FULL

TEXTnorsk

7253602 matching pages

Results 1-100

http://gnipagrottans.com
 Start Start Start Nyheter Våra hundar Gallerier Våra valpkullar Titlar & Hälsa Å-kullen Grattis Planer Lite från snickarboden Länkar Till minne av Kontakt Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund ... Planer Lite från snickarboden Länkar Till minne av Kontakt Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund CACHE

Start Start Start Nyheter Våra hundar Gallerier Våra valpkullar Titlar & Hälsa Å-kullen Grattis Planer Lite från snickarboden Länkar Till minne av Kontakt Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhuind Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund Norsk Buhund valpar Norsk Buhund Valpar Norsk Buhund valpar Norsk Buhund ValparNorsk Buhund valpar Norsk Buhund Valpar Norsk Buhund valpar Norsk Buhund Valpar Start Nyheter Våra hundar Gallerier Grattis Planer Lite från snickarboden Länkar Till minne av Kontakt Välkomen till Gnipagrottans Hemsida! https://www.facebook.com/pages/Gnipagrottans-Kennel-Torsten-och-Elisabeth-Hags%C3%A4ter/1399512463649986 Norsk Buhund Ny valpkull! 2018-02-20 Se mer under Nyheter Gnipagrottans Nikar (Theo) röntgad och ögonlyst med godkända resultat! Se mer i Nyheter! Ny utställnings champion! Gnipagrottans Zelda till vardags Rusa 2017-07-30 i Ransäter Utställning Hässleholm 2017-05-21 Hur gick det på Falkenbergsträffen 1 maj? Se i 'Nyheter' Några ord om oss och vår uppfödning: Att Norsk Buhund är vår ras och att vi älskar den råder inget tvivel om. Vi är aktiva och seriösa Norsk Buhund uppfödare och har haft uppfödning sedan 2002 och har sedan dess ca 2-3 Norsk Buhund valpkullar om året. Våra valpar föds upp i trygg hemmiljö och är vana vid människor och andra hundar från första början. Elisabeth som är huvudägare i (Norsk Buhund) kenneln har gått ett flertal avelskurser och är diplomerad flera gånger om. Vi väljer noga vilka avelsdjur vi använder vid parning för att få bästa kvalite och vackraste Norsk Buhundar. Ofta får vi åka iväg långt för att para någon tik och siktar på att få Norsk Buhund valpar som blir vackra och trevliga att umgås med. Vi tycker att det är viktigt att bevara norsk Buhundrasen så den blir så frisk och sund som möjligt. Vi är aktiva med våra Norska Buhundar och tränar lite av varje med dem, tex rallylydnad och viltspår, de får ofta simträning vilket stärker deras muskler och ger dem bra kondition och givetvis går vi på regelbundna promenader med dem. Många Norsk Buhund valpar från vår uppfödning har blivit meriterade på utställningar se ' Titlar & Hälsa' Vi är noga med att kontrollera våra hundars hälsa, ögonstatus och höfter och gör inte parningar som äventyrar deras hälsa. Vi är seriösa uppfödare som värnar om buhundsrasen. Vi följer SKKs avelsrekomendationer. Ta gärna kontakt med oss om ni är ute efter att köpa valp eller undrar över den Norska Buhunds rasen! QU vinnare rasspeciallen i Gränna 2014 och Västervik 2016 foto från Ölandsutställningen 2016 09 04 Mister BOB Valpblogg klicka här Bus-kullenshttps://no.wikipedia.org/wiki/1947
  1947 – Wikipedia 1947 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1947 MCMXLVII ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1920-årene · 1930-årene ◄ 1940-årene ► 1950-årene · 1960-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1942 · 1943 · 1944 · 1945 · 1946 ◄ 1947 ► 1948 · 1949 · 1950 · 1951 · 1952 · ► · ►► Begivenheter i 1947 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Film | Konflikt Litteratur | ... minoriteter eller fremmede stater». Uttalelsen er beregnet på å stagge kommunismens vekst. Norsk sau- og ... [ rediger | rediger kilde ] Januar [ rediger | rediger kilde ] 2. – Hans Gjeisar Kjæstad , norsk politiker 2. – Aleksandr Tikhonov , sovjetisk skiskytter 3. – Sverre Ødegaard , norsk kulturverner (d. 2002 ... . – Erling Pedersen , norsk forfatter 15. – Audun Frode Ringkjøb , norsk musiker og organist 16. – Harald Stabell , norsk advokat 19. – Arnfinn Vigrestad , norsk ordfører 19. – Frank Aarebrot , norsk CACHE

1947 – Wikipedia 1947 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1947 MCMXLVII ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1920-årene · 1930-årene ◄ 1940-årene ► 1950-årene · 1960-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1942 · 1943 · 1944 · 1945 · 1946 ◄ 1947 ► 1948 · 1949 · 1950 · 1951 · 1952 · ► · ►► Begivenheter i 1947 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Film | Konflikt Litteratur | Vitenskap 1947 i andre kalendere Gregoriansk kalender 1947 MCMXLVII Ab urbe condita 2700 Armensk kalender 1396 ԹՎ ՌՅՂԶ Kinesisk kalender 4643 – 4644 丙戌 – 丁亥 Etiopisk kalender 1939 – 1940 Jødisk kalender 5707 – 5708 Hindukalendere - Vikram Samvat 2002 – 2003 - Shaka Samvat 1869 – 1870 - Kali Yuga 5048 – 5049 Iransk kalender 1325 – 1326 Islamsk kalender 1366 – 1367 1947 ( MCMXLVII ) i den gregorianske kalenderen var et år uten skuddag som begynte på en onsdag . Innhold 1 Hendelser 1.1 Første kvartal 1.2 Andre kvartal 1.3 Tredje kvartal 1.4 Fjerde kvartal 2 Fødsler 2.1 Januar 2.2 Februar 2.3 Mars 2.4 April 2.5 Mai 2.6 Juni 2.7 Juli 2.8 August 2.9 September 2.10 Oktober 2.11 November 2.12 Desember 3 Dødsfall 4 Sport 5 Litteratur 6 Nobelprisvinnere Hendelser [ rediger | rediger kilde ] Sjokoladen Japp fra Freia blir lansert. Første kvartal [ rediger | rediger kilde ] 10. januar – Sovjetunionen krever adgang til å opprette militærbaser på Svalbard 18. januar – Linebåten «Pento» forliser på Nygrunnen. Ni omkomer. 4. februar – Finland overdrar 180 m² av sitt territorium i Pasvikdalen til Sovjetunionen . 23. februar – International Organization for Standardization (ISO) blir grunnlagt. 28. februar – Et opprør blir slått ned i Taiwan . Mange mennesker mister livet. 3. mars – Sovjetunionens krav om baser på Svalbard avvises av Stortinget 12. mars – Truman-doktrinen : President Harry S. Truman erklærer at USA vil støtte alle land som er truet av maktovertakelse fra «innenlandske minoriteter eller fremmede stater». Uttalelsen er beregnet på å stagge kommunismens vekst. Norsk sau- og geitavlslag blir stiftet. Andre kvartal [ rediger | rediger kilde ] 9. april – Flere tornadoer tar livet av 181 mennesker og skader 970 i Texas , Oklahoma og Kansas . 28. april – Thor Heyerdahl og fem besetningsmedlemmer setter seil på flåten «Kon-Tiki» for å bevise at peruanske innfødte kunne ha befolket Polynesia . 1. mai – Stortinget anerkjenner 1. mai som offentlig høytidsdag 10. mai – Cunard Line kjøper opp White Star Line 22. mai – Den kalde krigen : I et forsøk på å stoppe kommunismen , undertegnet den amerikanske presidenten Harry S. Truman en erklæring som senere ble kjent som Truman-doktrinen . 10. juni – SAAB produserer sin første bil . Tredje kvartal [ rediger | rediger kilde ] 1. juli – Omsetningsavgiften settes ned fra 10% til 6,25% 28. juli - Det norske lasteskipet DS Ocean Liberty eksploderer i den franske havnebyen Brest. Om lag 20 mennesker blir drept og flere hundre skadet. 15. august – India blir uavhengig, Pakistan blir skilt ut. 28. august – Kvitbjørn-ulykken ved Lødingen . 35 mennesker omkommer i en flyulykke. Fjerde kvartal [ rediger | rediger kilde ] 3. oktober – Lønnsstopp innføres 28. oktober – Den norske motorkutteren «Rein II» forsvinner i Kattegat . Tre omkommer. 7. november – Lov om tre ukers ferie vedtas 29. november – Nortraships hemmelige fond : Norske sjøfolk krever utbetalt hyren som ble låst i fondet under krigen 30. november – Borgerkrigen i Palestinamandatet starter 16. desember – Knut Hamsun for retten Den første transistoren lages av trioen William Bradford Shockley , John Bardeen og Walter Brattain på Bell -laboratoriet Fødsler [ rediger | rediger kilde ] Januar [ rediger | rediger kilde ] 2. – Hans Gjeisar Kjæstad , norsk politiker 2. – Aleksandr Tikhonov , sovjetisk skiskytter 3. – Sverre Ødegaard , norsk kulturverner (d. 2002 ) 8. – David Bowie , britisk musiker (d. 2016 ) 8. – Samuel Schmid , sveitsisk politiker 10. – Peer Steinbrück , tysk politiker og finansminister 11. – Carry Geijssen , nederlandsk skøyteløper 15. – Erling Pedersen , norsk forfatter 15. – Audun Frode Ringkjøb , norsk musiker og organist 16. – Harald Stabell , norsk advokat 19. – Arnfinn Vigrestad , norsk ordfører 19. – Frank Aarebrot , norsk professor i sammenlignende politikk (d. 2017 ) 20. – Dag Jostein Fjærvoll , norsk politiker og minister 21. – Rebiya Kadeer , kinesisk aktivist 22. – Afeni Shakur , amerikansk 24. – Øystein Sunde , norsk visesanger 27. – Björn Afzelius , svensk musiker (d. 1999 ) 29. – Linda B. Buck , amerikansk biolog 30. – Liv Marie Austrem , norsk forfatter Februar [ rediger | rediger kilde ] 2. – Farrah Fawcett , amerikansk skuespiller (d. 2009 ) 3. – Paul Auster , amerikansk forfatter 4. – Dan Quayle , amerikansk visepresident 6. – Arne Zwaig , norsk sjakkspiller 9. – Ole Paus , norsk musiker og forfatter 9. – Carla del Ponte , sveitsisk jurist 13. – Dick Kaysø , dansk skuespiller 14. – Marit Nybakk , norsk politiker 15. – Wenche Myhre , norsk sanger 16. – Veríssimo Correia Seabra , bissauguineansk soldat (d. 2004 ) 16. – Franz West , østerriksk kunstner (d. 2012 ) 19. – Øystein Dolmen , norsk musiker og skuespiller 19. – Vidar Sandem , norsk skuespiller og teatersjef 20. – Torstein Dahle , norsk politiker 20. – Peter Osgood , engelsk fotballspiller (d. 2006 ) 23. – Pia Kjærsgaard , dansk politiker Mars [ rediger | rediger kilde ] 2. – Harry Redknapp , engelsk fotballtrener 4. – Jan Garbarek , norsk jazzmusiker 5. – Ola Didrik Saugstad , norsk professor i barnesykdommer 6. – Richard Fosbury , amerikansk friidrettsutøver 7. – Laila Riksaasen Dahl , norsk biskop 10. – Kim Campbell , canadisk statsminister 12. – Peter Harry Carstensen , tysk politiker 12. – Arne Sortevik , norsk politiker 15. – Ry Cooder , amerikansk musiker 15. – Henning Skumsvoll , norsk politiker 16. – Erling Lae , norsk politiker 18. – Deborah Lipstadt , amerikansk historiker 20. – Samuel Kobia , kenyansk prest 20. – Karel Kodejška , tsjekkoslovakisk skihopper 21. – Michael Dibdin , britisk forfatter (d. 2007 ) 24. – Archie Gemmill , skotsk fotballspiller 24. – Thorstein Skiaker , norsk offiser 25. – Elton John , britisk musiker 28. – Lars Gunnar Lingås , norsk generalsekretær i Human–Etisk Forbund 30. – Terje Venaas , norsk jazzmusiker April [ rediger | rediger kilde ] 2. – Emmylou Harris amerikansk sanger og låtskriver 5. – Gloria Macapagal-Arroyo , filippinsk president 8. – Øystein Kåre Beyer , norsk ordfører 8. – Tom DeLay , amerikansk politiker 8. – Pascal Lamy , fransk politiker og direktør for Verdens handelsorganisasjon 12. – Tom Clancy , amerikansk forfatter (d. 2013 ) 12. – David Letterman , amerikansk komiker og programleder 12. – Eilef A. Meland , norsk politiker 15. – Michael Chapman , amerikansk musiker 16. – Kareem Abdul-Jabbar , amerikansk basketballspiller 18. – James Woods , amerikansk skuespiller 22. – Åge Haavik , norsk statsstipendiat 22. – Anne Brit Stråtveit , norsk politiker 23. – Christer Pettersson , svensk kriminell (d. 2004 ) 24. – Josep Borrell Fontelles , spansk politiker og president for Europaparlamentet 24. – Roger D. Kornberg , amerikansk forsker og nobelprisvinner (kjemi) 25. – Johan Cruijff , nederlandsk fotballspiller (d. 2016 ) 26. – Jan Eivind Myhre , norsk historiker 29. – Ragnar Andersen , norsk prest 30. – Finn Kalvik , norsk visesanger 30. – Karin von Welck , tysk senator Mai [ rediger | rediger kilde ] 2. – Philippe Herreweghe , belgisk dirigent 5. – Malam Bacai Sanhá , bissauguineansk president (d. 2012 ) 8. – Eldar Einarson , norsk filmskaper og forfatter 9. – Frank Stubb Micaelsen , norsk forfatter 16. – Tom Thoresen , norsk politiker 20. – Sky du Mont , tysk skuespiller og forfatter 24. – Albert Bouchard , amerikansk musiker Juni [ rediger | rediger kilde ] 1. – Jan Petter Rasmussen , norsk politiker 1. – Ron Wood , britisk musiker 4. – Viktor Klima , østerriksk kansler 6. – Bjørn Bauck Erring , norsk professor i sosialantropologi 6. – Tore Hay , norsk forfatter 7. – Pan Guang , kinesisk forfatter 8. – Sara Paretsky , amerikansk forfatter 11. – Svein Erik Bakke , norsk finansmann (d. 2006 ) 18. – Godelieve Quisthoudt-Rowohl , tysk politiker 18. – Hanns Zischler , tysk skuespiller 19. – Salman Rushdie , indisk forfatter 19. – Agnethe Davidsen , grønlandsk politiker (d. 2007 ) 20. – Josef Clemens , tysk katolsk biskop 21. – Shirin Ebadi , iransk advokat og Nobels fredsprisvinner 22. – Jerry Rawlings , ghanesisk president 26. – Per Olav Kaldestad , norsk forfatter 27. – Tron Øgrim , norsk journalist, forfatter og politiker (d. 2007 ) Juli [ rediger | rediger kilde ] 3. – Grethe Kausland , norsk sanger, skuespiller og revyartist (d. 2007 ) 3. – Rolf Erling Andersen , norsk politiker 4. – Ingerlise Karlsen Kongsgaard , norsk illustratør 5. – Sigurd Frisvold , norsk general og forsvarssjef 7. – Kong Gyanendra av Nepal 8. – Willie Wilson , britisk musiker 9. – Mitch Mitchell , britisk musiker (d. 2008 ) 9. – O.J. Simpson , amerikansk NFL–spiller og skuespiller 10. – Arlo Guthrie , amerikansk musiker 11. – Bo Lundgren , svensk politiker 14. – Navinchandra Ramgoolam , mauritisk statsminister 17. – Camilla, hertuginne av Cornwall , britisk kongelig 19. – Brian May , britisk musiker 20. – Sylvi Penne , norsk forfatter 20. – Carlos Santana , mexicansk–amerikansk musiker 21. – Johannes Weinrich , tysk terrorist 25. – Rolf Hovden , norsk sportsjournalist (d. 1996 ) 30. – Arnold Schwarzenegger , amerikansk skuespiller og politiker 31. – Richard Griffiths , britisk skuespiller (d. 2013 ) August [ rediger | rediger kilde ] 1. – Magnar Sortåsløkken , norsk politiker 6. – Mohammed Najibullah , afghansk president (d. 1996 ) 9. – Roy Hodgson , engelsk fotballtrener 12. – Ole Henrik Magga , norsk sametingspresident 17. – Mohamed Abdelaziz , vestsaharisk president 17. – Anders Hatlo , norsk skuespiller 22. – Anne Beate Odland, norsk skuespiller, Inge Eidsvåg , norsk forfatter 23. – Keith Moon , britisk musiker (d. 1978 ) 23. – Terje Rypdal , norsk jazzmusiker 24. – Paulo Coelho , brasiliansk forfatter 27. – Barbara Bach , amerikansk skuespiller 28. – Ellen Holager Andenæs , norsk advokat 28. – Emlyn Hughes , engelsk fotballspiller (d. 2004 ) September [ rediger | rediger kilde ] 1. – Jan Jakob Tønseth , norsk forfatter 2. – Aage Hauken , norsk katolsk prest og forfatter 3. – Kjell Magne Bondevik , norsk politiker og statsminister 3. – Gérard Houllier , fransk fotballtrener 7. – Mel Collins , britisk musiker ( Camel ) 8. – Halldór Ásgrímsson , islandsk statsminister (d. 2015 ) 8. Amos Biwott , kenyansk friidrettsutøver 8. – Kai Kiil , norsk musiker 9. – Reidar Bjørnestad , norsk fotballdommer (d. 2005 ) 12. – Bjørn Floberg , norsk skuespiller 16. – Marit Aschehoug , norsk journalist og redaktør 21. – Liv Jessen , norsk sosionom og leder for Prosenteret i Oslo 21. – Don Felder , amerikansk musiker 21. – Rói Patursson , færøysk forfatter 22. – Tommy Hutchison , skotsk fotballspiller 23. – Jerzy Popiełuszko , polsk katolsk prest (d. 1984 ) 24. – Erik Hivju , norsk skuespiller 26. – Lynn Anderson , amerikansk musiker (d. 2015 ) 26. – David Nish , engelsk fotballspiller 27. – Elias Akselsen , norsk musiker 27. – Unni Anisdahl , norsk håndballspiller og sportsjournalist 27. – Svein Kvia , norsk fotballspiller (d. 2005 ) 27. – Meat Loaf , amerikansk sanger og skuespiller 28. – Sheikh Hasina , bangladeshisk statsminister 28. – Gustav Lorentzen , norsk musiker (d. 2010 ) 29. – Jörg van Essen , tysk politiker 30. – Marc Bolan , britisk musiker (d. 1977 ) Oktober [ rediger | rediger kilde ] 1. – Martin Turner , britisk musiker ( Wishbone Ash ) 1. – Aaron Ciechanover , israelsk biolog og nobelprisvinner (kjemi) 3. – Anne Dorte Maltoft-Nielsen , dansk adelskvinne (d. 2014 ) 5. – Brian Johnson , britisk vokalist 9. – France Gall , fransk sanger (d. 2018 ) 11. – Sigmund Kroslid , norsk politiker 11. – Al Atkins , britisk sanger 16. – Terry Griffiths , britisk snookerspiller 19. – Gunnar Staalesen , norsk forfatter 24. – Kevin Kline , amerikansk skuespiller 26. – Hillary Rodham Clinton , amerikansk senator og førstedame 26. – Eli Engum Hagen , norsk politiker 27. – Bjørn Kristoffersen , norsk forretningsmann (d. 2007 ) 28. – Sissel Solbjørg Bjugn , norsk forfatter (d. 2011 ) 28. – Helena Takalo , finsk langrennsløper 29. – Richard Dreyfuss , amerikansk skuespiller 31. – Frank Shorter , amerikansk friidrettsutøver 31. – Gunhild Øyangen , norsk landbruksminister November [ rediger | rediger kilde ] 3. – Gunnar Flikke , norsk redaktør 5. – Eyvind Skeie , norsk prest og forfatter 6. – Larry James , amerikansk friidrettsutøver (d. 2008 ) 10. – Greg Lake , britisk musiker ( Emerson, Lake & Palmer ) 10. – Glen Buxton , amerikansk musiker (d. 1997 ) 11. – René Harris , naurisk president (d. 2008 ) 12. – Ingelin Killengreen , norsk politidirektør 12. – Patrice Leconte , fransk regissør 12. – Donald Roeser , amerikansk musiker 14. – P.J. O'Rourke , amerikansk politisk satiriker, forfatter og journalist 22. – Terje Rød-Larsen , norsk minister og diplomat 24. – Dave Sinclair , britisk musiker ( Camel ) 24. – Eva Lundgren , norsk professor i sosiologi 25. – Stéphane Courtois , fransk historiker 25. – Steve Heighway , irsk fotballspiller 27. – Ismaïl Omar Guelleh , djiboutisk president 28. – Eldbjørg Ribe , norsk tegner og illustratør 30. – Sergio Badilla Castillo , chilensk forfatter Desember [ rediger | rediger kilde ] 1. – Tore Skoglund , norsk forfatter, programleder og humorist 2. – Rudolf Scharping , tysk politiker 3. – Olga Pall , østerriksk alpinist 5. – Jørgen Kosmo , norsk politiker, minister og stortingspresident (d. 2017 ) 7. – Mykola Azarov , ukrainsk statsminister 7. – Arto Koivisto , finsk langrennsløper 9. – Tom Daschle , amerikansk senator 14. – Dilma Rousseff , brasiliansk president 16. – Rune Angell-Jacobsen , norsk forfatter 16. – Arild Svensgam , norsk skuespiller og forfatter 18. – Einar Olav Skogholt , norsk politiker 18. – Sten Stensen , norsk skøyteløper 21. – Hans-Joachim Klein , tysk terrorist 22. – Porfirio Lobo Sosa , honduransk president 29. – Solfrid Sivertsen , norsk forfatter 30. – Jeff Lynne , britisk musiker Dødsfall [ rediger | rediger kilde ] 10. januar – Arthur E. Andersen , amerikansk næringslivsleder og grunnlegger av revisjonsselskapet Arthur Andersen (f. 1885 ) 15. januar – Georg Carl Amdrup , dansk sjøoffiser, viseadmiral og polarforsker (f. 1866 ) 25. januar – Al Capone , amerikansk gangster (f. 1899 ) 1. februar – Henry Rinnan , norsk krigsforbryter (f. 1915 ) 7. april – Henry Ford , amerikansk bilprodusent og grunnlegger av Ford Motor Company (f. 1863 ) 16. april – Rudolf Höß , tysk krigsforbryter (f. 1900 ) 18. april – Jozef Tiso , slovakisk statsleder under andre verdenskrig (f. 1887 ) 26. mai – Helen Aitchison , britisk tennisspiller (f. 1881 ) 9. juni – Roland Allen , anglikansk prest, misjonær og missiolog (f. 1868 ) 19. juli – Aung San , burmesisk general (f. 1915 ) 30. august – Per-Olof Arvidsson , svensk skytter (f. 1864 ) 10. september – Hatazo Adachi , japansk generalløytnant under andre verdenskrig anklaget for krigsforbryter (f. 1890 ) 5. desember – Aleister Crowley , britisk okkultist og forfatter (f. 1875 ) Ukjent dato – David Ashworth , irsk fotballtrener (f. 1868 ) Ukjent dato – Kristian Audne , norsk lærer, nynorskforkjemper og oversetter (f. 1860 ) Sport [ rediger | rediger kilde ] Liverpool FC blir engelsk seriemester , Charlton Athletic FC vinner FA-cupen. 10. august – Rosenborg Ballklubs hjemmebane, Lerkendal stadion innvies. Skeid blir Norgesmester (cupmester) i fotball etter å ha slått Viking 2-0 i finalen i Bergen. Dette er siste gang cupfinalen blir holdt utenfor Oslo. Mjølner blir nordnorsk mester i fotball. Norsk fotball 1947 Litteratur [ rediger | rediger kilde ] Agatha Christie – The Labours of Hercules ( Den nemeiske løve ) Anne Frank – Het Achterhuis ( Anne Franks dagbok ) Thomas Mann – Doktor Faustus Bernhard Borge – Døde menn går i land Torborg Nedreaas – Av måneskinn gror det ingenting Nobelprisvinnere [ rediger | rediger kilde ] Fysikk – Edward Victor Appleton Kjemi – Robert Robinson Medisin – Carl Cori , Gerty Cori , Bernardo Houssay Litteratur – André Gide Fred – Vennenes Samfunns Råd og Vennenes Samfunn (kvekerne) Hentet fra « https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=1947&oldid=18133512 » Kategori : 1947 Navigasjonsmeny Personlig Ikke logget inn Brukerdiskusjon Bidrag Opprett konto Logg inn Navnerom Artikkel Diskusjon Varianter Visninger Les Rediger Rediger kilde Vis historikk Mer Søk Navigasjon Forside Svaksynte Utmerkede artikler Hjelp Siste endringer Prosjekt Stilmanual Skribentportal Underprosjekter Tinget Torget Notiser Nybegynner Tilfeldig side Wikipedia Kontakt Wikipedia Doner Wikimedia Norge Eksterne søk Lager Verktøy Hva lenker hit Relaterte endringer Spesialsider Permanent lenke Sideinformasjon Wikidata-element Siter denne siden Skriv ut / eksporter Opprett en bok Last ned som PDF Utskriftsvennlig versjon På andre prosjekter Wikimedia Commons På andre språk Norsk nynorsk Dansk Svenska Føroyskt Íslenska Afrikaans Alemannisch አማርኛ Аҧсшәа العربية Aragonés Arpetan Asturianu Avañe'ẽ Авар Aymar aru Azərbaycanca বাংলা Bân-lâm-gú Basa Banyumasan Башҡортса Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ भोजपुरी Bikol Central Български Boarisch Bosanski Brezhoneg Català Чӑвашла Cebuano Čeština Cymraeg Davvisámegiella Deutsch Eesti Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Эрзянь Español Esperanto Estremeñu Euskara فارسی Fiji Hindi Français Frysk Furlan Gaeilge Gaelg Gagauz Gàidhlig Galego 贛語 客家語/Hak-kâ-ngî Хальмг 한국어 Հայերեն हिन्दी Hornjoserbsce Hrvatski Ido Ilokano বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bahasa Indonesia Interlingua Interlingue Ирон Italiano עברית Basa Jawa ಕನ್ನಡ Kapampangan Къарачай-малкъар ქართული Kaszëbsczi Қазақша Kernowek Kiswahili Коми Kreyòl ayisyen Kurdî Кыргызча Кырык мары Лезги Latina Latviešu Lëtzebuergesch Lietuvių Ligure Limburgs Lingála Livvinkarjala La .lojban. Lumbaart Magyar मैथिली Македонски മലയാളം Māori मराठी მარგალური مصرى Bahasa Melayu Baso Minangkabau Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Мокшень Монгол မြန်မာဘာသာ Nāhuatl Dorerin Naoero Nederlands Nedersaksies नेपाली नेपाल भाषा 日本語 Napulitano Нохчийн Nordfriisk Nouormand Occitan Олык марий ଓଡ଼ିଆ Oʻzbekcha/ўзбекча ਪੰਜਾਬੀ पालि پنجابی Papiamentu Tok Pisin Plattdüütsch Polski Português Qırımtatarca Reo tahiti Ripoarisch Română Runa Simi Русиньскый Русский Саха тыла Sardu Scots Seeltersk Sesotho sa Leboa Shqip Sicilianu සිංහල Simple English سنڌي Slovenčina Slovenščina Ślůnski Soomaaliga کوردی Српски / srpski Srpskohrvatski / српскохрватски Basa Sunda Suomi Tagalog தமிழ் Taqbaylit Татарча/tatarça తెలుగు Tetun ไทย Тоҷикӣ Türkçe Türkmençe Удмурт Українська اردو Vèneto Tiếng Việt Volapük Võro Walon 文言 West-Vlams Winaray ייִדיש Yorùbá 粵語 Zazaki Zeêuws Žemaitėška 中文 Rediger lenker Denne siden ble sist redigert 7. jan. 2018 kl. 18:36. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår , men ytterligere betingelser kan gjelde. Se bruksvilkårene for detaljer. Personvern Om Wikipedia Forbehold Utviklere Erklæring om informasjonskapsler Mobilvisninghttps://no.wikipedia.org/wiki/1956
  1956 – Wikipedia 1956 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1956 MCMLVI ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1930-årene · 1940-årene ◄ 1950-årene ► 1960-årene · 1970-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 ◄ 1956 ► 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · ► · ►► Begivenheter i 1956 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Arkitektur | Film | Konflikt | ... , tysk utenriksminister 9. – Imelda Staunton , britisk skuespiller 9. – Thorhild Widvey , norsk olje– og energiminister 15. – Torun Lian , norsk forfatter og regissør 21. – Geena Davis , amerikansk skuespiller 24. – Hanne Krogh , norsk sanger Februar [ rediger | rediger kilde ] 6. – Jeff King , amerikansk hundekjører 7. – Mark St. John , amerikansk musiker (d. 2007 ) 8. – Kjersti Holmen , norsk skuespiller 10. – Line Charlotte With , norsk kunstner 16. – Hallvard T. Bjørgum , norsk folkemusiker CACHE

1956 – Wikipedia 1956 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1956 MCMLVI ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1930-årene · 1940-årene ◄ 1950-årene ► 1960-årene · 1970-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 ◄ 1956 ► 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · ► · ►► Begivenheter i 1956 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Arkitektur | Film | Konflikt | Kunst Litteratur | Musikk | Vitenskap 1956 i andre kalendere Gregoriansk kalender 1956 MCMLVI Ab urbe condita 2709 Armensk kalender 1405 ԹՎ ՌՆԵ Kinesisk kalender 4652 – 4653 乙未 – 丙申 Etiopisk kalender 1948 – 1949 Jødisk kalender 5716 – 5717 Hindukalendere - Vikram Samvat 2011 – 2012 - Shaka Samvat 1878 – 1879 - Kali Yuga 5057 – 5058 Iransk kalender 1334 – 1335 Islamsk kalender 1376 – 1377 1956 ( MCMLVI ) i den gregorianske kalenderen var et skuddår som begynte på en søndag . [1] Innhold 1 Begivenheter 1.1 Utlandet 1.2 Norge 2 Fødsler 2.1 Januar 2.2 Februar 2.3 Mars 2.4 April 2.5 Mai 2.6 Juni 2.7 Juli 2.8 August 2.9 September 2.10 Oktober 2.11 November 2.12 Desember 3 Dødsfall 4 Idrett 5 Musikk 6 Nobelprismottagere 7 Litteratur 8 Referanser Begivenheter [ rediger | rediger kilde ] Utlandet [ rediger | rediger kilde ] 1. januar – Sudan blir selvstendig stat 16. januar – Den egyptiske presidenten Gamal Abdel Nasser lover å gjenerobre Palestina . 13. februar – Indonesia trer ut av unionen med Nederland 15. februar – Urho Kekkonen president i Finland 16. februar – Underhuset i det britiske parlamentet vedtar å oppheve dødsstraff. 22. februar – Elvis Presley kommer inn på hitlistene for første gang med låta «Heartbreak Hotel». 2. mars – Marokko erklærer seg selvstendig fra Frankrike . 20. mars – Tunisia blir selvstendig. 23. mars – Pakistan blir islamsk republikk 4. mai – Opprør mot kineserne i Tibet . 21. mai – Atom prøvesprengning : I Stillehavet blir Bikiniatollen nesten tilintetgjort av den første sprengningen av en hydrogenbombe foretatt over bakken. 24. mai – Melodi Grand Prix arrangeres for første gang, under navnet Eurovision Song Contest . Sveits vinner den første finalen. 26. juli – Suezkrisen : Egypt nasjonaliserer Suezkanalen 18. august – Kommunistpartiet erklæres ulovlig i Vest-Tyskland 15. september – Det amerikanske skipet SS «Pelagia» går ned 40 km SSV av Skomvær fyr . 32 mennesker omkommer. 22. oktober – Statskupp i Honduras 24. oktober – Opprør i Ungarn 29. oktober – Suezkrisen : Israelske tropper angriper Egypt . Gaza og store deler av Sinai erobres innen 8 dager. 31. oktober – Suezkrisen : Storbritannia og Frankrike bomber mål i Egypt 4. november – Sovjetiske styrker angriper Ungarn 5. november – Suezkrisen : Britiske falskjermsoldater tar brohoder i Egypt 6. november – Suezkrisen : Storbritannia invaderer sonen omkring Suezkanalen («kanalsonen»). 7. november – Suezkrisen : Våpenhvile i Egypt . 9. desember – Ungarns sovjet-innsatte regjering innfører unntakstilstand, standrett og interneringsleire. Norge [ rediger | rediger kilde ] 10. januar – Fraktefartøy «Sirabuen» fra Utsira er på reise fra Dunkerque til Malmö med poteter, da det synker etter kollisjon med brasiliansk skip «Loide-Venezuela» utenfor Den Helder . Av besetningen på 8 omkommer 7. 24. januar – Heggedal og Blakstad skolekorps stiftet. 12. februar – Fraktefartøy «Sagvaag» er på reise fra Odda til Oslo med karbid i fat, da det forsvinner på Sørlandet (trolig ved Lindesnes ) med hele besetningen på 9. 24. februar – Finn Gustavsen ekskluderes fra AUF 7. mars – Flere snøras dreper 21 personer og forårsaker store skader i Nordland og Troms 12. mars – Snurperen «Brenning» er på reise fra Bergen via Ålesund til Lofoten da den kantrer på Stadhavet etter at en brottsjø fyller styrbord dory . Av besetningen på 20 omkommer 19. 9. april – Human-Etisk Forbund blir stiftet. 2. mai – Jarlsbergosten blir introdusert. 4. september - ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) blir stiftet. 20. september – Rockeopptøyene i Oslo etter premiere på filmen « Rock Around the Clock ». 28. september – Banklinebåten «Heimdal I» er på vei fra Måløy til fiskefeltet ved Shetland da der oppstår brann i maskinrommet. Livbåten vil ikke bære hele besetningen og én mann omkommer da livbåten kantrer. 10. oktober – Trikkehallen i Trondheim brenner. Tre omkommer, 42 trikker ødelegges 12. oktober – Den første norskproduserte bilen Troll i Telemark 16. oktober – Første vaksinering av barn mot poliomyelitt i Norge 15. desember – Syketrygden utvides til å omfatte alle landets borgere Fødsler [ rediger | rediger kilde ] Januar [ rediger | rediger kilde ] 1. – Sheila McCarthy , canadisk skuespiller 3. – Mel Gibson , amerikansk skuespiller og regissør 5. – Frank Walter Steinmeier , tysk utenriksminister 9. – Imelda Staunton , britisk skuespiller 9. – Thorhild Widvey , norsk olje– og energiminister 15. – Torun Lian , norsk forfatter og regissør 21. – Geena Davis , amerikansk skuespiller 24. – Hanne Krogh , norsk sanger Februar [ rediger | rediger kilde ] 6. – Jeff King , amerikansk hundekjører 7. – Mark St. John , amerikansk musiker (d. 2007 ) 8. – Kjersti Holmen , norsk skuespiller 10. – Line Charlotte With , norsk kunstner 16. – Hallvard T. Bjørgum , norsk folkemusiker 16. – Stein Kollshaugen , norsk fotballspiller 22. – Harald Aabrekk , norsk fotballspiller og trener 25. – Michel Friedman , tysk advokat, politiker og programleder 26. – Milan Babić , kroatisk politiker og krigsforbryter (d. 2006 ) 28. – Tommy Remengesau , tidl. palauisk president Mars [ rediger | rediger kilde ] 1. – Dalia Grybauskaitė , litauisk president 2. – Ralf Isau , norsk forfatter 2. – Eduardo Rodríguez , boliviansk president 11. – Willie Banks , amerikansk friidrettsutøver 12. – Ove Aunli , norsk langrennsløper 13. – Geir-Ketil Hansen , norsk politiker 18. – Ingemar Stenmark , svensk alpinist 20. – Minken Fosheim , norsk skuespiller og forfatter 21. – Ingrid Kristiansen , norsk friidrettsutøver 23. – José Manuel Durão Barroso , portugisisk statsminister og president for europakommisjonen 24. – Steve Ballmer , amerikansk direktør 24. – Pia Ibsen , norsk forfatter 24. – Peter Waterhouse , østerriksk forfatter 25. – Anders Rogg , norsk musiker, skuespiller og regissør 25. – Olav Martin Vik , norsk ordfører 27. – Thomas Wassberg , svensk langrennsløper April [ rediger | rediger kilde ] 1. – Anton Innauer , østerriksk skihopper og trener 5. – Anthony Horowitz , britisk barnebokforfatter 11. – Truls Gjefsen , norsk forfatter 14. – Rune Belsvik , norsk forfatter 15. – Arturo Kinch , costaricansk langrennsløper 15. – Jim Marthinsen , norsk ishockeyspiller 18. – Olemic Thommessen , norsk politiker 19. – Trond Bredesen , norsk illustratør 22. – Jukka-Pekka Saraste , finsk dirigent 25. – Bente Ringnes , norsk illustratør 29. – Morgan Lindstrøm , norsk musiker 29. – Ketil Stokkan , norsk sanger 30. – Lars von Trier , dansk regissør Mai [ rediger | rediger kilde ] 4. – David Guterson , amerikansk forfatter 7. – Jan Peter Balkenende , nederlandsk statsminister 13. – Vjekoslav Bevanda , bosnisk statsminister 19. – Hellmut Krug , tysk fotballdommer 20. – Ingvar Ambjørnsen , norsk forfatter 20. – Pål Jacobsen , norsk fotballspiller 21. – Gunnar Gundersen , norsk politiker 22. – Viggo Jønsberg , norsk skuespiller 22. – Natasja Sjnajder , sovjetisk musiker (d. 2008 ) 23. – Antoinette Batumubwira , burundisk politiker 23. – Ursula Plassnik , østerriksk utenriksminister 27. – Rubina Rana , norsk politiker (d. 2003 ) 27. – Giuseppe Tornatore , italiensk regissør 28. – Michael Musyoki , kenyansk friidrettsutøver Juni [ rediger | rediger kilde ] 3. – George Burley , skotsk fotballspiller og trener 4. – Reeves Gabrels , amerikansk gitarist 4. – Bernd Posselt , tysk politiker 5. – Kenny G , amerikansk musiker 6. – Björn Borg , svensk tennisspiller 9. – Berit Aunli , norsk skiløper 10. – Rolandas Paksas , litauisk president 11. – Joe Montana , amerikansk NFL–spiller 11. – Ray Nagin , amerikansk borgermester 14. – Fred Funk , amerikansk golfspiller 15. – Linda Haglund , svensk friidrettsutøver (d. 2015 ) 16. – Martin Jol , nederlandsk fotballspiller og trener 19. – Nils Johnson , norsk skuespiller 23. – Randy Jackson , amerikansk musiker og plateprodusent 28. – Per Bergerud , norsk skihopper 28. – Inger Giskeødegård , norsk billedkunstner 29. – Bakir Izetbegović , bosnisk president Juli [ rediger | rediger kilde ] 4. – Rita H. Roaldsen , norsk politiker 5. – Morten Vinje , norsk fotballspiller 6. – Dag Olav Hessen , norsk biolog 7. – Mulla Krekar , irakisk kurder 9. – Anne Bøe , norsk lyriker 9. – Tom Hanks , amerikansk skuespiller 13. – Michael Spinks , amerikansk bokser 15. – Joe Satriani , amerikansk gitarist 16. – Rupert Jee , amerikansk forretningsmann 19. – Marit Sandvik , norsk jazzmusiker 21. – Asif Ali Zardari , pakistansk president 22. – Stein Erik Hagen , norsk forretningsmann 27. – Maria João , portugisisk jazzsanger 28. – Guadalupe Larriva , ecuadoriansk statsminister (d. 2007 ) 30. – Georg Gänswein , tysk katolsk prest August [ rediger | rediger kilde ] 8. – Michael Momyr , norsk politiker 9. – Ole Rikard Høisæther , norsk redaktør og forfatter 15. – Inge Ryan , norsk politiker (SV) 15. – Lisbet Hiide , norsk forfatter 18. – Ivar Kristiansen , norsk politiker 20. – Joan Allen , amerikansk skuespiller 23. – Valgerd Svarstad Haugland , norsk politiker 26. – Tor Karseth , norsk visesanger og forfatter 26. – Cindy Haug , norsk forfatter 31. – Jan Eirik Finseth , norsk generalinspektør for sjøforsvaret 31. – Masashi Tashiro , japansk fjernsynskomiker September [ rediger | rediger kilde ] 5. – Eva Lian , norsk politiker 12. – Dag Otto Lauritzen , norsk syklist 16. – Mickey Rourke , amerikansk skuespiller 17. – Bjørn Rune Gjelsten , norsk forretningsmann 23. – Johannes H. Berg jr. , norsk science fiction–entusiast (d. 2004 ) 23. – Paolo Rossi , italiensk fotballspiller 26. – Linda Hamilton , amerikansk skuespiller 29. – Sebastian Coe , britisk friidrettsutøver 30. – Sven-Roald Nystø , norsk–samisk politiker Oktober [ rediger | rediger kilde ] 1. – Andrus Ansip , estlandsk statsminister 1. – Terje Krokstad , norsk skiskytter 2. – Jan-Henrik Fredriksen , norsk politiker 4. – Helge Førde , norsk jazzmusiker 4. – Jarle Førde , norsk jazzmusiker 10. – Taur Matan Ruak , østtimorsk president 11. – Nicanor Duarte Frutos , paraguayansk president 18. – Martina Navrátilová , tsjekkisk–amerikansk tennisspiller 20. – Danny Boyle , britisk regissør 21. – Carrie Fisher , amerikansk skuespiller (d. 2016 ) 22. – Olav Gunnar Ballo , norsk politiker 23. – Katrin Sass , tysk skuespiller 28. – Mahmoud Ahmadinejad , iransk president November [ rediger | rediger kilde ] 8. – Mari Boine , norsk-samisk sanger 8. – Richard Curtis , britisk regissør 12. – Eileen Collins , amerikansk astronaut 26. – Dale Jarrett , amerikansk racerfører 29. – Pavel Pegov , sovjetisk skøyteløper Desember [ rediger | rediger kilde ] 3. – Morten Søgård , norsk curlingspiller 6. – Randy Rhoads , amerikansk gitarist 7. – Larry Bird , amerikansk basketballspiller 8. – Andrius Kubilius , litauisk statsminister 9. Kari Bremnes , norsk sanger og låtskriver Jean-Pierre Thiollet , fransk forfatter 10. – Rod Blagojevich , amerikansk guvernør 10. – Øystein Hauge , norsk forfatter 12. – Geir Holmsen , norsk jazzmusiker 14. – Hanni Wenzel , liechtensteinsk alpinist 19. – Jens Fink-Jensen , dansk forfatter og komponist 20. – Mohamed Ould Abdel Aziz , mauritansk president 21. – Bjarne Berntsen , norsk fotballspiller og trener 23. – Dave Murray , britisk gitarist 25. – Isak Arne Refvik , norsk fotballspiller 31. – Pius Ncube , zimbabwisk katolsk erkebiskop 31. – Ahmed Salah , djiboutisk friidrettsutøver 31. – Paramanga Ernest Yonli , burkinsk statsminister og ambassadør Dødsfall [ rediger | rediger kilde ] Herman Scheel , norsk høyesterettsjustitiarius og justisminister (f. 1859 ) Helmer Hanssen , norsk polfarer (f. 1870 ) 29. februar – Elpidio R. Quirino , filippinsk president (f. 1890 ) 26. juni – Clifford Brown , amerikansk jazzmusiker (f. 1930 ) 14. august – Bertolt Brecht , tysk forfatter og dramatiker (f. 1898 ) 6. september – Michael Ventris , britisk filolog (f. 1922 ) Idrett [ rediger | rediger kilde ] De 7. olympiske vinterleker i Cortina d'Ampezzo , Italia Hallgeir Brenden tar gull i 15 km langrenn Sverre Stenersen tar gull i kombinert Knut Johannesen tar sølv på 10000 meter skøyter Alv Gjestvang tar bronse på 500 meter skøyter De 16. olympiske sommerleker i Melbourne , Australia Egil Danielsen tar OL-gull i spyd Audun Boysen tar bronse på 800 meter Ernst Larsen tar bronse på 3000 meter hinder Skeid blir Norgesmester (cupmester) i fotball etter å ha slått Larvik Turn 2-1 i finalen. Larvik Turn blir seriemester etter å ha slått Fredrikstad 3-2 i seriefinalen. Tromsø IL blir nordnorsk mester i fotball. Musikk [ rediger | rediger kilde ] 15. mars – Urpremiere på musikalen My Fair Lady 24. mai – Eurovision Song Contest arrangeres for første gang. Sveits vinner den første finalen. Nobelprismottagere [ rediger | rediger kilde ] Fysikk – William B. Shockley , John Bardeen , Walter H. Brattain Kjemi – Cyril Hinshelwood , Nikolaj Semjonov Medisin – André F. Cournand , Werner Forßmann , Dickinson W. Richards Litteratur – Juan Ramón Jiménez Fred – Ingen pris ble utdelt Litteratur [ rediger | rediger kilde ] Isaac Asimov – The Naked Sun Johan Borgen – De mørke kilder Agatha Christie – Dead Man's Folly ( Leken blir alvor ) Agnar Mykle – Sangen om den røde rubin Referanser [ rediger | rediger kilde ] ^ Kalender 1956 med svenske helligdager (besøkt 15. oktober 2016) Hentet fra « https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=1956&oldid=17799018 » Kategori : 1956 Navigasjonsmeny Personlig Ikke logget inn Brukerdiskusjon Bidrag Opprett konto Logg inn Navnerom Artikkel Diskusjon Varianter Visninger Les Rediger Rediger kilde Vis historikk Mer Søk Navigasjon Forside Svaksynte Utmerkede artikler Hjelp Siste endringer Prosjekt Stilmanual Skribentportal Underprosjekter Tinget Torget Notiser Nybegynner Tilfeldig side Wikipedia Kontakt Wikipedia Doner Wikimedia Norge Eksterne søk Lager Verktøy Lenker hit Relaterte endringer Spesialsider Permanent lenke Sideinformasjon Wikidata-element Siter denne siden Skriv ut / eksporter Opprett en bok Last ned som PDF Utskriftsvennlig versjon På andre prosjekter Wikimedia Commons På andre språk Norsk nynorsk Dansk Svenska Føroyskt Íslenska Afrikaans Alemannisch አማርኛ Аҧсшәа العربية Aragonés Arpetan Asturianu Avañe'ẽ Авар Aymar aru Azərbaycanca বাংলা Bahasa Banjar Bân-lâm-gú Basa Banyumasan Башҡортса Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ भोजपुरी Bikol Central Български Boarisch Bosanski Brezhoneg Català Чӑвашла Cebuano Čeština Cymraeg Davvisámegiella Deutsch Eesti Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Эрзянь Español Esperanto Euskara فارسی Fiji Hindi Français Frysk Furlan Gaeilge Gaelg Gagauz Gàidhlig Galego 贛語 客家語/Hak-kâ-ngî Хальмг 한국어 Հայերեն हिन्दी Hornjoserbsce Hrvatski Ido Ilokano বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bahasa Indonesia Interlingua Interlingue Ирон Italiano עברית Basa Jawa ಕನ್ನಡ Kapampangan Къарачай-малкъар ქართული Kaszëbsczi Қазақша Kernowek Kiswahili Коми Kreyòl ayisyen Kurdî Кыргызча Кырык мары Лезги Latina Latviešu Lëtzebuergesch Lietuvių Ligure Limburgs Lingála Livvinkarjala La .lojban. Lumbaart Magyar मैथिली Македонски മലയാളം Māori मराठी მარგალური مصرى Bahasa Melayu Baso Minangkabau Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Монгол မြန်မာဘာသာ Nāhuatl Dorerin Naoero Nederlands Nedersaksies नेपाली नेपाल भाषा 日本語 Napulitano Нохчийн Nordfriisk Nouormand Novial Occitan Олык марий ଓଡ଼ିଆ Oʻzbekcha/ўзбекча ਪੰਜਾਬੀ पालि پنجابی Papiamentu Tok Pisin Plattdüütsch Polski Português Qırımtatarca Reo tahiti Ripoarisch Română Runa Simi Русиньскый Русский Саха тыла Sardu Scots Seeltersk Sesotho sa Leboa Shqip Sicilianu සිංහල Simple English سنڌي Slovenčina Slovenščina Ślůnski Soomaaliga کوردی Српски / srpski Srpskohrvatski / српскохрватски Basa Sunda Suomi Tagalog தமிழ் Taqbaylit Татарча/tatarça తెలుగు Tetun ไทย Тоҷикӣ Türkçe Türkmençe Удмурт Українська اردو Vèneto Vepsän kel’ Tiếng Việt Volapük Võro Walon 文言 West-Vlams Winaray ייִדיש Yorùbá 粵語 Zazaki Zeêuws Žemaitėška 中文 Rediger lenker Denne siden ble sist redigert 9. sep. 2017 kl. 18:21. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår , men ytterligere betingelser kan gjelde. Se bruksvilkårene for detaljer. Personvern Om Wikipedia Forbehold Utviklere Erklæring om informasjonskapsler Mobilvisninghttps://no.wikipedia.org/wiki/1973
  1973 – Wikipedia 1973 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1973 MCMLXXIII ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1950-årene · 1960-årene ◄ 1970-årene ► 1980-årene · 1990-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 ◄ 1973 ► 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · ► · ►► Begivenheter i 1973 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Arkitektur | Film | Filosofi ... 1.4 Fjerde kvartal 1.5 Norsk historie 2 Fødsler 2.1 Januar 2.2 Februar 2.3 Mars 2.4 April 2.5 Mai 2.6 ... -organisasjonen «Nasjonal Ungdomsfylking» (senere Norsk Front ) stiftes Første kvartal [ rediger | rediger kilde ... bombeattentat Norsk historie [ rediger | rediger kilde ] 18. februar – Arbeidernes Kommunistparti ... kilde ] 2. – Lucy Davis , britisk skuespiller 8. – Jan Frode Nornes , norsk fotballspiller 8. – Henning Solberg , norsk rallyfører 13. – Helga Pedersen , norsk politiker 14. – Giancarlo Fisichella CACHE

1973 – Wikipedia 1973 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1973 MCMLXXIII ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1950-årene · 1960-årene ◄ 1970-årene ► 1980-årene · 1990-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 ◄ 1973 ► 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · ► · ►► Begivenheter i 1973 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Arkitektur | Film | Filosofi | Konflikt | Kunst Litteratur | Vitenskap Ledere Statsledere 1973 i andre kalendere Gregoriansk kalender 1973 MCMLXXIII Ab urbe condita 2726 Armensk kalender 1422 ԹՎ ՌՆԻԲ Kinesisk kalender 4669 – 4670 壬子 – 癸丑 Etiopisk kalender 1965 – 1966 Jødisk kalender 5733 – 5734 Hindukalendere - Vikram Samvat 2028 – 2029 - Shaka Samvat 1895 – 1896 - Kali Yuga 5074 – 5075 Iransk kalender 1351 – 1352 Islamsk kalender 1393 – 1394 1973 ( MCMLXXIII ) i den gregorianske kalenderen var et år uten skuddag som begynte på en mandag . Innhold 1 Begivenheter 1.1 Første kvartal 1.2 Andre kvartal 1.3 Tredje kvartal 1.4 Fjerde kvartal 1.5 Norsk historie 2 Fødsler 2.1 Januar 2.2 Februar 2.3 Mars 2.4 April 2.5 Mai 2.6 Juni 2.7 Juli 2.8 August 2.9 September 2.10 Oktober 2.11 November 2.12 Desember 3 Dødsfall 4 Sport 5 Musikk 5.1 Utgivelser 6 Litteratur 7 Nobelprismottagere Begivenheter [ rediger | rediger kilde ] Internett : Første internasjonale forbindelse til ARPANET: NORSAR, i Norge og London Nazi-organisasjonen «Nasjonal Ungdomsfylking» (senere Norsk Front ) stiftes Første kvartal [ rediger | rediger kilde ] Rettssaken i Watergate-skandalen begynner 8. januar 1. januar – Danmark , Storbritannia og Irland blir medlemmer av EF , som dermed får ni medlemsland. 5. januar – Nederland anerkjenner Øst-Tyskland . 8. januar – Watergate-skandalen : Rettssaken mot sju men som er tiltalt for å plassert avlyttingsutstyr i hovedkvarteret til Det demokratiske partiet begynner. 15. januar – Vietnamkrigen : Fredsforhandlingene fører frem, og den amerikanske presidenten Richard Nixon annonserer at de offensive aksjonene i Nord-Vietnam skal avsluttes. 23. januar – Vulkanutbrudd på Vestmannaeyjar , Island . 21. februar – Et israelsk kampfly skyter ned et libysk passasjerfly over Sinaiørkenen . 108 mennesker omkommer. 28. februar 200 indianere okkuperer Wounded Knee i Sør-Dakota , USA i protest mot undertrykking av den indianske minoriteten 13. mars - Ageo-opptøyene i Japan 21. mars – Lønnsforhandlingene i Danmark bryter sammen, 750 000 arbeidere går ut i streik eller rammes av lockout 29. mars – Vietnamkrigen : De siste amerikanske soldatene forlater Vietnam . Andre kvartal [ rediger | rediger kilde ] World Trade Center blir åpnet 4. april 3. april – Verdens første mobiltelefonsamtale blir foretatt i New York . 4. april – World Trade Center blir åpnet i New York . 5. april – Pierre Messmer blir statsminister i Frankrike . 6. april – Romsonden Pioneer 11 blir skutt opp. 10. april – Israel angriper mål i Beirut , Libanon 30. april – Watergate-skandalen : USAs president Richard Nixon erklærer at han påtar seg ansvar, men ikke skyld 6. mai – Fredsavtale inngås mellom indianerne i Wounded Knee og myndighetene 14. mai – Den amerikanske romstasjonen Skylab skytes opp. 19. mai – Torskekrigen : Den britiske marinen får ordre om å beskytte britiske fiskefartøy som fisker innenfor den islandske 50-milsgrensen 20. mai – Torskekrigen : Island utestenger britiske militærfly fra Keflavik flyplass 1. juni – Militærjuntaen i Hellas avskaffer kongedømmet og innfører republikk 3. juni – Det sovjetiske overlydsflyet flyet Tupolev 144 krasjer på et flystevne i Paris, og tar livet av 15 mennesker 22. juni – Haag-domstolen gir Australia og New Zealand medhold i krav om å forby franske atomprøvesprengninger i Stillehavet . Frankrike nekter å anerkjenne vedtaket Tredje kvartal [ rediger | rediger kilde ] 1. juli – Norges frihandelsavtale med EF trer i kraft. 10. juli – Bahamas blir uavhengig fra Storbritannia 11. juli – Det oppnås enighet om fiskeriavtale Norge - Island 17. juli – statskupp i Afghanistan da Mohammed Daoud Khan tar makten fra kong Zahir Shah . 21. juli – Nye franske atomprøvesprengninger i Stillehavet . Lillehammer-saken : På Lillehammer myrdes den marokkanske kelneren Ahmed Bouchikhi av agenter fra israelske Mossad 17. august – Flom i Pakistan 23. – 28. august – Norrmalmstorgranet : En bankraner forskanset seg og tok gisler i en bank på Norrmalmstorg i Stockholm. Dette gav navn til Stockholmsyndromet . 2. september – J.R.R Tolkien dør 11. september – Militærkupp i Chile . Med støtte fra CIA styrter general Augusto Pinochets styrker president Salvador Allende og innfører et brutalt militærdiktatur 15. september – Karl XVI Gustaf av Sverige blir konge i Sverige Fjerde kvartal [ rediger | rediger kilde ] 2. oktober – Storbritannia trekker marinen ut av den islandske fiskerisonen etter trusler om diplomatisk brudd mellom de to statene 6. oktober – Yom Kippur-krigen : Egypt og Syria går til angrep på Israel . 20. oktober - Sydney Opera House offisielt åpnet av Elizabeth II . 24. oktober – Yom Kippur-krigen : Våpenhvile Israel - Egypt etter at israelske styrker har slått seg fram til Suez 4. november – Oljekrisen : OPEC -landene vedtar oljeboikott og prisøkning som straffereaksjon overfor land som støttet Israel i Yom Kippur-krigen 5. november – Det største stemmeskred i landets historie finner sted ved Folketingsvalget i Danmark . De etablerte partiene mister et stort antall mandater, og hele fem nye partier får inn representanter. Valgets store vinnere er Fremskridspartiet som går fra 0 til 28 mandater. Centrum-Demokraterne går fra 0 til 14 mandater. 9. desember – Sunningdaleavtalen ble undertegnet i et forsøk på å få ende på konflikten i Nord-Irland . 17. desember – I Roma kaprer palestinske terrorister et vesttysk passasjerfly etter å ha drept 32 mennesker. Flyet blir ført til Athen , der to fengslede palestinere blir frigitt etter at ytterligere tre gisler er drept 20. desember – I Madrid , Spania drepes statsminister Luis Carrero Blanco i et bombeattentat Norsk historie [ rediger | rediger kilde ] 18. februar – Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) , AKP(m-l) blir erklært stiftet. Ringnotsnurper «Håkon Hatløy» fra Vedavågen er på vei til Jøvik i Ullsfjord med full loddelast , da den synker i Magerøysundet i Finnmark etter karbideksplosjon ombord. Seks omkommer, mens fire reddes av ringnotsnurper «Ringo». 22. mars – Det norske lasteskipet «Anita» er på reise Newport News -Europa med kull i storm da det forsvinner i Atlanterhavet nordøst for Cape Henry i Virginia . Hele besetningen på 32 omkommer. Det norske lasteskipet «Norse Variant» er på reise Norfolk - Bremen med kull i storm da det forliser i Atlanterhavet nordøst for Cape May i New Jersey . 29 personer omkommer, men en overlever etter tre døgn på en flåte. 6. april – Sjoavassdraget blir vernet 8. april – « Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep » (senere Fremskrittspartiet ) stiftes. 15. mai – Ulv og bjørn totalfredes i Norge. 1. juni – Lieråsen jernbanetunnel , 10,7 km og på dette tidspunktet Nord-Europas lengste, åpnes. 30. juni – Evenes flyplass åpnes. 1. juli – Norges frihandelsavtale med EF trer i kraft. 11. juli – Det oppnås enighet om fiskeriavtale Norge - Island . 10. september – Stortingsvalget gir sosialistisk flertall. 16. oktober – En arbeiderparti-regjering under Trygve Bratteli overtar etter den borgerlige samlingsregjeringen. 15. november – Kronen skrives opp fem prosent på grunn av kraftig prisstigning. 20. november – Oljekrisen : Det innføres prisstopp på elektrisk kraft. 22. november – Oljekrisen: Regjeringen vedtar helgestengning av alle bensinstasjoner. Leveranser av parafin og fyringsolje skal reduseres med en fjerdedel i fyringssesongen 1973-1974. 5. desember – Oljekrisen: Det innføres kjøreforbud for motorkjøretøyer i helgene. 12. desember – Linebåten «Vaarland» forsvinner under fiske utenfor Vardø . Fem omkommer. 25. desember – Tråleren «Ian Fleming» renner på land på Havøygavlen i Finnmark . Tre omkommer. Fødsler [ rediger | rediger kilde ] Januar [ rediger | rediger kilde ] 2. – Lucy Davis , britisk skuespiller 8. – Jan Frode Nornes , norsk fotballspiller 8. – Henning Solberg , norsk rallyfører 13. – Helga Pedersen , norsk politiker 14. – Giancarlo Fisichella , italiensk formel 1-fører 20. – Mathilde av Belgia , dronning 20. – Markus Mustonen , svensk musiker 23. – Eivind Gulliksen , norsk illustratør 26. – Brendan Rodgers , nordirsk fotballspiller og manager 29. – Lena Jensen , norsk politiker Februar [ rediger | rediger kilde ] 6. – Cecilie Lundgreen , norsk golfspiller 10. – Gunn-Rita Dahle Flesjå , norsk terrengsyklist 11. – Varg Vikernes , norsk musiker 11. – Mathias Fredriksson , svensk langrennsløper 12. – Celina Midelfart , norsk forretningskvinne 12. – Gianni Romme , nederlandsk skøyteløper 15. – Kateřina Neumannová , tsjekkisk langrennsløper 22. – Claus Lundekvam , norsk fotballspiller 26. – Ole Gunnar Solskjær , norsk fotballspiller Mars [ rediger | rediger kilde ] 1. – Anna Carin Olofsson-Zidek , svensk skiskytter 5. – Eva Kristin Hansen , norsk politiker 14. – Rick Casillo , amerikansk hundekjører 19. – Sergej Makarov , russisk spydkaster 23. – Jerzy Dudek , polsk fotballspiller 24. – Peter Sørensen , dansk fotballspiller 25. – Michaela Dorfmeister , østerriksk alpinist 26. – Bård André Hoksrud , norsk politiker 26. – Larry Page , amerikansk forretningsmann 27. – Kim Hiorthøy , norsk billedkunstner, illustratør og musiker April [ rediger | rediger kilde ] 5. – Pharrell Williams , amerikansk produsent og låtskriver 7. – Carole Montillet , fransk alpinist 7. – Paul Oyuga , kenyansk fotballspiller 10. – Roberto Carlos , brasiliansk fotballspiller 14. – Adrien Brody , amerikansk skuespiller 14. – Roberto Ayala , argentinsk fotballspiller 18. – Haile Gebrselassie , etiopisk friidrettsutøver 18. – Kristin Kirkemo , norsk, dømt i Orderud-saken 18. – Trude Marstein , norsk forfatter 22. – Espen Eckbo , norsk komiker og skuespiller Mai [ rediger | rediger kilde ] 1. – Chris Couch , amerikansk golfspiller 2. – Florian Henckel von Donnersmarck , tysk regissør 4. – Katrin Apel , tysk skiskytter 7. – Paolo Savoldelli , italiensk syklist 8. – Arakawa Hiromu , japansk tegneserieskaper 9. – Tegla Loroupe , kenyansk friidrettsutøver 11. – Sabine Völker , tysk skøyteløper 17. – Josh Homme , amerikansk musiker 21. – Stewart Cink , amerikansk golfspiller 22. – Kjetil Ruthford Pedersen , norsk fotballspiller 24. – Steffen Kjærgaard , norsk syklist 24. – Peter Heine Nielsen , dansk sjakkspiller 24. – Vladimír Šmicer , tsjekkisk fotballspiller 24. – Ruslana Lyzhychko , ukrainsk sanger 28. – Aslak Sira Myhre , norsk politiker Juni [ rediger | rediger kilde ] 1. – Heidi Klum , tysk modell og skuespiller 12. – Daron Rahlves , amerikansk alpinist 12. – Thomas Pereira , norsk fotballspiller 15. – Tore André Flo , fotballspiller 17. – Jan Fredrik Karlsen , norsk dommer i Idol 17. – Paulina Rubio , meksikansk sangerinne og skuespillerinne 22. – Carson Daly , amerikansk programleder 29. – George Hincapie , amerikansk syklist 30. – Ulf Isak Leirstein , norsk politiker Juli [ rediger | rediger kilde ] 3. – Aasmund Bjørkan , norsk fotballspiller 4. – Michael Johnson , engelsk–jamaicansk fotballspiller 12. – Christian Vieri , italiensk fotballspiller 15. – John Dolmayan , amerikansk musiker 20. – Kronprins Haakon 20. – Peter Forsberg , svensk ishockeyspiller 22. – Rufus Wainwright , kanadisk–amerikansk musiker og låtskriver 23. – Monica Lewinsky , amerikansk kvinne 23. – Gunn Margit Andreassen , norsk skiskytter 24. – Lee Westwood , britisk golfspiller 26. – Kate Beckinsale , britisk skuespiller August [ rediger | rediger kilde ] 6. – Stuart O'Grady , australsk syklist 9. – Brett Wetterich , amerikansk golfspiller 10. – Andy Hicks , britisk snookerspiller 11. – Tommy Svindal Larsen , norsk fotballspiller 11. – Harald Rønneberg , norsk programleder 19. – Kronprinsesse Mette-Marit 27. – Dietmar Hamann , tysk fotballspiller 31. – Elin Ek , svensk langrennsløper September [ rediger | rediger kilde ] 2. – Mark A. Shield , australsk fotballdommer 3. – Eli Sol Vallersnes , norsk forfatter 4. – Rune Buer Johansen , norsk fotballspiller 5. – Heidi Tjugum , tidligere norsk håndballspiller 9. – Frode Andresen , norsk skiskytter 11. – Tanja Hansen , norsk pornoskuespiller 12. - Paul Walker , amerikansk skuespiller og modell (d. 2013 ) 13. – Christine Arron , fransk friidrettsutøver 13. – Fabio Cannavaro , italiensk fotballspiller 15. – Daniel Westling , svensk forretningsmann 16. – Alexander Vinokourov , kasakhstansk syklist 17. – Petter Rudi , norsk fotballspiller 21. – Lars Lauvik , norsk tegneserieskaper 26. – Maria Bonnevie , norsk–svensk skuespiller 26. – Chris Small , britisk snookerspiller 27. – Kristoffer Zetterstrand , svensk billedkunstner 29. – Eddy Mazzoleni , italiensk syklist 29. – Vibeke Stensrud , norsk golfspiller Oktober [ rediger | rediger kilde ] 3. – Eirik Hegdal , norsk musiker 6. – Wilson Boit Kipketer , kenyansk friidrettsutøver 7. – Sami Hyypiä , finsk fotballspiller 10. – Karl Johan Rasmussen , norsk friidrettsutøver 14. – Steven Bradbury , australsk skøyteløper 15. – Maria Hjorth , svensk golfspiller 15. – Alex Nyarko , ghanesisk fotballspiller 16. – Thomas Myhre , norsk fotballspiller 18. – Josef Miso , slovakisk fotballspiller 24. – Levi Leipheimer , amerikansk syklist 25. – Magnus Kihlberg , svensk fotballspiller 28. – Lars M. Aurtande , norsk illustratør 28. – Tor Edvin Strøm , norsk illustratør 29. – Torjus Hansén , norsk fotballspiller 30. – Edge , amerikansk fribryter November [ rediger | rediger kilde ] 3. – Terje Hilanmo , norsk musiker 3. – Ippolito Sanfratello , italiensk skøyteløper 8. – Iñigo Idiakez , spansk fotballspiller 15. – Javier Zanetti , argentinsk fotballspiller 12. – Egil Gjelland , norsk skiskytter 12. – Gerard Greene , britisk snookerspiller 13. – Paulo dos Santos , kappverdisk fotballspiller 15. – Sverre Molandsveen , norsk politiker 17. – Bernd Schneider , tysk fotballspiller 18. – Vidar Furholt , norsk visesanger 18. – Lasse Olsen , norsk fotballspiller 19. – Stian Heimlund Skjæveland , norsk billedskaper 20. – Matias Faldbakken , norsk forfatter og billedkunstner 20. – Vegard Olsen , norsk programleder 22. – Souleymanou Hamidou , kamerunsk fotballspiller 29. – Ryan Giggs , walisisk fotballspiller 30. – Kai Røberg , norsk fotballspiller Desember [ rediger | rediger kilde ] 2. – Monica Seles , jugoslavisk tennisspiller 2. – Jan Ullrich , tysk syklist 4. – Tyra Banks , amerikansk modell 7. – Karen Jo Fields , norsk–amerikansk musiker 9. – Vénuste Niyongabo , burundisk friidrettsutøver 15. – Pål Gitmark Eriksen , norsk forfatter 17. – Paula Radcliffe , britisk friidrettsutøver 18. – Tommy Berntsen , norsk fotballspiller 18. – Larisa Kurkina , russisk langrennsløper 19. – Eric Wainaina , kenyansk friidrettsutøver 21. – Hideharu Miyahira , japansk skihopper 21. – Tomasz Sikora , polsk skiskytter 23. – Daniel Chopra , svensk golfspiller 27. – Sophie Gustafson , svensk golfspiller 28. – Ids Postma , nederlandsk skøyteløper 28. – Herborg Kråkevik , norsk sanger og skuespiller 29. – Maja Ratkje , norsk komponist og musiker 30. – Jason Behr , amerikansk skuespiller Dødsfall [ rediger | rediger kilde ] 20. januar – Amílcar Cabral , kappverdisk–bissauguineansk geriljaleder (f. 1924 ) 22. januar – Lyndon B. Johnson , amerikansk president (f. 1908 ) 31. januar – Ragnar Frisch , norsk økonom (f. 1895 ) 14. mars – Howard Aiken , amerikansk pioner innenfor informatikk (f. 1900 ) 8. april – Pablo Picasso , spansk kunstner (f. 1881 ) 1. mai – Asger Jorn , dansk kunstner (f. 1914 ) 11. juni – Claes Gill , norsk lyriker (f. 1910 ) 20. juni – Robert Smithson , amerikansk kunstner (f. 1938 ) 2. juli – Betty Grable , amerikansk skuespiller, sanger og danser (f. 1916 ) 6. juli – Otto Klemperer , tysk dirigent (f. 1885 ) 20. juli – Bruce Lee , kinesisk-amerikansk kampsportutøver og skuespiller (f. 1940 ) 21. juli – Ahmed Bouchikhi , marokkansk drapsoffer (f. 1943 ) 8. august – Gösta Frändfors , svensk bryter (f. 1915 ) 18. august – François Bonlieu , fransk alpinist (f. 1937 ) 2. september – John Ronald Reuel Tolkien , britisk forfatter (f. 1892 ) 11. september – Salvador Allende , chilensk president (f. 1908 ) 15. september – Gustav VI Adolf , svensk konge (f. 1882 ) 23. september – Pablo Neruda , chilensk poet (f. 1904 ) 2. oktober – Paavo Nurmi , finsk idrettsutøver (f. 1897 ) 18. oktober – Bernt Balchen , norsk-amerikansk flypioner og oppdager (f. 1899 ) 25. oktober – Abebe Bikila , etiopisk friidrettsutøver (f. 1932 ) 28. oktober – Mikkjel Fønhus , norsk forfatter (f. 1894 ) 28. oktober – Lars Nordrum , norsk skuespiller (f. 1921 ) 16. november – Alan Wilson Watts , britisk filosof (f. 1915 ) 1. desember – Conrad Vogt-Svendsen , norsk prest (d. 1914 ) 20. desember – Bobby Darin , amerikansk sanger (f. 1936 ) Sport [ rediger | rediger kilde ] Gustavo Thöni , Italia, vinner verdenscupen i alpint. Liverpool FC blir engelsk seriemester og vinner UEFA-cupen Strømsgodset blir Norgesmester (cupmester) i fotball etter å ha slått Rosenborg 1-0 i finalen. Viking blir seriemester i fotball. Curling-VM for herrer arrangeres i Regina i Canada , Sverige vinner foran Canada. Musikk [ rediger | rediger kilde ] Norges musikkhøgskole opprettes. AC/DC , det australske rockebandet blir grunnlagt. Twisted Sister , Amerikansk Glam Rocke band blir grunnlagt. Led Zeppelin spiller konserter på Madison Square Garden på sin turné i Nord-Amerika. Utgivelser [ rediger | rediger kilde ] 5. januar – Bruce Springsteen og The E Street Band gir ut sitt første album – Greetings from Asbury Park, N.J. Alice Cooper – Billion Dollar Babies og Muscle of love siste album som band. 24. mars – Pink Floyd gir ut albumet The Dark Side of the Moon Leonard Cohen gir ut albumet Live Songs Genesis gir ut Selling England by the Pound og konsertalbumet Genesis Live Mike Oldfield debuterer med albumet Tubular Bells Camel debuterer med albumet Camel Elton John gir ut albumet Goodbye Yellow Brick Road Wings gir ut albumet Band on the Run Ike & Tina Turner gir ut albumet Nutbush City Limits Saft gir ut Stev, sull, rock og rull Uriah Heep gir ut albumet Sweet Freedom Queen gir ut albumet Queen I Litteratur [ rediger | rediger kilde ] Nordisk råds litteraturpris tildeles Veijo Meri for. Sergeantens pojke Første nummer av det feministiske magasinet Sirene utgis. Agatha Christie – Akhnaton Agatha Christie – Postern of Fate ( Gamle synder ruster ikke ) Wole Soyinka – Season of Anomy Jens Bjørneboe – Stillheten Nobelprismottagere [ rediger | rediger kilde ] Fysikk – Leo Esaki , Ivar Giæver , Brian D Josephson Kjemi – Ernst Otto Fischer , Geoffrey Wilkinson Medisin – Karl von Frisch , Konrad Lorenz , Nikolaas Tinbergen Litteratur – Patrick White Fred – Henry Kissinger og Le Duc Tho Økonomi – Wassily Leontief Århundrer : 18. århundre – 19. århundre – 20. århundre – 21. århundre Tiår : 1920-årene – 1930-årene – 1940-årene – 1950-årene – 1970-årene – 1980-årene – 1990-årene – 2000-årene – 2010-årene År : 1968 – 1969 – 1970 – 1971 – 1972 – 1973 – 1974 – 1975 – 1976 – 1977 – 1978 Hentet fra « https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=1973&oldid=17725309 » Kategori : 1973 Navigasjonsmeny Personlig Ikke logget inn Brukerdiskusjon Bidrag Opprett konto Logg inn Navnerom Artikkel Diskusjon Varianter Visninger Les Rediger Rediger kilde Vis historikk Mer Søk Navigasjon Forside Svaksynte Utmerkede artikler Hjelp Siste endringer Prosjekt Stilmanual Skribentportal Underprosjekter Tinget Torget Notiser Nybegynner Tilfeldig side Wikipedia Kontakt Wikipedia Doner Wikimedia Norge Eksterne søk Lager Verktøy Lenker hit Relaterte endringer Spesialsider Permanent lenke Sideinformasjon Wikidata-element Siter denne siden Skriv ut / eksporter Opprett en bok Last ned som PDF Utskriftsvennlig versjon På andre prosjekter Wikimedia Commons På andre språk Norsk nynorsk Dansk Svenska Føroyskt Íslenska Afrikaans Alemannisch አማርኛ Аҧсшәа العربية Aragonés Arpetan Asturianu Avañe'ẽ Авар Aymar aru Azərbaycanca বাংলা Bahasa Banjar Bân-lâm-gú Basa Banyumasan Башҡортса Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ भोजपुरी Bikol Central Български Boarisch Bosanski Brezhoneg Català Чӑвашла Cebuano Čeština Cymraeg Davvisámegiella Deutsch ཇོང་ཁ Eesti Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Эрзянь Español Esperanto Euskara فارسی Fiji Hindi Français Frysk Furlan Gaeilge Gaelg Gagauz Gàidhlig Galego 贛語 客家語/Hak-kâ-ngî Хальмг 한국어 Հայերեն हिन्दी Hornjoserbsce Hrvatski Ido Ilokano বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bahasa Indonesia Interlingua Ирон Italiano עברית Basa Jawa ಕನ್ನಡ Kapampangan Къарачай-малкъар ქართული Kaszëbsczi Қазақша Kernowek Kinyarwanda Kiswahili Коми Kreyòl ayisyen Kurdî Кыргызча Кырык мары Лезги لۊری شومالی Latina Latviešu Lëtzebuergesch Lietuvių Ligure Limburgs Lingála Livvinkarjala La .lojban. Lumbaart Magyar मैथिली Македонски മലയാളം Māori मराठी მარგალური مصرى Bahasa Melayu Baso Minangkabau Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Монгол မြန်မာဘာသာ Nāhuatl Dorerin Naoero Nederlands Nedersaksies नेपाली 日本語 Napulitano Нохчийн Nordfriisk Nouormand Occitan Олык марий ଓଡ଼ିଆ Oʻzbekcha/ўзбекча ਪੰਜਾਬੀ पालि پنجابی Papiamentu Tok Pisin Plattdüütsch Polski Português Qırımtatarca Reo tahiti Ripoarisch Română Runa Simi Русиньскый Русский Саха тыла Sardu Scots Seeltersk Sesotho sa Leboa Shqip Sicilianu සිංහල Simple English سنڌي Slovenčina Slovenščina Ślůnski Soomaaliga کوردی Српски / srpski Srpskohrvatski / српскохрватски Basa Sunda Suomi Tagalog தமிழ் Татарча/tatarça తెలుగు Tetun ไทย Тоҷикӣ Türkçe Türkmençe Удмурт Українська اردو Vèneto Tiếng Việt Volapük Võro Walon 文言 West-Vlams Winaray ייִדיש Yorùbá 粵語 Zazaki Zeêuws Žemaitėška 中文 Rediger lenker Denne siden ble sist redigert 19. aug. 2017 kl. 08:59. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår , men ytterligere betingelser kan gjelde. Se bruksvilkårene for detaljer. Personvern Om Wikipedia Forbehold Utviklere Erklæring om informasjonskapsler Mobilvisninghttps://no.wikipedia.org/wiki/1951
  1951 – Wikipedia 1951 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1951 MCMLI ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1930-årene · 1940-årene ◄ 1950-årene ► 1960-årene · 1970-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1946 · 1947 · 1948 · 1949 · 1950 ◄ 1951 ► 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · ► · ►► Begivenheter i 1951 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Arkitektur | Film | Konflikt | Kunst ... of the Order of the British Empire for sitt arbeid for å fremme anglo-norsk kulturelt samkvem * Rittmester ... Engelhart legger fram husmødrenes krav om økt boligbygging 14. juni – Norsk Speidergutt-Forbunds 40 ... regissør 11. – Anne Hustad , norsk bibliotekar 14. – Tove Karoline Knutsen , norsk kunstner og ... Trondheim 22. – Cajus Julius Caesar , tysk politiker 27. – Ingvild Sælid Gilhus , norsk professor i ... . – Ellen Horn , norsk skuespillerinne og kulturminister 3. – Blaise Compaoré , burkinsk president 3 CACHE

1951 – Wikipedia 1951 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1951 MCMLI ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1930-årene · 1940-årene ◄ 1950-årene ► 1960-årene · 1970-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1946 · 1947 · 1948 · 1949 · 1950 ◄ 1951 ► 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · ► · ►► Begivenheter i 1951 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Arkitektur | Film | Konflikt | Kunst Litteratur | Vitenskap 1951 i andre kalendere Gregoriansk kalender 1951 MCMLI Ab urbe condita 2704 Armensk kalender 1400 ԹՎ ՌՆ Kinesisk kalender 4647 – 4648 庚寅 – 辛卯 Etiopisk kalender 1943 – 1944 Jødisk kalender 5711 – 5712 Hindukalendere - Vikram Samvat 2006 – 2007 - Shaka Samvat 1873 – 1874 - Kali Yuga 5052 – 5053 Iransk kalender 1329 – 1330 Islamsk kalender 1371 – 1372 1951 ( MCMLI ) i den gregorianske kalenderen var et år uten skuddag som begynte på en mandag . Innhold 1 Begivenheter 1.1 Utlandet 1.1.1 Første kvartal 1.1.2 Andre kvartal 1.1.3 Tredje kvartal 1.1.4 Fjerde kvartal 1.2 Norge 2 Fødsler 2.1 Januar 2.2 Februar 2.3 Mars 2.4 April 2.5 Mai 2.6 Juni 2.7 Juli 2.8 August 2.9 September 2.10 Oktober 2.11 November 2.12 Desember 3 Dødsfall 4 Idrett 5 Nobelprismottagere 6 Litteratur Begivenheter [ rediger | rediger kilde ] Utlandet [ rediger | rediger kilde ] Første kvartal [ rediger | rediger kilde ] 4. januar – Koreakrigen : Kinesiske og nordkoreanske styrker tar kontroll over Seoul . 9. januar – FN åpner hovedkvarteret i New York City . 15. januar – Ilse Koch , kona til kommandanten over Buchenwald konsentrasjonsleir , dømmes til fengsel på livstid for mord begått under andre verdenskrig 17. januar – Koreakrigen : Kinesiske og Nord-Koreanske styrker inntar Seoul . 20. januar – Snøskred i alpene . 240 døde og 45 000 begravet i Sveits , Østerrike og Italia . 2. februar – Vitenskapsmenn i København demonstrerer mot vitenskapens dårlige vilkår i Danmark . 8. februar – SAS avtalen undertegnes. 12. februar – Sjahen av Iran , Mohammed Reza , gifter seg. 18. februar – Ras katastrofer i mellom- Europa . 27. februar – Grunnlovsendring i USA . Ingen president kan etter dette sitte mer enn 10 år. 5. mars – Viktig stormaktsmøte i Paris angående den alvorlige verdenssituasjonen. 7. mars – Koreakrigen : Amerikanske styrker, ledet av general Matthew Ridgeway , angriper kinesiske styrker. 10. mars – Henri Queuille blir statsminister i Frankrike . 11. mars – Det danske hospitalskipet «Jutlandia» kom til Korea etter en reise som hadde strukket seg over halve jordkloden. 12. mars – * 300 000 streiker i Barcelona i protest mot forhøyelsen av matvareprisene. * Tegneserien Dennis blir publisert i aviser over hele USA . 14. mars – FN -styrkene gjenerobrer Seoul for andre gang. 31. mars – Amerikanske styrker krysser den 38. breddegrad og går inn i Nord-Korea 29. mars – I USA blir Julius Rosenberg og hans kone Ethel funnet skyldig i spionasje til fordel for Sovjetunionen Andre kvartal [ rediger | rediger kilde ] 5. april – Straffeutmåling i saken mot Julius og Ethel Rosenberg . Begge dømmes til døden. 11. april – Mac Arthur blir avskjediget som leder av FN styrkene i Korea . Matthew Ridgway blir utnevnt til hans etterfølger med øyeblikkelig virkning. 14. april – Voldsomme oversvømmelser i Sør-og Vest- Sverige . 17. april – Den engelske ubåten «Affray» forsvinner sporløst i Den engelske kanalen med 75 manns besetning 24. april – Den amerikanske skuespilleren Rita Hayworth skilles fra prins Ali Khan . 3. mai – Festival of Britain åpnes. 6. mai – Kong Faruk av Egypt gifter seg med den 17 år gamle Narriman Sadek 13. mai – Jordskjelv i byen Jucapa i El Salvador . 18. juni – FN -generalforsamling i Paris . 19. juni – bokseren Joe Louis gjør comeback. Tredje kvartal [ rediger | rediger kilde ] 1. juli – Nord-Korea ber om våpenhvileforhandlinger. 1. juli – Ny tellemåte innført (fra syv-og-tyve til tjuesju) 19. juli – Den første Miss World konkurransen arrangeres i London og svenske Kerstin Håkansson blir kåret til Miss World . 20. juli – 69 år gamle Kong Abdullah av Jordan blir snikmyrdet. 16. august – Voldsomme oversvømmelser i Kansas , Missouri og Oklahoma . 24. august – Kvinnelige tobakksarbeidere protesterer i Danmark . 8. september – Representanter fra 48 land samles i San Francisco for å undertegne fredstraktaten med Japan . 21. september – Underoffiser i den svenske marinen Ernst Hilding Andersson arresteres for spionasje til fordel for Sovjetunionen . 21. september – 12 personer blir drept da ekspresstoget mellom Liverpool og London sporer av. Fjerde kvartal [ rediger | rediger kilde ] 6. oktober – Josef Stalin annonserer at Sovjetunionen har sprengt sin første atombombe . 2. november – 6000 britiske tropper blir flydd til kanalsonen i Egypt . 24. desember – Libya blir selvstendig stat. Norge [ rediger | rediger kilde ] 1. januar – Agnes Vold får som første kvinne i Norge fullmakt til å forvalte sakramentene 5. januar – Norges første sjøspeiderkurs 7. januar – Fraktefartøy «Monty» er på reise fra Herøya til Trondheim med gjødning da det springer lekk, kantrer og synker utenfor Torungen fyr ved Arendal . Hele besetningen på 11 omkommer. 12. januar – Kongen åpner det 95. storting 12. januar – Dwight D. Eisenhower besøker Oslo 16. januar – Nordens utenriksministre møtes for å drøfte de tre lands stilling til Korea-konflikten 20. januar – Uvær i Troms og Finnmark . Motorkutteren «Dagny» sliter fortøyningene og knuses mot land i Skjervøy havn. Syv omkommer. Kutteren «Vårbris» forliser utenfor Vanna . En omkommer. En motorbåt blir knust ved Karlsøy . En omkommer. Januar – Skøyta «Jolly» forliser ved Bulandet . Seks omkommer, mens en blir reddet. 10. februar — Fiskefartøy «Margit» fra Moi blir pårent i Karmsundet av lasteskip «Kronprinsen». Seks omkommer. 21. februar – Lasteskip / Libertyskip «Florentine» fra Tønsberg er på reise fra Manila til San Pedro med kobberkonsentrat og gravemaskiner, da den synker i Stillehavet etter at lasten forskjøv seg. Besetningen reddes. 23. februar – Et amerikansk Douglas DC-3 fly krasjlander i snøen på Fornebu flyplass 5. mars – Fiskefartøy «Dagny» fra Vedavågen på vårsildfiske får drivgarn i propellen og driver på land på Seiskjær ved Utsira . Tre omkommer, mens tre blir reddet fra skjæret. 11. mars – Motorkutteren «Bamse» kolliderer med et isflak og forliser utenfor Finnsnes . To omkommer. 27. mars – Godstog i kollisjon ved Kambo 9. april – Omsetningsavgiften økes fra 6,25% til 10% 3. mai – Oslo-toget som kjører mellom Malmö og Oslo , kolliderer med et godstog. En svensk lokomotivfører blir drept og flere passasjerer skadet 11. mai – Fire nordmenn får utdelt høye britiske utmerkelser ved den britiske ambassaden i Oslo * Skipsreder Anders Jahre blir Commander of the Order of the British Empire for sitt arbeid for å fremme anglo-norsk kulturelt samkvem * Rittmester Tancred Ibsen får Military Cross for å ha utvist stor tapperhet under tilbaketrekningen av Leicaster regiment fra Lillehammer i april 1940 * Kaptein Jan Staubo får Mention in Dispatch for tapperhet under flere forsøk på å flykte fra fangeleirer i Frankrike og Tyskland * Jacob Kristian Slaato får King's Commandation for Brave Conduct 21. mai – Stortinget vedtar å utvide førstegangstjenesten til 12 måneder 24. mai – Husmødre fra hele landet marsjerer i demonstrasjonstog til Stortinget hvor Alette Engelhart legger fram husmødrenes krav om økt boligbygging 14. juni – Norsk Speidergutt-Forbunds 40-årsjubileum. 14. juni – Kongsvingerbanen blir elektrisk. 13. juli – Krigstilstanden med Tyskland oppheves 12. august – Fred. Olsen & Co.s Linjeskip «Bess» er på reise fra Antwerpen til Oslo med stykkgods da det kantrer og synker i Nordsjøen i tung sjø. Av besetningen på 31 omkommer 22. 20. august – Eigerøy bru ved Egersund blir åpnet 5. september – Kirsten Flagstad holder sin første konsert i Norge etter frigjøringen 10. september – Luftforsvaret får sine fem første Thunderjet jagere 13. september – Den 60 tonn tunge kjempehvalen «Mrs. Harøy» reiser fra Norge til Danmark med en spesialkonstruert boggivogn og blir senere en stor attraksjon ved Zoologisk museum i København 20. september – Et demonstrasjonstog med 170 000 Oslobeboere krever at det bygges nye boliger 13. november – Einar Gerhardsen går av som statsminister. Han etterfølges av Oscar Torp 1. desember – Tekstilrasjoneringen oppheves 5. desember – Stavangerskes lokalrutebåt «Sandeid» er på vei i rute fra Skjoldavik til Stavanger med passasjerer og levende husdyr i full storm, da den synker i nordre innløpet til Mastrafjorden etter at brottsjø får lasten av livdyr til å forskyve seg. Syv av besetningen og en passasjer omkommer. Fødsler [ rediger | rediger kilde ] Januar [ rediger | rediger kilde ] 4. – Barbara Cochran , amerikansk alpinist 8. – Kenny Anthony , sanklusiansk statsminister 8. – John McTiernan , amerikansk regissør 11. – Anne Hustad , norsk bibliotekar 14. – Tove Karoline Knutsen , norsk kunstner og politiker 18. – Bob Latchford , engelsk fotballspiller 20. – Marvin Wiseth , tidligere ordfører i Trondheim 22. – Cajus Julius Caesar , tysk politiker 27. – Ingvild Sælid Gilhus , norsk professor i religionshistorie 30. – Phil Collins , britisk musiker ( Genesis ) Februar [ rediger | rediger kilde ] 1. – Ellen Horn , norsk skuespillerinne og kulturminister 3. – Blaise Compaoré , burkinsk president 3. – Byron Erickson , amerikansk tegneserieskaper 7. – Patrick Allen , jamaikansk generalguvernør 9. – Ingvar Stadheim , norsk landslagstrener i fotball 10. – Trond Pedersen , norsk fotballspiller 14. – Kevin Keegan , engelsk fotballspiller og manager 15. – Jane Seymour , engelsk skuespillerinne 15. – Walter Steiner , sveitsisk skihopper 17. – Barzan Ibrahim al-Tikriti , irakisk etterretningsleder (d. 2007 ) 20. – Gordon Brown , britisk statsminister 20. – Phil Neal , engelsk fotballspiller 21. – Vince Welnick , amerikansk musiker (d. 2006 ) 28. – Gustav Thöni , italiensk alpinist Mars [ rediger | rediger kilde ] 1. – Susanne Albrecht , tysk terrorist 2. – Dean Barrow , belizisk statsminister 4. – Kenny Dalglish , skotsk fotballspiller og trener 5. – Jurij Kravtsjenko , ukrainsk innenriksminister (d. 2005 ) 5. – Ferhat Mehenni , algerisk sanger og politisk aktivist 6. – Karl Arne Utgård , norsk høyesterettsdommer 12. – Bente Bing Kleiva , norsk bibliotekar 13. – Marit Tusvik , norsk forfatter og dramatiker 16. – Oddvar Brå , norsk langrennsløper 20. – Carl Palmer , britisk musiker ( Emerson, Lake & Palmer ) 23. – Vinci Clodumar , naurisk politiker 24. – Svein Bjørkøy , norsk sanger 29. – Elisabeth Røbekk Nørve , norsk politiker 29. – Hans-Wilhelm Steinfeld , norsk journalist og historiker 31. – Bodvar Moe , norsk komponist April [ rediger | rediger kilde ] 3. – Tom Gundersen , norsk grafiker og tegner 8. – Geir H. Haarde , islandsk statsminister 10. – Steven Seagal , amerikansk skuespiller 13. – Peter Davison , britisk skuespiller 13. – Kaci Kullmann Five , norsk politiker (d. 2017 ) 19. – Jóannes Eidesgaard , færøysk statsminister 20. – Luther Vandross , amerikansk sanger (d. 2005 ) 21. – Tony Danza , amerikansk skuespiller 24. – Enda Kenny , irsk statsminister 26. – Tor Bomann-Larsen , norsk forfatter og tegner 27. – Ace Frehley , amerikansk gitarist 27. – Geir Rommetveit , norsk journalist 27. – Freundel Stuart , barbadisk statsminister 29. – Dale Earnhardt , amerikansk racerfører (d. 2001 ) Mai [ rediger | rediger kilde ] 3. – Jan Bielecki , polsk politiker 3. – Christopher Cross , amerikansk musiker 4. – Colin Bass , britisk musiker ( Camel ) 6. – Samuel Doe , liberisk president (d. 1990 ) 7. – Mickey Droy , engelsk fotballspiller 9. – Steinar Lem , norsk forfatter 12. – Morten Wetland , norsk politiker 13. – Wenche Lyngholm , norsk politiker 14. – Terje Tysland , norsk musiker 15. – Frank Wilczek , amerikansk fysiker og nobelprisvinner i fysikk 16. – Gerd-Ragna Bloch Thorsen , norsk lege (d. 2006 ) 19. – Dianne Holum , amerikansk skøyteløper 19. – Joey Ramone , amerikansk sanger (d. 2001 ) 23. – Anatolij Karpov , russisk sjakkspiller 23. – Antonis Samaras , gresk statsminister 26. – Sally Ride , amerikansk astronaut (d. 2012 ) 30. – Fernando Lugo , paraguayansk president Juni [ rediger | rediger kilde ] 5. – Sigrun Eng , norsk politiker 7. – Georg Müller , tysk katolsk biskop 8. – Bonnie Tyler , walisisk sangerinne 9. – Bendiks H. Arnesen , norsk politiker 9. – Geir Bøhren , norsk musiker og komponist 9. – James Newton Howard , amerikansk filmkomponist 11. – Erik Vea , norsk skøyteløper 12. – Andranik Margarjan , armensk statsminister (d. 2007 ) 15. – Ada Einmo Jürgensen , norsk kunstner 18. – Arne Ruset , norsk forfatter 19. – Ayman al-Zawahiri , egyptisk Al-Qaida -medlem 20. – Billy McEwan , skotsk fotballspiller 23. – Borghild Tenden , norsk politiker 24. – Ivar Formo , norsk langrennsløper (d. 2006 ) 24. – Willy B. , norsk kultur historiker 26. – Jürgen Rüttgers , tysk politiker 27. – Ulf Andersson , svensk sjakkspiller 28. – Olav Fjell , norsk konsernsjef 29. – Marianne Fastvold , norsk forfatter 29. – Don Rosa , amerikansk tegneserieskaper Juli [ rediger | rediger kilde ] 3. – Jean-Claude Duvalier , haitisk president (d. 2014 ) 5. – Brad Daugherty , amerikansk pokerspiller 6. – Geoffrey Rush , australsk skuespiller 8. – Anjelica Huston , amerikansk skuespillerinne og regissør 9. – Chris Cooper , amerikansk skuespiller 10. – Peter Engelbrektsson , svensk fotballtrener 18. – Elio Di Rupo , belgisk statsminister 21. – Robin Williams , amerikansk komiker og skuespiller (d. 2014 ) 26. – Sabine Leutheusser-Schnarrenberger , tysk politiker August [ rediger | rediger kilde ] 1. – Tommy Bolin , amerikansk gitarist (d. 1976 ) 4. – Per Knutsen , norsk forfatter og dramatiker 8. – Louis van Gaal , nederlandsk fotballtrener 10. – Michael Charles Evans , engelsk katolsk biskop 10. – Juan Manuel Santos , kolombiansk president 14. – Torstein Rudihagen , norsk politiker 16. – Umaru Yar'Adua , nigeriansk president 19. – John Deacon , britisk musiker 20. – Helge Torvund , norsk lyriker, forfatter og psykolog 21. – Cecilie Løveid , norsk dramatiker, lyriker og forfatter 21. – Glenn Hughes , britisk vokalist og bassist 24. – Orson Scott Card , amerikansk forfatter 26. – Edward Witten , amerikansk fysiker September [ rediger | rediger kilde ] 4. – Sigbjørn Molvik , norsk politiker 5. – Paul Breitner , tysk fotballspiller 12. – Bertie Ahern , irsk statsminister 13. – Salva Kiir Mayardit , sørsudansk president 14. – Joe McDonnell , nordirsk medlem av PIRA (d. 1981 ) 16. – Kenneth Rosén , svensk fotballspiller og trener (d. 2004 ) 17. – Magnhild Bruheim , norsk forfatter 17. – Piet Kleine , nederlandsk skøyteløper 19. – Daniel Lanois , canadisk musiker og produsent 21. – Kari Lise Holmberg , norsk politiker 21. – Aslan Maskhadov , tsjetsjensk opprørsleder (d. 2005 ) 22. – Eilert Hægeland , norsk komponist og organist (d. 2004 ) 22. – Wolfgang Petry , tysk musiker 24. – Astri Kleppe , norsk forfatter 24. – Jan Birger Medhaug , norsk politiker 25. – Mark Hamill , amerikansk skuespiller 26. – Stuart Tosh , britisk musiker ( Camel ) 29. – Michelle Bachelet , chilensk president 29. – Magnus Matningsdal , norsk høyesterettsdommer 30. – Barry Marshall , australsk lege og nobelprisvinner i medisin Oktober [ rediger | rediger kilde ] 2. – Sting , britisk musiker 5. – Bob Geldof , irsk musiker, kunstner, skuespiller og politisk aktivist 15. – Anne-Karine Strøm , norsk sangerinne 17. – Annie Borckink , nederlandsk skøyteløper 20. – Hans-Georg Aschenbach , tysk skihopper 23. – Charly Garcia , argentinsk musiker 27. – Øyvind Halleraker , norsk politiker 29. – Terje Granerud , norsk politiker November [ rediger | rediger kilde ] 4. – Traian Băsescu , rumensk president 8. – Heidi Larssen , norsk politiker 12. – Hill-Marta Solberg , norsk sosialminister 17. – Czeslaw Kozon , polsk katolsk biskop 26. – Terje Nilsen , norsk musiker og låtskriver 30. – Torild Wardenær , norsk lyriker og dramatiker 30. – Rønnaug Kleiva , norsk forfatter Desember [ rediger | rediger kilde ] 1. – Jaco Pastorius , amerikansk bassist (d. 1987 ) 2. – Anne Berit Andersen , norsk politiker 8. – Knut Hjeltnes , norsk diskoskaster og kulestøter * Jan Eggum , norsk sanger og gitarist * Mick Lyons , engelsk fotballspiller 10. – Ellen Nikolaysen , norsk sangerinne og skuespillerinne 11. – Ida Lorentzen , norsk maler 12. – Anatolij Aljabjev , sovjetisk skiskytter 13. – Anita Apelthun Sæle , norsk politiker 14. – Jan Timman , nederlandsk sjakkspiller 22. – Vasilij Rotsjev , sovjetisk langrennsløper 27. – Ernesto Zedillo , mexicansk president Dødsfall [ rediger | rediger kilde ] 10. januar – Sinclair Lewis , amerikansk forfatter (f. 1885 ) 30. januar – Ferdinand Porsche , tysk bilkonstruktør (f. 1875 ) 19. februar – André Gide , fransk forfatter (f. 1869 ) 29. april – Ludwig Wittgenstein , østerriksk filosof (f. 1889 ) 9. april – Vilhelm Bjerknes , norsk fysiker og meteorolog (f. 1862 ) 13. juli – Arnold Schönberg , østerriksk-amerikansk komponist (f. 1874 ) Idrett [ rediger | rediger kilde ] 13. januar – Hjalmar Andersen setter verdensrekord på 5000 m skøyter i Trondheim med 8.07,3 28. januar – Hjalmar Andersen blir europamester på skøyter på Bislett . 11. februar – Hjalmar Andersen blir verdensmester på skøyter i Davos . Sarpsborg blir Norgesmester (cupmester) i fotball etter å ha slått Asker 3–2 i finalen. Fredrikstad blir seriemester i fotball etter å ha slått Odd sammenlagt i seriefinaler. (4–2 og 3–1) Mjølner blir nordnorsk mester i fotball. Nobelprismottagere [ rediger | rediger kilde ] Fysikk – John Cockcroft , Ernest T S Walton Kjemi – Edwin M McMillan , Glenn T Seaborg Medisin – Max Theiler Litteratur – Pär Fabian Lagerkvist Fred – Léon Jouhaux Litteratur [ rediger | rediger kilde ] Karen Blixen – Daguerreotypier Agatha Christie – The Under Dog and Other Stories Agatha Christie – They Came to Baghdad ( De kom til Bagdad ) Kawabata Yasunari – Meijin (eng. trans. The Master of Go ) Carson McCullers – The Ballad of the Sad Café J. D. Salinger – The Catcher in the Rye Herman Wouk – The Caine Mutiny Hentet fra « https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=1951&oldid=17461415 » Kategori : 1951 Navigasjonsmeny Personlig Ikke logget inn Brukerdiskusjon Bidrag Opprett konto Logg inn Navnerom Artikkel Diskusjon Varianter Visninger Les Rediger Rediger kilde Vis historikk Mer Søk Navigasjon Forside Svaksynte Utmerkede artikler Hjelp Siste endringer Prosjekt Stilmanual Skribentportal Underprosjekter Tinget Torget Notiser Nybegynner Tilfeldig side Wikipedia Kontakt Wikipedia Doner Wikimedia Norge Eksterne søk Lager Verktøy Lenker hit Relaterte endringer Spesialsider Permanent lenke Sideinformasjon Wikidata-element Siter denne siden Skriv ut / eksporter Opprett en bok Last ned som PDF Utskriftsvennlig versjon På andre prosjekter Wikimedia Commons På andre språk Norsk nynorsk Dansk Svenska Føroyskt Íslenska Afrikaans Alemannisch አማርኛ Аҧсшәа العربية Aragonés Arpetan Asturianu Avañe'ẽ Авар Aymar aru Azərbaycanca বাংলা Bahasa Banjar Bân-lâm-gú Basa Banyumasan Башҡортса Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ भोजपुरी Bikol Central Български Boarisch Bosanski Brezhoneg Català Чӑвашла Cebuano Čeština Cymraeg Davvisámegiella Deutsch Eesti Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Эрзянь Español Esperanto Euskara فارسی Fiji Hindi Français Frysk Furlan Gaeilge Gaelg Gagauz Gàidhlig Galego 贛語 客家語/Hak-kâ-ngî Хальмг 한국어 Հայերեն हिन्दी Hornjoserbsce Hrvatski Ido Ilokano বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bahasa Indonesia Interlingua Interlingue Ирон Italiano עברית Basa Jawa ಕನ್ನಡ Kapampangan Къарачай-малкъар ქართული Kaszëbsczi Қазақша Kernowek Kiswahili Коми Kreyòl ayisyen Kurdî Кыргызча Кырык мары Лезги Latina Latviešu Lëtzebuergesch Lietuvių Ligure Limburgs Lingála Livvinkarjala La .lojban. Lumbaart Magyar मैथिली Македонски മലയാളം Māori मराठी მარგალური مصرى Bahasa Melayu Baso Minangkabau Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Монгол မြန်မာဘာသာ Nāhuatl Dorerin Naoero Nederlands Nedersaksies नेपाली नेपाल भाषा 日本語 Napulitano Нохчийн Nordfriisk Nouormand Novial Occitan Олык марий ଓଡ଼ିଆ Oʻzbekcha/ўзбекча ਪੰਜਾਬੀ पालि پنجابی Papiamentu Tok Pisin Plattdüütsch Polski Português Qırımtatarca Reo tahiti Ripoarisch Română Runa Simi Русиньскый Русский Саха тыла Sardu Scots Seeltersk Sesotho sa Leboa Shqip Sicilianu සිංහල Simple English سنڌي Slovenčina Slovenščina Ślůnski Soomaaliga کوردی Српски / srpski Srpskohrvatski / српскохрватски Basa Sunda Suomi Tagalog தமிழ் Taqbaylit Татарча/tatarça తెలుగు Tetun ไทย Тоҷикӣ Türkçe Türkmençe Удмурт Українська اردو Vèneto Tiếng Việt Volapük Võro Walon 文言 West-Vlams Winaray ייִדיש Yorùbá 粵語 Zazaki Zeêuws Žemaitėška 中文 Rediger lenker Denne siden ble sist redigert 21. jun. 2017 kl. 20:05. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår , men ytterligere betingelser kan gjelde. Se bruksvilkårene for detaljer. Personvern Om Wikipedia Forbehold Utviklere Erklæring om informasjonskapsler Mobilvisninghttps://no.wikipedia.org/wiki/1944
  1944 – Wikipedia 1944 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1944 MCMXLIV ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1920-årene · 1930-årene ◄ 1940-årene ► 1950-årene · 1960-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1939 · 1940 · 1941 · 1942 · 1943 ◄ 1944 ► 1945 · 1946 · 1947 · 1948 · 1949 · ► · ►► Begivenheter i 1944 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Film | Filosofi | Konflikt Litteratur ... «Hydro» senkes på Tinnsjø i Telemark . Ombord er restbeholdningen av tungtvann fra Norsk Hydros ... at straks krigshandlingene er over, skal frigjorte områder være under direkte norsk styre. 18. mai – Andre ... 5. – Eystein Eggen , norsk forfatter (d. 2010 ) 5. – Eirin Faldet , norsk politiker 5. – Ørnulf Opdahl , norsk billedkunstner 7. – Arne Scheie , norsk sportsjournalist 7. – Willy Woje , norsk ... . – Thorodd Presberg , norsk fotballspiller 18. – Kjersti Ericsson , norsk forfatter og politiker 18 CACHE

1944 – Wikipedia 1944 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1944 MCMXLIV ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1920-årene · 1930-årene ◄ 1940-årene ► 1950-årene · 1960-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1939 · 1940 · 1941 · 1942 · 1943 ◄ 1944 ► 1945 · 1946 · 1947 · 1948 · 1949 · ► · ►► Begivenheter i 1944 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Film | Filosofi | Konflikt Litteratur | Vitenskap 1944 i andre kalendere Gregoriansk kalender 1944 MCMXLIV Ab urbe condita 2697 Armensk kalender 1393 ԹՎ ՌՅՂԳ Kinesisk kalender 4640 – 4641 癸未 – 甲申 Etiopisk kalender 1936 – 1937 Jødisk kalender 5704 – 5705 Hindukalendere - Vikram Samvat 1999 – 2000 - Shaka Samvat 1866 – 1867 - Kali Yuga 5045 – 5046 Iransk kalender 1322 – 1323 Islamsk kalender 1363 – 1364 1944 ( MCMXLIV ) i den gregorianske kalender var et skuddår som begynte på en lørdag . Innhold 1 Hendelser 1.1 Første kvartal 1.1.1 Januar 1.1.2 Februar 1.1.3 Mars 1.2 Andre kvartal 1.2.1 April 1.2.2 Mai 1.2.3 Juni 1.3 Tredje kvartal 1.3.1 Juli 1.3.2 August 1.3.3 September 1.4 Fjerde kvartal 1.4.1 Oktober 1.4.2 November 1.4.3 Desember 1.5 Uten dato 2 Fødsler 2.1 Januar 2.2 Februar 2.3 Mars 2.4 April 2.5 Mai 2.6 Juni 2.7 Juli 2.8 August 2.9 September 2.10 Oktober 2.11 November 2.12 Desember 3 Dødsfall 4 Litteratur 5 Nobelprisvinnere Hendelser [ rediger | rediger kilde ] Første kvartal [ rediger | rediger kilde ] Januar [ rediger | rediger kilde ] 4. januar – Sovjetiske styrker krysser (den tidligere) grensen mot Polen . 7. januar – 700 av Oslo-studentene som ble arrestert 30. november 1943 sendes til Tyskland . 17. januar – Slaget om Monte Cassino starter. 22. januar – Amerikanske styrker går i land ved Anzio og Nettuno i Italia . 25. januar – Sovjetiske styrker erobrer Tsjerkassy og truer deler av den tyske armégruppe Syd med omringning. 28. januar – Sovjetiske styrker erobrer Svenigorodka og omringer to tyske armékorps på tilsammen 50 000 mann. 29. januar – Slagskipet USS «Missouri» blir sjøsatt. 30. januar – Amerikanske styrker invaderer Majuro , Marshalløyene . De allierte styrkene ved Anzio ( operasjon Shingle ) forsøker å bryte ut av brohodet etter åtte dagers styrkeoppbygning, men blir stanset av sterke tyske styrker. 31. januar – Amerikanske styrker inntar Marshalløyene. Februar [ rediger | rediger kilde ] 2. februar – Gestapo innleder massearrestasjoner av involverte i den illegale pressen. 13. februar – Norske MTB -er stasjonert på Shetland senker hurtigruteskipet DS «Irma» og lasteskipet DS «Henry» ved Hestskjæret fyr på Hustadvika . 61 ombord i hurtigruten og fire i lasteskipet omkommer. 14. februar – Innbyggerne på Java gjør opprør mot de japanske okkupasjonsstyrkene. 17. – 22. februar – Slaget om Eniwetokatollen pågår, og ender med amerikanske seier. 20. februar – Fergen DF «Hydro» senkes på Tinnsjø i Telemark . Ombord er restbeholdningen av tungtvann fra Norsk Hydros anlegg på Vemork . 18 omkommer. 26. februar – Sovjetunionen bomber Helsingfors . Mars [ rediger | rediger kilde ] 18. mars – Andre verdenskrig : Amerikanske bombefly angriper Friedrichshafen . 19. mars – Tyskland okkuperer Ungarn etter at landet har åpnet forhandliger med de allierte. Ungarske jøder blir sendt til utryddelsesleiren Auschwitz . 24. mars – D/S «Nordnorge», på vei fra Fredrikstad til Tromsø for å settes i hurtigrutetrafikk, torpederes av en britisk ubåt ved Stad . Elleve omkommer. Andre kvartal [ rediger | rediger kilde ] April [ rediger | rediger kilde ] 1. april – Sovjetiske styrker går over grensen til Romania . 3. april – «Tirpitz» bombes i Altafjorden . 4. april – Amerikanske bombefly angriper București . 14. april – En eksplosjon ryster Bombay havn. 300 mennesker omkommer. 20. april – Eksplosjonen på Vågen : Det nederlandske lasteskipet «Vorboode» fullastet med ammunisjon eksploderer utenfor kai i Bergen og påfører byen store ødeleggelser. 21. april – Kvinner får stemmerett i Frankrike . Mai [ rediger | rediger kilde ] 16. mai – I London undertegner den norske regjeringen avtaler med Storbritannia , USA og Sovjetunionen om frigjøringen av Norge. Det slås fast at straks krigshandlingene er over, skal frigjorte områder være under direkte norsk styre. 18. mai – Andre verdenskrig : Slaget om Monte Cassino – Tyske styrker evakuerer Monte Cassino , og de allierte styrkene erobrer stedet etter kamper som krevde 20 000 menneskeliv. 21. mai – En folkeavstemning på Island vedtar å oppløse unionen med Danmark . Juni [ rediger | rediger kilde ] Amerikanske soldater på vei mot Omaha Beach på D-dagen 6. juni 4. juni – Allierte styrker inntar Roma . 6. juni – D-Dagen: Frigjøringen av Vest-Europa innledes under kodenavnet Operasjon Overlord , og begynner med ilandsettingen av 155 000 allierte soldater på strendene i Normandie i Frankrike . 17. juni – Allierte styrker erobrer Elba . Island blir selvstendig republikk. 25. juni – Den tyske okkupasjonsmakten i Danmark innfører portforbud som svar på motstandsbevegelsens sabotasje. 30. juni – Danskene går ut i folkestreik etter henrettelsen av åtte motstandsmenn. Tredje kvartal [ rediger | rediger kilde ] Juli [ rediger | rediger kilde ] 3. juli – Sovjetiske styrker inntar Minsk . 20. juli – Attentat mot Adolf Hitler . 21. juli – Andre verdenskrig : Slaget ved Guam starter. 23. juli – Sovjetiske styrker befrir konsentrasjonsleiren Majdanek . August [ rediger | rediger kilde ] 1. august – Folkereisning og oppstand i Warszawa . 17. august – De allierte går i land i Sør-Frankrike. 23. august – Store deler av Vardø og Vadsø utraderes i sovjetiske bombeangrep. 25. august – Allierte styrker inntar Paris . 31. august –– Sovjetiske styrker inntar București . September [ rediger | rediger kilde ] 3. september – Allierte styrker inntar Brussel . 4. september – Allierte styrker inntar Antwerpen . 7. september – Sovjetiske styrker når grensen til Jugoslavia og etablerer kontakt med Titos partisaner. 8. september – V2 -bombardementet av London innledes 17. september – Operasjon Market Garden iverksettes. 19. september – Våpenhvile Finland - Sovjetunionen . Det danske politiet arresteres av okkupasjonsmakten. 2000 sendes til leire i Tyskland . 22. september – Sovjetiske styrker inntar Tallinn . 26. september – Operasjon Market Garden: Polske og britiske tropper trekker seg tilbake fra Arnhem i Nederland . 27. september – Skipet MS «Knute Nelson» sank ved Jærens rev den sammen med flere av skipene i konvoien. Fjerde kvartal [ rediger | rediger kilde ] Oktober [ rediger | rediger kilde ] 3. oktober – Sovjetiske styrker krysser grensen til Norge . Etter 63 dager med kamper overgir Warszawa seg til de tyske okkupasjonsstyrkene. 4. oktober – Ubåtbunkeren «Bruno» på Laksevåg , Bergen bombes av britiske fly. 194 sivile, deriblant 60 skolebarn på Holen skole, omkommer. Britiske styrker går i land i Hellas . 14. oktober – Britiske styrker inntar Athen . 16. oktober – De første sovjetiske styrkene krysser grensen til Tyskland . 18. oktober – Sovjetiske styrker krysser grensen til Tsjekkoslovakia . 24. oktober – Lokalruteskipet DS «Eira» blir angrepet av allierte fly ved Lepsøya på Sunnmøre. 13 mennesker omkommer. 28. oktober – Hitler beordrer tysk tilbaketrekning fra Nord-Norge. Styrkene skal trekke seg tilbake til Lyngen -området. Befolkningen skal evakueres, buskap slaktes, alle bygninger og all infrastruktur jevnes med jorden. De allierte inngår våpenhvile med Bulgaria 29. oktober – Laksevåg bombes på nytt. 52 sivile omkommer. November [ rediger | rediger kilde ] 1. november – Hellas befridd fra de tyske okkupantene. 10. november – De første norske styrkene (300 mann fra Brigaden i Skottland ) ankommer Finnmark. Luftforsvaret blir opprettet som egen våpengren i Forsvaret . 12. november – «Tirpitz» senkes utenfor Tromsø . 13. november – Kystruteskip DS «Saude» synker i Vatlestraumen ved Bergen uten tap av menneskeliv etter å ha blitt pårent av tysk ubåt U-1052. 21. november – Albanske partisaner inntar Tirana . 27. november – Verdenshistoriens 3. verste skipsforlis, Rigel-katastrofen inntreffer idet allierte styrker senker MS 'Rigel' utenfor Sandnessjøen i Nordland. 2578 omkommer. Av de 2838 personene ombord var 2248 russiske krigsfanger, 455 tyske desertører og soldater, og 15 norske fanger. De allierte hevdet i ettertid at angrepet ble utført i den tro at det var et tysk troppetransportfartøy. Desember [ rediger | rediger kilde ] 2. desember – Amerikanske styrker rykker inn i Saar-dalen . 9. desember – Kystruteskip DS «Havda» er på vei fra Trondheim til Bergen i rute da allierte fly går til angrep og senker skipet ved Askvoll . Seks omkommer. 16. desember – Ardenneroffensiven : Tyskland setter inn en voldsom motoffensiv mot de Allierte i Ardennene . 17. desember – Malmedymassakren fant sted under den tyske Ardenneroffensiven . 31. desember – Bombingen av Victoria terrasse : Victoria terrasse , Gestapos hovedkvarter i Oslo , bombes. 79 sivile omkommer. Ungarn gikk til krig mot sin tidligere allierte, Tyskland . Uten dato [ rediger | rediger kilde ] Andre verdenskrig – Dette året akselererte okkupasjonsmyndighetenes bruk av dødsstraff i Norge, også avretting av gisler eller represalier mot arresterte patrioter. 105 motstandsmenn og -kvinner ble henrettet. I tillegg kom noen tilfelle av dødsstraff for kriminelle forhold. Andre verdenskrig – Antallet sabotasjeaksjoner i Norge øker sterkt i omfang. Fra sommeren av får Milorg endelig tillatelse til å sette inn sine sabotasjelag, samtidig som aktiviteten fra innsendte grupper og den kommunistiske motstandsbevegelsen øker. Blant annet Arbeidsmobiliseringens kontorer, tyske skip i havn, krigsviktige industrianlegg, drivstofflagre, lagre av tysk krigsmateriell og jernbanen blir prioriterte mål. Fødsler [ rediger | rediger kilde ] Januar [ rediger | rediger kilde ] 1. – Omar al-Bashir , sudansk statsleder 5. – Eystein Eggen , norsk forfatter (d. 2010 ) 5. – Eirin Faldet , norsk politiker 5. – Ørnulf Opdahl , norsk billedkunstner 7. – Arne Scheie , norsk sportsjournalist 7. – Willy Woje , norsk lokalpolitiker 9. – Jimmy Page , britisk musiker ( Led Zeppelin ) 12. – Joe Frazier , amerikansk bokser (d. 2011 ) 12. – Inge Viett , tysk terrorist 14. – Peter Fechter , østtysk murerlærling (d. 1962 ) 18. – Thorodd Presberg , norsk fotballspiller 18. – Kjersti Ericsson , norsk forfatter og politiker 18. – Paul Keating , australsk statsminister 19. – Knut Andreas Olsen , norsk trubadur (d. 2008 ) 21. – Colin Murphy , engelsk fotballtrener 22. – Oddbjørn Jonstad , norsk politiker 22. – Angela Winkler , tysk skuespillerinne 23. – Rutger Hauer , nederlandsk skuespiller 24. – Klaus Nomi , tysk musiker (d. 1983 ) 25. – Tom Koenigs , tysk politiker 27. – Nick Mason , britisk musiker ( Pink Floyd ) 27. – Mairead Corrigan , nordirsk fredsaktivist og Nobelprisvinner (fred) Februar [ rediger | rediger kilde ] 2. – Oqil Oqilov , tadsjikisk statsminister 6. – Arne Hanssen , norsk fotballspiller 7. – Bjørn Morisse , norsk musikkunstner og tegneserieskaper (d. 2006 ) 8. – Roger Lloyd Pack , britisk skuespiller (d. 2014 ) 10. – Vernor Vinge , amerikansk forfatter 13. – Lasse Efskind , norsk skøyteløper 13. – Peter Tork , amerikansk musiker og skuespiller 14. – Alan Parker , britisk filmregissør, filmprodusent og manusforfatter 16. – António Monteiro , kappverdisk president (d. 2016 ) 18. – Henry Newton , engelsk fotballspiller 20. – Willem van Hanegem , nederlandsk fotballspiller og trener 21. – Harald Sunde , norsk fotballspiller 22. – Jonathan Demme , amerikansk regissør (d. 2017 ) 22. – Benny Hansen , dansk skuespiller (d. 1998 ) 24. – Nicky Hopkins , britisk musiker (d. 1994 ) 24. – Terje Sandkjær , norsk politiker 24. – Bjørn Aamodt , norsk forfatter (d. 2006 ) 27. – Eli Anne Linnestad , norsk skuespiller 29. – Dennis Farina , italiensk–amerikansk skuespiller (d. 2013 ) Mars [ rediger | rediger kilde ] 1. – Roger Daltrey , britisk musiker 5. – Svein Gusrud , norsk jazzmusiker 7. – Townes Van Zandt , amerikansk countryartist og låtskriver (d. 1997 ) 14. – Nils Georg Fosland , norsk offiser 15. – Josef Joffe , tysk journalist 17. – Pattie Boyd , britisk modell og fotograf 22. – Rigmor Kofoed-Larsen , norsk politiker 24. – Vojislav Koštunica , jugoslavisk president og serbisk statsminister 30. – Bjarne Hope , norsk skattedirektør (d. 2006 ) April [ rediger | rediger kilde ] 4. – Bassam Tibi , syrisk–tysk statsviter 7. – Jorunn Kjellsby , norsk skuespiller 7. – Gerhard Schröder , tysk kansler 8. – Odd Nerdrum , norsk maler 13. – Jack Casady , amerikansk musiker 14. – Harald Mæle , norsk TV-personlighet og oversetter 15. – Dzjokhar Dudajev , sovjetisk luftforsvarsgeneral og tsjetsjensk separatistleder (d. 1996 ) 18. – Åse Gunhild Woie Duesund , norsk politiker 20. – Frank Olafsen , norsk fotball–, bandy– og ishockeyspiller 22. – Remo Caprino , norsk regissør og filmprodusent 22. – Steve Fossett , amerikansk eventyrer (erklært død 2008 ) 23. – Tore Sandberg , norsk privatetterforsker og forfatter 25. – Berit Berthelsen , norsk friidrettsutøver 25. – Einar Steen-Nøkleberg , norsk klassisk pianist 27. – Siri Austeng , norsk fylkesordfører (d. 2017 ) 28. – Günter Verheugen , tysk politiker 28. – Magne Aarøen , norsk politiker (d. 2003 ) 29. – Prinsesse Benedikte av Danmark 30. – Jon Bing , norsk forfatter og jusprofessor (d. 2014 ) Mai [ rediger | rediger kilde ] 3. – Peter John Haworth Doyle , engelsk katolsk biskop 4. – Paul Gleason , amerikansk skuespiller (d. 2006 ) 5. – John Rhys-Davies , britisk skuespiller 6. – Carl I. Hagen , norsk politiker 6. – Andreas Baader , tysk terrorist (d. 1977 ) 7. – Eva Norvind , norsk–meksikansk skuespillerinne (d. 2006 ) 9. – Petra Roth , tysk politiker 10. – Kalle Fürst , norsk regissør 11. – John Fredriksen , norsk skipsreder 14. – George Lucas , amerikansk filmregissør, filmprodusent og manusforfatter 16. – Jørgen Holte , norsk politiker 17. – David Kelly , britisk mikrobiolog (d. 2003 ) 20. – Boudewijn de Groot , nederlandsk artist og låtskriver 28. – Jean-Pierre Léaud , fransk skuespiller 31. – Iyad Allawi , irakisk statsminister Juni [ rediger | rediger kilde ] 5. – Tommie Smith , amerikansk friidrettsutøver 7. – Kjartan Fløgstad , norsk forfatter 7. – Erling Wicklund , norsk jazzmusiker 8. – Marc Ouellet , canadisk kardinal 8. – Babik Reinhardt , fransk jazzmusiker (d. 2001 ) 8. – Knut Erik Andersen , norsk lege (d. 2007 ) 9. – Christine Goitschel , fransk alpinist 13. – Ban Ki-moon , sørkoreansk utenriksminister 16. – Annie Famose , fransk alpinist 18. – Ailo Gaup , samisk forfatter (d. 2014 ) 18. – Torstein Bugge Høverstad , norsk forfatter 19. – Peter Bardens , britisk musiker ( Camel ) (d. 2002 ) 21. – Tony Scott , engelsk regissør og produsent (d. 2012 ) 28. – Ellen Auensen , norsk avistegner og illustratør 29. – Lars Grini , norsk skihopper 29. – Siri Myrvoll , norsk arkeolog (d. 2012 ) 29. – Sean Patrick O'Malley , amerikansk kardinal 30. – Terry Funk , amerikansk fribryter Juli [ rediger | rediger kilde ] 7. – Emanuel Steward , amerikansk boksetrener 12. – Mercedes Bresso , italiensk politiker 12. – Kjell Kristian Rike , norsk sportsjournalist (d. 2008 ) 14. – Jon Michelet , norsk forfatter 18. – Sverre Anker Ousdal , norsk skuespiller 19. – Göran Stangertz , svensk skuespiller og regissør 21. – John Atta Mills , ghanesisk president (d. 2012 ) 24. – Jan-Carl Raspe , tysk terrorist (d. 1977 ) 25. – Caio Koch-Weser , tysk forfatter 26. – Louise Lake-Tack , antiguansk generalguvernør 27. – Johan C. Løken , norsk politiker (d. 2017 ) 28. – Michael Bloomfield , amerikansk musiker (d. 1981 ) 30. – Adriano Galliani , italiensk visepresident i AC Milan 30. – Frances de la Tour , britisk skuespiller August [ rediger | rediger kilde ] 4. – Bobo Stenson , svensk jazzmusiker 5. – Lars Myraune , norsk ordfører og offiser 5. – Polycarp Pengo , tanzaniansk kardinal 6. – Terje Dalby , norsk journalist (d. 2006 ) 8. – Esma Redzepova , makedonsk sangerinne, skuespillerinne og menneskerettighetsforkjemper 11. – Ian McDiarmid , britisk skuespiller 16. – James Michel , seychellisk president 17. – Rexhep Meidani , albansk president 20. – Rajiv Gandhi , indisk politiker (d. 1991 ) 20. – Michael B. Tretow , svensk musiker og plateprodusent 21. – Perry Christie , bahamansk statsminister 21. – Jackie DeShannon , amerikansk musiker 26. – Richard, hertug av Gloucester (Windsor) , medlem av den britiske kongefamilien 27. – Jan Bols , nederlandsk skøyteløper og syklist September [ rediger | rediger kilde ] 12. – Leonard Peltier , amerikansk indianeraktivist 13. – Peter Cetera , amerikansk musiker 13. – Halvor Moxnes , norsk professor i teologi 16. – Ard Schenk , nederlandsk skøyteløper 20. – Siri Frost Sterri , norsk politiker 21. – Hamilton Jordan , amerikansk politiker (d. 2008 ) 25. – Michael Douglas , amerikansk skuespiller 26. – Jean-Pierre Ricard , fransk kardinal 27. – Villy Haugen , norsk skøyteløper Oktober [ rediger | rediger kilde ] 1. – Antti Tuuri , finsk forfatter 7. – Donald Tsang , hongkongkinesisk regjeringssjef 9. – John Entwistle , britisk musiker (d. 2002 ) 14. – Svein Flåtten , norsk politiker 15. – Sali Berisha , albansk statsminister 15. – Peter Porsch , tysk politiker 15. – David Trimble , nordirsk politiker og nobelprisvinner (fred) 16. – Jim Warren , amerikansk hundekjører 18. – Finn Seemann , norsk fotballspiller (d. 1985 ) 20. – Clive Hornby , britisk skuespiller (d. 2008 ) 28. – Dennis Franz , amerikansk skuespiller 30. – Ahmed Chalabi , irakisk politiker (d. 2015 ) November [ rediger | rediger kilde ] 1. – Rafiq Hariri , libanesisk statsminister (d. 2005 ) 2. – Keith Emerson , britisk musiker ( Emerson, Lake & Palmer ) (d. 2016 ) 2. – Kevin Hector , engelsk fotballspiller 5. – Asmund Kristoffersen , norsk politiker 7. – Luigi Riva , italiensk fotballspiller 11. – Per Ivar Moe , norsk skøyteløper 11. – Tore Berger , norsk kajakkpadler 11. – Andreas E. Furtwängler , tysk arkeolog 14. – Tom McEvoy , amerikansk pokerspiller 17. – Gene Clark , amerikansk musiker (d. 1991 ) 17. – Rem Koolhaas , nederlandsk arkitekt 18. – Ibrahim Böhme , tysk politiker (d. 1999 ) 18. – Suzanne Brøgger , dansk forfatter 18. – Unni Wikan , norsk professor i sosialantropologi 19. – Johnny Pevik , norsk motstandsmann (f. 1913 ) 25. – Maarten 't Hart , nederlandsk forfatter 26. – Kjellbjørg Lunde , norsk politiker 26. – Ans Schut , nederlandsk skøyteløper Desember [ rediger | rediger kilde ] 1. – Eric Bloom , amerikansk musiker 1. – John Densmore , amerikansk musiker 2. – Ibrahim Rugova , kosovoalbansk president (d. 2006 ) 4. – Ernst Wroldsen , norsk politiker 9. – Neil Innes , britisk musiker og komiker 10. – Andris Bērziņš , latvisk president 13. – Ursula Evje , norsk politiker 14. – Michael Glos , tysk politiker 16. – Bjørn Ransve , norsk maler 19. – Arne Lindtner Næss , norsk skuespiller og regissør 23. – Ingar Knudtsen , norsk forfatter 23. – Olav Hagen , norsk illustratør 24. – Erhard Keller , tysk skøyteløper Dødsfall [ rediger | rediger kilde ] 4. januar – Kaj Munk , dansk forfatter og prest (f. 1898 ) 11. januar – Galeazzo Ciano , italiensk fascist (f. 1903 ) 23. januar – Edvard Munch , norsk maler (f. 1863 ) 1. februar – Piet Mondrian , nederlandsk maler (f. 1872 ) 30. april – Einar Hoff Hansen , norsk matematiker og fjellklatrer (f. 1923 ) 16. juni – Karl Rasmussen , norsk motstandsmann (f. 1916 ) 26. juli – Reza Pahlavi , persisk sjah (f. 1877 ) 10. august – Berthold Schenk von Stauffenberg , tysk jurist og nazi-motstander (f. 1905 ) 21. oktober – Alois Kayser , tysk misjonær (f. 1877 ) 13. november – Gregers Gram , norsk motstandsmann og fenrik i Kompani Linge under andre verdenskrig (f. 1917 ) 19. november – Johnny Pevik , norsk motstandsmann og medlem av Kompani Linge under andre verdenskrig (f. 1913 ) 29. november – Edvard Tallaksen , norsk motstandsmann og fenrik i Kompani Linge under andre verdenskrig (f. 1917 ) Litteratur [ rediger | rediger kilde ] Karen Blixen – Gengældelsens veje Agatha Christie – Sparkling Cyanide ( Giftige krystaller ) Pär Lagerkvist – Dvärgen Aksel Sandemose – Det svundne er en drøm (Utgitt i Sverige) Nobelprisvinnere [ rediger | rediger kilde ] Fysikk – Isidor Isaac Rabi Kjemi – Otto Hahn Medisin – Joseph Erlanger , Herbert S Gasser Litteratur – Johannes V. Jensen Fred – Ingen utdeling. Hentet fra « https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=1944&oldid=18284170 » Kategori : 1944 Navigasjonsmeny Personlig Ikke logget inn Brukerdiskusjon Bidrag Opprett konto Logg inn Navnerom Artikkel Diskusjon Varianter Visninger Les Rediger Rediger kilde Vis historikk Mer Søk Navigasjon Forside Svaksynte Utmerkede artikler Hjelp Siste endringer Prosjekt Stilmanual Skribentportal Underprosjekter Tinget Torget Notiser Nybegynner Tilfeldig side Wikipedia Kontakt Wikipedia Doner Wikimedia Norge Eksterne søk Lager Verktøy Lenker hit Relaterte endringer Spesialsider Permanent lenke Sideinformasjon Wikidata-element Siter denne siden Skriv ut / eksporter Opprett en bok Last ned som PDF Utskriftsvennlig versjon På andre prosjekter Wikimedia Commons På andre språk Norsk nynorsk Dansk Svenska Føroyskt Íslenska Afrikaans Alemannisch አማርኛ Аҧсшәа العربية Aragonés Arpetan Asturianu Avañe'ẽ Авар Aymar aru Azərbaycanca বাংলা Bahasa Banjar Bân-lâm-gú Basa Banyumasan Башҡортса Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ भोजपुरी Bikol Central Български Boarisch Bosanski Brezhoneg Català Чӑвашла Cebuano Čeština Cymraeg Davvisámegiella Deutsch Eesti Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Эрзянь Español Esperanto Estremeñu Euskara فارسی Fiji Hindi Français Frysk Gaeilge Gaelg Gagauz Gàidhlig Galego 贛語 客家語/Hak-kâ-ngî Хальмг 한국어 Հայերեն हिन्दी Hornjoserbsce Hrvatski Ido Ilokano বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bahasa Indonesia Interlingua Ирон Italiano עברית Basa Jawa ಕನ್ನಡ Kapampangan Къарачай-малкъар ქართული Kaszëbsczi Қазақша Kernowek Kiswahili Коми Kreyòl ayisyen Kurdî Кыргызча Кырык мары Лезги Latina Latviešu Lëtzebuergesch Lietuvių Ligure Limburgs Lingála Livvinkarjala La .lojban. Lumbaart Magyar मैथिली Македонски Malagasy മലയാളം Māori मराठी მარგალური مصرى Bahasa Melayu Baso Minangkabau Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Монгол မြန်မာဘာသာ Nāhuatl Dorerin Naoero Nederlands Nedersaksies नेपाली नेपाल भाषा 日本語 Napulitano Нохчийн Nordfriisk Nouormand Occitan Олык марий ଓଡ଼ିଆ Oʻzbekcha/ўзбекча ਪੰਜਾਬੀ पालि پنجابی Papiamentu Tok Pisin Plattdüütsch Polski Português Qırımtatarca Reo tahiti Ripoarisch Română Runa Simi Русиньскый Русский Саха тыла Sardu Scots Seeltersk Sesotho sa Leboa Shqip Sicilianu සිංහල Simple English سنڌي Slovenčina Slovenščina Soomaaliga کوردی Српски / srpski Srpskohrvatski / српскохрватски Basa Sunda Suomi Tagalog தமிழ் Татарча/tatarça తెలుగు Tetun ไทย Тоҷикӣ Türkçe Türkmençe Удмурт Українська اردو Vèneto Tiếng Việt Volapük Võro Walon 文言 West-Vlams Winaray ייִדיש Yorùbá 粵語 Zazaki Zeêuws Žemaitėška 中文 Rediger lenker Denne siden ble sist redigert 23. feb. 2018 kl. 19:09. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår , men ytterligere betingelser kan gjelde. Se bruksvilkårene for detaljer. Personvern Om Wikipedia Forbehold Utviklere Erklæring om informasjonskapsler Mobilvisninghttps://no.wikipedia.org/wiki/1977
  1977 – Wikipedia 1977 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1977 MCMLXXVII ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1950-årene · 1960-årene ◄ 1970-årene ► 1980-årene · 1990-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 ◄ 1977 ► 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · ► · ►► Begivenheter i 1977 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Arkitektur | Film | Konflikt ... 1.5 Norsk historie 2 Fødsler 2.1 Januar 2.2 Februar 2.3 Mars 2.4 April 2.5 Mai 2.6 Juni 2.7 Juli 2.8 ... – Andreas Baader og Gudrun Ensslin tar livet av seg i fengsel. Norsk historie [ rediger | rediger ... fotballspiller 21. – Phil Neville , engelsk fotballspiller 24. – Leif Gunnar Smerud , norsk ... Februar [ rediger | rediger kilde ] 2. – Martin Andresen , norsk fotballspiller og trener 2. – Shakira ... musiker 10. – Endre Lund Eriksen , forfatter 10. – Anbjørn Viem , norsk musiker 14. – Cadel Evans CACHE

1977 – Wikipedia 1977 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1977 MCMLXXVII ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1950-årene · 1960-årene ◄ 1970-årene ► 1980-årene · 1990-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 ◄ 1977 ► 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · ► · ►► Begivenheter i 1977 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Arkitektur | Film | Konflikt Litteratur | Vitenskap Ledere Statsledere 1977 i andre kalendere Gregoriansk kalender 1977 MCMLXXVII Ab urbe condita 2730 Armensk kalender 1426 ԹՎ ՌՆԻԶ Kinesisk kalender 4673 – 4674 丙辰 – 丁巳 Etiopisk kalender 1969 – 1970 Jødisk kalender 5737 – 5738 Hindukalendere - Vikram Samvat 2032 – 2033 - Shaka Samvat 1899 – 1900 - Kali Yuga 5078 – 5079 Iransk kalender 1355 – 1356 Islamsk kalender 1397 – 1398 1977 ( MCMLXXVII ) i den gregorianske kalenderen var et år uten skuddag som begynte på en lørdag . Innhold 1 Begivenheter 1.1 Første kvartal 1.2 Andre kvartal 1.3 Tredje kvartal 1.4 Fjerde kvartal 1.5 Norsk historie 2 Fødsler 2.1 Januar 2.2 Februar 2.3 Mars 2.4 April 2.5 Mai 2.6 Juni 2.7 Juli 2.8 August 2.9 September 2.10 Oktober 2.11 November 2.12 Desember 3 Dødsfall 3.1 Første kvartal 3.2 Andre kvartal 3.3 Tredje kvartal 3.4 Fjerde kvartal 4 Idrett 5 Musikk 5.1 Utgivelser 6 Litteratur 6.1 Utlandet 7 Nobelprismottagere Begivenheter [ rediger | rediger kilde ] Første kvartal [ rediger | rediger kilde ] 4. mars – Et jordskjelv rammer Øst- og Sør-Europa . 1 500 mennesker omkommer. 10. mars – Astronomer oppdager ringene rundt Uranus . 21. mars – Unntakstilstanden i India avsluttes. 27. mars – Tenerife-ulykken , 583 personer omkommer når et KLM -fly kolliderer med et PanAm -fly på flyplassen Los Rodeos på Tenerife . 61 personer fra PanAm-flyet overlever. 28. mars – Portugal søker om medlemskap i EF . Andre kvartal [ rediger | rediger kilde ] 22. april – Bravo-utblåsningen : Den første ukontrollerte utblåsningen av olje fant sted. 25. mai – Science fiction-filmen Star Wars har premiere 28. april – Tre medlemmer av Baader-Meinhof-gruppen , Andreas Baader , Jan-Carl Raspe og Gudrun Ensslin , blir dømt til livsvarig fengsel. 27. juni – Djibouti blir selvstendig stat Tredje kvartal [ rediger | rediger kilde ] 5. juli – Et militærkupp i Pakistan avsetter president Zulfikar Ali Bhutto . 22. juli – Den kinesiske lederen Deng Xiaoping kommer tilbake til makten. 28. juli – Spania søker om medlemskap i EF . 20. august – Den amerikanske romsonden Voyager 2 skytes opp. 5. september – Den amerikanske romsonden Voyager 1 skytes opp. Fjerde kvartal [ rediger | rediger kilde ] 18. oktober – Andreas Baader og Gudrun Ensslin tar livet av seg i fengsel. Norsk historie [ rediger | rediger kilde ] 29. januar – Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep skifter navn til Fremskrittspartiet . 31. januar – Fiskefartøy «Tulipan» forsvinner utenfor Finnmark . Fem omkommer. 22. mars – Fraktefartøy «Havrais» er på reise Brevik - Bergen med sement i tett tåke da den synker etter kollisjon med fraktefartøy «Olaug» på Sletta nord for Haugesund . Én omkommer. 1. april – Kystvakten blir opprettet som en del av Forsvarets organisasjon. Avisa Klassekampen blir dagsavis. 19. juni – SI-systemet blir innført i Norge. 16. august – Fraktefartøy «Ceang» er på reise fra Helle i Høgsfjorden til Bergen med singel da den grunnstøter i Boknasundet og synker svært raskt pga. åpne lasteluker. Av besetningen omkommer tre mens to reddes av fraktefartøy «Vestås». 30. desember – Reketråler «Emly» er på vei inn til Åkrehamn i tung sjø etter endt fiske ved Ferkingstadøyene da den grunnstøter og synker, trolig like utenfor innseilingen til Åkrehamn. Hele besetningen på fire omkommer. Fødsler [ rediger | rediger kilde ] Januar [ rediger | rediger kilde ] 2. – Brian Boucher , amerikansk ishockeyspiller 11. – Anni Friesinger , tysk skøyteløper 13. – Orlando Bloom , britisk skuespiller 18. – Jean-Patrick Nazon , fransk syklist 19. – Lauren Etame Mayer , kamerunsk fotballspiller 21. – Phil Neville , engelsk fotballspiller 24. – Leif Gunnar Smerud , norsk fotballspiller 28. – Takuma Sato , japansk formel 1-fører 31. – Eddie Gustafsson , svensk fotballspiller Februar [ rediger | rediger kilde ] 2. – Martin Andresen , norsk fotballspiller og trener 2. – Shakira , colombiansk musiker 8. – Dave Farrell , amerikansk musiker 11. – Mike Shinoda , amerikansk musiker 10. – Endre Lund Eriksen , forfatter 10. – Anbjørn Viem , norsk musiker 14. – Cadel Evans , australsk syklist 15. – Øystein Grødum , norsk skøyteløper 20. – Marius Gullerud , norsk fotballspiller 22. – Mads Kaggestad , norsk syklist 23. – Kristina Šmigun-Vähi , estisk langrennsløper 24. – Jean-Pierre Vidal , fransk alpinist 25. – Jan Fredrik Bjørntvedt , norsk fotballspiller Mars [ rediger | rediger kilde ] 2. – Chris Martin , britisk sanger 8. – Christian Kalvenes , norsk fotballspiller 8. – James Van Der Beek , amerikansk skuespiller 9. – Jelena Burukhina , russisk langrennsløper 9. – Vincent Defrasne , fransk skiskytter 10 – Peter Enckelman , finsk fotballspiller 12. – Ramiro Corrales , amerikansk fotballspiller 15. – Joe Hahn , amerikansk musiker 18. – Øyvind Gjerde , norsk fotballspiller 20. – Tor Hogne Aarøy , norsk fotballspiller 25. – Jan Tore Ophaug , norsk fotballspiller 26. – Kevin Davies , engelsk fotballspiller 28. – Peter Ijeh , nigeriansk fotballspiller 29. – Djabir Saïd-Guerni , algerisk friidrettsutøver 30. – Øyvind Bolthof , norsk fotballspiller 31. – Gro Ferkingstad , norsk sjakkspiller April [ rediger | rediger kilde ] 2. – Per Elofsson , svensk langrennsløper 9. – Gerard Way , Vokalist i My Chemical Romance 12. – Tobias Angerer , tysk langrennsløper 14. – Sarah Michelle Gellar , amerikansk skuespiller 15. – Peter Skovholt Gitmark , norsk politiker 16. – Fredrik Ljungberg , svensk fotballspiller 17. – Chad Hedrick , amerikansk skøyteløper 17. – Frederik Magle , dansk komponist, organist og pianist. 18. – Nils Olav Fjeldheim , norsk padler 21. – Knut Hovel Heiaas , norsk fotballspiller 23. – John Cena , amerikansk fribryter 23. – Monica Tjelmeland , norsk politiker 26. – Tom Welling , amerikansk skuespiller 27. – Claus Jensen , dansk fotballspiller 28. – Thorstein Helstad , norsk fotballspiller Mai [ rediger | rediger kilde ] 2. – Jan Fitschen , tysk friidrettsutøver 4. – Jørund Henning Rytman , norsk politiker 10. – Henri Camara , senegalesisk fotballspiller 10. – Nick Heidfeld , tysk formel 1-fører 11. – Janne Ahonen , finsk skihopper 11. – Nikolaj Bolsjakov , russisk langrennsløper 12. – Graeme Dott , skotsk snookerspiller 15. – Lydia Cheromei , kenyansk friidrettsutøver 16. – Ronny Ackermann , tysk kombinertløper 17. – Anders Södergren , svensk langrennsløper 18. – Bjarne Solbakken , norsk alpinist 18. – Lee Hendrie , engelsk fotballspiller 21. – Trond Fredriksen , norsk fotballspiller 21. – Myriam Leonie Mani , kamerunsk friidrettsutøver 23. – Kenneth Hætta , norsk–samisk journalist og fotograf 27. – Abderrahmane Hammad , algerisk friidrettsutøver 28. – Trond Bråthen , norsk musiker (d. 2012 ) 29. – Leo Franco , argentinsk fotballspiller 30. - Terje Andreas Eikemo , norsk forsker Juni [ rediger | rediger kilde ] 6. – Trude Gundersen , norsk taekwondoutøver 11. – Geoff Ogilvy , australsk golfspiller 11. – Ryan Dunn , amerikansk skuespiller 12. – Idrissa Sanou , burkinsk friidrettsutøver 13. – Rainer Schönfelder , østerriksk alpinist 24. – Rune Lange , norsk fotballspiller 27. – Raúl González , spansk fotballspiller Juli [ rediger | rediger kilde ] 1. – Liv Tyler , amerikansk skuespillerinne 4. – Allan Kierstein Jepsen , dansk fotballspiller 4. – Balázs Nikolov , ungarsk fotballspiller 12. – Ørjan Låstad , norsk fotballspiller 12. – Clayton Zane , australsk fotballspiller 14. – Victoria av Sverige , svensk tronarving 15. – Mads Eriksen , norsk tegneserieskaper 18. – Aleksandr Morozevitsj , russisk sjakkspiller 25. – Ibrahim Tanko , ghanesisk fotballspiller 26. – Atle Roar Håland , norsk fotballspiller 26. – Kubo Taito , japansk tegneserieskaper 27. – Marit Roaldset , norsk langrennsløper August [ rediger | rediger kilde ] 3. – Kristina Köhler , tysk politiker 3. – Óscar Pereiro Sio , spansk syklist 5. – Håvard Bjerkeli , norsk langrennsløper 5. – Terje Winterstø Røthing , norsk gitarist 7. – Deepika Thathaal , norsk sangerinne 8. – Tommy Ingebrigtsen , skihopper 9. – Mikael Silvestre , fransk fotballspiller 14. – Preben Fjære Brynemo , norsk kombinertløper 16. – Sigmund Løvåsen , norsk forfatter 16. – Kasey Wehrman , australsk fotballspiller 17. – Thierry Henry , fransk fotballspiller 17. – Tarja Turunen , finsk musiker 18. – Lars Andreas Østvik , norsk kombinertløper 20. – Henning Stensrud , norsk skihopper 26. – Linda Cathrine Hofstad , norsk politiker 29. – Carl Pettersson , svensk golfspiller September [ rediger | rediger kilde ] 2. – Marek Mintál , slovakisk fotballspiller 9. – Bernt Hulsker , norsk fotballspiller 11. – Matthew Stevens , walisisk snookerspiller 13. – Eirik Bakke , norsk fotballspiller 19. – Iban Mayo , spansk syklist 25. – Clea DuVall , amerikansk skuespillerinne 27. – Andrus Värnik , estisk friidrettsutøver 28. – Lounès Gaouaoui , algerisk fotballspiller 29. – Sandro Grande , kanadisk fotballspiller 30. – Audun Lysbakken , norsk politiker Oktober [ rediger | rediger kilde ] 2. – Didier Défago , sveitsisk alpinist 2. – Harald Høidahl , norsk musiker 2. – Øystein Rogstad , norsk fotballspiller 4. – Peter Hanson , svensk golfspiller 12. – Bode Miller , amerikansk alpinist 12. – Cristie Kerr , amerikansk golfspiller 15. – David Trézéguet , fransk–argentinsk fotballspiller 28. – Christoph Bieler , østerriksk kombinertløper 29. – Brendan Fehr , kanadisk skuespiller November [ rediger | rediger kilde ] 1. – André Schei Lindbæk , norsk fotballspiller 11. – Arianna Follis , italiensk langrennsløper 16. – Oksana Bajul , ukrainsk kunstløper 16. – Maggie Gyllenhaal , amerikansk skuespiller 20. – Mikhail Ivanov , russisk langrennsløper 22. – Colin Hanks , amerikansk skuespiller 24. – Lucille Opitz , tysk skøyteløper 26. – Ivan Basso , italiensk syklist 27. – Morten Knutsen , norsk fotballspiller Desember [ rediger | rediger kilde ] 1. – Brad Delson , amerikansk musiker 3. – Adam Małysz , polsk skihopper 3. – Jennie Johnsen , norsk politiker 6. – Finlay Mickel , skotsk alpinist 7. – Espen Baardsen , norsk–amerikansk fotballspiller 7. – Luke Donald , engelsk golfspiller 10. – Andrea Henkel , tysk skiskytter 13. – Andrew Higginson , engelsk snookerspiller 16. – Sara Kjellin , svensk fristilalpinist 23. – Tore Johansen , norsk jazzmusiker 25. – Sylvi Listhaug , norsk politiker 29. – Tuomo Könönen , finsk fotballspiller 31. – Nelson Cruz , kappverdisk friidrettsutøver Dødsfall [ rediger | rediger kilde ] Første kvartal [ rediger | rediger kilde ] 14. januar – Anthony Eden , britisk politiker (f. 1897 ) 14. januar – Peter Finch , britisk skuespiller (f. 1916 ) 19. januar – Knut Freiherr von Kühlmann-Stumm , tysk politiker (f. 1916 ) 19. februar – Tony Crosland , britisk utenriksminister (f. 1918 ) 23. mars – Emile Biayenda , brazzavillekongolesisk katolsk kardinal (f. 1927 ) 25. mars – Nunnally Johnson , amerikansk manusforfatter, filmprodusent og regissør (f. 1897 ) 25. mars – Alphonse Massemba-Débat , brazzavillekongolesisk president (f. 1921 ) Andre kvartal [ rediger | rediger kilde ] 5. april – Carlos Prío Socarrás , kubansk president (f. 1903 ) 7. april – Siegfried Buback , tysk riksadvokat (f. 1920 ) 16. april – Sverre Daniel Husebye , norsk teolog og forfatter (f. 1903 ) 17. april – William John Conway , irsk kardinal (f. 1913 ) 10. mai – Joan Crawford , amerikansk skuespillerinne (f. 1908 ) 16. juni – Wernher von Braun , tysk-amerikansk rakettforsker (f. 1912 ) Tredje kvartal [ rediger | rediger kilde ] 2. juli – Vladimir Nabokov , russisk-amerikansk forfatter (f. 1899 ) 24. juli – Sigrid Sundby , norsk skøyteløper (f. 1942 ) 30. juli – Jürgen Ponto , tysk banksjef (f. 1923 ) 16. august – Elvis Presley , amerikansk sanger (f. 1935 ) 19. august – Groucho Marx , amerikansk komiker (f. 1890 ) 4. september – Hans J. Henriksen , norsk-samisk språkmann og regjeringsrådgiver (f. 1903 ) 8. september – Zero Mostel , amerikansk skuespiller (f. 1915 ) 12. september – Steve Biko , sørafrikansk borgerrettighetsforkjemper (f. 1946 ) 16. september – Marc Bolan , britisk musiker (f. 1947 ) 16. september – Maria Callas , gresk-amerikansk operasangerinne (f. 1923 ) Fjerde kvartal [ rediger | rediger kilde ] 14. oktober – Bing Crosby , amerikansk sanger og skuespiller (f. 1903 ) 18. oktober – Andreas Baader , tysk terrorist (f. 1944 ) 18. oktober – Gudrun Ensslin , tysk terrorist (f. 1940 ) 18. oktober – Jan-Carl Raspe , tysk terrorist (f. 1944 ) 18. oktober – Hanns-Martin Schleyer , tysk jurist, industrileder og terroroffer (f. 1915 ) 5. november – René Goscinny , fransk tegneserieforfatter (f. 1926 ) 25. desember – Charlie Chaplin , britisk skuespiller (f. 1889 ) Idrett [ rediger | rediger kilde ] Ingemar Stenmark , Sverige, vinner verdenscupen i alpint. Liverpool FC blir både engelsk seriemester , vinnere av Serievinnercupen for første gang og UEFA Super Cup i samme sesong. 16. oktober – Lillestrøm blir norske seriemester i fotball . 23. oktober – Lillestrøm blir Norgesmester (cupmester) i fotball etter å ha slått Bodø/Glimt 1–0 i finalen. Manglerud/Star vinner NM i ishockey . Curling-VM for herrer arrangeres i Karlstad i Sverige , og Sverige vinner foran Canada . John Spencer vinner verdensmesterskapet i snooker etter å ha slått Cliff Thorburn 25–12 i finalen. Musikk [ rediger | rediger kilde ] Tre medlemmer av Lynyrd Skynyrd dør i en flystyrt Filmen Saturday Night Fever starter disco -feber Dire Straits blir grunnlagt Keith Richards i The Rolling Stones må betale 750 pund for besittelse av kokain , samt 250 pund for rettslige kostnader Utgivelser [ rediger | rediger kilde ] Supertramp – Even In The Quietest Moments Camel – Rain Dances The Clash – The Clash Alice Cooper – 'The Alice Cooper Show' og 'Lace and Whiskey' The Congos – Blood & Fire Peter Gabriel – Peter Gabriel Genesis – Wind & Wuthering Genesis – Seconds Out Alan Parsons Project – I Robot Pink Floyd – Animals Sex Pistols – Never Mind the Bullocks Suicide – Suicide Television – Marquee Moon Wire – Pink Flag Ike & Tina Turner gir ut albumet Delila's Power ABBA gir ut albumet The Album Litteratur [ rediger | rediger kilde ] Nordisk råds litteraturpris tildeles Bo Carpelan for: I de mörka rummen, i de ljusa Utlandet [ rediger | rediger kilde ] Agatha Christie – An Autobiography Colin Dexter – The Silent World of Nicholas Quinn ( Nicholas Quinns tause verden ) Gerd Brantenberg – Egalias døtre Lars Saabye Christensen – Amatøren Kjartan Fløgstad – Dalen Portland Sigbjørn Hølmebakk – Karjolsteinen Herbjørg Wassmo – Flotid Nobelprismottagere [ rediger | rediger kilde ] Fysikk – Philip Warren Anderson , Nevill Francis Mott , John H. van Vleck Kjemi – Ilya Prigogine Medisin – Roger Guillemin , Andrew V Schally , Rosalyn Yalow Litteratur – Vicente Aleixandre Fred – Betty Williams og Mairead Corrigan for 1976 og Amnesty International for 1977. Økonomi – Bertil Ohlin , James Meade Århundrer : 18. århundre – 19. århundre – 20. århundre – 21. århundre Tiår : 1920-årene – 1930-årene – 1940-årene – 1950-årene – 1970-årene – 1980-årene – 1990-årene – 2000-årene – 2010-årene År : 1972 – 1973 – 1974 – 1975 – 1976 – 1977 – 1978 – 1979 – 1980 – 1981 – 1982 Hentet fra « https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=1977&oldid=16634073 » Kategori : 1977 Navigasjonsmeny Personlig Ikke logget inn Brukerdiskusjon Bidrag Opprett konto Logg inn Navnerom Artikkel Diskusjon Varianter Visninger Les Rediger Rediger kilde Vis historikk Mer Søk Navigasjon Forside Svaksynte Utmerkede artikler Hjelp Siste endringer Prosjekt Stilmanual Skribentportal Underprosjekter Tinget Torget Notiser Nybegynner Tilfeldig side Wikipedia Kontakt Wikipedia Doner Wikimedia Norge Eksterne søk Lager Verktøy Hva lenker hit Relaterte endringer Spesialsider Permanent lenke Sideinformasjon Wikidata-element Siter denne siden Skriv ut / eksporter Opprett en bok Last ned som PDF Utskriftsvennlig versjon På andre prosjekter Wikimedia Commons På andre språk Norsk nynorsk Dansk Svenska Føroyskt Íslenska Afrikaans Alemannisch አማርኛ Аҧсшәа العربية Aragonés Arpetan Asturianu Avañe'ẽ Авар Aymar aru Azərbaycanca বাংলা Bân-lâm-gú Basa Banyumasan Башҡортса Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ भोजपुरी Bikol Central Български Boarisch Bosanski Brezhoneg Català Чӑвашла Cebuano Čeština Chavacano de Zamboanga Cymraeg Davvisámegiella Deutsch Diné bizaad Eesti Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Эрзянь Español Esperanto Euskara فارسی Fiji Hindi Français Frysk Furlan Gaeilge Gaelg Gagauz Gàidhlig Galego 贛語 客家語/Hak-kâ-ngî Хальмг 한국어 Հայերեն हिन्दी Hornjoserbsce Hrvatski Ido Ilokano বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bahasa Indonesia Interlingua Ирон Italiano עברית Basa Jawa ಕನ್ನಡ Kapampangan Къарачай-малкъар ქართული Kaszëbsczi Қазақша Kernowek Kiswahili Коми Kreyòl ayisyen Kurdî Кыргызча Кырык мары Лезги Latina Latviešu Lëtzebuergesch Lietuvių Ligure Limburgs Lingála Livvinkarjala La .lojban. Lumbaart Magyar मैथिली Македонски മലയാളം Māori मराठी მარგალური مصرى Bahasa Melayu Baso Minangkabau Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Монгол မြန်မာဘာသာ Nāhuatl Dorerin Naoero Nederlands Nedersaksies नेपाली 日本語 Napulitano Нохчийн Nordfriisk Nouormand Novial Occitan Олык марий ଓଡ଼ିଆ Oʻzbekcha/ўзбекча ਪੰਜਾਬੀ पालि پنجابی Papiamentu Piemontèis Tok Pisin Plattdüütsch Polski Português Qırımtatarca Reo tahiti Ripoarisch Română Runa Simi Русиньскый Русский Саха тыла Sardu Scots Seeltersk Sesotho sa Leboa Shqip Sicilianu සිංහල Simple English سنڌي Slovenčina Slovenščina Ślůnski Soomaaliga کوردی Српски / srpski Srpskohrvatski / српскохрватски Basa Sunda Suomi Tagalog தமிழ் Татарча/tatarça తెలుగు Tetun ไทย Тоҷикӣ Türkçe Türkmençe Удмурт Українська اردو Vèneto Tiếng Việt Volapük Võro Walon 文言 West-Vlams Winaray ייִדיש Yorùbá 粵語 Zazaki Zeêuws Žemaitėška 中文 Rediger lenker Denne siden ble sist redigert 1. sep. 2016 kl. 19:07. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår , men ytterligere betingelser kan gjelde. Se bruksvilkårene for detaljer. Personvern Om Wikipedia Forbehold Utviklere Erklæring om informasjonskapsler Mobilvisninghttps://no.wikipedia.org/wiki/1949
  1949 – Wikipedia 1949 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1949 MCMXLIX ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1920-årene · 1930-årene ◄ 1940-årene ► 1950-årene · 1960-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1944 · 1945 · 1946 · 1947 · 1948 ◄ 1949 ► 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · ► · ►► Begivenheter i 1949 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Film | Konflikt | Kunst Litteratur ... , japansk forfatter 16. – Ellinor Flor , norsk tekstilkunstner. 17. – Heini Hemmi , sveitsisk ... . – Margaret Skjelbred , norsk forfatter 26. – David Strathairn , amerikansk skuespiller 27. – Galina ... politiker 13. – Jan Egil Storholt , norsk skøyteløper 15. – Gunvald Ludvigsen , norsk politiker 17. – Fred Frith , britisk gitarist 24. – Erling Gjelsvik , norsk forfatter og dramatiker 24. – Dag Hareide , norsk naturverner, organisasjonsleder og forfatter 24. – Martin Kolberg , norsk politiker 25. – Ric CACHE

1949 – Wikipedia 1949 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1949 MCMXLIX ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1920-årene · 1930-årene ◄ 1940-årene ► 1950-årene · 1960-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1944 · 1945 · 1946 · 1947 · 1948 ◄ 1949 ► 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · ► · ►► Begivenheter i 1949 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Film | Konflikt | Kunst Litteratur | Vitenskap 1949 i andre kalendere Gregoriansk kalender 1949 MCMXLIX Ab urbe condita 2702 Armensk kalender 1398 ԹՎ ՌՅՂԸ Kinesisk kalender 4645 – 4646 戊子 – 己丑 Etiopisk kalender 1941 – 1942 Jødisk kalender 5709 – 5710 Hindukalendere - Vikram Samvat 2004 – 2005 - Shaka Samvat 1871 – 1872 - Kali Yuga 5050 – 5051 Iransk kalender 1327 – 1328 Islamsk kalender 1368 – 1370 1949 ( MCMXLIX ) i den gregorianske kalenderen var et år uten skuddag som begynte på en lørdag . Innhold 1 Hendelser 1.1 Første kvartal 1.2 Andre kvartal 1.3 Tredje kvartal 1.4 Fjerde kvartal 2 Fødsler 2.1 Januar 2.2 Februar 2.3 Mars 2.4 April 2.5 Mai 2.6 Juni 2.7 Juli 2.8 August 2.9 September 2.10 Oktober 2.11 November 2.12 Desember 3 Dødsfall 4 Sport 5 Litteratur 6 Nobelprisvinnere 7 Referanser Hendelser [ rediger | rediger kilde ] Første kvartal [ rediger | rediger kilde ] 1. januar – Kampene i Kashmir ophører. India og Pakistan oppnår enighet om å avgjøre områdets tilhørighet ved folkeavstemning . 5. januar – President Harry S. Truman lanserte i sin State of the Union -tale sitt Fair Deal -program med bl.a. offentlig helseforsikring . [1] 11. januar – Første kjente tilfelle av snø i Los Angeles , California . 25. januar – David Ben-Gurion blir valgt til statsminister i Israels første valg. 14. februar – Knesset (det israelske parlamentet ) har sitt første møte. 24. februar – Våpenhvile Israel - Egypt . 26. februar – 2. mars – En Boeing B-50 Superfortress påbegynner den første non-stop flyvningen jorden rundt. Flyet gjennomfører flyvningen på 4 dager. 18. mars – NATO vedtas opprettet. 29. mars – Stortinget vedtar at Norge skal slutte seg til NATO . 30. mars – Militærkupp i Syria . Andre kvartal [ rediger | rediger kilde ] 1. april – Newfoundland blir Canadas 10. provins. 3. april – Våpenhvile Israel - Jordan . 4. april – NATO formelt opprettet. Norge underskriver Atlanterhavspakten og blir med i NATO . 13. april – Våpenhvile Israel - Syria . 18. april – Irland blir republikk . 5. mai – Europarådet opprettet. 11. mai – Israel blir medlem av FN . 23. mai – Folkerepublikken Tyskland («Vest-Tyskland») opprettes. 7. juni – Skøyta «Hernes» forsvinner utenfor Hammerfest . Fire omkommer. Tredje kvartal [ rediger | rediger kilde ] 16. juli – Kuomintang innleder evakueringen til Taiwan . 23. juli – Skotøyrasjoneringen oppheves. 5. august – Jordskjelv i Ecuador . 8. august – Rasjoneringen av ost, melk og fløte oppheves. 14. august – Militærkupp i Syria . 18. august – Kronen devalueres. 7. september – Konrad Adenauer valgt til Vest-Tysklands første forbundskansler . 12. september – Theodor Heuss valgt til Vest-Tysklands første president. 30. september – Luftbroen til Vest-Berlin innstilles. Fjerde kvartal [ rediger | rediger kilde ] 1. oktober – Folkerepublikken Kina opprettet. 7. oktober – Den tyske demokratiske republikk («Øst-Tyskland») opprettes. 10. oktober – Arbeiderpartiet får rent flertall ved stortingsvalget. 16. oktober – Borgerkrigen i Hellas slutter. 26. oktober – Peder Furubotn og 170 andre ekskluderes fra Norges Kommunistiske Parti . Partiet overtas av den Moskva-tro fløyen. 20. november – Et nederlandsk fly med 29 jødiske flyktningebarn ombord styrter under innflyvning til Fornebu . Bare ett av barna overlever. 8. desember – Kuomintangs nasjonalråd erklærer Taipei på Taiwan som Kinas nye hovedstad. 9. desember – FN vedtar at Jerusalem skal være under permanent internasjonalt styre. 30. desember – Grenseovernskomst med Sovjetunionen undertegnes. Fødsler [ rediger | rediger kilde ] Januar [ rediger | rediger kilde ] 5. – Tom Prahl , svensk fotballtrener 10. – George Foreman , amerikansk bokser 12. – Ḥamādī al-Ǧibālī , tunisisk statsminister 12. – Haruki Murakami , japansk forfatter 16. – Ellinor Flor , norsk tekstilkunstner. 17. – Heini Hemmi , sveitsisk alpinist 17. – Andy Kaufman , amerikansk komiker (d. 1984 ) 18. – Philippe Starck , fransk designer 19. – Dennis Taylor , nordirsk snookerspiller 20. – Göran Persson , svensk statsminister 21. – Trương Tấn Sang , vietnamesisk president 24. – John Belushi , amerikansk skuespiller og komiker (d. 1982 ) 25. – Margaret Skjelbred , norsk forfatter 26. – David Strathairn , amerikansk skuespiller 27. – Galina Stepanskaja , sovjetisk skøyteløper Februar [ rediger | rediger kilde ] 5. – Kurt Beck , tysk politiker 13. – Jan Egil Storholt , norsk skøyteløper 15. – Gunvald Ludvigsen , norsk politiker 17. – Fred Frith , britisk gitarist 24. – Erling Gjelsvik , norsk forfatter og dramatiker 24. – Dag Hareide , norsk naturverner, organisasjonsleder og forfatter 24. – Martin Kolberg , norsk politiker 25. – Ric Flair , amerikansk fribryter 25. – Amin Maalouf , libanesisk–fransk forfatter og journalist 26. – Elizabeth George , amerikansk forfatter 27. – Magnar Lund Bergo , norsk politiker Mars [ rediger | rediger kilde ] 3. – Guttorm Rogdaberg , norsk kulturvernarbeider 4. – Iver Gjelstenli , norsk fjellklatrer 5. – Franz Josef Jung , tysk forsvarsminister 9. – Kalevi Aho , finsk komponist 9. – Michel Roger , monegaskisk statsminister 10. – Edvard Hoem , norsk forfatter 11. – Lars Borgersrud , norsk historiker 14. – Lodve Solholm , norsk politiker 17. – Patrick Duffy , amerikansk skuespiller 18. – Åse Kleveland , norsk kulturpolitiker og forretningskvinne 18. – Alex Higgins , nordirsk snookerspiller (d. 2010 ) 19. – Eli Bergsvik , rektor ved Høgskolen i Bergen 20. – Josip Bozanić , kroatisk kardinal 20. – Kjell Bertel Nyland , norsk generalsekretær i sjømannskirken 20. – Søren Fredrik Voie , norsk politiker 21. – Åge Aleksandersen , norsk musiker 23. – Aslaug Dahl , norsk langrennsløper 24. – Reidar Sandal , norsk politiker og minister 26. – Patrick Süskind , tysk forfatter 29. – Michael Brecker , amerikansk jazzmusiker (d. 2007 ) April [ rediger | rediger kilde ] 7. – Zygmunt Zimowski , polsk katolsk biskop 10. – Ingolf Håkon Teigene , norsk journalist (d. 2007 ) 12. – Scott Turow , amerikansk forfatter 20. – Massimo D'Alema , italiensk statsminister 20. – Jessica Lange , amerikansk skuespillerinne 26. – Werner Christie , norsk helseminister Mai [ rediger | rediger kilde ] 11. – Børre Rønningen , norsk politiker 13. – Anitra Steen , svensk embetskvinne 18. – Rick Wakeman , britisk musiker 19. – Dusty Hill , amerikansk musiker 19. – Inga Kvalbukt , norsk politiker 23. – Alan García , peruansk president 23. – Thore A. Nistad , norsk politiker 24. – Jim Broadbent , britisk skuespiller 25. – Rauno Miettinen , finsk kombinertløper 26. – Lars E. Hanssen , norsk helsedirektør 27. – Harald Nordberg , norsk illustratør og forfatter 27. – Kjell Arild Pollestad , norsk katolsk prest og forfatter 30. – Ove Thorsheim , norsk ambassadør 31. – Pål Steigan , norsk leder i AKP(m-l) og kulturarbeider Juni [ rediger | rediger kilde ] 1. – Ola D. Gløtvold , norsk politiker 4. – Gwendolyn von Ambesser , tysk forfatter, regissør og skuespillerinne 5. – Ken Follett , britisk forfatter 6. – Sonja Irene Sjøli , norsk politiker 10. – Ivar Dyrhaug , norsk programleder 11. – Frank Beard , amerikansk musiker 12. – John Wetton , britisk musiker ( King Crimson , Asia ) (d. 2017 ) 12. – Jens Böhrnsen , tysk politiker 13. – Ulla Schmidt , tysk politiker 15. – Erling Folkvord , norsk politiker ( RV ) og korrupsjonsjeger 18. – Lech Kaczyński , polsk president 18. – Jarosław Kaczyński , polsk statsminister 20. – Lionel Richie , amerikansk musiker 22. – Linda av Jugoslavia 22. – Meryl Streep , amerikansk skuespillerinne 24. – Toril Brekke , norsk forfatter 24. – Brigitte Mohnhaupt , tysk terrorist 26. – Sissel Gjersum , norsk illustratør og maler Juli [ rediger | rediger kilde ] 2. – Roy Bittan , amerikansk musiker 4. – Horst Seehofer , tysk politiker 7. – Toralv Nordbø , norsk offiser 7. – Odd Reidar Solem , norsk journalist 8. – Jan Elvheim , norsk politiker 11. – Petter Løvik , norsk politiker (d. 2007 ) 15. – Carl Bildt , svensk statsminister 17. – Geezer Butler , britisk bassist 19. – Solveig Aareskjold , norsk forfatter 22. – Mohammed bin Rashid Al Maktoum , emiratarabisk statsminister 22. – Lasse Virén , finsk langdistanseløper 24. – Michael Richards , amerikansk skuespiller 26. – Thaksin Shinawatra , thailandsk statsminister 26. – Roger Taylor , britisk trommeslager 29. – Nils Christian Stenseth , norsk biolog 29. – Joan-Enric Vives i Sicília , spansk biskop og fyrste av Andorra 30. – Anders F. Kaardahl , norsk tegner og illustratør 31. – Leif Helge Kongshaug , norsk politiker August [ rediger | rediger kilde ] 1. – Kurmanbek Bakijev , kirgisisk president 1. – Bruno Forte , italiensk erkebiskop 2. – Truls Frogner , norsk forretningsmann (d. 2006 ) 5. – May B. Lund , norsk forfatter, lege og forsker 5. – Rosi Mittermaier , tysk alpinist 12. – Fernando Affonso Collor de Mello , brasiliansk president 12. – Mark Knopfler , britisk musiker 13. – Bartholomäus Kalb , tysk politiker 14. – Morten Olsen , dansk fotballspiller og trener 15. – Eli Sollied Øveraas , norsk politiker 17. – Karin Sveen , norsk forfatter 20. – Svein Roald Hansen , norsk politiker 20. – Phil Lynott , irsk musiker (d. 1986 ) 25. – Gene Simmons , amerikansk musiker 27. – Liv Nysted , norsk forfatter 31. – Richard Gere , amerikansk skuespiller 31. – Ragnar Ingvaldsen , norsk lokalpolitiker 31. – Arnulf Paulsen , norsk trommeslager 31. – David Politzer , amerikansk fysiker September [ rediger | rediger kilde ] 2. – Knut Borge , norsk programleder, journalist, komiker og forfatter (d. 2017 ) 2. – Hans-Hermann Hoppe , tysk økonom 3. – Henry John Mæland , norsk jussprofessor 4. – Tom Watson , amerikansk golfspiller 9. – Susilo Bambang Yudhoyono , indonesisk president 10. – Stephanie Tubbs Jones , amerikansk politiker (d. 2008 ) 10. – Bill O'Reilly , amerikansk journalist 18. – Peter Shilton , engelsk fotballspiller 18. – Mo Mowlam , britisk politiker (d. 2005 ) 22. – Ludwig Schick , tysk katolsk erkebiskop 23. – Bruce Springsteen , amerikansk musiker 24. – Anders Arborelius , svensk katolsk biskop 26. – Minette Walters , britisk forfatter 27. – Jahn Teigen , norsk musiker 29. – Sverre Erik Jebens , norsk jurist 30. – Tore Nordtun , norsk politiker Oktober [ rediger | rediger kilde ] 2. – Annie Leibovitz , amerikansk fotograf 2. – Eldar Myhre , norsk fagforeningsmann 4. – Linda McMahon , direktør i World Wrestling Entertainment 8. – Sigourney Weaver , amerikansk skuespiller 12. – Ilich Ramírez Sánchez , venezuelansk terrorist 13. – Egil Olli , norsk politiker 15. – Gudmund Vindland , norsk forfatter 17. – Jarle Wold , norsk lokalpolitiker 20. – James Michael Harvey , amerikansk katolsk biskop 21. – Anne-Grete Strøm-Erichsen , norsk politiker og forsvarsminister 21. – Benjamin Netanyahu , israelsk statsminister 21. – Carlos Veiga , kappverdisk statsminister 22. – Arsène Wenger , fransk fotballtrener 23. – Kaj Skagen , norsk forfatter 24. – David Paton , britisk musiker (Camel) 29. – David Paton , britisk musiker 29. – Anne Tryti , norsk billedkunstner og illustratør November [ rediger | rediger kilde ] 1. – Sebastian Freiherr von Rotenhan , tysk politiker 3. – Larry Holmes , amerikansk bokser 5. – Armin Shimerman , amerikansk skuespiller 8. – Clement Endresen , norsk høyesterettsdommer 10. – Aud Gaundal , norsk politiker ( A ) 17. – Nguyễn Tấn Dũng , vietnamesisk statsminister 18. – Sverre Diesen , norsk forsvarssjef 20. – Ulf Lundell , svensk musiker og forfatter 20. – Juha Mieto , finsk langrennsløper 23. – Gunilla von Bismarck , tysk adelskvinne 24. – Pierre Buyoya , burundisk president 24. – Erwin Neutzsky-Wulff , dansk forfatter 26. – Marí Alkatiri , østtimoresisk statsminister 28. – Paul Shaffer , kanadiansk-amerikansk musiker, skuespiller og komponist 30. – Petter Henriksen , norsk musiker og leksikonredaktør Desember [ rediger | rediger kilde ] 1. – Sebastián Piñera , chilensk president 1. - Pablo Escobar – colombiansk narkotikakonge 2. – Paul Rodgers , britisk musiker 6. – Terje Formoe , norsk musiker, låtskriver og forfatter 6. – Maria Michalk , tysk politiker 7. – Tom Waits , amerikansk musiker og skuespiller 9. – Anne Enger Lahnstein , norsk politiker ( Sp ) 11. – Ludvig Nessa , norsk prest 11. – Tomm Thorkildsen , norsk friidrettsutøver 12. – Bill Nighy , britisk skuespiller 12. – Marc Ravalomanana , madagassisk president 14. Cliff Williams ,Britisk bassist 14. – Inger Lise Rypdal , norsk artist 16. – Billy Gibbons , amerikansk musiker 20. – Alan Parsons , britisk plateprodusent, lydtekniker og artist 20. – Yves Sahinguvu , burundisk politiker 21. – Thomas Sankara , burkinsk president (d. 1987 ) 25. – Sissy Spacek , amerikansk skuespillerinne 26. – José Ramos-Horta , østtimoresisk politiker og nobelprisvinner (fred) 28. – Bruce Jenner , amerikansk friidrettsutøver Dødsfall [ rediger | rediger kilde ] 4. mai – Valentino Mazzola , italiensk fotballspiller (f. 1919 ) 6. mai – Maurice Maeterlinck , belgisk forfatter (f. 1862 ) 10. juni – Sigrid Undset , norsk forfatter (f. 1882 ) 8. september – Richard Strauss , tysk komponist (f. 1864 ) 15. november – Nathuram Godse , skjøt Mahatma Gandhi (f. 1910 ) Sport [ rediger | rediger kilde ] 23. oktober – Sarpsborg blir Norgesmester (cupmester) i fotball etter å ha slått Skeid 3-1 i finalen. Fredrikstad blir seriemester i fotball etter å ha slått Vålerenga sammenlagt i seriefinaler. (3-1 og 3-0) Tromsø I.L. blir nordnorsk mester i fotball. Tennis : USA vant Davis Cup de slo Australia med 4-1 i finalen. Ted Schroeder , USA vant Wimbledon for herrer og Louise Brough , USA vant damesingelturneringen. Litteratur [ rediger | rediger kilde ] Agatha Christie – Crooked House ( Morder i huset ) George Orwell – 1984 Thorbjørn Egner – Karius og Baktus Knut Hamsun – Paa gjengrodde stier Kåre Holt – Det store veiskillet Nobelprisvinnere [ rediger | rediger kilde ] Fysikk – Hideki Yukawa Kjemi – William F Giauque Medisin – Walter Hess , Egas Moniz Litteratur – William Faulkner Fred – Baron John Boyd Orr of Brechin Referanser [ rediger | rediger kilde ] ^ «Harry S. Truman: Annual Message to the Congress on the State of the Union» . www.presidency.ucsb.edu . Besøkt 5. januar 2017 . Hentet fra « https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=1949&oldid=18119888 » Kategori : 1949 Navigasjonsmeny Personlig Ikke logget inn Brukerdiskusjon Bidrag Opprett konto Logg inn Navnerom Artikkel Diskusjon Varianter Visninger Les Rediger Rediger kilde Vis historikk Mer Søk Navigasjon Forside Svaksynte Utmerkede artikler Hjelp Siste endringer Prosjekt Stilmanual Skribentportal Underprosjekter Tinget Torget Notiser Nybegynner Tilfeldig side Wikipedia Kontakt Wikipedia Doner Wikimedia Norge Eksterne søk Lager Verktøy Lenker hit Relaterte endringer Spesialsider Permanent lenke Sideinformasjon Wikidata-element Siter denne siden Skriv ut / eksporter Opprett en bok Last ned som PDF Utskriftsvennlig versjon På andre prosjekter Wikimedia Commons På andre språk Norsk nynorsk Dansk Svenska Føroyskt Íslenska Afrikaans Alemannisch አማርኛ Аҧсшәа العربية Aragonés Arpetan Asturianu Avañe'ẽ Авар Aymar aru Azərbaycanca বাংলা Bahasa Banjar Bân-lâm-gú Basa Banyumasan Башҡортса Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ भोजपुरी Bikol Central Български Boarisch Bosanski Brezhoneg Català Чӑвашла Cebuano Čeština Cymraeg Davvisámegiella Deutsch Eesti Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Эрзянь Español Esperanto Estremeñu Euskara فارسی Fiji Hindi Français Frysk Furlan Gaeilge Gaelg Gagauz Gàidhlig Galego 贛語 客家語/Hak-kâ-ngî Хальмг 한국어 Հայերեն हिन्दी Hornjoserbsce Hrvatski Ido Ilokano বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bahasa Indonesia Interlingua Interlingue Ирон Italiano עברית Basa Jawa Kapampangan Къарачай-малкъар ქართული Kaszëbsczi Қазақша Kernowek Kiswahili Коми Kreyòl ayisyen Kurdî Кыргызча Кырык мары Лезги ລາວ Latina Latviešu Lëtzebuergesch Lietuvių Ligure Limburgs Lingála Livvinkarjala La .lojban. Lumbaart Magyar मैथिली Македонски Malagasy മലയാളം Māori मराठी მარგალური مصرى Bahasa Melayu Baso Minangkabau Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Монгол မြန်မာဘာသာ Nāhuatl Dorerin Naoero Nederlands Nedersaksies नेपाली नेपाल भाषा 日本語 Napulitano Нохчийн Nordfriisk Nouormand Occitan Олык марий ଓଡ଼ିଆ Oʻzbekcha/ўзбекча ਪੰਜਾਬੀ पालि پنجابی Papiamentu Tok Pisin Plattdüütsch Polski Português Qırımtatarca Reo tahiti Ripoarisch Română Runa Simi Русиньскый Русский Саха тыла Sardu Scots Seeltersk Sesotho sa Leboa Shqip Sicilianu සිංහල Simple English سنڌي Slovenčina Slovenščina Ślůnski Soomaaliga کوردی Српски / srpski Srpskohrvatski / српскохрватски Basa Sunda Suomi Tagalog தமிழ் Taqbaylit Татарча/tatarça తెలుగు Tetun ไทย Тоҷикӣ Türkçe Türkmençe Удмурт Українська اردو Vèneto Vepsän kel’ Tiếng Việt Volapük Võro Walon 文言 West-Vlams Winaray 吴语 ייִדיש Yorùbá 粵語 Zazaki Zeêuws Žemaitėška 中文 Rediger lenker Denne siden ble sist redigert 4. jan. 2018 kl. 11:48. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår , men ytterligere betingelser kan gjelde. Se bruksvilkårene for detaljer. Personvern Om Wikipedia Forbehold Utviklere Erklæring om informasjonskapsler Mobilvisninghttps://no.wikipedia.org/wiki/1942
  1942 – Wikipedia 1942 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1942 MCMXLII ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1920-årene · 1930-årene ◄ 1940-årene ► 1950-årene · 1960-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1937 · 1938 · 1939 · 1940 · 1941 ◄ 1942 ► 1943 · 1944 · 1945 · 1946 · 1947 · ► · ►► Begivenheter i 1942 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Arkitektur | Film | Konflikt | ... sabotasjeaksjonen på norsk jord godkjent av den norske eksilregjeringen i London 5. mai – Britiske ... Petter Ekornes , norsk forretningsmann (d. 2008 ) 3. – Nils-Tore Andersen , norsk generalsekretær i ... Gundhus , norsk jazzmusiker og programleder (d. 2007 ) 6. – Bernd Neumann , tysk politiker 8. – Junichiro Koizumi , japansk statsminister 10. – Thore Hansen , norsk forfatter og illustratør 10. – Bjørn Stendahl , norsk arkitekt og jazzhistoriker 16. – Clarence Clemons , amerikansk musiker (d. 2011 CACHE

1942 – Wikipedia 1942 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1942 MCMXLII ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1920-årene · 1930-årene ◄ 1940-årene ► 1950-årene · 1960-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1937 · 1938 · 1939 · 1940 · 1941 ◄ 1942 ► 1943 · 1944 · 1945 · 1946 · 1947 · ► · ►► Begivenheter i 1942 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Arkitektur | Film | Konflikt | Kunst Litteratur | Musikk | Politikk | Sport | Vitenskap 1942 i andre kalendere Gregoriansk kalender 1942 MCMXLII Ab urbe condita 2695 Armensk kalender 1391 ԹՎ ՌՅՂԱ Kinesisk kalender 4638 – 4639 辛巳 – 壬午 Etiopisk kalender 1934 – 1935 Jødisk kalender 5702 – 5703 Hindukalendere - Vikram Samvat 1997 – 1998 - Shaka Samvat 1864 – 1865 - Kali Yuga 5043 – 5044 Iransk kalender 1320 – 1321 Islamsk kalender 1361 – 1362 1942 ( MCMXLII ) i den gregorianske kalender var et år uten skuddag som begynte på en torsdag . Innhold 1 Hendelser 1.1 Første kvartal 1.1.1 Januar 1.1.2 Februar 1.1.3 Mars 1.2 Andre kvartal 1.2.1 April 1.2.2 Mai 1.2.3 Juni 1.3 Tredje kvartal 1.4 Fjerde kvartal 2 Fødsler 2.1 Januar 2.2 Februar 2.3 Mars 2.4 April 2.5 Mai 2.6 Juni 2.7 Juli 2.8 August 2.9 September 2.10 Oktober 2.11 November 2.12 Desember 3 Dødsfall 4 Musikk 5 Litteratur 6 Nobelprisvinnere Hendelser [ rediger | rediger kilde ] Første kvartal [ rediger | rediger kilde ] Januar [ rediger | rediger kilde ] 1. januar – 26 regjeringer, inkludert den norske eksilregjeringen i Storbritannia, undertegner United Nations Declaration der de forplikter seg til å kaste sine fulle ressurser inn i kampen mot aksemaktene. De 26 signatorstatene utgjør det som senere vanligvis omtales som «de allierte» I Norge formulerer NKP sin nye motstandspolitikk med «aktiv motstand», dvs. sabotasje og partisankrig 2. januar – Japanske styrker erobrer Manila 6. januar – Pan American Airlines blir det første kommersielle flyselskap som flyr jorden rundt. 11. januar – Japan erklærer Nederland krig og landsetter styrker på Nederlandsk Borneo Japanske styrker erobrer Kuala Lumpur 13. januar – Henry Ford tar ut patent på en « plastbil » som er 30 % lettere enn en vanlig bil . 15. januar – Under en konferanse i Rio de Janeiro beslutter alle amerikanske land å erklære krig mot aksemaktene 20. januar – Wannsee-konferansen : Tyske myndigheter planlegger « den endelige løsning », utryddelsen av Europas jøder I Norge kunngjør nazimyndighetene at alle norske jøders pass skal stemples «J» 25. januar – Thailand erklærer USA og Storbritannia krig. 26. januar – De første amerikanske styrkene når Europa og går i land i Nord-Irland . 28. januar – Pansergruppe Afrika under ledelse av Rommel erobrer Benghazi . Februar [ rediger | rediger kilde ] 1. februar – I Norge blir Vidkun Quisling ved den såkalte Statsakten på Akershus festning innsatt som ministerpresident for en «regjering» godkjent av de tyske okkupantene I Norge saboteres Østbanestasjonen og Vestbanestasjonen i Oslo 5. februar – I Norge vedtar Quisling-regjeringen Lov om nasjonal ungdomstjeneste og Lov om Norges lærersamband 6. februar – I Storbritannia blir Wilhelm von Tangen Hansteen sjef for Norges nyopprettede Forsvarets Overkommando 9. februar – Amerikanske militærledere har det første formelle møtet angående landets strategi i krigen. Sommertid blir innført i USA . 11. februar – Japanske styrker erobrer det viktige høydedraget Bukit Timah på Singapore og er ett skritt nærmere å få kontroll over øya. 12. februar – Quisling møter Hitler 15. februar – Japanske styrker erobrer Singapore 19. februar – Omkring 150 japanske krigsfly angriper Darwin , Australia . 20. februar – I Norge undertegner 12 000 av landets 14 000 lærere en erklæring der de nekter å medvirke til den nazifiseringen av landets ungdom Quisling-regjeringens lover av 5. februar la opp til 22. februar – I Ålesund slår Gestapo til mot englandsfarten , etter at en eksportorganisasjon er infiltrert av Rinnanbanden . 50 arresteres Den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt beordrer general Douglas MacArthur ut av Filippinene idet det amerikanske forsvaret kollapser. 24. februar –– I Norge nedlegger landets biskoper sine embeder og nekter å «medvirke i en administrasjon som ... uten spor av kirkelig grunn krenker menigheten og endog legger urett til vold» 26. februar – Det blir forbudt å bruke rød topplue i Norge 27. februar – USS «Langley» , USAs første hangarskip , blir senket av japanske krigsfly. Mars [ rediger | rediger kilde ] 5. mars – Foreldreaksjon mot Quisling-regjeringens ungdomstjeneste i Norge. Kirkedeaprtementet mottar omkring 250 000 protestbrev 8. mars – De siste nederlandske styrkene i Indonesia kapitulerer for japanerne Japanske styrker erobrer Rangoon , Burma . 13. mars – Quisling gjeninnfører den såkalte « jødeparagrafen », avsnittet i Grunnlovens paragraf 2 som førbød jøder adgang til riket (avskaffet 21. juli 1851 ) 14. mars – I Norge forbys offentlige dansetilstelninger. 15. mars – Kystruteskipet DS «Galtesund» kapres av folk fra Kompani Linge utenfor Jøssingfjord og føres til Skottland . 20. mars – I Norge arresteres 1100 lærere for å ha nektet å la seg innrullere i Norges lærersamband. 21. mars – I USA blir 110 000 japansk-amerikanske borgere internert i fangeleirer 23. mars – Japanske styrker erobrer Andamene i Indiahavet . 26. mars – De første kvinnelige fangene ankommer Auschwitz . 27. mars – Britiske styrker angriper ubåtbasen i St. Nazaire , Frankrike . Andre kvartal [ rediger | rediger kilde ] April [ rediger | rediger kilde ] 3. april – Japanske styrker går til storangrep på amerikanske og filippinske styrker på Bataan . 4. april – Det tyske luftvåpen innleder en bombeoffensiv mot Leningrad , ved å bombe skip og havneanlegg i byen. 5. april – Dagen var 1. påskedag, og flertallet av prestene i Den norske kirke la ned sitt embede i protest mot den tyske okkupasjonsmakten. 8. april – Beleiringen av Leningrad – Sovjetiske styrker opprettet en etterlengtet toglinje til Leningrad . 9. april – De siste amerikanske og filippinske styrkene på Bataan kapitulerer for japanerne 15. april – I Norge sendes omkring 500 lærere på tvangsarbeid i Kirkenes 18. april – Første Amerikanske bombeangrep mot Japansk fastland, det såkalte « Doolittle-raidet ». Pierre Laval blir statsminister i Frankrike . 23. april – Baedeker-raidene : Tyskland innleder en serie bombeangrep mot historiske byer i England 30. april – I Telavåg i Norge brennes og sprenges etter skuddveksling mellom Gestapo og to menn fra Kompani Linge . Alle mannlige innbyggere mellom 16 og 60 sendes i konsentrasjonsleir. Kvinner, barn og eldre interneres I Norge henrettes 18 av englandsfarerne som ble arrestert i Ålesund 22. februar ved Trandumskogen Mai [ rediger | rediger kilde ] 4. mai – Thamshavnbanens transformatorstasjon på Bårdshaug sprenges – den første sabotasjeaksjonen på norsk jord godkjent av den norske eksilregjeringen i London 5. mai – Britiske styrker går i land i Vichy-fransk Madagaskar 13. mai – I Norge iverksetter de tyske okkupantene tvangsutskrivning av arbeidskraft til tysk anleggsvirksomhet 14. mai – To skip som fører norske tropper fra Storbritannia til Svalbard senkes av tyske fly. De overlevende redder seg over isen til Barentsburg 21. mai – I Norge henrettes 15 englandsfarere fra Jæren ved Trandumskogen 31. mai – Reinhard Heydrich likvideres av tsjekkoslovakisk motstandsbevegelse Juni [ rediger | rediger kilde ] 10. juni – Tyske styrker utsletter landsbyen Lidice i Tsjekkoslovakia som hevn etter likvideringen av Heydrich . 198 menn drepes, 282 kvinner og barn sendes i konsentrasjonsleirer 3. juni – Slaget ved Midway innledes 5. juni – Japanske styrker erobrer Attu i Aleutene , Alaska 6. juni – Slaget ved Midway : Amerikansk seier ved Midway får avgjørende betydning for krigen i Stillehavet 21. juni – Tyske styrker erobrer britenes siste brohode i Libya , havenbyen Tobruk Tredje kvartal [ rediger | rediger kilde ] 7. juli – Japanske styrker går i land på Guadalcanal . 18. juli – Verdens første jetdrevne operative jagerfly, Messerschmitt Me 262 tok til vingene. 19. juli – Roma bombes av de allierte for første gang 21. juli – Japanske styrker går i land i Ny-Guinea . 22. juli – Den systematiske deporteringen av jøder fra ghettoen i Wazawa starter. 26. juli – I Norge kunngjøres det i kirkene at Den norske kirken har brutt med Quisling-staten og heretter står under ledelse av Den midlertidige kirkeledelse 2. september – britiske styrker stanser de aksemaktenes framrykking mot Alexandria i det første slaget om El Alamein 6. september – Etter en trefning mellom tyske soldater om menn fra Kompani Linge ved Majavatn i Norge iverksettes omfattende arrestasjoner i Helgeland . Motstandsbevegelsen i området rives opp 13. september – tyske styrker innleder beleiringen av Stalingrad 25. september – Bombingen av Victoria terrasse : Gestapo -hovedkvarteret Victoria terrasse i Oslo bombes. Fire sivile omkommer. Fjerde kvartal [ rediger | rediger kilde ] 6. oktober – I Norge erklærer tyskerne unntakstilstand i Trøndelag og deler av Nordland . Alle mannlige jøder og et hundretalls andre blir arrestert. Under unntakstilstanden henrettes ti sivile gisler og 24 fanger ved Falstad fangeleir 12. oktober – I Norge innfører Josef Terboven dødsstraff for en rekke forhold, bla å forlate landet uten tillatelse eller lese illegale aviser 16. oktober – Bombay , India rammes av en tornado . omkring 40 000 omkommer 24. oktober – I Norge vedtar Quisling-regjeringen en lov om ekspropriasjon av alle jøders eiendom 26. oktober – Alle mannlige jøder i Norge arresteres etter ordre fra de tyske okkupantene 4. november – Britisk seier ved El Alamein . De tyske og italienske styrkene drives på retrett vestover 8. november – Operasjon Torch : Allierte styrker går i land i det Vichy-kontrollerte Fransk Nord-Afrika 10. november – Tyskland og Italia trekker sine styrker ut av Egypt 11. november – Tyskland okkuperer Sør- Frankrike , som hittil har vært styrt av det tysk-vennlige Vichy-regimet 13. november – Britiske styrker erobrer igjen Tobruk i Libya 19. november – Operasjon Uranus : Sovjetiske styrker starter motangrepet mot de tyske styrkene som beleirer Stalingrad 20. november – Vemork-aksjonen : To glidefly med britiske kommandosoldater som skal sprenge tungtvannsanlegget på Vemork styrter i Rogaland . De 23 overlevende henrettes, noen etter langvarig tortur 24. november – I Norge arresteres alle jødiske kvinner og barn 26. november – 548 norske jøder deporteres fra Oslo havn til tyske tilintetgjørelsesleirer 2. desember – I Chicago lykkes Enrico Fermi i å frambringe en kjedereaksjon i verdens første kjernefysiske reaktor 4. desember – Napoli bombes av amerikanske fly 6. desember – I i Norge kirkene leses det opp et hyrdebrev med protest mot behandlingen av jødene 7. desember – I Norge ruller Gestapo opp Milorg på Sørlandet . Omkring 500 arresteres, omkring 50 blir drept, henrettet eller omkommer senere i konsentrasjonsleirer 13. desember – Tyske unnsettelsesstyrker mislykkes i å bryte den sovjetiske omringingen av den tyske 6. armé ved Stalingrad Nelson Mandela melder seg inn i African National Congress Mahatma Gandhi krever uavhengighet og øyeblikkelig britisk tilbaketrekking ut av India Holocaust : Over hele Europa starter transporten av jøder til tilintelsesgjøringsleirer Holocaust : Likvidasjonen av den jødiske ghettoen i Kraków Andre verdenskrig : Einar Gerhardsen begynner sitt opphold i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen , hvor han sitter frem til 1944 Fødsler [ rediger | rediger kilde ] Januar [ rediger | rediger kilde ] 1. – Alassane Ouattara , ivoriansk president 2. – Jens Petter Ekornes , norsk forretningsmann (d. 2008 ) 3. – Nils-Tore Andersen , norsk generalsekretær i Misjonsalliansen og leder for Kirkerådet 3. – John Thaw , britisk skuespiller(d. 2002 ) 3. – Harald Gundhus , norsk jazzmusiker og programleder (d. 2007 ) 6. – Bernd Neumann , tysk politiker 8. – Junichiro Koizumi , japansk statsminister 10. – Thore Hansen , norsk forfatter og illustratør 10. – Bjørn Stendahl , norsk arkitekt og jazzhistoriker 16. – Clarence Clemons , amerikansk musiker (d. 2011 ) 17. – Muhammad Ali , amerikansk bokser (d. 2016 ) 17. – Ulf Grahn , svensk komponist 22. – Steinar Maribo , norsk politiker 23. – Salim Ahmed Salim , tanzaniansk statsminister og diplomat 24. – Olav Nilsen , norsk fotballspiller 24. – Vivian Zahl Olsen , norsk illustratør 25. – Eusébio , portugisisk fotballspiller (d. 2014 ) 30. – Mette Newth , norsk forfatter 30. – Kåre Gjønnes , norsk landbruksminister Februar [ rediger | rediger kilde ] 1. – Terry Jones , britisk komiker 2. – Trygve Bornø , norsk fotballspiller 12. – Ehud Barak , israelsk statsminister 14. – Michael Bloomberg , amerikansk forretningsmann 14. – Arne Ruste , norsk forfatter 15. – Glyn Johns , britisk plateprodusent 16. – Kim Jong-il , nordkoreansk statsoverhode (d. 2011 ) 21. – Anders C. Sjaastad , norsk forsvarsminister 21. – Margarethe von Trotta , tysk regissør 24. – Joe Lieberman , amerikansk senator 26. – Leif Aage Hagen , norsk forretningsmann 26. – Lennart Åberg , svensk jazzmusiker 27. – Wilhelm von Boddien , tysk forretningsmann 28. – Brian Jones , britisk musiker ( The Rolling Stones ) 28. – Alf Ivar Samuelsen , norsk politiker (d. 2014 ) Mars [ rediger | rediger kilde ] 1. – Louis V. Gerstner jr. , amerikansk forretningsmann 1. – Harald Kujat , tysk general 2. – Lou Reed , amerikansk musiker (d. 2013 ) 2. – John Irving , amerikansk forfatter 6. – Terje Knudsen , norsk politiker 7. – Michael Eisner , amerikansk forretningsmann 7. – Ivar Eriksen , norsk skøyteløper 9. – John Cale , britisk musiker 10. – Einar Steensnæs , norsk politiker og statsråd 12. – Karin Lian , norsk politiker 13. – Nisse Sandström , svensk jazzmusiker 15. – Aslam Ahsan , norsk–pakistansk politiker 19. – José Serra , brasiliansk politiker 21. – Ali Abdullah Saleh , jemenittisk president (d. 2017 ) 24. – Margarethe Cammermeyer , amerikansk offiser og aktivist for homofiles rettigheter 24. – Eva Leivseth , norsk lokalpolitiker 25. – Aretha Franklin , amerikansk sangerinne 26. – Nils Nordberg , norsk forfatter 27. – Michael York , britisk skuespiller 28. – Neil Kinnock , britisk politiker 28. – Conrad Schumann , tysk flyktning (d. 1998 ) 28. – Pål Tyldum , norsk langrennsløper 31. – Dan Graham , amerikansk kunstner April [ rediger | rediger kilde ] 2. – Leon Russell , amerikansk musiker (d. 2016 ) 5. – Pascal Couchepin , sveitsisk innenriksminister 6. – Barry Levinson , amerikansk regissør 10. – Ian Callaghan , engelsk fotballspiller 12. – Jacob Zuma , sørafrikansk president 14. – Valerij Brumel , sovjetisk friidrettsutøver (d. 2003 ) 21. – Jon Mostad , norsk kunstner og komponist 22. – Egil «Drillo» Olsen , norsk fotballspiller og landslagstrener 23. – Arnulf Kolstad , norsk professor i sosialpsykologi 24. – Barbra Streisand , amerikansk skuespiller og sangartist 29. – Galina Kulakova , sovjetisk langrennsløper Mai [ rediger | rediger kilde ] 2. – Jacques Rogge , belgisk president i IOK 3. – Věra Čáslavská , tsjekkoslovakisk turner (d. 2016 ) 5. – Kari Grossmann , norsk forfatter og illustratør 6. – Svein-Erik Stiansen , norsk skøyteløper 12. – Ian Dury , britisk musiker (d. 2000 ) 15. – Jusuf Kalla , indonesisk visepresident 18. – Nobby Stiles , engelsk fotballspiller 23. – Sandra Dee , amerikansk skuespillerinne og sangerinne (d. 2005 ) 24. – Mary Willis Walker , amerikansk forfatter 31. – Olav Skjevesland , norsk biskop Juni [ rediger | rediger kilde ] 2. – Muammar al-Gaddafi , libysk statsleder (d. 2011 ) 3. – Curtis Mayfield , amerikansk musiker (d. 1999 ) 4. – Terje Johanssen , norsk lyriker (d. 2005 ) 5. – Teodoro Obiang Nguema Mbasogo , ekvatorialguineansk president 6. – Norberto Rivera Carrera , mexicansk kardinal 8. – Doug Mountjoy , walisisk snookerspiller 11. – Per Willy Guttormsen , norsk skøyteløper 15. – Peter Norman , australsk friidrettsutøver (d. 2006 ) 17. – Mohamed ElBaradei , egyptisk generaldirektør i IAEA og nobelprisvinner (fred) 17. – Torgrim Sollid , norsk musiker 18. – Thabo Mbeki , sørafrikansk president 18. – Paul McCartney , britisk musiker ( The Beatles ) 18. – Roger Ebert , amerikansk forfatter (d. 2013 ) 22. – Laila Freivalds , svensk statsråd 26. – Gilberto Gil , brasiliansk musiker og statsråd 28. – Chris Hani , sørafrikansk politiker (d. 1993 ) Juli [ rediger | rediger kilde ] 2. – Vicente Fox , mexicansk president 3. – Gunilla Bergström , svensk forfatter og illustratør 5. – Roald Bergsaker , norsk fylkesordfører 7. – Michael Ogio , papuansk generalguvernør (d. 2017 ) 10. – Ronnie James Dio , amerikansk musiker (d. 2010 ) 13. – Harrison Ford , amerikansk skuespiller 13. – Sigrid Sundby , norsk skøyteløper (d. 1977 ) 14. – Javier Solana , spansk politiker 16. – Jens Ulltveit-Moe , norsk skipsreder 24. – Bengt Johansson , svensk håndballspiller og trener 31. – Kjell Erik Vindtorn , norsk lyriker August [ rediger | rediger kilde ] 1. – Jerry García , amerikansk musiker (d. 1995 ) 2. – Isabel Allende , chilensk forfatter 4. – Don S. Davis , amerikansk skuespiller (d. 2008 ) 7. – Sverre Bagge , norsk historiker 11. – Åsa Rytter Evensen , norsk lege (d. 2015 ) 11. – Tove Kari Viken , norsk politiker (d. 2016 ) 12. – Martin Seligman , amerikansk psykolog 15. – Friede Springer , tysk forlegger 20. – Isaac Hayes , amerikansk musiker (d. 2008 ) 22. – Finn Fuglestad , norsk historiker 28. – Sigurd Manneråk , norsk politiker (d. 2003 ) 28. – Ali Podrimja , kosovoalbansk lyriker (d. 2012 ) 28. – José Eduardo dos Santos , angolansk president 28. – Jorge Liberato Urosa Savino , venezuelansk kardinal 29. – Gottfried John , tysk skuespiller (d. 2014 ) September [ rediger | rediger kilde ] 9. – Ulf Guttormsen , norsk politiker 13. – Bjørg Hope Galtung , norsk politiker 14. – Oliver Lake , amerikansk jazzmusiker 15. – Wen Jiabao , kinesisk statsminister 18. – Wolfgang Schäuble , tysk politiker 24. – Leif Lund , norsk politiker (d. 2004 ) 25. – Ragnar Pedersen , norsk forfatter og illustratør (d. 2007 ) 27. – Dith Pran , kambodsjansk journalist (d. 2008 ) Oktober [ rediger | rediger kilde ] 1. – Øystein Noreng , norsk professor i petroleumsøkonomi 4. – Jóhanna Sigurðardóttir , islandsk statsminister 14. – Péter Nádas , ungarsk forfatter 19. – Péter Medgyessy , ungarsk statsminister 21. – Elvin Bishop , amerikansk politiker 22. – Christian av Rosenborg , dansk kongelig (d. 2013 ) 23. – Michael Crichton , amerikansk forfatter og filmprodusent (d. 2008 ) 26. – Bob Hoskins , amerikansk skuespiller (d. 2014 ) 27. – Rolf B. Wegner , norsk jurist 27. – Philip Catherine , belgisk jazzmusiker 27. – Jostein W. Rovik , norsk ordfører 28. – Kees Verkerk , nederlandsk skøyteløper 31. – David Ogden Stiers , amerikansk skuespiller og musiker November [ rediger | rediger kilde ] 6. – Tora Aasland , norsk politiker 6. – Tove Tandberg Krafft , norsk kunstner 8. – Atle Austestad , norsk forfatter (d. 1996 ) 8. – Sandro Mazzola , italiensk fotballspiller 9. – Jostein Sæbøe , norsk forfatter 10. – Hans-Rudolf Merz , sveitsisk finansminister 11. – Charles Konan Banny , ivoriansk statsminister 12. – Sissel Lie , norsk forfatter 13. – Bente Bakke , norsk politiker 14. – Are Næss , norsk politiker 14. – Arne Torp , norsk førsteamanuensis 15. – Ivar Østberg , norsk politiker 16. – Geir Børresen , norsk skuespiller og musiker 17. – Martin Scorsese , amerikansk regissør 19. – Calvin Klein , amerikansk klesdesigner 19. – Berit Kvæven , norsk politiker 21. – Heidemarie Wieczorek-Zeul , tysk politiker og statsråd 23. – Sigrun Sæbø Kapsberger , norsk maler og illustratør 24. – Earl Krugel , terrorist (d. 2005 ) 26. – Jan Stenerud , norsk-amerikansk spiller i amerikansk fotball 27. – Jimi Hendrix , amerikansk musiker (d. 1970 ) 28. – Bo Johansson , svensk fotballspiller og trener Desember [ rediger | rediger kilde ] 3. – Alice Schwarzer , tysk forfatter 6. – Peter Handke , østerriksk forfatter 6. – Herbjørg Wassmo , norsk forfatter 9. – Billy Bremner , skotsk fotballspiller (d. 1997 ) 11. – Trond Ali Linstad – norsk lege og muslim 13. – Arne Treholt – norsk politiker og spiondømt 13. – Ludwig-Holger Pfahls , tysk politiker 15. – Kathleen Blanco , amerikansk guvernør 17. – Paul Butterfield , amerikansk musiker (d. 1987 ) 19. – Rolf Furuli , norsk konsulent 19. – Brit Hoel , norsk politiker 19. – Milan Milutinović , serbisk president 20. – Jean-Claude Trichet , fransk president i Den europeiske sentralbank 21. – Hu Jintao , kinesisk politiker 21. – Odd Martinsen , norsk langrennsløper 23. – Quentin Bryce , australsk generalguvernør 26. – Gray Davis , amerikansk guvernø 29. – Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga , honduransk kardinal 30. – Michael Nesmith , amerikansk musiker og skuespiller Dødsfall [ rediger | rediger kilde ] 8. januar – Catharinus Elling , norsk komponist (f. 1858 ) 23. februar – Stefan Zweig , østerriksk forfatter (f. 1881 ) 2. mars – Charlie Christian , amerikansk jazzmusiker (f. 1916 ) 30. juli – Jimmy Blanton , amerikansk jazzmusiker (f. 1918 ) 25. oktober – Gulbrand Lunde , norsk nazist (f. 1901 ) 19. desember – Carl Gustav Fleischer , norsk offiser (f. 1883 ) Musikk [ rediger | rediger kilde ] Bing Crosby – White Christmas ( Irving Berlin ) Litteratur [ rediger | rediger kilde ] Karen Blixen – Vintereventyr Albert Camus – L'etranger ( Den fremmede ) Agatha Christie – Five Little Pigs ( Fem små griser ) Agatha Christie – The Body in the Library ( Liket i biblioteket ) Agatha Christie – The Moving Finger ( Mord pr. korrespondanse ) Robert Musil – Der Mann ohne Eigenschaften ( Mannen uten egenskaper ) tredje bind, posthumt Bernhard Borge – De dødes tjern Nobelprisvinnere [ rediger | rediger kilde ] Fysikk – Ingen pris ble utdelt Kjemi – Ingen pris ble utdelt Medisin – Ingen pris ble utdelt Litteratur – Ingen pris ble utdelt Fred – Ingen pris ble utdelt Hentet fra « https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=1942&oldid=18048023 » Kategori : 1942 Navigasjonsmeny Personlig Ikke logget inn Brukerdiskusjon Bidrag Opprett konto Logg inn Navnerom Artikkel Diskusjon Varianter Visninger Les Rediger Rediger kilde Vis historikk Mer Søk Navigasjon Forside Svaksynte Utmerkede artikler Hjelp Siste endringer Prosjekt Stilmanual Skribentportal Underprosjekter Tinget Torget Notiser Nybegynner Tilfeldig side Wikipedia Kontakt Wikipedia Doner Wikimedia Norge Eksterne søk Lager Verktøy Lenker hit Relaterte endringer Spesialsider Permanent lenke Sideinformasjon Wikidata-element Siter denne siden Skriv ut / eksporter Opprett en bok Last ned som PDF Utskriftsvennlig versjon På andre prosjekter Wikimedia Commons På andre språk Norsk nynorsk Dansk Svenska Føroyskt Íslenska Afrikaans Alemannisch አማርኛ Аҧсшәа العربية Aragonés Arpetan Asturianu Avañe'ẽ Авар Aymar aru Azərbaycanca বাংলা Bahasa Banjar Bân-lâm-gú Basa Banyumasan Башҡортса Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ भोजपुरी Bikol Central Български Boarisch Bosanski Brezhoneg Català Чӑвашла Cebuano Čeština Cymraeg Davvisámegiella Deutsch Eesti Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Эрзянь Español Esperanto Estremeñu Euskara فارسی Fiji Hindi Français Frysk Gaeilge Gaelg Gagauz Gàidhlig Galego 贛語 客家語/Hak-kâ-ngî Хальмг 한국어 Հայերեն हिन्दी Hornjoserbsce Hrvatski Ido Ilokano বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bahasa Indonesia Interlingua Ирон Italiano עברית Basa Jawa ಕನ್ನಡ Kapampangan Къарачай-малкъар ქართული Kaszëbsczi Қазақша Kernowek Kiswahili Коми Kreyòl ayisyen Kurdî Кыргызча Кырык мары Лезги Latina Latviešu Lëtzebuergesch Lietuvių Ligure Limburgs Lingála Livvinkarjala La .lojban. Lumbaart Magyar मैथिली Македонски Malagasy മലയാളം Māori मराठी მარგალური مصرى Bahasa Melayu Baso Minangkabau Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Монгол မြန်မာဘာသာ Nāhuatl Dorerin Naoero Nederlands Nedersaksies नेपाली नेपाल भाषा 日本語 Napulitano Нохчийн Nordfriisk Nouormand Novial Occitan Олык марий ଓଡ଼ିଆ Oʻzbekcha/ўзбекча ਪੰਜਾਬੀ पालि پنجابی Papiamentu Tok Pisin Plattdüütsch Polski Português Qırımtatarca Reo tahiti Ripoarisch Română Runa Simi Русиньскый Русский Саха тыла Sardu Scots Seeltersk Sesotho sa Leboa Shqip Sicilianu සිංහල Simple English سنڌي Slovenčina Slovenščina Ślůnski Soomaaliga کوردی Српски / srpski Srpskohrvatski / српскохрватски Basa Sunda Suomi Tagalog தமிழ் Татарча/tatarça తెలుగు Tetun ไทย Тоҷикӣ Türkçe Türkmençe Удмурт Українська اردو Vèneto Tiếng Việt Volapük Võro Walon West-Vlams Winaray ייִדיש Yorùbá 粵語 Zazaki Zeêuws Žemaitėška 中文 Rediger lenker Denne siden ble sist redigert 4. des. 2017 kl. 18:17. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår , men ytterligere betingelser kan gjelde. Se bruksvilkårene for detaljer. Personvern Om Wikipedia Forbehold Utviklere Erklæring om informasjonskapsler Mobilvisninghttps://no.wikipedia.org/wiki/1968
  1968 – Wikipedia 1968 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1968 MCMLXVIII ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1940-årene · 1950-årene ◄ 1960-årene ► 1970-årene · 1980-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 ◄ 1968 ► 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · ► · ►► Begivenheter i 1968 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Arkitektur | Film | Konflikt ... ikke å sende noen ekspedisjon neste sesong 9. oktober – De første oljefunn på norsk sokkel meldes 13 ... [ rediger | rediger kilde ] 1. – Davor Šuker , kroatisk fotballspiller 12. – Annette Halvorsen , norsk illustratør 17. – Anita Killi , norsk animatør og filmskaper 19. – Jørn Øien , norsk jazzmusiker 19. – Roger Schjerva , norsk politiker 21. – Sverre Henmo , norsk forfatter 22. – Nicole Neschitsch , tysk ... Molvær Grimstad , norsk politiker Februar [ rediger | rediger kilde ] 2. – Espen Bredesen , norsk CACHE

1968 – Wikipedia 1968 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1968 MCMLXVIII ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1940-årene · 1950-årene ◄ 1960-årene ► 1970-årene · 1980-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 ◄ 1968 ► 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · ► · ►► Begivenheter i 1968 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Arkitektur | Film | Konflikt | Kunst Litteratur | Vitenskap 1968 i andre kalendere Gregoriansk kalender 1968 MCMLXVIII Ab urbe condita 2721 Armensk kalender 1417 ԹՎ ՌՆԺԷ Kinesisk kalender 4664 – 4665 丁未 – 戊申 Etiopisk kalender 1960 – 1961 Jødisk kalender 5728 – 5729 Hindukalendere - Vikram Samvat 2023 – 2024 - Shaka Samvat 1890 – 1891 - Kali Yuga 5069 – 5070 Iransk kalender 1346 – 1347 Islamsk kalender 1388 – 1389 1968 ( MCMLXVIII) ) i den gregorianske kalenderen var et skuddår som begynte på en mandag . Innhold 1 Begivenheter 1.1 Utlandet 1.1.1 Første kvartal 1.1.2 Andre kvartal 1.1.3 Andre halvår 1.2 Norge 2 Fødsler 2.1 Januar 2.2 Februar 2.3 Mars 2.4 April 2.5 Mai 2.6 Juni 2.7 Juli 2.8 August 2.9 September 2.10 Oktober 2.11 November 2.12 Desember 3 Dødsfall 4 Idrett 5 Musikk 5.1 Utlandet 5.2 Norge 6 Nobelprismottagere 7 Litteratur 7.1 Utlandet 7.2 Norge Begivenheter [ rediger | rediger kilde ] Utlandet [ rediger | rediger kilde ] Første kvartal [ rediger | rediger kilde ] 2. januar – Dr. Christiaan Barnard utfører den første hjertetransplantasjonen hvor pasienten overlever. 5. januar – « Prahavåren »: Alexander Dubček kommer til makten i Tsjekkoslovakia . 15. januar – Jordskjelv på Sicilia . 200 omkommer, 42000 blir husløse 21. januar – Et B-52 bombefly fra U.S. Air Force med fire hydrogenbomber ombord styrter under nødlanding ved Thule på Grønland 23. januar – Den nordkoreanske marinen oppbringer det amerikanske etterretningsskipet Pueblo . Mannskapet tas i arrest 30. januar – Vietnamkrigen / Tết-offensiven : I Vietnam innleder FNL sin hittil største offensiv. 36 provinshovedsteder og 64 lokale sentre angripes 31. januar – Vietnamkrigen / Tết-offensiven : FNL angriper Saigon og innleder slaget om byen . Sentrale institusjoner som bla. radiohuset, presidentpalasset og den amerikanske ambassaden ble angrepet. 8. februar – Vietnamkrigen : USAs ambassadør i Sverige hjemkalles på grunn av den svenske regjeringens holdning til krigen i Vietnam 11. februar – Grenseslag mellom Israel og Jordan . 12. mars – Mauritius blir republikk , men vil fortsatte høre til under Samveldet . 16. mars – Vietnamkrigen / My Lai-massakren : Amerikanske soldater massakrerer 347 sivile ved My Lai i Vietnam . Andre kvartal [ rediger | rediger kilde ] 4. april – Borgerrettighetsaktivisten Martin Luther King jr. myrdes i Memphis , USA . Apollo-programmet : NASA skyter opp Apollo 6 . 6. april – Voldsomme raseopptøyer i USAs hovedstad Washington . 8. april – Vietnamkrigen : Slaget ved Khe Sanh avsluttes 11. april – I Berlin skytes den tyske studentlederen Rudi Dutscheke ned av en nynazist . Han overlever attentatet 3. mai – Studentopptøyer i Frankrike . Sorbonne-universitetet stenger lesesalene 6. mai – Franske studenter og lærere går i bresjen for en generalstreik . Streiken utvikler seg etterhvert til åpne gatekamper, bla. i Paris 11. mai – Regjeringen i Frankrike går med på flere av studentenes krav. 17. mai – Nauru får sin grunnlov. 24. mai – FLQ -separatister bomber det amerikanske konsulatet i Québec by . 26. mai – Island innfører høyrekjøring 5. juni – Robert F. Kennedy skytes ned i Los Angeles , USA . Han dør neste dag. Andre halvår [ rediger | rediger kilde ] 20. august – Warszawapakten invaderer Tsjekkoslovakia 24. august – Frankrike sprenger sin første hydrogenbombe , i Stillehavet 31. august – Jordskjelv i Iran . 12000 omkommer 13. september – Albania trekker seg fra Warszawapakten 2. oktober – Tlatelolcomassakren noen få dager før Sommer-OL 1968 startet i Mexico by 3. oktober – Militærkupp i Peru 12. oktober – Ekvatorial-Guinea blir selvstendig stat Norge [ rediger | rediger kilde ] 19. februar – Snøras i Bondalen . Fire omkommer 18. mars – Postnummer innføres 19. mars – Slottet meddeler at kronprins Harald har forlovet seg med Sonja Haraldsen 28. mars – Universitetet i Trondheim og Universitetet i Tromsø vedtas opprettet. 2. august – Drafn fra Drammen blir første idrettslag med ungdomsutveksling med Vest-Tyskland idet de reiser til Goslar og starter et unikt utvekslingsprogram 23. august – Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden ved Oslo åpnes 29. august – Kronprins Harald gifter seg med Sonja Haraldsen i Oslo domkirke 5. september – Flom i Telemark 13. september – Den norske hvalfangsten på den sørlige halvkule opphører, idet det siste hvalfangstrederiet vedtar ikke å sende noen ekspedisjon neste sesong 9. oktober – De første oljefunn på norsk sokkel meldes 13. desember – Per Lønning blir første biskop i det nyopprettede Borg bispedømme Tråleren «Skjervøyfisk II» er på vei fra Skjervøy til fiskefeltet da den kantrer og synker på Austhavet utenfor Kjøllefjord . To omkommer. Norske Samers Riksforbund stiftes Fødsler [ rediger | rediger kilde ] Januar [ rediger | rediger kilde ] 1. – Davor Šuker , kroatisk fotballspiller 12. – Annette Halvorsen , norsk illustratør 17. – Anita Killi , norsk animatør og filmskaper 19. – Jørn Øien , norsk jazzmusiker 19. – Roger Schjerva , norsk politiker 21. – Sverre Henmo , norsk forfatter 22. – Nicole Neschitsch , tysk prinsesse 28. – Sarah McLachlan , kanadisk musiker 30. – Felipe, fyrste av Asturias 31. – May-Helen Molvær Grimstad , norsk politiker Februar [ rediger | rediger kilde ] 2. – Espen Bredesen , norsk skihopper 5. – Marcus Grönholm , finsk rallyfører 7. – Brian Deane , engelsk fotballspiller 8. – Jukka Perko , finsk jazzmusiker 13. – Trond Ivar Hansen , norsk illustratør og tegneserieskaper 19. – Stochelo Rosenberg , nederlandsk jazzmusiker 23. – Johan Gielen , nederlandsk DJ 27. – Ståle Solbakken , norsk fotballspiller og trener Mars [ rediger | rediger kilde ] 1. – Lars Mytting , norsk forfatter 2. – Daniel Craig , britisk skuespiller 8. – Anne Kristin Hagesæther , norsk billedkunstner og illustratør 9. – Jorge Luis Larrionda , uruguayansk fotballdommer 12. – Kjell Elvis , Elvis-imitator 15. – Terje Riis-Johansen , norsk politiker og minister 16. – Sol Kjøk , norsk tegner og billedkunstner 19. – Julie Christiansen , norsk politiker 22. – Arve Henriksen , norsk jazzmusiker 22. – Øystein Aarseth , norsk musiker (d. 1993 ) 23. – Sigmund Jensen , norsk forfatter 26. – Kenny Chesney , amerikansk musiker 30. – Céline Dion , kanadisk sangerinne April [ rediger | rediger kilde ] 2. – Carlos Alberto Batres , guatemalsk fotballdommer 2. – Garrelt Duin , tysk politiker 8. – Patricia Arquette , amerikansk skuespillerinne 11. – Sergej Lukjanenko , russisk forfatter 19. – Kong Mswati III av Swaziland 24. – Hashim Thaçi , kosovisk statsminister 24. – Jelena Välbe , russisk langrennsløper Mai [ rediger | rediger kilde ] 1. – D'Arcy Wretzky , amerikansk musiker 8. – Ragnhild Lorentzen , datter av prinsesse Ragnhild 12. – Tony Hawk , amerikansk skateboardutøver 19. – Choi Kyung-Ju , sørkoreansk golfspiller 19. – Baard Næss , norsk fotograf 26. – Kronprins Frederik av Danmark 28. – Kylie Minogue , australsk sangerinne og skuespillerinne 30. – Zacarias Moussaoui , fransk–marokkansk terrorist 31. – Jørn Lande , norsk musiker Juni [ rediger | rediger kilde ] 2. – Flemming Andersen , dansk tegneserieskaper 4. – Ian Taylor , engelsk fotballspiller 11. – Arveprins Alois av Liechtenstein 13. – David Gray , britisk sanger og låtskriver 17. – Bård Jørgen Elden , norsk kombinertløper 21. – Tore André Dahlum , norsk fotballspiller 21. – Chris Gueffroy , tysk flyktning (d. 1989 ) 24. – Torgeir Bjarmann , norsk fotballspiller 24. – Boris Gelfand , hviterussisk sjakkspiller 26. – Paolo Maldini , italiensk fotballspiller 30. – Phil Anselmo , amerikansk musiker Juli [ rediger | rediger kilde ] 8. – Billy Crudup , amerikansk skuespiller 10. – Hassiba Boulmerka , algerisk friidrettsutøver 10. – David Gald , norsk jazzmusiker 16. – Larry Sanger , amerikansk forretningsmann 17. – Tor Eystein Øverås , norsk forfatter 20. – Mikal Olsen Lerøen , norsk programleder 23. – Runo Isaksen , norsk forfatter 31. – Knut Holmann , norsk padler August [ rediger | rediger kilde ] 2. – Stefan Effenberg , tysk fotballspiller 4. – Daniel Dae Kim , amerikansk skuespiller 5. – Marine Le Pen , fransk politiker 5. – Colin McRae , skotsk rallyfører (d. 2007 ) 9. – Jon Olav Alstad , norsk politiker 9. – Eric Bana , australsk skuespiller 11. – Mabel av Oranien-Nassau , nederlandsk prinsesse 12. – Elin Nilsen , norsk langrennsløper 13. – Edwin van Ankeren , nederlandsk fotballspiller 14. – Darren Clarke , nordirsk golfspiller 15. – Frode Øverli , norsk tegneserieforfatter 17. – Nazneen Khan-Østrem , britisk-norsk forfatter 18. – Helge Kjekshus , norsk klassisk pianist 20. – Ørjan Berg , norsk fotballspiller 23. – Chris DiMarco , amerikansk golfspiller 23. – David Kimutai Too , kenyansk politiker (d. 2008 ) 28. – Billy Boyd , skotsk skuespiller 29. – Vibeke Barbel Slyngstad , norsk maler September [ rediger | rediger kilde ] 1. – Mohammed Atta , egyptisk antatt terrorist (d. 2001 ) 2. – Trond Jensrud , norsk politiker 5. – Thomas Levet , fransk golfspiller 7. – Marcel Desailly , fransk fotballspiller 16. – Marc Anthony , amerikansk musiker og skuespiller 24. – Beate Heieren Hundhammer , norsk politiker 24. – Jostein Eiane , norsk politiker 25. – Johan Friso av Oranien-Nassau , nederlandsk prins (d. 2013 ) 25. – Will Smith , amerikansk skuespiller og rapper 28. – Naomi Watts , engelsk–australsk skuespiller og produsent Oktober [ rediger | rediger kilde ] 7. – Toni Braxton , amerikansk sangerinne 7. – Thom Yorke , britisk sanger 12. – Adam Alsing , svensk programleder 27. – Martin Clark , engelsk snookerspiler 29. – Johann Olav Koss , norsk skøyteløper 29. – Aili Keskitalo , norsk–samisk politiker 29. – Jan Ingar Thon , norsk historiker og forfatter November [ rediger | rediger kilde ] 1. – Silvio Fauner , italiensk langrennsløper 5. – Arnfinn Kolerud , norsk forfatter 6. – Kjetil Rekdal , norsk fotballspiller og -trener 8. – Dean Holdsworth , engelsk fotballspiller 9. – Josef Polig , italiensk alpinist 15. – Uwe Rösler , tysk fotballspiller og trener 18. – Owen Wilson , amerikansk skuespiller 22. – Sidse Babett Knudsen , dansk skuespiller 24. – Drew Henry , skotsk snookerspiler 26. – Ruben Eliassen , norsk forfatter og illustratør 28. – Clas Brede Bråthen , norsk skihopper 30. – Laurent Jalabert , fransk syklist Desember [ rediger | rediger kilde ] 2. – Nate Mendel , amerikansk musiker 6. – Karl Ove Knausgård , norsk forfatter 7. – Tom A. Haug , norsk skuespiller 9. – Kurt Angle , amerikansk fribryter 11. – Knut Tore Apeland , norsk kombinertløper 11. – Monique Garbrecht , tysk skøyteløper 13. – Erlend Ottem , norsk gitarist 16. – Morten Bakke , norsk fotballspiller 23. – Carla Bruni , italiensk modell, sangerinne og låtskriver 24. – Ramy Brooks , amerikansk hundekjører 30. – Fabrice Guy , fransk kombinertløper Dødsfall [ rediger | rediger kilde ] 14. februar – Pierre Veuillot , fransk kardinal (f. 1913 ) 29. februar – Tore Ørjasæter , norsk forfatter (f. 1886 ) 19. mars – Aagot Didriksen , norsk skuespillerinne (f. 1874 ) 25. mars – Arnulf Øverland , norsk forfatter og dikter(f. 1889 ) 27. mars – Jurij Gagarin , sovjetisk kosmonaut (f. 1934 ) 4. april – Martin Luther King jr. , amerikansk borgerrettsaktivist (f. 1929 ) 24. mai – Paal Berg , norsk motstandsleder og høyesterettsjustitiarius (f. 1837 ) 1. juni – Helen Keller , amerikansk forfatter (f. 1880 ) 6. juni – Robert F. Kennedy , amerikansk politiker (myrdet) (f. 1925 ) 28. juli – Otto Hahn , tysk kjemiker (f. 1879 ) 21. september – Börje Fredriksson , svensk musiker (f. 1937 ) 23. september – Ole Berg , offiser (f. 1890 ) 21. oktober – Freddie Frinton , engelsk skuespiller og komiker (f. 1909 ) 9. november – Jan Johansson , svensk musiker (f. 1931 ) 25. november – Upton Sinclair , amerikansk forfatter 25. desember – Jess Willard amerikansk bokser (f. 1881 ) 20. desember – John Steinbeck , amerikansk forfatter (f. 1902 ) 30. desember – Trygve Lie , norsk politiker (f. 1896 ) Idrett [ rediger | rediger kilde ] Lyn blir Norgesmester (cupmester) i fotball etter å ha slått Mjøndalen 3-0 i finalen. Lyn blir også seriemester i fotball. Harstad I.L. blir nordnorsk mester i fotball. 25. februar – Fred Anton Maier blir verdensmester på skøyter Jean-Claude Killy , Frankrike, vinner verdenscupen i alpint. De 10. olympiske vinterleker i Grenoble Norge blir beste nasjon Norske gullmedaljer: Fred Anton Maier – 5000 meter skøyter Harald Grønningen – 15 km langrenn Ole Ellefsæter – 50 km langrenn Odd Martinsen , Pål Tyldum , Harald Grønningen , Ole Ellefsæter – 4 x 10 km langrenn Inger Aufles , Berit Mørdre , Babben Enger Damon – 3 x 5 km langrenn Magnar Solberg – 20 km skiskyting Norske sølvmedaljer: Magne Thomassen – 500 m skøyer Ivar Eriksen – 1500 m skøyter Fred Anton Maier – 10000m skøyter Odd Martinsen – 30 km langrenn Berit Mørdre – 10 km langrenn Norske bronsemedaljer: Lars Grini – hopp stor bakke Inger Aufles – 10 km langrenn De 19. olympiske sommerleker i Mexico by Norske gullmedaljer: Steinar Amundsen , Egil Søby , Jan Johansen , Tore Berger – kajakk firer Norske sølvmedaljer: Peder Lunde og Per Olav Wikan – Seiling (Star-klasse) Curling-VM for herrer arrangeres i Pointe Clair i Canada , og Canada vinner foran Skottland . Musikk [ rediger | rediger kilde ] Utlandet [ rediger | rediger kilde ] Deep Purple blir dannet i april, og spiller inn Shades of Deep Purple i mai 29. april – Premiere på rockemusicalen Hair . 24. mai – The Rolling Stones gir ut «Jumpin' Jack Flash» 29. juni – Pink Floyd gir ut albumet A Saucerful of Secrets David Gilmour blir medlem av Pink Floyd Syd Barrett må forlate Pink Floyd Led Zeppelin blir dannet av gitaristen Jimmy Page , først under navnet The New Yardbirds Elvis Presley gjør innspilling live i Burbank juni, TV-sendt i desember som Elvis . Kjent som ' 68 Comeback Special Ike & Tina Turner gir ut albumene So Fine og Cussin' Cryin' & Carryin' On Ann-Margret gir ut albumet The Cowboy & The Lady 7. juli – The Seekers holder sin avskjedskonsert i London 11. juli – The Doors gir ut sitt tredje album, Waiting for the Sun 25. oktober – Jimi Hendrix gir ut Electric Ladyland . Siste studioalbum utgitt mens Jimi levde 22. november – The Beatles gir ut White Album , deres eneste originale dobbeltalbum. 10. og 11. desember – The Rolling Stones Rock and Roll Circus blir spilt inn med Jethro Tull , Taj Mahal, The Who , Marianne Faithfull og The Dirty Mac . Rolling Stones avslutter med nye sanger, bla. «Sympathy for the Devil» Norge [ rediger | rediger kilde ] Inger Lise Rypdal med slageren « Fru Johnsen » forårsaker en mindre moralsk panikk Terje Rypdal gir ut sitt debutalbum Bleak House Nobelprismottagere [ rediger | rediger kilde ] Fysikk – Luis Alvarez Kjemi – Lars Onsager Medisin – Robert W Holley , H Gobind Khorana , Marshall W Nirenberg Litteratur – Yasunari Kawabata Fred – Rene Cassin Litteratur [ rediger | rediger kilde ] Nordisk råds litteraturpris tildeles Per Olof Sundman for Ingenjör Andrées luftfärd Utlandet [ rediger | rediger kilde ] Agatha Christie – By the Pricking of My Thumbs ( Gammel dame forsvinner ) Norman Mailer – The Armies of the Night Alexander Solsjenitsyn – V kruge pervom (Den første sirkel) Norge [ rediger | rediger kilde ] Finn Alnæs – Gemini Odd Børretzen – Det norske folks bedrøvelige liv og historie Alfred Hauge – Cleng Peerson: Utvandring Anne-Cath. Vestly – Aurora og den vesle blå bilen Århundrer : 18. århundre – 19. århundre – 20. århundre – 21. århundre Tiår : 1920-årene – 1930-årene – 1940-årene – 1950-årene – 1970-årene – 1980-årene – 1990-årene – 2000-årene – 2010-årene År : 1963 – 1964 – 1965 – 1966 – 1967 – 1968 – 1969 – 1970 – 1971 – 1972 – 1973 Hentet fra « https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=1968&oldid=16171196 » Kategori : 1968 Navigasjonsmeny Personlig Ikke logget inn Brukerdiskusjon Bidrag Opprett konto Logg inn Navnerom Artikkel Diskusjon Varianter Visninger Les Rediger Rediger kilde Vis historikk Mer Søk Navigasjon Forside Svaksynte Utmerkede artikler Hjelp Siste endringer Prosjekt Stilmanual Skribentportal Underprosjekter Tinget Torget Notiser Nybegynner Tilfeldig side Wikipedia Kontakt Wikipedia Doner Wikimedia Norge Eksterne søk Lager Verktøy Lenker hit Relaterte endringer Spesialsider Permanent lenke Sideinformasjon Wikidata-element Siter denne siden Skriv ut / eksporter Opprett en bok Last ned som PDF Utskriftsvennlig versjon På andre prosjekter Wikimedia Commons På andre språk Norsk nynorsk Dansk Svenska Føroyskt Íslenska Afrikaans Alemannisch አማርኛ Аҧсшәа العربية Aragonés ܐܪܡܝܐ Arpetan Asturianu Avañe'ẽ Авар Aymar aru Azərbaycanca বাংলা Bahasa Banjar Bân-lâm-gú Basa Banyumasan Башҡортса Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ भोजपुरी Bikol Central Български Boarisch Bosanski Brezhoneg Català Чӑвашла Cebuano Čeština Cymraeg Davvisámegiella Deitsch Deutsch Eesti Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Эрзянь Español Esperanto Euskara فارسی Fiji Hindi Français Frysk Furlan Gaeilge Gaelg Gagauz Gàidhlig Galego 贛語 客家語/Hak-kâ-ngî Хальмг 한국어 Հայերեն हिन्दी Hornjoserbsce Hrvatski Ido Ilokano বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bahasa Indonesia Interlingua Interlingue Ирон IsiZulu Italiano עברית Basa Jawa ಕನ್ನಡ Kapampangan Къарачай-малкъар ქართული Kaszëbsczi Қазақша Kernowek Kiswahili Коми Kreyòl ayisyen Kurdî Кыргызча Кырык мары Лезги Latina Latviešu Lëtzebuergesch Lietuvių Ligure Limburgs Lingála Livvinkarjala La .lojban. Lumbaart Magyar मैथिली Македонски Malagasy മലയാളം Māori मराठी მარგალური مصرى Bahasa Melayu Baso Minangkabau Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Монгол မြန်မာဘာသာ Nāhuatl Dorerin Naoero Nederlands Nedersaksies नेपाली नेपाल भाषा 日本語 Napulitano Нохчийн Nordfriisk Nouormand Novial Occitan Олык марий ଓଡ଼ିଆ Oʻzbekcha/ўзбекча ਪੰਜਾਬੀ पालि پنجابی Papiamentu Tok Pisin Plattdüütsch Polski Português Qırımtatarca Reo tahiti Ripoarisch Română Runa Simi Русиньскый Русский Саха тыла Sardu Scots Seeltersk Sesotho sa Leboa Shqip Sicilianu සිංහල Simple English سنڌي Slovenčina Slovenščina Ślůnski Soomaaliga کوردی Српски / srpski Srpskohrvatski / српскохрватски Basa Sunda Suomi Tagalog தமிழ் Татарча/tatarça తెలుగు Tetun ไทย Тоҷикӣ Türkçe Türkmençe Удмурт Українська اردو Vèneto Tiếng Việt Volapük Võro Walon 文言 West-Vlams Winaray ייִדיש Yorùbá 粵語 Zazaki Zeêuws Žemaitėška 中文 Rediger lenker Denne siden ble sist redigert 8. apr. 2016 kl. 03:05. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår , men ytterligere betingelser kan gjelde. Se bruksvilkårene for detaljer. Personvern Om Wikipedia Forbehold Utviklere Erklæring om informasjonskapsler Mobilvisninghttps://no.wikipedia.org/wiki/1924
  1924 – Wikipedia 1924 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1924 MCMXXIV ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1900-årene · 1910-årene ◄ 1920-årene ► 1930-årene · 1940-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1919 · 1920 · 1921 · 1922 · 1923 ◄ 1924 ► 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929 · ► · ►► Begivenheter i 1924 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Arkitektur | Film | Konflikt | ... | rediger kilde ] 1. – Alf Haugland , norsk dikter (d. 2012 ) 1. – Francisco Macías Nguema , ekvatorialguineansk president (d. 1979 ) 2. – Åse Wentzel , norsk sangerinne (d. 2009 ) 3. – André Franquin , belgisk tegneserieskaper (d. 1997 ) 5. – Ottar Dahl , norsk historiker (d. 2011 ) 9. – Carola ... 19. – Josef Angenfort , tysk politiker (d. 2010 ) 21. – Arne Nilsen , norsk politiker 22. – Ján Chryzostom Korec , slovakisk kardinal (d. 2015 ) 24. – Gunnar Thorleif Hvashovd , norsk politiker (d CACHE

1924 – Wikipedia 1924 Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hopp til: navigasjon , søk 1924 MCMXXIV ◄ · 19. århundre ◄ 20. århundre ► 21. århundre · ► ◄ · 1900-årene · 1910-årene ◄ 1920-årene ► 1930-årene · 1940-årene · ► ◄◄ · ◄ · 1919 · 1920 · 1921 · 1922 · 1923 ◄ 1924 ► 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929 · ► · ►► Begivenheter i 1924 Dødsfall - Fødsler Emner Arkeologi | Arkitektur | Film | Konflikt | Kunst Litteratur | Vitenskap 1924 i andre kalendere Gregoriansk kalender 1924 MCMXXIV Ab urbe condita 2677 Armensk kalender 1373 ԹՎ ՌՅՀԳ Kinesisk kalender 4620 – 4621 癸亥 – 甲子 Etiopisk kalender 1916 – 1917 Jødisk kalender 5684 – 5685 Hindukalendere - Vikram Samvat 1979 – 1980 - Shaka Samvat 1846 – 1847 - Kali Yuga 5025 – 5026 Iransk kalender 1302 – 1303 Islamsk kalender 1343 – 1344 1924 ( MCMXXIV ) i den gregorianske kalenderen var et skuddår som begynte på en tirsdag . Innhold 1 Begivenheter 1.1 Utlandet 1.2 Norge 2 Fødsler 2.1 Januar 2.2 Februar 2.3 Mars 2.4 April 2.5 Mai 2.6 Juni 2.7 Juli 2.8 August 2.9 September 2.10 Oktober 2.11 November 2.12 Desember 3 Dødsfall 4 Idrett 5 Nobelprismottagere 6 Litteratur 7 Referanser Begivenheter [ rediger | rediger kilde ] Utlandet [ rediger | rediger kilde ] 7. januar – George Gershwin gjør seg ferdig med Rhapsody in Blue . 24. januar – St. Petersburg , Russland blir omdøpt fra Petrograd til Leningrad . 8. februar – Den første dødsstraffen i USA ved hjelp av gass blir gjennomført i Nevada . 12. februar – Calvin Coolidge blir den første amerikanske presidenten som overfører en politisk tale på radio . 14. februar – IBM blir grunnlagt. 22. februar – Calvin Coolidge blir den første amerikanske presidenten som sender en tale via radio fra Det hvite hus . 26. februar – Rettssaken mot Adolf Hitler for hans rolle i et kuppforsøk året før starter. 9. mars – Italia annekterer Rijeka . 1. april – Adolf Hitler blir dømt til fem års fengsel, som blir sonet i Landsbergfestningen . 15. april – Adolf Hitler begynner å skrive Mein Kampf omkring denne datoen. 4. mai – Riksdagsvalg i Tyskland . NSDAP får 6,4 prosent av stemmene. 24. mai – 11 norske selfangstskuter forliser i Kvitsjøen , men ingen omkommer. [1] Til sammen 18 skuter skrus ned i isen og forliser i Kvitsjøen dette året, uten tap av menneskeliv. [2] 7. desember – Nytt riksdagsvalg i Tyskland. NSDAP får denne gang bare tre prosent av stemmene. 20. desember – Adolf Hitler blir løslatt fra fengsel. Norge [ rediger | rediger kilde ] 21. mai – Norges Automobilforbund (NAF) blir stiftet. 17. juni – Hurtigruteskipene DS «Haakon Jarl» og DS «Kong Harald» kolliderer nord for Landegode i Vestfjorden . DS «Haakon Jarl» synker, og 17 mennesker omkommer. 21. november – Lokalrutebåtene «Oscar II» og «Riskafjord I» kolliderer i tett tåke på Stavanger havn. «Riskafjord I» synker, men ingen kommer til skade. 29. november – Raumabanen blir offisielt åpnet av Kong Håkon. 20. desember – Lørdagsbarnetimen kringkastes for første gang. Fødsler [ rediger | rediger kilde ] Januar [ rediger | rediger kilde ] 1. – Alf Haugland , norsk dikter (d. 2012 ) 1. – Francisco Macías Nguema , ekvatorialguineansk president (d. 1979 ) 2. – Åse Wentzel , norsk sangerinne (d. 2009 ) 3. – André Franquin , belgisk tegneserieskaper (d. 1997 ) 5. – Ottar Dahl , norsk historiker (d. 2011 ) 9. – Carola Braunbock , tysk skuespillerinne (d. 1978 ) 10. – Max Roach , amerikansk jazzmusiker (d. 2007 ) 13. – Paul Feyerabend , østerriksk filosof (d. 1994 ) 15. – Georg Ratzinger , tysk organist og katolsk prest 19. – Josef Angenfort , tysk politiker (d. 2010 ) 21. – Arne Nilsen , norsk politiker 22. – Ján Chryzostom Korec , slovakisk kardinal (d. 2015 ) 24. – Gunnar Thorleif Hvashovd , norsk politiker (d. 2001 ) 26. – Alice Babs , svensk jazzmusiker (d. 2014 ) Februar [ rediger | rediger kilde ] 3. – Johan Syrstad , norsk politiker 5. – Durasamy Simon Lourdusamy , indisk kardinal (d. 2014 ) 6. – Billy Wright , engelsk fotballspiller (d. 1994 ) 17. – Lasse Sandberg , svensk illustratør og forfatter (d. 2008 ) 19. – Lee Marvin , amerikansk skuespiller (d. 1987 ) 19. – Borghild Niskin , norsk alpinist (d. 2013 ) 20. – Gloria Vanderbilt , amerikansk skuespillerinne 21. – Robert Mugabe , zimbabwisk president 21. – Silvano Piovanelli , italiensk kardinal (d. 2016 ) 29. – Andrzej Maria Deskur , polsk kardinal (d. 2011 ) 29. – Vladimir Krjutsjkov , russisk politiker (d. 2007 ) Mars [ rediger | rediger kilde ] 1. – Claus Wiese , norsk skuespiller (d. 1987 ) 1. – Deke Slayton , amerikansk astronaut (d. 1993 ) 5. – Johan Østby , norsk politiker (d. 2005 ) 11. – Jozef Tomko , slovakisk kardinal 18. – Alexandre José Maria dos Santos , mosambisk kardinal 20. – Per Jacobsen , norsk fotballspiller (d. 2012 ) 21. – Håkon Mjelva , norsk arkitekt (d. 2004 ) 24. – Rolf Ødegaard , norsk generalsekretær i Norges Skøyteforbund (d. 2006 ) 25. – Frank Cook , norsk jazzmusiker (d. 1982 ) 27. – Sarah Vaughan , amerikansk jazzmusiker (d. 1990 ) April [ rediger | rediger kilde ] 3. – Marlon Brando , amerikansk skuespiller (d. 2004 ) 7. – Espen Skjønberg , norsk skuespiller 10. – Erik Himle , norsk minister (d. 2008 ) 11. – Norihei Miki , japansk skuespiller (d. 1999 ) 11. – Helge Mæhlum , norsk professor i teologi (d. 2007 ) 12. – Raymond Barre , fransk statsminister (d. 2007 ) 14. – Hjalmar Torp , norsk professor i klassisk arkeologi 16. – Henry Mancini , amerikansk komponist (d. 1994 ) 19. – Mary Eide , norsk politiker (d. 2013 ) 22. – Thorbjørn Svenssen , norsk fotballspiller (d. 2011 ) 23. – Margit Sandemo , norsk forfatter 28. – Kenneth Kaunda , zambisk president Mai [ rediger | rediger kilde ] 5. – Gunvor Stornes , norsk forfatter (d. 2013 ) 6. – Patricia Kennedy Lawford , amerikansk (d. 2006 ) 11. – Jackie Milburn , engelsk fotballspiller (d. 1988 ) 13. – Trond Johansen , norsk politiker og etterretningsoffiser 16. – Daida Kairaba Jawara , gambisk president 20. – Henry Valen , norsk statsviter (d. 2007 ) 22. – Charles Aznavour , fransk sanger og skuespiller 28. – Gunnar Johnsen , norsk politiker (d. 2001 ) Juni [ rediger | rediger kilde ] 3. – Ingrid Espelid Hovig , norsk programleder og forfatter 4. – Dennis Weaver , amerikansk skuespiller (d. 2006 ) 7. – Donald W. Davies , britisk informatiker (d. 2000 ) 8. – Dagfinn Vårvik , norsk minister 12. – George H.W. Bush , amerikansk president 15. – Ezer Weizman , israelsk president (d. 2005 ) 20. – Chet Atkins , amerikansk musiker (d. 2001 ) 20. – Rainer Barzel , tysk politiker (d. 2006 ) 21. – Pontus Hultén , svensk kurator og museumsdirektør (d. 2006 ) 28. – George Morgan , amerikansk musiker (d. 1975 ) 30. – Mattis Mathiesen , norsk fotograf og regissør (d. 2010 ) Juli [ rediger | rediger kilde ] 4. – Julius Paltiel , norsk fange i Auschwitz under andre verdenskrig (d. 2008 ) 4. – Eva Marie Saint , amerikansk skuespillerinne 5. – Edward Idris Cassidy , australsk kardinal 11. – Eleonore Bjartveit , norsk lege og politiker (d. 2002 ) 15. – Marianne Lindberg , svensk skuespillerinne 30. – Leon Bodd , norsk advokat og politiker (d. 2014 ) August [ rediger | rediger kilde ] 1. – Kong Abdullah av Saudi-Arabia (d. 2015 ) 10. – Jean-François Lyotard , fransk filosof (d. 1998 ) 12. – Muhammad Zia-ul-Haq , pakistansk president (d. 1988 ) 13. – Serafim Fernandes de Araújo , brasiliansk kardinal 13. – Prins Aleksandar av Jugoslavia (d. 2016 ) 14. – Bernt Henrik Lund , norsk tjenestemann og diplomat 15. – Jo Benkow , norsk politiker og stortingspresident (d. 2013 ) 19. – Willard Boyle , kanadisk fysiker (d. 2011 ) 20. – Hermod Tuft , Norsk frontkjemper under andre verdenskrig (d. 1997 ) 24. – Ahmadou Ahidjo , kamerunsk president (d. 1989 ) 25. – Allan Edwall , svensk skuespiller (d. 1997 ) September [ rediger | rediger kilde ] 1. - Arne Worren , norsk professor i spansk (d. 2011 ) 2. – Egil Bergsland , norsk politiker (d. 2007 ) 2. – Daniel arap Moi , kenyansk president 10. – Putte Wickman , svensk jazzmusiker (d. 2006 ) 16. – Lauren Bacall , amerikansk skuespiller (d. 2014 ) 17. – Randi Bratteli , norsk journalist og forfatter (d. 2002 ) 17. – Arne Heli , norsk sosionom og homopolitisk aktivist (d. 2006 ) 18. – Sverre Helland , norsk politiker (d. 2007 ) 21. – Amílcar Cabral , kappverdisk–bissauguineansk geriljaleder (d. 1973 ) 27. – Magnar Estenstad , norsk langrennsløper (d. 2004 ) 27. – Bud Powell , amerikansk jazzmusiker (d. 1966 ) 27. – Kolbjørn Stordrange , norsk politiker (d. 2004 ) 30. – Truman Capote , amerikansk forfatter (d. 1984 ) Oktober [ rediger | rediger kilde ] 1. – Jimmy Carter , amerikansk president 1. – William Rehnquist , amerikansk høyesterettsjustitiarius (d. 2005 ) 8. – Aloísio Lorscheider , brasiliansk kardinal (d. 2007 ) 9. – Halvard Bjørkvik , norsk historiker 18. – Egil Hovland , norsk komponist (d. 2013 ) November [ rediger | rediger kilde ] 19. – William Russell , britisk skuespiller 20. – Benoît Mandelbrot , polsk–fransk matematiker (d. 2010 ) 21. – Christopher Tolkien , britisk forfatter 22. – Geraldine Page , amerikansk skuespillerinne (d. 1987 ) Desember [ rediger | rediger kilde ] 3. – John Backus , amerikansk informatiker (d. 2007 ) 8. – Lucio Colletti , australsk politiker og filosof (d. 2001 ) 8. – Hans Haga , norsk bondelagsleder (d. 2008 ) 11. – Giovanni Saldarini , italiensk kardinal (d. 2011 ) 18. – Gunnar Alme , norsk secenograf og maler (d. 2000 ) 20. – Arne Domnérus , svensk jazzmusiker (d. 2008 ) 25. – Moktar Ould Daddah , mauritansk president (d. 2003 ) 27. – Ulf Dreyer , norsk kunstner (d. 2010 ) Dødsfall [ rediger | rediger kilde ] 14. januar – Arne Garborg , norsk forfatter (f. 1851 ) 21. januar – Vladimir Lenin , sovjetisk politiker (f. 1870 ) 3. februar – Woodrow Wilson , amerikansk president (f. 1856 ) 21. april – Eleonora Duse , italiensk skuespiller (f. 1858 ) 3. juni – Franz Kafka , tsjekkisk forfatter (f. 1883 ) 8. juni – George Mallory , britisk fjellklatrer (f. 1886 ) 13. juli – Alfred Marshall , britisk økonom (f. 1842 ) 3. august – Joseph Conrad , polsk-britisk forfatter (f. 1857 ) 7. oktober – John Abercromby, 5. baron Abercromby , britisk arkeolog (f. 1841 ) 12. oktober – Anatole France , fransk forfatter (f. 1844 ) 4. november – Gabriel Fauré , fransk komponist (f. 1845 ) 29. november – Giacomo Puccini , italiensk komponist (f. 1858 ) 29. desember – Carl Spitteler , sveitsisk forfatter (f. 1845 ) Idrett [ rediger | rediger kilde ] 25. januar – De første olympiske vinterleker åpner i Chamonix , Frankrike . Odd blir Norgesmester (cupmester) i fotball etter å ha slått Mjøndalen 3–0 i finalen. Nobelprismottagere [ rediger | rediger kilde ] Fysikk – Manne Siegbahn Kjemi – Ingen pris ble delt ut Medisin – Willem Einthoven Litteratur – Wladyslaw Stanislaw Reymont Fred – Ingen pris ble delt ut Litteratur [ rediger | rediger kilde ] Agatha Christie – Poirot Investigates ( Det egyptiske gravkammeret og andre Poirot-mysterier ) Agatha Christie – The Man in the Brown Suit ( Mannen i brun dress ) Adolf Hitler – Mein Kampf Referanser [ rediger | rediger kilde ] ^ Trygve Nordanger: Dramaet i Nord-Atlanteren - En fortelling om åtte små skuter fra Norge . Nordanger Forlag, Bergen 1980. ISBN 82-7051-058-0 (s. 183, digitalisert av Nasjonalbiblioteket ) ^ Norsk polarhistorie (del av tidslinje, besøkt 3. januar 2013) Hentet fra « https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=1924&oldid=18006282 » Kategori : 1924 Skjult kategori: Sider som bruker magiske ISBN-lenker Navigasjonsmeny Personlig Ikke logget inn Brukerdiskusjon Bidrag Opprett konto Logg inn Navnerom Artikkel Diskusjon Varianter Visninger Les Rediger Rediger kilde Vis historikk Mer Søk Navigasjon Forside Svaksynte Utmerkede artikler Hjelp Siste endringer Prosjekt Stilmanual Skribentportal Underprosjekter Tinget Torget Notiser Nybegynner Tilfeldig side Wikipedia Kontakt Wikipedia Doner Wikimedia Norge Eksterne søk Lager Verktøy Lenker hit Relaterte endringer Spesialsider Permanent lenke Sideinformasjon Wikidata-element Siter denne siden Skriv ut / eksporter Opprett en bok Last ned som PDF Utskriftsvennlig versjon På andre prosjekter Wikimedia Commons På andre språk Norsk nynorsk Dansk Svenska Føroyskt Íslenska Afrikaans Alemannisch አማርኛ Аҧсшәа العربية Aragonés Arpetan Asturianu Avañe'ẽ Авар Aymar aru Azərbaycanca বাংলা Bân-lâm-gú Basa Banyumasan Башҡортса Беларуская Беларуская (тарашкевіца)‎ भोजपुरी Bikol Central Български Boarisch Bosanski Brezhoneg Català Чӑвашла Cebuano Čeština Cymraeg Davvisámegiella Deutsch Dolnoserbski Eesti Ελληνικά Emiliàn e rumagnòl English Эрзянь Español Esperanto Estremeñu Euskara فارسی Fiji Hindi Français Frysk Gaeilge Gaelg Gagauz Gàidhlig Galego 贛語 客家語/Hak-kâ-ngî 한국어 Հայերեն हिन्दी Hornjoserbsce Hrvatski Ido Ilokano বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bahasa Indonesia Interlingua Ирон Italiano עברית Basa Jawa ಕನ್ನಡ Kapampangan Къарачай-малкъар ქართული Kaszëbsczi Қазақша Kernowek Kiswahili Коми Kreyòl ayisyen Kurdî Кыргызча Кырык мары Лезги Latina Latviešu Lëtzebuergesch Lietuvių Ligure Limburgs Livvinkarjala Lumbaart Magyar मैथिली Македонски Malagasy മലയാളം Māori मराठी მარგალური مصرى Bahasa Melayu Baso Minangkabau Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Монгол မြန်မာဘာသာ Nāhuatl Nederlands नेपाली नेपाल भाषा 日本語 Napulitano Нохчийн Nordfriisk Nouormand Novial Occitan Олык марий ଓଡ଼ିଆ Oʻzbekcha/ўзбекча ਪੰਜਾਬੀ पालि پنجابی Papiamentu Tok Pisin Plattdüütsch Polski Português Qırımtatarca Reo tahiti Ripoarisch Română Runa Simi Русиньскый Русский Саха тыла Sardu Scots Seeltersk Sesotho sa Leboa Shqip Sicilianu සිංහල Simple English سنڌي Slovenčina Slovenščina کوردی Српски / srpski Srpskohrvatski / српскохрватски Basa Sunda Suomi Tagalog தமிழ் Татарча/tatarça తెలుగు Tetun ไทย Тоҷикӣ Türkçe Türkmençe Удмурт Українська اردو Vèneto Tiếng Việt Volapük Võro Walon West-Vlams Winaray ייִדיש Yorùbá 粵語 Zazaki Zeêuws Žemaitėška 中文 Rediger lenker Denne siden ble sist redigert 15. nov. 2017 kl. 23:10. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår , men ytterligere betingelser kan gjelde. Se bruksvilkårene for detaljer. Personvern Om Wikipedia Forbehold Utviklere Erklæring om informasjonskapsler Mobilvisninghttp://www.mindat.org/min-4421.html
  Zircon: Zircon mineral information and data. Donate now to keep mindat.org alive! Help mindat.org | Log In | Register | Language: English 中文 About Mindat Support Us Photos Messageboard Search Learn More Home Page Mindat News The Mindat Manual History of Mindat Copyright Status Management Team Contact Us Advertise on Mindat Donate to Mindat Sponsor a Page Sponsored Pages Top Available Pages Mindat ... sikkerhetstunnel i Vardåsen og langs ny gangvei langs Heggedalsveien i Asker i 2002-2003. Norsk ... , T.T. & Selbekk, R. (2017): Norsk mineralbok. Fossheim Steinsenter, Lom. 351p. (p.72) Flosta Island ⓘ ... kobbergruve, Bygland, Aust-Agder. Norsk Mineralsymposium 2015, 13-22 Evje og Hornnes Åvesland ⓘ ... and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14 ... Kragerø, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 17, 1-16 ⓘ Iveland Levinson & Borup (1960). Neumann CACHE

Zircon: Zircon mineral information and data. Donate now to keep mindat.org alive! Help mindat.org | Log In | Register | Language: English 中文 About Mindat Support Us Photos Messageboard Search Learn More Home Page Mindat News The Mindat Manual History of Mindat Copyright Status Management Team Contact Us Advertise on Mindat Donate to Mindat Sponsor a Page Sponsored Pages Top Available Pages Mindat Advertisers Advertise on Mindat What is a mineral? The most common minerals on earth Mineral Photography The Elements and their Minerals Geological Time Mineral Evolution Minerals by Properties Minerals by Chemistry Advanced Locality Search Random Mineral Random Locality Search by minID Localities Near Me Search Articles Search Glossary More Search Options Search For: - Any - Mineral / Rock / Gem Locality Minerals in Region Photo Glossary Messageboard Articles Site Search Mineral Name: Locality Name: Keyword(s): The Mindat Manual Add a New Photo Rate Photos Locality Edit Report Coordinate Completion Report Add Glossary Item Statistics The Elements Member List Books & Magazines Mineral Museums Mineral Shows & Events The Mindat Directory Device Settings Photo Search Photo Galleries New Photos Today New Photos Yesterday Members' Photo Galleries Past Photo of the Day Gallery Zircon This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page. Photos of Zircon (2272) Zircon Gallery Search Photos of Zircon Edit Add Synonym Clear Cache Edit 'Best-of' Discussion Zircon , etc. Gilgit, Gilgit District, Gilgit-Baltistan, Pakistan Zircon , etc. Aigner Alp, Schellgaden, Murwinkel, Lungau, Salzburg, Austria Zircon Poudrette quarry, Mont Saint-Hilaire, La Vallée-du-Richelieu RCM, Montérégie, Québec, Canada Zircon , etc. Poudrette quarry, Mont Saint-Hilaire, La Vallée-du-Richelieu RCM, Montérégie, Québec, Canada Zircon , etc. Gilgit, Gilgit District, Gilgit-Baltistan, Pakistan Zircon , etc. Aigner Alp, Schellgaden, Murwinkel, Lungau, Salzburg, Austria Zircon Poudrette quarry, Mont Saint-Hilaire, La Vallée-du-Richelieu RCM, Montérégie, Québec, Canada Zircon , etc. Poudrette quarry, Mont Saint-Hilaire, La Vallée-du-Richelieu RCM, Montérégie, Québec, Canada Zircon , etc. Gilgit, Gilgit District, Gilgit-Baltistan, Pakistan Zircon , etc. Aigner Alp, Schellgaden, Murwinkel, Lungau, Salzburg, Austria Formula: Zr(SiO 4 ) May contain minor U, Th, Pb, Hf, Y/REE, P, and others. View Commodity Page: Zirconium Colour: Colourless, yellow, grey, reddish-brown, green, brown, black Lustre: Adamantine, Vitreous, Greasy Hardness: 7½ Specific Gravity: 4.6 - 4.7 Crystal System: Tetragonal Member of: Zircon Group Name: Renamed in 1783 by Abraham Gottlob Werner from the Arabic (and, in turn, from the Persian 'azargun') 'zar', gold, plus 'gun', coloured, referring to one of the many colours that the mineral may display. Originally named λυγκύριον 'lyncurion' in ~300 BCE by Theophrastus. A mineral that may have been today's zircon was called chrysolithos by Pliny in 37. Called jacinth by Georgius Agricola in 1555. Mentioned as jargon by Axel Cronstedt in 1758. Called hyacinte by Barthelemy Faujas de Saint-Fond in 1772. Numerous later synonyms have been advanced. Dimorph of: Reidite Isostructural with: Chernovite-(Y) , Hafnon , Thorite , Wakefieldite-(Y) , Xenotime-(Y) Zircon Group . The zirconium analogue of Thorite and Hafnon . Zircon-Hafnon Series . The low-pressure dimorph of Reidite . Zircon, zirconium orthosilicate, is found in most igneous rocks and some metamorphic rocks as small crystals or grains, mostly widely distributed and rarely more than 1% of the total mass of the rock. It is also found as alluvial grains in some sedimentary rocks due to its high hardness. Zircon has a high refraction index and, when the crystals are large enough, is often used as a gemstone. In geology, zircon is used for radiometric dating of zircon-bearing rocks (using isotopes of U which is often present as an impurity element, as is Th, radiogenic Pb, Hf, Y, P, and others). Compare 'UM1984-36-SiO:CaNaZr' . Visit gemdat.org for gemological information about Zircon . Hide all sections | Show all sections Classification of Zircon Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. IMA status: Approved, 'Grandfathered' (first described prior to 1959) Strunz 8th ed.: 8/A.09-10 Nickel-Strunz 10th (pending) ed.: 9.AD.30 9 : SILICATES (Germanates) A : Nesosilicates D : Nesosilicates without additional anions. cations in [6] and/or greater coordination Dana 8th ed.: 51.5.2.1 51 : NESOSILICATES Insular SiO 4 Groups Only 5 : Insular SiO 4 Groups Only with cations in >[6] coordination Hey's CIM Ref.: 14.10.1 14 : Silicates not Containing Aluminum 10 : Silicates of Zr or Hf Pronounciation of Zircon Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. Pronounciation: Play Recorded by Country Sorry, your browser doesn't support HTML5 audio. Jolyon & Katya Ralph United Kingdom Physical Properties of Zircon Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. Lustre: Adamantine, Vitreous, Greasy Transparency: Transparent, Translucent, Opaque Comment: Greasy when metamict Colour: Colourless, yellow, grey, reddish-brown, green, brown, black Streak: White Hardness: 7½ on Mohs scale Tenacity: Brittle Cleavage: Poor/Indistinct Indistinct on {110}{111} Fracture: Conchoidal Density: 4.6 - 4.7 g/cm 3 (Measured) 4.714 g/cm 3 (Calculated) Optical Data of Zircon Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. Type: Uniaxial (+) RI values: n ω = 1.925 - 1.961 n ε = 1.980 - 2.015 Max Birefringence: δ = 0.055 Image shows birefringence interference colour range (at 30µm thickness) and does not take into account mineral colouration. Surface Relief: Very High Dispersion: Very strong Pleochroism: Weak Chemical Properties of Zircon Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. Formula: Zr(SiO 4 ) May contain minor U, Th, Pb, Hf, Y/REE, P, and others. IMA Formula: ZrSiO 4 Elements listed: O , Si , Zr - search for minerals with similar chemistry Common Impurities: Hf,Th,U,REE,O,H,H 2 O,Fe,Al,P Age distribution Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. Recorded ages: Basin Groups to Neogene : 4348 ± 3 Ma to 19.4 ± 1 Ma - based on 1,939 recorded ages. Crystallography of Zircon Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. Crystal System: Tetragonal Class (H-M): 4/ m m m ( 4/ m 2/ m 2/ m ) - Ditetragonal Dipyramidal Space Group: I 4 1 / a m d Cell Parameters: a = 6.607(1) Å, c = 5.982(1) Å Ratio: a:c = 1 : 0.905 Unit Cell V: 261.13 ų (Calculated from Unit Cell) Z: 4 Morphology: Tabular to square prismatic or tetragonal-dipyramidal crystals. Twinning: On {101} Comment: May be partly or fully metamict, especially U-/Th-rich crystals. Metamictisation leads to an enlarged unit cell. Crystallographic forms of Zircon Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. Crystal Atlas: Image Loading Click on an icon to view Zircon no.9 - Goldschmidt (1913-1926) Zircon no.24 - Goldschmidt (1913-1926) Zircon no.66 - Goldschmidt (1913-1926) Zircon no.81 - Goldschmidt (1913-1926) Zircon no.97 - Goldschmidt (1913-1926) Zircon no.133 - Goldschmidt (1913-1926) Zircon no.137 - Goldschmidt (1913-1926) Zircon - {100}, {301}, {101} 3d models and HTML5 code kindly provided by www.smorf.nl . Toggle Edge Lines | Miller Indicies | Axes Transparency Opaque | Translucent | Transparent View Along a-axis | Along b-axis | Along c-axis | Start rotation | Stop rotation X-Ray Powder Diffraction Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. Image Loading Radiation - Copper Kα Data Set: Oaxaca, Mexico 574 Eastern Thailand 1161 Renfrew County, Ontario, Canada 1337 Sigulani Village, Tambani Area, Blantyre District, Nyassaland 1789 Data courtesy of RRUFF project at University of Arizona, used with permission. Powder Diffraction Data: d-spacing Intensity 4.434 (45) 3.302 (100) 2.518 (45) 2.066 (20) 1.908 (14) 1.712 (40) 1.651 (14) Synonyms of Zircon Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. Azorite Circone Lyncurite Meta-Zircon (of Leitz) Oesterdite Ostranite Tachyaphaltite Turmali Zirconite Other Language Names for Zircon Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. Basque: Zirkoi Bulgarian: Циркон Catalan: Zircó Croatian: Cirkon Czech: Zirkon Dutch: Zirkoon Esperanto: Zirkono Finnish: Zirkoni French: Zircon Açorite Jargon de Ceylan German: Zirkon Azorit Oesterdit Örstedit Örstettit Ostranit Polykrasilith Zirkonit Hebrew: זירקון Hungarian: Cirkon Italian: Zircone Japanese: ジルコン 鋯石 Latin: Lyncurion Lyncurion (of Theophrastus) Lithuanian: Cirkonas Norwegian (Bokmål): Zirkon Polish: Cyrkon Portuguese: Zircão Romanian: Zircon Russian: Циркон Serbian (Cyrillic Script): Циркон Simplified Chinese: 锆石 Slovak: Zirkón Spanish: Zircón Açorita Azorita Oesterdita Ostranita Œrsdedtita Zirconita Swedish: Zirkon Ukrainian: Циркон Varieties of Zircon Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. Alvite A metamict, often Hf-rich variety of Zircon from granite pegmatites. Original analysis (1855) of material from several localities in Aust-Agder, Norway, shows major Si, Y, Th, Al, Fe, Zr and H2O. Later analysis cited by Clark (1993) shows Zr, Be and/or ... Arshinovite A micro-granular, earthy, usually light-colored (white) Zircon of sedimentary origin. Usually mentioned in sodic lakes sediments and caperocks of salt domes. Often Arshinovites are extremely depleted in Hf, and by this reason able to be used for productio... Auerbachite Morphological variety of Zircon . Originally described by Morozevich from Mariupol' Massif (Oktyabr'skii), Azov Sea Region, Donetsk Oblast', Ukraine. Beccarite A variety of Zircon containing optical anomalies. Originally reported from Sri Lanka. Calyptolite Shown to be an altered zircon by Shepard (1857). Chernobylite A technogenic variety, formed due to the meltdown of the Chernobyl reator no. 4, found within the 'corium' ('lava'-like material) of the so-called elephant foot structure. Zr and U are from fuel elements. Contains 6-12 mass % of U. Cyrtolite Cyrtolite is a hydrous Th+U bearing zircon (up to 27 mas.% of sum). It sometimes occurs with curved, rounded crystals. Dana's Textbook of Mineralogy by W.E. Ford (pg 611, 4th ed., 1947) treats cyrtolite as a chemical variety of zircon that 'contains u... Hafnian Zircon A hafnium-bearing variety of zircon with insufficient hafnium to constitute hafnon . Hyacinth Yellow-red to red-brown gem variety of zircon. Jargoon Usual nontransparent (not gem quality) Zircon. Obsolete term. Malacon Malacon is an altered hydrated Zircon with curved, rounded crystals. An alternative spelling is 'Malakon' Matura Diamond A misnomer for colourless zircon. Naegite Greenish grey to greenish brown anhedral grains, crude crystals or spheroidal aggregates. Originally mis-described as a new U-Th-silicate, without having analyzed for Zr, but within a year it was found to really be a Y-Th-U-rich variety of zircon (or 'cyr... Oerstedite Spelling variant of Œrstedtite . Varietal name used by Forchhammer (1835) for a metamict/altered zircon from Arendal, Aust-Agder, Norway (see also Clark, 1993 - 'Hey's Mineral Index'). Oerstedtite Varietal name used by Forchhammer (1835) for a metamict zircon from Arendal, Aust-Agder, Norway. Orvillite An altered zircon. Originally reported from Poços de Caldas, Minas Gerais, Southeast Region, Brazil. Oyamalite REE-P rich variety Ribeirite An yttrian hydrous Zircon . Originally reported from Macarani, Bahia, Northeast Region, Brazil. Starlite Blue variety of zircon. Uraniferous Zircon An U-bearing zircon (may or may not correspond to Cyrtolite , which does not necessarily contain U). Yamaguchilite A REE- & P-rich variety of Zircon. Originally described from Yamaguchi, Kiso, Nagano prefecture, Chubu region, Honshu Island, Japan. Relationship of Zircon to other Species Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. Member of: Zircon Group Other Members of this group: Coffinite (U 4+ ,Th)(SiO 4 ) 1-x (OH) 4x Tet. Hafnon HfSiO 4 Tet. 4/ m m m ( 4/ m 2/ m 2/ m ) : I 4 1 / a m d Stetindite-(Ce) Ce(SiO 4 ) Tet. 4/ m m m ( 4/ m 2/ m 2/ m ) : I 4 1 / a m d Thorite Th(SiO 4 ) Tet. Forms a series with: Hafnon Hafnon-Zircon Series Common Associates Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. Associated Minerals Based on Photo Data: Quartz 107 photos of Zircon associated with Quartz on mindat.org. Aegirine 106 photos of Zircon associated with Aegirine on mindat.org. Microcline 88 photos of Zircon associated with Microcline on mindat.org. Titanite 47 photos of Zircon associated with Titanite on mindat.org. Albite 46 photos of Zircon associated with Albite on mindat.org. Orthoclase 42 photos of Zircon associated with Orthoclase on mindat.org. Feldspar Group 40 photos of Zircon associated with Feldspar Group on mindat.org. Diopside 38 photos of Zircon associated with Diopside on mindat.org. Uraninite 37 photos of Zircon associated with Uraninite on mindat.org. Smoky Quartz 32 photos of Zircon associated with Smoky Quartz on mindat.org. Related Minerals - Nickel-Strunz Grouping Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. 9.AD.05 Larnite Ca 2 SiO 4 Mon. 9.AD.10 Calcio-olivine Ca 2 SiO 4 Orth. m m m ( 2/ m 2/ m 2/ m ) 9.AD.15 Merwinite Ca 3 Mg(SiO 4 ) 2 Mon. 2/ m : P 2 1 / b 9.AD.20 Bredigite Ca 7 Mg(SiO 4 ) 4 Orth. 9.AD.25 Andradite Ca 3 Fe 3+ 2 (SiO 4 ) 3 Iso. m 3 m ( 4/ m 3 2/ m ) : I a 3 d 9.AD.25 Almandine Fe 2+ 3 Al 2 (SiO 4 ) 3 Iso. m 3 m ( 4/ m 3 2/ m ) : I a 3 d 9.AD.25 Calderite (Mn 2+ ,Ca) 3 (Fe 3+ ,Al) 2 (SiO 4 ) 3 Iso. 9.AD.25 Goldmanite Ca 3 V 3+ 2 (SiO 4 ) 3 Iso. 9.AD.25 Grossular Ca 3 Al 2 (SiO 4 ) 3 Iso. m 3 m ( 4/ m 3 2/ m ) : I a 3 d 9.AD.25 Henritermierite Ca 3 (Mn 3+ ,Al) 2 (SiO 4 ) 2 (OH) 4 Tet. 4/ m m m ( 4/ m 2/ m 2/ m ) : I 4 1 / a c d 9.AD.25 Hibschite Ca 3 Al 2 (SiO 4 ) 3-x (OH) 4x Iso. m 3 m ( 4/ m 3 2/ m ) : I a 3 d 9.AD.25 Hydroandradite Ca 3 Fe 3+ 2 (SiO 4 ) 3-x (OH) 4x 9.AD.25 Katoite Ca 3 Al 2 (SiO 4 ) 3-x (OH) 4x Iso. 9.AD.25 Kimzeyite Ca 3 (Zr,Ti) 2 ((Si,Al,Fe 3+ )O 4 ) 3 Iso. 9.AD.25 Knorringite Mg 3 Cr 2 (SiO 4 ) 3 Iso. 9.AD.25 Majorite Mg 3 (Fe 2+ ,Si,Al) 2 (SiO 4 ) 3 Iso. 9.AD.25 Morimotoite Ca 3 (Ti,Fe 2+ ,Fe 3+ ) 2 ((Si,Fe 3+ )O 4 ) 3 Iso. 9.AD.25 Pyrope Mg 3 Al 2 (SiO 4 ) 3 Iso. 9.AD.25 Schorlomite Ca 3 (Ti,Fe 3+ ) 2 ((Si,Fe 3+ )O 4 ) 3 Iso. 9.AD.25 Spessartine Mn 2+ 3 Al 2 (SiO 4 ) 3 Iso. m 3 m ( 4/ m 3 2/ m ) : I a 3 d 9.AD.25 Uvarovite Ca 3 Cr 2 (SiO 4 ) 3 Iso. m 3 m ( 4/ m 3 2/ m ) : I a 3 d 9.AD.25 Wadalite (Ca,Mg) 6 (Al,Fe 3+ ) 4 ((Si,Al)O 4 ) 3 O 4 Cl 3 Iso. 4 3 m : I 4 3 d 9.AD.25 Holtstamite Ca 3 (Al,Mn 3+ ) 2 (SiO 4 ) 2 (OH) 4 Tet. 4/ m m m ( 4/ m 2/ m 2/ m ) : I 4 1 / a c d 9.AD.25 Kerimasite Ca 3 Zr 2 (SiO 4 )(Fe 3+ O 4 ) 2 Iso. m 3 m ( 4/ m 3 2/ m ) : I a 3 d 9.AD.25 Toturite Ca 3 Sn 2 (SiO 4 )(Fe 3+ O 4 ) 2 Iso. m 3 m ( 4/ m 3 2/ m ) : I a 3 d 9.AD.25 Momoiite (Mn 2+ ,Ca) 3 V 3+ 2 (SiO 4 ) 3 Iso. m 3 m ( 4/ m 3 2/ m ) : I a 3 d 9.AD.25 Eltyubyuite Ca 12 Fe 3+ 10 Si 4 O 32 Cl 6 Iso. 4 3 m : I 4 3 d 9.AD.25 Hutcheonite Ca 3 Ti 2 (SiAl 2 )O 12 Iso. m 3 m ( 4/ m 3 2/ m ) : I a 3 d 9.AD.30 Coffinite (U 4+ ,Th)(SiO 4 ) 1-x (OH) 4x Tet. 9.AD.30 Hafnon HfSiO 4 Tet. 4/ m m m ( 4/ m 2/ m 2/ m ) : I 4 1 / a m d 9.AD.30 Thorite Th(SiO 4 ) Tet. 9.AD.30 Stetindite-(Ce) Ce(SiO 4 ) Tet. 4/ m m m ( 4/ m 2/ m 2/ m ) : I 4 1 / a m d 9.AD.35 Huttonite ThSiO 4 Mon. 9.AD.35 Tombarthite-(Y) Y 4 (Si,H 4 ) 4 O 12-x (OH) 4+2x Mon. 9.AD.40 Eulytine Bi 4 (SiO 4 ) 3 Iso. 4 3 m : I 4 3 d 9.AD.45 Reidite ZrSiO 4 Tet. 4/ m : I 4 1 / a Related Minerals - Dana Grouping (8th Ed.) Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. 51.5.2.2 Hafnon HfSiO 4 Tet. 4/ m m m ( 4/ m 2/ m 2/ m ) : I 4 1 / a m d 51.5.2.3 Thorite Th(SiO 4 ) Tet. 51.5.2.4 Coffinite (U 4+ ,Th)(SiO 4 ) 1-x (OH) 4x Tet. 51.5.2.5 Thorogummite (Th,U)(SiO 4 ) 1-x (OH) 4x Tet. 51.5.2.6 Stetindite-(Ce) Ce(SiO 4 ) Tet. 4/ m m m ( 4/ m 2/ m 2/ m ) : I 4 1 / a m d Related Minerals - Hey's Chemical Index of Minerals Grouping Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. 14.10.2 Hafnon HfSiO 4 Tet. 4/ m m m ( 4/ m 2/ m 2/ m ) : I 4 1 / a m d 14.10.3 Zektzerite LiNaZrSi 6 O 15 Orth. 14.10.4 Parakeldyshite Na 2 ZrSi 2 O 7 Tric. 14.10.5 Vlasovite Na 2 ZrSi 4 O 11 Mon. 2/ m : B 2/ b 14.10.6 Keldyshite (Na,H) 2 ZrSi 2 O 7 Tric. 1 : P 1 14.10.7 Gaidonnayite Na 2 Zr(Si 3 O 9 ) · 2H 2 O Orth. m m m ( 2/ m 2/ m 2/ m ) : P m n a 14.10.8 Terskite Na 4 ZrSi 6 O 16 · 2H 2 O Orth. 14.10.9 Elpidite Na 2 ZrSi 6 O 15 · 3H 2 O Orth. 14.10.10 Hilairite Na 2 Zr[SiO 3 ] 3 · 3H 2 O Trig. 14.10.11 Petarasite Na 5 Zr 2 (Si 6 O 18 )(Cl,OH) · 2H 2 O Mon. 2/ m : P 2 1 / m 14.10.12 Khibinskite K 2 ZrSi 2 O 7 Mon. 14.10.13 Wadeite K 2 Zr(Si 3 O 9 ) Hex. 14.10.14 Dalyite K 2 ZrSi 6 O 15 Tric. 14.10.15 Kostylevite K 2 Zr(Si 3 O 9 ) · H 2 O Mon. 14.10.16 Umbite K 2 (Zr,Ti)Si 3 O 9 · H 2 O Orth. 14.10.17 Paraumbite K 3 Zr 2 H(Si 3 O 9 ) 2 · nH 2 O Orth. 14.10.18 Georgechaoite NaKZr[Si 3 O 9 ] · 2H 2 O Orth. m m 2 14.10.19 Gittinsite CaZrSi 2 O 7 Mon. 14.10.20 Calciocatapleiite CaZr(Si 3 O 9 ) · 2H 2 O 14.10.21 Calciohilairite CaZr[SiO 3 ] 3 · 3H 2 O Trig. 14.10.22 Armstrongite CaZr[Si 6 O 15 ] · 3H 2 O Mon. 14.10.23 Lemoynite (Na,K) 2 CaZr 2 Si 10 O 26 · 5H 2 O Mon. 2/ m : B 2/ b 14.10.24 Catapleiite Na 2 Zr(Si 3 O 9 ) · 2H 2 O Mon. 14.10.25 Baghdadite Ca 3 (Zr,Ti)(Si 2 O 7 )O 2 Mon. 14.10.26 Lovozerite Na 2 Ca(Zr,Ti)(Si 6 O 12 )[(OH) 4 O 2 ] · H 2 O Mon. 14.10.27 Låvenite (Na,Ca) 2 (Mn 2+ ,Fe 2+ )(Zr,Ti)(Si 2 O 7 )(O,OH,F) 2 Mon. 2/ m : P 2 1 / b 14.10.28 Penkvilksite Na 4 Ti 2 Si 8 O 22 · 4H 2 O Orth. m m m ( 2/ m 2/ m 2/ m ) : P b c n 14.10.29 Darapiosite K(Na,◻,K) 2 (Li,Zn,Fe) 3 (Mn,Zr,Y) 2 [Si 12 O 30 ] Hex. 6/ m m m ( 6/ m 2/ m 2/ m ) : P 6/ m c c 14.10.30 Bazirite BaZr(Si 3 O 9 ) Hex. 14.10.31 Komkovite BaZr[Si 3 O 9 ] · 3H 2 O Trig. 14.10.32 Zirsinalite Na 6 (Ca,Mn 2+ ,Fe 2+ )Zr(Si 6 O 18 ) Trig. 14.10.33 Tranquillityite (Fe 2+ ,Ca) 8 (Zr,Y) 2 Ti 3 (SiO 4 ) 3 O 12 Hex. Fluorescence of Zircon Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. In UV light: Many zircons are fluorescent, but some (mainly metamict ones) are not. Fluorescent zircon, from dull to bright in intensity, shows shades of yellow, golden-yellow and yellow-brown (SW UV). This property is often diagnostic in identification. Other Information Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. Thermal Behaviour: Thermoluminescent Notes: Cathodoluminescent Health Risks: U- and Th-bearing zircon is radioactive. Gemstones should be tested for radioactivity before being worn on or near the body. Zircon in petrology Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. An essential component of rock names highlighted in red , an accessory component in rock names highlighted in green. Igneous rock Normal crystalline igneous rock Coarse-grained ('plutonic') crystalline igneous rock Granitoid Granite Granophyric granite ⓘ Lunar granophyric granite Fine-grained ('volcanic') normal crystalline igneous rock ⓘ Adakite Lunar, meteorite and other extra-terrestrial rock and sediment Meteoritic and asteroid rock Differentiated achondrite meteorite Martian achrondite meteorite Shergottite meteorite ⓘ Basaltic shergottite meteorite ⓘ Olivine-phyric shergottite meteorite References for Zircon Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. Reference List: Sort by Year (asc) | by Year (desc) | by Author (A-Z) | by Author (Z-A) Werner, A.G. (1783), in Romé de l'Isle - Cristallographie, 2nd ed., Paris, 2, 229. Trofimov, A.K. (1962) The luminescence spectrum of zircon. Geochemistry: 1962: 1102-1108. Hazen, R.M., Finger, L.W. (1979) Crystal structure and compressibility of zircon at high pressure. American Mineralogist: 64: 196. Pupin, J.P. (1980) Zircon and granite petrology. Contributions to Mineralogy and Petrology: 73: 207-220. Watson, E.B., Cherniak, D.J. (1997) Oxygen diffusion in zircon. Earth and Planetary Science Letters: 148: 527-544. Cheney, J., Schumacher, J.C., Coath, C.D., Brady, J.B., DiFilippo, E.L., Argyrou, E.N., Otis, J.W., Sperry, A.J., Sable, J.E., and Skemer, P.A. (2000) Ion microprobe ages of zircons from blueschists, Syros, Greece. Geological Society of America Abstracts with Programs, vol. 32 pg. A152. Wang, R.C., Zhao, G.T., Lu, J.J., Chen, X.M., Xu, S.J., Wang, D.Z. (2000) Chemistry of Hf-rich zircons from the Laoshan I- and A-type granites, eastern China. Mineralogical Magazine: 64: 867-877. Parry, W.T., Wilson, P.N., Moser, D., Heizler, M.T. (2001) U-Pb dating of zircon and 40Ar/39Ar dating of biotite at Bingham, Utah. Economic Geology: 96: 1671-1683. Gucsik, A., Koeberl, Ch, Brandstätter, F., Reimold, W.U., Libowitzky, E. (2002) Cathodoluminescence, electron microscopy, and Raman spectroscopy of shock-metamorphosed zircon. Earth and Planetary Science Letters: 202: 495-509. Valley, J. (2003) Oxygen isotopes in zircon. Rev. Mineral. Geochem.: 53: 343-385. Zhang, A.C., Wang, R.C., Hu, H., Zhang, H., Zhu, J.C., Chen, X.M. (2004) Chemical evolution of Nb-Ta oxides and zircon from the Koktokay no. 3 granitic pegmatite, Altai, northwestern China. Mineralogical Magazine: 68(5): 739-756. Ulf Kempe, Sylvia-Monique Thomas, Gerhard Geipel, Rainer Thomas, Michael Plötze, Rolf Böttcher, Genia Grambole, Joachim Hoentsch, Michael Trinkler (2010): Optical absorption, luminescence, and electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy of crystalline to metamict zircon: Evidence for formation of uranyl, manganese, and other optically active centers. Am. Mineral. 95, 335-347. Roszjar, J., Whitehouse, M.J., Bischoff, A. (2014) Meteoritic zircon – Occurrence and chemical characteristics. Chemie der Erde - Geochemistry: 74: 453-469. Lenz, C., Nasdala, L., Talla, D., Hauzenberger, H., Seitz, R., Kolitsch, U. (2015) Laser-induced REE3+ photoluminescence of selected accessory minerals: An “advantageous artefact” in Raman spectroscopy. Chemical Geology: 415: 1-16. Ulf Kempe, Michael Trinkler, Andreas Pöppl, Cameliu Himcinschi (2016): Coloration of natural zircon. Canadian Mineralogist, 54, 635-660. Vaczi, T., Nasdala, L. (2017): Electron-beam-induced annealing of natural zircon: a Raman spectroscopic study. Physics and Chemistry of Minerals 44 (2017), doi:10.1007/s00269-016-0866-x Internet Links for Zircon Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. mindat.org URL: https://www.mindat.org/min-4421.html Please feel free to link to this page. Search Engines: Look for Zircon on Google Look for Zircon images on Google External Links: Look for Zircon on Webmineral Look for Zircon on Wikipedia Look for Zircon on Mineralien Atlas Raman and XRD data at RRUFF project References and PDF downloads at RRUFF project American Mineralogist Crystal Structure Database Handbook of Mineralogy page PDF Mineral Dealers: Fine Minerals from Weinrich Minerals, Inc. Buy from David K Joyce minerals Rare and Unusual minerals at Mineralogical Research Company Zircon specimens for sale - minfind.com Buy rare minerals from Excalibur Minerals Search for - Zircon - on e-Rocks Mineral Sales & Auctions Top quality minerals from Kristalle of California Buy minerals from Anton Watzl minerals Buy RARE Minerals from Rocks of Africa Buy from McDougall Minerals MINSERVICE - buy on www.minservice.com - Worldwide Classical and Rarity The Arkenstone - Fine Minerals Minerals from Australia and beyond - RocknCrystals Localities for Zircon Hide This section is currently hidden. Click the show button to view. This map shows a selection of localities that have latitude and longitude coordinates recorded. Click on the symbol to view information about a locality. The symbol next to localities in the list can be used to jump to that position on the map. Locality List Show This section is currently hidden. Click the show button to view. - This locality has map coordinates listed. - This locality has estimated coordinates. ⓘ - Click for further information on this occurrence. ? - Indicates mineral may be doubtful at this locality. - Good crystals or important locality for species. - World class for species or very significant. (TL) - Type Locality for a valid mineral species. (FRL) - First Recorded Locality for everything else (eg varieties). Struck out - Mineral was erroneously reported from this locality. Faded * - Never found at this locality but inferred to have existed at some point in the past (eg from pseudomorphs.) All localities listed without proper references should be considered as questionable. Afghanistan ⓘ Konar Province (Kunar Province. Konarh Province. Konarha Province. Nuristan) various photographs Chapa Dara District ⓘ Dara-i-Pech pegmatite field (Darra-i-Pech. Darra-e-Pech. Pech. Peech. Page) various photographs Dara-i-Pech District (Pech District) ⓘ Manogay (Mano Gai. Manugie. Managi) Natural History Museum Vienna collection. Rob Lavinsky specimen Algeria Constantine Province El Milia ⓘ Oued Berkou G. Tchimichkian, Bull. Soc. Fr. Minéral. Cristallo. , 1974, 97, pp. 87-88. Tamanghasset Province Ahaggar Mtn (Hoggar Mtn) ⓘ Tin-Amzi granite dome Kesraoui, M., & Nedjari, S. (2002). Contrasting evolution of low-P rare metal granites from two different terranes in the Hoggar area, Algeria. Journal of African Earth Sciences, 34(3), 247-257.. Kesraoui Mokrane. Marignac Christian. Verkaeren Jean, 2000: Late magmatic evolution of rare earth granites. example of the Tin-Amzi Cupola Ahaggar, Algeria. Bulletin du Service Geologique de l'Algerie 11(2): 195-216 ⓘ Tin Zebane Hadj-Kaddour, Z., Liegeois, J. P., Demaiffe, D., & Caby, R. (1998). The alkaline–peralkaline granitic post-collisional Tin Zebane dyke swarm (Pan-African Tuareg shield, Algeria): prevalent mantle signature and late agpaitic differentiation. Lithos, 45(1), 223-243. ⓘ Ebelekan Kesraoui, M., & Nedjari, S. (2002). Contrasting evolution of low-P rare metal granites from two different terranes in the Hoggar area, Algeria. Journal of African Earth Sciences, 34(3), 247-257. Angola Cuanza Sul Province (Kwanza Sul Province) Sumbe City Council ⓘ Catanda 33rd International Geological Congress (2008) session MPI-07 Alkaline and carbonatite magmatism and related ore deposits: Extrusive calcite carbonatite from Catanda, Angola: Magmatic and hydrothermal history from studies of pyrochlore Huambo Province Bailundo City Council ⓘ Bailundo Beleque, A. R. C. (2010). Minerais de ETR no complexo carbonatítico de Bailundo (Mungo, Angola): ocorrência, composição e significado económico. Londuimbali City Council ⓘ Monte Verde Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Huíla Province Lubango City Council ⓘ Mt Bonga Piero Comin-Chiaramonti, Celso Barros Gomes (1996) Alkaline magmatism in central-eastern Paraguay: relationships with coeval magmatism in Brazil. pp 231-248 Lunda Sul Province Catoca kimberlite field ⓘ Catoca Mine Cruz, S. R., Watangua, M., Melgarejo, J. C., & Gali, S. (2008). New insights into the concept of ilmenite as an indicator for diamond exploration, based on kimberlit petrographic analysis. Revista de la sociedad española de mineralogia, 9, 205-206.. Nikitina, L. P., Marin, Y. B., Skublov, S. G., Korolev, N. M., Saltykova, A. K., Zinchenko, V. N., & Chissupa, H. M. (2012). U-Pb age and geochemistry of zircon from mantle xenoliths of the Katoka and Kat-115 kimberlitic pipes (Republic of Angola). In Doklady Earth Sciences (Vol. 445, No. 1, pp. 840-844). MAIK Nauka/Interperiodica. ⓘ Kat-115 pipe Nikitina, L. P., Marin, Y. B., Skublov, S. G., Korolev, N. M., Saltykova, A. K., Zinchenko, V. N., & Chissupa, H. M. (2012). U-Pb age and geochemistry of zircon from mantle xenoliths of the Katoka and Kat-115 kimberlitic pipes (Republic of Angola). In Doklady Earth Sciences (Vol. 445, No. 1, pp. 840-844). MAIK Nauka/Interperiodica. Namibe Province Tombwa City Council ⓘ Virulundo Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189.. L. Torró, C. Villanova, M. Castillo, M. Campeny, A. O. Gonçalves and J. C. Melgarejo (2012): Niobium and rare earth minerals from the Virulundo carbonatite, Namibe, Angola. Mineralogical Magazine 76, 393-409. Antarctica Eastern Antarctica Coats Land Pensacola Mts ⓘ Dufek Massif Minor, D. R., & Mukasa, S. B. (1997). Zircon U Pb and hornblende< sup> 40 Ar< sup> 39 Ar ages for the Dufek layered mafic intrusion, Antarctica: Implications for the age of the Ferrar large igneous province. Geochimica et Cosmochimica Acta, 61(12), 2497-2504. Enderby Land ⓘ Molodezhnaya Station Grew, E.S.. Manton, W.I. (1981) Geochronologic studies in East Antarctica: ages of rocks at Reinbolt Hills and Molodezhnaya Station. Antarctic Journal of the U.S., 16(5), 5-6. ⓘ Napier Complex Precambrian Research: 114: 249-275. Casey Bay Khmara Bay ⓘ Pegmatite outcrop Polar Geoscience 14:99-118 Tula Mts ⓘ Brusilov Nunataks Grew, E. (1982): Osumilite in the Sapphirine-Quartz terrane of Enderby Land, Antarctica:…., American Mineralogist, Vol. 67, pp. 762-787 ⓘ Dungey Mt. Grew, E. (1982): Osumilite in the Sapphirine-Quartz terrane of Enderby Land, Antarctica:…., American Mineralogist, Vol. 67, pp. 762-787 ⓘ Gage Ridge Grew, E. (1982): Osumilite in the Sapphirine-Quartz terrane of Enderby Land, Antarctica:…., American Mineralogist, Vol. 67, pp. 762-787 ⓘ Hardy Mt. Grew, E. (1982): Osumilite in the Sapphirine-Quartz terrane of Enderby Land, Antarctica:…., American Mineralogist, Vol. 67, pp. 762-787 Mt. Riiser-Larsen ⓘ Northern face Y. Motoyoshi and B.J. Hensen, Eur. J. Mineral., 1989, 1, pp. 467-471. ⓘ Reference Peak Grew, E. (1982): Osumilite in the Sapphirine-Quartz terrane of Enderby Land, Antarctica:…., American Mineralogist, Vol. 67, pp. 762-787 Mac Robertson Land Mawson Station ⓘ Unnamed pegmatite Grew, E.S.. Manton, W.I. (1979) Geochronologic studies in East Antarctica: age of a pegmatite in Mawson charnockite. Antarctic Journal of the U.S., 14(5), 2-3. Princess Elizabeth Land Ingrid Christensen Coast Prydz Bay Larsemann Hills (Larseman Hills) ⓘ Brattnevet Peninsula Edward S. Grew, et al (2007) European Journal of Mineralogy, 19, 29-245 ⓘ McCarthy Point C. J. Carson, M. Hand and P. H. G. M. Dirks (1995) Stable coexistence of grandidierite and kornerupine during medium pressure granulite facies metamorphism. Mineralogical Magazine 59:327-339 ⓘ Reinbolt Hills Grew, E.S.. Manton, W.I. )1981) Geochronologic studies in East Antarctica: ages of rocks at Reinbolt Hills and Molodezhnaya Station. Antarctic Journal of the U.S., 16(5), 5-6. Queen Maud Land ⓘ Belgica 7904 meteorite (B-7904) Prinz, M., Weisberg, M. K., Han, R. & Zolensky, M. E. (1989) Type I and II chondrules in the B7904 carbonaceous chondrite. Meteoritics 24 (4), 317-318. (Dec 1989) Dygalski Mts ⓘ Marmorny Nunatak American Mineralogist, Volume 84, pages 37–47, 1999 Sør Rondane Mts ⓘ Balchen Mt Grew, E. S., Essene, E. J., Peacor, D. R., Su, S. C. and Asami, M. (1991): Dissakisite-(Ce), a new member of the epidote group and the magnesium analogue of allanite-(Ce), from Antarctica. American Mineralogist 76, 1990-1997. ⓘ Steingarden Schlüter, J., Estrada, S., Lisker, F., Läufer, A., Kühn, R., Nitzsche, K. N., & Spiegel, C. (2011). First petrographical description of rock occurrences in the Steingarden area, Dronning Maud Land, East Antarctica. Polarforschung, 80(3), 161-172. ⓘ Straumsvola complex Harris, C., Grantham, G.H. (1993): Geology and petrogenesis of the Straumsvola nepheline syenite complex, Dronning Maud Land, Antarctica. Geological Magazine, 130, 4, 513-532. Victoria Land Pipecleaner Glacier Region ⓘ Dismal Ridge & Radian Ridge August 1995 Journal of the Geological Society, 152, 721-728. Western Antarctica Antarctic Peninsula ⓘ Argentine Islands Hawkes, Donald D. and Littlefair, Michael J., 1981, An Occurrence of Molybdenum, Copper, and Ion Mineralization in the Argentine Islands, West Antarctica, Economic Geology, v 76, p. 898-904. Argentina Buenos Aires Azul Cachari ⓘ Cachari meteorite Bukovanska, M. & Ireland, T. R. (1993) Zircons in Eucrites: Pristine and Disturbed U-Pb Systematics. Meteoritics 28(3): 333. (July 1993) Catamarca Belén Department ⓘ El Portezuelo Granite COLOMBO, Fernando. LIRA, Raúl and PANNUNZIO MINER, Elisa V.. Mineralogical Characterization Of Topaz From Miarolitic Pegmatites And W-Bearing Greisen In The A-Type El Portezuelo Granite, Papachacra (Catamarca Province). Rev. Asoc. Geol. Argent. [online]. 2009, vol.64, n.2, pp. 194-200 ⓘ Papachacra Padrón de Minas de la Provincia de Catamarca. ⓘ Papachacra Pegmatites Rocks & Min. (2007) 82:234-235. Saadi, J. (1998): Les minéraux des pegmatites de la région de Papachacra - province de Catamarca (Argentine). Le Règne Minéral. 22, 5-13. Córdoba Punilla Department Sierra de Córdoba ⓘ Angel Mine Victorio Angelelli (1958) Los Minerales de Uranio, sus yacimientos y prospección. Demartis, M., Melgarejo, J. C., Colombo, F., Alfonso, P., Coniglio, J. E., Pinotti, L. P., & D’Eramo, F. J. (2014). Extreme F activities in late pegmatitic events as a key factor for LILE and HFSE enrichment: The Ángel pegmatite, central Argentina. The Canadian Mineralogist, 52(2), 247-269. Tanti Cerro Blanco pegmatite district ⓘ El Criollo Mine Rocks & Min. (2007) 82:234 ⓘ SD-2 Pegmatite (Sara Dos) Colombo, F. y Lira, R. (2006) Geología y mineralogía de algunas pegmatitas del borde oriental del distrito Punilla, Córdoba. Revista de la Asociación Geológica Argentina 61: Tercero Arriba Department ⓘ Río Tercero O. Haluska (1975). El Torio en la naturaleza. Comisión Nacional de Energía Atómica. Programa Prioritario de Plantas Químicas. Buenos Aires. ⓘ Bodehenbender deposit O. Haluska (1975). El Torio en la naturaleza. Comisión Nacional de Energía Atómica. Programa Prioritario de Plantas Químicas. Buenos Aires. ⓘ Roberto Beder deposit O. Haluska (1975). El Torio en la naturaleza. Comisión Nacional de Energía Atómica. Programa Prioritario de Plantas Químicas. Buenos Aires. ⓘ San José deposit Victorio Angelelli, M. K. de Brodtkorb, C. E. Gordillo y H. D. Gay (1983). Las Especies Minerales de la República Argentina Servicio Minero Nacional. Publicación Especial. 528 pp. Jujuy Cochinoca Department ⓘ Candado River Angelelli, V. (1958). Los minerales de uranio, sus yacimientos y prspección. Departamento de geología y minería. Comisión Nacional de Energía Atómica. ⓘ Santa Ana ZAPPETTINI, Eduardo O and SANTOS, Joao O. Finding of baddeleyite in Jujuy: Mineralogical data and U/Pb SHRIMP age. Rev. Asoc. Geol. Argent. [online]. 2009, vol.64, n.3, pp. 540-543. Humahuaca Department Aguilar district ⓘ Aguilar mine Milka K. de Brodtkorb (2002) Las Especies Minerales de la Republica Argentina. Vol. 1 (elements, sulphides and sulphosalts). (Asociacion Mineralogica Argentina) Rinconada Department ⓘ Cerro Granadas (Volcán Granadas) Zappettini, E. O. (1999). Zafiros aluvionales de la Puna, Jujuy. Recursos minerales de la República Argentina. Instituto de Geología y Recursos Minerales. SEGEMAR, Anales 35: 1847-1849, Buenos Airs, Argentina. ⓘ Cincel River Angelelli, V. (1958). Los minerales de uranio, sus yacimientos y prspección. Departamento de geología y minería. Comisión Nacional de Energía Atómica. ⓘ Orosmayo River Angelelli, V. (1958). Los minerales de uranio, sus yacimientos y prspección. Departamento de geología y minería. Comisión Nacional de Energía Atómica. La Rioja General Ocampo department ⓘ Milagro Alfredo Petrov collection Sanagasta department Huaco Velasco district Sierras de Velazco ⓘ La Chinchilla Stock Fernando Sardi, Adriana Heimann, Pablo Grosse (2016) Non-pegmatitic beryl related to Carboniferous granitic magmatism, Velasco Range, Pampean Province, NW Argentina. AndGeo vol.43 no.1 Santiago ene. 2016 Salta Cachi department Nevados de Palermo El Quemado district ⓘ Tres Tetas pegmatite Galliski, M. A., & Černý, P. (2006). Geochemistry and structural state of columbite-group minerals in granitic pegmatites of the Pampean Ranges, Argentina. The Canadian Mineralogist, 44(3), 645-666. La Poma department Nevados de Palermo ⓘ El Quemado district Milka K. de Brodtkorb (2002) Las Especies Minerales de la Republica Argentina. Vol. 1 (elements, sulphides and sulphosalts). (Asociacion Mineralogica Argentina). Galliski, M. A. (1983). Distrito minero El Quemado, Deptos. La Poma y Cachi, provincia de Salta. II. Geología de sus pegmatitas. Rev. Asoc. Geol. Argentina, 38, 340-380. ⓘ El Peñón pegmatite Galliski, M. A., & Černý, P. (2006). Geochemistry and structural state of columbite-group minerals in granitic pegmatites of the Pampean Ranges, Argentina. The Canadian Mineralogist, 44(3), 645-666. ⓘ El Quemado pegmatite Márquez-Zavalía, M. F., Galliski, M. Á., Černý, P., & Chapman, R. (2012). An Assemblage Of Bismuth-Rich, Tellurium-Bearing Minerals In The El Quemado Granitic Pegmatite, Nevados De Palermo, Salta, Argentina. The Canadian Mineralogist, 50(6), 1489-1498.. Galliski, M. A., & Černý, P. (2006). Geochemistry and structural state of columbite-group minerals in granitic pegmatites of the Pampean Ranges, Argentina. The Canadian Mineralogist, 44(3), 645-666. ⓘ La Elvirita mine Galliski et al. (2001) Bismutotantalite from northwestern Argentina: description and crystal structure. Canadian Mineralogist Vol. 39, pp. 103-110.. Galliski, M. A., & Černý, P. (2006). Geochemistry and structural state of columbite-group minerals in granitic pegmatites of the Pampean Ranges, Argentina. The Canadian Mineralogist, 44(3), 645-666. ⓘ Santa Elena pegmatite Galliski, M. A., & Černý, P. (2006). Geochemistry and structural state of columbite-group minerals in granitic pegmatites of the Pampean Ranges, Argentina. The Canadian Mineralogist, 44(3), 645-666. San Luis Coronel Pringles department El Trapiche Las Águilas deposit ⓘ Virorco pegmatites Miguel Á. Galliski, María Florencia Márquez-Zavalía, Raúl Lira, Jan Cempírek and Radek Škoda (2012) Mineralogy and Origin of the Dumortierite-Bearing Pegmatites of Virorco, San Luis, Argentina. Canadian Mineralogist 50:873-894. Tierra del Fuego Río Grande department Carmen Sylva ⓘ La Cristel deposit ⓘ Tucumán Hugo A. Peña (1970): Minerales y rocas de aplicación de la Provincia de Tucumán. Secretaría de Estado de Comercio, Industria y Minería. Dirección Provincial de Minas. Tucumán. República Argentina. Armenia Loṙi Province (Lori) ⓘ Bunduk Kogarko, L. N., Konova, V. A., Orlova, M. P., & Woolley, A. R. (1995). Caucasus (Armenia, Azerbai’an, Georgia). In Alkaline Rocks and Carbonatites of the World (pp. 59-64). Springer Netherlands. Syunik' Province ⓘ Shvanidzorskii Atlantic Ocean Mid-Atlantic Ridge complex Sierra Leone fracture zone Markov Deep ⓘ Northeastern rim Sharkov, E.V., Abramov, S.S., Simonov, V.A., Krinov, D.I., Skolotnev, S.G., Bel’tenev, V.E., and Bortnikov, N.S. (2007): Geology of Ore Deposits 49(6), 467-486. Upper continental slope of New Jersey ⓘ Deep Sea Drilling Project Site 612 B.P. Glass, S. Liu & P.B. Leavens (2002) Amer. Mineral. 87, 562-565 ⓘ Ocean Drilling Program Hole 903C B.P. Glass, S. Liu & P.B. Leavens (2002) Amer. Mineral. 87, 562-565 ⓘ Ocean Drilling Program Hole 904A B.P. Glass, S. Liu & P.B. Leavens (2002) Amer. Mineral. 87, 562-565 Australia New South Wales Arrawatta Co. Frazers Creek ⓘ Frazers Creek alluvials Brown R.E., Brownlow J.W. and Stroud W.J. (1997) Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Inverell Metallogenic Map (SH/56-5). Published by the Geological Survey of New South Wales. Nullamanna ⓘ Weean Creek alluvials (Weean Creek sapphire deposits) R.E Brown and W.J Stroud, Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets, 1997. Pindari ⓘ Ruby Hill lead (Never Thought Mine. Old 'Farm' shaft. Ruby Hill Mine) Brown R.E., Brownlow J.W. and Stroud W.J. (1997) Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Inverell Metallogenic Map (SH/56-5). Published by the Geological Survey of New South Wales. Sapphire ⓘ Horse Gully alluvials (Swamp Oak alluvials) R.E Brown and W.J Stroud, Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets, 1997. Buller Co. Wilsons Downfall ⓘ Wylie Creek and tributaries (Buckingham Gully. Bruces Swamp. Zipples Gully. Wilsons Downfall Creek) R.E. Brown, H.F. Henley and W.J. Stroud: Warwick–Tweed Heads Exploration Data Package Vol. 2, Mineral occurrence data sheets, occurrence lists and mineral occurrence maps, December, 2001. Published by the Geological Survey of New South Wales (GS2001/087). Clarke Co. ⓘ Ben Lomond Creek (Mann River) Brownlow J.W., Cameron R.G., Gilligan L.B. and Henley H.F. (1992) Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Dorrigo-Coffs Harbour Metallogenic Map (SH/56-10, SH/56-11). Published by the Geological Survey of New South Wales (GS 1992/393). Mt Mitchell ⓘ Cockatoo creek Brownlow, J.W., Cameron, R.G., Gilligan, L.B. and Henley, H.F. (1992) Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Dorrigo-Coffs Harbour Metallogenic Map (SH/56-10, SH/56-11). Published by the Geological Survey of New South Wales (GS 1992/393). Oban ⓘ Ann River (Oban River) Brownlow, J.W., Cameron, R.G., Gilligan, L.B. and Henley, H.F. (1992) Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Dorrigo-Coffs Harbour Metallogenic Map (SH/56-10, SH/56-11). Published by the Geological Survey of New South Wales (GS 1992/393). Clive Co. Binghi ⓘ Lower Round Swamp Creek Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Grafton-Maclean Metallogenic Map (SH/56-6, SH/56-7), Geological Survey of New South Wales, 2001: HF Henley, RE Brown, JW Brownlow, RG Barnes and WJ Stroud. Published by the Geological Survey of New South Wales. ⓘ Lower Round Swamp Creek alluvials H.F. Henley et al. Grafton-MacLean 1:250 000 Metallogenic Map and Mineral Deposit Data sheets, 2001 Silent Grove ⓘ Bald Rock Creek H.F. Henley et al. Grafton-MacLean 1:250 000 Metallogenic Map and Mineral Deposit Data sheets, 2001 Cumberland Co. ⓘ Long Reef Aquatic Reserve Branagan, D.F., Packham, G.H. (2000) Field Geology of New South Wales, Department of Mineral Resources New South Wales, Sydney, Australia (418p). ⓘ Oatley Park Jesse Gibson Collection Dowling Co. Kikoira ⓘ Gibsonvale-Kikoira Deep Lead (Gibsonvale-Kikoira Mine) Carg-Narra 1:250 000 Drake Co. Tabulam ⓘ Clarence-Timbarra Rivers (Clarence-Timbarra alluvials) Warwick–Tweed Heads Exploration Data Package Vol. 2, Mineral occurrence data sheets, occurrence lists and mineral occurrence maps: R.E. Brown, H.F. Henley and W.J. Stroud, December, 2001. Published by the Geological Survey of New South Wales. Fitzroy Co. ⓘ Coffs Harbour http://search.records.nsw.gov.au/items/255906.jsessionid=2EBFC12A3CAB1784E6EFE2C9201AEADB ⓘ Woolgoolga http://alluvialgprospectors.proboards.com/thread/401 Gloucester Co. Barrington Tops ⓘ Gloucester Ruby mine Gough Co. Apple Tree Gully ⓘ Apple Tree Gully alluvials Brown, R.E., Brownlow, J.W. and Stroud, W.J. (1997) Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Inverell Metallogenic Map (SH/56-5). Published by the Geological Survey of New South Wales. Deepwater ⓘ Carneys Hill (Mount Carney) Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Grafton-Maclean Metallogenic Map (SH/56-6, SH/56-7), Geological Survey of New South Wales, 2001: HF Henley, RE Brown, JW Brownlow, RG Barnes and WJ Stroud. Published by the Geological Survey of New South Wales. Elsmore ⓘ Braemar sapphire deposit Brown, R.E., and Stroud, W.J. (1997) Inverell 1:250 000 Metallogenic Map SH/56-5: Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets. Geological Survey of New South Wales, Sydney, 576pp. Emmaville (Vegetable Creek) ⓘ Camerons Creek (Camerons Creek alluvials) Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Grafton-Maclean Metallogenic Map (SH/56-6, SH/56-7), Geological Survey of New South Wales, 2001: HF Henley, RE Brown, JW Brownlow, RG Barnes and WJ Stroud. Published by the Geological Survey of New South Wales. ⓘ Pump shaft pit (Vegetable Creek lead) Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Grafton-Maclean Metallogenic Map (SH/56-6, SH/56-7), Geological Survey of New South Wales, 2001: HF Henley, RE Brown, JW Brownlow, RG Barnes and WJ Stroud. Published by the Geological Survey of New South Wales. ⓘ Glen Innes Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Grafton-Maclean Metallogenic Map (SH/56-6, SH/56-7), Geological Survey of New South Wales, 2001: HF Henley, RE Brown, JW Brownlow, RG Barnes and WJ Stroud. Published by the Geological Survey of New South Wales. ⓘ Back Plain Creek (Truro Mine) Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Grafton-Maclean Metallogenic Map (SH/56-6, SH/56-7), Geological Survey of New South Wales, 2001: HF Henley, RE Brown, JW Brownlow, RG Barnes and WJ Stroud. Published by the Geological Survey of New South Wales. ⓘ Coronation lead (Commonwealth tin lead. Commonwealth Mine. Coronation Mine. Hidden Treasure Mine) Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Grafton-Maclean Metallogenic Map (SH/56-6, SH/56-7), Geological Survey of New South Wales, 2001: HF Henley, RE Brown, JW Brownlow, RG Barnes and WJ Stroud. Published by the Geological Survey of New South Wales. ⓘ Hamels Gully Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Grafton-Maclean Metallogenic Map (SH/56-6, SH/56-7), Geological Survey of New South Wales, 2001: HF Henley, RE Brown, JW Brownlow, RG Barnes and WJ Stroud. Published by the Geological Survey of New South Wales. ⓘ Pablos Sapphire Mine Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Grafton-Maclean Metallogenic Map (SH/56-6, SH/56-7), Geological Survey of New South Wales, 2001: HF Henley, RE Brown, JW Brownlow, RG Barnes and WJ Stroud. Published by the Geological Survey of New South Wales. ⓘ Reddestone Creek Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Grafton-Maclean Metallogenic Map (SH/56-6, SH/56-7), Geological Survey of New South Wales, 2001: HF Henley, RE Brown, JW Brownlow, RG Barnes and WJ Stroud. Published by the Geological Survey of New South Wales. Glencoe ⓘ Grahams Valley Creek Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Grafton-Maclean Metallogenic Map (SH/56-6, SH/56-7), Geological Survey of New South Wales, 2001: HF Henley, RE Brown, JW Brownlow, RG Barnes and WJ Stroud. Published by the Geological Survey of New South Wales. ⓘ Maryland sapphire (Maryland sapphire prospect) Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Grafton-Maclean Metallogenic Map (SH/56-6, SH/56-7), Geological Survey of New South Wales, 2001: HF Henley, RE Brown, JW Brownlow, RG Barnes and WJ Stroud. Published by the Geological Survey of New South Wales. ⓘ Yarrow River Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Grafton-Maclean Metallogenic Map (SH/56-6, SH/56-7), Geological Survey of New South Wales, 2001: HF Henley, RE Brown, JW Brownlow, RG Barnes and WJ Stroud. Published by the Geological Survey of New South Wales. ⓘ Inverell No reference listed Stannum ⓘ Nine Mile Creek (Gunns Gully. Middle Swamp. Robertsons Creek. Interstate deposit) Barnes R.G., Brown R.E., Brownlow J.W., Henley H.F., and Stroud W.J. (2001) Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Grafton-Maclean Metallogenic Map (SH/56-6, SH/56-7). Published by the Geological Survey of New South Wales. Swan Brook ⓘ Swan Brook alluvials R.E Brown and W.J Stroud, Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets, 1997. The Gulf ⓘ Kathida Tin Mine (Kathida Mine. Cathida Mine. Kath-Ida Mine) Schaltegger, U., Pettke, T., Audétat, A., Reusser, E., & Heinrich, C. A. (2005). Magmatic-to-hydrothermal crystallization in the W–Sn mineralized Mole Granite (NSW, Australia): Part I: Crystallization of zircon and REE-phosphates over three million years—a geochemical and U–Pb geochronological study. Chemical Geology, 220(3), 215-235.. Pettke, T., Audétat, A., Schaltegger, U., & Heinrich, C. A. (2005). Magmatic-to-hydrothermal crystallization in the W–Sn mineralized Mole Granite (NSW, Australia): Part II: Evolving zircon and thorite trace element chemistry. Chemical Geology, 220(3), 191-213.. Pettke, T., Audétat, A., Schaltegger, U., & Heinrich, C. A. (2005). Magmatic-to-hydrothermal crystallization in the W–Sn mineralized Mole Granite (NSW, Australia): Part II: Evolving zircon and thorite trace element chemistry. Chemical Geology, 220(3), 191-213. Schaltegger, U., Pettke, T., Audétat, A., Reusser, E., & Heinrich, C. A. (2005). Magmatic-to-hydrothermal crystallization in the W–Sn mineralized Mole Granite (NSW, Australia): Part I: Crystallization of zircon and REE-phosphates over three million years—a geochemical and U–Pb geochronological study. Chemical Geology, 220(3), 215-235. ⓘ Yankee Lodes Chemical Geology 220 (2005) 215–235. Brown R.E., Brownlow J.W. and Stroud W.J. (1997) Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Inverell Metallogenic Map (SH/56-5). Published by the Geological Survey of New South Wales. Torrington district ⓘ Breakfast Creek lode (Paradise lode. Blue lode) Chemical Geology 220 (2005) 215– 235 Wellingrove ⓘ Walkers Sapphire Mine Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Grafton-Maclean Metallogenic Map (SH/56-6, SH/56-7), Geological Survey of New South Wales, 2001: HF Henley, RE Brown, JW Brownlow, RG Barnes and WJ Stroud. Published by the Geological Survey of New South Wales. ⓘ Wellingrove Creek Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Grafton-Maclean Metallogenic Map (SH/56-6, SH/56-7), Geological Survey of New South Wales, 2001: HF Henley, RE Brown, JW Brownlow, RG Barnes and WJ Stroud. Published by the Geological Survey of New South Wales. Hardinge Co. ⓘ The Falls alluvial tin Brown, R.E., Brownlow, J.W., Krynen, J.P. (1992) Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets, Manilla-Narrabri 1:250 000 Metallogenic Map SH/56-9, SH/55-12. Geological Survey of New South Wales, Sydney, 319 pages. Hume Co. Corowa ⓘ Corowa Deep Lead Gold Mine Wagga Wagga Mine Data Sheets, 1982 Murchison Co. Bingara ⓘ Eaglehawk Claim Brown, R.E., and Stroud, W.J. (1997) Inverell 1:250 000 Metallogenic Map SH/56-5: Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets. Geological Survey of New South Wales, Sydney, 576pp. ⓘ Eaglehawk Creek Buchester K.J. (1972) A Treasury of Australian Gemstones: An Introduction to Gemhunting and Cutting. Ure Smith, Australia, 192p. ⓘ Palmers deposit Brown, R.E., and Stroud, W.J. (1997) Inverell 1:250 000 Metallogenic Map SH/56-5: Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets. Geological Survey of New South Wales, Sydney, 576pp. Northumberland Co. Cessnock ⓘ Mount View Prospect New South Wales Geological Survey report GS 1968/068: Mount View Copper Prospect near Cessnock, New South Wales (unpublished). Parry Co. Nundle Hanging Rock ⓘ Zircon Gully Hollis, J.D., & Sutherland, F.L., Occurrences and origins of gem zircons in eastern Australia, in Records of the Australian Museum 36(6):299-311, June 1985 Richmond Co. ⓘ Broadwater Beach Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Grafton-Maclean Metallogenic Map, Geological Survey of New South Wales, 2001: HF Henley, RE Brown, JW Brownlow, RG Barnes and WJ Stroud. Evans Head ⓘ Bullock Creek lode Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Grafton-Maclean Metallogenic Map, Geological Survey of New South Wales, 2001: HF Henley, RE Brown, JW Brownlow, RG Barnes and WJ Stroud. Jerusalem Creek ⓘ Coolgardie lead Metallogenic Study and Mineral Deposit Data Sheets: Grafton-Maclean Metallogenic Map, Geological Survey of New South Wales, 2001: HF Henley, RE Brown, JW Brownlow, RG Barnes and WJ Stroud. Roxburgh Co. Capertee ⓘ Airlee Mountain Deep Lead Sydney 1:500 Vernon Co. ⓘ Hillside xenocryst locality Matthew Goodwin Westmoreland Co. Oberon ⓘ Jenolan Caves Australian Journal of Earth Sciences (2006) 53, (377 – 405) Yancowinna Co. ⓘ Broken Hill Birch BH Book Broken Hill district ⓘ Pinnacles Mine Parr, J. (1992) A gahnite-garnet retrograde reaction from the Pinnacles deposit, Broken Hill, New South Wales, Australia. Canadian Mineralogist, 30, 145-152. ⓘ Lady Bevys Mine (Lady Bevis Mine) Vera Munro-Smith (2006) Cobalt Mineralisation in Selected Australian Deposits. PhD thesis, University of Western Sydney. Thackaringa District ⓘ Pioneer Mine (Pioneer Extended) Vera Munro-Smith (2006) Cobalt Mineralisation in Selected Australian Deposits. PhD thesis, University of Western Sydney. Yanda Co. ⓘ Chinaman's Well (The Old Well) Heydon, D.J. (1981) Exploration Licences Nos. 1252, 1253, 1384-1389 and 1397-1401, Exploration Progress Report to 31st January, 1981. The Shell Company of Australia limited, Metals Division Report No: 08.860. New South Waes Geological Survey Report GS 1981/247, 347p. Northern Territory Barkly Region Hatches Creek ⓘ Hatches Creek Wolfram Field Ryan, G.R. (1961), The Geology and Mineral Resources of the Hatches Creek Wolfram Field. Northern Territory, Department of National Development/Bureau of Mineral Resources Geology and Geophysics, Commonwealth of Australia, Bulletin No. 6, 1961 Tennant Creek ⓘ Olivewood Gold Mine (Olive Wood Mine. One-Oh-Two. One-Oh-Three. Havelock. Orlando East. 102 prospect) Archibald, D.A.C. (1993) Annual Report Presented for MLC 20 (One-Oh-Two) for 12 months to 31st July 1993, North Flinders Mines Ltd. ⓘ West Peko Au-Cu prospect Skirrow, R.G. (1993) The genesis of gold-copper-bismuth deposits, Tennant Creek, Northern Territory, PhD thesis (unpublished) Australian National University. Central Desert Region Alcoota Station ⓘ Mud Tank Vermiculite Mine Crohn, P.W., Moore, D.H. (1984) The Mud Tank Carbonatite. Strangways Range. central Australia. BMR Journal of Australian Geology & Geophysics, Commonwealth of Australia Vol (9) pp.13-18. ⓘ Mud Tank Zircon Field B.M.England 1979.Pseudo-crystals of martite from the Mud Tank carbonatite, Strangway Range, Northern Territory, Australia. The Australian Mineralogist April 1979, pp. 144-146. Crohn, P.W. & Moore, D.H., (1984) The Mud Tank Carbonatite, Strangways Range, central Australia. BMR Journal of Australian Geology and Geophysics 9:1:13-18. Bureau of Mineral Resources, Geology and Geophysics, Canberra. ⓘ Arltunga Gold Field Mackie, A.W. (1986) Geology and Mining History of the Arltunga Goldfield, 1887-1985, Department of Mines and Energy, Northern Territory Geological Survey, Northern Territory Government, Report 2. Harts Range (Harts Ranges. Hartz Range. Hartz Ranges) Ambalindum Station Harding Springs ⓘ Basil Prospect Sharrad, K.A. (2012) The Basil Cu-Co deposit, Huckitta project area, Harts Range, N.T., Australia: a possible metamorphosed volcanogenic massive sulphide deposit (thesis for honours degree at University of Adelaide). ⓘ Yambla Prospect Drake-Brockman, J. (1995) Harts Range Project Annual Report 1994, Vol. 1, PNC Exploration (Australia) Pty Ltd. (CR 95/298A). Spriggs Creek Bore (Spriggs Bore) ⓘ Mistral Ruby Mine (Hillrise Prospect) McColl, D.H., Warren, R.G. (1979) The First Discovery of Ruby in Australia, The Australian Mineralogist, No.26, September 1979, p.121-125. Coomalie Shire Batchelor Rum Jungle ⓘ Brown's Prospect Vera Munro-Smith (2006) Cobalt Mineralisation in Selected Australian Deposits. PhD thesis, University of Western Sydney. Roper Gulf Region Gulf of Carpenteria ⓘ Unnamed sediment sample E. H. Nickel & J. E. Temperly: Mineralogical Magazine 51:605-609 (1987) Wollogorang Station ⓘ Sandy Flat Mine www.portergeo.com.au and www.redbankcopper.com.au Tiwi Islands Shire ⓘ Bathurst Island Report by MZI Resources Limited: Kilimiraka mineral sands project - Bathurst island, NT (Feb 2103) Northern Territory Environment Protection Authority Melville Island ⓘ Lethbridge South Lethbridge Tiwi Islands fact sheet: MZI resources, October 2012 ⓘ Lethbridge West Lethbridge Tiwi Islands fact sheet: MZI resources, October 2012 West Arnhem Region Kakadu ⓘ Jabiluka uranium deposit Economic Geology of Australia and papua New Guinea pp321-326 Queensland Central Highlands Region ⓘ Anakie (1907) Proceedings of the Royal Society of Queensland XX:p64-78 ⓘ Sapphire Fossicking area www.nrm.qld.gov.au/mines/fossicking/sapphire.html Cloncurry Shire Kajabbi ⓘ Queen Sally Mine Vera Munro-Smith (2006) Cobalt Mineralisation in Selected Australian Deposits. PhD thesis, University of Western Sydney. Kuridala ⓘ Straight 8 deposit (Straight Eight Mine) Vera Munro-Smith (2006) Cobalt Mineralisation in Selected Australian Deposits. PhD thesis, University of Western Sydney. ⓘ Success Mine Vera Munro-Smith (2006) Cobalt Mineralisation in Selected Australian Deposits. PhD thesis, University of Western Sydney. Selwyn District ⓘ Plume prospect Vera Munro-Smith (2006) Cobalt Mineralisation in Selected Australian Deposits. PhD thesis, University of Western Sydney. Cook Shire Cape York Peninsula ⓘ Weipa Taylor, G., Eggleton, R. A., Foster, L. D., Tilley, D. B., Le Gleuher, M., & Morgan, C. M. (2008). Nature of the Weipa Bauxite deposit, northern Australia. Australian Journal of Earth Sciences, 55(S1), S45-S70. Gold Coast City Shire North Stradbroke Island ⓘ Enterprise Mine Laycock, J. W. (1978). North Stradbroke Island. Papers, Department of Geology, University of Queensland, 8(2), 89-96. Mount Isa City Shire Gunpowder District Mount Gordon ⓘ Esperanza Z5 Mine (Esperanza deposit) Vera Munro-Smith (2006) Cobalt Mineralisation in Selected Australian Deposits. PhD thesis, University of Western Sydney. ⓘ May Downs Station Carr, P. F. (2008): Dravite from May Downs, Mount Isa, Queensland. Australian J. of Mineralogy 14, 81-87. Mount Isa ⓘ Mount Isa Mines Sielecki, R. (1988) The Mount Isa-Cloncurry mineral field. Mineralogical Record, Vol. 19, pg. 469-490. ⓘ Skal Mine (Skal uranium deposit) Andy Wilde, Alex Otto, John Jory, Colin MacRae, Mark Pownceby, Nick Wilson and Aaron Torpy (2013) Geology and Mineralogy of Uranium Deposits from Mount Isa, Australia: Implications for Albitite Uranium Deposit Models. Minerals, 3(3), 258-283 ⓘ Valhalla uranium deposit (Valahalla Mine) Mineralium Deposita 44 (2009) 11-40.. Andy Wilde, Alex Otto, John Jory, Colin MacRae, Mark Pownceby, Nick Wilson and Aaron Torpy (2013) Geology and Mineralogy of Uranium Deposits from Mount Isa, Australia: Implications for Albitite Uranium Deposit Models. Minerals, 3(3), 258-283 North Burnett Region ⓘ Mount Perry Duggan, et al., Canadian Mineralogist 28,125-131(1990). Duggan, M. B., Jones, M. T., Richards, D. N., & Kamprad, J. L. (1990). Phosphate minerals in altered andesite from Mount Perry, Queensland, Australia. Canadian Mineralogist, 28, 125-131. Scenic Rim Region ⓘ Mount Gillies Tablelands Region Kinrara National Park ⓘ Lava Plains Sutherland,FL, Coenraads, R, Abduriyim, A and Meffre, S., 2013. Lava Plains, NE Queensland, gem mineral suite. Abstracts, 36th Annual Seminar, Mineralogical Societies of Australasia. Sydney. p. 21-23. South Australia Central North Mobella Station ⓘ Challenger mine Lintern, M. J., & Sheard, M. J. (1999). Regolith studies related to the Challenger gold deposit, Gawler Craton, South Australia. CRC LEME. Eyre Peninsula ⓘ Kimba E. H. Nickel & J. E. Temperly: Mineralogical Magazine 51:605-609 (1987) Middleback Range Iron Knob Corunna Station ⓘ Carpentarian Corunna Conglomerate E. H. Nickel & J. E. Temperly: Mineralogical Magazine 51:605-609 (1987) Flinders Ranges North Flinders Ranges Arkaroola Region (Arkaroola Station) ⓘ Great Boulder Mine Regional and Economic Geology of The Mount Painter Province Mt Painter area ⓘ Commonwealth Mine SA Geodata Database - Mineral Deposit Details Deposit Number: 2119 Mt Babbage area (Inlier) ⓘ Yerila gneissic complex Wulser PA et al. U-Th-REE mobility in and around the Mt Painter & Mt Babbage inliers, Northern Flinders Ranges, South Australia. 2005, Abstracts Geol. Soc. Austra. Vol.78 Paralana High Plains ⓘ Beverley Mine Wülser, P. A., Brugger, J., Foden, J., & Pfeifer, H. R. (2011). The sandstone-hosted Beverley uranium deposit, Lake Frome Basin, South Australia: mineralogy, geochemistry, and a time-constrained model for its genesis. Economic Geology, 106(5), 835-867. South Flinders Ranges Eurelia ⓘ Copper Claim (Anesbury mine) Rowlands, N.J., Stuart, N.F., Edwards, P., (1972), Eurelia - Carrieton area. Annual and progress reports to licence amalgamation/renewal for the period 5/8/1971 to 14/2/1972 (Open file envelope No. 01777), Department of Mines, South Australia, Adelaide. Kangaroo Island Parndana ⓘ Daws Diggings Record of Mines-Summary Card No:22, Kingscote:I53-16/Vivonne, SI5316. Brown, HYL, 1908, Record of the Mines of South Australia. 4th Ed., Govt. printer, Adelaide Mt Lofty Ranges North Mt Lofty Ranges Burra ⓘ Burra Burra Copper Mine (Burra Mine. Monster Mine) Drexel, J.F., (2009), REVIEW OF THE BURRA MINE PROJECT, 1980–2008: A PROGRESS REPORT , South Australian Dept. of Mines & Energy, Adelaide, South Australia. Report Book 2008/16 Spalding ⓘ Bundaleer area Minerals from Bundaleer and the Spalding-Gulnare districts of South Australia By Glyn francis and Vince Peisley 2013 South Mt Lofty Ranges (Adelaide Hills) Echunga goldfield ⓘ Chapel Hill Diggings (Old Echunga diggings) Paul Stahl collection (small crystals in ferruginous conglomerate) Fleurieu Peninsula ⓘ Maslin Beach P.A. Wulser - in the South Australian Museum collections Murray Basin Murray Mallee Mindarie ⓘ Mindarie mine http://www.minerals.pir.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/93785/mj50_pace_MajorMines_DevelopmentProjects.pdf Olary Province Radium Hill area ⓘ Radium Hill mine (Smith's Carnotite Mine. Radium Hill) SA Geodata Database - Mineral Deposit Details Deposit Number: 962 ⓘ Walparuta Mine Waterhouse, J. D. (1971). The geology of the Walparuta and Ethiudna Mine areas, Olary Province, South Australia. Stuart Shelf Andamooka Ranges ⓘ Carrapateena deposit (Carrapateena Project) Vella, L., & Cawood, M. (2012). Geophysical characteristics of the Carrapateena iron-oxide copper-gold deposit. ASEG Extended Abstracts, 2012(1), 1-4. Roxby Downs ⓘ Olympic Dam Mine Ehrig, K., McPhie, J., Kamenetsky, V. (2012) Geology and mineralogical zonation of the Olympic Dam iron oxide Cu-U-Au-Ag deposit, South Australia. Economic Geology Special Publication 16, pg. 237-267. Western Region Barton (Barton Siding) Lake Ifould ⓘ Jacinth Prospect cf. Iluka Resources Nullarbor Plain ⓘ Tripitaka Prospect cf. Iluka Resources reports Tasmania Break O'Day municipality Blue Tier district Blue Tier tinfield ⓘ Pioneer tin field Bottrill, R.S. & Baker, W.E. (2008) A Catalogue of the Minerals of Tasmania. Bull. 73. Tasmanian Geological Survey ⓘ Branxholm Bottrill & Baker (2008) Catalogue of Mineral of Tasmania Moorina ⓘ Weld River Bottrill & Baker (in prep) Catalogue of minerals of Tasmania Circular Head municipality Corinna-Savage River district ⓘ Savage River Mines Bottrill & Taheri, 2008, Savage River mine, Unpub. Rept, Mineral Resources Tasmania Flinders municipality Flinders Island ⓘ Killiecrankie Anderson, C. (1905) Mineralogical Notes 2. Records of the Australian Museum pp83-97 Huon Valley municipality Huon-Channel region ⓘ Cygnet district Taheri, J., and Bottrill, R. S., 1998, Porphyry and Sedimentary-hosted Gold Deposits near Cygnet: New Styles of Gold Mineralisation in Tasmania: Unpub Rept, Mineral Resources Tasmania. 1999/01 Weld river district ⓘ Forster Prospect Bottrill & Baker (in prep) Catalogue of minerals of Tasmania King Island municipality King Island Naracoopa ⓘ Naracoopa Rutile mine (Kibuka mines. Naracoopa Mineral Sands Mine) Bottrill & Bacon in prep Kingborough municipality Leslie Vale ⓘ HBMI quarry Ivanov, AV, Meffre, S, Thompson, J, Corfu, F, Kamenetsky, VS, Kamenetsky, MB, Demonterova, EI, 2016. Timing and genesis of the Karoo-Ferrar large igneous province:New high precision U-Pb data for Tasmania confirm short duration of the major magmatic pulse. Chemical Geology ## Waratah-Wynyard municipality ⓘ Boat Harbour Anderson, C. (1905) Mineralogical Notes 2. Records of the Australian Museum pp83-97 ⓘ Sister's Creek Bottrill, R.S., Mathews, W.L., 2006. Occurrences of gemstone minerals in Tasmania. Mineral Resources Tasmania Waratah district Waratah ⓘ Mount Bischoff mine (Mt Bischoff mine) Bottrill, unpub. West Coast municipality ⓘ Jane River goldfield Bottrill, R. S. (2010): Alluvial gold in Tasmania. Mineral Resources of Tasmania 11, Mineral Resources Tasmania, 28 pp. Queenstown district ⓘ Mount Lyell Mines Bottrill, R. S. (2000). A Mineralogical Field Guide for the Western Tasmania Minerals and Museums Tour. ⓘ Prince Lyell Mine Bottrill RS & Baker, WE (in prep) Catalogue of Minerals of Tasmania. Mineral Resources Tasmania ⓘ Trial Harbour district Bottrill & Baker (in prep) Catalogue of minerals of Tasmania Zeehan district North Dundas ⓘ Renison Bell Mine (Renison Mine) Patterson, D.J., 1979, Renison mine, Tasmania. Unpub. PhD thesis, Uni. Tas. Victoria Bass Coast Shire Phillip Island Cape Woolamai ⓘ Beach sand deposit Cardinia Shire ⓘ Cardinia Creek Birch, W. D. and Henry, D. A. (1997): Gem Minerals of Victoria ⓘ Gembrook Specimens collected and visually identified by Toby Billing out of buried alluvial deposits. Central Goldfields Shire Moliagul ⓘ Mount Moliagul Dunolly Geological Report 1995 City of Greater Geelong Anakie ⓘ Mount Anakie Judy Rowe collection ⓘ Eastern Hill Judy Rowe Collection ⓘ Middle Hill Judy Rowe Collection Batesford ⓘ Dog Rocks George Baker (1942) The heavy minerals of some Victorian granitic rocks. Proceedings of the Royal Society of Victoria 54 (2): 196-223. Corangamite Shire Camperdown ⓘ Lake Bullen Merri (Bullenmerri) Museum Victoria collection B.McMahon 1983. Zircons from Lake Bullenmerri, Victoria. The Australian Mineralogist No.42 July 1983, pp235-236. East Gippsland Shire Bonang ⓘ Pinch Swamp Creek Monazite deposit ⓘ Marlo-Mallacoota District Omeo Mt Wills Mining District Glen Wills ⓘ Blue Jacket Tin Mine (Blue Jacket Reef) Personally collected by Ryan Eagle in 2009 ⓘ Knocker dyke (South Blue Jacket) Eagle, R. M., Birch, W. D., & McKnight, S. (2015). Phosphate minerals in granitic pegmatites from the Mount Wills District, north-eastern Victoria. Proceedings of the Royal Society of Victoria, 127(2), 55-68. ⓘ Maude and Yellow Girl mine Eagle, R. (2009) . Petrology, petrogenesis and mineralisation of the Silurian pegmatites of the Mount Wills district, northeastern Victoria. B.Sc (Hons) thesis, University of Ballarat (unpubl.) ⓘ Unnamed Pegmatite Ryan Eagle Sunnyside ⓘ Proprietary Tin Mine Eagle, R. (2009) . Petrology, petrogenesis and mineralisation of the Silurian pegmatites of the Mount Wills district, northeastern Victoria. B.Sc (Hons) thesis, University of Ballarat (unpubl.) ⓘ United Brothers mine Eagle, R. (2009) . Petrology, petrogenesis and mineralisation of the Silurian pegmatites of the Mount Wills district, northeastern Victoria. B.Sc (Hons) thesis, University of Ballarat (unpubl.) Hepburn Shire Daylesford ⓘ Ridge Road quarry Henry, D. A., Australian Journal of Mineralogy, Vol.1 No.2 , 13-15. Trentham ⓘ Allen's Creek Indigo Shire ⓘ Beechworth No reference listed Moorabool Shire Morrisons ⓘ Moorabool River Valley Birch, W.D. and Henry, D.A. (1999) Gem Minerals of Victoria. Mineralogical Society of Victoria - Special Publication No.4 (120 pages). Mornington Peninsula Shire ⓘ Point Leo (Point Bobbanaring) W D Birch and D A Henry, Gemstones in Victoria, 2013. ISBN 9781921833069 ⓘ West Head Mount Alexander Shire Elphinstone ⓘ Granite Creek Northern Grampians Shire Carapooee ⓘ Alluvial gold mine W.D.Birch in Australian Journal of Earth Sciences (2007) 54 (609-628). Birch, W. D. (2008): Gem corundum from the St Arnaud district, Western Victoria, Australia. Australian J. of Mineralogy 14, 73-78. Pyrenees Shire Amphitheatre ⓘ Sedimentary Holdings alluvial gold operations Rural City of Horsham Horsham ⓘ WIM 150 deposit Rural City of Wangaratta ⓘ Eldorado Cochrane, G. W., Bowen, K. G. (1971) Tin deposits of Victoria (No. 60). Geological Survey of Victoria Bulletin No. 60. ⓘ Cocks Eldorado dredge ⓘ Reedy Creek (Reid's Creek) Dunn, E.J.,(1913). Bulletins of the Geological Survey of Victoria No. 25. The Woolshed Valley, Beechworth. Department of Mines. Tolmie ⓘ Toombullup goldfield No reference listed South Gippsland Shire Toora ⓘ Toora Tin Field Cochrane, G. W., Bowen, K. G. (1971) Tin deposits of Victoria (No. 60). Geological Survey of Victoria Bulletin No. 60. Spencer-Jones D. (1955) Geology of the Toora Tin-Field. Bulletins of the Geological Survey of Victoria, No.54. Towong Shire Koetong ⓘ Koetong Creek ⓘ Western Australia www.the-conference.com/JConfAbs/1/469.html. Albany Shire Albany ⓘ Albany Monumental Masons Quarry Fetherston, J.M. (2010), Dimension Stone in Western Australia, Vol 2, Mineral Resources Bulletin 24, Department of Mines and Petroleum, State Government of Western Australia, 2010 ⓘ Mount Clarence Quarry fetherston, J.M. (2010), Dimension Stone in Western Australia, Vol 2, Mineral Resources Bulletin 24, Dept of Mines and Petroleum, State Government of Western Australia, 2010 ⓘ Willyung Hill Quarry Fetherston, J.M. (2010), Dimension Stone in Western Australia, Vol 2, Dept of Mines and Petroleum, State Government of Western Australia, 2010 Augusta-Margaret River Shire Augusta ⓘ Governor Broome mineral sands prospect Astro Resources NL (2012), RM Research, 10/04/2012 Boddington Shire Boddington ⓘ Boddington Mine Mock, C. et al (1987), Gold Deposits of Western Australia, BMR, Datafile (MINDEP), Resource Deposit 3, Dept of Primary Industries and Energy, Bur of Mineral Resources Geology and Geophysics, Commonwealth Government of Australia, 1987 Bridgetown-Greenbushes Shire ⓘ Donovans Find (Smithfield) Simpson, E.S. (1948), Minerals of Western Australia, Vol 2, p 299 Greenbushes Tinfield ⓘ Greenbushes Mine (Greenbushes pegmatite) Am Min 90:1167-1176. Econ Geol (1995) 90:616-635 ⓘ Lemonade Springs Cut Frost, M. T., Tsambourakis, G., & Davis, J. (1987). Holmquistite-bearing amphibolite from Greenbushes, western Australia. Mineralogical Magazine, 51(62), 585-591. Broome Shire Kilto Station ⓘ Kimberley Colourstone Quarry Fetherston, J.M. (2010), Dimension Stone in Western Australia, Vol 2, Mineral Resources Bulletin 24, Dept of mines and Petroleum, State Government of Western Australia, 2010 ⓘ Kimberley Sandstone Quarry Fetherston, J.M. (2010), Dimension Stone in Western Australia, Vol 2, Mineral Resources Bulletin 24, Dept of Mines and Petroleum, State Government of Western Australia, 2010 Capel Shire ⓘ Capel mineral sands mines http://www.iluka.com/ Carnamah Shire Eneabba ⓘ Drummond Crossing mineral sands prospect (North Eneabba) http://www.sheffieldresources.com.au/projects/heavy-mineral-sands/ ⓘ Eneabba Mineral Sands Mine Iluka Resources Limited (2012), Eneabba Mineral Sands Mine. Part IV. Referral Document. Support Document. IPL North Proposal, 2012 Cue Shire Cue ⓘ Big Bell Gold Mine (Paton's Find. Murchison Bell) Simpson, E.S. (1948), Minerals of Western Australia, Vol 1, p 228 Poona ⓘ Aga Khan Mine Emeralds of the World English extraLapis Vol. 2 2002 pp24-35 Dandaragan Shire Cataby ⓘ Cataby mineral sands prospect http://www.iluka.com/company-overview/operations/projects/cataby-perth-basin ⓘ Cooljarloo mineral sands mine http://www.tronox.com/ Derby-West Kimberley Shire Ellendale ⓘ Ellendale 4 The Kimberlites and Lamproites of Western Australia, 1986. Napier Downs Station ⓘ Kimberley Pink Quarry Fetherston, J.M. (2010), Dimension Stone in Western Australia, Vol 2, Mineral Resources Bulletin 24, Dept of Mines and Petroleum, State Government of Western Australia, 2010 ⓘ Kimberley Storm Quarry Fetherston, J.M. (2010), Dimension Stone in Western Australia, Volume 2, Mineral Resources Bulletin 24, Dept of Mines and Petroleum, State Government of Western Australia, 2010 Noonkanbah Station Walgidee Hills Lamproite ⓘ Mount Abbott The Kimberlites and Lamproites of Western Australia, 1986. Dundas Shire Balladonia Roadhouse ⓘ Lefroy mineral sands prospect Mineral Sands Limited (2008), Quarterly Report for the Period Ended 31 March 2008 ⓘ Camel Donga meteorite Hsu, W., Wang, L. & Zhang, A. (Sept 2013) SIMS Dating of Eucritic Zircons: 76th Annual Meeting of the Meteoritical Society. Published in Meteoritics and Planetary Science Supplement, id.5022. (Sept 2013) Eucla ⓘ Cyclone mineral sands prospect Hou, B., Keeling, J.L., Reed, A., Hocking, R.M. (2011), Heavy Mineral Sands in the Eucla Basin Southern Australia: deposition and province scale prospectivity, Economic Geology, 106 (4) pp687-712, June 2011 Fraser Range ⓘ Garnet Ice Quarry Fetherston, J.M. (2010), Dimension Stone in Western Australia, Vol 2, Dept of Mines and Petroleum, State Government of Western Australia, 2010 ⓘ Verde Austral Quarry Fetherston, J.M. (2010), Dimension Stone in Western Australia, Vol 2, Dept of Mines and Petroleum, State Government of Western Australia, 2010 East Pilbara Shire ⓘ Dolerite sills (Manganese Group) Hickman, A.H. (1978) Nullagine, Western Australia: Geological Survey of Australia 1:250,000 Geological Series Explanatory Notes, 22p. Rasmussen, B., and Fletcher, I.R. (2004) Zirconolite, a new U-Pb geochronometer. Geology, 32, 785-788. doi:10.1130/G20658.1. Rasmussen, B. et al (2012) Tranquillityite: the last lunar mineral comes down to Earth. Geology, 40(1) 83-86. Rudall River District ⓘ Telfer Mine Downes, P. J., Hope, M., Bevan, A. W. R. and Henry, D. A. (2006): Chalcocite and associated secondary minerals from the Telfer gold mine, Western Australia. Australian Journal of Mineralogy 12, 25-42. Yarrie Station ⓘ Eel Creek Formation http://geology.gsapubs.org/content/40/1/83.abstract Esperance Shire Esperance ⓘ Desert Brown Quarry Fetherston, J.M. (2010), Dimension Stone in Western Australia, Vol 2, Dept of Mines and Petroleum, State Government of Western Australia, 2010 Wharton Bay ⓘ Alexander River MINEDEX Database 2006. Gingin Shire ⓘ Boonanarring (Atlas) mineral sands prospect http://www.imageres.com.au/ ⓘ McCalls mineral sands prospect http://www.sheffieldresources.com.au/projects/heavy-mineral-sands/ Halls Creek Shire Halls Creek Goldfield ⓘ Brockman REE prospect (Hastings) Taylor, W.R, et all (1995), Geology of the Volcanic Hosted Brockman Rare Metals Deposit Halls Creek Mobile Zone West Australia, Mineralogy and Petrology, UWA, Vol 52, pp 209-230, 1995 Koongie Park Community ⓘ Sandiego prospect (Gordon Downs 2) Orth, K. (2002), Setting of the Paleoproterozoic Koongie Park Formation and Carbonate Associated Base Metal Mineralisation at Koongie Park Northwestern Australia (thesis), University of Tasmania, November 2002 Kundat Djaru Community ⓘ Browns Range REE deposits Morin-Ka, S., Beardsmore, T.J., Hancock, E.A., Rasmussen, B., Dunkley, D., Muhling, J., Zi, J., Wilson, R., Champion, J. (2016), Alteration and Age of the Browns Range Rare Earth Element Deposits, Department of Mines and Petroleum, State Government of Western Australia, 26/02/2016 Lamboo Station Mount Dockrell pegmatites (Mount Dockerell) ⓘ Cummins Range complex (Minneroo Pool) Berger, V.I., Singer, D.A., and Orris, G.J. (2009): USGS Open-File Report 09-1139 Jerramungup Shire ⓘ Albany Green Quarry Fetherston, J.M. (2010), Dimension Stone in Western Australia, Vol 2, Mineral Resources Bulletin 24, Dept of Mines and Petroleum, State Government of Western Australia, 2010 ⓘ Gardiner River Pink Quarry Festerston, J.M. (2010), Dimension Stone in Western Australia, Vol 2, Mineral Resources Bulletin 24, Dept of Mines and Petroleum, State Government of Western Australia, 2010 ⓘ Laguna Green Quarry Fetherston, J.M. (2010), Dimension Stone in Western Australia, Vol 2, Mineral Resources Bulletin 24, Dept of Mines and Petroleum, State Government of Western Australia, 2010 Kalgoorlie-Boulder Shire Kalgoorlie-Boulder Golden Mile Mines ⓘ Associated Gold Mine Simpson, E.S. (1948), Minerals of Western Australia, Vol 1, pp 453, 1948 ⓘ Mount Charlotte Gold Mine Rasmussen, B. et al. (2009): Contrib. Mineral. Petrol. 157, 559-572. Mount Monger Goldfield Mount Monger ⓘ Lass O'Gowrie Gold Mine Simpson, E.S. (1948), Minerals of Western Australia, Vol 3, p 139 Meekatharra Shire Mount Padbury Station ⓘ Mount Padbury meteorite Ikeda, Y., Ebihara, M., & Prinz, M. (1990) Enclaves in the Mt. Padbury and Vaca Muerta mesosiderites: Magmatic and residue (or cumulate) rock types. Proceedings of the NIPR Symposium, No. 3, pp. 99-131. Peak Hill Goldfield Doolgunna Station ⓘ DeGrussa Copper Mine (DeGrussa Gold-Copper Mine. DeGrussa Mine) Thompson, 2012. Min Soc WA Newsletter Peak Hill ⓘ Mount Pleasant Gold Mine Pirajno, F., Occhipini, S.A. (1998), Geology of the Bryah, GSWA, 1998 Menzies Shire Plumridge Lakes Nature Reserve ⓘ Tropicana Gold Mine Spaggiari et al (2011), The Geology of the East Albany-Fraser Orogen- a feild guide (Tropicana Gold Mine chapter), GWSA, Record 2011/13, 2011 Queen Victoria Springs Nature Reserve Mulga Rocks U prospects ⓘ Ambassador U prospect Douglas, G. B., Butt, C. R., & Gray, D. J. (2011). Geology, geochemistry and mineralogy of the lignite-hosted Ambassador palaeochannel uranium and multi-element deposit, Gunbarrel Basin, Western Australia. Mineralium Deposita, 46(7), 761-787. ⓘ Shogun U prospect Douglas GB, Gray DJ, Butt CRM (1993) Geochemistry, mineralogy and hydrogeochemistry of the ambassador multi-element lignite deposit, Western Australia. Rep no. 108 Min Energ Res Inst West Aust. p 85 Mount Magnet Shire Mount Magnet ⓘ Boogardie Station (Orbicular Granite) Fetherston, J.M. (2010), Dimension SD Mukinbudin Shire ⓘ Bonnie Rock Ferguson, K.M. (1999) Lead, Zinc and Silver Deposits of Western Australia. Geological Survey of Western Australia, Mineral Resources Bulletin 15. Mukinbudin ⓘ Mukinbudin Feldspar Quarries M. Jacobson, M. Calderwood, B Grguric. Pegmatites of Western Australia. (Perth 2007) Murchison Shire Nookawarra Station ⓘ Jack Hills (Eranondoo Hill) online-wikipedia on Jack Hills. University of Wisconsin website which includes photos. Earth Obsevatory NASA mag online. . https://gsa.confex.com/gsa/2002AM/finalprogram/abstract_39602.htm Northampton Shire Northampton ⓘ Surprise mine Simpson, Edward S. (1948) Minerals of Western Australia Vol 1 (Facsimile ed. 1984). Hesperian Press, Carlisle, Western Australia, p 8. Perenjori Shire Mount Mulgine ⓘ Mount Mulgine Mine (Mulgine Hill) Fetherston, J, Stocklmayer, S., Stocklmayer, V.(2013): Gemstones of WA, Geological Survey of WA Serpentine-Jarrahdale Shire ⓘ Keysbrook mineral sands mine Examiner newspaper (2016), Keysbrook Home to World's Largest Leucoxene Mine, 07/04/2016 Shark Bay Shire Cockburn Station ⓘ Cockburn mineral sands prospect (Amy Zone) http://www.strandline.com.au/irm/content/coburn-heavy-mineral-sands-project-100.aspx?RID=306 Three Springs Shire ⓘ Arrino Cu mine (Cyprus. Cheynes. Money Mia. Lady Bertha. Wheal Dodd) Simpson, E.S. (1948), Minerals of Western Australia, Vol 2, p 346 Three Springs ⓘ Durack mineral sands prospect http://www.sheffieldresources.com.au/projects/heavy-mineral-sands/ ⓘ Yandanooka mineral sands prospect http://www.sheffieldresources.com.au/projects/heavy-mineral-sands/ Upper Gascoyne Shire Eudamullah Station ⓘ White well Pryce, M., MINERALOGICAL MAGAZINE, JUNE 1973, VOL. 39, PP. 241-3 Yinnietharra (Yinnietharra Station. Yinnetharra) Cairn Mining Centre ⓘ Bismuth Hill (The Cairn) Pegmatites of Western Australia. M Jacobson, M Calderwood, B Grguric. Hesperian Press, Perth, 2007 ⓘ Nardoo Hill (Beryl Hill) Pegmatites of Western Australia. M Jacobson, M Calderwood, B Grguric. Hesperian Press, Perth. 2007 ⓘ Kempton Brothers Beryl Mine (Arthur River South pegmaitite. Tobin Well pegmatite. Marloo No2 pegmatite. Marloo Well No2 pegmatite) Pegmatites of Western Australia. M Jacobson, M Calderwood, B Grguric. Hesperian Press, 2007 Perth ⓘ Kempton Brothers Beryl Mine (Arthur River South pegmatite. Tobin Well pegmatite. Marloo No2 pegmatite. Marloo Well No2 pegmatite) Bridge, P. J. & Pryce, M. W. (1974): Clinobisvanite, monoclinic BiVO4, a new mineral from Yiennietharra, Western Australia. Mineralogical Magazine 39: 847-9 ⓘ New Well pegmatites Pegmatites of Western Australia. M.I. Jacobson, M.A. Calderwood, B.A. Grguric. Hesperian Press Perth 2007 ⓘ North Morrissey Hill pegmatite group Pegmatites of Western Australia. M.I. Jacobson, M.A. Calderwood, B.A. Grguric. Hesperian Press, Perth, WA Tomkap tourmaline mines (Soklich) ⓘ Yinnietharra Dravite mine (South Open Cut) Bridge, P. J. , Daniels, J. L. & Pryce, M. W. (1977): The dravite crystal bonanza of Yinnietharra, Western Australia. Mineralogical Record 8 (2): 109-111 ⓘ Yinnietharra Dravite North mine Fetherston, J.M., Stocklmayer, S., Stocklmayer, V.C.(2013): Gemstones of Western Australia- mineral resources bulletin 25, Geological Survey of Western Australia (2013): 57 ⓘ Williamson's Beryl Mine Pegamtites of Western Australia. M.I. Jacobson, M.A. Calderwood, B.A. Grguric. Hesperian Press, Perth, 2007 Waroona Shire Waroona ⓘ Waroona mineral sands prospect Iluka Resources Limited (2006), Waroona Mineral Sands Project, Environmental Protection Authority, Western Australian State Government, April 2006 Westonia Shire Westonia ⓘ Edna May Gold Mine Simpson, E.S., (1948) Minerals of Western Australia. Volume 1-3. Government Printer, Perth. Wiluna Shire Mount Keith ⓘ MKD5 nickel deposit Grguric, B.A. (2003) Minerals of the MKD5 nickel deposit, Mount Keith, Western Australia. Australian Journal of Mineralogy, Vol. 9, No.2 pp.55-71. Wiluna ⓘ Millbillillie meteorite Bukovanska, M. & Ireland, T. R. (1993) Zircons in Eucrites: Pristine and Disturbed U-Pb Systematics (abs): Meteoritics 28 (3): 333. (July 1993). Hsu, W., Wang, L. & Zhang, A. (2013). SIMS Dating of Eucritic Zircons. 76th Annual Meeting of the Meteoritical Society. Published in Meteoritics and Planetary Science Supplement, id.5022 (Sept 2013) Wyndham-East Kimberley Shire King George River ⓘ Skerring Pipe The Kimberlites and Lamproites of Western Australia, 1986. Lake Argyle area ⓘ Argyle mine (Argyle AK1 pipe) The Kimberlites and Lamproites of Western Australia, 1986. Oombulgurri Community ⓘ Pteropus Breccia Pipe The Kimberlites and Lamproites of Western Australia, 1986. Yilgarn Shire ⓘ Holleton Goldfield Simpson, E.S. (1948), Minerals of Western Australia, Vol 1- p14, p124, p382. Vol 3-p216, p580,p688, 1948 ⓘ Great Pegmatite Tin Mine (Griffin) Simpson, E.S. (1948), Minerals of Western Australia, Vol 1 & 3, 1948 ⓘ Radium Mine Simpson, E.S. (1948), Minerals of Western Australia, Vol 3, p704, 1948 Mount Dimer Goldfield ⓘ Boorabbin Rock Quarry Festerston, J.M. (2010), Dimension Stone in Western Australia, Vol 2, Mineral Resources Bulletin 24, Dept of Mines and Petroleum, State Government of Western Australia, 2010 Mount Holland pegmatite field ⓘ Forrestania Rubellite pegmatite (Mount Hope pegmatite) M. Jacobson, M. Calderwood, B. Grguric. Pegmatites of Western Australia. (Perth 2007) and conversations between writer (Kim Macdonald) and owner of lease Fred Rose in 2012. Southern Cross ⓘ Greenmount Gold Mine Simpson, E.S. (1948), Minerals of Western Australia, Vol 3, p 544 Austria Carinthia Friesach - Hüttenberg area Hirt Griesserhof (Gulitzen. Gullitzen) ⓘ Serpentinite quarry Hüttenberg ⓘ Felixbau Mine M. Puttner: Carinthia II 175./95.:253-255 (1985) ⓘ Hüttenberger Erzberg H. Meixner: 32(3):85-97 (1981) ⓘ St Martin am Silberberg Puttner, M. (1987): Mineralien von St. Martin am Silberberg (Kärnten) und Sekundärbildungen in Schlackenhohlräumen. – Carinthia II, Klagenfurt, 177./97.: 149-157. Hohe Tauern Ankogel group Kleinelend valley Kleinelend glacier ⓘ Copper ore veins Mikl, A. and Kolitsch, U. (2014): Ein interessanter alpiner Kupfererzgang im Kleinelendtal und seine Mineralien. Mineralienwelt 25 (4), 28-33 (in German). Malta valley Koschach ⓘ Gigler quarry (Tierpark quarry) J.Metzger (1997) ⓘ Modre quarry (Svata quarry. Koschach quarry) Annalen 1999, p.31-42 Reißeck group Gmünd ⓘ Lieser river alluvials Pichler (2009) Kolbnitz ⓘ Preisdorf forest F.H. Ucik, G. J. Haditsch: Arch. f. Lagerst.forsch. Ostalpen 11:127-153 (1970) Karawanken Bad Eisenkappel (Bad Eisenkappl) Ebriach ⓘ Pyrrhotite prospect Carinthia II (2017) Finkenstein Mallestiger Mittagskogel Neufinkenstein-Grabanz District ⓘ Lower Glückauf adit J. Taucher: Carinthia II 188./108.:377-392 (1998) Koralpe Kamp Fraßgraben ⓘ Fraßgraben quarry (Gall quarry. Modre quarry) G. Niedermayr, I. Praetzel: Mineralien Kärntens, 1995 Maria Rojach ⓘ Kaltwinkelgraben G. Niedermayr, I. Praetzel: Mineralien Kärntens, 1995 Moschkogel - Weinebene area Brandrücken ⓘ Spodumene prospect (Brandrücken exploration adit. Weinebene deposit) G. Niedermayr, I. Praetzel: Mineralien Kärntens, 1995 Prössinggraben (Pressinggraben) ⓘ Poms farm SEM-EDS, Franz Bernhard, 2007 Rieding ⓘ Waldrast Inn G. Niedermayr, I. Praetzel: Mineralien Kärntens, 1995 St Vinzenz ⓘ Gradischkogel G. Niedermayr, I. Praetzel: Mineralien Kärntens, 1995 Millstatt lake ridge Fresach Laas ⓘ Feldspar quarry G. Niedermayr, I. Praetzel: Mineralien Kärntens, 1995 Spittal Lieser ravine ⓘ Lippnik Feldspar quarry Walter, F. (1998): Exkursion E4 am 27.9.1998 - MinPet 98 (Pörtschach am Wörthersee/Kärnten) - Die Pegmatite des Millstätter See-Rückens. Mitt. Österr. Mineral. Ges. 143, 437-450. [http://www.uibk.ac.at/mineralogie/oemg/bd_143/143minpet98_437-450.pdf] ⓘ Lug-ins-Land Walter, F. (2009) Millstatt lake ⓘ Laggerhof Walter, F. (1998): Exkursion E4 am 27.9.1998 - MinPet 98 (Pörtschach am Wörthersee/Kärnten) - Die Pegmatite des Millstätter See-Rückens. Mitt. Österr. Mineral. Ges. 143, 437-450. [http://www.uibk.ac.at/mineralogie/oemg/bd_143/143minpet98_437-450.pdf] Wolfsberg ⓘ Feldspar quarry MEIXNER, H. (1961): Neue Mineralfunde in den österreichischen Ostalpen XVII. Carinthia II, 151./71., 69-77.. G. Niedermayr, I. Praetzel: Mineralien Kärntens, 1995 Saualpe Bad St Leonhard Mica Mines ⓘ Käthe Mine Meixner, H. (1952): Neue Mineralfunde in den österreichischen Ostalpen XII. Carinthia II, 142./62, 27-46.. G. Niedermayr, I. Praetzel: Mineralien Kärntens, 1995 ⓘ Peter Mine Weissensteiner (1970) Ladinger Spitze - Speikkogel area Donnerkogel ⓘ Grafenzeche (Grafenzech) G. Niedermayr, I. Praetzel: Mineralien Kärntens, 1995 ⓘ Kupplerbrunn G. Niedermayr, I. Praetzel: Mineralien Kärntens, 1995 ⓘ Prickler Halt G. Niedermayr, I. Praetzel: Mineralien Kärntens, 1995 Reisberg ⓘ St Leonhard auf der Saualpe G. Niedermayr, I. Praetzel: Mineralien Kärntens, 1995 Villach Markogel ⓘ Granite quarry G. Niedermayr, I. Praetzel: Mineralien Kärntens, 1995 Lower Austria Industrieviertel Bucklige Welt Aspang-Markt Kirchschlag Judenbauer ⓘ Unnamed quarry Kolitsch, U. (2014): 1892) Akanthit, Allanit-(Ce), Albit, Bohdanowiczit, Bornit, Calcit, Chalkopyrit, Chalkosin, Clausthalit, ein Mineral der Crichtonitgruppe, Chrysokoll, Covellin, Dravit, Fluorapatit, Hamatit, Ilmenit, Klinochlor, Klockmannit, Kupfer, Limonit, Malachit, Muskovit, Naumannit, Phlogopit, Quarz, Rutil, Tiemannit, Uraninit, Xenotim-(Y) und Zirkon aus einem kleinen Steinbruch beim Judenbauer, nordwestlich Kirchschlag in der Buckligen Welt, Niederösterreich. Pp. 127-130 in Niedermayr, G. et al. (2014): Neue Mineralfunde aus Österreich LXIII. Carinthia II, 204./124., 65-146. Pitten ⓘ Iron mines W.Tufar (1972) Wiesmath ⓘ Sperkerriegel Kolitsch, U. (2014): 1893) Chamosit und Rutil vom Sperkerriegel bei Wiesmath, Bucklige Welt, Niederösterreich. P. 131 in Niedermayr, G. et al. (2014): Neue Mineralfunde aus Österreich LXIII. Carinthia II, 204./124., 65-146. Mostviertel Dunkelstein Forest Dunkelsteinerwald Hessendorf ⓘ Schwaigbichl (Schwaigbichel) Niedermayr, G. (2004): 1381) Beryll und Zirkon vom Hohen Stein bei Oberarnsdorf, Dunkelsteiner Wald. Pp. 244-245 in: Niedermayr, G. et al. (2005): Neue Mineralfunde aus Österreich LIII. Carinthia II, 194./114, 217-257. Wölbling Ambach ⓘ Pegmatite quarry KIESEWETTER, Ludwig (1996a): Ambach/NÖ.. Ein Fundstellenporträt.- Mefos, 7/12, 4-19, Wien. Hafnerbach Hengstberg ⓘ Graphite deposit Kolitsch, U., Löffler, E., Schillhammer, H. & Knobloch, G. (2015): 1944) Allophan, Almandin, Apatit, Calcit, Diopsid, dravitischer Turmalin, Felsőbányait, Gips, Halotrichit, Jarosit(?), Klinozoisit, Melanterit, Mikroklin, Natrojarosit, Opal, Prehnit, Rutil, Sillimanit, Skapolith, Titanit, Tremolit, V-haltiger Muskovit(?) und Zirkon vom ehemaligen Graphitbergbau Hengstberg bei Hafnerbach im Mostviertel, Niederösterreich. Pp. 254-257 in Niedermayr, G. et al. (2015): Neue Mineralfunde aus Österreich LXIV. Carinthia II, 205./125., 207-280. Wachau Rossatz-Arnsdorf Oberarnsdorf ⓘ Danube Martin Slama Collection ⓘ Hoher Stein Niedermayr, G. (2004): 1381) Beryll und Zirkon vom Hohen Stein bei Oberarnsdorf, Dunkelsteiner Wald. Pp. 244-245 in: Niedermayr, G. et al. (2005): Neue Mineralfunde aus Österreich LIII. Carinthia II, 194./114, 217-257.. Natural History Museum Vienna collection Spitz Miesling valley ⓘ Birileiten Collection of Martin Slama, collectd March 2010 ⓘ Blocherleitengraben KNOBLOCH, Gerald (1982): Roter Turmalin aus dem Waldviertel.- Lapis, 7/12, 34, München ⓘ Mosinggraben Harald Schillhammer collection ⓘ Windeckberg Kolitsch, U., Löffler, E., Pristacz, H. & Brandstätter, F. (2010): 1654) Triplit und weitere Mineralien aus einem anstehenden Pegmatit im Mieslingtal bei Spitz, Waldviertel, Niederösterreich. P. 241 in Niedermayr et al. (2010): Neue Mineralfunde aus Österreich LIX. Carinthia II, 200./120., 199-260. ⓘ Radlbachtal (Radlgraben. Huthof) KIESEWETTER, Ludwig & KNOBLOCH, Gerald (2003): Die Minerale des Raumes Spitz/Donau.- Mefos, 14/26, 4-22, Wien. Waldviertel Drosendorf-Zissersdorf Wollmersdorf (Zettlitz-Wollmersdorf) ⓘ Graphite quarry GÖTZINGER, Michael A., BERAN, Anton & LIBOWITZKY, Eugen (1994): Exkursion A: Mineralvorkommen und Lagerstätten im östlichen Waldviertel.- Mitt. Österr. Miner. Ges., 139, 389-405, Wien. Gars am Kamp Maiersch ⓘ Doppelbachgraben (Tobelbachgraben) Albert Prayer collection (PXRD-analysed by Uwe Kolitsch) Wanzenau ⓘ Pegmatite occurrence Kolitsch, U. (2017): 2046) Apatit, Jarosit, Monazit und Xenotim aus einem Pegmatit bei Wanzenau, Waldviertel, Niederösterreich. P. 265 in Walter, F. et al. (2017): Neue Mineralfunde aus Österreich LXVI. Carinthia II, 207./127., 217-284. Geras Kottaun ⓘ Arzberg Kolitsch, U. (2015): 1938) Almandin, Anglesit, Bechererit(?), Brianyoungit, Chamosit, Fluorapatit, Ilmenit, Kassiterit, Segnitit, Stannit und Zirkon vom Arzberg bei Kottaun, Geras im Waldviertel, Niederösterreich. P. 250 in Niedermayr, G. et al. (2015): Neue Mineralfunde aus Österreich LXIV. Carinthia II, 205./125., 207-280. Gföhl Felling ⓘ Latzenhof Kolitsch, U. (2017): 2040) Diaspor, Keiviit-(Y), Margarit, Monazit-(Ce), Xenotim-(Y), Zirkon und weitere Mineralien in einer Korund-Almandin-Probe vom Latzenhof bei Felling im Waldviertel, Niederösterreich. Pp. 259-261 in Walter, F. et al. (2017): Neue Mineralfunde aus Österreich LXVI. Carinthia II, 207./127., 217-284. ⓘ Zwettler Leiten peter neschen collection Groß-Gerungs ⓘ Häuslern THIELE, Otto (1971): Ein Cordierit-Kugeldiorit aus dem westlichen Waldviertel (Niederösterreich). - Verh. Geolog. B.-A., 1971/3, 409-423, Wien (in German). Klein-Pöchlarn Ebersdorf (Lehen-Ebersdorf) ⓘ Gneiss quarry peter neschen collection Maria Laach am Jauerling Felbring ⓘ Siebenhandl quarry (Kraxnerklippe) Löffler, E., Kolitsch, U. & Brandstätter, F. (2011): 1699) Apatit, Chamosit, Diopsid, Epidot, Grossular, Klinozoisit, Meionit, Titanit, gediegen Wismut, Zirkon und weitere Mineralien vom Steinbruch Siebenhandl an der Kraxnerklippe bei Felbring, Waldviertel. Pp. 165-167 in Niedermayr, G. et al. (2011): Neue Mineralfunde aus Österreich LX. Carinthia II, 201./121., 135-186. Zintring ⓘ Unnamed quarry Kolitsch, U. & Löffler, E. (2012): 1759) Apatit, Klinoptilolith-Ca, Meionit, Prehnit, Titanit, Zirkon und weitere Mineralien aus einem Steinbruch bei Zintring, Maria Laach am Jauerling, Waldviertel, Niederösterreich. Pp. 161-162 in Niedermayr, G. et al. (2012): Neue Mineralfunde aus Österreich LXI. Carinthia II, 202./122., 123-180. Mühldorf Amstall ⓘ Graphite quarry R. Exel: Die Mineralien und Erzlagerstätten Österreichs (1993) ⓘ Bengelbach HEHENBERGER, Robert (1996): Vergleichende mineralogische Untersuchungen an granatführenden Pegmatiten (Almandin-Spessartin-Mischkristalle) im südl. Moldanubikum, NÖ..- Unveröff. Diplomarb. Formal- u. Naturwiss. Fak. Univ. Wien, 108 S., Wien. Persenbeug-Gottsdorf Loja ⓘ Quarry IV- Middle & Northern Area Löffler, E. & Kolitsch, U. (2011): Die Mineralien der Loja bei Persenbeug, Niederösterreich (II). Mineralien-Welt. 22 (4): 51-62 Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya Artolz (Artholz) ⓘ Poschacher Quarry KOLLER, F. & G. NIEDERMAYR (1978): Die Mineralvorkommen der Diorite des nördlichen Waldviertels. – Annal. Naturhist. Mus. Wien, 82: 193-208. Raabs an der Thaya Eibenstein an der Thaya ⓘ Hengl Quarry GÖTZINGER, Michael A., BERAN, Anton & LIBOWITZKY, Eugen (1994): Exkursion A: Mineralvorkommen und Lagerstätten im östlichen Waldviertel.- Mitt. Österr. Miner. Ges., 139, 389-405, Wien.. Kolitsch, U., Schillhammer, H. and Lamatsch, P. (2016): 1986) Allanit-(Ce), Almandin, Aragonit, Chabasit, Dravit, Ilmenit, Magnesit, Monazit-(Ce), Xenotim-(Y) und Zirkon vom Steinbruch Hengl, Eibenstein an der Thaya, Waldviertel, Niederösterreich. Pp. 231-232 in Walter, F. et al. (2016): Neue Mineralfunde aus Österreich LXV. Carinthia II, 206./126., 203-250. ⓘ Nonndorf (Nonndorf bei Raabs) LIBOWITZKY, Eugen, FRIEDL, Daniela V. & KOLLER, Friedrich (2012): Ein ungewöhnlicher Fund von Molybdänit im Gabbro von Nonndorf, NÖ. (Moldanubikum, Böhmische Masse).- Mitt. Österr. Miner. Ges., 158, 21-25, Wien. Schrems Gebharts ⓘ Widy quarry peter neschen collection Senftenberg ⓘ Königsalm Niedermayr, G. (1969): Der Pegmatit von der Köngsalm, Niederösterreich. Ann. Naturhistor. Mus. Wien 78, 49-54. Koller, F. & Neumayer, R. (1974): Einige neue Mineralfunde im Waldviertel. Mitt. Österr. Mineral. Ges., 124, 14-16. R. Exel: Die Mineralien und Erzlagerstätten Österreichs (1993) St Leonhard am Hornerwald Dürrenberg (Dürnberg) ⓘ Milk opal occurrence Kolitsch, U., Knobloch, G. & Brandstätter, F. (2012): 1765) Ilmenit von der Milchopalfundstelle bei Dürnstein, St. Leonhard am Hornerwald, Waldviertel, Niederösterreich. P. 165 in Niedermayr, G. et al. (2012): Neue Mineralfunde aus Österreich LXI. Carinthia II, 202./122., 123-180. Weinviertel Poysdorf Falkenstein ⓘ Falkenstein Castle Kolitsch, U. & Pieler, E. (2015): Gahnit, Fluorapatit, Monazit-(Ce), Zirkon und andere Mineralien in Phosphoritknollen aus der Nähe der Burgruine Falkenstein im Weinviertel, Niederösterreich. Pp. 258-260 in Niedermayr, G. et al. (2015): Neue Mineralfunde aus Österreich LXIV. Carinthia II, 205./125., 207-280. Salzburg Golling Grubach Moosegg (Mooseck) ⓘ Sauloch A. Strasser: Die Minerale Salzburgs (1989) Hohe Tauern Felben valley Felben Haidbachgraben ⓘ Gaiswand Mine S.Schwabl (2016) Scheelite deposit ⓘ Western ore field A. Strasser: Die Minerale Salzburgs, 1989 Gastein valley Anlauf valley ⓘ Tauern railway tunnel G.Mutschlechner (Innsbruck) Bad Gastein ⓘ Scheiblinggraben A. Strasser: Die Minerale Salzburgs, 1989 Böckstein ⓘ Moos A. Strasser: Die Minerale Salzburgs, 1989 ⓘ Municipal quarry (Dick quarry) A. Strasser: Die Minerale Salzburgs, 1989 Kötschach valley ⓘ Danburite occurrence R. Exel: Die Mineralien und Erzlagerstätten Österreichs (1993) Naßfeld valley ⓘ Bärenfall dam A. Strasser: Die Minerale Salzburgs, 1989 ⓘ Gewerkenwald A. Strasser: Die Minerale Salzburgs, 1989 ⓘ Schleier fall tunnel A. Strasser: Die Minerale Salzburgs, 1989 Siglitz - Bockhart area ⓘ Bockhart reservoir (Pochkar reservoir) A. Strasser: Die Minerale Salzburgs, 1989 Habach valley Breitfuß - Großer Finagl area ⓘ Madleck (Mahdlegg) A. Strasser: Die Minerale Salzburgs (1989) Kratzenberg ⓘ Prehnitinsel A. Strasser: Die Minerale Salzburgs (1989) Nasenkopf Leckbachgraben (Leckbachrinne) ⓘ Emerald deposit A. Strasser: Die Minerale Salzburgs (1989) Mühlbach valley ⓘ Lakarscharte A. Strasser: Die Minerale Salzburgs (1989) Obersulzbach valley Hopffeld area ⓘ Hopffeldboden Preite D. (1986) - Hopffeldboden (Salzburg, Austria) - Rivista Mineralogica Italiana, Milano, n. 1, pp. 1-11, 1986 Obersulzbachhütte Oberer Keesboden ⓘ Schliefertürme peter.neschen collection Rauris valley Hüttwinkl valley Alteck - Hoher Sonnblick area Hoher Sonnblick ⓘ Leidenfrost A. Strasser: Die Minerale Salzburgs (1989) ⓘ Kaiserer quarry (Deisl quarry) A. Strasser: Die Minerale Salzburgs (1989) ⓘ Lohning quarry (Lohninger quarry) A. Strasser: Die Minerale Salzburgs (1989) Stubach valley ⓘ Totenkopf (incl. Lower Riffl glacier) Strasser, A. (1989): Die Minerale Salzburgs. Salzburg. 346p Untersulzbach valley Abichl Alp - Beryller area ⓘ Beryller A. Strasser: Die Minerale Salzburgs (1989) Gamsmutter ⓘ Thörlbirg A. Strasser: Die Minerale Salzburgs (1989) ⓘ Knappenwand area Seeman, R., 1986, Knappenwand, Untersulzbachtal, Austria, Mineralogical Record, v. 17: 167-181. ⓘ Mitterkopf east slope A. Strasser: Die Minerale Salzburgs (1989) ⓘ Notklamm A. Strasser: Die Minerale Salzburgs (1989) Lungau Murwinkel Rotgülden Lower Rotgülden lake ⓘ Water tunnel A. Strasser: Die Minerale Salzburgs (1989) Muritzen valley ⓘ Lower Schwarz lake Steinwender, C. (2014): 1879) Tremolit und Granat vom Unteren Schwarzsee, Lungau, Salzburg. Pp. 114-115 in Niedermayr, G. et al. (2014): Neue Mineralfunde aus Österreich LXIII. Carinthia II, 204./124., 65-146. ⓘ Schellgaden peter nechen collection ⓘ Aigner Alp A. Strasser: Die Minerale Salzburgs (1989) ⓘ Gestell quarry (Ofen quarry) C. Auer: Lapis 20(11):11-20 (1995) Gold mines ⓘ Stüblbau Mine PUTZ, H. (2010): Neufunde aus Salzburger Erzlagerstätten. Mineralogisches Archiv Salzburg, 13, 275-277. ⓘ Talc mine A. Strasser: Die Minerale Salzburgs (1989) ⓘ Weißeck area (incl. Rauchkopf. Riedingscharte) Steinwender, C. & Berger, A. (2014): 1880) Apatit, Biotit, Brannerit, Halit, Monazit und Zirkon als Einschlüsse in den „schwarzen Bergkristallen“ vom Weisseck, Lungau, Salzburg. Pp. 115-116 in Niedermayr, G. et al. (2014): Neue Mineralfunde aus Österreich LXIII. Carinthia II, 204./124., 65-146. Ramingstein ⓘ Silver mines (incl. Altenberg District. Dürrenrain District) A. Strasser: Die Minerale Salzburgs (1989) Saalfelden Biberg (Bieberg) ⓘ Diabase quarry A. Strasser: Die Minerale Salzburgs (1989) St Johann im Pongau Mitterberg District ⓘ Anna adit A. Strasser: Die Minerale Salzburgs, 1989 Styria Bad Gleichenberg Wilhelmsdorf ⓘ Stradner Kogel Moser, B. & Postl, W. (1986). Postl, W. & Bernhard, F. (2011 Bad Radkersburg Klöch ⓘ Basalt quarry Taucher, J. & Hollerer, C. E. (1998): Minerale eines Si- und Al-reichen Xenoliths aus dem Basaltsteinbruch von Klöch, Nördlicher Bruch, (Steiermark, Österreich). Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark 128, 21-42. Fischbacher Alpen ⓘ Fischbach Bernhard F. et al. (1996) ⓘ Faschingbauerkreuz - Reithkogel area (Gießhübler Berg. Gießhübler Holzschlag) http://www.franzbernhard.x10hosting.com/polishedslabs.html Krieglach Freßnitzgraben Alpl ⓘ Höllkogel Bernhard, F. et al. (1998) Rettenegg Prinzkogel (Prinzenkogel) Prinzkogel mines Southern District ⓘ Kaltenegg Jakely, D. et al. (2008) Spital am Semmering Dürrhof Semmering basis tunnel ⓘ Pilot adit Postl, W., et al. (1997). St. Jakob-Breitenau Hochlantsch ⓘ Breitenau Mine (Breitenau magnesite mine) Kolitsch, U. & Gröbner, J. (2016): Cobaltit, Delafossit und Monazit-(Ce) vom Magnesitbergbau Breitenau am Hochlantsch. Der Steirische Mineralog 31, 50-51. St Marein im Mürztal Graschnitzgraben ⓘ Lead mine Schachinger, T., Auer, Ch., Tomazic, P., Bernhard, F. & Postl, W. (2013): Eine Blei-Zink-Silber-Mineralisation im Graschnitzgraben südlich von St. Marein im Mürztal, Fischbacher Alpen, Steiermark. Der Steirische Mineralog, 27, 4-9. Gleinalpe (Gleinalm) ⓘ A9 motorway tunnel (Gleinalm tunnel) Taucher, J. & Hollerer, C. E. (2015): Über einige Mineralien aus dem Gleinalmtunnel, 2. Röhre, Südvortrieb, Steiermark, Österreich. Der Steirische Mineralog, 29, 44-46. Graz St Radegund ⓘ Pegmatite outcrops (Schöcklkreuz. Schöckelkreuz. Rabnitzberg. Schöcklbartl. Schöckelbartl) Aufschluss 1972(SB), 67-68 Werndorf ⓘ Gravel pit Bernhard, F. (2006) Knittelfeld St Lorenzen bei Knittelfeld ⓘ Augraben Postl, W. & Moser, B. (1988): Mineralogische Notizen aus der Steiermark. Mitt. Abt. Miner. Landesmuseum Joanneum, 56, 5-47. Köflach Voitsberg Kleinwöllmiß ⓘ Magnetite prospect Bernhard, F. (2011) Koralpe Deutschlandsberg Glashütten ⓘ Reih Alp SEM-EDS, Franz Bernhard, 2007 ⓘ Spiesenbach Weissensteiner (1970) ⓘ Laßnitzgraben Weninger, H. (1976): Mineral-Fundstellen Band 5: Steiermark und Kärnten. Chr. Weise Verlag, München, 231 pp. Osterwitz ⓘ Kuppergrund G. Weissensteiner: Der Karinthin 63:183-186 (1970) ⓘ Schwagbauer (Schwoagbauer) Weißensteiner, G. (1979) St Oswald ⓘ Stoffhütte Postl, W. & Moser, B. (1987). Postl, W. (1990): 817. Wismut, Bismutit, Beryll und Apatit (?) aus einem Turmalinpegmatit östlich der Stoffhütte, Koralpe, Steiermark. Pp. 284-285 in Niedermayr, G. et al. (1990): Neue Mineralfunde aus Österreich XXXIX. Carinthia II, 180./100., 245-288.. Ertl, A. & Brandstätter, F. (1998): Olenit mit Borüberschuß aus einem Metapegmatit östlich der Stoffhütte, Koralpe, Steiermark, Österreich. Mitteilungen der Abteilung fuer Mineralogie am Landesmuseum Joanneum 62-63, 3-21. (in German) Trahütten ⓘ Rostock creek peter neschen collection Warnblick Schwemmhoisl farm ⓘ Amphibolite quarry (Schwemmhoisl quarry. Burgegg quarry) Postl, W. & Walter, F. & Ettinger, K. (2002) : Neue Mineralfunde aus Oesterreich LI, 2002, No. 1320 Metatorbernit, Xenotim-(Y) und Zirkon aus einem Pegmatit nordöstlich des ehemaligen Steinbruchs „Schwemmhoisl', Burgegg, Koralpe In : Carinthia II 192./112. Jahrgang, p. 215-244.. Postl, W. & Walter, F. & Ettinger, K. (2002) : Neue Mineralfunde aus Oesterreich LI, 2002, No. 1320 Metatorbernit, Xenotim-(Y) und Zirkon aus einem Pegmatit nordöstlich des ehemaligen Steinbruchs „Schwemmhoisl', Burgegg, Koralpe In : Carinthia II 192./112. Jahrgang, p. 215-244. Eibiswald Sankt Oswald ob Eibiswald Krumbach ⓘ Polanz quarry (Mauthnereck) Dörler, A. F. (1899) : Ekoglite und Amphibolite der Koralpe. Neue Beiträge zur Petrographie Steiermarks. In Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark, Band 35, 1899., p.8 Modriach Heb Alp ⓘ Malteserhütte Postl, W. et al. (2007) Herzogberg ⓘ A2 motorway tunnel ? Postl, W. & Bojar, H.-P. (2002). http://www.franzbernhard.x10hosting.com/polishedslabs.html ⓘ Packsattel peter neschen Collection Schwanberg ⓘ Hartner quarry Aufschluss 1972(SB), 43-47 Soboth Krumbach ⓘ Galena occurrence Postl, W. et al. (2013) Stainz Gams ⓘ Engelweingarten Alker, A. (1956) : Zur Mineralogie der Steiermark. In: Joanneum, Mineralogisches Mitteiungsblatt 2/1956 ⓘ Sauerbrunngraben Heritsch, H. (1963) : Exkursion in das Kristallin der Koralpe. In : Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark, Band 93, 1963, p.178 –198. Leoben Galgenberg ⓘ Railway tunnel Annalen 1999, p.11-22 ⓘ Häuselberg Freyn (1902), Redlich (1908) ⓘ Kraubath an der Mur Aufschluss 1972(SB), 80-83 ⓘ Gulsen (Gulsen quarry) Meixner 1967 Mariazell Gollrad ⓘ Iron mine (Gollrad. Golrad. Herrenkögerl) Redlich (1931) Neuberg an der Mürz Altenberg an der Rax Eselberg ⓘ Tennantite occurrence Bernhard, F. & Bojar, H.-P. (2006) Neumarkt Dürnstein ⓘ Mn deposit SEM-EDX, Franz Bernhard, March 2007 Niedere Tauern Oberwölz Lachtal ⓘ Hochegger quarry peter neschen collection Pöls valley Pusterwald Pusterwald-Bretstein area Spodumene pegmatites ⓘ Scharnitzfeld Mali, H. (2004): Die Spodumenpegmatite von Bretstein und Pusterwald (Wölzer Tauern, Steiermark). Joannea Mineralogie 2, 5-53. Packalpe Pack pegmatite outcrops ⓘ Amazonite occurrence Aufschluss 1972(SB), 38-41 Seckauer Tauern (Seckauer Alpen) ⓘ Großer Ringkogel Unpublished investigation on polished section 2002 per Roland Nilica. Pletzen ⓘ Bären valley Annalen 1999, p.80 Stubalpe Hochgössnitz ⓘ Freigössnitz Creek A.Weiß (1972) Kleinfeistritz Kothgraben (Kotgraben) ⓘ Leucophyllite mine Boroviczeny (1961) Weiz Stubenberg am See ⓘ Stubenberg Quarry Tropper, P. et al. (2001, 2007) Tyrol East Tyrol Lienz ⓘ Schlossberg C.Auer (2016) Virgen valley Prägraten Dorferbach valley ⓘ Dorf Alp Meixner, H. (1973): 292. Zirkon-xx von der Dorfer Alpe bei Prägratten, Osttirol. P. 120 in Meixner, H. (1973): Neue Mineralfunde in den österreichischen Ostalpen, XXIV. Carinthia II, 163./83., 101-139.. R. Exel: Die Mineralien und Erzlagerstätten Österreichs (1993). Kolitsch, U. (2017): 2028) Braunit, Cerianit-(Ce), Kryptomelan und weitere Mineralien in einer metamorphen Manganerzprobe von der Dorfer Alpe bei Prägraten, Osttirol. Pp. 248-249 in Walter, F. et al. (2017): Neue Mineralfunde aus Österreich LXVI. Carinthia II, 207./127., 217-284. Timmelbach valley ⓘ Wunwand (Wunspitze) Kolitsch, U., Schachinger, T., Auer, C. (2017): 2026) Albit, Amphibol, Bementit(?), Braunit, ein Mn-Chlorit, As-haltiger Fluorapatit, Galaxit, Hämatit, Hübnerit, Iwakiit(?), Jakobsit, Kalifeldspat, Kutnahorit, Långbanit, Manganoxide, Nickelskutterudit, Pyrophanit, Quarz, Rhodochrosit, Rhodonit, Safflorit, Sarkinit, Sonolith, Spessartin, Tephroit, Uraninit und Zirkon aus Manganvererzungen von der Wunwand (Wunspitze) bei Prägraten, Osttirol. Pp. 241-246 in Walter, F. et al. (2017): Neue Mineralfunde aus Österreich LXVI. Carinthia II, 207./127., 217-284. ⓘ Umbal valley Kolitsch, U. (2017): 2027) Mn- und SEE-haltige Epidotgruppenmineralien, Millerit, Rhodochrosit, Rhodonit, Spessartin und weitere Mineralien in einer metamorphen Manganerzprobe aus dem „Umbaltal“, Virgental, Osttirol. Pp. 246-247 in Walter, F. et al. (2017): Neue Mineralfunde aus Österreich LXVI. Carinthia II, 207./127., 217-284. North Tyrol Inn valley Brixlegg - Schwaz area Schwaz ⓘ Ulpen Cu deposit (Ulpen Alp. Kaunz Alp. Hochleger. Keller pass. Öxel valley) Wenger, H. (1979): Diskordante und konkordante Kupferkies- und Eisenspatvererzung im Bereich des Kaunzalm-Hochlegers im Öxeltal (Tuxer Voralpen). Veröffentl. d. Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum 59, 85-98. Innsbruck ⓘ Wilten (Wiltau) Kolitsch, U. (2017): 2022) Boulangerit, Ullmannit und Violarit und weitere Mineralien in einer historischen Jamesonit-Stufe von Wilten (Wiltau), Innsbruck, Nordtirol. Pp. 234-236 in Walter, F. et al. (2017): Neue Mineralfunde aus Österreich LXVI. Carinthia II, 207./127., 217-284. Kitzbühel Alps Kirchberg in Tirol Sperten valley ⓘ Brunn Alp NEINAVAIE, H., H. PIRKL, A. SCHEDL, J. HELLERSCHMIDT-ALBER, B. ATZENHOFER, P. GSTREIN, E. HANSER & H. WILFING (1999): Screening und Bewertung von ehemaligen Bergbau- und Hüttenstandorten hinsichtlich Umweltrisiko und Folgenutzungspotentialen durch einen integrierten geowissenschaftlich-humanbiologischen Ansatz am Beispiel der Kitzbühler Alpen. 2. Zwischenbericht, MU 7/TU 17a - Bergbaufolgelandschaften, 2. Projektphase. Geol. B.-A., 55 pp. Ötz valley ⓘ Polles valley Purtscheller, F. & Tessadri, R. (1985): Zirconolite and baddeleyite from metacarbonates of the Oetztal-Stubai complex (northern Tyrol, Austria). Mineral. Mag. 49, 523-529. Pitz valley St Leonhard ⓘ Krummer See (Krumpsee) Kolitsch, U. & Gröbner, J. (2011): 1686) Babingtonit vom Krummsee bei St. Leonhard im Pitztal. P. 154 in Niedermayr, G. et al. (2011): Neue Mineralfunde aus Österreich LX. Carinthia II, 201./121., 135-186. Zillertal Finsing Valley Hochfügen ⓘ Lamark (Lamarkalm) Wenger, H. (1973) Syngenetisches Eisenspatvorkommen von Lamark (Hochfügen, Zillertal). Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum 53, 289-296. Zamser Grund (Zams valley) ⓘ Pfitsch pass Collection of NHM, Vienna Upper Austria Kirchdorf an der Krems Reichraminger Hintergebirge Weißwasser ⓘ Gräser bauxite mine C.Auer (2016) ⓘ Prefing bauxite mine C.Auer (2016) Mühlviertel Freistadt Gurhof ⓘ Resch quarry Peter Neschen collection ⓘ Gutau - Gertrude Pointner, in: Das untere Mühlviertel in mineralogisch - petrographischer Sicht mit Excursionsvorschlag. Diplomarbeit am Institut für Mineralogie und Petrographie der Universität Salzburg, 1975, 50 Seiten. ⓘ Tannbach - Hans Commenda, In: Übersicht der Gesteine und Mineralien Oberösterreichs, II. Minerale. Heimatgaue, Zeitschrift für oberösterreichische Geschichte, Landes - und Volkskunde, 7. Jahrgang, 2. Heft, Seite 119 - 143, Verlag R. Pirngruber, Linz 1926. Königswiesen Unterweißenbach ⓘ Katzensilbergrube Wallenta (1988) [cited in: Reiter, E. (2012): Kurzberichte zu einigen altbekannten und neuen Mineralfunden aus Oberösterreich. Pp. 7-28 in: Steinerne Schätze - Zur Mineralogie und Gesteinskunde der näheren Heimat. Ausstellungsbroschüre, Stadtgemeinde Leonding, 41 pp.] Neumarkt im Mühlkreis ⓘ Zissingdorf R. Exel: Die Mineralien und Erzlagerstätten Österreichs (1993) ⓘ Neumarkt im Mühlkreis area - E. Kirchner, W. Meditz, H. Neuninger, in: Zur Mineralogie des Mühlviertels. Annalen Naturhistorisches Museum Wien, 73, Wien 1969, 1 Abbildungen, 4 Tafeln 1 Tabelle, Seite 37 - 48. Plochwald ⓘ Friepeß quarry peter neschen collection Pregarten ⓘ Meitschenhof Arthofer, P. (2005): Zinnsteinführende Pegmatite aus Meitschenhof bei Pregarten, Bezirk Freistadt, Oberösterreich. OÖ. Geonachrichten 20, 10-22. Sandl ⓘ Königsau peter neschen collection Perg Schwertberg ⓘ Burgstaller quarry peter neschen collection St Georgen an der Gusen ⓘ Luftenberg Brandstetter, G. & M. Reich (1998): Luftenberg - eine bedeutende Pegmatitmineralisation in Oberösterreich. OÖ. Geonachr. 13, 11-25. Brandstetter, G. & Reich, M. (1999): Luftenberg - eine bedeutende Pegmatitmineralisation in Oberösterreich. Mineralien-Welt 10 (3), 12-18. Rohrbach Aigen im Mühlkreis ⓘ Oberhaag Arthofer, P. (2005): Phosphatlinsen aus den Pegmatiten des Steinbruches Oberhaag, Diendorf bei Aigen-Schlägl, Oberösterreich. Geonachrichten 20, 49-51. Altenfelden ⓘ Kainberg peter neschen collection Arnreit ⓘ Hölling peter neschen collection ⓘ Plöcking Brandstetter, G. (2001): Micromounts aus Plöcking im Mühlviertel. Oberösterreichische Geonachrichten 16, 7-10. ⓘ Maria-Luise quarry - Brandstetter, G. (2001): Micromounts aus Plöcking im Mühlviertel. Oberösterreichische Geonachrichten 16, 7-10 Schlägl ⓘ Heidlbrunn quarry peter neschen Collection Natschlag ⓘ Quarry 1 - Gerhard Fuchs, Otto Thiele, in: Erläuterungen zur Übersichtskarte des Kristallin im westlichen Mühlviertel und im Sauwald, OÖ. Geologische Bundesanstalt, Wien 1968, 9 Abbildungen, 3 Tabellen, 1 Tafel, 96 Seiten. Urfahr-Umgebung Landshaag ⓘ Quarry 1 (East) peterneschen collection ⓘ Loitzendorf area Peter Neschen collection Schärding Gopperding ⓘ Granite quarry Kolitsch, U. et al. (2008) Vorarlberg Montafon Lorüns ⓘ Limestone quarry Kolitsch, U. (2015): 1921) Akanthit, Azurit, Bornit, Chamosit, Clausthalit, Elektrum, Hämatit, Klinochlor, Malachit und weitere Mineralien aus einer Vererzung im Zementsteinbruch bei Lorüns im Montafon, Vorarlberg. Pp. 223-224 in Niedermayr, G. et al. (2015): Neue Mineralfunde aus Österreich LXIV. Carinthia II, 205./125., 207-280. Silber valley Fresch alp ⓘ Langsee (Seekopf) Kolitsch, U. (2015): 1926) Akanthit, Albit, Allanit-(Ce), Anglesit, Bismuthinit, Chamosit, Cobaltit, Corkit, Fluorapatit, Galenit, Guanajuatit, Hessit, Hidalgoit, Kalifeldspat, Klinochlor, Matildit, Monazit-(Ce), Muskovit, Plumbojarosit, Rutil, Sphalerit, Stephanit, Tetraedrit, Titanit, gediegen Wismut und Zirkon vom Langsee (Seekopf), Alpe Fresch, Silbertal im Montafon, Vorarlberg. Pp. 229-231 in Niedermayr, G. et al. (2015): Neue Mineralfunde aus Österreich LXIV. Carinthia II, 205./125., 207-280. Valschavielkopf (Eisernes Tor) ⓘ Eiserne Tür mine Kolitsch, U. (2014): 1858) Baryt, Chalkanthit, Chalkopyrit, Chamosit, Cobaltit, Coloradoit, Covellin, Gips, Hessit, Jarosit, Kalifeldspat, Limonit, Markasit(?), Muskovit, Natrojarosit, Pyrit, Pyrrhotin, Indium-reicher Sphalerit, gediegenes Tellur, Titanit, Quarz und Zirkon von einem alten Bergbau am Nordhang des Valschavielkopfs bzw. Eisernen Tors, Alpe Fresch, Silbertal, Montafon, Vorarlberg. Pp. 96-99 in Niedermayr, G. et al. (2014): Neue Mineralfunde aus Österreich LXIII. Carinthia II, 204./124., 65-146. Vandans Rells valley ⓘ Marktobel Kolitsch, U. (2015): 1923) Bornit, Chalkopyrit, Cobaltit, Covellin, Florencit-(Ce), Galenit, Gips, Jarosit, Malachit, Monazit-(Ce), As-haltiger Pyrit, Tennantit und weitere Mineralien aus einer Vererzung im Marktobel, Rellstal im Montafon, Vorarlberg. Pp. 225-227 in Niedermayr, G. et al. (2015): Neue Mineralfunde aus Österreich LXIV. Carinthia II, 205./125., 207-280. ⓘ Sacktobel Kolitsch, U. (2014): 1854) Baryt, Brannerit, Calcit, Chalkopyrit, Coelestin, Dolomit, Fluorapatit, Kalifeldspat, Limonit, Malachit, Muskovit, Pyrit, Schwefel, Quarz und Zirkon vom Sacktobel im Rellstal, Montafon, Vorarlberg. Pp. 89-91 in Niedermayr, G. et al. (2014): Neue Mineralfunde aus Österreich LXIII. Carinthia II, 204./124., 65-146.. Kolitsch, U. (2015): 1924) Albit, Bornit, Chalkopyrit, Klinochlor, Tennantit, Tirolit und weitere Mineralien vom Ausgangsbereich des Sacktobels, Rellstal im Montafon, Vorarlberg. Pp. 227-228 in Niedermayr, G. et al. (2015): Neue Mineralfunde aus Österreich LXIV. Carinthia II, 205./125., 207-280. Verwall Alps (Verwall Group) Rinder valley (Gafluna valley) ⓘ Putzkammer Alp Kolitsch, U. (2013): 1796) Anglesit, Bismuthinit, Cerussit(?), Diopsid, Galenit, Galenobismutit, Jarosit, Kalifeldspat, Linarit, Pyrit (Co-haltig), Pyrrhotin, Scheelit, Tetraedrit, Vesuvian(?), gediegen Wismut und Zirkon von der Putzkammeralpe im Rindertal (Gaflunatal) im Montafon, Vorarlberg. Pp. 108-110 in Niedermayr, G. et al. (2013): Neue Mineralfunde aus Österreich LXI. Carinthia II, 203./123., 91-146. Bangladesh Chittagong District Cox's Bazar ⓘ Moiskal Island deposit (Moheshkhali Island) Bangladesh J. Sci. Ind. Res. 45(1), 17-26, 2010 Rangpur District Mithapukur ⓘ Mithapukur ultramafic lamprophyres Md. Aminur Rahman, Mohammad Nazim Zaman, Md. Nehal Uddin, Pradip Kumar Biswas, Mst. Shanjida Sultana (2013) Beneficiation of Ilmenite from Ultramafic Lamprophyres of Mithapukur, Rangpur District of Bangladesh. International Journal of Mining Engineering and Mineral Processing 2013, 2(1), 1-7. Barbados Saint John Parish ⓘ Bath Cliff B.P. Glass, S. Liu & P.B. Leavens (2002) Amer. Mineral. 87, 562-565 Belgium Liège Province Sankt-Vith Recht ⓘ Ladebach stream Alain Hanson Collection ⓘ Rechterbach stream (incl. Malmedy. Waimes. Weismes. Faymonville. Pont. Brücken. Ligneuville. Amel) Bretz, C., (1918): Über das Eifelgold und seine Herkunft, Diss., Aachen Luxembourg Province Bastogne ⓘ Sur les Roches quarry Hatert, F., Deliens, M., Fransolet, A.-M. & van der Meersche, E. (2002): Les minéraux de Belgique. 2ème édition, Muséum des Sciences Naturelles, Bruxelles, Ed., 304 p. Sainte-Ode Amberloup Remagne ⓘ Lorette chapel Hatert, F., Deliens, M., Fransolet, A.-M. & van der Meersche, E. (2002): Les minéraux de Belgique. 2ème édition, Muséum des Sciences Naturelles, Bruxelles, Ed., 304 p. Stavelot Massif Vielsalm ⓘ Salmchâteau ? No reference listed Walloon Brabant Province Rebecq Quenast ⓘ Porphyry quarries Histoire, industrie, geologie des Carrières de Quenast. Claude Pire, 1993 Walhain ⓘ Nil-St Vincent-St Martin Hatert, F., Deliens, M., Fransolet, A.-M. & van der Meersche, E. (2002): Les minéraux de Belgique. 2ème édition, Muséum des Sciences Naturelles, Bruxelles, Ed., 304 p. Bolivia El Beni Department ⓘ Río Yata Salomon Rivas y Federico Ahlfeld (1998) Los Minerales de Bolivia y sus Parajes. (Santa Cruz) ⓘ Villa Bella Salomon Rivas y Federico Ahlfeld (1998) Los Minerales de Bolivia y sus Parajes. (Santa Cruz) La Paz Department Caupolicán Province ⓘ Lago Suches Salomon Rivas y Federico Ahlfeld (1998) Los Minerales de Bolivia y sus Parajes. (Santa Cruz) Loayza Province ⓘ Viloco Mine (Araca Mine) Artiaga, D., Torres, B., Torró, L., Tauler, E., Melgarejo, J. C., & Arce, O. R. (2013) The Viloco Sn-W-Mo-As deposits, Bolivia: geology and mineralogy. pp 1239-1242 12th SGA Meeting Vol 3 Murillo Province Incachaca reservoir ⓘ Uncía formation Hatløy, S. (2013). From cold to hot: post-Hirnantian sedimentary basins in Bolivia-A source rock for hydrocarbon deposits in the Andes?–A case study of the Uncía and Catavi formations. MS Thesis University of Stavanger. Oruro Department Carangas Province ⓘ Mt Sajama Salomon Rivas y Federico Ahlfeld (1998) Los Minerales de Bolivia y sus Parajes. (Santa Cruz) Pando Department Abuná ⓘ Abuná River Salomon Rivas y Federico Ahlfeld (1998) Los Minerales de Bolivia y sus Parajes. (Santa Cruz) ⓘ Negro River Salomon Rivas y Federico Ahlfeld (1998) Los Minerales de Bolivia y sus Parajes. (Santa Cruz) ⓘ Araras Salomon Rivas y Federico Ahlfeld (1998) Los Minerales de Bolivia y sus Parajes. (Santa Cruz) Potosí Department Chayanta Province Macha area ⓘ Llavisa Federico Ahlfeld and Jorge Muñoz Reyes (1955) Las Especies Minerales de Bolivia. (Banco Minero de Bolivia, 180 pp) ⓘ Santiaguillo Federico Ahlfeld and Jorge Muñoz Reyes (1955) Las Especies Minerales de Bolivia. (Banco Minero de Bolivia, 180 pp) Nor Chichas Province Atocha-Quechisla District Cerro Tazna ⓘ Tazna Mine (Tasna Mine. Tazna-Rosario Mine) Salomon Rivas y Federico Ahlfeld (1998) Los Minerales de Bolivia y sus Parajes. (Santa Cruz) Potosí City ⓘ Cerro de Potosí (Cerro Rico) Lindgren, W. and Creveling, J.G. (1928) The ores of Potosi, Bolivia. Economic Geology, 23, #3, 233-262. Rafael Bustillo Province (Bustillos Province) Llallagua ⓘ Siglo Veinte Mine (Siglo XX Mine. Llallagua Mine. Catavi) Ulf Kempe, et al (2008) Geochimica et Cosmochimica Acta (in press) Sud Lípez Province Cerro Bonete ⓘ Los Colorados de Bolivia mine (Rosario I mine) D. Richter, et al (1992) Cerro Bonete Area. (in USGS Bulletin # 1975) Santa Cruz Department Ñuflo de Chavez Province La Bella ⓘ La Bella Mine Federico Ahlfeld & Jorge Munoz Reyes: Las Especies Minerales de Bolivia (Banco Minero de Bolivia, 1955) Brazil Amazonas Presidente Figueiredo ⓘ Pitinga mine Lenharo, S. L. R., Pollard, P. J., & Born, H. (2003). Petrology and textural evolution of granites associated with tin and rare-metals mineralization at the Pitinga mine, Amazonas, Brazil. Lithos, 66(1), 37-61. ⓘ Água Boa pluton C. Lemanski, Jr. (re-entry of lost Mindat data).. Sighnolfi, G., Costi, H. T., Horbe, A. M. C., Borges, R. M. K., Dall'agnol, R., & Rossi, A. (2008). Mineral chemistry of cassiterites from Pitinga Province, Amozonian Craton, Brazil. Brazilian Journal of Geology, 30(4), 775-782 ⓘ Madeira pluton A. C. Bastos Neto, V. P. Pereira, L. H. Ronchi, E. F. de Lima and J. C. Frantz (2009): The world-class Sn, Nb, Ta, F (Y, REE, Li) deposit and the massive cryolite associated with the albite-enriched facies of the Madeira A-type granite, Pitinga mining district, Amazonas State, Brazil. Canadian Mineralogist 47, 1329-1357.. Horbe, A. M. C., & da Costa, M. L. (1999). Geochemical evolution of a lateritic Sn–Zr–Th–Nb–Y–REE-bearing ore body derived from apogranite: the case of Pitinga, Amazonas—Brazil. Journal of Geochemical Exploration, 66(1), 339-351.. Sighnolfi, G., Costi, H. T., Horbe, A. M. C., Borges, R. M. K., Dall'agnol, R., & Rossi, A. (2008). Mineral chemistry of cassiterites from Pitinga Province, Amozonian Craton, Brazil. Brazilian Journal of Geology, 30(4), 775-782 Bahia ⓘ Alcobaça Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Boquira ⓘ Serra da Vereda Franz, G., Morteani, G., Gerdes, A., & Rhede, D. (2014). Ages of protolith and Neoproterozoic metamorphism of Al-P-bearing quartzites of the Veredas formation (Northern Espinhaco, Brazil): LA-ICP-MS age determinations on relict and recrystallized zircon and geodynamic consequences. Precambrian Research, 250, 6-26. ⓘ Conservice quarry al and metamorphic zircon crystals near to each other. The crystals sit in a matrix of polygonal quartz (Qtz), with muscovite (Mu) preferably along quartz grain boundaries, accompanied by hematite (Hem), rutile (Rut) and rare phosphate (berlinite Ber. black areas in (a) near berlinite and in (b) near muscovite are outbreaks in thin section). Notable is a high micro-porosity, especially well visible in (a). The zircon crystals also show the craters produced by laser ablation for age determination ⓘ São Marco quarry Franz, G., Morteani, G., Gerdes, A., & Rhede, D. (2014). Ages of protolith and Neoproterozoic metamorphism of Al-P-bearing quartzites of the Veredas formation (Northern Espinhaco, Brazil): LA-ICP-MS age determinations on relict and recrystallized zircon and geodynamic consequences. Precambrian Research, 250, 6-26. ⓘ Vaca Morta quarry Franz, G., Morteani, G., Gerdes, A., & Rhede, D. (2014). Ages of protolith and Neoproterozoic metamorphism of Al-P-bearing quartzites of the Veredas formation (Northern Espinhaco, Brazil): LA-ICP-MS age determinations on relict and recrystallized zircon and geodynamic consequences. Precambrian Research, 250, 6-26. Brumado (Bom Jesus dos Meiras) Serra das Éguas ⓘ Pomba pit No reference listed Chapada Diamantina Andaraí ⓘ Paraguaçu river Overstreet, William C., 1967, The Geologic Occurrence of Monazite, United States Geological Survey Professional Paper, Volume 530, p. 292. ⓘ Cumuruxatiba Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Érico Cardoso Paramirim das Crioulas Pico das Almas river ⓘ Morro do Chapéu claim Jeannine and Jacques Cassedanne : 'Présence d'eskolaite dans les alluvions stannifères de la Chapada Diamantina (Bahia-Brésil), Bull. Mineral., 1980, 103, pp 600-602. Itarantim ⓘ Serra do Felíssimo Conceicao, Herbet, Rosa, Maria de Lourdes da Silva, Moura, Candido A. V., Macambira, Moacir Jose Buenano, Galaraza, Marco Antonio, Correia Rios, Debora, Marinho, Moacyr Moura, Menezes, Rita Cunha Leal, Cunha, Monica Prisgsheim, 2009, Petrology of the Neoproterozoic Itarantim Nepheline Syenite Batholith, Sao Francisco Craton, Bahia, Brazil, Canadian Mineralogist, v 47, p. 1527-1550. ⓘ Serra Rancho Queimado Conceicao, Herbet, Rosa, Maria de Lourdes da Silva, Moura, Candido A. V., Macambira, Moacir Jose Buenano, Galaraza, Marco Antonio, Correia Rios, Debora, Marinho, Moacyr Moura, Menezes, Rita Cunha Leal, Cunha, Monica Prisgsheim, 2009, Petrology of the Neoproterozoic Itarantim Nepheline Syenite Batholith, Sao Francisco Craton, Bahia, Brazil, Canadian Mineralogist, v 47, p. 1527-1550. Lagoa Real U province ⓘ Caetité A.M.D.V. Chaves (2005) Mineralogia e Geoquímica Supergênicas do Urânio - Província Uranífera de Lagoa Real, Caetité-Bahia. Dissertação de Mestrado, Comissão Nacional de Energia Nuclear, 101p. (In portuguese with abstract in english) ⓘ Macarani [ var: Ribeirite ] Hey's Mineral Index 3rd rd. Paramirim ⓘ Serra da Mangabeira [MinRec 16:111] ⓘ Porto Seguro Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. ⓘ Prado Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Serra de Jacobina Jacobina ⓘ Canavieiras mine Guimarães Texeira, J.B., Braz de Souza, J.A., da Glória da Silva, M., Maia Leite, C.M., Figueiredo Barbosa, J.S., Silva Coelho, C.E., Abram, M.B., Conceição Filho, V.M., and Iyer, S.S.S. (2001): Mineralium Deposita 36, 332-344 ⓘ Itapicuru mine Thorman, C.H., DeWitt, E., Maron, M.A.C., and Ladeira, E.A. (2001): Mineralium Deposita 36, 218-227. ⓘ João Belo mine Thorman, C.H., DeWitt, E., Maron, M.A.C., and Ladeira, E.A. (2001): Mineralium Deposita 36, 218-227. ⓘ Serra Branca Au deposit Guimarães Texeira, J.B., Braz de Souza, J.A., da Glória da Silva, M., Maia Leite, C.M., Figueiredo Barbosa, J.S., Silva Coelho, C.E., Abram, M.B., Conceição Filho, V.M., and Iyer, S.S.S. (2001): Mineralium Deposita 36, 332-344 Saúde ⓘ Goela da Ema claim Guimarães Texeira, J.B., Braz de Souza, J.A., da Glória da Silva, M., Maia Leite, C.M., Figueiredo Barbosa, J.S., Silva Coelho, C.E., Abram, M.B., Conceição Filho, V.M., and Iyer, S.S.S. (2001): Mineralium Deposita 36, 332-344 ⓘ Maravilha mine Guimarães Texeira, J.B., Braz de Souza, J.A., da Glória da Silva, M., Maia Leite, C.M., Figueiredo Barbosa, J.S., Silva Coelho, C.E., Abram, M.B., Conceição Filho, V.M., and Iyer, S.S.S. (2001): Mineralium Deposita 36, 332-344 Ceará Fortaleza ⓘ Ancori hill Rao, A. B., & Sial, A. N. (1972). Observations on alkaline plugs near Fortaleza city, Ceará State, Brazil. In International Geological Congress (Vol. 24, pp. 56-61) ⓘ Caruru hill Rao, A. B., & Sial, A. N. (1972). Observations on alkaline plugs near Fortaleza city, Ceará State, Brazil. In International Geological Congress (Vol. 24, pp. 56-61) Espírito Santo ⓘ Anchieta Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. ⓘ Aracruz Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. ⓘ Guarapari Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Marataízes ⓘ Lagoa da Boa Vista Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Santa Teresa ⓘ Várzea Alegre intrusive complex Revista Brasileira de Geociências 30(1):030-034. Serra ⓘ Jacaraípe Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. ⓘ Goiás No reference listed ⓘ Catalão I carbonatite complex Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Ouvidor ⓘ Catalão No. 1 mine Dutra, C. V., & Formoso, M. L. L. (2011). Considerações sobre os elementos terras raras em apatitas. Geochimica Brasiliensis, 9(2).. Berger, V.I., Singer, D.A., and Orris, G.J., 2009, Carbonatites of the world, explored deposits of Nb and REE. database and grade and tonnage models: U.S. Geological Survey Open-File Report 2009-1139, 17 p. and database. Crixás gold field Crixás Crixás belt ⓘ Inglesa mine (Chapéu do Sol claim) - Kuyumjian, R.M., Costa, A.L.L.. 1999. Geologia, Geoquímica e Mineralizações Auríferas da Seqüência Mina Inglesa, Greenstone Belt de Crixás, Goiás. Mara Rosa district Mara Rosa ⓘ Posse mine Revista Brasileira de Geociências. 30(2):256-260, (2000). Monte Alegre de Goiás ⓘ Mangabeira deposit M. Abrahao Moura et al. , Revista Brasileira de Geociensas, June 2000, 30(2), pp. 270-273 Pirenópolis ⓘ Emerald locality Emeralds of the World English extraLapis Vol. 2 2002 pp24-35 Santa Terezinha de Goiás district Santa Terezinha de Goiás ⓘ Cedrolina chromitite body Yuri de Melo Portella, Federica Zaccarini, George L. Luvizotto, Giorgio Garuti, Ronald J. Bakker, Nelson Angeli and Oskar Thalhammer (2016): The Cedrolina Chromitite, Goiás State, Brazil: A Metamorphic Puzzle. Minerals 6(3), 91. Minas Gerais Araxá ⓘ Barreiro Traversa, G., Gomes, C. B., Brotzu, P., Buraglini, N., Morbidelli, L., Principato, M. S., ... & Ruberti, E. (2001). Petrography and mineral chemistry of carbonatites and mica-rich rocks from the Araxá complex (Alto Paranaíba Province, Brazil). Anais da Academia Brasileira de Ciências, 73(1), 71-98. Conselheiro Pena Aldeia ⓘ Zé Pinto prospect (Aldeia do Eme mine) [MinRec 21:408] ⓘ Jocão pegmatite (Cigana claim) Baijot, M., Hatert, F., Dal Rio, F. & Philipo, S. (2014) Mineralogy and petrography of phosphate mineral association from the Jocão pegmatite, Minas Gerais, Brazil. Canadian Mineralogist 52, 373-397. Coromandel district Bagagem River valley Romaria ⓘ Romaria mine Chaves, M. L. S. C., and Svisero, D. P., 1993, Características geológicas e origem conglomerados diamantíferos das regiões de Diamantina (Mesoproterozóico) e de Romaria (Cretáceo Superior), Minas Gerais: Boletim Instituto Geociências, Univ.São Paulo, Séries Cient., v. 24, p. 49-57. Coromandel Douradinho river valley ⓘ Grota do Cedro Andrade, K. E., and Chaves, M. L. S. C., 2009, Geologia e a redistribuição sedimentary pós-Cretácica dos depósitos diamantíferos da região ao sul fe Coromandel (MG): Geonomos, v. 17, no. 1, p. 27-36. Diamantina ⓘ Sopa Diamond News, Part 1, Vol.5, No.17,2004,pp40-44. Diamond News, Part 2, Vol.5, No.18,2004,pp 13-19 [In Portuguese] ⓘ Divinésia Fernando Brederodes Collection Divino das Laranjeiras Linópolis ⓘ Córrego Frio mine Cassedanne, J.P. (1983): Famous mineral localities: The Córrego Frio mine and vicinity, Minas Gerais, Brazil. Mineralogical Record, 14 (4): 227-237 Galiléia Sapucaia do Norte ⓘ Sapucaia mine (Proberil mine) Cassedanne, J.P. & Baptista, A. (1999): Famous Mineral Localities: The Sapucaia Pegmatite Minas Gerais, Brazil. Mineralogical Record, 30: 347-360 + 365 Governador Valadares ⓘ Ipê mine Min Rec 36:3 pp292-293 Iron Quadrangle Nova Lima ⓘ Morro Velho mine Lobato, L.M., Ribeiro-Rodrigues, L.C., and Reis Vieira, F.W. (2001): Mineralium Deposita 36, 249-277 Ouro Preto Main district ⓘ Tripuí (Tripuhy) Brugger, J., Gieré, R., Graeser, S., and Meisser, N. (1997): Contributions to Mineralogy and Petrology 127, 136-146. Jaguaraçu ⓘ Jaguaraçu pegmatite [MinRec 25:167, 25:170] Mendes Pimentel ⓘ Gentil claim Sergio Varvello collection ⓘ Perdões Jour. of South American Earth Sci. 15:709–723 ⓘ Poços de Caldas alkaline complex Lee, T. H. (1919). Two new zircon minerals. orvillite and oliveiraite. American Journal of Science, (278), 126-132. Caldas ⓘ Campo do Cercado USGS Open File Report 81-1666 ⓘ Osamu Utsumi mine Waber (1991) ⓘ Morro do Ferro (Morro Alto e Consulta) Baretto & Fujimori (1986) ⓘ Morro do Taquari Ruy Ribeiro Franco - Minerais de Zircônio na Região de Poços de Caldas ⓘ Verdinho River Sachsen-Coburg, P. A. von (1889): Ueber ein neues Zirkonvorkommen aus Brasilien (Caldas, Provinz Minas Gerais). Tscherm. Min. Petrog. Min., 10, 453-455. Poços de Caldas ⓘ Campo do Agostinho USGS Open File Report 81-1666 ⓘ Morro do Serrote Horstpeter H. G. J. Ulbrich (1984) A Petrografia, a Estrutura e o Quimismo de Nefelina Sienitos do Maciço Alcalino de Poços de Caldas MG-SP ⓘ Rubelita Revista Brasileira de Geociências 30(2):306-310 ⓘ São Gonçalo do Sapucai Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. São João del Rei pegmatite province Nazareno ⓘ Volta Grande mine (Mibra mine) Fernando R.M. Pires and A. Raphael Cabral (1998) The Volta Grande pegmatites, Minas Gerais, Brazil: an example of rare-element granitic pegmatites exceptionally enriched in lithium and rubidium: Discussion. The Canadian Mineralogist, 36, 1157-1158. São Sebastião do Maranhão ⓘ Santana do Encoberto (Santa do Encoberto) AmMin 65:183-187 (1980) Serra do Salitre ⓘ Serra do Salitre carbonatite Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189.. Berger, V.I., Singer, D.A., and Orris, G.J., 2009, Carbonatites of the world, explored deposits of Nb and REE. database and grade and tonnage models: U.S. Geological Survey Open-File Report 2009-1139, 17 p. and database. ⓘ Serro (Serro Frio. Cerrado Frio) No reference listed ⓘ Varginha Chris D. Parkinson et al. , ' Ultrahigh-pressure pyrope-kyanite granulites and associated eclogites in Neoproterozoic nappes of southeast Brazil', 2001, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, http://akmotoki.tripod.com/2001/Waseda/Cdp.html Pará Carajás mineral province Curionópolis ⓘ Elefante prospect Canadian Mineralogist Vol. 40, pp. 1451-1463 Marabá ⓘ Salobo mine Monteiro, L.V.S., Xavier, R.P., de Carvalho, E.R., Hitzman, M.W., Johnson, C.A., de Souza Filho, C.R., and Torresi, I. (2008): Mineralium Deposita 43, 129-159.. Villas, R.N., and Dias Santos, M. (2001): Mineralium Deposita 36, 300-331 Parauapebas ⓘ Breves Mine Grainger, C.J., Groves, D.I., Tallarico, F.H.B., and Fletcher, I.R. (2008): Ore Geology Reviews 33, 451-489.. Tallarico, F. H. B., McNaughton, N. J., Groves, D. I., Fletcher, I. R., Figueiredo, B. R., Carvalho, J. B., ... & Nunes, A. R. (2004). Geological and SHRIMP II U-Pb constraints on the age and origin of the Breves Cu-Au-(W-Bi-Sn) deposit, Carajás, Brazil. Mineralium Deposita, 39(1), 68-86. Tapajós mineral province Itaituba Cuiú-Cuiú district ⓘ Guarim claim Klein, E.L., Alves dos Santos, R., Fuzikawa, K., and Angélica, R.S. (2001): Mineralium Deposita 36, 149-164. Paraíba Borborema mineral province Nova Palmeira ⓘ Roncadeira pegmatite Beurlen, H., Thomas, R., Melgarejo, J. C., Da Silva, J. M. R., Rhede, D., Soares, D. R., & Da Silva, M. R. (2013). Chrysoberyl-sillimanite association from the Roncadeira pegmatite, Borborema Province, Brazil: implications for gemstone exploration. Journal of GEOsciences, 58(2), 79-90. Pedra Lavrada ⓘ Serra Branca pegmatite Sergio Varvello collection Mataraca ⓘ Barra do Camaratuba Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. ⓘ Guajú mine Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Paraná Tijucas do Sul Morro Redondo complex ⓘ Papanduva pluton Vilalva, F.C.J., and Vlach, S.R.F. (2010): Mineralogical Magazine 74(4), 645-658 Pernambuco Alagoinha ⓘ Serra de Magé meteorite Prinz, M., Nehru, C. E., Berkley, J. L., Keil, K., Jarosewich, E. & Gomes, C. B. (1977) Petrogenesis of the Serra de Magé Cumulate Eucrite: Meteoritics 12 (3): p.341. (Sept 1977). Mason B., Jarosewich E. & Nelen J. A. (1979) The pyroxene-plagioclase achondrites. Smithson. Contrib. Earth Sci. 22: 27-45.. Sarafian, A. R., Roden, M. F. & Patiño-Douce, A. E. (2013) The volatile content of Vesta: Clues from apatite in eucrites. Meteoritics & Planetary Science 48 (11): 2135-2154. (Nov 2013) ⓘ Cabo de Santo Agostinho http://www.unb.br/ig/sigep/sitio111/sitio111english.pdf São Pedro e São Paulo archipelago ⓘ São Paulo Island (Challenger Island. Southeast Island) Sara S. Jacobson (1973) Dashkesanite: High-Chlorine Amphibole from St. Paul's Rocks, Equatorial Atlantic, and Transcaucasia, U.S.S.R. SMITHSONIAN CONTRIBUTIONS TO THE EARTH SCIENCES • NUMBER 14 Mineral Sciences Investigations 1972-1973 Rio de Janeiro ⓘ Bom Jesus do Itabapoana Natural History Museum Vienna collection Itatiaia ⓘ Itatiaia alkaline complex elluso, L., Guarino, V., Lustrino, M., Morra, V., De' Gennaro, R. (2016): The REE- and HFSE-bearing phases in the Itatiaia Alkaline Complex (Brazil), and geochemical evolution of feldspar-rich felsic melts. Mineralogical Magazine: 80: (in press). http://forum.amiminerals.it/viewtopic.php?f=5&t=12839&sid=298fa3a883df3b6a74caf0dae5778cc7 (2016) Rio de Janeiro ⓘ Gávea quarry Van King São Francisco do Itabapoana ⓘ Buena Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. ⓘ São João da Barra Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Rio Grande do Norte Borborema mineral province Currais Novos ⓘ Barra Verde Mine Bull. Soc. Franç. Minéralo. Cristallo. , 1964, LXXXVII, p. LVI. Lajes Bonfim farm ⓘ Bonfim mine Neto, J.A.S., Legrand, J.M., Volfinger, M., Pascal, M.-L., and Sonnet, P. (2008): Mineralium Deposita 43, 185-205. Parelhas ⓘ Capoeira 1 pegmatite (Boqueirãozinho pegmatite) [MinRec 29:196] ⓘ Capoeira 2 pegmatite (Mulungu pegmatite) Beurlen, H.. Müller, A.. Silva, D.. Da Silva, M.R.R. (2011): Petrogenetic significance of LA-ICP-MS trace-element data on quartz from the Borborema Pegmatite Province, northeast Brazil. Mineralogical Magazine 75, 2703-2719. ⓘ Fazenda Turmalina pegmatite Beurlen, H.. Müller, A.. Silva, D.. Da Silva, M.R.R. (2011): Petrogenetic significance of LA-ICP-MS trace-element data on quartz from the Borborema Pegmatite Province, northeast Brazil. Mineralogical Magazine 75, 2703-2719. Santa Catarina ⓘ Lages Comin-Chiaramonti, P., de Barros Gomes, C., Castorina, F., di Censi, P., Antonini, P., Furtado, S., ... & Scheibe, L. F. (2008). Geochemistry and geodynamic implications of the Anitápolis and Lages alkaline-carbonatite complexes, Santa Catarina State, Brazil. Brazilian Journal of Geology, 32(1), 43-58. São Paulo Cajati ⓘ Jacupiranga mine MinRec 15:261-270 Ilhabela São Sebastião island ⓘ São Sebastião pluton 33rd International Geological Congress (2008) session AMS-04 South American alkaline igneous complexes: Zircon and baddeleyite U-Pb dating (TIMS) of mesozoic alkaline rocks from the São Sebastião Island, southeastern Brazil ⓘ Serraria pluton 33rd International Geological Congress (2008) session AMS-04 South American alkaline igneous complexes: Zircon and baddeleyite U-Pb dating (TIMS) of mesozoic alkaline rocks from the São Sebastião Island, southeastern Brazil Poços de Caldas alkaline complex Águas da Prata ⓘ Cascata Franco, R. R. & Loewenstein, W. (1948): Zirconium from the region of Poços de Caldas. Am. Mineral. 33, 142-151. [http://www.minsocam.org/ammin/AM33/AM33_142.pdf] Sergipe ⓘ Brejo Grande Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Tocantins ⓘ Peixe alkaline complex Kitajima, L. F. W. , Ruiz, J. , Gehrels, G., Gaspar, J. C. (2001): Uranium-lead ages of zircon megacrysts and zircon included in corundum from Peixe Alkaline Complex (Brazil). In: III Simposio Sudamericano de Geologia Isotopica, 2001, Pucón. . de Melo¹, G. H. C., Monteiro, L. V. S., Penteado, C., Moreto¹, N., Xavier¹, R. P., & da Silva¹, M. A. D. (2014). Paragenesis and evolution of the hydrothermal Bacuri iron oxide–copper–gold deposit, Carajás Province (PA). Brazilian Journal of Geology, 44(1), 73-90. Jaú do Tocantins Monteirópolis ⓘ Almas river Anais do XXXIII Congresso Brasileiro de Geologia - Rio de Janeiro,1984 ⓘ Redenção farm Anais do XXXIII Congresso Brasileiro de Geologia - Rio de Janeiro,198 Novo Horizonte ⓘ Alto Alegre farm Anais do XXXIII Congresso Brasileiro de Geologia - Rio de Janeiro,198 ⓘ Natividade ? Joseph Freilich specimen Bulgaria Blagoevgrad Oblast ⓘ Blagoevgrad deposit BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES CENTRAL LABORATORY OF MINERALOGY AND CRYSTALLOGRAPHY ANNUAL REPORT No 2/1996 7. Platinum-group minerals from alluvial placers of Blagoevgrad graben (Z. Tsintsov, L. Petrov). ⓘ Igralishte pluton Mihail Tarassov, Eugenia Tarassova, Irena Peytcheva1, Albrecht von Quadt (2004) Th-U-Pb ELECTRON MICROPROBE AGE DATING OF MONAZITE FROM IGRALISHTE AND KLISSURA GRANITES: PRELIMINARY DATA. BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, Annual Scientific Conference “Geology 2004” 16 – 17.12.2004 Burgas Oblast (Bourgas Oblast) Kameno Obshtina ⓘ Konstantinovo (Novoseltsi) Atanasov, A. V. (1990). Vasilite,(Pd, Cu) 16 (S, Te) 7, a new mineral species from Novoseltsi, Bulgaria. The Canadian Mineralogist, 28(3), 687-689. Kardzhali Oblast (Kurdzhali. Kărdžali. Kurdjali) Kirkovo Obshtina ⓘ Dobromirci (Dobromirtsi) Kyustendil Oblast Rila Mtn (Rila Planina) ⓘ Urdini Lakes Emeralds of the World English extraLapis Vol. 2 2002 pp24-35 Plovdiv Oblast Rhodope Mts ⓘ Krichim Obshtina Marcus Vau Collection Vacha River Krichim ⓘ 'White rock' quarry Arnaudov, V., Petrusenko, S., Stancheva, E., Tadzher, L. (1998): Vanadian pargasite and other vanadium-​bearing amphiboles from the Central Rhodope metamorphic complex. Geokhimiya, Mineralogiya i Petrologiya 35, 69-78 (in Bulgarian). Smolyan Oblast ⓘ Chepelare Obshtina Svetoslav Petrussenko, Iliya Dimitrov, Kostadin Glushkov, Lubomir Metodiev (2007) A Wonderful World of Minerals (Minerals, Mineral Deposits and Localities from the Area of the Town of Chepelare). Fourth International Symposium Mineral Diversity Research and Preservation pp229-233 Sofiya Oblast (Sofia Oblast) Samokov Obshtina Samokov Town ⓘ Markova Trapeza hill Vasil Arnaudov, Svetoslav Petrusenko, and Chavdar Karov (2003): Sherl, foytit i dravit v pegmatiti ot metamorfnata mantiya na Planskiya pluton, Yugozapadna B'lgariya [Schorl, foitite and dravite from pegmatites in the metamorphic zone of Plana Pluton, SW Bulgaria]. Geokhimiya, Mineralogiya i Petrologiya, 40, 97-107 (in Bulgarian with English abtract). [http://www.geology.bas.bg/mineralogy/gmp_files/gmp40/V.Arnaudov.pdf] Sofiya Town Oblast (Grad Sofia Oblast) Sofiya Obshtina (Sofia Obshtina) ⓘ Lozen I. Kostov, V. Breskovska, J. Mincheva-Stefanova, G. Kirov (1964): Minerals of Bulgaria. Sofia, Bulgaria, 540 pp. (in Bulgarian). Burkina Faso Hauts-Bassins Region Houet ⓘ Béréba meteorite Bukovanska, M. & Ireland, T. R. (1993) Zircons in Eucrites: Pristine and Disturbed U-Pb Systematics: Meteoritics (abstract) 28 (3): page 333. (July 1993) Burundi Cibitoke Province SW Cibitoke B ⓘ Ruhanga The Royal Museum for Central Africa (RMCA), sample # 12535. http://www.metafro.be/mineralogy/browse_hierarchical_geo?country=Burundi Kayanza Province ⓘ Matongo A.-M. Fransolet & L. Tack (1992) Les zircons de Matongo (Burundi) et leur signification. Annales de la Société Geologique de Belgique. T 115 (fascicule 1), pp. 113-118 (http://popups.ulg.ac.be/0037-9395/index.php?id=1548&file=1&pid=1543) ⓘ Matongo Carbonatite http://www.portergeo.com.au/database/mineinfo.asp?mineid=mn1523 Cambodia Bătdâmbâng Province (Khet Batdambang Province. Battambang Province) Samlot field ⓘ Bolanh Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (1993) Atlas of Mineral Resources for the Escap Region Cambodia Vol 10 UN. Koh Kong Province ⓘ Chamnop (Chum Nop. Chamna) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (1993) Atlas of Mineral Resources for the Escap Region Cambodia Vol 10 UN. Krong Pailin Municipality (Pailin Municipality) ⓘ Pailin District Peter Cristofono. Eldridge M. Moores, Rhodes Whitmore Fairbridge (1997) Encyclopedia of European and Asian regional geology ⓘ Phnom Ko Ngoap Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (1993) Atlas of Mineral Resources for the Escap Region Cambodia Vol 10 UN. ⓘ Phnom O Tang Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (1993) Atlas of Mineral Resources for the Escap Region Cambodia Vol 10 UN. Môndól Kiri Province (Mondulkiri Province) ⓘ Ba Kev (Bokeo. Bakeo. Bo Khev. Andaung Pich. Andaung Pech. Phumi Ba Kev. Phum Ba Key) Eldridge M. Moores, Rhodes Whitmore Fairbridge (1997) Encyclopedia of European and Asian regional geology ⓘ Bo Hai Eldridge M. Moores, Rhodes Whitmore Fairbridge (1997) Encyclopedia of European and Asian regional geology Preăh Vihéar Province ⓘ Phnom Chnuon Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (1993) Atlas of Mineral Resources for the Escap Region Cambodia Vol 10 UN. ⓘ Phum Thmei (1) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (1993) Atlas of Mineral Resources for the Escap Region Cambodia Vol 10 UN. ⓘ Phum Thmei (2) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (1993) Atlas of Mineral Resources for the Escap Region Cambodia Vol 10 UN. ⓘ Rattanakiri Province (Ratanakiri Province. Rotanokiri Province) Austin, Gordon et al. 'World Mining Report'. Colored Stone (November–December 2005).. Wittwer, A. Nasdala, L. Wanthanachaisaeng, B. Bunnag, N. Skoda, R. Balmer, WA. Giester, G. Zeug, M: Mineralogical characterisation of gem zircon from Ratanakiri, Cambodia. Abstractband , CORALS-2013, Conference on Raman and Luminescence Spectroscopy in the Earth Sciences, Vienna, July 3-6 (2013), 115-116 ⓘ Ba Kev (Bo Kheo. Bo Kham. Bakeo. Phumi Ba Key. Andaung Pich. Andaung Pech) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (1993) Atlas of Mineral Resources for the Escap Region Cambodia Vol 10 UN. Cameroon North-West Region Nkambe ⓘ Adamellite outcrop Tetsopgang, S., Koyanagi, J., Enami, M., and Kihara, K. (2003): Mineralogical Magazine 67(3), 509-516. South-West Region ⓘ Nsanaragati placer Kanouo, N. S., Yongue, R. F., Chen, S., Njonfang, E., Ma, C., Ghogomu, T. R., ... & Sababa, E. (2012). Greyish-Black Rutile Megaclasts from the Nsanaragati Gem Placer, SW Cameroon: Geochemical Features and Genesis. Journal of Geography and Geology, 4(2), p134. South Region Kribi ⓘ Eboundja (Ebounja) Cesbron et al. (1988) West Region Tikar plain ⓘ Pande massif Njonfang, E., and Moreau, C. (2000): Mineralogical Magazine 64(3), 525-537. Canada British Columbia Atlin Mining Division ⓘ Ruby Creek CanRockhound v.3, no.1 Cariboo Mining Division Williams Lake ⓘ Boss Mountain Mine Soregaroli, A. E. (1968). Geology of the Boss Mountain Mine, British Columbia (Doctoral dissertation, University of British Columbia). Golden Mining Division ⓘ Ice River Alkaline Complex Edingtonite and Natrolite from Ice river, British Columbia, Grice, Gault, 1981. Mineralogical Record 12 221-226. Zeolites of the World, R. Tschernich, 1992 (142,360) ⓘ Moose Creek prospect Thomas Mumford (2007) Dykes of the Moose Creek Valley, Ice River Alkaline Complex, southeastern BC. MSc thesis University of New Brunswick. Greenwood Mining Division Grand Forks ⓘ Rock Candy Mine www.em.gov.bc.ca/cf/minfile file no. 082ESE070. Kamloops Mining Division Blue River carbonatites Verity claim ⓘ Specimen pit Blue River Carbonatites, British Columbia- Primary Exploration Targets for Tantalum, G.J. Simandle,P.C. Jones, M. Rotella Exploration and Mining in British Columbia - 2001, B. C. Mines Report, pg 123-131 (http://www.commerceresources.com/i/pdf/05-BCGOVRREPORT.pdf) Lempriere Station ⓘ Verity Property MINFILE No 083D 005 Liard Mining Division ⓘ Turnagain River area Nixon, G. T., & Smyth, W. R. (1998). Ni–Cu sulfide mineralization in the Turnagain Alaskan-type complex: a unique magmatic environment. Geological Survey of British Columbia, Paper, 1. Lillooet Mining Division Fraser River ⓘ Lytton R. M. Thompson (1954) Mineral occurrences in Western Canada. American Mineralogist 39:525-528 Omenica Mining Division ⓘ Bearpaw Ridge Jennifer Pell (1994) Carbonatites, Nepheline Syenites, Kimberlites and Related Rocks in British Columbia. Brithish Columbia Ministry of Energy Bulletin 88. Mt Bisson ⓘ ERZ property (Laura prospect) DG Leighton (1997) Geological Report on the Erz property, Mt. Bisson area, North Central BC Wicheeda Lake ⓘ Wicheeda Carbonatite Complex Jennifer Pell (1994) Carbonatites, Nepheline Syenites, Kimberlites and Related Rocks in British Columbia. Brithish Columbia Ministry of Energy Bulletin 88. Williston Lake ⓘ Aley Creek Berger, V.I., Singer, D.A., and Orris, G.J. (2009): USGS Open-File Report 09-1139. Jennifer Pell (1994) Carbonatites, Nepheline Syenites, Kimberlites and Related Rocks in British Columbia. Brithish Columbia Ministry of Energy Bulletin 88.. Chakhmouradian, A. R., Reguir, E. P., Kressall, R. D., Crozier, J., Pisiak, L. K., Sidhu, R., & Yang, P. (2015). Carbonatite-hosted niobium deposit at Aley, northern British Columbia (Canada): Mineralogy, geochemistry and petrogenesis. Ore Geology Reviews, 64, 642-666. Revelstoke Mining Division Revelstoke ⓘ Mount Begbie DIXON,A., CEMPIREK, J. & GROAT, L.A. (2014) Mineralogy and geochemistry of pegmatites on Mount Begbie, British Columbia. Canadian Mineralogist 52, 129-164.. Dixon, A. (2014, October). Mount Begbie Pegmatite Group, British Columbia, Canada–evolution from Barren to Complex Rare-element Pegmatites. In 2014 GSA Annual Meeting in Vancouver, British Columbia. Similkameen Mining Division Similkameen River ⓘ Placer Deposits Canadian Mineralogist , 1973, 12, pp.21-25. Tulameen River ⓘ Placer Deposits Canadian Mineralogist , 1973, 12, pp.21-25. Slocan Mining Division ⓘ Blu Starr Minfile 082FNW259 Manitoba Bird River Greenstone Belt ⓘ Annie Claim #3 pegmatite M. Masau, P. Cerny, M.A. Cooper, R. Chapman & J. Grice (2002) Can. Mineral. 40, 1649-1655 ⓘ East Found Manitoba MINERAL INVENTORY FILE NO. 148 ⓘ Eden Lake Complex www.koeln.netsurf.de/~w.steffens/can.htm.. Kyla M. Arden and Norman M. Halden (1999) Crystallization and alteration history of britholite in rare-earth-element-enriched pegmatitic segregations associated with the Eden Lake Complex, Manitoba, Canada Can Mineral, 37:1239-1253 ⓘ Flin Flon District Am. Min. 85, 898-911(2000) Lac-du-Bonnet area Bernic Lake ⓘ Shatford Lake pegmatite CAMACHO, A., BAADSGAARD, H. PAUL, B.J. & ČERNÝ, P. (2014) Radiogenic isotope systematics of the Huron claim pegmatite and the Shatford Lake pegmatite group, Winnipeg River pegmatite district, Manitoba. Canadian Mineralogist 52, 857-872. ⓘ Tanco Mine (Bernic Lake Mine) American Mineralogist, Volume 94, pages 439–450, 2009. Canadian Mineralogist (1980): 18: 313-321 ⓘ Silverleaf pegmatites CAMACHO, A., BAADSGAARD, H., DAVIS, D.W., ČERNY, P. (2012) Radiogenic isotope systematics of the Tanco and Siverleaf granitic pegmatites. Winnipeg River pegmatite district, Manitoba, Canadian Mineralogist 50, 1775-1792. Red Cross Lake ⓘ Red Cross Lake pegmatites Cerny et al. 2012. Černý, O., Teertstra, D.K., Chapman, R., Selway, J.B., Hawthorne, F.C., Ferreira, K., Chackowsky, L.E., Wang, X.J. & and Meintzer, R.E. (2012). Černý, P., Teertstra, D. K., Chapman, R., Selway, J. B., Hawthorne, F. C., Ferreira, K., ... & Meintzer, R. E. (2012). Extreme Fractionation And Deformation Of The Leucogranite–Pegmatite Suite At Red Cross Lake, Manitoba, Canada. Iv. Mineralogy. The Canadian Mineralogist, 50(6), 1839-1875. New Brunswick Charlotte Co. Saint George Parish ⓘ Mount Pleasant Mine (Brunswick Tin Mines) Econ Geol. (1992) 87:145-163. Parrish, I. S., 1977, Mineral Catalog for the Mount Pleasant Deposit of Brunswick Tin Mines, Canadian Mineralogist, v. 15, p. 121-126. ⓘ Pleasant Ridge pluton Canadian Mineralogist Vol. 30, pp. 895-921(1992) Queens Co. ⓘ Welsford Anorogenic Igneous Complex Martin, R F, Payette, C (1988) The Welsford Anorogenic Igneous Complex, southern New Brunswick: Rift-Related Acadian Magmatism. Geological Survey of Canada, Open File Issue: 1727 York Co. Bright Parish ⓘ Zealand Station Be-Mo deposit Beal, K.-L. & Lentz, D. R. (20010): Aquamarine beryl from Zealand Station, Canada: a mineralogical and stable isotope study. J. of Geosciences 55, 57-67. [http://www.jgeosci.org/content/jgeosci.059_2010_1_beal.pdf] Newfoundland and Labrador Labrador ⓘ Flowers River complex Miller, R. R. (1988). Yttrium (Y) and other rare metals (Be, Nb, REE, Ta, Zr) in Labrador. Newfoundland Dept Min Rept, 88, 229-245. ⓘ Red Wine Alkaline Complex Curtis, L.W. & Currie, K.L. (1977) Geology and petrology of the Red Wine complex, Central Labrador. GSC Bulletin 287, 61p. + maps Seal Lake alkaline complex (Letitia Lake) ⓘ Mann 1 (Letitia Lake) GSC locality database. GSC database locality No. 4100 Voisey´s Bay ⓘ Voisey's Bay Ni-Co-Cu deposit Yuri Amelin, Chusi Li, A.J Naldrett, Geochronology of the Voisey's Bay intrusion, Labrador, Canada, by precise U–Pb dating of coexisting baddeleyite, zircon, and apatite, Lithos, Volume 47, Issues 1–2, June 1999, Pages 33-51 Newfoundland Baie Verte Peninsula King´s Point ⓘ King's Point complex Miller, R. R., & Abdel-Rahman, A. M. (1995) The King's Point Complex, Newfoundland, and Its Potential for Rare-metal Mineralization. Geological Survey Report 95-1 pp159-175 St. George's District Port au Port Bay ⓘ Long Point Offshore Sediment Occurrence Hill, Patrick A. and Ruest, Arthur E., 1981, Heavy Minerals and Metals in Port au Port Bay, Newfoundland, A Reconnaissance, Economic Geology, v. 76, p. 961-970. Northwest Territories ⓘ Aylmer Lake pegmatite field P.B. Tomascak, M.A. Wise, P. Cerni, and D.L. Trueman (1994) Reconnaissance studies of four pegmatite populations in the Northwest Territories. pp 33-62. in W.D. Sinclair and D.G. Richardson eds. Studies Of Rare-Metal Deposits In The Northwest Territories. Geological Survey Of Canada Bulletin 475 Contwoyto Lake ⓘ Jericho kimberlite pipe www.venuewest.com/8IKC/s2post.htm. ⓘ Enekatcha Lake Miller AR, Blackwell GW, 1992. Petrology of alkaline rare earth element-bearing plutonic rocks, Enekatcha Lake (65E/15) and Carey Lake (65L/7) map-areas, District of Mackenzie. In: Richardson DG, Irving M, Program Summaries: Canada-NWT Mineral Development Agreement 1987-1991, GSC Open File 2484, 129-134 Great Slave Lake ⓘ Easter Island Dike Badham, J. P. N. and Muda, M. M. Z, 1980, Mineralogy and Paragenesis of Hydrothermal Mineralizations in the East Arm of Great Slave Lake, Economic Geology, 75:1220-1238. ⓘ Lac de Gras Anton R. Chakhmouradian and Roger H. Mitchell (2001) Three compositional varieties of perovskite from kimberlites of the Lac de Gras Field (Northwest Territories, Canada). Mineralogical Magazine 65:133-148 ⓘ Ekati Mine Mundt, J. The EKATI–Kimberlite–Diamond–Mine in Canada. Mackenzie District ⓘ Blachford Lake alkaline complex www.koeln.netsurf.de/~w.steffens/can.htm.. Badham 91978), Davidson (1978 & 1983). Feng, Y. & Samson, I.M. (2015) Replacement process involving high field strength elements in the T-zone, Thor Lake rare-metal deposit. Canadian Mineralogist 53, 61-82. ⓘ Thor Lake syenite complex SHEARD, E.R., WILLIAMS-JONES, A.E., HEILIGMANN, M., PEDERSON, C. AND TRUEMAN, D.L. (2012) Controls on the concentration of zirconium, niobium, and the rare earth elements in the Thor Lake rare metal deposit, Northwest Territories, Canada. Economic Geology, 107(1), 81-104. ⓘ Nechalacho deposit Williams-Jones, A.E., Heiligmann, M., Sheard, E., Macwilliam, K., Pedersen, C.J., Mercer, W., and Trueman, D (2010) The Nechalacho Heavy Rare Earth And Rare Metal Deposit, Thor Lake, Northwest Territories, Canada. Geological Society of America Abstracts with Programs, Vol. 42, No. 5, p. 335. Emma R. Sheard, Anthony E. Williams-Jones, Martin Heiligmann, Chris Pederson and David L. Trueman (2012) Controls on the concentration of zirconium, niobium, and the rare earth elements in the Thor Lake rare metal deposit, Northwest Territories, Canada. Economic Geology and the Bulletin of the Society of Economic Geologists(January 2012), 107(1):81-104. D. Robert Pinckston, Dorian G. W. Smith (1995) Mineralogy of the Lake zone, Thor Lake rare-metals deposit, N.W.T., Canada. Canadian Journal of Earth Sciences, 32:516-532. SHEARD, E.R., WILLIAMS-JONES, A.E., HEILIGMANN, M., PEDERSON, C. AND TRUEMAN, D.L. (2012) Controls on the concentration of zirconium, niobium, and the rare earth elements in the Thor Lake rare metal deposit, Northwest Territories, Canada. Economic Geology, 107(1), 81-104. ⓘ T-Zone deposit Feng, Y. & Samson, I.M. (2015) Replacement process involving high field strength elements in the T-zone, Thor Lake rare-metal deposit. Canadian Mineralogist 53, 61-82. Yellowknife ⓘ Con Mine R. J. Traill. A rhombohedral polytype of molybdenite, Canad. Mineral ,7 524-526 (1963) ⓘ O'Grady Lake area Canadian Mineralogist 41:117-137 Tungsten ⓘ Little Nahanni River The Canadian Mineralogist Vol. 41, pp. 139-160 (2003) Yellowknife Pegmatite field ⓘ Moose II pegmatite Anderson, M. O., Lentz, D. R., McFarlane, C. R., & Falck, H. (2013). A geological, geochemical and textural study of an LCT pegmatite: implications for the magmatic versus metasomatic origin of Nb-Ta mineralization in the Moose II pegmatite, Northwest Territories, Canada. Journal of GEOsciences, 58(4), 299-320. Nova Scotia Cumberland Co. ⓘ Wentworth plutonic complex PAPOUTSA, A.D. & PE-PIPER, G. (2013) The relationship between REE-Y-Nb-Th minerals and the evolution of an A-type granite, Wentworth Pluton, Nova Scotia. American Mineralogist 98, 444-462. Lunenburg Co. New Ross ⓘ Walker Moly prospect (New Russell prospect) Farley, E.J. (1978) 'Mineralization at the Turner and Walker Deposits, South Mountain Batholith', M.Sc. Thesis, Dalhousie University. Yarmouth Co. Argyle East Kemptville ⓘ East Kemptville Tin-Indium Project (East Kemptville Tin Mine) Kontak, D. (1990) The East Kemptville topaz-muscovite leugranite, Nova Scotia I. Geological Setting and Whole-Rock Geochemistry. Canadian Mineralogist: 28: 787-825. ⓘ Brazil Lake pegmatite Hughes, Steven G., 'Internal Zonation and Mineralogy of the Brazil Lake Pegmatite', Unpublished B.Sc. Thesis, Saint Mary's University, Augist 1995. Nunavut ⓘ Arcedeckne Island Can. Mineral. (1993) 31, 775-785 Axel Heiberg Island ⓘ Baddeleyite locality Am. Min. 59, 249 Baffin Island Foxe pegmatite field ⓘ PLEX pegmatite P.B. Tomascak, M.A. Wise, P. Cerni, and D.L. Trueman (1994) Reconnaissance studies of four pegmatite populations in the Northwest Territories. pp 33-62. in W.D. Sinclair and D.G. Richardson eds. Studies Of Rare-Metal Deposits In The Northwest Territories. Geological Survey Of Canada Bulletin 475 Kimmirut (Lake Harbour) ⓘ Beluga sapphire property http://www.gia.edu/gemsandgemology/18578/22211/2278/back_issue_article_detail.cfm ⓘ Napoleon Bay Hogarth (1997) Canadian Mineralogist 35, 53-78. ⓘ Chantrey Inlet pegmatite field P.B. Tomascak, M.A. Wise, P. Cerni, and D.L. Trueman (1994) Reconnaissance studies of four pegmatite populations in the Northwest Territories. pp 33-62. in W.D. Sinclair and D.G. Richardson eds. Studies Of Rare-Metal Deposits In The Northwest Territories. Geological Survey Of Canada Bulletin 475 Kivalliq Region Baker Lake ⓘ Kiggavik project RIEGLER, T., LESCUYER, J.-L., WOLLENBERG, P., QUIRT, D. & BEAUFORT, D. (2014) Alteration related to uranium deposits in the Kiggavik-Andrew Lake structural trend,Nunavut, Canada: New insight from petrography and clay mineralogy. Canadian Mineralogist 52, 27-46. Mackenzie District Itchen Lake ⓘ Izok Lake Mine Hicken, A.K., McClenaghan, M.B., Layton-Matthews, D., Paulen, R.C., Averill, S.A. and Crabtree, D. (2013) Indicator mineral signatures of the Izok Lake Zn-Cu-Pb-Agvolcanogenic Mallery Lake ⓘ Mallery Lake Au deposits Turner, W.A., Richards, J.P., Nesbitt, B.E., Muehlenbachs, K., and Biczok, J.L. (2001): Mineralium Deposita 36, 442-457. Ontario Algoma District Elliot Lake area Bouck Township ⓘ Denison Mine Robertson, J.A. (1976) The Blind River Uranium Deposits: the ores and their setting. (Ontario Division of Mines, Miscellaneous paper 65) ⓘ Quirke Mines Econ Geol (1984) 79:297-321 ⓘ Spanish American Mine MDI Number: MDI41J07NE00035 Gunterman Township ⓘ Nordic Mine Robertson, J.A. (1976) The Blind River Uranium Deposits: the ores and their setting. (Ontario Division of Mines, Miscellaneous paper 65) Finan Township ⓘ Herman Lake alkaline complex SAGE, R.P. (1993) Geology of the Herman Lake alkalic rock complex, District of Algoma. Ontario Geological Survey open File Report 5421, 80p. Long Township ⓘ Pronto Mine Robertson, J.A. (1976) The Blind River Uranium Deposits: the ores and their setting. (Ontario Division of Mines, Miscellaneous paper 65) McMurray Township ⓘ Firesand Creek Carbonatite Complex Sage (1988) Ont. Geol. Survey Study 47. Cochrane District Montcalm Township ⓘ Montcalm Complex Barrie, C.T., Naldrett, A.J., Davis, D.W., (1990) Geochemical constraints on the genesis of the Montcalm gabbroic Complex and Ni–Cu deposit, western Abitibi Subprovince, Ontario. Canadian Mineralogist 28,451–474. Moosonee Town ⓘ Argor carbonatite Berger, V.I., Singer, D.A., and Orris, G.J. (2009): USGS Open-File Report 09-1139 South of Ridge Lake Area ⓘ Martison carbonatite complex SAGE, R.P. (1981) Geology of the Martison carbonatite complex. Ontario Geological Survey Open File Report 5420, 99p. Timmins area Pitt Township ⓘ Calmor Mines occurrence MDI Number: MDI42I04NE00010 ⓘ Frontenac Co. Richard Gunter Collection Bedford Township ⓘ Wesport roadcut occurrences Sabina, A. P. (1983), Rocks and minerals for the collector, miscellaneous report 32: 11-12. Loughborough Township ⓘ Lacey Mine (Smith and Lacey Mine. G.E. Mine) Traill, RJ (1980) Catalog of Canadian Minerals Revised 1980 GSC Paper 80-18 Haliburton Co. Cardiff Township ⓘ Bicroft Mine (Centre Lake Mine) GSC Report 39. G. Pouliot, J. A. Maxwell, and S. C. Robinson (1964): Cenosite from Bancroft, Ontario. Canadian Mineralogist 8, 1-10. ⓘ Canada Radium Mine http://www.geologyontario.mndm.gov.on.ca/mndmfiles/mdi/data/records/MDI31D16NE00172.html ⓘ Cardiff Uranium Mine Maggie Wilson ⓘ Croft Mine Ref.: Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 39 ⓘ Dwyer Fluorite Mine David Joyce. Joyce, D. K. (2006) Calcite Vein-Dikes of the Grenville Geological Province, Ontario, Canada. Rocks and Minerals 81:34-42 ⓘ Dyno Mine Ontario MDI Number: MDI31D16NE00032 ⓘ Halo Mine Ref.: Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 39. ⓘ Highway 648 Ironside roadcut Collected at site by John Duck 1974 to 1992. Leon Hupperichs collection ⓘ Kemp prospect (Kemp property. Kemp uranium mine) specimens collected by Susy and Jim Dobo, august 1964, labeled 'Kemp Prospect, Bancroft'. ⓘ Kenmac Chibougamau Mine Ref.: Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 39 ⓘ Richardson Mine (Fission Mine) GSC misc report 39. Joyce, D. K. (2006) Calcite Vein-Dikes of the Grenville Geological Province, Ontario, Canada. Rocks and Minerals 81:34-42 ⓘ Tripp Mine (Nu-Age Mine) Ref.: Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 39.. Joyce, D. K. (2006) Calcite Vein-Dikes of the Grenville Geological Province, Ontario, Canada. Rocks and Minerals 81:34-42 ⓘ West Lake Mine Ref.: Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 39 Glamorgan Township ⓘ Fraser Quarry Ref.: Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 39 ⓘ Gill Quarries Ref.: Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 39 ⓘ Nu-World Uranium Mine Hewitt D.F. (1967) Pegmatite Mineral Resources of Ontario, Ontario Department of Mines, Industrial Mineral report 21, p.54. Monmouth Township ⓘ American Molybdenite Mine (White Elephant Mine) (info courtesy of geologist John Duck in a post to rockhounds@drizzle.com) ⓘ Bear Lake diggings (Gibson Road Western occurrence) Joyce, D. K. (2006) Calcite Vein-Dikes of the Grenville Geological Province, Ontario, Canada. Rocks and Minerals 81:34-42 ⓘ Canadian All Metals Mine geological survey of canada misc report 39. geological survey of canada economic geology report 29 Concession 15 Lot 34/35 ⓘ Liscombe Deposit Joyce, D. K. (2006) Calcite Vein-Dikes of the Grenville Geological Province, Ontario, Canada. Rocks and Minerals 81:34-42 ⓘ Cudney occurrence Satterly, J. (1977) A Catalogue of the Ontario Localities Represented by the Mineral Collection of the Royal Ontario Museum. Ontario Geological Survey Miscellaneous Paper MP70,464p. ⓘ Rare Earth Mine No. 1 Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 39 ⓘ Rare Earth Mine No. 2 geological survey of canada misc report 39. geological survey of canada economic geology report 29 Saranac properties (Saranac mine. Saranac Uranium Mines Ltd.) ⓘ East pegmatite showing Pegmatite showing is exposed by an open-cut 46 m long. ⓘ Zircon showing GSC misc report 39 ⓘ Woodcox occurrence Ref.: Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 39. Hastings Co. Carlow Township ⓘ Burgess Mine Gsc paper 70-50 ann p sabina ⓘ H. Sundstrom property Donald F. Hewitt 1967 ⓘ Deloro area Sabina, Ann P., 1987. Rocks and Minerals for the Collector: Hull-Maniwaki, Quebec. Ottawa-Peterborough, Ontario, Geological Survey of Canada,Miscellaneous Report 41, 141 p. Dungannon Township ⓘ Cancrinite Hill [Bancroft & District Mineral Collecting Guidebook] ⓘ Davis Hill Locality [Bancroft & District Mineral Collecting Guidebook]. Mineralogical Record (1990) 21:235-248 ⓘ Davis Quarry Van King ⓘ Morrison Quarry [Bancroft & District Mineral Collecting Guidebook] ⓘ Princess Sodalite Quarry (Princess Quarry) Ref: Sabina (1986) Geol. Survey of Canada, Misc. Report 39, 11-14. Town of Bancroft ⓘ Eagles Nest occurrence Ref.: Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 39. York River area ⓘ Egan Chute occurrences Milton, C. (1965): Note on the occurrence of eudialyte in Canada. Can. Mineral. 8, 382-383. ⓘ Golding-Keene Quarry (Goulding-Keene) [Bancroft & District Mineral Collecting Guidebook] ⓘ York River Corundum occurrence Ref.: Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 39. ⓘ York River Skarn (York River Tactite Zone) [Bancroft & District Mineral Collecting Guidebook] Faraday Township ⓘ Greyhawk Mine Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 39. Ontario MDI Number: MDI31F04SW00036. Masson, S. L., & Gordon, J. B. (1981). Radioactive mineral deposits of the Pembroke-Renfrew area. Ministry of Natural Resources.Survey, Mineral Deposits Circular 23, 155 ⓘ Madawaska Mine (Faraday Mine) Rocks and Minerals For the Collector (Geological Survey of Canada Misc Report 39). Hewitt, D. F. (1967) Pegmatite Mineral Resources of Ontario. Geological Survey of Canada Industrial Mineral Report 21. Masson, S. L., & Gordon, J. B. (1981). Radioactive mineral deposits of the Pembroke-Renfrew area. Ministry of Natural Resources.Survey, Mineral Deposits Circular 23, 155 ⓘ Silver Crater Mine (Basin Property) Steacy, H.R., Rose, E. R., Moyd, L. & Hogarth, D.D. (1982): Some classic Mineral Localities of Southeastern Ontario. Mineralogical Record 13: 197-203. Joyce, D. K. (2006) Calcite Vein-Dikes of the Grenville Geological Province, Ontario, Canada. Rocks and Minerals 81:34-42. Ontario MDI Number: MDI31E01SE00054 Herschel Township ⓘ Bower's Point Roadcut Bancroft Chamber of Commerce District Mineral Collecting Guidebook 2005 edition). page 37, Bower's Point Roadcut. ⓘ McFall Lake occurrence (Birds Creek) Ref.: Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 39. Madoc Area Huntingdon Township ⓘ Canada Talc Mine (Madoc Talc mine. Conley mine. Henderson mine) Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 41 Marmora Township ⓘ Deloro Mine Ann P.Sabina (1987), Rocks and Minerals for the Collector, Hull-Maniwaki, Quebec. Ottawa-Peterborough, Ontario. GSC Misc. Report 41 Monteagle Township ⓘ Bartlett Mine http://www.geologyontario.mndm.gov.on.ca/mndmfiles/MDI/data/records/MDI31F04NW00119.html ⓘ Cairns Mine Ref.: Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 39. ⓘ MacDonald Mine American Mineralogist 27:226. Hewitt, D. F. (1967) Pegmatite Mineral Resources of Ontario. Geological Survey of Canada Industrial Mineral Report 21 ⓘ McCormack Mine (North and South) Ref.: Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 39. ⓘ Quirk showing D.F Hewitt (1954) ⓘ Woodcox Mine GSC misc. report 39. Dana 7:I: 772, 785.. American Mineralogist 13:63-65. T. S. Ercit (1994) The geochemistry and crystal chemistry of columbite-group minerals from granitic pegmatites, southwestern Grenville Province, Canadian Shield. The Canadian Mineralogist 32:421-438 Kenora District Audrey Township ⓘ Flambeau Lake prospect Econ Geol (1996) 91:302-321 Brownridge Township ⓘ Taylor #2 pegmatite Brand, Allison A., Groat, Lee A., Linnen, Robert L., Garland, Mary I., Btraks, Frederick W., and Giuliani, Gaston, 2009, Emerald Lake Mineralization Associated with the Mavis Lake Pegmatite Group, near Dryden, Ontario, Canadian Mineralogist, v 47, p. 315-336. Carb Lake Area ⓘ Carb Lake carbonatite complex SAGE, R.P. (1983) Geology of the Carb Lake carbonatite complex. Ontario Geological Survey Open File Report 5399, 68p. Echo Township ⓘ Goldlund Mine GIDDINGS, S.D. & PERKINS, D. (1987) Gold and telluride mineralization at Goldlund mine, Northwestern Ontario, I. Ore mineralogy. Canadian Mineralogist, 25, 659-665. MacNicol Township ⓘ Richard Lake occurrence Ann P.Sabina (1991), Rocks and Minerals for the Collector, Sudbury to Winnipeg. GSC Misc. Report 49. p.192 Pakeagama Lake Area ⓘ Pakeagama Lake pegmatite Andrew G. Tindle, Fred W. Breaks and Julie B. Selway (2002) Tourmaline in petalite-subtype granitic pegmatites. evidence of fractionation and contamination from the Paleagama Lake and Separation Lake areas of northwestern Ontario, Canada. The Canadian Mineralogist 40:753-78 Paterson Lake Area ⓘ Big Whopper pegmatite Pedersen, J. C. P.Geo., and Bubar, D. S.,(2002) Mineralogy and Zonation of the Big Whopper Pegmatite, Separation Rapids area, Kenora, Ontario Proceedings Volume of the Institute on Lake Superior Geology Vol 48 pp 34-35 ⓘ Schryburt Lake complex Sage, R.P. (1983) Geology of the Schryburt Lake Carbonatite Complex. Ontario Geological Survey Open File Report 5413, 114 p. ⓘ Separation Rapids Lithium Project (Separation Lake area) Canadian Mineralogist 36, 609 Skinner Lake Area ⓘ Musselwhite Mine Kinross Gold Corporation, Technical Report (2003) Squash Lake Area ⓘ Sturgeon Narrows Alkaline Complex Sage (1988) OGS Study 49 Squaw Lake Area ⓘ Squaw Lake Alkaline Complex Sage (1988) OGS study 49. ⓘ Wapikopa Lake Alkalic Complex Sage (1988) Am. Min. 59, 820 Lanark Co. North Burgess Township ⓘ McLaren mine G. W. Robinson, V. King (1993) Whats New in Minerals. Mineralogical Record 24:381-395. Joyce, D. K. (2006) Calcite Vein-Dikes of the Grenville Geological Province, Ontario, Canada. Rocks and Minerals 81:34-42. Palache, C. and H. V. Ellsworth (1928) Zircon from North Burgess, Ontario. American Mineralogist 13:384-391 ⓘ Pike Lake Mine Ann P.Sabina (1967), Rocks and Minerals for the Collector. Kingston,Ontario to Lac St.Jean, Quebec. GSC Paper 67-51 ⓘ Sand occurrence Palache,C.& Ellsworth,H.V. (1928)Zircon From North Burgess, Ontario. AM V13, p384 ⓘ Silver Queen Mine Map (T) 31 C/16 Perth (G) 1089A Perth, Lanark and Leeds Counties, Geological Survey of Ontario. Sabina, A.P. (1983) Rocks & minerals for the collector: Kingston Ontario to Lac Saint-Jean, Quebec. GSC Misc. Report 32, 25. Ramsay Township ⓘ Cameron Quarry GSC misc report 41 South Sherbrooke Township ⓘ Orser-Kraft occurrence (Maberly) MDI Number: MDI31C15SE00027 Leeds and Grenville Co. Bastard Township ⓘ Highway 15 km 67.7 roadcut ⓘ Highway 15 km 68.9 roadcut Allen Steinburg Leeds Township ⓘ St. Lawrence deposit www.canadianwollastonite.com/Files/Articles/CIM2002-V2b.htm. Nipissing District Butt Township ⓘ Rivers occurrence (Yankee Dam) Ann P.Sabina (2007), Rocks and Minerals for the Collector, Ottawa to North Bay and Huntsville, Ontario. Gatineau (Hull) to Waltham and Temiscaming, Quebec. GSC Misc. Report 48, p.132 ⓘ Sheehan beryl occurrence Ann P.Sabina (2007), Rocks and Minerals for the Collector, Ottawa to North Bay and Huntsville, Ontario. Gatineau (Hull) to Waltham and Temiscaming, Quebec. GSC Misc. Report 48, p.132 Mattawan Township ⓘ Purdy Mine Geological Survey of Canada Paper 70-50 Murchison Township ⓘ Cameron and Aleck mine Geological Survey of Canada Paper 70-50 ⓘ J.G. Gole Quarry Personal Experience -David K. Joyce Parry Sound District Bethune Township ⓘ Tiffany occurrence MDI Number: MDI31E11SE00007 Chapman Township ⓘ Bell Mine (Cecebe Mine) Ann P. Sabina., Misc report 48, pg.125, 127 ⓘ Hungry Lake Mine (Carmen Lake) Sabina - Misc Report 48, pg. 127 Conger Township ⓘ Brignall Mine (McQuire and Robinson) http://www.geologyontario.mndm.gov.on.ca/mndmfiles/mdi/data/records/MDI31E04NW00010.html ⓘ McQuire Mine Ref.: Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 39. Georgian Bay ⓘ Bonnet Island Grew E.S., Marsh J.H., Yates M.G., Lazic B., Armbruster T., Locock A., Bell S.W., Dyar M.D., Bernhardt H.J., Medenbach O. (2010) Menzerite-(Y), a new species, {(Y,REE)(Ca,Fe2+)2}[(Mg,Fe2+)(Fe3+,Al)](Si3)O12, from a felsic granulite, Parry Sound, Ontario, and a new garnet end-member, {Y2Ca}[Mg2](Si3)O12, - The Canadian Mineralogist, 48, p. 1171-1193. Henvey Township ⓘ Besner Mine (Bessner. Henvey pegmatite) Geological survey of canada misc report 39 McConkey Township ⓘ T.B.Tough property Geological Survey Of Canada Paper 70-50. Patterson Township ⓘ Nipissing amazonite occurrence Ann P.Sabina (2007), Rocks and Minerals for the Collector, Ottawa to North Bay and Huntsville, Ontario. Gatineau (Hull) to Waltham and Temiscaming, Quebec. GSC Misc. Report 48, p115 Ryerson Township ⓘ Jeffery Mine (Cecebe Lake Mine. Tough property) Anne P. Sabina., 2007 Geological Survey of Canada, Miscellaneous Report 48, (Rocks And Minerals For The Collector, Ottawa To Northbay And Huntsville Ontario), P.125 Peterborough Co. Galway Township ⓘ Crystal Lake Mine (Silver Crater Mine) Ref.: Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 39. ⓘ Tait occurrence MDI Number: MDI31D15SE00094 Methuen Township ⓘ Blue Mountain Quarry (Unimin Quarry) MDI Number: MDI31C12NW00006. MDI Number: MDI31C12NW00006. McLEMORE, V. T. (2006). Nepheline Syenite. Industrial Mineral and Rocks, 7th Edition, Kogel, JE, Trivedi, NC, Barker, JM and Krukowsk, ST (Seniors Editors), Society of Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc. Littleton, Colorado, 653-670. ⓘ Nephton Quarry (Craig Pit. American Nepheline Co. Mine) MDI Number: MDI31D09NE00006 Rainy River District ⓘ Samuels Lake intrusive Neil T. Pettigrew, K´eiko H. Hattori (2006) The Quetico Intrusions of Western Superior Province: Neo-Archean examples of Alaskan/Ural-type mafic–ultramafic intrusions. Precambrian Research 149:21–42 Sturgeon Lake Area and Burt Lake Area ⓘ Poohbah Lake Alkalic Complex Sage (1988) Ontario Geol. Survey, Sudy 48 Renfrew Co. Brudenell Township ⓘ County Road 512 Foymount roadcut Ann P.Sabina (2007), Rocks and Minerals for the Collector, Ottawa to North Bay and Huntsville, Ontario. Gatineau (Hull) to Waltham and Temiscaming, Quebec. GSC Misc. Report 48, p48 County Road 515 roadcuts ⓘ Fieldstone Lane area Joyce, D. K. (2006) Calcite Vein-Dikes of the Grenville Geological Province, Ontario, Canada. Rocks and Minerals 81:34-42 ⓘ Yukes Lake Collection Matthew Neuzil. Ontario Ministry of Northern Development and Mines MDI Number: MDI31F06NW00023 ⓘ Kuehl Lake occurrence Grice, J.D. & Gault, R.A.(1982): The Lake Clear-Kuehl Lake area, Renfrew county, Ontario. Mineralogical Record 13: 209-213 Gratton Township ⓘ Keyfortmore mine Ann P.Sabina (2007), Rocks and Minerals for the Collector, Ottawa to North Bay and Huntsville, Ontario. Gatineau (Hull) to Waltham and Temiscaming, Quebec. GSC Misc. Report 48, p.32 ⓘ Radnor mine Sabina, A. P. (2007) Rocks and Minerals for the Collector, Ottawa to North Bay and Huntsville, Ontario. Gatineau (Hull) to Waltham and Témiscaming, Quebec. Geological Survey of Canada, Miscellaneous Report 48, 249 pages, p.33. Griffith Township ⓘ Dike No. 3 Eberhardt William Heinrich (1959): Sphene-allanite pegmatites of Griffith Township, Renfrew County, Ontario. Can. Mineral. 6, 339-347. Head Township ⓘ Carey Mine (Mackey Mine) Sabina, A. P. (2007) Rocks and Minerals for the Collector, Ottawa to North Bay and Huntsville, Ontario. Gatineau (Hull) to Waltham and Témiscaming, Quebec. Geological Survey of Canada, Miscellaneous Report 48, 249p. Lyndoch Township ⓘ Beryl Pit (Quadeville East mine) T. S. Ercit (1994) The geochemistry and crystal chemistry of columbite-group minerals from granitic pegmatites, southwestern Grenville Province, Canadian Shield. The Canadian Mineralogist 32:421-438 ⓘ Rose Quartz Pit (Aqua Rose Quarry. Quadeville West mine) Personally collected 1998 by John J. Duck and in my collection Raglan Township Craigmont Mine (Craig) ⓘ Craigmount workings Rocks and minerals for the collector: ottawa to north bay Ross Township ⓘ Ross Mine Geological Survey of Canada Paper 70-50. Sebastopol Township Miller property ⓘ Meany Mine R & M for the collector: Ottawa-North Bay. Hull-Waltham. Joyce, D. K. (2006) Calcite Vein-Dikes of the Grenville Geological Province, Ontario, Canada. Rocks and Minerals 81:34-42 ⓘ Smart Mine GSC paper 70-50 Ann p Sabina. Joyce, D. K. (2006) Calcite Vein-Dikes of the Grenville Geological Province, Ontario, Canada. Rocks and Minerals 81:34-42 ⓘ Park Mine Joyce, D. K. (2006) Calcite Vein-Dikes of the Grenville Geological Province, Ontario, Canada. Rocks and Minerals 81:34-42. ⓘ Turner's Island Mine R & M for the collector Ottawa-North Bay. Hull to Waltham. Joyce, D. K. (2006) Calcite Vein-Dikes of the Grenville Geological Province, Ontario, Canada. Rocks and Minerals 81:34-42 Simcoe Co. Ramara Township ⓘ Brechin Quarry Armstrong, D. K. (2000) Paleozoic Geology of the Northern Lake Simcoe Area, South-Central Ontario. Ontario Geological Survey, Open File Report 6011, P. 20. Sudbury District Bigwood Township ⓘ French River occurrence RWMW collection and Dave Joyce personal communication. Dolan, M.L., Hains, D.H. and Ash, D.R. (1991) High Alumina Rocks in Ontario. Ontario Ministry of Northern Development and Mines, Industrial Minerals Background Paper 10, 130p Denison Township ⓘ Vermilion Mine K. Szentpeteri, Molnar,Watkinson & Jones (2003) Dill Township ⓘ Elizabeth mine Ann P.Sabina 1991, Rocks and Minerals for the Collector, Sudbury to Winnipeg. GSC Misc. Report 49. Lackner Township ⓘ Dominion Gulf Company claims R. P. Sage (1988) Geology of Carbonatite - Alkalic Rock Complexes in Ontario: Lackner Lake Alkalic Rock Complex District of Sudbury. Mines and Minerals Division Ontario Geological Survey Study 32 ⓘ Lackner Lake complex R. P. Sage (1988) Geology of Carbonatite - Alkalic Rock Complexes in Ontario: Lackner Lake Alkalic Rock Complex District of Sudbury. Mines and Minerals Division Ontario Geological Survey Study 32 Levack Township ⓘ Strathcona Mine Canadian Mineralogist Vol. 17, pp.275-285 (1979) McKim Township ⓘ Frood Mine Hawley, J.E. & Stanton, R.L. (1962): The Sudbury ores: their mineralogy and origin. Part II. The facts: The ores, their minerals, metals and distribution, Canadian Mineralogist 7, 30-145. Merritt Township ⓘ Agnew Lake Mine http://www.ursamajorminerals.com/reports/URS%20%20WGM%20AGN%20Final%20Report%2021%20April%202005.pdf Thunder Bay District Bomby Township ⓘ Hemlo gold deposit Harris (1989) ⓘ Golden Giant Mine Franklin, J M, Schnieders, B R, Koopman, E R (1991) Mineral Deposits in the western Superior Province, Ontario (Field Trip 9) Geological Survey of Canada, Open File 2164 ⓘ White River property (White River gold occurrence) Pan, Y. and Fleet, M. E. (1990): Halogen-bearing allanite from the White River gold occurrence, Hemlo area, Ontario. Canadian Mineralogist 28, 67-75. ⓘ Coldwell complex Currie (1980) Gemmell Township ⓘ Geco Mine Can Mineral 1982 20: 549-553.. Can Mineral February 1997 v. 35 no. 1 p. 105-118 Killala Lake Area ⓘ Prairie Lake carbonatite Wu, F. Y., Yang, Y. H., Mitchell, R. H., Bellatreccia, F., Li, Q. L., & Zhao, Z. F. (2010). In situ U–Pb and Nd–Hf–(Sr) isotopic investigations of zirconolite and calzirtite. Chemical Geology, 277(1), 178-195. ⓘ Legris Lake N.T. Pettigrew and K.H. Hattori, 2001, Explor. Mining Geol. , Vol. 10, N° 1-2, pp. 35-49. ⓘ Manitouwadge area Can Mineral February 1997 v. 35 no. 1 p. 105-118 O'Meara Township ⓘ Chipman Lake carbonatite Platt & Wooley (1990) Pays Plat Lake Area ⓘ Winston Lake deposit Franklin, J M, Schnieders, B R, Koopman, E R (1991) Mineral Deposits in the western Superior Province, Ontario (Field Trip 9) Geological Survey of Canada, Open File 2164 Walsh Township ⓘ Deadhorse Creek complex Potter & Mitchel (2005) Québec Abitibi-Témiscamingue La Vallée-de-l'Or RCM Malartic ⓘ Camflo mine Econ Geol (1994) 89:1542-1551 ⓘ Canadian Malartic Mine Helt, K.M. (2012) The Canadian Malartic deposit: an example of oxidized intrusion-related gold mineralization in the Abitibi Greenstone belt, Quebec, Canada. Unpublished M.Sc. thesis, McGill University, Montreal 171p. Réservoir-Dozois ⓘ Cabonga Reservoir Age of the Cabonga nepheline syenite, Grenville Province, western Quebec Hudon, Pierre. Friedman, Richard M.. Gauthier, Gilles. Martignole, Jacques Canadian Journal of Earth Sciences, vol. 43, issue 9, pp. 1237-1249 Olivier Langelier Collection Val d'Or ⓘ Louvicourt dumortierite occurrence Taner, M.F. and Martin, R.F. (1993) Significance of dumortierite in an aluminosilicate-rich alteration zone, Louvicourt, Quebec. Canadian Mineralogist, 31, 137-146. Témiscamingue RCM Les Lacs-du-Témiscamingue ⓘ Kipawa alkaline complex Strübel, Zimmer: 'Lexikon der Minerale', 2nd Ed., 1991. Kenneth L. Currie and Otto van Breemen (1996)The origin of rare minerals in the Kipawa syenite complex, western Quebec. Can Mineral 34:435-451 Capitale-Nationale Charlevoix-EST RCM ⓘ Lac Pied des Monts pegmatite Ellsworth, H. V. and Osborne, F. Fitz, 1934, Uraninite from Lac Pied des Monts, Saguenay District,Quebec, American Mineralogist, v. 19, p. 421-425 Centre-du-Québec Arthabaska RCM Saints-Martyrs-Canadiens ⓘ Lac Nicolet Antimony mine (Quebec Antimony mine. South Ham Antimony mine. Lac Nicolet mine) Mineralogical Record 27, 133 ⓘ Lac Nicolet placer Econ Geol (1994) 89:1322-1360 Chaudière-Appalaches Les Appalaches RCM Saint-Pierre-de-Broughton (West Broughton) ⓘ Broughton talc mine (Luzcan mine. Carrière rang XV) HORVÁTH, L., PFENNINGER-HORVÁTH, E. (2006) Brookite et anatase à Saint-Pierre-de-Broughton, Québec, Canada: Une minéralisation de type “fentes alpines.” Le Règne Minéral, No.71, 28-42 (in French). Thetford Mines Black Lake ⓘ British Canadian mine (B.C. 1 mine. B.C. 2 mine. Martin mine. Black Lake mine. American mine. Dauville mine) Taner, M. F. and Laurent, R., 1984, Iron-rich Amesite from the Lake Asbestos Mine, Black Lake, Quebec, Canadian Mineralogist, v. 22, p. 437-442 Côte-Nord Le Golfe-du-Saint-Laurent RCM Gros-Mécatina La Tabatière ⓘ Baie-des-Moutons syenitic complex LALONDE,A.E. & MARTIN, R.F. (1983) The Baie-des-Moutons syenitic complex, La Tabatiere, Quebec II. The ferromagnesian minerals. Canadian Mineralogist 21, 81-91. Minganie RCM Havre-Saint-Pierre ⓘ Allard Lake (Lac Allard) Charlier, B. et al. (2010): Origin of the giant Allard Lake ilmenite ore deposit (Canada) by fractional crystallization, multiple pulses and mixing. Lithos 117, 119-134. Estrie Le Granit RCM ⓘ Mont Mégantic CURRIE, K.L.(1976) The Alkaline Rocks of Canada. Geological Survey of Canada Bulletin 239. Les Sources RCM Asbestos ⓘ Jeffrey Mine ('Johns-Manville Mine') Normand (2001) Experimental and field investigation of serpentinization and rodingitization. unpublished Ph.D. thesis McGill University, Montreal, Quebec. HORVÁTH, L., PFENNINGER-HORVÁTH, E. and SPERTINI, F. (2013) The Jeffrey mine, Asbestos, Québec, Canada: A mineralogical review. Mineralogical Record, 44, 375-417. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine La Haute-Gaspésie RCM ⓘ Mont McGerrigle alkaline complex Wallace et al. (1990) Canadian Mineralogist 28, 251. Wallace, G.M., Whalen, J.B. & Martin, R.F. (1990) Agpaitic and miaskitic nepheline syenites of the McGerrigle plutonic complex, Gaspé, Quebec. Canadian Mineralogist 28, 251-266. Laurentides Antoine-Labelle RCM Notre-Dame-du-Laus ⓘ Parker Mine Van Velthuizen, J. V. (1993): The Parker Mine, Notre Dame du Laus (Québec). Mineralogical Record, 24(5): 369-373. Argenteuil RCM Grenville-sur-la-Rouge ⓘ Autoroute 50 roadcut No. 1 Bourdeau, J. et al (2008) 35th Rochester Mineralogical Symposium, Abstracts of contributed papers, 16. ⓘ Autoroute 50 roadcut No.2 Horváth Collection ⓘ Miller Mine (Keystone Mine. Grenville graphite deposit) Sabina, A. (1974) Rocks and Minerals for the Collector Buckingham - Mount Laurier - Grenville, Quebec. Hawkesbury - Ottawa, Ontario, Geological Survey of Canada Paper 68-51, p, 75-77. Harrington ⓘ White Road roadcut (Mathilda Lake roadcut) Canadian Museum of Nature collection ⓘ Saint-André carbonatite complex GOLD, D.P., EBY, G.N. & VALLEÉ, M. (1986) Carbonatites, diatremes and ultra-alkaline rocks in the Oka area. Fieldtrip guidebook 21, GAC/MAC Meeting, Ottawa, 51p. Les Laurentides RCM La Conception ⓘ Wilsonite occurrence Frédéric Messier Leroux (2010 Field Observations) Montérégie Brome-Missisquoi RCM ⓘ Mont Brome WOUSSEN,G. & VALIQUETTE, G. (1972) The geology of the Brome and Shefford igneous complexes. 24th International Geological Congress, Canada. Guide B-13: 1-15. ⓘ Mont Shefford DRESSER, J.A. (1902) Report on the geology and petrography of Shefford Mountain. Geological Survey of Canada, Annual Report 13, L: 1-35. ⓘ Sutton Econ.Geol.: 89:1322-1360 La Vallée-du-Richelieu RCM Mont Saint-Hilaire ⓘ Poudrette quarry (Demix quarry. Uni-Mix quarry. Carrière Mont Saint-Hilaire. MSH) Horváth, L and Gault, R.A. (1990), The mineralogy of Mont Saint-Hilaire Quebec. Mineralogical Record: 21: 284-359. Lajemmerais RCM Varennes & St-Amable ⓘ Saint-Amable sill HORVÁTH, L., PFENNINGER HORVÁTH, E., GAULT, R.A., and TARASSOFF, P. (1998) Mineralogy of the Saint Amable sill, Varennes and Saint Amable, Québec, Canada. Mineralogical Record, 29, 83 118. ⓘ Demix-Varennes quarry Horváth, L., Pfenninger-Horváth, E., Gault, R. A., & Tarassoff, P. (1998): Mineralogy of the Saint-Amable Sill, Varennes and Saint-Amable, Québec. Mineralogical Record, 29: 83-118. Longueuil TE Saint-Bruno-de-Montarville Mont Saint Bruno ⓘ Dulude Quarry (DJL - Carrière Mont-Bruno) Horváth collection - XRD Rouville RCM ⓘ Mont Rougemont O'NEIL, J.J. (1914) Saint Hilaire (Beloeil) and Rougemont mountains, Quebec. Geological Survey Canada Memoir 43, 108 p. Vaudreuil-Soulanges RCM ⓘ Mont Rigaud Greig (1969) Thesis Montréal ⓘ Francon quarry TARASSOFF, P., HORVÁTH, L. and PFENNINGER-HORVÁTH, E. (2006) Famous mineral localities: the Francon quarry, Montréal, Québec. Mineralogical Record, 37, 5-60. Mont Royal ⓘ Canadian National Railway tunnel Dolan (1923) ⓘ Corporation (Forsyth's) quarry Lacroix (1890) Nord-du-Québec Baie-James Otish Mts ⓘ Otish Mountains U deposit SASSANO, G. & ROCHELEAU, M. (1987) Quelques minéraux d'uranium des Bassin d'Otish et de Mistassini, Québec. Canadian Mineralogist 25, 185-193. ⓘ Selbaie mine (Detour mine) Economic Geology,(1996) Vol. 91-3, pp.563-575 ⓘ Whabouchi pegmatite Bynoe, L. (1987). Shear zone influence on the emplacement of a giant pegmatite: The Whabouchi Lithium Pegmatite, Quebec, Canada (Doctoral dissertation, The University of Western Ontario). ⓘ Montviel carbonatite complex Nadeau, O., Stevenson, R., & Jébrak, M. (2016) Evolution ofMontviel alkaline-carbonatite complex by coupled fractional crystallization, fluid mixing and metasomatism — Part II: Trace element and Sm–Nd isotope geochemistry ofmetasomatic rocks: implications for REE-Nb mineralization. Ore Geology Reviews, 72, 1163-1162. Nunavik ⓘ Eldor carbonatite Laferrière, A. (2011) Technical Report Mineral Resource Estimation Eldor Property – Ashram Deposit Nunavik, Quebec Commerce Resources Corporation. SGS Canada Inc. 99 p. ⓘ Tasiat nepheline syenite intrusion Pierre-Alain Wülser Outaouais Gatineau TE Gatineau Park ⓘ Chaput-Payne Mine GSC Miscellaneous Report 41 - Sabina ⓘ McGregor Lake Horváth Collection - confirmed by visual & XRD La Vallée-de-la-Gatineau RCM Bois-Franc ⓘ Bois-Franc placers Econ Geol (1994) 89:1322-1360 Lac-Sainte-Marie (Lac Ste Marie) ⓘ Hincks Bridge (Kazabazua kornerupine occurrence) J.P.Girault (1952) Kornerupine From Lac Ste-Marie, Quebec, Canada. AM37: 531 Les Collines-de-l'Outaouais RCM Val-des-Monts Lac Saint-Pierre (Wakefield Lake) ⓘ Evans-Lou Mine Geological Survey of Canada Miscellaneous Report 41.. Miles, N. M., Hogarth, D.D. & Russell, D.S. (1971): Wakefieldite, yttrium vanadate, a new mineral from Quebec. American Mineralogist. 56, 395-410 ⓘ Leduc Mine Hogarth, D. et al., 1983, Classic Mineral Collecting Localities in Ontario and Quebec:, p. 29. ⓘ McGlashan Mine SABINA, A.P. (1987) Rocks & Minerals for the collector. Hull-Maniwaki, Quebec, Ottawa-Peterborough, Ontario. GSC Misc. Report 41, 25-26. Papineau RCM Mulgrave-et-Derry ⓘ Back mine (Wallingford mine) Sabina, A.P. (1986) Rocks & Minerals for the collector. Buckingham - Mont-Laurier - Grenville, Quebec Hawkesbury - Ottawa, Ontario. GSC Misc. Report 33, 20 p.. Hugh S. Spence (1930) Pegmatite minerals of Ontario and Quebec. American Mineralogist 15:430-450 Val-des-Bois ⓘ Villeneuve mine Sabina, A.P. (1986) Rocks & Minerals for the collector. Buckingham - Mont-Laurier - Grenville, Quebec Hawkesbury - Ottawa, Ontario. GSC Misc. Report 33, 33 p.. Hugh S. Spence (1930) Pegmatite minerals of Ontario and Quebec. American Mineralogist 15:430-450 Pontiac RCM Bryson ⓘ Bryson Zircon Occurrence Canadian Museum of Nature Mineral Collection L'Île-du-Grand-Calumet (Calumet Island) ⓘ New Calumet Mines GSC Miscellaneous Report 48 Otter Lake ⓘ Yates mine Mike Yetisir Collection. M A G Lafontaine (1979) Uranium-Thorium Deposite at the Yates Mine, Huddersfield Township, Quebec. MSc thesis, University of Ottawa. ⓘ Portage-du-Fort area BELLEY, P.M., GRICE, J.D., FAYEK, M., KOWALSKI, P.M. & GREW, E.S. (2014): A new occurrence of the borosilicate serendibite in tourmaline-bearing calc-silicate rocks, Portage-du-Fort marble, Grenville Province, Québec: evolution of boron isotope and tourmaline compositions in a metamorphic context. Canadian Mineralogist 52, 595-616. Saguenay-Lac-Saint-Jean Maria-Chapdelaine RCM Girardville ⓘ Ilmenite occurrence DUPUIS, C. & DAVID, E. (2013) Giant crystals of ilmenites and Baveno-twinned microclines from Girardville, Quebec, Canada. Rocks & Minerals 88, 420-433. Québec & Newfoundland and Labrador ⓘ Strange Lake complex (Lac Brisson complex) Canadian Mineralogist Vol. 34, pp.349-371 (1996). A. Kerr and H. Rafuse (2012) Rare-earth element (REE) geochemistry of the Strange Lake deposits: Implications for resource estimation and metallogenic models. Newfoundland and Labrador Department of Natural Resources Current Research 2012 pp39-60. BIRKETT, T.C., MILLER, R.R., ROBERTS, A.C., & MARIANO, A.N. (1992) Zirconium bearing minerals from the Strange Lake intrusive complex, Quebec Labrador. Canadian Mineralogist, 30, 191-205. Saskatchewan Athabasca Basin Honsvall Lake ⓘ Gneiss and clinopyroxenite outcrops Eur. J. Mineral. , 1995, 7, pp. 1251-1272. ⓘ McArthur River Mine Ng, R., Alexandre, P., & Kyser, K. (2013). Mineralogical and geochemical evolution of the unconformity-related McArthur River Zone 4 orebody in the Athabasca Basin, Canada: implications of a silicified zone. Economic Geology, 108(7), 1657-1689.. Adlakha, E. E., & Hattori, K. (2015). Compositional variation and timing of aluminum phosphate-sulfate minerals in the basement rocks along the P2 fault and in association with the McArthur River uranium deposit, Athabasca Basin, Saskatchewan, Canada. American Mineralogist, 100(7), 1386-1399. Moore Lake ⓘ Unnamed pegmatite Annesley, I.R., Madore, C., Kusmirski, R.T., Bonli, T. (2000): Uraninite-bearing Granitic Pegmatite, Moore Lakes, Saskatchewan - Petrology and U-Th-Pb Chemical Ages: Sask. Geol. Surv. Summ. Invest. 2000. p201-211. ⓘ Foster River Steadman, J. A., & Spry, P. G. (2015). Metamorphosed Proterozoic Zn-Pb-Ag Mineralization in the Foster River Area, Northern Saskatchewan, Canada. Economic Geology, 110(5), 1193-1214. ⓘ Nisikkatch Lake D. D. Hogarth (1957): The apatite-bearing veins of Nisikkatch Lake, Saskatchewan. Can. Mineral. 6, 140-150. ⓘ Yukon www.alpinegems.net Dawson Mining District Klondike Area (Klondyke District. Klondike District) Indian River Drainage Dominion Creek Drainage ⓘ Dominion Creek Gleeson, C. F. ( 1970) Heavy Mineral Studies In The Klondike Area, Yukon Territory. Geological Survey of Canada, Bulletin 173. ⓘ Tombstone Mts Perrault et al. (1982) Canadian Mineralogist 20, 65. Olade, M.A., Goodfellow, W.D. (1979). Lithogeochemistry and hydrogeochemistry of uranium and associated elements in the Tombstone Batholith, Yukon, Canada. In Geochemical Exploration 1978, Proceedings of the Seventh International Geochemical Exploration Symposium, J.R. Watterson, P.K. Theobald (ed.), Association of Exploration Geochemists, p. 407-428. ⓘ North Cirque Canadian Mineralogist Vol. 20, pp. 65-75 (1982) Watson Lake Mining District ⓘ Seagull Batholith Samson, Iain M. & Sinclair, W. David (1992): Magmatic hydrothermal fluids and the origin of quartz-tourmaline orbicules in the Seagull Batholith, Yukon Territory. Canadian Mineralogist 30, 937-954. ⓘ Ting Creek intrusion Geol, Survey of Canada database ⓘ Tsa Da Glisza property (Regal Ridge) Emeralds of the World English extraLapis Vol. 2 2002 pp24-35 . Can Min (2002) 40, 1313-1338. Canadian Emeralds: The Crown Showing, Southeastern Yukon in (2001) European Union of Geosciences Conference XI (OS6) Cape Verde Kogarko, L. N., Sorokhtina, N. V., Zaitsev, V. A., & Senin, V. G. (2009). Rare metal mineralization of calcite carbonatites from the Cape Verde Archipelago. Geochemistry International, 47(6), 531-549. Chile Antofagasta Region Antofagasta Province Taltal ⓘ Vaca Muerta meteorite Kimura, M., Ikeda, Y., Ebihara, M., & Prinz, M. (1991). New enclaves in the Vaca Muerta mesosiderite: Petrogenesis and comparison with HED meteorites. Antarctic Meteorite Research, 4, 263.. Floran, R. J. (1978) Silicate petrography, classification, and origin of the mesosiderites - Review and new observations. In: Lunar and Planetary Science Conference, Proceedings XI. Vol. 1, 1053-1081: New York, Pergamon Press, Inc. Coquimbo Region Elqui Province El Indio deposit Tambo Mine ⓘ Wendy open pit (Wendy pit) In the collection of Maurizio Dini and Brent Thorne. SEM-EDS analysis by Jochen Schluter. China Anhui Province Anqing Prefecture Huaining Co. ⓘ Bailing Au deposit Wenya Zhou and Deming Xu (1990): Acta Petrologica et Mineralogica 9(1), 69-77 Qianshan Co. ⓘ Maowu complex B.M. Jahn et al. , Publication Interne, PL01005, Géosciences, Rennes University, France. ⓘ Shuanghe American Mineralogist, Volume 87, pages 875-881, 2002, KAI YE et al. 'Ultrahigh-pressure (UHP) low-Al titanites from carbonate-bearing rocks in Dabieshan-Sulu UHP terrane, eastern China'. Yuexi Co. ⓘ Bixiling complex Yilin Xiao, Hoefs, J., van den Kerkhof, A.M., Fiebig, J., and Yongfei Zheng (2000): Contributions to Mineralogy and Petrology 139, 1-16. Wumiao Marble quarry ⓘ Calc-silicate outcrops Hefei Prefecture Lujiang Co. ⓘ Shaxi-Changpushang Cu-Au deposit Ruqing Ji, Wenya Zhou, and Shilan Zhang (1987): Acta Petrologica et Mineralogica 6(1), 64-71. Zhaowen Xu, Wenyi Xu, Jiansheng Qiu, Bin Fu, and Cuiyi Niu (2000): Geology and Prospecting 36(4), 36-40 Huangshan Prefecture Qimen Co. ⓘ Dongyuan W-Mo deposit Xiang Zhou, Xinqi Yu, De'en Wang, Dehui Zhang, Chunlin Li, Jianzhen Fu, and Huiming Dong (2011): Geoscience 25(2), 201-210 Lu'an Prefecture Jinzhai Co. ⓘ Shapinggou Mo deposit Huaidong Zhang, Bohua Wang, Yuejin Hao, Song Cheng, and Bing Xiang (2012): Mineral Deposits 31(1), 41-51 Tongling Prefecture ⓘ Jiguanshi Ag-(Au) deposit Ya-Er Lou, and Yang-Song Du (2006): Geochimica [Diqiu Huaxue] 35(4), 359-366. Beijing Municipality Miyun Co. ⓘ Shachang Fe deposit http://wrgis.wr.usgs.gov/open-file/of03-220/DATABASE/lode_deposits.txt Fujian Province Fuzhou Prefecture Jin'an District Kuai'an ⓘ Granite quarry Suwa, K., Enami, M., Hiraiwa, I., and Yang, T. (1987): Mineralogy and Petrology 36, 111-120 Longyan Prefecture Wuping Co. ⓘ Hongshan pluton Yu, J.H., O'Reilly, S.Y., Zhao, L., Griffin, W.L., Zhang, M., Zhou, X., Jiang, S.Y., Wang, L.J., and Wang, R.C. (2007): Mineralogy and Petrology 90(3/4), 271-300. Nanping Prefecture Pucheng Co. ⓘ Yangdun REE deposit Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189, 174 pp. Wuyishan Co. ⓘ Pingdi-Shangxikeng Mo deposit Shuchao Fu (2011): Geology and Exploration 47(2), 268-276 Yanping District Nanping pegmatite field (Xikeng pegmatite field) ⓘ Pegmatite no. 31 (Xikeng Mine. Xiyuantou) Can Rao, Rucheng Wang, Huan Hu, and Wenlan Zhan (2009): Complex internal textures in oxide minerals from the Nanping No. 31 dyke of granitic pegmatite, Fujian Province, southeastern China. Canadian Mineralogist 47(5), 1195-1212.. Rao, C., Wang, R. C., Hatert, F., & Baijot, M. (2014). Hydrothermal transformations of triphylite from the Nanping No. 31 pegmatite dyke, southeastern China. European Journal of Mineralogy, 26(1), 179-188. Quanzhou Prefecture Quemoy Co. (Jinmen Co.. Kinmen Co.) ⓘ Huangcuo REE deposit Kamitani, M., Okumura, K., Teraoka, Y., Miyano, S., and Watanabe, Y. (2007): Mineral Resources Map of East Asia. Geological Survey of Japan. Sanming Prefecture Mingxi Co. Gaiyang ⓘ Sapphire deposit Qiu Zhili, Wu Fuyuan, Yu Qingyuan, Xie Liewen, and Yang Shufeng (2005): Chinese Science Bulletin 50(22), 2602-2611. Gansu Province Gannan Autonomous Prefecture Hezuo Co. ⓘ Zaozigou Au deposit Guozhong Chen, Zhilu Liang, Hongshun Ma, Yuanning Zhang, Jianlong Wang, and Pengbing Li (2013): Northwestern Geology 46(4), 173-181 Maqu Co. Dashui Au ore field ⓘ Zhongqu Au-Hg-(As-Sb) deposit Guanghong Wang, Xianrong Luo, Qian Gao, Ming Liang, and Xiaoyu Dou (2009): Geology and Exploration 45(4), 450-455 Longnan Prefecture Kang Co. ⓘ Anmenkou Au deposit Kamitani, M., Okumura, K., Teraoka, Y., Miyano, S., and Watanabe, Y. (2007): Mineral Resources Map of East Asia. Geological Survey of Japan. ⓘ Tanhe Au deposit Kamitani, M., Okumura, K., Teraoka, Y., Miyano, S., and Watanabe, Y. (2007): Mineral Resources Map of East Asia. Geological Survey of Japan. Li Co. ⓘ Liba Au deposit Peters, S.G. (2002): USGS Open-File Report 02-131. Wen Co. ⓘ Yangshan Au deposit Shisong Yuan, Jinzhong Qi, Liangsheng Ge, and Yanming Lu (2006): Northwestern Geology 39(3), 20-27. Junhua Guo, Bin Sun, Fuli Yang, and Jiuxiang Wang (2006): Geology and Prospecting 42(5), 28-33. Guicai Yang, Jinzhong Qi, Huafang Dong, Junhua Guo, and Zhihong Li (2007): Geology and Prospecting 43(3), 37-41. Zhihong Li, Yin Yang, Shenglin Peng, and Maosen Yuan (2007): Geotectonica et Metallogenia 31(1), 63-76 ⓘ Anba Mine Jianzhong Li, Hongbo Liu, Jinyuan Yu, Zhenglu Nan, Guangming Yu, and Yong Li (2010): Mineral Deposits 29(z1), 189-197 Zhangye Prefecture Shandan Co. Longshoushan Uranium ore zone ⓘ Hongquan U deposit (Hongshiquan U deposit) Dahlkamp, F.J., Ed. (2009): Uranium Deposits of the World. Springer (Berlin, Heidelberg), pp. 31-156. Sunan Co. Jingtieshan Fe-Cu ore field ⓘ Huashugou Mine Xiangxin Gao (2001): Geology and Prospecting 37(2), 32-36 ⓘ Tianlu Cu deposit (Lujiaogou Cu deposit) Jinchun Li, Bochong Liu, and Shuhong Ding (2005): Northwestern Geology 38(1), 47-54. Damin Li, Yongjun Sun, and Wenjin Xu (2006): Mineral Deposits 25(3), 312-320 Guangdong Province Foshan Prefecture Gaoming District Changkeng-Fuwan Au-Ag deposit ⓘ Changkeng Au deposit Xiaodong Mao, Wenhui Wu, and Sijing Huang (2007): Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition) 34(1), 7-14 Guangzhou Prefecture Zengcheng Co. ⓘ Paitan Mine Kamitani, M., Okumura, K., Teraoka, Y., Miyano, S., and Watanabe, Y. (2007): Mineral Resources Map of East Asia. Geological Survey of Japan. ⓘ Yonghan Mine Kamitani, M., Okumura, K., Teraoka, Y., Miyano, S., and Watanabe, Y. (2007): Mineral Resources Map of East Asia. Geological Survey of Japan. Heyuan Prefecture Lianping Co. ⓘ Dading Fe-Sn deposit Lianshun Feng (1986): Geology and Prospecting 22(3), 21-27 Jieyang Prefecture Huilai Co. ⓘ Jiazi Mine Kamitani, M., Okumura, K., Teraoka, Y., Miyano, S., and Watanabe, Y. (2007): Mineral Resources Map of East Asia. Geological Survey of Japan. Maoming Prefecture Dianbai Co. ⓘ Dianbai Mine Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. ⓘ Madianhe REE deposit Kamitani, M., Okumura, K., Teraoka, Y., Miyano, S., and Watanabe, Y. (2007): Mineral Resources Map of East Asia. Geological Survey of Japan. Huazhou Co. ⓘ Pingding Mine Kamitani, M., Okumura, K., Teraoka, Y., Miyano, S., and Watanabe, Y. (2007): Mineral Resources Map of East Asia. Geological Survey of Japan Shaoguan Prefecture Qujiang District ⓘ Yaoling Mine Shehong Li, Wenqian Li, Qianyong Liang, Jibiao Jia, and Jiedong Zheng (2009): Geology and Exploration 45(4), 358-366 Wengyuan Co. Xiazhuang Uranium ore field (Xiwang Uranium ore field) ⓘ Xiwang deposit (U deposit No. 330) http://yzhkch.ecit.edu.cn/bshx/1/1.4/hu/8/1.doc ⓘ Zhushanxia deposit (U deposit No. 333) http://yzhkch.ecit.edu.cn/bshx/1/1.4/hu/8/1.doc Yangjiang Prefecture Jiangcheng District ⓘ Nanshanhai Mine Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. ⓘ Xitou Mine Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Yangchun Co. ⓘ Shilu Mine Zheng, W., Mao, J. W., Pirajno, F., Zhao, H. J., Zhao, C. S., Mao, Z. H., & Wang, Y. J. (2015). Geochronology and geochemistry of the Shilu Cu–Mo deposit in the Yunkai area, Guangdong Province, South China and its implication. Ore Geology Reviews, 67, 382-398. Yunfu Prefecture Luoding Co. ⓘ Pyromorphite occurrence Cuitian Qiu (1983): Acta Mineralogica Sinica 3(2), 148-152 ⓘ Xinrong Mn-Ag deposit Hanquan Ye (1985): Geology and Prospecting 21(9), 23-24 Zhanjiang Prefecture Leizhou Co. (Haikang Co.) ⓘ Haikang Mine Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Potou District ⓘ Zhanjiang REE deposit Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Zhaoqing Prefecture Guangning Co. ⓘ Deposit No. 510 Kamitani, M., Okumura, K., Teraoka, Y., Miyano, S., and Watanabe, Y. (2007): Mineral Resources Map of East Asia. Geological Survey of Japan Guangxi Zhuang Autonomous Region Baise Prefecture Jingxi Co. ⓘ Quyang bauxite deposit Wang, Q.F., Deng, J., Liu, X.F., Zhang, Q.Z., Sun, S.L., Jiang, C.Z., Zhou, F. (2010): Discovery of the REE minerals and its geological significance in the Quyang bauxite deposit, West Guangxi, China. Journal of Asian Earth Sciences 39, 701-712. Leye Co. ⓘ Langquan Au deposit Lin Niu (1994): Geology and Prospecting 30(3), 1-8 Beihai Prefecture Haicheng District ⓘ Beihai REE deposit Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Chongzuo Prefecture Tiandeng Co. ⓘ Dongping Mn deposit Shouquan Zhu (2001): Geology and Prospecting 37(2), 58-61 Guilin Prefecture Gongcheng Co. Limu Ta-Sn ore field ⓘ Jinzhuyuan Mine Jinchu Zhu, Renke Li, Fuchun Li, Xiaolin Xiong, Fengying Zhou, and Xiaolong Huang (2001): Mineralium Deposita 36(5), 393-405. ⓘ Laohutou Mine Jinchu Zhu, Renke Li, Fuchun Li, Xiaolin Xiong, Fengying Zhou, and Xiaolong Huang (2001): Mineralium Deposita 36(5), 393-405. ⓘ Shuiximiao Mine Jinchu Zhu, Renke Li, Fuchun Li, Xiaolin Xiong, Fengying Zhou, and Xiaolong Huang (2001): Mineralium Deposita 36(5), 393-405. Quanzhou Co. ⓘ Maoantan pegmatite field Renke Li and Xuming Zhang (1995): Geology and Prospecting 31(6), 15-22 Yongfu Co. ⓘ Xunjiang prospect Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Hechi Prefecture Nandan Co. ⓘ Dachang Sn-polymetallic ore field Senkui Fan, Xiudan Li, Yongsheng Cheng, Chengzhen Chen, and Weihong Huang (2010): Geology and Exploration 46(5), 828-835 Hezhou Prefecture Zhaoping Co. ⓘ Jinzhuzhou Mine Golden Tiger Mining NL Prospectus, Oct 2004 Liuzhou Prefecture Rong'an Co. Huashan Sn ore field ⓘ Huashan REE deposit Zhiwei Bao and Zhenhua Zhao (2008): Ore Geology Reviews 33, 519-535. Nanning Prefecture Heng Co. ⓘ Nanxiang Au deposit (Hengxian Au deposit) Peters, S.G., et al. (2002): USGS Open-File Report 02-131. Qinzhou Prefecture Qinnan District ⓘ Qinzhou REE deposit Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Wuzhou Prefecture Cenxi Co. ⓘ Yichuanghe Mine Kamitani, M., Okumura, K., Teraoka, Y., Miyano, S., and Watanabe, Y. (2007): Mineral Resources Map of East Asia. Geological Survey of Japan Guizhou Province Guiyang Prefecture Baiyun District ⓘ Yunwushan bauxite deposit Jiangping Mo and Jinao Li (1991): Geology and Prospecting 27(11), 12-18 Huaxi District ⓘ Qiantao silica deposit Ruzhou Jiang (1987): Geology and Prospecting 23(5), 22-26 Qingzhen Co. ⓘ Changchong bauxite deposit Jiangping Mo and Jinao Li (1991): Geology and Prospecting 27(11), 12-18 ⓘ Changchonghe Mine Jiangping Mo and Jinao Li (1991): Geology and Prospecting 27(11), 12-18 ⓘ Laoheishan bauxite deposit Jiangping Mo and Jinao Li (1991): Geology and Prospecting 27(11), 12-18 ⓘ Maixiang bauxite deposit Jiangping Mo and Jinao Li (1991): Geology and Prospecting 27(11), 12-18 Wudang District ⓘ Doupengshan bauxite deposit Jiangping Mo and Jinao Li (1991): Geology and Prospecting 27(11), 12-18 Xiuwen Co. ⓘ Jianganchong Mine Jiangping Mo and Jinao Li (1991): Geology and Prospecting 27(11), 12-18 ⓘ Wuli bauxite deposit Jiangping Mo and Jinao Li (1991): Geology and Prospecting 27(11), 12-18 ⓘ Xiaoshanba Mine Jiangping Mo and Jinao Li (1991): Geology and Prospecting 27(11), 12-18 ⓘ Xiuwen bauxite deposit Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Liupanshui Prefecture Liuzhi District ⓘ Liuzhi coal field Zhuang, X., Querol, X., Zeng, R., Xu, W., Alastuey, A., Lopez-Soler, A., and Plana, F. (2000): International Journal of Coal Geology 45(1), 21-37. Shuicheng Co. ⓘ Shuicheng coal field Zhuang, X., Querol, X., Zeng, R., Xu, W., Alastuey, A., Lopez-Soler, A., and Plana, F. (2000): International Journal of Coal Geology 45(1), 21-37. Qiandongnan Autonomous Prefecture Tianzhu Co. Zhushanchong-Moshan Au ore field ⓘ Moshan-Youma'ao Au deposit Jie Zhang, Dalong Yu, Xianyu Zhang, and Yongjun Yan (1998): Geology and Prospecting 34(2), 30-36 Qianxi'nan Autonomous Prefecture Anlong Co. ⓘ Getang Au-Sb deposit Peters, S.G., Huang Jiazhan, Li Zhiping, and Jing Chenggui (2007): Ore Geology Reviews 31, 170-204. Zhenfeng Co. ⓘ Jinfeng Mine (Lannigou Mine) Dafu Xiu (2000): Guizhou Geology 17(3), 152-159 Zunyi Prefecture Wuchuan Co. ⓘ Dazhuyuan bauxite deposit Shenfu Weng, Zhiyuan Lei, Hai Chen, Shuang Zhao, Ying Ran, Xiwen Wang, and Chen Ge (2013): Geology and Exploration 49(2), 195-204 Zunyi Co. ⓘ Houcao bauxite deposit Kehua Yin (2009): Geology and Prospecting 45(3), 273-279 Hainan Province (Hainan Island) Changjiang Co. ⓘ Shilu Mine Jinsong Zhao, Bin Xia, Xuelin Qiu, Bin Zhao, Deru Xu, Zuohai Feng, Zhaolin Li, Ganfu Shen, Ruizhong Hu, Wenchao Su, Chaojian Qin, Weimin Qin, Xian Fu, and Zhigao Hu (2008): Acta Petrologica Sinica 24(1), 149-160 Ding'an Co. Penglai ⓘ Penglai Gem deposit Song-Xue Chen (2006): Journal of Gems & Gemology 8(4), 6-9. Dongfang Co. Baoban gold field ⓘ Erjia Au deposit Yuanggen Yang (1993): Geology and Prospecting 29(2), 7-11 Qionghai Co. ⓘ Sailao REE deposit Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-file report 02-189. Wanning Co. ⓘ Wuzhuang Mine Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. ⓘ Xinglong Mine Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Hebei Province Chengde Prefecture Yan Mts (Yanshan Mts) ⓘ Placer occurrences (Yanshan meteorite) Zuxiang Yu (1984): Acta Petrologica Mineralogica et Analytica 3(3), 231-240 Qinhuangdao Prefecture Funing Co. ⓘ Xiangshan pluton Jinhui Yang, Fuyuan Wu, Wilde, S.A., Fukun Chen, Xiaoming Liu, and Liewen Xie (2008): Journal of Petrology 49(2), 315-351 Tangshan Prefecture Qian'an Co. ⓘ Qian'an iron mine Fengyue Li (1985): Geology and Prospecting 21(12), 5-11, 33 Zhangjiakou Prefecture Chongli Co. Dongping Au-Te ore field ⓘ Dongping Mine Guanxiang Song (1991): Geology and Prospecting 27(8), 1-8 Huailai Co. ⓘ Yanjiagou Au deposit Laisheng Shi, Zhili Wang, Minhui Wei, Jianhua Wen, Yuxue Rao, and Jingxia Xu (2007): Geology and Prospecting 43(5), 45-50 Heilongjiang Province (Manchuria. Dongbei Region) Daxing'anling Prefecture Songling District ⓘ Xiaogulihe complex Jian Shao, Wenlan Zhang, Xinhua Zhou, and Cong Zhang (2009): Acta Petrologica Sinica 25(10), 2642-2650 Harbin Prefecture Shangzhi Co. ⓘ Xiaonangou Au deposit Baocheng Zhang (1987): Geology and Prospecting 23(12), 28-33 Hegang Prefecture Luobei Co. ⓘ Luobei pegmatite field Deshi Lu (1993): Geology and Prospecting 29(6), 8-12 Heihe Prefecture Aihui District ⓘ Sandaowanzi Mine (Shandaowanzi Mine) Jun Lü, Xuguang Liu, Zhenzhe Han, Aikui Zhang, Handong Zhao, and Derong Li (2009): Geology and Exploration 45(4), 395-401 Jiamusi Prefecture Huanan Co. ⓘ Dashitouhe Au deposit Enguang Zang, Cunchang Yi, and Chunxiao Zhang (2008): Gold Science and Technology 16(2), 29-32 ⓘ Minzhu Au deposit Enguang Zang, Cunchang Yi, and Chunxiao Zhang (2008): Gold Science and Technology 16(2), 29-32 ⓘ Qingcha Au deposit Enguang Zang, Cunchang Yi, and Chunxiao Zhang (2008): Gold Science and Technology 16(2), 29-32 ⓘ Qunli Au deposit Enguang Zang, Cunchang Yi, and Chunxiao Zhang (2008): Gold Science and Technology 16(2), 29-32 ⓘ Sifangtai Au deposit Enguang Zang, Cunchang Yi, and Chunxiao Zhang (2008): Gold Science and Technology 16(2), 29-32 ⓘ Yaotai Au deposit Enguang Zang, Cunchang Yi, and Chunxiao Zhang (2008): Gold Science and Technology 16(2), 29-32 Mudanjiang Prefecture Muling Co. ⓘ Xiaojinshan Au deposit Zhibin Wang and Liangyi Wang (1998): Gold Geology 4(3), 30-34 Qiqihaer Prefecture Greater Hinggan Mts (Greater Khingan Mts) ⓘ Unnamed rare-metal deposit Xiaoshi Ding, Ge Bai, Zhongxian Yuan, and Luren Sun (1981): Geological Review 46(5), 459-466 Shuangyashan Prefecture Baoqing Co. ⓘ Laozuoshan Mine Yumin Liu, Lianxi Wei, and Shujuan Chen (2001): Heilongjiang Geology 12(1), 8-15 Yichun Prefecture Tangwanghe District ⓘ Pingdingshan Au deposit Guihu Chen, Fuzhou Wang, Yanzhong Wang, Jiguang Xue, Cangjiang Zhang, Yajun Li, and Xiaojun Duan (2012): Gold Science and Technology 20(2), 14-19 Henan Province Luoyang Prefecture Luanchuan Co. Nannihu ore field ⓘ Shangfanggou Mine (Shangfang Mine) Zhaowen Xu, Xiancai Lu, Rongyong Yang, Xiaojun Xie, and Qijiang Ren (2000): Geology and Prospecting 36(1), 14-16 Luoning Co. ⓘ Dujiagou bauxite deposit Yanjie Tang, Jianye Jia, and Jianchao Liu (2001): Geology and Prospecting 37(6), 9-12 Ruyang Co. ⓘ Donggou Mo deposit Hongyi Ma, Weiqing Lu, Yunzheng Zhang, Hongli Li, Xiuqi Tian, and Yanfei Ma (2007): Geology and Prospecting 43(4), 1-7 Song Co. ⓘ Daxigou Mo deposit Fengjun Bai, Rongge Xiao, and Guoying Liu (2009): Geology and Exploration 45(4), 355-342 ⓘ Dazhuanggou Mo deposit Senpo Wen (2009): Geology and Exploration 45(3), 247-252 ⓘ Fantaigou Mo deposit Fengjun Bai, Rongge Xiao, and Guoying Liu (2009): Geology and Exploration 45(4), 355-342 ⓘ Tulingcun Mo deposit Fengjun Bai, Rongge Xiao, and Guoying Liu (2009): Geology and Exploration 45(4), 355-342 ⓘ Zhifang Mo deposit Fengjun Bai, Rongge Xiao, and Guoying Liu (2009): Geology and Exploration 45(4), 355-342 Xin'an Co. Xin'an bauxite field ⓘ Yushan Mine Zhongming Li, Changhai Yan, Xuefei Liu, Jianmin Zhao, and Baishun Liu (2012): Geology and Exploration 48(3), 421-429. Ruishen Ma, Baishun Liu, Zhongming Li, Changhai Yan, Jianmin Zhao, and Yuhua Pei (2012): Geology and Exploration 48(3), 479-486. Zanchao Jiao, Huijuan Liang, Chuanquan Liu, Baishun Liu, Zhongming Li, Qinghua Huo, Qingfei Wang, and Yulan Qiao (2014): Northwestern Geology 47(1), 221-233 Nanyang Prefecture Tongbai Co. Weishancheng ore field ⓘ Poshan Mine Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46 ⓘ Yindongpo Mine Diankai Chen and Danshen Zhou (1984): Mineral Deposits 3(1), 37-46 Sanmenxia Prefecture Lingbao Co. Qinling Mine ⓘ Yangzhaiyu Au-Pb-Te deposit Jingwen Mao, Goldfarb, R.J., Zhengwei Zhang, Wenyi Xu, Yumin Qu, and Jun Deng (2002): Mineralium Deposita 37, 306-325. Lushi Co. Guanpo ⓘ Guanpo pegmatite field Ruiling He and Enkui Cao (1985): Geology of Shaanxi 3(2), 39-46. Mianchi Co. ⓘ Guangou Mine Yuewen Feng, Xuefei Liu, Zhongming Li, and Shuhui Cai (2012): Geology and Exploration 48(3), 471-478 Shan Co. Shanxian bauxite field ⓘ Zhijian Mine Bingwu Chu and Chunfang Zhao (2000): Mineral Resources and Geology 14(4), 251-254 Xinyang Prefecture Luoshan Co. Sujiahe ⓘ Hujiawan Weidong Sun, Williams, I.S., and Shuguang Li (2002): Journal of Metamorphic Geology 20(9), 873-886. ⓘ Xiongdian Jian Ping, Liu Dunyi, Yang Weiran, and Williams, I.S. (2000): Acta Geologica Sinica 74(3), 259-264. Zhengzhou Prefecture Gongyi Co. ⓘ Xiaoguan bauxite deposit Guanqun Yang (1987): Acta Petrologica et Mineralogica 6(1), 82-88 Hubei Province Huanggang Prefecture Hong'an Co. ⓘ Sidaohe Quarry Yuanbao Wu, Shan Gao, Hongfei Zhang, Saihong Yang, Wenfang Jiao, Yongsheng Liu, and Honglin Yuan (2008): Contributions to Mineralogy and Petrology 155, 123-133. Huangshi Prefecture Yangxin Co. Fengshan ore field ⓘ Fushui Au deposit Fangshi Zhen, Qingshan Liao, and Mingyu Zhu (2008): Resources & Industries 10(2), 121-126 Jingmen Prefecture Jingshan Co. ⓘ Xujiachong Huilong Yu (1985): Acta Petrologica Mineralogica et Analytica 4(2), 108-113 Shiyan Prefecture Yunxi Co. ⓘ Santianmen Au-polymetallic deposit Jihua Li, Jicheng Wu, Yongguang Li, and Taibing Li (2012): Mineral Deposits 29(z1), 145-152 Suizhou Prefecture Guangshui Co. ⓘ Unnamed REE occurrence Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189, 174 pp. Xiangfan Prefecture Zaoyang Co. ⓘ Zircon occurrence Liangming Fan, Shihe Chang, Qing Liu (1989): Journal of Chengdu University of Technology, Science & Technology Edition 30(1) Xiaogan Prefecture Dawu Co. ⓘ Huangmailing Mine Zhuying Chen and Lixian Jiang (1989): Mineral Deposits 8(4), 78-84 ⓘ Xuanhuadian Ratschbacher, L., Franz, L., Enkelmann, E., Jonckheere, R., Pörschke, A., Hacker, B.R., Dong, S., and Zhang, Y. (2006), In: Hacker, B.R., McClelland, W.C., and Liou, J.G. (eds.): Ultrahigh-pressure metamorphism: Deep continental subduction. Geological Society of America Special Paper 403, 45–75. Yichang Prefecture Xingshan Co. ⓘ Laolingou garnet deposit Jingqu Yao (2000): Geology and Prospecting 36(3), 25-31 Hunan Province Chenzhou Prefecture Beihu District Qitianling complex ⓘ Furong Sn-polymetallic ore field Gefei Huang (1992): Geology and Prospecting 28(11), 7-11 Guiyang Co. Dafang Au-Ag-Pb-Zn deposit ⓘ Lashuxia Mine Fushan Wang (1991): Hunan Geology 10(1), 17-24 ⓘ Mao'erling Mine Fushan Wang (1991): Hunan Geology 10(1), 17-24 Linwu Co. Xianghualing Sn-polymetallic ore field ⓘ Xianghualing Mine (Hsianghualing Mine) Guozhang Wen and Lixin Guo (1987): Geology and Prospecting 23(4), 5-13 Suxian District Dongpo ore field ⓘ Jinzilun W deposit Bingtao Li (1990): Geology and Prospecting 26(1), 22-27 ⓘ Yejiwei Sn-polymetallic deposit (Yejiwo Sn-polymetallic deposit) Bingtao Li (1993): Geology and Prospecting 29(9), 5-11 Yizhang Co. Dongpo ore field ⓘ Shizhuyuan Mine Shimou Chen, Hongchang Li, Ciguo Xie, and Shangjing Ai (1981) Geology and Prospecting 17(10), 15-21.. Yuzhou Li (1990) Geology and Prospecting 26(6), 29-35.. Xianhua Li, Dunyi Liu, Min Sun, Wuxian Li, Xirong Liang, and Ying Liu (2004) Precise Sm–Nd and U–Pb isotopic dating of the supergiant Shizhuyuan polymetallic deposit and its host granite, SE China. Geological Magazine 141(2), 225-231. Yaogangxian W-Sn ore field ⓘ Yaogangxian Mine Shunting Li, Jingbing Wang, Xinyou Zhu, Yanli Wang, Ying Han, and Ningning Guo (2011): Geology and Exploration 47(2), 143-150 Hengyang Prefecture Changning Co. Dayishan Sn-polymetallic ore field ⓘ Dayishan Mine Aizhong Zhu (2006): Hunan Nonferrous Metals 22(3), 1-4 Leiyang Co. ⓘ Shangbao Mine Zeheng Lei, Yusheng Qiao, and Yiming Xu (2009): Geology and Exploration 45(2), 44-52 Huaihua Prefecture Yuanling Co. Yuan river placers (Yuanjiang placers) ⓘ Yuanjiangite locality Chen Lichang, Tang Cuiqing, Zhang Jianhong, and Liu Zhenyun (1994): Acta Petrologica et Mineralogica 13(3), 232-238 Yongzhou Prefecture Dao Co. Jiuyishan Sn-W ore field ⓘ Shangjiaping Sn-(W-Cu) deposit Xingyu Liao (2001): Geology and Prospecting 37(4), 18-22 ⓘ Zhengchong Rb deposit Xingyu Liao (2001): Geology and Prospecting 37(4), 18-22 Jianghua Co. Guposhan Sn-polymetallic ore field ⓘ Guposhan REE deposit Zhijun Shen, Linglin Xie, and Zhengyu Quan (2003): Hunan Geology 22(1), 30-33, 63 ⓘ Helukou REE deposit Zhijun Shen, Linglin Xie, and Zhengyu Quan (2003): Hunan Geology 22(1), 30-33, 63 Yueyang Prefecture Huarong Co. ⓘ Sanlangyan REE deposit Zhijun Shen, Linglin Xie, and Zhengyu Quan (2003): Hunan Geology 22(1), 30-33, 63 Xiangyin Co. ⓘ Wangxiang REE deposit Zhijun Shen, Linglin Xie, and Zhengyu Quan (2003): Hunan Geology 22(1), 30-33, 63 Yueyang Co. ⓘ Gangkou REE deposit Zhijun Shen, Linglin Xie, and Zhengyu Quan (2003): Hunan Geology 22(1), 30-33, 63 Inner Mongolia Autonomous Region Alxa League (Alashan Prefecture) Ejin Banner (Ejina Co.) Dongqiyishan polymetallic ore field ⓘ Dongqiyishan Mine Fengjun Nie, Sihong Jiang, Yan Liu, and Yuanxian Lin (2002): Mineral Deposits 21(1), 10-15 Baotou League (Baotou Prefecture) Bayan Obo Mining District Bayan Obo ⓘ Bayan Obo deposit (Bayun-Obo deposit. Baiyunebo deposit) Youbin Liang (1990): Acta Petrologica et Mineralogica 9(1). Qingchang Meng (1981): Geology and Prospecting 17(3), 10-17 ⓘ East Mine Miyawaki R, Shimazaki H, Shigeoka M, Yokoyama K, Matsubara S, Yurimoto H (2011) Yangzhumingite, KMg2.5Si4O10F2, a new mineral in the mica group from Bayan Obo, Inner Mongolia, China. European Journal of Mineralogy 23, 467-473 Shiguai District ⓘ Lijiazi Jia Cai, Pinghua Liu, Fulai Liu, Jianhui Liu, Fang Wang, and Jianrong Shi (2013): Acta Petrologica Sinica 29(2), 437-461 Bayan Nur League (Bayannao'er Prefecture) Urad Middle Banner (Wulate Zhongqi) ⓘ Hani river placers Yantian Guo and Guangming Tian (1979): Geology and Prospecting 15(8), 29-34 Hinggan League (Xing'an Prefecture) Horqin Right Middle Banner (Ke'erqin Youyi Zhongqi) ⓘ Budunhua Mine Bingjian Xiao (2000): Contributions to Geology and Mineral Resources Research 23(1), 27-31 Hohhot League (Huhehaote Prefecture) Tumed Left Banner (Tumote Zuoqi) ⓘ Erdao'ao Au deposit Yantian Guo and Guangming Tian (1979): Geology and Prospecting 15(8), 29-34 Wuchuan Co. ⓘ Zhaojinggou Nb-Ta deposit Fengjun Nie, Fengxiang Wang, Yu'an Zhao, Yan Sun, and Hua Chai (2013): Mineral Deposits 32(4), 730-743 Ordos League (E'erduosi Prefecture) Jungar Banner (Zhunge'er Co.) Jungar coal field (Zhunge'er coal field) ⓘ Hada Gol Mine (Haidaigou Mine) Shifeng Dai, Deyi Ren, Shengsheng Li, and Chenlin Chou (2006): Acta Geologica Sinica 85(2), 294-300 Tongliao League (Tongliao Prefecture) Jarud Banner (Zalute Co.) Baerzhe complex ⓘ Intrusion No. 801 Zhongxin Yuan and Ge Bai (1997): Geology and Prospecting 33(1), 42-48. Wubin Yang, Qiang Shan, Zhenhua Zhao, Yong Luo, Xueyuan Yu, Ningbo Li, and Hecai Niu (2011): Journal of Jilin University (Earth Science Edition) 41(6), 1689-1704. Jingzhan Zhu, Guohui Zhang, Qingsong Du, and Jing He (2013): Northwestern Geology 46(4), 207-214 ⓘ Xing'an deposit (Hinggan deposit) Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Ulaan Chab League (Wulanchabu Prefecture) Chahar Right Back Banner (Chaha'er Youyi Houqi) ⓘ Banshen Au deposit Yantian Guo and Guangming Tian (1979): Geology and Prospecting 15(8), 29-34 Chahar Right Front Banner (Chaha'er Youyi Qianqi) Togrog Ul (Tuguiwula) ⓘ Tianpishan Mine Shiqi Wang, Shuhui Zheng, Sicheng Zheng, and Chengjie Chen (1987): Mineral Deposits 6(3), 85-90 Chahar Right Middle Banner (Chaha'er Youyi Zhongqi) ⓘ Jinpen Au deposit Luyang Wu (1978): Geology and Prospecting 14(1), 15-21 ⓘ Xicaiyuan Au deposit Yantian Guo and Guangming Tian (1979): Geology and Prospecting 15(8), 29-34. Inner Mongolia Gold Exploration Team No. 5 (1977): Geology and Prospecting 13(2), 30-33 Siziwang Banner (Siziwang Co.) Bainaimiao Cu-Au ore field ⓘ Bainaimiao Au deposit Zhonghua He, Yinhong Liang, and Lihong Zhou (2001): Geology and Prospecting 37(2), 28-31 Zhuozi Co. ⓘ Dasuji Mo deposit Xiqing Yu, Wang Chen, and Wei Li (2008): Geology and Prospecting 44(2), 29-37 Wuhai League (Wuhai Prefecture) Haibowan District ⓘ Zhulazhaga Au deposit Sihong Jiang, Yueqing Yang, Fengjun Nie, Jianhua Zhang, Yan Liu, Fuxi Li, and Linzhu Jia (2001): Mineral Deposits 20(3), 234-242 Xilin Gol League (Xilinguole Prefecture) Xilinhot Co. (Xilinhaote Co.) Shengli coal field ⓘ Wulantuga Ge deposit Qi Zhang, Huawen Qi, Ruizhong Hu, Xiaofei Wang (2008): Acta Mineralogica Sinica 28(4), 426-438 Jiangsu Province Lianyungang Prefecture Donghai Co. Maobei ⓘ Maobei Mine Jinjie Yu, Pingan Wang, Jianping Huang, Hui Wang, and Xiaofeng Li (2006): Journal of China University of Geosciences 31(4), 520-526 Nanjing Prefecture ⓘ Luhe District E.Ya. Kievlenko (2003) Geology of gems, p. 68 Suzhou Prefecture Huqiu District ⓘ Shananbang Ta-Nb deposit Xiaojun Yuan, Chuanli Wan, and Jianping He (2004): Geology and Prospecting 40(1), 31-35. Jianping He (2006): Jiangsu Geology 30(3), 183-186 Xuzhou Prefecture Xinyi Co. ⓘ Jiangma Mine Jinjie Yu, Pingan Wang, Jianping Huang, Hui Wang, and Xiaofeng Li (2006): Journal of China University of Geosciences 31(4), 520-526 ⓘ Xiaojiao Mine Jinjie Yu, Pingan Wang, Jianping Huang, Hui Wang, and Xiaofeng Li (2006): Earth Science, Journal of China University of Geosciences 31(4), 520-526 Jiangxi Province Fuzhou Prefecture Chongren Co. Xiangshan Uranium ore field ⓘ Julong'an U-Th deposit Yanning Meng and Honghai Fan (2013): Geological Journal of China Universities 19(1), 148-158 Dongxiang Co. ⓘ Dongxiang Cu-polymetallic deposit Xia Ai and Zengyi Chen (1993): Geology and Prospecting 29(4), 25-29 Ganzhou Prefecture Anyuan Co. ⓘ Pangushan Mine Yingchen Ren, Minqing Cheng, and Cunchang Wang (1986): Mineral Deposits 5(2), 63-74 ⓘ Qidushan Be-Pb-Zn deposit Yunhuai Lin and Shiyang Chen (1985): Geology and Prospecting 21(3), 23-31 Chongyi Co. Lujing Uranium ore field Huangao district ⓘ Huangfengling deposit (U deposit No. 325) Juan Han, Yanbin Wang, Denghong Wang, Zhenghui Chen, and Kejun Hou (2011): Geology and Exploration 47(2), 284-293 Dayu Co. ⓘ Xihuashan ore field Rucheng Wang, Fontan, F., Xiaoming Chen, Huan Hu, Changshi Liu, Shijin Xu, and de Parseval, P. (2003): Canadian Mineralogist 41, 727-748. ⓘ Dangping Mine Dongsheng Qu (1988): Geology and Prospecting 24(12), 13-18 Huichang Co. Hecaokeng Uranium ore field ⓘ Caotaobei U deposit (U deposit No. 6722) Zhang Bangtong, Chen Peirong, Yang Dongsheng, and Kong Xinggong (2003): Science in China, Series D (Earth Sciences), 46(3), 296-304. Longnan Co. ⓘ Longnan REE deposits Zhiwei Bao and Zhenhua Zhao (2008): Ore Geology Reviews 33, 519-535.. Yunhuai Lin and Shiyang Chen (1985): Geology and Prospecting 21(3), 23-31 ⓘ Zudong Mine Deqian Chen, Daoling Yin, Jianxiong Zhou, Xingyuan Lin, Hanqing Zhang and Nicheng Shi (1994): Geological Review 59(1), 82-86 Quannan Co. ⓘ Dajishan Mine (Tachishan Mine) Jianping Liu and Jiande Teng (2007): Nonferrous Metals (Mine Section) 59(3), 16-19 Shicheng Co. ⓘ Songling Sn deposit Yunhuai Lin (1986): Geology and Prospecting 22(4), 22-28 Xunwu Co. ⓘ Heling REE deposit Zhiwei Bao and Zhenhua Zhao (2008): Ore Geology Reviews 33, 519-535. ⓘ Tongkengzhang Mo deposit Yunhuai Lin (1986): Geology and Prospecting 22(4), 22-28. Jianxiang Xu, Zailin Zeng, Xueqin Li, Junsheng Liu, Zhenghui Chen, Shanbao Liu, Chunli Guo, and Chenghui Wang (2007): Acta Geologica Sinica 81(7), 924-928 Ji'an Prefecture Suichuan Co. ⓘ Xigang Ta-Nb deposit Weizheng Hu, Junping Huang, and Xiaowen Huang (2005): Resources Survey and Environment 26(4), 258-266 Jingdezhen Prefecture Fuliang Co. ⓘ Dabeiwu Au deposit Mousong Chen (1996): Geology of Jiangxi 10(3), 167-176 Jiujiang Prefecture De'an Co. ⓘ Pengshan Sn-Pb-Zn ore field Wenxue Zou (1983): Geology and Prospecting 19(1), 8-18 Ruichang Co. ⓘ Wushan Mine (Wujia Cu-Au deposit) Bin Cui, Mingyin Yang, and Zhaoyang Zhan (2002): Geology and Prospecting 38(5), 44-48 Shangrao Prefecture Dexing Co. Jinshan Au ore field ⓘ Shiwu Au deposit Chuanming Li and Xiaohui Chen (2005): Geology and Prospecting 41(4), 10-17 ⓘ Zuomiban Zhou Guoqing (1997): Science in China, Series D (Earth Sciences), 40(5), 477-484. Yanshan Co. (Qianshan Co.) ⓘ U deposit No. 34 Rengui Wu and Dagan Yu (2000): Uranium Geology 16(4), 204-211 Yichun Prefecture Yuanzhou District Yichun complex (Yashan batholith) ⓘ Yichun Mine (Mine No. 414) Lin Yin, Pollard, P.J., Hu Shouxi, and Taylor, R.G. (1995): Economic Geology 90(3), 577-585. Jilin Province (Manchuria. Dongbei Region) Jilin Prefecture Chuanying District ⓘ Jilin meteorite (Jilin H5 chondrite) Wankang Huang, Yingwen Xie, and Jingming Pan (1978): Geochimica 7(1), 25-34 Huadian Co. ⓘ Laoniugou Fe deposit (Laoniuguo Fe deposit) http://wrgis.wr.usgs.gov/open-file/of03-220/DATABASE/lode_deposits.txt Tonghua Prefecture Tonghua Co. ⓘ Chibaisong Cu-Ni-PGE deposit Xiangwen Wang (2002): Mineral Deposits 21(suppl.), 689-692 Yanbian Chaoxianzu Autonomous Prefecture Hunchun Co. ⓘ Huangsongdianzhi Au deposit http://wrgis.wr.usgs.gov/open-file/of03-220/DATABASE/lode_deposits.txt Liaoning Province (Manchuria. Dongbei Region) Benxi Prefecture Nanfen District ⓘ Nanfen Mine http://wrgis.wr.usgs.gov/open-file/of03-220/DATABASE/lode_deposits.txt Chaoyang Prefecture Beipiao Co. ⓘ Xinglonggou Shan Gao et al. , Letters to Nature, Nature, Vol. 432, 16 December 2004. Dandong Prefecture Fengcheng Co. Saima complex ⓘ Saima U-REE deposit Saima Deposit Research Group, Beijing Institute of Uranium Geology (1978): Scientia Sinica 11(3), 365-389 Kuandian Co. Zhenjiang ⓘ Zhenjiang Au deposit Guangcheng Chi and Ailin Zhao (2006): Northwestern Geology 39(1), 115-120 ⓘ Liaodong Peninsula Pavel M. Kartashov data Dalian Prefecture Wafangdian Co. ⓘ Huatong Mine (Huatungkou Mine) Matsuda, K. (1969) Copper-bearing contact deposits of Hua-tung-kou, Fu Hsien, Feng-tien province, Manchuria (in: Geology and Mineral Resources of the Far East, vol. 2, pp 414-422, Tokyo University Press). Ningxia Autonomous Region Shizuishan Prefecture Dawukou District ⓘ Hulusitai coal field (Hulstai coal field) Aimin Yao (2003): Northwestern Geology [Xibei Dizhi] 36(1), 78-83. Zhongwei Prefecture Shapotou District Xiangshan Cu ore field ⓘ Yaoxianzi Mine Hongyu Li, Hewei Guo, and Wenkun Sun (2009): Geology and Exploration 45(1), 13-17 Qinghai Province Golog Autonomous Prefecture (Guoluo Autonomous Prefecture) Maqên Co. Dur'ngoi Ophiolite ⓘ De'erni Cu-Co-(Zn) deposit (Derni Cu-Co-(Zn) deposit) Duan Guolian (1991): Geology and Prospecting 27(2), 20-24. Guolian Duan (1998): Geology of Chemical Minerals 20(4), 287-294 Haibei Autonomous Prefecture Qilian Co. ⓘ Hongtugou Au deposit Aiping Shi and Lili Yu (2012): Gold Science and Technology 20(5), 45-51 ⓘ Xiangzigou eclogites Song Shuguang, Zhang Lifei, Niu Yaoling, Song Biao, Zhang Guibing, and Wang Qianjie (2004): Chinese Science Bulletin 49(8), 848-852. Haixi Autonomous Prefecture Da Qaidam Co. (Dachaidan Co.) ⓘ Lüliangshan mafic complex Shuguang Song, Lifei Zhang, Yaoling Niu, Li Su, Ping Jian, Dunyi Liu (2005): Earth and Planetary Science Letters 234, 99-118. Dulan Co. ⓘ Dulan eclogite outcrops Mattinson, C.G., Wooden, J.L., Liou, J.G., Bird, D.K., and Wu, C.L. (2006): American Journal of Science 306, 683-711. Shaanxi Province Hanzhong Prefecture Mian Co. ⓘ Jianchaling Mine Xueming Wang, Mengxiong Chen, Mei Li, and Furang Li (2002): Geology and Prospecting 38(6), 34-38 Shangluo Prefecture Danfeng Co. ⓘ Chenjiazhuang U deposit (Danfeng U deposit) Zhangsheng Feng, Xiatao Zhang, Jinrong Jiao, Zhaoquan Wang, Qing Wang, and Juchan Wang (2013): Northwestern Geology 46(2), 159-166 Shanyang Co. ⓘ Tongmugou Zn deposit Haishan Wang, Xun Liu, Jian Guo, and Baozhong Li (2002): Mineral Deposits 21(suppl.), 470-472 ⓘ Zhongcun V deposit Weimin Zhang and Jinping Hu (2007): Northwestern Geology 40(2), 95-102 Zhashui Co. ⓘ Wangjiagou Au deposit Donghong Cao, Laimin Zhu, Ben Li, and Dengmei Yang (2009): Geology and Exploration 45(1), 23-29 Weinan Prefecture Huayin Co. ⓘ Huayangchuan U-Nb-Pb deposit Xiaochao Hui (2014): Geochemical studies of the uranium-polymetallic mineralization at Huayangchuan, Shaanxi Province. PhD Thesis, Beijing Research Institute of Uranium Geology, 159 pp. Tongguan Co. Tongyu gold field ⓘ Dongtongyu Mine (Tongyu II deposit) Jingwen Mao, Goldfarb, R.J., Zhengwei Zhang, Wenyi Xu, Yumin Qiu, and Jun Deng (2002): Mineralium Deposita 37(3/4), 306-325. Shandong Province Binzhou Prefecture Zouping Co. ⓘ Zouping Mine Pingfu Li and Shurong Yuan (1991): Geology and Prospecting 27(1), 7-12 Jiaodong Peninsula (Jiaodong Gold Province) Qingdao Prefecture Jiaonan Co. ⓘ Lanshantou Hongrui Fan, Jinghui Guo, Fangfang Hu, Xuelei Chu, and Chengwei Jin (2005): Acta Petrologica Sinica 21(4), 1125-1132 Weihai Prefecture Rushan Co. Rushan ore field ⓘ Jinqingding Au deposit http://www.portergeo.com.au/database/mineinfo.asp?mineid=mn1120 Yantai Prefecture Haiyang Co. ⓘ Guocheng Au deposit (Tudui-Shawang Au deposit) Junbo Lu, Lianyuan Qin, Meng Zhang, and Yuanxian Yue (2012): Gold Science and Technology 20(5), 52-57 Laizhou Co. Cangshang-Sanshandao Gold camp ⓘ Xinli-Cangshang Mine (Xinli-Canzhuang Mine) http://www.tsrc.uwa.edu.au/__data/page/28315/pub181.pdf Jiaojia-Xincheng Gold camp ⓘ Jiaojia Mine Pengyun Zhao, Xuexiang Gu, and Xiaohua Deng (2007): Geology and Prospecting 43(4), 29-35 Zhaoyuan Co. ⓘ Dayin'gezhuang Mine Xueling Dai, Xiangwei Deng, Shenglin Peng, and Bin Yang (2011): Geology and Exploration 47(3), 370-389 Jinan Prefecture Zhangqiu Co. ⓘ Wanshan bauxite deposit Cuizhi Wang, Rongge Xiao, Xiuming Jia, Hongchun Zhou, and Jun Liu (2005): Geology and Prospecting 41(5), 34-37 Laiwu Prefecture Gangcheng District ⓘ Tietonggou intrusion Yaxiong Zhong (1980): Geology and Prospecting 16(5), 31-36 Laicheng District ⓘ Kuangshan intrusion Yaxiong Zhong (1980): Geology and Prospecting 16(5), 31-36 Linyi Prefecture Fei Co. ⓘ Dajingtou Weiguo Zhong, Dengshi Zhou, Jitai Liu, Xiaoping Cheng, and Lihua Xie (2003): Shandong Geology 19(1), 43-49 Yimeng Mts (Yimeng Shan) Mengyin Co. ⓘ Mengyin Kimberlite field Jianhong Zhang, Guojie Yang, and Zhaohui Li (1986): Kuangwu Xuebao 6, 344-349. Rizhao Prefecture Lanshan District ⓘ Hushan Quarry Zhang, R.Y., Liou, J.G., and Shu, J.F. (2002): American Mineralogist 87, 445-453 Tai'an Prefecture Daiyue District ⓘ Jiaoyu intrusion Yaxiong Zhong (1980): Geology and Prospecting 16(5), 31-36 Weifang Prefecture Changle Co. Wutu ⓘ Sapphire deposit Qiu Zhili, Wu Fuyuan, Yu Qingyuan, Xie Liewen, and Yang Shufeng (2005): Chinese Science Bulletin 50(22), 2602-2611. Zibo Prefecture Boshan District ⓘ Jinniushan intrusion Yaxiong Zhong (1980): Geology and Prospecting 16(5), 31-36 Huantai Co. ⓘ Tianzhuang bauxite deposit Cuizhi Wang, Rongge Xiao, Xiuming Jia, Hongchun Zhou, and Jun Liu (2005): Geology and Prospecting 41(5), 34-37 Linzi District ⓘ Jinling bauxite deposit Cuizhi Wang, Rongge Xiao, Xiuming Jia, Hongchun Zhou, and Jun Liu (2005): Geology and Prospecting 41(5), 34-37 ⓘ Jinling Fe-(Cu-Ni-Co) deposit Da-Xin Li and Yi-Ming Zhao (1997): Acta Petrologica et Mineralogica 16(1), 44-49. Zhangdian District ⓘ Beijiaosong bauxite deposit Cuizhi Wang, Rongge Xiao, Xiuming Jia, Hongchun Zhou, and Jun Liu (2005): Geology and Prospecting 41(5), 34-37 Zichuan District ⓘ Dakuishan bauxite deposit Cuizhi Wang, Rongge Xiao, Xiuming Jia, Hongchun Zhou, and Jun Liu (2005): Geology and Prospecting 41(5), 34-37 Shanxi Province Lüliang Prefecture Xiaoyi Co. ⓘ Ke'er bauxite deposit http://wrgis.wr.usgs.gov/open-file/of03-220/DATABASE/lode_deposits.txt ⓘ Xihedi bauxite deposit http://wrgis.wr.usgs.gov/open-file/of03-220/DATABASE/lode_deposits.txt Xinzhou Prefecture Baode Co. ⓘ Guopianling-Leijiamo bauxite deposit http://wrgis.wr.usgs.gov/open-file/of03-220/DATABASE/lode_deposits.txt ⓘ Tianqiao Mine http://wrgis.wr.usgs.gov/open-file/of03-220/DATABASE/lode_deposits.txt Dai Co. ⓘ Shanyangping Fe deposit http://wrgis.wr.usgs.gov/open-file/of03-220/DATABASE/lode_deposits.txt Fanshi Co. ⓘ Yangchaoping Fe deposit http://wrgis.wr.usgs.gov/open-file/of03-220/DATABASE/lode_deposits.txt Wutai Co. ⓘ Dongyaozhuang Au deposit Fengxian Jiang (2006): Geology and Prospecting 42(3), 24-29 Sichuan Province Garzê Autonomous Prefecture (Ganzi Autonomous Prefecture) Kangding Co. ⓘ Hede Mine Chenghua Zhang and Guodong Ji (1983): Geology and Prospecting 19(9), 15-20, 40 Kangding pegmatite field ⓘ Jiajika Mine Chenghua Zhang and Guodong Ji (1983): Geology and Prospecting 19(4), 22-28 Guangyuan Prefecture Lizhou District ⓘ Shuimo Mine Yongming Wang (1989): Geology and Prospecting 25(9), 8-11 Qingchuan Co. ⓘ Baishui Mine Yongming Yang (1983): Geology and Prospecting 19(3), 34-38. Yongming Wang (1989): Geology and Prospecting 25(9), 8-11 Liangshan Autonomous Prefecture Dechang Co. ⓘ Cida intrusion Hong Zhong, Weiguang Zhu, Zhuyin Chu, Defeng He, and Xieyan Song (2007): Chemical Geology 236(1/2), 112-133. ⓘ Dalucao REE deposit Xiaoyu Li (2005): Mineral Deposits 24(2), 151-160 Huidong Co. ⓘ Huidong lead-zinc mine (Daliangzi Pb-Zn deposit) Zejiang Wang and Anru Wang (1985): Geology and Prospecting 21(10), 8-15 Huili Co. ⓘ Lalachang Cu deposit (Lala Cu deposit) Zhimin, Z., & Yali, S. (2013). Direct Re-Os dating of chalcopyrite from the Lala IOCG deposit in the Kangdian copper belt, China. Economic Geology, 108(4), 871-882. ⓘ Tianbaoshan Zn-Pb-Ag deposit Zejiang Wang and Anru Wang (1985): Geology and Prospecting 21(10), 8-15 Mianning Co. ⓘ Baozi Hill Ge X., Fan G., Li G., Shen G., Chen Z., Ai Y. (2017): Mianningite, (□,Pb,Ce,Na)(U4+,Mn,U6+)Fe3+2(Ti,Fe3+)18O38, a new member of the crichtonite group from Maoniuping REE deposit, Mianning county, northwest Sichuan, China. European Journal of Mineralogy: 29: 331-338. ⓘ Maoniuping Mine Congde Chen and Guangping Pu (1991): Geology and Prospecting 27(5), 18-23. Zhongxin Yuan and Ge Bai (1997): Geology and Prospecting 33(1), 42-48 Ngawa Autonomous Prefecture (Aba Autonomous Prefecture) Songpan Co. ⓘ Songpanguo Au deposit (Songpangou Au deposit) Peters, S.G. (2002): USGS Open-File Report 02-131. Zoigê Co. (Ruo'ergai Co.) ⓘ Baxi Au deposit (A'xi Au deposit. Axi Au deposit) Yongjun Gao, Guangzhi Ren, Bingxin Ji, and Zhongkun Zhang (2011): Gold Science and Technology 19(2), 8-12 Panzhihua Prefecture Yanbian Co. ⓘ Baicao Nb-Ta deposit Fenlian Wang, Taiping Zhao, and Wei Chen (2012): Mineral Deposits 31(2), 293-308 ⓘ Luku Mine Fenlian Wang, Taiping Zhao, and Wei Chen (2012): Mineral Deposits 31(2), 293-308 Tibet Autonomous Region Lhasa Prefecture Maizhokunggar Co. (Mozhugongka Co.) ⓘ Longruri Au-Sb deposit (Nongruri Au-Sb deposit) Suiliang Dong, Hanxiao Huang, Bo Liu, Li Zhang, and Hui Zhang (2010): Geology and Exploration 46(2), 207-213. Yunfei Liu, Zhiming Yang, Yuling Xie, Ping Zhou, Denghu Du, Yingxu Li, Qiuyun Li, Huanchun Qu, and Bo Xu (2012): Mineral Deposits 31(4), 727-744 Qüxü Co. (Qushui Co.) ⓘ Nianggui corundum deposit Changbi Li (1991): Tibet Geology 2(1), 75-85 Nagchu Prefecture (Naqu Prefecture) Nyima Co. (Nima Co.) ⓘ Bangduo Au deposit Junjie Fan, Yanming Lu, Xinfeng Zhao, Meijuan Wang, and Shuqi Ma (2003): Gold Geology 22(1), 26-31 ⓘ Mibale (Mibalei) Siping Liao, Zhenhua Chen, Xiaochuan Luo, and Aijian Zhou (2002): Geological Bulletin of China 21(11), 735-738 Xainza Co. (Shenzha Co.) ⓘ Bengnazangbu Au deposit Chunhong Wang, Liangsheng Ge, and Xiaodong Guo (2006): Gold Science and Technology 14(6), 1-12 Ngari Prefecture Gê'gyai Co. (Geji Co.) ⓘ Ga'erqiong Cu-Au deposit Xiaoming Qu and Hongbo Xin (2006): Geological Bulletin of China 25(7), 792-799 Gêrzê Co. (Gaize Co.) Duolong ore field ⓘ Duobuza Cu-(Au) deposit (Dobuzha Cu-(Au) deposit) Xiaoming Qu and Hongbo Xin (2006): Geological Bulletin of China 25(7), 792-799 Qamdo Prefecture (Changdu Prefecture) Lhorong Co. (Luolong Co.) ⓘ Sila ditch Shuihe Mao, Wenquan Lu, Youfu Yang, and Yongming Wu (1989): Acta Mineralogica Sinica 9(3), 253-256 Shannan Prefecture (Lhokha Prefecture. Lhoka Prefecture) Qusum Co. (Qusong Co.) ⓘ Luobusha ophiolite ('Luobusa ophiolite') Wenji Bai, Jingsui Yang, Qingsong Fang, Binggan Yan, and Zhongming Zhang (2001): Earth Science Frontiers 8(3), 111-121 ⓘ Kangjinla Cr deposit Xiangzhen Xu, Jingsui Yang, Guolin Guo, and Fahui Xiong (2013): Acta Petrologica Sinica 29(6), 1867-1877 Sangri Co. Kelu-Chongmuda Cu-Au belt ⓘ Mingze-Chengba Cu-Au-Mo deposit SONG, X., SHI, Z., ZHANG, K., ZHANG, J. and ZHU, F. (2014), The Curves of Seven REE and Their Geological Significances of Porphyry Mo (Cu) Deposit of Chengba, Tibet. Acta Geologica Sinica, 88: 603–604 Xinjiang Autonomous Region Akesu Prefecture (Aksu Prefecture. Aqsu Prefecture) Baicheng Co. (Bay Co.) ⓘ Boziguoer intrusion Jingwu Yin, Xingkun Shao, Haitao Yang, Tingxian Piao, Haiming Xu, and Jun Wang (2013): Mineral Deposits 32(2), 337-352 ⓘ Keqikeguole complex Yanling Tang (2005): Non-metallic deposits of Xinjiang, China [Zhongguo Xinjiang Fei Jinshu Kuangchuang]. Geological Publishing House (Beijing), 289 pp. ⓘ Tasidouwei carbonatite Yanling Tang (2005): Non-metallic deposits of Xinjiang, China [Zhongguo Xinjiang Fei Jinshu Kuangchuang]. Geological Publishing House (Beijing), 289 pp. ⓘ Yilanlike Quarry (Yilanleke Quarry) Yanling Tang (2005): Non-metallic deposits of Xinjiang, China [Zhongguo Xinjiang Fei Jinshu Kuangchuang]. Geological Publishing House (Beijing), 289 pp. Bayin'gholin Autonomous Prefecture (Bayingolin Autonomous Prefecture. Bayinguoleng Autonomous Prefecture) Lopnur Co. (Yuli Co.. Weili Co.) ⓘ Qieganbulake Mine Yanling Tang (2005): Non-metallic deposits of Xinjiang, China [Zhongguo Xinjiang Fei Jinshu Kuangchuang]. Geological Publishing House (Beijing), 289 pp. Ruoqiang Co. (Qakilik Co.. Chaqiliq Co.) Yinggelisayi area ⓘ Granitoid gneiss outcrops Zhang Anda, Liu Liang, Sun Yong, Chen Danling, Wang Yan, and Luo Jinhai (2004): Chinese Science Bulletin 49(23), 2527-2532. Changji Autonomous Prefecture (Sanji Autonomous Prefecture) Manasi Co. (Manas Co.) Manasi (Manas. Marneshi) ⓘ Sardala Keqiao Chen, Tinggao Yu, and Yongge Zhang (1982): Chinese Journal of Geology 25(1), 111-116 ⓘ Manasi river placers Jianxun Bai (1987): Geology and Prospecting 23(12), 24-27 Kashi Prefecture (Kashgar Prefecture. Qeshqer Prefecture) Bachu Co. (Maralbexi Co.. Maralbeshi Co.) Wajiertage ⓘ Wajiertage Mine Yanling Tang (2005): Non-metallic deposits of Xinjiang, China [Zhongguo Xinjiang Fei Jinshu Kuangchuang]. Geological Publishing House (Beijing), 289 pp. Kezilesu Autonomous Prefecture (Kizilsu Autonomous Prefecture. Qizilsu Autonomous Prefecture) Atushi Co. (Artux Co.. Atux Co.. Atush Co.) ⓘ Cheyibulake polymetallic occurrence (Qieyibulake polymetallic occurrence) Fuquan Yang, Huijuan Deng, Haodong Xia, Boyong Ma, and Liben Wang (2003): Xinjiang Geology 21(4), 426-432 Tulufan Prefecture (Turfan Prefecture. Turpan Prefecture) Shanshan Co. (Piqan Co.. Pichan Co.) ⓘ Xiaorequanzi Mine Han, C., Xiao, W., Zhao, G., Su, B., Sakyi, P. A., Ao, S., ... & Zhang, Z. (2014). Late Paleozoic metallogenesis and evolution of the East Tianshan Orogenic Belt (NW China, Central Asia Orogenic Belt). Geology of Ore Deposits, 56(6), 493-512. Yili Hasake Autonomous Prefecture (Ili Kazakh Autonomous Prefecture) ⓘ Akeyazhi River valley Gao Jun, Liu Shengwei, and Zhang Lifei (2000): Chinese Science Bulletin 45(11), 1047-1052. Aletai Prefecture (Altay Prefecture) Aletai Co. (Altay Co.) ⓘ Dakalasu Mine (Dahalasu Mine) Denghong Wang, Yuchuan Chen, and Zhigang Xu (2003): Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry 22(1), 14-17 Fuhai Co. (Burultokay Co.) ⓘ Ganliangzi Sn deposit Fuwen Chen, Huaqin Li, Hong Cai, Houqun Liu, and Hailiang Chang (1999): Mineral Deposits 18(1), 91-97 Fuyun Co. (Koktokay Co.) Koktokay pegmatite field (Keketuohai pegmatite field) Altay Mine ⓘ Koktokay No. 3 pegmatite (Altay No. 3 pegmatite) Aizuo Zhang, Rucheng Wang, Lei Xie, Huan Hu (2003): Acta Mineralogica Sinica 23(4), 327-332 ⓘ Koktokay No. 1 pegmatite Yin, R., Wang, R. C., Zhang, A. C., Hu, H., Zhu, J. C., Rao, C., & Zhang, H. (2013). Extreme fractionation from zircon to hafnon in the Koktokay No. 1 granitic pegmatite, Altai, northwestern China. American mineralogist, 98(10), 1714-1724.. Yin, R., Wang, R. C., Zhang, A. C., Hu, H., Zhu, J. C., Rao, C., & Zhang, H. (2015). Chemical Evolution and Late-stage Re-equilibration of Zr-Hf-U-bearing Columbite-group Minerals in the Koktokay No. 1 Granitic Pegmatite, Altai, Northwestern China. The Canadian Mineralogist, 53(3), 461-478. Chabucha'er Xibo Co. (Qapqal Xibe Co.. Chapchal Shibe Co.) ⓘ Kuji'ertai U deposit (Kujieertai U deposit. Wuyier U deposit. U deposit No. 512. Yining Mine) http://www.paper.edu.cn/en/paper.php?serial_number=200512-392 Nileke Co. (Nilka Co.. Nilqa Co.) ⓘ Halegati Cu-Fe deposit (Haleigati Cu-Fe deposit) Jinggang Gao, Wenyuan Li, Chunji Xue, Zhaowei Zhang, Tuo Liu, Fuchen Dong, and Yonghong Yan (2014): Mineral Deposits 33(2), 386-396 Zhaosu Co. ⓘ Dongdegou Fanmei Kong, Xuping Li, Su Wu, Shoujun Li, and Yanming Xu (2013): Acta Petrologica Sinica 29(2), 723-738 Yunnan Province Baoshan Prefecture Tengchong Co. Tengchong Sn belt ⓘ Dasongpo Sn deposit Feibao Wu and Zongyu Li (1986): Geology and Prospecting 22(8), 20-26 ⓘ Dayangtian Sn deposit Feibao Wu and Zongyu Li (1986): Geology and Prospecting 22(8), 20-26 ⓘ Laopingshan Sn deposit Feibao Wu and Zongyu Li (1986): Geology and Prospecting 22(8), 20-26 Chuxiong Autonomous Prefecture Wuding Co. Luoci Cu ore field ⓘ Daqing Cu deposit Yongbei Zhang, Qirong Wei, Chengyan Xu, and Hao Wang (1998): Acta Petrologica et Mineralogica 17(1), 23-29. Dali Autonomous Prefecture Heqing Co. ⓘ Liuhe village Xianfan Liu, Xiangfeng Song, Qiuxia Lu, Zhuan Tao, Xunrong Long, and Fufeng Zhao (2009): Acta Geologica Sinica, English Edition 83(2), 258–265 Midu Co. ⓘ Machangqing Cu-Mo-Au ore field (Baoxingchang Cu-Mo-Au ore field) Zhihua Wang, Xiaodong Guo, Liangsheng Ge, Keqiang Wang, Yiling Zhou, Yong Zhang, and Wanqiang Yu (2009): Geology and Exploration 45(4), 343-351. Yunnan Metallurgical Geology Team No. 310 (1977): Geology and Prospecting 13(2), 20-28 Honghe Autonomous Prefecture Gejiu Co. ⓘ Baiyunshan intrusion Baiyou Chen, Yuru Yu, and Hongfei Jiang (2002): Mineral Deposits 21(suppl.), 901-905 ⓘ Gejiu Sn-polymetallic ore field Zhifen Wang (1983): Acta Geologica Sinica 57(2), 154-163 Jianshui Co. Puxiong ⓘ Protolithionite outcrops Ziying Gao, Boxi Lu, Jianzhong Duan, and Changyun Pan (1991): Acta Petrologica Sinica 7(4), 91-94 Pu'er Prefecture Ximeng Co. ⓘ Xiaomasa intrusion Daxian Zhao (1989): Acta Petrologica Sinica 5(3), 25-36 Wenshan Autonomous Prefecture Guangnan Co. ⓘ Laozhaiwan Mine Mingcong Wang, Zhuxia Li, Yanlin Mao, and Peihua Shu (2011): Geology and Exploration 47(2), 261-267. Mingcong Wang (2011): Gold Science and Technology 19(6), 40-43 Malipo Co. ⓘ Nanyangtian W deposit Jiarui Feng, Jingwen Mao, Rongfu Pei, and Chao Li (2011): Mineral Deposits 30(3), 403-419 Yanshan Co. ⓘ Dounan Mine Wenxin Yu (1980): Geology and Prospecting 16(3), 20-25 Xishuangbanna Autonomous Prefecture Menghai Co. ⓘ Mengwang REE deposit Kamitani, M., Okumura, K., Teraoka, Y., Miyano, S., and Watanabe, Y. (2007): Mineral Resources Map of East Asia. Geological Survey of Japan Yuxi Prefecture Yimen Co. ⓘ Zhaopuxingou W deposit Chunlin Zou, Shixiong Zhou, Hongying Zhang, and Jianwen Xu (2007): Yunnan Geology 26(4), 421-427 Yuanjiang Co. ⓘ Yuanjiang ruby mine Yunkui Qian (2004): Yunnan Geology 23(3), 337-342 Zhejiang Province Quzhou Prefecture Kaihua Co. ⓘ Tongcun Cu-Mo deposit Jianming Li and Guimu Guo (1984): Geology and Prospecting 20(7), 60 Qujiang District ⓘ Baiheyan U deposit (U deposit no. 670) Zhili Qiu, Shecai Qin, and Bantong Zhang (2001): Journal of Geosciences of China 3(1), 13-17. Zhoushan Prefecture Putuo District Jushan Island ⓘ Lengzhi REE deposit National Geological Archives of China database, record no. X00027628 Colombia Antioquia Department ⓘ Rio Chico Placer District Overstreet, William C., 1967, The Geologic Occurrence of Monazite, United States Geological Survey Professional Paper, Volume 530, p. 292. Cauca Department Mun. de Mercaderes ⓘ La Honda creek Manuela Zeug, Andrés Ignacio, Rodríguez Vargas, Lutz Nasdala (2017): Spectroscopic study of inclusions in gem corundum from Mercaderes, Cauca, Colombia. Physics and Chemistry of Minerals 44, 221-233. ⓘ Río Mayo Sutherland, F.L., Duroc-Danner, J.M., and Meffre, S. (2008): Ore Geology Reviews 34, 155-168. Vaupés Department ⓘ Mun. de San José del Guaviare Arango Mejía, M. I., Zapata García, G., & Martens, U. (2012). PETROGRAPHIC CHARACTERIZATION, GEOCHEMISTRY AND AGE OF THE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE NEPHELINE SYENITE. Boletin de Geología, 34(1), 15-26. Croatia Istria County Buzet ⓘ Minjera Šinkoveć B., Sacać K., Durn G. (1994): Pyritized bauxites from Minjera, Istria, Croatia. Natura Croatica, 3, 41-65. Rovinj ⓘ Rovinj-1 bauxite deposit Šinkovec, B. (1974) Jurski glinoviti boksiti zapadne Istre. Geološki Vjesnik, 27, 217–226. Durn, G., Ottner, F., Mindszenty, A., Tišljar, J., Mileusnić, M. (2006) Clay mineralogy of bauxites and palaeosols formed during regional subaerial exposures of the Adriatic Carbonate Platform. 3rd Mid-European Clay Conference – MECC 06, Field Trip Guidebook, Field Trip 1, 9-36. Cuba Guantánamo Province ⓘ Sierra del Convento Garcia-Casco, A. et al (2009) A new jadeitite jade locality (Sierra del Convento, Cuba): first report and some petrological and archeological implications. Contributions to Mineralogy and Petrology, 158, #1, 1-16. Holguín Province ⓘ Mejías beach placer Acta Geológica Hispánica, 1998, 33(1-4):351-371 Czech Republic Bohemia (Böhmen. Boehmen) Central Bohemia Region Beroun (Beraun) ⓘ Chrustenice Vtělenský J. (1959): Mineralogie oolitických železných rud z některých ložisek Barrandienu. Geotechnica, sv. 26, Nakladatelství ČSAV Praha. ⓘ Nučice Vtělenský J. (1959): Mineralogie oolitických železných rud z některých ložisek Barrandienu. Geotechnica, sv. 26, Nakladatelství ČSAV Praha. Dobříš (Doberschisch) Nový Knín ⓘ Libčice Šrein, V., Pivec, E., Langrová, A..: Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1995, roč. 3, s. 188-195. Kutná Hora (Kuttenberg) ⓘ Malešov Pauliš P. Mineralogické lokality okolí Kutné Hory. Kuttna 1999, Kutná Hora. p. 14-16. ⓘ Přibyslavice Povondra, P., Pivec, E. (eds.) et al.: Přibyslavice peraluminuous granite. Acta universitatis carolinae, Geologica, 1987, no. 3, s . 183 – 283. Příbram District Hvožďany ⓘ Petrackova hora Zachariáš, J., Pudilová, M., Žák, K., Morávek, P., Litochleb, J., Váňa, T., Pertold, Z. (1997) P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone. - Acta Univ. Carolinae – Geologica, 41 (3-4), pp. 167–178. Zruč nad Sázavou (Srutsch an der Sasau) ⓘ Vlastějovice (Hammerstadt) Rezek, K., Krist, P.: Předběžná zpráva o výskytu nerostů U-Th, Ti-Zr a Nb-Ta v pegmatitu na Holém vrchu u Vlastějovic, zsz. od Ledče nad Sázavou. Časopis pro mineralogii a geologii, 1985, roč. 30, č. 4, s. 434. Hradec Králové Region Krkonoše Mtn (Riesengebirge) Špindlerův Mlýn (Spindlermühle) ⓘ Kotel Žáček, V.: Cu-skarn v Kotli v Krkonoších. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2008, vol. 16, 2, 230-237. Nová Paka (Neupaka) ⓘ Vestřev Moravec, B.: Zajímavé nerosty z granátových náplavů v Podkrkonoší. Minerál, 2002, roč. 10 č. 4, s. 262-268.. Pasava, J., Malec, J., Griffin, W. L., & González Jiménez, J. M. (2015). Re–Os isotopic constraints on the source of platinum-group minerals (PGMs) from the Vestřev pyrope-rich garnet placer deposit, Bohemian Massif. Žamberk ⓘ Litice nad Orlicí Moravec, B.: Nerosty z granodioritu od Litic nad Orlicí. Minerál, 2001, roč. 9, č. 3, s. 169-174. Karlovy Vary Region Kraslice (Graslitz) ⓘ Tisová Beran, P.: Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1997, roč. 4-5, s. 65-77. Krušné Hory Mts (Erzgebirge) Jáchymov District (St Joachimsthal) Horní Blatná District (Platten) Potůčky (Breitenbach) ⓘ Podlesí stock Pauliš P., Kopecký S., Černý P. 2007: Uranové minerály České Republiky a jejich naleziště. 1. část. (Kutna Hora, issue 1) Ostrov ⓘ Vykmanov Štemprok, M., Pivec, E., & Langrová, A. (2005). The petrogenesis of a wolframite-bearing greisen in the Vykmanov granite stock, Western Krušné hory pluton (Czech Republic). Bull. Geosci, 80(3), 163-184. Lázně Kynžvart (Bad Königswart) ⓘ Bílý Kámen pegmatite Černý, P., Veselovský, F.: Pegmatit Bílý kámen (Weisser Stein) u Kynžvartu. Minerál, 2000, roč. 8, č. 1, s. 10-16. Liberec Region Frýdlant (Frýdlant v Čechác) ⓘ Frýdlant-Višňová road Seifert, W.. Thomas, R.. Rhede, D.. Förster, H.-J. (2010): Origin of coexisting wustite, MgFe and REE phosphate minerals in graphite-bearing fluorapatite from the Rumburk granite. European Journal of Mineralogy 22, 495-507. Jizerské Mtn (Iser Mtn) ⓘ Hohe Hain Mtn Blumrich, J. (1893): Die Phonolithe des Friedländer Bezirkes in Nordböhmen, Zeitschrift für Kristallographie, Mineralogie und Petrographie, Vol. 13, No 6, 465-495 ⓘ Jizerská louka (Iser meadow. Iserwiese) Kotrlý, M., Malíková, P., Holub F. X.: Malá Jizerská louka, klasické naleziště drahokamové asociace. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1997, roč. 4-5, s. 25-40. and Kotrlý, M., Malíková, P.: Klasická lokalita Malá Jizerská louka. Minerál, 2002, roč. 10, č. 4, s. 251 - 262. ⓘ North Bohemian Uranium District Scharm, B.: Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1995, roč. 3, s. 169-172. ⓘ Vítkov Pašava J, Veselovský F, Drábek M, Svojtka M, Pour O, Klomínský J, Škoda R, Ďurišová J, Ackerman L, Halodová P, Haluzová E (2015): Molybdenite-tungstenite association in the tungsten-bearing topaz greisen at Vítkov (Krkonoše-Jizera Crystalline Complex, Bohemian Massif): indication of changes in physico-chemical conditions in mineralizing system. Journal of Geosciences, 60, 149-161. Pardubice Region Chrudim Vrbatuv Kostelec ⓘ Zárubka quarry Kalenda, F., Matýsek, D., Konečný, J.: Nález berylu ve zvětrávací zóně ložiska granodioritu otevřeného lomem Zárubka u Vrbatova Kostelce. Minerál, 2011, roč. 19, č. 3, s. 214-216. Litomyšl (Leitomischl) ⓘ Budislav Nováček, R: Minerály pegmatitů a sousedních hornin z Budislavě ve východních Čechách. Časopis Národního musea, Oddíl přírodovědný, 1928, roč. 102, s. 91-95. Nasavrky (Nassaberg) ⓘ Křižanovice Drozen, J., Hájek, J., Špaček, J.: Kyzové ložisko Křižanovice v Železných horách. Věstník Ústředního ústavu geologického, 1987, roč. 62, č. 6, s. 351-361. Plzeň Region Bezdružice ⓘ Křivce Klomínský J. et al.: Fosilní zlatonosné rozsypy v karbonu u Křivců (západní Čechy). Časopis pro mineralogii a geologii, 1979, 24, 3, 291-300. Klatovy (Klattau) Vimperk ⓘ Horska Kvilda Šrein, V. et al.: Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2008, vol. 16, 2, 153-176. Poběžovice (Ronsperg. Ronsberg. Ronsperk) Otov ⓘ Otov I pegmatite Masau, M., Staněk, J., Černý, P., Chapman, R. (2000). Metasomatic wolfeite and associated phosphates from the Otov I granitic pegmatite, western Bohemia. J. Czech Geol. Soc. 45, 159-173. ⓘ Otov II pegmatite Čech F., Staněk J., Dávidová Š. (1981): Minerály pegmatitů. - in: Bernard J.H. [ed.]: Mineralogie Československa. Academia, Praha. Sušice (Schüttenhofen) ⓘ Kašperské Hory (Bergreichenstein. Reichenstein) Morávek, P. et al.: Zlato v Českém masívu. Praha: Vydavatelství Českého geologického ústvau, 1992. South Bohemia Region Český Krumlov ⓘ Nová Ves Welser, P. et al.: Lithný pegmatit Nová Ves. Minerál, Special volume, 2007, roč. 15.. Novák, M., Ertl, A., Povondra, P., Vašinová Galiová, M., Rossman, G. R., Pristacz, H., ... & Škoda, R. (2013). Darrellhenryite, Na (LiAl2) Al6 (BO3) 3Si6O18 (OH) 3O, a new mineral from the tourmaline supergroup. American Mineralogist, 98(10), 1886-1892. ⓘ Plešovice quarry Robert Vaňo Frymburk Černá v Pošumaví (Schwarzbach im Böhmerwald) Bližná ⓘ Václav graphite mine Drábek, M., Frýda J., Šarbach M., Skála, R. (2017): Hydroxycalciopyrochlore from a regionally metamorphic marble at Bližná, Southwestern Czech Republic. Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen: Journal of Mineralogy and Geochemistry, 194, 49-59. Jindřichův Hradec okres ⓘ Okrouhlá Radouň (Scheiben Radaun) Fiala, V.: Pórozita hydrotermálního albititu na ložisku Okrouhlá Radouň. Časopis pro mineralogii a geologii, 1985, roč. 30, č. 3, s. 253-263. Nové Hrady ⓘ Šejby Pavlíček V. et al.: Pegmatit beryl-kolumbitového typu ze Šejb v Novohradských horách. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008, Mineralogie, petrologie a geochemie, 185-189. Písek ⓘ Novy Rybnik No reference listed ⓘ U údražského obrázku quarry Petr Černý, Milan Novák, Ron Chapman, Karen J. Ferreira (2007) Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases. Journal of Geosciences, 52:143–159 Prachatice ⓘ Ktiš Šreinová, B., Šrein, V.: Mineralogie a petrografie kinzigitů ze Lhenic a Ktiše v Jižních Čechách. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1993, roč. 1, s. 48-54. Vodňany ⓘ Záblatíčko Čech, V., Fediuková, E., Kotrba, Z., Táborský, Z.: Výskyt baryum-farmakosideritu v turmalínovci z jižních Čech. Časopis pro mineralogii a geologii, 1975, roč. 20, č. 4, s. 423-426. Ústí Region ⓘ České středohoří Mts Kotková, J., O’Brien, P. J., & Ziemann, M. A. (2011). Diamonds in the Bohemian Massif—evidence for ultrahigh-pressure metamorphism. Geologické výzkumy na Morave a ve Slezsku 18, 1, 35-38. Krušné Hory Mts (Erzgebirge) Krupka (Graupen) Knöttel area (Knötel. Knödel. Knödlberg) ⓘ Václav adit Lapis 23(4), 18-34 (1998) Litoměřice Lovosice (Lobositz) Chotiměř ⓘ D8 roadcut Radoň M. et al.: Dočasné mineralogické lokality spojené s výstavbou dálnice D8 v úseku Lovosice-Trmice. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010, Mineralogie, petrologie a geochemie, 177-183. Most Hora Svaté Kateřiny (Sankt Katharinaberg. Halleberg. Katterberg) ⓘ Granite outcrops Breiter, Karel, Copjakova, Renata, and Skoda, Radek, 2009, The Involvement of F, CO 2 , and As in the Alteration of Zr-Th-REE-bearing Accessory Minerals in the Hora Svaté Kateřiny A-type Granite, Czech Republic, Canadian Mineralogist, v. 47, p. 1375-1398. Šluknov (Schluckenau) ⓘ Rožany (Rosenhein ?. Rosenhain) Haluzova, E., Ackerman, L., Pasava, J., Jonasova, S., Svojtka, M., Hrstka, T., & Veselovsky, F. (2015). Geochronology and characteristics of Ni-Cu-(PGE) mineralization at Rozany, Lusatian Granitoid Complex, Czech Republic. Journal of GEOsciences, 60(4), 219-236. Třebenice (Trebnitz) ⓘ Linhorka Hills Rost R.: Doplňky k mineralogii pyropových štěrků v Českém středohoří. Časopis pro mineralogii a geologii, 1962, 7, 4, 407-417. ⓘ Podsedice (Podseditz) Kratochvíl. SEIFERT AV, VRÁNA S, (2005) Bohemian garnet. Bulletin of Geosciences, Vol 80, No 2, pages 113 - 124 ⓘ Skalice Rost R.: Doplňky k mineralogii pyropových štěrků v Českém středohoří. Časopis pro mineralogii a geologii, 1962, 7, 4, 407-417. Moravia (Mähren. Maehren) Moravia-Silesia Region Karviná Orlová ČSA Mine ⓘ Doubrava Mine Jirásek J., Matýsek D., Osovský M., Sivek M.: Almandine-rich layers in the clastic sediments of the Saddle Member (Czech part of the Upper Silesian Basin). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 2016, 24, 2, 205-216. Olomouc Region Šumperk (Mährisch Schönberg) ⓘ Branná (Kolštejn. Goldenstein) Łodziński, M., Pieczka, A. (2011): Gahnite inclusions in beryl in pegmatites of the Sowie Mts. Block, the Strzegom-Sobótka Massif and the Hruby Jesenik Massif, Sudety Mts. Mineralogia Special Papers: 38: 131-132 ⓘ Dämmbaude Novák, M. et al.: Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2003, 88, 113-122. Hanušovice ⓘ Potůčník Gába, Z., Šitavanc, D.: Minerální parageneze svorů keprnické klenby od Hanušovic. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, 1979, sv. 201, s. 9-14. ⓘ Krásné Novotný, P., Zimák, J., Toegel, V.: Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2002, roč. 10, s. 259-264. Loučná nad Desnou ⓘ Kluč Hill Simona Vachová (2010) Mineralogical characterization of the granitic pegmatites in hill Kluč near Filipová in Hrubý Jeseník. Bachelor thesis Palacký University in Olomouc, Faculty of Science, Department of Geology Maršíkov (Marchendorf) ⓘ Lysá hora (Kahlhübel) Chládek,Š.:Mineralogická charakteristika pegmatitu na Lysé hoře u Maršíkova v Hrubém Jeseníku. Bakalářská práce,Univerzita Palackého Olomouc,2011,s.1-44. ⓘ Rasovna (Schinderhübl) Novák, M.: Maršíkov - Schinderhübel. In Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, Olomouc, s. 34-37. ⓘ Střelecký důl (Scheibengraben) Novák, M.: Maršíkov - Scheibengraben. In Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, Olomouc, s. 38-41. ⓘ Ostředek (Mittelberg) Procházka, J. (1969): Autunit, Bertrandit A Bismutit Z Pegmatitu Od Šumperka. Acta Musei Moraviae, Sci. nat., 54, 31-44. (in Czech with Germany summary) Petrov nad Desnou (Petersdorf an der Tess) ⓘ Anenská studánka (Annaqualle) Zimák, J., Novotný, P.: Petrov nad Desnou – Anenský pramen. In Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, Olomouc, s. 6-8. ⓘ Oplustilberg Kruťa T., Paděra K., Pouba Z., Sládek R. (1968): Die Mineralienparagenese in dem Mittleren Teile des Altvatergebirges (Hrubý Jesneík, Hohes Gesenke, ČSSR) II. Acta Musei Moraviae, Sci. nat., 53, 5-80. ⓘ Petrovský vrch (Rauchbeerstein) Novotný, P., Zimák, J.: Petrov nad Desnou – Petrovský vrch. In Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, Olomouc, s. 9-11. Ruda nad Moravou ⓘ Žd'ár pegmatite Sekanina, J.: Nerosty moravských pegmatitů. Časopis Moravského zemského musea, 1929-1930, sv. 26-27, s. 113-224. . Gadas, P., Novák, M., Talla, D., & Galiová, M. V. (2013). Compositional evolution of grossular garnet from leucotonalitic pegmatite at Ruda nad Moravou, Czech Republic. a complex EMPA, LA-ICP-MS, IR and CL study. Mineralogy and Petrology, 107(2), 311-326. Sobotín (Zöptau. Zoeptau) ⓘ Bienergraben Štosová, V., Zimák, J.: Mineralogie beryl-columbitového pegmatitu na lokalitě Bienergraben u Sobotína. In Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006, Univerzita Palackého, Olomouc, 2006, s. 48-51. Vikýřovice ⓘ Holubí vrch Novotný, P.: Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2004, č. 281, s. 13-63. Zlaté Hory (Zuckmantel) ⓘ Salisov (Salisfeld) Čech F., Kruťa T.: Výskyt chrysoberylu v pegmatitu u Salisova ve Slezsku. Časopis pro mineralogii a geologii, 1979, 24, 3, 326. South Moravia Region Moravský Krumlov ⓘ Rešice Filip, J., Houzar, S., Sulovský, P.: Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2002, roč. 87, s. 87 - 101. ⓘ Nedvědice Houzar, S., Novák, M., Doležalová, H., Hrazdil, V., Pfeiferová, A.: Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum. Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 2006, roč. 91, s. 3-77. Tišnov Drahonín ⓘ Drahonín uranium mine Škoda, R., Novák, M.: Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2004, roč. 89, s. 55 - 66. Znojmo (Znaim) ⓘ Ctidružice Cech (1961) Occurrence of stokesite in Czechoslovakia. Mineralogical Magazine: 32: 673-675. Vysočina Region Havlíčkův Brod District Golčův Jeníkov ⓘ Podmoky Pauliš P. Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech II. Kuttna, Kutná Hora 2003. Jihlava (Iglau) Stonařov (Stannern) ⓘ Stonařov meteorite (Stannern meteorite) Bukovanska, M. & Ireland, T. R. (1993) Zircons in Eucrites: Pristine and Disturbed U-Pb Systematics. Meteoritics 28(3): 333. (July 1993) Jihlava District Jihlava (Iglau) ⓘ Puklice Novak, M., & Divis, K. (1996). Compositional trends in manganocolumbite from the Puklice I pegmatite, western Moravia, Czech Republic. Journal of GEOsciences, 41(1-2), 1-6. Stará Ríše ⓘ Sedlatice Houzar, S.: Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1995, roč. 80, s. 47 - 55. Třebíč Kožichovice ⓘ Kožichovice II pegmatite Výravský, J, Škoda, R. & Novak, M. (2017) Kristiansenite, thortveitite and SCNbO4: Products of Ca-metasomatism of Sc-enriched columbite-(Mn) friom NYF pegmatite Kožichovice II, Czech Republic. PEG2017. NGF Abstracts and Proceedings, 2017 (2): 169-172. Třebíč District Moravské Budějovice ⓘ Šebkovice Krmíček, L., Cempírek J., Havlín A., Přichystal A., Houzar S, Krmíčková M, Gadas P. (2011): Mineralogy and petrogenesis of a Ba–Ti–Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion. In: Lithos, 121 (2011), 75-86. Elsevier. Okříšky ⓘ Číhalín Houzar, S. & Novák, M. (2006): Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Trebic Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif. J. Czech Geol. Soc. 51, 249-258. [http://www.jgeosci.org/content/JCGS2006_3-4__houzar.pdf] ⓘ Radonín Nemec, D. (1982): A pegmatite with lithium mineralization at Radonin, western Moravia. Chemie der Erde 41, 241-253 (in German). Třebíč ⓘ Klučov Škoda, R., Novák, M., Houzar, S.: Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2006, roč. 91, s. 129 - 176. ⓘ Kracovice Škoda, R., Novák, M., Houzar, S.: Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 2006, roč. 91, s. 129 - 176. Žďár nad Sázavou Dolní Bory ⓘ Pegmatite vein No. 21 Němec D.: Nález lithného pegmatitu u Dolních Borů na západní Moravě. Časopis pro mineralogii a geologii, 1980, 25, 4, 446. ⓘ Pegmatite vein No. 3 Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19. . Novák, M., Johan, Z., Škoda, R., Černý, P., Šrein, V., & Veselovský, F. (2008). Primary oxide minerals in the system WO3–Nb2O5–TiO2–Fe2O3–FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic. European Journal of Mineralogy, 20(4), 487-499. ⓘ Pegmatite vein No. 4 Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19. ⓘ Pegmatite vein No. 8 Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19. ⓘ Pegmatite vein Oldřich Staněk, J.: Asociace minerálů významnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales, 1997, roč. 82, 3-19. Rožná pegmatite (Rozna. Roschna) ⓘ Rožná Borovina P. Pauliš (2001): Nejzajímavější naleziště Moravy a Slezska. Kuttna, Kutná Hora. ⓘ Rožná Hradisko P. Pauliš (2001): Nejzajímavější naleziště Moravy a Slezska. Kuttna, Kutná Hora. Věžná ⓘ Věžná I pegmatite Strübel, Zimmer: 'Lexikon der Minerale', 2nd Ed., 1991. Mineralogical Magazine 1963 33 : 450-457. Cerny, P., Novak, M., Chapman, R., & Masau, M. (2000). Subsolidus behavior of niobian rutile from Vezna, Czech Republic: A model for exsolutions in phases with Fe2+>> Fe3+. Journal of GEOsciences, 45(1-2), 21-35.. Cerny, P., Hawthorne, F. C., Laflamme, J. H. G., & Hinthorne, J. (1979). Stibiobetafite, a new member of the pyrochlore group from Vezna, Czechoslovakia. Canadian Mineralogist, 17, 583-588. ⓘ Věžná II pegmatite Petr Pauliš (2001): Nejzajímavější mineralogická naleziště Moravy a Slezska. Kuttna, Kutná Hora.. Canadian Mineralogist Vol.22, pp. 631-651 (1984) Žďár nad Sázavou District Bystřice nad Pernštejnem ⓘ Dolní Rožínka Novák M., Mazuch J. (1987): Nový lithný pegmatit z Dolní Rožínky. Acta Musei Moraviae, Sci. nat., 72, 257-258. ⓘ Rožná deposit Kříbek, B., Žák, K., Dobeš, P., Leichmann, J., Pudilová, M., René, M., ... & Lehmann, B. (2009). The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. Mineralium deposita, 44(1), 99-128. ⓘ Rožná pegmatite (Rozna. Roschna) Novák, M., Houzar, S., Pfeiferová, A.: Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava. Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 83:3-48.. Novak, M., & Cerny, P. (2001). Distinctive compositional trends in columbite-tantalite from two segments of the lepidolite pegmatite at Rozna Western Moravia, Czech Republic. Journal of GEOsciences, 46(1-2), 1-8. Křižanov ⓘ Cyrilov phosphate pegmatite (Cyrillhof) Škoda, R., Staněk, J., Čopjaková, R.: Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. část 1 – primární a exsoluční fáze. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 2007, 92, 59-74. ⓘ Dobrá Voda Novák, M., Staněk, J.: Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 1999, roč. 84, s. 3 - 44. ⓘ Dolní Bory Staněk, J.: Parageneze minerálů pegmatitových žil z Hatí u Dolních Borů na západní Moravě. Acta Mus. Moraviae, Sci. nat., vol. 76, pages 19-49. ⓘ Mirošov Houzar, S.: Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava), Minerál, 1999, roč. 7, č. 4, s. 294-296. ⓘ Strážek (Straschkau) Sekanina, J.: Nerosty moravských pegmatitů. Časopis Moravského zemského musea, 1929-1930, sv. 26-27, s. 113-224. Nové Město na Moravě ⓘ Líšná Hrazdil, V.: Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě. Minerál, 2000, roč. 8, č. 4, s. 324-326. ⓘ Řečice Novák, M.: Bór obsahující minerály z granitických pegmatitů moldanubika. Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 1995, roč. 3, s. 164-169. ⓘ Studnice Černý, P.: Několik novinek z mineralogie západomoravských pegmatitů. Časopis pro mineralogii a geologii, 1965, roč. 10, č. 4, s. 443-445. Svratka Fryšava ⓘ Tři Studně Černý P., Veselovský F.: Výskyt částečně desilikovaných pegmatitů pronikajících serpentinitem v obci Tři Studně. Minerál, 2013, roč. 21, č. 4, s. 299-304. Žďár nad Sázavou ⓘ Hamry nad Sázavou CEMPÍREK, Jan - MALÝ, Karel. Pegmatit s berylem od Žďáru nad Sázavou. Minerál, Brno, M.Bohatý. ISSN 1212-0710, 1997, vol. 5, no. 2, p. 91-91. ⓘ Polnička Cempírek, J.: Minerály lomu v Polničce u Žďáru nad Sázavou. Minerál, 2006, roč. 7, č. 4. s. 309-310. Democratic Republic of the Congo Kasaï (Kasaï-Occidental) ⓘ Kasai river alluvials Edwards, M.G. (1917) The American Mineralogist, 2, #7, 88-89. Katanga (Shaba) Kambove District Likasi (Jadotville. Jadotstad) ⓘ Shituru Mine Canadian Mineralogist Vol. 18, pp. 301-311 (1980) Nord-Kivu ⓘ Bingo carbonatite (Bingu carbonatite) Berger, V.I., Singer, D.A., and Orris, G.J. (2009): USGS Open-File Report 09-1139. USGS Open-File Report 02–156–A ⓘ Lubero region Jedwab, J., Cervelle, B., Gouet, G., Hubaut, X., & Piret, P. (1992). The new platinum selenide luberoite Pt5Se4 from the Lubero region (Kivu Province, Zaire). European journal of mineralogy, 4(4), 683-692. ⓘ Kitagoha river Cabral A R, Skála R, Vymazalová A, Kallistová A, Lehmann B, Jedwab J, Sidorinová T (2014) Kitagohaite, Pt7Cu, a new mineral from the Lubero region, North Kivu, Democratic Republic of the Congo. Mineralogical Magazine 78, 739-745 ⓘ Lueshe Mine Berger, V.I., Singer, D.A., and Orris, G.J. (2009): USGS Open-File Report 09-1139. Nasraoui, M., Bilal, E., & Gibert, R. (1999). Fresh and weathered pyrochlore studies by Fourier transform infrared spectroscopy coupled with thermal analysis. Mineralogical Magazine, 63(4), 567-567. Sud-Kivu Mwenga ⓘ Kobokobo pegmatite Alain Hanson specimen (see http://www.mindat.org/forum.php?read,11,161069,161421,quote=1) Egypt Aswan Governorate (Assuan Governorate) ⓘ Aswan (Assuan) F. Rutley: 'Elements of Mineralogy', 12th Ed. (1900) Red Sea Governorate Eastern Desert ⓘ Abu Khurug Alkaline complex OBEID, M.A. & LALONDE, A.E. (2013) The geochemistry and petrogenesis of the late Cretaceous Abu Khurug Alkaline complex, Eastern Desert, Egypt. Canadian Mineralogist 51, 537-558. Central Eastern Desert ⓘ Gabal El-Ineigi Sami, M., Ntaflos, T., Farahat, E.S., Mohamed, H.A., Ahmed, A.F., Hauzenberger, C. (2017): Mineralogical, geochemical and Sr-Nd isotopes characteristics of fluorite-bearing granites in the Northern Arabian-Nubian Shield, Egypt: Constraints on petrogenesis and evolution of their associated rare metal mineralization. Ore Geology Reviews: 88: 1-22. http://forum.amiminerals.it/viewtopic.php?f=5&t=13796 (2017) ⓘ El-Sibai shear zone Mohamed, A. (2013). Mineral chemistry and genesis of Zr, Th, U, Nb, Pb, P, Ce and F enriched peralkaline granites of El-Sibai shear zone, central Eastern Desert, Egypt. ⓘ Hafafit M. Hassaan, A. El-Mezayen, Mervat S. Hassan, T. Ramadan and H. El-Desoky (2009) On the Metamorphism of Hafafit Sillimanite-bearing Pelitic Schists, Nubian Shield: Geochemical and Mineralogical Contributions. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3(1): 229-253 Marsa Alam ⓘ Abu Dabbab Ta-Sn deposit Küster, D. (2009): Ore Geology Reviews 35, 68-86. ⓘ Nuweibi Complex Helba, H., Trumbull, R.B., Morteani, G., Khalil, S.O., and Arslan, A. (1997): Mineralium Deposita 32, 164-179. Port Safaga area ⓘ Gebel Nuqara (Gabel Nuqara) Hassan, T., Hassan, A., Amron, T., El-Taky, M., (2015): Geochemistry, Tectonic Setting and Geotechnical Properties of Safaga Dokhan Volcanics, Eastern Desert, Egypt: Late Neoproterozoic Magmatism. Mineralogia Special Papers: 44: 42 Sikait-Zabara region ⓘ Abu Rusheid Yehia H. Dawood (2011) Mineral Chemistry and Genesis of Uranyl Minerals Associated with Psammitic Gneisses, Abu Rusheid Area, South Eastern Desert of Egypt. JKAU: Earth Sci., Vol. 21, No. 1, pp: 137-169 ⓘ South Wadi Khuda Raslan, Mohamed F.. Ali, Mohamed A.. El-Feky, Mohamed G. (2010) Mineralogy and radioactivity of pegmatites from South Wadi Khuda area, Eastern Desert, Egypt. Chinese Journal of Geochemistry. Vol. 29 Issue 4, p343 ⓘ Um Ara Abd El-Naby, H.H. (2009): Ore Geology Reviews 35, 436-446. ⓘ Um Ara area Hamdy H. Abd El-Naby (2009): High and low temperature alteration of uranium and thorium minerals, Um Ara granites, south Eastern Desert, Egypt. Ore Geology Reviews 35, 436-446. Northeastern Desert ⓘ Dara-Um Swassi Shalaby, M., Osman, A., Ali, M., Ahamed, F., & Ali, B. (2002). Radioactive Mineralization in Pegmatites, of Dara-Um Swassi, Area North Eastern Desert, Egypt. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences, 50(1), 51-66. Sinai Peninsula ⓘ Wadi Tarr Ron Bogoch, Ludwig Halicz and Ya'acov Nathan (1982): Breunnerite from the Tarr albitite complex, Sinai. American Mineralogist, 67, 822-825.. Azer, M. K., Stern, R. J., & Kimura, J. I. (2010). Origin of a Late Neoproterozoic (605±13 Ma) intrusive carbonate–albitite complex in Southern Sinai, Egypt. International Journal of Earth Sciences, 99(2), 245-267. Eritrea Semenawi Keyih Bahri Region (Northern Red Sea Region) Alid volcanic center ⓘ Granophyre outcrops Journal of Petrology, Vol. 38, Nb 12, 1997, pp. 1707-1721. Estonia Ida-Viru Co. ⓘ Narva quarry Kleesment, A., Shogenova, A., & Shogenov, K. (2007). Unusual features of the middle Devonian Narva formation covering the oil shale bearing rocks in Estonia. Oil Shale, 24(3), 434. Ethiopia Benshangul-Gumaz Region Asosa region (Assosa region) ⓘ Tumet river P.M. Kartashov data. Pavel M. Kartashov data Oromia Region (Oromiya Region) Kenticha pegmatite field ⓘ Kenticha mine Pavel M. Kartashov data Southern Nations Nationalities and Peoples' Region ⓘ Konso Kaiser, H. (2006): Amazonit aus Äthiopien-Kristalle in Jutesäcken. ExtraLapis 30: 72-73 Finland Åland Islands Saltvik ⓘ Åsbacka prospect Lindqvist, K. and Suominen, V. 1988. Cerussite from even-grained rapakivi, Saltvik, Åland Islands, SW Finland. Bull. Geol. Soc. Finland 60 part 1, 75-78 Eastern Finland Region ⓘ Ilomantsi Kojonen Kari, Johanson Bo, O´Brien Hugh E. and Pakkanen Lassi 1993. Mineralogy of gold occurrences in the late archean Hattu schist belt, Ilomantsi, Eastern Finland. Geological Survey of Finland, Special Paper 17: 233-271. ⓘ Kelokorpi Kojonen, Kari, Johanson, Bo and Pakkanen, Lassi (1991). Kelokorven malmiaiheiden malmimineragia ja petrografia. GTK raportti M 19/4244/-91/2/42 ⓘ Korvilansuo prospect Kojonen, Kari, Johanson, Bo, Pakkanen, Lassi and O´Brien, Hugh 1991. Ilomantsin Korvilansuo Au-malmiaiheen mineralogiaa ja petrografiaa, 40 s. Geologian Tutkimuskeskus arkistoraportti M19/4244/-91/1/42. Joensuu Eno ⓘ Kaunisniemi Vuollo, J. I. 1988. Kolin kerrosjuonten petrologia-Kaunisniemen profiili. Pohjois-Karjalan malmiprojekti, Oulun Yliopisto, raportti 16, 122 s. Kontiolaht ⓘ Herajärvi Piirainen, Tauno 1968. Die Petrologie und die Uranlagestätten des Koli-Kaltimo-gebietes im Finnischen Nordkarelien. Bulletin de la commission Géologique de Finlande. Kuopio Rautalampi ⓘ Kiviniemi Ahven, Marja (2012) Rautalammin Kiviniemen granaattipitoinen ferrogabbro. Pro gradu tutkielma. Geotieteiden ja maantieteen laitos, Geologian osasto, Helsingin yliopisto. Puumala ⓘ Karhukoski Pohjalainen, Esa 2012. Preliminary REE potential mapping in the Puumala-Ruokolahti area South-Eastern Finland. Geological Survey of Finland 54/2012. Siilinjärvi ⓘ Siilinjärvi Mine Puustinen, K. A. U. K. O. (1973). Tetraferriphlogopite from the Siilinjärvi carbonatite complex, Finland. Bull. Geol. Soc. Finland, 45, 35-42. Lapland Region Enontekiö ⓘ Palkiskuru Al-Ani, Thair and Pakkanen, Lassi (2013): Mini-Atlas of REE-minerals in Finnish Bedrocks. Geologian Tutkimuskeskus/Geological Survey of Finland. Al-Ani, Thair and Pakkanen, Lassi (2013): Mini-Atlas of REE-minerals in Finnish Bedrocks. Geologian Tutkimuskeskus/Geological Survey of Finland. Report 115/2013. . Thair Al-Ani! and Olli Sarapää (2013) REE-Rich Accessory Minerals in Carbonatitic, Alkaline, Appinitic and Metasomatichydrothermal Rocks, Central and Northern Finland. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 198 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 198, Pentti Hölttä (ed.) pp 17-21 Inari Laanila ⓘ Oiva dyke Chernet, Tegist 2011. Oiva gold-quartz dyke in the Lapland granulite belt, Laanila, Northern Finland: Case study on high voltage selective fragmentation for detailed mineralogical and analytical investigation. Geological Survey of Finland, Report of Investigation 193 Lemmenjoki ⓘ Jäkälä-Äytsi creek Tuisku, Pekka 2010. Heavy minerals from gold sluicing in Lapland Gold Rush area and their bearing on the origin of gold bearing tills. Res Terrae, Ser A, N:o 31. Proceedings of the Nordic Mineralogical Network V annual Meeting. ⓘ Miessijoki River Kari K. Kojonen, Andrew M. McDonald, Chris J. Stanley, and Bo Johanson (2011) Törnroosite, Pd11As2Te2, A New Mineral Species Related to Isomertieite from Miessijoki, Finnish Lapland, Finland. Can Mineral 49:1643-1651. Kojonen, K. K., Tarkian, M., Roberts, A. C., Törnroos, R., & Heidrich, S. (2007). Miessiite, Pd11Te2Se2, a new mineral species from Miessijoki, Finnish Lapland, Finland. The Canadian Mineralogist, 45(5), 1221-1227. ⓘ Rapeli-Kangas claim Tuisku, Pekka 2010. Heavy minerals from gold sluicing in Lapland Gold Rush area and their bearing on the origin of gold bearing tills. Res Terrae, Ser A, N:o 31. Proceedings of the Nordic Mineralogical Network V annual Meeting. ⓘ Suhuvaara http://tupa.gtk.fi/raportti/valtaus/123_2013.pdf Kittilä ⓘ Kittilä gold mine (Suurikuusikko mine. Rouravaara. Korkeakuusikko. Vuomajärvi) Geological Survey of Finland 2008 Suurikuusikko - Gold Database Penikat complex Sompujärvi Reef ⓘ Kirakkajuppura PGE deposit Barkov, A., Halkoaho, T., Roberts, A., Criddle, A., Martin, R., Papunen, H. (1999) New Pd-Pb and Pb-V oxides frm a bonanza-type PGE-rich, nearly BMS-free deposit in the Penikat layered complex, Finland. Canadian Mineralogist, 37, 1507-1524. Rovaniemi ⓘ Vanttaus Al Ani, Thair and Sarapää, Olli 2011. Petrographic and mineralogical study of Vanttaus appinitic diorite, Northern Finland. GTK:n arkistoraportti, Northern Finland Office 59/2011. Thair Al-Ani! and Olli Sarapää (2013) REE-Rich Accessory Minerals in Carbonatitic, Alkaline, Appinitic and Metasomatichydrothermal Rocks, Central and Northern Finland. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 198 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 198, Pentti Hölttä (ed.) pp 17-21 Savukoski Tulppio ⓘ Sokli carbonatite complex Vartiainen, H. 1980 The petrography, mineralogy and petrochemistry of the Sokli carbonative massif, northern Finland. Geological Survey of Finland, Bulletin, 313 Sodankylä ⓘ Haipanrova Thair, Al-Ani and Sarapää, Olli (2012): REE-mineralogy of arkosic gneisses from Mäkärä-Vaulo area, Tana belt, Northern Finland. Geologian Tutkimuskesus. Arkistoraportti 73/2011 ⓘ Lehmikari http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/m42_2010_69.pdf. Thair Al-Ani! and Olli Sarapää (2013) REE-Rich Accessory Minerals in Carbonatitic, Alkaline, Appinitic and Metasomatichydrothermal Rocks, Central and Northern Finland. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 198 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 198, Pentti Hölttä (ed.) pp 17-21 ⓘ Mäkärä Al-Ani Thair 2012. Detailed SEM study on REE-bearing minerals of paragneisses Mäkärä and Vaulo, Northern Finland. Geologian Tutkimuslaitos arkistoraportti 73/2011.. Thair Al-Ani! and Olli Sarapää (2013) REE-Rich Accessory Minerals in Carbonatitic, Alkaline, Appinitic and Metasomatichydrothermal Rocks, Central and Northern Finland. Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti 198 – Geological Survey of Finland, Report of Investigation 198, Pentti Hölttä (ed.) pp 17-21 Northern Finland Region Ii ⓘ Aaltokangas Mutanen, T. 2011. Alkalikiviä ja appiniitteja. Raportti hankkeen ' Magmatismi ja malminmuodostus II ' toiminnasta 2002-2005. Kajaani Vuolijoki ⓘ Honkamäki Marmo, Vladi et al 1966. On the granites of Honkamäki and Otanmäki, Finland, with special reference to the mineralogy accessories. Bulletin de la Commission Géologique de Finlande n:o 221, 34p. illus. Kuusamo ⓘ Iivaara (Ijola) Al-Ani, T., Sarapää, O. and Torppa, A. 2010. Petrography and mineralogy of REE-bearing minerals of Iivaara, Otanmäki and Korsnäs alkaline rocks, 22 s. Gelogian Tutkimuskeskus arkistoraportti M 42/ 2010/ 15. ⓘ Kouvervaara Geological Survey of Finland 2008. Kouvervaara - Gold Database ⓘ Uuniniemi http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/m42_2010_69.pdf Posio ⓘ Laivajoki http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/m42_2010_69.pdf. http://www.geologinenseura.fi/bulletin/Volume69/sgs_bt_069_pages_005_030.pd Pudasjärvi ⓘ Kortejärvi http://www.geologinenseura.fi/bulletin/Volume69/sgs_bt_069_pages_005_030.pdf Pyhäntä ⓘ Lamujärvi area Al Ani Thair and Torppa Akseli 2011. REE-Nb mineralogy in Katajakangas and Lamujärvi alkaline rocks, Central Finland Suomussalmi ⓘ Pahkalampi Kojonen, Kari, Pakkanen, Lassi, Johanson, Bo (1996). Kullan esiintyminen Suomussalmen Pahkalammen kultamalmiaiheessa. GTK:n arkistoraportti M42.4/4513/3/96/1. ⓘ Vihanti Rouhunkoski, P. 1968. On the geology and geochemistry of the Vihanti ore deposit, Finland. Bulletin de la Commission Géologique de la Finlande Southern Finland Region Askola ⓘ Lakeakallio Appelqvist, H. (1982): Uraanitutkimukset Askolan Lakeakallion alueella vuosina 1978-80. Geologinen tutkimuslaitos. Raportti M19/3022/-82/1/60. Hattula ⓘ Renkajärvi Al-Ani, Thair and Aittola, Timo (2013). Mineralogical analysis of heavy minerals from selected till samples of Häme Belt, Souiheern Finland. Geological Survey of Finland, archive report 167/2013 Heinola ⓘ Rakokivenmäki pegmatite Mattila, E:, 1983 Rakokivenmäen Sn-Li-pitoisen pegmatiittijuonen kairaus. Rautaruukki oy. Raportti OU/83 Iitti ⓘ Sääksjärvi Lukkari, Sari(2002.Petrography and geochemistry of the topaz-bearing gran- ite stocks in Artjärvi and Sääskjärvi,western margin of the Wiborg rapakivi granite batholith. Bulletin of the Geological Society of Finland 74, Parts 1–2, 115–132. Kotka ⓘ Kymi genthelvite greisen Haapala,I: & Ojanperä, P. 1972. Genthelvite-bearing greisens in Southern Finland. Geological Survey of Finland, Bulletin 259. 22s. ⓘ Murskelouhos pegmatite Ilkka Mikkola collection. Lahti, Seppo I. 2012. Kotkan topaasilouhoksesta ja sen mineraaleista. Kivi-lehti 4. 6-23 ⓘ Pyterlite occurrencee C. Lemanski, Jr. (re-entry of lost Mindat data). ⓘ Topaz quarry Lahti Seppo I. 2011. Kotkan topaasilouhoksesta ja sen mineraaleista. Kivi-lehti 4. Kouvola Wyborg batholith ⓘ Kotka C. Lemanski, Jr. (re-entry of lost Mindat data). ⓘ Kymi intrusion Haapala, I., & Lukkari, S. (2005). Petrological and geochemical evolution of the Kymi stock, a topaz granite cupola within the Wiborg rapakivi batholith, Finland. Lithos, 80(1), 347-362. ⓘ Sääskjärvi intrusive Lukkari, S. (2007). Magmatic evolution of topaz-bearing granite stocks within the Wiborg rapakivi granite batholith. Lappeenranta ⓘ Ihalainen limestone quarry No reference listed Loviisa ⓘ Sarvlaxviken Cook N. J. (2011) Indium mineralisation in A-type granites in southeastern Finland: Insights intomineralogy and partitioning between coexisting minerals. Chemical Geology Vol 284, Issues 1-2 pp 109-210 Myrskylä ⓘ Kankkila pegmatite Jyrki Autio Collection Nummi-Pusula Palmottu Lake ⓘ Palmottu U deposit Pérez del Villar, L. et al. 1997.. Structural, lithological and mineralogical analyses of Borehole R-385 (386) from the Palmottu site. Geologian Tutkimuskeskus arkistoraportti 50/97/05. ⓘ Perheniemi Arhe, Markku 1980. Iitin Perheniemen kalkkiivi-karsi esiintymästä ja sen ympäristön geologiasta. 155 s., 16 l. Geologian Tutkimuskeskus, arkistoraportti M/3111/-80/1/10. Southwestern Finland Region ⓘ Eurajoki Haapala Ilmari 1977 Petrography and geochemistry of the Eurajoki stock, a rapakivi-granite complex with greisen-type mineralization in Southwestern Finland Geological Survey of Finland Bulletin 286 ⓘ Rapakivi granite Al-Ani, Thair and Sarapää, Olla 2011.REE Geochemistry and Mineralogy of Tin-bearing Greisens and Wall Rocks in Eurajoki Rapakivi granite, SW Finland.Julkaisusarja: GTK:n arkistoraportit. Harjavalta ⓘ Sandstone of Harjavalta voimalaitos Marttila, E 1969. Satakunnan hiekkakiven sedimentaatio-olosuhteista. Lisensiaattitutkimus, Turun Yliopisto, Geologian laitos, 157 s. Kemiö Island (Kimito Island) ⓘ Lövböle Aarne Laitakari, ”Index of Finnish Minerals with bibliography” , Bull. de la Commission Géologique de Finlande No 230, Otaniemi 1967 ⓘ Norrlammala calcite marble deposit Jukka Reinikainen (2001) Petrogenesis of Paleoproterozoic Marbles in the Svecofennian Domain, Finland. Geologian tutkimuskeskus. Tutkimus raportti 154. ⓘ Rosendal pegmatite Laitakari, A. (1967): Suomen mineraalien hakemisto. Index of Finnish minerals with bibliography. Bulletin de la Commission géologique de Finlande. No. 230. 842 p. Laitila ⓘ Amazonite pegmatite Joel Dyer Collection Pargas (Parainen) ⓘ Skräbböle Quarry (Nordkalk Quarry) Jyrki Autio collection and photo, identified by microprobe Salo Suomusjärvi ⓘ Salittu Niskanen, Maria (2014). Salitun felsisten juonten mineraalikoostumus ja evoluutio. Pro Gradu-tutkielma (2014). Geotieteiden ja Maantieteen Laitos Helsingin Yliopisto. Western and Inner Finland Region Alavus ⓘ Töysä P. Kartashov analytical data, J. Dyer material Jyväskylä ⓘ Hiekkapohja Hietanen, Sini (2015) Keski-Suomen granitoidikomplekssin malmiviitteet Hiekkapohjan alueella. Pro gradu-tutkielm, Kaivannaistiedekunta, Oulun Yliopisto 2015. ⓘ Korsnäs Al-Ani Thair, Sarapää Olli and Torppa Akseli 2010. Petrography and Mineralogy of REE-bearing minerals of Iivaara, Otanmäki and Korsnäs alkaline rocks. Geologian Tutkimuskeskus arkistoraportti M42/2010/15 Kuortane ⓘ Kaatiala pegmatite Ilkka Mikkola collection (collected by Seppo Lahti) ⓘ Lappajärvi meteorite crater Lehtinen, Martti 1976. Lake lappajärvi, a meteorite impact site in western Finland. Geological Survey of Finland Bulletin 282. Lempäälä ⓘ Kalliojärvi Kuikka, Antti (2014) Pirkkalan alueen kultaesiintymien malmimineralogia. Summary: Ore mineralogy of the gold deposits in the Pirkkala area Volyymi: 212, Julkaisusarja: Tutkimusraportti - Report of Investigation. Geologin Tutkimuskeskus. Orivesi Eräjärvi area ⓘ Eräpyhä pegmatite Lahti, S. (1981): On the granitic pegmatites of the Eräjärvi area in Orivesi, southern Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland. 314 ⓘ Hannula pegmatite Lahti, S. (2000): Compositional variation in columbite group minerals from different types of granitic pegmatites of the Eräjärvi district,South Finland. Journal of the Czech Geological Society. 45 (1-2),107-118 ⓘ Juurakko pegmatite Lahti, S. (1981): On the granitic pegmatites of the Eräjärvi area in Orivesi, southern Finland. Bulletin of the Geological Society of Finland. 314 ⓘ Maantienvarsi pegmatite Lahti Seppo I., 1981. On the granitic pegmatites of the Eräjärvi area in Orivesi, Southern Finland. Geological Survey of Finland Bulletin 314, 82 s. ⓘ Niemelä pegmatite Lahti, S. (2000): Compositional variation in columbite group minerals from different types of granitic pegmatites of the Eräjärvi district,South Finland. Journal of the Czech Geological Society. 45 (1-2),107-118 ⓘ Seppälänranta pegmatite Lahti, S. (2000): Compositional variation in columbite group minerals from different types of granitic pegmatites of the Eräjärvi district,South Finland. Journal of the Czech Geological Society. 45 (1-2),107-118 ⓘ Viitaniemi pegmatite Sandström, F. & Lahti, S.I. (2009): Viitaniemipegmatiten i Eräjärvi, Orivesi, Finland. Litiofilen 26 (1): 11-38 Seinäjoki ⓘ Pajuluoma Alviola, Reijo 1989. On the granitic pegmatites of the Seinäjoki and Haapaluoma groups. In: Symposium Precambrian granitoids. Petrogenesis, geochemistry and metallogeny, August 14-17 Helsinki, Finland. Excurcion CI: Lateorogenic and synorogenic Svecofennian granitoids and associated pegmatites of southern Finland, ed. S.I.Lahti GTK opas 26, 41-48 Peräseinäjoki ⓘ Haapaluoma pegmatite Haapala, I. (1966): On the granitic pegmatites in the Peräseinäjoki-Alavus area, South Pohjanmaa, Finland. Bulletin de la commission géologique de Finland 224, 98p. Siikainen ⓘ Otamo dolomite quarry Donated to Geolocial Survey of Finland Valkeakoski ⓘ Pyörönmaa pegmatite Vorma, A., Ojanperä, P., Hoffrén, V., Siivola, J. & Löfgren, A.(1966): On the rare earth minerals from the Pyörönmaa pegmatite in Kangasala, SW-Finland.Bulletin de la Commission Géologique Finlande 222. 241-274 France Auvergne-Rhône-Alpes Allier Ébreuil Échassières ⓘ Beauvoir quarry Econ Geol (1995) 90:548-576 ⓘ Les Montmins Mine (Ste Barbe vein) J.M. Boisson et al. : 'Filon Sainte Barbe, Commune d'Echassières, Allier, France', Le Cahier des Micromonteurs, 2000, 4, 3-46 Moulins Neuvy ⓘ Allier River alluvials collected by François Périnet Ardèche ⓘ Juvinas meteorite Bukovanska, M. & Ireland, T. R. (1993) Zircons in Eucrites: Pristine and Disturbed U-Pb Systematics. Meteoritics 28(3): 333. (July 1993) Cantal Allanche Ségur-les-Villas ⓘ Santoire river alluvials Collected by François Périnet Aurillac Lascelle ⓘ Jordanne river alluvials collected by François Périnet Beaulieu ⓘ Beaulieu river alluvials Collected by François Périnet Journiac ⓘ La Panouille river alluvials Collected by François Périnet ⓘ Thynières gully alluvials Collected by François Périnet Cantal Mts Salers Anglards-de-Salers ⓘ Mars river alluvials collected by François Périnet Menet Brocq-en-Menet ⓘ Vensac Giovanni Scapin collection ⓘ Puy de Menoyre Brousse R, Varet J (1966) Les trachytes du Mont-Dore et du Cantal septentrional et leurs enclaves. Bulletin de la Société Géologique de France 8: 246-262. ⓘ Sumène river alluvials Collected by François Périnet Saint-Flour Roffiac ⓘ Ander river alluvials collected by François Périnet Drôme Romans-sur-Isère Saint-Jean-en-Royans ⓘ Bouvante-le-Haut meteorite M. Christophe Michel-Lévy, Bull. Minéral. , 1987, 110, pp. 449-458. Haute-Loire Brioude Le Breuil ⓘ Ternivol river alluvials Collected by François Périnet Saint-Beauzire ⓘ Peigne du Chazau F.H. Forestier : 'Les Péridotites Serpentinisées de France', Fascicule IV, BRGM, 1964 Vieille-Brioude Champlong ⓘ La Borie river alluvials Collected by Guy Pégère and François Périnet ⓘ Cherlet river alluvials Collected by Guy Pégère and François Périnet ⓘ Coste-Cirgues river alluvials Collected by Guy Pégère and François Périnet ⓘ Dintillat river alluvials Collected by Guy Pégère and François Périnet ⓘ Ricoules Mine (Rousseille Mine. Brugerolle Mine) Tapon ⓘ Bartaillat river alluvials Collected by Guy Pégère Craponne-sur-Arzon Chomélix ⓘ Gouise river alluvials SIMONET C. (2000) - Géologie des gisements de saphir et de rubis – L’exemple de la John Saul Ruby Mine, Mangare, Kenya. Thèse de doctorat Université de Nantes. Première partie pp. 143-151. Langeac Mazeyrat-d'Allier Saint-Eble ⓘ Cizières river alluvials collected by François Périnet ⓘ Mont Coupet PEGERE G. (1994) - Le Mont-Coupet dans le volcanisme de Saint-Georges-d’Aurac, Haute-Loire, sa magmatologie, sa faune fossile, ses pierres gemmes, Almanach de Brioude, Haute-Loire, pp. 193–211. Saint-Arcons-d’Allier ⓘ Fioule river alluvials collected by François Périnet ⓘ Merdanson river alluvials collected by François Périnet Saint-Bérain Chardassac ⓘ Moulins river alluvials Collected by François Périnet Saint-Julien-des-Chazes ⓘ Métou river alluvials collected by François Périnet. Collected by François Périnet ⓘ Pommier river alluvials collected by François Périnet Siaugues-Sainte-Marie Plancheresse ⓘ Ance river alluvials Collected by François PERINET Vergonzac ⓘ Métou river alluvials Collected by François Périnet Lavoûte-Chilhac Cerzat le Chambon ⓘ Allier river alluvials Collected by François Périnet Saint-Ilpize ⓘ Bancillon river alluvials Collected by François Périnet ⓘ Caule river alluvials Collected by François Périnet Faucon ⓘ La Rode river alluvials Collected by Guy Pégère and François Périnet Grenier ⓘ Grenier river alluvials Collected by Guy Pégère and François Périnet Ribeyre ⓘ Bouchassou river alluvials Collected by Guy Pégère and François Périnet Saint-Privat-du-Dragon ⓘ Cerzat B. Lasnier : 'Persistance d'une série granulitique au coeur du Massif Central Français - Haut-Allier. Les termes basiques, ultrabasiques et carbonatés'. Thesis, 1977. Feneyrolles ⓘ Feneyrolles river alluvials Collected by Guy Pégère and François Périnet ⓘ Peygerolles PERINET F., PEGERE G. (2009) – Les sables éluvionnaires à rubis et sapphirine du secteur de Peygerolles, St-Privat-du-Dragon, Haute-Loire – Le Cahier des Micromonteurs, n° 104, pp. 35-41. Le Puy-en-Velay Blavozy ⓘ Sainzelles GONNARD, F. (1910) - Sur les gisements gemmifères du Velay et de la Basse Auvergne, leur distribution géographique dans ces deux régions et leurs rapports du point de vue des associations minérales qu'ils renferment: Bulletin de la Société Française de Minéralogie, v. 33, p. 152-161. Ceyssac ⓘ Le Croustet (Mont Croustet) GIROD, M., BOUILLER, R., Notice de la carte géologique du Puy-en-Velay ⓘ Coubon GONNARD, F. (1910) - Sur les gisements gemmifères du Velay et de la Basse Auvergne, leur distribution géographique dans ces deux régions et leurs rapports du point de vue des associations minérales qu'ils renferment: Bulletin de la Société Française de Minéralogie, v. 33, p. 152-161. ⓘ Latour river alluvials Collected by François Périnet Espaly-Saint-Marcel ⓘ Croix-de-la-Paille GONNARD, F. (1910) - Sur les gisements gemmifères du Velay et de la Basse Auvergne, leur distribution géographique dans ces deux régions et leurs rapports du point de vue des associations minérales qu'ils renferment: Bulletin de la Société Française de Minéralogie, v. 33, p. 152-161. ⓘ Mont Denise Gonnard F (1910) Sur les gisements gemmifères du Velay et de la Basse Auvergne, leur distribution géographique dans ces deux régions et leurs rapports du point de vue des associations minérales qu'ils renferment. Bulletin de la Société Française de Minéralogie 33: 152-161. ⓘ Riou des Brus alluvials Heavy sands collected by Charles Nicolas ⓘ Riou Pezzouliou alluvials Périnet F (1995) Les microcristaux du Riou Pezzouliou (Hte Loire), Le Cahier des Micromonteurs 1995-1: 7-21 ⓘ La Garde d’Ours GONNARD, F. (1910) - Sur les gisements gemmifères du Velay et de la Basse Auvergne, leur distribution géographique dans ces deux régions et leurs rapports du point de vue des associations minérales qu'ils renferment: Bulletin de la Société Française de Minéralogie, v. 33, p. 152-161. ⓘ La Garde de Mons GONNARD, F. (1910) - Sur les gisements gemmifères du Velay et de la Basse Auvergne, leur distribution géographique dans ces deux régions et leurs rapports du point de vue des associations minérales qu'ils renferment: Bulletin de la Société Française de Minéralogie, v. 33, p. 152-161. Le Riou ⓘ Riou river alluvials collected by François Périnet Ours ⓘ Ours river alluvials collected by François Périnet Polignac Aiguilhe ⓘ La Boriette GONNARD, F. (1910) - Sur les gisements gemmifères du Velay et de la Basse Auvergne, leur distribution géographique dans ces deux régions et leurs rapports du point de vue des associations minérales qu'ils renferment: Bulletin de la Société Française de Minéralogie, v. 33, p. 152-161. ⓘ Bilhac GONNARD, F. (1910) - Sur les gisements gemmifères du Velay et de la Basse Auvergne, leur distribution géographique dans ces deux régions et leurs rapports du point de vue des associations minérales qu'ils renferment: Bulletin de la Société Française de Minéralogie, v. 33, p. 152-161. Chanceaux ⓘ Chalon river alluvials Collected by François Périnet ⓘ Les Estreys GONNARD, F. (1910) - Sur les gisements gemmifères du Velay et de la Basse Auvergne, leur distribution géographique dans ces deux régions et leurs rapports du point de vue des associations minérales qu'ils renferment: Bulletin de la Société Française de Minéralogie, v. 33, p. 152-161. ⓘ Plaine de Rome Collected by Alain Guyot Rochelimagne ⓘ Communac river alluvials collected by François Périnet ⓘ Taulhac GONNARD, F. (1910) - Sur les gisements gemmifères du Velay et de la Basse Auvergne, leur distribution géographique dans ces deux régions et leurs rapports du point de vue des associations minérales qu'ils renferment: Bulletin de la Société Française de Minéralogie, v. 33, p. 152-161. ⓘ Roadworks François Périnet collection Vals-près-le-Puy ⓘ Dolaison river alluvials collected by François Périnet Loudes Saint-Jean-de-Nay Cereix ⓘ Cereix river alluvials Collected by François Périnet Lubilhac ⓘ Malepeyre P.G. Pélisson : 'Etude Minéralogique et Métallogénique du District Filonien Polytype de Paulhaguet (Haute-Loire, Massif Central Français)', Doctorate Thesis, Orléans, France, 1989 . F.H. Forestier : 'Les Péridotites Serpentinisées de France', Fascicule IV, BRGM, 1964 Paulhaguet Domeyrat ⓘ Doulon river alluvials collected by François périnet Frugières-le-Pin ⓘ Sénouire river alluvials Collected by François Périnet Pradelles Landos ⓘ La Sauvetat Aufschluss 1974(3), 193-197 Saint-Jean-Lachalm Séjallières ⓘ Pichier river alluvials collection François Périnet Saint-Paulien Blanzac Azanières ⓘ Breuil river alluvials collected by François Périnet Le Moulin de Blanzac ⓘ Chalon river alluvials François Périnet collection Vialette Cougeac ⓘ Breuil river alluvials François Périnet collection Saugues Saint-Christophe-d’Allier ⓘ France river alluvials SIMONET C. (2000) - Géologie des gisements de saphir et de rubis – L’exemple de la John Saul Ruby Mine, Mangare, Kenya. Thèse de doctorat Université de Nantes. Première partie pp. 143-151. Venteuges La Bastide ⓘ Amphibolite outcrop P.G. Pélisson : 'Etude Minéralogique et Métallogénique du District Filonien Polytype de Paulhaguet (Haute-Loire, Massif Central Français)', Doctorate Thesis, Orléans, France, 1989 Isère Saint Christophe-en-Oisans ⓘ Plan-du-Lac Valverde J., De Ascencao Guedes R. (1999), Le Plan du Lac, Isère (France), Le Cahier des Micromonteurs, n°2, pp: 6-21 Loire ⓘ Böen J. Bertaux, Bull. Minéral. , 1982, 105, pp. 212-222. Montbrison ⓘ Vizézy brook alluvials Personnaly collected by Matthias Diot Saint-Haon-le-Châtel Renaison ⓘ Renaison brook alluvials SIG Mines France - Echantillon n° 0671_1421 Saint-Just-Saint-Rambert ⓘ Bonson brook alluvials Personnaly collected by Matthias Diot Saint-Symphorien-de-Lay ⓘ Neaux J. Bertaux, Bull. Minéral. , 1982, 105, pp. 212-222. Puy-de-Dôme Avèze ⓘ Dordogne river alluvials collected by François Périnet Besse-et-Saint-Anastaise Besse-en-Chandesse ⓘ Neuffonds river alluvials Collected by François Périnet Chambon-sur-Lac Voissière ⓘ Couze de Chaudefour river alluvials Collected by François Périnet Murol Boissières ⓘ Frédet river alluvials collected by François périnet ⓘ Groire ? Chollet Pascal collection Saint-Victor-la-Rivière ⓘ Malvoissière river alluvials Collected by François Périnet Billom ⓘ Marcillat river alluvials Collected by François Périnet Gelles La Miouze ⓘ Sioule river alluvials collected by François Périnet La Bourboule ⓘ Charlannes Contrib. Mineral. Petrol. 68, 117- 123 (1979) La Tour d'Auvergne ⓘ Ayssard river alluvials collected by François Périnet ⓘ Gagne river alluvials collected by François Périnet ⓘ Mortagne river alluvials collected by François Périnet Picherande Chareire ⓘ Chareire river alluvials collected by François Périnet Labessette La Vialolle ⓘ La Panouille river alluvials Collected by François Périnet Mazaye ⓘ Les Châtelaunoux quarry Philippe Rémy collection Mont-Dore ⓘ Le Capucin P Le Roch collection ⓘ Puy de la Tache P Le Roch collection ⓘ Ravin des Chèvres (Rivaux Grands) P & E Médard collection ⓘ Ravin des Egravats P & E Médard collection Monts-Dore massif Chastreix ⓘ Roc de Courlande Designolle, J.L. (1996). Massif du Sancy (Puy de Dôme). Le Cahier des Micromonteurs, (4), 8-9. Orcines Saint-Saturnin ⓘ Monne river alluvials Gaétan Bouclet collecton Perrier ⓘ Roca-Neyra G.PEGERE, 2004, Les Cristaux de péridot de Roca-Neyra à Perrier (63), Le Cahier des Micromonteurs, 83, pp 21-23 Pontgibaud Chapdes-Beaufort Les Arbres ⓘ Parray river alluvials collected by François Périnet Olby le Glavin ⓘ Sioule river alluvials collected by François Périnet ⓘ Sioulot river alluvials Collected by François Périnet Rochefort-Montagne La Gratade ⓘ Fontsalade river alluvials Collected by François Périnet Laqueuille ⓘ Fondain river alluvials Collected by François Périnet ⓘ Ricolas river alluvials Collected by François Périnet Nébouzat Olmont ⓘ Gigeole river alluvials Collected by François Périnet Perpezat ⓘ Buges river alluvials collected by François Périnet Jollère ⓘ Rioupéroux river alluvials collected by François Périnet ⓘ Puy de Vivanson quarry ? Valverde, J. (2009): Prospection dans la carrière du puy de Vivanson, Perpezat, Puy-de-Dôme. Le Cahier des Micromonteurs, 106, 30-31. ⓘ Plane river alluvials collected by François Périnet Vernines ⓘ Chevalard river alluvials collected by François Périnet Saint-Amant-Tallende Le Vernet-Sainte-Marguerite Les Arnats ⓘ Monne river alluvials collected by François Périnet Saulzet-le-Froid ⓘ Veyre river alluvials collected by François Périnet Saint-Dier-d'Auvergne Saint-Jean-des-Ollières ⓘ Bussiole quarry Boisson, J.-M. & Leconte, J. (2014): Analyses 2012-2013 MNHN-MICROMONTEURS. La revue de Micromonteurs, 21. Singles ⓘ Burande river alluvials collected by François Périnet La Guinguette ⓘ Mortagne river alluvials collected by François Périnet Tauves Pontvieux ⓘ Burande river alluvials collected by François Périnet Thiers Dorat ⓘ Dore river alluvials Collected by François Périnet Rhône Villefranche Chessy-les-Mines ⓘ Chessy copper mines R. De Ascenção Guedes, 2004, Les minéraux et les minéralogistes de Chessy-les-mines, Le Règne Minéral, HS IX, pp 46-84 Savoie La Lauzière massif ⓘ Entre Deux Roches DE ASCENCAO GUEDES R.. (2000). La Lauzière : les espèces minérales, Savoie, France. Le Règne Minéral hors-série n°6, pp. 24-39. Editions du Piat. ⓘ La Grande Léchère DE ASCENCAO GUEDES R. (2000). Uranium et fentes tardi-hercyniennes. Le Règne Minéral hors-série n°6, pp. 21-23. Editions du Piat. Pussy ⓘ La Gorraz DE ASCENCAO GUEDES R., VALANGE S. et GABELICA Z. (2002). L’heulandite de La Gorraz, Pussy, massif de La Lauzière, Savoie. Le Règne Minéral n°45, pp. 18-21. Editions du Piat. Bourgogne-Franche-Comté Nièvre Decize Avril-sur-Loire La Prole ⓘ Etang Cossay river alluvials collected by Gaétan Bouclet and François Périnet Saône-et-Loire Bourbon-Lancy Gilly-sur-Loire ⓘ Chavence quarry Mourey Y.(1985): Le leucogranite à topaze de Chavence. Un nouvel exemple de massif à Sn, W, Li dans le Nord du Massif central français. C. R. Acad. Sci., Paris, t. 300, série II, n° 19, 951-954. Brittany Côtes-d'Armor Belle-Isle-en-Terre Coat an Noz ⓘ Toul al Lutun Binic-Etables-sur-Mer Étables-sur-Mer ⓘ Les Godelins beach alluvials Chauris L. (1997), Les sables noirs à ilménite et magnétite de la baie de Saint-Brieuc en Bretagne septentrionale, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 19, (2), pp. 84-95. Calanhel ⓘ La Roche Quarry Le Cahier des Micromonteurs, (4), 23-29. Hillion ⓘ L’Hôtellerie beach alluvials Chauris L. (1997), Les sables noirs à ilménite et magnétite de la baie de Saint-Brieuc en Bretagne septentrionale, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 19, (2), pp. 84-95. Perros-Guirec ⓘ Kerdu ('Trez Traou') Pierrot R., Chauris L., Laforêt C. (1975), Inventaire minéralogique de la France, Ed. BRGM, n°5, Côtes du Nord, pp: 174-179 Pléneuf-Val-André ⓘ Dahouët beach alluvials Chauris L. (1997), Les sables noirs à ilménite et magnétite de la baie de Saint-Brieuc en Bretagne septentrionale, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 19, (2), pp. 84-95. ⓘ La Ville Berneuf beach alluvials Chauris L. (1997), Les sables noirs à ilménite et magnétite de la baie de Saint-Brieuc en Bretagne septentrionale, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 19, (2), pp. 84-95. ⓘ Le Port Morvan beach alluvials Chauris L. (1997), Les sables noirs à ilménite et magnétite de la baie de Saint-Brieuc en Bretagne septentrionale, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 19, (2), pp. 84-95. Plérin ⓘ Saint-Laurent-de-la-Mer beach alluvials Chauris L. (1997), Les sables noirs à ilménite et magnétite de la baie de Saint-Brieuc en Bretagne septentrionale, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 19, (2), pp. 84-95. Saint-Quay-Portrieux ⓘ Casino beach alluvials Chauris L. (1997), Les sables noirs à ilménite et magnétite de la baie de Saint-Brieuc en Bretagne septentrionale, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 19, (2), pp. 84-95. ⓘ Fonteny beach alluvials Chauris L. (1997), Les sables noirs à ilménite et magnétite de la baie de Saint-Brieuc en Bretagne septentrionale, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 19, (2), pp. 84-95. ⓘ Ile de la Comtesse beach alluvials Pierrot, R., Chauris, L. & Laforêt, C. (1975): Inventaire minéralogique de la France n°5- Côtes-du-Nord. BRGM Ed., 158-159. Trégastel ⓘ Coz Porz beach J. Chauris and B. Mulot : 'Sur un nouveau mode de gisement de l'allanite dans le granite de Ploumanac'h (Côtes-du-Nord)', Bull. Soc. Franç. Minéral. Cristallo., 1965, LXXXVIII, 354. Tréveneuc ⓘ Le Port Goret beach alluvials Chauris L. (1997), Les sables noirs à ilménite et magnétite de la baie de Saint-Brieuc en Bretagne septentrionale, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 19, (2), pp. 84-95. ⓘ Saint-Marc beach alluvials Chauris L. (1997), Les sables noirs à ilménite et magnétite de la baie de Saint-Brieuc en Bretagne septentrionale, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 19, (2), pp. 84-95. Finistère Bolazec ⓘ Bodennec Inventaire minéralogique de la France-29-Finistère, B.R.G.M. (1973) ⓘ Brignogan-Plages Georget, Y., Nature et origine des granites peralumineux à cordiérite et des roches associées, Exemple des granitoïdes du Massif Armoricain (France) : Pétrologie et géochimie, Thèse de Doctorat de l'Université de Rennes I, 1986, 86-97. Carantec Callot Island ⓘ Penn ar Waremm beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. ⓘ Poul Morvan beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. ⓘ Trémenez beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. ⓘ Clouët beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. ⓘ Grève Blanche beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. ⓘ Kélenn beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. Kerprigent ⓘ Keryénévet beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. Clohars-Carnoët Langlazic ⓘ Porsac’h creek alluvials Chauris L. (1988), Les sables noirs à magnétite de l’anse du Pouldu en Bretagne Méridionale, Géologie de la France, (4), p. 29. Le Pouldu ⓘ Grands Sables beach alluvials Chauris L. (1988), Les sables noirs à magnétite de l’anse du Pouldu en Bretagne Méridionale, Géologie de la France, (4), p. 29. ⓘ Kerrou beach alluvials Chauris L. (1982), Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc.nat.Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1), p. 37. Concarneau ⓘ Cornouaille beach alluvials collected by François Périnet ⓘ Sables Blancs beach alluvials Chauris L. (1982), Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc.nat.Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1). Crozon Peninsula Camaret-sur-Mer ⓘ Veryac'h beach alluvials Chauris, L. (2014): Minéraux de Bretagne, Les Editions du Piat, 218. Guisseny ⓘ Vougo beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. Kerlouan ⓘ Saint-Egarec beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. La Forêt-Fouesnant ⓘ Kerleven beach alluvials Chauris L. (1982), Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc.nat.Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1). Lampaul-Plouarzel Porscav ⓘ Beg ar Groas beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. Lanildut ⓘ Rocher du Crapaud beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. Laz ⓘ Plessis Quarry Germain C., Saget Ph., Tissier J.P. (1990), Le Cahier des Micromonteurs, n°1, pp: 11-19 Le Conquet ⓘ Blancs Sablons beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. Porz Liogan ⓘ Porz Liogan beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. Le Trévoux ⓘ Saint-Herbot river alluvials Guigues J. (1970), Les minéraux alluvionnaires de Basse-Bretagne, Penn ar Bed, (60), 239-249. Locmaria-Plouzané Trégana ⓘ Trégana beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. Locquirec Poul Rodou ⓘ Poul Rodou beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. Névez ⓘ Raguénez beach alluvials Chauris L. (1988), Les sables noirs à magnétite de l’anse du Pouldu en Bretagne Méridionale, Géologie de la France, (4), p. 29. Plouarzel ⓘ Porscuidic beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. Ruscumunoc ⓘ Ruscumunoc beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 128. Toul an Dour ⓘ Porz Tévigné beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. Plougasnou ⓘ Le Diben beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. ⓘ Milaudren beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. ⓘ Trégastel beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. Plouguerneau ⓘ Créac’h an Avel beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. ⓘ Koréjou beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. Lilia ⓘ Kervenni beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. ⓘ Zorn beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. Plounéour-Brignogan-Plages ⓘ Brignogan-Plages Georget, Y. (1986): Nature et origine des granites peralumineux à cordiérite et des roches associées, Exemple des granitoïdes du Massif Armoricain (France) : Pétrologie et géochimie, Thèse de Doctorat de l'Université de Rennes I, 86-97. Saint-Jean-du-Doigt ⓘ Saint-Jean-du-Doigt beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. Saint-Pol-de-Léon Créac'h André ⓘ Kersaliou beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. Kerangouez ⓘ Porzdoun beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. Trégondern ⓘ Pointe Saint-Jean beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 127 à 129. Santec Siec Island ⓘ Beach alluvials Chauris L. (1982), A la recherche des placers littoraux : concentration de sables lourds sur les plages du Nord –Finistère (Massif Armoricain), 107ème congrès des sociétés savantes, Brest, sciences, fasc. III, p. 128. Trégourez ⓘ Pont-Kerlann river alluvials collected by François Périnet Ille-et-Vilaine Vieux-Vy-sur-Couesnon ⓘ La Touche Pillard F., Chauris L., Laforêt C. (1985), Inventaire minéralogique de la France, Ed. BRGM, n°13, pp: 118-123 Morbihan Ambon ⓘ Bétahon beach alluvials (Cromenac'h East) R. Pierrot, L. Chauris, C. Laforêt and F. Pillard : 'Inventaire Minéralogique de la France N° 9 : Morbihan', BRGM, 1980. ⓘ Cromenac'h beach alluvials (Cromenac'h West) R. Pierrot, L. Chauris, C. Laforêt and F. Pillard : 'Inventaire Minéralogique de la France N° 9 : Morbihan', BRGM, 1980. Belle-Ile Le Palais ⓘ Deuborh creek alluvials Chauris L. (1987), Composition minéralogique et origine des placers littoraux dans quatre îles du Morbihan, Géologie de la France, (1), p. 57. Samzun ⓘ Grands sables beach alluvials Chauris L. (1987), Composition minéralogique et origine des placers littoraux dans quatre îles du Morbihan, Géologie de la France, (1), p. 57. Sauzon ⓘ Les Poulains islands creek alluvials Chauris L. (1987), Composition minéralogique et origine des placers littoraux dans quatre îles du Morbihan, Géologie de la France, (1), p. 57. Damgan ⓘ Saint-Guérin beach alluvials Chauris L. (1982), Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc.nat.Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1), p. 18. Groix Island Primiture Les Grands Sables ⓘ Les Grands Sables beach alluvials Chauris L. (1982), Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc.nat.Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1), p. 37. Porh Morvil creek ⓘ Porh Morvil creek alluvials (south-east) Chauris L. (1982), Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc.nat.Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1), p. 37. ⓘ Porh Morvil creek alluvials (west) Chauris L. (1982), Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc.nat.Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1), p. 37. Stang Nu creek ⓘ Stang Nu creek alluvials Chauris L. (1982), Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc.nat.Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1), p. 37. Guidel Guidel-Plages ⓘ Guidel beach alluvials Chauris L. (1988), Les sables noirs à magnétite de l’anse du Pouldu en Bretagne Méridionale, Géologie de la France, (4), p. 29. ⓘ Le Loch beach alluvials Chauris L. (1988), Les sables noirs à magnétite de l’anse du Pouldu en Bretagne Méridionale, Géologie de la France, (4), p. 29. La Trinité-sur-Mer ⓘ Kervillen beach alluvials Chauris L. (1982), Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc.nat.Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1), p. 30. Larmor-Plage ⓘ Larmor beach alluvials Chauris L. (1988), Les sables noirs à magnétite de l’anse du Pouldu en Bretagne Méridionale, Géologie de la France, (4), p. 29. Lorient Port-Louis ⓘ Gâvres beach alluvials Chauris L. (1982), Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc.nat.Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1), PP. 38-41. Penestin ⓘ La Mine d'Or beach alluvials R. Pierrot, L. Chauris, C. Laforêt and F. Pillard : 'Inventaire Minéralogique de la France N° 9 : Morbihan', BRGM, 1980. ⓘ Pointe du Bile beach alluvials CHAURIS L. (1982) - Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc. nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1) p. 14. Ploemeur Kerroc'h ⓘ Port Blanc beach alluvials Chauris L. (1988), Les sables noirs à magnétite de l’anse du Pouldu en Bretagne Méridionale, Géologie de la France, (4), p. 29. ⓘ Le Courégant beach alluvials Chauris L. (1988), Les sables noirs à magnétite de l’anse du Pouldu en Bretagne Méridionale, Géologie de la France, (4), p. 29. Le Fort-Bloqué ⓘ Fort-Bloqué beach alluvials Chauris L. (1988), Les sables noirs à magnétite de l’anse du Pouldu en Bretagne Méridionale, Géologie de la France, (4), p. 29. Quiberon peninsula Quiberon ⓘ Pointe Riberen beach alluvials Chauris L. (1982), Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc.nat.Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1), p. 30. ⓘ Port-Haliguen beach alluvials Chauris L. (1982), Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc.nat.Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1), p. 30. ⓘ Quiberon beach R. Coppens and M. Mayanda : 'Etude préliminaire de la radioactivité du granite de Quiberon', 94ème Congrès Soc. Savantes, 1969, 2, pp. 211-221. ⓘ Saint-Julien beach alluvials Chauris L. (1982), Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc.nat.Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1), p. 30. Saint-Pierre-Quiberon ⓘ Kerbourgnec beach alluvials Chauris L. (1982), Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc.nat.Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1), p. 30. Kerhostin ⓘ Pointe de Kerhostin beach alluvials Chauris L. (1982), Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc.nat.Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1), p. 30. Portivy ⓘ Beg en Aud creek alluvials Chauris L. (1988), Les sables noirs à magnétite de l’anse du Pouldu en Bretagne Méridionale, Géologie de la France, (4), p. 29. ⓘ Portivy beach alluvials Chauris L. (1988), Les sables noirs à magnétite de l’anse du Pouldu en Bretagne Méridionale, Géologie de la France, (4), p. 29. Roudouallec ⓘ Sandstone quarry Germain C., Guillou A., Saget Ph. (1985), Les minéraux des grès armoricains, Le Cahier des Micromonteurs, n°4, pp: 3-10 Sarzeau ⓘ Penvins beach alluvials Chauris L. (1982), Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc.nat.Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1), p. 18. ⓘ Suscinio beach alluvials Chauris L. (1982), Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc.nat.Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1), p. 18. ⓘ Trévenaste beach alluvials R. Pierrot, L. Chauris, C. Laforêt and F. Pillard : 'Inventaire Minéralogique de la France N° 9 : Morbihan', BRGM, 1980. Centre-Val de Loire Cher Châteaumeillant Épineuil-le-Fleuriel ⓘ Cher river alluvials Franços Périnet collection Indre Argenton-sur-Creuse ⓘ Creuse river alluvials Collected by Gaetan Bouclet Loiret Gien ⓘ Loire River alluvials collected by François Périnet Grand Est Haut-Rhin Doller Valley Sewen ⓘ Leimkritter veins Wittern, Journée: 'Mineralien finden in den Vogesen', von Loga (Cologne), 1997, p. 121 Sierentz Kembs ⓘ Rhine river alluvials Collected by François Périnet Ste Marie-aux-Mines (Markirch) ⓘ Maurice Lemaire tunnel ? STEINMETZ A. & ERNST H. (2006) Trouvailles minéralogiques du tunnel de Sainte Marie aux Mines., Ed. Steinmetz & Ernst, Haut-Rhin, France, 23(in french). Normandy Manche Cherbourg ⓘ La Glacerie P. Devismes : 'Atlas photographique des minéraux d'alluvions', BRGM, 1978. Nouvelle-Aquitaine Charente-Maritime Jonzac ⓘ Jonzac meteorite Bukovanska, M. & Ireland, T. R. (1993) Zircons in Eucrites: Pristine and Disturbed U-Pb Systematics. Meteoritics 28(3): 333. (July 1993). Dietderich, J. E.,Lapen, T. J., Andreasen, R & Righter, M. ( 2013) Isotope Systematics of the Type 7 Eucrite Jonzac: A Look into the History of the Eucrite Parent Body Using the Lu-Hf, Pb-Pb and U-Pb Isotopic Systems. Lunar Planetary Science Conference XLIIII. LPI Contribution No. 1719, pdf#2879. (March 2013) Saint-Pierre-d'Oléron Saint-Georges-d'Oléron ⓘ Domino beach alluvials Collected by François Périnet Creuse Guéret Saint-Victor-en-Marche Villedary ⓘ Gartempe river alluvials collected by François Périnet Sainte-Feyre ⓘ La Gasne pond alluvials collected by François Périnet Dordogne Thiviers Saint-Jean-de-Côle ⓘ Boudeau gravel pit Heavy sands collected by Charles Nicolas, collection François Périnet Gironde Soulac-sur-Mer ⓘ La Negade beach alluvials Personnal discovery Jacques VALVERDE Haute-Vienne Ambazac ⓘ Chedeville quarry CHATENET, F.-X., HUSSON, F., PATUREAU, J., LEBOCEY, J., BOISSON, J.-M. et MEISSER, N. (2008) – Les minéraux des pegmatites des Monts d'Ambazac, Haute-Vienne. Le Règne Minéral Hors série n°XIV, Editions du Piat. Bellac Le Moulin Barret ⓘ Le Vincou river alluvials Collected by François Périnet Bessines-sur-Gartempe ⓘ Avent quarry http://perso.wanadoo.fr/jeldemine/listes%20mineraux.html Laurière Forgefer ⓘ Ardour river alluvials heavy sands collected by Serge Nénert - Photo and collection François Périnet. Oradour-sur-Vayres Cussac ⓘ Colle river alluvials Collected by François PERINET Razès Chanteloube Vilatte Quarries (La Vilate) ⓘ Vilatte-Haute Quarry (Alluaud Quarry) Boisson, J. M. (1988) - Les monts d'Ambazac, Le Cahier des Micromonteurs, (2), 3-33. Pyrénées-Atlantiques Aramits Ance ⓘ Col d'Etche MONCHOUX P., FONTAN F., DE PARSEVAL P., MARTIN R. F., WANG R. C. (2006) - Igneous albitite dikes in orogenic lherzolithes, Western Pyrénées, France: A possible source for corundum and alkali feldspar xenocrysts in basaltic terranes. I. Mineralogical Asssociations. The Canadian Mineralogist, Vol. 44, pp. 817-842. ⓘ Col d'Urdach MONCHOUX P., FONTAN F., DE PARSEVAL P., MARTIN R. F., WANG R. C. (2006) - Igneous albitite dikes in orogenic lherzolithes, Western Pyrénées, France: A possible source for corundum and alkali feldspar xenocrysts in basaltic terranes. I. Mineralogical Asssociations. The Canadian Mineralogist, Vol. 44, pp. 817-842. Occitanie Ariège Ax-les-Thermes Merens ⓘ Terre Nères pass Bull. Soc. Franç. Minéralo. Cristallo. , 1974, 97, pp. 487-490. Cauflens Seix Salau ⓘ Anglade Mine C. Derré, M. Fonteilles, L.Y. Nansot : 'Le Gisement de Scheelite de Salau, Ariège - Pyrénées', Publications du 26è Congrès Géologique International, Paris, 7-17 July, 1980 ⓘ La Fourque granodiorite outcrop Bull. Minéral. , 1987, 110, pp. 633-644. Le Bosc Cirque de Pénitence ⓘ Penitence 1 Inventaire mineralogique de l'Ariege (Editions BRGM 1984) Aude Leucate Grau de Leucate ⓘ Port Conchylicole beach alluvials Heavy sands collected by Christian Moreno - Collection François Périnet Aveyron Pays d'Olt ⓘ Saint-Geniez D. Poulain and J. Kornprobst, Bull. Soc. Fr. Minéral. Cristallogr. , 1974, 97, pp. 54-58. Gard Alès ⓘ Alais meteorite JJ. Douglas MacDougall & John Kerridge (1976). Unusual anhydrous mineral assemblage in the Alais (C1) meteorite. Meteoritics, Vol. 11, p.326-327. Barjac Rochegude ⓘ Cèze river alluvials Heavy sands collected by Charles Nicolas, collection François Périnet St-André-de-Valborgne ⓘ Gardon de Saint-Jean alluvials Collected by Jean-Claude Lapertot Haute-Garonne Luchon ⓘ Barcugnas Inventaire de la Haute Garonne - BRGM Hautes-Pyrénées Argelès-Gazost ⓘ Gave d’Azun river alluvials collected by François Périnet Bagnères-de-Bigorre Pouzac ⓘ Sablière quarry Queneau Patrice collection Saint-Pé-de-Bigorre ⓘ Gave de Pau river alluvials collected by François Périnet Hérault Ganges Laroque ⓘ Hérault River alluvials collected by François Périnet Olargues Mons Tarassac ⓘ Orb river alluvials Collected by François Périnet Lozère Bouges ⓘ Les Bombes Bull. Minéral. , 1987, 110, pp. 249-259. Grandrieu ⓘ Chambon-le-Château SIMONET C. (2000) - Géologie des gisements de saphir et de rubis – L’exemple de la John Saul Ruby Mine, Mangare, Kenya. Thèse de doctorat Université de Nantes. Première partie pp. 143-151. ⓘ L'Aldeyre quarry J.P. Couturié : 'Le Massif Granitique de La Margeride (Massif Central Français)', Doctorate Thesis, Annales Scientifiques de l'Université de Clermont, N° 62, 29 ème fascicule, 1977. Pyrénées-Orientales Agly Massif ⓘ Ansignan charnockite intrusion P. Andrieux, Bull. Minéral, 1982, 105, pp. 253-266, France. ⓘ Albères massif Berbain,C., Riley, T., Favreau, G., (2012): Phosphates des pegmatites du massif des Albères (Pyrénées-Orientales). Le Cahier des Micromonteurs. 117, 121-172 Argelès-sur-Mer ⓘ Pegmatite field BERBAIN. C, RILEY. T, FAVREAU. G, (2012). Phosphates des pegmatites du massif des Albères. Ed Association française de Microminéralogie, Collioure (Cotlliure) ⓘ Pegmatite field BERBAIN. C, RILEY. T, FAVREAU. G, (2012) Phosphates des pegmatites du massif des Albères. Ed Association Française de Microminéralogie Corneilla-la-Rivière ⓘ La Têt river alluvials collected by Christian Moreno Le Barcarès Port-Barcarès ⓘ Arènes beach alluvials Heavy sands collected by Christian Moreno - Collection François Périnet. ⓘ Grande Plage beach alluvials Heavy sands collected by Christian Moreno - Collection François Périnet. ⓘ Le Lido beach alluvials Heavy sands collected by Christian Moreno - Collection François Périnet. Prats-de-Mollo-la Preste (Prats de Molló-la Presta) ⓘ Costabonne Mines (Costabona Mines) Dubru. M, (1986) Pétrologie et géochimie du marbre à brucite et des borates associés au gisement de tungstène de Costabonne, (Pyrénées orientales, France) 930p Saint-Féliu-d’Avall ⓘ La Têt river alluvials collected by Christian Moreno Sainte-Marie ⓘ Sainte-Marie Plage beach alluvials Heavy sands collected by Christian Moreno - Collection François Périnet. Tarn Alban - Le Fraysse area ⓘ Las Costes Mine - PIERROT, R., PICOT, P., FORTUNE, J.-P. & TOLLON, F., (1976) - Inventaire minéralogique de la France n°6 - Tarn, Editions du BRGM, 47. Pays de la Loire Loire-Atlantique ⓘ Abbaretz P. Devismes : 'Atlas photographique des minéraux d'alluvions', BRGM, 1978. La Plaine-sur-Mer ⓘ La Saulzinière beach alluvials Chauris L. (1987), Nature et origine des placers littoraux de l’embouchure de la Loire, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 9, (1), p. 5. Le Pouliguen ⓘ Convert beach alluvials Chauris L. (2001), Les sables grenatifères des grèves du Pouliguen (Loire-Atlantique), Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 22, (4), pp. 157-158. Piriac-sur-Mer ⓘ Le Tombeau d’Almanzor beach alluvials Chauris L. (1982), Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc.nat.Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1), p. 9. Port au Loup ⓘ Port au Loup beach alluvials Chauris L. (1982), Les sables lourds des plages du Mor Bras – Introduction à l’étude des placers littoraux en Bretagne Méridionale, Bull. Soc. Sc.nat.Ouest de la France, nouvelle série, tome 4, (1), p. 9. Saint-Aubin-des-Châteaux ⓘ Bois-de-la-Roche quarry Moëlo, Y., Gloaguen, E., Lulzac, Y. (2006): III. Les minéraux de Saint-Aubin. Le Cahier des Micromonteurs, 1/2006, 13-25 Saint-Brevin-les-Pins ⓘ L’Ermitage beach alluvials Chauris L. (1987), Nature et origine des placers littoraux de l’embouchure de la Loire, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 9, (1), p. 5. ⓘ La Courance beach alluvials Chauris L. (1987), Nature et origine des placers littoraux de l’embouchure de la Loire, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 9, (1), p. 5. ⓘ La Pierre Attelée beach alluvials Chauris L. (1987), Nature et origine des placers littoraux de l’embouchure de la Loire, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 9, (1), p. 5. ⓘ Le Pointeau beach alluvials Chauris L. (1987), Nature et origine des placers littoraux de l’embouchure de la Loire, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 9, (1), p. 5. Saint-Michel-Chef-Chef ⓘ La Roussellerie beach alluvials Chauris L. (1987), Nature et origine des placers littoraux de l’embouchure de la Loire, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 9, (1), p. 5. ⓘ La Source beach alluvials Chauris L. (1987), Nature et origine des placers littoraux de l’embouchure de la Loire, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 9, (1), p. 5. Saint-Nazaire ⓘ La Rougeole beach alluvials Chauris L. (1987), Nature et origine des placers littoraux de l’embouchure de la Loire, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 9, (1), p. 5. ⓘ Le Petit Gavy beach alluvials Chauris L. (1987), Nature et origine des placers littoraux de l’embouchure de la Loire, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 9, (1), p. 5. Saint-Marc-sur-Mer ⓘ Saint-Marc beach alluvials Chauris L. (1987), Nature et origine des placers littoraux de l’embouchure de la Loire, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 9, (1), p. 5. Ville-ès-Martin ⓘ Ville-ès-Martin beach alluvials Chauris L. (1987), Nature et origine des placers littoraux de l’embouchure de la Loire, Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France, nouvelle série, tome 9, (1), p. 5. Sarthe ⓘ Rouez mine D. Beaufort et al. , Bull. Minéral. , 1985, 108, pp. 801-812. Vendée Brétignolles-sur-Mer ⓘ Rocher Sainte-Véronique beach alluvials Collected by françois Périnet Provence-Alpes-Côte d'Azur Alpes-Maritimes Guillaumes ⓘ Tirabou R. Pierrot, P. Picot, J. Feraud, J. Vernet : 'Inventaire Minéralogique de la France, N° 4, Alpes Maritimes', BRGM, 1974 Saint-Martin-Vésubie Belvédère Capelet Mt. ⓘ Vallon des Graus R. Pierrot, P. Picot, J. Féraud, J. Vernet : 'Inventaire Minéralogique de la France N° 4 : Alpes-Maritimes', BRGM, 1974 Saint-Sauveur-sur-Tinée ⓘ Fraschet ravine R. Pierrot, P. Picot, J. Féraud, J. Vernet : 'Inventaire Minéralogique de la France N° 4 : Alpes-Maritimes', BRGM, 1974 Bouches-du-Rhône Sainte-Maries-de-la-Mer Le Grau-du-Roi ⓘ Pointe de l’Espiguette beach alluvials Chauris L. (1991), Sables lourds à monazite sur les plages de Plouguerneau (Pays de Léon, Massif Armoricain, France), Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie, Vol 114 – 115, p. 107. ⓘ Perthuis de Rousty beach alluvials Chauris L. (1991), Sables lourds à monazite sur les plages de Plouguerneau (Pays de Léon, Massif Armoricain, France), Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie, Vol 114 – 115, p. 107. Var Le Pradet ⓘ Cap Garonne Mine http://www.mine-capgaronne.fr/site/Mineraux/ListeMineraux.html Saint Raphael ⓘ Petits Caous quarry EDS by Vincent Bourgoin - Jean Wyart association French Guiana Apatou Commune ⓘ Haute Sparaouine river Bull. Soc. Franç. Minéralo. Cristallo. , 1964, LXXXVII, p. 625-626. Maripasoula Commune ⓘ Maroni river alluvials Heavy sands collected by Jacques Brest ⓘ Tamanoir massif Sinkankas, 1989. Emerald & Other Beryls. French Polynesia Marquesas Islands ⓘ Ua Pou Island (Ua Pu Island) Legendre C., Maury R.C., Caroff M., Guillou H., Cotten J., Chauvel C., Bollinger C., Hémond C., Guille G., Blais S., Rossi P., Savanier D. (2005): Origin of exceptionally abundant phonolites on Ua Pou island (Marquesas, French Polynesia): Partial melting of basanites followed by crustal contamination. Journal of Petrology, 46, (9), 1925-1962. Tuamotu-Gambier (Tuamotu and Gambier Islands) Tuamotu Archipelago (Tuamotus) Mururoa Lagoon Françoise ⓘ 'Requin 3' drill hole Ch. Wagner et al. , Bull. Minéral. , 1988, 111, pp. 523-534. French West Indies Martinique Les Trois-Îlets ⓘ Gros Îlet Germa. A. (2010): Evolution volcano-tectonique de l'île de la Martinique (arc insulaire des Petites Antilles): nouvelles contraintes géochronologiques et géomorphologiques. Géologie appliquée. Université Paris Sud - Paris XI, 2008. Gabon Estuaire Province Monts de Cristal complex ⓘ Kinguele Maier, W. D., Rasmussen, B., Fletcher, I. R., Godel, B., Barnes, S. J., Fisher, L. A., ... & Lahaye, Y. (2015). Petrogenesis of the∼ 2· 77 Ga Monts de Cristal Complex, Gabon: Evidence for Direct Precipitation of Pt-arsenides from Basaltic Magma. Journal of Petrology, 56(7), 1285-1308. Haut-Ogooué Province Franceville ⓘ Bangombé Régis Mathieu, Lena Zetterström, Michel Cuney, François Gauthier-Lafaye, Hiroshi Hidaka, Alteration of monazite and zircon and lead migration as geochemical tracers of fluid paleocirculations around the Oklo–Okélobondo and Bangombé natural nuclear reaction zones (Franceville basin, Gabon), Chemical Geology, Volume 171, Issues 3–4, 1 January 2001, Pages 147-171. Janusz Janeczek (1999) Mineralogy and geochemistry of natural fission reactors in Gabon. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, MSA, v. 38, p. 321-392 ⓘ Oklo Mine Janusz Janeczek (1999) Mineralogy and geochemistry of natural fission reactors in Gabon. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, MSA, v. 38, p. 321-392 Germany https://en.wikipedia.org/wiki/Geology_of_Germany Baden-Württemberg Black Forest Haslach Steinach ⓘ Artenberg quarry [Wittern,A. (1995) Mineralien finden im Schwarzwald] Horben Holzschlägermatte ⓘ Amphibolite quarry S. Weiss: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', Weise (Munich), 1990 Kandern ⓘ Malsburg Brill, A. R. (2011): Die Malsburger Granitsteinbrüche bei Kandern im südwestlichen Schwarzwald. Lapis 36 (7-8), 43-51. 70. Waldshut Detzeln ⓘ Porphyry quarry Hess, E., Graeser, S. & Gabriel, W. (2011): Das Porphyrwerk Detzeln im Steinatal und seine Mineralien. Lapis 36 (4), 25-35. 54. Wolfach Oberwolfach Rankach valley ⓘ Clara Mine KAISER, H. (1984): Die Grube Clara zu Wolfach im Schwarzwald. Verlag Karl Schillinger, Freiburg im Breisgau, 102 pp. (in German) Kaiserstuhl Bötzingen ⓘ Fohberg Quarry (Hauri Quarry) No reference listed Stuttgart Ostfildern ⓘ Scharnhausen Walenta, K. (1960) Jber. u. Mitt. oberrh. geol. Ver. Vol 42 (1960): 23-53 Bavaria Franconia Fichtelgebirge ⓘ Reichsforst Meier, S., Weiß, S. (2007): Zirkone aus dem Reichsforst im Fichtelgebirge. Auf Edelsteinsuche in bayerischen Bächen. - Lapis, 32 (12), 20-28 & 33-34. Sparneck Reinersreuth Großer Waldstein ⓘ Reinersreuth quarry (Köhlerloh quarry) Wittern: 'Mineralfundorte in Deutschland', 2001 Tröstau ⓘ Zufurt Quarry (Zufuhrt Quarry) Lapis 2002(11), 31-39 Weißenstadt Großer Waldstein ⓘ Grasyma Quarry Lapis, 12 (11), 25-28+42. Kirchenlamitz ⓘ Epprechtstein Wittern: 'Mineralfundorte in Deutschland', 2001 Niederlamitz ⓘ Kleiner Kornberg Wittern: 'Mineralfundorte in Deutschland', 2001 Rudolfstein ⓘ Schoberth Quarry Weiss: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', Weise (Munich), 1990 ⓘ Uranium deposit Meier, S. & Dünkel, B. (2010): Das Zinn- und Uranbergwerk am Rudolfstein bei Weißenstadt, Fichtelgebirge. Lapis 35 (2), 29-37. 54. Wunsiedel Schönbrunn ⓘ Acherwiese Weiss: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', Weise (Munich), 1990 Franconian Forest Kulmbach Kupferberg ⓘ Diabase quarry Wittern: 'Mineralfundorte in Deutschland', 2001 Stadtsteinach ⓘ Diabase quarry F. Müller: 'Bayerns steinreiche Ecke', 2nd ed., Oberfränkische Verlagsanstalt und Druckerei GmbH (Hof), 1984 Maroldsweisach ⓘ Zeilberg Quarry Wittern: 'Mineralfundorte in Deutschland', 2001 Münchberg Metamorphic complex Bad Berneck ⓘ Granulite outcrops Schwarzenbach an der Saale ⓘ Fattigau F. Müller: 'Bayerns steinreiche Ecke', 2nd ed., Oberfränkische Verlagsanstalt (Hof), 1984 Spessart Alzenau Hörstein ⓘ Gravel quarry Lorenz. A., Weis, T. (2008): Gediegen Gold aus den Mainschottern am Untermain Aschaffenburg Dörrmorsbach ⓘ Stahl quarry A. Wittern: 'Mineralfundorte in Deutschland', Schweizerbart (Stuttgart), 2001 Lower Bavaria Böbrach ⓘ Berghaus Quarry Weiss: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', Weise (Munich), 1990 Bodenmais ⓘ Silberberg Mine Weiss: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', Weise (Munich), 1990 Innernzell Ohhof ⓘ Gneiss quarry S. Weiß: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', Weise (Munich), 1990 Röhrnbach ⓘ Steinerleinbach Quarry Habel, M. (2009): Der Granodioritbruch der Fa. Josef Uhrmann OHG, Steinerleinbach bei Röhrnbach. Mineralien-Welt 20 (2), 66-86. Schönberg Saunstein ⓘ Gneiss quarry S. Weiß: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', Weise (Munich), 1990 Straubing ⓘ Danubian fluvial placer (Donauplatin placer) Harald G. Dill, Detlev Klosa, Gustav Steyer, The “Donauplatin”: source rock analysis and origin of a distal fluvial Au-PGE placer in Central Europe, Miner Petrol (2009) 96:141–161. Tittling Hötzendorf ⓘ Granodiorite quarries (incl. Kusser Quarry) Weiss: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', Weise (Munich), 1990 Matzersdorf ⓘ Krenn Quarry Blass, G., Habel, A. & Habel, M. (2004): Neufund von Pottsit aus Matzerdorf, Bayerischer Wald- der weltweit zweite Fundort für das seltene Mineral. Mineralien Welt 15 (1), 24-25 Untergriesbach Kropfmühl-Untergriesbach Graphite Mining District Kropfmühl ⓘ Kropfmühl Mine S. Weiß: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', Weise (Munich), 1990 Vilshofen ⓘ Wimhof Quarry S. Weiß: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', Weise (Munich), 1990 Zwiesel Pauliberg ⓘ Granite quarry http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Deutschland/Bayern/Niederbayern/Bayerischer%20Wald/Zwiesel/Pauliberg Swabia Nördlinger Ries Crater ⓘ Möttingen Science (1968) 161, 363–364 Upper Palatinate Bärnau ⓘ Ahornberg Laubmann, H., and Steinmetz, H. (1920): Zeitschrift für Krystallographie und Mineralogie 55, 523-586 Georgenberg Leßlohe ⓘ Brünst Quarry Weiss: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', 1990 Kirchendemenreuth Püllersreuth ⓘ Maier feldspar mine Weiss: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', 1990 Leonberg Pfaffenreuth ⓘ Bayerland Mine Lapis, 10 (9), 13-20+50. Neustadt an der Waldnaab Reinhardsrieth ⓘ Reinhardsrieth Nb–P aplite Harald G. Dill and Radek Skoda (2015) The new Nb–P aplite at Reinhardsrieth: A keystone in the lateral and depth zonations of the Hagendorf–Pleystein Pegmatite Field, SE Germany. Ore Geology Reviews 70:208–227. Pleystein ⓘ Kreuzberg (Rose quartz cliff) Dill, H.G., Weber, B. (2009), Pleystein-City on Pegmatite, 4th International Symposium on Granitic Pegmatites, Recife, Brazil. Plößberg ⓘ Plößberg-Wildenau pegmatite Weiss: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', 1990 Tirschenreuth ⓘ Pilmersreuth Weiss: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', 1990 Waidhaus Hagendorf ⓘ Hagendorf North Pegmatite (Meixner Feldspar Pit) Weiss: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', Weise (Munich), 1990. Dill H.G.: 'Mineralogical and chemical composition of the Hagendorf-North Pegmatite, SE Germany - a monographic study', J. Min. Geochem, 2013 ⓘ Hagendorf South Pegmatite (Cornelia Shaft. Hagendorf South Open Cut) http://www.berthold-weber.de/h_miner.htm Waldmünchen Herzogau ⓘ Quartz quarries S. Weiß: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', Weise (Munich), 1990 Wiesau Triebendorf ⓘ Basalt works Weiss: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', 1990 Hesse Fulda Rhön Rupsroth ⓘ Phonolite quarry S. Weiss: Mineralfundstellen Deutschland West, Weise (Munich), 1990 Odenwald Bensheim Hochstädten ⓘ Linck marble works Weiss: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', Weise (Munich), 1990 Groß-Bieberau Bensenböhlskopf ⓘ Gabbro quarry PETITJEAN collection Lindenfels Das Buch ⓘ Kreutzer & Böhringer Quarry PETITJEAN collection Lower Saxony Cuxhaven ⓘ REE occurrence Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Harz Bad Harzburg Oker valley ⓘ Radau-Oker water tunnel Weiss: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', 1990 Radau valley ⓘ Gabbro Quarry (Bärenstein Quarry) No reference listed Braunlage Oderbrück ⓘ Oderteich reservoir Weiss: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', 1990 Goslar Rammelsberg ⓘ Rammelsberg Mine No reference listed St Andreasberg District ⓘ St Andreasberg No reference listed North Rhine-Westphalia Sauerland Meschede ⓘ Ramsbeck SCHNORRER, G. (1995): Mineralogische Neuheiten von bekannten deutschen Fundorten. Lapis 20 (12), 43-48. 62. Siebengebirge Bonn ⓘ Finkenberg Brauns, R., (1922): Die Mineralien der Niederrheinischen Vulkangebiete, Schweizerbart, Stuttgart Oberkassel (Obercassel) ⓘ Papelsberg Dechen, H. von (1852): Geognostische Beschreibung des Siebengebirges am Rhein, Cohen Bonn Königswinter ⓘ Bierenberg Dechen, H. von (1852): Geognostische Beschreibung des Siebengebirges am Rhein, Cohen Bonn ⓘ Drachenfels Brauns, R., (1922): Die Mineralien der Niederrheinischen Vulkangebiete, Schweizerbart, Stuttgart ⓘ Falkenberg Dechen, H. von (1852): Geognostische Beschreibung des Siebengebirges am Rhein, Cohen Bonn ⓘ Gierswiese (Gerstwiese) Dechen, H. von (1852): Geognostische Beschreibung des Siebengebirges am Rhein, Cohen Bonn ⓘ Jungfernberg Dechen, H. von (1852): Geognostische Beschreibung des Siebengebirges am Rhein, Cohen Bonn ⓘ Kutzenberg Dechen, H. von (1852): Geognostische Beschreibung des Siebengebirges am Rhein, Cohen Bonn ⓘ Löwenburg Dechen, H. von (1852): Geognostische Beschreibung des Siebengebirges am Rhein, Cohen Bonn ⓘ Ölberg (Oelberg) Brauns, R., (1922): Die Mineralien der Niederrheinischen Vulkangebiete, Schweizerbart, Stuttgart ⓘ Quegstein Dechen, H. von (1852): Geognostische Beschreibung des Siebengebirges am Rhein, Cohen Bonn ⓘ Weilberg (Großer Weilberg) Brauns, R., (1922): Die Mineralien der Niederrheinischen Vulkangebiete, Schweizerbart, Stuttgart ⓘ Wolkenburg Brauns, R., (1922): Die Mineralien der Niederrheinischen Vulkangebiete, Schweizerbart, Stuttgart Wachtberg Berkum ⓘ Hohenburg (Hohenberg) Vieten, K., (1965): Mangan-reicher Fluotaramit aus dem Alkalitrachyt der Hohenburg bei Berkum , Neues Jahrbuch Mineralogie, Monatshefte, H. 6, 166-175 Rhineland-Palatinate Eifel Andernach Nickenich ⓘ Nickenicher Sattel (Eicher Sattel) Hentschel, G., Die Mineralien der Eifelvulkane, Weise Verlag, München (2. Auflage), 1987 ⓘ Nickenicher Weinberg (Nickenicher Sattelberg) Hand Egon Künzel, Günter Blaß, Willi Schüller (2011) Mineralien - Bomben - Grottensteine: Der Nickenicher Weinberg. Lapis, 36, #7-8, 55-66 Bad Breisig Brohl-Lützing (Niederlützingen) ⓘ Steinbergskopf Brauns, R., (1922): Die Mineralien der Niederrheinischen Vulkangebiete, Schweizerbart, Stuttgart Daun Üdersdorf ⓘ Emmelberg Schäfer, H., Die Mineralien der Einschlüsse und Auswürflinge in den Schlacken des Emmelberges bei Üdersdorf / Eifel, Der Aufschluss 30, 273-282, 1979 ⓘ Löhley (Liley. Meerfeld Quarry. Slabik Quarry. Scheerer Quarry) A. Wittern: Mineralfundorte in Deutschland, Schweizerbart (Stuttgart), 2001 Gerolstein Rockeskyll Rockeskyll volcanic complex ⓘ Auf Dickel (incl. Nonnental) Haardt, W., Die vulkanischen Auswürflinge und Basalte am Killer Kopf bei Rockeskyll in der Eifel, Jb. Preuß. Geolog. Landesanstalt, Berlin 35, 177-252 Hillesheim ⓘ Graulay (Graulai. Graulei. Grauley) Blass, G., (2010): Die neuen Mineralienfunde aus der Vulkaneifel, Mineralienwelt, Vol. 05, 2010 Kelberg Drees ⓘ Niveligsberg Schüller, W., Die Mineralien des Niveligsberges bei Drees in der Eifel, Der Aufschluß SB 33, 1990 Müllenbach ⓘ Bocksberg Vogelsang, K.:Trachyte und Basalte der Eifel, Dissertation Universität Leipzig, 1890 Laach lake volcanic complex Glees ⓘ Gleeser Felder Hubard, L., Ueber Azor-Pyrrhit und Zirkon vom Laacher See. Pyrrhit und Azorit von San Miguel, Verh. Naturh. Ver. Preuss. Rheinl. etc. 43, 214-220, 1886 Kruft ⓘ Krufter Ofen Hubard, L., Ueber Azor-Pyrrhit und Zirkon vom Laacher See. Pyrrhit und Azorit von San Miguel, Verh. Naturh. Ver. Preuss. Rheinl. etc. 43, 214-220, 1886 Maria Laach ⓘ Lake shore - Rath, G. vom, (1863): Chemische Zusammensetzung des Orthit´s vom Laacher See, Annalen der Physik und Chemie Vol. 119, 269 pp. Mendig Niedermendig ⓘ In den Dellen quarries Hubard, L. , Ueber Azor-Pyrrhit und Zirkon vom Laacher See. Pyrrhit und Azorit von San Miguel, Verh. Naturh. Ver. Preuss. Rheinl. etc. 43, 214-220, 1886 ⓘ Thelenberg [Hubard, L., Ueber Azor-Pyrrhit und Zirkon vom Laacher See. Pyrrhit und Azorit von San Miguel, Verh. Naturh. Ver. Preuss. Rheinl. etc. 43, 214-220, 1886] [Minealien Welt 1/93:14] Wingertsberg ⓘ Pumice quarries Hubard, L., Ueber Azor-Pyrrhit und Zirkon vom Laacher See. Pyrrhit und Azorit von San Miguel, Verh. Naturh. Ver. Preuss. Rheinl. etc. 43, 214-220, 1886 Mayen Ettringen Bellerberg volcano ⓘ Caspar quarry [Hentschel, G., Die Mineralien der Eifelvulkane, Weise (München), 1983 Southern lava flow ⓘ Mayener Feld von Dechen, H. (1863): Geognostische Beschreibung des Laacher See´s und seiner vulkanischen Umgebung, Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens, Verlag Max Cohen, Bonn Mendig ⓘ Basalt quarries Brauns, R., Die Mineralien der Niederrheinischen Vulkangebiete, Schweizerbart, Stuttgart, 1922 Niederzissen Burgbrohl ⓘ Herchenberg Blass, G., Graf , HW., Neufunde von bekannten Fundorten (VI), MW 6/1992 Engeln ⓘ Granulite occurrence Loock, G., Stosch, H.-G., Seck, H.A. (1990): Granulite facies lower crustal xenoliths from the Eifel, West Germany, Contributions to Mineralogy and Petrology, Vol. 105, pp. 25-41 Glees ⓘ Hüttenberg Hentschel, G., Die Mineralien der Eifelvulkane, Weise Verlag München, 1983 Polch Ochtendung ⓘ Wannenköpfe Blass, G., Graf , HW., Die Wannenköpfe bei Ochtendung in der Vulkaneifel und ihre Mineralien, MW 6/1999 Remagen Kirchdaun ⓘ Scheidsberg (Scheidsburg) Brauns, R. (1922): Die Mineralien der Niederrheinischen Vulkangebiete, Schweitzerbart Stuttgart Unkelbach ⓘ Unkelstein Nöggerath, J. (1822): Das Gebirge in Rheinland-Westfalen, 1. Band, Weber Bonn Rieden volcano Rieden ⓘ Ludwigstal Hopmann, M. (1924): Neue Aufschlüsse im Riedener Leucittuff-Gebiete, Centralblat für Mineralogie, Geologie und PaläontologieVol. 14, pp 421-426 Wehr ⓘ Kappiger Ley (Kappiger Lay) Hopmann, M., Neue Aufschlüsse im Riedener Leucittuff-Gebiete, Centralblatt f. Min., 14, 421-426, 1924 Hunsrück Simmern ⓘ Simmern meteorite Wlotzka, F., Ireland, Trevor R. & Schulz-Dobrick, B. (Dec 1990) Zircons in the Vaca Muerta mesosiderite and Simmern H5 chondrite: I. Occurrence and chemistry. Meteoritics 25 (4): p. 420. (Dec 1990). Grady, M. M. (2000) Catalogue of Meteorites (5/e). Cambridge University Press: Cambridge. New York. Oakleigh. Madrid. Cape Town. 689 pages. . Julia Roszjar, Martin J. Whitehouse, Addi Bischoff (2014) Meteoritic zircon – Occurrence and chemical characteristics: Chemie der Erde-Geochemistry 74 (3): 453-469. Palatinate Kirchheimbolanden Dannenfels ⓘ Mannbühl Quarry (Giro Quarry) Kohout, K. (2008): Der Steinbruch Giro am Mannbühl: Spitzenfunde aus 27 Jahren. Lapis, 33 (5), 32-35. Kusel Altenglan Jettenbach ⓘ Potschberg Quarry Thomas Kleser collection, analysed by Günter Blaß Reichweiler ⓘ Karrenberg Quarry Weiss: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', Weise (Munich), 1990 Wolfstein Kreimbach-Kaulbach ⓘ Andesite quarry Uwe Kolitsch (SXRD) and Günter Blaß (EDS) Saarland Nonnweiler Eisen ⓘ Korb Mine Weiss: 'Mineralfundstellen, Deutschland West', Weise (Munich), 1990 Saxony-Anhalt Haldensleben Flechtinger Höhen Bebertal ⓘ Dönstedt quarry D. Klaus: Ber. dtsch. Ges. geol. Wiss. 14, Berlin (1969) Harz Blankenburg ⓘ Michaelstein Koch (1886): Die Kersantite des Unterharzes. Jahrbuch der deutschen geologischen Landesanstalt und Bergakademie, 44 pp. Saxony Chemnitz Hartmannsdorf ⓘ Ratssteinbruch Vollstädt, H. (1979): Einheimische Minerale, VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, p. 289. Penig ⓘ Amerika Quarry Wittern: 'Mineralfundorte in Deutschland', 2001, 146 Döbeln Mügeln ⓘ Kemmlitz A Godelitsas Dresden Plauenscher Grund ⓘ Monzonite quarries Frenzel, A. (1874): Mineralogisches Lexicon für das Königreich Sachsen Erzgebirge Altenberg ⓘ Tin mine Mineralien-Welt, (2), 17-39. Aue Bockau District ⓘ Habichtsleithe Baumann, L., Kuschka, E., and Seifert, T. (2000): Lagerstätten des Erzgebirges. Enke (Stuttgart), pp. 229-234. Clausnitz - Sayda District Voigtsdorf ⓘ Eclogite outcrops Eur. J. Mineral. , 1991, 3, pp. 291-238. Ehrenfriedersdorf ⓘ Greifenstein Rocks Wittern: 'Mineralfundorte in Deutschland', 2001 Großhartmannsdorf ⓘ Eppendorf Eur. J. Mineral. , 1991, 3, pp. 291-238. ⓘ Mittelsaida Eur. J. Mineral. , 1991, 3, pp. 291-238. Pockau Forchheim ⓘ Eclogite outcrop Eur. J. Mineral. , 1991, 3, pp. 291-238. ⓘ Saidenbach reservoir Massonne, H.-J. & Nasdala, L. (2003): American Mineralogist (2003), 88, 883-889 Zöblitz ⓘ Serpentinite quarry Eur. J. Mineral. , 1991, 3, pp. 291-238. Oberlausitz Görlitz Königshain ⓘ Schwalbenberg T. Witzke & T. Giesler (2001): Neufunde aus Sachsen (VII): Bazzit, Bertrandit, Euxenit-(Y), Powellit und andere aus dem Königshainer Granit in der Lausitz.- Lapis 26 (1), 43-48 Thiemendorf ⓘ A4 Highway tunnel Witzke, T. & Giesler, T. (2001): Neufunde aus Sachsen (VII): Bazzit, Bertrandit, Euxenit-(Y), Powellit und andere aus dem Königshainer Granit in der Lausitz.- Lapis 26(1), 43-48 Löbau Czorneboh Cunewalde Schönberg ⓘ Hölle quarry Witzke, T., Giesler, T. (2008): Neufunde und Neubestimmungen aus der Lausitz, Der Aufschluss, Vol. 59, 245-252 Wuischke ⓘ Steinberg Witzke, T., Giesler, T. (2008): Neufunde und Neubestimmungen aus der Lausitz, Der Aufschluss, Vol. 59, 245-252 Sohland an der Spree ⓘ Sulphide deposit Lange, Tischendorf, Krause - Minerale der Oberlausitz Weißenberg Döbschütz Arnsdorf-Melaune Quarry ⓘ Krobnitz Quarry T. Witzke & T. Giesler (2001): Neufunde aus Sachsen (VII): Bazzit, Bertrandit, Euxenit-(Y), Powellit und andere aus dem Königshainer Granit in der Lausitz.- Lapis 26 (1), 43-48 ⓘ Neuland Quarry T. Witzke & T. Giesler (2001): Neufunde aus Sachsen (VII): Bazzit, Bertrandit, Euxenit-(Y), Powellit und andere aus dem Königshainer Granit in der Lausitz.- Lapis 26 (1), 43-48 Vogtland Reichenbach ⓘ Ebersbrunn Modaleck, W. et al. (2009): Edle Zirkone aus dem Sächsischen Vogtland. Lapis 34 (2), 13-26. 54. Mylau ⓘ Göltzsch river M Adelt collection Schleswig-Holstein Brunsbüttel ⓘ Buchholz A. Wittern: 'Mineralfundorte in Deutschland', Schweizerbart (Stuttgart), 2001 Elmshorn Barmstedt ⓘ Gravel pits (Heede. Lutzhorn) A. Wittern: 'Mineralfundorte in Deutschland', Schweizerbart (Stuttgart), 2001 Lübeck Travemünde ⓘ Niendorf A. Wittern: 'Mineralfundorte in Deutschland', Schweizerbart (Stuttgart), 2001 Plön Damsdorf - Stocksee - Tensfeld area ⓘ Gravel pits A. Wittern: 'Mineralfundorte in Deutschland', Schweizerbart (Stuttgart), 2001 Thuringia Gera Weida Berga/Elster Culmitzsch ⓘ Mücke mine (Culmitzsch mine) T. Witzke & F. Rüger: Lapis 1998(7/8), 26-64 Greiz Neumühle ⓘ Kuhberg Quarry Rüger, F. (2009): Die Mineralien des Kuhbergbruchs Neumühle in Thüringen. Lapis 34 (6), 25-30. 43-47. 70. Thuringian Forest Schmiedefeld Gersheit (Gersheid) ⓘ Lazulite occurrence P. Bankwitz & T. Kaemmel (1957) Ghana Western Region Ashanti gold belt Tarkwa ⓘ Tarkwa Mine The Canadian Mineralogist Vol. 35,p p.587-595(1997) Greece Aegean Islands Department (Aiyaíon) Kykládes Prefecture Cyclade Islands (Cyclades. Kikladhes. Nomos Kikladhon) ⓘ Syros Island (Syra) Cheney, J., Schumacher, J.C., Coath, C.D., Brady, J.B., DiFilippo, E.L., Argyrou, E.N., Otis, J.W., Sperry, A.J., Sable, J.E., and Skemer, P.A. (2000) Ion microprobe ages of zircons from blueschists, Syros, Greece. Geological Society of America Abstracts with Programs, vol. 32 pg. A152.. Tomaschek, F. et al. (2003) Journal of Petrology 44: 1977-2002. Attikí Prefecture (Attica. Attika) Lavrion District (Laurion. Laurium) ⓘ Lavrion District Mines Berger, A., Schneider, D.A., Grasemann, B., Stöckli, D. (2013): Footwall mineralization during Late Miocene extension along the West Cycladic Detachment System, Lavrion, Greece. Terra Nova 25, 181-191. Macedonia Department Chalkidiki Prefecture Cassandra Mines ⓘ Skouries Mine Economou-Eliopoulos, M., & Eliopoulos, D. G. (2005). Mineralogical and geochemical characteristics of the Skouries porphyry-Cu-Au-Pd-Pt deposit (Greece): Evidence for the precious metal. In Mineral deposit research: meeting the global challenge (pp. 935-938). Springer Berlin Heidelberg. ⓘ Stanos Voudouris, P. C., Spry, P. G., Mavrogonatos, C., Sakellaris, G. A., Bristol, S. K., Melfos, V., & Fornadel, A. P. (2013). Bismuthinite derivatives, lillianite homologues, and bismuth sulfotellurides as indicators of gold mineralization in the Stanos shear-zone related deposit, Chalkidiki, Northern Greece. The Canadian Mineralogist, 51(1), 119-142.. Voudouris, P., Spry, P. G., Mavrogonatos, C., & Sakellaris, G. A. (2010, April). Gold-bismuth-telluride-sulfide assemblages at the Stanos shear zone-related prospect, Chalkidiki, northern Greece. In 13th Quadrennial IAGOD symposium, Adelaide, South Australia (pp. 6-9). Thessaloníki Prefecture (Salonica) Polydentri - Kolchiko area Vertiskos Mt ⓘ Tourmalinite outcrops K. Michailidis et al. , Eur. J. Mineral. , 1996, 8, pp. 393-404. ⓘ Touzla Cape Environmental Geochemistry and Health 19(2): 83-88. Jan 1997 North Aegean Department ⓘ Icaria Island (Ikaria Island) https://www.visitikaria.gr/en/ikaria/geography-geology Greenland Kujalleq Aluk Island ⓘ Qáqarssuatsiaq Petersen, O. V. & Johnsen, O. (2005): Mineral species first described from Greenland. Canadian Mineralogist, Special publication no. 8. Narsaq Igaliku (Igaliko) ⓘ Motzfeldt Centre Jones, A. P. & Larsen, L.M. (1985): Geochemistry and REE minerals of nepheline syenites from the Motzfeldt Centre, South Greenland. American Mineralogist. 70, 1087-1100.. Jones, A.P. (1980) The petrology and structure of the Motzfeldt centre, Igaliko, south Greenland. Doctoral thesis, Durham University.. Schönenberger, J., & Markl, G. (2008). The magmatic and fluid evolution of the Motzfeldt intrusion in South Greenland: insights into the formation of Agpaitic and Miaskitic rocks. Journal of Petrology, 49(9), 1549-1577. Narsaarsuk Plateau ⓘ Narsaarsuk pegmatite (Narssârssuk pegmatite) Bøgghild, O.B. (1953): The Mineralogy of Greenland. Meddelelser om Grønland, Bd. 149. Nr. 3., C.A. Reitzels Forlag, Copenhagen. 445 p. (P.218-219). Palache, C., Berman, H., & Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II: 292. ⓘ North Qôroq Centre Coulson, I. M. (1997). Post-magmatic alteration in eudialyte from the North Qoroq centre, South Greenland. Mineralogical Magazine, 61(1), 99-109. ⓘ Ilímaussaq complex Petersen, O.V. (2001): List of all minerals identified in the Ilímaussaq alkaline complex, South Greenland. Geology of Greenland Survey Bulletin. 190, 25-33 Tunulliarfik Fjord (Tunugdliarfik) ⓘ South Siorarssuit Bøggild, O.B. (1953): The Mineralogy of Greenland. Meddelelser om Grønland, Reitzels Forlag København. Bd. 149. Nr. 3. 445 pages. ⓘ Illutalik Island (Igdlutalik) Upton, B.J.G. , Hill, P.G., Johnsen, O. & Petersen, O.V. (1978): Emeleusite: a new LiNaFeIII silicate from south Greenland. Mineralogical Magazine. 42, 31-34 Nunarssuit Island ⓘ Nunarssuit complex Finch, A.A., Mansfeld, J. & Andersen, T. (2001) U-Pb radiometric age of Nunarsuit pegmatite, Greenland: constraints on the timing of Gardar magmatism. Bulletin of the Geological Society of Denmark, Vol. 48, pp. 1–7, Copenhagen. ⓘ Puklen complex Marks,M., Vennemann, T., Siebel, W. & Markl, G.(2003): Quantification of Magmatic and Hydrothermal Processes in a Peralkaline Syenite-Alkali Granite Complex Based on Textures, Phase Equilibria, and Stable and Radiogenic Isotopes. Journal of Petrology. 44:1247-1280 Qeqqata Isortoq Fjord (Søndre Isortoq) Sarfartoq region ⓘ Sarfartoq carbonatite complex Petersen, O.V., Secher, K. (1984): Grönland, Der Karbonatit-Komplex von Sarfartoq, Magma, 6/1984 ⓘ Tupertalik Mt. http://www.koeln.netsurf.de/~w.steffens/green.htm Kangerlussuaq Fjord (Søndre Strømfjord) Kangerlussuaq complex ⓘ Gardiner complex MinRec 16:485-494 Sermersooq Arsuk Fjord Ivittuut (Ivigtut) ⓘ Ivigtut Cryolite deposit Palache, C., Berman, H., & Frondel, C. (1951), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana, Yale University 1837-1892, Volume II: 112.. Petersen, O.V. and Secher, K. (1993): The minerals of Greenland. Mineralogical Record 24 (2): 1-65 (p.36) ⓘ Kûngnât complex Stephenson, D. & Upton, B.J.G.(1982): Ferromagnesian silicates in a differentiated alkaline complex: Kûngnât Fjeld, South Greenland. Mineralogical Magazine. 46, 283-300 ⓘ Ikka-Grønnedal Complex (Ika-Grønnedal) Pearce, N. J. G., Leng, M. J., Emeleus, C. H., & Bedford, C. M. (1997). The origins of carbonatites and related rocks from the Gronnedal-Ika nepheline syenite complex, South Greenland. CO-Sr isotope evidence. Mineralogical Magazine, 61(4), 515-529.. Bedford, C.M., 1989. The mineralogy, geochemistry and petrogenesis of the Gronnedal-Ika complex, southwest Greenland. Unpublished PhD thesis, University of Durham Nuuk (Godthåb) ⓘ Fiskenæsset (Fiskenaesset. Qeqertarsuatsiaat) Petersen, O. V. & Secher, K. (1993): The Minerals of Greenland. Mineralogical Record 24 (2): 1-67 ⓘ Igdlorssuit Bøggild, O.B. (1953): The Mineralogy of Greenland. Meddelelser om Grønland, Bd. 149. Nr. 3. 445 pages [p.207-208] ⓘ Qilángarssuaq Bøggild, O.B. (1953): The Mineralogy of Greenland. Meddelelser om Grønland, Bd. 149. Nr. 3. 445 pages [p.208] ⓘ Simiuttat Island Mineralogical Magazine 1996 60 : 937-947 Guatemala Izabal Department El Estor Municipality ⓘ Fenix Nickel Project (Eximbal Mine. El Estor Mine) Tavchandjian, O., P. Golightly (2010) Technical Report on an Update to the Fenix Project, Izabal, Guatemala. Report Number: 09-1117-6013 Jalapa Department ⓘ Quebrada Seca Harlow, G. E., Sisson, V. B., & Sorensen, S. S. (2011). Jadeitite from Guatemala: new observations and distinctions among multiple occurrences. Geologica Acta, 9(3). 363-387 Motagua Valley ⓘ Sierra de las Minas Mikhail Ostrooumov and Alfredo Victoria Morales (2010) Mexican jadeite-bearing rock: a first mineralogical and gemmological approach. The Journal of Gemmology, Vol. 32, No. 1–4. Guinea ⓘ Los Archipelago (Los Islands) Biagioni, C. (2007). I disilicati di Zr-Ti-Nb-REE delle sieniti a nefelina delle Iles de Los (Guinea). Tesi di laurea inedita, Università di Pisa.. Biagioni, C., Merlino, S., Parodi, G. C., & Perchiazzi, N. (2012). Crystal Chemistry of Minerals of the Wöhlerite Group from the Los Archipelago, Guinea. The Canadian Mineralogist, 50(3), 593-609. ⓘ Rouma Island (Roume Island. Roma Island. Ruma Island) Guyana Pomeroon-Supenaam Region Kurupung Batholith Aricheng project ⓘ Aricheng South uranium occurrence Alexandre, P. (2010): Mineralogy and geochemistry of the sodium metasomatism-related uranium occurrence of Aricheng South, Guyana. Mineralium Deposita 45, 351-367. Honduras Olancho Department ⓘ Río Jalan placers www.mineralmundi.com Hungary Baranya Co. Geresdi Hills ⓘ Véménd HOM Collection Mecsek Mts Pécs ⓘ Pécs-Vasas Gábor Koller & Dávid Szabó collection: Sándor Szakáll, EDS Borsod-Abaúj-Zemplén Co. Szendrői Mts Rakacaszend ⓘ Kopasz Hill Szakáll & Jánosi: Minerals of Hungary, 1995 Zemplén Mts (Tokaj Mts) Legyesbénye ⓘ Zsidótemető Fejér Co. Bakony Mts ⓘ Kincsesbánya Szakáll & Jánosi: Minerals of Hungary, 1995 Szár Hill Kőszárhegy ⓘ Kőszárhegy Quarry Szakáll: Minerals of Szár Hill, 2004 Velencei Mts Lovasberény Meleg Hill ⓘ Likas kő Szakáll-Gatter-Szendrei: Mineral species of Hungary, 2005 Győr-Moson-Sopron Co. Soproni Mts Sopron ⓘ Gloriette Quarry ⓘ Kovács Ditch Szakáll-Jánosi: Minerals of Hungary, 1995 ⓘ Vöröshíd Szakáll-Jánosi: Minerals of Hungary, 1995 Heves Co. Bükk Mts ⓘ Cserépváralja Koch: Minerals of Hungary, 1985 Nógrád Co. Cserhát Mts Nagylóc-Zunypuszta ⓘ Zunypuszta Quarry Mineral Species of Hungary, 2005 Nagylóc ⓘ Nagy-Zsunyi Hill Szakáll & Jánosi: Minerals of Hungary, 1995 Pest Co. Börzsöny Mts Kóspallag ⓘ Korompa Brook Nagybörzsöny (Deutsch Pilsen. Deutschpilsen) ⓘ Gránát Spring Szokolya ⓘ Vár Hill Verőce ⓘ Borbély Hill Szakáll & Jánosi: Minerals of Hungary, 1995 Pilis Mts Pilisszentlászló ⓘ Pálbükk Szakáll & Jánosi: Minerals of Hungary, 1995 Szentendre ⓘ Bükkös brook Szakáll & Jánosi: Minerals of Hungary, 1995 Dunabogdány ⓘ Csódi Hill Topographia Mineralogica Hungariae VI. Tolna Co. Geresdi Hills Mórágy ⓘ Granite Quarry Szakáll & Jánosi: Minerals of Hungary, 1995 Veszprém Co. Bakony Mts Fenyőfő ⓘ Fenyõfõ II Mine Szakáll & Jánosi: Minerals of Hungary, 1995 ⓘ Halimba Szakáll & Jánosi: Minerals of Hungary, 1995 Nyirád ⓘ Nyirád Mine Szakáll & Jánosi: Minerals of Hungary, 1995 Balaton Uplands ⓘ Pécsely USGS Open-File Report 02–156–A India Andhra Pradesh Khammam District Ashwaraopet ⓘ Nandipadu K. Surya Prakash Rao, R. S. N. Sastry and Gautam Roy (1989) Occurrence of thorite and radioactive zircon in syenite pegmatite, North of Ashwaraopet, Khammam district, Andhra Pradesh, India. Proceedings of the Indian Academy of Sciences - Earth and Planetary Sciences, 98, 183-187. Assam Karbi Anglong District ⓘ Samchampi-Samteran alkaline igneous complex S. Nag, S. K. Sengupta, R. K. Gaur and A. Absar (1999) Alkaline rocks of Samchampi-Samteran, District Karbi Anglong, Assam, India. Proceedings of the Indian Academy of Sciences, Earth and Planetary Sciences, 108, 33-48. Karnataka Bagalkot District ⓘ Lokapur B.V. Govinda Rajulu and M.J. Chandrasekhara Gowda (1972) Journal of the Geological Society of India, 13, #3, 247-261. Bangalore ⓘ Duntur Anantha Iyer, G.V. and Narayanan Kutty, T.R. (1975) Indian Journal of Earth Sciences, 2, #2, 125-141. ⓘ Maralavadi Anantha Iyer, G.V. and Narayanan Kutty, T.R. (1975) Indian Journal of Earth Sciences, 2, #2, 125-141. Kerala (Travancore) ⓘ Chavara Alluvial Deposit P. Parthasarathy1, H. B. Desai1 and S. R. Kayasth, 1968, Radiochemical neutron activation analysis of individual rare earth elements in monazites from different geological environments, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, v105, p 277-289. Kolachel (Colachel) ⓘ Kolachel Alluvial Deposit (Colachel) P. Parthasarathy, H. B. Desai, and S. R. Kayasth, 1968, Radiochemical neutron activation analysis of individual rare earth elements in monazites from different geological environments, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, v105, p 277-289. Kollam District Kollam (Quilon) ⓘ Kollam Alluvial Deposit Anonymous, 1912, Monazite Sand from Travancore,India, Bulletin of the Imperial Institute 9. Palghat District ⓘ Vattalakki http://www.dae.gov.in/amd/earv3.htm#earv3_4 Thiruvananthapuram District Thiruvananthapuram (Trivandrum) ⓘ Kuttakuzhi (Kuttankuli) Bowie S H U, Horne J E T (1953) Cheralite, a new mineral of the monazite group, Mineralogical Magazine 30, 93-99 Thrissur District (Trichur) ⓘ Mannapra M. Santosh and K. G. Thara (1985) The Mannapra syenite, Central Kerala, India: Geochemistry, petrogenesis and bearing on anorogenic magmatism — Proceedings of the Indian Academy of Sciences, Earth and Planetary Sciences, 94, 43-56. Madhya Pradesh Raigarh District ⓘ Siri River placers Journ. Atomic Min. Sci. 2:1-17 (1994) Odisha (Orissa) Koraput District ⓘ Nishikhal Mn deposit Acharya, B.C., Rao, D.S., and Sahoo, R.K. (1997): Mineralium Deposita 32, 79-93. Rajasthan (Rajputana) Udaipur Division Sirohi District ⓘ Deri-Ambaji Zn-Pb-Cu deposit Econ Geol (1980) 75:572-591 ⓘ Ambaji deposit Deb, M., 1980, Genesis and Metamorphism of Two Stratiform Massive Sulfide Depoosits at Ambaji and Deri in the Precambrian of Western India, Economic Geology, 75:572-591 Udaipur District Udaipur ⓘ Newania carbonatite-fenite complex Viladkar, S. G. Graphite-bearing dolomite carbonatites in Newania, Western India. Tamil Nadu Kanyakumari District Nagercoil ⓘ Alluvial deposits Van King Uttar Pradesh Banda District ⓘ Jaurahi pegmatite URAM 2014 IAEA p52 West Bengal Bankura District ⓘ Chhendapathar B. Mishra, D. C. Pal and M. K. Panigrahi (1999) Fluid evolution in quartz vein-hosted tungsten mineralization in Chhendapathar,Bankura District, West Bengal: Evidence from fluid inclusion study — Proceedings of the Indian Academy of Sciences Earth and Planetary Sciences, 108, 23-31. Indian Ocean Southwest Indian Ridge ⓘ Atlantis II Fracture Zone Am Min 89:5-6 pp 759-766 Indonesia Kalimantan (Borneo) Kalimantan Tengah Province (Central Kalimantan Province) ⓘ Kota Waringin Barat district Setijadji, L.D., Basuki, N.I., & Prihatmoko, S. (2010) Kalimantan mineral resources: an update on exploration and mining trends, synthesis on magmatism history and proposed models for metallic mineralization. PROCEEDINGS PIT IAGI LOMBOK 2010 Lesser Sunda Islands Nusa Tenggara Timur Province (East Lesser Sunda Islands Province) Lembata Island (Lomblen Island) ⓘ Lewotolo Volcano www.geo.uu.nl/Research/Petrology/hoog96.htm. Sulawesi (Celebes) Sulawesi Selatan Province (South Sulawesi Province) Tana Toraja Regency ⓘ Awak Mas gold mine doi: 10.13140/RG.2.2.13179.41767. Hakim, A.Y.A. (2017). Genesis of orogenic gold in the Latimojong district, South Sulawesi, Indonesia. PhD dissertation. Montanuniversität Leoben ⓘ Salu Bullo gold mine Hakim, A.Y.A. (2017). Genesis of orogenic gold in the Latimojong district, South Sulawesi, Indonesia. PhD dissertation. Montanuniversität Leoben Sumatra (Sumatera) Bangka-Belitung Province Belitung Island (Biliton Island) ⓘ Batu Pancur Econ Geol (1977) 72:745-752 ⓘ Klappa-Kampit Mine (Klappa Kompit. Kelapas Kampit. Nam Salu) Econ Geol. (1992) 87:76-98 Sumatera Utara Province (North Sumatra Province) ⓘ Silangkitang geothermal field Moore, D. E., Hickman, S., Lockner, D. A., & Dobson, P. F. (2001). Hydrothermal minerals and microstructures in the Silangkitang geothermal field along the Great Sumatran fault zone, Sumatra, Indonesia. Geological Society of America Bulletin, 113(9), 1179-1192. Iran Kerman Province Shahr-e Babak County Shahr Babak ⓘ Meiduk Mine (Miduk Mine. Lachah Mine) Taghipour, N., Aftabi, A., & Mathur, R. (2008). Geology and Re‐Os Geochronology of Mineralization of the Miduk Porphyry Copper Deposit, Iran. Resource Geology, 58(2), 143-160. Lorestan Province Borujerd (Borudjerd) Borujerd complex ⓘ Kalejobe village Masoudi, F., and Yardley, B.W.D. (2005): Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 16(1), 43-53 West Azarbaijan Province (West Azerbaijan Province) Takab (Takan Tepe) ⓘ Agh-Darreh Mine (Agdarreh Mine) Daliran, F. (2008): The carbonate rock-hosted epithermal gold deposit of Agdarreh, Takab geothermal field, NW Iran—hydrothermal alteration and mineralisation. Mineralium Deposita, 43, 383-404 ⓘ Zareh Shuran Mine (Zarshuran Mine. Zarshouran Mine. Zarehehuran) Mehrabi, B., Yardley, B.W.D., and Cann, J.R. (1999): Mineralium Deposita 34, 673-696.. Asadi, H.H., Voncken, J.H.L, Kühnel, R.A., and Hale, M. (2000): Mineralium Deposita 35, 656-671. Iraq Iraqi Kurdistan Sulaymaniyah province Mawat Massif ⓘ Kuradawe granitic pegmatite Mohammad, Y., Kareem, H., Anma, R. (2016): The Kuradawe Granitic Pegmatite From the Mawat Ophiolite, Northeastern Iraq: Anatomy, Mineralogy, Geochemistry, and Petrogenesis. Canadian Mineralogist: 54: 989-1019. http://forum.amiminerals.it/viewforum.php?f=5&sid=1ce79fdfe4cb8ee1d701ca6542ee4ea9 (2017) Ireland Co. Kerry Killarney Lough Leane ⓘ Ross Island Ixer, R.A. 2004. Catalogue of Petrographic Descriptions for Rock and Ore Samples, Ross Island Mine. In: O'Brien, W. ed. Ross Island - Mining, Metal and Society in Early Ireland. Bronze Age Studies 6, Department of Archaeology, National University of Ireland, Galway, 768pp. Co. Wicklow ⓘ Croghan Kinshela Mountain F. Rutley: 'Elements of Mineralogy', 12th Ed. (1900) ⓘ Gold Mines River Henwood, W.J. (1871): Transactions of the Royal Geological Society of Cornwall 8(1), 627-634 Israel Haifa District ⓘ Kishon river Howard Coopersmith, Vered Toledo, John Ward, Michiel De Wit, R Spaggiari, Emmanuel Fritsch: 'Geology and Exploration of Gem Deposits at Mt. Carmel, Northern Israel: Natural Moissanite, Sapphire, Ruby & Diamond.' Negev ⓘ Hatrurim Formation Gross, S. (1977): The Mineralogy of the Hatrurim Formation, Israel. Geological Survey of Israel, Bulletin no. 70, 80 pp. Italy Aosta Valley Ayas Valley Ayas Champoluc ⓘ Piccolo Ghiacciaio di Verra (Verra Glacier east of Mezzalama Refuge) Chopin, C., Seidel, E. Theye, T., Ferraris, G., Ivaldi, G., Catti, M. (1992) Magnesiochloritoid, and the Fe-Mg series in the chloritid group. European Journal of Mineralogy, 4, 67-76. Châtillon ⓘ Bellecombe AA. VV. (1978) - Brevi segnalazioni: Lo zircone di Bellecombe - Rivista Mineralogica Italiana, Milano, Vol.9, fasc. 1, p.43 Courmayeur Monte Bianco Massif (Mont Blanc Massif) Ferret Valley ⓘ Triolet Glacier Lapis 2004 number 7/8 pp. 37-51 Veny Valley ⓘ Brenva Glacier Alberto Vaghi collection ⓘ Lex Blanche Glacier Piccoli, G.C., Maletto, G., Bosio, P., Lombardo, B. (2007): Minerali del Piemonte e della Valle d'Aosta. Associazione Amici del Museo 'F. Eusebio' Alba, Ed., Alba (Cuneo) 607 pp. ⓘ Miage Glacier Lapis 2004 number 7/8 pp. 37-51 ⓘ Punta Helbronner Piccoli, G.C., Maletto, G., Bosio, P., Lombardo, B. (2007). Minerali del Piemonte e della Valle d'Aosta. Associazione Amici del Museo 'F. Eusebio' Alba, Ed., Alba (Cuneo) 607 pp. Saint-Marcel ⓘ Prabornaz Mine (Praborna Mine) Frank K. Mazdab collection (see https://www.rockptx.com/fkm-151-to-fkm-175/#FKM-171 for analytical data) Valpelline Bionaz ⓘ Comba de la Sassa (Comba della Sassa. Sassa Valley) al Piaz, G.V., Bistacchi, A., Gianotti, F., Monopoli, B., Passeri, L., Schiavo, A., with contributions of Bertolo, D., Bonetto, F., Ciarapica, G., Dal Piaz, G., Gouffon, Y., Massironi, M., Ratto, S., Toffolon, G. (2015): Note illustrative della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 070 Monte Cervino. ISPRA, Serv. Geol. d'Italia - Regione Autonoma Valle d'Aosta/Région Autonome Vallée d'Aoste, Land Technology & Services, Treviso, 431 pp. Apulia Barletta-Andria-Trani Province Spinazzola Murgetta Rossa ⓘ Spinazzola bauxite deposits Mongelli G., Boni M., Buccione R., Sinisi R. (2014): Geochemistry of the Apulian karst bauxites (southern Italy): Chemical fractionation and parental affinities. Ore Geology Reviews, 63, 9-21. Basilicata Potenza Province Monte Vulture Melfi ⓘ Vallone Toppo di Lupo 'Giorgio Bortolozzi (visual identification)' Calabria Cosenza Province Luzzi ⓘ Fosso d'Acri Genazzani, A.D., Giarduz, M., Maggioni, G., Barone, G. (2016): I granati almandini di Fosso d'Acri, Luzzi (CS). Rivista Mineralogica Italiana, 40, 4 (4-2016), 246-251. Reggio Calabria Province Aspromonte Massif ⓘ Villa San Giovanni Eur. J. Mineral. , 1993, 5, pp. 737-754. ⓘ Bivongi Brondi A., Ferretti O., Locardi E. (1972). Sulla provenienza dei diversi tipi di zircone e monazite contenuti nei sedimenti fluviali della Calabria. Rendiconti SIMP 28: 31-52 ⓘ Stilaro River Brondi A., Ferretti O., Locardi E. (1972). Sulla provenienza dei diversi tipi di zircone e monazite contenuti nei sedimenti fluviali della Calabria. Rendiconti SIMP 28: 31-52 Vibo Valentia Province Serre Massif ⓘ Serra San Bruno - Penta F., De Cindio A.(1941).Studio della cosidetta steatite de Serra S Bruno (prov. di Catanzaro). Periodico di Mineralogia, 12:1-30 Campania Caserta Province Roccamonfina Volcanic Complex Sessa Aurunca ⓘ Corigliano -Della Ventura, G., Williams, T.C., Raudsepp, M., Bellatreccia, F., Caprilli, E., Giordano, G. (2001): Perrierite-(Ce) and zirconolite from a syenitic ejectum ofthe Roccamonfina volcano (Latium, Italy): implications for the mobility of Zr, Ti and Ree in volcanic environments, Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte, 2001, 385-402. Naples Province Somma-Vesuvius Complex Monte Somma Ercolano San Vito ⓘ San Vito quarry Russo, M., Punzo, I. (2004): I minerali del Somma-Vesuvio, AMI Pollena - Trocchia area ⓘ Lagno di Pollena Carati M., 1982. Guida alla mineralogia vesuviana. Guide Calderini, Bologna. ⓘ Pollena quarries M. Carati - Guida alla mineralogia vesuviana - Calderini, Bologna, 1982 Sant'Anastasia ⓘ Trapolino quarry (Cava nuova) Russo, M., Punzo, I. (2004): I minerali del Somma-Vesuvio, AMI Phlegrean Volcanic Complex Naples Province Phlegrean Fields Bacoli ⓘ Torregaveta Fedele L., Tarzia M., Belkin H.E., De Vivo B., Lima A., Lowenstern J.B. (2006): Magmatic–hydrothermal fluid interaction and mineralization in alkali-syenite nodules from the Breccia Museo pyroclastic deposit, Naples, Italy. In: De Vivo B. (ed.), Volcanism in the Campania Plain: Vesuvius, Campi Flegrei and Ignimbrites. Developments in Volcanology, vol. 9, Elsevier B.V., Amsterdam, pages 125-161. ⓘ Monte di Procida Marco Barsanti collection Friuli-Venezia Giulia Udine Province Tarvisio Cave del Predil ⓘ Raibl Mines P.L. Romagnoli-Dino di Colbertaldo: Atti Symp. Internaz. Giacim. minerari Alpi, 1966, I, p. 142 Latium Rome Province ⓘ Alban Hills Federico, M., Peccerillo, A., (2002): Mineral chemistry and petrogenesis of granular ejecta from the Alban Hills volcano, Mineralogy and Petrology, Vol 74, 223-252 Bracciano Lake ⓘ Anguillara Luigi Mattei collection Rome ⓘ Stracciacappe caldera Gresta, S., Duronio, F., Mancinella D. (2002): Geositi e Sistema delle Aree Protette del Lazio: idee per la geoconservazione. Il Cercapietre. Not. del Gruppo Mineralogico Romano, 1-2: 48-55 Sacrofano Caldera Campagnano di Roma ⓘ Mt Cavalluccio Eur. J. Mineral. , 1993, 5, pp. 53-58. ⓘ Mt Tozzo Liotti L., Tealdi E. (1983): Il vulcanismo Sabatino ed i minerali della Caldera di Sacrofano. Riv. Miner. Ital., 7, 2 (2-1983), 35-58. Magliano Romano ⓘ Fosso Attici Stoppani, F.S. & Curti, E. (1982): I minerali del Lazio. Editoriale Olimpia, Firenze, 291 pp. Sacrofano ⓘ Biachella Valley ⓘ Tolfa Mts District Pinarelli, L. (1987): Genetic and evolutive models of Tolfa-Cerveteri-Manziana volcanic complex (Italy): geochemical and petrological evidences. Rend. Soc. Ital. Mineral. Petrol., 42, 312-313. Allumiere ⓘ Monte Sassetto Della Ventura G., Bellatreccia F., Cámara F., Oberti F., Lorand J.P., Parodi G.C., Carlier G., Di Domenico D. – 2006 - Carbon-bearing cordierite from Allumiere (Tolfa volcanic center, Latium, Italy): occurrence, crystal-structure and FTIR microspectroscopy. Periodico di Mineralogia, V. 75, pp. 113–126. ⓘ Spizzicatore Hill Negretti, G.C. (1962): Osservazioni vulcanologiche e petrografiche sui tufi caotici e le ignimbriti dei Monti del Sassetto (Tolfa). Rend. Soc. Mineral. Ital., 19, 171-187. Della Ventura, G., Bellatreccia, F., Cámara, F., Oberti, R., Lorand, J.P., Parodi, G.C., Carlier, G., Di Domenico, D. (2006): Carbon-bearing cordierite from Allumiere (Tolfa volcanic center, Latium, Italy): occurrence, crystal-structure and FTIR microspectroscopy. Periodico di Mineralogia, 75, 113–126. Viterbo Province ⓘ Bassano Romano Carloni, L., Signoretti, E., (2002): Le sanadiniti di Bassano Romano. Distretto Vulcanico Sabatino. Il Cercapietre. Not. del Gruppo Mineralogico Romano, 1-2: 28-36 ⓘ Colle Quartuccio Di Domenico Dario Làtera volcano ⓘ Farnese http://forum.amiminerals.it/viewtopic.php?f=4&t=4027&start=1200 Gradoli ⓘ Poggio Pinzo - Signoretti, E. & Bosco, P. (2001): Le cave di Gradoli e Onano. Il Cercapietre, 1/2-2001, 10-25 ⓘ Ischia di Castro Di Domenico Dario ⓘ Fosso della Scatola https://www.mindat.org/locedit.php?loc=241132&m=1 Onano ⓘ Montenero Quarry Cresta, S., Duronio, F., Mancinella, D. (2002): Geositi e sistema delle arre protette del Lazio: idee per la geoconservazione. Il Cercapietre, 1-2/2002, 48-55 Valentano ⓘ Casale Rosati Burli, M., Caponera, I., Carlini, R., Pucci, R., Signoretti, E. (2010): La ricerca in località Casale Rosati (Valentano, VT). Il Cercapietre, 1-2/2010, 13-30. ⓘ Mt Saliette Burli, M., Caponera, I., Signoretti, E. (2007): Le 'sanidiniti' di Monte Saliette (Valentano, VT). Il Cercapietre. Not. del Gruppo Mineralogico Romano, 1-2: 13-18 ⓘ Vico volcanic complex (Vico Lake) Camara, F., Oberti, R., Ottolini, L., Ventura, G. D., Bellatreccia, F. (2008): The crystal chemistry of Li in gadolinite. American Mineralogist, 93, 996-1004. ⓘ Capranica http://forum.amiminerals.it/viewtopic.php?t=2092&start=135 ⓘ Campo Padella Della Ventura, G., Williams, C.T., Cabella, R., Oberti, R., Caprilli, E., Bellatreccia, F. (1999) Britholite-hellandite intergrowths and associated REE-minerals from the alkali-syenitic ejecta of the Vico volcanic complex (Latium, Italy): petrological implications bearing on REE mobility in volcanic systems. European Journal of Mineralogy, 11, 843-854. ⓘ Poggio Nibbio Fontana Gianluca specimen ⓘ San Martino al Cimino Stoppani F.S, Curti E. (1982): I minerali del Lazio. Editoriale Olimpia, Firenze, 291 pp. Vetralla ⓘ La Botte (Botte) Calvario, F., Carloni, L., Fiori, S., Pucci, R. (1993) Nuovi ritrovamenti mineralogici nel Lazio. Il Cercapietre, 20, 31-34. Pucci, R. (2007): Due nuove specie mineralogiche laziali: alloriite e piergorite-(Ce). Il Cercapietre, 1-2/2007, 24-40. Pucci, R., Lucci, F., Corsaletti, M., Fiori, S., Signoretti, E. (2015) Le tormaline del 'Vicano' - 2a parte. Il Cercapietre, 22-56. http://www.gminromano.it/Cercapietre/rivista15/CP2015.pdf ⓘ Pian di San Martino Signoretti, E., Carlini, R., Mattei, L. (2004): Località minori del vulcano Vicano: Pian di S. Martino, Le Carcarelle, Torre del Quercio. Il Cercapietre, 1-2, articolo 3. http://www.gminromano.it/Cercapietre/rivista04/testo/04A04.html ⓘ Tre Croci No reference listed ⓘ Villa San Giovanni in Tuscia Carlini, R., Signoretti, E., 2003. Località minori del vulcano Vicano: Villa S.Giovanni in Tuscia e Mazzocchio. Il Cercapietre. Not. del Gruppo Mineralogico Romano, 1-2: 33-41 Liguria Genova Province ⓘ Arenzano Antofilli, Borgo, Palenzona, 1985. I nostri minerali. Geologia e mineralogia in Liguria. Edizioni Melita, La Spezia. Casarza Ligure ⓘ Rio Gavottino Antofilli, Borgo, Palenzona, 1985. I nostri minerali. Geologia e mineralogia in Liguria. Edizioni Melita, La Spezia Ne ⓘ Graveglia Valley [MinRec 32:360] Savona Province Murialdo ⓘ Caffarino Mine Probed by Corrado Balestra Urbe ⓘ Rocca della Biscia Pipino G. (1981): Granatiti e rodingiti. Rivista Mineralogica Italiana, 4, 5, 103-116. Antofilli, M., Borgo, E., Palenzona, A. (1985): I nostri minerali. Geologia e mineralogia in Liguria. II Edizione. SAGEP Editrice, Genova, 296 pp.. Borgo, E., Palenzona, A. (1988): I nostri minerali. Geologia e mineralogia in Liguria. Aggiornamento 1988. SAGEP Editrice, Genova, 48 pp. Varazze and Sassello ⓘ Beigua Mt. Enrico Bonacina. Vignaroli G., Rossetti F., Rubatto D., Theye T., Lisker F., Phillips D. (2010): Pressure-temperature-deformation-time (P-T-d-t) exhumation history of the Voltri HP complex, Ligurian Alps, Italy. Tectonics, 29, 6, TC6900. Lombardy Bergamo Province Cene Rossa Valley ⓘ Monte Bò Maida, F. (2002): Descrizione delle specie e varietà di minerali e loro ritrovamento nella Bergamasca. G.O.M. Gruppo Orobico Minerali - Novecento Grafico, Ed., Bergamo 82 pp. (geologic part by F. Pezzotta). ⓘ Valsorda Maida, F. (2002): Descrizione delle specie e varietà di minerali e loro ritrovamento nella Bergamasca. G.O.M. Gruppo Orobico Minerali - Novecento Grafico, Ed., Bergamo 82 pp. (geologic part by F. Pezzotta). Seriana Valley Casnigo ⓘ Fuga valley P. Moioli - P. Capitanio collection 2008 Brescia Province Camonica Valley Adamello-Brenta Natural Park Adamello Massif Mt. Foppa ⓘ Forcel Rosso Gully Pezzotta, Federico and Guastoni, Alessandro, The New Discovery of a LCT Pegmatite in the Adamello Massif, Central Southern Alps, Italy. Museo Civico di Storia Naturale, Milan, Italy. ⓘ Forcel Rosso Pass E. Passaglia and A. Tagliavini : 'Chabazite-offretite epitaxial overgrowths in cornubianite from Passo Forcel Rosso, Adamello, Italy', European Journal of Mineralogy, 1994, Vol. 6, N° 3, pp. 397-405. Como Province ⓘ Darengo Valley Capponi Fulvio collection ⓘ Val Piana - Antonio Bertolini (1994): ALTO LARIO OCCIDENTALE, GRAVEDONA (CO). Rivista Mineralogica Italiana, vol. 1, 73-76. Sorico ⓘ Monte Berlinghera Repossi E. (1915): La bassa valle della Mera: studi petrografici e geologici. Parte I. Memorie Soc. Ital. Sci. Nat., 8, 1, 1-47. Repossi E. (1916): La bassa valle della Mera: studi petrografici e geologici. Parte II. Memorie Soc. Ital. Sci. Nat., 8, 2, 1-138. Lecco Province Colico ⓘ Piona Peninsula VIGNOLA, P., & DIELLA, V. (2007). Phosphates from Piona granitic pegmatites (Central Southern Alps, Italy). Granitic Pegmatites: the State of the Art. Book of Abstr.(T. Martins & R. Vieira, eds.). Universidade do Porto, Departamento de Geologia, Memórias, 8, 102-103. ⓘ Laghetto pegmatitic dyke (Laghetto Quarry) AA. VV., 1996. Collezionare minerali. Hobby & Work. . Vignola P., Gentile P., Rotiroti N. (2015): Fenacite e bertrandite della cava del Laghetto, Colico (LC). Riv. Mineral. Ital., 39, 2, 116-121. ⓘ Malpensata pegmatitic dyke (Olgiasca-Malpensata. Croce Quarry. Secondi dyke) Banti, M., Banti, R., Sorlini, A. & Tonali, F. (2011). Il filone della Malpensata a Piona (LC). Un classico tra storia e novità. Rivista Mineralogica Italiana, 1/2011, 10-28. Vignola P., Fransolet A.-M., Guastoni A., Appiani R. (2011): Le pegmatiti di Piona. Recenti studi sui filoni Malpensata, Luna e Sommafiume. Riv. Mineral. Ital., 35, 1, 30-38. ⓘ Rivetta (Piona) Dervio ⓘ Sommafiume pegmatitic dyke (Alpe Sommafiume. Marategno Mine) Daniele Ravagnani - I giacimenti uraniferi italiani - Gruppo Min. Lombardo - Museo Civico di Storia Naturale di Milano, 1974 . - Del Caldo, A., Moro, C., Gramaccioli, C.M., Boscardin, M. (1973): Guida ai Minerali. Fratelli Fabbri, Ed., Milano, 208 pp.. Magistretti L. (1946): Osservazioni sui nuovi filoni pegmatitici individuati alle falde del M. Legnoncino, sopra il laghetto di Piona e in particolare sui minerali della pegmatite presso l'Alpe Sommafiume. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 85, 136-146. Fagnani G., Battaini C. (1948): Itinerari mineralogici. Comune di Dervio. Filone di pegmatite di Sommafiume. Natura, 39, 2, 89-93. Scaini G. (1972): Filone di pegmatite di Sommafiume. miniera Marategno in località Alpe di Sommafiume. In: Boscardin M., de Michele V., Scaini G. (eds.), Itinerari mineralogici della Lombardia. Museo Civico di Storia Naturale e Società Italiana di Scienze Naturali, Milano, 50-52. Del Caldo A., Moro C., Gramaccioli C.M., Boscardin M. (1973): Guida ai Minerali. Fratelli Fabbri Ed., Milano, 208 pp.. Gramaccioli C.M. (1975): Minerali alpini e prealpini. Istituto Italiano Edizioni Atlas, Bergamo, 2 vol., 472 pp. Dorio ⓘ Alpe Sparesè Capponi Fulvio collezione ⓘ Luna pegmatitic dyke Paolo Bosio collection ⓘ Milan Province Pipino (1984): Le alluvioni aurifere del sottosuolo milanese. Riv. Mineral. Ital., 8, 1 (1-1984), 1-8. ⓘ Milan Pipino G. (1984): Le alluvioni aurifere del sottosuolo milanese. Riv. Mineral. Ital., 8, 1 (1-1984), 1-8. ⓘ Peschiera Borromeo Pipino G. (1984): Le alluvioni aurifere del sottosuolo milanese. Riv. Mineral. Ital., 8, 1 (1-1984), 1-8. ⓘ Segrate Pipino G. (1984): Le alluvioni aurifere del sottosuolo milanese. Riv. Mineral. Ital., 8, 1 (1-1984), 1-8. ⓘ Ticino River gold alluvials Magistretti L. (1943): L'oro del Ticino. Rend. Soc. Mineral. Ital., 3, 124-138. Pipino G. (2003): Oro, Miniere, Storia. Miscellanea di giacimentologia e storia mineraria italiana. Ed. Museo Storico dell'Oro Italiano, Ovada, 510 pp. Pavia Province ⓘ Ticino River gold alluvials Balsamo Crivelli G. (1864): Notizie sovra i prodotti minerali della Provincia di Pavia. Notizie naturali e chimico-agronomiche sulla Provincia di Pavia, Tipografia in Ditta Eredi Bizzoni, Pavia, 1-40. Jervis G. (1873): I tesori sotterranei dell'Italia. Vol. 1: Regioni delle Alpi. Ed. Loescher, Torino, 410 pp.. Pipino G. (2003): Oro, Miniere, Storia. Miscellanea di giacimentologia e storia mineraria italiana. Ed. Museo Storico dell'Oro Italiano, Ovada, 510 pp. Sondrio Province Valchiavenna Bodengo Valley ⓘ Soè Valley Guastoni, A., et al. (2007): [Title]. Mineralogical Magazine 71,579-585 Bregaglia Valley ⓘ Cima di Codera AA. VV., 1996. Collezionare minerali. Hobby & Work. ⓘ Rossaccio Alp ('Rossaccio valley') Lorenzo Castagna Collection Villa di Chiavenna ⓘ Casnaggina Valley Bedogné F., Montrasio A., Sciesa E. (1995): I minerali della provincia di Sondrio e della Bregaglia grigionese. Val Bregaglia, Val Masino, Val Codera e Valle Spluga. Bettini, Sondrio, 300 pp. Chiavenna ⓘ Tanno Bedognè, F. (1991) I minerali dei differenziati acidi di Tanno (Val Chiavenna). Il Naturalista Valtellinese - Atti Mus. civ. Stor. nat. Morbegno, 2, 35-45. Novate Mezzola ⓘ Codera Valley AA. VV., 1996. Collezionare minerali. Hobby & Work. ⓘ Alpiga Valley Ghizzoni, S. & Mazzoleni, G. (2005): Itinerari mineralogici in val Codera. Geologia Insubrica, Ed., Milano, 316 pp. ⓘ Averta Valley (Northern Glacial Cirque) Ghizzoni, S. & Mazzoleni, G. (2005): Itinerari mineralogici in val Codera. Geologia Insubrica, Ed., Milano, 316 pp. ⓘ Averta Valley (Southern Glacial Cirque) Ghizzoni, S. & Mazzoleni, G. (2005): Itinerari mineralogici in val Codera. Geologia Insubrica, Ed., Milano, 316 pp. ⓘ Grosina Valley Ghizzoni, S. & Mazzoleni, G. (2005): Itinerari mineralogici in val Codera. Geologia Insubrica, Ed., Milano, 316 pp. ⓘ Punta Trubinasca Ghizzoni, S. & Mazzoleni, G. (2005): Itinerari mineralogici in val Codera. Geologia Insubrica, Ed., Milano, 316 pp. ⓘ Munt Valley Quarries Ghizzoni, S. & Mazzoleni, G. (2005): Itinerari mineralogici in val Codera. Geologia Insubrica, Ed., Milano, 316 pp. Spluga Valley (San Giacomo Valley) Madesimo ⓘ Isola Blanc B.L. (1965): Zur Geologie zwischen Madesimo und Chiavenna (Provinz Sondrio, Italien). Mitt. Geol. Inst. ETH u. Univ. Zürich, 37, 134 pp.. Bedognè F., Montrasio A., Sciesa E. (1995): I minerali della provincia di Sondrio e della Bregaglia grigionese: Val Bregaglia, Val Masino, Val Codera e Valle Spluga. Bettini, Sondrio, 300 pp. Valtellina Malenco Valley Chiesa in Valmalenco ⓘ Sissone Valley Danilele Ravagnani (1974) - I giacimenti uraniferi italiani - Gruppo Min. Lombardo - Museo Civico di Storia Naturale di Milano - Milano, 1974 Torre di Santa Maria Ciappanico ⓘ Rocca Castellaccio (Rocca di Castellaccio) Bedognè, F., Montrasio, A., Sciesa, E. (1993) I minerali della provincia di Sondrio: Valmalenco. Bettini, Sondrio, 275 pp. AA. VV., 1996. Collezionare minerali. Hobby & Work Torreggio Valley Airale Valley ⓘ Cassandra Glacier Bedognè, F., Montrasio, A., Sciesa, E. (1993) I minerali della provincia di Sondrio: Valmalenco. Bettini, Sondrio, 275 pp. Piateda ⓘ Vedello Valley Bull. Minéral. , 1987, 110, pp. 283-303. Sondalo ⓘ Dombastone Valley ⓘ Le Prese Gianoli Ermanno ⓘ Stabiello Alp Bedognè, F., Montrasio, A., Sciesa, E. (2006) I minerali della media-alta Valtellina, delle Orobie valtellinesi e della Val Poschiavo. Aggiornamenti sulle altre località della provincia di Sondrio. Bettini, Sondrio, 255 pp. ⓘ Tocco Valley Varese Province Ceresio Valley ⓘ Cuasso al Monte No reference listed Cavagnano ⓘ Val Cavallizza quarries see http://imgdb.amiminerals.it/picture.php?/1277/category/112 ⓘ Gebel Quarry (Mantegazza Quarry. Subalpina Quarry. Bianchi Quarry) Collection Domenico Preite (Photo ID: 379173) ⓘ Ticino River gold alluvials Pipino G. (2003): Oro, Miniere, Storia. Miscellanea di giacimentologia e storia mineraria italiana. Ed. Museo Storico dell'Oro Italiano, Ovada, 510 pp. Piedmont Biella Province Cavaglià ⓘ Dora Morta Pipino G. (1984): Sulla possibilità di recuperare oro ed altri minerali dalle sabbie prodotte in Val Padana. Quarry and Construction, febbraio 1984, 30-34. Pipino G. (2003): Oro, Miniere, Storia. Miscellanea di giacimentologia e storia mineraria italiana. Ed. Museo Storico dell'Oro Italiano, Ovada, 510 pp. ⓘ Cervo stream gold alluvials Pipino G. (1984): Sulla possibilità di recuperare oro ed altri minerali dalle sabbie prodotte in Val Padana. Quarry and Construction, febbraio 1984, 30-34. . Pipino G. (2003): Oro, Miniere, Storia. Miscellanea di giacimentologia e storia mineraria italiana. Ed. Museo Storico dell'Oro Italiano, Ovada, 510 pp. Cervo Valley Rosazza ⓘ Rosazza Quarry Piccoli, G. C., Maletto, G., Bosio, P., & Lombardo, B. (2007). Minerali del Piemonte e della Valle d'Aosta. Associazione Amici del Museo F. Eusebio - Alba, 607 pag. San Paolo Cervo ⓘ Colombari quarry - Martini, B., Salvetti, A., Dalla Fontana, G., Boscardin, M., Rocchetti, I., Ciriotti, M.E., Taronna, M., Ambrino, P. (2012). I minerali delle cave di sienite Colombari e Vej della Balma Valle Cervo (Biella, Piemonte). Micro, 10, 110-135 ⓘ Vej della Balma - Martini, B., Salvetti, A., Dalla Fontana, G., Boscardin, M., Rocchetti, I., Ciriotti, M.E., Taronna, M., Ambrino, P. (2012). I minerali delle cave di sienite Colombari e Vej della Balma Valle Cervo (Biella, Piemonte). Micro, 10, 110-135 ⓘ Elvo stream gold alluvials Sella A. (1891): Sur la presénce du nickel natif dans les sables du torrent Elvo, près de Biella (Piémont). C. R. Acad. Sci. Paris, 112, 171-173. Pipino G. (1984): Sulla possibilità di recuperare oro ed altri minerali dalle sabbie prodotte in Val Padana. Quarry and Construction, febbraio 1984, 30-34. Pipino G. (2003): Oro, Miniere, Storia. Miscellanea di giacimentologia e storia mineraria italiana. Ed. Museo Storico dell'Oro Italiano, Ovada, 510 pp. Séssera Valley Trivero ⓘ Piancone De Michele, V. (1974). Guida mineralogica d'Italia. Istituto Geografico De Agostini, Novara, 2 vol. ⓘ Ponte di Babbiera De Michele, V. (1974). Guida mineralogica d'Italia. Istituto Geografico De Agostini, Novara, 2 vol. Cuneo Province Bagnolo Piemonte ⓘ Montoso Quarries Piccoli, G.C. (2002): Minerali delle Alpi Marittime e Cozie. Provincia di Cuneo. Amici del Museo 'F. Eusebio', Ed., Alba, 366 pp.. Piccoli, G. C., Maletto, G., Bosio, P., & Lombardo, B. (2007). Minerali del Piemonte e della Valle d'Aosta. Associazione Amici del Museo F. Eusebio - Alba, 607 pag. ⓘ Dora Maira coesite-bearing unit (Dora Maira ultra‐high‐pressure unit. Brossasco-Isasca Unit. Dora Maira Massif) [MinRec 27:303] Po Valley Oncino ⓘ Punta Rasciassa http://www.ngu.no/FileArchive/165/2003_055.pdf Geological Survey of Norway / The Alice Wain Memorial West Norway Eclogite Field Symposium / Abstract Volume p. 37 Varaita Valley Brossasco ⓘ Gilba Valley Piccoli, G.C., Maletto, G., Bosio, P., Lombardo, B. (2007). Minerali del Piemonte e della Valle d'Aosta. Associazione Amici del Museo 'F. Eusebio' Alba, Ed., Alba (Cuneo) 607 pp. ⓘ Masueria Piccoli, G.C. (2002). Minerali delle Alpi Marittime e Cozie Provincia di Cuneo. Associazione Amici del Museo 'F. Eusebio' Alba, Ed., Alba (Cuneo) 366 pp. ⓘ Isasca T. Hirajima and R. Compagnoni : 'Petrology of a jadeite-quartz-almandine-phengite fels with retrograde ferro-nyböite from the Dora-Maira Massif, Western Alps', Eur. Journ. Mineral., 1993, 5, pp 943-955. Sampeyre ⓘ Verné Castelli, D., Rostagno, C., Lombardo, B. (2002): Jd-Qtz-bearing metaplagiogranite from the Monviso meta-ophiolite (Western Alps). Ofioliti, 27, 81-90. Lombardo, B., Rubatto, D., Castelli, D. (2002): Ion microprobe U-Pb dating of zircon from a Monviso metaplagiogranite: implications for the evolutions of the Piedmont-Liguria Thetys in the Western Alps. Ofioliti, 27, 109-117. Castelli, D., Lombardo, B. (2007): The plagiogranite - FeTi-oxide gabbro association of Verné (Monviso metamorphic ophiolite, Western Alps). Ofioliti, 32, 1-14. Vermenagna Valley Vernante Val Grande ⓘ Frissòn Lakes Ferrando S., Lombardo B., Compagnoni R. (2008): Metamorphic history of HP mafic granulites from the Gesso-Stura Terrain (Argentera Massif, Western Alps, Italy). Eur. J. Mineral., 20, 777-790. Novara Province ⓘ Ticino River gold alluvials Pipino G. (2003): Oro, Miniere, Storia. Miscellanea di giacimentologia e storia mineraria italiana. Ed. Museo Storico dell'Oro Italiano, Ovada, 510 pp. Torino Province Canavese District Chiusella Valley Traversella ⓘ Traversella Mine Piccoli, G.C., Maletto, G., Bosio, P., Lombardo, B. (2007). Minerali del Piemonte e della Valle d'Aosta. Associazione Amici del Museo 'F. Eusebio' Alba, Ed., Alba (Cuneo) 607 pp. Orco Valley Noasca ⓘ La Cuccagna Mine Maletto, G., Moroni, M. (2011). L'antica miniera di Cuccagna. Parco del Gran Paradiso, Noasca, Torino. Micro 1/2011, 22-38 Lanzo Valleys Ala Valley Ala di Stura ⓘ I Gramoni Leardi, L., and Rossetti, P. (1985): Caratteri geologici e petrografici delle metaofioliti della Val d'Ala. Boll. Ass. Min. Subalp., 22, 422-439. Balangero ⓘ Poggio San Vittore asbestos mine Prete, R. (1995): L'amiantifera di S. Vittore, Balangero, Torino. Rivista Mineralogica Italiana, 4/1995, 313-333. Viù Valley Viù ⓘ Fubina Piccoli, G.C., Maletto, G., Bosio, P., Lombardo, B. (2007): Minerali del Piemonte e della Valle d'Aosta. Associazione Amici del Museo 'F. Eusebio' Alba, Ed., Alba (Cuneo) 607 pp. Pellice Valley ⓘ Angrogna Valley Sandrone, R., Sacchi, R., Cordola, M., Fontan, D., Villa, I.M. (1988): Metadiorites in the Dora-Maira polymetamorphic basement (Cottian Alps). Rend. Soc. Ital. Mineral. Petrol., 4, 1, 593-608. Luserna Valley ⓘ Luserna Stone Quarries - Finello, G., Ambrino, P., Kolitsch, U., Ciriotti, M.E., Blaß, G., Bracco, R. (2007): I minerali della “Pietra di Luserna”, Piemonte, Italia nord-occidentale. I. Alcune cave di gneiss della Val Luserna. Micro (località), 2/2007, 181-226. Susa Valley Avigliana ⓘ Comba Robert La Val di Susa e i suoi minerali – Antonello Barresi – Gruppo Mineralogico e Paleontologico C.A.I. UGET. Susa ⓘ Traduerivi Piccoli, G.C., Maletto, G., Bosio, P., Lombardo, B. (2007): Minerali del Piemonte e della Valle d'Aosta. Associazione Amici del Museo 'F. Eusebio' Alba, Ed., Alba (Cuneo) 607 pp. Verbano-Cusio-Ossola Province Baveno Feriolo ⓘ Cirla Quarry (Monte Camoscio Quarry. Camoscio Quarry) Boriani A. (2003): Il granito di Baveno nel quadro della geologia delle Alpi. In: Buccellati G. (Ed.), Granito di Baveno. Minerali, scultura, architettura. Università degli Studi di Milano, Arti Grafiche Amilcare Pizzi S.p.A., Milano, pages 13-24. Oltrefiume Mount Camoscio ⓘ Locatelli Quarry Grill, E. (1935): I minerali del granito di Baveno, la fayalite. Periodico di Mineralogia, 129-133. - Gallitelli, P. (1936): Le miche del granito di Baveno. . Periodico di Mineralogia, 61-76 - Pagliani, G. (1948): Le Zeoliti del granito di Baveno. Periodico di Mineralogia, 175-188. - Ravagnani, D. (1974): I giacimenti uraniferi italiani - Gruppo Mineralogico Lombardo - Museo Civico di Storia Naturale di Milano, Ed., Milano, 188 pp. - min. Rec. 14 (3), 157-168 - Am. Min. 83, 1330-1334 (1998) - Am. Min. 84, 782-789 (1999). - Guastoni, A. & Pezzotta, F. (2004): Kristiansenite a Baveno, second ritrovamento Mondiale della specie. Rivista Mineralogica Italiana, 4/2004, 247-251. - Guastoni, A., Demartin, F., Pezzotta, F. (2004): Sekaninaite delle pegmatiti granitiche di Feriolo e Baveno (VB). Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, 145, 59-68. - Mineralogist americano (2005) 90, 1442-1452. ⓘ Seula mine (ex Montecatini quarry) [MinRec 14:157] Different Municipalities ⓘ Finero Ultramafic Complex (incl. Rio Creves) AA. VV., 1996. Collezionare minerali. Hobby & Work. ⓘ Grande Valley Giovanni Andorno Collection Ossola Valley Antigorio Valley Devero Valley Premia ⓘ Ausone Quarry Alberto Vaghi collection Premia ⓘ Premia gneiss quarries Milanesi D. (1998): Le zeoliti e i minerali associati delle cave di Premia. Riv. Mineral. Ital., 22, (4), 10-15. ⓘ Cadarese Quarries Pedroni G. (1993): Valle Antigorio: la cava Groppo in fraz. Passo (Premia). Riv. Mineral. Ital., 16, (3), 173-178. ⓘ Passo Quarries Pedroni G. (1993): Valle Antigorio: la cava Groppo in fraz. Passo (Premia). Riv. Mineral. Ital., 16, (3), 173-178. Antrona Valley Antrona Schieranco ⓘ Antronapiana Bassani U., Boscardin. M., Meani S. - I Minerali di Antronapiana (Ossola, Novara) -- Notizie del Guppo Min. Lombardo - 3, Sept. 1971, pp. 51-58 - (This publication later changed its name in Rivista Minealogica Italiana) Val Loranco ⓘ Ghiacciaio del Bottarello Liati A., Gebauer D., Froitzheim N. (2001): U-Pb SHRIMP geochronology of an amphibolitized eclogite and an orthogneiss from the Furg zone (Western Alps) and implications for its geodynamic evolution. Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt., 81, 379-393. Montescheno ⓘ I Mondei (Ca' Mondei) Rivista Mineralogica Italiana, 23 (1), 42-49 Formazza Valley Formazza ⓘ Cima della Freghera Vanini F., Kartashov P.M., Ciriotti M.E., Bonacina E. (2008): I minerali della Cima della Freghera (Formazza, Verbano-Cusio-Ossola). Micro (località), 2/2008, 251-260. ⓘ Formazza gneiss quarries Appiani R., Bosio P., Milanesi D., Stefanelli P., Vanini F. (2003): Apatiti alpine: eccezionali ritrovamenti in Val Formazza (Verbano-Cusio-Ossola). Riv. Mineral. Ital., 27, (3), 134-137. ⓘ Imboden Quarry (Boschetto Quarry) Paolo Bosio collection Mergozzo ⓘ Candoglia Peyronel Pagliani G., Boriani A. (1966): Metamorfismo crescente nelle metamorfiti del «Massiccio dei Laghi» nella zona bassa Val d'Ossola-Verbania. Rend. Soc. Mineral. Ital., 23, 351-397. ⓘ Candoglia marble quarries C.M. Gramaccioli (1975)-Minerali alpini e Prealpini-Edizioni Atlas Bergamo ⓘ Mont'Orfano (Montorfano) Tacconi E. (1905): Ulteriori osservazioni sopra i minerali del granito di Montorfano (parisite, ottaedrite, zircone, ecc.). Rend. R. Acc. Naz. Lincei, Classe sci. fis. mat. nat., ser. 5, 14, 2, 88-93. Gallitelli P. (1938): Ricerche petrografiche sul Montorfano (Lago Maggiore). Mem. R. Acc. Sci. Lett. Arti Modena, 3, 1-92. Scaini G. (1939): Itinerari mineralogici. Comune di Mergozzo. Località: cave di granito bianco di Mont’Orfano. Natura, 30, 3, 155-159. De Michele V. (1974): Guida mineralogica d'Italia. Istituto Geografico De Agostini, Novara, 2 vol., 408 pp.. Ravagnani D. (1974): I giacimenti uraniferi italiani e i loro minerali. Gruppo Mineralogico Lombardo - Museo Civico di Storia Naturale Ed., Milano, 188 pp.. Gramaccioli C.M. (1975): Minerali alpini e prealpini. Istituto Italiano Edizioni Atlas, Bergamo, 2 vol., 472 pp.. Boriani A., Burlini L., Caironi V., Giobbi Origoni E., Sassi A., Sesana E. (1988): Geological and petrological studies on the hercynian plutonism of Serie dei Laghi - geological map of its occurrence between Valsesia and Lago Maggiore (N-Italy). Rend. Soc. Ital. Miner. Petrol., 43, 2, 367-384. Piccoli G.C., Maletto G., Bosio P., Lombardo B. (2007): Minerali del Piemonte e della Valle d'Aosta. Associazione Amici del Museo 'F. Eusebio' Alba, Ed., Alba (Cuneo), 607 pp. ⓘ Nibbio-Val Faera (Nibbio-Val Fredda) pegmatites http://www.mindat.org/mesg-105-308121.html. Fagnani G. (1947): Nota petrografica sulle rocce di Nibbio e Migiandone (Val d'Ossola). Boll. Soc. Tic. Sci. Nat., 42, 125-133. Mattioli V. (1979): Lo zircone. Riv. Mineral. Ital., 3, 3 (3/2003), 74-77. Mattioli V. (1979): Minerali Ossolani. Ed. Arti Grafiche Medesi, Milano, 268 pp.. Mattioli V. (1983): I minerali dei differenziati acidi e basici dell'Ossola inferiore (NO). Riv. Mineral. Ital., 7, 1 (1/2003), 23-26. . Preite D. (1984): Brevi segnalazioni. Prehnite di Nibbio. Riv. Mineral. Ital., 1984, 8, 1 (1/2004), 19. ⓘ Nibbio Mine (Turrio Mine) Giovanni Scapin collection Ornavasso ⓘ Ornavasso pegmatite Paolo Giovanni Biffi collection. Mattioli V. (1979): Minerali Ossolani. Ed. Arti Grafiche Medesi, Milano, 268 pp.. Mattioli V. (1983): I minerali dei differenziati acidi e basici dell'Ossola inferiore (NO). Riv. Mineral. Ital., 7, 1 (1/2003), 23-26. ⓘ Premosello Chiovenda Piccoli, G.C., Maletto, G., Bosio, P., Lombardo, B. (2007). Minerali del Piemonte e della Valle d'Aosta. Associazione Amici del Museo 'F. Eusebio' Alba, Ed., Alba (Cuneo) 607 pp. ⓘ Colloro-(Premosello) pegmatite veins http://www.mindat.org/mesg-105-308121.html ⓘ Cuzzago-Proman pegmatite veins http://www.mindat.org/mesg-105-308121.html Trontano Cosasca ⓘ Grignaschi quarry Daniele Ravagnani - I giacimenti uraniferi italiani - Gruppo Min. Lombardo - Museo Civico di Storia Naturale di Milano, 1974 Vigezzo Valley Craveggia ⓘ Eglio Piccoli, G.C., Maletto, G., Bosio, P., Lombardo, B. (2007). Minerali del Piemonte e della Valle d'Aosta. Associazione Amici del Museo 'F. Eusebio' Alba, Ed., Alba (Cuneo) 607 pp. Rio Vasca ⓘ Piano del Lavonchio (Piano dei Lavonchi) Daniele Ravagnani - I giacimenti uraniferi italiani - Gruppo Min. Lombardo - Museo Civico di Storia Naturale di Milano, 1974 Druogno Orcesco ⓘ Alpe Rosso Daniele Ravagnani - I giacimenti uraniferi italiani - Gruppo Min. Lombardo - Museo Civico di Storia Naturale di Milano, 1974 Toceno Val di Crana ⓘ Val di Crana pegmatites (Arvogno) Rivista Mineralogica Italiana, 23 (1), 42-49. Trontano Pizzo Marcio ⓘ Pizzo Marcio North dyke Mattioli, V. (1979 b): Minerali Ossolani. Ed. Arti Grafiche Medesi, Milano, 268 pp.. Appiani, R., Cini, V., Gentile, P., Mattioli, V., Preite, D., Vignola, P. (1995): Val Vigezzo - I minerali delle albititi. Ed. Linea Due S.r.l., Marnate (Varese), 90 pp.. Callegari, A., Mattioli, V. (2002): Val Vigezzo: novità mineralogiche. Riv. Mineral. Ital., 26, 2 (2-2002), 78-80. Piccoli, G.C., Maletto, G., Bosio, P., Lombardo, B. (2007): Minerali del Piemonte e della Valle d'Aosta. Associazione Amici del Museo 'F. Eusebio' di Alba, Ed., Alba, 607 pp.. Boscardin, M., Mattioli, V., Rocchetti, I. (2013): Minerali della Valle Vigezzo. Litotipografia Alcione, Lavis (Trento), 229 pp. ⓘ Pizzo Marcio South-East dyke Appiani, R., Cini, V., Gentile, P., Mattioli, V., Preite, D., Vignola, P. (1995): Val Vigezzo - I minerali delle albititi. Ed. Linea Due S.r.l., Marnate (Varese), 90 pp.. Boscardin, M., Mattioli, V., Rocchetti, I. (2013): Minerali della Valle Vigezzo. Litotipografia Alcione, Lavis (Trento), 229 pp. ⓘ Pizzo Marcio South dyke Callegari, A., Mattioli, V. (2002): Val Vigezzo: novità mineralogiche. Riv. Mineral. Ital., 26, 2 (2-2002), 78-80. Piccoli, G.C., Maletto, G., Bosio, P., Lombardo, B. (2007): Minerali del Piemonte e della Valle d'Aosta. Associazione Amici del Museo 'F. Eusebio' di Alba, Ed., Alba, 607 pp.. Guastoni, A. (2012): LCT (lithium, cesium, tantalum) and NYF (niobium, yttrium, fluorine) pegmatites in the Central Alps. Proxies of exhumation history of the Alpine nappe stack in the Lepontine Dome. Ph.D. Thesis. University of Padova, Dept. of Geosciences, 159 pp. ⓘ Rio Graia Vittorio Mattioli (1976) - Località mineralogiche consigliate: Rio Graja, Trontano, Valle Vigezzo - in Notiziario del Gruppo Min. Lombardo - Vol. 2, Jun. 1976 pp. 40-42 ⓘ Rio Margologio Albertini, C. (2011): Il permesso di ricerca 'Bosco Negro', Alpe Rosso, Druogno, Valle Vigezzo (Verbano-Cusio-Ossola). Riv. Miner. Ital., 35, 4 (4-2011), 226-232. Vercelli Province Sesia Valley Mastallone Valley Sabbia ⓘ Ponte di Salaro De Michele, V. (1974). Guida mineralogica d'Italia. Istituto Geografico De Agostini, Novara, 2 vol. Sardinia Cagliari metropolitan city (Metropolitan City of Cagliari) Sarroch ⓘ Punta de Su Seinargiu (Su Seinargiu. Su Senargiu) - Orlandi, P., Gelosa, M., Bonacina, E., Caboni, F., Mamberti, M., Tanca, G., A. et Vinci, A. (2013) : Sardignaite, gelosaite et tancaite-(Ce) : trois nouveaux minéraux de Su Seinargiu, Sarroch, Sardaigne, Italie. Le Règne Minéral, 112, 39-52.. Orlandi P., Gelosa M., Bonacina E., Caboni F., Mamberti M., Tanca G.A., Vinci A. (2015): Sette nuove specie mineralogiche della Sardegna. I minerali della mineralizzazione a molibdeno e bismuto di Su Seinargiu (CA). Riv. Mineral. Ital., 39, 2, 84-115. Cagliari Province Sarrabus San Vito Idda Mt. ⓘ San Priamo Quarries Astolfi M., Preite, D., Rizzo R., Stara P. (1999): Mineralien aus dem Granit von San Priamo, Sardinien Carbonia-Iglesias Province Domusnovas ⓘ Perda Niedda Mine Stara, P., Rizzo, R., Tanca, G.A. (1996): Iglesiente e Arburese. Miniere e Minerali. Edito a cura dell'EMSA e 'varie associazioni mineralogiche', Volume 1, 238 pp. Medio Campidano Province Furtei ⓘ Furtei mine Cadoni, E., Cocco, E., & Mainas, S., 2006. Oro ed enargite del giacimento aurifero di Furtei, Sardegna. Rivista Mineralogica Italiana, 30 (1), 6-13. Gonnosfanadiga ⓘ Perda de Pibera Mine Stara, P., Rizzo, R., Tanca, G.A. (1996): Iglesiente e Arburese. Miniere e Minerali. Edito a cura dell'EMSA e 'varie associazioni mineralogiche', Volume 2°, 192 pp. Sassari Province ⓘ Aggius Gamboni, A. & Gamboni, T. (2006) - Gallura, Tesori nel Granito (i minerali delle pegmatiti granitiche) - J. Webber Ed,Sassari,190pp. ⓘ Anglona Guarino V., Fedele L., Franciosi L., Lonis R., Lustrino Michele, Marrazzo M., Melluso L., Morra V., Rocco I., Ronga F. (2011): Mineral compositions and magmatic evolution of the calcalkaline rocks of nortwestern Sardinia, Italy. Per. Mineral., 80, 3 (Spec. Issue), 517-545. Arzachena ⓘ Micalosu Gamboni, A. & Gamboni, T. (2006) - Gallura, Tesori nel Granito(i minerali delle pegmatiti granitiche) - J. webber Ed., Sassari, 190pp. Mt. Mazzolu ⓘ Lu Patenti Quarry • Gamboni, A., Cuccuru, S., Casini, L. & Marini, A. (2012)- I minerali del Monte Mazzolu, Cava Lu Patenti, Arzachena (OT), Sardegna. Rivista Mineralogica Italiana, 3/2012, 144-157. ⓘ Mt. Mazzolu Quarry S. Cuccuru, A. Gamboni & L. Casini (2011): The Mt. Mazzolu quarry: a new mineralogical locality. PLINIUS 37, 304. Calangianus ⓘ Furru e Conca Quarries - Gamboni, A., Gamboni, T., Pileri, P. (1997): Su alcuni minerali del massiccio granitico del monte Limbara zona 'Furru e Conca', comune di Calangianus. Rivista Mineralogica Italiana, 2/1997, 123-134. La Maddalena ⓘ Caprera Island Gamboni, A., Gamboni, T., Bucci, A. (1996): Ritrovamento di Bertrandite all’isola di Caprera, Arcipelago di La Maddalena. Rivista Mineralogica Italiana, 3/1996, 278-279 La Maddalena Island ⓘ Cala Francese Quarries Gamboni, A. (2003): Cala Francese - La Maddalena (SS). Micro (località), 2003, 11-20 ⓘ Spargi Island • Gamboni, A., Gamboni, T., Nonnis, O. (1997): I minerali dell'arcipelago di La Maddalena. Paolo Sorba, Ed., La Maddalena, 100 pp. . Gamboni, A., Cuccuru, S., Gamboni, T. & Bargone, J. (2013). I minerali dell'isola di Spargi. Arcipelago di La Maddalena, Sardegna Nord Orientale. Rivista Mineralogica Italiana, 2/2013, 116-128. Palau ⓘ Mt. Canu Quarries Gamboni A., Gentile P., Mascia S., De Vito A., Gamboni T., 2004. Monte Canu: uranofane-beta e altri minerali delle pegmatiti granitiche. Riv. Miner. Ital., 3: 138-145 Sant'Antonio di Gallura ⓘ Priatu Quarries Gamboni, A., Gamboni, T. (1998) - Babingtonite e 'Granati' delle pegmatiti granitiche della Gallura, Sardegna nord-orientale. Rivista Mineralogica Italiana, 4, Milano. Santa Teresa di Gallura ⓘ Punta Falcone Gamboni, A., Gamboni, T. (2006): Gallura, tesori nel granito, i minerali delle pegmatiti granitiche. Webber Editore, Sassari, 190 pp. Telti ⓘ San Bachisio Quarries Gamboni, A., Gelosa, M., Gamboni, T. (2001): Ortoclasio ed altri minerali delle pegmatiti di S. Bachisio, Telti, Gallura, Sardegna N.E. Rivista Mineralogica Italiana, 1/2001, 30-40 Tempio Pausania Giogantinu and Balistreri Peaks ⓘ Mount Limbara Gamboni, A., Gamboni, T. (2006): Gallura, tesori nel granito, i minerali delle pegmatiti granitiche. Webber Editore, Sassari, 190 pp. Trinità d'Agultu e Vignola ⓘ Cala Sarraina and Costa Paradiso Gamboni, A., Gamboni, T. (2006) Gallura, tesori nel granito. I minerali delle pegmatiti granitiche. J. Webber Editore, Sassari, 190 pp. Sicily Catania Province Etna Volcanic Complex Biancavilla ⓘ Mt Calvario Preite, D. (1982): I minerali etnei di Biancavilla (CT). Rivista Mineralogica Italiana, 6(4), 112-114 - - Sicurella, G., Ciriotti, M.E., Gianfagna, A., Mazziotti-Tagliani, S., Blass, G. (2010): Minerali di Monte Calvario, Biancavilla (Catania, Sicilia). Micro (località), 2/2010, 329-368. Messina Province ⓘ Capo Rasocolmo Eur. J. Mineral. , 1993, 5, pp. 737-754. Eolie Islands (Aeolian Islands) Lipari ⓘ Strombolicchio Bergeat, A. (1900): Die äolischen Inseln, Abhandlungen der mathematisch-physikalischen Classe der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften, Vol. 20 I. Abtheilung, pp. 49 ff Trapani Province ⓘ Pantelleria Island Carmichael I.S.E. (1962): Pantelleritic liquids and their phenocrysts. Mineralogical Magazine, 33, 86-113. Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol) Bolzano Province (South Tyrol) Sarentine Alps (Sarntal Alps) Fortezza (Franzensfeste) Grasstein ⓘ Le Cave Folie K.Rocchetti I.(2004) Mineralien Welt nr.4 :50-64. Ultimo Valley (Ulten Valley) ⓘ Vedetta Alta (Hochwart) Am Min 90:1177-1185 Vizze Valley (Pfitsch valley) ⓘ Burgum Alp Exel, R. (1987): Guida mineralogica del Trentino e del Sudtirolo. Athesia, Bolzano, 204 pp. San Giacomo (Sankt Jakob) Vizze Pass (Pfitsch Pass. Pfitscher Joch) ⓘ Arzwände Folie, K., Gentile, P., Hanke, M., Rocchetti (2010): Mineralien aus der Umgebung des Pfitscher Jochs in Südtirol (II). Mineralien-Welt, 21, 4, 42-67. ⓘ Wasserfallköpfe Buscaroli, C., Del Pozzo, C., e Tosato, F. (1994): La fergusonite della Wasserfallkopfe in Val di Vizze. Rivista Mineralogica Italiana, 4/1994, 337-341 ⓘ Wind Valley (Windtal) Folie, K., P. Gentile, M. Hanke & I. Rocchetti (2010): Mineralien aus der Umgebung des Pfitscher Jochs in Südtirol (II). Mineralien-Welt 21 (4), 42-67. Trento Province Fassa Valley Monzoni Mts ⓘ Selle Lake area De Michele, V. (1974). Guida mineralogica d'Italia. Istituto Geografico De Agostini, Novara, 2 vol. ⓘ Toal d'Allochèt (Alochet) De Michele, V. (1974). Guida mineralogica d'Italia. Istituto Geografico De Agostini, Novara, 2 vol. Fiemme Valley Predazzo ⓘ Al Fol quarry (Sacac quarry) Vecchi, F., Rocchetti, I. & Gentile, P. (2013): Die Mineralien des Granits von Predazzo, Provinz Trient, Italien. Mineralien-Welt, 24(6), 98-117 (in German). ⓘ Bedovina mine 'Giorgio Bortolozzi (visual identification)' Lagarina Valley Ala Pilcante ⓘ Val di Serra Quarry Giorgio Bortolozzi collection (Raman Spectroscopy) Lagorai Group ⓘ Cima D'Asta-Campo Regana Ferretti, P., & Masetto, M. (2008). Cima d'Asta. Recenti ritrovamenti nelle pegmatiti del massiccio granitico (Trentino orientale). Rivista Mineralogica Italiana, 4/2008, 210-228. Sole Valley ⓘ Rabbi Valley - Bertoldi G. e Boscardin M. (1989) – Crisoberillo ed altri minerali in una pegmatite della Val di Rabbi (Trentino). Riv. Mineral. Ital., 4 , pagg. 223-226. Rabbi Ceresè ⓘ Malga Garbella di sotto Avanzini M. & Wachtler M. (2007): Minerali e fossili del Trentino dalle Dolomiti al Lago di Garda. Athesia. Bressanone, 55pp. Tuscany Florence Province Firenzuola Futa Pass area Monte Beni ⓘ Fantoni quarry Bardi, T., Becucci, A. & Biagioni, C. (2012): Monte Beni - I minerali dell'ex cava Fantoni (Pietramala, Firenzuola, Firenze). MICRO, 3/2012, 98-109. Impruneta ⓘ Carraie Hill Prosperi, B., Batacchi, C., Ciriotti, M.E., Ceccantini, L. (2013): Ercinite, perovskite, pirofanite e nuove segnalazioni dalle ofioliti dell' Impruneta, Firenze. Micro, 1/2013, 32-38- ⓘ Sassi Neri-Sodera area Batacchi, C., Capperi, M., Cosci, C., Bittarello, E., Ciriotti, M.E., Prosperi, B., Borselli, G., Fassina, B., Ceccantini, L. (2015): Secondo ritrovamento mondiale di hylbrownite e altre nuove identificazioni nelle serpentiniti di Impruneta, Toscana. Micro, 1/2015, 40-51 Grosseto Province ⓘ Giglio Island Faggioni O., Westerman D., Innocenti F., Beverini N., Carmisciano C., Cavallini R., Dini A. (1998): The intrusive complex of the Island of Giglio: geomagnetic characteristics of plutonic facies with low susceptibility contrast. Annali di Geofisica, 41, 3, 409-425. ⓘ Arenella Marinai, Nannoni, 1994. I minerali dell'Isola del Giglio. Circolo Culturale Gigliese. ⓘ Lazzaretto Marinai, Nannoni, 1994. I minerali dell'Isola del Giglio. Circolo Culturale Gigliese. Pitigliano ⓘ Case Collina (Toscopomici quarry) Liotti L., 1991. I minerali dei vulcani laziali a Pitigliano (Grosseto). Riv. Mineral. Ital., 15: 121-139. ⓘ Poggio Bottinello Nasti, V., Benvegnù, N., Fiori, S., Fratangeli, G., Mussino, A., Signoretti, E. (2006): Segnalazioni in breve. Zirconolite di Poggio Bettinello. Stoppaniite (?) di Capranica. Il Cercapietre, 1-2/2006. Roccastrada Roccatederighi ⓘ Rhyolite dome Marinelli, P., Carletti, P. (1999): Genesis of Roccastrada volcanic rocks (central Italy): inferences from melt inclusions analyses, Periodico di Mineralogia, Vol.: 68, 1, pp. 69-80 Livorno Province Campigliese (Campiglia Mountains. Campiglia Ridge) Campiglia Marittima ⓘ Botro ai Marmi Biagioni, C., Orlandi, P., Gini, C., Bargellini, C., Gamucci, C., Marinai, V., Nannoni, R. (2013). Botro ai Marmi. I minerali delle miniere Maffei e Montorsi. Rivista Mineralogica Italiana, 1/2013, 63-83. ⓘ Maffei Mine Nannoni, R., & Marinai, V. (2008). Monte Spinosa. Nuovi ritrovamenti alle miniere Maffei e Montorsi. Rivista Mineralogica Italiana, 2/2008, 98-111. ⓘ Capraia Island Franzini M. (1964): Studio mineralogico e litologico dell'isola di Capraia. Atti Soc. Tosc. Sc. Nat., Memorie, Serie A, 71, 326-386. Barberi F., Dallan L., Franzini M., Gaglia G., Innocenti F., Marinelli G., Raggi G., Squarci P., Taffi L., Trevisan L. (1969): Isola di Capraia. In: Note illustrative della carta geologica d'Italia alla scala 1:100.000. Foglio 126. Servizio Geologico d'Italia, Roma. Poligrafica & Cartevalori, Ercolano (Napoli), 37-41.. Poli G., Perugini D. (2003): The island of Capraia. Per. Mineral., 72, 2, 195-201. Elba Island Campo nell'Elba ⓘ San Piero in Campo Mineralogical Record, 16 (5), 353-363. ⓘ Facciatoia Quarry Pezzotta, F., & Guastoni, A. (2007). Hambergite, helvite e pirofanite nelle pegmatiti elbane. Rivista Mineralogica Italiana, 3/2007, 166-168. ⓘ Fonte del Prete Adriano Perugini found ⓘ Grotta d'Oggi (Grotta d'Oggi Quarry) Adriano Perugini found ⓘ Rosina vein Pezzotta, F., Hawthorne, F.C., Cooper, M.A., Teertstra, D.K. (1996): Fibrous foitite from San Piero in Campo, Elba, Italy. Can. Mineral., 34, 741-744. Livorno Poggio Corbolone ⓘ Variante quarry Marinai V., Nannoni R., 2003. I minerali della cava 'Variante' di Poggio Corbolone (Livorno). Riv. Miner. Ital., 2: 90-97. ⓘ Romito Promontory Giuliano Bettini collection ⓘ Montecristo Island Innocenti F., Westerman D.S., Rocchi S., Tonarini S. (1997): The Montecristo Monzogranite (Northern Tyrrhenian Sea Italy): a collisional pluton in an extensional setting. Geol. J., 32, 131-151. Rocchi S., Westerman D.S., Innocenti F. (2003): Montecristo Island: intrusive magmatism. Per. Mineral., 72, 2 (Special Issue), 105-118. Lucca Province Apuan Alps Stazzema ⓘ Bottino Mine Eur. J. Mineral. , 1991, 3, pp. 537-548. Garfagnana Villa Collemandina ⓘ Sasso Cinturino Barsanti M., 1989. 'I granati di Villa Collemandina'. Tesi di laurea inedita, Università di Pisa. Pisa Province Montecatini Val di Cecina ⓘ Lamproite outcrops S. Conticelli, P. Manetti, S. Menichetti : 'Mineralogy, Geochemistry and Sr-Isotopes in Orendites from South Tuscany, Italy : Constraints on their Genesis and Evolution', European Journal of Mineralogy, 1992, 4, 1359-1375 Volterra Gambassi Terme Podere Giuseppe ⓘ Cetine di Camporbiano Mine (Le Cetine. Cetine di Volterra. Cetine di Gambassi) Orlandi P., (2005). 'Geositi minerari e mineralogici della provincia di Pisa' in La geologia della provincia di Pisa. Cartografia, geositi e banche dati, pp. 55-280, Provincia di Pisa, 2005 Prato Province Prato and Montemurlo Monte Ferrato ⓘ Monte Ferrato quarries Corsi A. (1881): Note di mineralogia italiana. Sopra lo zircone della Toscana. Boll. R. Comit. Geol. d'Italia, 12, 564-588. Brizzi G., Meli R., 1993. Il fascino delle riscoperte: lo zircone di Monte Ferrato di Prato, Toscana. Riv. Mineral. Ital., 17, 211-213. Siena Province ⓘ Amiata Mt. MINERALOGICAL MAGAZINE, DECEMBER 1984, VOL. 48, PP. 553-6 Tyrrhenian Sea Central Tyrrhenian Sea ⓘ Vercelli Seamount Dini A., Rocchi S., Poli G. (2003): Hidden granitoids from boreholes and seamounts. Per. Mineral., 72, 2 (Special Issue), 133-138. Veneto Padova Province Euganei Hills Torreglia Luvigliano ⓘ Mt Brusà quarry Orlandi, P. (1997): Zibaldone di mineralogia italiana. Rivista mineralogica italiana, (2), 1997, 179-185 Treviso Province Vittorio Veneto ⓘ Monticano Stream 'Giorgio Bortolozzi (visual identification)' Vicenza Province Altissimo Campanella ⓘ Contrada Disconzi Boscardin M.,Daleffe A.,Rocchetti I., Zordan A. (2011) ' Minerali del Vicentino - Aggiornamenti, località e nuove determinazioni ' Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” – Montecchio Maggiore (Vicenza), pp.183 Astico Valley ⓘ Castelletto di Rotzo Boscardin M.,Daleffe A.,Rocchetti I., Zordan A. (2011) ' Minerali del Vicentino - Aggiornamenti, località e nuove determinazioni ' Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” – Montecchio Maggiore (Vicenza), pp.183 Cogollo del Cengio Cengio Mt. ⓘ Contrada Schiri Quarry Boscardin M.,Daleffe A.,Rocchetti I., Zordan A. (2011) ' Minerali del Vicentino - Aggiornamenti, località e nuove determinazioni ' Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato” – Montecchio Maggiore (Vicenza), pp.183 Lugo di Vicenza ⓘ Lonedo Jervis G. (1873): I tesori sotterranei dell'Italia. Vol. 1: Regioni delle Alpi. Ed. Loescher, Torino, 410 pp.. Negri G.B. (1886-87): Zircone di Lonedo. Atti R. Ist. Ven. Sci. Lett. Arti, ser. 6, 5, 651-658. Panebianco R. (1886-87): Berillo e altre gemme di Lonedo. Atti R. Ist. Ven. Sci. Lett. Arti, ser. 6, 5, 387-396. Negri G.B. (1887): Zircone di Lonedo (Vicenza). Riv. Mineral. Crist. Ital., 1, 17-20. Boscardin M., Girardi A., Violati Tescari O. (1975): Minerali nel Vicentino. Club Alpino Italiano, Sezione di Vicenza, 144 pp.. Boscardin M., Violati Tescari O. (1996): Gemme del Vicentino. Comune di Montecchio Maggiore, Museo Civico 'G. Zannato', Montecchio Maggiore (Vicenza), 114 pp.. Zordan A. (2014): Provincia di Vicenza. In: Zorzi F., Boscardin M. (eds.), Minerali del Veneto. Alla scoperta dei tesori della nostra regione. Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna - Treviso, Cierre Edizioni, Sommacampagna, 173-246. Valdagno Novale Contrada Rossati di Sotto ⓘ Fosse di Novale Artini E. (1887): Contribuzioni alla mineralogia del Vicentino. Atti R. Acc. dei Lincei, Mem., Cl. sci. fis. mat. nat., ser. 4, 4, 89-100. Vaccari L. (1896): Appunti di mineralogia veneta. Riv. Mineral. Crist. Ital., 11, 93-95.. Boscardin M., Girardi A., Violati Tescari O. (1975): Minerali nel Vicentino. Club Alpino Italiano, Sezione di Vicenza, 144 pp.. Boscardin M., Violati Tescari O. (1996): Gemme del Vicentino. Comune di Montecchio Maggiore, Museo Civico 'G. Zannato', Montecchio Maggiore (Vicenza), 114 pp.. Castagna R. (1999): Zircone e almandino di Novale. Riv. Mineral. Ital., 23, 2 (2-1999), 113-114. Boscardin M., Daleffe A., Rocchetti I., Zordan A. (2011): Minerali del Vicentino - Aggiornamenti, località e nuove determinazioni. Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato”, Montecchio Maggiore (Vicenza), 183 pp.. Zordan A. (2014): Provincia di Vicenza. In: Zorzi F., Boscardin M. (eds.), Minerali del Veneto. Alla scoperta dei tesori della nostra regione. Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna - Treviso, Cierre Edizioni, Sommacampagna, 173-246. Valli del Pasubio ⓘ Contrada Cortiana Zordan, A., Saccardo, D. (2001): I minerali delle arenarie di contrada Cortiana nel Vicentino. Rivista Mineralogica Italiana, 25, 2 (2-2001), 109-113. Boscardin, M., Daleffe, A., Rocchetti, I., Zordan, A. (2011): Minerali del Vicentino - Aggiornamenti, località e nuove determinazioni. Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato”, Montecchio Maggiore (Vicenza), 183 pp.. Zordan, A. (2014): Provincia di Vicenza. In: Zorzi, F., Boscardin, M., (eds.), Minerali del Veneto. Alla scoperta dei tesori della nostra regione. Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna - Treviso, Cierre Edizioni, Sommacampagna, 173-246. Staro ⓘ Contrada Cubi http://www.tron.vi.it/minerali/frame.html Ivory Coast Worodougou region Séguéla department Toubabouko ⓘ Toubabouko diamond field Pouclet A. et al. (2004) C.R.Geoscience 336, 9-17 Japan Ehime Prefecture Inland Sea (Setonaikai) ⓘ Iwagi Island Mineralogical Journal Vol. 8 (1975) , No. 1 pp110-121 ⓘ Yuge Island Yukikaza Ogoshi and Tetsuo Minakawa (2009) JAKOKA: 2009 Annual Meeting of the Japan Association of Mineralogical Sciences, R4-P16 Hokkaido Hidaka Province Saru-gun Biratori ⓘ Saru river H. Okada (1964) Memoirs of the Faculty of Science, Kyushu University, Series D, Geology, 15, #1, 23-38. Iburi Province Yuufutsu-gun Mukawa ⓘ Mu river alluvials Dr Kazumi Yokoyama analyses, National Science Museum, Tokyo. Honshu Island Chubu Region Gifu Prefecture Gifu City ⓘ Nagara river alluvials (Nagaragawa) Analyses by Dr Hideki Masago and Dr Chiaki Igarashi, JAMSTEC. Hida City Kawai-cho-tsukigase ⓘ Corundum occurrence Osakabe, T. & Suzuki, M. (1983) Note on the graphite-free corundum-K feldspar gneiss in the Hida metamorphic belt, central Japan. Journal of Science of the Hiroshima University, ser. C, 8, #1, 31-42. Kakamigahara City (Kagamigahara City) ⓘ Kiso river alluvials (Kisogawa) Analyses by Dr Hideki Masago and Dr Chiaki Igarashi, JAMSTEC. Nakatsugawa City ⓘ Hirukawa Okamoto collection (curated at the Geological Survey museum, Japan). Sueno, S., Matsuura, S., Bunno, M., & Kurosawa, M. (2002). Occurrence and crystal chemical features of protoferro-anthophyllite and protomangano-ferro-anthophyllite from Cheyenne Canyon and Cheyenne Mountain, USA and Hirukawa-mura, Suisho-yama, and Yokone-yama, Japan. Journal of mineralogical and petrological sciences, 97(4), 127-136. ⓘ Ebisu mine 浜地忠男, & 谷正巳. (1961). 岐阜県苗木地方ウラン調査報告. 纐纈山および西大洞地区の砂鉱. 地調月報, 11, 34-40. ⓘ Tawara (Tahara) Endo, S. (2007) Chigaku Kenkyu, 56, #1, 17-23. ⓘ Naegi district (Naegi pegmatite district) Ryoichi SADANAGA and Michiaki BUNNO (1974) THE WAKABAYASHI MINERAL COLLECTION Bulletin No. 7 The University Museum, The University of Tokyo. John Rakovan (2015) Mineralogy and Cultural History of the Naegi Pegmatite District, Nakatsugawa, Gifu Prefecture, Japan. 36th Annual New Mexico Mineral Symposium p32 ⓘ Takayama Fukuchi, N. (1905) Chemical composition of naegite. Journ. Geol. Soc. Japan 12, 169-170. ⓘ Yamaguchi K. Kimura, 1933. [Rep. Japanese Assoc. Adv.. Sci., vol. 8, p. 157 (Japanese).] Niigata Prefecture Itoigawa City ⓘ Kotaki River (Kotakigawa) European Journal of Mineralogy (2002):1119-1128. Ohmi ⓘ Miyabana beach Miyajima et al. (2003) Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 98, 118-129. ⓘ Oyashirazu beach Miyajima et al. (1999) Mineralogical Magazine 63, 909-916. Uetsu ⓘ Juseki Izumino, Y., & Nakashima, K. (2015). Bismuth minerals from the W–Mo–Sn deposits hosted in the Iwafune granitoids, Niigata Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 110(6), 300-312. ⓘ Nabekura Izumino, Y., & Nakashima, K. (2015). Bismuth minerals from the W–Mo–Sn deposits hosted in the Iwafune granitoids, Niigata Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 110(6), 300-312. ⓘ Shintoku Izumino, Y., & Nakashima, K. (2015). Bismuth minerals from the W–Mo–Sn deposits hosted in the Iwafune granitoids, Niigata Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 110(6), 300-312. ⓘ Takane Izumino, Y., & Nakashima, K. (2015). Bismuth minerals from the W–Mo–Sn deposits hosted in the Iwafune granitoids, Niigata Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 110(6), 300-312. ⓘ Wakikawa Izumino, Y., & Nakashima, K. (2015). Bismuth minerals from the W–Mo–Sn deposits hosted in the Iwafune granitoids, Niigata Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 110(6), 300-312. Shizuoka prefecture Fuji City Fujikawa-cho ⓘ Fuji river alluvials (Fujikawa bridge) Analyses by Dr Kazumi Yokoyama, National Science Museum, Tokyo Hamamatsu City ⓘ Tenryuu river alluvials (Tenryugawa) Analyses by Dr Hideki Masago, JAMSTEC. Shimada City ⓘ Ooi river alluvials (Ooikawa. Oikawa) Analyses by Dr Hideki Masago, JAMSTEC. Shizuoka City Aoi-ku Warabino ⓘ Abe river alluvials (Abekawa) Analyses by Dr Kazumi Yokoyama, National Science Museum, Tokyo Toyama Prefecture Kurobe City ⓘ Unazuki Contributions to Mineralogy and Petrology 80: 110-116 (1982) Chugoku region Okayama prefecture Niimi City ⓘ Mt Ohsa (Ohsayama. Osayama) Akira Kato (2011) Reference informations on distributed specimens at the Ordinary Meeting of Mumeikai Group, No. 1 (April, 2011).. Shi, G., Harlow, G. E., Wang, J., Wang, J., Ng, E., Wang, X., ... & Cui, W. (2012). Mineralogy of jadeitite and related rocks from Myanmar: a review with new data. European Journal of Mineralogy, 24(2), 345-370. Souja City ⓘ Yamate mine Physics and Chemistry of Minerals, Vol. 30, No. 8 / Sep 2003, 478-485. Takahashi City Bicchu-cho (Bitchu-cho) Fuka ⓘ Fuka mine Mineralogical Record: 27: 304.. Henmi, C., Kusachi, I., & Henmi, K. (1996). Zirconium minerals and zirconian garnet from Fuka, Okayama Prefecture, Japan. Mineralogical Journal, 18(2), 54-59. Shimane Prefecture Hamada City ⓘ Ohgusoyama Masaru Yamaguchi (1964) Petrogenic Significance of Ultrabasic Inclusions in Basaltic Rocks from Southwest Japan. Memoirs of the Faculty of Science, Kyushu University, Series D, Geology, 15, #1, 163-219. Yamaguchi Prefecture Mine city ⓘ Ofuku mine (Yamato mine) Nagashima, M., Akasaka, M., & Morifuku, Y. (2016). Ore and Skarn Mineralogy of the Yamato Mine, Yamaguchi Prefecture, Japan, with Emphasis on Silver‐, Bismuth‐, Cobalt‐, and Tin‐bearing Sulfides. Resource Geology, 66(1), 37-54. Kanto Region Gunma Prefecture Minakami ⓘ Tertiary sandstone Akira Kato (2011) Reference informations on distributed specimens at the Ordinary Meeting of Mumeikai Group, No. 1 (April, 2011). Ibaraki Prefecture Hitachiohta City ⓘ Myoukenyama (Myokensan) Kasumigaura City Chiyoda-machi ⓘ Yukiiri Yamada, S. (2004) Nihonsan-koubutsu Gojuon-hairetsu Sanchi-ichiranhyou (111 pp.) Makabe-gun Makabe-machi ⓘ Yamanoo Dr. Yohachiro Okamoto collection (conserved by the Geological Survey of Japan) Takahagi City ⓘ Shimo-ono Nagashima,Otokichi(1960)Nihon Kigenso Koubutsu(Rare Earth Minerals in Japan) pp.327-328 Kinki Region Hyogo Prefecture Kobe City ⓘ Nunobiki Reservoir Huzita, K. et al. (1971) Geology and Geomorphology of the Rokko Area, Kinki District, Japan. Journal of Geosciences, Osaka City University, 14, 71-124. ⓘ Rokko Mts Huzita, K. et al. (1971) Geology and Geomorphology of the Rokko Area, Kinki District, Japan. Journal of Geosciences, Osaka City University, 14, 71-124. Nishinomiya City Yamaguchi-cho Rokko Mts ⓘ Funasaka mine Myokensanroku-iseki-chosa-kai (1994): Hyougokougyoshi-no-kenkyu. Kyoto Prefecture Kameoka City ⓘ Gyojayama Moon Young Kim (1981) Journal of Geosciences, Osaka City University, 24, 109-162 (in the country rock of the Otani mine: granite, adamellite, aplite, hornfels, chert) Kyotango city Ohro (Ōro. Ouro. Ooro) ⓘ Isanago mine Hiromi Yamasaki specimen. Yamada, S. (2004) Nihonsan-koubutsu Gojuon-hairetsu Sanchi-ichiranhyou (111 pp.) Ohmiya town Kobe ⓘ Shiraishi-yama (Shiroishi) Sakurai et al. (1962): Thortveitite from Kobe, Omiya, Japan. Bulletin of the Chemical Society of Japan, 35: 1775-1779. Yamada, S. (2004) Nihonsan-koubutsu Gojuon-hairetsu Sanchi-ichiranhyou (111 pp.) Nara Prefecture Yoshino-gun Tenkawa village Omine Mts ⓘ Misen River American Mineralogist 87: 160-170 (2002) Shiga Prefecture Otsu City ⓘ Tanakami-yama (Tanokami-yama) Nakatsugawa Mineral Museum (Gifu Prefecture, Japan). 角谷安華, 河野俊夫, 中野聰志, 西村彰子, & 星野美保子. (2012). Case study of zircon from a pegmatite in the Tanakami Granite pluton, central Japan: Occurrence, morphology, texture and chemical composition. BULLETIN OF THE GEOLOGICAL SURVEY OF JAPAN, 63(7-8), 203-226. ⓘ Suishodani Yamada, S. (2004) Nihonsan-koubutsu Gojuon-hairetsu Sanchi-ichiranhyou (111 pp.) Wakayama Prefecture Higashimuro-gun Kushimoto ⓘ Koza river alluvials (Kozagawa) Analyses by Dr Shinichi Kuramoto and Dr Hideki Masago, JAMSTEC. Shingu City ⓘ Kumano river alluvials (Kumanogawa) Analyses by Dr Shinichi Kuramoto and Dr Hideki Masago, JAMSTEC. Tohoku Region Aomori Prefecture Hachinohe City ⓘ Niida river alluvials (Niidagawa) Analyses by Dr Kazumi Yokoyama, National Science Museum, Tokyo Nanbu-cho Fukuchi-mura ⓘ Mabechi river alluvials (Mabechigawa) Dr Kazumi Yokoyama analyses, National Science Museum, Tokyo. Fukushima Prefecture ⓘ Atagoyama Matsubara, S., Miyawaki, R., Yokoyama, K., Momma, K., Shigeoka, M., and Hashimoto, E. (2013) Pyrochlore and microlite in a pegmatite at Atagoyama, Koriyama City, Fukushima Prefecture, Japan. Bulletin of the National Museum of Nature and Science, Ser. C, 39, 1–6. ⓘ Ishikawa-gun Introduction to Japanese Minerals (Geological Survey of Japan, 1970) ⓘ Nekonaki pegmatite Dr. Yohachiro Okamoto collection (conserved by the Geological Survey of Japan) ⓘ Nogisawa (Nogizawa) Kawai, T. (1949): Journal of the Chemical Society of Japan (Pure Chemistry Section) 70, 268-270 Ishikawa town (Ishikawa-machi) ⓘ Kuroe mine Akira Kato (2011) Reference informations on distributed specimens at the Ordinary Meeting of Mumeikai Group, No. 1 (April, 2011). Karasugawa ⓘ Karasukawa mine Dr. Matsuo Nambu collection (curated at Geological Survey of Japan) Kawamata ⓘ Fusamata Yamada, S. (2004) Nihonsan-koubutsu Gojuon-hairetsu Sanchi-ichiranhyou (111 pp.) Iizaka Village (Iisaka) ⓘ Suishoyama pegmatite (Suishouyama. Suisyoyama. Suishyoyama) Sueno, S., Matsuura, S., Bunno, M., & Kurosawa, M. (2002). Occurrence and crystal chemical features of protoferro-anthophyllite and protomangano-ferro-anthophyllite from Cheyenne Canyon and Cheyenne Mountain, USA and Hirukawa-mura, Suisho-yama, and Yokone-yama, Japan. Journal of mineralogical and petrological sciences, 97(4), 127-136.. Kozo Nagashim & Akira Kato (1966) Chemical Studies of Minerals Containing Rarer Elements from the Far East District. LX. Thalenite from Suishoyama, Kawamata-machi, Fukushima Prefecture, Japan Bulletin of the Chemical Society of Japan 39:925-928 Mt Uzumine (Utsumine) ⓘ Uzumine mine (Udumine mine. Uzumine pegmatite) Nakajima & Kurosawa (2006), Canadian Mineralogist: 44: 38. Iwate Prefecture Kamaishi City ⓘ Kamaishi mine Laverov, N.P., Petrov, V.A., Poluektov, V.V., Nasimov, R.M., Hammer, J., Burmistrov, A.A., and Shchukin, S.I. (2008): Geology of Ore Deposits 50(5), 339-361. Kunohe-gun Noda-mura ⓘ Noda-Tamagawa mine Watanabe, T. (1959) Mineralogical Journal, 2, 6, 408-421 Yamagata Prefecture ⓘ Ohari mine (Obari mine) Izumino, Y., Nakashima, K., & Nagashima, M. (2014). Cuprobismutite group minerals (cuprobismutite, hodrušhite, kupčíkite and padĕraite), other Bi–sulfosalts and Bi–tellurides from the Obari mine, Yamagata Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences, 109(4), 177-190. Kagawa Prefecture Inland Sea (Setonaikai) Shodoshima (Shodo Island) ⓘ Marutoku Quarry European J. Mineralogy 20, 261-209(2008) Kyushu Region Fukuoka Prefecture Itoshima-gun ⓘ Mitoko pegmatite Dr. Kameki Kinoshita collection (curated at Geological Survey of Japan) ⓘ Nagatare (Nagatareyama. Nagatare mine) Uehara, S., et al. (2014) Minerals from Kyushu and Yamaguchi. (Fukuoka Mineral Club, 355 pages) Tagawa-gun Kawasaki ⓘ Masaki (Mazaki) Dr. Kameki Kinoshita collection (curated at Geological Survey of Japan) Kumamoto Prefecture ⓘ Ryumon pegmatite Hideo INOUE and Tanenari HARADA (1961) Radioactive Mineral Deposits in Ryumon Pegmatite, Kikuchi-gun, Kumamoto Prefecture. Bulletin of the Geological Survey of Japan Vol.12:465-467 Miyazaki Prefecture Nobeoka City Kitagawa ⓘ Kamihouri (Kamihori) Kiyonori Michiba, Ritsuro Miyawaki, Tetsuo Minakawa, Yasuko Terad), Izumi Nakai, Satoshi Matsubara (2013) Crystal structure of hydroxylbastnäsite-(Ce) from Kamihouri, Miyazaki Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 108:326-334. Shikoku Island Ehime Prefecture Matsuyama City ⓘ Mt Takanawa (Takanawa-yama) www.issp.u-tokyo.ac.jp/labs/mdcl/lab/denken/newmineral.html. Daisuke Nishio-hamane, Tetsuo Minakawa, Yukikazu Ohgoshi (2013) Takanawaite-(Y), a new mineral of the M-type polymorph with Y(Ta,Nb)O4 from Takanawa Mountain, Ehime Prefecture, Japan. Journal of Mineralogical and Petrological Sciences 108:335-344. Kagawa Prefecture Takamatsu ⓘ Yashima Alfredo Petrov collection Kochi Prefecture Tosashimizu City ⓘ Cape Ashizuri (Ashizurimisaki) Lapiz specimens (Nagoya) Kazakhstan Akmola Province (Aqmola Oblysy. Akmolinskaya Oblast') Enbekshil'derskoye (Yenbekshil'derskiy) Koksengirsky Uranium ore field (Zaozernoye) ⓘ Tastykolskoye Mine [ var: Arshinovite ] Dahlkamp, F.J., Ed. (2009): Uranium Deposits of the World: Asia. Springer (Berlin, Heidelberg), pp. 191-268. Kokshetau (Kökshetau. Kokchetau. Kokchetav) ⓘ Kokchetav Massif Mikhno, A. O., & Korsakov, A. V. (2015). Carbonate, silicate, and sulfide melts: heterogeneity of the UHP mineral-forming media in calc-silicate rocks from the Kokchetav massif. Russian Geology and Geophysics, 56(1), 81-99. ⓘ Kulet-Kol area Hwang, S. L., Shen, P., Chu, H. T., & Yui, T. F. (2006). A new occurrence and new data on akdalaite, a retrograde mineral from UHP Whiteschist, Kokchetav Massif, Northern Kazakhstan. International Geology Review, 48(8), 754-764. Prirechnoye ⓘ Lake Barchikol diamond deposit Dobrzhinetskaya, L.F., Green, H.W., Bozhilov, K.N., Mitchell, T.E., and Dickerson, R.M. (2003): Journal of Metamorphic Geology 21, 425-437. Lake Kumdikol (Lake Kumdykol'. Ozero Kumdykol') ⓘ Barchinsky diamond occurrence Kogarko, L. N., Konova, V. A., Orlova, M. P., & Woolley, A. R. (1995). Kazakhstan. In Alkaline Rocks and Carbonatites of the World (pp. 71-88). Springer Netherlands. ⓘ Lake Kumdikol diamond deposit Dobrzhinetskaya, L.F., Green, H.W., Bozhilov, K.N., Mitchell, T.E., and Dickerson, R.M. (2003): Journal of Metamorphic Geology 21, 425-437. Stepnogorsk ⓘ Manybaysky Uranium ore field [ var: Arshinovite ] Dahlkamp, F.J., Ed. (2009): Uranium Deposits of the World: Asia. Springer (Berlin, Heidelberg), pp. 191-268. ⓘ Manybayskoye Mine Dahlkamp, F.J., Ed. (2009): Uranium Deposits of the World: Asia. Springer (Berlin, Heidelberg), pp. 191-268. ⓘ Biesimas ⓘ Birdzhankol´skii ⓘ Borsuksai Eastern Kazakhstan Province (Shyghys Qazaqstan Oblysy. Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast') Altai Mts (Rudnyi Altai) ⓘ Karchiga deposit Lobanov, K. V., & Gaskov, I. V. (2012). The Karchiga copper massive sulfide deposit in the high-grade metamorphosed rocks of the Kurchum block: geologic structure, formation, and metamorphism (Rudny Altai). Russian Geology and Geophysics, 53(1), 77-91. Kalba Range ⓘ Ognevka Ta Deposit Tarbagatai Range ⓘ Akzhaylyautas Mts (Akzhailyautas Mts. Akjaylautas Mts. Akzhalautas Mts) Pavel M. Kartashov data. Evseev, A. A. (1995) Kazaknstan and Middle Asia. A brief Mineralogical Guide. World of Stone 8:24-30 ⓘ Verkhnee Espe Massif (Verkhnee Espe deposit) Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow. Bailey, J. C: Formation of cryolite and other aluminofluorides: A petrologic review. Bull. geol. Soc. Denmark, vol. 29, pp. 1-45. Copenhagen, June 10th, 1980.. STEPANOV, A.V., BEKENOVA, G.K., LEVIN, V.L., HAWTHORNE, F.C. & DOBROVOL’SKAYA, E.A. (2012): Tarbagataite,(K,□)2(Ca,Na)(Fe2+,Mn)7Ti2(Si4O12)2O2(OH)4(OH,F), a new astrophyllite-group mineral species from the Verkhnee Espe deposit, Akjailyautas Mountains, Kazakhstan: description and crystal structure Canadian Mineralogist 50,159-168.. Sokolova, E., Abdu, Y., Hawthorne, F. C., Stepanov, A. V., Bekenova, G. K., & Kotel’nikov, P. E. (2009). Camaraite, Ba3NaTi4 (Fe2+, Mn) 8 (Si2O7) 4O4 (OH, F) 7. I. A new Ti-silicate mineral from the Verkhnee Espe Deposit, Akjailyautas Mountains, Kazakhstan. ⓘ Kalgutinskii South ⓘ Kandygatai Karagandy Province (Qaragandy Oblysy. Karaganda Oblast') Akchatau (Aqshatau. Akschatau. Akchataul. Akshatau) ⓘ Akchatau Mine Li, G., Cao, M., Qin, K., Evans, N. J., Hollings, P., & Seitmuratova, E. Y. (2016). Geochronology, petrogenesis and tectonic settings of pre-and syn-ore granites from the W-Mo deposits (East Kounrad, Zhanet and Akshatau), Central Kazakhstan. Lithos, 252, 16-31. Balkhash Region (Balqash. Karatas. Prebalkhashie) Balkhash (Balqash) ⓘ Kounrad Massif Chukhrov, F. V., & Shlayn, L. B. (1964). Material Composition Changes In The Greisenization Of Kounrad Massif Granites. International Geology Review, 6(7), 1279-1293. Mointy (Moyynty) Mointy Railway Station ⓘ Akkuduk occurrence (White Well) Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow ⓘ Batpak Betpakdala Desert (Bet-Pak-Dal Desert) ⓘ Kara-Oba W deposit Jeremolenko, V. (2002): Kara-Oba: Mineralogische Perle der Betpak-Ebene bei Dzhambul, Kasachstan. Lapis 27 (4), 13-34 + 50 ⓘ Kent Massif Evseev, A. A. (1995) Kazaknstan and Middle Asia. A brief Mineralogical Guide. World of Stone 8:24-30 ⓘ Zhanuzak Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow ⓘ Qarsaqbay (Karsakpay. Karsakpai. Karsakpaj) Northern Kazakhstan Province (Soltüstik Qazaqstan Oblysy. Severo-Kazakhstanskaya Oblast') ⓘ Ishimskoye (Ishimskii. Ishimskiy) Saumalkol' (Volodarskoye) Grachevsky Uranium ore field ⓘ Grachevskoye Mine Dahlkamp, F.J., Ed. (2009): Uranium Deposits of the World: Asia. Springer (Berlin, Heidelberg), pp. 191-268. ⓘ Polumesyats ⓘ Shanshal´skii ⓘ Tleumnetskii Zhambyl Province (Jambyl Oblysy. Dzhambulskaya Oblast') Berkuty ⓘ South Berkuty occurrence Kenya Coast Province ⓘ Mrima Hill mine Berger, V.I., Singer, D.A., and Orris, G.J. (2009): USGS Open-File Report 09-1139. Coetzee, C. B. (1959). The Mrima Hill carbonatite, Coast Province, Kenya. South African Journal of Geology, 62(1), 373-397. Eastern Province ⓘ Dusi (Garba Tula) C Simonet, J.L Paquette, C Pin, B Lasnier, E Fritsch, The Dusi (Garba Tula) sapphire deposit, Central Kenya––a unique Pan-African corundum-bearing monzonite, Journal of African Earth Sciences, Volume 38, Issue 4, March 2004, Pages 401-410 Rift Valley Province Turkana District Lodwar ⓘ Lokirima http://www.cigem.ca/353.html Kyrgyzstan Issyk-Kul'skaya Oblast ⓘ Chonashu (Irtashskii) Konopelko, D., Biske, G., Seltmann, R., Petrov, S. V., & Lepekhina, E. (2014). Age and petrogenesis of the Neoproterozoic Chon-Ashu alkaline complex, and a new discovery of chalcopyrite mineralization in the eastern Kyrgyz Tien Shan. Ore Geology Reviews, 61, 175-191. ⓘ Sandyk massif (Chechekty massif) Naryn Oblast ⓘ Dolon paleovalley E.Ya. Kievlenko (2003) Geology of gems, p. 63 ⓘ Kyzyl-Ompul (Ortotokoiskii) Topper, W., Ditz, R., Sarbas, B. & Schubert, P. (2013). Th Thorium: Natural Occurrence. Minerals (Excluding Silicates). Springer Berlin Heidelberg. Kogarko, L.N., Kononova, V.A., Orlova, M.P., and Wooley, A.R., 1995, Alkaline rocks and carbonatites of the world. Part two, Former USSR: London, Chapman and Hall, 226 p. Osh Oblast Alai Range (Alay Range) Sokh Valley Upper Khodzhaachkan River ⓘ Dzhelisu Massif Leonid A. Pautov data Zardalek alkaline massif ⓘ Severnyi area (North area) Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow. P.M. Kartashov data Zeravshan range ⓘ Matcha massif Vrublevskii, V. V., Morova, A. A., Bukharova, O. V., & Konovalenko, S. I. (2017). Mineralogy and Geochemistry of Triassic Carbonatites in the Matcha Alkaline Intrusive Complex (Turkestan-Alai Ridge, Kyrgyz Southern Tien Shan), SW Central Asian Orogenic Belt. Journal of Asian Earth Sciences. Talas Oblast Ak-Tyuz ore Field ⓘ Aktyuz REE deposit no reference ⓘ Kutessay-II REE deposit N. MALYUKOVA , (2014) Zoning of Polymetallic Rare-earth and Rare-metal Deposits in the Ak-Tyuz Ore Field (Northern Tien Shan, Kyrgyzstan). Acta Geologica Sinica (English Edition), 88(supp. 2): 451-453. Laos Bokeo Province Huay Xai ⓘ Ban Huay Xai sapphire mines (Ban Huai Sai. Ban Houei Sai) Sutherland, F.L., Bosshart, G., Fanning, C.M., Hoskind, P.W.O., and Coenraads, R.R. (2002): Journal of Asian Earth Sciences 20(7), 841-849. ⓘ Champasak Province Gems and Gemology Vol 28 p133 Lesotho Butha-Buthe District ⓘ Kao kimberlite pipe American Mineralogist (1968): 53: 1833-1840. Libya Al Kufrah District ⓘ Jebel Arkenu (Jabal Arknū) Flinn et al (1992) ⓘ Jebel Uweinat (Jabal al Awaynat) Flinn et al. (1992) Lithuania Utena County Anyksciu Androniski ⓘ Padvarninkai meteorite Bukovanská, M., Ireland, T. R. & El Goresy, A. (1991) Zircons in Padvarninkai Brecciated Eucrite: Abstracts for the 54th Annual Meeting of the Meteoritical Society. LPI Contribution 766: p.39.. Misawa, K., Yamaguchi, A. & Kaiden, H. (2002) U-Pb Isotopic Systematics of Zircons from Highly Shocked Eucrite Padvarninkai: Lunar Planetary Science Conference XXXIII, abstract no.1769 (March 2002) Luxembourg Diekirch District Wiltz Goesdorf commune Goesdorf ⓘ Antimony mine Simon Philippo analysis (to be published) Madagascar Antananarivo Province Analamanga Region Anjozorobe District ⓘ Befanamo pegmatite Behier, J. (1963): Carte mineralogique de Madagascar. Archive Service Géologique Madagascar. A 1871 Ankazobe District ⓘ Ampanobe pegmatite Besaire, H. (1966): Gites mineraux de Madagascar. Annales Géologiques de Madagascar XXXIV, Tananarive, p 390 ⓘ Miarinkofeno pegmatite Behier, J. (1960): Contribution á la mineralogie de Madagascar. Annales Géologiques de Madagascar XXIX, Tananarive, 19 Bongolava Region Tsiroanomandidy District ⓘ Ambohiby Massif Mukosi, Ndivhuwo Cecilia (2012): Petrogenesis of the Ambohiby Complex, Madagascar and the role of the Marion Hotspot Plume. Thesis (MSc)-Stellenbosch University, 2012 Itasy Region Arivonimamo District Arivonimamo II Commune ⓘ Ambohimahavony Guillaume Estrade, Stefano Salvi, Didier Béziat, and Anthony E. Williams-Jones (2015) The Origin of Skarn-Hosted Rare-Metal Mineralization in the Ambohimirahavavy Alkaline Complex, Madagascar. Economic Geology 110:1485-1513 Soavinandriana District Ankisabe Commune ⓘ Ambodivoandelaka Behier, J. (1963): Carte minéralogique de Madagascar. Archive Service Géologique Madagascar. A 1871. Guigues, J. (1955): Etude des gisements de pegmatite de Madagascar (Deuxième partie). Travaux du Bureau Géologiques de Madagascar 67, Service Geologique, Tananarive, p 5 ⓘ Fiadanana pegmatite (Fiadana pegmatite) Besairie H. (1966): Les Gites Minéraux de Madagascar. Annales Géologiques de Madagascar, Tananarive, 34, 92p Mahavelona Commune ⓘ Ambatofotsy pegmatite Behier, J. (1963): Carte minéralogique de Madagascar. Archive Service Géologique Madagascar. A 1871 ⓘ Ampasipoana pegmatite Behier, J. (1960): Contribution á la Minéralogie de Madagascar. Annales Géologiques de Madagascar XXIX, Tananarive, p 75 Masindray Commune ⓘ Ambohijatovo Deditius,A.D., Pointeau, V., Zhang, J.M. & Ewing, R.C. (2012) Formation of nanoscale Th-coffinite. American Mineralogist: 97:681–693 Tamponala Commune ⓘ Ambatolampikely pegmatite Behier, J. (1963): Carte minéralogique de Madagascar. Archive Service Géologique Madagascar. A 1871 Vakinankaratra Region Antsirabe II District ⓘ Anjomakely Rakotondrazafy, A.F.M., Giuliani, G., Ohnenstetter, D., Fallick, A.E., Rakotosamizanany, S., Andriamamonjy, A., Ralantoarison, T., Razanatseheno, M., Offant, Y., Garnier, V., Maluski, H., Dunaigre, C., Schwarz, D., and Ratrimo, V. (2008): Ore Geology Reviews 34, 134-154. Sahanivotry Manandona Commune ⓘ Tomboarivo pegmatite Besairie H. (1966): Les Gites Minéraux de Madagascar. Annales Géologiques de Madagascar, Tananarive. 34, p. 71 ⓘ Soamiakatra Rakotondrazafy, A.F.M., Giuliani, G., Ohnenstetter, D., Fallick, A.E., Rakotosamizanany, S., Andriamamonjy, A., Ralantoarison, T., Razanatseheno, M., Offant, Y., Garnier, V., Maluski, H., Dunaigre, C., Schwarz, D., and Ratrimo, V. (2008): Ore Geology Reviews 34, 134-154. Betafo District Ambohimanambola Commune ⓘ Anjanabonoina pegmatites Pezzotta, F. (1999): Madagaskar- Da Paradies der Mineralien und Edelsteine. Extra Lapis 17. 56-59 ⓘ Sarodivotra De Vito et al (2006): Nb-Ti-Ta oxides in the gem-mineralized and 'hybrid' Anjanabonoina granitic pegmatite, central Madagascar: A record of magmatic and postmagmatic events. Canadian Mineralogist. 44: 87-103. ⓘ Ambohimasina Commune Besairie, H. (1966): Les Gites Minéraux de Madagascar. Annales Géologiques de Madagascar, Tananarive, 34, p 390 ⓘ Inanatonana Behier, J. (1963): Carte mineralogique de Madagascar. Archive Service Géologique Madagascar. A 1871 Andrembesoa Commune ⓘ Ambondrona pegmatite Behier, J. (1963): Carte minéralogique de Madagascar. Archive Service Géologique Madagascar. A 1871 FKT Antsentsindrano ⓘ Antsongombato gem mine Demartin, F. et al (2001): Schiavinatoite,(Nb,Ta)BO4, the Nb analogue of behierite. European Journal of Mineralogy 13, 159-165 Betafo Commune ⓘ Ambolotara Lacroix, A. (1922): Mineralogie de Madagascar, Tome I. Géologie-Minéralogie descriptive. A.Challamel (Éditeur), Paris. 624p , p 379 Fidirana Commune ⓘ Ambatofotsikely pegmatite Arligue Michel photo and collection Mahaiza Commune ⓘ Tsaramanga pegmatite (Tongafeno pegmatite) Behier, J. (1963): Carte mineralogique de Madagascar. Archive Service Gélogique Madagascar. A 1871. Manapa pegmatite Field ⓘ Manapa Behier, J. (1963): Carte mineralogique de Madagascar. Archive Service Géologique Madagascar. A 1871 Tritriva Commune ⓘ Andavampanenona Lacroix, A. (1922): Mineralogie de Madagascar, Tome I. Géologie-Minéralogie descriptive. A.Challamel (Éditeur), Paris. 624p (p.222) ⓘ Samiresy Ranorosoa, N. (1986): Etude mineralogique des pegmatites du champ de la Sahatany, Madagascar. These de Doctorat de l`Universite Paul Sabatier, Toulouse. Faratsiho District ⓘ Ambatovohangy pegmatite Behier, J. (1963): Carte minéralogique de Madagascar. Archive Service Géologique Madagascar. A 1871 ⓘ Ampangabé pegmatite Behier, J. (1963): Carte mineralogique de Madagascar. Archive Service Gélogique Madagascar. A 1871 ⓘ Andranomadio Behier, J. (1963): Carte mineralogique de Madagascar. Archive Service Géologique Madagascar. A 1871 ⓘ Belamosina Behier, J. (1963): Carte mineralogique de Madagascar. Archive Service Géologique Madagascar. A 1871 Sahatany Pegmatite Field (Mt Ibity area) Sahatany Valley ⓘ Ambatonapetraka pegmatites (Miandrarivo pegmatites) Ranorosoa, N. (1986): Etude mineralogique des pegmatites du champ de la Sahatany, Madagascar. These de Doctorat de l`Universite Paul Sabatier, Toulouse ⓘ Ankarinarivo pegmatite Ranorosoa, N. (1986): Etude mineralogique des pegmatites du champ de la Sahatany, Madagascar. These de Doctorat de l`Universite Paul Sabatier, Toulouse ⓘ Antaboaka South Knut Edvard Larsen collection (# MM-2191) ⓘ Antsofimbato pegmatites Ranorosoa, N. (1986): Etude mineralogique des pegmatites du champ de la Sahatany, Madagascar. These de Doctorat de l`Universite Paul Sabatier, Toulouse ⓘ Estatoby (Antanetinilapa) Knut Edvard Larsen collection # MM-1101 ⓘ Ilapa Ranorosoa, N. (1986): Etude mineralogique des pegmatites du champ de la Sahatany, Madagascar. These de Doctorat de l`Universite Paul Sabatier, Toulouse ⓘ Ilontsa (Ilotsa) Knut Edvard Larsen collection # MM-4210 ⓘ Manjaka (Ampakita. Sahananana) Ranorosoa, N. (1986): Etude mineralogique des pegmatites du champ de la Sahatany, Madagascar. These de doctorat de L'Universite Paul Sabatier, Toulouse Marirana ⓘ Marirana Pegmatites (Andasy) Ranorosoa N (1986): Etude mineralogique des pegmatites du champ de la Sahatany, Madagascar. These de Doctorat de l`Universite Paul Sabatier, Toulose ⓘ Tsarafara Nord (Ambalaroy) Ranorosoa, N. (1986): Etude mineralogique des pegmatites du champ de la Sahatany, Madagascar. These de Doctorat de l`Universite Paul Sabatier, Toulouse ⓘ Tsarafara Sud (Ankadilava) Ranorosoa, N. (1986): Etude mineralogique des pegmatites du champ de la Sahatany, Madagascar. These de Doctorat de l`Universite Paul Sabatier, Toulouse ⓘ Tsilaizina pegmatite (Tsilaisina pegmatite) Ranorosoa, N. (1986): Etude mineralogique des pegmatites du champ de la Sahatany, Madagascar. These de Doctorat de l`Universite Paul Sabatier, Toulouse ⓘ Vohidahy Ranorosoa, N. (1986): Etude mineralogique des pegmatites du champ de la Sahatany, Madagascar. These de Doctorat de l`Universite Paul Sabatier, Toulouse Antsiranana Province Diana Region (Northern Region) Ambanja District Ampasindava Peninsula ⓘ Ampasibitika Ganzeev, A.A. and Grechishchev, O.K. (2003): A new genetic type of rare-metal alkali granites of Madagascar. Russian Geology and Geophysics Vol. 44, No. 6, pp. 539-553 Befitina ⓘ Rare Earths Prospect Hatzl, T. (2010): Mineralogische und geochemische Untersuchungen an der Probe TANT2-477067 aus Madagaskar unter besonderer Berücksichtigung der Seltenerdelemente, Zirkon, Hafnium, Yttrium, Niob, Tantal, Thorium und Uran.- Report for Tantalus Rare Earths AG, 56 pages. Betaimboay Unnamed caldera ⓘ Rare Earth prospect Wolfgang Hampel (2011), fieldwork/studies ⓘ River alluvials Behier, J. (1960): Contribution á la mineralogie de Madagascar. Annales Géologiques de Madagascar XXIX, Tananarive. p 22 Fianarantsoa Province Amoron'i Mania Region Ambatofinandrahana District Mandrosonoro Commune Ambatovita ⓘ Sakavalana mine Rocks & Minerals 82:146/ Laurs, B. L. et al. (2003): Pezzottaite from Ambatovita, Madagaascar: A new Gem mineral. Gems & Gemology 39 (4): 284-301 Fandriana District ⓘ Vorondolo massif Behier, J. (1963): Carte mineralogique de Madagascar. Archive Service Géologique Madagascar. A 1871 Horombe Region Iakora District ⓘ Sakasoa phlogopite mine Behier, J. (1960): Contribution á la Minéralogie de Madagascar. Annales Géologiques de Madagascar XXIX, Tananarive, p 75-6 Ihosy District Ilakaka Commune ⓘ Ilakaka gem deposit Giuliani, G., Fallick, A., Rakotondrazafy, M., Ohnenstetter, D., Andriamamonjy, A., Ralantoarison, T., Rakotosamizanany, S., Razanatseheno, M., Offant, Y., Garnier, V., Dunaigre, C., Schwarz, D., Mercier, A., Ratrimo, V., and Ralison, B. (2007): Mineralium Deposita 42, 251-270. Sahambano Commune ⓘ Manivala (Sahambano corundum deposit) Rakotondrazafy, A.F.M., Giuliani, G., Ohnenstetter, D., Fallick, A.E., Rakotosamizanany, S., Andriamamonjy, A., Ralantoarison, T., Razanatseheno, M., Offant, Y., Garnier, V., Maluski, H., Dunaigre, C., Schwarz, D., and Ratrimo, V. (2008): Ore Geology Reviews 34, 134-154. Matsiatra Region Ambalavao District ⓘ Ampanobe Behier, J. (1963): Carte mineralogique de Madagascar. Archive Service Géologique Madagascar. A 1871 Ikalamavony District Fitampito Commune Andanoa ⓘ Malakialina pegmatites Behier, J. (1960): Travaux mineralogiques. In Besaire, H. (ed): Rapport Annuel du Service Geologique pour 1960. Republique Madagascar, Tananarive. 181-199 Mahajanga Province (Majunga) Betsiboka Region Tsaratanàna District Andriamena Commune ⓘ Andriamena complex Behier, J. (1960): Contribution á la mineralogie de Madagascar. Annales Géologiques de Madagascar XXIX, Tananarive. p.25-6 Berere Pegmatite Field ⓘ Ambatoharanana-Ambony pegmatite (South) Behier, J. (1960): Contribution á la mineralogie de Madagascar. Annales Géologiques de Madagascar XXIX, Tananarive. p 37 ⓘ Antsakoa I pegmatite Besaire, H. (1966): Gites mineraux de Madagascar. Annales Geologique de Madagascar, Tananarive, Fascicule XXXIV, p 59 ⓘ Antsakoa II pegmatite Besairie, H. (1966): Les Gites Minéraux de Madagascar. Annales Géologiques de Madagascar, Tananarive, 34, p. 59-60 ⓘ Bemoka pegmatite Behier, J. (1960): Contribution á la mineralogie de Madagascar. Annales Géologiques de Madagascar XXIX, Tananarive, 20 Boeny Region Ambato-Boeni District Andranomamy Commune Kelimaizina ⓘ Unnamed Pegmatite Behier, J. (1960): Travaux mineralogiques. In Besaire, H. (ed): Rapport Annuel du Service Geologique pour 1960. Republique Madagascar, Tananarive. 181-199 ⓘ Betanimena pegmatite Besaire, H. (1966): Gites mineraux de Madagascar. Annales Geologique de Madagascar, Tananarive, Fascicule XXXIV, p 60 Toamasina Province (Tamatave) Alaotra-Mangoro Region Ambatondrazaka District ⓘ Bemainty rzemnicki M.S. (2013) Kashmir sapphire. SSEF Facette, No. 20, 6-9. Moramanga District Beforona Commune ⓘ Ambohitranefitra (Beforona syenite occurrence) Rakotondrazafy, A.F.M., Giuliani, G., Ohnenstetter, D., Fallick, A.E., Rakotosamizanany, S., Andriamamonjy, A., Ralantoarison, T., Razanatseheno, M., Offant, Y., Garnier, V., Maluski, H., Dunaigre, C., Schwarz, D., and Ratrimo, V. (2008): Ore Geology Reviews 34, 134-154. ⓘ Beforona Behier, J. (1963): Carte mineralogique de Madagascar. Archive Service Géologique Madagascar. A 1871 Tuléar Province (Toliara) Androy Region Ambovombe-Androy District Ampamata Commune ⓘ Mafilefy phlogopite mine Behier, J. (1960): Contribution á la mineralogie de Madagascar. Annales Géologiques de Madagascar XXIX, Tananarive , p 75 Antanimora Commune Amboabavo ⓘ Unnamed beryl locality Knut Edvard Larsen collection # MM-1210 Bekily District Beraketa Commune ⓘ Latsambola Behier, J. (1963): Carte mineralogique de Madagascar. Archive Service Géologique Madagascar. A 1871 Beloha District Tranoroa Commune ⓘ Color-changing garnet occurrence Schmetzer, K. Hainscwang, T. Bernhardt, H-J. & Kiefert, L. (2002): New chromium- and vanadium-bearing garnets from Tranoroa, Madagascar. Gems & Gemology. 38 (2), 148-155 Anosy Region (Fort Dauphin Region) Amboasary District Esira Commune ⓘ Esira area Behier, J. (1963): Carte mineralogique de Madagascar. Archive Service Géologique Madagascar. A 1871 Maromby Commune ⓘ Ambonaivo Group Behier, J. (1963): Carte mineralogique de Madagascar. Archive Service Géologique Madagascar. A 1871 ⓘ Ambonaivo thorianite deposit (Amboanaivo) Michel Arligue photo and specimen ⓘ Andranondambo phlogopite deposit Behier, J. (1963): Carte mineralogique de Madagascar. Archive Service Géologique Madagascar. A 1871 ⓘ Andranondambo sapphire deposits www.gemresearch.ch/andranon/madcon.htm.. Belafa area ⓘ Belafa West thorianite deposit Besairie, H. (1966): Les Gites Minéraux de Madagascar. Annales Géologiques de Madagascar, Tananarive, 34. ⓘ Tranomaro Commune Francesc Coma specimen, 1966. ⓘ Ambatomika Knut Edvard Larsen collection # N-508 ⓘ Androtsabo (Androtsabo South. Marovoalava) Behier, J. (1960): Contribution á la mineralogie de Madagascar. Annales Géologiques de Madagascar XXIX, Tananarive, p 73 ⓘ Anjahamiary pegmatite http://www.minsocam.org/MSA/Special/Pig/PIG_articles/Anjahamiary.pdf/ Pezzotta, F.(2004): Der Pegmatit von Anjahamiary bei Fort Dauphin, Madagaskar. LAPIS 29 (2): 24-28 ⓘ Tsivory Commune Knut Edvard Larsen collection # M-392 ⓘ Betroka District Arliguie M photo & specimen Ambatomivary Commune ⓘ Ambatomivary (Ambatomivahy. Ambatomivany) Carles Curto Milà specimen and photo. Benato-Toby Commune ⓘ Benato Phlogopite mines Behier, J. (1963): Carte mineralogique de Madagascar. Archive Service Géologique Madagascar. A 1871 Ianabinda Commune ⓘ Iankaroka Razakamanana, T., Ackermand, D. and Windley, B. F. (2006 ): Metamorphic evolution of sapphirine-bearing rocks from Vohidava area, Southern Madagascar: Structural and tectonic implication. Proceedings of the German-Malagasy Research Cooperation in Life and Earth Sciences edited by C Schwitzer, S Brandt et al. p 41-60 Ianakafy Commune ⓘ Ianakafy (Inanakafy) Knorring,v.O. Sahama, Th.G & Lehtinen, M.(1969): Kornerupine-bearing gneiss from Inanakafy nearBetroka, Madagascar. Bull.Geol.Soc. Finland 41, 79-84 Mahasoa East Commune ⓘ Bevoay Knut Edvard Larsen collection ⓘ Itrongay (Itrongahy) Lacroix, A. (1922): Mineralogie de Madagascar, Tome I. Géologie-Minéralogie descriptive. A.Challamel (Éditeur), Paris. p 234-236 Taolañaro District (Fort Dauphin) ⓘ QMM Ilmenite Mine http://www.riotintomadagascar.com ⓘ Taolañaro Commune Behier, J. (1963): Carte mineralogique de Madagascar. Archive Service Géologique Madagascar. A 1871 Southwestern Region Benenitra District Ianapera Commune ⓘ Ianapera emerald deposit (Sakalava) Andrianjakavah et al..(2009): Proximal and distal styles of pegmatite-related metasomatic emerald mineralization at Ianapera, southern Madagascar. Mineralium Deposita, 44 : 817-835 Malawi Blantyre District ⓘ Tambani area Specinen in the collection of the Canadian National Museum, Ottawa, Ontario, Canada #P7042 [Rock Currier 2010] Chitipa District Songwe Complex ⓘ Ilomba intrusion Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189.. Woolley, A. R., Platt, R. G., & Eby, N. (1992). Niobian titanite and eudialyte from the Ilomba nepheline syenite complex, north Malawi. Mineralogical Magazine, 56(3), 428-430.. Eby, G. N., Woolley, A. R., Din, V., & Platt, G. (1998). Geochemistry and petrogenesis of nepheline syenites: Kasungu–Chipala, Ilomba, and Ulindi nepheline syenite intrusions, North Nyasa alkaline province, Malawi. Journal of Petrology, 39(8), 1405-1424. ⓘ Ulindi intrusion Eby, G. N., Woolley, A. R., Din, V., & Platt, G. (1998). Geochemistry and petrogenesis of nepheline syenites: Kasungu–Chipala, Ilomba, and Ulindi nepheline syenite intrusions, North Nyasa alkaline province, Malawi. Journal of Petrology, 39(8), 1405-1424. Kasungu District North Nyasa Alkaline Province ⓘ Kasungu-Chipala Hill Eby, G. N., Woolley, A. R., Din, V., & Platt, G. (1998). Geochemistry and petrogenesis of nepheline syenites: Kasungu–Chipala, Ilomba, and Ulindi nepheline syenite intrusions, North Nyasa alkaline province, Malawi. Journal of Petrology, 39(8), 1405-1424. Mangochi District ⓘ Cape Maclear Mitchell, Clive J.. Yusof, Mohammed Anuar. 1993 Beneficiation and appraisal of a beach placer sand deposit from Malawi. [Poster] In: Rare Earth Minerals: Chemistry, Origin and Ore Deposits, London, UK, 1-2 April 1993. Mwanza District ⓘ Thambani Mts H.G. Dill, A review of mineral resources in Malawi: With special reference to aluminium variation in mineral deposits, Journal of African Earth Sciences, Volume 47, Issue 3, March 2007, Pages 153-173, ISSN 1464-343X, 10.1016/j.jafrearsci.2006.12.006. Zomba District ⓘ Mount Malosa Petersen, O.V., Rønsbo, J.G. & Leonardsen, E.S. (1994): Hingganite-(Y) from the Zomba-Malosa complex, Malawi. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Monatshefte. Heft 4: 185-192. American Mineralogist, Volume 94, pages 1216–1222, 2009. Mineralogical Record (1997) 28:64. Guastoni, A., & Pezzotta, F. (2007). REE-mineral phases replacing helvite, niobian-rutile, bastnäsite-(Ce) from alkaline pegmatites of Mount Malosa, Zomba District, Malawi. Granitic Pegmatites: the State of the Art. Memorias, 8, 42-43.. Cairncross, B. (2002). Aegirine and Associated Minerals from Mount Malosa, Malawi. Rocks & Minerals, 77(1), 31-37. ⓘ Kuchingwe Rečnik, A. (2010): Eine mineralogische Expedition zum Mt.Malosa, Malawi. Mineralien Welt, 22 (6): 78-97 ⓘ Razor Rečnik, A. (2010): Eine mineralogische Expedition zum Mt.Malosa, Malawi. Mineralien Welt, 22 (6): 78-97 Mali Kidal Region ⓘ Anezrouf Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Malta www.geocities.com/RainForest/3096/mineral.html (detrital grains up to 0.2mm in the Greensand strata, the Blue Clay strata, and the Globigerina limestone strata) Gozo Island ⓘ Xlendi Alfredo Petrov collection (sharp 0.15mm detrital crystal. ID by crystal shape and orange fluorescence) Mauritania Trarza Region ⓘ Bou Naga complex Taylor, C.D. and Giles, S. A. (2012): Potentiel minéral pour des dépôts d’éléments incompatibles au sein des pegmatites, de roches alcalines et de carbonatites sur le territoire de la République Islamique de la Mauritanie.- Second Projet de Renforcement Institutionnel du Secteur Minier de la République Islamique de la Mauritanie (PRISM-II), Phase V . Livrable 87, USGS, 45 pages. Mauritius ⓘ Chamarel Ashwal, L., Torsvik, T., Horváth, P., Harris, C., Webb, S., Werner, S., Corfu, F. (2016) A mantle-derived origin for Mauritian trachytes. Journal of Petrology, 57, 9, 1645–1676. Mexico Chihuahua Mun. de Aquiles Serdán Santa Eulalia District East Camp ⓘ San Antonio Mine (San Antonio el Grande Mine) Megaw, P.K.M., 1990b, Geology and geochemistry of the Santa Eulalia mining district, Chihuahua, Mexico.: Unpublished Ph.D. Thesis, Univ. of Arizona, 549 p Durango Mun. de Durango Cerro de los Remedios Victoria de Durango ⓘ Remedios Mine Panczner (1987): 402. Guanajuato Mun. de Santa Catarina Santa Catarina Cerro de las Fajas ⓘ Santín Mine Panczner (1987): 402. Oaxaca Ayoquezco de Aldama ⓘ La Panchita Mine http://www.mineral-forum.com/message-board/viewtopic.php?SRC=YWxmcmVkb0BtaW5kYXQub3Jn&p=57859#57859 Mun. de La Pe La Panchita ⓘ La Panchita Mine Panczner(1987):402. Mun. de San Francisco Telixtlahuaca San Francisco Telixtlahuaca ⓘ Muerto Mine Panczner(1987): 402. Sonora Mun. de Santa Cruz Cuitaca ⓘ Milpillas Mine Valencia, V. A., Noguez-Alcántara, B., Barra, F., Ruiz, J., Gehrels, G., Quintanar, F., & Valencia-Moreno, M. (2006). Geocronología de Re-Os en molibdenita y LA-ICPMS-MC U-Pb en circón para el pórfido cuprífero de Milpillas: aportaciones para esclarecer la evolución temporal de la mineralización en el Distrito de Cananea, Sonora, México. Revista mexicana de ciencias geológicas, 23(1), 39-53. Yucatán ⓘ Unnamed quarries 2009 Portland GSA Annual Meeting (18-21 October 2009) Paper No. 26-11 Zacatecas Mun. de Zacatecas Francisco I. Madero ⓘ Francisco I. Madero Mine Canet, C., Camprubí, A., González-Partida, E., Linares, C., Alfonso, P., Piñeiro-Fernández, F., and Prol-Ledesma, R.M. (2009): Ore Geology Reviews 35, 423-435. Mongolia Arhangay Aimag Hangai highland Tariat ⓘ Shavaryn Tsaram Pavel M. Kartashov data Dornogovi Aimag Hövsgöl ⓘ Lugeengol REE deposit (Lugin Gol. Lugin Gel) Kynický, J. & Samec, P. (2005): Hydrothermally-metasomatic and exsolution-like mineralization of the carbonatites from selected localities at Gobi. Mongolian Geoscientist. sv. 9, č. 27, s. 52-55. Modotin ⓘ Modoto (Bain Mod. Bajan Mod) Petr Paulis, Die Zinn-Wolfram Lagerstätte Modoto (Bajan Mod) in der Mongolei, Mineralien Welt 6/95 p47-55 Gobi Desert ⓘ Khan Bogdo Massif (Khan-Bogdinskii) Kynicky, J., Chakhmouradian, A.R., Xu, C., Krmicek & Galilova, M. (2011): Distribution aand evolution of zirconium mineralization in peralkaline granites and associated pegmatites of the Khan Bogd Complex, southern Mongolia. Canadian Mineralogist. 49, 947-965.. J Kynický, C Xu, J Mašek, O Jaroš, H Káňová (2009) Arfvedsonite pegmatites of Khan Bogd massif, Mongolia: Zr mineralization. pp222-224 in Czech Govi-Altay Aimag (Govi-Altai Aimag. Gobi-Altay Aimag) Altai ⓘ Adzhi-Bogdo (stone) meteorite Bischoff, A (1993) Alkali-granitoids as fragments within the ordinary chondrite Adzhi-Bogdo: Evidence for highly fractionated, alkali-granitic liquids on asteroids. In :Twenty-fourth Lunar and Planetary Science Conference. Part 1: A-F:113-114.. Sokol, A.K. & 4 others (2007) Late accretion and lithification of chondritic parent bodies: Mg isotope studies on fragments from primitive chondrites and chondritic breccias: Meteoritics & Planetary Science 42(7/8):1291-1308. (Jul/Aug2007).. Terada, K. & Bischoff, A. (2009) Asteroidal Granite-Like Magmatism 4.53 Gyr Ago. The Astrophysical Journal Letters 699(2): L68-L71. (June 2009) . Hovd Aimag (Khovd Aimag) Altai Mts ⓘ Bulgut pegmatite Konovalenko, S.I., Ananyev, S.A., Chukanov, N.V., Rastsvetaeva, R.K., Aksenov, S.M., Baeva, A.A., Gainov, R.R., Vagizov, F.G., Lopatin, O.N., Nebera, T.S. (2015): A new mineral species rossovskyite, (Fe3+,Ta)(Nb,Ti)O4: crystal chemistry and physical properties. Physics and Chemistry of Minerals, 42, 825-833 ⓘ Khaldzan Buragtag massif G.M. Tsareva data. Econ Geol (1995) 90:530-547 ⓘ Khaldzan Buregte deposit U. Kempe, J. Götze, S. Dandar and D. Habermann (1999) Magmatic and Metasomatic Processes During Formation of the Nb-Zr-REE Deposits Khaldzan Buregte and Tsakhir (Mongolian Altai): Indications from a Combined CL-SEM Study. Mineralogical Magazine 63:165-177.. Kovalenko, V. I., Tsaryeva, G. M., Goreglyad, A. V., Yarmolyuk, V. V., Troitsky, V. A., Hervig, R. L., & Farmer, G. (1995). The peralkaline granite-related Khaldzan-Buregtey rare metal (Zr, Nb, REE) deposit, western Mongolia. Economic Geology, 90(3), 530-547. Mount Ulyn Khuren ⓘ Neprimetnyi pegmatite P. Kartashov et al. (2002) Can. Mineral. 40, 1641-1648 ⓘ Pseudomorphosed pegmatite P.M. Kartashov data ⓘ Tat'yana pegmatite Kartashov P.M., Voloshin A.V., PakhomovskiiYa.A. On the zonal crystaline gadolinite from the alkaline granite pegmatites of Haldzan Buragtag (Mongolian Altai), - Zapiski VMO, 1993,N3,p. 65-79. ⓘ Tsakhirin Khuduk Y-Zr-Nb deposit Pavel M. Kartashov data. Econ Geol (1995) 90:530-547 Mankhan Soum ⓘ Botgon bag Žáček, V., Buriánek, D., Pécskay, Z., Škoda, R. (2016): Astrophyllite-alkali amphibole rhyolite, an evidence of early Permian A-type alkaline volcanism in the western Mongolian Altai. Journal of Geosciences: 61: 93-103. http://forum.amiminerals.it/viewtopic.php?f=5&t=12611 (2016) Töv Aimag Nailakh Soum Janchivlan ⓘ Janchivlan complex Tumenbayar, B., Batbayar, M., and Grayson, R. (2000): World Placer Journal 1, 160-174 ⓘ Urt Gozgor placer Tumenbayar, B., Batbayar, M., and Grayson, R. (2000): World Placer Journal 1, 160-174 Uvs Aimag Zavkhan Soum ⓘ Shar Tolgoi http://web.archive.org/web/20050613081149/http://www.mram.mn/orduud-r.htm Morocco Béni Mellal-Khénifra Region Khénifra Province Tamazeght Mountain Range ⓘ Jebel Bou-Agrao Economic Geology May 2000 v. 95 no. 3 p. 559-576 . Woolley, A. R. (2001). Alkaline Rocks and Carbonatites of the World: Africa. Geological Society of London.. Salvi, S., Fontan, F., Monchoux, P., Williams-Jones, A. E., & Moine, B. (2000). Hydrothermal mobilization of high field strength elements in alkaline igneous systems: evidence from the Tamazeght Complex (Morocco). Economic Geology, 95(3), 559-576. Dakhla-Oued Ed-Dahab Region ⓘ Awsard massif Bea, F., Montero, P., Haissen, F., & El Archi, A. (2013). 2.46 Ga kalsilite and nepheline syenites from the Awsard pluton, Reguibat Rise of the West African Craton, Morocco. Generation of extremely K-rich magmas at the Archean–Proterozoic transition. Precambrian Research, 224, 242-254. Drâa-Tafilalet Region Er Rachidia Province (Errachidia Province) ⓘ Imilchil Collected 2001 by Peter Seroka Ouarzazate Province Djebel Saghro (Jbel Saghro) Imiter District ⓘ Imiter Mine Barral, J.-P., Favreau, G. and Lheur, C. (2008). La mine d'argent d'Imiter (Maroc) - Géologie, histoire exploitation et description des espèces minérales. Le Cahier des Micromonteurs 3/2008, 1-110. (in French) Marrakech-Safi Region Rehamna Province Jebilet Mtn (Djebilet Mtn) Sidi Bou Othmane ⓘ El Rhaba pegmatite Favreau, G. (2012): Deux pegmatites à phosphates de Sidi Bou Othmane (Maroc). Le Cahier des Micromonteurs, 3-2012, 71-109. ⓘ NWA 8003 meteorite Pang, R. L., Zhang, A. C., Wang, S. Z., Wang, R. C., & Yurimoto, H. (2016). High-pressure minerals in eucrite suggest a small source crater on Vesta. Scientific reports, 6, 26063. Rabat-Salé-Kénitra Region Khémisset Province Oulmès ⓘ El Karit D. Blamart et al. , Eur. Journ. Mineral. , 1992, 4, pp. 355-368. Mozambique Tete Province Tete ⓘ Monte Salambidua António Manuel Ináçio Martins. Zambezia Province Alto Ligonha District ⓘ Isabela Mine Dias, M. Bettencourt and Wilson, W. E., 2000, Mineralogical Record, 31:459-497. ⓘ Muhano-Majamala-Cochiline Pegmatite Group Dias, M. Bettencourt and Wilson, W. E., 2000, Mineralogical Record, 31:459-497. ⓘ Muiâne pegmatite (Emdal Mines) Dias, M. Bettencourt and Wilson, W. E., 2000, Mineralogical Record, 31:459-497. ⓘ Nahora Pegmatite Dias, M. Bettencourt and Wilson, W. E., 2000, Mineralogical Record, 31:459-497. ⓘ Niesse Mine Dias, M. Bettencourt and Wilson, W. E., 2000, Mineralogical Record, 31:459-497. Myanmar Kachin State Mohnyin District (Moe Hnyin District) Hpakant Township (Hpakan. Phakant. Phakan) ⓘ Hpakant-Tawmaw Jade Tract Shi, G. H., Zhu, X. K., Deng, J., Mao, Q., Liu, Y. X., & Li, G. W. (2011). Geochimica et Cosmochimica Acta, 75(6), 1608-1620. Shi, G., Harlow, G.E., Wang, J. Wang, J., Ng, E., Wang, X., Cao, G. & Cui, W. (2012): Mineralogy of jadeitite and related rocks from Myanmar:a review with new data. Eur. J. Mineral. 24, 345–370. Mao, Jian. Chai, Lin-tao. Liu, Xue-liang. Fan, Jian-liang. Xu, Jia-yuan. Jin, Zhi-yuan (2013): Research of genesis of black bands in Burma jadeite. Guangpuxue Yu Guangpu Fenxi 33(9), 2411-2415. Lei, Weiyan. Shi, Guanghai. Santosh, M.. Ng, Yinok. Liu, Yingxin. Wang, Jing. Xie, Gen. Ju, Yan (2016): Trace element features of hydrothermal and inherited igneous zircon grains in mantle wedge environment: A case study from the Myanmar jadeitite. Lithos 266-267, 16-27. Mandalay Region (Mandalay Division) Mandalay District ⓘ Kyanigan (Kyar-Ni-Kan) Guo, S., Chen, Y., Liu, C.-Z., Wang, J.-G., Su, B., Gao, Y.-J., Wu, F.-Y., Kyaing Sein, Yang, Y.-H., Mao, Q. (2016): Scheelite and coexisting F-rich zoned garnet, vesuvianite, fluorite, and apatite in calc-silicate rocks from the Mogok metamorphic belt, Myanmar: Implications for metasomatism in marble and the role of halogens in W mobilization and mineralization. Journal of Asian Earth Sciences 117, 82-106. Pyin-Oo-Lwin District Madaya Township ⓘ Yet-Kan-Zin-Taung (Yetkansin Taung) Ma Kyu Kyu Aung (2004): Petrology and mineralogy of the Yetkansin area, Madaya Township. M.S. thesis, Yangon University, Department of Geology. Mogok Township Bernardmyo ⓘ Ah-chauk-taw Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok ⓘ In-jauk (In-chauk) Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok ⓘ Panlin Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok Kyatpyin Central Baw-lon-gyi (Big Ball) ⓘ Baw-lon-gyi west (Bon-lon west) Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok ⓘ Inn-gaung-pyant Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok ⓘ Pingu-taung-pyant Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok Kyatpyin North ⓘ Bawmar (Baw Mar mine) Soonthorntantikul, W., Vertriest, W., Raynaud-Flattot, V.L., Sangsawong, S., Atikarnsakul, U., Khowpong, Ch., Weeramonkhonlert, V. and Pardieu, V. (2017) An in-depth gemological study of blue sapphires from the Baw Mar mine (Mogok, Myanmar). Gemmological Institute of America Report, 87 pp. [https://www.gia.edu/doc/Gemological-Study-Blue-Sapphires-Baw-Mar-Mine-Mogok-Myanmar-GIA.pdf] Kyauk-Pyat-That ⓘ Auk-inbyae (Lower Open-Pit) Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok ⓘ Kabaing (Ka-Pine. Khabine) Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok ⓘ Man-taw-bin Kyaw Khaing Win, Harald Schillhammer and NHM Vienna collections ⓘ Sinkwa Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok ⓘ Thurein-taung Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok ⓘ Myan Gyi mine (Myaing-Gyi mine) Pavel M. Kartashov analytical data, Sieghard Ellenberger specimens ⓘ Tha-gyi-loo Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok ⓘ Wet-loo (Wetloo) Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok Yadanar-kaday-kadar ⓘ Loke-khet-inn (Worksite No. 1) Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok Marble Ark ⓘ Ohn-bin-Kyatpyin Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok Mogok Valley Dattaw-taung (Dattaw hill) ⓘ Dattaw-pyant & Dattaw-chaung Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok ⓘ Lin-yaung-chi (Bright Light Rays) Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok ⓘ Nga-yant-inn (old Pan-sho. Padan-sho) Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok ⓘ Ohn-bin-ywe-htwet (Coconut Tree mine) Themelis, Ted, 2008, Gems and Mines of Mogok.. Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok ⓘ Ohngaing (Ohn Gaing. Ohn Kai) Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok ⓘ Shwe-pyi-aye Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok ⓘ Yebu (Hot Water) Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok Pein-Pyit (Painpyit. Pyan Pyit) ⓘ Htan-yan-sho Ted Themelis (2008) Gems and Mines of Mogok ⓘ Pyant Gyi mine (Pyan Gyi) Ted Themelis (2008) Gems & mines of Mogok Thabeikkyin Township (Tha Pate Kyin Township) ⓘ Thabeikkyin (Thabeitkyin) Rob Lavinsky Shan State Loilem District (Loilen District) ⓘ Möng Hsu (Monghsu. Maing Hsu) Kyaw Khaing Win (2004): A study on gemstones occurrences of Monghsu and its environs. Unpublishes M.Res. thesis, University of Yangon, Department of Geology. Namibia Erongo Region Arandis Rössing Mountains Area ⓘ Milarite locality Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2008): Namibia Minerals and Localities. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag GmbH, Haltern, 825 pp. (in English) ⓘ Rössing Uranium Mine Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2007): Namibia. Minerals and Localities. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag, Haltern, 343 pp. (in English). Irene M. Abraham (2009): Geology and spatial distribution of uranium mineralisation in the SK anomaly area, Rossing area, Namibia, Master thesis University of the Witwatersrand. Dâures Brandberg Area ⓘ Brandberg Complex Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. ⓘ Amis Complex Economic Geology, Vol. 97, 2002, pp. 399–413 ⓘ Amis Gorge Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2008): Namibia Minerals and Localities. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag GmbH, Haltern: 270 (in English) Messum Igneous Complex ⓘ Messum Crater Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2008): Namibia Minerals and Localities. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag GmbH, Haltern: 270 (in English) ⓘ Uis (Groot Uis) Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2007): Namibia. Mineralien und Fundstellen. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag, Haltern: 417 (in English). ⓘ Uis Pegmatites - Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2007): Namibia. Mineralien und Fundstellen. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag, Haltern, 411 pp. (in English). Ashworth, L. (2014). Mineralised Pegmatites of the Damara Belt, Namibia: Fluid inclusion and geochemical characteristics with implications for post-collisional mineralisation (Doctoral dissertation, Faculty of Science, University of the Witwatersrand). ⓘ Karlowa Pegmatite Ashworth, L. (2014). Mineralised Pegmatites of the Damara Belt, Namibia: Fluid inclusion and geochemical characteristics with implications for post-collisional mineralisation (Doctoral dissertation, Faculty of Science, University of the Witwatersrand). Karibib ⓘ Abbabis Farm 70 Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2008): Namibia Minerals and Localities. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag GmbH, Haltern, 824 pp. (in English) ⓘ Dobbelsberg Farm 99 Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2008): Namibia Minerals and Localities. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag GmbH, Haltern, 834 pp. (in English) ⓘ Karibib Townlands Farm 57 Von Bezing, L., Bode, R., and Jahn, S., (2008) Namibia Minerals and Localities. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag GmbH, Haltern. 824 pp (in English). ⓘ Klein Aukas Farm 66 Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2008): Namibia Minerals and Localities. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag GmbH, Haltern, 824 pp. (in English) ⓘ Neuschwaben Farm 73 (Neu Schwaben) Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2007): Namibia. Minerals and Localities. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag, Haltern, 418 pp. (in English) ⓘ Okakoara Farm 43 Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2008): Namibia Minerals and Localities. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag GmbH, Haltern, 825 pp. (in English) ⓘ Ricksburg pegmatite Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2008): Namibia Minerals and Localities. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag GmbH, Haltern, 825 pp. (in English) Okatjimukuju Farm 55 (Friedrichsfelde Farm) ⓘ Clementine II pegmatite Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2007): Namibia. Minerals and Localities. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag, Haltern, 410 pp. (in English) ⓘ Okawayo Farm 46 Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2008): Namibia Minerals and Localities. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag GmbH, Haltern, 825 pp. (in English) Okongava Ost Farm 72 ⓘ Rubikon Mine (Rubicon Mine) - Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2007): Namibia. Mineralien und Fundstellen. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag, Haltern, 411 pp. (in English) Spitzkopje Area ⓘ Klein Spitzkopje granite stock (Kleine Spitzkoppe. Klein Spitzkoppe) Cairncross, B. (2005) Famous Mineral Localities: Klein Spitzkoppe, Namibia. Mineralogical Record 36(4) 317-335 Usakos ⓘ Eureka Farm 99 Berger, V.I., Singer, D.A., and Orris, G.J. (2009): USGS Open-File Report 09-1139 Naob Farm 69 ⓘ Henderson Mine (Anderson Mine) Bürg, G. , Die Nutzbaren Minerallagerstätten von Deutsch-Südwestafrika (1942), p.83-86 Omaruru District Omaruru ⓘ Krantzberg Mine Jahn, S. & Bast, R. (2006): Der Krantzberg bei Omaruru, Namibia, und die Mineralvorkommen in seiner Umgebung. Mineralien-Welt 17 (3), 32-48.. - Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2007): Namibia. Minerals and Localities. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag, Haltern (in English) Otjihorongo area ⓘ Ais (Ais Dome) Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2008): Namibia Minerals and Localities. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag GmbH, Haltern, 256 pp. (in English) Swakopmund District Cape Cross area ⓘ Strathmore pegmatites http://www.mineral.tu-freiberg.de/econgeology/lehre/namibia/snlipegm/snlipegm_2_4.html ⓘ Valencia deposit Ashworth, L. (2014). Mineralised Pegmatites of the Damara Belt, Namibia: Fluid inclusion and geochemical characteristics with implications for post-collisional mineralisation (Doctoral dissertation, Faculty of Science, University of the Witwatersrand). Karas Region Karasburg District ⓘ Tantalite Valley Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2008): Namibia Minerals and Localities. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag GmbH, Haltern, 384 pp. (in English) Lüderitz District ⓘ Dicker Willem (Dicker Wilhelm. Garubberg) Jour Pet 39:2123-2136 Khomas Region Windhoek District Aris ⓘ Aris Quarries (Ariskop Quarry. Railway Quarry) von Knorring, O. and Franke, W. (1987): A preliminary note on the mineralogy and geochemistry of the Aris phonolite, SWA/Namibia. Communications of the Geological Survey of South West Africa / Namibia, 3, 65. [http://www.koeln.netsurf.de/~w.steffens/aris.htm]. Rocks & Min. (2007) 82:243-244 ⓘ Corona Farm 223 Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2008): Namibia Minerals and Localities. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag GmbH, Haltern, 834 pp. (in English) Kunene Region Damaraland District Kalkfeld ⓘ Ondurukurume complex (Ondumakorume) Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Khorixas District ⓘ Lofdal-Bergville REE deposit Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189.. Wall, F., Niku-Paavola, V.N., Storey, C., Müller, A. & Jeffries, T. (2008) Xenotime-(Y) from carbonatite dykes at Lofdal, Namibia: unusually low LREE:HREE ratio in carbonatite, and first dating of xenotime overgrowths in zircon. Canadian Mineralogist, 46, 861-877. ⓘ Swartbooisdrif Drüppel, K., Hoefs, J., & Okrusch, M. (2005). Fenitizing processes induced by ferrocarbonatite magmatism at Swartbooisdrif, NW Namibia. Journal of Petrology, 46(2), 377-406. Otjikoto Region (Oshikoto) Tsumeb ⓘ Tsumeb Mine (Tsumcorp Mine) Gebhard, G. (1999): Tsumeb II. A Unique Mineral Locality. GG Publishing, Grossenseifen, Germany Otjozondjupa Region Grootfontein District Grootfontein ⓘ Abenab Mine Bezing, L. von, Bode, R. & Jahn, S. (2008): Namibia Minerals and Localities. Edition Schloss Freudenstein, Bode Verlag GmbH, Haltern, 249 pp. (in English) Kombat ⓘ Kombat Mine (Klein Otavi. Asis) Dunn, P.J. (1991), Rare minerals of the Kombat Mine, Mineralogical Record: 22(6): 421-425. Nepal Sagarmatha Zone ⓘ Mt Everest Sakai, H., Sawada, M., Takigami, Y., Orihashi, Y., Danhara, T., Iwano, H., ... & Li, J. (2005). Geology of the summit limestone of Mount Qomolangma (Everest) and cooling history of the Yellow Band under the Qomolangma detachment. Island Arc, 14(4), 297-310. Netherlands Gelderland Winterswijk Vosseveld ⓘ Ratum Quarry Faber F.J., 1959, De Winterswijkse Muschelkalk. Geol. en Mijnb. 21: 25-31 New Caledonia Northern Province ⓘ Diahot River Valley Briggs, R. M. (1975). Structure, metamorphism and mineral deposits in the Diahot region, northern New Caledonia (Doctoral dissertation, ResearchSpace@ Auckland). Ouégoa Commune ⓘ Unnamed Ridgeline Spandler, C. & Rubatto, D. (2005): Late Cretaceous-Tertiary tectonics of the southwest Pacific: Insights from U-Pb sensitive, high-resolution ion microprobe (SHRIMP) dating of eclogite facies rocks from New Caledonia. Tectonics. 24, TC3003 New Zealand Mayor Island (Tuhua) ⓘ Taratimi Bay (Crater Bay) Collection of Rod Martin North Island Waikato Hauraki Waihi ⓘ Golden Cross Mine Simpson, Mauk, & Simmons, 2001, Hydrothermal Alteration and Hydrologic Evolution of the Golden Cross Epithermal Au-Ag Deposit, Economic Geology 96, pp773-796 South Island Otago Region Dunedin City Palmerston Macraes Flat ⓘ Macraes Mine (Round Hill Mine. Frasers pit) Craw, D., Windle, S.J., and Angus, P.V. (1999): Mineralium Deposita 34, 382-394. Southland Region Southland District ⓘ Orepuki W. R. B. Martin & Anwyn M. Long (1960) Heavy mineral content and radioactivity counts of beach sands west of oreti river mouth to blue cliffs, southland, new zealand, New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 3:3, 400-409 Stewart Island Tin Range ⓘ Port Pegasus area http://crownminerals.med.govt.nz/minerals/docs/comreports/report11_tin.pdf Tasman Region Canaan ⓘ Specimen Creek Watters, W.A., Todd, H.J., Sixtus, E.J. (1961) Fergusonite and samarskite from Canaan, Pikikiruna Range, Nelson. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 4:3, 270-273. Collingwood ⓘ Onekaka River Challis, G.A., Grapes, R., Palmer, K. (1995) Chromian muscovite, uvarovite, and zincian chromite: products of regional metasomatism in Northwest Nelson, New Zealand. The Canadian Mineralogist, 33(6), 1263-1284. ⓘ Parapara Inlet Quarry Challis, G. A., Grapes, R., & Palmer, K. (1995). Chromian muscovite, uvarovite, and zincian chromite. products of regional metasomatism in Northwest Nelson, New Zealand. The Canadian Mineralogist, 33(6), 1263-1284. ⓘ Kina Beach Saunderson, T. (2014), A Close Look at Sand from Kina Beach, Nelson Rock and Mineral Club Newletter, February 2014 Takaka ⓘ Wainui Inlet Judy Rowe Collection West Coast Region Buller District ⓘ Reefton Christie, A.B., Brathwaite, R.L. (2003) Hydrothermal alteration in metasedimentary rock-hosted orogenic gold deposits, Reefton goldfield, South Island, New Zealand. Mineralium Deposita, Vol 38, 1, pp. 87-107. ⓘ Bateman Creek Tungsten Prospect Pirajno, F., Bentley, P.N. (1985) Greisen-related scheelite, gold and sulphide mineralisation at Kirwans Hill and Bateman Creek, Reefton district, Westland, New Zealand. New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 28:1, 97-109, DOI: 10.1080/00288306.1985.10422279 Westport Buller River ⓘ Hawks Crag breccia Beck, A.C., Reed, J.J., Willett, R.W. (1958) Uranium mineralization in the Hawks Crag Breccia of the Lower Buller Gorge Region, South Island, New Zealand. New Zealand Journal of Geology and Geophysics 1:3, 432-450. Grey District Greymouth ⓘ Barrytown Christie, A.B., Barker, R.G., Brathwaite, R.L. (2010) Mineral resource assessment of the West Coast region, New Zealand, GNS Science. GNS Science report 2010/61, 238 pages. Westland District Ross ⓘ Mine Creek Mine Jury, A.P. (1981) Mineralisation at Mount Rangitoto and Mount Greenland Westland. MSc (thesis), University of Canterbury. Salt Water Creek ⓘ Gillespie's Beach Pabst, A., Hutton, Osborne C. (1951) Huttonite a new monoclinic thorium silicate, with an account of its occurrence, analysis and properties, American Mineralogist, Vol. 36: 60-69. Niger Agadez Department Aïr Region South Aïr ⓘ Tarraouadji Massif J. Fabriès and G. Rocci, Bull. Soc. Franç. Minéral. Cristallo., 1965, LXXXVIII, 319-340 Nigeria Kano State ⓘ Ririwai Mines http://www.smenet.org/opaque-ore/ix_d17_1.htm Kogi State Lokoja District ⓘ Agbaja Plateau Mücke, A., Badejoko, T.A., and Akande, S.O. (1999): Mineralium Deposita 34, 284-296. Nassarawa State (Nasarawa State) ⓘ Afu Ring Complex Akintola, O. F., & Adekeye, J. I. D. (2008). Mineralization controls and petrogenesis of the rare metal pegmatites of nasarawa area, central nigeria. Earth Sciences Research Journal. Vol. 12, núm. 1 (2008). 44-61 Earth Sciences Research Journal. Vol. 12, núm. 1 (2008). 44-61 2339-3459 1794-6190. Plateau State ⓘ Jos Plateau Am Min 51:299-323 ⓘ Kigom OMADA, J.I., MARTINS, R.F. & ABAA, S.I. (2003): The Kigom peralkaline granite pluton of the Nigerian Younger Granite suite.- Global J. of Geol. Sci., Nigeria, Vol. 1, No. 1, pp 1-11. ⓘ Kuza Younger ring complex ⓘ Jos-Bukuru Am. Min. 44, 1294 ⓘ Liruei ring complex Bailey, J. C: Formation of cryolite and other aluminofluorides: A petrologic review. Bull. geol. Soc. Denmark, vol. 29, pp. 1-45. Copenhagen, June 10th, 1980. North Korea Kangwon Province ⓘ Fukushinzan INOUE Tami (1950) Amphiboles and Biotites from the Fukushinzan Alkaline Complex, Korea. Journal of the Geological Society of Japan 56(653), 71-77, 1950-06-25 Pyonggang-gun ⓘ Abdong Zr-Nb deposit (Aptong. Apdong) Pavel M. Kartashov data. Lee, J. H., Kim, I. J., & Kim, Y. D. (2005). The Apdong Nb-Ta ore deposit, North Korea. In Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge (pp. 981-982). Springer Berlin Heidelberg. So-myon ⓘ Poksin-san (Pokchin-san) Wakabayashi collection. Hideo Tsuda (1969) Supplement to 'Minerals of Korea'. North Hamgyong Province Haksong-gun Hangnam-myon ⓘ Talli-dong Kinosaki, Y. (1941) Jour. Min. Soc. Korea, 24, 5. Kimch'aek city (Songjin-gun) Haksong-myon ⓘ Talli-dong Takubo, J. and Saito, M.: 'Allanite in Korea'. (in: Geology and Mineral Resources of the Far East, University of Tokyo Press, 1969. pp 176-181) North Pyongan Province Jongju ⓘ Jongju REE deposit http://www.mining.com/largest-known-rare-earth-deposit-discovered-in-north-korea-86139/ Unsan-gun ⓘ Kyuryu river (Kyaryu river) Ohe Rikosha specimens South Hamgyong Province Tanchon-gun Namduil-myon ⓘ Iha-ri Kinosaki, Y. (1941) Jour. Min. Soc. Korea, v. 24, no. 5. South Hwanghae Province Anak-gun ⓘ Unhong-myon Takubo, J. and Saito, M.: 'Allanite in Korea'. (in: Geology and Mineral Resources of the Far East, University of Tokyo Press, 1969. pp 169-176) South Pyongan Province Kangso County ⓘ Susan Titanium Mine HAMPEL, W., WAGNER, M. & SCHMIDT-THOME, M. (2005): Evaluation Report on Mineral Deposits in southern North Korea. – for BGR, 37 pp, 22 fig., 14 annexes. Yanggang Province (Ryanggang Province) Paektu Mountain (Baekdu Mountain. Mt Hakuto) ⓘ Nordmarkite ejecta Suzuki, J. (1938) On a rock of nordmarkitic composition from Hakutou volcano, Korea. Journal of the Faculty of Science, Hokkaido Imperial University, Series IV, 4, #1-2, 173-181. Northwest Africa Meteorites ⓘ Northwest Africa 7034 Martian meteorite (NWA 7034. Black beauty) http://edition.cnn.com/2013/11/20/tech/innovation/mars-meteorite/index.html?hpt=hp_t1 ⓘ Northwest Africa 7034 Martian meteorite (NWA 7034) Liu, Y., Ma, C., Beckett, J.R., Chen, Y., Guan, Y. (2016): Rare-earth-element minerals in martian breccia meteorites NWA 7034 and 7533: Implications for fluid–rock interaction in the Martian crust. Earth and Planetary Science Letters: 451: 251-262. http://forum.amiminerals.it/viewtopic.php?f=5&t=12964 (2016) ⓘ Northwest Africa 869 meteorite (NWA 869) Hyde, B. C., Tait, K. T., Rumble, D., Izawa, M. R. M., Thompson, M. S., Nicklin, I. & Gregory, D. A. (2015) Achondritic Impactor Clasts in Northwest Africa 869: Lunar and Planetary Science Conference XLVI. LPI Contribution No. 1832, p.1983. (March 2015). Norway Akershus Asker ⓘ Vardåsen Tunnel Stensrud, S. (2004): Mineralfunn i ny sikkerhetstunnel i Vardåsen og langs ny gangvei langs Heggedalsveien i Asker i 2002-2003. Norsk Bergverksmuseum Skrift 28: 76-102 Hurdal ⓘ Fagerliåsen H.Folvik. (EDS, NMH Oslo 2007) Skrukkelia ⓘ Sørgården Dietrich, R.V., Heier, K.S. & Taylor, S.R. (1965): Studies on the igneous rock complex of the Oslo region. XX. Petrology and geochemistry of ekerite. Skrifter Norske videnskaps-akademi i Olso. Matematisk-naturvidenskapelig klasse, Ny serie. 19, 28 pp. Nesodden ⓘ Spro pegmatite [ var: Alvite ] Raade, G. (1982): Alvitt fra Spro, Nesodden. in Geologisk Museum. Interne notater 1961-1990. Published by Geologisk Museums Venner, Oslo 1991, p 99. Nittedal ⓘ Gjelleråsen Self collected by P. Andresen. Aust-Agder ⓘ Arendal Forchhammer, [J.G.] (1835): Oerstedit, ein neues Mineral. Annalen der Physik und Chemie, 35: 360 Arendal Iron Mines Barbudalen Steinsås ⓘ Langsæv Mine (Steinsås Mine) Breithaupt, A. (1825): Der Ostranit, eine neue Species des Mineralreichs. Annalen der Physik und Chemie 5 :377-384 (+ figs 8-9 on Plate X). Scheerer, Th. (1845): Geognostik-mineralogiske Skizzer samlede paa en Reise sommeren 1842. Nyt Magazin for Naturvidenskaben 4: 126-164. Neskilen Mines ⓘ Stoll Mine (Stol. Stul) Scheerer, Th. (1845): Geognostisk-mineralogiske Skizzer- samlede paa en Reise i sommeren 1842. Nyt Magasin for Naturvidenskaberne. 4, 126-164. Weibye, P. C. (1848): Beiträge zur topograpischen Mineralologie Norwegens. Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde. 22: 465-544 Øyestad ⓘ Klodeborg (Klodeberg) Weibye, P. C. (1848): Beiträge zur topograpischen Mineralogie Norwegens. Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde. 22: 465-544 Lerestvedt Mines ⓘ Lerestvedt Mine Weibye, P. C. (1848): Beiträge zur topograpischen Mineralogie Norwegens. Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde. 22: 465-544 ⓘ Solborg Mines Weibye, P. C. (1848): Beiträge zur topograpischen Mineralogie Norwegens. Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde. 22: 465-544 ⓘ Torbjørnsbu Mine Weibye, P. C. (1848): Beiträge zur topograpischen Mineralogie Norwegens. Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde. 22: 465-544 ⓘ Austre Moland Garmo, T.T. & Selbekk, R. (2017): Norsk mineralbok. Fossheim Steinsenter, Lom. 351p. (p.72) Flosta Island ⓘ Narestø Feldspar Quarry [ var: Alvite ] Forbes, D. & Dahll, T. (1855): Mineralogiske Iagttagelser omkring Arendal og Kragerö. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 8, 213-229 Stokken Helle ⓘ Hella 1 Feldspar Quarry [ var: Alvite ] Forbes, D. & Dahll, T.(1855): Mineralogiske Iagttagelser omkring Arendal og Kragerö. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 8, 213-229 + 2 plates Tromøy ⓘ Alve Feldspar Quarry [ var: Alvite ] Forbes, D. & Dahll, T.(1855): Mineralogiske Iagttagelser omkring Arendal og Kragerö. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 8, 213-229 + 2 plates ⓘ Hove Hulzebos-Sijen N.M.P.E., Visser, D., Maarschalkerweerd, M.H. & Maijer, C., (1990). Two new kornerupine localities in the Bamble Sector, south Norway. Abstract 19th Nordic Geological Winter Meeting, Geonytt, 17, 58 Tromøysund ⓘ Buøy Island ? Forbes, D. & Dahll, T.(1855): Mineralogiske Iagttagelser omkring Arendal og Kragerö. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 8, 213-229 + 2 plates Bygland ⓘ Hamre Cu Mine Breivik, H. (2015): Hamre kobbergruve, Bygland, Aust-Agder. Norsk Mineralsymposium 2015, 13-22 Evje og Hornnes Åvesland ⓘ Åvesland 4 Quarry (Einerkilen) Åmli, R. (1969): Secondary uranium and thorium minerals from Einerkilen granite pegmatite in Evje, Southern Norway. Norges Geologiske Undersøkelse 258 [Årbok 1968]: 124-130 ⓘ Høgetveit (Høgtveit) [ var: Alvite ] Bjørlykke, H. (1934): The Mineral Paragenesis and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14, 211-31 Landsverk ⓘ Landsverk 1 Feldspar Quarry (Jokeli) [ var: Alvite ] Neumann, H. (1960): Mineral occurrences in southern Norway. Guide to excursions no A.15 and no. C 12. International Geological Congress XXI session Norden 1960, 18p. ⓘ Li Müller, A., Kearsley, A., Spratt, J. and Seltmann, R. (2012): Petrogenetic implications of magmatic garnet in granitic pegmatites from Southern Norway. Canadian Mineralogist. 50,1095-1115 ⓘ Li 4 (Liheia) Frigstad, O.F. (1968): En undersøkelse av cleavelanditsonerte pegmatittganger i Iveland-Evje, Nedre Setesdal. M.Sc. Thesis, Universitet i Oslo, 216 pp. Froland ⓘ Blengsvatn Visser, D. et al. (1999) 'The occurrence of preiswerkite in a tourmaline-biotite-scapolite rock from Blengsvatn, Norway', American Mineralogist, Volume 84, pages 977–982. ⓘ Gloserheia (Lyngrott 1) Åmli, R. (1975): Mineralogy and rare earth geochemistry of apatite and xenotime from the Gloserheia granite pegmatite, Froland, southern Norway. American Mineralogist, 60:607-620 Hynnekleiv ⓘ Hynnekleiv Pegmatite Nijland, T.G., Zwaan, J.C & Touret, L. (1998): Topographical mineralogy of the Bamble sector, south Norway. Scripta Geologica 118, 46 pp ⓘ Kleivmyr Müller, A., Kearsley, A., Spratt, J. and Seltmann, R. (2012): Petrogenetic implications of magmatic garnet in granitic pegmatites from Southern Norway. Canadian Mineralogist. 50,1095-1115 Mykland ⓘ Bjortjenn Müller, A., Kearsley, A., Spratt, J. and Seltmann, R. (2012): Petrogenetic implications of magmatic garnet in granitic pegmatites from Southern Norway. Canadian Mineralogist. 50,1095-1115 Gjerstad ⓘ Mørkhøgda Pegmatite [ var: Alvite ] Bjørlykke, H. (1937): Mineral parageneses of some granite pegmatites near Kragerø, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 17, 1-16 ⓘ Iveland Levinson & Borup (1960). Neumann (1985) : Norges mineraler. Norges geologiske undersøkelse Skrifter 68, pp. 136-137). Birkeland ⓘ Birkeland 2 Quarry Frigstad, O.F. (1968): En undersøkelse av cleavelandittsonerte pegmatittganger i Iveland-Evje, Nedre Setesdal. Hovedfagsoppgave (Thesis), University of Oslo ⓘ Birkeland 3 Quarry Frigstad, O.F. (1968): En undersøkelse av cleavelandittsonerte pegmatittganger i Iveland-Evje, Nedre Setesdal. Hovedfagsoppgave (Thesis), University of Oslo. ⓘ Birkeland 4 Quarry Frigstad, O.F. (1968): En undersøkelse av cleavelandittsonerte pegmatittganger i Iveland-Evje, Nedre Setesdal. Hovedfagsoppgave (Thesis), University of Oslo. Dalane ⓘ Bjarne Dalane's Feldspar Quarry (Dalane 2) [ var: Alvite ] Bjørlykke, H. (1934): The Mineral Paragenesis and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14, 211-311 Eptevann ⓘ Hovåsen Feldspar Quarry Müller, A., Kearsley, A., Spratt, J. and Seltmann, R. (2012): Petrogenetic implications of magmatic garnet in granitic pegmatites from Southern Norway. Canadian Mineralogist. 50, 1095-1115 Eretveit ⓘ Eretveit 1 Feldspar Quarry Barth, T. F. W. (1931). Feltspat III. Forekomster i Iveland og Vegusdal i Aust-Agder og i flere herreder i Vest-Agder. Norges Geologiske Undersøkelse nr 128b, 111-150 Frikstad ⓘ Litjern Pegmatite Larsen, A.O. & Erambert, Muriel (2007): Lepidolite from the Litjern pegmatite, Iveland. Bergverksmuseets Skrift nr 35, 21-24 ⓘ Slobrekka Pegmatite [ var: Alvite ] Revheim, O. (2004): Gadolinitt-(Y) og andre mineraler fra Slobrekka. Norsk Bergverksmuseum Skrift 28: 43-50 ⓘ Tuftane Quarry [ var: Alvite ] Neumann, H. (1960): Mineral occurrences in southern Norway. Guide to excursions no A.15 and no. C 12. International Geological Congress XXI session Norden 1960, 18p. Frøyså ⓘ Frøyså 1 Feldspar Quarry [ var: Alvite ] Bjørlykke, H. (1934): The Mineral Paragenesis and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14, 211-311 ⓘ Frøyså 3 Feldspar Quarry [ var: Alvite ] Bjørlykke, H. (1934): The Mineral Paragenesis and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14, 211-311 ⓘ Frøyså 4 Feldspar Quarry [ var: Alvite ] Bjørlykke, H. (1934): The Mineral Paragenesis and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14, 211-311 Håverstad ⓘ Håverstad 1 Feldspar Quarry [ var: Alvite ] Bjørlykke, H. (1934): The Mineral Paragenesis and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14, 211-311 Ivedal ⓘ Ivedal 1 Feldspar Prospect [ var: Alvite ] Bjørlykke, H. (1934): The Mineral Paragenesis and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14, 211-311 Landås ⓘ Landås 1 Feldspar Quarry Bjørlykke, H.(1934): The Mineral Paragenesis and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14, 211-311 Ljosland Knipan (Knipane) ⓘ Knipan 2 Prospect [ var: Alvite ] Bjørlykke, H. (1934): The Mineral Paragenesis and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14, 211-311 ⓘ Ljoslandsknipan (Thortveitittgruva) [ var: Alvite ] Schetelig, J. (1922): Thortveitit- Ein scandiumsilikat, (Sc, Y)2Si2O7. in Brøgger, W.C, Vogt, Th. & Schetelig, J. (1922): Die Mineralien der südnorwegischen Granitpegmatitgänge. II. Silikate der seltenen Erde. Videnskapsselskapets Skrifter. I.Mat-Naturv. Klasse 1922. 11, 51-87 ⓘ Storsynken [ var: Alvite ] Breivik, H., Myre, K. & Gunnufsen, K. (2010): Gammelt og nytt, stort og smått fra Storsynken, Knipane, Iveland. Norsk Bergverksmuseum Skrift. 43: 88-93 ⓘ Torvelona (Ljosland 14) [ var: Alvite ] Bjørlykke, H. (1934): The Mineral Paragenesis and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14, 211-311 Mølland ⓘ Rostadheia [ var: Alvite ] Neumann, H. (1960): Mineral occurrences in southern Norway. Guide to excursions no A.15 and no. C 12. International Geological Congress XXI session Norden 1960, 18p. ⓘ Blomberg Tunnel Mine [ var: Alvite ] Bjørlykke, H. (1934): The Mineral Paragenesis and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14, 211-311 ⓘ Mølland 9 Feldspar Quarry [ var: Alvite ] Bjørlykke, H.(1934): The Mineral Paragenesis and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14, 211-311 ⓘ Nateland [ var: Alvite ] Bjørlykke, H. (1934): The Mineral Paragenesis and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14, 211-311 Rossås (Rosås) ⓘ Rossås 1 Feldspar Quarry (Rosås) [ var: Alvite ] Bjørlykke, H.( 1934): The Mineral Paragenesis and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14, 211-311 ⓘ Rossås 3 Feldspar Quarry (Rosås) [ var: Alvite ] Bjørlykke, H.( 1934): The Mineral Paragenesis and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14, 211-311 ⓘ Solås Nordrum, F. S. (2007): Nyfunn av mineraler i Norge 2006-2007. STEIN 34 (2), 14-26 Støledalen ⓘ Støledalen 1 Feldspar Quarry [ var: Alvite ] Bjørlykke, H. (1934): The Mineral Paragenesis and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14, 211-311 ⓘ Tjomstøl [ var: Alvite ] Bjørlykke, H. (1934): The Mineral Paragenesis and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14, 211-311 Tveit ⓘ Elias Feldspar Quarry (Tveit 1) [ var: Alvite ] Bjørlykke, H. (1934): The Mineral Paragenesis and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14, 211-311 ⓘ Steli Feldspar Quarry (Tveit 3) [ var: Alvite ] Nordrum, F. S. (2007): Nyfunn av mineraler i Norge 2006-2007. STEIN 34 (2), 14-26 ⓘ Varmekrekken Feldspar Quarry (Tveit 2) [ var: Alvite ] Bjørlykke, H. (1934): The Mineral Paragenesis and Classification of the Granite Pegmatites of Iveland, Setesdal, Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 14, 211-311 Risør Akland ⓘ Moland Garmo, T. (2003). Mineralnotat 2002. STEIN 30 (1), 14-16 ⓘ Nærestad (Nørestad) Solly, R. H. (1892): Minerals from the Apatite-bearing Veins at Noerestad near Risør on the S.E. Coast of Norway. Mineralogical Magazine, 10: 1-7 Søndeled ⓘ Ravneberget Quarry Breivik, H. (2001): Mineralene i Ravneberget pukkverk, Søndeled. Norsk Bergverksmuseum Skrift. 18: 31- 36 ⓘ Rød Hulzebos-Sijen N.M.P.E., Visser, D., Maarschalkerweerd, M.H. & Maijer, C. (1990): Two new kornerupine localities in the Bamble Sector, south Norway. Abstract 19th Nordic Geological Winter Meeting, Geonytt, 17, 58 Tvedestrand Holt ⓘ Solberg Fe Mines Weibye, P. C. (1848): Beiträge zur topograpischen Mineralologie Norwegens. Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde. 22: 465-544. Weibye, P. C. (1848): Beiträge zur topograpischen Mineralologie Norwegens. Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde. 22: 465-544 Østerå ⓘ Østerådalen Weibye, P. C. (1848): Beiträge zur topograpischen Mineralologie Norwegens. Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde. 22: 465-544 ⓘ Vegårshei Knut Edvard Larsen collection # MM- 5454 Buskerud Drammen ⓘ E 134 Road Nordli, Ø. (1997): Ny E 134 Drammen- Nedre Eiker. Mineraler fra veiutbyggingen. STEIN 24 (3), 116-121 Kongsberg Lake Mykle area Dammen ⓘ Syenite outcrops Andersen, T. Frei, R., Sørensen, H. & Westphal, N.L. (2004): Porphyritic syenite at Lake Mykle, the Oslo Rift - a possible derivation of larvikite. Norges Geologiske Undersøkelse Bulletin. 442, 23-28 Modum Åmot ⓘ Glomsrudkollen Zinc Mines Goldschmidt, V.M. (1911): Die Kontaktmetamorphose im Kristianiagebiet. Videnskapsselskapets Skrifter. 1.Mat.-Naturv. Klasse 1911. No 1. Kristiania. 483p Nedre Eiker Nedre Eiker Church ⓘ Batteriet Raade, G. (1969): Contribution to the Mineralogy of Norway, No 40. Cavity minerals from the permian biotite granite at Nedre Eiker Church. Norsk Geologisk Tidskrift 49, 227-239. Nes ⓘ Gardnos impact structure Jarmołowicz-Szulc, K., Ilcewicz-Stefaniuk, D., Stefaniuk, M. (2015): The Gardnos impact structure. Mineralogia Special Papers: 44: 51 Øvre Eiker Gunhildrud ⓘ Bakstevalåsen Hurum, J. H. Jahren, J.. Berg, H.-J. & Bjerkgaard, T. (1997): En eksotisk pegmatitt i kambrosiluren ved Eikeren, Buskerud. STEIN 24 (3), 125-128 ⓘ Hakavika Larsen, S. (1999): Mineralforekomster ved Eikern. STEIN 26 (1), 25-30 Hamre ⓘ Shore of Eikeren Dietrich, R.V., Heier, K.S. & Taylor, S.R. 1965: Studies on the igneous rock complex of the Oslo region. XX. Petrology and geochemistry of ekerite. Skrifter Norske videnskaps-akademi i Olso. Matematisk-naturvidenskapelig klasse, Ny serie. 19, 28 pp. ⓘ Rundemyr Larsen, K. E. & Stensrud, S. (2010): Mineralene i Rundemyrpegmatitten i Øvre Eiker, Buskerud. Norsk Bergverksmuseum Skrift 43: 53-64 ⓘ Tryterud-Storekleiv Larsen, S. (1999): Mineralforekomster ved Eikern. STEIN 26 (1), 25-30 Finnmark Alta Seiland Island ⓘ Bekkarfjordnes Barth, T. (1927): Die Pegmatitgänge der kaledonischen intrusivgesteine in Seiland-gebiete. Det Norske Videnskaps-Akademi Skrifter. 1. Mat.-Naturv. Klasse 1927. No.8. 123p. Miller, J., & Fitch, F. (1967) The Age of Alkaline Rocks from West Finnmark, Northern Norway, and Their Bearing on the Dating of the Caledonian Orogeny. Norsk Geologisk Tidsskrift. 47, 255-273. ⓘ Ørnetind Pegmatite Barth, T. (1927): Die Pegmatitgänge der kaledonischen intrusivgesteine in Seiland-gebiete. Det Norske Videnskaps-Akademi Skrifter. 1. Mat.-Naturv. Klasse 1927. No.8. 123p ⓘ Skarvbergbukten Pegmatite Hoel, A. & Schetelig, J. (1916): Nephelin-bearing pegmatitic dykes in Seiland. In Festskrift til professor Amund Helland paa hans 70 aars fødselsdag 11. oktober 1916. Kristiania 1916, Aschehoug & Co., 110-131 ⓘ Skarvevann Pegmatite Neumann, H. (1985): Norges Mineraler. Norges Geologiske Undersøkelse Skrifter 68, 278 pp (p. 137). ⓘ Store Kufjord (Thorfjord. Thurfjord) Eldjarn, K.(1982): Edel Zirkon fra Seiland, Finnmark. NAGS-nytt 9 (1),8-9. Weiss, S. (2011): Seiland, Norwegen- eine legendäre Zirkonfundstelle am Alta-Fjord, Finnmark. Lapis. 36 (11), 15-19 Hasvik Sørøya Bårvik ⓘ Bårvikaksla Michalsen, A. (2010): Minerallokaliteter på Sørøya, Vest-Finnmark- den grønne øya i nord. Norsk Bergverksmuseum Skrift.43, 41-52 ⓘ Brennhaugan Michalsen, A. (2000): Forekomster av mineraler og naturstein på Sørøya. STEIN 27 (2), 4-11 ⓘ Haraldseng P. Andresen collected 2003. ⓘ Hasfjordvann Michalsen, A. (2010): Minerallokaliteter på Sørøya, Vest-Finnmark- den grønne øya i nord. Norsk Bergverksmuseum Skrift.43: 41-52 ⓘ Road cut south of Haraldseng P. Andresen collected summer 2003. Kautokeino ⓘ Biggejavri Olerud,S. (1988): Davidite-loveringite in early Proterozoic albite felsite in Finnmark, North Norway. Mineralogical Magazine 52: 400-402 Hedmark Stange ⓘ Brynsåsen Quarry Specimen collected by Robert Hult ( O.T.Ljostad photo) Tynset Kvikne ⓘ Kaltberget Mine Nilsen, O. & Mukherjee, A.D. (1972): Geology of the Kvikne mines with special reference to the sulphide ore mineralization. Norsk Geologisk Tidsskrift 52: 151-192 Kvikne Mines ⓘ Storbekken Prospect Nilsen, O. & Mukherjee, A.D. (1972): Geology of the Kvikne mines with special reference to the sulphide ore mineralization. Norsk Geologisk Tidsskrift 52: 151-192 Hordaland Bergen Arna ⓘ Skuggestrand Collection of Peter Andresen. ⓘ Takvam Knut Edvard Larsen collection # MM- 6086 Møre og Romsdal Ulstein Hareidland ⓘ Eiksunddalen Eclogite Complex Carswell et al.(2003): The timing of stabilisation and the exhumation rate for ultra-high pressure rocks in the Western Gneiss Region of Norway. Journal of Metamorphic Geology. 21, 601-612 Ulsteinvik ⓘ Sørøyane Islands Carswell et al.(2003): The timing of stabilisation and the exhumation rate for ultra-high pressure rocks in the Western Gneiss Region of Norway. Journal of Metamorphic Geology. 21, 601-612 Nord-Trøndelag Levanger Ytterøy ⓘ Carbonate veins Grønvik, A. & Torsvik, T. (1989)On the origin and age of hydrothermal thorium-enriched carbonate veins and breccias in the Møre­-Trøndelag Fault Zone, central Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift. 69:1-19 Nordland Alstahaug Sandnessjøen ⓘ Sandnessjøen Pegmatite Nordrum, F. S., Vestvik, J. & Larsen, A.O. (1999): Li-granittpegmatitten i Sandnessjøen. Norsk Bergverksmuseum Skrift 15:31-33 Hamarøy Finnøy ⓘ Håkonhals Quarry P.M. Kartashov data. Husdal, T. (2011): Tysfjordgranittens pegmatitter. Stein. 38 (4): 4-35 Meløy Holandsfjord ⓘ Ågskardet Norges geologiske undersøkelse (NGU): Industrimineraldatabasen. Ågskardet- Forekomst nr.325 i Meløy (1837) kommune. Meløyfjorden Grønøy ⓘ Grønøya Mica Mine Norges Geologiske Undersøkelse (NGU).Industrimineraldatabasen.Forekomst 1837 - 310. Grønøya ⓘ Nasafjell Müller, A., van den Kerhof, A. M., & Broekmans, M. A. (2012, January). Trace element content and optical cathodoluminescence of kyanite. In Proceedings of the 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM) (pp. 453-461). Springer Berlin Heidelberg. Rana ⓘ Høgtuva beryllium deposit Grauch et al. (1994): Høgtuvaite, a new beryllian member of the aenigmatite group fom Norway, with x-ray data on aenigmatite. Canadian Mineralogist. 32: 439-448 Utskarpen ⓘ Flostrandveien Quarry Larsen, Ø.,Skar,Ø.,& Pedersen, R.-B. (2012) U-Pb zircon and titanite geochronological constraints on the late/post-Caledonian evolution of the Scandinavian Caledonides in north-central Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82:1-13 Sørfold ⓘ Tennvatn pegmatite Ellingsen, H.V., Haugen, A., Raade, G., Eldjarn, K. & Berg, H.-J., (1995): Sjeldne mineraler i en amazonittpegmatitt ved Tennvatn i Nordland. Norsk Bergverksmuseums Skriftserie 9, 35-37 Tysfjord Drag Lapplægeret ⓘ Nedre Lapplægeret Quarry [ var: Alvite ] Raade, G. (1966): A new Norwegian occurrence of Milarite. Norsk Geologisk Tidsskrift 46: 122-123 ⓘ Hundholmen Eldjarn, K.(1982): 'Mineraler i Norge-Zirkon'. NAGS-nytt 9 (1), 6-7 ⓘ Stetind pegmatite Collection of Tomas Husdal Vefsn Mosjøen ⓘ Granåsen deposit Øvereng, O. (2000): Granåsen, a dolomite-brucite deposit with potential for industrial developement. Norges Geologiske Undersøkelse Bulletin 436: 75-84 Oppland Gran ⓘ Skreihaugen Wiik, G. H.(2007): En helvin til i syenitten. STEIN 34 (4), 31 Lom Jotunheimen ⓘ Memuru Glacier [ var: Alvite ] Wilke, H.-J. (1976): Mineral-Fundstellen Band 4: Skandinavien. Chr. Weise Verlag, München, 370 pp. (p.125) ⓘ Sletthamn Garmo, T.G. (1983): Ein liten steinprat attpå 82-sesongen. NAGS-nytt, 10 (1): 33-34 Lunner ⓘ Harestua Werner, R. (2003). Vinteren '92/'93- Et lite tilbakeblikk. STEIN 30 (3), 24-27 RV4 roadcuts ⓘ Zone 2 Werner, R. (2003). Vinteren '92/'93- Et lite tilbakeblikk. STEIN 30 (3), 24-27 ⓘ Zone 5 Werner, R. (2003). Vinteren '92/'93- Et lite tilbakeblikk. STEIN 30 (3), 24-27 Nordmarka ⓘ Fjellsjøen ⓘ Gjerdingselva (Gjerdingen) Raade, G. & Haug, J. (1982): Gjerdingen. Fundstelle seltener Mineralien in Norwegen. LAPIS 7, 9-15 Øståsen Surka ⓘ Midtmoen L. O. Kvamsdal (1998): Mineralene fra Nordmarkitt og Grefsensyenitt i Oslofeltet. AS Merkur-Trykk, Oslo(in Norwegian). ⓘ Vassbråa Werner, R. (1993): Om synchysitt i Norge. STEIN 20 (4),221-226 ⓘ Roa Nuten,S.(1990):I grøfta. STEIN 17(3),6-7 (in norwegian) Skjåk ⓘ Dønfoss Garmo, T.T. (2006): Mineralfunn ved Øvre otta uttbygginga 2003-2005. Norsk Bergverksmuseum Skrift, 33: 5-8 Vågå Tesse ⓘ Byrtnes Wilke, H.-J. (1976): Mineral-Fundstellen Band 4: Skandinavien. Chr. Weise Verlag, München, 370 pp. (p.123) Oslo Bjerke ⓘ Tonsenåsen (Tonsenplassen) Kvamsdal, L.O. (1998): Mineralene fra Nordmarkitt og Grefsensyenitt i Oslofeltet. AS Merkur-Trykk, Oslo. 72p Grorud Bånkall ⓘ Kristiansen Quarry (Bånkall Quarry) Oftedal, I. & Sæbø, P.Chr. (1965): Contributions to the mineralogy of Norway. No 30. Minerals from Nordmarkite Druses. Norsk Geologisk Tidsskrift 45, 171-175 (p. 173) ⓘ Huken Quarry Brøgger, W.C. (1894) Die Eruptivgesteine des Kristianiagebietes. 1. Die Gesteine der Grorudit -Tinguait - Serie. (Videnskabsselskabets Skrifter I. Mat.-Naturv. Kl. 1894, no. 4) p. 11 Nordre Aker ⓘ Sognsvann (Sognsvand) Brøgger, W.C. (1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie 16. p.95-100 Østfold Fredrikstad Kråkerøy ⓘ Buskogen (Buskauen) [ var: Alvite ] Bjørlykke, H. (1939): Feltspat V. De sjeldne mineraler på de norske granittiske pegmatittganger. Norges Geologiske Undersøkelse. 154. 77p Halden ⓘ Bakke Quarry [ var: Alvite ] Hansen, L.S. (1984): Mineralene på Bakke. Monolitten. 1(3), 7. Idd Aspedammen ⓘ Herrebøkasa Sørlie, T. (2003): Herrebøkasa - juvelen blant Østfolds pegmatitter. Norsk Bergverksmuseum, Skrift 25, 19-22. ⓘ Nordre Boksjø Quarry (Boksjøen Quarry) Kristiansen, R. (2008): Nye mineralfunn i Norge. STEIN 35 (1): 17-21 ⓘ Lundestad [ var: Alvite ] Bjørlykke, H. (1939): Feltspat V. De sjeldne mineraler på de norske granittiske pegmatittganger. Norges Geologiske Undersøkelse. 154 ⓘ Moss Broegger, W. (1883): Die Mineralien der Pegmatitgänge bei Moss, Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 80-81 ⓘ Rygge [ var: Alvite ] Bjørlykke, H. (1939): Feltspat V. De sjeldne mineraler på de norske granittiske pegmatittganger. Norges Geologiske Undersøkelse. 154. 77p. ⓘ Huggeneskilen Bjørlykke, H. (1939): Feltspat V. De sjeldne mineraler på de norske granittiske pegmatittganger. Norges Geologiske Undersøkelse. 154. 77p. Våler ⓘ Ånnerud (Ånnerød) [ var: Alvite ] Brøgger, W. (1881): Nogle bemærkninger om pegmatitgangene ved Moss og deres mineraler. Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar. 5: 326-376 ⓘ Erikstaket [ var: Alvite ] Harald Bjørlykke (1939): Feltspat V. De sjeldne mineraler på de norske granittiske pegmatittganger. Norges Geologiske Undersøkelse. 154, 1-78 Rogaland Eigersund Kjervall ⓘ Rangåtjørni Andresen, P. (1990): Fra Steinrøysa. STEIN 17 (4),36 Lund Ualand Ollestad ⓘ Krigen Mine Schetelig, J. (1922): Gadolinit. in Brøgger, W.C, Vogt, Th. & Schetelig, J. (1922): Die Mineralien der südnorwegischen Granitpegmatitgänge. II. Silikate der seltenen Erde. Videnskapsselskapets Skrifter. I.Mat-Naturv. Klasse 1922. 11, 88-123 Sokndal ⓘ Barstad Andresen, P. (1990): Fra Steinrøysa. STEIN 17 (4),36 ⓘ Gaudland Andresen, P. (1990): Fra Steinrøysa. STEIN 17 (4),36 ⓘ Tellnes Mines Duchesne, J.C. (1999): Mineralium Deposita 34, 182-198. Vindafjord Vats ⓘ Thor's Mine (Tors Mine) [ var: Alvite ] Svensen, S. Å. : (2004): Noen mineralforekomster i Rogaland. Norsk Bergverksmuseum Skrift 28: 23-29 Sogn og Fjordane Balestrand ⓘ Fjærland Tunnel Nesby, W.H. (1989):' Mineralene fra Fjærlandstunnelen'. NAGS-nytt 16(1), 52 (in norwegian) Luster Berdalen Hurrungane ⓘ Berdalsbandet Pegmatites Selbekk, R.S., Spurgin, S. and Lundmark, M. (2006): Beryll-allanitt-(Ce) pegmatittene i Berdalen, Hurrungane. Stein, 33 (1): 28-31 Selje Flatraket ⓘ Flatraket Harbour Carswell, D. A., Brueckner,H. K.,Cuthbert, S. J.,Mehta, K. & O'Brien,P. J. (2003): The timing of stabilisation and the exhumation rate for ultra-high pressure rocks in the Western Gneiss Region of Norway. Journal of Metamorphic Geology. 21, 601-612. ⓘ Gryttingvåg Carswell, D. A., Brueckner,H. K.,Cuthbert, S. J.,Mehta, K. & O'Brien,P. J. (2003): The timing of stabilisation and the exhumation rate for ultra-high pressure rocks in the Western Gneiss Region of Norway. Journal of Metamorphic Geology. 21, 601-612. Liset ⓘ Liset eclogite pod Smith, D.C. (1988): A review of the peculiar mineralogy of the 'Norwegian coesite-eclogite province', with crystal-chemical, petrological, geochemical and geodynamical notes and an extensive bibliography. In D.C. Smith, Ed., Eclogites and eclogite-facies rocks, p.1-206, Elsevier, Amsterdam 1988. Vågsøy ⓘ Straumen eclogite Godard, G., Smith, D.C. & Thouvenin, C. (2003): Microdiamond within zircon in thin section in the Straumen coecite-kyanite-eclogite pod, Norway. IN Eide, E. A. (ed)(2003): The Alice Wain Memorial West Norway Eclogite Field Symposium, abstract volume. Norges Geologiske Undersøkelse, Rapport 2003.055. p. 54 Svalbard Spitsbergen Hornsund fjord ⓘ Skoddefjellet Pršek, J., Majka, J., Uher, P. & Chudík, P. (2010): Niobium-tantalum minerals in the Skoddefjellet NYF granitic pegmatite, Svalbard Archipelago, Norway: Primary versus secondary assemblage. Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen 187, 235-248 Telemark Bamble (Bamle) ⓘ Bjordam Wilke, H.-J. (1976): Mineral-Fundstellen Band 4: Skandinavien. Chr. Weise Verlag, München, p. 73-74 ⓘ Hullvann Dirk van der Wel (1973): Kornerupine: A mineral new to Norway. Contribution to the Mineralogy of Norway, No.53. Norsk Geologisk Tidsskrift. 53, 349-357 Kjørstad (Kjørrestad) ⓘ Vestre Kjørstad 1 quarry Knut Edvard Larsen observation on the dumps aug 2009 Skogstad ⓘ Kverndalen Larsen, A.O., Škoda, R., Åsheim, A. (2016): Yttrian epidote and allanite-(Y) from a granite pegmatite in Bamble, Telemark, Norway. Norsk mineralsymposium 2016, 33-38. Tråk (Tråg) ⓘ Kværnhusåsen Mine (Tråk main Mine) Røsholt, B. (1967): The lead and zinc bearing veins at Tråk in southern Norway. Norges Geologiske Undersøkelse. 250B, 33-64 Drangedal Tørdal ⓘ Heftetjern pegmatite Bergstøl, S. & Juve, G. (1988). Scandian ixiolite, pyrochlore and bazzite in granite pegmatite in Tørdal, Telemark, Norway. Mineralogy and Petrology, 38:229-243 ⓘ Høydalen (Høydalen seter) [ var: Alvite ] Oftedal, I. (1942): Lepidolit-og tinnsteinsførende pegmatitt i Tørdal, Telemark. Norske Geologisk Tidsskrift 22: 1-14 ⓘ Skarsfjell pegmatite (Skardsfjell) [ var: Alvite ] Larsen, A.O. (1982): Mineralene i Skarsfjell pegmatittbrudd, Tørdal. in Geologisk Museum. Interne notater 1961-1990. Published by Geologisk Museums Venner, Oslo 1991, p 101 ⓘ Kragerø Berlin, N. J. (1853): Neue Mineralien aus Norwegen. Zweiter Theil. 5. Tachyaphaltit. 6. Erdmannit. Annalen der Physik und Chemie. 88: 160-162 Levang ⓘ Granite outcrop O'Nions, R.K. & Baadsgaard, H. (1971): A radiometric study of polymetamorphism in the Bamble region, Norway. Contributions to mineralogy and Petrology. 34, 1-21 ⓘ Lindvikskollen-Kalstadgangen pegmatite [ var: Alvite ] Green, J. C.(1956): Geology of the Storkollen-Blankenberg area, Kragerø, Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 36, 89-140 ⓘ Lindvikskollen quarry Brøgger, W. C. (1922): Neue Beobachtungen über die Krystallformen des Hellandits. In Brøgger, W.C, Vogt, Th. & Schetelig, J. (1922): Die Mineralien der südnorwegischen Granitpegmatitgänge. II. Silikate der seltenen Erden. Videnskapsselskapets Skrifter. I. Mat-Naturv. Klasse 1922. 11, 3-16 + plates I-IV. Kolitsch, U., Andresen, P., Husdal, T. A., Ertl, A., Haugen, A., Ellingsen, H. V. and Larsen, A. O. (2013): Tourmaline-group minerals from Norway, part II: Occurrences of luinaite-(OH) in Tvedalen, Larvik and Porsgrunn, and fluor-liddicoatite, fluor-elbaite and fluor-schorl at Ågskardet, Nordland. Norsk Bergverksmuseet Skrift 50, 23-41. ⓘ Sjåen feldspar Mine (Høgsjåen) [ var: Alvite ] Green, J.C.(1956):'Geology of the Storkollen-Blankenberg area, Kragerø, Norway'. Norsk Geologisk Tidsskrift 36, 89-140 ⓘ Tangen Feldspar Mine [ var: Alvite ] Andersen, O. (1924) Statsgeologenes innberetninger for 1923. I. Kragerø omegn. Norges Geologiske Undersøkelse 122. Årbok for 1923, p. 9- 18 Våsjø ⓘ Pegmatite Quarry Larsen, K.E. (2016): Noen funn av mineraler i Norge 2015-2016. Norsk Mineralsymposium 2016: 127-135 Nome ⓘ Fen Complex Bjørlykke, (1953): Utnytting av Søvemalm. Tidsskrift for Kjemi, Bergvesen og Metallurgi. 13, 47-48.. Årtveit, J. T. (2014): Fensfeltet. Fensfeltet Geologiforening, Ulefoss 2014, 192p. Porsgrunn Bjørkedalen ⓘ Buer Segalstad, T.V. & Larsen, A.O.(1978): Chevkinite and perrierite from the Oslo region, Norway. American Mineralogist 63,499-505 ⓘ Kjølsrød Knut Eldjarn Eidanger Bergsbygda ⓘ Gurpekollen Larsen, A. O. (ed.) (2010): The Langesundsfjord. History, geology, pegmatites, minerals. Bode Verlag Gmbh, Salzhemmendorf, Germany, 240 pp. Langangen ⓘ Kokkersvold E18 roadcuts Larsen, A.O. & Åsheim,A.(1976): Mineraler fra Langangen. NAGS-nytt 3(1),9-12. ⓘ Blåfjell (E18 roadcuts) Raade, G., Åmli, R., Mladeck, H., Din. V. K., Larsen, A.O. & Åsheim, A. (1983): Chiavennite from syenite pegmatites in the Oslo Region, Norway. American Mineralogist. 68: 628-633 ⓘ Sundsåsen Brøgger, W. C. (1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Kristallographie und Mineral. 16, p. 113 Langesundsfjorden Håøya ⓘ Håøya West Dons, J. A. (1969): Interupted creations of nepheline syenite pegmatite dikes in the Langesundsfjord area, S.Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 49: 145-157 ⓘ Løvøya (Løvø. Lövö. Lövöe) Scheerer, Th., (1843): Über den Wöhlerit, eine neue Mineralspecies, Annalen der Physik und Chemie, Vol. 135, 327-336 ⓘ Østre Brattholmen Åsheim, A., Berge, S.A. & Larsen, A.O. (2008): Sporelementer i ænigmatitt fra larvik plutonkompleks. Norsk Bergverksmuseum Skrift. 38: 63-65 ⓘ Risøya Andersen, T., Erambert, M., Larsen, A. O. and Selbekk, R. S. (2010): Petrology of nepheline syenite pegmatites in the Oslo Rift, Norway: Zirconium silicate mineral assemblages as indicators of alkalinity and volatile fugacity in mildly agpaitic magma. J. Petrology 51, 2303-2325. Siktesøya ⓘ Brønnebukta Larsen, A.O. & Raade, G. (1991): Gaidonnayite from the nepheline syenite pegmatite on Siktesøya in the southern part of the Oslo Region, norway. Norsk Geologisk Tidsskrift. 71: 303-306 ⓘ Tangane Larsen, A. O. (1988): Helvite group minerals from syenite pegmatites in the Oslo Region, Norway. Contribution to the mineralogy of Norway no 68. Norsk Geologisk Tidsskrift 68: 119-124 ⓘ Trompetholmen Andersen, T., Erambert, M., Larsen, A. O. and Selbekk, R. S. (2010): Petrology of nepheline syenite pegmatites in the Oslo Rift, Norway: Zirconium silicate mineral assemblages as indicators of alkalinity and volatile fugacity in mildly agpaitic magma. J. Petrology 51, 2303-2325. Mørje ⓘ Auen Quarry (Blue Pearl Quarry) Nordrum, F.S. (1999): Nyfunn av mineraler i Norge 1998-1999. Bergverksmuseets Skrift 15: 87-90 ⓘ Eikevegåsen Quarry Peter Andresen collection, 2016. Sagåsen ⓘ Saga 1 Quarry Larsen, A. O. (ed.) (2010): The Langesundsfjord. History, geology, pegmatites, minerals. Bode Verlag Gmbh, Salzhemmendorf, Germany, 240 pp. ⓘ Saga 2 Quarry O. Dziallas photo and specimen ⓘ Sagåsen Quarry (Saga 3 Quarry) Larsen, A.O., Åsheim, A. and Gault, R. A. (2005): Minerals of the eudialyte group from the Sagåsen larvikite quarry, Porsgrunn, Norway. Norsk Bergverksmuseum Skrifter 30: 58-62 ⓘ Torbjørnsås Quarry (Thorbjørnsås) Engvoldsen,T.,Andersen, F.,Berge, S.A. & Burvald, I. (1991): Pegmatittmineraler fra Larvik ringkompleks. STEIN 18(1),15-71 Rønningen (Skredderrønningen) ⓘ E18 roadcuts Burvald, Ingulv (1993): To forekomster av nefelin-syenitt-pegmatitt i Telemark. STEIN 20 (3), 176-179 Slevolden ⓘ E18 roadcuts Burvald, Ingulv (1993): To forekomster av nefelin-syenitt-pegmatitt i Telemark. STEIN 20 (3), 176-179 Sauherad Akkerhaugen ⓘ Lia Mine (Saude Mine) Peter Andresen collection, 2016. Siljan Holtesletta ⓘ Heivannsveien-Fv 32 Knut Edvard Larsen collection # MM-6891 Skien ⓘ Flekkeren Jamtveit B., Dahlgren S. and Austrheim H. (1997): High-grade contact metamorphism of calcareous rocks from the Oslo Rift, Southern Norway. American Mineralogist. 82 : 1241 - 1254 Kilebygda ⓘ Gislesjø Larsen, A.O. (1993): Gruver og skjerp i Skien. Stathelle 1993. 72p Luksefjell Luksefjell Chapel (Bø Chapel) ⓘ Astrophyllite occurrence Dietrich, R.V., Heier, K.S. & Taylor, S.R. (1965): Studies on the igneous rock complex of the Oslo region. XX. Petrology and geochemistry of ekerite. Skrifter Norske videnskaps-akademi i Oslo. Matematisk-naturvidenskapelig klasse, Ny serie. 19, 28 pp. Tokke Klauvreid ⓘ Klauvreid Pegmatite Quarries Larsen. A.O. & Åsheim, A. (2008): Klauvreid pegmatittbrudd, del 1: Geologi og mineralogi. Norsk Bergverksmuseum Skrift. 38, 49-56. ⓘ Spafjell Nordrum, F.S. (2006): Nyfunn av mineraler i Norge 2005-2006. Norsk Bergverksmuseum Skrift. 33: 56-62 Troms ⓘ Lyngen Oliver, G. J. H., & Krogh, T. E. (1995). U-Pb zircon age of 469 5 Ma for a metatonalite from the Kjosen Unit of the Lyngen Magmatic Complex northern Norway. NORGES GEOLOGISKE UNDERSOKELSE, 428, 27-32. Salangen ⓘ Orrefjell Lindahl, I, Andresen, A. Rindstad, B.I. & Rundberg, Y. (1985): Age and tectonic setting of the uraniferous Precambrian basement rocks at Orrefjell, Salangen, Troms. Norsk Geologisk Tidsskrift. 65, 167-178 Tromsø Kvaløya Ersfjorden ⓘ Blåmannvika Kullerud, K., Zozulya, D. & Ravna, E. J. K. (2015): Geochemistry, mineralogy and tectonic setting of the Kvaløya lamproite. Norsk Mineralsymposium 2015, 57-64 ⓘ Melketinden Schingaro, E., Kullerud, K., Lacalamita, M., Mesto, E., Scordari, F., Zozulya, D., Erambert, M., Ravna, E.J.K. (2014): Yangzhumingite and phlogopite from the Kvaløya lamproite (North Norway): Structure, composition and origin. Lithos, 209, 1-13. ⓘ Nordre Holmevatnet Broska, I., Krogh Ravna, E.J., Vojtko, P., Janák, M., Konečný, P., Pentrák, M., Bačík, Luptáková, J., Kullerud, K. (2014): Oriented inclusions in apatite in a post-UHP fluid-mediated regime (Tromsø Nappe, Norway). European Journal of Mineralogy: 26(5): 623-634 Vest-Agder Flekkefjord ⓘ Hidra (Hitterø) Scheerer, T. (1844): Polykras und Malakon, zwei neue Mineralspecies, Annalen der Physik und Chemie (Herausgegeben zu Berlin von J. C. Poggendorff), Vol. 138, 429-443 Hæstad ⓘ Igletjødn feldspar quarry (Igletjern) Adamson, O. J. (1942): The granite pegmatites of Hitterö, SW Norway. Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar 64: 97-116 ⓘ Mæåsen (Medåsen) Adamson, O. J. (1942): The granite pegmatites of Hitterö, SW Norway. Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar 64: 97-116 ⓘ Rasvåg feldspar quarries Brøgger, W.C. (1906): Die Mineralien der Südnorwegischen Granitpegmatitgänge, I. Niobate, tantalate, titanate und titanoniobate. Videnskapsselskapets Skrifter. I.Mat-Naturv. Klasse 1906, 6, p. 96 ⓘ Reseraua Larsen, K. E. (2015). Noen funn av mineraler i Norge 2013-2015. Norsk Mineralsymposium 2015, 79-88. ⓘ Slådelslia (Lie) Adamson, O. J. (1942): The granite pegmatites of Hitterö, SW Norway. Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar 64: 97-116 ⓘ Urstad Feldspar Mine Ulland, L. A. (1994): Gruvedrift. in Hanssen, J., Hansson, H. & Larsen, O. (eds): (1994) Ytterst mot havet. Kystmuseet Fedrenes Minne 50 år. Hidra 1994, 63-72 ⓘ Veisdal feldspar quarry Adamson, O. J. (1942): The granite pegmatites of Hitterö, SW Norway. Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar 64: 97-116 Kristiansand Kalkheia ⓘ Sødal quarries BARTH, T.F.W. (1925): On contact minerals from Pre-Cambrian limestones in Southern Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 8, 93-114. BARTH, T.F.W. (1928): Kalk- und Skarngesteine im Urgebirge bei Kristiansand. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Beilageband 57A, 1069-1108. Lindesnes Vigeland ⓘ Rømteland [ var: Alvite ] Sverdrup, T. L. (1959): The pegmatite dyke at Rømteland. Norges Geologiske Undersøkelse 211 (Årbok 1959): 124-196 Vennesla Øvrebø ⓘ Reiersdal Pegmatite (Reiarsdal. Tjomsås) Griffin, W.L., Nilssen, B. & Jensen, B.B. (1979): Britholite-(Y) and its alteration: Reiarsdal, Vest-Agder, south Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift 59: 265-271 Vestfold Holmestrand Kjeksrød ⓘ Hanekleiva tunnel Nordrum, F.S., Larsen, S. Bergstrøm, T & Larsen, A.O. (1997): Mineralfunn langs ny E 18 i Drammen og Nordre Vestfold. STEIN 24 (3), 102-110 ⓘ Løkenåsen Nordrum, F.S., Larsen, S. Bergstrøm, T & Larsen, A.O. (1997): Mineralfunn langs ny E 18 i Drammen og Nordre Vestfold. STEIN 24 (3), 102-110 Larvik Brunlanes ⓘ Bakkane Quarry Svein A. Berge observation ⓘ Thorstein Quarry Svein A. Berge observation Hedrum ⓘ Andersbonn Knut Edvard Larsen collection # MM-4204 ⓘ Farmenrøysa Larsen, K. E. & Andersen, F. (2009): Mineralforekomster i den østlige delen av Siljan-Hvarnes plutonkompleks, sørvestre Vestfold. Norsk Bergverksmuseums Skrift, 41: 54-63 Farris ⓘ Lysebo S. A. Berge ⓘ Holtehædde Larsen, K. E. & Andersen, F. (2009): Mineralforekomster i den østlige delen av Siljan-Hvarnes plutonkompleks, sørvestre Vestfold. Bergverksmuseets Skrift, 41: 54-63 ⓘ Lågendalen Dahlgren, S., Corfu, F. & Heaman, L. (1998): Datering av plutoner og pegmatitter i Larvik pluton-kompleks, sydlige Oslo Graben, ved hjelp av U-Pb isotoper i zircon og baddeleyitt. Norsk Bergverksmuseum Skrift: 14: 32-39. ⓘ Bratthagen 1 road cut pegmatites (Bratthagen) Berge, S. A. (2011): Micheelsenitt-et nytt mineral for Norge. Stein. 8 (2): 12-13 ⓘ Bratthagen 2 forest pegmatite Knut Edvard Larsen Collection. Piilonen, P.C., McDonald, A.M., Pirier, G., Rowe, R. & Larsen, A.O. (2012): The mineralogy and crystal chemistry of alkalinepegmatites in the Larvik Plutonic Complex, Oslo rift valley Norway. Part 1. Magmatic and secondary zircon: implications for petrogenesis from trace-element geochemistry. Mineralogical Magazine, 76, 649–672 ⓘ Bratthagen 3 hillside pegmatites Peter Andresen collection & observation in field sept 2003 ⓘ Hedrum Quarry Andersen, F. (1993): Hedrum pukkverk i Lågendalen. STEIN 20 (4), 236-238 ⓘ Rennesik 2 Knut Edvard Larsen collection # MM-1277 ⓘ Ringdalskogen Knut Edvard Larsen collection # MM-5825 ⓘ Sæteråsen Niobium-deposit (Seteråsen) Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) Ore Dateabase: Sæteråsen Deposit no. 6 in Larvik (0709) municipality. Langesundsfjorden Arøya (Arö) ⓘ Arøya NE Svein A. Berge observation 1992 ⓘ Leucophanite-locality Brøgger, W.C.(1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit- und Nephelinsyenite. Zeitschrift fur Kristallographie und Mineralogie 16, XVI, p.257 ⓘ Nordenskiöldine locality Brøgger, W.C. (1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie 16. p. 61-64 ⓘ Paradisbukta Åsheim, A., Aadahl, H. Chr. & Larsen, A. O.(1980): Nytt funn av Nordenskiöldin. NAGS-nytt 7 (3), 10 (in norwegian) ⓘ Arøyskjærene (Arøy skerries) Brøgger, W.C. (1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie 16. 663 pp. p 106 ⓘ Arøyskjærene North Knut Edvard Larsen may 2011. Andersen, T., Erambert, M., Larsen, A. O., & Selbekk, R. S. (2010). Petrology of nepheline syenite pegmatites in the Oslo Rift, Norway: zirconium silicate mineral assemblages as indicators of alkalinity and volatile fugacity in mildly agpaitic magma. Journal of Petrology, 51(11), 2303-2325. ⓘ Langodden Andersen, T., Erambert, M., Larsen, A. O. and Selbekk, R. S. (2010): Petrology of nepheline syenite pegmatites in the Oslo Rift, Norway: Zirconium silicate mineral assemblages as indicators of alkalinity and volatile fugacity in mildly agpaitic magma. J. Petrology 51, 2303-2325. Barkevik area ⓘ Barkevik (Barkevika) Scheerer, T. (1864): Über den Astrophyllit und sein Verhältnis zu Augit und Glimmer im Zirkonsyenit, nebst Bemerkungen über die plutonische Entstehung, Annalen der Physik und Chemie, Vol. 198 (2/122), 107-138 ⓘ Barkevikstranda Knut Edvard Larsen collection # MM-6477 ⓘ Kjeøya Brøgger, W.C. (1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie 16. 663 pp. p 106 ⓘ Melanocerite typelocality Brøgger, W.C. (1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie 16. 663 pp + 28 plates (p. 468-477) ⓘ Skutesundskjær (Skudesundskjær) Brøgger, W.C. (1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Kristallographie und Mineral.16. 663 pp ⓘ Teineholmen Larsen, A. O. (ed.) (2010): The Langesundsfjord. History, geology, pegmatites, minerals. Bode Verlag Gmbh, Salzhemmendorf, Germany, 240p Helgeroa ⓘ Salbutangen Brøgger, W.C. (1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie 16. p. 65-67 ⓘ Torpeveien Knut Edvard Larsen collection # MM-4602 ⓘ Låven (Skådön. Lamö. Lamanskjaer) Weibye, P.C. (1849): Die Mineralien der Lagerstätten bei Brevig, Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefaktenkunde, Schweitzerbart 1849 Lille Arøya (Midtre Arøy. Øvre Arøy. Övre-Arö) ⓘ Eudidymite locality Sæbø, P.C.(1963): Contributions to the mineralogy of Norway. No. 20. The identity of Weibyeite. Geologisk Tidsskrift 439, 441-447 Stokkøya (Stokø. Stockö. Stocköe) ⓘ Hviteberget Segalstad, T.V. & Larsen, A.O.(1978): Chevkinite and perrierite from the Oslo region, Norway. American Mineralogist 63,499-505 ⓘ Meliphanite locality Brøgger, W.C. (1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie 16. 663 pp + 28 plates ⓘ Zirconium prospect (Zircon prospect) Larsen, A. O. (1988): Helvite group minerals from syenite pegmatites in the Oslo Region, Norway. Contribution to the mineralogy of Norway no 68. Norsk Geologisk Tidsskrift 68: 119-124 Stokksund (Stoksund) ⓘ Kuholmen Knut Edvard Larsen collection # MM-3594 Vesle Arøya ⓘ Eudidymite-Epididymite locality Engvoldsen, T., Andersen, F., Berge, S. A. & Burvald, I. (1991): Pegmatittmineraler fra Larvik ringkompleks. STEIN 18 (1), 15-71. Larsen, A.O., Kolitsch, U., Gault, R.A. & Giester, G. (2010): Eirikite a new mineral species of the leifite group from the Langesundsfjord district, Norway. European Journal of Mineralogy. 22, 875–880 ⓘ Natrolittodden Brøgger, W.C. (1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie 16. p 462 ⓘ Larvik town Brøgger, W.C. (1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie 16. 663 pp. p 104 Malerød ⓘ E18 roadcuts Svein A. Berge collection ⓘ Midtfjellet Quarry (Mellomfyllet Quarry) Andresen, P. (2011): Mineralene fra Midtfjellet larvikittbrudd, Malerød, Larvik. Norsk Bergverksmuseum Skrift. 46: 41-47 Nevlunghavn ⓘ Østre Bramskjær Bjørn Kristoffersen collection Pauler ⓘ Roadcut 1 Field observations and/or collected by Peter Andresen, 7. February 2010 ⓘ Stavern (Fredriksvärn) Brøgger, W.C. (1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Kristallographie und Mineral.16. 663 pp ⓘ Agnes Pers. Com. A.O.Larsen 11.1978 in Geologisk Museum. Interne notater 1961-1990. Published by Geologisk Museums Venner, Oslo 1991, p 71 ⓘ Citadelløya (Festningsøya) Brøgger, W.C. (1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Kristallographie und Mineralogie 16. p 113 Fuglevika ⓘ Fuglevika Feldspar Quarry Larsen, A. O. (ed.) (2010): The Langesundsfjord. History, geology, pegmatites, minerals. Bode Verlag Gmbh, Salzhemmendorf, Germany, 240 p ⓘ Jahren Feldspar Quarry (Jaren Feldspar Quarry) Åsheim, A. (1994): Hamberg(itt). STEIN 21 (2), 117-119 ⓘ Near the Old Military Hospital Brøgger, W. C. (1890): Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit-und Nephelinsyenite. Zeitschrift für Kristallographie und Mineral. 16, p 512 ⓘ Rakke Andersen, O.(1923): Statsgeologenes innberetninger for 1923. Årbok 1923. Norges Geologiske Undersøkelse. 122, 9-26 ⓘ Residental Lot along RV 301 Nordrum, F.S. (2011): Noen nyfunn av mineraler i Norge 2010-2011. Stein. 38 (2): 14-23 ⓘ Svenner (Svenerö) Weibye, P.C. (1848): Beiträge zur topographischen Mineralogie Norwegens. Archiv für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hüttenkunde 22:465-544 Tjølling Håkestad ⓘ Håkestad Quarry Engvoldsen,T.,Andersen, F.,Berge, S.A. & Burvald, I. (1991): Pegmatittmineraler fra Larvik ringkompleks. STEIN 18(1),15-71 Klåstad ⓘ Hasle Quarry Knut Edvard Larsen collection (MM-1879) ⓘ Klåstad Quarry Piilonen, P.C., McDonald, A.M., Pirier, G., Rowe, R. & Larsen, A.O. (2012): The mineralogy and crystal chemistry of alkalinepegmatites in the Larvik Plutonic Complex, Oslo rift valley Norway. Part 1. Magmatic and secondary zircon: implications for petrogenesis from trace-element geochemistry. Mineralogical Magazine, 76, 649–672 ⓘ Skallist Quarry Svein A. Berge collection. Larsen, K.E. & Stensvold, B.K.(2015): Berylliummineraler og andre sjeldne mineraler i syenittpegmatitter i Skallist larvikittbrudd, Tjølling, Larvik, Vestfold. Norsk Mineralsymposium 2015, 47-56 Stålaker ⓘ Stålaker Quarry Larsen, A. O. (ed.) (2010): The Langesundsfjord. History, geology, pegmatites, minerals. Bode Verlag Gmbh, Salzhemmendorf, Germany, 240 pp Ula ⓘ Ula pegmatite Berge, S. A. (1991): Ula månesteinsforekomst, Tjølling, Larvik, Vestfold. Unpublished guide. Mai 1991 Tvedalen ⓘ Almenningen Quarry (Treschow-Fritzøe Quarry) Larsen, A. O. (ed.) (2010): The Langesundsfjord. History, geology, pegmatites, minerals. Bode Verlag Gmbh, Salzhemmendorf, Germany, 240 p. Kolitsch, U., Andresen, P., Husdal, T. A., Ertl, A., Haugen, A., Ellingsen, H. V. and Larsen, A. O. (2013): Tourmaline-group minerals from Norway, part II: Occurrences of luinaite-(OH) in Tvedalen, Larvik and Porsgrunn, and fluor-liddicoatite, fluor-elbaite and fluor-schorl at Ågskardet, Nordland. Norsk Bergverksmuseet Skrift 50, 23-41. ⓘ Arent Quarry Nordrum, F. S. (2007): Nyfunn av mineraler i Norge 2006-2007. STEIN 34 (2), 14-26. Nordrum, F. S. (2003): Nyfunn av mineraler i Norge 2002-2003. STEIN 30 (2), 4-10 ⓘ Bjørndalen Quarry Engvoldsen,T.,Andersen, F.,Berge, S.A. & Burvald, I. (1991): Pegmatittmineraler fra Larvik ringkompleks. STEIN 18(1),15-71 ⓘ Hauane Quarry (Walter Rimstad Quarry) Personally collected by Peter Andresen in 2007. ⓘ Heia Quarry Raade, G.. Åmli, R.. Mladeck, M.H.. Din, V.K.. Larsen, A.O. & Åsheim, A.(1983): Chiavennite from syenite pegmatites in the Oslo Region, Norway. American Mineralogist 68. 628-633 ⓘ Johs Nilsens Quarry (Johs. Nilsen Vevja Quarry) Collection of Peter Andresen. Larsen, A.O.(2015): A new find of sphaerobertrandite from the Larvik Plutonic Complex, Norway, Aust-Agder. Norsk Mineralsymposium 2015, 45-46 ⓘ Norwegian Pearl Quarry Nordrum, F.S. (2001): Noen funn av mineraler i Norge 2000-2001. STEIN 28 (2): 13- 19 ⓘ Østskogen Quarry Larsen, A. O. (ed.) (2010): The Langesundsfjord. History, geology, pegmatites, minerals. Bode Verlag Gmbh, Salzhemmendorf, Germany, 240 pp ⓘ Røyås Quarry Nordrum, F.S. (2001): Noen funn av mineraler i Norge 2000-2001. STEIN 28 (2): 13- 19 ⓘ Tuften (Tuften 1 Quarry. Tuften 2 Quarry) Nordrum, F.S. (2000): Nyfunn av mineraler i Norge 1999-2000. Bergverksmuseets Skrift 17: 59-63 ⓘ A/S Granit Quarry Larsen, A. O. (ed.) (2010): The Langesundsfjord. History, geology, pegmatites, minerals. Bode Verlag Gmbh, Salzhemmendorf, Germany, 240 pp. Burvald, I. (2014): Et zirkonfunn i Tuften larvikittbrudd 2011. Stein. 41 (2), 26-29. ⓘ Vevja 3 Quarry Knut Edvard Larsen collection # MM-1661 ⓘ Vevja Quarry Larsen, A. O.. Åsheim, A.. Raade, G. & Taftø, J. (1992): Tvedalite, (Ca,Mn)4Be3Si6O17(OH)4•3H2O, a new mineral from syenite pegmatite in the Oslo Region, Norway, American Mineralogist 77, 438-443 Nøtterøy ⓘ Holmen Quarry Dahlgren, S., Corfu, F. & Heaman, L. (1998): Datering av plutoner og pegmatitter i Larvik pluton-kompleks, sydlige Oslo Graben, ved hjelp av U-Pb isotoper i zircon og baddeleyitt. Norsk Bergverksmuseum Skrift: 14: 32-39. ⓘ Lindholmen Larsen, A. O. (ed.) (2010): The Langesundsfjord. History, geology, pegmatites, minerals. Bode Verlag Gmbh, Salzhemmendorf, Germany, 240 pp. Re Ramnes ⓘ Himberg Quarry Andersen, F. & Berge, S. A. (1994): Himberg pukkverk, Ramnes, Vestfold. STEIN 21 (2), 96-102 Sande ⓘ Roadcut Sandebuktveien (RV 319) 'Sigurd Stordal' Collection ⓘ Skafjellås Hermann Fylling Sandefjord ⓘ Brønnum Knut Edvard Larsen collection # MM-1891 Bugården ⓘ Grønåsveien Hansen, R. (1976): Chevkinitt fra Sandefjord. NAGS-nytt 3 (3): 20. Fokserød ⓘ Hotvedt Quarry Berge, S.A. & Larsen,A.O.(1980): Mineraler fra Sandefjordsområdet-IV.Granater'.NAGS-nytt 7(2),21-24. (in norwegian) ⓘ Gokstadhaugen roadcut Haneholmveien ⓘ Virikkollen Larsen, K. E. & Kolitsch, U. (2012): An unique mineral suite in a syenite pegmatite at Virikkollen, Sandefjord, Larvik Plutonic Complex, Norway. Norsk Bergverksmuseum Skrifter. 49, 35-44 ⓘ Hjertnesåsen (Ranvikmyra) Berge, S. A. & Hansen, R. (1975): Mineraler fra Sandefjord. NAGS-nytt nr 1, 10-12 (in norwegian) Hystad ⓘ Thorøya Berge, S. A. & Andersen, F. (2002): Mineralforekomster i Sandefjordområdet. Bergverksmuseets Skrift 20, 50-59 ⓘ Thorøyaveien Knut Edvard Larsen collection # MM-4308 Sjuve ⓘ Sjuvekroken Knut Edvard Larsen collection # MM-6725 Tønsbergfjorden ⓘ Helgerødskjær Knut Edvard Larsen observation in field 27.07.2014 ⓘ Stauper Islands Larsen, A. O. (ed.) (2010): The Langesundsfjord. History, geology, pegmatites, minerals. Bode Verlag Gmbh, Salzhemmendorf, Germany, 240 pp. Vesterøya Auve ⓘ Vardåsen S Knut Edvard Larsen observation on collected material july 2012 ⓘ Buer Berge, S.A., Larsen, K.E. & Andersen, F. (2011): Buer, Vesterøya, Sandefjord- en typelokalitet for et nytt mineral. Norsk Bergverksmuseum Skrift. 46: 49-56 ⓘ Buerskogen Larsen, K.E. & Nordrum, F.S. (2013): Noen funn av mineraler i Norge 2012-2013. Norsk Bergverksmuseum Skrift. 50, 111-117 ⓘ Folehavna Nordrum, F.S. (2005): Nyfunn av mineraler i Norge 2004-2005. Norsk Bergverksmuseum Skrift. 30: 117-124 ⓘ Haga Knut Edvard Larsen collection # MM-2773 ⓘ Husebyåsen prospect Berge, S. A. (2013):Mineralene i Husebyyåsen feltspatbrudd, Vesterøya, Sandefjord. Norsk Bergverksmuseum Skrifter. 50, 93-99 ⓘ Husefjell Larsen, A. O. (ed.) (2010): The Langesundsfjord. History, geology, pegmatites, minerals. Bode Verlag Gmbh, Salzhemmendorf, Germany, 240 pp. ⓘ Kamfjord Quarry Berge, S. A. & Larsen, A.O.(1980): Mineraler fra Sandefjordsområdet-IV.Granater. NAGS-nytt 7 (2),21-24. (in norwegian) ⓘ Kamfjordåsene E Knut Edvard Larsen collection # MM-263 ⓘ Kariåsen Hansen, R. (1981): Mineralnotater. NAGS-nytt 8 (4), 18 (in norwegian) ⓘ Rambergåsen Knut Edvard larsen collection (MM-805) ⓘ Urderåsen Åsheim, A., Berge, S.A. & Larsen, A.O. (2008): Sporelementer i ænigmatitt fra Larvik plutonkompleks. Norsk Bergverksmuseum Skrift. 38: 63-65 ⓘ Varden area Berge, S.A. & Hansen, R. (1976): Mineraler i Sandefjordsområdet III-Varden. NAGS-nytt 3 (4), 13-16 (in norwegian) Vindal ⓘ Industriveien Knut Edvard Larsen observation in field 10.06.1981 ⓘ Vøra Raade, G & Larsen, A. O. (1980): Polylithionite from syenite pegmatite at Vøra, Sandefjord, Oslo Region, Norway. Contributions to the Mineralogy of Norway, no 65. Norsk Geologisk Tidskrift 60, 117-124 Svelvik ⓘ Juve Quarry Nordrum, F.S. (2006): Nyfunn av mineraler i Norge 2005-2006. Norsk Bergverksmuseum Skrift. 33: 56-62 Tjøme Færder ⓘ Hoftøya Andersen, F. (2017): Pegmatittganger og mineraler på Hoftøya og Langøya ved Færder i Ytre Vestfold. Norsk Mineralsymposium 2017: 69-75 ⓘ Langøya Andersen, F. (2017): Pegmatittganger og mineraler på Hoftøya og Langøya ved Færder i Ytre Vestfold. Norsk Mineralsymposium 2017: 69-75 Tønsberg Sem ⓘ Frestiåsen Quarry Knut Edvard Larsen collection ⓘ Gunnar Lensbergs Quarry Knut Edvard Larsen collection # MM-480 Oman Al Wusta Region Sayh al Uhaymir ⓘ Sayh al Uhaymir 169 Lunar meteorite (SaH 169) The Meteoritical Bulletin, No. 87 Ash Sharqiyah Region ⓘ Musawi area Rajendran, S., & Nasir, S. (2014). ASTER spectral sensitivity of carbonate rocks–Study in Sultanate of Oman. Advances in Space Research, 53(4), 656-673. Dhofar Governorate (Al Janubiyah Province) ⓘ Dhofar 925 Lunar meteorite (Dho 925) The Meteoritical Bulletin, No. 88, 2004 JULY, Meteoritics & Planetary Science 39, Axxx–Axxx (2004) Pakistan Federally Administered Tribal Areas (FATA) Khyber Agency ⓘ Loe Shilman Carbonatite Jan, M. Q., Kamal, M., & Qureshi, A. Á. (1981). Petrography Of The Loe Shilman Carbonatite Gomplex, Khyber Agengy. Geol. Bull. Univ. Peshawar, 14:29-43 Gilgit-Baltistan (Northern Areas) Astor District (Astore District) Astor valley (Astore valley) ⓘ Astor (Astore) Dr. Robert Lavinsky-The Arkenstone ⓘ Harchu (Harchoo) Steve Stuart specimen ⓘ Bulbin (Bubind) Dudley Blauwet, Bill Smith and Carol Smith (2004) Table of mineral localities of the northern areas of Pakistan and other selected sites. (in 'Pakistan: Minerals, Mountains & Majesty', Lapis International, East Hampton, Connecticut) Baltistan Skardu District Braldu Valley ⓘ Nyet (Niit. Niyit. Niyil) Muhammad Hassan. Mineralogy and geochemistry of the gemstones and the gemstone-bearing pegmatites in Shigar Valley of Skardu, Northern Areas of Pakistan, pag. 164. University of Peshawar, 2007 Haramosh Mts. ⓘ Stak Nala Dudley Blauwet, Bill Smith and Carol Smith (2004) Table of mineral localities of the northern areas of Pakistan and other selected sites. (in 'Pakistan: Minerals, Mountains & Majesty', Lapis International, East Hampton, Connecticut). Canadian Mineralogist, Vol. 36, Part 1, 1998, pp. 1-47. ⓘ Shigar Valley ⓘ Alchuri (Alchori. Aschudi) Wilson, W. (2006): Minerals from Alchuri. Mineralogical Record. 37: 534-536 Diamar District (Diamir District) ⓘ Chilas Dudley Blauwet, Bill Smith and Carol Smith (2004) Table of mineral localities of the northern areas of Pakistan and other selected sites. (in 'Pakistan: Minerals, Mountains & Majesty', Lapis International, East Hampton, Connecticut) Khyber Pakhtunkhwa (North-West Frontier Province) Peshawar Hameed Abad Kafoor Dheri ⓘ Zagi Mountain (Zegi Mountain. 'Shinwaro') The Mineralogical Record, Volume 35 Number 3, p. 212 Papua New Guinea Western Province (Fly Province) Star Mts Mount Fubilan ⓘ Ok Tedi Mine Van Dongen, M., Weinberg, R. F., Tomkins, A. G., Armstrong, R. A., & Woodhead, J. D. (2010). Recycling of Proterozoic crust in Pleistocene juvenile magma and rapid formation of the Ok Tedi porphyry Cu–Au deposit, Papua New Guinea. Lithos, 114(3), 282-292. Paraguay Amambay Department ⓘ Cerro Chiriguelo (Cerro Corá) Piero Comin-Chiaramonti, Celso Barros Gomes (1996) Alkaline magmatism in central-eastern Paraguay: relationships with coeval magmatism in Brazil. pp 231-248 Paraguarí Department ⓘ Acahay Woolley, A.R. (1987) Alkaline rocks and carbonatites of the world. p 207. (British Museum of Natural History, London) Peru Piura Department Huancabamba Province Canchaque ⓘ Turmalina mine Carlson, S. R. and Sawkins, F. J. (1980) Mineralogic and fluid inclusion studies of the Turmalina Cu-Mo-bearing breccia pipe, northern Peru. Economic Geology, 75, 1233-1238. Puno Department Carabaya Province ⓘ Macusani Uranium deposits (Quenamari Meseta) Li, V. (2016). The Uranium Mineralization of the Macusani District, Southeast Peru: Mineralogy, Geochemistry, Geochronology and Ore-Genetic Model. PhD Thesis Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada Titicaca Lake ⓘ Amantani Island Jacques Valverde self collecting (summer2007) Ucayali Department Coronel Portillo Province ⓘ Pucallpa Stewart, J.W. (1971) Neogene peralkaline igneous activity in eastern Peru. Bulletin of the Geological Society of America, 82, 2307-2312. Philippines Mindanao Southern Mindanao Region Davao del Sur Province ⓘ Davao gold placer Shaofeng Huang (2011): Geology and Exploration 47(5), 935-942 Poland Lower Silesia (Dolnośląskie) Dzierżoniów District Piława Górna (Ober Peilau. Gnadenfrei) ⓘ DSS Piława Górna Quarry SZEŁĘG et al. 2010: Geology of the Julianna pegmatite vein system from the Piława Górna quarry (Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.), Sowie Mts Block, SW Poland. Mineralogia - Special Papers, 37. ⓘ Julianna pegmatite Pieczka, A., Hawthorne, F.C., Ma, C., Rossman, G.R., Szełęg, E., Szuszkiewicz, A., Turniak, K., Nejbert, K., Ilnicki, S.S., Buffat, P., Rutkowski, B. (2016): Żabińskiite, ideally Ca(Al0.5Ta0.5)(SiO4)O, a new mineral of the titanite group from the Piława Górna pegmatite, the Góry Sowie Block, southwestern Poland, Mineralogical Magazine: 80: (in press Gogołów-Jordanów Massif Sobótka ⓘ Nasławice (Naselwitz. Steinberge) DUBIŃSKA E., 1995: Rodingites of the eastern part of Jordanów-Gogołów serpentynite massif, Lower Silesia, Poland. Can. Mineral., 33, 585-608.GALUSKIN E., SZEŁĘG E., 2003: The first finding of Ag-amalgamates in rodingites (Nasławice, Lower Silesia, Poland). Mineralogical Society of Poland - Special Papers, Vol. 22. Jawor District ⓘ Wodrąże Wielkie Wołkowicz, K. (2015): On the Wądroże Wielkie quartz rock mineralization (Sudetes). Mineralogia Special Papers: 44: 112 Jelenia Góra District Kowary area ⓘ Wołowa Góra Domańska-Siuda J. 2010: New data on secondary uranium minerals from the Western Sudetes (Poland) - preliminary report. Mineralogia - Special Papers, vol. 37, 77 Karkonosze Mts (Karkonosze Massif) Jelenia Góra District ⓘ Łomnica ŁAPOT W., SZEŁĘG E., 2003: Moonstone from the Karkonosze pegmatites (the Sudety Mountains, Poland). Miner. Polon., Vol. 34, No 1. Karpacz - Wilcza Poręba (Wolfshau) ⓘ Krucze Rocks Szełęg, E., Galuskina, I., Prusik, K. 2010: A Sc-Nb oxide from corundum pegmatites of the Krucze Skały in Karpacz (Karkonosze massif, Lower Silesia, Poland) – a potentially new mineral of the ScNbO4 – FeWO4 series. 20th General Meeting of the IMA (IMA2010), Budapest, Hungary, August 21-27, CD of Abstracts, p. 501 Szklarska Poręba District ⓘ Skalna Brama pegmatite Szełęg E. & Škoda R. 2008: Y, REE-rich zirconolite from the Skalna Brama pegmatite near Szklarska Poręba (Karkonosze Massif, Lower Silesia, Poland). Mineralogia - Special Papers, vol. 32, p. 159 ⓘ Szklarska Poręba-Huta quarry Pieczka A., Gołębiowska B. 2002: Pegmatites of the Szklarska Poręba Huta granite quarry: preliminary data on REE-mineralization. Mineralogia Polonica, vol. 20, 175-177 Kłodzko District Bystrzyca Kłodzka commune ⓘ Międzygórze Majka, J., Klonowska, I., Kośmińska, K. (2015): Phase equilibria and metamorphic evolution of the UHP kyanite-bearing eclogite from Międzygórze, northern Bohemian Massif. Mineralogia Special Papers: 44: 70 Lwówek District Gierczyn-Przecznica area ⓘ Przecznica Piestrzyński A., Mochnacka K., Mayer W., Kucha H. 1992: Native gold (electrum), Fe-Co-Ni arsenides and sulphoarsenides in the mica schists from Przecznica, the Kamienica Range, SW Poland. Mineralogia Polonica, vol. 23, no 1, 27-42 Mirsk commune Kamień ⓘ Mt. Wyrwak Lis, J., Sylwestrzak, H., 1986. Minerały Dolnego Śląska. Instytut Geologiczny, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 791 pp. Rudawy Janowickie Mts ⓘ Grzbiet Lasocki Lis, J., Sylwestrzak, H., 1986. Minerały Dolnego Śląska. Instytut Geologiczny, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 791 pp. Sowie Mts ⓘ Gilów Pieczka A., Łobos K., Sachanbiński M. 2004: The first occurence of elbaite in Poland. Mineralogia Polonica, vol. 35, 3-14 ⓘ Pegmatite occurrences Pieczka A., Łobos K., Sachanbiński M. 2004: The first occurence of elbaite in Poland. Mineralogia Polonica, vol. 35, 3-14 Strzegom-Sobótka Massif Świdnica District ⓘ Borów (Bohrauseifersdorf) JANECZEK J., SZEŁĘG E., 1998: Bastnäsite-(Ce) and synchysite-(Ce) from pegmatite and hydrothermally altered granite of the Strzegom-Sobótka Massif. Miner. Polon., 29 (2), 3-11. Kostrza (Haslicht) ⓘ Wekom II quarry Van King ⓘ Siedlimowice E. Szeleg ⓘ Strzegom (Striegau) Körber, T. & Szuszkiewicz, A. (2005): Fundstellen-Klassiker: Der Striegauer Granit und seine Mineralien - Mineralien-Welt 16 (3): 16-45 Żarów commune ⓘ Gołaszyce Michalik M. & Szuszkiewicz A. 2003: SECONDARY XENOTIME-LIKE MINERAL IN A PEGMATITIC FELDSPAR FROM GOŁASZYCE (STRZEGOM - SOBÓTKA GRANITOID MASSIF). Mineralogical Society of Poland - Special Papers, vol. 23, pp. 132-134 Żółkiewka (Pilgrimshain) ⓘ Andrzej I quarry (Krakowski quarry. Żółkiewka I quarry) Szełęg E. & Szuszkiewicz A. 2010: Topaz, lepidolite and phenacite-bearing pegmatite from Żółkiewka quarry, Strzegom-Sobótka granite massif, Lower Silesia, SW Poland. Mineralogia - Special Papers, vol. 37, 112 ⓘ Strzelin District Kozłowski A. & Metz P. 2003: POST-MAGMATIC MINERALISATION IN THE GRANITOIDS OF THE STRZELIN MASSIF, SW POLAND – A FLUID INCLUSION STUDY. Mineralogical Society of Poland - Special Papers, vol. 23, pp. 102-103 Sudetes Mts Sowie Mts ⓘ Michałkowa (Michelsdorf) Eligiusz Szełęg collection West Sudetes Mts. ⓘ Bóbr river alluvial deposits Błocisz, W., Biernacka, J. (2015): Heavy minerals in recent sediments of the Bóbr river, West Sudetes, SW Poland. Mineralogia Special Papers: 42: 42 Świdnica District ⓘ Graniczna quarry Chabros E., Dzierżanowski P., Kozłowski P. 2002: Post-magmatic rare-earth-element mineralisation in the granitoid Strzegom Massif, SW Poland. Mineralogia Polonica, vol. 20, 71-73 Świeradów Zdrój area Garby Izerskie Mts ⓘ Stanisław Quarry Długoszewska A. 2006: Minerals of the pegmatoids of the northern part of the Karkonosze massif cover. Mineralogical Society of Poland - Special Papers, vol. 26, 151-154. Długoszewska A. 2005: Minerals from pegmatoids of the northern part of the Karkonosze Massif cover. Mineralogical Society of Poland - Special Papers, vol. 26, 153-156 Wałbrzych District ⓘ Dziećmorowice Muszer A., Szuszkiewicz A., Łobos K. 2006: New occurence of clausthalite (PbSe) in the Sudetes (SW Poland). Mineralogia . Muszer A., Szuszkiewicz A., Łobos K. 2006: New occurence of clausthalite (PbSe) in the Sudetes (SW Poland). Mineralogia Polonica, vol. 37., no. 2, 123-132 Ząbkowice District Ząbkowice (Frankenstein) ⓘ Chałupki Puziewicz J. 2001: Origin of annite-epidote-ilmenite-muscovite paragenesis in the granulite from Chałupki (Fore-Sudetic Block, SW Poland). Mineralogia Polonica, vol. 32, no 1, 3-14. ⓘ Szklary (Gläsendorf) Sachanbiński et al. 2000: Heavy minerals in the serpentinite weathering cover of the Szklary massif. Geologia Sudetica, vol. 33, pp. 131-141. ⓘ Marta mine Pieczka, A., & Gołębiowska, B. (2001). Altered pyrochlore from the Szklary rare-element pegmatite, Lower Silesia, Poland. In Mineral Deposits at the Beginning of the 21 st Century. Proceedings of the Joint sixth Biennial SGA-SEG Meeting (pp. 469-472). ⓘ Mt. Szklana Mine (Szklary pegmatite) Pieczka A. 2006: An unusual manganoan apatite from the Szklary pegmatite (Lower Silesia, Poland). Mineralogia Polonica - Special Papers, vol. 28, 178-180 Małopolskie Kraków ⓘ Zalas Gołębiowska, B., Pieczka, A., Rzepa, G., Matyszkiewicz, J., & Krajewski, M. (2010). Iodargyrite from Zalas (Cracow area, Poland) as an indicator of Oligocene–Miocene aridity in Central Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 296(1), 130-137. Nowy Targ District Krościenko ⓘ Kozłecki stream Gumowska Z. 1967: Niektóre problemy genezy skał wulkanicznych okolic Pienin. Pr. Muz. Ziemi nr 11 Western Tatra Mts ⓘ Upper Kościeliska Valley Ref.: Gawęda A., Kozłowski K. 1995: Petrographical and geochemical investigations of garnetiferous amphibolites from Upper Kościeliska Valley (Western Tatra Mts.). Mineralogia Polonica, vol. 26, no. 2, 21-37 Opolskie Nysa District ⓘ Głuchołazy Wierchowiec 2011, Placer gold of East Sudetes and its foreland, Poland. Wierchowiec 2011, Placer gold of East Sudetes and its foreland, Poland ⓘ Głuchołazy commune Słomka, Doktor, Bartuś, Mastej, Łodziński (2009) Geotourist attractions of the Eastern Sudetic Geostrada ⓘ Sławniowice Szełęg E., 2002: Na-meionite (scapolite group) from pegmatite vein of the Sławniowice (Eastern Sudetes, Poland). Miner. Polon., Vol. 33, No 1. Marcinowski 2004, Słownik jednostek litostrayugraficznych Polski, Tom II: jednostki nieformalne prekambru i paleozoiku Podlaskie Białystok District ⓘ Pietkowo IG1 borehole Pańczyk, M., Bazarnik, J., Zieliński, G., Giro, L. (2016): REE-bearing minerals from rapakivi-type granites from Pietkowo IG1 borehole (East European Craton, NE Poland). Mineralogia - Special Papers: 45: 85-86 Upper Silesia (Śląskie) Zawiercie District ⓘ Pilica granodiorite Wolska A. & Koszowska E. 2009: Thermal action of Pilica granodiorite intrusion on sedimentary cover rocks, Southern Poland. Mineralogia - Special Papers, vol. 34, p. 30 Portugal Aveiro District Arouca Albergaria da Serra ⓘ Castanheira According to pioneer work carried out in the 1950s by C.T Assunção & C.Teixeira (Boletim do Museu e Laboratório Mineralógico e Geológico Faculdadede Ciências, 1954, v.27, pp.7–17). Covelo de Paivó ⓘ Regoufe Mines Rui Nunes Abril 2008: paragénese do granito e dos filões de Sn-W das minas de Regoufe tal como foi definida na tese de doutoramento de Slujk (1963) Azores District ⓘ São Miguel Island Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa, colecção António Bello. Água de Pau Massif ⓘ Água de Pau Volcano (Fogo Volcano) Osann, A.: Über Sanidinite von Sao Miguel, Neues Jahrbuch für Mineralogie 1, 117-130, 1888 ⓘ Lake Fogo Natural History Museum Vienna collection ⓘ Pumice quarry Ternes, B. (1999): Mineralien von der Azoreninsel Sao Miguel (Portugal). Lapis, 24 (1), 20-42 Vila Franca do Campo Monte Escuro ⓘ Monte Escuro quarry Serge Lavarde Collection Braga District Vieira do Minho Anjos Muro Alto Mine ⓘ Eastern pegmatite Dias, P. A., Pereira, B., Leal Gomes, C., & Guimarães, F. (2009). Structure and Mineralogy of the Muro Alto Granitic Pegmatite (Vieira Do Minho-Portugal) – Peculiar Assemblages of High-F Hydro-thermal Evolution. Estudos Geológicos, 19(2), 105. Castelo Branco District Idanha-a-Nova Segura ⓘ Segura Mines (Segura mining field) Neiva, A. M. R., Silva, M. M. V. G., Antunes, I. M. H. R., & Ramos, J. M. F. (2000). Phosphate minerals of some granitic rocks associated quartz veins from northern and central Portugal. Coimbra District ⓘ Mondego River Basin International Geological Congress (2008) MRD-19 Geochemistry of U-bearing minerals from an uranium-phosphate mine area Tábua Ázere ⓘ Vale de Abrutiga Mine Cabral Pinto, M. M. S. et al. (2008): Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen, 185, 183-198.. Pinto, M. M. S. C., Silva, M. M. V. G., & Neiva, A. M. R. (2007, August). Chemical compositions of zircon from an U-mine area, Portugal. In GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA (Vol. 71, No. 15, pp. A794-A794). THE BOULEVARD, LANGFORD LANE, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, ENGLAND: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD. Faro District Monchique Monchique Nave ⓘ Lugar da Nave quarry ⓘ Palmeiras No. 2 quarry - P. ALVES, C. LEAL GOMES (2010). Mineralização Sr-Ba tardia em cavidades de rochas filonianas subsaturadas do Maciço Alcalino de Monchique. CNG 2010 (Braga, Portugal) Guarda District Aguiar da Beira Gradiz ⓘ Ratoeira quarry Pedro Alves collection. Guarda ⓘ Gonçalo João Farinha Ramos (2007) Locality no. 5: Seixo Amarelo-Gonçalo Rare Element Aplite-Pegmatite Field. in ALEXANDRE LIMA & ENCARNACIÓN RODA ROBLES ed (2007) GRANITIC PEGMATITES: THE STATE OF THE ART - FIELD TRIP GUIDEBOOK. MEMÓRIAS N. º 9, UNIV. DO PORTO, FACULDADE DE CIÊNCIAS, DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA pp 73-86.. Neiva, A. M. R., Silva, M. M. V. G., Antunes, I. M. H. R., & Ramos, J. M. F. (2000). Phosphate minerals of some granitic rocks associated quartz veins from northern and central Portugal. ⓘ Seixo Amarelo João Farinha Ramos (2007) Locality no. 5: Seixo Amarelo-Gonçalo Rare Element Aplite-Pegmatite Field. in ALEXANDRE LIMA & ENCARNACIÓN RODA ROBLES ed (2007) GRANITIC PEGMATITES: THE STATE OF THE ART - FIELD TRIP GUIDEBOOK. MEMÓRIAS N. º 9, UNIV. DO PORTO, FACULDADE DE CIÊNCIAS, DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA pp 73-86. Sabugal Bendada ⓘ Bendada Mines Schnorrer-Köhler (1991), Mineral Occurrences. Leiria District Peniche ⓘ Berlengas Islands GEOTIC – Sociedade Geológica de Portugal. VIII Congresso Nacional de Geologia. e –Terra, Geopor, ISSN 1645-0388, Volume 13 – nº 8, 2010. Preliminary (ID-TIMS) U-Pb ages of the Berlengas Islands (Portugal). Lisbon District Sintra ⓘ Belas Rui Nunes collection ⓘ Monte Suímo Mine Artur Neves. Souza-Brandão, V. (1913) - Sobre um crystal de Zircão-Jacintho, de Bellas junto a Lisboa. Comun. Com. Serv. Montelavar ⓘ Penedo do Lagarto quarry Pedro Alves data and collection Portalegre District Alter do Chão ⓘ Alter Pedroso Joseph A. Freilich collection Viana do Castelo District Valença do Minho Sanfins ⓘ Eiras quarry Nuno Afonso collection (XRD-analysed) Vila Real District ⓘ Barroso-Alvão pegmatite field Martins, T., Lima, A., Simmons, W.B. Falster, A.U. & Noronha, F. (2011): Geochemical fractionation of Nb-Ta oxides in Li-bearing pegmatites from the Barroso-Alvão pegmatite field, Northern Portugal. Canadian Mineralogist. 49, 777-791 ⓘ Lousas aplite-pegmatite Novák, M. et al. (2009): Ferronigerite with dominant substitution TiSn-1 in muscovite+chlorite aggregate from massive quartz nodule associated with a petalite-rich aplite-pegmatite of the Barroso-Alvão pegmatite field, Northern Portugal. N. Jb. Mineral. Abh. 186, 67-78. Chaves Vidago ⓘ Tamega River Neiva, A. M. R., Silva, M. M. V. G., Antunes, I. M. H. R., & Ramos, J. M. F. (2000). Phosphate minerals of some granitic rocks associated quartz veins from northern and central Portugal. Sabrosa ⓘ Vale das Gatas Mines (São Lourenço de Riba Pinhão and Souto Maior) LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia Viseu District Sátão Ferreira de Aves Aldeia Nova ⓘ Assunção Mine International Geological Congress (2008) MRD-06 Geology and geoeconomical potential of pegmatite deposits: A case study . International Geological Congress (2008) MRD-06 Geology and geoeconomical potential of pegmatite deposits: A case study Republic of Macedonia Lipkovo ⓘ Lojane Tajder, M. (1939): Green hornblende, asbestos, phlogopite, zircon and apatite from Lojane near Kumanovo. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, Abteilung A: Mineralogie, Petrographie 1939, Ref. I, 135-136. Prilep Čanište ⓘ Unnamed pegmatite (Dimov Dol) Bermanec, V., Palinkas, L., Strmić Palinkas, S., Gault, R., Boev, B., & Zebec, V. (2001). Mineralogy of pegmatite with giant epidote crystals, near Chanishte, Macedonia. in Mineral Deposits at the Beginning of the 21st Century, Piestrzyf1ski at al (ads), pp 939-942.. Palinkaš, S. S., Bermanec, V., Palinkaš, L. A., Boev, B., Gault, R. A., Prochaska, W., & Bakker, R. J. (2012). The evolution of the Čanište epidote-bearing pegmatite, Republic of Macedonia: evidence from mineralogical and geochemical features. Geologia Croatica, 65(3), 423-434. ⓘ Crni Kamen Radusinovi´c, D. and C. Markov (1971) Macedonite - lead titanate: a new mineral. American Mineralogist (1971): 56: 387-394. Radoviš (Radovish) ⓘ Borov Dol Stefanova, V., Kovachev, V., & Stefanova, G. (2004). Morphology and chemistry of gold of the Borov Dol ore occurrence, the Buchim region, Republic of Macedonia. Rev. Bulg. Geol. Soc, 65, 125-132. Romania Alba Co. Pianu Commune ⓘ Pianu de Sus (Pianul Românesc. Pianul din Sus. Bleschpien. Romänisch-Pien. Wallachisch-Pien. Oláhpián. Olahpian. Felsőpián) Udubaşa G., Pop D., Costea C. (2004) Native platinum at Pianu, Sebeş County, Romania. Romanian Journal of Mineral Deposits 81:192-194 Bihor Co. Nucet Băiţa Mining District (Baita Bihor. Rézbánya) ⓘ Avram Iancu mine Zajzon, N., Bûdi, N., Szakáll, S. & Mátyási, S. (2006) Preliminary Study Of The Ore Minerals Of The “Avram Iancu” Co-ni-u Ore Deposit, Bihor Mts., Romania. Acta Miner.-Petrograph.,Abstract Series 5, Szeged, p.132 Bistrița-Năsăud Co. Rodna Mtn (Rodnei Mtn) Rodna Valea Vinului ⓘ Valea Vinului Mine Delia Cristina Papp, Ionel Ureche, Ioan Seghedi, Hilary Downes, Luigi Dallai, (2005), Petrogenesis of convergent-margin calc-alkaline rocks and the significance of the low oxygen isotope ratios: the Rodna-Bârgău Neogene subvolcanic area (Eastern Carpathians), Geologica Carpathica, 56, 1, p.77-90 Caraş-Severin Co. Banat Mts Almăj Mts ⓘ Mraconia Valley Anason, M. A., Stefan, M., & Delia Georgeta, D. (2013). Mineralogical Description of the Skarn from Mraconia Valley, Almaj Mountains, Romania. Harghita Co. ⓘ Ditrău (Ditró) vom Rath, G. (1876): The syenite mountains of Ditro. Jahrb. f. Min., 772-773. . Hirtopanu Paulina, Andersen C. Jens, Fairhurst J. Robert and Jakab Gyula (2013) Allanite-(Ce) and its associations, from the Ditrau alkaline intrusive massif. Proc. Rom. Acad., Series B, 2013, 15(1), p. 59–74 ⓘ Jolotca (Orotva) Szakáll, S. & Kristály, F., Eds. (2010): Mineralogy of Székelyland, Eastern Transylvania, Romania. Csík County Nature and Conservation Society, Miercurea-Ciuc, Romania, 321 pp. Gheorgheni ⓘ Aurora Creek Szakáll, S. & Kristály, F., Eds. (2010): Mineralogy of Székelyland, Eastern Transylvania, Romania. Csík County Nature and Conservation Society, Miercurea-Ciuc, Romania, 321 pp. Russia Central Region Moscow Oblast' (Moskovskaya Oblast') ⓘ Iksha Pavel M. Kartashov data ⓘ Moscow Pekin, A. (2011) Minerals of Moscow. Russian Journal of General Chemistry. Jun2011, Vol. 81 Issue 6, p1381-1391. ⓘ Savkin gully Pekin, A. (2011) Minerals of Moscow. Russian Journal of General Chemistry. Jun2011, Vol. 81 Issue 6, p1381-1391. ⓘ Tyopliy Stan Pekin, A. (2011) Minerals of Moscow. Russian Journal of General Chemistry. Jun2011, Vol. 81 Issue 6, p1381-1391. Tambovskaya Oblast' ⓘ Tsentral'noe Ti-Zr deposit Patyk-Kara, N.G., Levchenko, E.N., Stekhin, A.I., Barsegyan, V.V., Bochneva, A.A., Chizhova, I.A., Andrianova, E.A., and Dubinchuk, V.T. (2008): Geology of Ore Deposits 50(3), 218-239. Eastern-Siberian Region Krasnoyarsk Territory (Krasnoyarsk Kray. Krasnoyarskii Krai) Enisei Range (Yenisei Ridge. Enisei Ridge) ⓘ Kiisk alkaline massif (Kiyskoe) Kalyago, E. K. & Lapin, A. V. (1990): Britholite from metasomatites of the Kiisk alkaline massif (Enisei Ridge). Zapiski Vsesoyuznogo Mineralogicheskogo Obshchestva 119, 107-110. (in Russian.). Seltmann, R., Soloviev, S., Shatov, V., Pirajno, F., Naumov, E., & Cherkasov, S. (2010). Metallogeny of Siberia: tectonic, geologic and metallogenic settings of selected significant deposits*. Australian Journal of Earth Sciences, 57(6), 655-706 Prebaikalia (Pribaikal'e) Buriatia (Buryatia) Mama River Basin Maigunda River ⓘ Burpala alkaline Massif Bailey, J. C: Formation of cryolite and other aluminofluorides: A petrologic review. Bull. geol. Soc. Denmark, vol. 29, pp. 1-45. Copenhagen, June 10th, 1980. Irkutskaya Oblast' Bodaibo Lena Gold District ⓘ Chertovo Koryto deposit Yudovskaya, M. A., Distler, V. V., Prokofiev, V. Y., & Akinfiev, N. N. (2015). Gold mineralisation and orogenic metamorphism in the Lena province of Siberia as assessed from Chertovo Koryto and Sukhoi Log deposits. Geoscience Frontiers. Kropotkinsky ore cluster ⓘ Sukhoi Log deposit Woodl, B. L., & Popov, N. P. (2006). The Giant Sukhoi Log Gold Deposit, Siberia. Russian Geology and Geophysics Vol. 47, No. 3, pp. 315-341. Yudovskaya, M. A., Distler, V. V., Prokofiev, V. Y., & Akinfiev, N. N. (2015). Gold mineralisation and orogenic metamorphism in the Lena province of Siberia as assessed from Chertovo Koryto and Sukhoi Log deposits. Geoscience Frontiers.. Meffre, S., Large, R. R., Scott, R., Woodhead, J., Chang, Z., Gilbert, S. E., ... & Hergt, J. M. (2008). Age and pyrite Pb-isotopic composition of the giant Sukhoi Log sediment-hosted gold deposit, Russia. Geochimica et Cosmochimica Acta, 72(9), 2377-2391. Lake Baikal area Slyudyanka (Sludyanka) ⓘ Pereval marble quarry Bosi, F., Reznitskii, L., Skogby, H., & Hålenius, U. (2014). Vanadio-oxy-chromium-dravite, NaV3 (Cr4Mg2)(Si6O18)(BO3) 3 (OH) 3O, a new mineral species of the tourmaline supergroup. American Mineralogist, 99(5-6), 1155-1162. ⓘ Tazheranskii Massif (Tazheran Massif) Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow. Goldschmidt Conference Abstracts (2011) Mineralogical Magazine p1785 Tounkinsk Mts ⓘ Mariinsk Mine Dana 6: 428. Vitim Plateau Biraya and Bya Rivers confluence area (Chara Basin) Biraya Fe-REE ore occurrence ⓘ Ust'-Biraya Pavel M. Kartashov analytical data ⓘ Zashikhinskoe Seltmann, R., Soloviev, S., Shatov, V., Pirajno, F., Naumov, E., & Cherkasov, S. (2010). Metallogeny of Siberia: tectonic, geologic and metallogenic settings of selected significant deposits*. Australian Journal of Earth Sciences, 57(6), 655-706 Sakha Republic (Saha Republic. Yakutia) Aldan Shield Aldan ⓘ Lebedinoe Au Deposit (Nezametnyi Mine) Shcheka, S. A., Ignat’ev, A. V., Nechaev, V. P., & Zvereva, V. P. (2006). First diamonds from placers in Primorie. Petrology, 14(3), 299-317. ⓘ Ryabinovskoe Cu-Au deposit Petrography, geochemistry, and isotopic dating of eruptive breccias of the Ryabinovoe Au–Cu porphyry deposit (South Yakutiya). in Abdurrahman, A., J. C. Ø. Andersen, and B. J. Williamson. 'Meeting of the Geological Society’s Mineral Deposits Studies Group was held on the 2nd–4th January 2013 at the University of Leicester, UK.' Applied Earth Science (Trans. Inst. Min. Metall. B) 121.4 (2012): 202. Chara and Tokko Rivers Confluence ⓘ Murunskii Massif [Lapis 1993:4 p.13-20] Sirenevyi Kamen' Deposit ⓘ Podsnezhnik area (Snowdrop) Konev, A.A., Vorob'yev, E.I., and Lazebnik, K.A. (1996) The Mineralogy of the Murun Massif. Russian Academy of Science Press, Siberian Branch, Novosbirsk, Russia (in Rus.) Mirny ⓘ Mirny Mine (Mir Mine. Mir Pipe. Myr Pipe) Evseev, A. A. (1973) Siberia's Crystals and Symmetry in the Distribution of Occurences of Minerals. World of Stone 1:11-20 Nakyn kimberlite field (Nakynsky kimberlite field) Sredne-Markhinsky region ⓘ Nyurbinsky open-pit mine (Nyurbinskaya deposit) Goldschmidt Conference Abstracts (2011) Mineralogical Magazine p1922 Polar Yakutia Cherskii range system Selennyakh range Tommot river ⓘ Tommotskii Massif no reference. American Mineralogist, Volume 81, pages 766-770, 1996 ⓘ Vilyui River Basin (Vilui River Basin. Wilui River Basin) Gałuskina, I.O., Gałuskin, E.V., Lazic, B., Armbruster, T., Dzierżanowski, P., Prusik, K., Wrzalik, R. (2010): Eringaite, Ca3Sc2(SiO4)3, a new mineral of the garnet group. Mineralogical Magazine, 74, 365-373. Transbaikalia (Zabaykalye) Buriatia Republic (Buryatia) Ermakovskoe Be Deposit Zunshibir' valley ⓘ Opornyi pegmatite Mironov A.G. and Gofman A.F, (1979) Barian betafite in pegmatites of Transbaikalien, - Minerals and Minerals Paragenesisa of Rocks and Ores, Leningrad, Nauka, p.127-132 (in Russian). Mukhorshibir' settlement Zaganskii range Baits Kundui deposit ⓘ Glavnaya vein Iovchev E.S., Kul'tiasov S.V., Pyatnov V.I. Khlopinites in Zaganskii range pegmatites, - Mineral'noe syr'ye, 1937, N9, p.6-15. Vitim Plateau ⓘ Amandak F-Be deposit Bulnaev, K.B. (2006): Geology of Ore Deposits 48(4), 277-289. ⓘ Aunik F-Be deposit Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow ⓘ Dybryn U deposit Pavel M. Kartashov analytical data (2011) ⓘ Khiagda U deposit Pavel M. Kartashov data Chitinskaya Oblast' ⓘ Katugin Ta-­Nb deposit (Katuginskoye deposit) P.M. Karashov data. Seltmann, R., Soloviev, S., Shatov, V., Pirajno, F., Naumov, E., & Cherkasov, S. (2010). Metallogeny of Siberia: tectonic, geologic and metallogenic settings of selected significant deposits*. Australian Journal of Earth Sciences, 57(6), 655-706. USGS Open File Report 2005-1252 p20. Sharygin, V. V., & Vladykin, N. V. (2014). Mineralogy of cryolite rocks from the Katugin massif, Transbaikalia, Russia. Abstract Book of 30th International Conference on “Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism,” Antalya, Turkey, 166-168. Krasnyi Chikoy Malkhan pegmatite field (Malchan. 'Malechansk') ⓘ Oktyabrskaya pegmatite vein Peretyazhko, I. S., Zagorsky, V. Y., Smirnov, S. Z., & Mikhailov, M. Y. (2004). Conditions of pocket formation in the Oktyabrskaya tourmaline-rich gem pegmatite (the Malkhan field, Central Transbaikalia, Russia). Chemical geology, 210(1), 91-111. ⓘ Sosedka pegmatite vein Badanina, E.V., Gordienko, V.V., Wiechowski, A., and Friedrich, G. (2008): Geology of ore Deposits 50(8), 772-781. Orlovskoye ⓘ Orlovskoye Ta Deposit P.M. Kartashov data Vershino-Darasunskiy ⓘ Talatui Au deposit Prokof’ev, V.Y., Zorina, L.D., Kovalenker, V.A., Akinfiev, N.N., Baksheev, I.A., Krasnov, A.N., Yurgenson, G.A., and Trubkin, N.V. (2007): Geology of Ore Deposits 49(1), 31-68. ⓘ Etyka (Aetyka. Etyka Olovyannya) http://www.minsocam.org/MSA/Special/Pig/PIGarticles/Zaraisky.html (Previously published in: Mineral Deposits: Research and Exploration Where do They Meet? Proceedings of the Fourth Biennial SGA Meeting , Turku/Finland/11-13 August 1997 , Heikky Papunen (ed.), A.A. Balkema, Rotterdam, Brookfield, 1997, pp.695-698). ⓘ Orlovka http://www.minsocam.org/MSA/Special/Pig/PIG_articles/Zaraisky.html (Previously published in: Mineral Deposits: Research and Exploration Where do They Meet? Proceedings of the Fourth Biennial SGA Meeting , Turku/Finland/11-13 August 1997) and F.G. Reyf et al. , The Canadian Mineralogist, 2000, Volume 38, number 4, Pages 915-936. Tuva Republic ⓘ Aryskan REE deposit Pavel M. Kartashov data ⓘ Dugdu Alkaline Massif Pavel M. Kartashov analythical data of 2015 ⓘ Erzin massif Bailey, J. C: Formation of cryolite and other aluminofluorides: A petrologic review. Bull. geol. Soc. Denmark, vol. 29, pp. 1-45. Copenhagen, June 10th, 1980. Sangilen Upland Balygtyg-Khem River ⓘ Pichikhol' alkaline Massif Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow ⓘ Korgeredaba alkaline Massif Kapustin, Y. L., & Bykova, A. V. (1965). First find of hiortdahlite in the USSR. Doklady Akad. Nauk SSSR, 161, 121-124. ⓘ Ulanerginskii massif Kapustin Yu.L. (1989) Cerite and ternebohmite from fenites of alkaline massifs of Tuva, - Zapiski VMO, 118(4), p. 47-56 (in Rus.) ⓘ Tastyg Spodumene deposit Kuznetsova, L. G., & Prokof’ev, V. Y. (2009, November). Petrogenesis of extremely lithium-rich spodumene aplites of the Tastyg deposit, Sangilen Highland, Tyva Republic. In Doklady Earth Sciences (Vol. 429, No. 1, pp. 1262-1266). MAIK Nauka/Interperiodica.. Kuznetsova, L. G. (2009). Uncommon rare-elements spectrum and geochemical evolution of the Tastyg spodumene granitoids (South Siberia, Russia). Estudos Geol, 19(2), 150-155. ⓘ Ulug-Tanzek deposit Seltmann, R., Soloviev, S., Shatov, V., Pirajno, F., Naumov, E., & Cherkasov, S. (2010). Metallogeny of Siberia: tectonic, geologic and metallogenic settings of selected significant deposits*. Australian Journal of Earth Sciences, 57(6), 655-706. USGS Open File Report 2005-1252 p175 Far-Eastern Region Amurskaya Oblast' ⓘ Berezitovoe (Konstantinovskii) Vakh, A. S., Avchenko, O. V., Karabtsov, A. A., & Stepanov, V. A. (2009, October). The first find of grothite in gold ore deposits. In Doklady Earth Sciences (Vol. 428, No. 1, pp. 1083-1087). MAIK Nauka/Interperiodica. Dambuki ore cluster ⓘ Dzheltulinskoe U ore occurrence L.B. Larichev, V.A. Oznobikhin & E.V. Petrosyan data ⓘ Lenskoye Mo-U deposit (Novoye) Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow Chukotskii Autonomous Okrug Pekul'ney Range (Pekul'nei Range) Northern Pekul'ney River (Northern Pekul'nei River. Northern Pekul'neyveem River) ⓘ Placer deposit Rudashevskiy, N.S., Mochalov, A.G., Men'shikov, Y.P., Shumskaya, N.I. [Рудашевский, Н.С., Мочалов, А.Г., Меньшиков, Ю.П., Шумская, Н.И.] (1983) Ferronickelplatinum, Pt2FeNi, a new mineral species [Ферроникельплатина Pt2FeNi - новый минеральный вид]. Zapiski Vsesoyuznogo Mineralogicheskogo Obshchestva [Записки ВМО], 112, 4, 487-494 (in Russian). Magadanskaya Oblast' Kolyma River Basin Ducat District Omsukchan Ducat ore field ⓘ Ducat Mine (Dukat Mine) http://www.igem.ru/lmin/fil/metal.htm Omchak gold field ⓘ Natalka Au deposit Goryachev, N.A., Vikent’eva, O.V., Bortnikov, N.S., Prokof’ev, V.Y., Alpatov, V.A., and Golub, V.V. (2008): Geology of Ore Deposits 50(5), 362-390. ⓘ Seymchan ore cluster Goryachev, N. A., Gamyanin, G. N., Prokof’ev, V. Y., Savva, N. E., Velivetskaya, T. A., & Ignat’ev, A. V. (2014). Silver-cobalt mineralization in the Upper Seymchan ore cluster, Northeastern Russia. Geology of Ore Deposits, 56(5), 322-345. Primorskiy Kray Kavalerovo Mining District Dal'negorsk (Dalnegorsk. Tetyukhe. Tjetjuche. Tetjuche) ⓘ Nikolaevskiy Mine Min Rec vol 32, pp 7-30 (2001) ⓘ Maiskoe deposit ROGULINA, L., MAKEEVA, T., PISKUNOV, Y. G., & SVESHNIKOVA, O. (2004). Первая находка платиноидов в рудах Майского золото-серебряного месторождения (Дальнегорск, Приморье). Roshchino Kedrovaya river ⓘ Nezametnoe deposit (Nezametny gold mine) Pavel M. Kartashov data. Graham, I., Sutherland, L., Zaw, K., Nechaev, V., & Khanchuk, A. (2008). Advances in our understanding of the gem corundum deposits of the West Pacific continental margins intraplate basaltic fields. Ore Geology Reviews, 34(1), 200-215. ⓘ Tigrinoe Sn-W-Mo deposit (Tigriny) Gonevchuk, V. G., Korostelev, P. G., & Semenyak, B. I. (2005). Genesis of the Tigrinoe tin deposit (Russia). Geology Of Ore Deposits C/C Of Geologiia Rudnykh Mestorozhdenii, 47(3), 223. ⓘ Yakut-Gora volcanic depression Grebennikov, A. V. (2011). Silica-metal spherules in ignimbrites of southern Primorye, Russia. Journal of Earth Science, 22(1), 20-31. ⓘ Sikhote-Alin Mts Volokhin, Yu.G., Karabtsov, A.A. (2016): Minerals in the Triassic Carbonaceous Silicites of Sikhote Alin. Lithology and Mineral Resources: 51: 405-424 North-Western Region Leningradskaya Oblast' Kirishi ⓘ Volkhov river Skublov, G. T., Marin, Y. B., Semikolennykh, V. M., Skublov, S. G., & Tarasenko, Y. N. (2007). Volkhovite: A new type of tektite-like glass. Geology of Ore Deposits, 49(8), 681-696. Northern Caucasus Region Stavropol'skiy Kray ⓘ Beshpagir Ti-Zr deposit Boiko, N.I. (2004): Lithology and Mineral Resources 39(6), 523-529. ⓘ Grachev Ti-Zr deposit Boiko, N.I. (2004): Lithology and Mineral Resources 39(6), 523-529. ⓘ Kombulat Ti-Zr deposit Boiko, N.I. (2004): Lithology and Mineral Resources 39(6), 523-529. Northern Region Karelia Republic Ladoga Region Alattu-Pakula-Janis ore field ⓘ Pakula gold prospect Ivashchenko, V. I., & Lavrov, О. В. (2006) Ore Deposits and Occurrences in the North Ladoga Region, Southwest Karelia. in Ore Deposits And Occurrences In The North Ladoga Region, Southwest Karelia Field Trip Guidebook. Understanding the genesis of ore deposits to meet the demands of the 21st century 12th Quadrennial IAGOD Symposium 2006. Moscow. P.41-64. Pitkyaranta District (Pitkäranta District) ⓘ Hopunvaara mine Valkama, M., Sundblad, K., Lokhov, K. I., & Cook, N. J. (2013). Geology and genesis of granites and polymetallic skarn ores at Pitkaranta, Ladoga Karelia, Russia. SGA volume abstracts, Uppsala, Swden. Northern Karelia Chupa pegmatite field Chupa Bay ⓘ Olenchik Island Pegmatite Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow ⓘ Krivoe ozero (Kartesh) Y.A.Kogevnikov 'Samotcvetnie tropi',Moscow,Mir Samotcvetov, 2010, 56p. ⓘ Elet'ozerskii massif P.M. Kartashov data Oulanka plutonic complex Olanga River (Oulanka River) ⓘ Lukkulaisvaara ultrabasic Massif (Lukkulaisvaara pluton. Lukkulaisvaara layered intrusion) Semenov, S.V., Glebovitsky, V.A., Kol’tsov, A.B., Semenov, V.S., Korneev, S.I., and Savatenkov, V.M. (2008): Geology of Ore Deposits 50(4), 249-274. Komi Republic Prepolar Ural Kozhim River Basin Maldynyrd range (Maldy-nyrd range) ⓘ Al'kesvozh river canyon (Al'kes-vozh) Pavel M. Kartashov data ⓘ Chudnoe Pd-Au deposit P.M. Kartashov data Grubependity Lake ⓘ Grubependity Lake cirque Pavel M. Kartashov data ⓘ Zhelannoe quartz deposit Repina, S.A. (2008): Geology of Ore Deposits 50(7), 609-619. Pavel M. Kartashov data Timan Range ⓘ Schugorsk bauxite deposit Mordberg, L.E., Stanley, C.J., and Germann, K. (2001): Mineralogical Magazine 65(1), 81-101. Ust'kulom district ⓘ Pomozdino meteorite Ireland, T. R. & Bukovanská, M. (2003) Initial 182Hf/ 180Hf in meteoritic zircons. Geochimica et Cosmochimica Acta 67 (24):4849-4856. (Dec 2003) Murmanskaya Oblast' ⓘ Afrikanda complex Chakhmouradian A.R., Zaitsev A.N. (2002) Calcite–Amphibole–Clinopyroxene rock from the Afrikanda complex, Kola peninsula, Russia: mineralogy and a possible link to carbonatites. III. Silicate minerals. - Canadian Mineralogist, Vol.40, pp. 1347-1374. . Wu, F. Y., Yang, Y. H., Mitchell, R. H., Bellatreccia, F., Li, Q. L., & Zhao, Z. F. (2010). In situ U–Pb and Nd–Hf–(Sr) isotopic investigations of zirconolite and calzirtite. Chemical Geology, 277(1), 178-195. Belye Tundry Massif ⓘ Zirkonovoe pegmatite body Voloshin, A.V., Lyalina, L.M. [Волошин, А.В., Лялина, Л.М.] (2004): Morphology and anatomy of zircon crystals from silexites and pegmatites of the Archean alkaline granite formation of the Kola region [Морфология и анатомия кристаллов циркона из силекситов и пегматитов Архейской щелочногранитной формации Кольского региона]. Zapiski RMO [Записки РМО], 133, 2, 89-99. Voloshin, A.V., Lyalina, L.M., Savchenko, Ye.E., Selivanova, E.A. [Волошин А.В., Лялина Л.М., Савченко Е.Э., Селиванова Е.А.] (2004): Uncommon quartz-zircon aggregates in the Belye Tundry pegmatite. Pseudomorphs and genesis [Необычные кварц-цирконовые агрегаты в пегматите Белых тундр. Псевдоморфозы и генезис]. Mineralogy in the whole space of this word. Proceedings of I Fersman Scientific Session. Apatity, 22-23 April 2004 [Минералогия во всем пространстве сего слова. Труды I Ферсмановской научной сессии. Апатиты, 22-23 апр. 2004]. K & M, Apatity, 48-50. Lyalina, L.M., Voloshin, A.V. [Лялина Л.М., Волошин А.В.] (2004): The intragranite pegmatite body in Belye Tundry massif and its minerals [Внутригранитное пегматитовое тело в массиве Белых тундр и его минералы]. Mineralogy in the whole space of this word. Proceedings of I Fersman Scientific Session. Apatity, 22-23 April 2004 [Минералогия во всем пространстве сего слова. Труды I Ферсмановской научной сессии. Апатиты, 22-23 апр. 2004]. K & M, Apatity, 72-73. Voloshin, A.V., Lyalina, L.M., Savchenko, Ye.E., Selivanova, E.A. [Волошин А.В., Лялина Л.М., Савченко Е.Э., Селиванова Е.А.] (2005): Intragranite rare-metal pegmatites of the alkaline granite formation of the Kola Peninsula. Quartz-zircon pseudomorphs [Внутригранитные редкометалльные пегматиты щелочногранитовой формации Кольского полуострова. Кварц-цирконовые псевдоморфозы]. Zapiski RMO [Записки РМО], 134, 4, 98-107. Lyalina, L.M., Selivanova, E.A., Savchenko, Ye.E., Zozulya, D.R., Kadyrova, G.I. (2014): Minerals of the gadolinite-(Y)–hingganite-(Y) series in the alkali granite pegmatites of the Kola Peninsula. Geology of Ore Deposits, 56, 675-684. ⓘ Kaito Tundra P.M. Kartashov data Keivy Mountains ⓘ Western Keivy Massif Pavel M. Kartashov data ⓘ El'ozero REE occurrence Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow ⓘ Parusnaya Mt (Parus) Pavel M. Kartashov data ⓘ Ploskaya Mt Voloshin A.V., Pakhomovskii Ya.A. [Волошин А. В., Пахомовский Я. А.] (1986): Minerals and evolution of mineral formation in amazonite pegmatites of the Kola Peninsula [Минералы и эволюция минералообразования в амазонитовых пегматитах Кольского полуострова]. Nauka, Leningrad, 168 pp. (in Russian). ⓘ Vyuntspakhk Mt Pavel M. Kartashov data. Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Chukanov, N.V., Husdal, T.A., Zadov, A.E., Pushcharovsky, D.Yu. (2011): Fluorbritholite-(Y), (Y,Ca,Ln)5[(Si,P)O4]3 F, a new mineral of the britholite group. Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen, 188, 191-197 ⓘ West Keivy Block Pavel Kartashov Khibiny Massif Eveslogchorr Mt ⓘ IGC Stop 4-3 Arzamastsev, A., Yakovenchuk, V., Pakhomovsky, Y., & Ivanyuk, G. (2008). The Khibina and Lovozero alkaline massifs: Geology and unique mineralization. In Guidbook for 33rd International Geological Congress Excursion (No. 47, p. 58). ⓘ Kaskasnyunchorr Mt. ⓘ Khibiny Station Mikhailova, Y.A., Konopleva, N.G., Yakovenchuk, V.N., Ivanyuk, G.Y., Men’shikov, Y.P., and Pakhomovsky, Y.A. (2007): Geology of Ore Deposits 49(7), 590-598. ⓘ Koashva Mt PEKOV, I.V. & NIKOLAEV, A.P. (2013) Minerals of the pegmatites and hydrothermal assemblages of the Koashva deposit (Khibiny, Kola Peninsula, Russia). Mineralogical Almanac 189(2), 7-65. Kukisvumchorr Mt East slope ⓘ Tuliok River head European Journal of Mineralogy 19, 95-103(2007) ⓘ Unnamed pegmatite P.M. Kartashov data ⓘ Marchenko Peak ⓘ IGC Stop 5-1A Arzamastsev, A., Yakovenchuk, V., Pakhomovsky, Y., & Ivanyuk, G. (2008). The Khibina and Lovozero alkaline massifs: Geology and unique mineralization. In Guidbook for 33rd International Geological Congress Excursion (No. 47, p. 58). ⓘ IGC Stop 5-1B Arzamastsev, A., Yakovenchuk, V., Pakhomovsky, Y., & Ivanyuk, G. (2008). The Khibina and Lovozero alkaline massifs: Geology and unique mineralization. In Guidbook for 33rd International Geological Congress Excursion (No. 47, p. 58). ⓘ IGC Stop 5-2 Arzamastsev, A., Yakovenchuk, V., Pakhomovsky, Y., & Ivanyuk, G. (2008). The Khibina and Lovozero alkaline massifs: Geology and unique mineralization. In Guidbook for 33rd International Geological Congress Excursion (No. 47, p. 58). ⓘ IGC Stop 5-3 Arzamastsev, A., Yakovenchuk, V., Pakhomovsky, Y., & Ivanyuk, G. (2008). The Khibina and Lovozero alkaline massifs: Geology and unique mineralization. In Guidbook for 33rd International Geological Congress Excursion (No. 47, p. 58). ⓘ Northeast slope Pavel M. Kartashov data ⓘ Olenii Ruchei (Olenii Creek. Oleny Ruchei) Pavel M. Kartashov analytical data (2010) Takhtarvumchorr Mt ⓘ IGC Stop 6-2 Arzamastsev, A., Yakovenchuk, V., Pakhomovsky, Y., & Ivanyuk, G. (2008). The Khibina and Lovozero alkaline massifs: Geology and unique mineralization. In Guidbook for 33rd International Geological Congress Excursion (No. 47, p. 58). ⓘ Molybdenum Mine Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow ⓘ The Carbonatite Stock in the vicinity of Tul'ilukht Bay Yakovenchuk, V.N., Ivanyuk, G.Yu., Pakhomovsky, Ya.A., Men'shikov, Yu.P. (2005): Khibiny. Laplandia Minerals Ltd. (in association with the Mineralogical Society of Great Britain and Ireland), Apatity, 468 pp. Yukspor Mt ⓘ Hackman Valley Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow ⓘ Kovdor Massif Downes, H., Balaganskaya, E., Beard, A., Liferovich, R., & Demaiffe, D. (2005). Petrogenetic processes in the ultramafic, alkaline and carbonatitic magmatism in the Kola Alkaline Province: a review. Lithos, 85(1), 48-75.. Subbotin, R. P. L. V. V., & Pakhomovsky, Y. A. (1998). A new type of scandium mineralization in phoscorites and carbonatites of the Kovdor massif, Russia. Canadian Mineralogist 36:971-980. . Khomyakov A P, Aleksandrov V V, Krasnova N I, Ermilov V V, Smolyaninova N N (1982) Bonshtedtite, Na3Fe(PO4)(CO3), a new mineral. Zapiski Vsesoyuznogo Mineralogicheskogo Obshchestva 111, issue 4, 486-490 ⓘ Kovdor Zheleznyi Mine (Iron Mine) [World of Stones 95:5-6, p64]. http://maurice.strahlen.org/kola/kovdor.htm ⓘ Lovnoozero deposit Orsoev, D.A. [Орсоев, Д.А.] (1985): Mineralogy of copper-nickel ores of the Lovnoozero deposit (Kola peninsula) [Минералогия сульфидных медно-никелевых руд Ловноозерского местророждения (Кольский полуостров)]. Candidate's degree thesis, USSR Academy of Sciences, Apatity, 253 pp. (in Russian). ⓘ Lovozero Massif Pekov, I.V. (2000): Lovozero Massif. Moscow, Ocean Pictures Ltd, 480 pp. ⓘ Alluaiv Mt Yakovenchik, V.N., Ivaniuk, G.Yu., Pakhomovsky, Ya.A., Selivanova, E.A., Men'shikov, Yu.P., Korchak, J.A., Krivovichev, S.V., Spiridonova, D.V., Zalkind, O.A. (2010): Punkaruaivite, Li{Ti2(OH)2[Si4O11(OH)]}•H2O, a new mineral species from hydrothermalites of Khibiny and Lovozero alkaline massifs (Kola Peninsula, Russia). Canadian Mineralogist, 48, 41-50. Suoluai River Valley Kuamdespakhk Mt ⓘ Pegmatite No. 54 Semenov E.I. (1972) Mineralogy of Lovozero alkaline massif, - Moscow, Nauka, p. 308 (in Rus.) Vavnbed Mt ⓘ Pegmatite №24 Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow Monche-Tundra Monchegorsk ⓘ Patchemvarek intrusion Huber, M., Mokrushin, A., Kudryshov, N., Neradovski, J. (2015): PGE mineralization in the gabbro rocks from the Monchegorsk Region (Kola region, Russia). Mineralogia Special Papers: 44: 46 ⓘ Niva alkaline intrusion Arzamastseva, L.V., Pakhomovsky, Ya.A. [Арзамасцева, Л.В., Пахомовский Я.А.] (1999): Mineral associations in rocks of Niva agpaitic intrusion (Kola Peninsula) as indicators of its forming conditions [Минеральные ассоциации пород агпаитовой интрузии Нива (Кольский Полуостров) как индикаторы условий ее образования]. Zap. VMO [Зап. ВМО], 128, 6, 1-16 (in Russian). Arzamastsev, A.A., Belyatsky, B.V., Arzamastseva, L.V. (2000): Agpaitic magmatism in the northeastern Baltic Shield: a study of the Niva intrusion, Kola Peninsula, Russia. Lithos, 51, 1, 27-46. Northern Karelia ⓘ Alakurtti pegmatite [World of Stones 95:5-6, p64]. Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow ⓘ Vuoriyarvi alkaline-ultrabasic massif www.koeln.netsurf.de/~w.steffens/vuori.htm Polyarnyy Greater Eastern Litsa ore field ⓘ Uraguba Fe deposit Ivanyuk, G.Y., and Goryainov, P.M. (2008): Geology of Ore Deposits 50(8), 670-680. ⓘ Sakharjok Massif (Sakhariok Massif. Sakharjok deposit) Pavel Kartashov. Lyalina, L., Zolotarev Jr, A., Selivanova, E., Savchenko, Y., Zozulya, D., Krivovichev, S., & Mikhailova, Y. (2015). Structural characterization and composition of Y-rich hainite from Sakharjok nepheline syenite pegmatite (Kola Peninsula, Russia). Mineralogy and Petrology, 1-9. ⓘ Salmagorskii A. N. Korobeinikov, F. P. Mitrofanov, S. Gehör, K. Laajoki, V. P. Pavlov and V. P. Mamontov (1998) Geology and Copper Sulphide Mineralization of the Salmagorskii Ring Igneous Complex, Kola Peninsula, NW Russia. J. Petrology 39:2033-2041. ⓘ Sebl'yavr Massif Kogarko, L.N. et al (1995) Alkaline Rocks and Carbonatites of the World Vol 2. Turii Cape ⓘ Turii alkaline Massif (Turiy massif) www.koeln.netsurf.de/~w.steffens/tury.htm Southern Siberia Sayan Mts Eastern Sayan ⓘ Kitoi river Savel'eva V.B. Karmanov N.S. (2008) Rare earth's minerals of alkaline metasomatites of Main Sayan Fault zone, - Zapiski RMO, N2, pp.14-35 (in Rus.).. Savel’eva, V.B., and Karmanov, N.S. (2008): Geology of Ore Deposits 50(8), 681-696. Urals Region Middle Urals Sverdlovskaya Oblast' Revda ⓘ Revdinskiy Massif Ivanov, K. S., Berzin, S. V., & Erokhin, Y. V. (2012, March). The first U-Pb age data of zircons from relict spreading zones in the Middle Urals. In Doklady Earth Sciences (Vol. 443, No. 1, pp. 302-307). MAIK Nauka/Interperiodica. Rezh District Lipovka pegmatite field ⓘ Lipovka Mine (Lipovskoe Mine. Lipovskaya Mine. Lipovaya Mine) Igor.V. Pekov, Lyudmila R. Memetova (2008) Minerals of the Lipovka Granite Pegmatites, Central Urals, Russia. Mineralogical Almanac 13:6-45 Yuzhakovo Village Alabashka pegmatite field ⓘ Kazennitsa vein (Kazionnitsa) http://webcenter.ru/~minbooks/murz_kaz.html Southern Urals Chelyabinsk Oblast' ⓘ Ilmen Mts Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow ⓘ Ilmen Natural Reserve ⓘ Blyumovskaya Pit (Blum Pit. Pit No. 50) Galina Gubko, Natalia Levtsova (2009) Blyum Pit in the Ilmeny Mountains. Fifth International Symposium Mineral Diversity Research and Preservation pp59-64 Dolgiye Mosty reserve-guard station ⓘ Gadolinite Pit (Pits Nos. 75 & 76) Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow Lake Ishkul' ⓘ Pit No. 400 (400 Mine) Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow ⓘ Pit No. 13 (Hornblende Pit) Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow ⓘ Pit №7 Mineralogy of Ilmeny Mountains Kasli Potaniny Gory ⓘ Vermiculite quarry Pavel M. Kartashov data Pervomayskiy ⓘ Bereznyakovskoe Au deposit Spiridonov, A. M., Kulikova, Z. I., Zorina, L. D., Granina, E. M., Parshin, A. V., & Budyak, A. E. Material Composition of Ores and Metasomatically Altered Rocks at Bereznyakovskoe Epithermal Gold Ore Deposit (the South Urals). ⓘ Vishnevye Mts (Vishnyovye. Cherry) No reference listed. Kobyashev Yu.S., Makagonov E.P., Nikandrov S.N. 'Minerals of Vishnyovie and Potaniny Mountains', Miass, Ilmenskiy State Reserve of RAS UB, 1998 ⓘ Buldym Lake Nedosekova, I.L. (2007): Geology of Ore Deposits 49(2), 129-146.. Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow ⓘ Vein No. 37A Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow ⓘ Kurochkin Log P.M. Kartashov data Subarctic Urals ⓘ Bol'shaya Pol'ya River Mills, S. J., Kartashov, P. M., Ma, C., Rossman, G. R., Novgorodova, M. I., Kampf, A. R., & Raudsepp, M. (2011). Yttriaite-(Y): The natural occurrence of Y2O3 from the Bol’shaya Pol’ya River, Subpolar Urals, Russia. American Mineralogist, 96(7), 1166-1170. Western-Siberian Region Altai Republic (Gorno-Altayskaya Autonomous Oblast') ⓘ Kumir Sc-REE occurrence Egorov et al (1993) Kumir scandium-rare-earth ore occurrence in Gornyi Altai, - Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Geol. i Razved., (2), pp. 43-54 (in Rus.). ⓘ Polar Urals [Mineralien Welt 6/92:62] Tyumenskaya Oblast' ⓘ Rai-Iz (Raiz) Yang, J., Meng, F., Xu, X., Robinson, P. T., Dilek, Y., Makeyev, A. B., ... & Cliff, J. (2015). Diamonds, native elements and metal alloys from chromitites of the Ray-Iz ophiolite of the Polar Urals. Gondwana Research, 27(2), 459-485. Yamalo-Nenetskiy Autonomous Okrug Labytnangi ⓘ Tai-Keu REE-Nb occurrence Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow Prepolar Ural Tyumenskaya Oblast' Khanty-Mansi Okrug (Khanty Mansiysk) Saranpaul ⓘ Dodo Mine Burlakov, J. V. (1995): Dodo: Alpine Klüfte im Polar-Ural. Lapis. 20 (3), 13-26, 35 Tomsk Oblast' ⓘ Tuganskoe Seltmann, R., Soloviev, S., Shatov, V., Pirajno, F., Naumov, E., & Cherkasov, S. (2010). Metallogeny of Siberia: tectonic, geologic and metallogenic settings of selected significant deposits*. Australian Journal of Earth Sciences, 57(6), 655-706 Rwanda Western Province Gatumba District ⓘ Buranga pegmatite Daltry, V.D.C. and von Knorring, O. (1998) Type-mineralogy of Rwanda with particular reference to the Buranga pegmatite. Geologica Belgica: 1: 9-15. Saint Helena Ascension Island ⓘ 5 mile post C. Harris, G. Cressey, J. D. Bell, F. B. Atkins and S. Beswetherick (1982) An Occurrence of Rare-Earth-Rich Eudialyte from Ascension Island, South Atlantic. Mineralogical Magazine 46:421-425. Saudi Arabia Mintaqah Al Madinah ⓘ Jabal Hamra Küster, D. (2009): Ore Geology Reviews 35, 68-86. ⓘ Jabal Tuwalah (Djebel Tuwallah) Personal collection- ex Hawthorneden Mintaqah Ha'il ⓘ Silsilah deposit Economic Geology (1996) 91:1414-1434 Mintaqah Tabuk Midyan ⓘ Ghurayyah Ta deposit Küster, D. (2009): Ore Geology Reviews 35, 68-86. ⓘ Jabal Tawlah Küster, D. (2009): Ore Geology Reviews 35, 68-86.. Atencio, D., Bastos Neto, A.C., Pereira, V.P., Ferron, J.T.M.M., Hoshino, M., Moriyama, T., Watanabe, Y., Miyawaki, R., Coutinho, J.M.V., Andrade, M.B., Domanik, K., Chukanov, N.V., Momma, K., Hirano, H., Tsunematsu, M. (2015): Waimirite-(Y), orthorhombic YF3, a new mineral from the Pitinga mine, Presidente Figueiredo, Amazonas, Brazil and from Jabal Tawlah, Saudi Arabia: description and crystal structure. Mineralogical Magazine, 79, 767-780. Senegal Thiès Region ⓘ Grand Côte mine Company Brochure 2014 Serbia Mačva District Šabac ⓘ Cer Mountain (Mt. Cer) Huska, A., Powell, W., Mitrović, S., Bankoff, A., Bulatović, A., Filipović, V. and R. Boger, R. (2015): Placer Tin Ores from Mt. Cer, West Serbia, and Their Potential Exploitation during the Bronze Age. Geoarchaeology: An International Journal 29, 477-493. Seychelles ⓘ Africain Island (African Banks) Gorshkov, A.I., Baturin, G.N., Bogdanova, O.Y., and Magazina, L.O. (2000): Lithology and Mineral Resources 35(2), 183-188. Slovakia Banská Bystrica Region Banská Bystrica Co. Banská Bystrica (Neusohl) ⓘ Hiadeľ Majzlan, J., Števko, M., & Chovan, M. (2015). Mineralógia rudného výskytu pri Hiadeli v Nízkych Tatrách (Slovenská republika). Bulletin Mineralogicko-Petrologickeho Oddeleni Narodniho Muzea v Praze, 23(2). Brusno ⓘ Sopotnická Valley Uher, P. ,Černý, P., 1998 : Vzácnoprvková mineralizácia v granitových pegmatitoch Nízkych Tatier. Mineralia Slovaca, 30, 2,93 – 94 Ľubietová (Libetbánya. Libethen) ⓘ Predsvätodušná Ozdín D., 2001: Metamorfno-hydrotermálne zrudnenie na výskyte Ľubietová - Predsvätodušná. Geologické práce, Správy, 105, 77-82. ⓘ Svätodušná deposit (Svätoduška) Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p ⓘ Medzibrod Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 ⓘ Polkanová Michňová J. & Ozdín D., 2010: Primárna hydrotermálna mineralizácia na lokalite Polkanová. Mineralia Slovaca, 42, 1, 69-78. Staré Hory (Altgebirg. Óhegy) ⓘ Polkanová Michňová J. & Ozdín D., 2010: Primárna hydrotermálna mineralizácia na lokalite Polkanová. Mineralia Slovaca, 42, 1, 69-78. Banská Štiavnica Co. Banská Štiavnica (Schemnitz) ⓘ Šobov Quarry Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p Vysoká ⓘ Zlatno Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 Brezno Co. ⓘ Brezno Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 ⓘ Koleso Ozdín D., 2003: Mineralógia a genéza sideritovej mineralizácie Ďumbierskych Nízkych Tatier. Manuscript (Dissertation thesis), Archive of Dpt. of Mineralogy and Petrology, Fac. of Natural Sc., Bratislava, 1-194. ⓘ Jarabá Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k ⓘ Jasenie Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 ⓘ Sihla Koděra et all.,1990: Topografická mineralógia Slovenska, I-III, 1590p Detva Co. ⓘ Hriňová Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k ⓘ Vígľašská Huta - Kalinka Rojkovičová,Ľ., 1982: Rudná mineralizácia v Javorí. Min.Slovaca, 14,5,461 – 470 Lučenec Co. ⓘ Pinciná maar M. Huraiova et al. , Eur. J. Mineral. , 1996, 8, pp. 901-916. Poltár Co. Kokava nad Rimavicou ⓘ Skarn outcrop Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k ⓘ Málinec Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k Revúca Co. Jelšava ⓘ Bradlo Koděra et all.,1990: Topografická mineralógia Slovenska, I-III, 1590p ⓘ Dúbrava magnesite deposit Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 ⓘ Lubeník Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 Nandráž ⓘ Elena Mine Koděra et all.,1990: Topografická mineralógia Slovenska, I-III, 1590p ⓘ Mt Bradlo Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k Ploské ⓘ Magnesite deposit Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k Sirk ⓘ Železník (Vashegy) Grecula,P. et al., 1995: Ložiska nerastných surovín Slovenského rudohoria. Zväz.1, Bratislava, 834 s Rimavská Sobota Co. Hajnáčka ⓘ Gortva Uher P., Gregáňová G., Szakall S., 2006: Sapphire-bearingh syenite xenolith from Gortva, Cérová Mountains, Slovakia. Acta Miner.-Petrograph.,Abstract Series 5, Szeged, p.124 Hnúšťa ⓘ Mútnik Uher P. & Ozdín D., 2000: Calcian dravite in marble and actinolite schist from Hnúšťa-Mútnik magnesite-talc deposit, Slovakia: compostion and origin. Acta Mineralogica-Petrographica, Abstracts, 41, 115. ⓘ Samo Mine Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 ⓘ Krokava Bakoš F., Ferenc Š., Hraško Ľ.,2006: Nový výskyt hydrotermálnej Au-Bi-Te mineralizácie v oblasti Krokavy (Slovenské Rudohorie, veporikum). Min.Slovaca, 38, 241-252 ⓘ Ratkovská Suchá Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k ⓘ Tisovec Koděra et all.,1990: Topografická mineralógia Slovenska, I-III, 1590p ⓘ Rejkovo Ondrejka M., Uher P., Pršek J., Ozdín D., 2007: Arsenian monazite-(Ce) and xenotime-(Y), REE arsenates and carbonates from the Tisovec-Rejkovo rhyolite, Western Carpathians, Slovakia: Composition and substitutions in the (REE,Y)XO4 system (X = P, As, Si, Nb, S). Lithos, 95, 116-129. Žarnovica Co. ⓘ Hodruša-Hámre (Hodritsch) Koděra et all.,1990: Topografická mineralógia Slovenska, I-III, 1590p Nová Baňa ⓘ Nová Baňa deposit Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 Žiar nad Hronom Co. ⓘ Sklené Teplice Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 Zvolen Co. ⓘ Breziny Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 Bratislava Region Bratislava Co. ⓘ Bratislava Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 Devín ⓘ Granite quarry Koděra M., Andrusovová-Vlčeková G., Belešová O., Briatková D., Dávidová Š., Fejdiová V., Hurai V., Chovan M., Nelišerová E., Ženiš P., 1986-1990: Topografická mineralógia Slovenska. I-III. Veda, Bratislava, 1592 p. ⓘ Jezuitské Lesy Chudík, P. & Uher, P. (2009): Mitt. Österr. Mineral. Ges. 155, 40. (Abs.) Nové Mesto ⓘ Rössler quarry - Koděra M., Andrusovová-Vlčeková G., Belešová O., Briatková D., Dávidová Š., Fejdiová V., Hurai V., Chovan M., Nelišerová E., Ženiš P., 1986-1990: Topografická mineralógia Slovenska. I-III. Veda, Bratislava, 1592 p. (in Slovak) Staré Mesto ⓘ Calvary (Okánikova street) Ozdín D., Uher P., Bačík P., 2007: Amfiboly a minerály skupiny epidotu v porfyrickom diorite na lokalite Bratislava-Okánikova ulica. Mineralia Slovaca, 39,4, Geovestník, 4. ⓘ Quarry on Castle stone Koděra M., Andrusovová-Vlčeková G., Belešová O., Briatková D., Dávidová Š., Fejdiová V., Hurai V., Chovan M., Nelišerová E., Ženiš P., 1986-1990: Topografická mineralógia Slovenska. I-III. Veda, Bratislava, 1592 p. Malacky Co. ⓘ Sološnica Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 Pezinok Co. ⓘ Častá Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 Limbach ⓘ Limbach brook Uher, P., Žitňan, P. & Ozdín, D. (2006) Compositional Variations Of Pegmatite Nb-ta Mineral Assemblage From The Limbach Area, Malé Karpaty Mts., Slovakia. Acta Miner.-Petrograph.,Abstract Series 5, Szeged, p.125 Modra ⓘ Harmónia Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k ⓘ Pezinok Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p Slnečné Valley ⓘ Alluvial placers Uher P., Žitňan P., Ozdín D., 2007: Pegmatitic Nb-Ta oxide minerals in alluvial placers from Limbach, Bratislava Massif, Western Carpathians, Slovakia: compositional variations and evolutionary trend. Journal of Geosciences, 52, 1-2, 133-141. ⓘ Svätý Jur Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k Košice Region Gelnica Co. Bystrý Potok ⓘ Malá Heckerová hill Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 Gelnica (Göllnitz) ⓘ Cenderling Mine (Zenderling) Háber,M., 1980: Mineralogische – geochemische und paragenetische Erfoschung hydrotermaler Gänge im Gebiet zwischen Prakovce und Kojšov (SGR). Záp.Karpáty – sér. Miner.,petrograf.,geochém., metalog., 7 – 131 Henclová (Henzlová) ⓘ Surovec Petrík, I., Kubiś, M., Konečný, P. & Malachovský, P. (2011): Rare phospates from the Surovec Topaz-Li-Mica microgranite, Gemeric Unit, Western Carpathians, Slovak Republik: Role of F/H2O of melt. Canadian Mineralogist. 49. 521-540 Košice Co. ⓘ Drienovec Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590. Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 ⓘ Bauxite occurrence Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 Družstevná pri Hornáde ⓘ Kostoľany nad Hornádom Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 ⓘ Tepličany Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 Košice (Kaschau) ⓘ Bankov Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k ⓘ Košická Belá (Bella. Hammer) Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k Medzev (Metzenseifen) ⓘ Hummel II (Hummel granite) Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k ⓘ Hummel vein Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k Poproč ⓘ Fortuna and Rúfus Mine Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k ⓘ Zlatá Idka Pauliš P., Ďuďa R., 2002: Nejzajimavejší mineralogická nalezište Slovenska. Kuttna, Kutná Hora, 134p. Rožňava Co. Betliar (Betler. Betlér) ⓘ Podsúľová Kubiš M., Broska I.: 2006: Petrography, mineralogy and geochemistry of Betliar granite body (Gemeric unit, Western Carpathians,Slovakia). Miner. Polonica-Special Papers, vol. 28. p.121- 123 ⓘ Straková Klimko, T., Chovan, M., Huraiová M. (2009): Hydrotermálna mineralizácia na antimonitových žilách Spišsko-gemerského rudohoria. Miner. Slov., 41, 2, 115-132. Gemerská Poloma (Poloma. Veszverés) Dlhá Valley ⓘ Greisen outcrop Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 Šramky ⓘ Axinite occurrence Ozdín D., Volek M., Števko M., 2006: Study of hydrotermal veins with axinites from the Western Carpathians. Acta Miner.-Petrograph.,Abstract Series 5, Szeged, p.87 ⓘ Nižná Slaná (Niedersalz. Alsósajó) Koděra et all.,1990: Topografická mineralógia Slovenska, I-III, 1590p ⓘ Manó deposit Koděra et all.,1990: Topografická mineralógia Slovenska, I-III, 1590p Ochtiná (Achten) ⓘ Magnesite quarry Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 ⓘ Rejdová (Neuhau) Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 Rochovce (Rachensdorf) ⓘ Mo-W deposit Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 Rožňava (Rosenau. Rozsnyó) Čučma ⓘ Čierna Mine Peterec D., Ďuďa R., 2003 : Zriedkavé miberály Mn – ložiska pri Čučme. Natura Carpatica (Košice), 44, s.229-236 ⓘ Sb deposit (Matej a Gabriela Mine) Ozdin D., Volek M., Števko M., 2006: Study of hydrotermal veins with axinites from the Western Carpathians. Acta Miner.-Petrograph.,Abstract Series 5, Szeged, p.87 ⓘ Mária Mine Pauliš P., Ďuďa R., 2002:Nejznámejší mineralogická nalezište Slovenska. Kuttna, Kutná Hora, 136p ⓘ Rožňavská baňa Koděra et all.,1990: Topografická mineralógia Slovenska, I-III, 1590p Vlachovo (Lampertsdorf. Lambsdorf) ⓘ Fe-Cu deposit Koděra et all.,1990: Topografická mineralógia Slovenska, I-III, 1590p Spišská Nová Ves Co. ⓘ Hnilčík Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k Hnilec (Hniletz. Nyilas. Nagyhnilec) ⓘ Medvedí potok Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k ⓘ Peklisko Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k Mlynky ⓘ Mlynky Fe-Cu deposit Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k Spišská Nová Ves (Zipser Neuendorf. Zipser Neudorf. Igló) Novoveská Huta ⓘ Novoveská Huta U-Cu deposit Koděra et all.,1990: Topografická mineralógia Slovenska, I-III, 1590p Trebišov Co. ⓘ Byšta Koděra, P., Rojkovičová, Ľ.,Košárková, M., 1998: Mineralógická správa lokality Byšta, Au-Ag. Manuscript, Archiv Geofond, Bratislava, 68 p ⓘ Viničky Kaličiak, M., Ďuďa, R., 1996: Geolgický vývoj, stavba a metalogenéza neovulkanitov na Východnom Slovensku. Manuskript, Archív Geofond, Bratislava, 83p Nitra Region Levice Co. ⓘ Pukanec Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 Nitra Co. ⓘ Jelenec Uher P., Mikuš T., Milovský R., Biroň A., Spišiak J., Lipka J., Jahn J. (2009): Lazulite and Ba, Sr, Ca, K-rich phosphates-sulphates in quartz veins from metaquartzites of Tribeč Mountains, Western Carpathians, Slovakia: Compositional variations and evolution. Lithos, 112, 447-460. Zlaté Moravce Co. Jedľové Kostoľany ⓘ Brezov štál Ozdín D., 2008: Mineralogy and genetical study of hydrothermal siderite-quartz-sulphidic veins in Jedľové Kostoľany, the Tribeč Mts. (Slovak Republic). Mineralogia, Special Papers, 32, 123-124. Prešov Region Poprad Co. Vysoké Tatry ⓘ Gerlach Peak Gawęda A. 2006: Apatite-rich rock from the High Tatra granite, Western Carpathians. Mineralogia Polonica, vol. 29, 127-130 Prešov Co. Červenica ⓘ Dubník Duda,R. et. all.,1981: MIneralogia severnej časti Slanských vrchov. Min.Slovaca,Monografia 2, Bratislava, 98p ⓘ Zlatá Baňa Duda et. all.,1981:Minerály severnej časti Slanských vrchov. Min.Slovca,Monografia 2,Bratislava, 98 p Trenčín Region Považská Bystrica Co. ⓘ Stupné Uher, P., Ondrejka, M.: Britolit-(Y): neskoromagmatický akcesorický minerál Y-REE z granitu A-typu v Stupnom při Považskej Bystrici, Pieninské bradlové pásmo (severozápadné Slovensko). Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2008, vol. 16, 2, 224-229. Prievidza Co. ⓘ Čavoj Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 ⓘ Chvojnica Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k ⓘ Ráztočno Uher, P.: Columbit-tantalit z pegmatitu při Ráztočne v pohorí Žiar (stredné Slovensko). Bulletin mineralogicko-petrografického oddělení Národního muzea v Praze, 2008, vol. 16, 1, 109-112. Púchov Co. ⓘ Mojtín Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590k Trenčín Co. Veľká Hradná ⓘ Železník deposit Ozdín D. & Rojkovič I., 2006: Magnetitová mineralizácia na lokalite Železník v Považskom Inovci. Mineralia Slovaca, 38, 2, 109-123. Trnava Region Piešťany Co. Moravany nad Váhom ⓘ Striebornica Uher P., 2000: Minerály granitových pegmatitov Slovenska-súčasný stav poznatkov. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, 8, 170-180. Žilina Region Liptovský Mikuláš Co. ⓘ Dúbrava Pauliš,P.,Ďuďa,R.,2002: Nejzajímavejší mineralogická naletište Slovenska. Kuttna,K.Hora, 136p Partizánska Lupča ⓘ Magurka Koděra, M. et al., 1986 a 1990 : Topografická mineralógia Slovenska, diel 1- 3, Veda – Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1990, 1 – 1590 Slovenia Ljubljana Katarina Mt. ⓘ St. Jakob A. Rečnik, N. Daneu, J. Zavašnik, T. Dolenec - Dvojčki pirita želeni križ s Katarine nad Ljubljano. Nahajališča Mineralov v Sloveniji, IJS 2007 Radlje ob Dravi (Mahrenberg) ⓘ Remšnik mine (Remschnigg. Remshnig. Drauwald) - Žorž, Z., Moser, B. (2002): Remšnik - zgodovina, geologija, minerali / Geschichte, Geologie, Mineralien. Ravne na Koroškem: Voranc, 2002 (In Slovenian and German language) Šentilj ⓘ Zgornji Štrihovec Andreja Kralj, Breda Mirtič (2003) Minerali razpok septarijskih konkrecij iz Zgornjega Štrihovca v Slovenskih goricah : diplomsko delo. Ljubljana Solomon Islands Malaita Province Malaita Island (Mala Island) ⓘ Tabaa Mineralogical Magazine 1965 34 : 16-34 Somaliland Awdal Borama District ⓘ Dalkainle Orris, G.J., and Grauch, R.I. (2002): USGS Open-File Report 02-189. Darkainle complex ⓘ Mohlileh Hill Mineralogical Magazine 1964 33 : 1057-1065. South Africa Free State Province Lejweleputswa District ⓘ Bothaville Minerals of South Africa ⓘ Bultfontein Belousova, E. A., Griffin, W. L., & Pearson, N. J. (1998). Trace element composition and cathodoluminescence properties of southern African kimberlitic zircons. Mineralogical Magazine, 62(3), 355-366. Witwatersrand field Welkom ⓘ Western Holdings 1 Mine De Jager, E. J. (2015). The analysis of the mine call factor in gold mining, with specific reference to Western Holding Mine (Doctoral dissertation). Thabo Mofutsanyane District Clocolan ⓘ Monastery Mine Field, M., Stiefenhofer, J., Robey, J., and Kurszlaukis, S. (2008): Ore Geology Reviews 34, 33-75. ⓘ Witwatersrand field Minerals of South Africa ⓘ Beatrix Mine (Oryx Mine. Beisa Mine) Econ Geol (1994) 89:909-918. Gauteng Province Witwatersrand field Ekurhuleni District (East Rand) Boksburg ⓘ East Rand Proprietary Mine (ERPM Mine) Jeffery, D. G. (2015). Structural discontinuties in the Witwatersrand group on the ERPM mine their geology, geochemistry and rock mechanics behaviour (Doctoral dissertation). West Rand District (West Rand) ⓘ Far West Rand (West Wits Line) Econ Geol (1986) 81:20-31 Western Sector ⓘ Western Deep Levels 1 Mine Pasi Eilu (2003) Exploration for orogenic gold deposits. Fennoscandian Exploration and Mining 2003 Rovaniemi, Finland December 2003 KwaZulu-Natal Province eThekwini District Durban Umhlatuzana valley ⓘ Clairwood quarries 'Giorgio Bortolozzi (visual identification)' photo ID 748100 Uthungulu District ⓘ Richards Bay G.E. Williams and J.D. Steenkamp (2006) Heavy Mineral Processing at Richards Bay Minerals. Southern African Pyrometallurgy, South African Institute of Mining and Metallurgy, Johannesburg. Umhlatuzi ⓘ Bull's Run Estate Cairncross, B. and Dixon, R., (1995) Minerals of South Africa. The Geological Society of South Africa, pg 253. Limpopo Province ⓘ Bushveld Complex www.bgr.de/b423/oberthuer_ptconf_pgm_bushveld.pdf. Waterberg District Mokopane (Potgietersrus) ⓘ Sandsloot mine MCDONALD I., HOLWELL D.A. & ARMITAGE P.E.B. (2005). Geochemistry and mineralogy of the Platreef and ìCritical Zoneî cumulates of the Northern limb of the Bushveld Complex, South Africa: implications for Bushveld stratigraphy and the development of PGE mineralization. Miner. Deposita, 40, 526-549. ⓘ Zaaiplaats tin field Minerals of South Africa Thabazimbi Gatkop ⓘ Waterval farm Eriksson, P.G., Reczko, B.F.F., and Callaghan, C.C. (1997): Mineralium Deposita 32, 401-409. ⓘ Glenover carbonatite Berger, V.I., Singer, D.A., and Orris, G.J. (2009): USGS Open-File Report 09-1139 ⓘ Glenover phosphate mine USGS Open-File Report 02–156–A Murchison Range ⓘ Gravelotte Jaguin, J., Boulvais, P., Poujol, M., Bosse, V., Paquette, J. L., & Vilbert, D. (2013). Albitization in the antimony line, Murchison Greenstone Belt (Kaapvaal Craton): A geochemical and geochronological investigation. Lithos, 168, 124-143. ⓘ Malati Pump mine Jaguin, J., Poujol, M., Boulvais, P., Robb, L. J., & Paquette, J. L. (2012). Metallogeny of precious and base metal mineralization in the Murchison Greenstone Belt, South Africa: indications from U–Pb and Pb–Pb geochronology. Mineralium Deposita, 47(7), 739-747. Phalaborwa Loolekop ⓘ Palabora mine (Foscor open pit. PMC mine) Heinrich, E. (1970) The Palabora Carbonatitic Complex - a Unique Copper Deposit. Can Mineral 10:585-598 Mpumalanga Province Nkangala District Belfast ⓘ Marlin Norite Quarry (Belfast Granite Quarry) Atanasova, M., Cairncross, B. and Windisch, W.R. (2016) Microminerals of the Bushveld Complex, South Africa. Popular Geoscience Series 6, Council for Geoscience, Pretoria, South Africa, 161 pg North West Province Bojanala Platinum District Swartruggens ⓘ Helam Mine Hammond, A. L., & Mitchell, R. H. (2002). Accessory mineralogy of orangeite from Swartruggens, South Africa. Mineralogy and Petrology, 76(1-2), 1-19. Western Bushveld Complex ⓘ Pilanesberg Alkaline Complex The Canadian Mineralogist, V 42, 2004, pp. 1169-1178.. MITCHELL, R.H. & LIFEROVICH, R.P. (2004) Ecandrewsite - zincian pyrophanite from lujavrite. Pilansber alkaline complex, South Africa. Canadian Mineralogist), 42, 1169-1178.. Mitchell, R. H., & Liferovich, R. P. (2006). Subsolidus deuteric/hydrothermal alteration of eudialyte in lujavrite from the Pilansberg alkaline complex, South Africa. Lithos, 91(1), 352-372. ⓘ Pilanesberg Mtn Northern Cape Province Namakwa District (Namaqualand) ⓘ Aggeneys Minerals of South Africa Gordonia District ⓘ Bok se Puts Farm (Bokseputs farm) Moore, J. M., Waters, D. J., & Niven, M. L. (1990). Werdingite, a new borosilicate mineral from the granulite facies of the western Namaqualand metamorphic complex, South Africa. American Mineralogist, 75(3-4), 415-420. Okiep Copper District ⓘ Nababeep tungsten mines Raith, J.G., and Stein, H.J. (2000): Mineralium Deposita 35, 741-753. ⓘ Nababeep West Mine (Nababeep Near West mine) P. G. Sonhnge (1950) The Nababeep Near West Tungsten Mine, South Africa. American Mineralogist 35:931-940 ⓘ Richards Bay Minerals of South Africa ⓘ Steenkampskraal deposit Cairncross, B. and Dixon, R., (1995) Minerals of South Africa. The Geological Society of South Africa. . Knoper, M. W. (2010, November). The mesoproterozoic Steenkampskraal rare-earth element deposit in Namaqualand, South Africa. In 2010 GSA, Denver Annual Meeting (31 October–3 November 2010). Paper No. 132–134. Postmasburg manganese field Western Belt ⓘ Glosam Mine Gutzmer, J. (1996). Genesis and alteration of the Kalahari and Postmasburg manganese deposits, Griqualand West, South Africa (Doctoral dissertation, Rand Afrikaans University). ZF Mgcawu District Kakamas ⓘ Baviaanskrantz pegmatite Minerals of South Africa Bokvasmaak ⓘ Japie pegmatite Minerals of South Africa Kenhardt ⓘ Baviaanskranz pegmatite Minerals of South Africa Western Cape Province Cape Town ⓘ Muizenberg meteorite Ramdohr, P. (1973). The Opaque Minerals in Stony Meteorites. Elsevier Publishing Company: Amsterdam. London: New York. 245 pages. West Coast District Papendorp ⓘ Geelwal Karoo deposit Macdonald, W.G., Rozendaal, A., and de Meijer, R.J. (1997): Mineralium Deposita 32, 371-381. ⓘ Namakwa Sands Mine Macdonald, W.G., Rozendaal, A., and de Meijer, R.J. (1997): Mineralium Deposita 32, 371-381. Piketberg ⓘ Riviera deposit Rozendaa, A., & Boshoff, R. (2012). Rare Earth Element Mineralogy and its Recovery from the Neoproterozoic Riviera W–Mo Deposit, South Africa. In Proceedings of the 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM) (pp. 605-612). Springer Berlin Heidelberg. Vanrhynsdorp ⓘ Roodewal Minerals of South Africa ⓘ Steenkampskraal Minerals of South Africa ⓘ Uitklip Minerals of South Africa South Korea Chungcheongbukdo (Chungchong-pukto) Chungju (Chung Won Kum. Chung-ju) Joongwon-gun Mt. Eorae ⓘ Chungju deposit P.M. Kartashov data Goesan-gun (Koesan-gun) ⓘ Dukpyungri Gi Young Jeong (2006): Mineralium Deposita 41, 469-481. Gyeonggi-do (Kyonggi-do) ⓘ Deokpyeong area Cheong, C. S., Jeong, G. Y., Kim, H., Choi, M. S., Lee, S. H., & Cho, M. (2003). Early Permian peak metamorphism recorded in U–Pb system of black slates from the Ogcheon metamorphic belt, South Korea, and its tectonic implication. Chemical Geology, 193(1), 81-92. Yangpyong-gun Yangdong-myon ⓘ Samsal-li Hideo Tsuda: 'Supplement to 'Minerals of Korea'' (in: Geology and Mineral Resources of the Far East, University of Tokyo Press, 1969) Gyeongsangnam-do (Kyongsang-namdo) Tongnae-gun Ilgwang-myon ⓘ Ilgwang Mine (Tongnae Mine. Ilkwang mine) Watanabe, T. : Boron mineral resources in Korea (in: Geology and Mineral Resources of the Far East, University of Tokyo Press, 1969) Jeollanam-do (Cholla-namdo. Jeonranamdo) Kwangyang-gun ⓘ Paegun-san Kinosaki, Y. (1941) Jour. Min. Soc. Korea, v. 24, no. 5. Spain Andalusia Huelva Alosno Tharsis Tharsis Mines ⓘ Filón Norte open pit (Filón Norte Mine) Tornos, F., González Clavijo, E., and Spiro, B. (1998): Mineralium Deposita 33, 150-169. Jaén Linares-La Carolina District Santa Elena ⓘ Ojo Vecino Javier Lillo, Eur. Journ. Mineral. , 1992, 4, pp. 337-343. Málaga Carratraca ⓘ Los Jarales Econ Geol (1990) 85:112-132 Ojén Ojén lherzolite massif ⓘ La Gallega Mine Econ Geol (1990) 85:112-132 Seville Aznalcóllar ⓘ Aznalcóllar Mine Almodóvar, G.R., Sáez, R., Pons, J.M., Maestre, A., Toscano, M., and Pascual, E. (1998): Mineralium Deposita 33, 111-136. Canary Islands Las Palmas Province Fuerteventura Fuerteventura Basal Complex ⓘ Barranco of Esquinzo area J. Mangas & F. J. Pérez Torrado, R. M. Reguilón, A. Martín-Izard (1997): Rare earth minerals in carbonatites of Basal Complex of Fuerteventura (Canary Islands, Spain). In: Papunen, H. (Ed.), Mineral Deposits: Research and exploration - where do they meet? Balkema, Rotterdam, pp. 475-478. [http://acceda.ulpgc.es/bitstream/10553/1784/1/4459.pdf] ⓘ Montaña Blanca-Milocho carbonatite Groznova M.V., Kogarko L.N.. Senin V.G. (2001) Mineral composition of silicocarbonatites from Fuertaventura Island. in Abstracts – GEODE field workshop 8-12th July 2001 on ilmenite deposits in the Rogaland anorthosite province, S. Norway. ⓘ Puerto de la Peña - Cueva de Lobos area J. Mangas & F. J. Pérez Torrado, R. M. Reguilón, A. Martín-Izard (1997): Rare earth minerals in carbonatites of Basal Complex of Fuerteventura (Canary Islands, Spain). In: Papunen, H. (Ed.), Mineral Deposits: Research and exploration - where do they meet? Balkema, Rotterdam, pp. 475-478. [http://acceda.ulpgc.es/bitstream/10553/1784/1/4459.pdf] Gran Canaria (Grand Canary) Arucas ⓘ Montaña Cardones Hernandez-Pacheco, A., (1969): The Tahitites of Gran Canaria and their haüynitization, Bulletin volcanologique, Vol. 33, 701-728 ⓘ Montaña de Arucas in the collection of Christof Schäfer ⓘ Mogán Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, Vol 157, Synthesis of Vicap Project Drilling, http://www-odp.tamu.edu/publications/157_SR/VOLUME/CHAP_27.PDF Cantabria Santander ⓘ Totero ROSSI.P., COCHERIE.A., Fanning.C.M.,Ternet.Y. : Datation U-Pb sur zircons des dolérites tholéitiques des Pyrénées (ophites) à la limite Trias-Jurassique et relations avec les tufs volcaniques dits “infraliasiques” nord-pyrénéens. BRGM / Comptes rendus Geoscience- Vol. 335, p. 1071-1080 Castile-La Mancha Ciudad Real Almadén District Almadén ⓘ Almadén Mine Saupe, F. (1990). Geology of the Almadén mercury deposit, province of Ciudad Real, Spain. Economic Geology, 85(3), 482-510. Toledo ⓘ El Berrocal Mine Laverov, N.P., Petrov, V.A., Poluektov, V.V., Nasimov, R.M., Hammer, J., Burmistrov, A.A., and Shchukin, S.I. (2008): Geology of Ore Deposits 50(5), 339-361. Castile and Leon Salamanca ⓘ Aldehuela de la Bóveda pegmatite Roda, E., Fontán, F., Pesquera, A., & Keller, P. (2001). Phosphate mineral associations of the Aldehuela de la Bóveda, Li-Sn-Nb+-Tb bearing pegmatite, Salamanca, Spain: . In Mineral Deposits at the Beginning of the 21 st Century. Proceedings of the Joint sixth Biennial SGA-SEG Meeting (pp. 477-480). Garcirrey ⓘ Julita quarry (Cañada pegmatite) Encarnación Roda-Robles, Alfonso Pesquera (2007) Locality no. 4: The Phosphates-Rich Cañada Pegmatite (Aldehuela de La Bóveda, Salamanca, Spain) in ALEXANDRE LIMA & ENCARNACIÓN RODA ROBLES ed (2007) GRANITIC PEGMATITES: THE STATE OF THE ART - FIELD TRIP GUIDEBOOK. MEMÓRIAS N. º 9, UNIV. DO PORTO, FACULDADE DE CIÊNCIAS, DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA pp 67-72. La Fregeneda ⓘ Feli Sn deposit J. Mangas and A. Arribas, Bull. Minéral. , 1988, 111, pp. 343-358. Zamora Alcañices ⓘ Santa Ana Fernández, A., and Moro, M.C. (1998): Mineralium Deposita 33, 606-619. Fonfría ⓘ Bermillo de Alba Fernández, A., and Moro, M.C. (1998): Mineralium Deposita 33, 606-619. Muelas del Pan ⓘ Cerezal de Aliste Fernández, A., and Moro, M.C. (1998): Mineralium Deposita 33, 606-619. ⓘ Villaflor Fernández, A., and Moro, M.C. (1998): Mineralium Deposita 33, 606-619. Rábano de Aliste ⓘ San Mamed Fernández, A., and Moro, M.C. (1998): Mineralium Deposita 33, 606-619. ⓘ Villarino trás la Sierra Fernández, A., and Moro, M.C. (1998): Mineralium Deposita 33, 606-619. Trabazos ⓘ Latedo Fernández, A., and Moro, M.C. (1998): Mineralium Deposita 33, 606-619. ⓘ Videmala Fernández, A., and Moro, M.C. (1998): Mineralium Deposita 33, 606-619. Villar del Buey Pinilla de Fermoselle ⓘ Teso de la Calera pegmatite Catalonia Girona (Gerona) Alt Empordà Cadaqués ⓘ Cap de Creus (Cabo de Creus) - Bareche, Eugeni (2005) Els minerals de Catalunya segle XX. Ed. Museu Mollfulleda de Mineralogia - Grup Mineralògic Català. 269 p. Barcelona Lleida (Lérida) La Noguera Balaguer ⓘ Segre River alluvials MANUEL VILADEVALL, GEMMA CAMACHO, JORDI MARTURIA, J.M. PONCE (1991) LOS PLACERES AURIFEROS DE LA LLANURA ALUVIAL DEL RIO SEGRE Y DELTA DEL RIO EBRO (DE LA PENINSULA IBERICA), Gisements alluviaux d'or, La Paz, 1-5juin 1991. Tarragona Conca de Barberà Vimbodí Poblet Monastery ⓘ Coma Fosca C.. Canet et al. , The Canadian Mineralogist, 2003, V41, pp. 581-595 ⓘ Roca de Ponent C.. Canet et al. , The Canadian Mineralogist, 2003, V41, pp. 581-595 ⓘ Sant Miquel C.. Canet et al. , The Canadian Mineralogist, 2003, V41, pp. 581-595 Montsià Sant Jaume d'Enveja ⓘ Ebro delta beaches alluvials MANUEL VILADEVALL, GEMMA CAMACHO, JORDI MARTURIA, J.M. PONCE (1991) LOS PLACERES AURIFEROS DE LA LLANURA ALUVIAL DEL RIO SEGRE Y DELTA DEL RIO EBRO (DE LA PENINSULA IBERICA), Gisements alluviaux d'or, La Paz, 1-5juin 1991. Extremadura Badajoz Burguillos del Cerro ⓘ Nueva Vizcaya Mine MinRec 33:498 Cáceres ⓘ Belvis de Monroy Merino, E., Villaseca, C., Orejana, D., & Jeffries, T. (2013). Gahnite, chrysoberyl and beryl co-occurrence as accessory minerals in a highly evolved peraluminous pluton: the Belvís de Monroy leucogranite (Cáceres, Spain). Lithos, 179, 137-156. Galicia A Coruña (La Coruña) Malpica La Pioza ⓘ Piedras del Tourallo J.I. Gil Ibarguchi, Eur. Journ. Mineral. , 1995, 7, pp. 403-415. Pontevedra A Cañiza ⓘ A Franqueira Martin-Izard, A., Paniagua, A., Moreiras, D. (1995) Metasomatism at a granitic pegmatite-dunite contact in Galicia: the Franqueira occurrence of chrysoberyl (alexandrite), emerald, and phenakite. Canadian Mineralogist, 33, 775-792. Forcarei ⓘ Forcarei North pegamtite field Fuertes-Fuente, M., & Martin-Izard, A. (2001). The Forcarei Norte and Lalín pegmatite fields, Galicia, Northwest of Spain. Mineral Deposits at the Beginning of the 21st Century, 413. Gondomar Vincios ⓘ Mt Galiñeiro Floor, P. (1961): Astrophyllite, a new mineral in Spain. Notas y Communs. Inst. Geol. y Minero Espana, No. 62, 59-72. ⓘ Santa Marina Mine Lalín ⓘ Lalín pegmatite field Fuertes-Fuente, M., & Martin-Izard, A. (2001). The Forcarei Norte and Lalín pegmatite fields, Galicia, Northwest of Spain. Mineral Deposits at the Beginning of the 21st Century, 413. Ponteareas ⓘ Cillarga Quarry Calvo, M., Viñals, J. and Vila, F. (2009) Mineralogy of the pegmatites and miarolitic cavities in the granitic batholit of Porriño, Pontevedra, galicia, Spain. Mineral Up, (2009-1), 6-23 Porriño ⓘ Porriño quarries Calvo, M., Viñals, J. and Vila, F. (2009) Mineralogy of the pegmatites and miarolitic cavities in the granitic batholit of Porriño, Pontevedra, galicia, Spain. Mineral Up, (2009-1), 6-23 Vigo ⓘ Zamanes Floor, P. (1961): Astrophyllite, a new mineral in Spain. Notas y Communs. Inst. Geol. y Minero Espana, No. 62, 59-72. Madrid Galapagar ⓘ Maribel Mine (Maribel y los 4 Amigos mine) Jimenez R., Joda L., Jorda R., Prado P. (2004) - Madrid: la mineria metallica desde 1417 hasta nuestros dias. Bocamina, n°14, pp: 52-89. ⓘ Guadalix de la Sierra ? Angel Ortiz Maellas specimen ⓘ La Cabrera pluton Tanago, J. G., Lozano, P. L., Larios, A. , La Iglesia, A. (2012) Stokesite crystals from La Cabrera, Madrid, Spain. Mineralogical Record 43:499-508 Manzanares el Real ⓘ Arroyo de la Yedra AmMin 83:167-171 (1998) Soto del Real San Pedro Massif Rancajales ⓘ Unnamed pegmatite Gonzalez del Tánago J. (1985) Las Pegmatitas Graníticas de San Pedro, Sistema Central Español. Bol. Soc.Española de Mineralogía, pp.207-2017 Murcia ⓘ Abarán Francisco Antonio Garcia Alacid collection. Lorca La Paca ⓘ Carlota Quarry Francisco Antonio Garcia Alacid collection Valencian Community Castellón Torás Mt. La Rocha de Piquer ⓘ Los Arenales quarry Casanova Honrubia, Juan Miguel & Canseco Caballé, Manuel, 2002, Minerales de la Comunidad Valenciana : 237 p. Ed. Caja de Ahorros del Mediterráneo. Alicante Sri Lanka [ var: Beccarite ] G. Geattarola (1879) Atti. Soc Tusc. 4, 177 Central Province ⓘ Elahera District Shigley, J. E., Dirlam, D. M., Laurs, B. M., Boehm, E. W., Bosshart, G., & Larson, W. F. (2000). Gem localities of the 1990s. Gems & Gemology, 36(4), 292-335.. Dissanayake, C. B., Chandrajith, R. O. H. A. N. A., & Tobschall, H. J. (2000). The geology, mineralogy and rare element geochemistry of the gem deposits of Sri Lanka. BULLETIN-GEOLOGICAL SOCIETY OF FINLAND, 72(1/2), 5-20. Eastern Province Pulmoddai ⓘ Pulmoddai mine Gupta, C.K., and Krishnamurthy, N. (2005): Extractive Metallurgy of Rare Earths. CRC Press (Boca Raton), 484 pp. Sabaragamuwa Province Ratnapura District ⓘ Balangoda Econ Geol (1981) 76:733-738 Embilipitiya (Embilipitya. Ambilipitiya) ⓘ Giant Crystal Quarry Joseph A. Freilich. Kolonne (Kolonna. 'Kollonne') ⓘ Katukubura Hills Müller, H. D. & Jahn, S. (2006): Kolonne bei Embilipitiya auf Sri Lanka-eine interessante Fundstelle für Olivin, Hornblende und Spinelle. Mineralien Welt 17 (4), 44-51. ⓘ Rakwana Dissanayake, C. B., Chandrajith, R. O. H. A. N. A., & Tobschall, H. J. (2000). The geology, mineralogy and rare element geochemistry of the gem deposits of Sri Lanka. BULLETIN-GEOLOGICAL SOCIETY OF FINLAND, 72(1/2), 5-20. ⓘ Ratnapura Shigley, J. E., Dirlam, D. M., Laurs, B. M., Boehm, E. W., Bosshart, G., & Larson, W. F. (2000). Gem localities of the 1990s. Gems & Gemology, 36(4), 292-335.. Dissanayake, C. B., Chandrajith, R. O. H. A. N. A., & Tobschall, H. J. (2000). The geology, mineralogy and rare element geochemistry of the gem deposits of Sri Lanka. BULLETIN-GEOLOGICAL SOCIETY OF FINLAND, 72(1/2), 5-20. ⓘ Gem gravels Econ Geol (1981) 76:733-738 Southern Province Galle District Bentota ⓘ Bentota River Alluvium Us Dept of Commerce, 1921, Commerce Reports, #183,p. 703. ⓘ Kaikawala Beach deposit Rupasinghe, M. S., Gocht, W., and Dissanayake, C. B., 1983, The Genesis of Thorium-rich Monazite Deposits in Sri Lanka, Journal National Science Council Sri Lanka, v11: 99-110. Uva Province Moneragala District ⓘ Kataragama (Katharagama. Katirkamam) Pardieu, V., & Dubinsky, E. V. SAPPHIRE RUSH NEAR KATARAGAMA, SRI LANKA (FEBRUARY–MARCH 2012). GIA ⓘ Okkampitiya Mathavan, V., Kalubandara, S. T., & Fernando, G. W. A. R. (2000). Occurrences of two new types of gem deposits in Okkampitiya gem field in Sri Lanka. ⓘ Wellawaya Natural History Museum Vienna collection Western Province ⓘ Avissawella Dissanayake, C. B., Chandrajith, R. O. H. A. N. A., & Tobschall, H. J. (2000). The geology, mineralogy and rare element geochemistry of the gem deposits of Sri Lanka. BULLETIN-GEOLOGICAL SOCIETY OF FINLAND, 72(1/2), 5-20. Suriname Nickerie District ⓘ Maratakka De Roever, E.W.F. and Kieft, C. (1976) Grandidierite of contact-metamorphic origin from Maratakka, northwest Surinam. American Mineralogist, vol. 61, 332-333. Sipaliwini District ⓘ Bakhuis Mts. De Roever, E.W.F., Kieft, C., Murray, E., Klein, E., Drucker, W.H., and Moore, P.B. (1976) Surinamite, a new Mg-Al silicate from the Bakhuis Mountains, western Surinam. I. Description, occurrence, and conditions of formation II. X-ray crystallography and proposed crystal structure. American Mineralogist: 61: 193-199. Swaziland Lubombo District ⓘ Sinceni Mtn Cairncross, B. (2004) Field guide to rocks & minerals of Southern Africa ⓘ Sinceni West area Econ Geol (1995) 90:648-657 Sweden Ångermanland Kramfors ⓘ Berghamn Sandström, F. (1999): Sprickmineraliseringar i postjotnisk diabas i Berghamn, Kramfors, Västernorrlands län. Litiofilen 16 (2): 37-46 Dalarna Älvdalen ⓘ Idre Särna ⓘ Ekorråsen No reference listed Avesta Folkärna ⓘ Lövsved Mine Lars Bergström (1959) Geologiska studier i Lövsvedsgruvan, Folkärna socken, Dalarna, Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar, 81:4, 641-669, DOI:10.1080/11035895909449181 Falun ⓘ Finnbo (Finbo) Kjellman (unpublished). Gagnef Mockfjärd ⓘ Rista Hedemora Garpenberg ⓘ Garpenberg Norra Mine (North) Grensman, F., Kalinowski, M.P. and Sandström, F. (2001): Garpenberg Norra. Litofilen. 18 (2), 26-46. Dalsland Åmål Strandhem ore field ⓘ Kesebol Kjell Gatedal Mellerud ⓘ Blomskog Wedding, B - Magmatic garnets in the Blomskog pegmatite, SW Sweden. GFF1989 p149- Hälsingland Ljusdal Los ⓘ Mansjöberg Limestone Quarries Stenberg, T. (2002): Los den 7-8 september 2002- berättelser från mineralljakt och viltsafari. Berg & Mineral (Stockholms Amatørgeologiska Sällskap), 12 (nr 37), 7-13 Härjedalen ⓘ Härjåstugan ⓘ Lillhärdal Jämtland Bräcke ⓘ Abborrselet Kjellman et al. 1999, Canadian Mineralogist vol.37, 832-3. Krokom Offerdal ⓘ Olden granite intrusion Tröeng, B. (1982): Uranium-rich granites in the Olden window, Sweden. Mineralogical Magazine. 46, 217-226 ⓘ Tjeliken eclogite Majka, J., Janák, M., Andersson, B., Klonowska, I., Gee, D.G., Rosén, Å., & Kośminska, K. (2014): Pressure-temperature estimates on the Tjeliken eclogite: new insights into the (ultra)-high pressure evolution of the Seve Nappe Complex in the Scandinavian Caledonides. in: F. Corfu, D. Gasser & D.M. Chew (Eds.) New Perspectives on the Caledonides of Scandinavia and Related Areas (pp. 369–384). Geological Society, London, Special Publications: 390. DOI: 10.1144/SP390.14 Lappland Arjeplog ⓘ Nasafjäll Mine GFF 49, 371 Gällivare Aitik ⓘ Aitik Mine Niiranen, T. 2011. Iron oxide-copper-gold and porphyry-Cu deposits in Northern Finland and Sweden. Excursion guide in the 25th International Applied Geochemistry Symposium 2011, 22-26 August 2011, Rovaniemi, Finland. Vuorimiesyhdistys - Finnish Association of Mining and Metallurgical Engineers, Serie B92-12, 40 pages. Jokkmokk ⓘ Flakaberget ⓘ Ruoutevare Langhof, J. (1996): Thortveitite from granitic NYF pegmatites in Sweden. Geologiska Föreningens I Stockholm Förhandlinger 118, A54. . Varjisträsk ⓘ Reunavare Kiruna ⓘ Kiirunavaara Mine No reference listed Malå ⓘ Kristineberg Mine ⓘ Lainijaur Mine (Lainejaur) Sorsele Gabbi-Mesket area ⓘ Jerisskaite - Aleva, G.J.J.. 1950, Geology and petrology of the Gabbi-Mesket Region, Swedisch Lappland. Academisch Proefschrift, Universiteit van Amsterdam. Storuman ⓘ Gieravardo Murris,R.J.: Geology and petrology of the Gieravardo-Jofjället Region, 1957. Medelpad Sundsvall ⓘ Alnö Sandström, F., Binett, T., Wiklund, C. & Vikström, J. (2010): Alnöområdets geologi och mineralogi. Litiofilen. 27 (2) :14-42 ⓘ Hörningsholm Sandström, F., Binett, T., Wiklund, C. & Vikström, J. (2010): Alnöområdets geologi och mineralogi. Litiofilen. 27 (2) :14-42 Närke Askersund Åmmeberg ⓘ Högmon mine GFF 70, 426-434 Zinkgruvan ⓘ Zinkgruvan Mines Henriques, Å.(1964): Geology and Ores of the Åmmeberg District (Zinkgruvan), Sweden. Arkiv för mineralogi och geologi, 4 (1). Almqvist & Wiksell. 246 pages + 3 plates. Norrbotten Luleå ⓘ Råneå found and analyzed by Aksel Österlöf. Östergötland Åtvidaberg ⓘ Åtvidaberg Minefield No reference listed Ödeshög ⓘ Lakarp (Lakarp-Norra Kärr) Litofilen 13, 1996 Skåne Bromölla Näsum ⓘ Västanå Iron Mine (Westanå Mine) Bergström, J. & Shaikh, N.A.: (1980): Malmer, industriella mineral och bergarter i Kristianstads län. Projekt i länsplanering 1980. Sveriges Geologiska Undersökning. Rapporter och meddelanden 22. 90 p Kristianstad Ivö ⓘ Ivö klack Quarry J.Bergström & N.A.Shaikh: SGU Rapport o. meddel. 22, 1980 Simrishamn Södra Mellby ⓘ Stenshuvud Swedish Nat.Museum Sjöbo ⓘ Vombsjön Swedish Natural History Museum, Hisingers geognostc collection #18310005 Småland Jönköping Gränna ⓘ Norra Kärr Zetterqvist, A. (1991): Zirkon från Norra Kärr. Stuffen Varpen. (Medlemstidning för Stockholms Amatørgeologiska Sällskap). 1 (nr 1) p. 22. Thulin, H. (1996): Norra Kärr. Litiofilen 13: 17-51 Västervik ⓘ Gladhammar Mines Kjell Gatedal collection Vetlanda Alseda Slättåkra ⓘ Slättåkra quartz quarry (Alseda) J.Langhof: REE-mineralogy in Mo-granite pegmatites in Vetlanda-area, Småland,Sweden. 1991 Bäckaby ⓘ Hökhult mine H.-J.Wilke: Die Mineralien und Fundstellen von Schweden.1997 Fröderyd ⓘ Årset silver mine H.-J.Wilke: Die Mineralien und Fundstellen von Schweden.1997 ⓘ Britta mine H.-J.Wilke: Die Mineralien und Fundstellen von Schweden.1997 ⓘ Christina mine H.-J.Wilke: Die Mineralien und Fundstellen von Schweden.1997 ⓘ Daläng mine H.-J.Wilke: Die Mineralien und Fundstellen von Schweden.1997 Fredriksberg field ⓘ Andersberg Mine H.-J.Wilke: Die Mineralien und Fundstellen von Schweden.1997 ⓘ Trädgårds Mine H.-J.Wilke: Die Mineralien und Fundstellen von Schweden.1997 ⓘ Kallsjö mine H.-J.Wilke: Die Mineralien und Fundstellen von Schweden.1997 ⓘ Karl XV mine H.-J.Wilke: Die Mineralien und Fundstellen von Schweden.1997 ⓘ Northwest Fredriksberg mine H.-J.Wilke: Die Mineralien und Fundstellen von Schweden.1997 ⓘ Nya Ludvigsberg mine H.-J.Wilke: Die Mineralien und Fundstellen von Schweden.1997 Södermanland Haninge Utö ⓘ Utö Mines Langhof, J., Jonson, E, Gustafsson, L. & Otter, B. (1998): Utö- en klassisk svensk mineralfyndort. Bergverksmuseets Skrift 14, 29-31 ⓘ Nyköpingsgruvan Selway, J. B.. Smeds, S.-A.. Černý, P.. Hawthorne, F. C. (2002): Compositional evolution of tourmaline in the petalite-subtype Nykopingsgruvan pegmatites, Utö, Stockholm Archipelago, Sweden. GFF 124, 93-102 Katrineholm ⓘ Lissnäs limestone quarry GFF 61, 212 Nynäshamn Norrö ⓘ Norrö Mica Quarry Smeds, S-A., Uher, P., Cerny, P., Wise, M.A., Gustafsson, L. & Penner, P. (1998): Graftonite-beusite in Sweden: primary phases, products of exsolution, and distribution in zoned populations of granitic pegmatites. Canadian Mineralogist. 36, 377-394. ⓘ Rånö Smeds, S-A., Uher, P., Cerny, P., Wise, M.A., Gustafsson, L. & Penner, P. (1998): Graftonite-beusite in Sweden: primary phases, products of exsolution, and distribution in zoned populations of granitic pegmatites. Canadian Mineralogist. 36, 377-394. ⓘ Stora Vika Gustafsson, Lars & Otter, Bertil (1991): Mineralförekomster i Stockholmstrakten.Del 2. STEIN 18(4),4-12 ⓘ Pegmatite A Gustafson, L. (1987). Topasförande cleavelanditpegmatiter i Stora Vika kalkstensbrott. Stuffen (Medlemsblad för Södertörn Amatörgeologiska Sällskap). Nr 33, 5-8. Stockholm ⓘ Ängsholmarna Norra Smeds, S-A., Uher, P., Cerny, P., Wise, M.A., Gustafsson, L. & Penner, P. (1998): Graftonite-beusite in Sweden: primary phases, products of exsolution, and distribution in zoned populations of granitic pegmatites. Canadian Mineralogist. 36, 377-394. Uppland Norrtälje Väddö ⓘ Norra Fjäll (Fjällbacka pegmatite) Wilke, H.-J. (1997): Die Mineralien und Fundstellen von Schweden. Chr. Weise Verlag, München, 200 pp. (in German) Österåker ⓘ Gruvdalen Mine (Skeppsdal) Bjernulf, E. (2011): SAGS exkursion til Gruvdalen 110917. Berg & Mineral (Stockholms Amatörgeologiska Sällskap). 21 (nr 68), 13-15 Östhammar Dannemora ⓘ Dannemora mine No reference listed Uppsala Almunge ⓘ Almunge complex No reference listed Vaxholm Resarö ⓘ Ytterby No reference listed ⓘ Rönsholmen (Rönnholmen) Värmland Arvika Glava ⓘ Glava Cu Field (Yttre Rud Mines) Scherbina, A. S. (1941): The gold-rich chalcocite-bornite deposit of Glava in Vermland, Sweden, and its geological setting. Neues Jahrb. Mineral., Geol., Beilage-Band, 76A, 377-458. Filipstad Gåsborn ⓘ Gåsborn Mines No reference listed ⓘ Långban Nysten, P., Holtstam, D. and Jonsson, E. (1999) The Långban minerals. In Långban - The mines,their minerals, geology and explorers (D. Holtstam and J. Langhof, eds.), Swedish Museum of Natural History and Raster Förlag, Stockholm & Chr. Weise Verlag, Munich, pp. 89-183. . K:Gatedal Långban district ⓘ Lahäll Mines Kjell Gatedal Nordmark district Jakobsberg ore field ⓘ Jakobsberg Mine Kjell Gatedal ⓘ Taberg ore field (Nordmarks Taberg) No reference listed ⓘ Persberg No reference listed Persberg district ⓘ Gåsgruvan Quarry Kjell Gatedal Pajsberg ⓘ Harstigen Mine Gatedal, K. (1991): En pyrofanit-titanit-paragenes från Harstigen. Långbansnytt. vol 7 [reprinted in: Långbansnytt. De första 20 åren 1983-2003. Långbansällskapet - Skrifter och rapporter. 2, 113] Sunne ⓘ Fagerås Torsby ⓘ Hålsjöberg (Horrsjöberg) Grensman, F.(1989): Hålsjøberg- En fyndortsbeskrivning. NAGS-nytt 16(3), 24-27 Västerbotten Skellefteå ⓘ Åkerberg mine Billström, K., Mattson, B., Söderlund, U., Årebäck, H., & Broman, C. (2012). Geology and Age Constraints on the Origin of the Intrusion-Related, Sheeted Vein-Type Åkerberg Gold Deposit, Skellefte District, Sweden. Minerals, 2(4), 385-416. Boliden Skellefteå Mine ⓘ Boliden Kjell Gatedal Burträsk ⓘ Innansjön No reference listed ⓘ Varuträsk Nysten,P. & Gustafsson, L.(2006): I jakt på sällsynta mineral. Geologiskt forum nr 49, 22-25 Västergötland Svenljunga Överlida ⓘ Skillnabo [ var: Alvite ] ⓘ Ytterlida pegmatite Kjellman (analyst). Langhof, J. (1996): Thortveitite from granitic NYF pegmatites in Sweden. Geologiska Föreningens I Stockholm Förhandlinger 118, A54 ⓘ Stackebo [ var: Alvite ] ⓘ Ulvås mine Vänersborg Väne Ryr ⓘ Skuleboda Laukert, G. (2008): Mineralien von Seltenerd-pegmatiten aus Norwegen und Schweden. Bachelor-Arbeit Geowissenschaften. Albert-Ludwigs Universität, Freiburg. 67 pp Västmanland Lindesberg ⓘ Håkansboda Kjell Gatedal ⓘ Nyberget ore field ⓘ Mangruvan Kjell Gatedal Ramsberg Forshammar Pegmatite Quarries ⓘ Roadcut Bačík, P., Uher, P., Ertl, A., Jonsson, E., Nysten, P., Kanický, V. and Vaculovič, T. (2012): Zoned Ree Enriched Dravite from a Granitic Pegmatite in Forshammar Bergslagen Province, Sweden an Empa Xrd and La–Icp-Ms Study. Canadian Mineralogist. 50, 825-841 Nora ⓘ Långbocken mine Econ Geol (1985) 80:479-487 ⓘ Rödberg Mines Kjell Gatedal ⓘ Rödbergsgruvan Holtstam D., Kolitsch U. and Andersson U. (2005): Västmanlandite-(Ce) - a new lanthanide- and F-bearing sorosilicate mineral from Västmanland, Sweden: description, crystal structure, and relation to gatelite-(Ce). European Journal of Mineralogy, 17: 129-142 Timansberg ⓘ Rökärrs Mine Kjell Gatedal Viker ore field ⓘ Fåfäng Mine Kjell Gatedal Switzerland Bern Hasli Valley Grimsel area Oberaar lake area ⓘ Zinggenstöcke S Wolfsried collection Geneva Dardagny-Russin ⓘ Allondon river plain PITTARD J.-J.(1936). La Recherche de l’or dans la Région de Genève, 93p., Société Générale d’Imprimerie, Genève Grischun (Grisons. Graubünden) Bregaglia Valley (Bergell) Stampa ⓘ Drögh dal Frachic pers. comm. with Silvio Lareida, St. Moritz Medel Valley ⓘ Stgegia Alp Christian Bracke Collection Vorderrhein Valley Ilanz/Glion Rueun (Ruis) ⓘ Sul Rhein Mine - Krähenbühl H. (1985): Der Bergbau im Bündner Oberland: Die Erzgruben von Obersaxen und Val Schmuer. Bergknappe 33, 2-9. Punteglias Valley ⓘ Punteglias mine (Puntaiglas mine) Friedländer, C. (1930): Erzvorkommnisse des Bündner Oberlandes und ihre Begleitgesteine. In: Beiträge zur Geologie der Schweiz. Geotechnische Serie, XVI. Lieferung Heft 1. p. 2 – 16. Tujetsch (Tavetsch) Nalps Valley ⓘ Piz Rondadura in the collection of Joachim Esche Ticino (Tessin) Centovalli ⓘ Gridone - Monte Limidario area Weiβ, S., Fehr, T., Ansermet, S., Meisser, N., Pakhomovsky, Ya.K. (2007): Zirkonführende Nephelin-Pegmatite im Centovalli, Süd-Schweiz: Struktur, Mineralogie und Kristallisationsfolge. Lapis, 32, 6, 24-30. Maggia Valley Lavizzara Valley Sambuco Valley ⓘ Narèt area Lapis 7-8/1982, 42 Uri Andermatt Unteralp Valley ⓘ Rossbodenälpetli De Quervain, F. (1965) Uraninit führender Turmalin-Sillimanitpegmatit aus dem Gotthardmassiv. Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 110, 395-400. Urseren Tiefenbach ⓘ Galenstock aufschluss-1971-09-286 Vaud (Waadt) Morcles ⓘ Gré Delley Meisser, N. (2012): La minéralogie de l'uranium dans le massif des Aiguilles Rouges. Matér. Géol. Suisse, Sér. géotech. 96, 183 p. Nyon ⓘ Gland PA Wulser - unpublished data Wallis (Valais) Anniviers Valley Zinal ⓘ Milon Pass Ansermet, S. with contributions of Meisser, N. (2012): Mines et minéraux du Valais. II. Anniviers et Tourtemagne. Musée de la Nature (Sion), Musée Cantonal de Géologie (Lausanne), and Editions Porte-Plumes (Ayer), 374 pp. Bagnes Valley Entremont Valley Ferret Valley La Fouly ⓘ Aiguille de l'A Neuve Cuchet, S., Schnyder, C. & Meisser, N. (2003): Les minéraux de L'A Neuve. Schweizer Strahler / Le Cristallier Suisse, Nr. 3, 28-37.. Cuchet, S., Schnyder, C. & Meisser, N. (2003): Les minéraux de L'A Neuve. Schweizer Strahler / Le Cristallier Suisse, Nr. 3, 28-37. Binn Valley Chummibort ⓘ Ritter pass - Ritterchumme area See references at locality description - cuchet et al. 2014, Schweizer Strahler. I am co-author - M. Crumbach Kriegalp Valley (Chriegalp Valley) ⓘ Flesch lake van der Burgt, A. & Cuchet, S. (2005): Neu: Gadolinit, Aeschynit und Synchisit vom Fleschsee, Binntal (Schweiz). Lapis 30 (4), 19-27, 50. (in German) Brig Simplon pass area Ganter valley Wasen Alp ⓘ Isenwegg Lapis 29(2), 37-40 (2004) Dorénaz ⓘ Méreune Mine Meisser, N. (2012): La minéralogie de l'uranium dans le massif des Aiguilles Rouges. Matér. Géol. Suisse, Sér. géotech. 96, 183 p. Goms Oberwald ⓘ Furka basis tunnel (west section) S Wolfsried collection Ulrichen ⓘ Ägene Valley (Äginen Valley. Aeginen Valley) Kipfer, A. (1981): Mineral-Paragenesen in Orthogneisbändern des westlichen Aeginentals (Goms, Kt. Wallis). Schweizer Strahler, 1981, Nr. 10, 397-417. Hérens Valley Thyon ⓘ Crête de Thyon C. Lemanski, Jr. (re-entry of lost Mindat data). Le Trient Valley Finhaut ⓘ Balayé Meisser, N. (2012): La minéralogie de l'uranium dans le massif des Aiguilles Rouges. Matér. Géol. Suisse, Sér. géotech. 96, 183 p. Emosson ⓘ La Gueula Quarry Meisser, N. (2012): La minéralogie de l'uranium dans le massif des Aiguilles Rouges. Matér. Géol. Suisse, Sér. géotech. 96, 183 p. Les Marécottes La Creusaz ⓘ Les Petits Perrons Meisser, N. (2012): La minéralogie de l'uranium dans le massif des Aiguilles Rouges. Matér. Géol. Suisse, Sér. géotech. 96, 183 p. ⓘ Tête Noire Gramaccioli, C. M. (1978): Die Mineralien der Alpen. 2 Bände, Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart, 503 pp. Martigny Mont Chemin ⓘ Chez Larze Turtmann Valley ⓘ Brunegg pass Roth, Ph. (2007): Minerals first discovered in Switzerland and minerals named after Swiss individuals. Philippe Roth, Ed., Zurich, 239 pp. Zermatt - Saas Fee area Matt Valley Zermatt Findel glacier (Findeln glacier. Findelen glacier) area ⓘ Rimpfischwäng range R. L. Parker, Die Mineralfunde der Schweiz Saas Valley Saas-Almagell ⓘ Mattmark reservoir Liati A., Gebauer D., Froitzheim N. (2001): U-Pb SHRIMP geochronology of an amphibolitized eclogite and an orthogneiss from the Furg zone (Western Alps) and implications for its geodynamic evolution. Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt., 81, 379-393. Taiwan Taiwan Province New Taipei City Ruifang District ⓘ Chinkuashih Mine (Jinguashi Mine. Kinkwaseki Mine. Kinkaseki Mine) James Huang ⓘ Keelung River Wada, T. (1904): Minerals of Japan Taipei Co. Jui-Fang Town ⓘ Jiufen Mine (Chiufen Mine) Tajikistan Region of Republican Subordination Tien Shan Mtn Alai Range (Alayskiy) ⓘ Dara-i-Pioz Glacier (Dara-Pioz) Pautov, L. (2003): New Data on Minerals: 38: 15-19. . Pautov L.A., Agakhanov A.A., Sokolova E.V., Hawthorne F., Karpenko V.Yu. (2011) Byzantievite, Ba5(Ca,REE,Y)22(Ti,Nb)18(SiO4)4[(PO4),(SiO4)]4(BO3)9O21[(OH),F]43(H2O)1.5, a new mineral. New Data on Minerals 46:5-12 Viloyati Mukhtori Gorno-Badakhshan (Viloyati Badakhshoni Kuni) Pamir Mts Khorog Region Shakhdara Range ⓘ Vez-Dara River Valley Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow Murghab (Murgab) Rangkul ⓘ Snezhnoe deposit Elena S. Sorokina, Andrey K. Litvinenko, Wolfgang Hofmeister, Tobias Häger, Dorrit E. Jacob, and Zamoniddin Z. Nasriddinov (2015): Rubies and sapphires from Snezhnoe, Tajikistan. Gems & Gemology 51, 160-175. Pyandzh River Valley ⓘ Darai-Stazh river Grew, E.S., Pertsev, N.N., Vrána, S., Yates, M.G., Shearer, C.K., and Wiedenbeck, M. (1998): Contributions to Mineralogy and Petrology 131, 22-38. Kukh-i-Lal (Kukhilal. Kuhi-lal) ⓘ Prismatine occurrence Grew, E.S., Pertsev, N.N., Vrána, S., Yates, M.G., Shearer, C.K., and Wiedenbeck, M. (1998): Contributions to Mineralogy and Petrology 131, 22-38. ⓘ Mulvoj Grew, E.S., Pertsev, N.N., Vrána, S., Yates, M.G., Shearer, C.K., and Wiedenbeck, M. (1998): Contributions to Mineralogy and Petrology 131, 22-38. Viloyati Sogd (Viloyati Sughd. Viloyati Khodzhent. Viloyati Leninabad) Kuraminskii Range Shaidan Massif ⓘ Asht-Sai Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow Tanzania Kilimanjaro Region ⓘ Labait volcano C.T. Lee et al. , Contrib. Mineral. Petrol. , 2000, 139, pp. 470-484. Mt Kilimanjaro ⓘ Mt Kibo Stern, W.B. (1969): Contributions to Mineralogy and Petrology 20, 198-202. Manyara Region Simanjiro District Lelatema Mts Merelani Hills (Mererani) ⓘ D-Block Mine Simonoff J., Wise M (2012) A closer Look at Merelani Minerals. Mineral News Vol 28 No 2. Mbeya Region Mbeya ⓘ Panda Hill Anthony, J. W. et al. (1997): Handbook of Mineralogy, Vol. 3, 42. Mineralogical Magazine 32, 10-25. Mineralogical Magazine 32, 10-25 ⓘ Mbozi complex Mineralogical Magazine 1964 33 : 1057-1065. Rukwa Region Nkasi District ⓘ Malamawe ⓘ Rweko Ruvuma Region Tunduru District ⓘ Tunduru http://gemexplorer.org/archives/tunduru-tanzania. Macfarlane, M., Tallontire, A., & Martin, A. (2003). Towards an Ethical Jewellery Business. Natural Resources Institute, University of Greenwich, London. Shinyanga Region Lake Victoria Gold field ⓘ Mwanzwiro Au prospect Pavel M. Kartashov data of 2015, Alexandr Tsykin material Tanga Region ⓘ Umba River (Umba Valley) Henry Hanni (1987) On Corundums from Umba Valley, Tanzania. J. Gemm. 20:278-284. Thailand Chanthaburi Province ⓘ Bang Kha Cha area (Bang Kacha. Bangka Cha) Louis, Henry (1894) The Ruby and Sapphire Deposits of Moung Klung, Siam.Mineralogical Magazine, Vol. X, No. 48, September, 1894, pp. 267–272 ⓘ Kanchanaburi Province E.Ya. Kievlenko (2003) Geology of gems, p. 66 Bo Phloi District Bo Phloi ⓘ Gem mines Limsuwan, R. “Bore-Pile Drilling” a New Choice for Deep Sampling for Placer Deposits of Gemstone. Mae Hong Son Province ⓘ Samoeng mine Econ Geol (1985) 80:1365-1378 Phangnga Province ⓘ Khao Kata Kwham batholith Econ Geol (1995) 90:586-602 ⓘ Lam Pi suite Econ Geol (1995) 90:586-602 Phuket Province ⓘ Ao Nai Thon Suite Econ Geol (1995) 90:586-602 ⓘ Kata Beach suite Econ Geol (1995) 90:586-602 ⓘ Kathu District http://amdis.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:classification-of-tin-bearing-pegmatites-in-phuket&catid=2:mineral-article ⓘ Khao Prathiu Suite Econ Geol (1995) 90:586-602 ⓘ Khao Tosae Suite Econ Geol (1995) 90:586-602. Econ Geol (1995) 90:603-615 ⓘ Tantikowit mine Econ Geol (1995) 90:603-615 ⓘ TorSoong mine Econ Geol (1995) 90:603-615 ⓘ TungTong mine Econ Geol (1995) 90:603-615 ⓘ Trat Province E.Ya. Kievlenko (2003) Geology of gems, p. 44 Bo Rai District ⓘ Bo Rai E.Ya. Kievlenko (2003) Geology of gems, p. 66 ⓘ Bo Waen E.Ya. Kievlenko (2003) Geology of gems, p. 66 ⓘ Nong Bon Mines E.Ya. Kievlenko (2003) Geology of gems, p. 66 Tunisia Nefza mining district Tamra ⓘ Oued Belif deposit Decrée, S., Marignac, C., De Putter, T., Yans, J., Clauer, N., Dermech, M., ... & Baele, J. M. (2013). The Oued Belif Hematite-Rich Breccia: A Miocene Iron Oxide Cu-Au-(U-REE) Deposit in the Nefza Mining District, Tunisia. Economic Geology, 108(6), 1425-1457. Turkey Aegean Region Izmir Province Bergama ⓘ Ovaçik Au-Ag deposit (Ovaçik mine) Yahya Çiftçi, M. Kemal Revan, Pınar Şen & Okan Zimitoğlu (2013). International Workshop on Base and Precious Metals May 20 - 27, 2013 Field Trip Guide Book May 24-27, 2013. Ödemiş ⓘ Elmacýgediði Akiska, S., Ünlü, T., & Sayili, İ. S. (2008) Mining Geology of the Gold Occurrences Related to the Arsenopyrites of İzmi̇r-ödemi̇ş Region. Mineral Res. Expl. Bull., 136, 1-16 ⓘ Yýlanlýkale Akiska, S., Ünlü, T., & Sayili, İ. S. (2008) Mining Geology of the Gold Occurrences Related to the Arsenopyrites of İzmi̇r-ödemi̇ş Region. Mineral Res. Expl. Bull., 136, 1-16 ⓘ Zeytinlik As deposit Akiska, S., Ünlü, T., & Sayili, İ. S. (2008) Mining Geology of the Gold Occurrences Related to the Arsenopyrites of İzmi̇r-ödemi̇ş Region. Mineral Res. Expl. Bull., 136, 1-16 Central Anatolia Region Eskişehir Province Eskişehir-Beylikahir district ⓘ Kizilcaören REE deposits (Kyzylkaoren) Nikiforov, A. V., Öztürk, H., Altuncu, S., & Lebedev, V. A. (2014). Kizilcaören ore-bearing complex with carbonatites (northwestern Anatolia, Turkey): Formation time and mineralogy of rocks. Geology of Ore Deposits, 56(1), 35-60. Sivas Province ⓘ Karaçayır Alan F. Cooper, Durmus Boztuğ, J. Michael Palin, Candace E. Martin, Mihoko Numata (2011) Petrology and petrogenesis of carbonatitic rocks in syenites from central Anatolia, Turkey. Contrib Mineral Petrol 161:811–828. Yozgat Province Sorgun Köçeklioğlu ⓘ Tourmaline Breccia Localities Demirel, Serhat, Goncuogluu, M. Cemal, Topuz, Goltekin, and Isik, Veysel, 2009, Geology and Chemical Variations in Tourmaline from the Quartz-Tourmaline Breccias within the Kerkenez Granite-Monzonite Massif, Central Anatolian Crystalline Complex, Turkey, Canadian Mineralogist, v 47, p. 787-799. Marmara Region Balikesir Province ⓘ Balya Yahya Çiftçi, M. Kemal Revan, Pınar Şen & Okan Zimitoğlu (2013). International Workshop on Base and Precious Metals May 20 - 27, 2013 Field Trip Guide Book May 24-27, 2013. South-Eastern Anatolia Region ⓘ Adıyaman Province Celebi, Hüseyin, Helvaci, Cahit & Uçurum, Ali (2010) Apatite-bearing magnetite deposit of Pinarbasi (Adiyaman): Geological, geochemical and economical potential. Mineral Res. Expl. Bull., 141, 27-52. Uganda Central Region Wakiso District Busiiro Co. (Bushiro Co.) ⓘ Wampewo Hill von Knorring, O. & Sahama, Th. G. (1979): A note on rynersonite from Uganda. Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen 59: 15-19 Eastern Region Mbale District Bukusu complex ⓘ Busumbu deposit USGS Open-File Report 02–156–A Tororo District ⓘ Sukulu complex (Sekululu complex) Econ Geol (1984) 79:716-724 Northern Region Kotido District (Karamoja District) ⓘ Labwor Hills Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, 05663, 2004 Western Region Kabarole District Fort Portal ⓘ Ndale area Hogarth, D.D. & Horne, J.E.T. (1989) Non-metamict uranoan pyrochlore and uranpyrochlore from tuff near Ndale area, Uganda. Mineralogical Magazine: 53: 257-62 Mbarara District Ankole pegmatite field ⓘ Mungenyi pegmatite Gallagher, M.J. (1967): Phosphates and other minerals in pegmatites of Rhodesia and Uganda. Mineralogical Magazine. 36, 50-59 UK England Cornwall Carn Brea Pool ⓘ New Cook's Kitchen Mine LeBoutillier, N. G., Shail, R. K., & Jewson, C. (2003). Monazite in polymetallic chlorite-(tourmaline)-quartz-(fluorite)-cassiterite-sulphide lodes and its potential for constraining the chronology of magmatic hydrothermal mineralisation in Cornwall. Chacewater ⓘ Great Wheal Busy (Chacewater Mine) Dines, H.G. (1956): The metalliferous mining region of south-west England. HMSO Publications (London), Vol. 1, p. 389-390. Liskeard District Liskeard St Cleer Craddock Moor ⓘ Craddock Moor Mine LeBoutillier, N. G., Shail, R. K., & Jewson, C. (2003). Monazite in polymetallic chlorite-(tourmaline)-quartz-(fluorite)-cassiterite-sulphide lodes and its potential for constraining the chronology of magmatic hydrothermal mineralisation in Cornwall. St Cleer Caradon Hill ⓘ South Caradon Mine LeBoutillier, N. G., Shail, R. K., & Jewson, C. (2003). Monazite in polymetallic chlorite-(tourmaline)-quartz-(fluorite)-cassiterite-sulphide lodes and its potential for constraining the chronology of magmatic hydrothermal mineralisation in Cornwall. Mount's Bay District Breage Rinsey ⓘ Wheal Trewavas (Trewavas Cliff Mine) LeBoutillier, N. G., Shail, R. K., & Jewson, C. (2003). Monazite in polymetallic chlorite-(tourmaline)-quartz-(fluorite)-cassiterite-sulphide lodes and its potential for constraining the chronology of magmatic hydrothermal mineralisation in Cornwall. St Austell District Treverbyn Stenalees ⓘ Gunheath China Clay Pit Williamson, B.J., Stanley, C.J., and Wilkinson, J.J. (1997): Contributions to Mineralogy and Petrology 127, 119-128. Wendron & Falmouth District Falmouth ⓘ Pendennis Head A. Hall (1982) The Pendennis Peralkaline Minette. Mineralogical Magazine 45:257-266. Cumbria Braithwaite District Newlands Valley ⓘ Dale Head Mine BMS Database Eastern Fells Shap ⓘ Shap Pink Quarry Thirlmere ⓘ Armboth Dyke No Reference West Cumberland Iron Field Bigrigg ⓘ Langhorn Quarry BMS Database Whitehaven ⓘ Overend Quarry BMS Database Derbyshire Blackwell-in-the-Peak ⓘ Calton Hill Quarry BMS Database Wormhill ⓘ Great Rocks Dale Ford, T., A. Sarjeant & M. Smith (1993) The minerals of the Peak district of Derbyshire UK Jour. Mines & Minerals 13:16-55 Devon Tavistock District Peter Tavy Devon United Mines ⓘ North Mine (East Wheal Friendship) UKJMM Vol.29 p.49-52 Wapsworthy ⓘ Wapsworthy Tin Stream Works Merseyside Wirral ⓘ Thurstaston Beach BMS Database Somerset Bridgwater (Bridgewater) Cannington ⓘ Cannington Park Quarry BMS Database Northern Ireland Co. Down Mourne Mts ⓘ Diamond Rocks Scotland Dumfries & Galloway Carnsmuir ⓘ Burn of Palnure No reference listed Fife ⓘ Elie Ness (Ruby Bay) UKJMM 27:30 North West Highlands ⓘ Achnasheen No reference listed ⓘ Badcall BMS Collection ⓘ Beinn Laoghal No reference listed ⓘ Ben Hope No reference listed ⓘ Conamheall No reference listed Glen Urquhart ⓘ Millton No reference listed ⓘ Glensgaich No reference listed ⓘ Isle of Eigg www.abdn.ac.uk/geology/profiles/auming/pitchstone/pitchstones.htm. Isle of Rum ⓘ Rum Central Complex Williams, C.T. (1978) Contrib. Mineral. Petrol. 66, 29, 33.. Livingstone, A. and Macpherson, H.G. (1983) Fifth supplementary list of British minerals (Scottish). Mineralogical Magazine, vol. 47, n° 342, p. 99-105. Isle of Skye ⓘ Beinn an Dubhaich HoBnscn, A. L. (1981). Progressive metamorphism of the chert-bearing Durness limestone in the Beinn an Dubhaich-aureole, Isle of Skye, Scotland: A reexamination. American Mineralogist, 66, 491-506. Broadford ⓘ Coire Gorm Kilchrist ⓘ Marble quarries Luib ⓘ Bruach Nam Bo Neil Hubbard ⓘ Eas a Bradain The Geology of Skye Sligachan ⓘ Glamaig ⓘ Marsco No reference listed ⓘ Loch a'Bhruthaich No reference listed Loch Duish ⓘ Mam Ratagan No reference listed Loch Glass Kiltearn ⓘ Head of Allt Graad No reference listed ⓘ Loch Sunart No reference listed Strath Conon ⓘ Little Scatwell mica mine BMS Database Strathglass Struy ⓘ Struy Bridge No reference listed ⓘ Strontian No reference listed Outer Hebrides Isle of Harris ⓘ Chiapaval O. von Knorring and R. Dearnley (1960) The Lewisian Pegmatites of South Harris, Outer Hebrides. Mineralogical Magazine 32:366-378 ⓘ Finsbay BMS Database ⓘ Loch a' Sgurr O. von Knorring and R. Dearnley (1960) The Lewisian Pegmatites of South Harris, Outer Hebrides. Mineralogical Magazine 32:366-378 ⓘ Sletteval quarry O. von Knorring and R. Dearnley (1960) The Lewisian Pegmatites of South Harris, Outer Hebrides. Mineralogical Magazine 32:366-378 Isle of Lewis ⓘ Brann a'Bharra No reference listed ⓘ Scalpay No reference listed ⓘ St Kilda St Kilda: an Illustrated Account of the Geology. Harding R.R., Merriman R.J. & Nancarrow P.H.A. 1984 (British Geological Survey Report Vol 16, No 7). http://www.kilda.org.uk/kildanomdoc/level3p1.htm Shetland Islands Mainland West Mainland ⓘ Ward of Silwick Tindle, A.G. (2008) Minerals of Britain and Ireland, Terra Publishing. Strathclyde ⓘ Isle of Arran ⓘ Isle of Mull www.abdn.ac.uk/geology/profiles/auming/pitchstone/pitchstones.htm. ⓘ Gribun B.G.J. Upton et al. , Journal of the Geological Society, 1998, V 155, N° 5, pp 813-828. Loch na Keal ⓘ Traigh Doire Dhubhaig (beach) No reference listed ⓘ Isle of Tiree No reference listed Wales Powys Old Radnor Wethel ⓘ Dolyhir Quarry Cotterell TF et al (2011) The mineralogy of Dolyhir quarry, Old Radnor. Powys, Wales. UKJMM 32:5-61 Ukraine Cherkasy Oblast' Zvenyhorodka ⓘ Kapitanov Cr deposit Gornostayev, S.S., Laajoki, K.V.O., and Popovchenko, S.E. (2002): The chromitites of the Kapitanov deposit, Ukrainian Shield. Presented at the 47th Annual GAC-MAC meeting, Saskatoon, Canada. Dnipropetrovs'k Oblast' (Dnepropetrovsk Oblast') ⓘ Malyshev deposit (Samotkan deposit) Gursky D, Nechaev S & Bobrov A (2001) Titanium deposits in Ukraine focussed on the Proterozoic anorthosite-hosted massives. in Abstracts – GEODE field workshop 8-12th July 2001 on ilmenite deposits in the Rogaland anorthosite province, S. Norway. Ukrainian Shield ⓘ Yastrebets Massif (Yastrebets'kiy. Yastrubetsky) L. N. Kogarko, V. A. Konova, M. P. Orlova, A. R. Woolley (1995) Ukraine in Alkaline Rocks and Carbonatites of the World pp 49-58 Zheltye Vody ⓘ Zheltorechenckoye Fe-U Deposit Pekov, I. (1998) Minerals First discovered on the territory of the former Soviet Union 369p. Ocean Pictures, Moscow Donetsk (Donets'k) Oblast' Azov Sea Region ⓘ Oktyabr'skii Massif (Mariupol'skii) Magdalena Dumańska-Słowik, Bartosz Budzyń, Wiesław Heflik and Magdalena Sikorska (2012)Stability relationships of REE-bearing phosphates in an alkali-rich system (nepheline syenite from the Mariupol Massif, SE Ukraine). Acta Geologica Polonica, 62:247–265 ⓘ Dmitrievskii quarry Pekov I.V., Belovitskaja Ju.V., Kartashov P.M. e.a. New data on perraultite (Priazovie), - ZVMO, 1999, 3, pp.112-120 ⓘ Kalinino-Shevchenkovskoe Zr deposit Pavel M. Kartashov data ⓘ Mazurovskoe Zr deposit Dmitry Tonkacheev ⓘ Donskoy quarry Donets Region (Donetsk) Zachativsk station ⓘ Poltava series American Mineralogist 54:1737 ⓘ Donetsk V.V. Sharygin (2011) Lakargiite and Minerals of the Perovskite-brownmillerite Series in Metacarbonate Rocks from Donetsk Burned Dumps Kiev Oblast' (Kyiv Oblast'. Kyivshchyna) Ivankiv Raion Pripyat ⓘ Chernobyl Nuclear Power Plant Anderson, E.B., Burakov, B.E., Pazukhin, E.M. (1993): Chernobylite, a reaction product of nuclear fuel and construction materials of the destroyed fourth block of the Chernobyl NPP. Soviet Radiochemistry: 34(5): 624 Kirovohrad Oblast' (Kirovohrads'ka Oblast') ⓘ Central Ukrainian Uranium Province Cuney, M., Emetz, A., Mercadier, J., Mykchaylov, V., Shunko, V., & Yuslenko, A. (2012). Uranium deposits associated with Na-metasomatism from central Ukraine: a review of some of the major deposits and genetic constraints. Ore Geology Reviews, 44, 82-106. ⓘ Zhovta Richka deposit Cuney, M., Emetz, A., Mercadier, J., Mykchaylov, V., Shunko, V., & Yuslenko, A. (2012). Uranium deposits associated with Na-metasomatism from central Ukraine: a review of some of the major deposits and genetic constraints. Ore Geology Reviews, 44, 82-106. ⓘ Klyntsi G.M.Yatsenko, Ye.M.Slyvko, A.I.Rosykhina(2000) Allied Mantle Components Of The Klyntsi Gold Zone And The Rivne Explosive Structures (the central part of the Ukrainian shield). Mineralogical Review pp 28-34. O.K.Babynin, A.G.Marchenko, Yu.F.Marchenko (2006) Object B3. Klyntsivske gold deposit. In International Field Workshop. IAGOD Field trip. ⓘ Korsun-Novomirgorod pluton Андреєв, О. О., Степанюк, Л. М., Бухарєв, С. В., Андреєв, О. В., Савенок, С. П., Мінєєва, В. М., & Хлонь, О. А. (2010). До питання про походження монациту неопротерозой-палеозойського віку в осадових утвореннях України. Геохімія та рудоутворення, (28), 86-96. Sumy Oblast' ⓘ Chervony Kut meteorite Gooding, J. L., Prinz, M. & Keil, K. (1979) Mineralogy and Petrology of the Chervony Kut Eucrite (abstract): Lunar Planetary Science Conference X: 446-448. (Mar 1979) Zakarpats'ka Oblast' (Transcarpathian Oblasť. Zakarpattia) Rakhivskiy Raion ⓘ Rakhivskiy ore camp L.Z.Skakun, V.M.Shklanka, L.M.Stepanyuk, V.M.Zagnitko, N.K.A.Shyrinbekov (2006) Object A2. Rakhivskiy ore camp. In International Field Workshop. IAGOD Field trip. Zaporozhskaya Oblast' (Zaporiz'ka. Zaporozh'e) ⓘ Malotersyanskii Greta J. Orris and Richard I. Grauch (2002) Rare Earth Element Mines, Deposits, and Occurrences. USGS Open File Report 02-189 Priazovie ⓘ Chernigovskiy Massif (Chernigovka Massif. Novopoltavskiy Massif) Ryabchikov, I.D., Kogarko, L.N., Krivdik, S.G., and Ntaflos, T. (2008): Geology of Ore Deposits 50(6), 423-432. Eliseevka Eliseevskoe pegmatite field ⓘ Zelenaya Mogila pegmatite Lazarenko E.K. e.a. Mineralogy of Priazovie, - Kiev, 'Naukova Dumka', 1981, p. 432. Middle Berda River Rodionovskoe pegmatite field ⓘ Krutaya Balka pegmatite E. Y. Kievlenko (2003) Geology of Gems, 84 Zhytomyr Oblast' (Zhitomir Oblast') ⓘ Davidki L. N. Kogarko, V. A. Konova, M. P. Orlova, A. R. Woolley (1995) Ukraine in Alkaline Rocks and Carbonatites of the World pp 49-58 ⓘ Korosten Amelin, Y. V., Heaman, L. M., Verchogliad, V. M., & Skobelev, V. M. (1994). Geochronological constraints on the emplacement history of an anorthosite—rapakivi granite suite: U− Pb zircon and baddeleyite study of the Korosten complex, Ukraine. Contributions to Mineralogy and Petrology, 116(4), 411-419. ⓘ Penyzevychy quarry ДУБИНА, А. В., КРИВДИК, С. Г., МИТРОХИН, А. В., СОБОЛЕВ, В. Б., ВИШНЕВСКИЙ, А. А., & ГРЕЧАНОВСКАЯ, Е. Е. (2014). РЕДКОМЕТАЛЛЬНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ И ГЕНЕЗИС ЖИЛЬНЫХ ЩЕЛОЧНЫХ СИЕНИТОВ ПЕНИЗЕВИЧСКОГО РУДОПРОЯВЛЕНИЯ (КОРОСТЕНСКИЙ АНОРТОЗИТ-РАПАКИВИГРАНИТНЫЙ ПЛУТОН). МІНЕРАЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ, 36(1), 12-25. ⓘ Perzhanskoe ore field (Perga Be deposit) Nechaev S & Pastukhov V (2001) Links between the Proterozoic anorthosite-rapakivigranite plutons and ore-forming events in the Ukrainian Shield (ores of titanium, uranium, rare metal and gold). in Abstracts – GEODE field workshop 8-12th July 2001 on ilmenite deposits in the Rogaland anorthosite province, S. Norway. ⓘ Volodarsk-Volynskii (Volodars'k-Volyns'kyy. Wolodarsk-Wolynskii) Lyckberg, P., Chornousenko, V. & Wilson, W. E. (2009): Volodarsk-Volynski, Zhitomir Oblast, Ukraine. Mineralogical Record, 40, 473-506.. Bailey, J. C: Formation of cryolite and other aluminofluorides: A petrologic review. Bull. geol. Soc. Denmark, vol. 29, pp. 1-45. Copenhagen, June 10th, 1980. USA Alabama ⓘ Baldwin Co. Mineralogy of Alabama Geol Surv Ala. Bull 120 Chambers Co. ⓘ Unnamed localities Rocks & Min 70:5 pp 320-333 Choctaw Co. ⓘ Unnamed locations (2) Rocks & Min 70:5 pp 320-333 Coosa Co. Rockford District ⓘ McCallister pegmatite Rocks & Min 70:5 pp 320-333. Canadian Mineralogist Vol. 27, pp. 93-105 (1989) Mobile Co. ⓘ Dauphin Island Mineralogy of Alabama Geol Surv Ala. Bull 120 Montgomery Co. ⓘ Heavy Mineral Placer U.S. Geological Survey, 2005, Mineral Resources Data System: U.S. Geological Survey, Reston, Virginia. ⓘ Montgomery District Rocks & Min 70:5 pp 320-333 Alaska Anchorage Municipality Girdwood District ⓘ California Creek USGS OFR 98-598(Hawley,1998) ⓘ Potter Creek USGS OFR 98-598(Hawley,1998) Bethel Borough Goodnews Bay ⓘ Salmon River - Red Mountain District www.dggs.dnr.state.ak.us/scan2/pdf89/text/PDF89-20.PDF Iditarod District ⓘ Queen Gulch Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Denali Borough Denali NP and Preserve ⓘ Mt Eielson District (Copper Mtn District) USGS OFR 2004-1200(Hawley,2004) Juneau Borough Juneau District ⓘ Alaska-Juneau Tailings. AJ Mill Dump Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Matanuska-Susitna Borough Anchorage District ⓘ Unnamed Occurrence (ARDF - AN090) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Chulitna District (Valdez Creek) ⓘ Unnamed Occurrence (ARDF - MM179. southwest of Eldridge Glacier) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Willow Creek District ⓘ Craigie Creek Occurrence U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Yentna District ⓘ Cache Creek Area Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Canyon Creek. Divide Creek. Long Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Colby Prospect U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Dollar Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Kahiltna River. Sholan Bar. Round Bend Bar. Red Hill Bar. Boulder Bench Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Kahiltna River Mine (ARDF - TY027) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Kahiltna River Mine (ARDF - TY028) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Kahiltna River Mine (ARDF - TY029) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Nugget Creek. Nugget Bench High Channel Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Thunder Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Willow Creek. Big Willow Creek. Little Willow Creek. Wilson Creek. Hansen. Jennings. Rice. Rocky Gulch. Slate Gulch. Snow Gulch Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Windy Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Nome Borough Council District ⓘ Cape Darby Occurrence U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Koyuk District ⓘ Rube Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Unnamed Occurrence (ARDF - SO041. tributary to Clear Creek) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Unnamed Occurrence (ARDF - SO043. tributary to Vulcan Creek) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Port Clarence District ⓘ Christophosen Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Graphite Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Ruby Creek Prospect U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Serpentine District ⓘ Hot Springs Creek Occurrence U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Seward Peninsula York Range ⓘ Ear Mountain Econ Geol (1988) 83:46-61 Northwest Arctic Borough Fairhaven District ⓘ Candle Creek Mine (ARDF - BN074) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Unnamed Occurrence (ARDF - CA044. south of Clem Mountain) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Selawik District ⓘ Unnamed Occurrence (ARDF - SE008. south of Selawik Lake) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Uranium 3 Prospect (in Selawik Hills) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Prince of Wales-Outer Ketchikan Borough Ketchikan District Prince of Wales Island Bokan Mountain ⓘ Carol Ann. Carol Ann No. 1. Carol Ann No. 2. Carol Ann No 3. Dotson Prospects U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ I and L. I and L Nos. 3-5 Prospects U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ I and L No. 4 claim Am Min 69:106-199 ⓘ I Prospect. (L and M Prospect. ILM Prospect. I. L and M Nos. 1-3 Prospect) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Cholmondeley Sound Dora Bay ⓘ Unnamed Occurrences (ARDF - CR172) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225.. Barker, J.C., and Mardock, C.L., 1990, Rare-earth-element-and yttrium-bearing pegmatite dikes near Dora Bay, southern Prince of Wales Island: U.S. Bureau of Mines Open-File Report OFR 19-90, 41 p ⓘ Salmon Bay USGS Open File report 2010-5220 Skagway-Hoonah-Angoon Borough Yakutat District ⓘ Lituya Bay Gold Mining Co. Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Unnamed Mines (ARDF - MF042. Gulf of Alaska coast: Includes Topsy Creek. Dagelet River. and Oregon King Consolidated claims) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Southeast Fairbanks Borough Chistochina District ⓘ Quartz Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Upper Slate Creek Mines U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Delta River District ⓘ Ober Creek Prospect U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Valdez-Cordova Borough Chistochina District ⓘ Gunn Creek Occurrence U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Prince William Sound District ⓘ Sulphide Gulch Occurrence U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Yakataga District ⓘ Crystal Creek Occurrence U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Guyot Beach Occurrence (Icy Bay) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Icy Bay Occurrence U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Icy Bay Occurrence (east of Carson Creek) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Icy Bay Occurrence (west of Claybluff Point) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Icy Cape Occurrence (Guyot Bay) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Point Riou Occurrence (near Icy Bay) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Riou Bay Occurrence U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Unnamed Occurrence (ARDF - IB001. beach between Yahtse River and Yana Stream) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Unnamed Occurrence (ARDF - IB002. beach between Yahtse River and Yana Stream) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Unnamed Occurrence (ARDF - IB003. beach near Yahtse River) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Unnamed Occurrence (ARDF - IB013. west of Icy Bay) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Yakataga Mine (between Cape Yakataga and White River) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Yakataga Mine (east of White River) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Yakataga Mine (west of Cape Yakataga) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Yakutat Borough Yakutat District ⓘ Blacksand Beach Occurrence U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Blacksand Island Beach Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Yakutat Beach Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Yukon-Koyukuk Borough Chandalar District ⓘ Squaw Creek. Big Squaw Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Circle District ⓘ Hot Springs Creek Occurrence U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Miller House Occurrence U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Hot Springs District ⓘ Deep Creek and tributaries Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Tofty Ridge Prospect U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Unnamed Occurrence (ARDF - TN083. upper Idaho Gulch) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Hughes District ⓘ Hogatza. Hog River. Bear Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Unnamed Occurrence (ARDF - HU011. northeast ridge of Caribou Mountain) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Unnamed Occurrence (ARDF - HU016. in Zane Hills. south of upper Caribou Creek) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Iditarod District ⓘ Black Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Granite Creek Mine (Pup) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Happy Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Idaho. Upgrade. Wildcat. Trail Mines U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Julian Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Lower Chicken Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Malemute Gulch Mine and prospect (Pup) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Moore Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Otter Creek Mines U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Prince Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Upper Chicken Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Willow bench Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Willow Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Innoko District ⓘ Montana Creek Prospect U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Kaiyuh District ⓘ McLeod Prospect U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. McGrath District ⓘ Birch Gulch Mine (Creek). Groshong's Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Eagle Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Encio Gulch Mine (formerly Riddle Gulch) U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Hidden Creek: Grable and Blackburn Mine Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Whalen Shaft Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. ⓘ Windy Fork Placer Occurrence U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Ruby District ⓘ Birch Creek Mine U.S. Geological Survey, 2008, Alaska Resource Data File (ARDF): U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1225. Arizona Apache & Navajo Cos. ⓘ White Canyon-Monument Valley District Anthony, J.W., et al (1995), Mineralogy of Arizona, 3rd.ed.: 400, 431. Young, R.G. (1964), Distribution of uranium deposits in the White Canyon-Monument Valley District, UT-AZ, Econ.Geol.: 59: 850-973. ⓘ Monument Valley Anthony, J.W., et al (1995), Mineralogy of Arizona, 3rd.ed.: 116. Young, R.G. (1964), Distribution of uranium deposits in the White Canyon-Monument Valley district, UT-AZ, Econ.Geol.: 59: 850-973. ⓘ Apache Co. Anthony, J.W., et al (1995), Mineralogy of Arizona, 3rd.ed.: 431. Gavasci, A.T. & P.F. Kerr (1968), Uranium emplacement at Garnet Ridge, Econ.Geol.: 63: 859-876. Navajo Indian Reservation Monument Valley Dinnehotso ⓘ Garnet Ridge Anthony, J.W., et al (1995), Mineralogy of Arizona, 3rd.ed.: 116. Gavasci, A.T. & P.F. Kerr (1968), Uranium emplacement at Garnet Ridge, Econ.Geol.: 63: 859-876. Cochise Co. Dragoon Mts Middle Pass District ⓘ Cochise Stronghold area Gilluly, J. (1937), AZ Bur. of Mines Bull. 141: 106-107. Mule Mts ⓘ Warren District Anthony, J.W., et al (1995), Mineralogy of Arizona, 3rd.ed.: 431. ⓘ Bisbee Anthony, J.W., et al (1995), Mineralogy of Arizona, 3rd. ed.:66 ⓘ Northwest of Bisbee Galbraith, F.W. & D.J. Brennan (1959), Minerals of AZ: 97. ⓘ Bisbee area Galbraith, F.W. & D.J. Brennan (1959), Minerals of AZ: 97. Tombstone Hills ⓘ Tombstone District Anthony, J.W., et al (1995), Mineralogy of Arizona, 3rd.ed.: 431. Silver, L.T. & S. Deutsch (1963), Uranium-lead isotope variations in zircons: A case study, Jour. Geol.: 71: 721-758. Coconino Co. San Franciscan volcanic field (San Francisco Peaks. San Francisco Mts) San Francisco Mountain ⓘ Fremont Peak - NW slope Robinson, Henry H. (1913), The San Franciscan Volcanic Field, AZ, USGS PP 76: 110-112. ⓘ Gila Co. Anthony, J.W., et al (1995), Mineralogy of Arizona, 3rd.ed.: 431. Ransome, F.L. (1919), The copper deposits of Ray and Miami, AZ, USGS PP 115: 192. Globe-Miami District Miami-Inspiration District Inspiration Castle Dome area (Castle Dome Mine area. Pinto Valley Mine area) ⓘ Castle Dome Mine (Castle Dome deposit. Pinto Valley deposit) Anthony, J.W., et al (1995), Mineralogy of Arizona, 3rd.ed.: 431. Graham Co. Aravaipa District ⓘ Santa Teresa Mts Anthony, J.W., et al (1995), Mineralogy of Arizona, 3rd.ed.: 431. Greenlee Co. Shannon Mts ⓘ Copper Mountain District (Clifton-Morenci District) Anthony, J.W., et al (1995), Mineralogy of Arizona, 3rd.ed.: 396, 431. Reber, L.E., Jr. (1916), The mineralization at Clifton-Morenci, Econ.Geol.: 11: 528-573. Peterson, N.P., et al (1946), Hydrothermal alteration in the Castle Dome copper deposit, AZ, Econ.Geol.: 41: 820-840. Schwartz, G.M. (1947), Hydrothermal alteration in the 'porphyry copper' deposits, Econ.Geol.: 42: 319-352. Galbraith, F.W. & D.J. Brennan (1959), Minerals of AZ: 97. Maricopa Co. Big Horn Mts Osborn District Tonopah Belmont Mountain ⓘ Tonopah-Belmont Mine (East Vulture Mine. Belmont-McNeil Mine. Economy Mining Co. Mine) MinRec 19(3):81-87. ⓘ Estrella Mts AZ Dept. Mines&Mineral Resources OFR93-12(Melchiorre,1993) White Tank Mts ⓘ Caterpillar Tractor Testing Grounds Anthony, J.W., et al (1995), Mineralogy of Arizona, 3rd.ed.: 217. Mohave Co. Boulder Springs ⓘ Guy Hazen claims group Fitzpatrick, J. & Pabst, A. (1986): Thalenite from Arizona. American Mineralogist. 71: 188-193 Cerbat Mts (Cerbat Range) Wallapai District Kingman area ⓘ Kingman Feldspar Mine (Kingman group of claims. Kingman Feldspar Quarry. Kingman Feldspar Quarries) Brown, TJ, 'Geology & Geochemistry of the Kingman Feldspar, Rare Metals and Wagon Bow Pegmatites' (2010). University of New Orleans Theses and Dissertations. Paper 1280. White Hills Gold Basin District ⓘ Unnamed drywasher site (USGS PP locality 635) Theodore, T.G., et al (1987), USGS PP 1361: 151 (Table 11). Hualapai (Hualpai) Mts Kingman District ⓘ Kingman - North of Anthony, J.W., et al (1995), Mineralogy of Arizona, 3rd. ed.: 431. Wabayuma Peak Wilderness Area ⓘ Wabayuma Peak area Conway, C.M., et al (1990), USGS Bull. 1737-E: E8, E13-E19. ⓘ Hualpai placer claims Phillips, K.A. (1987), Arizona Industrial Minerals AZ Dept. of Mines and Mineral Resources Mineral Rpt. 4. MRDS file #10064175. ⓘ Unnamed prospect Theodore, T.G., et al (1987), USGS PP 1361: 54-56. Pima Co. ⓘ Ajo District Anthony, J.W., et al (1995), Mineralogy of Arizona, 3rd.ed.: 431. Gilluly, J. (1937), Geology and ore deposits of the Ajo quadrangle, AZ, AZ Bur. of Mines Bull. 141. Hutton, C.O. & A.C. Vlisidis (1960), Papagoite, a new copper-bearing mineral from Ajo, AZ, Am.Min.: 45: 599-611. Little Ajo Mts Ajo ⓘ New Cornelia Mine (Ajo Mine) Thomas, W.J. & R.B. Gibbs (1983), Famous mineral localities: The New Cornelia mine, Ajo, AZ, Min.Rec.: 14: 283-298. Gilluly, J. (1946), The Ajo mining district, Arizona, USGS PP 209: 93.. Baboquivari Mts Baboquivari District ⓘ Calvert prospects (Terry Marie Nos. 1 & 2 prospects. Terry Marie No. 1-3. Nelsons Pride Mine. Nelson's Pride No. 1-4) MRDS database Dep. ID file #10039482, MRDS ID #M050146. San Xavier (Tohono O'odom) Indian Reservation Sierrita Mts Pima District (Olive District. Mineral Hill District. Twin Buttes District) ⓘ England - Hill - Bixby groups MRDS database Dep. ID file #10026978, MRDS ID #M001478. Santa Rita Mts Greaterville District ⓘ Unnamed Zr occurrence MRDS database Dep. ID file #10232014, MAS ID #0040190579. ⓘ Helvetia-Rosemont District Schrader, F.C. & J.M. Hill (1915), Mineral deposits of the Santa Rita and Patagonia Mountains, AZ, USGS Bull. 582: 94. Silver Bell Mts Silver Bell District ⓘ Silver Bell area Anthony, J.W., et al (1995), Mineralogy of Arizona, 3rd.ed.: 431. Kerr, P.F. (1951), Alteration features at Silverbell, AZ, Geol. Soc. Amer. Bull.: 62: 451-480. Pinal Co. Dripping Spring Mts Mineral Creek District (Ray District) Scott Mountain area ⓘ Ray Mine Jones, R.W. & W.E. Wilson (1983), The Ray mine, Min.Rec.: 14(5): 311-322. Santa Cruz Co. ⓘ Patagonia Mts Anthony, J.W., et al (1995), Mineralogy of Arizona, 3rd.ed.: 431. Schrader, F.C. (1917), The geologic distribution and genesis of the metals in the Santa Rita-Patagonia Mountains, AZ, Econ.Geol.: 12: 237-269. Schrader, F.C. (1913), Alunite in Patagonia, AZ, and Bovard, NV, Econ.Geol.: 8: 752-767. Galbraith, F.W. & D.J. Brennan (1959), Minerals of AZ: 97. Patagonia District ⓘ Washington Camp-Duquesne District Schrader, F.C. and J.M. Hill (1915), Mineral deposits of the Santa Rita and Patagonia Mountains, AZ, USGS Bull. 582: 328. ⓘ Santa Rita Mts Galbraith, F.W. & D.J. Brennan (1959), Minerals of AZ: 97. Yavapai Co. Black Hills (Black Hill Range) Verde District Jerome ⓘ United Verde Mine (The Big Hole. Big Hole property. Hull Mine. Hopewell tunnel. Patented claim 3480. Patented claim 2812. Patented claims 3348) Anderson, C.A. & S.C. Creasey (1958), Geology and ore deposits of the Jerome area, Yavapai Co., AZ, USGS PP 308: 119. ⓘ Bradshaw Mts (Bradshaw Range) Anthony, J.W., et al (1995), Mineralogy of Arizona, 3rd.ed.: 431. Anderson, C.A. (1950), Alteration and metallization in the Bagdad porphyry copper deposit, AZ, Econ.Geol.: 45: 609-628. Sierra Prieta Mts Copper Basin District Kirkland area Copper Basin Wash ⓘ Kirkland placers (Kirkland-Copper Basin placers) Anthony, J.W., et al (1995), Mineralogy of Arizona, 3rd.ed.: 431. Wilson, E.D. (1961). GAlbraith, F.W. & D.J. Brennan (1959), Minerals of AZ: 97. ⓘ White Picacho District AmMin 67: 97-113 (1982) Arkansas Garland Co. Lake Catherine ⓘ V intrusive Rocks and Minerals, (1988) 63:104-125 Wilson Springs (Potash Sulfur Springs) ⓘ Union Carbide Mine Rocks & Min.: 63:108. Hot Spring Co. ⓘ Magnet Cove Erickson, Ralph Leroy. Blade, Lawrence Vernon (1963) Geochemistry and petrology of the alkalic igneous complex at Magnet Cove, Arkansas. USGS Prof. Paper 425 ⓘ Diamond Jo Quarry Henry Barwood - unpublished (2010) ⓘ Jones Mill Quarry (Martin Marietta Quarry. Highway 51 Quarry. Mid-State Quarry) Art Smith (2001) Mineral News, 17, #11. ⓘ Perovskite Hill Smith, Arthur, 1996, Collecting Arkansas Minerals: A Reference and Guide Pulaski Co. Little Rock ⓘ Granite Mountain area Rocks and Minerals, (1988) 63:104-125. Rocks and Minerals, (1989) 64:314-322 ⓘ Big Rock Quarry (3M Quarry. Arch Street Pike Quarry) Peacor, D., Dunn, P. J. & Simmons, W. B. (1984): Eggletonite, the Na analogue of ganophyllite. Mineralogical Magazine. 48, 93-96. Min News (2000) 16:6 pp 1-5,9 Saline Co. Granite Mountain complex Sweet Home ⓘ Granite Mountain No. 3 Quarry Horváth Collection ⓘ Quapaw Bauxite Mine U.S. Geological Survey,2005, Mineral Resources Data System: U.S Geological Survey,Reston, Virginia California Alameda Co. Berkeley ⓘ North Berkeley Palache, Charles (1894b), On a rock from the vicinity of Berleley containing a new soda amphibole: Univ. Calif., Dept. Geol. Sci. Bulletin: 1: 184. Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 391. Pemberton, H. Earl (1983), Minerals of California. Van Nostrand Reinholt Press: 461.. Smith, J. P. (1906) The paragenesis of the minerals in glaucophane bearing rocks of California. Proceedings of the American Philosophical Society, Volume 45:183-242. Amador Co. Ione ⓘ Ione pit and mill USGS (2005), Mineral Resources Data System (MRDS): U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, loc. file ID #10186923. ⓘ Mokelumne River George, D. R. (1951) Thorite in California, AM Min. 36:129-132. Butte Co. Cherokee District ⓘ Cherokee Silliman, Benjamin, Jr. (1873c), On the probable existence of microscopic diamonds with zircons and topaz, in the sands of hydraulic washings in California: A.I.M.E. Transactions: 1: 385. Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 392. Calaveras Co. Camanche District Wallace ⓘ E. A. Bacon Mine USGS (2005), Mineral Resources Data System (MRDS): U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, loc. file ID #10028575. ⓘ E.A. Bacon placer mine (R. A. Bacon) USGS (2005), Mineral Resources Data System (MRDS): U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, loc. file ID #10028575. Garnet Hill ⓘ Garnet Hill Mine (Rheona claim) Lordo, Kathleen M. and Lowell, Gary R. (2002), Composition of Color-Zoned Axinite from the Garnet Hill Skarn, California. Geological Society of America 2002 Denver Annual Meeting (October 22-30, 2002), Session 158, Paper No. 158-2. ⓘ Mokelumne River George, D. R. (1951) Thorite in California, AM Min. 36:129-132. Fresno Co. ⓘ Picayune Flat Hanks, Henry Garber (1886), Sixth report of the State Mineralogist: California Mining Bureau. Report 6, part 1: 141. Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 392. Inyo Co. Death Valley ⓘ Unspecified Zr occurrences [1] Gastil, Russell Gordon (1962), Effect of contact metamorphism on the lead content of detrital zircon at Owlshead Peak, California (abstract): Geological Society of America Special Paper 68: 180. Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 392. Pemberton, H. Earl (1983), Minerals of California. Van Nostrand Reinholt Press: 461. ⓘ White Mts De Lisle, Mark (1963), Lead retention of zircons under conditions of hydrothermal contact metamorphism, White Mountains, California (abstract): Geological Society of America Special Paper 73: 33. Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 392. Kern Co. Clear Creek District Havilah ⓘ Unspecified Pegmatite dikes [1] Troxel, Bennie Wyatt & P.K. Morton (1962), Mines and mineral resources of Kern County, California: California Division Mines & Geology County Report No. 1, 370 pp.: 290. Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 392.. Troxel, Bennie Wyatt & P.K. Morton (1962), Mines and mineral resources of Kern County, California: California Division Mines & Geology County Report No. 1, 370 pp.: 27. Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 166. Kramer District (Kramer Borate District) Boron ⓘ Kramer Borate deposit Cal Div of Mines & Geology 'Mineral Information Service' V. 22 N. 10 Oct 1969 Los Angeles Co. San Gabriel Mts Pacoima Canyon ⓘ Pacoima Canyon allanite pegmatite locality No. 2 Neuerberg, George Joseph (1954), Allanite pegmatite, San Gabriel Mountains, Los Angeles County, California: American Mineralogist: 39: 833. Patchick, Paul F. (1955), A remarkable occurrence of allanite and zircon crystals from a southern California pegmatite: Rocks & Minerals: 30(5&6): 237. Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 60, 392. ⓘ Pacoima Canyon pegmatite locality (Pacoima Canyon Allanite pegmatite. Allanite locality) Neuerberg, George Joseph (1954), Allanite pegmatite, San Gabriel Mountains, Los Angeles County, California: American Mineralogist: 39: 833. Patchick, Paul F. (1955), A remarkable occurrence of allanite and zircon crystals from a southern California pegmatite: Rocks & Minerals: 30(5&6): 237. Sharp, W.E. (1959) Minerals from Los Angeles County, California. Printed privately, Los Angeles, California: 31-33, 87. Sand Canyon ⓘ Sand Canyon placers Neuerberg, George Joseph and Gottfried, D. (1954) Age determination of the San Gabriel anorthosite massif, California. Geological Society of America Bulletin: 65: 465. Pemberton, H. Earl (1983), Minerals of California. Van Nostrand Reinholt Press: 461. San Pedro ⓘ Point Fermin http://walrus.wr.usgs.gov/reports/reprints/Wong_CSR_22.pdf ⓘ Marin Co. Pelletier, 1962. Mineral Species & Localities of Marin County Petaluma area ⓘ Heim Brothers Quarry (Heim Bros. Quarry) Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 392. Pemberton, H. Earl (1983), Minerals of California. Van Nostrand Reinholt Press: 461. Mendocino Co. Coastal Range Anderson Valley Hendy Grove ⓘ Anderson Valley placer U.S. Geological Survey, 2005, Mineral Resources Data System: U.S. Geological Survey, Reston, Virginia. Navarro River ⓘ Anderson Valley placer Hanks, Henry Garber (1884), Fourth report of the State Mineralogist: California Mining Bureau. Report 4, 410 pp.: 310. Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 291. Merced Co. Snelling District Snelling ⓘ Merced River George, D. R. (1951) Thorite in California, AM Min. 36:129-132. ⓘ Yuba Consolidated Goldfields Placer Mine George, D. R. (1951) Thorite in California, AM Min. 36:129-132. Mono Co. White Mts White Mountain Peak ⓘ Champion Mine (White Mountain Mine. Jeffrey Mine. Diaspore. Vulcanus. Black Eagle. Champion Sillimanite Mine. Champion Andalusite Mine. Vulcanite Mine. Vulcanite & Vulcanus No. 156. Black Eagle & Vulcanus Nos. 8 and 9 No. 157) Sampson, Reid J. & W. Burling Tucker (1931), Feldspar, silica, andalusite, and cyanite deposits of California: California Mining Bureau. Report 27: 461. Woodhouse, C.D. (1936), Change them every 10,000 miles: Mineralogist: 4(3): 3-4. Pemberton, H. Earl (1983), Minerals of California. Van Nostrand Reinholt Press: 461. Nevada Co. ⓘ Blue Tent District USGS (2005), Mineral Resources Data System (MRDS): U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, loc. file ID #10310592. ⓘ French Corral District USGS (2005), Mineral Resources Data System (MRDS): U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, loc. file ID #10310616. ⓘ Lowell Hill District USGS (2005), Mineral Resources Data System (MRDS): U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, loc. file ID #10310640. ⓘ Moores Flat District USGS (2005), Mineral Resources Data System (MRDS): U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, loc. file ID #10310651. Nevada City District ⓘ Nevada City Lindgren, Waldemar (1896a), The gold-quartz veins of Nevada City and Grass Valley districts, California: USGS 17th. Annual Report, part 2: 37. Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 392. ⓘ Manzanita Placer Mine (Manzanita Mining Co. property) USGS (2005), Mineral Resources Data System (MRDS): U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, loc. file ID #10310643. ⓘ North Bloomfield District USGS (2005), Mineral Resources Data System (MRDS): U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, loc. file ID #10310656. North Columbia District (Columbia Hill District) North Columbia ⓘ San Juan Mine (San Juan Ridge Mine) USGS (2005), Mineral Resources Data System (MRDS): U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, loc. file ID #10310673. Washington District (Omega District) ⓘ Alpha-Omega Mines USGS (2005), Mineral Resources Data System (MRDS): U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, loc. file ID #10310582. Orange Co. Santa Ana Mts Beeks Place ⓘ Bedford Canyon Bushee, J. (1963), Lead alpha ages for zircons from bathlitic and prebatholitic rocks, San Diego and Orange Counties, California: (abstract) Geological Society of America Special Paper 73: 29-30. Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 392. Placer Co. ⓘ American River George, D. R. (1951) Thorite in California, AM Min. 36:129-132. ⓘ Damascus District (Sunny South District) USGS (2005), Mineral Resources Data System (MRDS): U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, loc. file ID #10310606. Emigrant Gap District (Blue Canyon District) Texas Hill ⓘ North Fork American River placer Genth, Frederick Augustus (1852), On some minerals which accompany gold in California: Academy of Natural Sciences of Philadelphia Proceedings: 6: 113-114. […(abstract): Neues Jahrb.: 68-69 (1855)]: 113. Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 392. ⓘ Gold Run District USGS (2005), Mineral Resources Data System (MRDS): U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, loc. file ID #10310621. ⓘ Iowa Hill District USGS (2005), Mineral Resources Data System (MRDS): U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, loc. file ID #10310631. Lincoln District Lincoln ⓘ Unnamed Zr occurrence [1] Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 392. Plumas Co. Diamond Mts Thompson Peak ⓘ M. T. pit No. 1 Samples obtained from Bay Area Mineralogists (BAM) such as David Lowe and especially Chuck Trantham Edmanton District (Meadow Valley District) Meadow Valley Edmanton Eagle Gulch ⓘ Unspecified placer diggings Turner, Henry Ward (1898b), Notes on rocks and minerals from California: American Journal of Science, 4th. Series: 5: 426. Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 392. Riverside Co. Cahuilla District Little Cahuilla Mountain ⓘ Juan Diego Mine No. 1 (Juan Diego No. 1 deposit. Rainbow Mine. Rainbow prospects) Crother R. A. (1992) Host Rock Lithologies and Structural Constraints on Complex Pegmatites in the San Jacinto Mountains of California. Department of Geological Sciences, California State Polytechnic University, Pomona. June. Crestmore Crestmore quarries Sky Blue Hill ⓘ Commercial Quarry Woodford, A.O., Crippen, R.A., and Garner, K.B. (1941) Section Across Commercial Quarry, Crestmorre, California. American Mineralogist: 26: 368. El Cerrito ⓘ Cajalco Mine (Cajalco Tin Mine. Cajalco Dumortierite occurrence) American Mineralogist (1930) 15: 79-80 Jurupa Valley Jurupa Mts ⓘ Jensen Quarry (Oak Quarry) Cooney, R.L. (1956), The mineralogy of the Jensen and Henshaw quarries near Riverside, California: Unpublished Master’s thesis, University of California at Los Angeles: 23. Pemberton, H. Earl (1983), Minerals of California. Van Nostrand Reinholt Press: 461. Devito, F. and Ordway, A. (1984), The Jensen Quarry, Riverside County, California. Mineralogical Record: 15(5): 273-290. Lakeview Mts Nuevo ⓘ Southern Pacific Silica Quarry (Southern Pacific deposit. Nuevo Mine. Southern Pacific Quarry. S.P. Silica Quarry. S.P. Mine. Nuevo Quarry) Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 166, 271. Mead Valley ⓘ Val Verde tunnel Wilson, R.W. (1937), Heavy accessory minerals of the Val Verde tonalite: American Mineralogist: 22: 124. Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 72. Pinto Mts Dale District (Virginia Dale District) ⓘ Music Valley USGS Open File report 2010-5220 Music Valley deposit (Music Valley Rare Earth deposit) ⓘ U-Thor claims (Unnamed U deposit. U-Thor deposit) CDMG OFR 94-11 ' Mineral Land Classification of the Eastern Half of Riverside Co. CA' San Benito Co. Diablo Range New Idria District Picacho Peak ⓘ Clear Creek area Mikhail Ostrooumov and Alfredo Victoria Morales (2010) Mexican jadeite-bearing rock: a first mineralogical and gemmological approach. The Journal of Gemmology, Vol. 32, No. 1–4. San Bernardino Co. Bighorn Mts One Hole Spring ⓘ Red Boulder No. 1 prospect (Unnamed REE-U-Th occurrence [1]) Hewett, Donnel Foster, Stone, J., and Levine, H. (1957) Brannerite from San Bernardino County, California. American Mineralogist: 42: 30-38. Cady Mts Hector ⓘ Unnamed U occurrence Hewett, Donnel Foster & Jewell Jeannette Glass (1953), Two uranium-bearing pegmatite bodies in San Bernardino County, California American Mineralogist: 38: 1044, 1048. Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 104, 166, 392. Seaman, A.E. (1976), Pegmatite Minerals of the World. Clark Mts (Clark Mountain Range) Mountain Pass District Mountain Pass ⓘ Mountain Pass Mine (Mountain Pass deposit. Mountain Pass Mine and mill. Bastnaesite deposit. Bastnäsite deposit. Mountain Pass carbonatite) USGS Bulletin 2160 Landers ⓘ Rock Corral Hewett, Donnel Foster, Stone, J., and Levine, H. (1957) Brannerite from San Bernardino County, California. American Mineralogist: 42: 30-38. Marl Mts Rainbow Wells ⓘ Unnamed REE pegmatite [1] Hewett, Donnel Foster, Stone, J., and Stieff, L.R. (1969) The ages of three uranium minerals, Mojave Desert, California. USGS Prof. Paper 650-B: 85. Pemberton, H. Earl (1983), Minerals of California. Van Nostrand Reinholt Press: 461. Whipple Mts Whipple District (Monumental District) Monument Peak ⓘ Nickel Plate Mine USGS (2005), Mineral Resources Data System (MRDS): U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, loc. file ID #10236985. San Diego Co. Mesa Grande District Gem Hill ⓘ Himalaya Mine (Himalaya dikes. Himalaya pegmatite) Foord, E. E. (1977), Famous Mineral Localities: the Himalaya Dike System, Mesa Grande District, San Diego County, California. Mineralogical Record 8(6): p. 471. Pala District Pala Tourmaline Queen Mountain (Pala Mtn. Queen Mtn) ⓘ Stewart Mine (MS 6162. Stewart Lithia mine) www.gemandmineral.com/stewartmine.html. Ramona District Ramona ⓘ Little Three Mine (Little 3 mine) Foord, Eugene E. et al (1989), Mineralogy and Paragenesis of the Little Three Mine Pegmatites, Ramona District, San Diego County, California. Mineralogical Record, 20(2): p. 106. Warner Springs District Warner Springs ⓘ Cryo-Genie Mine (Cindy B-Cryogenie claim. Lost Valley Truck Trail prospect) Rocks & Minerals, May-June 2003 San Joaquin Co. ⓘ Camanche District USGS (2005), Mineral Resources Data System (MRDS): U.S. Geological Survey, Reston, Virginia, loc. file ID #10310596. Santa Barbara Co. Gaviota ⓘ Unspecified Ti-Zr occurrence Grender, Gordon Conrad (1962), Alegria-Vaqueros (Oligocene-Miocene) sequence near Gaviota, California: Gel. Soc. Amer. Bulletin 73: 267-272. Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 392. Pemberton, H. Earl (1983), Minerals of California. Van Nostrand Reinholt Press: 462. Santa Barbara ⓘ Santa Barbara coast Norris, Robert Matheson & Charles Douglas Woodhouse (1960), Minerals from the beach a Santa Barbara: Gems & Minerals No. 279, December 1960: 21. Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 392. Sierra Co. Loyalton ⓘ Antelope Neck Mine (Antelope Mine) Ron Layton Collection ⓘ Siskiyou Co. Eakle, Arthur Starr (1901), Mineralogical notes. with chemical analyses by W.T. Schaller: University of California, Department of Geological Science Bulletin: 2: 319. Pemberton, H. Earl (1983), Minerals of California. Van Nostrand Reinholt Press: 462. Sonoma Co. Healdsburg ⓘ Unnamed Eclogite occurrence (1) Armstrong, L.S., Page, F. Zeb, and Essene, E.J. (2004), Two Generations of Sphene in One Garnet from a Franciscan Eclogite, Healdsburg, California. 2004 Denver Annual Meeting (November 7–10, 2004) Geological Society of America Paper No. 50-9. Trinity Co. Coastal Range Norse Butte ⓘ Iron Mountain Mine Murdoch, Joseph & Robert W. Webb (1966), Minerals of California, Centennial Volume (1866-1966): California Division Mines & Geology Bulletin 189: 177, 345. Tuolumne Co. ⓘ Tuolumne River George, D. R. (1951) Thorite in California, AM Min. 36:129-132. Colorado Boulder Co. ⓘ Idaho Springs Formation Minerals of Colorado (1997) Eckels, E. B. Chaffee Co. Buena Vista Trout Creek Pass Pegmatite District ⓘ Nachtrieb pegmatite Ralph Parkes collection Newett ⓘ Clora May Mine (Mina Blanca. Clara May lode) Rudy Bolona specimen La Plata District (Winfield District) ⓘ Middle Mountain Complex Minerals of Colorado (1997) E.B. Eckels ⓘ Mt Antero Minerals of Colorado (1997) Eckels, E. B. Sedalia District ⓘ Sedalia Mine (Jackpot Adit. Adits Nos. 1-3. Dewey Adit. Sedalia Copper Mine) ('Minerals of Colorado, updated & revised', by Eckel, Edwin B., 19