por setor e país ‎ (1 C) A ► Indústria aeroespacial ‎ (3 C, 4 P) ► Automação industrial ‎ (2 C, 29 P) D CACHE

Categoria:Indústria – Wikipédia, a enciclopédia livre Ajuda Categoria:Indústria Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Está a ver a última edição feita nesta página por Legobot ( discussão | contribs ) em 19h39min de 15 de março de 2013 . O endereço URL mostrado no navegador é uma ligação permanente para esta edição. Para mais informações consultar a página de ajuda história de edições . Navegação no histórico de edições: ← ver edição anterior ( dif ) ver edição seguinte → (dif) ver última edição → (dif) Ir para: navegação , pesquisa Esta categoria reúne artigos sobre indústria . O Commons possui uma categoria contendo imagens e outros ficheiros sobre Indústria Subcategorias Esta categoria contém as seguintes 28 subcategorias (de um total de 28). ► Indústria por cidade ‎ (1 C) ► Indústria por continente ‎ (2 C) ► Indústria por país ‎ (10 C) ► Indústrias ‎ (22 C, 10 P) ► Indústria por setor e país ‎ (1 C) A ► Indústria aeroespacial ‎ (3 C, 4 P) ► Automação industrial ‎ (2 C, 29 P) D ► Desastres industriais ‎ (4 C, 14 P) ► Design de produto ‎ (4 C, 28 P) E ► Engenharia de produção ‎ (21 C, 12 P) ► Engenharia industrial ‎ (21 C, 20 P) ► Equipamentos de indústria ‎ (2 C, 6 P) H ► História industrial ‎ (3 C, 1 P) I ► Indústria da Roma Antiga ‎ (2 C, 1 P) ► Indústria de alimentos ‎ (9 C, 13 P) ► Indústria de informática ‎ (3 C, 1 P) ► Industriais ‎ (2 C, 1 P) ► Instrumentação industrial ‎ (8 P) ► Insumos industriais ‎ (1 C) M ► Manufatura ‎ (6 C, 18 P) ► Máquinas industriais ‎ (1 C, 1 P) ► Metalomecânica ‎ (3 P) ► Metalurgia ‎ (13 C, 110 P) O ► Organizações industriais ‎ (1 C) P ► Parques industriais ‎ (1 C) ► Processos agrícolas ‎ (1 P) ► Processos industriais ‎ (7 C, 90 P) T ► Tecelagem ‎ (5 C, 11 P) Páginas na categoria 'Indústria' Esta categoria contém as seguintes 114 páginas (de um total de 114). Indústria * Lista de tipos de indústrias A Acoplamento (engenharia mecânica) Afiação Alto-forno Autoinjetor Indústria automobilística B Bem de consumo Bem intermediário Bem remanufaturado Bens de produção Biorrefinaria C Cartela de comprimidos Casa da moeda Classificação Internacional Normalizada Industrial Clicheria Colônias industriais da Catalunha Comunicação de massa Concentração de mercado Condomínio industrial Controlador lógico programável D Departamento Nacional da Propriedade Industrial Desindustrialização Desoutter Tools Distrito industrial E Empresa de facção Esfera para rolamento Estereolitografia Estocabilidade Estruturas industriais Extração de petróleo de xisto F Fábrica Fiação Fluido de perfuração Folha de flandres Fototerapia G Usuário:Gsantanaa/Página de testes H Hi-Tec sports I Indústria aeronáutica Indústria de alta tecnologia Indústria de bebidas Indústria de cerâmica Indústria de maquinaria Indústria de processo Indústria de refrigeração Indústria de software Indústria de tintas Indústria de transformação Indústria do calçado Indústria do entretenimento Indústria do petróleo Indústria eletroeletrônica Indústria farmacêutica Indústria ferroviária Indústria gráfica Indústria imobiliária Indústria madeireira Indústria manufatureira Indústria metalmecânica Indústria química Indústria têxtil Indústria transformadora Indústria vinícola Industrialização J José Baptista Ramos de Deus K KUKA L Lean keep Lean manufacturing Licor negro Limite de exposição recomendado Lista dos presidentes da CNI e do Conselho Nacional do SENAI M Malharia Máquinas rodoviárias Masterbatch Matéria-prima Mecanização Indústria moveleira N Construção naval New York Mercantile Exchange O Obsolescência programada P Parque industrial Passivação lixiviada Indústria pesada Pneumática Polimento Polo tecnológico Pós-fordismo Processo Bayer Processo industrial Processo produtivo do papel Produção em massa Produtividade Q Quota de mercado R Refinaria de petróleo Remanufatura Retrofit Robô industrial S Serra de água Serraria Setor primário Setor quaternário Setor secundário Siderurgia Single Minute Exchange of Die Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados T Tecelagem Termoformados Topo de linha Trefilagem Troca em contracorrente U Unidade de liquefação de gás natural Upstream Utilidade industrial V Vasos de pressão Multimédia na categoria 'Indústria' Esta categoria possui apenas o seguinte ficheiro: Exaustoreolico.jpg 500 × 500. 36 kB Obtida de ' https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Categoria:Indústria&oldid=34471756 ' Categorias : Negócios Tecnologia Menu de navegação Ferramentas pessoais Não autenticado Discussão Contribuições Criar uma conta Entrar Domínios Categoria Discussão Variantes Vistas Ler Editar Editar código-fonte Ver histórico Mais Busca Navegação Página principal Conteúdo destacado Eventos atuais Esplanada Página aleatória Portais Informar um erro Loja da Wikipédia Colaboração Boas-vindas Ajuda Página de testes Portal comunitário Mudanças recentes Manutenção Criar página Páginas novas Contato Donativos Imprimir/exportar Criar um livro Descarregar como PDF Versão para impressão Noutros projetos Wikimedia Commons Ferramentas Páginas afluentes Alterações relacionadas Carregar ficheiro Páginas especiais Hiperligação permanente Informações da página Elemento Wikidata Noutros idiomas Afrikaans Aragonés العربية مصرى Asturianu Azərbaycanca Башҡортса Boarisch Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ Български भोजपुरी বাংলা Bosanski Буряад Català Нохчийн Cebuano کوردی Corsu Čeština Чӑвашла Cymraeg Dansk Deutsch Zazaki Ελληνικά English Esperanto Español Eesti Euskara فارسی Suomi Võro Føroyskt Français Furlan Frysk Gaeilge Galego ગુજરાતી Gaelg עברית हिन्दी Hrvatski Kreyòl ayisyen Magyar Հայերեն Interlingua Bahasa Indonesia Ilokano Ido Íslenska Italiano 日本語 ქართული Қазақша 한국어 Къарачай-малкъар Kurdî Latina Lëtzebuergesch Лезги Limburgs ລາວ Lietuvių Latgaļu Latviešu Олык марий Македонски മലയാളം Монгол Bahasa Melayu Mirandés မြန်မာဘာသာ Plattdüütsch Nedersaksies Nederlands Norsk nynorsk Norsk Occitan Pälzisch Polski Piemontèis Română Русский Саха тыла Sicilianu Scots Davvisámegiella Srpskohrvatski / српскохрватски Slovenčina Slovenščina ChiShona Shqip Српски / srpski Basa Sunda Svenska తెలుగు Тоҷикӣ Türkmençe Tagalog Türkçe Татарча/tatarça Українська اردو Vepsän kel’ Tiếng Việt West-Vlams Walon Wolof მარგალური ייִדיש Yorùbá 中文 Bân-lâm-gú Editar hiperligações Esta página foi editada pela última vez à(s) 19h39min de 15 de março de 2013. Este texto é disponibilizado nos termos da licença Creative Commons - Atribuição - Compartilha Igual 3.0 Não Adaptada (CC BY-SA 3.0) . pode estar sujeito a condições adicionais. Para mais detalhes, consulte as condições de uso . Política de privacidade Sobre a Wikipédia Avisos gerais Programadores Declaração sobre cookies Versão móvelhttp://i9servicos.com.br/author/comercial/
  i9 Escritórios Virtuais - Centro de Curitiba Home Quem Somos Planos Reserva de Salas Blog Contato Home Quem Somos Planos Reserva de Salas Blog Contato Categorias Escritórios (2) Mesas (2) Soluções (1) Buscar Pesquisar por: Links Interessantes Todos os post de comercial 24 de outubro de 2014 comercial Deixe um comentário Escritórios , Mesas , Soluções Escritórios Modernos Lorem ipsum dolorem sit amet ... amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria CACHE

i9 Escritórios Virtuais - Centro de Curitiba Home Quem Somos Planos Reserva de Salas Blog Contato Home Quem Somos Planos Reserva de Salas Blog Contato Categorias Escritórios (2) Mesas (2) Soluções (1) Buscar Pesquisar por: Links Interessantes Todos os post de comercial 24 de outubro de 2014 comercial Deixe um comentário Escritórios , Mesas , Soluções Escritórios Modernos Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. 23 de outubro de 2014 comercial Deixe um comentário Escritórios Conheças nossas Novidades Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. 23 de outubro de 2014 comercial Deixe um comentário Mesas Soluções inovadoras Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Lorem ipsum dolorem sit amet é apenas uma simulação de texto muito usada na indústria. Telefone: (41) 3045.0556 E-mail: [email protected] Horário de Atend: Dias úteis das 8:30 às 12:00 e das 13:30 às 18:00 Endereço: R. Benjamin Constant, 67, Cj. 1104, Centro - Curitiba - PR Acesse nosso Facebook Siga-nos no Twitter Siga-nos no Linkedin Acesse nosso Google + Copyright ©I9SERVICOS 2014. Todos os direitos reservados.http://www.portaldaindustria.com.br/cni/institucional/forum-nacional-da-industria
  Fórum Nacional da Indústria - Institucional CNI - Portal da indústria =CNI= =SESI= =SENAI= =IEL= EN EN Institucional Fórum Nacional da Indústria CASAS =CNI= =SESI= =SENAI= =IEL= =PORTAL DA INDÚSTRIA= Conteúdo Notícias Redes Sociais Vídeos Publicações Estatísticas Eventos Sites = Áreas de Atuação = Conheça a CNI CNI Competitividade Desenvolvimento Associativo Economia Infraestrutura Inovação Internacionalização ... Fórum Nacional da Indústria - Institucional CNI - Portal da indústria =CNI= =SESI= =SENAI= =IEL= EN EN Institucional Fórum Nacional da Indústria CASAS =CNI= =SESI= =SENAI= =IEL= =PORTAL DA INDÚSTRIA ... Industrial Propriedade Intelectual Trabalho Tributação SISTEMA INDÚSTRIA Educação e Tecnologia ... Sindical Sindicatos Organização Fórum Nacional da Indústria Encontro Nacional da Indústria Mapa Estratégico Agenda Legislativa Relatório Anual Relatório de Sustentabilidade O Fórum Nacional da Indústria CACHE

Fórum Nacional da Indústria - Institucional CNI - Portal da indústria =CNI= =SESI= =SENAI= =IEL= EN EN Institucional Fórum Nacional da Indústria CASAS =CNI= =SESI= =SENAI= =IEL= =PORTAL DA INDÚSTRIA= Conteúdo Notícias Redes Sociais Vídeos Publicações Estatísticas Eventos Sites = Áreas de Atuação = Conheça a CNI CNI Competitividade Desenvolvimento Associativo Economia Infraestrutura Inovação Internacionalização Jurídica Leis e Normas Meio Ambiente e Sustentabilidade Pequenas Empresas Política Industrial Propriedade Intelectual Trabalho Tributação SISTEMA INDÚSTRIA Educação e Tecnologia Qualidade de vida Responsabilidade Social O que a CNI faz Missão e Visão História Estatuto Contribuição Sindical Sindicatos Organização Fórum Nacional da Indústria Encontro Nacional da Indústria Mapa Estratégico Agenda Legislativa Relatório Anual Relatório de Sustentabilidade O Fórum Nacional da Indústria é um órgão colegiado de natureza consultiva da Diretoria da CNI, atuante na formulação de estratégias sobre matérias de interesse da indústria e da economia brasileira. O Fórum é composto por 50 presidentes de associações setoriais nacionais da indústria ou líderes empresariais das principais cadeias produtivas, 12 presidentes de Conselhos Temáticos Permanentes da CNI e sete membros escolhidos pelo presidente da CNI, dentre presidentes de Federação de Indústria, membros do Conselho de Representantes ou da Diretoria da CNI. Fórum Nacional da Indústria Fórum Nacional da Inústria Fórum Nacional da Indústria Fórum Nacional da Indústria Fórum Nacional da Indústria Fórum Nacional da Indústria Fórum Nacional da Indústria Fórum Nacional da Indústria Fórum Nacional da Indústria Fórum Nacional da Inústria Fórum Nacional da Indústria Fórum Nacional da Indústria Fórum Nacional da Indústria Fórum Nacional da Indústria Fórum Nacional da Indústria Tags: cni , diretoria , conselho , indústria , nacional , fórum INSTITUCIONAL CONHEÇA A CNI MISSÃO E VISÃO HISTÓRIA ESTATUTO CNI NAS REDES SOCIAIS ESTRUTURA INSTITUCIONAL VISÃO GERAL CONSELHO DE REPRESENTANTES DIRETORIA DA CNI PRESIDÊNCIA CONSELHO FISCAL CONSELHOS TEMÁTICOS ESTRUTURA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DIRETORIA DE POLÍTICAS E ESTRATÉGIA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DIRETORIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DIRETORIA JURÍDICA DIRETORIA DA CNI EM SÃO PAULO SISTEMA INDÚSTRIA RELATÓRIO ANUAL RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE FÓRUM NACIONAL DA INDÚSTRIA MAPA ESTRATÉGICO DA INDÚSTRIA EDIÇÃO 2013-2022 EDIÇÃO 2007-2015 COALIZÃO EMPRESARIAL BRASILEIRA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDICATOS SINDICATOS NACIONAIS SINDICATOS POR ESTADO Últimas Notícias 05/01/2018 13:00 Medo do desemprego diminui para 65,7 pontos, informa pesquisa da CNI 03/01/2018 18:33 7 previsões da indústria para a economia brasileira em 2018 20/12/2017 18:25 Líderes industriais e parlamentares discutem reformas para o futuro do Brasil Conheça o IEL + O que o IEL faz Missão, Visão e Valores História Estrutura Relatório Anual Atuação internacional Banco de consultores Conteúdos + Notícias Redes Sociais Vídeos Publicações Eventos Sites Inovação + Mobilizacao Empresarial para Inovacao Sistema de Núcleos Estaduais de Inovação - SNEI Gestão da Inovação Educação + Soluções em Estágios Educação Executiva Fórum IEL de Carreiras Inova Talentos Sistema Indústria + CNI :: A força do Brasil indústria SESI :: Educação e qualidade de vida SENAI :: Educação e inovação IEL :: Conhecimento para a competitividade empresarial Agência de notícias Imprensa Licitações e Editais SAC - Serviço de atendimento ao cliente (61) 3317 9989 (61) 3317 9992 FALE CONOSCO BANCO DE TALENTOS CADASTRO DE FORNECEDORES Sede CNI Brasília SBN - Quadra 1 - Bloco C Ed. Roberto Simonsen Brasília - DF CEP 70040-903 (61) 3317 9000 (61) 3317 9994 (Fax) Escritório São Paulo Rua Surubim, 504 - Brooklin Novo São Paulo - SP - CEP 04571-050 CNI - Tel. (11) 3040 3860 IEL - Tel. (11) 3040 3370 POLÍTICA DE PRIVACIDADEhttp://galeria.reikal.com.br/fotos-de-industria_13.html
  Fotos de indústria - Página 13 Album de fotos de indústria: Imagens de empresas de indústria. - Página 13 Brasil área usuários Incluir negócio Pesquisar negócios Fotos Incluir negócio área usuários Reikal Empresas Fotos de empresas Indústria Escolhe um estado Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba ... Fotos de indústria - Página 13 Album de fotos de indústria: Imagens de empresas de indústria ... Reikal Empresas Fotos de empresas Indústria Escolhe um estado Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia ... Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins Fotos de indústria Encontradas 405 imagens em indústria ... - armazém inflável 4 años 90 Foto 303 de indústria 4 años 90 Foto 304 de indústria 6 años 90 Foto 305 de indústria 6 años 90 Depto de pintura 6 años 90 Amplo estoque 6 años 90 Foto 308 de indústria 5 años CACHE

Fotos de indústria - Página 13 Album de fotos de indústria: Imagens de empresas de indústria. - Página 13 Brasil área usuários Incluir negócio Pesquisar negócios Fotos Incluir negócio área usuários Reikal Empresas Fotos de empresas Indústria Escolhe um estado Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Pernambuco Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins Fotos de indústria Encontradas 405 imagens em indústria Classificar por: Relevância Data Spaço coberturas - armazém inflável 4 años 90 Spaço coberturas - armazém inflável 4 años 90 Foto 303 de indústria 4 años 90 Foto 304 de indústria 6 años 90 Foto 305 de indústria 6 años 90 Depto de pintura 6 años 90 Amplo estoque 6 años 90 Foto 308 de indústria 5 años 90 Foto 309 de indústria 5 años 90 Foto 310 de indústria 4 años 90 Serviço de revestimento anti aderente em ... 6 años 90 Telhas de alumínio onduladas 6 años 90 Balcão com estrutura de perfil de ... 6 años 90 Cercado para prensa com alimentador 6 años 90 Esquadrias de alumínio 6 años 90 Conheça nossa empresa 6 años 90 Foto 317 de indústria 6 años 90 Foto 318 de indústria 6 años 90 Foto 319 de indústria 6 años 90 Foto 320 de indústria 6 años 90 Foto 321 de indústria 6 años 90 Foto 322 de indústria 6 años 90 Foto 323 de indústria 6 años 90 Foto 324 de indústria 6 años 90 Perfibrás indústria e comércio de ... 6 años 90 anterior 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 próximo Serviços empresa Publique seu negócio grátis Área usuários Contato A respeito do Reikal Notas legais Política de privacidade Termos de uso info@reikal.com.br | © 2018 Reikal.com.brhttp://goiasindustrial.com.br/distritosindustriais/?distrito=4
  CODEGO - Distritos Industriais CODEGO Buscar Navegação Porque Goiás Cultura Turismo Economia Localização Casos de Sucesso CODEGO A Companhia História Presidente Diretoria Notícias Contato Galeria de Presidentes Projetos Distritos Industriais Infraestrutura & Transporte Meio Ambiente Novos Projetos Projetos Finalizados Indústria Alimentos Automobilística Construção Farmacêutica Couros Gestão de Resíduos ... Projetos Finalizados Indústria Alimentos Automobilística Construção Farmacêutica Couros Gestão de ... Clique para conhecer A & A Frios Ltda - ME Adubos Moema Indústria e Comércio Ltda. Agro-Cria Comércio e Indústria Ltda. Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. Baby Mania Fraldas Descartaveis ... Ltda. Carta Goiás Indústria e Comércio de Papéis Ltda. Carta Industrial Produtos de Higiene e ... Indústria de Equipamentos Elétricos Ltda. Chão Cerrado Restaurante Ltda. Cinco Confiança Indústria e CACHE

CODEGO - Distritos Industriais CODEGO Buscar Navegação Porque Goiás Cultura Turismo Economia Localização Casos de Sucesso CODEGO A Companhia História Presidente Diretoria Notícias Contato Galeria de Presidentes Projetos Distritos Industriais Infraestrutura & Transporte Meio Ambiente Novos Projetos Projetos Finalizados Indústria Alimentos Automobilística Construção Farmacêutica Couros Gestão de Resíduos Madeira Máquinas e Equipamento Material Plástico Metal Minerais Não Metálicos Moveleira Papel Químico Têxtil Linha de Crédito Crédito Rural Autônomos Empresas Inovação Linhas Especiais Empreendedor Individual Portal do Empresário Acesso Tarifas Formulários Boleto Legislação Oportunidades Setor de Negócios Parcerias Aquisições de Área Incentivos Fiscais DISTRITO Agroindustrial de Anápolis Endereço: BR 153 com GO 222, KM 0, CEP: 75.000-000 Telefone: (62)3316-5658 Quantidade de Empresas: 97 Clique para conhecer A & A Frios Ltda - ME Adubos Moema Indústria e Comércio Ltda. Agro-Cria Comércio e Indústria Ltda. Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. Baby Mania Fraldas Descartaveis Baby Mania Fraldas Descartaveis Beraca Sabará Químicos e Ingredientes Ltda. Bio Brasil Biotecnologia Ltda. Carta Goiás Indústria e Comércio de Papéis Ltda. Carta Industrial Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. Cartonagem e Litografia Anapolina Ltda. CDA - Companhia de Distribuição Araguaia Cel Indústria de Equipamentos Elétricos Ltda. Chão Cerrado Restaurante Ltda. Cinco Confiança Indústria e Comércio Ltda. Ciplan Cimento Planalto S.A. Colatex Indústria e Comércio Ltda. Companhia Metalgraphica Paulista Concreto Redimix do Brasil S.A. Construtora Riomax Indústria e Comércio Ltda. Copalimpa Indústria Têxtil Ltda. Delfire Indústria e Comércio de Extintores Ltda. Delfire Indústria e Comércio de Extintores Ltda. DESAPROPRIADO - VALEC, CERTIDÃO DE MATRÍCULA N° 63246 Doce Vida Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Naturais Ltda. E & M Indústria, Comércio e Distribuição Ltda - ME EIC do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos S/A El Shaddai Equipamentos Rodoviários Ltda. Embalo Embalagens Lógicas Ltda. Estado de Goiás para Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A. (conforme Certidão e Escritura) Fabbrica Di Park Brinquedos para Parques de Diversão Ltda. Facchini S/A FBM Indústria Farmacêutica Ltda. CONSORCIO FBM 1 Fersan Indústria e Comércio Ltda. Fertilizantes Centro Oeste Ltda. Fundição e Torneadora Almeida Azevedo Ltda. Gênix Indústria Farmacêutica Ltda. Geolab Indústria Farmacêutica S/A. Gerbrás Química Farmacêutica Ltda. Gold Pack Ind. e Com. de Embalagens Ltda. Gravia Esquality Indústria Metalúrgica Ltda. Greenpharma Química e Farmacêutica Ltda. Inaplá Indústria Anapolina de Plásticos Ltda. Indcom Ambiental Ltda. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS TERNURA LTDA Indústria Farmacêutica Melcon do Brasil S.A. Indústria Metalúrgica e Locação de Conteineres Souza e Chrispim Ltda - ME. Indústria Metalúrgica Steckelberg Ltda. Inpar Indústria de Pré-Moldados e Artefatos Ltda. INSTITUTO REGER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TECNOLOGIA (CEPA) Isoeste Indústria e Comércio de Isolantes Térmicos Ltda. Isoeste Metálica Ind. e Com. Ltda. Isofrio Isolamentos Térmicos Ltda. Isotermo Isolantes Térmicos Ltda. JBS Tanques Indústria e Comércio Ltda. JRD Indústria Farmacêutica Ltda. Kimassa Indústria de Argamassa Ltda. - ME Laborátorio Eri Brasil Internacional Ltda. Laboratório Teuto Brasileiro S.A. Lasa Indústria Farmacêutica S.A. LEVIALE IND. DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA Megaplast Indústria de Plásticos Ltda. Metais de Goiás S.A. Metalúrgica Dobra Aço Ltda. Metalúrgica Esperança Ltda. Metalúrgica Fixa-Par Ltda. Metalúrgica Irmãos Ltda. Michigan Cards do Brasil Ltda. Moldar Engenharia Ltda. Móveis German Indústria e Comércio Hotéis e Turismo Ltda. MS Indústria e Comércio de Madeiras Ltda - EPP Oi S.A. Pafisa Pré-Moldados Indústria e Comércio Ltda. Para-fix Parafusos e Fixadores de Metal Ltda. Plastix Indústria Comércio e Distribuições de Plásticos Ltda. Polícia Civil Pontes Indústria Metalúrgica Ltda. Porto & Pereira Ltda. Porto Seco Centro Oeste S.A. Posto Tabocão X Ltda - ME Precon Goiás Industrial Ltda. Premoldaço Premoldados Melo Indústria e Comércio Ltda Química Amparo Ltda. Rede Ferroviária Federal S.A. Roan Alimentos Ltda. Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda Secretaria de Segurança Pública e Justiça - CBMGO. Secretaria Geral da Gestão (Celg) Sotrigo Sociedade Tritícola de Goiás Ltda. Sulfago Sulfatos de Goiás Ltda. TEGULA SOLUCOES PARA TELHADOS LTDA Telegoiás Celular S.A. TETRA PET INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PLASTICOS LTDA - EPP TransBraz Consultoria e Gestão Empresarial Eireli - ME. TRANSPORTES GABARDO LTDA Tubolar Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. Usina Termelétrica de Anápolis Ltda. Vitapan Indústria Farmacêutica Ltda. Mapa do Local Exibir mapa ampliado OUTROS DISTRITOS Warning : include(../includes/banners_pq.php) [ function.include ]: failed to open stream: No such file or directory in /home/storage/e/92/7e/nateia/public_html/goiasindustrial/distritosindustriais/index.php on line 543 Warning : include(../includes/banners_pq.php) [ function.include ]: failed to open stream: No such file or directory in /home/storage/e/92/7e/nateia/public_html/goiasindustrial/distritosindustriais/index.php on line 543 Warning : include() [ function.include ]: Failed opening '../includes/banners_pq.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/storage/e/92/7e/nateia/public_html/goiasindustrial/distritosindustriais/index.php on line 543 Warning : include(../includes/fim.php) [ function.include ]: failed to open stream: No such file or directory in /home/storage/e/92/7e/nateia/public_html/goiasindustrial/distritosindustriais/index.php on line 545 Warning : include(../includes/fim.php) [ function.include ]: failed to open stream: No such file or directory in /home/storage/e/92/7e/nateia/public_html/goiasindustrial/distritosindustriais/index.php on line 545 Warning : include() [ function.include ]: Failed opening '../includes/fim.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/storage/e/92/7e/nateia/public_html/goiasindustrial/distritosindustriais/index.php on line 545http://clickimoveis.com.br/4439/resultado/locacao/tipo_imovel%3D936662
  Pesquisa - Locação de Galpões | CLICK GALPÕES Quem Somos Principais Clientes Escritórios Corporativos Seguro Empresarial Built to Suit Financiamento Bndes Cadastre seu imóvel Trabalhe Conosco Localização Encomende seu imóvel Financiamento Galaxy Lead está de casa nova! Veja mais Página inicial Locação Casa Comercial Condomínio de Galpões Galpão Industrial Lajes Comerciais Prédio Comercial Sala comercial ... (SP) Consulte Confira algumas opções que separamos para você Indústria Moóca São Paulo Sala Brooklin Paulista São Paulo Indústria Jardim Íris São Paulo Indústria Alvarenga São Bernardo do Campo Indústria Vila Varela Poá Indústria Ingahi Itapevi Área Parque Agari Paranaguá Indústria Nova Tietê Tietê Indústria Emaús Parnamirim Indústria Protestantes Votorantim Indústria Distrito Industrial Jundiaí Indústria Gaspar Lopes Alfenas Indústria Independência Taubaté Indústria Itatiba Itatiba Sala CACHE

Pesquisa - Locação de Galpões | CLICK GALPÕES Quem Somos Principais Clientes Escritórios Corporativos Seguro Empresarial Built to Suit Financiamento Bndes Cadastre seu imóvel Trabalhe Conosco Localização Encomende seu imóvel Financiamento Galaxy Lead está de casa nova! Veja mais Página inicial Locação Casa Comercial Condomínio de Galpões Galpão Industrial Lajes Comerciais Prédio Comercial Sala comercial Salão Comercial Showroom Terreno Terreno Área Industrial Venda Casa Comercial Condomínio de Galpões Galpão Industrial Lajes Comerciais Lote condomínio Loteamento Prédio Comercial Sala comercial Salão Comercial Showroom Terreno Área Área Industrial Temporada Condomínio de Galpões Contato Venda Locação Tipo Condomínio de Galpões Galpão Industrial Sala comercial Área Industrial Terreno Showroom Lajes Comerciais Casa Comercial Salão Comercial Terreno Prédio Comercial Lote condomínio Loteamento Área UF AM BA CE DF ES GO MG MT PB PE PR RJ RN RS SC SE SP TO Cidade Bairro Área Útil m2 - m2 80000000.00 0.00 29000000.00 0.00 0.00 0.00 215000.00 0.00 Preço: R$ - R$ Garagens: 1 2 3 4 +5 Dormitórios: 1 2 3 4 +5 Código do Imóvel: Permuta Sim Não Busca avançada Buscar Encontramos resultados para a sua pesquisa. Ordernar por Maior Preço Menor Preço N°: de dormitórios Maior Área Privativa Menor Área Privativa Não foi encontrado nenhum imóvel disponível na pesquisa realizada. Últimos anúncios publicados Galpão Industrial Piqueri - São Paulo (SP) R$ 12.000,00 Galpão Industrial Jardim Portinari - Diadema (SP) Consulte Terreno Rodovia Airton Senna - São Paulo (SP) R$ 16.500.000,00 Terreno Morada do Sol - São Paulo (SP) R$ 8.000.000,00 Condomínio de Galpões Centro Industrial de Arujá - Arujá (SP) Consulte Confira algumas opções que separamos para você Indústria Moóca São Paulo Sala Brooklin Paulista São Paulo Indústria Jardim Íris São Paulo Indústria Alvarenga São Bernardo do Campo Indústria Vila Varela Poá Indústria Ingahi Itapevi Área Parque Agari Paranaguá Indústria Nova Tietê Tietê Indústria Emaús Parnamirim Indústria Protestantes Votorantim Indústria Distrito Industrial Jundiaí Indústria Gaspar Lopes Alfenas Indústria Independência Taubaté Indústria Itatiba Itatiba Sala Ipiranga São Paulo Indústria Canindé São Paulo Sala Vila Santa Catarina São Paulo Indústria Santa Etelvina Manaus Indústria Cidade Náutica São Vicente Indústria Fundação São Caetano do Sul Indústria Cruz Alta Indaiatuba Indústria Vila Santa Cruz Duque de Caxias Indústria Parque Santo Agostinho Guarulhos Indústria Chácaras Bartira Embu Indústria Vila Zat São Paulo Área Pista Sul Itatiba Área Ipiranga São Paulo Indústria Capelinha Betim Indústria Chácaras Rio-Petrópolis Duque de Caxias Indústria Vila da Saúde São Paulo CLICK GALPÕES - LOCAÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS E LOGÍSTICOS Rua Borges de Figueiredo, 303, Ed. Atrio Giorno - Cj 216 Moóca - São Paulo (SP) CRECI: 30-224J Comercial: 55 (11) 2114-0000 Celular: 55 (11) 97555-1000 Página inicial Imóveis para Locação Imóveis para Venda Imóveis para Temporada Contato Desenvolvido porhttp://midiailluminati.blogspot.com/
  A Mídia Illuminati A Mídia Illuminati Últimas Noticias [Últimas Noticias][newsticker] Inicio [Página Inicial] Séries [em vídeo] -menutab/Midia Illuminati (Série),O Efeito Deja Vu (Série) Lugares Sinistros [ao redor do mundo] -grip/Lugares Sinistros Importante [Estudos Primordiais] _O Projeto MK Ultra _Ocultismo Para Jovens _Cavaleiros Templários _As 13 Linhagens Sanguíneas dos Illuminati _O Projeto ... isso, veja este artigo antes de continuar ). Quando o vídeo foi lançado em 1984, a indústria da ... trinta anos depois, os mesmos enredos estão todos ainda na indústria, desde simbolismo a significados ... Informações » Destaque Indústria Musical Tweet Share Share Share Share Share Lady Gaga: Outra Artista Pop ... tipo na história da indústria da música – entre Elvis e Col. Tom Parker. “Não há realmente nenhum ... lhe permitido realizar um sonho ao longo da vida: Ele agora trabalha na indústria, em gestão de CACHE

A Mídia Illuminati A Mídia Illuminati Últimas Noticias [Últimas Noticias][newsticker] Inicio [Página Inicial] Séries [em vídeo] -menutab/Midia Illuminati (Série),O Efeito Deja Vu (Série) Lugares Sinistros [ao redor do mundo] -grip/Lugares Sinistros Importante [Estudos Primordiais] _O Projeto MK Ultra _Ocultismo Para Jovens _Cavaleiros Templários _As 13 Linhagens Sanguíneas dos Illuminati _O Projeto Super-Homem. Espiritualidade [Evangelismo] -menubig/Evangelismo Main Menu Top Featured [Destaque][featured4] Postagens Recentes Mais Tweet Share Share Share Share Share '007 - Contra Spectre': Como James Bond é uma Ferramenta da Elite Oculta A Midia Illuminati 10:52 O filme “Spectre”, o mais novo filme da saga de James Bond, é sobre um grupo secreto tomando o controle de governos do mundo e impondo a vigilância em massa para todo o mundo. Sob o disfarce de uma típica aventura de James Bond, os telespectadores terão uma dose sólida de agenda de programação preditiva da elite oculta. Depois de aparecer em mais de 25 filmes durante meio século, o agente secreto fictício James Bond é agora o rosto da inteligência britânica e a personificação suave do MI6. Baseado na série de romances escritos por Ian Fleming, que pegou a maioria de seus insights de sua passagem como um oficial da inteligência naval, o agente 007 exporta os objetivos da elite da Grã-Bretanha para o mundo. Uma ilustração perfeita disso ocorreu em 2012, quando James Bond, interpretado por Daniel Craig, apareceu como acompanhante da rainha Elizabeth II no vídeo de cerimônia da abertura dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Esta imagem simples, mas poderosa, encapsula toda a razão de ser o James Bond na cultura popular: ele protege os interesses da elite. James Bond (interpretado por Daniel Craig) acompanha a Rainha na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 Da mesma forma que os pais colocam escondido legumes no molho de espaguete de seus filhos, os filmes de James Bond escondem mensagens pró-elite em uma grande tigela de sexo, violência e coisas glamourosas. E com “Spectre”, a Agenda toma definitivamente um rumo “Illuminati” (ou seja, elite oculta). A Agenda Continua Enquanto James Bond costumava ser um defensor do império britânico e de seus interesses em todo o mundo, os últimos filmes de 007 refletem uma mudança importante na política mundial, o que é especialmente verdadeiro em “Spectre”. Vagamente baseado em dois romances de Ian Fleming separados, “Spectre” é uma história original criada para promover uma visão específica de mundo. E como já descrito inúmeras vezes em artigos passados ​​neste blog, a Agenda moderna é sobre revelar como uma elite oculta está controlando o mundo e impondo a Nova Ordem Mundial. “Spectre” é um exemplo perfeito de programação preditiva: expor as massas a um conceito “estranho” de modo que quando isso realmente acontecer, o sentido de indignação do público já está desgastado. É lógico que o filme está longe de ser o único filme promovendo essa mensagem. Exatamente a mesma premissa é encontrada em “Kingsman: Serviço Secreto” – outro filme sobre espião britânico que saiu em 2015 . Em ambos os filmes, os “vilões” são a elite global que procura controlar o mundo. No entanto, em ambos os filmes há também sinais claros de que os espiões britânicos estão fortemente ligados a eles, e que os únicos verdadeiros perdedores são as massas, um “rebanho selvagem” com pouco ou nada a dizer sobre o que está acontecendo. Enquanto em “Kingsman” testemunhamos o despovoamento em massa de pessoas usando celulares, “Spectre” é mais simbólico (e preocupante). Na verdade, a única vez que vemos pessoas “comuns” no filme é durante a primeira cena e elas estão… mortas. O primeiro quadro do filme descreve perfeitamente como a elite percebe as massas Vemos então, uma cena de ação no México durante as celebrações de Dia de los Muertos – o dia dos mortos. Todos as pessoas “não-elite” estão vestidas como esqueletos e dançando nas ruas Após a cena de abertura, nós realmente não vemos mais pessoas comuns no filme – apenas o governo britânico e “Spectre” lutando pelo poder. No entanto, como o filme sutilmente nos deixa saber, eles dois são os lados da mesma moeda. Spectre = A Elite Oculta Se 007 representa o governo britânico e o MI6, então “Spectre”, a organização obscura procurando controlar o mundo, representa a elite oculta. O símbolo do Spectre é um polvo – um símbolo amado pela elite real do mundo. Seus muitos tentáculos representam as muitas áreas em que eles se envolvem Quando a US National Reconnaissance Organization lançou seu NROL-39 de espionagem por satélite (utilizada para a vigilância em massa) para o espaço, ela lançou um emblema com um polvo gigante engolindo a Terra com as palavras “nada está além do nosso alcance”. Por coincidência, “Spectre” é sobre o mesmo tipo de vigilância No filme “Capitão América 2: Soldado Invernal”, a organização secreta de elite, Hydra, visa controlar o mundo com a Nova Ordem Mundial. Seu símbolo também possui tentáculos como um polvo. A proliferação desses símbolos é como a mídia de massa programa o mundo Não muito diferente da elite oculta real, Spectre tem reuniões secretas em palácios feitos pela elite, para a elite. Uma reunião secreta do Spectre acontece em Roma à meia-noite Na cultura oculta e popular, a meia-noite também é conhecida como a “hora mágica”. É definida como o tempo da noite em que criaturas como bruxas, demônios e fantasmas aparecem e estão no seu nível mais poderoso… e a magia negra está no seu nível mais eficaz. Apropriadamente, no filme a reunião é o teatro para um sacrifício de sangue simbólico. Quando um membro da reunião é considerado desnecessário, ele é morto da pior forma possível: Um cara gigantesco arranca os olhos dele (os olhos representam a elite) e quebra o seu pescoço na frente de uma sala silenciosa cheia de pessoas Durante essa reunião, um porta-voz alemão descreve os “sucessos” da Spectre, que estão perfeitamente em linha com a agenda “sombria” da verdadeira elite mundial. Não há apenas um monte de ficção acontecendo ali. Um desses “sucessos” é particularmente assustador: O porta-voz fala sobre cerca de 160.000 mulheres que migraram e que foram colocadas no “setor de lazer”. O “setor de lazer” significa prostituição. Em cenas sutis como essa, o filme revela a verdadeira agenda devastadora da elite para essa época. Como já foi mencionado em artigos anteriores , a crise dos imigrantes tem sido forçada sobre o mundo por várias razões. Uma das razões mais obscuras é explorar facilmente milhões de pessoas deslocadas, que têm direitos mínimos e poucos registros escritos, em todos os tipos de empreendimentos de tráfico humano nefastos. Ela já começou: fontes de notícias relataram que mais de 10.000 crianças refugiadas que estão desaparecidas . Quantas delas estarão em redes subterrâneas de abuso infantil da elite oculta? No entanto, como na elite oculta, o principal objetivo do Spectre é subverter todos os governos do mundo, a fim de implementar a ampla vigilância mundial e implementar nada menos do que uma Nova Ordem Mundial. De fato, em uma cena um agente diz a Bond: “Em três dias, há uma conferência sobre segurança em Tóquio para decidir a Nova Ordem Mundial”. Spectre se infiltrou no governo britânico com seus agentes (ou seja, com um cara que tem o nome de “C”) para fazer com que essa Nova Ordem Mundial aconteça. Em várias cenas, C usa a fraseologia típica “Illuminati”, tais como: “Nós vamos trazer a Inteligência Britânica para fora da idade das trevas ao caminho da luz”. “Illuminati” significa “iluminados”. Mais tarde, em seu discurso em Tóquio, C declara: “Não deixe que eles te digam que precisamos de menos vigilância. Nós precisamos de mais. Muito mais. Digo mais uma vez, o comitê Nove Olhos teria pleno acesso aos fluxos de inteligência combinada de todos os Estados membros. Mais dados, uma análise mais aprofundada, menos probabilidade de ataques terroristas”. Durante essa reunião, os países participantes são submetidos a uma votação para fazer a vigilância em todo o mundo acontecer. Vemos então, que a África do Sul vota “Não” para a Nova Ordem Mundial Ao saber do resultado dessa votação, C diz mais outra frase que é muito Illuminati: “É só uma questão de tempo até que a África do Sul veja a luz.” Pouco depois do voto negativo, a cidade sul-Africana de Cape Town é sujeita a um ataque terrorista violento Vemos aqui uma divulgação clara de como a elite oculta do mundo real funciona: ataques terroristas de falsa bandeira servem para assustar populações e nações para fazê-las se submeterem e aceitarem mudanças políticas drásticas. Todas as cenas acima, basicamente resumem o que a elite tem feito nos últimos anos: os ataques de Paris, as novas leis de vigilância e a crise dos imigrantes. Como esse é um filme de espionagem, a elite oculta é personificada por um supervilão: Ernst Stavro Blofeld. Sua marca característica diz tudo o que você precisa saber sobre ele. Mais tarde no filme, Blofeld perde um olho, fazendo dele o “sinal do Um Olho” falante e ambulante Blofeld também gosta de dizer lemas Illuminati: “Um terrível evento pode causar algo maravilhoso. A partir do horror, a beleza”. Essa citação é notavelmente semelhante ao lema preferido da elite oculta: Ordo Ab Chao – Ordem a partir do Caos. Uma insígnia maçônica com o lema 'Ordo Ab Chao' Ao usar terrorismo de falsa bandeira, Spectre está controlando o mundo. Felizmente, James Bond está aqui para matar todo mundo e ter relações sexuais com um monte de mulheres em seu caminho até lá. No entanto, o filme faz uma coisa bem clara: James Bond não é “o herói do povo” tentando salvar a liberdade e a democracia. Ele é basicamente um fantoche do sistema. O governo britânico e Spectre são simplesmente dois lados da mesma moeda. Esse pouco de aventura que você está assistindo – do mocinho e o vilão – é apenas teatro para mantê-lo distraído enquanto as coisas reais estão realmente acontecendo. James Bond é Reduzido a Um Fantoche da Elite O verdadeiro status de James Bond é claramente representado durante a sequência título do filme. Enquanto ouvimos uma música dramática de Sam Smith no fundo, vemos James Bond andando sob a “proteção” do polvo Spectre, que representa a elite oculta. Bond não era contra eles? Até mesmo sua arma é rigidamente controlada por tentáculos da elite Os mesmos tentáculos estão por trás de Blofeld – sugerindo claramente que tanto o “mocinho” e o “supervilão” são realmente parte da mesma equipe James Bond andando enquanto vemos um monte de olhos ao seu redor A sequência do título termina com um único olho cujo no interior há tentáculos. Em suma, esta sequência de introdução é tudo sobre a elite oculta revelando que controla o mundo e o próprio filme que você está assistindo – enquanto Sam Smith canta “Writing’s On The Wall” Uma vez estabelecido que James Bond é apenas um fantoche da elite, tudo sobre ele faz sentido. Como em todos os filmes de James Bond, há uma cena em que o agente é apresentado com todos os dispositivos legais que ele vai usar durante essa aventura. Esse filme não é exceção. No entanto, neste momento existe uma captura. Bond precisa ter um microchip implantado dentro dele antes que ele possa fazer qualquer outra coisa. Como se fosse para provar que 007 é apenas um simples fantoche, podemos vê-lo recebendo um implante de microchip… igual ao que eles querem que você também receba Q (o cara encarregado pelos dispositivos) diz a Bond: “Nano-tecnologia de ponta. Sangue inteligente. Microchips em sua corrente sanguínea que nos permitem acompanhar os seus movimentos no campo”. James Bond responde: “Isso soa maravilhoso”. Em outras palavras, o agente que era para salvar o mundo de ser monitorado o tempo todo pelo governo… está sendo monitorado o tempo todo pelo governo. Por estes monitores, vemos que o status da localização corporal exata de Bond é monitorada em tempo real. Esses são os “heróis” por quem elite quer que torçamos – uma combinação de transhumanismo e Big Brother Mais tarde no filme Bond recebe mais tratamento do tipo escravo de controle mental, desta vez nas mãos de Blofeld. James Bond tem o seu cérebro perfurado por uma máquina controlada por Blofeld. Os 'mocinhos' e os 'vilões' bagunçam com o corpo de Bond. Ele é apenas um fantoche de ambos Em uma cena, Bond encara Blofeld através do vidro. O reflexo de Blofeld no rosto de Bond é uma maneira sutil de dizer: eles estão no mesmo time. No final, Bond explode com sucesso o esconderijo secreto de Blofeld. Mas será que ele o matou? Não. Em vez disso, Bond deixa cair sua arma e vai para ver a mulher com a qual ele está atualmente dormindo. Em seguida, um outro cara chega e diz a Blofeld: “Nos termos da Lei de Medidas Especiais de 2001, estou te detendo em nome do Governo de Sua Majestade”. Então o vilão é preso sob as “Leis de Medidas Especiais de 2001”, um final que é 100% não-James Bond. Na verdade, ele é tão incisivamente irônico que ele só pode ser interpretado como se a elite estivesse rindo dos telespectadores. Na verdade, as “Leis de Medidas Especiais de 2001” é provavelmente uma referência à “Lei Antiterrorismo de 2001”, que entrou na lei da Grã-Bretanha em 14 de dezembro de 2001. Essa lei é a versão inglesa do “Patriot Act”: um conjunto enorme de leis restritivas que foram apressadas por meio do Parlamento, na sequência do 11 de setembro. A lei foi amplamente criticada, com um comentador descrevendo-a como “a legislação mais draconiana que o Parlamento aprovou em um tempo de paz em mais de um século”. Em 16 de dezembro de 2004, os senhores da lei decidiram que a Seção 23 era incompatível com a Convenção Européia dos Direitos Humanos, mas sob os termos dos Direitos Humanos de 1998 manteve-se em vigor. Portanto, o vilão do filme que estava tentando usar o terror para implementar em todo o mundo a vigilância em massa, é preso sob uma lei que realmente implementou a vigilância em massa depois de um ataque terrorista. Essa é a maneira doentia da elite de lhe dizer: Somos a Spectre e você está vivendo sob nosso domínio. Conclusão Embora a organização Spectre seja a “vilã” e James bond seja o “mocinho”, nada disso realmente importa. O verdadeiro objetivo do filme é expor as massas a um conceito específico, a fim de tornar isso parte do inconsciente coletivo. A mídia de massa é totalmente sobre a programação preditiva – familiarizar o público com as mudanças sociais planejadas a serem implementadas pela elite oculta. Essas mudanças já estão acontecendo agora. Embora James Bond esteja lutando contra o Spectre “para a rainha”, não devemos esquecer que o Reino Unido tem estado durante anos na vanguarda da Agenda Big Brother e na implementação de todos os tipos de leis de vigilância restritivas em massa, logo após cada ataque terrorista no Ocidente. Em suma, o Reino Unido foi tomado pela a Spectre há muito tempo. E James Bond, o nosso “herói”, nada mais é que um fantoche de mente controlada com um microchip em seu braço. Fonte: VigilantCitizen Mais Informações » Destaque TV Filmes e Séries Tweet Share Share Share Share Share Laura Branigan - Self Control: Um Vídeo Perturbador dos Anos 80 sobre Controle Mental A Midia Illuminati 21:28 O hit de Laura Branigan, “Self Control” é o epítome de tudo dos anos 80, mas também é o epítome de tudo que é o Projeto MK ULTRA: uma história perturbadora de um escravo MK manipulado por um manipulador abusivo. Lançado em 1984, “Self Control” balançou discotecas de todo o mundo na época em que as mulheres usavam cabelo grande e cacheado e aquelas ombreiras e dançavam freneticamente com aqueles homens com bigodes enormes e cabelos mullet. Todas essas pessoas cantaram “Eu, eu vivo entre as criaturas da noite” sem perceber o que isso realmente queria dizer. Eles pensaram que era sobre uma menina desfrutando a vida noturna – mas isso é apenas o que parece. O vídeo de “Self Control” adiciona uma camada significativa para a música, que é bastante preocupante. A cantora é perseguida por um homem mascarado, que eventualmente acaba ficando sem camisa em seu quarto. Combinado com o simbolismo MK do vídeo, “Self Control” torna-se uma homenagem à elite oculta, uma promoção de seu simbolismo e uma celebração de sua prática mais sádica: o controle mental Monarca (se você não sabe sobre isso, veja este artigo antes de continuar ). Quando o vídeo foi lançado em 1984, a indústria da música estava começando a adotar os clipes de música como uma ferramenta promocional e “Self Control” foi bastante inovador em seu escopo. Foi também o primeiro vídeo a ser dirigido pelo diretor, ganhador de Oscar, William Friedkin, o diretor de “O Exorcista”. Ao contratar um diretor que é famoso por aterrorizar toda uma geração com a história de uma menina possuída por um demônio, esperava-se um certo nível de bizarrice. E Friedkin certamente fez isso. No entanto, ao contrário do exorcista, os elementos mais perturbadores de “Self Control” não estão em seu rosto, mas em vez disso, estão implícitos através de simbolismo. Se você leu outros artigos neste blog, você provavelmente vai achar o simbolismo fácil de reconhecer, e vai até mesmo achar que está “na cara”. Em suma, é uma celebração descarada da agenda de controle mental da elite oculta durante uma época em que apenas poucas pessoas sabiam que essas coisas existiam. Vamos analisar o vídeo. A Noite é o Seu Mundo Uma interpretação avançada não é necessária para entender que “Self Control” não é simplesmente sobre a “vida noturna”. É sobre Laura Branigan perder sua vontade, seu poder e o seu eu na mão de um ser sem rosto. O refrão da música resume a situação: Você pega o meu eu, você pega meu auto-controle Você me faz viver apenas para a noite Antes do amanhecer, a história é contada Você pega o meu eu, você pega meu auto-controle O verso “você pega o meu eu” é muito significativo, especialmente no contexto de controle mental. Na psicologia, o “eu” é definido dessa forma: O “eu” é constituído por aspectos de uma pessoa consciente e inconsciente, sua personalidade, cognições ou pensamentos e sentimentos. Todas essas características ou aspectos se combinam na identidade central da pessoa. Outros sinônimos para o “eu” são alma, ego, personalidade, ou indivíduo . – Self, Psychology Glossary O objetivo final de um manipulador MK é pegar a “chave” para a personalidade núcleo do escravo e criar um novo alter persona programável. Isso é conseguido através de trauma e dissociação. Nesse contexto, “a noite” torna-se uma metáfora para a dissociação, o estado de transe em que os escravos são forçados durante a programação. Vamos para o vídeo: O vídeo começa com uma boneca com seu cabelo castanho o que lembra o de Laura No simbolismo MK, bonecas representam os alter personas maleáveis ​​e controláveis ​​dos escravos MK. Vemos, então, Laura parecendo um pouco pensativa e fora de foco. Há um homem que está em sua cama. Nós assumimos que ele é seu namorado Laura então se apronta para sair. Ela é ajudada por pessoas estranhas que aparecem do nada. Quando essas pessoas aparecem, começamos a entender que o que acontece no vídeo está principalmente na cabeça de Laura Quando Laura vai para fora, sua “jornada de controle mental” começa – e não há falta de simbolismo que represente isso. Quando Laura fica do lado de fora, dois manequins que flutuam no ar (uma ótima maneira de representar escravos MK dissociativos) aparecem atrás dela Logo depois que ela sai, um carro de luxo entra na frente dela. Um homem mascarado está sentando no banco de trás O homem mascarado é o manipulador MK de Laura. Enquanto os escravos MK são dissociados, seus manipuladores MK têm a capacidade de entrar em suas mentes e controlar seus pensamentos e ações. O fato de que este homem mascarado está sendo conduzido na parte traseira de um carro de luxo implica sua ligação com a elite oculta. Ao dançar em uma boate, Laura vê o homem mascarado novamente. Ela o segue. Enquanto o homem mascarado persegue Laura no clube, vemos um monte de máscaras por trás dele, indicando que os manipuladores MK são também escravos MK com múltiplas personas Porque mulheres seguiriam um homem usando uma máscara estranho e bizarro? Então, por que Laura o seguiria? Porque ela não tem auto-controle. A letra da primeira estrofe perfeitamente descreve o estado de espírito de um escravo MK que está à mercê do manipulador durante a dissociação (ou seja “a noite”). Na noite, sem controle Através da parede algo está entrando Vestindo branco enquanto você está andando, Descendo a rua da minha alma O resto do refrão é uma descrição bastante especifica do estado de espírito de um escravo dissociado que vive em um mundo de sonho fabricado pelo seu manipulador. Uma noite segura, eu estou vivendo na floresta do meu sonho Eu sei que a noite não é como parece Devo acreditar em algo, então eu vou fazer-me acreditar Que esta noite nunca irá Laura não pode lutar contra a vontade do homem mascarado e o continua seguindo. Ele a leva para uma seção oculta de uma boate, onde descobrimos uma orgia mascarada do tipo do filme “De Olhos Bem Fechados” acontecendo. Laura é simbolicamente levada para o submundo da elite oculta, onde “as festas Illuminati” acontecem O homem mascarado então despe Laura, que parece estar em transe Essa cena representa bem literalmente Laura sendo usada como uma escrava sexual em festas de elite. Laura porém percebe que algo está terrivelmente errado e tenta escapar. Ela logo descobre que não se pode fugir da sua própria mente. Quando Laura tenta fugir, mãos histéricas surgem das paredes ilustrando o trauma e a tortura que escravos MK enfrentam quando vão contra a sua programação Quando Laura finalmente chega ao fim do corredor, vemos o homem mascarado que estava esperando por ela o tempo todo De volta para casa, Laura percebe que ela não está segura em nenhum lugar, nem mesmo em seu quarto. O homem mascarado aparece magicamente no quarto dela… e ele está sem camisa. Sem camisa! Você percebe o quanto isso é bizarro? Ele então agarra Laura e tem relações com ela. Manipuladores MK abusam sexualmente de seus escravos para aumentar o trauma e a programação O homem mascarado, em seguida, desaparece magicamente (ele está dentro e fora de sua cabeça). Laura, em seguida, fica sentada lá, completamente em transe. O rosto do trauma Laura então repousa na cama ao lado de seu “namorado”, que estava aparentemente dormindo o tempo todo. Quando ele vira a cabeça em direção a ela, uma enorme surpresa espera por ela. É o homem mascarado novamente O manipulador está em toda parte na mente do escravo MK. Ele controla seus pensamentos, suas ações e toda a sua realidade. Ela não pode escapar dele, porque ele tem a chave para a sua personalidade núcleo. O vídeo termina com uma imagem simbólica, uma que é bastante preocupante considerando o verdadeiro significado do vídeo. É a mesma boneca do início do vídeo, mas seu cabelo está bagunçado e seu vestido está rasgado (expondo um peito). Um de seus olhos está fechado – o sinal do Um Olho Illuminati A boneca foi claramente violentada, o sinal de um olho indica quem está por trás disso (a elite oculta). O sorriso congelante e assustador na boneca é bastante revoltante. Então, sim, essa simplesmente não é uma música sobre “vida noturna”. Conclusão Após a análise da música e do vídeo, “Self Control” conta a história de uma mulher que perde todo o seu “eu” na mão de um manipulador. Ela é levada para festas de elite e, quando ela tenta escapar, ela é abusada pelo seu manipulador, de quem ela nunca pode escapar. Embora lançado no início da era dos vídeos de música, “Self Control” já continha todas as características de um vídeo de controle mental Illuminati. Mais de trinta anos depois, os mesmos enredos estão todos ainda na indústria, desde simbolismo a significados ocultos distorcidos. Hoje, mais do que nunca, vemos jovens estrelas que cantam sobre o seu estado de controle mental em melodias cativantes com vídeos assustadores que comemoram o sistema MK da elite oculta. Em suma, “Self Control” é considerada “uma das músicas definidoras dos anos 80″… mas também pode ser considerada como uma das músicas que definem a cultura MK. Fonte: VigilantCitizen Mais Informações » Destaque Indústria Musical Tweet Share Share Share Share Share Lady Gaga: Outra Artista Pop com Estranha Relação com seus Pais A Midia Illuminati 14:33 Estrelas da música pop são totalmente parte da “máquina de entretenimento”, e muitas vezes têm familiares que atuam mais como manipuladores. Britney Spears, Amy Winehouse e Michael Jackson são casos interessantes sobre esse tipo de relacionamento. Há 5 anos atrás, um artigo do NY Post sobre Lady Gaga revelava que ela também tem uma relação muito estranha com seu pai. Ele teria a transformado em uma “rainha sexy” e ela compartilha 50% de sua receita com ele. Embora o artigo traça um retrato comovente da sua relação, alguns detalhes são bastante inquietantes de que algo mais obscuro acontecendo. Ele é seu manipulador? Seja qual for o caso, ela é outra estrela pop com uma relação estranha com seus pais. Lady Gaga dá 50% do seu salário ao pai Como é que a maior estrela pop do planeta se recompensa depois de passar o último ano em turnê pelo mundo, cantando para o ex-presidente Bill Clinton, abrindo sua própria boutique em Barneys, lançando um livro de imagens de alta moda, e se preparando para a sua aparição no “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve”? Se você é Lady Gaga, você vai para casa de mamãe e papai e enrosca-se em seu quarto de infância na Upper West Side – que é o que ela planeja fazer neste fim de semana do feriado enquanto seu especial da ABC de Ação de Graças passa na quinta-feira. “Ela ainda não tem sua própria casa na cidade”, disse um amigo de longa data ao Post. “Ela e sua família são muito próximos.” Velhos tempos: a futura estrela em um baile do colégio com seu pai em 2004 É seu grande paradoxo: Aos 25 anos, Lady Gaga pode ser a cantora mais à frente de seu tempo da década passada, uma auto-ungida rainha dos malucos que reinventa-se com rigor, ainda assim ela continua uma muito uma boa menina católica, que fica mais confortável com a irmã Natali de 19 anos de idade, a mãe Cynthia e o pai Joe – que leva uns 50% dos ganhos de suas empresas. Ela também comprou um restaurante, um dos favoritos de seu pai no Upper West Side. Anteriormente conhecido como Vince&Eddie’s, que foi renomeado de Joanne após sua irmã falecer . A celebridade chefe Art Smith, que aparece no Ação de Graças de Gaga, está no comando. Mas uma divisão de 50/50 entre Gaga e seu pai que é mais incomum. Há apenas um outro desse tipo na história da indústria da música – entre Elvis e Col. Tom Parker. “Não há realmente nenhum sentido justificável a fazer um acordo 50/50 com qualquer um em sua carreira, que não seja algum parceiro de sua banda”, diz Josh Grier, advogado de entretenimento que representa Wilco e Elvis Costello, entre outros. “Certamente, nenhum artista entrando em um acordo de gestão faz algo próximo a isso – uma comissão é geralmente de 15 a 20 por cento.” Dito isto, é bem possível que Lady Gaga, nascida Stefani Germanotta, acredita que seu pai ganhou a sua parte de sua fortuna, apesar de seu sucesso ter lhe permitido realizar um sonho ao longo da vida: Ele agora trabalha na indústria, em gestão de novos artistas. No entanto, ela provavelmente vê isso como mais uma prova de como eles são semelhantes. sua adoração é incondicional. Em janeiro de 2010, ela disse à revista Elle: “Eu sou casada com meu pai”, e em setembro ela disse a Vanity Fair: “Estou mais feliz do que eu já estive. Eu estive nos braços de meu pai por duas semanas, desejando a [ele] Feliz Dia dos Pais. “ Na maioria de suas entrevistas, seu pai é – além de si mesma – o personagem mais dominante. Embora Gaga tenha dado versões alternativas de sua decisão de parar de usar cocaína em 2007, a mais consistente é que Joe Germanotta friamente avaliou a trajetória de queda de sua filha com uma linha devastadora: “Ele olhou para mim um dia e disse: “Você está ferrada, garota,” disse ela. Joe Germanotta cresceu em Nova Jersey, fanático por um rock n’ roll que amava Led Zeppelin e Billy Joel e que talvez compartilhou isso demais com sua filha ao longo da vida: “Ele estava fazendo sexo com garotas menores no calçadão em Nova Jersey antes de ir ver Bruce Springsteen,“ disse Gaga em julho. “Ele viu um monte de si mesmo em mim. Meu primeiro professor de piano foi um stripper. “ Embora os amigos descrevam Gaga como igualmente próxima de sua mãe, extrovertida e elegante, seu relacionamento primário parece estar com seu pai. Joe Germanotta era um roqueiro frustrado que fez fortuna no hotel Wi-Fi, tornando-se rico o suficiente para comprar um duplex no Upper West Side e enviar suas filhas para o Convento do Sagrado Coração (médias anuais de $ 35.000). CARNE E SANGUE: Pals diz que quando Gaga ficou rica, o pai Joe ficou muito tranquilo com seu estilo ultrajante e hiper-sexy Embora em muitos aspectos, seja um altamente tradicional católico ítalo-americano, Joe também foi um patriarca progressivo e permissivo. Quando sua filha anunciou seu objetivo de carreira – o estrelato pop em todo o mundo – ele não zombou ou mesmo sugeriu um plano de backup. Ele usou seu dinheiro e conexões para contratar os melhores produtores, reservava tempo de estúdio para uma demo, e para fazer com que Stefani conseguisse contrato com os executivos. Em 2005, quando decidiu abandonar a NYU em seu ano de caloura, Joe concordou em bancá-la por 12 meses, pagando aluguel em seu quinto andar no Lower East Side e transportar seus móveis subindo as escadas. “Ele é meu herói”, ela disse. Foi lá no Lower East Side, onde conheceu o único homem que competiu com seu pai: Luc Carl, um barman e um fracassado músico heavy-metal que é o tema de quase todas as músicas em sua estréia multiplatinada, o (disco) “The Fame”. Na época, o poder dinâmico foi revertido: Stefani foi uma menina patricinha, protegida e rica da Upper West Side cujo ídolo teen foi Britney Spears, Luc foi um dos bartenders mais bonitos no Lower East Side, marcado em todas as festas e pessoas, contratado para atrair as meninas para o mergulho que foi St. Jerome’s e mantê-las voltando. Na época, Stefani estava também atuando como uma dançarina burlesca em boates do centro e fazendo um olhar mais sexualmente provocativo, muitas vezes andando pela rua em fishnets, saltos altos e maquiagem pesada, confundida com uma prostituta ou uma transexual, não se importando de qualquer forma. Seu pai, no entanto, ficou estarrecido. Stefani disse a um amigo que seu pai havia a repreendido por usar a calcinha sobre a sua meia-calça para uma reunião de negócios da Sony: “Ele disse: ‘Você parece uma puta!'” Quando ela começou a fazer progressos, Joe foi aparentemente influenciado pela afirmação de que sua filha fazia tudo em serviço de sua arte. Ele se tornou tão acostumado com figurino de sua filha que ele foi recentemente filmado em uma festa com o braço em torno de Gaga, que estava sem sutiã em um top sheer, com mamilos cobertos com fita isolante preta. Talvez o seu envolvimento na indústria seja responsável pela mudança de atitude. Desde 2008, Joe Germanotta tem trabalhado como um administrador de música, embora nenhum dos atos em sua grade ainda se quebraram. Sua filha mantém o seu investimento bem sucedido. “O relacionamento deles melhorou definitivamente quando ela fez dinheiro“, diz uma fonte. “Isso ajudou substancialmente. Eu não sei se é saudável. Assim que ela começou a ganhar dinheiro, ele disse algo a ela como ‘Que homem não gostaria de você agora que você está se tornando tão bem sucedida? “ Luc Carl queria e não queria ela, mas ela o perseguiu, saindo por St. Jerome’s, o bar onde ele trabalhava, até que ela conseguiu um encontro. Foi uma realização duvidosa. “Luc não gostava de música pop, então, basicamente, Luc não respeitaria qualquer coisa que ela fizesse”, seu amigo Brendan Sullivan, disse em 2010. Seus amigos estavam todos confusos a respeito dessa menina impulsionada e carismática estar perseguindo um cara que a tratou tão mal – traindo-a, zombando dela por não ser legal o suficiente, lamentando a sua ambição. Eles separam-se e retornaram e romperam novamente e, finalmente, engenhosamente ela decidiu usar Luc, fazendo de sua relação totalmente disfuncional para o que se tornaria o “The Fame”. “O conceito surgiu,” Sullivan disse, “é que ela está trabalhando duro em sua música para impressionar o cara, mas quanto mais ela trabalha com a música, mais ela vai levá-lo para longe dela. Então, ela ganha e perde de qualquer maneira. “ Luc Carl e Gaga se separaram – de novo – em maio deste ano, e embora ele se orgulha de nunca dar entrevistas, ele conseguiu monetizar com seu relacionamento. Sexta-feira passada, Carl sediou a abertura de Ludlow Manor, um bar de